HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL"

Transkript

1 1 INNHOLD 2 Introduksjon Ventilbruk Anvendelsesområde Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner Montering Installasjon i rørledningen Driftsrom Monteringsrom 2 6 Drift Drift med luft Indikasjon av ventilposisjon Kontrollenhet 3 7 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring Periodisk vedlikehold Sikkerhetstiltak under vedlikehold Anbefalte smøremidler Demontering av ventilen Sammensetting av vinkel- og flerveisventiler Sammensetting av fordelingsventiler Aktuator Feil 4 Appendiks A: Teknisk spesifikasjon 5 Versjon og bestilling av kode 5 Ventilmaterialer 5 Pakningsmaterialer 5 Lufttrykk 5 Driftstrykk - væsker 5 Driftstemperatur 5 Luftforbruk 5 Appendiks B: Tverrsnitt 6 Appendiks C: Deler og reservedeler 7 Deler 7 Reservedeler 7 Bestilling av reservedeler Pentair Ltd. All Rights Reserved. HOVSB-0033-NO-1408

2 2 INTRODUKSJON 2.1 Ventilbruk Hovap Basicflow prosessventil serie 9600 er en ventil med et enkelt sete. Denne ventilen kan leveres som vinkel-, flerveisog fordelingsventil. 2.2 Anvendelsesområde Ventilen er konstruert for bruk i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. 2.3 Uriktig bruk Ventilen passer ikke for bruk i gassystemer. Væsker med harde partikler forårsaker økt slitasje av pakningene. 3 SIKKERHET Pass på under vedlikehold at ledningen der ventilen er installert, ikke kan settes under trykk av væsker. Det må være minst 200 mm fritt rom over ventilen. Det forhindrer at deler av huset kommer i klem under åpning/lukking av ventilen. Pass på at fingre eller hender ikke kommer i klem mellom ventil og seter under drift av en frakoblet ventil. 4 TRANSPORT OG LAGRING Ventilen er pakket i plast. Dette forhindrer at støv og skitt kommer inn i ventilen. Pakk inn ventil-innmaten igjen når ventilen er pakket ut for installasjon av huset inn i rørledningen. Kvaliteten på O-ringene kan svekkes ved langvarig lagring. 5 INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 5.1 Montering Hvis mulig, installer ventilen slik at den lukker mot flytretningen. Det forhindrer vannstøt. 5.2 Installasjon i rørledningen Ventilen kan sveises i enhver stilling i rørledningen. Fjern ventilens indre deler, sammen med O-ringene og pakninger, før sveising. 5.3 Driftsrom Det kreves minst 50 mm fritt rom over ventilen. 5.4 Monteringsrom For å gi rom for ventilmontering og demontering, kreves minst 250 mm fritt rom over aktuatoren. Under rengjøring ved høye temperaturer kan ventilen bli så varm at man kan brenne seg ved å berøre ventiloverflaten. Før en fjær-lukke ventil demonteres, må fjærtrykket lettes ved å åpne ventilen med lufttrykk. Prøv aldri å åpne aktuatoren. Aktuatoren er fjærbelastet! 2

3 P I 6.2 Indikasjon av ventilposisjon Ventilen kan forsynes med en brakett for induktive brytere. De følgende stillinger er mulige: A B P II Ventil(ene) oppe Ventil(ene) nede Begge situasjoner 6 DRIFT 6.1 Drift med luft Ventilen er forsynt med to luft tilkoblinger med ⅛ BSP hun-gjenger. Vinkel- og flerveis ventiler (A): P I: Lukk ventilen (for fjær-åpne og dobbeltvirkende ventiler). P II: Åpne ventilen (for fjær-lukke ventiler). Fordelingsventiler (B): P I: Koble til nedre og øvre hus. Lukk nedre port (for fjær-åpne dobbeltvirkende ventiler) P II: Koble fra nedre og øvre hus. Åpner nedre port (for fjær-lukke ventiler). Fjærkraften må ikke forsterkes ved å tilføre luft. Det kan forårsake skade på ventilen. Lufttilkoblinger som ikke er i bruk må utstyres med avtapningsnipler. 6.3 Kontrollenhet Ventilen kan også utstyres med en kontrollenhet. De fleste vanlig tilgjengelige enheter kan tilpasses. 7 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Se Appendiks A 7.1 Rengjøring Ventilmaterialet er motstandsdyktig mot vaskemidler som er vanlig i næringsmiddelindustrien, slik som lut (NaOH) eller syre (HNO 3 ) i en konsentrasjon på omtrent 2½% ved en temperatur på omtrent 80 C. Etter rengjøring må systemet renses med rent vann for å forhindre korrosjon. 7.2 Periodisk vedlikehold Pakninger og slitedeler på ventilen må sjekkes en gang i året. For spesielle anvendelser (slik som svært tyktflytende eller krystalliserende væsker) må vedlikeholdsintervallene justeres i samråd med produsenten. 7.3 Sikkerhetstiltak under vedlikehold Når ventilen demonteres, må rørledningen være tom. Med demonterte ventiler må det forhindres at rørledningen kan fylles ved et uhell, for eksempel ved at en pumpe startes eller en ventil aktiveres. Før demontering av en fjær-lukke ventil, må den beveges med lufttrykk til åpen stilling. Det forhindrer at ventilen åpnes under montering eller demontering av fjærens lukkekraft. 7.4 Anbefalte smøremidler O-ringene må smøres med smurning som er anbefalt for bruk i næringsmiddelindustrien. Vi anbefaler Molykote Demontering av ventilen A - Fjern indikatorene (hvis de finnes) B - For fjær-lukke ventiler, sett på trykkluft på P II. C - Løsne klemme 12. D - Trekk aktuatoren 8, sammen med ventilinnmaten, ut av ventilhus 1 eller 2. E - For fjær-lukke ventiler, fjern lufttrykk fra P II; for fjær-åpne ventiler, sett på trykk luft på P I. F - Løsne ventilen/innstikket med spindel 3/13. Bruk fastnøkkel i området indikert med A. G - Vinkel- og flerveis ventiler: fjern ventilplate 6 fra ventil og spindel 3. Fordelingsventiler: fjern ventilplate 7 fra mellomstykke og spindel 13. H - Løsne mellomstykke 5. I - Sjekk alle O-ringene. 3

4 7.6 Sammensetting av vinkel- og flerveis ventiler Generelt: Tilkoblinger med han-gjenger må sikres med Loctite 243. A - Monter mellomstykke 5 med O-ring 20 på ventil og spindel 3. B - Monter ventilplate 6 med O-ringene 21 og 22 over ventil og spindel 3. C - Skru ventil og spindel 3 inn i aktuatoren. D - For fjær-lukke ventiler, sett trykkluft på P II E - Installer aktuator 8, sammen med ventilens indre deler i ventilhus 1. F - Fest klemme 12. G - For fjær-lukke ventiler, fjern luft trykk fra P II. H - Sjekk om ventilen går jevnt. I - Installer, om nødvendig, indikatorene. 7.7 Sammensetting av fordelingsventiler Generelt: Han-gjengede tilkoblinger må festes med Loctite 243. A - Monter mellomstykke 5, skifteventil 4 og O-ringene 20 på mellomstykke og spindel 13. B - Monter ventilplate 7 med O-ringene 21, 22 og 23 på mellomstykke og spindel 13. C - For fjær-åpne ventiler, supply trykkluft to P I. D - Skru innlegg og aksling 13 og spindellventilplate med sete 7 inn i aktuatoren. E - For fjær-åpne ventiler, fjern luft trykk fra P I; for fjær-lukke ventiler, sett på trykkluft på P II. F - Installer aktuator 8, sammen med ventilens indre deler, i ventilhus 2. G - Fest klemme 12. H - Sjekk om ventilen går jevnt. I - Installer, om nødvendig, indikatorene. 7.9 Feil Ventilen lukkes med stor kraft Ventil lukkes i flytretningen. Prøv å installere ventilen slik at den lukker i motsatt retning. Hvis det ikke går an, installer en strupingsaktuator på toppen av hovedaktuatoren. Ventilen åpnes av væsketrykket Væskens driftstrykk er over 5 bar. Lufttrykket er under 6 bar. Lekkasje langs spjeldet Sjekk O-ringene 21. Lekkasje ved klemme 12 Sjekk O-ringene 22. Lekkasje langs ventil Sjekk O-ring(ene) 20 og 23. Luftlekkasje via aktuatorakslingen Sjekk O-ringene. Luftlekkasje via aktuatorens lufttilkoblinger Send aktuatoren til Hovap for reparasjon. Ventil åpner/lukker langsomt Lufttrykket er under 6 bar. Luftrøret er for langt, er i klemme, eller diameteren er for liten. Væske i aktuatoren Ventil åpner/lukker med ujevn bevegelse Sjekk om det er væske i aktuatoren. Væske i aktuator Sett inn vannutskiller /lufttørker i luftforsyningen. 7.8 Aktuator Aktuatoren er fjærbelastet. Prøv aldri å åpne aktuatoren. O-ringene kan byttes ved å demontere O-ringholderen 19 og toppdeksel 18. Fjærfunksjonen på ventilen kan byttes ved å snu hele aktuatoren. 4

5 APPENDIKS A - TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON OG BESTILLINGSKODE Følgende versjoner er tilgjengelig: VERSJON BESTILLINGSKODE VENTILMATERIALE Alle metalldeler som kommer i kontakt med væsken er laget av syrefast stål i henhold til W.Nr Metalldeler som ikke kommer i kontakt med væsken er laget av rustfritt stål W.Nr Aktuatoren lagrene er laget av polyacetat. Pakningsmateriale O-ringene som kommer i kontakt med væsken er laget av EPDM. Alternativer er tilgjengelige. Lufttrykket Lufttrykket må være mellom 5 og 10 bar. Vi anbefaler tørr luft ved 6 bar. Væskens driftstrykk Maksimalt væskedriftstrykk for fjær-lukke og fjær-åpne ventiler er 5 bar. For dobbeltvirkende ventiler er dette 10 bar. Disse verdiene overholdes ved et lufttrykk på 6 bar. Driftstemperatur Ventiler med standard O-ringer kan tåle en maksimal temperatur på 140 C. Luftforbruk Luftforbruket i nl. per slag er gitt i tabellen nedenfor. Forbruket er kalkulert for 6 bar luft trykk. Dimension Fjær-lukke og fjær-åpne Dobbeltvirkende 1½ ½

6 APPENDIKS B - TVERRSNITT

7 APPENDIKS C - DELER OG RESERVEDELER DELER Ref. no. Ant. Materiale Vinkel- og flerveis ventil Fordelingsventil 1 1 W. Nr W. Nr Ventilhus 3 1 W. Nr Ventil og spindel W. Nr Skifteventil 5 1 W. Nr Mellomstykke Mellomstykke 6 1 W. Nr Ventilplate W. Nr Spindellventilplate med sete 8 1 W. Nr Aktuator Aktuator 9 1 W. Nr Tilkoblingsstykke Tilkoblingsstykke 12 1 Rstf. Stål Klemme Klemme 13 1 W. Nr Mellomstykke og spindel 18 1 W. Nr Toppdeksel Toppdeksel 19 1 W. Nr O-ring holder O-ring holder 20 ½ EPDM-FDA O-ring O-ring 21 2 EPDM-FDA O-ring O-ring 22 1 EPDM-FDA O-ring O-ring 23 1 EPDM-FDA - O-ring 2 FPM O-ring O-ring RESERVEDELER 1½ 2 2½ 3 4 Ref. no. Beskrivelse DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN O-ring x x x x x O-ring 18 x 3 18 x 3 18 x 3 22 x 3 22 x 3 22 O-ring x x x x x O-ring x x x x x 5.33 O-ring 20 x 3 20 x 3 22 x 3 22 x 3 22 x 3 BESTILLING AV RESERVEDELER Ved bestilling av reservedeler, vennligst ta med følgende opplysninger: Ventilnummeret. Ventilens kodenummer. Se Appendiks A. Ventilstørrelsen. Ventilendelens nummer. Kvaliteten på O-ringene. PENTAIR VALVES & CONTROLS All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair Ltd. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change product designs and specifications without notice. Pentair is an equal opportunity employer Pentair Ltd. All rights reserved. 7

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG

Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG 1 of 5 Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG Generelt Disse enhetene kan bli brukt som Pumpe pulsasjons dempere, rørlednings sjokk absorberts, termiske ekspansjon kompensatorer

Detaljer

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 5 FT 70 no Utgave 12/04 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Håndbokens omfang... 3 1.2 Ventilens oppbygning... 3 1.3

Detaljer

Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner

Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner 73200 Verktøy Hydro-pneumatisk elektrisk verktøy 2 Innhold Sikkerhetsinstruksjoner...... 4 Spesifikasjon...... 5 Tilsiktet bruk 5 Verktøyspesifikasjon

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR Bruk ThermoLazer oppmerkingssystem US Patent No. D619,625 S 3A0039C NOR - For profesjonell påføring av termoplastiske blandingsmaterialer for trafikkoppmerking (reflekterende glassperler påføres samtidig

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av sykkel!

Gratulerer med ditt valg av sykkel! Bruksanvisning 1 2 Gratulerer med ditt valg av sykkel! Denne bruksanvisningen gir deg råd og tips ved bruk av din nye sykkel. For å øke dens livslengde, og for å få mest mulig ut av den bør du lese gjennom

Detaljer

Heathro Fiskepumpe. Brukermanual

Heathro Fiskepumpe. Brukermanual Heathro Fiskepumpe Brukermanual Version: Mars 2015 Innhold 1. Garantivilkår på Heathro Fiskepumpe...2 2. Omgivelser...3 3. Beskrivelse av pumpens deler...4 3.1 Sneglehuset...4 3.2 Hovedmotor...4 3.3 Priming

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL

NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL NF565/16(CE) 16 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

basisutstyrveiledning

basisutstyrveiledning Luftbehandling basisutstyrveiledning Utgave 1 2011 innhold 03 FRL-er med en ekstra komponent. 06 Det er ikke behov for verktøy. Excelon Pro FRL. 08 Prøvd og testet ekstrautstyr av topp kvalitet. Verdensledende

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Brukerveiledning NORSK

Brukerveiledning NORSK Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. MODELL: PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA/ PD239G NORSK Bluetooth Det aktuelle apparatet kan

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK TA238A/18-6(CE) LUFTDREVEN KRAMPEPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE

Detaljer

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16

Manual Norsk. Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Manual Norsk Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 1 of 16 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Page 2 of 16 BRUKERVEILEDNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER INNLEDNING! Les

Detaljer

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2 SØYLET LØFTEBUKK Modeller: Nordic 6264C Nordic 6263C Les hele denne manualen før installasjonen, for å forsikre deg om en korrekt drift og lang levetid for

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer