Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG"

Transkript

1 1 of 5 Montering, betjening og vedlikehold instruksjoner DS, FG, DP, DV, HG Generelt Disse enhetene kan bli brukt som Pumpe pulsasjons dempere, rørlednings sjokk absorberts, termiske ekspansjon kompensatorer eller akkumulatorer, og alle opererer ved å ha en komprimert gass på en side av et membran mens den andre siden er tilknyttet til væske siden. Ved korrekt bruk er de helt sikre, og vil kunne brukes problemfritt i flere år. Sikkerhet Som ved hyrdo-pneumatiske produkter, må man være svært forsiktig når man håndterer eller lader denne typen utstyr. Vedlikehold og drift bør være ved trenet personell, da utstyret inneholder energi i form av komprimert gass. Det er viktig å lese og forstå ladeinstruksjonene til CA-7 før vedlikeholdsarbeid utføres. OKSYGEN MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BENYTTES VED LADNING P.G.A. RISIKOEN FOR EKSPLOSJON Dersom ladetrykket er under 7 bar kan man benytte lufttrykk fra en luftlinje, eller håndpumpe alt. Nitrogen fra en høytrykkssylinder til ladning av demperen. Dersom ikke annet er spesifisert i din bestilling, vil en liten mengde silikonfett benyttes til å smøre gummidelene under montering i fabrikken. Forsikre deg om at dette ikke vil påvirke prosessen eller prosessvæskevæsken. Når løfte øyer er montert, skal disse brukes til å løfte enheten. Egnede sikkerhets utstyr må brukes under følgende forhold: : 1. For å beskytte enheten for overtrykk hvis væsketrykket overstiger designtrykket til enheten. F.eks. en overtrykksventil 2. Når det er fare for brann som kan forårsake at ladetrykket øker over design trykket må enheten beskyttes ved et overrislings system eller en sprengplate. 3. Hvis enheten er utstyrt med et varmeelement må elementet ha en begrensning slik at varmen ikke kan forårsake at ladetrykket overstiger design trykket. 4. Det er brukerens ansvar å ha en skriftelig prosedyre for å sjekke enheten i henhold til lokale krav. En må spesielt sjekke membranen og at innvendige og utvendige overflater ikke er korrodert. 5. Ikke la støv samle seg på overflate til enheten hvis enheten er montert i Ex område. Overflate temperaturen må ikke overstige antennelsestemperaturen til støvet. 6. Maksimum operasjons trykk til enheten må ikke overstige design temperaturen til enheten stemplet på enheten. Denne må ikke forveksles med tempområde vist på skiltet i henhold til ATEX direktivet. Lagring Enheten må bli lagret slik at man unngår mekaniske skader i hus og tilkoblingene. Hvis enheten skal lagres i over 6 mnd, bør man slippe ut trykket. Hvis enheten har en forlading over 320Barg skal trykket slippes ut hvis lagringstiden er over 2 uker. Enheten bør lagres i romtemperatur. Blærene er produsert av elastomer som skades hvis temperaturen synker under 10C eller overstiger + 90C. Hvis enheten har vært i bruk før lagring bør blæren fjernes og renses før lagring. Reserveutstyr skal lagres på et mørkt sted i sin originale innpakning og skal holdes unna:

2 2 of 5 1. Ekstreme temperaturer. 2. Direkte varmekilder. 3. Fuktige forhold som kan forårsake kondensering. 4. Utstyr som genererer ozon for eksempel Kvikksølv og høyspenningsutstyr. 5. Det er anbefalt at kontakt mellom gummi og forskjellige sammensetninger unngås. Før installasjon. Kontroller at enheten er utstyret med korrekte tilkoblinger. Forsikre deg om at enheten tåler maks trykk og temperatur som enheten vil bli utsatt for. Enheten er merket med maks trykk og temp. Hvis du er usikker på disse data kontakt fabrikk. Kontroller at demperen er trykksatt. Demperen er normalt trykksatt som merket på enheten. Monteres demperen tidligere en 3 mnd etter leveranse bør trykket være ok. Er enheten ikke trykksatt eller trykksatt for transport (1Barg) må enheten trykksettes henhold til instruksjonsbok. Normalt ladetrykk Puls og absorpsjons dempere skal lades til 80 % av minimum operasjonstrykk elle minimum absorpsjons trykk ved arbeids temp. Hvis forladingen avviker vesentlig fra disse verdier eller du har andre spørsmål ang leveransen ta kontakt med fabrikken. Alle enheter er testet på fabrikk før leveranse og rester av test væske som er en vannemulsjon kan ligge igjen i enheten. Hvis dette skaper problemer må enheten skylles før bruk. Montering Enheten skal monteres horisontalt. De fleste enheter under 50mm kan dog monteres horisontalt. En ports dempere skal monteres på et T stykke nærmest mulig pumpen med kortest mulig avstand fra T stykket. NB! Demperen må monteres med nødvendig festeanordning da rørtilkoblingen ikke kan støtte demperen mekanisk. Etter Montering Forsikre deg om at beskyttelseshetten er skrudd fast. (Bruk håndmakt for korrekt moment.) Beskyttelseshetten tetter mot tap av gass gjennom ladeventilen. NB! Lade ventilen vil kortsiktig hindrer gasstap, men kan lekke over tid. Bruk såpevann (vann med 50 % vaskemiddel) for å sjekke om det er lekkasje i demperen og ladeventilen. Dette gjøres normalt under normalt operasjonstrykk. Hvis et manometer er festet til pumpen, sjekk dette når pumpen starter. Manometernålen bør roe seg ned, når demperens forhåndsinnstilte trykk er oppnådd. Vedlikehold Pulsdempere krever lite vedlikehold. Forladingen av gass bør sjekkes periodisk ved hjelp av ladesettet CA-7, for å forsikre at det ikke har vært noe lekkasje. Når man sjekker trykket, vil litt Nitrogen lekke ut fra beholderen til ladeaggregatet og slangen. P.g.a. dette vil avlesingen bli litt lavere.

3 3 of 5 Tap i forladingstrykket kan også skyldes temperaturendringer. Dersom tapene er store eller vedvarende, bør lekkasjen undersøkes og repareres. Man må være svært forsiktig når man tar utstyret fra hverandre, da det kan ha blitt brukt til korrosive eller giftige væsker, små mengder med væske kan sitte igjen etter at den er skylt, spesielt dersom blæren er punktert. Demontering Forsikre deg om at enheten er isolert fra rørsystemet og at den er trykkløs og tørket før man demonterer den. Slipp ut gassen ved bruk av et passende ladeaggregat (se datablad CA7) Fjern gassblæren fra gasskammeret slik: Fjern ladeventil (Fig 1) Høytrykksenheter (type HG) er utstyrt med en gjenget låse ring som kan bli fjernet med en peg spanner. Andre enheter (type FG & DS) er utstyrt med en delt låsering, som skal fjernes ved å banke topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låse ringen er helt synlig (Fig 2). Den flerdelte ringen (Fig 5) kan nå fjernes fra sporet ved å presse ringene sammen (Fig 6). Dra et segment ut fra sporet med en skrutrekker (Fig 7), og løft ut ringen (Fig 8). For type DP, er konstruksjonen den samme som ved FG/DS, men låseringen er erstattet med en fjær. Fest uttreksbolt med korrekte gjenger i ladeventilhullet. Topp platen kan nå vippes ut ved hjelp av to press spaker for å være sikker på at topp platen forblir parallell til åpningen i hylsen. På større dempere kan det være nødvendig å benytte avstandsstykker på enden av hylsen for å gi nok klaring (Fig 4). Blæren kan nå fjernes fra topp platen. Montering Det blir anbefalt at innvendige og utvendige O-ringer blir erstattet hver gang demperen blir demontert. Fest blæren til topp platen, og forsikre deg om at den innerste O-ringen er plassert i riktig posisjon på topp platen og at den ytterste O-ringen er korrekt plassert i sporet i hylsen. Smør det ytre O-ringen og toppen av blæren med et middel som er tilpasset blæren og prosessvæsken. Silikonfett blir brukt i fabrikken, dersom ikke annet er bestilt. Monter blære og topp plate i hylsen. I høytrykks enheter bankes topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låseringens gjenger er helt synlige. Bruk ikke den gjengede låseringen til å presse ned topp platen da dette forårsaker at gjengene ryker. I lavtrykksenheter bankes topp platen ned i hylsen med en gummi hammer til låseringens gjenger er synlige. Den flerdelte kan nå bli festet i sporet. Fest uttrekkingsverktøyet i lasteventil hullet. Topp platen skal nå presses ut ved hjelp av to press spake for å være sikker på at topp platen forblir parallell til åpningen i hylsen. På større dempere kan det være nødvendig å benytte avstands stykker på enden av hylsen for å gi nok klarering (Fig 4). Monter ladeventilen og lad opp demperen med Nitrogen, luft til trykk som er spesifisert på merke. Erstatt plasthette dersom den er levert. Sjokk dempere som arbeider ved trykk nær eller under atmosfære trykk kan være utstyrt med skruer og pakninger for å forhindre at topp platen blir sugd ned i hylsen Disse må erstattes etter vedlikehold.

4 4 of 5 Dempere som blir utsatt for høy kompresjon takt, kan utstyres med en dempe væske på gassiden av blæren. Væskevolumet er normalt 25 % av totalt volum. Væsken som brukes må ikke ved lekkasje skape problemer blandet med prosessvæsken. Standard tilbehør og reservedeler Beskrivelse: Standard 1215 rustfritt stål ladeventil BSP gjenger Standard 1215 rustfritt stål ladeventil UNF gjenger Lade adapter, tillater 1215 ventil å bli ladet fra en fotpumpe. Press spak (300mm) for fjerning av topp plater Press spak (450mm) for fjerning av topp plater Topp plate uttrekker med ¼ BSP gjenger Topp plate uttrekker med ½ UNF gjenger Del nummer: SK-CV-1215/B SK-CV-1215/U SK-AD-15/11 SK-TL-LVR/S SK-TL-LVR/L SK-TL-GHX/B SK-TL-GHX/U

5 5 of 5 Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Watford Bridge, New Mills, High Peak, SK22 4HJ, England Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Approvals Prepared By: A. Hay Title: Works Manager Date: 13 April Reviewed By: G. Lowndes Title: Senior Design Engineer Date: 8 June Approved By: G. Lowndes Title: Senior Design Engineer Date: 8 June 2007.