Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007"

Transkript

1 Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007 Jubileums beretning om korets drift i tiden: Fra 6. Februar 1947 til 6. Februar 2007 Odd Fellow Koret i Bergen 2006

2 Forord Undertegnede er blitt oppfordret til å forfatte en kort og helst fyldig historikk om korets tilblivelse, dets oppstart og virke gjennom disse 60 år. Først kan det være vært å nevne at det første manns kor i ordenens regi i Bergen ble stiftet den 12.Januar 1924 og var i virksomhet frem til ca og telte aldri mer enn 18 medlemmer på det meste. Skulle man skrive en absolutt fullstendig beretning om korets virksomhet i alle disse 60 år ville det blitt en hel bok for seg. Men noe av det viktigste skal bli med i sin helhet. Til å begynne med må nevnes at ved oppstart i 1947 var det kun 2 Odd Fellow loger i Bergen. De syv Fjelde og Fraternitas. Undertegnede har nær 30 års fartstid i koret og har hatt gleden av å få både muntlig og skriftlig hjelp fremmover denne tid, av nå avdøde sanger brødre, til å samle korets viktigste historikk. Den deler jeg med glede med alle som vil lese denne historie beretning som blir tildelt korets 60 års jubileum. Norwald O. Eriksen. Loge nr.4. De Syv Fjelde. Torsdag de. 6.Februar 1947 ble det på initiativ av br. Einar Woldsdal avholdt møte i O.F.s lokaler for å forsøke å starte et mannskor i ordenen i Bergen. Det møtte 11 brødre: 2 fra Loge Fraternitas og 9 fra Loge De Syv Fjelde. De fremmøtte her bør nevnes: Anton Andersen Aksel Rolland Jakobsen Håkon Brekke Olaf L. Johannessen Sigvald Larsen Dan. Lindqvist Alfred Martinussen Per Luis Rasmussen Otto Rogne Harald Songstad og Einar Woldsdal. Bror Håkon Brekke, som hadde påtatt seg å være dirigent, foretok så stemmeprøve på de fremmøtte brødre, resultatet ble at samtlige 11 hadde brukbare stemmer Etter dette ble man enige om å starte Odd Fellowkoret i Bergen. Det ble samtidig gjennomført valg av korets første styre med følgende resultat: Formann: Viseformann: Kasserer: Sekretær: Einar Woldsdal. Olaf L. Johannessen. Harald Sognstad. Per Louis Rasmussen. Otto Rogne. Kontingenten ble fastsatt til Kr.0,50 pr. prøve og Kr 10.- pr. år for passive medlemmer. Begrepet passive medlemmer var viktig i mange år for å få penger til korets drift. Prøvene skulle være hver Torsdag fra Kl til Kl De første sangprøver ble gjennomført denne kvell med sangen In teger Vite. og avsluttett med sangen Brødre av Odd Fellowkjede Allerede på første prøvekvell etter oppstart møtte det 50% flere brødre som meldte medlemskap i koret og man var nå 17 aktive sangere. Og det hadde blitt tegnet 14 passive medlemmer som var villig til å betale de Kr pr. år for at ordenen i Bergen skulle ha et sangkor. Sangerbrødre i Loge Fraternitas hadde utlodning i logen til inntekt for koret som innbrakte Kr. 71,25 til korets kasse. Også loge De Syv Fjelde avholdt en utlodning til korets økonomi som innbrakte Kr Den 5.Juni dette år sluttet man for ferie med stor fest for korets medlemmer og innbudte gjester. Totalt var 25 brødre tilstede. Denne kvell fikk Odd Fellowkoret sitt første æresmedlem. Dette ble tildelt primus motor i koret som blev nedlagt i 1938 og for oppstart av vårt nåværende kor: Bror Julius Woldsdal. Korets første generalforsamling ble avholdt den 9.Oktobet 1947 med 15 sangerbrødre tilstede. Årsberetning og regnskap ble fremlagt og godkjent. Kassen viste balanse med Kr. 425,11. Lovforslag til koret ble fremlagt og godkjent og valg gjennomført med fortsatt Einar Woldsdal som formann. Helt fra første driftsår 1947 har koret vert i alle mannsloger for å synge julen inn på logenes julemøte. Det første året var repertoaret Glade jul Deilig er Jorden og Rett som ørnen stiger. Det første Odd Fellow Kor startet Korets andre drifts år 1948 startet med å øve inn en kantate som skulle fremføres i loge De Syv Fjelde`s 30 års jubileum den 21. April. Kantaten blev senere også fremført i loge Fraternitas den 31. mai samme år. Samme år ble koret invitert til å bli medlem i Odd Fellow Sangerforbund (dette var forbundets første navn) som var startet i Oslo i 1947 (samme år som bergenskoret). Medlemskap ble opprettet med generalforsamlings beslutning den 9. september

3 Alt fra første drifts år ble det tradisjon at koret`s medlemmer bevilget seg en medlems fest før ferie og etter generalforsamlings møte. Koret fikk stadig tilvekst av sanger brødre fra de to loger og telte flere og tyv medlemmer allerede etter 2 års drift. Kontingenten ble nå satt til Kr. 12,- pr. år.pr. aktivt medlem. På generalforsamling den 9. September 1949 ble korets lover vedtatt etter mønster fra koret i Oslo sine lover med en del forandringer gjort av korbrødrene. Samme generalforsamling besluttet at sangerne skulle tiltales korbrødre og ikke kormedlemmer (viktig). Denne generalforsamling hadde 24 fremmøtte korbrødre. Fredag den 26.Mai 1950 reiste 19 korbrødre til Oslo for å delta i forbundets første sangerstevne. Historien sier at dette var både morsomt og vellykket. Stevnet er vel omtalt i Odd Fellowbladet nr.8,sept Lørdag den 12 August 1950 ble korets første blåtur arrangert til Aksel Rolland Jacobsens landsted Steinbu. Pr. 8.September1950 var koret allerede kommet opp i 29 aktive korbrødre og 39 passive medlemmer som betalte sin kontingent. Den 27. januar 1950 ble korets første virkelige årsfest med damer avholdt. Koret hadde nå fått sin mat og utlodnings Komité som dette året innbrakte til korets drift Kr 4,000.- et imponerende resultat den gang. Korets første kirkesøndag blev deltagelse i høymessen i Johanneskirken søndag den 18. november I pinsehelgen i 1952 avholdt Odd Fellowkoret i Bergen forbundets 2. lands sangerstevne. Koret var nå kommet opp i 49 aktive 80 passive korbrødre. Et veldig steg fremover. Første pinsedag Søndag den 1 juni dette år Kl stod korbrødrene oppstilt på senen i Bergen Teater i galla, spent som stålfjærer. Ville dette gå bra? Og det gjorde det til gangs i flg. referater. Den påfølgende bankett var arrangert i Grand Hotell Terminus vakre festsal og annen pinsedag var det Odd Fellow gudstjeneste i Fana kirke med påfølgende fest lunsj på Fløyen. Under disse fest dager ble det servert en mengde med taler og overrakt gaver. Det bør nevnes at det meget tidlig i korets først år ble besluttet at man ved korbrødres runde fødselsdager som eller 70 år skulle, foræres et tinn krus med innskriftstjon, som oppmerksomhet fra korbrødrene. Denne edle tradisjon er i de senere år ikke fulgt opp. Kirkesøndager. Det blir nå fremover, av logene, arrangert kirkesøndager for Odd Fellows og til disse ble Odd Fellow Koret, av kirkekomiteen for de 3 loger, invitert til å bidra med sang under høymessen. Den første store kirkekonsert i korets regi ble avholdt i Korskirken. Det økonomiske overskudd av konserten, ble med sjekk, overrakt Flyktningerådet. På generalforsamlingen den 23. Oktober 1952 fremsatte bror Bjørn Kragsett et forslag om å arrangere en tur til Amerika med koret. Etter diskusjon ble det satt ned en komite` som skulle arbeide med saken. Her ble samtidig korets Ordenskapittel Opprettet. I 1953 vokste Odd Fellowkoret ytterlig til hele 56 aktive og 80 passive korbrødre. Korets oppgaver ved opptredener, var nå i flere år, konsentrert som opptredener i losje, kirke-konserter og ved begravelser for avdøde korbrødre. Høsten 1954 arrangerte koret sitt første sangerkurs for sangerne. Dette gikk ut på å lære å puste riktig når man sang. Kurset gikk over flere kvelder, til sammen 10 timer a` kr. 10,- pr. time pr. sanger. Kurset ble gjennomført av sangpedagog W. Goldberg. Samme år besluttet 4 koret å gi logene et nytt orgel til innflyttingen i Olav Kyrresgt 49. Det kom på plass til innflytting og til stor glede for alle Oddfellows i Bergen. Det tredje sanger stevne for Odd Fellows fant sted i Ålesund i pinsen mai Det deltok 42 korbrødre tilhørende Odd Fellow-koret i Bergen. Senere blev ikke dette arrangert før i 1986 i Ålesund og på initiativ fra koret i Bergen. Med hensyn til Amerika turen hadde man nå arbeidet energisk i nærmere 2 år og det kom frem mange skjær i sjøen som dessverre resulterte i at man avlyste det hele. I 1957 flyttet koret sine øvelseskveller fra lokalet i Hotell Slottsgården til et lokale Eldorado Pensjonat. Denne våren satte man i gang med å planlegge en tur for korbrødrene til Danmark. Turen til Danmark gikk til København. Og til Oslo reiste koret etter innbydelse fra Storlogen. Det var på denne turen Odd Fellow-Koret i Bergen hadde konsert i Aulaen i fult galla antrekk. ODD FELLOW-KORETS medlemmer hilser korets stiftere ved 60 års jubileet: Olaf I. Johannessen Haakon Brekke Aksel Rolland Jacobsen Det var de tre ovennevnte brødre som var pådriverne for at koret kom i gang og ble evigvarende frem til dags dato. Dagens Odd Fellow korbrødre takker dere hjertelig for innsatsen som nå er årsaken til at vi kan feirer vårt 60 års jubileum. Dere har vert inspirasjons kilden for oss alle. Haakon Brekke var korets musikalske leder og faste dirigent fra stiftelses dagen og i 35 år frem til ca Korbrødrene i koret takker Haakon hjertelig for denne innsats. Hans Henriksen som var korets vise dirigent i mange år,men tok nå over som fast musikalsk leder og dirigent for koret. Dessverre blev denne periode for Hans sitt vedkommende altfor kort grunnet sykdom og dessverre døde han så altfor tidlig. Arne Nagel Dahl som var et musikalsk geni i vårt kor overtok etter Hans som dirigent og musikalsk leder, men også han ble rammet av alvorlig sykdom som kostet han livet tidlig. I tiden fremover til 1970 tallet var koret opptatt med opptredener i loge sammenheng, kirkekonserter og opptredener på institusjoner. Samtidig innledet man et tettere samarbeid med Odd Fellow-Koret i Stavanger, som på den tid var et rent mannskor. Odd Fellow Sang og Musikkforbunds lands sanger treff hadde forlengs stoppet opp. 5

4 Et hygge treff mellom Stavanger koret og Bergens koret ble derfor gjennomført i Ullensvang i 1974 og senere i Stavanger i Nå mente man at dette ble den form for sangerstevner / sangertreff man kom til å bruke i fremtiden. Neste utenlandstur ble av korbrødrene gjort til Gøteborg og Århus med konserter i Sjømannskirken og i logelokaler. Amerikatur ble forsøkt arrangert i , men strandet på liten deltagelse fra sangerbrødrene. Som Maestro vil jeg gratulere Odd Fellow Koret i Bergen med sitt 60 års jubileum. Å være Maestro for denne fine gjengen har vert en stor glede. Våre oppgaver ved sanger- festivaler, kirkekonserter, sang på julemøter, juveltildelinger, samarbeid med Rebekkakoret og sang ved sangerbrødres begravelser, tar alle i koret meget alvorlig. Og midt inne i alt dette er det gode humør alltid tilstede i rikt mon. Maestro ønsker Odd Fellow Koret i Bergen alt godt for fremtiden. Med vennlig hilsen i V.K.& S Rolf Johannes Aardal. Dirigent og musikalsk leder. 6 ROLF JOHANNES AARDAL Rolf Johannes Aardal møtte Odd Fellow-Koret første gang som pianist ved korets konsert i Eldorado Kino lørdag den 24 Mars I september samme år blev han innvidd i loge nr. 4 De Syv Fjelde. Ved Arne Nagel Dahl`s bortgang var koret uten dirigent. Redningen var da vår loge bror, den profesjonelle organist, Rolf, som påtok seg denne oppgave ved første henvendelse fra koret. Rolfs profesjonelle musikalske kunnskaper, hans spesielle lederstil, tålmodighet og gode humør har vert koret til umåtelig hjelp og inspirasjon i alle år frem til nå. Korets brødre og våre loger for øvrig er Rolf stor takk skyldig i mange musikalske sammenheng i alle disse år. Gi du lenge, lenge leve må. Tidlig på 1980 tallet ble korets støtteforening stiftet: Dette var ektefeller og venninner av korbrødre, sitt initiativ, for å skaffe koret tiltenkte rekvisita og drifts midler i form av pengestøtte. Vi nevner for eksempel blant annet: Sangertrappene som vi i dag bruker og deler med Rebekka koret, korets 10 stk. fest lysestaker, fest blomsterskåler og i tillegg mange tusen kroner år etter år. Støtteforening opphørte i november 1996 grunnet liten deltagelse. Ovennevnte støtte til koret har vert savnet siden av mange grunner. I noen år på 1980 tallet var koret ved hver jul på Furuly behandlings hjem og bosted for utviklingshemmede og sang julen inn med beboerne. Hver gang en meget givende søndags ettermiddag. Lørdag den 24 Mars 1984 avhold koret en konsert i gamle Eldorado Kino lokaler for loge brødre og rebekkasøstre med familie og venner. Her var Odd Fellow-koret i Stavanger invitert og møtte med 17 sangere og selvsagt med sine bedre halvdeler. I tillegg deltok Rebekka Koret i Bergen for første gang sammen med Odd Fellow -Koret i Bergen. Slikt samarbeid var helt utenkelig før dette tilfelle. Etter denne konsert ble det i loge lokalene i Olav Kyrresgt 49 gjennomført en gedigen fest med alle konsert deltagerne m.m. tilstede. Blant annet Formann i Odd Fellow korene i Oslo og Ålesund som inviterte gjester m. følge. Her blev grunnlaget lagt for det som siden har vert Odd Fellow Sang og Musikkforbunds to / tre årige sangerstevner forskjellige steder i landet. Under festen fikk alle sangerne i Odd Fellow- Koret i Stavanger med seg hjem en lydbånd kassett av hele konserten. Dette ble en stor overraskelse for alle. Lørdag den 26 Oktober 1985 laget koret en konsert Syng med oss for alle Odd Fellow`s i Bergen med familier i Frikirkens, den gang, nye lokaler ved Kronstad. Innleid i denne konsert for å fylle programmet var: Solist Solveig Strømme med egen pianist enn videre innleid Bergen Mandolin Orkester. Kommentarene etter denne konsert var meget positive og det var ca.350 tilskuere i salen. Det ble oppfordret den gang til å gjenta dette ofte, helst en gang årlig. Odd Fellow Koret har hvert år fra 1948 markert sin stiftelses dag med en real geburdsdags fest sammen med våre damer. Fra og med 1985 har det vert standard å invitere sangerne i Rebekka- Koret med sine respektive med på geburdsdags festen. I våre rommelige lokaler i Olav Kyrresgt 49 var disse fester for det meste, i sin tilstelling, rammet inn i et spesielt tema som Good old days, Vi går ombord, Wiener aften. Oljefest. o.s.v. Det har aldri i koret skortet på dyktige arrangementkomiteer. Dette er årsaken til at våre årsfester fortsatt er populære blant sangerne. Disse fester har hver gang blitt åpnet i logesalen med en konsert for våre damer og gjester for øvrig Videre fulgt av medalje tildeling til medlemmer med henholdsvis 10 eller 20 års medlemskap samt utnevnelse av æresmedlemskap til sangere som har utført særdeles ærefult arbeid for koret over mange år. - Følgende medlemmer er gjennom disse 60 år utnevnt som æresmedlem: Håkon Brekke Oscar Magnussen Bjørn Kragseth Aksel Rolland Jacobsen Olav L. Johannessen Julius Hjort Einar Rasmussen Per Jonassen - Henrik Henriksen Gunnar Bringeland Per Steen Hansen -Tor Monsen - Erik Steen Hansen - Norwald O. Eriksen Jan Berentsen Stein Reime Harry Amundsen. På sangerstevne i Narvik i 1988 påtok Rebekka-koret i Bergen seg å lage sangerstevne i Bergen de første dagene i Mai Dette ble vellykket gjennomført under to års forberedelse med god assistanse, hele tiden, av styreformann i den perioden Sverre Monsen med flere tilhørende Odd Fellow Koret i Bergen. De to siste konserter som koret har laget for Odd Fellow brødre og Rebekka søstre med familier fant sted i Aulaen til Laksevåg Gymnas søndag den 8. november Foruten Odd Fellow Koret i Bergen deltok Rebekka Koret i Bergen samt Odd Fellow Kunstnerisk- 7

5 Forum Bergen. Enn videre ble det arrangert en konsert sammen med Rebekka Koret i Korskirken søndag den 13.November I alle disse 60 år har koret med jevne mellomrom vert på flyttefot når det gjelder øvelseslokaler. Vi nevner bl. annet: Slotsgården, Eldorado Pensjonat, Haldorsen`s Pensjonat: Kantinen hos Grieg Boktrykkeri, Kronstad Hovedgård, Yrkesskolen, Lator Skiltfabrikk, Olav Kyrresgt. 49, Nykirkens Menighets hus, og nå logelokalene i Lille Markevei 18. Odd Fellow-Koret i Bergen har deltatt på alle sangerstevner frem til år 2004 med unntak av stevne i Bodø i 1997 som av koret ble boykottet av flere grunner. På slutten av 2004 sendte koret skriftlig utmeldelse fra Odd Fellow Sang og Musikkforbund. Dette har vakt stor undring i forbundet, koret er blitt tigget om å oppta medlemskap igjen. Det kan her nevnes at Odd Fellow Koret i Bergen er det koret innenfor ordenen som har drevet lengst tid og som i tillegg har drevet meget godt uten avbrudd av noen art i sine 60 år. ODD FELLOW-KORET i BERGEN 60 ÅR 6 FEBRUAR 2007 Med denne annonse inviterer vi alle logebrødre som ikke er med i koret vårt, men liker å synge, til å bli medlem i: ODD FELLOW KORET ODD FELLOWKORET Etter at Rolf Aardal ble korets dirigent har det blitt standard at koret øver og driver samsang med Rebekka- Koret i Bergen. Dette resulterer i at korene kan opptre sammen som blandet kor med stor styrke. Dermed har Odd Fellow Ordenen i Bergen 3-tre gode sangkor å by på. Og i tillegg Odd Fellow Kunstnerisk Forum Bergen. At vi nå i 2007 markerer oss både med en storstilet jubileumsfest, samt en rikholdig jubileums beretning, er naturlig for en hobby som aldri går av mote selv om vi fyller 60 år. Skal man si noe negativt om Odd Fellow Koret i Bergen må det være at gjennomsnitt alderen på sangerne er altfor høy. Her påhviler et ansvar på alle logebrødre i de fire mannsloger å hjelpe til med å forsøke å bli med i koret. Kun på den måten kan vi bevare koret i mange år inn i fremtiden. Sett av Tirsdags kvelden til dette og du er med i ordenens absolutte muntre hjørne. Styret i Odd Fellow Koret i Bergen i jubileums året består av følgende medlemmer: Styre formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Materialforvalter: Jan Berentsen Bjørn Kolbeinsvik Svein O. Andersen Hans A. Børnes Egil J.Berge Rolf Eriksen Kjell Pedersen Med dette gratulerer forfatteren av jubileums beretningen alle sine korbrødre med dagen og lykke til med fremtiden. Her er vi alle like fordi vi liker å synge, her blir vi kjent med alle Odd Fellow og Rebekka loger. Vi øver i logehusets 2 etage hver Tirsdag KL til Møt opp en Tirsdag og bli kjent med oss. Våre opptredener og konserter er VIDEN kjent.ja, her får du hobby som gleder mange og deg selv. Vell møtt hilsen Odd Fellow Koret i Bergen. 8 9

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

V Å R N U M M E R 2 0 0 4

V Å R N U M M E R 2 0 0 4 V Å R N U M M E R 2 0 0 4 Redaksjonelt Det har gått både vinter og vår siden forrige Chorahn-utgivelse, men nå er vi på banen igjen, denne gang ikke bare i papirformat, men også lagt ut på våre hjemmesider.

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai 2007.

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Nr. 1 2008 95. årgang. Organ for Norsk Sangerforbund. Telemark Sangerforbund 90 år.

Nr. 1 2008 95. årgang. Organ for Norsk Sangerforbund. Telemark Sangerforbund 90 år. Nr. 1 2008 95. årgang Organ for Norsk Sangerforbund Telemark Sangerforbund 90 år. Fra korseminar i Bø 2. febr. 2008 Ny redaktør av Tonens Makt. Jeg vet ikke helt hvilken oppgave jeg nå har tatt på meg,

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Jubileumsberetning 2005 skrevet av Arve Granlund: Tittel: Korsang i Lillehammer gjennom 150 år. Lillehammers eldste bestående kor Mannskoret KLANG runder 100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Helt siden

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok Henning Døvle Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år -en jubileumsbok 2009 1 Foto omslagets forside: Bilde av Akersvannet oktober 2009 Foto omslagets bakside: Bilde fra Gjennestadvannet oktober 2009

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 18 nr. 3 2011 Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, Innvielse 25.05. s5: Vennelogemøte i Stockholm 10. - 13. juni. s7: Embedsmannsinstallasjon

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang

KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang VÅREN 2015 NYTTÅRSKONSERTENE 11. januar KURSHELG 13.-15. mars KORTREFF I EIDFJORD 25.-26. april KORKONTAKT Medlemsblad for Norges

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015 Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00 08.01 Nyttårs med Rebekkaloge nr. 126 Safir. Galla 22.01 Arbm. Instr. Rapport nevnder Regnskap/budsjett.

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer