M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperioden er 12 måneder fra den datoen utstyret ble sendt fra vår fabrikk hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2010 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO-1008-F1011

3 Viktigbrukerinformasjon... ii Tiltenktbrukavutstyret... ii Garantiogforpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii 1 Innledning Generelt Om denne håndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Installering Generelt Sikkerhet Inspeksjon av emballasjen og leveransen Transport Lagring avutstyret Krav til innstalleringssted Underlag Tilkoblingavkanalerogslanger Strømtilførsel Generelt Sikkerhet Uavbruttviftebruk Tilkoblingavhygrostaten Kontroll/justering av reg.luftmengden Drift Start Hurtigstopp Start Manuelldrift Automatiskdrift Stoppavfukteren Vedlikehold Sikkerhet Regelmessig service og vedlikehold Vedlikeholdsplan Bytte av filter Feilsøking Generelt Sikkerhet Feilsøking Produktutforming Produktbeskrivelse Driftsprinsipper Målogplasskrav Kapasitetsdiagram Tekniske spesifikasjoner Kassering TNO-1008-F1011 Viktig brukerinformasjon iii

4 1 Innledning 1.1 Generelt Avfuktere fra Munters er konstruert for effektiv avfukting av luft. Munters produserer et stort utvalg av avfuktere som er konstruert for å dekke ulike typer bruk og behov. Kontakt din nærmeste Munters-forhandler hvis du har spørsmål om installering av avfukteren. Avfukteren kontrolleres før den sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Du finner produktopplysningerikapittel6, Produktutforming. 1.2 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukere av avfukteren, og beskriver installering, drift, vedlikehold samt grunnleggende feilsøking. Håndboken er inndelt i nummererte avsnitt og underavsnitt. Innholdsfortegnelsen på side 3 gir en kort oversikt. De ulike avsnittene kan brukes hver for seg avhengig av typen informasjon som trengs. Figurer og tabeller er nummerert i henhold til avsnittet de hører til. Figur 1-3, for eksempel, er bilde nummer 3 og finnes i avsnitt Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalinger for driftsrutiner. Disse er bare ment som en veiledning og er ikke ment å erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsbestemmelser. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for: egen og andres sikkerhet. avfukterens sikkerhet ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese avsnittet Viktig brukerinformasjon. 1 Innledning 190TNO-1008-F1011

5 Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden M Merking Type M120 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year 2008 Weight: 26 kg 1 230V 50 Hz 0,1 kw 1,2 kw Max 1,3 kw Made in Sweden IP44 RoHS Figur 1.1 Plassering av identifikasjonsmerke Type M120 Fabr. No Fabr. year V 50 Hz Max 0,1 kw 1,3 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Weight: 26 kg 1,2 kw IP44 RoHS Figur 1.2 Identifikasjonsmerke 190TNO-1008-F1011 Innledning 2

6 2 Installering 2.1 Generelt M120 er konstruert for innendørs bruk. Enheten må plasseres horisontalt og skal stå med føttene på en jevn overflate. Veggbrakett (artikkel nr ) eller gulvbrakett (artikkel nr ) kan fås som tilleggsutstyr, se figur Figur 2.1. Hvis avfukteren skal lagres før installering, må den settes under tak på et jevnt underlag der den vil være beskyttet mot slag, støv, frost, regn eller skadelig forurensning. Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, bør slangetilkoplingene fjernes som vist i figur Figur 2.3. Figur 2.1 Veggbrakett ( valg) Figur 2.2 I drift Figur 2.3 Ikke i bruk 1 = Fast kanal 2 = Fleksibel slange 2.2 Sikkerhet Avfukteren er ikke beregnet for bruk i klassifiserte områder hvor sikkerhetsutstyr for eksplosjoner er påkrevet. Avfukteren må ikke utsettes for vannsprut eller senkes i vann. Ikke dekk til avfukteren eller blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk avfukteren dersom støpselet eller ledningen er skadet. 3 Installering 190TNO-1008-F1011

7 Avfukteren må ikke koples til en annen strømkilde enn det som er angitt på indentifikasjonsmerket. Avfukteren skal koples til et jordet strømuttak. Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. Ikke bruk avfukteren i nærheten av enheter som genererer varme, eller i nærheten av brennbart og farlig materiale. Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere avfukteren. FORSIKTIG! Du må ikke sitte, stå eller plassere gjenstander på avfukteren. 2.3 Inspeksjon av emballasjen og leveransen 1. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er fullstendig, slik at installasjonen ikke blir forsinket. 3. Hvis enheten skal lagres før installering, se seksjon 2.5, Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for å gi temperaturbeskyttelse under transport til installeringsstedet eller under installering. 4. Fjern all emballasje og kontroller avfukteren for å sikre at det ikke har oppstått skader under transporten. 5. Eventuelle synlige skader må rapporteres skriftlig til Munters innen fem dager før installering påbegynnes. 190TNO-1008-F1011 Installering 4

8 2.4 Transport Figur 2.4 Håndtak Bruk en gaffeltruck, hvisdetermulig,tilåflytte avfukteren. Bruk begge håntakene i avfukterhuset for å løfte det (se 6.7, Tekniske spesifikasjoner for opplysninger om vekt.) Det anbefales å bruke den originale emballasjen ved forsendelse av avfukteren. 2.5 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Sett avfukteren på et horisontalt underlag. Beskytt avfukteren mot fysiske skader Oppbevar avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og skadelig forurensing 2.6 Krav til innstalleringssted Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å innstallere avfukteren der det er fare for at vann kan komme inn i avfukteren, eller i omgivelser med mye støv. Henvend deg til Munters for råd hvis du er i tvil. Du finner informasjon om mål og service for avfukteren i avsnitt 6.4, Mål og plasskrav. OBS Det er viktig at installeringsstedet oppfyller alle krav, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. 2.7 Underlag M120 plasseres horisontalt og skal stå på føtter. Veggbrakett eller gulvbrakett kan fås som tilleggsutstyr. OBS Kontroller at avfukteren står i vater etter at installeringen er ferdig. Enheten kan om nødvendig boltes til gulvet ved hjelp av festehullene i bunnen av enheten. 2.8 Tilkobling av kanaler og slanger Følg instruksene nedenfor når kanaler eller fleksible slanger skal monteres til avfukterens lufttilkoplinger. Inntaket for prosess- og regenereringsluft samt utløpet for tørrluft kan koples til et kanalsystem eller brukes med fritt inntak og utslipp. Våtluften må imidlertid alltid være koplet til en en kanal eller slange som må festes i en nedadgående vinkel (bort fra avfukteren) slik at kondensen kan renne ut. Kanallengden skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske trykket. For å opprettholde optimal ytelse må alle kanal- og slangekoplinger være luft- og fukttette. 5 Installering 190TNO-1008-F1011

9 Våtluftrøret eller -slangen må monteres i en nedadgående vinkel slik at kondensen kan renne ut. Våtluftslangen eller -røret må ha drenering på passende lave temperaturer for å forhindre oppsamling av kondensvann. Alternativt kan kondens unngås ved å isolere kanalen med minst 25 mm isolasjonsmateriale. Dekk til kanalåpningen med netting for å forhindre at fugler og gnagere tar seg inn i åpningen. Plasser åpningen slik at det ikke kan komme regn og snø inn i kanalen. Våtluftskanalen eller -slangen måværeav rustfrittmaterialeog kunnetåle temperaturer påopptil70 C. Våtluften ledes vanligvis til friluft. I store lokaler der avfukteren er plassert utenfor området som skal avfuktes, kan våtluften ledes vekk i nærheten av avfukteren. Plasser avløpet slik at våtluften ikke blåser mot noe som kan skades av den fuktige luften. Minimumsavstanden mellom reaktiveringsinntaket eller våtluftskanalen og veggen er 0,5 meter. Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. Tørrluftuttaket må koples enten til et kanalsystem eller til en kort kanal, cirka 1000 mm, for å hindre regnvann, spylevann og lignende i å komme inn i avfukteren. Når dette er gjort, oppfyller avfukteren kravene til beskyttelsesklasse IP44. FORSIKTIG! Hvis det kan bli temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. OBS Støydemping oppnås ved å koble kanaler til avfukteren. 190TNO-1008-F1011 Installering 6

10 Figur 2.5 Nødvendige kanalsystemer, fra siden Figur 2.6 Nødvendige kanalsystemer, front 1- Tørrluft A - Trådnetting, maskevidde ca. 10 mm 2- Reaktiveringsluft B - Avtagbar gummimuffe 3- Våtluft C - Inspeksjonshull for rotor 4- Prosessluft 2.9 Strømtilførsel Generelt Det følger med en 2,5 m lang kabel med støpsel for tilkobling til et jordet uttak. Spenningen og frekvensen er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren Sikkerhet Avfukteren må koples til et jordet strømuttak. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. 7 Installering 190TNO-1008-F1011

11 2.10 Uavbrutt viftebruk Hvis det kreves kontinuerlig drift av viften, må dekselet til høyre for hygrostatkontakten fjernes. Trykk ned bryter B. Sett på plass dekselet Tilkobling av hygrostaten Når avfuktingsapparatet skal styres av en hygrostat, fjerner du bryterdekselet (A), flytter bryteren til posisjonen AUT, og setter på dekselet igjen. Ved levering står bryteren i posisjonen MAN. Hygrostaten kobles til ved å sette hygrostatstøpselet i uttaket merket HYG, ved siden av terminalblokkdekselet. Figur 2.7 Tilkobling av hygrostaten FORSIKTIG! Bare en kvalifisert elektriker bør kople hygrostatstøpselet til ledningen. Hygrostaten skal monteres 1 1,5 m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører som åpnes og lukkes. Den skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys. Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat og må tilkoples slik at kontrollkretsen lukkes etter hvert som den relative fuktigheten øker. Kabelen må være skjermet og ha kobberledere med et minimumstverrsnitt på 2 x 0.75 mm 2. Følg instruksene nedenfor når du monterer og kopler til hygrostaten (artikkel nr E). 190TNO-1008-F1011 Installering 8

12 Figur 2.8 Tilkopling av ledere og tilkoplingssett for hygrostat A - Tilkopling av ledere B - Tilkopling til jord 1. Kople ledningene til plugg 1 og 2, og avskjermingen til jordet plugg. Tilkopling av ledere 2. Fest koblingspunktet (2) til støpselet (1) 3. Skru koblingsskruene godt til (3) 4. Fest dekselet (4) til pluggen (1) 5. Fest flensen (5) til dekselet (4) 2.12 Kontroll/justering av reg.luftmengden Mål trykkfallet i rørsystemet for reaktiverings- og våtluft på følgende måte: Hver lengdemeter for rør på Ø 80 mm gir et trykkfall på 1,0 Pa (0,1 mm). n Hver 90 eller 45 bøyning for et rør på Ø 80 mm gir et trykkfall på 1,0 Pa (0,1 mm \\\wg). Vegg-gjennomføring på Ø 80 mm (eventuelt med trådnetting) gir et trykkfall på 20,0 Pa (2.0 mm). Hvis det totale trykkfallet overstiger 100 Pa (10 mm \\\wg), må strupeskiven i inntaket fjernes. I tvilstilfeller utføres en kontrollmåling av luftmengden på følgende måte: Kople et manometer til trykkreguleringspunktet for reg.luften. Hvis avfuktingsapparatet kobles til røret, må det lages et hull i røret nær avfuktingsapparatet slik at manometeret kan kobles til, (se Figur 2.9 ) Les av trykkfallet på manometeret (se Tabell 2.1). ved 50 Hz Målt trykkfall ved 60 Hz Kommentar Pa (8-18 mm wg) Pa (16-28 mm wg) Tillatt luftmengde Under 80 Pa (8 mm wg) Under 160 Pa (16 mm wg) For liten luftmengde (FJERN STRUPESKIVEN) Tabell 2.1 Trykkfall over strupeskiver 9 Installering 190TNO-1008-F1011

13 p s Figur 2.9 Måling av trykkfall Manometer (f.eks. U-rør) Strupeskive 50 Hz eller 60 Hz Figur 2.10 Reaktiveringsluftstrømmen som en funksjon av trykkfallet over strupeskiven (skyggelagt område = tillatt område). 190TNO-1008-F1011 Installering 10

14 3 Drift 3.1 Start Fjern beskyttelsesdeksler fra både inntak og utløp. (Ved levering er alle åpninger beskyttet med plastdeksler). 1. Kontroller at det ikke er tilstoppinger i inntak og uttak i kanalene. 2. Kontroller at strupeskiven i reaktiveringsluftens inntak er merket med riktig frekvens (Hz). Ved levering er strupeskive for 50 Hz montert. 3. Kontroller merkeskiltet for å forsikre deg om at avfukteren er beregnet på den spenningen og den frekvensen du trenger. OBS Utfør punkt 4 hvis uavbrutt viftebruk er nødvendig. 4. Hvis det kreves kontinuerlig drift av vifte, se avsnitt 2.10, Uavbrutt viftebruk og 2.11, Tilkobling av hygrostaten. 5. Koble avfuktingsapparatet til strømnettet og kontroller at det fungerer. Rotorens rotasjonsretning kan sjekkes visuelt ved å fjerne plastpluggen på siden av avfukteren (se Figur 2.6 ). Figur 3.1 Avfukter ved levering 1 - Beskyttelsesdeksler OBS Ved strømbrudd vil avfukteren starte igjen automatisk. 3.2 Hurtigstopp Stopp avfukteren ved å dra ut støpselet fra veggkontakten, eller ved å bruke den eksterne strømbryteren hvis avfukteren er fast montert til hovedstrømmen. 11 Drift 190TNO-1008-F1011

15 3.3 Start Start avfukteren ved å kople den til hovedstrømtilførselen Manuell drift Sett driftsbryteren MAN-AUT i posisjon MAN Automatisk drift Sett driftsbryteren MAN-AUT i posisjon AUT. 3.4 Stopp avfukteren Stopp avfukteren ved å kople den fra strømkilden eller ved å bruke den eksterne kretsbryteren. 190TNO-1008-F1011 Drift 12

16 4 Vedlikehold 4.1 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 4.2 Regelmessig service og vedlikehold Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. 4.3 Vedlikeholdsplan Munters anbefaler følgende vedlikeholdsplan. Planen inneholder inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer, samt anbefalte tidsintervaller for avfuktere som benyttes under vanlige drifts- og miljøforhold. Hvis prosessluften har et høyt støvinnhold, bør forebyggende vedlikehold utføres oftere enn det som er angitt nedenfor. Komponent Kontroll/vedlikehold 3-6 måneder 12 måneder Prosess- og regenereringsfilter. Kabinett. Hygrostat. Rengjør filteret, risten, filterholderen og dekselet (1) og bytt filteret om nødvending. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. N/A Skift ut filteret og rengjør risten, holderen og dekselet. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. Kontroller sensorfunksjonene og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling ved behov. (1) Når du bytter filterkassetten, må du kontrollere at pilen peker mot avfuktingsapparatet. Tabell 4.1 Vedlikeholdsplan 13 Vedlikehold 190TNO-1008-F1011

17 4.3.1 Bytte av filter A. Skrue B. Deksel C. Rist D. Beholder A B E. Filter (artikkel nr ) F. Inntakskone for vifte B C D E C F Figur 4.1 Filtermontering (regenereringssiden) 1. Fjern skruene (A) ved å holde i dekselet. 2. Fjern dekselet (B) og ta ut filterkassetten (C, D, E). 3. Slipp holderen (D) og fjern filteret (E) fra risten (C). 4. Rengjør risten, holderen og dekselet. 5. Monter det nye filteret og risten i holderen. 6. Monter filterkassetten og stram til skruene (A). 7. Gjenta prosedyren for prosessfilteret. 190TNO-1008-F1011 Vedlikehold 14

18 5 Feilsøking 5.1 Generelt Dettekapitteletermentforålette grunnleggende feilsøking og gi veiledning om tiltak for feilretting. 5.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 15 Feilsøking 190TNO-1008-F1011

19 5.3 Feilsøking Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter produktservice hos Munters. Listen hjelper deg med å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra opplært personell. Feilsymptom Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har stoppet. Feil ved strømtilførselen Termostaten på varmeelementet kan ha løst ut på grunn av et tilstoppet filter eller annen hindring i rørsystemet. Ved en feil er hygrostaten satt til automatisk stilling og ingen hygrostat er koblet til. Hygrostatfeil (automatisk drift). Kontroller strømtilførselen til avfukteren. Trykk på tilbakestillingsknappen når du har fjernet hindringen Kontroller at temperaturen ved inntaket for reaktiveringsluften ikke overstiger 45 C. Kontroller at matespenningen ikke ligger mer enn 10 % over det som er angitt på merkeplaten. Kontroller at rotoren går uhindret. Kontroller motorens strømforbruk (maksimum 0,26 A). Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Hvis avfukteren starter, er det sannsynligvis en feil på hygrostaten. Kontroller hygrostaten ved å se om avfukteren starter når innstillingspunktet til hygrostaten senkes. Tilbakestill den innstilte verdien for hygrostaten etter kontrollen. Foreta eventuelle kalibreringer av hygrostaten eller skift den ut. Avfuktingskapasiteten har minsket. Tabell 5.1 Feilsøkingsliste Rotoren har stoppet Reaktiveringsluftstrømmen er ikke riktig Varmeelementet for regenerering fungerer ikke. Fjern plastpluggen fra inspeksjonsåpningen på siden av enheten, og sjekk at rotoren går rundt (omtrent 8 o/m). Kontroller reaktiveringsluftstrømmen slik det er angitt under avsnitt 2.12, Kontroll/justering av reg.luftmengden. Sjekk at varmeelementet for reaktiveringsluften virker ved å måle strømforbruket. Eksempel: Ved 230 V, 50 Hz er det totale strømforbruket cirka 5,7A. 190TNO-1008-F1011 Feilsøking 16

20 6 Produktutforming 6.1 Produktbeskrivelse Avfukteren er utformet for effektiv avfukting av luft. Den kompakte konstruksjonen består av seksjoner som holdes sammen av fire bolter. Seksjonene inneholder vifter som drives av en felles motor, en drivmotor for rotoren og et varmeelement for reg.luften. De to gavlene inneholder fordelingskammere med isolerte seksjoner som gir en perfekt balanse for avfuktings- og reg.luftmengde. Huset er laget av rustfritt, presstøpt aluminium. De elektriske komponentene er laget i samsvar med standardene EN , og de elektriske delene er montert i fronten på avfukteren. Avfukter M120 er bygd i samsvar med både europeiske standarder og CE-merking. 6.2 Driftsprinsipper Rotoren er delt inn i soner for ulike luftstrømmer. Luftstrømmen som skal avfuktes, kjent som prosessluft, går gjennom den største sonen i rotoren og kommer ut som tørrluft. Når rotoren roterer sakte, vil den innkommende prosessluften til enhver tid møte en tørr sone på rotoren, og dermed kan avfuktingsprosessen opprettholdes uavbrutt. Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle luftekanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder på vanndamp på en effektiv måte. Luftstrømmen som brukes til å regenerere (tørke) sonene på rotoren, kjent som regenereringsluft, blir først varmet opp. Når regenereringsluften går gjennom den smaleste delen av rotoren i motsatt retning av prosessluften, fjernes avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våt luft (varm, fuktig luft). Denne metoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved temperaturer under 0 C. A 1 - Tørrluft 2 - Reaktiveringsluft 1 G 2 B C Prosessluft 4-Våtluft A-Rotor B-Filter C - Prosessluft D - Varmeelement E - Viftemotor F - Regenereringsluft F E D G-Filter 17 Produktutforming 190TNO-1008-F1011

21 6.4 Mål og plasskrav B A D F E D F C E Bredde (A) Bredde (B) Høyde (C) Diam. (D) Diam. (E) Plasskrav (F) Vekt 425 mm 481 mm 425 mm 100 mm 80 mm 1,000 mm 26 kg Tabell 6.1 Dimensjon og vekt 6.5 Kapasitetsdiagram Omtrentlig kapasitet i kg/h. Du kan få mer informasjon fra nærmeste Munters-forhandler. 3 1,0 0,8 80 % RH 60 % RH 40 % RH 1. Temperatur, prosessluft, ( C) 2. Relativ fuktighet i prosessluft (% RH) 3. Avfuktingskapasitet kg/t, 0,6 2 (fjerning av fuktighet (kg/time)) 0,4 0, Figur 6.1 Kapasitetsdiagram 190TNO-1008-F1011 Produktutforming 18

22 6.7 Tekniske spesifikasjoner Prosessluft (1) Frittblåsende luft 50 Hz (m³/t) 180 Frittblåsende luft 60 Hz (m³/t) 210 Nominell luftstrøm (m³/h) 120 Tilgjengelig statisk trykk ved50hz(pa) 200 Tilgjengelig statisk trykk ved 60 Hz (Pa) 360 Viftemotor, effekt (kw) 0,030 Regenereringsluft (1) Nominell luftstrøm (m³/h) 35 Tilgjengelig statisk trykk (Pa) 100 Viftemotor, effekt (kw) 2. 0,1 Totaleffekt,spenning og strøm (amp/fase) Total effekt (kw) 1,3 Spenning (1 fase, 50 Hz) Nominell strøm (A 50Hz) 10,9 6,3 5,7 Spenning (1 fase, 60 Hz) Nominell strøm (A60Hz) 11,6 6,6 6,0 Varmeelement for regenereringsluft Varmeelement, effekt (kw) 1,2 Temperaturøkning i varmeelement 100 Filter Filter EU3 (artikkelnr.) Andre tekniske data Driftstemperatur ( C) -40 til +40 Drivmotor, effekt (W) 18 Maksimalt støynivå (ikke gjennom kanal) (dba) 48 IEC beskyttelsesklasse Slagtest iht. IEC Rotortype IP44 20G for 25 ms3 HPS Vekt (kg) 26 (1) Angitt ytelse basert på 20 C og lufttetthet på 1,2kg/m 3 (2) Felles motor for prosess- og reg.vifter 3 Motstand sjekket i tre retninger Tabell 6.2 Tekniske spesifikasjoner 6.8 Kassering Avfukteren må leveres inn til kassering i henhold til gjeldende regler. Kontakt lokale myndigheter. 19 Produktutforming 190TNO-1008-F1011

23

24 AUSTRIA DENMARK ITALY SWEDEN Munters Austria GmbH Munters A/S Munters Italy S.p.A Munters Europe AB Niederlassung Amstetten Ryttermarken 4 Divisione Deumidificazione Avfuktning Franz Pitzl DK-3520 Farum Strada Piani 2 Isafjordsgatan 1, Kista Entré Ybbsstraße 14 Denmark I Chiusavecchia S Stockholm, Kista 3300 Amstetten Tel: IM Sweden Austria Fax: Italy Tel: Tel: + 43 (0) 7472 / Tel: Fax: Fax: + 43 (0) 7472 / Web: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FINLAND NETHERLANDS SWITZERLAND Munters - Sales Dehumidification Systems Munters Oy Munters Vochtbeheersing Munters GmbH Dehumidification Lyhtytie 22 Energieweg 69 Luftentfeuchtung Ingberthoeveweg 3E P O Box 36, FIN NL-2404 HE Alphen a/d Rijn Zweigniederlassung Effretikon B-2630 Aartselaar Helsinki Alphen a/d Rijn Im Langhag 11 Belgium Finland Netherlands CH-8307 Effretikon Tel: Tel: Tel: Switzerland Fax: Fax: Fax: Tel: Fax: Web: Web: Web: Web: BELGIUM FRANCE POLAND UNITED KINGDOM Munters Belgium SA Munters France SAS Munters Poland Sp. z.o.o. Munters Ltd Zoning Industriel des Plenesses Dehumidification Oddzial w Polsce Dehumidification RuedeProgrès5 17, rue de la Voie des Bans Dehumidification Blackstone Road B-4821 Dison F Argenteuil Cedex ul. Litewska 3/4 Huntingdon PE29 6EE Belgium France P Gdansk Cambs Tel: Tel: Poland United Kingdom Fax: Fax: Tel: Tel: Fax: Fax: Web: Web: Web: Web: CZECH REPUBLIC GERMANY SPAIN MUNTERS CZ, organizacní složka Munters GmbH Munters Spain SA Holandská 2/4 Luftentfeuchtung Deshumidificación CZ BRNO Zentrale Europa Epresarial. Edificio Londres. Czech Republic Hans-Duncker-Str. 8 C/PlayadeLiencres2.Edificio Londres Tel: D Hamburg Las Matas. Madrid Fax: Germany Madrid Tel: Tel: Web: Fax: Fax: Web: Web: AUSTRALIA INDIA SINGAPORE UAE (Dubai) Tel: Tel: Tel: Tel: BRAZIL JAPAN SOUTH AFRICA USA Tel: Tel: Tel: Tel: CANADA KOREA THAILAND Tel: Tel: Tel: CHINA MEXICO TURKEY Tel: Tel: Tel:

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Bruksanvisning. For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER

Bruksanvisning. For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER Bruksanvisning For F-DRY 300 ROTORAVFUKTER Stand: 02-2006-03-16 Made in Germany Innhold 1. Generelle råd... 3 2. Slik virker rotoravfukter... 3 3. Sikkerhetshensyn... 4 Fare ved bruk av tilbehør... 4 Godkjent

Detaljer

DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO 400VE-B Installasjons - og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...3 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...11 Teknisk informasjon......12

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420.

Samsvarserklæring. I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF. Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420. Samsvarserklæring I henhold til EMC 89/336/EØF, LVD 73/23/EØF, MD 98/37/EF Utstyrstype: Slipemaskin Fabrikant: HTC Varemerke: HTC 420 Serienummer: Produsent: HTC Sweden AB Box 69 614 22 Söderköping Produktet

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer