M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperioden er 12 måneder fra den datoen utstyret ble sendt fra vår fabrikk hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2010 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO-1008-F1011

3 Viktigbrukerinformasjon... ii Tiltenktbrukavutstyret... ii Garantiogforpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii 1 Innledning Generelt Om denne håndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Installering Generelt Sikkerhet Inspeksjon av emballasjen og leveransen Transport Lagring avutstyret Krav til innstalleringssted Underlag Tilkoblingavkanalerogslanger Strømtilførsel Generelt Sikkerhet Uavbruttviftebruk Tilkoblingavhygrostaten Kontroll/justering av reg.luftmengden Drift Start Hurtigstopp Start Manuelldrift Automatiskdrift Stoppavfukteren Vedlikehold Sikkerhet Regelmessig service og vedlikehold Vedlikeholdsplan Bytte av filter Feilsøking Generelt Sikkerhet Feilsøking Produktutforming Produktbeskrivelse Driftsprinsipper Målogplasskrav Kapasitetsdiagram Tekniske spesifikasjoner Kassering TNO-1008-F1011 Viktig brukerinformasjon iii

4 1 Innledning 1.1 Generelt Avfuktere fra Munters er konstruert for effektiv avfukting av luft. Munters produserer et stort utvalg av avfuktere som er konstruert for å dekke ulike typer bruk og behov. Kontakt din nærmeste Munters-forhandler hvis du har spørsmål om installering av avfukteren. Avfukteren kontrolleres før den sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Du finner produktopplysningerikapittel6, Produktutforming. 1.2 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukere av avfukteren, og beskriver installering, drift, vedlikehold samt grunnleggende feilsøking. Håndboken er inndelt i nummererte avsnitt og underavsnitt. Innholdsfortegnelsen på side 3 gir en kort oversikt. De ulike avsnittene kan brukes hver for seg avhengig av typen informasjon som trengs. Figurer og tabeller er nummerert i henhold til avsnittet de hører til. Figur 1-3, for eksempel, er bilde nummer 3 og finnes i avsnitt Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalinger for driftsrutiner. Disse er bare ment som en veiledning og er ikke ment å erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsbestemmelser. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for: egen og andres sikkerhet. avfukterens sikkerhet ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese avsnittet Viktig brukerinformasjon. 1 Innledning 190TNO-1008-F1011

5 Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden M Merking Type M120 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year 2008 Weight: 26 kg 1 230V 50 Hz 0,1 kw 1,2 kw Max 1,3 kw Made in Sweden IP44 RoHS Figur 1.1 Plassering av identifikasjonsmerke Type M120 Fabr. No Fabr. year V 50 Hz Max 0,1 kw 1,3 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Weight: 26 kg 1,2 kw IP44 RoHS Figur 1.2 Identifikasjonsmerke 190TNO-1008-F1011 Innledning 2

6 2 Installering 2.1 Generelt M120 er konstruert for innendørs bruk. Enheten må plasseres horisontalt og skal stå med føttene på en jevn overflate. Veggbrakett (artikkel nr ) eller gulvbrakett (artikkel nr ) kan fås som tilleggsutstyr, se figur Figur 2.1. Hvis avfukteren skal lagres før installering, må den settes under tak på et jevnt underlag der den vil være beskyttet mot slag, støv, frost, regn eller skadelig forurensning. Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, bør slangetilkoplingene fjernes som vist i figur Figur 2.3. Figur 2.1 Veggbrakett ( valg) Figur 2.2 I drift Figur 2.3 Ikke i bruk 1 = Fast kanal 2 = Fleksibel slange 2.2 Sikkerhet Avfukteren er ikke beregnet for bruk i klassifiserte områder hvor sikkerhetsutstyr for eksplosjoner er påkrevet. Avfukteren må ikke utsettes for vannsprut eller senkes i vann. Ikke dekk til avfukteren eller blokker ventilasjonsåpningene. Ikke bruk avfukteren dersom støpselet eller ledningen er skadet. 3 Installering 190TNO-1008-F1011

7 Avfukteren må ikke koples til en annen strømkilde enn det som er angitt på indentifikasjonsmerket. Avfukteren skal koples til et jordet strømuttak. Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. Ikke bruk avfukteren i nærheten av enheter som genererer varme, eller i nærheten av brennbart og farlig materiale. Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere avfukteren. FORSIKTIG! Du må ikke sitte, stå eller plassere gjenstander på avfukteren. 2.3 Inspeksjon av emballasjen og leveransen 1. Kontroller leveransen mot pakkseddelen, fraktbrevet eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er fullstendig, slik at installasjonen ikke blir forsinket. 3. Hvis enheten skal lagres før installering, se seksjon 2.5, Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for å gi temperaturbeskyttelse under transport til installeringsstedet eller under installering. 4. Fjern all emballasje og kontroller avfukteren for å sikre at det ikke har oppstått skader under transporten. 5. Eventuelle synlige skader må rapporteres skriftlig til Munters innen fem dager før installering påbegynnes. 190TNO-1008-F1011 Installering 4

8 2.4 Transport Figur 2.4 Håndtak Bruk en gaffeltruck, hvisdetermulig,tilåflytte avfukteren. Bruk begge håntakene i avfukterhuset for å løfte det (se 6.7, Tekniske spesifikasjoner for opplysninger om vekt.) Det anbefales å bruke den originale emballasjen ved forsendelse av avfukteren. 2.5 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Sett avfukteren på et horisontalt underlag. Beskytt avfukteren mot fysiske skader Oppbevar avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og skadelig forurensing 2.6 Krav til innstalleringssted Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å innstallere avfukteren der det er fare for at vann kan komme inn i avfukteren, eller i omgivelser med mye støv. Henvend deg til Munters for råd hvis du er i tvil. Du finner informasjon om mål og service for avfukteren i avsnitt 6.4, Mål og plasskrav. OBS Det er viktig at installeringsstedet oppfyller alle krav, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. 2.7 Underlag M120 plasseres horisontalt og skal stå på føtter. Veggbrakett eller gulvbrakett kan fås som tilleggsutstyr. OBS Kontroller at avfukteren står i vater etter at installeringen er ferdig. Enheten kan om nødvendig boltes til gulvet ved hjelp av festehullene i bunnen av enheten. 2.8 Tilkobling av kanaler og slanger Følg instruksene nedenfor når kanaler eller fleksible slanger skal monteres til avfukterens lufttilkoplinger. Inntaket for prosess- og regenereringsluft samt utløpet for tørrluft kan koples til et kanalsystem eller brukes med fritt inntak og utslipp. Våtluften må imidlertid alltid være koplet til en en kanal eller slange som må festes i en nedadgående vinkel (bort fra avfukteren) slik at kondensen kan renne ut. Kanallengden skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske trykket. For å opprettholde optimal ytelse må alle kanal- og slangekoplinger være luft- og fukttette. 5 Installering 190TNO-1008-F1011

9 Våtluftrøret eller -slangen må monteres i en nedadgående vinkel slik at kondensen kan renne ut. Våtluftslangen eller -røret må ha drenering på passende lave temperaturer for å forhindre oppsamling av kondensvann. Alternativt kan kondens unngås ved å isolere kanalen med minst 25 mm isolasjonsmateriale. Dekk til kanalåpningen med netting for å forhindre at fugler og gnagere tar seg inn i åpningen. Plasser åpningen slik at det ikke kan komme regn og snø inn i kanalen. Våtluftskanalen eller -slangen måværeav rustfrittmaterialeog kunnetåle temperaturer påopptil70 C. Våtluften ledes vanligvis til friluft. I store lokaler der avfukteren er plassert utenfor området som skal avfuktes, kan våtluften ledes vekk i nærheten av avfukteren. Plasser avløpet slik at våtluften ikke blåser mot noe som kan skades av den fuktige luften. Minimumsavstanden mellom reaktiveringsinntaket eller våtluftskanalen og veggen er 0,5 meter. Hvis det kan oppstå temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. Tørrluftuttaket må koples enten til et kanalsystem eller til en kort kanal, cirka 1000 mm, for å hindre regnvann, spylevann og lignende i å komme inn i avfukteren. Når dette er gjort, oppfyller avfukteren kravene til beskyttelsesklasse IP44. FORSIKTIG! Hvis det kan bli temperaturer under frysepunktet, må kanalen for våtluft isoleres. OBS Støydemping oppnås ved å koble kanaler til avfukteren. 190TNO-1008-F1011 Installering 6

10 Figur 2.5 Nødvendige kanalsystemer, fra siden Figur 2.6 Nødvendige kanalsystemer, front 1- Tørrluft A - Trådnetting, maskevidde ca. 10 mm 2- Reaktiveringsluft B - Avtagbar gummimuffe 3- Våtluft C - Inspeksjonshull for rotor 4- Prosessluft 2.9 Strømtilførsel Generelt Det følger med en 2,5 m lang kabel med støpsel for tilkobling til et jordet uttak. Spenningen og frekvensen er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren Sikkerhet Avfukteren må koples til et jordet strømuttak. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. 7 Installering 190TNO-1008-F1011

11 2.10 Uavbrutt viftebruk Hvis det kreves kontinuerlig drift av viften, må dekselet til høyre for hygrostatkontakten fjernes. Trykk ned bryter B. Sett på plass dekselet Tilkobling av hygrostaten Når avfuktingsapparatet skal styres av en hygrostat, fjerner du bryterdekselet (A), flytter bryteren til posisjonen AUT, og setter på dekselet igjen. Ved levering står bryteren i posisjonen MAN. Hygrostaten kobles til ved å sette hygrostatstøpselet i uttaket merket HYG, ved siden av terminalblokkdekselet. Figur 2.7 Tilkobling av hygrostaten FORSIKTIG! Bare en kvalifisert elektriker bør kople hygrostatstøpselet til ledningen. Hygrostaten skal monteres 1 1,5 m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører som åpnes og lukkes. Den skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys. Hygrostaten skal være en ettrinnshygrostat og må tilkoples slik at kontrollkretsen lukkes etter hvert som den relative fuktigheten øker. Kabelen må være skjermet og ha kobberledere med et minimumstverrsnitt på 2 x 0.75 mm 2. Følg instruksene nedenfor når du monterer og kopler til hygrostaten (artikkel nr E). 190TNO-1008-F1011 Installering 8

12 Figur 2.8 Tilkopling av ledere og tilkoplingssett for hygrostat A - Tilkopling av ledere B - Tilkopling til jord 1. Kople ledningene til plugg 1 og 2, og avskjermingen til jordet plugg. Tilkopling av ledere 2. Fest koblingspunktet (2) til støpselet (1) 3. Skru koblingsskruene godt til (3) 4. Fest dekselet (4) til pluggen (1) 5. Fest flensen (5) til dekselet (4) 2.12 Kontroll/justering av reg.luftmengden Mål trykkfallet i rørsystemet for reaktiverings- og våtluft på følgende måte: Hver lengdemeter for rør på Ø 80 mm gir et trykkfall på 1,0 Pa (0,1 mm). n Hver 90 eller 45 bøyning for et rør på Ø 80 mm gir et trykkfall på 1,0 Pa (0,1 mm \\\wg). Vegg-gjennomføring på Ø 80 mm (eventuelt med trådnetting) gir et trykkfall på 20,0 Pa (2.0 mm). Hvis det totale trykkfallet overstiger 100 Pa (10 mm \\\wg), må strupeskiven i inntaket fjernes. I tvilstilfeller utføres en kontrollmåling av luftmengden på følgende måte: Kople et manometer til trykkreguleringspunktet for reg.luften. Hvis avfuktingsapparatet kobles til røret, må det lages et hull i røret nær avfuktingsapparatet slik at manometeret kan kobles til, (se Figur 2.9 ) Les av trykkfallet på manometeret (se Tabell 2.1). ved 50 Hz Målt trykkfall ved 60 Hz Kommentar Pa (8-18 mm wg) Pa (16-28 mm wg) Tillatt luftmengde Under 80 Pa (8 mm wg) Under 160 Pa (16 mm wg) For liten luftmengde (FJERN STRUPESKIVEN) Tabell 2.1 Trykkfall over strupeskiver 9 Installering 190TNO-1008-F1011

13 p s Figur 2.9 Måling av trykkfall Manometer (f.eks. U-rør) Strupeskive 50 Hz eller 60 Hz Figur 2.10 Reaktiveringsluftstrømmen som en funksjon av trykkfallet over strupeskiven (skyggelagt område = tillatt område). 190TNO-1008-F1011 Installering 10

14 3 Drift 3.1 Start Fjern beskyttelsesdeksler fra både inntak og utløp. (Ved levering er alle åpninger beskyttet med plastdeksler). 1. Kontroller at det ikke er tilstoppinger i inntak og uttak i kanalene. 2. Kontroller at strupeskiven i reaktiveringsluftens inntak er merket med riktig frekvens (Hz). Ved levering er strupeskive for 50 Hz montert. 3. Kontroller merkeskiltet for å forsikre deg om at avfukteren er beregnet på den spenningen og den frekvensen du trenger. OBS Utfør punkt 4 hvis uavbrutt viftebruk er nødvendig. 4. Hvis det kreves kontinuerlig drift av vifte, se avsnitt 2.10, Uavbrutt viftebruk og 2.11, Tilkobling av hygrostaten. 5. Koble avfuktingsapparatet til strømnettet og kontroller at det fungerer. Rotorens rotasjonsretning kan sjekkes visuelt ved å fjerne plastpluggen på siden av avfukteren (se Figur 2.6 ). Figur 3.1 Avfukter ved levering 1 - Beskyttelsesdeksler OBS Ved strømbrudd vil avfukteren starte igjen automatisk. 3.2 Hurtigstopp Stopp avfukteren ved å dra ut støpselet fra veggkontakten, eller ved å bruke den eksterne strømbryteren hvis avfukteren er fast montert til hovedstrømmen. 11 Drift 190TNO-1008-F1011

15 3.3 Start Start avfukteren ved å kople den til hovedstrømtilførselen Manuell drift Sett driftsbryteren MAN-AUT i posisjon MAN Automatisk drift Sett driftsbryteren MAN-AUT i posisjon AUT. 3.4 Stopp avfukteren Stopp avfukteren ved å kople den fra strømkilden eller ved å bruke den eksterne kretsbryteren. 190TNO-1008-F1011 Drift 12

16 4 Vedlikehold 4.1 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 4.2 Regelmessig service og vedlikehold Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. 4.3 Vedlikeholdsplan Munters anbefaler følgende vedlikeholdsplan. Planen inneholder inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer, samt anbefalte tidsintervaller for avfuktere som benyttes under vanlige drifts- og miljøforhold. Hvis prosessluften har et høyt støvinnhold, bør forebyggende vedlikehold utføres oftere enn det som er angitt nedenfor. Komponent Kontroll/vedlikehold 3-6 måneder 12 måneder Prosess- og regenereringsfilter. Kabinett. Hygrostat. Rengjør filteret, risten, filterholderen og dekselet (1) og bytt filteret om nødvending. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. N/A Skift ut filteret og rengjør risten, holderen og dekselet. Se etter fysiske skader og rengjør eventuelt avfukteren utvendig. Kontroller sensorfunksjonene og foreta eventuell kalibrering. Ta kontakt med Munters serviceavdeling ved behov. (1) Når du bytter filterkassetten, må du kontrollere at pilen peker mot avfuktingsapparatet. Tabell 4.1 Vedlikeholdsplan 13 Vedlikehold 190TNO-1008-F1011

17 4.3.1 Bytte av filter A. Skrue B. Deksel C. Rist D. Beholder A B E. Filter (artikkel nr ) F. Inntakskone for vifte B C D E C F Figur 4.1 Filtermontering (regenereringssiden) 1. Fjern skruene (A) ved å holde i dekselet. 2. Fjern dekselet (B) og ta ut filterkassetten (C, D, E). 3. Slipp holderen (D) og fjern filteret (E) fra risten (C). 4. Rengjør risten, holderen og dekselet. 5. Monter det nye filteret og risten i holderen. 6. Monter filterkassetten og stram til skruene (A). 7. Gjenta prosedyren for prosessfilteret. 190TNO-1008-F1011 Vedlikehold 14

18 5 Feilsøking 5.1 Generelt Dettekapitteletermentforålette grunnleggende feilsøking og gi veiledning om tiltak for feilretting. 5.2 Sikkerhet Trekk alltid ut kontakten til avfukteren før det utføres vedlikehold eller reparasjoner. Ved en fast installasjon der støpselet erstattes av en kretsbryter, må strømmenslåsavogkretsbryteren låses. Avfukteren må ikke være koblet til andre hovednett enn det som er angitt på identifikasjonsmerket til avfukteren. Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. På grunn av faren for elektrisk støt må avfukteren ikke åpnes av andre personer enn de som er opplært og kvalifisert. 15 Feilsøking 190TNO-1008-F1011

19 5.3 Feilsøking Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter produktservice hos Munters. Listen hjelper deg med å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra opplært personell. Feilsymptom Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har stoppet. Feil ved strømtilførselen Termostaten på varmeelementet kan ha løst ut på grunn av et tilstoppet filter eller annen hindring i rørsystemet. Ved en feil er hygrostaten satt til automatisk stilling og ingen hygrostat er koblet til. Hygrostatfeil (automatisk drift). Kontroller strømtilførselen til avfukteren. Trykk på tilbakestillingsknappen når du har fjernet hindringen Kontroller at temperaturen ved inntaket for reaktiveringsluften ikke overstiger 45 C. Kontroller at matespenningen ikke ligger mer enn 10 % over det som er angitt på merkeplaten. Kontroller at rotoren går uhindret. Kontroller motorens strømforbruk (maksimum 0,26 A). Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter Sett driftsbryteren på manuell, og kontroller at avfukteren starter. Hvis avfukteren starter, er det sannsynligvis en feil på hygrostaten. Kontroller hygrostaten ved å se om avfukteren starter når innstillingspunktet til hygrostaten senkes. Tilbakestill den innstilte verdien for hygrostaten etter kontrollen. Foreta eventuelle kalibreringer av hygrostaten eller skift den ut. Avfuktingskapasiteten har minsket. Tabell 5.1 Feilsøkingsliste Rotoren har stoppet Reaktiveringsluftstrømmen er ikke riktig Varmeelementet for regenerering fungerer ikke. Fjern plastpluggen fra inspeksjonsåpningen på siden av enheten, og sjekk at rotoren går rundt (omtrent 8 o/m). Kontroller reaktiveringsluftstrømmen slik det er angitt under avsnitt 2.12, Kontroll/justering av reg.luftmengden. Sjekk at varmeelementet for reaktiveringsluften virker ved å måle strømforbruket. Eksempel: Ved 230 V, 50 Hz er det totale strømforbruket cirka 5,7A. 190TNO-1008-F1011 Feilsøking 16

20 6 Produktutforming 6.1 Produktbeskrivelse Avfukteren er utformet for effektiv avfukting av luft. Den kompakte konstruksjonen består av seksjoner som holdes sammen av fire bolter. Seksjonene inneholder vifter som drives av en felles motor, en drivmotor for rotoren og et varmeelement for reg.luften. De to gavlene inneholder fordelingskammere med isolerte seksjoner som gir en perfekt balanse for avfuktings- og reg.luftmengde. Huset er laget av rustfritt, presstøpt aluminium. De elektriske komponentene er laget i samsvar med standardene EN , og de elektriske delene er montert i fronten på avfukteren. Avfukter M120 er bygd i samsvar med både europeiske standarder og CE-merking. 6.2 Driftsprinsipper Rotoren er delt inn i soner for ulike luftstrømmer. Luftstrømmen som skal avfuktes, kjent som prosessluft, går gjennom den største sonen i rotoren og kommer ut som tørrluft. Når rotoren roterer sakte, vil den innkommende prosessluften til enhver tid møte en tørr sone på rotoren, og dermed kan avfuktingsprosessen opprettholdes uavbrutt. Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle luftekanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder på vanndamp på en effektiv måte. Luftstrømmen som brukes til å regenerere (tørke) sonene på rotoren, kjent som regenereringsluft, blir først varmet opp. Når regenereringsluften går gjennom den smaleste delen av rotoren i motsatt retning av prosessluften, fjernes avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våt luft (varm, fuktig luft). Denne metoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved temperaturer under 0 C. A 1 - Tørrluft 2 - Reaktiveringsluft 1 G 2 B C Prosessluft 4-Våtluft A-Rotor B-Filter C - Prosessluft D - Varmeelement E - Viftemotor F - Regenereringsluft F E D G-Filter 17 Produktutforming 190TNO-1008-F1011

21 6.4 Mål og plasskrav B A D F E D F C E Bredde (A) Bredde (B) Høyde (C) Diam. (D) Diam. (E) Plasskrav (F) Vekt 425 mm 481 mm 425 mm 100 mm 80 mm 1,000 mm 26 kg Tabell 6.1 Dimensjon og vekt 6.5 Kapasitetsdiagram Omtrentlig kapasitet i kg/h. Du kan få mer informasjon fra nærmeste Munters-forhandler. 3 1,0 0,8 80 % RH 60 % RH 40 % RH 1. Temperatur, prosessluft, ( C) 2. Relativ fuktighet i prosessluft (% RH) 3. Avfuktingskapasitet kg/t, 0,6 2 (fjerning av fuktighet (kg/time)) 0,4 0, Figur 6.1 Kapasitetsdiagram 190TNO-1008-F1011 Produktutforming 18

22 6.7 Tekniske spesifikasjoner Prosessluft (1) Frittblåsende luft 50 Hz (m³/t) 180 Frittblåsende luft 60 Hz (m³/t) 210 Nominell luftstrøm (m³/h) 120 Tilgjengelig statisk trykk ved50hz(pa) 200 Tilgjengelig statisk trykk ved 60 Hz (Pa) 360 Viftemotor, effekt (kw) 0,030 Regenereringsluft (1) Nominell luftstrøm (m³/h) 35 Tilgjengelig statisk trykk (Pa) 100 Viftemotor, effekt (kw) 2. 0,1 Totaleffekt,spenning og strøm (amp/fase) Total effekt (kw) 1,3 Spenning (1 fase, 50 Hz) Nominell strøm (A 50Hz) 10,9 6,3 5,7 Spenning (1 fase, 60 Hz) Nominell strøm (A60Hz) 11,6 6,6 6,0 Varmeelement for regenereringsluft Varmeelement, effekt (kw) 1,2 Temperaturøkning i varmeelement 100 Filter Filter EU3 (artikkelnr.) Andre tekniske data Driftstemperatur ( C) -40 til +40 Drivmotor, effekt (W) 18 Maksimalt støynivå (ikke gjennom kanal) (dba) 48 IEC beskyttelsesklasse Slagtest iht. IEC Rotortype IP44 20G for 25 ms3 HPS Vekt (kg) 26 (1) Angitt ytelse basert på 20 C og lufttetthet på 1,2kg/m 3 (2) Felles motor for prosess- og reg.vifter 3 Motstand sjekket i tre retninger Tabell 6.2 Tekniske spesifikasjoner 6.8 Kassering Avfukteren må leveres inn til kassering i henhold til gjeldende regler. Kontakt lokale myndigheter. 19 Produktutforming 190TNO-1008-F1011

23

24 AUSTRIA DENMARK ITALY SWEDEN Munters Austria GmbH Munters A/S Munters Italy S.p.A Munters Europe AB Niederlassung Amstetten Ryttermarken 4 Divisione Deumidificazione Avfuktning Franz Pitzl DK-3520 Farum Strada Piani 2 Isafjordsgatan 1, Kista Entré Ybbsstraße 14 Denmark I Chiusavecchia S Stockholm, Kista 3300 Amstetten Tel: IM Sweden Austria Fax: Italy Tel: Tel: + 43 (0) 7472 / Tel: Fax: Fax: + 43 (0) 7472 / Web: Fax: Web: Web: Web: BELGIUM FINLAND NETHERLANDS SWITZERLAND Munters - Sales Dehumidification Systems Munters Oy Munters Vochtbeheersing Munters GmbH Dehumidification Lyhtytie 22 Energieweg 69 Luftentfeuchtung Ingberthoeveweg 3E P O Box 36, FIN NL-2404 HE Alphen a/d Rijn Zweigniederlassung Effretikon B-2630 Aartselaar Helsinki Alphen a/d Rijn Im Langhag 11 Belgium Finland Netherlands CH-8307 Effretikon Tel: Tel: Tel: Switzerland Fax: Fax: Fax: Tel: Fax: Web: Web: Web: Web: BELGIUM FRANCE POLAND UNITED KINGDOM Munters Belgium SA Munters France SAS Munters Poland Sp. z.o.o. Munters Ltd Zoning Industriel des Plenesses Dehumidification Oddzial w Polsce Dehumidification RuedeProgrès5 17, rue de la Voie des Bans Dehumidification Blackstone Road B-4821 Dison F Argenteuil Cedex ul. Litewska 3/4 Huntingdon PE29 6EE Belgium France P Gdansk Cambs Tel: Tel: Poland United Kingdom Fax: Fax: Tel: Tel: Fax: Fax: Web: Web: Web: Web: CZECH REPUBLIC GERMANY SPAIN MUNTERS CZ, organizacní složka Munters GmbH Munters Spain SA Holandská 2/4 Luftentfeuchtung Deshumidificación CZ BRNO Zentrale Europa Epresarial. Edificio Londres. Czech Republic Hans-Duncker-Str. 8 C/PlayadeLiencres2.Edificio Londres Tel: D Hamburg Las Matas. Madrid Fax: Germany Madrid Tel: Tel: Web: Fax: Fax: Web: Web: AUSTRALIA INDIA SINGAPORE UAE (Dubai) Tel: Tel: Tel: Tel: BRAZIL JAPAN SOUTH AFRICA USA Tel: Tel: Tel: Tel: CANADA KOREA THAILAND Tel: Tel: Tel: CHINA MEXICO TURKEY Tel: Tel: Tel:

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MH270 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1012-A1006 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1035-E1103 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

ML180, ML270, MLT350 Avfukter

ML180, ML270, MLT350 Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML180, ML270, MLT350 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

ComDry M210X Avfukter

ComDry M210X Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M210X Avfukter 190TEN-1074-1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

ComDry M160L Avfukter

ComDry M160L Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M160L Avfukter 190TNO-1098 B1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Fabr.nr. for avfukteren:... Kunde:... Avfukter (størrelse): MX1500 MX2100 MX2700 MX3700 MX5000 MX6200 MX7600 MXT2100 MXT2800 MXT5000 MXT7500 MXT9000 Tørkerotor: Litium

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

BRUKERINFORMASJON Servantløfter

BRUKERINFORMASJON Servantløfter Norsk Servantløfter Utgave: 1 Dato: 2013-10-25 BRUKERINFORMASJON Servantløfter For mer informasjon, se: www.granberg.se Innhold Avsnitt: Overskrift Side: 1. Introduksjon...4 2. Samsvarserklæring...4 3.

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer