ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, Avfukter 190TNO-1035-E1103 Munters Europe AB 2011

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperiodenergyldigfradendatoenutstyret ble sendt fra vårfabrikk, hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. ADVARSEL! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2011 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO-1035-E1103

3 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon... ii Tiltenkt bruk av utstyret... ii Garanti og forpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii Innholdsfortegnelse... iii 1 Innledning Generelt Omdennehåndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Overvåkingavdrift Feilindikasjoner Installering Sikkerhet Flyttingavutstyret Inspeksjon av emballasjen og leveransen Lagringavutstyret Kravtilinnstalleringssted Underlag Tilkoplinger for prosess- og tørrluft Kanalinstallasjon Generelleanbefalinger Kanalsystem for uteluftinntak Kanalsystem for våtluftsutløp Forholdsregler for avfuktere med LI-tørkerotor Strømtilførsel Strømtilførsel Eksternfuktighetssensor Installasjonskrav Elektriske spesifikasjoner Gassdreven regenerering (bare for ML1100-avfuktere) Innstillinger før oppstart Kontinuerlig drift av prosessluftvifte Ettrinns fuktighetssensor Totrinns fuktighetssensor Fjernstyrt feilindikasjon Kontroll før avfukterenstartes Kontroll før avfukteren startes Kontroll og justering av luftmengde Generelt Drift Generelt Sikkerhet Hurtigstopp Kontrollføravfukterenstartes Drift av avfukteren Manuellmodus Automatisk modus fuktighetssensortilkoplet Automatisk modus RH98 eller VariDry(ekstrautstyr) Kontrollpanel Serviceogvedlikehold Sikkerhet Regelmessig service og vedlikehold Filterbytte Serviceprogrammer Service-ogvedlikeholdsplan Feilsøking Generelt Sikkerhet Utskiftbaredeler Feilsøkingsliste Avfukterenskonstruksjon Produktbeskrivelse Driftsprinsipper Målogplasskrav Kapasitetsdiagrammer Tekniske spesifikasjoner Lyddata Hovedkomponenter Kassering Vedlegg 1 Generelle konfigurasjoner Generelt TNO-1035-E1103 Innholdsfortegnelse iii

4 8.2 Innstillinger Varselomrotorstopp Varsel om blokkert filter Filterboks F5ogF Kjøretidsmåler Vedlegg2-Konfigurasjon av fuktighetskontrollsystem Generelt Konfigurasjonsalternativer RH98ellerVariDry Generelt Vise/endre innstillingsverdi for relativfuktighet Vise/endre andre parametere Prosessalarmer iv Innholdsfortegnelse 190TNO-1035-E1103

5 1 Innledning 1.1 Generelt Munters produserer et stort utvalg av effektive avfuktere som er konstruert for å dekke ulike typer bruk og behov. Kontakt din nærmeste Munters-forhandler hvis du har spørsmål om installering av avfukteren, eller besøk nettstedet Avfukteren kontrolleres før den sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Du finner produktopplysninger i Tekniske spesifikasjoner. 1.2 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukeren av avfukteren. Den inneholder all nødvendig informasjon for trygg og effektiv installering og bruk av avfukteren. Les gjennom håndboken før enheten installeres og tas i bruk. 1.3 Sikkerhet og advarsler Alle mulige hensyn er tatt ved konstruksjon og produksjon av avfukteren for å sikre at den oppfyller sikkerhetskravene i rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen. Håndboken inneholder anbefalinger for arbeidsrutiner og prosedyrer. Disse vil dog aldri erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsinstrukser. Under installering og drift bør følgende individuelle ansvar tas i betraktning: egen og andres sikkerhet sikker bruk av avfukteren ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. OBS Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese den foregående siden, Viktig brukerinformasjon. 190TNO-1035-E1103 Innledning 1

6 Reg.luft Reac.air Reg.Luft Airde regeneration ' ' ' Våtluft Wetair N assluft Airhum ide Torrluft Dry air Trockenluft Airsec Processluft Process air Prozessluft Aira traiter ` Avfukter ML420-MLT Merking Type ML420 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 400V 50 Hz 0,38 kw 4,2 kw M 2 3 Max 4,58 kw IP33 (main casing) Made in Sweden IP54 (controls) Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden 4 5 Figur 1.1 Identifikasjonsmerke, eksempel Figur 1.2 Identifikasjonsmerke, eksempel 1. Enhetens identifikasjonsmerke 4. Prosessluftinntak 2. Tørrluftsutløp 5. Regenereringsluftinntak 3. Våtluftsutløp 1.5 Overvåking av drift Avfukteren styres og overvåkes via et kontrollpanel foran på enheten. 1.6 Feilindikasjoner Feil indikeres tydelig på kontrollpanelet, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel. Alarmer knyttet til luftens relative fuktighet vises på skjermen på kontrollpanelet til RH98 (hvis installert) eller VariDry (hvis installert), se avsnitt 9.3, RH98 eller VariDry. 2 Innledning 190TNO-1035-E1103

7 2 Installering 2.1 Sikkerhet ADVARSEL! - Enheten er ikke tiltenkt for bruk i risikofylte (klassifiserte) områder der sikkerhetsoppfyllende utstyr for eksplosjoner er nødvendig. - Det må ikke skvettes vann på enheten og den må heller ikke dyppes i vann. - Enheten må ikke koples til annen spenning enn det som er angitt på avfukterens identifikasjonsmerke, se avsnittet Merking. - Strømtilførselen er koplet permanent til hovedbryteren på avfukteren. - Bruk ikke enheten i nærheten av varmegenererende apparater eller brennbare, farlige materialer. - Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. - Alle elektriske inatallasjoner må utføres av en kvalifisert elektriker og i henhold til gjeldende lover og regler. - Ved strømbrudd kan avfukteren starte igjen automatisk. Slå alltid av og lås hovedbryteren før vedlikeholdsarbeid utføres. - Bruk bare godkjent løfteutstyr for å forhindre uhell. - Kontakt alltid Munters for service eller reparasjoner. ADVARSEL! Kontroller at strømtilførselen er isolert fra avfukteren før du endrer retning på tilkoplingene for prosess- og tørrluft. FORSIKTIG! Kanalsystemet for våtluften må alltid isoleres når det er fare for frost. På grunn av den høye fuktigheten som kommer ut av avfukteren, dannes det lett kondens på innsiden av kanalen. FORSIKTIG! Avfukteren er konstruert for å fungere ved bestemte luftstrømmer med prosessluft (som stemmer overens med viftestørrelsene som er installert), og må ikke koples direkte til luftavkjølingssystemer. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 190TNO-1035-E1103 Installering 3

8 2.2 Flytting av utstyret Avfukteren leveres på pall og må håndteres forsiktig. Alle paneldører på avfukteren må være lukket ved transport. Hvis avfukteren fortsatt er sikret til pallen, kan den flyttes ved hjelp av en gaffeltruck eller palleløfter. Se avsnitt 6.3, Mål og plasskrav for opplysninger om vekt. ADVARSEL! All transport må utføres veldig forsiktig da det er fare for at avfukteren kan tippe over. Figur 2.1 Riktig lengde på gaffelarmer 2.3 Inspeksjon av emballasjen og leveransen 1. Kontroller leveransen mot følgeseddelen, ordebekreftelsen eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom leveransen ikke er fullstendig, slik at installasjonen ikke blir forsinket. 3. Hvis enheten skal lagres før installering, se seksjon Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for å unngå skade under senere transport til monteringsstedet eller under installering. 4. Fjern all emballasje og kontroller avfukteren for å sikre at det ikke har oppstått skader under transporten. 5. Det må sendes inn skriftlig melding til Munters vedrørende alle synlige skader i løpet av fem dager og før enheten installeres. 4 Installering 190TNO-1035-E1103

9 2.4 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Plasser avfukteren i stående posisjon og på et horisontalt underlag. Beskytt avfukteren mot fysiske skader. Lagre avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og forurensende stoffer. 2.5 Krav til innstalleringssted OBS Det er viktig at installeringsstedet oppfyller alle krav, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. OBS Det er viktig både med hensyn til vedlikehold og service at minimumsmålene for tilgang til avfukteren overholdes. Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å installere avfukteren i et fuktig miljø der det er fare for at vann kan komme inn i avfukteren, eller i et miljø med mye støv. Henvend deg til Munters for råd hvis du er i tvil. OBS Ta kontakt med Munters hvis det skulle være nødvendig å dempe vibrasjonene fra avfukteren. Se standard EN 1299+A1: Underlag Avfukteren må installeres på et flatt gulv eller en flat plattform som er konstruert med en gulvbelastningskapasitet som tåler vekten av maskinen. Hvis den tillatte vekten for gulvbelastning ikke overskrides, er det ikke nødvendig med spesialunderlag. Når avfukteren er installert, må du kontrollere at den står i vater. Hvis lokale bestemmelser krever at avfukteren festes permanent, kan festehullene i bunnen brukes til å bolte avfukteren til gulvet. Bruk et bor på 6,5 mm. Se Figur 2.2 for sokkelboring Figur 2.2 Drillemønster 190TNO-1035-E1103 Installering 5

10 2.7 Tilkoplinger for prosess- og tørrluft Front- og bakpanelene kan byttes om, slik at tilkoplingene for prosess- og tørrluft kan sitte enten på venstre eller høyre side av avfukteren. Avfukterne i ML-serien leveres med tilkoplingene for prosess- og tørrluft på venstre side på enheten. Hvis det er nødvendig å installere avfukteren den andre veien og tilkoplingene må flyttes til motsatt side, gjør du dette på følgende måte: ADVARSEL! Kontroller at avfukteren er koplet fra strømtilførselen før du endrer plasseringene av tilkoplingene for prosessog tørrluft. A C D B E F Figur 2.3 Bytte plassering på paneler Figur 2.4 Rotorbrems (E) og vannkontrollenheter (F) 1. Fjern de to boltene (B) som holder frontpanelet på plass, og ta panelet forsiktig av. 2. Fjern de to boltene som holder bakpanelet på plass, og ta panelet forsiktig av. 3. Ta ut de to boltene (A) og pakningene som holder kontroll- og toppanelet på plass, og ta deretter toppanelet forsiktig av. 4. Fjern kabelkanaldekslene (C), kople til kablene på motsatt side, og sett på plass kontrollpanelet (D) på motsatt side av avfukteren. Sett på plass kabelkanaldekslene. 5. Løsne rotorbremsene (E) og de to vannkontrollenhetene (F). Fjern stripsene. 6. Fest rotorbremsen og vannkontrollenhetene på motsatt side av avfukteren. Fest kablene. 7. Fest front-, bak- og toppanelet i de nye posisjonene. 6 Installering 190TNO-1035-E1103

11 2.8 Kanalinstallasjon Generelle anbefalinger Tilkoplingene for prosess- og regenereringsluft er konstruert i overensstemmelse med anbefalingene i ISO De rektangulære kanaltilkoplingene har gjengehull for feste av M8-skruer. Kanalene for prosess- og tørrluft må ha samme diameter. Det samme gjelder for regenereringsluft- og våtluftskanalene. B L A Figur 2.5 Kanaltilkoplinger Delnr A Ø 100 Ø 125 Ø160 Ø200 Ø250 B Se avsnitt 6.3, Mål og plasskrav. L(mm) ML420 X X ML690 X X MLT800 X X ML1100 X X ML1350 X X MLT1400 X X FORSIKTIG! Avfukteren er konstruert for å fungere ved bestemte luftstrømmer med prosessluft (som stemmer overens med viftestørrelsene som er installert), og må ikke koples direkte til luftavkjølingssystemer. Når du installerer kanaler mellom avfukteren og koplingene for inntak og utløp, må du ta hensyn til følgende anbefalinger: Lengden på røret skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske lufttrykket. For å opprettholde ytelsen må alle faste kanalforbindelser for prosess- eller regenereringsluft være tette. Kanalsystemet må alltid isoleres hvis det er fare for frost. Våtluften som kommer ut av avfukteren, vil forårsake kondens på innsiden av kanalen på grunn av den høye fuktigheten. Dette kan unngås ved å isolere kanalene. Du må forsikre deg om at tilgangen ved bruk og vedlikehold ikke begrenses ved konstruksjon og installering av kanalsystem. Du finner mer informasjon i 6.3, Mål og plasskrav. 190TNO-1035-E1103 Installering 7

12 Unngå at støy og/eller vibrasjoner overføres gjennom faste kanalsystemer ved å bruke tette, fleksible muffer og skjøter av god kvalitet. Kanaler som monteres direkte på avfukteren, må ha nødvendig støtte for å få minst mulig belastning som følge av kanalenes vekt og bevegelse. Den totale motstanden i kanalsystemet for prosess- og regenereringsluft må ikke overskride effekten til viftene som er montert i avfukteren. Hvis du ønsker informasjon om minimum tilgjengelig statisk trykk, se avsnitt 6.5, Tekniske spesifikasjoner. B 5 1 C A ML Munter s D Figur 2.6 Kanalsystem er nødvendig for installering A. Prosessluftinntak 1. Tørrluftspjeld B. Tørrluftsutløp 2. Ekstern filterboks (ekstrautstyr) C. Reg.luftinntak 3. Skjæringspunkt for kanal D. Våtluftutløp 4. Spjeld for reg.luft 5. Utløps-/innløpskanal (trådnetting) 8 Installering 190TNO-1035-E1103

13 2.8.2 Kanalsystem for uteluftinntak Når uteluft føres inn i avfukteren, bør åpningen til inntakskanalen være plassert tilstrekkelig høyt over bakken til at støv og andre partikler ikke blir tatt med inn. Kanalsystemet må utformes slik at regn og snø ikke trekkes inn i avfukteren. Luftinntaket må ikke plasseres i nærheten av mulig forurensning, for eksempel eksosutslipp, damp og skadelig fukt. For å forhindre at våtluften (utgående) fukter regenereringsluften (inngående), må inntaket for regenereringsluft plasseres minst 2 m fra våtluftsutløpet. Fest trådnetting med en maskevidde på cirka 10 mm i kanalens ytre ende. Dette er for å forhindre at dyr kommer inn i kanalsystemet tilavfukteren. Se Figur 2.6 og Figur 2.7. A B A. Rektangulær kanal B. Rund kanal C. Trådnetting C C Figur 2.7 Utforming av uteluftinntak Kanalsystem for våtluftsutløp Materialet for våtluftskanalen må tåle korrosjon og temperaturer på opp til 100 C. Kanalsystemet for våtluften må alltid isoleres hvis det er fare for kondensering. Våtluften som kommer ut av avfukteren, vil forårsake kondens på innsiden av kanalen på grunn av den høye fuktigheten. Horisontale kanaler må installeres med en helling nedover (bort fra avfukteren) slik at mulig kondens kan renne ut. Hellingen må være på minst 2cm per kanalmeter. Dessuten bør det bores avløpshull (5 mm) ved de laveste punktene i kanalsystemet for å forhindre oppsamling av vann. Fest trådnetting med en maskevidde på cirka 10 mm i kanalens ytre ende. Dette er for å forhindre at dyr kommer inn i kanalsystemet til avfukteren. Se Figur 2.8. A D C B C A. Horisontalt våtluftsutløp B. Vertikalt våtluftsutløp C. Trådnetting D. Helling nedover E. Kondensatavløp D E Figur 2.8 Utforming av våtluftsutløp 190TNO-1035-E1103 Installering 9

14 2.9 Forholdsregler for avfuktere med LI-tørkerotor Avfukter ML420-MLT1400 Avfukteren leveres med Munters HPS-høyytelsesrotor (High Performance Silicia Gel). Hvis avfukteren leveres med en LI-rotor (litiumklorid), er det viktig å unngå at tørkerotoren ikke fylles med for mye fuktighet når avfukteren er slått av. OBS Sørg for at luften som går gjennom rotoren ikke har en relativ fuktighet over 80 %. Munters anbefaler at et justeringsspjeld installeres i avfukterens prosess- og regenereringsluftinntak. Dette forhindrer at luft med svært høy relativ fuktighet ved et uhell blir trukket gjennom rotoren og inn i rommet. Dette er spesielt viktig når prosessluften hentes utenfra, eller hvis det er montert en kjøler på systemet Strømtilførsel Strømtilførsel Avfukteren er konstruert for 3-faset vekselstrøm. Hver avfukter leveres med alle interne koplinger ferdiginstallert og konfigurert i henhold til spenningen og frekvensen som er angitt på identifikasjonsmerket. ADVARSEL! Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til gjeldende lover og av kvalifisert personell. OBS Nettspenningen kan ikke avvike mer enn 10 % fra angitt driftsspenning. Strømtilførselen er koplet direkte til hovedbryteren på avfukteren. Strømledningen og hovedsikringene må være dimensjonert i overensstemmelse med avfukteren som installeres. Detaljer om tilkoplingen finner du på identifikasjonsmerket og el-skjemaet, eller i avsnitt 6.5, Tekniske spesifikasjoner Ekstern fuktighetssensor Avfuktere i ML-serien er tilkoplet slik at enheten kan styres fra en ekstern fuktighetssensor når avfukteren er satt i AUTO,seogsåavsnitt2.14, Kontroll før avfukteren startes. Alle modellene har et totrinns varmeelement, og kan styres med en totrinns fuktighetssensor. Denne metoden krever mindre strøm og gir en mer nøyaktig avfuktingskontroll. De elektriske tilkoplingene gjøres med koplingspunkter inne i det elektriske kontrollpanelet. Du finner mer informasjon om koplinger i koplingsskjemaene som leveres sammen med avfukteren Installasjonskrav Fuktighetssensoren monteres 1-1,5 m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft gjennom dører som åpnes og lukkes. Den skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller utsettes for direkte sollys Elektriske spesifikasjoner Tilkoplingsledningen for fuktighetssensoren må ha et tverrsnittlig kobberområde på minimum0.75 mm 2 og være isolert mot maks. 500V. Den må være elektrisk kompatibel med avfukterens ekstra lavspenningskontrollkrets. 10 Installering 190TNO-1035-E1103

15 Fuktighetssensoren må være slik at kontaktene lukkes ved stigende relativ fuktighet for å fullføre kontrollkretsen og starte avfuktingsapparatet. Det kan hende at strømtilførselen synker når du bruker svært lange kabler. Ved drift må spenningen være 24V på tilkoplingspunktene som brukes til å kople fuktighetssensoren til avfukteren. Hvis spenningen er lavere enn 20V, må du bruke et separat relé kontrollert av fuktighetssensoren Gassdreven regenerering (bare for ML1100-avfuktere) Du finner flere opplysninger om installering, oppstart og vedlikehold av gassbrennere i vedlegget om gassdreven regenerering som følger med avfukteren Innstillinger før oppstart ML420-MLT1400-avfukterne har flere standardfunksjoner som må forhåndsvelges og stilles inn før første start. Noen av funksjonene krever at du kopler til eksternt utstyr. Du finner mer informasjon om koplinger i koplingsskjemaenesom leveres sammen med avfukteren Kontinuerlig drift av prosessluftvifte Standardinnstillingene starter prosessluftviften bare når det er behov for avfukting. Kontinuerlig prosessluftstrøm kan imidlertid være ønskelig selv når det ikke kreves avfukting. Kontinuerlig prosessluftstrøm kan stilles inn, se vedlegg om koplingsskjemaene Ettrinns fuktighetssensor OBS Hvis en fuktighetssensor er tilkoplet, vil avfukteren kjøre uavbrutt på maksimum effekt. Hvis det er montert en ettrinns fuktighetssensor, vil denne slå avfukteren på og av. En ettrinns fuktighetssensor tilkoples i henhold til vedlegg om koplingsskjemaene. Forhåndsvelg kontinuerlig drift av prosessluftviften for å opprettholde luftsirkulasjonen selv om det ikke er behov for avfukting. For mer informasjon se avsnitt , Kontinuerlig drift av prosessluftvifte Totrinns fuktighetssensor OBS Hvis en fuktighetssensor er tilkoplet, vil avfukteren kjøre uavbrutt på maksimum effekt. Hvis en totrinns fuktighetssensor er tilkoplet, vil denne kontrollere varmeelementet for regenerering i to trinn. Regenereringseffekten kontrolleres på basis av fuktighetssensorens innstilte verdier slik at varmeeffekten samsvarer En totrinns fuktighetssensor tilkoples i henhold til vedlegg om koplingsskjemaene. Forhåndsvelg kontinuerlig drift av prosessluftviften for å opprettholde luftsirkulasjonen selv om det ikke er behov for avfukting. For mer informasjon se avsnitt , Kontinuerlig drift av prosessluftvifte. 190TNO-1035-E1103 Installering 11

16 Fjernstyrt feilindikasjon PCB-skjermen kan brukes til å gi en generell indikasjon på følgende feil på avfukteren: Prosessluftvifte Reg.luftvifte Drivmotor Varmeelement Inngang for reserveutstyr Rotoren har stoppet (hvis installert) Blokkert prosessluftfilter (hvis installert) Blokkert regenereringsluftfilter (hvis installert) 2.14 Kontroll før avfukteren startes ADVARSEL! Strømtilførselen er koplet permanent til hovedbryteren på avfukteren. Vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som er klar over faren ved vedlikehold av utstyr med høy spenning og høy arbeidstemperatur Kontroll før avfukteren startes Før du starter avfukteren første gang må du kontrollere at hovedstrømtilførselen er isolert fra avfukteren, og utføre følgende kontroller: 1. Kontroller at driftsbryteren er satt til Kontroller at luftinntaksfiltrene er uskadde, korrekt installert og at alle overflatene inne i avfukteren er rene. 3. Kontroller at alle kanaler og kanaltilkoplinger er korrekt montert og at det ikke er noen tegn til skader på utstyret. Kontroller også at alle kanalene er frie. 4. Fjern toppanelet og kontroller at ingen av effekt- eller motorvernbryterne i det elektriske kontrollpanelet er utløst. Du finner flere opplysninger i koplingsskjemaene som leveres sammen med avfukteren. 5. Se etter at nettspenningen er korrekt, og at kablene er riktig tilkoplet. 6. Hvis det er installert en fuktighetssensor, må du kontrollere at den er plassert riktig i rommet og at den er riktig koplet til avfukteren,. 7. Kontroller rotasjonsretningen for viftehjulet etter tilkobling til strøm. Åpne frontpanelet på avfukteren og fjern prosessfilteret. Start avfukteren og kontroller at viftehjulet roterer. Slå av avfukteren og observer viftehjulet rett før det stopper å rotere. Kontroller at roterer med klokken. 8. Hvis det er installert en en RH98 eller VariDry, må du kontrollere at sensoren er plassert riktig i rommet og at den er riktig koplet til avfukteren,. 9. Still inn spjeldene for prosess- og regenereringsluft slik at de er helt åpne. 12 Installering 190TNO-1035-E1103

17 2.15 Kontroll og justering av luftmengde Generelt For å oppnå optimal ytelse må spjeldene for tørrluft og regenereringsluft justeres i henhold til oppgitt luftmengde. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Munters for å få hjelp med installasjon og innstillinger. Kontaktadressene til Munters finnes på baksiden av brukerhåndboken. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 1. Hvis du justerer spjeld i tørrluftsutløpet og i kanalsystemet for regenereringsluftinntak, kan du endre prosess- og regenereringsluften til riktig nivå. 2. Start avfukteren og la den gå på full effekt i cirka 8 minutter, slik at varmeelementet for regenerering når normal driftstemperatur. 3. Kontroller at temperaturforskjellen mellom regenereringsluften ved inntaket og regenereringsluften (som vises i temperaturvisningen) er 95 (toleransegrense ±5 ). 4. Hvis temperaturforskjellen er utenfor toleransegrense på 5%, kan spjeldet for regenereringsluften justeres litt om gangen (slik at temperaturvisningen får stabilisert seg etter hver justering) helt til regenereringslufttemperaturen er innenfor toleransegrensene. EKSEMPEL Lufttemperatur ved inntak =15 C Regenereringslufttemperatur = 110 Temperaturøkning =95 C 190TNO-1035-E1103 Installering 13

18 3 Drift 3.1 Generelt Avfukterne ML420-MLT1400 har et kontrollpanel med driftsbrytere og LED-lamper. Driftsbryteren på kontrollpanelet har to driftsposisjoner: MAN (manuell modus) Avfukterens vifter, rotor og varmeelementer for regenerering kjører kontinuerlig på full effekt. AUT (automatisk modus) Avfukterens vifter, rotor og varmeelementer for regenerering starter når den relative fuktigheten går over ønsket verdi. 3.2 Sikkerhet FORSIKTIG! For å hindre skade på viftene må ikke avfukteren kjøres i mer enn noen få minutter før du aktiverer prosessog regenereringsluftmengden. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 3.3 Hurtigstopp Under vanlige driftsforhold brukes driftsbryteren til å starte og stoppe avfukteren. I en nødsituasjon bruker du hovedbryteren på siden av avfukteren. FORSIKTIG! Hovedbryteren må kun brukes til å slå av avfukteren i nødsituasjoner. Regenereringsviften vil selvfølgelig også stoppe og varmeelementet kan bli ekstremt varmt, hvilket fører til at skillebryteren for overoppheting løses ut og at det oppstår skader på delene i området rundt varmeelementet. 3.4 Kontroll før avfukteren startes Utfør følgende kontroller før du starter avfukteren for første gang i henhold til avsnitt 2.14, Kontroll før avfukteren startes og avsnitt 2.15, Kontroll og justering av luftmengde. 14 Drift 190TNO-1035-E1103

19 3.5 Drift av avfukteren Manuell modus 1. Sett hovedbryteren i posisjonen "1" (på) og kontroller at indikatorlampen for hovedstrømtilkoblingen lyser. 2. Sett driftsbryteren på kontrollpanelet til MAN. Kontroller at følgende indikatorlamper lyser: Indikator for hovedstrømtilkobling Driftslampe Begge indikatorene for varmeelementer for regenerering Begge indikatorene for prosess- og regenereringsluftvifte Lampe for drivmotor 3. La avfukteren kjøre i omtrent 8 minutter slik at driftsforholdene blir stabile. Kontroller deretter at varmeelementene virker (temperaturindikatoren viser temperaturen på regenereringsluften). 4. Sett driftsbryteren på kontrollpanelet til 0 og kontroller at begge indikatorlampene for varmeelement for regenerering slukkes. OBS For å kjøle ned eventuell resterende varme, fortsetter drivmotoren og viftene for regenererings- og prosessluft å gå (etter at avfukteren er slått av) til temperaturen har sunket til under 50 C. 5. Kontroller at indikatorene for prosess- og regenereringsluftviften og drivmotoren slukkes når temperaturen har sunket til under 50, og at strømtilkoplingsindikatoren fortsetter å lyse. Du finner mer informasjon om kontrollpanelet i avsnitt 3.6, Kontrollpanel Automatisk modus fuktighetssensor tilkoplet En ett- eller totrinns fuktighetssensor må være tilkoplet for at avfukteren skal kunne brukes i automatisk modus. For mer informasjon se avsnitt , Ettrinns fuktighetssensor and , Totrinns fuktighetssensor. 1. Sett driftsbryteren til AUT. 2. Juster fuktighetssensorens innstilte verdi til laveste verdi for relativ fuktighet. Sett hovedbryteren på posisjon "1" (på). Kontroller at følgende indikatorlamper lyser og at avfukteren kjører. Indikator for hovedstrømtilkobling Driftslampe* Begge indikatorene for varmeelementer for regenerering* Begge indikatorene for prosess- og regenereringsluftvifte* Lampe for drivmotor* OBS Hvis den faktiske relative fuktigheten i rommet som skal avfuktes, er lavere enn den angitte verdien for fuktighetssensoren, vil disse indikatorene ikke lyse og avfukteren vil ikke starte. 3. Øk den innstilte verdien for fuktighetssensoren sakte, og kontroller at avfukteren slår seg av når den innstilte verdien stemmer overens med den verdien for relativ fuktighet i rommet der fuktighetssensoren er installert. 4. Senk den innstilte verdien for fuktighetssensoren sakte, og kontroller at avfukteren slår seg på når den innstilte verdien synker under verdien for relativ fuktighet i rommet der fuktighetssensoren er installert. 5. Sett driftsbryteren på kontrollpanelet til 0 og kontroller at begge indikatorlampene for varmeelement for regenerering slukkes. 190TNO-1035-E1103 Drift 15

20 OBS For at avfukterens varmeelementer skal avkjøles fortsetter drivmotoren og regenererings- og prosessluftviftene å gå (etter at avfukteren er slått av) til temperaturen har sunket til under 50 C. 6. Kontroller at indikatorene for prosess- og regenereringsluftviften og drivmotoren slukkes når temperaturen har sunket til under 50 C og avfukteren er i drift, og at strømtilkoplingsindikatoren fortsetter å lyse. 7. Juster fuktighetssensorens innstilte verdi til ønsket verdi for relativ fuktighet Automatisk modus RH98 eller VariDry (ekstrautstyr) Hvis avfukteren er montert med et fabrikkinstallert fuktighetsstyringssystem, RH98 eller VariDry (ekstrautstyr), må den eksterne fuktighetssensoren installeres og koples riktig til avfukteren. Samme krav til installeringssted gjelder for fuktighetssensoren og RH90 eller VariDry, se avsnitt 2.11, Ekstern fuktighetssensor. 1. Sett driftsbryteren til AUT. 2. Juster den innstilte verdien for RH98 eller VariDry til lavest relativ fuktighet. Sett hovedbryteren på posisjon "1" (på). Kontroller at følgende indikatorlamper lyser og at avfukteren kjører. Indikator for hovedstrømtilkobling Driftslampe* Begge indikatorene for varmeelementer for regenerering* Begge indikatorene for prosess- og regenereringsluftvifte* Lampe for drivmotor* OBS * Hvis den faktiske relative fuktigheten i rommet som skal avfuktes, er under den innstilte verdien (fabrikkinnstilling 50 % relativ fuktighet for RH98 eller VariDry), vil disse indikatorene ikke lyse og avfukteren vil ikke starte. 3. Øk den angitte verdien for RH98 eller VariDry sakte, og kontroller at avfukteren slår seg av når den innstilte verdien stemmer overens med verdien for den relative fuktigheten i rommet der avfukteren er installert. 4. Senk den angitte verdien for RH98 eller VariDry sakte, og kontroller at avfukteren slår seg på når den angitte verdien synker under verdien for den relative fuktigheten i rommet der fuktighetssensoren er installert. 5. Sett driftsbryteren på kontrollpanelet til 0 og kontroller at begge indikatorlampene for varmeelement for regenerering slukkes. 6. Kontroller at indikatorene for prosess- og regenereringsluftviften og drivmotoren slukkes når temperaturen har sunket til under 50 C og avfukteren er i drift, og at strømtilkoplingsindikatoren fortsetter å lyse. 7. Juster den innstilte verdien for RH98 eller VariDry til ønsket verdi for relativ fuktighet. 16 Drift 190TNO-1035-E1103

21 3.6 Kontrollpanel MAN 0 AU T 5 6 o 150 C o 100 C 50 o C Artikkel Bryter/lampe Funksjon 1 Hovedbryter Når hovedbryteren settes på "0", er det ikke er strøm i kontrollkretsen og avfukteren kan ikke startes. Når hovedbryteren settes på "1", får kontrollkretsen strøm og avfukteren kan startes med driftsbryteren. 2 Driftsbryter Når driftsbryteren står i posisjon "MAN", er avfukteren i manuell modus. Deretter kjører den kontinuerlig (full effekt). Avfukteren er slått av når strømbryteren er satt på "0". Når driftsbryteren står i posisjon AUT, er avfukteren i automatisk modus. I denne modusen må en ett- eller totrinns fuktighetssensor være koplet til avfukteren hvis den ikke er utstyrt med styringssystemet RH98 eller VariDry. Fuktighetssensoren, RH98 eller VariDry avgjør når avfukteren stopper og starter. 3 Lampe for regenereringsluftvifte Indikatoren for regenereringsluftvifte lyser når viften går. Den blinker hvis det oppdages en feil i viften. 4 Visning av temperatur på Viser temperaturen på regenereringsluften. regenereringsluft 5 Indikator for hovedstrømtilkobling Angir at strømtilførselen er koplet til avfukteren, og at hovedbryteren er satt på 1. 6 Driftsindikatoren Angir at avfukteren går, eller er klar til å starte på signal fra fuktighetssensoren, RH98 eller VariDry (automatisk modus). 7 Feilindikator Når indikatoren for feilvarsling blinker, angir det at avfukteren er slått av fordi en av følgende feil er registrert: -Prosessluftvifte -Reg.luftvifte -Drivmotor -Varmeelement for regenerering (ettrinns) (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) -Varmeelement for regenerering (totrinns) (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) -Rotoren har stoppet. (1) -Reserveutstyr (2) Samsvarende lamper blinker for å forenkle feilsøking. I tillegg aktiveres releet for ekstern feilindikasjon. For mer informasjon, se avsnitt 5.4, Feilsøkingsliste. 8 Lampe for reserveutstyr Dette er brukerdefinert ekstrautstyr. Indikatoren lyser i normal driftsmodus og blinker for å angi en feil. Hvis det oppstår en feil i reserveutstyret, slås avfukteren automatisk av og indikatoren for ekstern feil aktiveres. For avfuktere med en luftavkjølt kondensator, vil indikatoren for reserveutstyr lyse når kondensatoren er i normal driftsmodus, og vil blinke hvis det oppstår en feil i kondensatorviften eller varmeelementet. 190TNO-1035-E1103 Drift 17

22 Artikkel Bryter/lampe Funksjon 9 Lampe for blokkert prosessluftfilter (1) Når indikatoren for blokkert prosessluftfilter lyser, er filteret blokkert. Et blokkert filter betyr ikke at avfukteren må slås av eller at indikatoren for feilvarsling er aktivert. Indikatoren for ekstern feil (hvis installert) aktiveres når det registreres et blokkert filter. 10 Indikatoren for drivmotor Indikatoren for drivmotor lyser når rotordrivmotoren går. Den blinker når det oppdages en feil i drivmotoren eller når rotoren har stoppet. 11 Lampe for prosessluftvifte Indikatoren for prosessluftvifte lyser når viften går. Den blinker hvis det oppdages en feil. 12 Lampe for varmeelement for regenerering, (trinn 1) 13 Lampe for varmeelement for regenerering, (trinn 2) 14 Indikator for blokkert regenereringsluftfilter (1) 14 Indikator for hovedstrømtilkobling Indikatoren lyser når varmeelementet slås på. Den blinker hvis det oppdages en feil i varmeelementet (trinn1). Indikatoren lyser når varmeelementet slås på. Den blinker hvis det oppdages en feil i varmeelementet (trinn 2). Når indikatoren for blokkert regenereringsluftfilter lyser, er filteret blokkert. Et blokkert filter betyr ikke at avfukteren må slås av eller at indikatoren for feilvarsling er aktivert. Indikatoren for ekstern feil (hvis installert) aktiveres når det registreres et blokkert filter. Angir at strømtilførselen er koplet til avfukteren, og at hovedbryteren er satt på 1. (1) Valg. (2)For avfuktere med en luftavkjølt kondensator, vil indikatoren for reserveutstyr lyse når kondensatoren er i normal driftsmodus, og vil blinke hvis det oppstår en feil i kondensatorviften eller varmeelementet. Tabell 3.1 Kontrollpanelfunksjon 18 Drift 190TNO-1035-E1103

23 4 Service og vedlikehold 4.1 Sikkerhet ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL! Hovedbryteren må stå i posisjon 0 og låst med en hengelås før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. 4.2 Regelmessig service og vedlikehold Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. I tillegg til drift av avfukteren, er det mulig å velge mellom fire forskjellige serviceprogrammer (A-D). 4.3 Filterbytte Bytt filtrene om nødvendig hver 6. måned, se nedenfor. 1. Løsne de to skruene på toppen av frontpanelet. Bruk unbrakonøkkel nr Løft panelet og fjern det fra enheten. 190TNO-1035-E1103 Service og vedlikehold 19

24 3. Trekk ut de to filterkassettene. 4. Rengjør filterhuset. 5. Sett inn nye filtre. Følg pilene for å få riktig retning på luftstrømmen 6. Løft panelet på plass. Kontroller at de to nederste krokene passer inn i panelet. 7. Skru de to øverste skruene tilbake 4.4 Serviceprogrammer Serviceprogrammene omfatter serviceprestasjoner som er oppført i avsnitt 4.5, Service- og vedlikeholdsplan. I tillegg til drift av avfukteren, er det fire forskjellige serviceprogrammer (A-D) som standard. S. Installering/oppstart A. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter. Kontroll av generell drift. B. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter. Kontroll av generell drift, kapasitet, sikkerhet, temperatur og fuktighetsregulering. C. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter. Kontroll av generell drift, kapasitet, sikkerhet, temperatur og fuktighetsregulering. Dette suppleres med forebyggende utskifting av enkelte komponenter etter 3 års drift. D. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter. Kontroll av generell drift, kapasitet, sikkerhet, temperatur og fuktighetsregulering. Forebyggende utskifting av enkelte komponenter etter 6 års drift. Munters kan foreslå en serviceplan som er tilpasset de spesielle forholdene til en spesifikk installering, basert på hvordan avfukteren fungerer og type miljø den skal brukes i. 20 Service og vedlikehold 190TNO-1035-E1103

25 4.5 Service- og vedlikeholdsplan Servicearbeid Service -alternativ. S A B A B A C A B A B A D Driftstid itimer Kalendertid i måneder Sjekk og bytt filter om nødvendig, sjekk funksjonene X X X X X X X X X X X X X Effektmåling, rotorinspeksjon X X X X X X X Forebyggende kontroll inkludert sikkerhetskontroll X X X X X X X Stopp ved overoppheting X X Kontroller drivbelte og støttevalser, og bytt om nødvendig Bytt drivmotor Kontroll av vifter, viftehjul, motor, kulelagre Kontroll av elektrisk system X X X X og styringssystem, sjekk funksjonen Kalibrere utstyr og sensorer for fuktighetskontroll Kalibrere utstyr og sensorer for temperaturkontroll Kontroll av rotorhus, bytt rotortetninger om nødvendig X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Serviceprogrammene A - D har faste priser. Rotoren byttes bare ut når en effektmåling viser at det er nødvendig. Tabell 4.1 Service- og vedlikeholdsplan OBS Start denne inspeksjonsplanen på nytt etter 72 måneder eller timer. 190TNO-1035-E1103 Service og vedlikehold 21

26 5 Feilsøking 5.1 Generelt Dette kapittelet inneholder en veiledning i grunnleggende feilsøking og instrukser for korrigering og feilretting. Gå gjennom listen i avsnitt 5.4, Feilsøkingsliste før du kontakter Munters. Listen hjelper deg å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra spesialister. 5.2 Sikkerhet ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som er klar over faren ved vedlikehold av utstyr med høy spenning og høy temperatur. ADVARSEL! Hovedbryteren må stå i posisjon 0 og låst med en hengelås før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. 5.3 Utskiftbare deler Alt elektrisk utstyr på bryterpanelet kan skiftes ut med nye deler i henhold til dellisten. Se vedlegg om koplingsskjemaene. Utskifting av varmeelementet for regenerering, rotor og/eller rotordrivmekanismen skal kun utføres av personell som er anbefalt og opplært av Munters. Drivbelter og vifter kan skiftes ut med andre kompatible typer. Når en vifte er skiftet ut, må luftmengden justeres og det må foretas en funksjonstest. Brytere og sensorer kan skiftes ut med andre kompatible typer. Etter utskifting må det foretas en funksjonstest. 22 Feilsøking 190TNO-1035-E1103

27 5.4 Feilsøkingsliste LED-indikatorene på kontrollpanelet er hovedkilden til informasjon for feilsøking når en alarm er utløst og avfukteren har stoppet. Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter Munters. Listen inneholder informasjon som hjelper deg å identifisere feil som er enkle å reparere uten hjelp fra en tekniker. Hvis avfukteren leveres med fuktighetsstyringssystemet RH98, kan du også se avsnitt 9.3, RH98 eller VariDry. Feilsymptom Lamper Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har Ingen lys. Feil ved strømtilførselen. Kontroller strømtilførselen til avfukteren. stoppet. Hovedbryteren (nr.1) er satt til Sett hovedbryteren på 1 og kontroller at indikator for hoved- 0. strømtilkobling (nr. 14) lyser. Feil på sikring FU26 i Finn årsaken til feilen og rett den opp. Skift ut sikringen. transformatoren TC25. Skillebryteren QM25 er løst ut på Finn årsaken til feilen og rett den opp. grunn av en koplingsfeil. Tilbakestill QM25. Hvis feilen oppstår på nytt, ta kontakt med Munters. Avfukteren har Nr. 12 blinker ikke. Vedenfeileravfukterensatt Still inn driftsbryteren på MANuell, og kontroller at avfukteren starter. stoppet. til AUTomatisk stilling og fuktighetssensoren er ikke koplet til. Feil på fuktighetssensor Still inn driftsbryteren på MANuell, og kontroller at avfukteren starter. (AUTomatisk drift). Hvis enheten starter, er det sannsynligvis fuktighetssensoren som er problemet. Still inn driftsbryteren på AUTomatisk drift, og kontroller fuktighetssensoren ved å se om avfukteren starter når den innstilte verdien for fuktighetssensoren senkes. Tilbakestill instillingspunktet for fuktighetssensoren. Kalibrer eventuelt fuktighetssensoren (i henhold til produsentens anbefalinger) etter behov, eller skift den ut. Avfukteren har Nr. 12, 6 eller 7 Hvis begge indikatorene Slå av strømtilførselen og la avfukteren avkjøles. stoppet. blinker blinker, angir det at én av Tilbakestill eventuelt skillebryterne QM12 og QM14. sikkerhetsfunksjonene (eller Kontroller at luftinntaket, utløpskanalene og filtrene ikke er blokkerte eller begge) for overoppheting tette av skitt. (BT27 og BT30) er utl st Slå på strømtilførselen med hovedbryteren for å tilbakestille på grunn av en hindring i regenereringsluftstrømmen eller feilvarselet. Kontroller og juster regenereringsluftstrømmen, se avsnitt 2.15, Kontroll og justering av luftmengde. fordi deaktiveringsluftstrømmen er stilt inn for lavt. Avfukteren har EntenNr.12,6eller Sikkerhetsenhet ble utløst på Slå av strømtilførselen og la avfukteren avkjøles. stoppet. 7 blinker grunn av feil ved et varmelement eller en koplingsfeil. Finn årsaken til feilen og rett den opp. Tilbakestill eventuelt QM12 og QM14. Slå på strømtilførselen med hovedbryteren for å tilbakestille feilvarselet. 190TNO-1035-E1103 Feilsøking 23

28 Feilsymptom Lamper Mulig årsak Korrigerende tiltak Avfukteren har Nr. 12, 2, 8 og/eller Sikkerhetsenheten ble utløst på Slå av strømtilførselen og la avfukteren avkjøles. stoppet. 9 blinker. grunn av følgende: Feil på viftemotor Finn årsaken til feilen og rett denopp. Feil ved drivmotor ML420: Tilbakestill QM16 drivmotor, regenereringsluftvifte og prosessluftvifte. ML690-MLT1400: Tilbakestill QM16 regenereringsluftvifte. Tilbakestill QM21 drivmotor- eller prosessluftvifte. Tilbakestill QM18 for avfuktere med en kodensator. Advarsel om at rotoren har Finn årsaken til advarselen om at rotoren har stoppet, og rett feilen. stoppet Koplingsfeil Slå på strømtilførselen med hovedbryteren, og slå på avfukteren for å tilbakestille feilvarselet. Hvis feilen oppstår på nytt, ta kontakt med Munters. Avfukteren har Nr.11og2. Avfukteresomerutstyrt med Slå av strømtilførselen og la avfukteren avkjøles. Finn årsaken til feilen stoppet. luftavkjølt kondensator: og rett den opp. Sikkerhetsenhetble Tilbakestill QM21. utløst på grunn av feil på kondensatorviften. Bare Nr. 12 Sikkerhetsenheter ble utløst på Finn årsaken til feilen og rett den opp. grunn av feil på varmeelement Tilbakestill QM23. i kondensator (temperatur på regenereringsluft). Ytelsestap: Temperaturøkning Kontroller at varmeelementet for regenerering fungerer. regenereringsbatteriet er for lavt. Avfukteren fungerer tilsynelatende Regenererings- og prosessluftmengdene stemmer Kontroller og juster regenereringsluftstrømmen, se avsnitt 2.15, Kontroll og justering av luftmengde. som denskal, ikke overens med oppgitte men regulerer ikke luftmengder. fuktigheten Feil på rotordriften. Kontroller drivakselen for rotoren og drivmotoren. Fuktighetssensoren, RH98 eller Kontroller driften og tilkoplingen av fuktighetssensoren, RH98 eller VariDry (AUTomatisk drift) virker VariDry i henhold til anbefalingene fra produsenten. ikke som de skal. Tabell 5.1 Feilsøkingsliste 24 Feilsøking 190TNO-1035-E1103

29 6 Avfukterens konstruksjon 6.1 Produktbeskrivelse Avfukterne i ML-serien er konstruert for effektiv luftavfukting i områder som krever lav fuktighet. De har en innkapslet rotorenhet. Rotorhuset er laget av robust og hard plastikk og inneholder isolerte områder som gir en nøyaktig balanse mellom luftstrømmene for avfukting, regenerering og varmegjenvinning. Både den robuste rammen og panelene er laget av korrosjonsbestandig ALUZINK. Det elektriske kontrollsystemet er i samsvar med standarden EN De elektriske komponentene er montert på en skinnesamling og er laget av halogenfri plastikk. Det elektriske systemet er konstruert for opptil 500 V og 50. ML-serien er produsert i henhold til europeiske standarder og etablerte krav for CE-merking. 6.2 Driftsprinsipper Prosessluft 2. Tørrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft 3 1 Figur 6.1 Driftsprinsipper Tørkerotoren er lagd av et komposittmaterial som meget effektivt tiltrekker og holder tilbake vanndamp. Rotoren er deltinnitoområder. Luftstrømmensom skalavfuktes, prosessluft, gårgjennom denstørste sonen i rotoren og kommer ut som tørrluft. Ettersom rotoren roterer sakte, vil den innkommende luften til enhver tid møte en tørr rotorsone, og dermed opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess. Luftstrømmen som blir brukt til å tørke rotoren, regenereringsluft, varmes opp. Regenereringsluften går igjennom rotoren i motsatt retning av prossesluften og forlater rotoren som våtluft (varm, fuktig luft). Denne metoden betyr at avfukteren også virker effektivt ved temperaturer under 0 C. 190TNO-1035-E1103 Avfukterens konstruksjon 25

30 6.3 Mål og plasskrav Prosessluftinntak 2. Tørrluftsutløp 3. Regenereringsluftinntak 4. Våtluftsutløp 400 Figur 6.2 Hullmønster for kanaltilkoplinger Dimensjoner (mm) Vekt (kg) Modell A. B C ØD ØE F G H J L M N P X (1) Y (1) ML ML MLT ML ML MLT (1) Plass for service. 26 Avfukterens konstruksjon 190TNO-1035-E1103

31 6.4 Kapasitetsdiagrammer Omtrentlig kapasitet i kg/h. Du kan få mer informasjon fra nærmeste Munters-forhandler. OBS Figurene nedenfor er basert på en nominell (1/1) luftstrøm ML420 80% 60% 40% MLT800 80% 60% 40% kg/h ML kg/h ML % 60% 40% % 60% 40% TNO-1035-E1103 Avfukterens konstruksjon 27

32 15.0 kg/h ML kg/h MLT % 60% 40% % 60% 40% Prosesslufttemperatur ( C) 2 Relativfuktighetiprosessluft (% RF) 3 Avfuktingskapasitet (fjerning av fuktighet per time) (kg/h) 28 Avfukterens konstruksjon 190TNO-1035-E1103

ML180, ML270, MLT350 Avfukter

ML180, ML270, MLT350 Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML180, ML270, MLT350 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Fabr.nr. for avfukteren:... Kunde:... Avfukter (størrelse): MX1500 MX2100 MX2700 MX3700 MX5000 MX6200 MX7600 MXT2100 MXT2800 MXT5000 MXT7500 MXT9000 Tørkerotor: Litium

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MH270 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1012-A1006 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med dampdrevet varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med elektrisk varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med gassdrevet varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer