Konfigurasjon av MX-avfukter Generell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigurasjon av MX-avfukter Generell"

Transkript

1 Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Fabr.nr. for avfukteren:... Kunde:... Avfukter (størrelse): MX1500 MX2100 MX2700 MX3700 MX5000 MX6200 MX7600 MXT2100 MXT2800 MXT5000 MXT7500 MXT9000 Tørkerotor: Litium Silica Gel Filter for regenereringsluft: Nei EU3 EU7 Prosessluftfilter: Nei EU3 EU7 Spenning (V) / Frekvens (Hz): 200/50 200/60 220/50 220/60 230/50 230/60 380/50 380/60 400/50 415/50 440/60 460/60 480/60 500/50 Varmeelement for regenerering: Elektrisk Gass Se tillegget for gassdrevet varmeelement Damp Se tillegget for dampdrevet varmeelement Varsel om rotorstopp: Nei Ja Se Vedlegg 1, avsnitt Varsel for reaktiveringsfilter: Nei Ja Se Vedlegg 1, avsnitt Varsel for prosessfilter: Nei Ja Se Vedlegg 1, avsnitt Isolert prosessluft: Nei Ja Se Vedlegg 1, avsnitt Lavt duggpunkt (rense): Nei Ja Se Vedlegg 1, avsnitt Prosessluftvifte: Nei Ja Dokumentspråk: DE DK ES FI FR GB IT NL NO PL SE PT Dokumentene inkluderer: Brukerhåndbok for MX Brukerhåndbok for MX DDC Tillegg for gassdrevet MX-varmeelement Tillegg for RH98 CE-sertifikat Tillegg for dampdrevet MX-varmeelment Koplingsskjemaer Testprotokoll Forts TNO-1018-B a

2 Konfigurasjon av MX-avfukter Kontroll Kontroll konfig. Beskrivelse (1) 00-0 Ingen fuktighetskontroll konfigurert Ingen fuktighetskontroll konfigurert. Modulering av varmeelement for regenerering av våtluftssensor Ingen fuktighetskontroll konfigurert. På/av-kontroll av varmeelement for regenerering av våtluftssensor Ettrinns hygrostatkontroll Ettrinns hygrostatkontroll + øvre grense for våtluftstemperatur Totrinns hygrostatkontroll Totrinns hygrostatkontroll + øvre grense for våtluftstemperatur Fuktighetssensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat. Sensorinngangstype 0 10 V Fuktighetssensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat. Sensorinngangstype 4 20 ma Fuktighetssensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 0 10 V Fuktighetssensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma Kontroll for fuktighetssensor og modulerende varmeelement. Sensorinngangstype 0 10 V Kontroll for fuktighetssensor og modulerende varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 0 10 V Kontroll for fuktighetssensor og modulerende varmeelement. Sensorinngangstype 4 20 ma Kontroll for fuktighetssensor og modulerende varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma Modulering av fuktighetssensor og omledningsregulator for varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 0 10 V Modulering av fuktighetssensor og omledningsregulator for varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma Duggpunktsensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat. Sensorinngangstype 0 10 V Duggpunktsensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 0 10 V Duggpunktsensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat. Sensorinngangstype 4 20 ma Duggpunktsensor som etterligner ett- eller totrinnshygrostat + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma Kontroll for duggpunktsensor og modulerende varmeelement. Sensorinngangstype 0 10 V Kontroll for duggpunktsensor og modulerende varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngangstype 0 10 V Kontroll for duggpunktsensor og modulerende varmeelement. Sensorinngangstype 4 20 ma Kontroll for duggpunktsensor og modulerende varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma Modulering av duggpunktsensor og omledningsregulator for varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 0 10 V Modulering av duggpunktsensor og omledningsregulator for varmeelement + øvre grense for våtluftstemperatur. Sensorinngang 4 20 ma MX-kontroll. Styringssystemet RH98 med fuktighetskontroll og veggsensor MX-kontroll. Styringssystemet RH98 med fuktighetskontroll, alarm og veggsensor MX-kontroll. Styringssystemet RH98 med fuktighetskontroll og kanalsensor MX-kontroll. Styringssystemet RH98 med fuktighetskontroll, alarm og kanalsensor MX-kontroll. (1) Du finner mer informasjon i vedlegg 2, Kontrollkonfigurasjoner. b 190TNO-1018-B.02.10

3 Brukerhåndbok MX-/MXTavfuktere Avfukter MX- og MXT-seriene (B) Kontrollsystem Gjelder for avfuktere produsert fra uke 49, TNO-1018 Munters Europe AB 2002

4

5 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon... iii 1 Innledning 1.1 Generelt Håndbokens inndeling Produktserie og bruksområder Driftsprinsipper Avfukting Regenerering Konstruksjon Konfigurasjon Merking Sikkerhet og advarsler Installering 2.1 Sikkerhet Levering og lagring Kontroll Flytte avfukteren Krav til plassering Underlag Kanalprinsipper Generelle anbefalinger Forholdsregel for avfuktere som bruker LI-tørkerotor Kanaltilkoplinger Strømtilkopling Ekstern hygrostat Plassering av hygrostat Elektriske spesifikasjoner Tilkopling av ekstern hygrostat Tilkopling av dampdrevet varmeelement Innstillinger før avfukteren startes Kontinuerlig drift av prosessluftvifte Ettrinnshygrostat Totrinnshygrostat Ekstern feilindikasjon Kontroll før avfukteren startes Installering Justering av luftstrøm Problemløsing 5.1 Generelt Fremgangsmåter for problemløsing Tekniske spesifikasjoner 6.1 Hoveddata Mål og plasskrav MX(B) / MXT(B) MX(B) / MXT(B) Tekniske data for luftstrøm Kapasitetsdiagrammer Lyddata Vedlegg 1 Generelle konfigurasjoner 1.1 Generelt Konfigurasjonsfunksjoner Varsel om rotorstopp Varsel om blokkert filter Isolert prosessluft Lavt duggpunkt (rense) Vedlegg 2 Kontrollkonfigurasjoner 2.1 Generelt Konfigurasjonsalternativer Konfigurasjon Konfigurasjon Konfigurasjon Konfigurasjon Konfigurasjon Drift 3.1 Sikkerhet Nødstopp Kontroll før avfukteren startes Driftskontroll Manuell modus Automatisk modus Feilmodus Vedlikehold 4.1 Generelt Sikkerhet Fremgangsmåter for vedlikehold TNO-1018-B Innholdsfortegnelse i

6 ii Innholdsfortegnelse 190TNO-1018-B.02.10

7 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på maskinen. Garanti og forpliktelser Garantiperioden er 12 måneder fra den datoen utstyret ble sendt fra vår fabrikk, hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Alle garantikrav må bekrefte at feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsmerke, se avsnittet Merking for plassering. Merk Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Publications PO Box 434 SE Sollentuna Sverige Tlf: +46 (8) Faks: +46 (8) Munters Europe AB 2002 Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. MERK! ADVARSEL! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. er brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Avfuktere fra Munters er konstruert og produsert på en utviklings- og produksjonsbedrift som er godkjent i henhold til EN 1S Avfukteren er i overensstemmelse med spesifikasjoner i rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om maskiner (98/37/EØF), rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (73/23/EØF), endret av direktiv 93/68/EØF, og rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF), endret av direktivene 92/31/EØF og 93/68/EØF. Standardene som er brukt, er oppført i samsvarserklæringen. 190TNO-1018-B Viktig brukerinformasjon iii

8 iv Viktig brukerinformasjon 190TNO-1018-B.02.10

9 1 Innledning 1.1 Generelt 1.2 Håndbokens inndeling Munters MX(B)- og MXT(B)-serien er to serier med avfuktere, og alle er beskrevet i denne håndboken. MX(B)- og MXT(B)-avfuktere som beskrives, er konstruert som frittstående enheter. Munters sin produktserie for avfukting består av avfuktere som er konstruert for ulike bruksområder. Kontakt nærmeste Munters-forhandler hvis du har spørsmål om bestemte installasjoner. Målet med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon til brukeren operatøren slik at han/hun forstår hvordan avfukteren fungerer. Denne håndboken er også en veiledning under installering, drift og vedlikehold. Håndboken inneholder også generell feilsøking som bør prøves før du trenger å ta kontakt med produktservice hos Munters. Håndboken er inndelt i nummererte kapitler, og omfatter hovedaktiviteter og funksjoner som er vanlige for en standard avfukter. Etter de nummererte kapitlene kommer vedleggene, som inneholder mer detaljert informasjon. Hvert bruksområde/hver konfigurasjon tilføyer en rekke funksjoner og komponenter til grunnenheten. Dette er angitt på konfigurasjonsoversikten for MX-avfuktere, som du finner foran i denne håndboken. Denne oversikten har også referanse til vedleggene, der du finner mer informasjon om konfigurasjonsfunksjoner og -komponenter. Du finner opplysninger om koplinger (inkludert kontrollalternativer) i koplingsskjemaet som følger med avfukteren. Du finner opplysninger om dampdrevne varmeelementer i tillegget om dampdrevne varmeelementer. 1.3 Produktserie og bruksområder MX(B) 1 -serien av avfuktere er konstruert for prosessluftstrømmer mellom 1500 og 7600 m³/h, og er ideelle for miljøer der enkel ett- eller totrinns hygrostatkontroll er nødvendig. MXT(B)-serien dekker prosessluftstrømmer mellom 2100 og 9000 m³/h, og er spesielt konstruert for avfuktingskontroll i oppbevaringsmiljøer, på skøytebaner, i svømmebassenger og andre bruksområder som krever fjerning av høy fuktighet kombinert med god energieffektivitet. 1. (B)= Kontrollsystem 190TNO-1018-B Innledning 1-1

10 1.4 Driftsprinsipper 1. Prosessluft 2. Tørrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft Figur 1-1. Oversikt over luftstrøm Avfukting Regenerering Tørkerotoren er den delen av avfukteren som absorberer fuktighet. Rotoren er delt inn i to sektorer som består av prosessektoren (270 ) og regenereringssektoren (90 ). Luften som skal avfuktes (prosessluften), suges gjennom prosessektoren i rotoren, som består av trange luftkanaler. Veggene i rotoren er er impregnert med High Performance Silica Gel (S) eller litiumklorid (L) som absorberer fuktigheten i luften, slik at det kommer tørr luft ut fra tørrluftsutløpet. Se figur 1-1. En separat luftstrøm (regenereringsluft) varmes opp og trekkes gjennom regenereringssektoren av rotoren. Den oppvarmede luften brukes til å fordampe fuktigheten fra regenereringssektoren i rotoren. Den fuktighetsmettede luften (våtluften) slippes deretter ut utenfor det fuktighetsregulerte området. Se figur 1-1. Mens denne delen av prosessen foregår, roterer rotoren langsomt (omtrent 8 omdreininger per time). Denne roteringen sikrer at en ny del av rotoren som krever regenerering, hele tiden kommer i kontakt med den oppvarmede regenereringssektoren. Samtidig kommer en ny del av den regenererte rotoren i kontakt med den behandlede luften, slik at den kan absorbere fuktigheten. Avfuktingsprosessen er kontinuerlig. 1-2 Innledning 190TNO-1018-B.02.10

11 1.5 Konstruksjon Avfukterne er konstruert for å tilfredsstille kravene til IEC-beskyttelsesklasse IP 44. Alle funksjonskomponentene er plassert i en korrosjonsbestandig Aluzink -beholder (standard) eller rustfri stålbeholder (ekstrautstyr) som sikrer lett installering og enkel tilgang ved vedlikehold. Se figur 1-2. Avfukteren er konstruert på en stålramme, som innebærer at en gaffeltruck kan benyttes under transport og installering. Forseglingene som deler prosess- og reaktiveringsluftstrømmene, er konstruert etter svært høy standard og har lav friksjon, noe som sikrer lang levetid. Kontrollsystemet har en enkel skjerm som viser driftsstatusen for avfukteren og temperaturen på regenereringsluften OVERSIKT A: INNEBYGDE TESTPUNKTER FOR LUFTSTRØM/TRYKK 5 8 A TP1 TP2 TP3 TP Rotor 2. Prosessluftvifte og -motor 3. Regenereringsluftvifte og -motor 4. Prosessluftfilter 5. Filter for regenereringsluft 6. Varmeelement for regenerering 7. Bryterpanel 8. Skillebryter 9. Bryterpanel og temperaturvisning 10. Rotordrivmotor 11. Kjølevifte Figur 1-2. Generell oversikt 1.6 Konfigurasjon En avfukter i MX-/MXT-seriene kan konfigureres for å tilpasses en rekke bruksområder med hensyn til kapasitet og funksjonalitet. Maksimal kapasitet og de fleste funksjoner spesifiseres ved bestilling, men enkelte funksjoner kan være definert og endret ved oppstart. Se avsnitt 2.11, Innstillinger før avfukteren startes. Hver enkelt avfukter er angitt gjennom konfigurasjonsoversikten for MX-avfukteren, som du finner foran i håndboken. Du finner mer informasjon om konfigurasjonsfunksjoner og -komponenter i vedlegg 1, Generelle konfigurasjoner og vedlegg 2, Kontrollkonfigurasjoner. 190TNO-1018-B Innledning 1-3

12 1.7 Merking Identifikasjons- og informasjonsmerking på avfukteren er angitt på følgende måte: Regenereringsluftinntak Type MX6200 E Fa.N ~ 400 V 50 Hz M Max 6,2 kw 73,0 kw 67,5 kw IP44 Identifikasjonsmerke INCENTIVE GROUP Våtluftsutløp Punkter for trykktest Tørrluftsutløp Prosessluftinntak Figur 1-3. Merkingsoversikt TYPE TYPE Eksempel: MX6200 E Example: MX6200 E MX-serien MX-Series Prosessluft (m 3 /h) Pr 3 ) Varmeelement for regenerering R eater E E=Elektrisk = Electric G G= = Gas Gass S S=Damp = Steam Type MX6200 E Fabr. N ~ 400 V 50 Hz M Max 6,2 kw 73,0 kw 67,5 kw IP44 FAN VIFTEMOTOR O R EFFEKT POWER RATING Munters Europe AB MMAKSIMUM AXIMUM ODRIFTSEFFEKT ATING PO R PRODUKSJONSNUMMER FABR ICATION NUMBER Eksempel: Example: Produksjonsår Year of Manufacture Produksjonsuke Week of Manufacture Serienr. Serial No. ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER ELECTRICAL ATION Eksempel: Example: V 50 Hz Ant. faser No. of Phases Spenning Voltage Frekvens Frequency ELEKTRISK IC VARMEELEMENT ATER EFFEKT POWE ING KAPSLINGSKLASSE ENCLOSURE CLASSIFICATION Figur 1-4. Eksempel på innhold på identifikasjonsmerket. 1-4 Innledning 190TNO-1018-B.02.10

13 1.8 Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalinger for driftsrutiner. Informasjonen er bare ment som en veiledning, og skal ikke under noen omstendighet ha forrang over personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsregler. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for følgende: Sin egen og andres sikkerhet. Avfukterens sikkerhet ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Alle mulige hensyn er tatt ved konstruksjon og produksjon av avfuktere i MX(B)-/MXT(B)-seriene for å sikre at de oppfyller sikkerhetskravene i rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen. Det anbefales at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese Viktig brukerinformasjon foran dette kapittelet. I denne håndboken finner du relevant sikkerhetsinformasjon først i hvert avsnitt. 190TNO-1018-B Innledning 1-5

14 1-6 Innledning 190TNO-1018-B.02.10

15 2 Installering 2.1 Sikkerhet ADVARSEL! Tung last, avfukteren veier over 350 kg. For å forhindre skade på personer eller utstyr, bør du alltid bruke godkjent utstyr. ADVARSEL! Strømtilkoplinger må utføres i henhold til lokale elektrisitetslover og av kvalifisert personell. ADVARSEL! Avfukteren må aldri brukes med andre spenninger eller frekvenser enn den ble produsert for. ADVARSEL! Tilkopling av damprør må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. ADVARSEL! Roterende deler for å hindre tilgang til viftehjulene, må avfukteren bare kjøres når våt- og tørrluftskanalene er tilkoplet. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det bety at avfukteren ikke fungerer som den skal. 2.2 Levering og lagring Alle avfuktere kontrolleres før de sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, må du ta følgende forholdsregler i betraktning: Avfukteren må beskyttes mot fysisk skade. Avfukteren må lagres tildekket og avskjermet fra støv, kulde og regn. 2.3 Kontroll Fjern transportemballasjen og kontroller enheten for å sikre at det ikke har oppstått skader under transport. Eventuell synlig skade må rapporteres til Munters før installering. Hvis tilkoplingstjenestene og kanalsystemet er forhåndsinstallert, bør de kontrolleres for å sikre at de kan brukes. Hvis miljø- eller installeringsforholdene ikke er tilfredsstillende, må du kontakte brukerstøtte hos Munters for råd. 2.4 Flytte avfukteren ADVARSEL! Tung last, avfukteren veier over 350 kg. For å forhindre skade på personer eller utstyr, må du alltid bruke godkjent utstyr. Avfukteren må alltid håndteres varsomt. Den kan flyttes enten med en kran eller en gaffeltruck. Hvis en kran brukes, må det tas forholdsregler som å bruke en passende stropp som ikke kommer i kontakt med, og som forhindrer skade på, motor, kontrollpanel og rør. 190TNO-1018-B Installering 2-1

16 For å få tilgang til gaffeltruckposisjonene, må du fjerne sparkeplaten (du finner opplysninger i figur 2-1). Når avfukteren er løftet på plass, må sparkeplaten settes tilbake. Figur 2-1. Gaffeltruckposisjoner 2.5 Krav til plassering MERK! For å oppnå full ytelse og problemfritt vedlikehold er det viktig at ønsket installeringssted samsvarer med krav til plassering og plass for modellen som installeres. Du finner informasjon om dimensjoner, vekt og krav til plass, inkludert opplysninger om tilgang til vedlikehold i avsnitt 6.2, Mål og plasskrav. Det er svært viktig at minimumskravet til plass for vedlikehold overholdes slik at rengjøring og vedlikehold kan foretas. For å forhindre at det dannes kondens på innsiden av avfukteren, må den ikke utsettes for omgivelsestemperaturer som er lavere enn duggpunktet for prosessluften. Hvis avfukteren i tillegg er installert utendørs, må den beskyttes godt mot snø, frost og regn. 2.6 Underlag Avfukteren må installeres på et flatt gulv eller en flat plattform som er konstruert med en gulvbelastningskapasitet som kan støtte vekten av maskinen. Hvis den tillatte vekten for gulvbelastning ikke overskrides, er det ikke nødvendig med noe spesialunderlag. Når avfukteren er installert, må du kontrollere at den står i vater. Hvis lokale lover krever at avfukteren festes permanent, kan festehullene i bunnen brukes til å bolte avfukteren til gulvet. Du finner opplysninger om boring i figur Installering 190TNO-1018-B.02.10

17 M8 MIDTLINJE B C C L C L C E A A/ D F F = 300mm (MX3700, MX5000, MXT5000) F = 375mm ( MX6200, MXT7500, MX7600, MXT9000) ELE- MENT MX1500 MX2700 MXT2100 MXT2800 MX3700 MX7 600 MXT5000 MXT9000 DIMENSJON (mm) DIMENSJON (mm) A B C D E 785, Figur 2-2. Mal for sokkelboring 2.7 Kanalprinsipper Generelle anbefalinger MERK! Tilkoplingene for prosess- og regenereringsluft er konstruert i overensstemmelse med anbefalingene i ISO Kanaltilkoplingene har gjengehull for feste av M8-bolter. Du finner flere tilkoplingsopplysninger i figur 2-5. Når vingeflensede kanaltilkoplinger er installert, må lengden på festeboltene ikke overstige 20 mm. Når du installerer rør mellom avfukteren og koplingene for inntak og utløp, må du ta følgende anbefalinger med i betraktningen: Lengden på røret skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske lufttrykket. For at ytelsen skal opprettholdes må alle faste rørskjøter være luft- og fukttette. 190TNO-1018-B Installering 2-3

18 Kanaltilkoplingen for prosessluft må isoleres for å hindre at det dannes kondens på utsiden av kanaltilkoplingen når temperaturen på luften i kanaltilkoplingen synker til under duggpunktet for omgivelsesluften som kanaltilkoplingen går gjennom. Kanalsystemet må alltid isoleres hvis det er fare for frost. Våtluften som kommer ut av avfukteren, vil kondensere på innsiden av kanalen på grunn av den høye fuktigheten. Dette kan unngås ved å isolere kanalene. Horisontale kanaler (regenerering) må installeres med en helling nedover (bort fra avfukteren) slik at kondensen kan renne ut. I kanalsystemet for våtluften bør det legges inn kondensutløp på det laveste stedet. Se figur 2-3. Ved utforming og installering av kanalsystemet må du forsikre deg om at adkomsten i forbindelse med drift og vedlikehold ikke hindres. Du finner flere opplysninger i avsnitt 6.2, Mål og plasskrav. Unngå at støy og/eller vibrasjoner overføres gjennom faste kanalsystemer ved å bruke tette, fleksible muffer og skjøter av god kvalitet. Kanaler som monteres direkte på avfukteren, må ha nødvendig støtte for å få minst mulig belastning som følge av kanalenes vekt og bevegelse. For å få balanse i luftstrømmen må det installeres spjeld i kanalene for tørrluftsutløp og regenereringsluftinntak. Riktig luftstrøm er viktig for å opprettholde driftseffekten for avfukteren. Du finner flere opplysninger om justering av luftstrømmen i avsnitt , Justering av luftstrøm. Den totale motstanden i kanalsystemet for prosess- og regenereringsluft må ikke overskride effekten til viftene som er montert i avfukteren. Du finner flere opplysninger om tilgjengelig statisk trykk i avsnitt 6.1, Hoveddata. Kanalsystem for våtluft må produseres i rustfritt materiale, for eksempel rustfritt stål, aluminium eller plast, og må tåle temperaturer på opptil 100 C. 2-4 Installering 190TNO-1018-B.02.10

19 HORISONTALT VÅTLUFTSUTLØP VERTIKALT VÅTLUFTSUTLØP Helling nedover, bort fra avfukteren Våtluft Trådnetting, maskevidde cirka 10 mm Våtluft Til kondensutløp Trådnetting, maskevidde cirka 10 mm Figur 2-3. Utforming av våtluftsutløp Når uteluft føres inn i avfukteren, bør åpningen til inntakskanalen være plassert i en slik høyde over bakken at støv og andre partikler ikke blir tatt med inn. Luftinntaket må ikke plasseres i nærheten av mulige forurensningskilder, for eksempel eksosutslipp, damp og skadelig fukt. For å forhindre at våtluften (utgående) fukter opp regenererings- eller prosessluften (inngående) må uteluftinntaket for regenereringsluft plasseres minst 2 meter fra våtluftsutløpet. I tillegg må kanalsystemet utformes slik at regn og snø ikke trekkes inn i avfukteren. Se figur 2-4. REKTANGULÆR KANAL RUND KANAL Trådnetting, maskevidde cirka 10 mm Figur 2-4. Utforming av uteluftinntak 190TNO-1018-B Installering 2-5

20 2.7.2 Forholdsregel for avfuktere som bruker LI-tørkerotor For å unngå å overbelaste LI-tørkerotoren når avfukteren slås av, må du ikke la luft med en relativ fuktighet over 80 % passere gjennom rotoren. Det bør installeres motoriserte og lufttette avstengingsspjeld i åpningene for prosess- og regenereringsluftinntak på avfukteren. Dette er for å unngå at luft med svært høy relativ fuktighet ved et uhell blir trukket gjennom rotoren av en skorsteinsvirkning som kan oppstå ved bruk av ekstrautstyr. Dette er spesielt viktig når prosessluften hentes utenfra, eller hvis det er montert en kjøler på systemet. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan det resultere i stort ytelsestap og permanent skade på rotoren Kanaltilkoplinger Figur 2-5. Kanaltilkoplingsdetaljer MODELL Inntak for PROSESSLUFT (mm) Vifteutløp for TØRRLUFT (mm) Inntak for REGENERERINGSLUFT (mm) Vifteutløp for VÅTLUFT (mm) A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 MX MX MX MX MX MX MX MODELL Inntak for PROSESSLUFT (mm) Vifteutløp for TØRRLUFT (mm) Inntak for REGENERERINGSLUFT (mm) Vifteutløp for VÅTLUFT (mm) A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 A B C D n 1 n 2 MXT MXT MXT MXT MXT Tabell 2-1. Kanaltilkoplingsdimensjoner, MX- og MXT-seriene MERK! Uten vifte montert, har utløpene samme størrelse som de respektive inntakene. 2-6 Installering 190TNO-1018-B.02.10

21 2.8 Strømtilkopling ADVARSEL! Strømtilkoplinger må utføres i henhold til lokale elektrisitetslover og av kvalifisert personell. Avfukteren er konstruert for 3-faset vekselstrøm. Hver avfukter leveres med alle interne koplinger ferdig installert og konfigurert i henhold til spenningen og frekvensen som er angitt på identifikasjonsmerket figur 1-4. ADVARSEL! Avfukteren må aldri brukes med andre spenninger eller frekvenser enn den ble produsert for. Hovedstrømtilførselen er koplet direkte til bryterfrakopleren/hovedskillebryteren på avfukteren. Strømledningen, og hovedsikringene, hvis avfukteren er utstyrt med en bryterfrakopler, må være dimensjonert i overensstemmelse med avfukteren som installeres. For avfuktere som er utstyrt med en hovedskillebryter, er det ikke nødvendig å installere hovedsikringer i tilførselen (se også lokale lover). Opplysninger om tilkoplinger finner du på identifikasjonsmerket og i kretsskjemaet. 2.9 Ekstern hygrostat Plassering av hygrostat Avfukterne i MX(B)- og MXT(B)-seriene er ferdig tilkoplet slik at de kan kontrolleres fra en ett- eller totrinns ekstern hygrostat. Når en ekstern hygrostat installeres, skal den plasseres i henhold til følgende retningslinjer: Hygrostaten skal plasseres minst 1 til 1,5 m over gulvet slik at den kan registrere et representativt nivå av relativ fuktighet (RF) i rommet som skal kontrolleres. Hygrostaten skal monteres slik at den ikke direkte påvirkes av verken tørr eller fuktig luft (unngå trekk fra åpne dører o.l.). Hygrostaten skal ikke plasseres i nærheten av varmeproduserende utstyr, eller utsettes for direkte solskinn, ettersom temperaturendringer har direkte innvirkning på den relative fuktigheten Elektriske spesifikasjoner Tilkoplingsledningen for hygrostaten må ha et tverrsnitt på minimum 0,75 mm², og må ha en isolasjonsmotstand på over 500 VAC. Hygrostaten må være elektrisk kompatibel med avfukterens lavspenningskontrollkrets. Hygrostaten må være slik at kontaktene lukkes ved stigende relativ fuktighet for å fullføre kontrollkretsen og starte avfukteren. Det kan forekomme spenningsfall når du bruker svært lange kabler. 190TNO-1018-B Installering 2-7

22 MERK! Ved drift må spenningen være 24 V målt ved tilkoplingspunktene som brukes til å kople hygrostaten til avfukteren. Hvis den målte spenningen er lavere enn 20 V, må du bruke et separat relé som kontrolleres av hygrostaten Tilkopling av ekstern hygrostat Avfukteren leveres sammen med tilkoplingspunkter som brukes til å kople til en hygrostat. Du finner opplysninger om dette i koplingsskjemaet Tilkopling av dampdrevet varmeelement ADVARSEL! Tilkopling av damprør må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell Innstillinger før avfukteren startes Du finner flere opplysninger om installering, drift og vedlikehold av dampdrevne varmeelementer i tillegget for dampdrevne varmeelementer i MX-/MXT-seriene (leveres sammen med avfukteren). Alle MX(B)-/MXT(B)-avfukterne er utstyrt med flere standardfunksjoner der du må angi alternativer og innstillinger før avfukteren tas i bruk første gang. Noen funksjoner krever at du kopler til eksternt utstyr. Du finner opplysninger om koplinger i koplingsskjemaet. Det kan hende det er nødvendig med flere innstillinger for konfigurasjonsfunksjoner før avfukteren startes. Hver enkelt avfukter er angitt i konfigurasjonsoversikten for MX-avfukteren, som du finner foran i håndboken. Du finner mer informasjon om konfigurasjonsfunksjoner og -komponenter i vedlegg 1, Generelle konfigurasjoner Kontinuerlig drift av prosessluftvifte Standardinnstillingen er at prosessluftviften starter automatisk bare når det er behov for avfukting. Kontinuerlig prosessluftstrøm kan imidlertid være ønskelig også når det ikke er behov for avfukting. Kontinuerlig drift av prosessluftvifte kan angis i overensstemmelse med koplingsskjemaet Ettrinnshygrostat MERK! Hvis ingen hygrostat er koplet til avfukteren, vil avfukteren kjøre med maksimal effekt så lenge den er på. Hvis det er montert en ettrinnshygrostat, vil avfukteren slå seg av og på under hygrostatens kontroll. Ettrinnshygrostaten er tilkoplet i overensstemmelse med koplingsskjemaet. For å opprettholde luftsirkulasjonen kan prosessluftviften forhåndsinnstilles på kontinuerlig drift også når det ikke er behov for avfukting. Du finner flere opplysninger i avsnitt , Kontinuerlig drift av prosessluftvifte. 2-8 Installering 190TNO-1018-B.02.10

23 Totrinnshygrostat MERK! Ekstern feilindikasjon Hvis ingen hygrostat er koplet til avfukteren, vil avfukteren kjøre med maksimal effekt så lenge den er på. Gjelder bare elektriske varmeelementer for regenerering. Når det er montert en totrinnshygrostat, har varmeelementet for regenerering to trinn. Regenereringseffekten kan styres ved å slå på varmeelementene i trinn på 1/3 og 2/3. Totrinnshygrostaten er tilkoplet i samsvar med koplingsskjemaet. For å opprettholde luftsirkulasjonen kan prosessluftviften forhåndsinnstilles på kontinuerlig drift også når det ikke er behov for avfukting. Du finner flere opplysninger i avsnitt , Kontinuerlig drift av prosessluftvifte. Et signal fra spenningsløse kontakter på PCB-skjermen kan brukes til å gi en ekstern generell indikasjon på følgende feil på avfukteren: Prosessluftvifte Reg.luftvifte Drivmotor Varmeelement 1, 2 eller 3 (bare elektriske modeller av varmeelement for regenerering) Rotoren har stoppet (hvis montert) Blokkert prosessluftfilter (hvis montert) Blokkert reg.luftfilter (hvis montert). Eksternt signal, maksimal spenning 50 V. Du finner flere opplysninger i koplingsskjemaet. 190TNO-1018-B Installering 2-9

24 2.12 Kontroll før avfukteren startes Installering Før du starter avfukteren for første gang, må du utføre følgende kontroller: 1. Kontroller at all transportemballasje og eventuelle plater er fjernet. 2. Gjør en visuell sjekk av alle kanaler og kanalisolasjon for å sikre at de er koplet til på riktig måte, og se etter tegn på skader. Kontroller damptilkoplingene (hvis nødvendig) for å sikre at alle rørene er korrekt installert og sikret. 3. Kontroller at ledningene for strømtilførsel er montert på riktig måte og at en sikringsskillebryter, med korrekt sikringsstyrke, er montert i nærheten av avfukteren. Kontroller at ingen av hovedskillebryterne eller strømreléene på bryterpanelet er utløst. Du finner opplysninger i koplingsskjemaet som følger med avfukteren. 4. Hvis hygrostaten er installert, må du kontrollere at den er plassert riktig i rommet og er riktig koplet til avfukteren. Se avsnitt 2.9, Ekstern hygrostat Justering av luftstrøm For å oppnå maksimal ytelse må spjeldene for prosess- og regenereringsluft justeres i henhold til luftstrømmene i tabellen nedenfor. ADVARSEL! Roterende deler for å hindre tilgang til viftehjulene, må avfukteren bare kjøres når våt- og tørrluftskanalene er tilkoplet. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det bety at avfukteren ikke fungerer som den skal. Prosedyre: Se figur Sett driftsbryteren i posisjon MAN. Start avfukteren og la den gå på full effekt i cirka 10 minutter, slik at varmeelementet for regenerering når normal driftstemperatur. 2. Kople et manometer mellom testpunktene TP1 og TP4, og mål differensialtrykket. Juster spjeldet for prosessluften til trykket tilsvarer de relevante dataene i tabellen nedenfor. Når differensialtrykket er riktig, låser du spjeldene i posisjon. 3. Gjenta prosedyren (2) ved hjelp av testpunktene TP2 og TP3 for regenereringsluften Installering 190TNO-1018-B.02.10

25 TP1 TP2 TP3 TP4 1. Prosessluft 2. Tørrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft Figur 2-6. Testpunkter for lufttrykk Trykkfalldataene i tabellen nedenfor har en toleranse på ±10 % og bør brukes til grunnleggende installering. Når det er nødvendig med nøyaktige installering, må luftstrømmene måles utenfor avfukteren ved hjelp av kalibrert testutstyr. Det må tas hensyn til endringer i lufttemperaturen. MODELL NOMINELL LUFTSTRØM (m³/s) PROSESSLUFT (1) NOMINELL LUFTSTRØM (m³/h) Tabell 2-2. Prosessluftstrømmer og trykkfall (1) Prosesslufttemperatur = 20 C. Prosesslufttetthet = 1,20 kg/m 3. (2) Se figur 2-6. DIFFERENSIALTRYKK (Pa) TP1 til TP4 (2) MX1500 0, MX2100 0, MXT2100 0, MX2700 0, MXT2800 0, MX3700 1, MX5000 1, MXT5000 1, MX6200 1, MXT7500 2, MX7600 2, MXT9000 2, TNO-1018-B Installering 2-11

26 MODELL NOMINELL LUFTSTRØM (m³/s) REGENERERINGSLUFT (1) NOMINELL LUFTSTRØM (m³/h) DIFFERENSIALTRYKK (Pa) TP2 til TP3 (2) MX1500 0, MX2100 0, MXT2100 0, MX2700 0, MXT2800 0, MX3700 0, MX5000 0, MXT5000 0, MX6200 0, MXT7500 0, MX7600 0, MXT9000 0, Tabell 2-3. Regenereringssluftstrømmer og trykkfall (1) Regenereringsslufttemperatur = 20 C. Regenereringsslufttetthet = 1,20 kg/m 3. Tenperatur på reg.luft (etter oppvarming) = 120 C. (2) Se figur Installering 190TNO-1018-B.02.10

27 3Drift 3.1 Sikkerhet 3.2 Nødstopp MERK! MERK! Du finner flere opplysninger om dampdrevne varmeelementer i tillegget for dampdrevne varmeelementer i MX-/MXT-seriene (leveres sammen med avfukteren). Avsnittene nedenfor inneholder generell informasjon som gjelder for alle MX- /MXT-avfuktere. Hver enkelt avfukter er konfigurert i henhold til konfigurasjonsoversikten for MX-avfuktere. Tilleggsfunksjoner og -komponenter som påvirker driften, beskrives i vedlegg 1, Generelle konfigurasjoner og vedlegg 2, Kontrollkonfigurasjoner. FORSIKTIG! For å hindre skade på viftene må ikke avfukteren kjøres i mer enn noen få minutter før du definerer prosess- og regenereringsluftstrømmen. Bruk hovedbryteren for umiddelbart å fjerne spenningen i avfukteren. FORSIKTIG! Den eksterne hovedbryteren må ikke brukes til å stoppe avfukteren under andre omstendigheter. Ettersom regenereringsviften også vil stoppe, kan det utvikles betydelig varme i varmeelementet for regenerering, noe som kan føre til skade på delene i området rundt varmeelementet. 3.3 Kontroll før avfukteren startes Før du starter avfukteren første gang, må du utføre følgende kontroller i henhold til avsnitt 2.12, Kontroll før avfukteren startes. 3.4 Driftskontroll Hvis avfukteren ikke består én av disse kontrollene, går du til kapittel 5, Problemløsing for å finne hvilke tiltak som er nødvendige for å oppdage mulige årsaker til problemet. Du finner også informasjon om hva som kreves for å få avfukteren i drift igjen. FORSIKTIG! For å hindre skade på viftene må ikke avfukteren kjøres i mer enn noen få minutter før du definerer prosess- og regenereringsluftstrømmen Manuell modus 1. Sett skillebryteren i posisjon PÅ (I). Kontroller at strømtilkoplingslampen lyser. 2. Sett driftsbryteren i posisjon MAN og kontroller at følgende lamper lyser: Strømtilkoplingslampen Driftslampen Begge lampene for varmeelementer for regenerering (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) Lampene for prosess- og regenereringsluftvifte Lampen for drivmotor 190TNO-1018-B Drift 3-1

28 3. Kontroller at regenererings- og prosessluftviftene roterer i riktig retning. Du avgjør hva som er riktig retning ved å kontrollere rotasjonen mot pilene på viftedekselet. MERK! Viftemotorene ferdigkoples under produksjonen for å oppnå riktig rotasjon. Hvis vifterotasjonen for begge viftene er feil, indikerer dette at to av fasene i strømtilførselen til avfukteren er koplet til feil. 4. Fjern prosessluftfilteret og kontroller at rotoren roterer mot klokken. Bytt prosessluftfilteret når kontrollen er utført. 5. La avfukteren gå i cirka ti minutter for å forsikre deg om at driftsforholdene er stabile, og kontroller at varmeelementene for regenerering fungerer (temperaturlampen viser temperaturen på regenereringsluften). 6. Sett driftsbryteren i posisjon 0 og kontroller at begge lampene for varmeelement for regenerering slukkes. MERK! Automatisk modus MERK! For å kjøle ned eventuell resterende varme, fortsetter drivmotoren og viftene for regenererings- og prosessluft å gå (etter at avfukteren er slått av) til temperaturen har sunket til under 50 C. 7. Når temperaturen på regenereringsluften har sunket til under 50 C, må du kontrollere at avfukteren kjører, at lampene til drivmotoren og til viftene for prosess- og regenereringsluft slukkes og at strømtilkoplingslampen lyser. Hvis avfukteren skal brukes i automatisk modus, må en ett- eller totrinnshygrostat eller RH98 (ekstrautstyr) være installert og riktig koplet til avfukteren. Du finner flere opplysninger i avsnitt 2.9.1, Plassering av hygrostat og vedlegg 2, Kontrollkonfigurasjoner. 1. Sett skillebryteren i posisjon PÅ (I). Kontroller at strømtilkoplingslampen lyser. 2. Still inn driftsbryteren på AUT og juster hygrostaten/rh98 til den laveste verdien for relativ fuktighet. Kontroller at følgende lamper lyser: Strømtilkoplingslampen Driftslampen Begge lampene for varmeelementer for regenerering (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) Lampene for prosess- og regenereringsluftvifte Lampen for drivmotor 3. Øk den innstilte verdien for hygrostaten/rh98 sakte, og kontroller at varmeelementet for regenerering stopper (lampen for varmeelementet lyser ikke) når den innstilte verdien svarer til den relative fuktigheten i rommet der sensoren for hygrostaten/rh98 er installert. 3-2 Drift 190TNO-1018-B.02.10

29 4. Senk den innstilte verdien for hygrostaten/rh98 sakte, og kontroller at varmeelementet for regenerering slår seg på (lampen for varmeelementet lyser) når den innstilte verdien synker under den relative fuktigheten i rommet der sensoren for hygrostaten/rh98 er installert. 5. Sett driftsbryteren i posisjon 0 og kontroller at begge lampene for varmeelement for regenerering slukkes. 6. Når temperaturen på regenereringsluften har sunket til under 50 C, må du kontrollere at avfukteren kjører, at lampene til drivmotoren og til viftene for prosess- og regenereringsluft slukkes og at strømtilkoplingslampen lyser. 7. Juster den innstilte verdien for hygrostaten/rh98 til ønsket relativ fuktighet. 3.5 Feilmodus Når en feil oppdages, stopper avfukteren automatisk. Lampen for feilvarsling på kontrollpanelet blinker, og én eller flere av lampene på kontrollpanelet blinker også for å identifisere årsaken til feilen. Du finner flere opplysninger i kapittel 5, Problemløsing. Når feilen er rettet opp, vil du ved å flytte skillebryteren fra posisjon AV (0) til PÅ (I) kunne fjerne feilvarselet. Du finner flere opplysninger om bryterfunksjoner og feilvisninger i figuren nedenfor: MAN 0 AUT o o o 50 C Figur 3-1. Kontrollpanel 1. Driftsbryter 2. Strømtilkoplingslampe 3. Driftslampe 4. Lampe for feilvarsel 5. Ingen funksjon for MX(B)- og MXT(B)- avfukterne 6. Lampe for blokkert prosessluftfilter 7. Lampe for blokkert regenereringsluftfilter 8. Lampe for drivmotor 9. Lampe for prosessluftvifte 10. Lampe for regenereringsluftvifte 11. Lampe for varmeelement for regenerering (ettrinns) 12. Lampe for varmeelement for regenerering (totrinns) 13. Lampe for temperaturen på regenereringsluft 190TNO-1018-B Drift 3-3

30 BRYTER/LAMPE BESKRIVELSE Driftsbryter FUNKSJON Når driftsbryteren er i posisjon MAN, kjører avfukteren i manuell modus. I denne modusen kjører avfukteren kontinuerlig. Når driftsbryteren er i posisjon AUT, kjører avfukteren i automatisk modus. I denne modusen må en ett- eller totrinnshygrostat (1) (eller RH98 (1) ) være koplet til avfukteren. Hygrostaten/RH98 kontrollerer deretter når avfukteren skal starte og stoppe. En rekke koplinger på hovedterminalblokken avgjør om prosessluftviften slås på eller av sammen med varmeelementet for regenerering eller om den kjøres kontinuerlig for å opprettholde luftsirkulasjon. Du finner flere opplysninger i avsnitt , Kontinuerlig drift av prosessluftvifte. Strømtilkoplingslampe Driftslampe Lampe for feilvarsel Angir at strømmen er koplet til og at hovedskillebryteren er satt i posisjon PÅ (I). Angir at avfukteren er i driftsmodus. Det er mulig at avfukteren kjører, eller, hvis den er i automatisk modus (AUT), kan det hende at den venter på et startsignal fra hygrostaten/rh98 (1). Når lampen for feilvarsel blinker, angir det at avfukteren er slått av fordi en av følgende feil er registrert: - Feil ved prosessluftvifte - Feil ved regenereringsluftvifte - Feil på drivmotor - Feil ved varmeelement for regenerering (ettrinns) (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) - Feil ved varmeelement for regenerering (totrinns) (bare på elektriske modeller av varmeelement for regenerering) - Rotoren har stoppet (1) - Blokkerte filtre (1) Det er lettere å finne feilen når du ser hvilken lampe som blinker. I tillegg aktiveres reléet for ekstern feileffekt. Du finner flere opplysninger i kapittel 5, Problemløsing. Lampe for blokkert prosessluftfilter (1) Lampe for blokkert regenereringsluftfilter (1) Lampe for drivmotor Lampe for prosessluftvifte Lampe for regenereringsluftvifte Lampe for varmeelement for regenerering (ettrinns) Lampe for varmeelement for regenerering (totrinns) (1) Ekstrautstyr Når lampen for prosessluftfilter lyser, angir den at filteret er blokkert. Et blokkert filter stopper ikke avfukteren. Den eksterne feileffekten aktiveres når det registreres et blokkert filter. Når lampen for regenereringsluftfilter lyser, angir den at filteret er blokkert. Et blokkert filter stopper ikke avfukteren. Den eksterne feileffekten aktiveres når det registreres et blokkert filter. Lampen for drivmotor lyser når rotordrivmotoren går. Lampen blinker for å angi en feil ved drivmotoren (eller at rotoren har stoppet (1) ). Lampen for prosessluftvifte lyser når viften går. Lampen blinker for å angi en feil ved viften. Lampen for regenereringsluftvifte lyser når viften går. Lampen blinker for å angi en feil ved viften. Lampen lyser når det aktuelle varmeelementtrinnet er aktivert. Lampen blinker for å angi en feil ved varmeelementet (ettrinns). Lampen lyser når det aktuelle varmeelementtrinnet er aktivert. Lampen blinker for å angi en feil ved varmeelementet (totrinns). Tabell 3-1. Kontrollpanelfunksjoner 3-4 Drift 190TNO-1018-B.02.10

31 4 Vedlikehold 4.1 Generelt Avfukterne i MX(B)-/MXT(B)-seriene skal kunne kjøre i lang tid med minimalt ettersyn og skal normalt kreve lite vedlikehold ved bruk. Hyppigheten for vedlikehold bestemmes av driftsforholdene og kvaliteten på miljøet der avfukteren er installert. Hvis prosessluften har høyt støvinnhold, bør planlagt vedlikehold utføres med kortere intervaller. 4.2 Sikkerhet 4.3 Fremgangsmåter for vedlikehold ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som er klar over faren ved vedlikehold av utstyr med høy spenning og temperatur. ADVARSEL! Roterende deler for å hindre tilgang til viftehjulene, må avfukteren bare kjøres når våt- og tørrluftskanalene er tilkoplet. Se figur 4-1 for å identifisere komponentene. KOMPONENT Filtre for prosessog regenereringsluft Generell montering/ hus Prosess- og regenereringsluftvifter KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 3 6 MÅNEDER 12 MÅNEDER Rengjør filterhuset og bytt filter hvis det er skittent. Se etter tegn på fysiske skader og rengjør innsiden og utsiden av avfukteren etter behov. Se etter tegn på fysiske skader og rengjør motorhuset etter behov. Rengjør filterhuset og bytt filter. Se etter tegn på fysiske skader og rengjør innsiden og utsiden av avfukteren etter behov. All skitt og støv må fjernes fra motorkjølingsåpningene. Kontroller de elektriske tilkoplingene til motoren for å sikre at de ikke har løsnet. Se etter tegn på fysiske skader og overoppheting. Montering av rotordrivermotor Bryterpanel og tilkopling Varmeelement for regenerering Tørkerotor Kontroller og juster spenningen i beltet etter behov. Se etter tegn på fysiske skader og overoppheting på komponentene og koplingene på bryterpanelet. Fjern eventuelle kalkavleiringer og skitt fra bunnen av varmeelementdelen. Se etter tegn på overoppheting og blokkeringer. Fjern støv fra rotorflaten etter behov. Behandle eventuell rust øyeblikkelig. Kontroller luftstrømmer og juster spjeldinnstillinger etter behov. Du finner flere opplysninger i avsnitt , Justering av luftstrøm. Kontroller de elektriske tilkoplingene til motoren for å sikre at de ikke har løsnet. Se etter tegn på fysiske skader og overoppheting. Se etter tegn på fysiske skader og overoppheting på komponentene og koplingene på bryterpanelet. Fjern kjøleviftefilteret og rengjør det i varmt såpevann. Kontroller sikkerheten for alle rør, kabler og kontrollkomponenter. Fjern eventuelle kalkavleiringer og skitt fra bunnen av varmeelementdelen. Se etter tegn på overoppheting og blokkeringer. Fjern støv fra rotorflaten etter behov. Kontroller trykkfallet i rotoren. Du finner flere opplysninger i avsnitt 6.3, Tekniske data for luftstrøm. Forts. Tabell 4-1. Vedlikeholdsoversikt 190TNO-1018-B Vedlikehold 4-1

32 KOMPONENT Forseglinger Kanaltilkoplinger Kontroller for fuktighet/duggpunkt Se etter tegn på fysiske skader og feilmontering. Se etter luftlekkasjer, og kontroller at koplingene er riktig montert på avfukteren. Kontroller driften av eksterne sensorer, og utfør justeringer etter behov. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 3 6 MÅNEDER 12 MÅNEDER Se etter tegn på fysiske skader og feilmontering. Bytt ut forseglingene hvis de er slitte eller skadet. Se etter luftlekkasjer, og kontroller at koplingene er riktig montert på avfukteren. Se etter skitt og tegn på fysisk skade i de indre kamrene. Kontroller driften av eksterne sensorer, og utfør justeringer etter behov. Tabell 4-1. Vedlikeholdsoversikt 1. Prosessluftfilter 2. Regenereringsluftfilter 3. Viftemotor, prosessluft 4. Viftehjul, prosessluft 5. Viftemotor, regenereringsluft 6. Viftehjul, regenereringsluft 7. Rotordrivmotor 8. Hjul, rotordrivmotor 9. Rotordrivbelte 10. Tørkerotor 11. Kontrollpanel 12. Bryterpanel og temperaturvisning 13. Varmeelement for regenerering 14. Perifer forsegling 15. Radialtetningsholder 16. Radialtetning 17. Kontrollpanelforsegling 18. Frontpanelforsegling 19. Kjøleviftefilter Figur 4-1. Komponentplasseringer 4-2 Vedlikehold 190TNO-1018-B.02.10

33 5Problemløsing 5.1 Generelt Hensikten med denne delen er å hjelpe brukeren med å gjenkjenne og rette opp feil i avfukteren og tilleggskomponentene. Som en ekstra hjelp finnes det oversikter over kontrollpanelet og koplingsskjemaer i tillegget for koplingsskjemaer. Hvis du vil ha spesifikk informasjon om gass- og dampdrevne varmeelementer, kan du se i tillegget for gass- og dampdrevne varmeelementer i MX-/MXT-seriene (leveres sammen med avfukteren). 5.2 Fremgangsmåter for problemløsing Den viktigste kilden til problemløsing, når avfukteren har blitt slått av automatisk, er feilvarsellampen og andre blinkende lamper på kontrollpanelet. Når det oppstår feil, bør du følge punktene i problemløsingslisten i tabellen nedenfor før du kontakter en servicetekniker. Her får du hjelp til å finne feil som lett kan rettes opp av brukeren. ADVARSEL! Roterende deler for å hindre tilgang til viftehjulene, må avfukteren bare kjøres når våt- og tørrluftskanalene er tilkoplet. FEILSYMPTOM MULIG FEIL KORRIGERENDE TILTAK GENERELT Avfukter stoppet. Alle lampene er slukket. Skillebryteren ble slått av ved en feiltakelse. Sett skillebryteren i posisjon PÅ (I) og kontroller at strømtilkoplingslampen lyser. Feil ved strømtilførselen. Kontroller spenningen fra den veggmonterte skillebryteren. Sikringer som kan tilbakestilles, er løst ut på grunn av en koplingsfeil. Tilbakestill sikringene. Hvis feilen oppstår på nytt, ta kontakt med en servicetekniker. Avfukter stoppet (feilvarsellampen blinker ikke). Varmeelementet over temperaturtermostaten utløses stadig (elektriske varmeelementmodeller). Feil ved nettransformator. Feil på kretskort. Avfukteren fikk over i automatisk modus ved en feiltakelse uten at hygrostaten var tilkoplet. Hygrostatfeil (automatisk drift). Blokkering av luftstrømmen. Regenereringsluftstrømmen er satt for lavt. Ta kontakt med en servicetekniker. Skift ut sikringen på PBCen. Hvis feilen oppstår på nytt, ta kontakt med en servicetekniker. Sett avfukteren i manuell modus og kontroller at den starter. Hvis avfukteren starter, er det sannsynligvis hygrostaten og tilknyttede tilkoplinger som er problemet. Kontroller driften av hygrostaten og utfør justeringer etter behov. Kontroller at luftinntaket, utløpskanalene og filtrene ikke er blokkerte eller tette av skitt. Juster regenereringsluftstrømmen. Du finner flere opplysninger i avsnitt , Justering av luftstrøm. Forts. Tabell 5-1. Problemløsingsoversikt 190TNO-1018-B Problemløsing 5-1

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1035-E1103 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

ML180, ML270, MLT350 Avfukter

ML180, ML270, MLT350 Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML180, ML270, MLT350 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MH270 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1012-A1006 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30S, MCD40S, MCD55S MCD60S, MCD80S, MCD95S Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med dampdrevet varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med elektrisk varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

Original instructions. Thermozone ADA Cool RU

Original instructions. Thermozone ADA Cool RU Original instructions Thermozone ADA Cool SE... 4 GB... 6 NO... 8 FR... 10 RU... 12 DE... 14 PL... 16 FI... 18 ES... 20 NL... 22 Thermozone ADA Cool 1 D H L L H D ADAC090 900 235 215 mm ADAC120 1200 235

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30G, MCD40G, MCD55G MCD60G, MCD80G, MCD95G Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med gassdrevet varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer