ML180, ML270, MLT350 Avfukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML180, ML270, MLT350 Avfukter"

Transkript

1 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML180, ML270, MLT350 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, Avfukter 190TNO-1034-F1102 Munters Europe AB 2011

2 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte luft. All annen bruk av avfukteren, eller bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksene i denne håndboken, kan forårsake personskade og/eller skade på aggregatet. Garanti og forpliktelser Garantiperiodenergyldigfradendatoenutstyret ble sendt fra vårfabrikk, hvis ikke annet er angitt skriftlig. Garantien er begrenset til gratis erstatning og frakt av defekte enheter eller deler som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil. Munters garanterer at den leverte avfukteren er nøye testet for å sikre at spesifikasjonene som er oppgitt her, er oppfylt. Allegarantikrav måbekrefteat feilen har oppstått i garantiperioden, og at avfukteren er brukt innenfor driftsområdet som er angitt i spesifikasjonen. Alle krav må inkludere enhetstype og produksjonsnummer. Disse opplysningene er merket på enhetens identifikasjonsplate, se avsnittet Merking. Merk: Innholdet i denne publikasjonen kan bli endret uten varsel. Denne publikasjonen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. Ingen deler av denne publikasjonen kan på noen måte reproduseres, lagres i systemer for informasjonshenting eller overføres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Munters. Send eventuelle kommentarer om innholdet i denne publikasjonen til: Sikkerhet I denne håndboken er farlige aktiviteter merket med det vanlige symbolet for fare. ADVARSEL! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for personskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres. FORSIKTIG! er i denne håndboken brukt for å angi mulig fare for skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøskader. Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje i miljøet hvis denne advarselen ignoreres. OBS Brukt for å utheve tilleggsopplysninger som er nødvendige for problemfri eller optimal bruk av avfukteren. Samsvar med direktiver og standarder Vi Munters Europe AB erklærer at sorpsjonsavfukteren er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i Maskindirektiv 2006/42/EC, Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og EMC-direktivet 2004/108/EC. Avfukteren er produsert av en NS-EN ISO 9001-sertifisert produksjonsvirksomhet. Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Documentation P O Box 1150 SE KISTA Sweden Tel: Munters Europe AB 2011 ii Viktig brukerinformasjon 190TNO-1034-F1102

3 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon... ii Tiltenkt bruk av utstyret... ii Garanti og forpliktelser... ii Merk:... ii Sikkerhet... ii Samsvar med direktiver og standarder... ii Innholdsfortegnelse... iii 1 Innledning Generelt Omdennehåndboken Sikkerhetogadvarsler Merking Overvåkingavdrift Feilindikasjoner Installering Generelt Sikkerhet Flyttingavutstyret Inspeksjon av emballasjen og leveransen Lagringavutstyret Kravtilinnstalleringssted Underlag Tilkoplinger for prosess- og tørrluft Kanalinstallasjon Generelleanbefalinger Kanalsystem for uteluftinntak Kanalsystem for våtluftsutløp Forholdsregler for avfuktere med LI-tørkerotor Elektrisketilkoplinger Strømtilførsel Eksternfuktighetssensor Installasjonskrav Elektriske spesifikasjoner Innstillinger før avfukteren startes Ettrinnsfuktighetssensor Kontrollføravfukterenstartes Kontrollogjusteringavluftstrøm Generelt Drift Generelt Sikkerhet Hurtigstopp Kontroll før avfukterenstartes Driftavavfukteren Manuellmodus Automatisk modus fuktighetssensor Automatisk modus RH Kontrollpanel Service ogvedlikehold Sikkerhet Regelmessig service og vedlikehold Filterbytte Serviceprogrammer Service-ogvedlikeholdsplan Feilsøking Generelt Sikkerhet Utskiftbaredeler Feilsøkingsliste Avfukterenskonstruksjon Produktbeskrivelse Driftsprinsipper Målogplasskrav Kapasitetsdiagrammer Tekniske spesifikasjoner Lyddata Hovedkomponenter Kassering Vedlegg1-Ekstrautstyr Generelt Konfigurasjonsalternativer Kjøretidsmåler RH Generelt Vise/endre innstillingsverdi for relativfuktighet Vise/endre andre parametere TNO-1034-F1102 Innholdsfortegnelse iii

4 8.4.4 Prosessalarmer iv Innholdsfortegnelse 190TNO-1034-F1102

5 1 Innledning 1.1 Generelt Avfuktere fra Munters er konstruert for effektiv avfukting av luft. Munters produserer et stort utvalg av avfuktere som er konstruert for å dekke ulike typer bruk og behov. Kontakt din nærmeste Munters-forhandler hvis du har spørsmål om installering av avfukteren. Avfukteren kontrolleres før den sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Du finner produktopplysninger i 6.5, Tekniske spesifikasjoner. 1.2 Om denne håndboken Denne håndboken er skrevet for brukeren av avfuktingsapparatet og beskriver installering, drift, vedlikehold og grunnleggende feilsøking. Håndboken er inndelt i nummererte kapitler og avsnitt. Hvert kapittel kan brukes hver for seg. Figurer og tabeller er nummererte inne i hvert kapittel. Eksempel: Figur 1-3 er bilde nummer 3 i kapittel Sikkerhet og advarsler Denne håndboken inneholder anbefalinger for driftsrutiner. Disse er bare ment som en veiledning og er ikke ment å erstatte personlig ansvar og/eller lokale sikkerhetsbestemmelser. Ved installering og drift av dette utstyret er det alltid hver enkelt persons ansvar å sørge for: egen og andres sikkerhet. avfukterens sikkerhet ved korrekt bruk av utstyret i samsvar med beskrivelser og instrukser i håndboken. Avfukterne er konstruert for å oppfylle sikkerhetskravene, rådsdirektivene og standardene i samsvarserklæringen. Vi anbefaler at brukeren setter seg inn i bruken av sikkerhetssymboler i denne håndboken ved å lese avsnittet Viktig brukerinformasjon. 190TNO-1034-F1102 Innledning 1

6 (GB)CHANGE FILTER (GB)CHANGE FILTER Avfukter ML180 MLT Merking Type ML180 Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year 2009 M 1 ~ 400V 50 Hz 0,26 kw 1,8 kw Max 2,06 kw Made in Sweden IP33 (main casing) IP54 (controls) Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Identifikasjonsmerke 4. Prosessluftsinntak 2. Tørrluftsutløp 5. Regenereringsluftinntak 3. Våtluftsutløp 6. Filter for ML180-MLT350 6 (GB) CHANGE FILTER (SW) BYT FILTER (FR) REMPLACER LE FILTER (DE) FILTER AUSWECHSELN Tabell 1.1 Eksempel på data på identfikasjonsmerke og etiketter 1.5 Overvåking avdrift Avfukteren styres og overvåkes via et kontrollpanel foran på enheten. 1.6 Feilindikasjoner Feil indikeres tydelig på kontrollpanelet, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel. Alarmer knyttet til luftens relative fuktighet vises på skjermen på kontrollpanelet til RH98 (hvis installert) eller VariDry (hvis installert), se avsnitt 8.4, RH98. 2 Innledning 190TNO-1034-F1102

7 2 Installering 2.1 Generelt Avfuktere i ML-serien er konstruert for innendørs bruk. Avfukteren kontrolleres før den sendes fra fabrikken for å sikre gjennomført god kvalitet og maksimal driftssikkerhet. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, se avsnitt 2.5, Lagring av utstyret. 2.2 Sikkerhet ADVARSEL! Enheten er ikke tiltenkt for bruk i risikofylte (klassifiserte) områder der sikkerhetsoppfyllende utstyr for eksplosjoner er nødvendig. ADVARSEL! Avfukteren kan veie mer enn 50 kg. Bruk bare godkjent løfteustyr for å unngå ulykker. ADVARSEL! Alt elektrisk utstyr må tilkoples i henhold til gjeldende lover og av kvalifisert personell. ADVARSEL! Enheten må aldri koples til andre spenninger eller frekvenser enn det den ble produsert for. Sjekk avfukterens identifikasjonsmerke i tvilstilfeller. ADVARSEL! Kontroller at strømtilførselen er isolert fra avfukteren før du endrer retning på tilkoplingene for prosess- og tørrluft. FORSIKTIG! Kanalsystemet for våtluften må alltid isoleres når det er fare for frost. På grunn av den høye fuktigheten som kommer ut av avfukteren, dannes det lett kondens på innsiden av kanalen. FORSIKTIG! Avfukteren er konstruert for å fungere ved bestemte luftstrømmer med prosessluft (som stemmer overens med viftestørrelsene som er installert), og må ikke koples direkte til luftavkjølingssystemer. Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmen riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 2.3 Flytting av utstyret Avfukteren leveres på pall og må håndteres forsiktig. Alle paneldører på avfukteren må være lukket ved transport. Hvis avfukteren er festet til pallen, kan den flyttes ved hjelp av en gaffeltruck. Vekten på avfukteren finner du i avsnittet 6.3, Mål og plasskrav. 190TNO-1034-F1102 Installering 3

8 2.4 Inspeksjon av emballasjen og leveransen Avfukter ML180 MLT Kontroller leveransen mot følgeseddelen, ordebekreftelsen eller andre fraktdokumenter. Kontroller også at det ikke er feil eller mangler ved varen. 2. Ta umiddelbart kontakt med Munters dersom noe mangler, slik at installasjonen ikke blir forsinket. 3. Hvis avfukteren skal plasseres på lager før installering, se avsnitt 2.5, Lagring av utstyret. OBS Hvis avfukteren ikke skal installeres direkte etter levering, anbefales det å la den stå i emballasjen eller gjenbruke emballasjen for å unngå skade under senere transport til monteringsstedet eller under installering. 4. Fjern all emballasje og kontroller avfukteren for å sikre at det ikke har oppstått skader under transporten. 5. Eventuell synlig skade må rapporteres skriftlig til Munters før avfukteren installeres. 2.5 Lagring av utstyret Følgende er viktig hvis avfukteren skal lagres før installering: Sett avfukteren på et horisontalt underlag. Ikke fjern emballasjen fra avfukteren. Beskytt avfukteren mot fysiske skader. Lagre avfukteren under tak, og beskytt den mot støv, frost, regn og forurensende stoffer. 2.6 Krav til innstalleringssted Avfukteren er kun konstruert for innendørs bruk. Unngå å installere avfukteren i et fuktig miljø der det er fare for at vann kan komme inn i avfukteren, eller i et miljø med mye støv. Hvis du er i tvil, ta kontakt med Munters. Det er viktig at installeringsstedet oppfyller kravene til plassering av utstyret, slik at man kan oppnå best mulig ytelse og problemfri drift. Du finner informasjon om mål og service for avfukteren i avsnitt 6.3, Mål og plasskrav. OBS Ta kontakt med Munters hvis det skulle være nødvendig å dempe vibrasjonene fra avfukteren. Se standard EN 1299+A1: Installering 190TNO-1034-F1102

9 2.7 Underlag Avfukteren må installeres på et flatt gulv eller en flat plattform som er konstruert med en gulvbelastningskapasitet som tåler vekten av maskinen. Hvis den tillatte vekten for gulvbelastning ikke overskrides, er det ikke nødvendig med spesialunderlag. Når avfukteren er installert, må du kontrollere at den står i vater. Hvis lokale bestemmelser krever at avfukteren festes permanent, kan festehullene i bunnen brukes til å bolte avfukteren til gulvet. Bruk et bor på 6,5 mm i diameter. Du finner mer informasjon i Figur Figur 2.1 Borplan 2.8 Tilkoplinger for prosess- og tørrluft Front- og bakpanelene kan byttes om, slik at tilkoplingene for prosess- og tørrluft kan sitte enten på venstre eller høyre side av avfukteren. Avfukterne i ML-serien leveres med tilkoplingene for prosess- og tørrluft på venstre side på enheten. Hvis det er nødvendig å installere avfukteren den andre veien og tilkoplingene må flyttes til motsatt side, gjør du dette på følgende måte: ADVARSEL! Kontroller at avfukteren er koplet fra strømtilførselen før du endrer plasseringene av tilkoplingene for prosessog tørrluft. 1. Fjern de to boltene (B) som holder frontpanelet på plass, og ta panelet forsiktig av. 2. Fjern de to boltene som holder bakpanelet på plass, og ta panelet forsiktig av. 3. Ta ut de to boltene (A) og pakningene som holder kontroll- og toppanelet på plass. Ta toppanelet forsiktig av. 4. Fjern kabelkanaldekslene (C), kople til kablene på motsatt side, og sett på plass kontrollpanelet (D) på motsatt side av avfukteren. Sett på plass kabelkanaldekslene. 5. Fest front-, bak- og toppanelet i de nye posisjonene. 190TNO-1034-F1102 Installering 5

10 A C D B Figur 2.2 Bytte retning på paneler 2.9 Kanalinstallasjon Generelle anbefalinger Tilkoplingene for prosess- og regenereringsluft er konstruert i overensstemmelse med anbefalingene i ISO De rektangulære kanaltilkoplingene har gjengehull for feste av M8-skruer. Kanalene for prosess- og tørrluft må ha samme diameter. Det samme gjelder for regenereringsluft- og våtluftskanalene. B L A Figur 2.3 Kanaltilkoplinger Delnr A Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 B Se 6.3, Mål og plasskrav. L(mm) ML180 X X ML270 X X MLT350 X X 6 Installering 190TNO-1034-F1102

11 FORSIKTIG! Avfukteren er konstruert for å fungere ved bestemte luftstrømmer med prosessluft (som stemmer overens med viftestørrelsene som er installert), og må ikke koples direkte til luftavkjølingssystemer. Når du installerer kanaler mellom avfukteren og koplingene for inntak og utløp, må du ta hensyn til følgende anbefalinger: Lengden på røret skal være så kort som mulig for å minimalisere tap av det statiske lufttrykket. For å opprettholde ytelsen må alle faste kanalforbindelser for prosess- eller regenereringsluft være tette. Kanalsystemet må alltid isoleres hvis det er fare for frost. Våtluften som kommer ut av avfukteren, vil forårsake kondens på innsiden av kanalen på grunn av den høye fuktigheten. Dette kan unngås ved å isolere kanalene. Du må forsikre deg om at tilgangen ved bruk og vedlikehold ikke begrenses ved konstruksjon og installering av kanalsystem. Du finner mer informasjon i 6.3, Mål og plasskrav. Unngå at støy og/eller vibrasjoner overføres gjennom faste kanalsystemer ved å bruke tette, fleksible muffer og skjøter av god kvalitet. Kanaler som monteres direkte på avfukteren, må ha nødvendig støtte for å få minst mulig belastning som følge av kanalenes vekt og bevegelse. Den totale motstanden i kanalsystemet for prosess- og regenereringsluft må ikke overskride effekten til viftene som er montert i avfukteren. Hvis du ønsker informasjon om minimum tilgjengelig statisk trykk, se avsnitt 6.5, Tekniske spesifikasjoner. 190TNO-1034-F1102 Installering 7

12 2.9.2 Kanalsystem for uteluftinntak Når uteluft føres inn i avfukteren, bør åpningen til inntakskanalen være plassert tilstrekkelig høyt over bakken til at støv og andre partikler ikke blir tatt med inn. Kanalsystemet må utformes slik at regn og snø ikke trekkes inn i avfukteren. Luftinntaket må ikke plasseres i nærheten av mulig forurensning, for eksempel eksosutslipp, damp og skadelig fukt. For å forhindre at våtluften (utgående) fukter regenereringsluften (inngående), må inntaket for regenereringsluft plasseres minst 2 m fra våtluftsutløpet. Se Figur 2.6. Fest trådnetting med en maskevidde på cirka 10 mm i kanalens ytre ende, se Figur 2.4. A B A. Rektangulær kanal B. Rund kanal C. Trådnetting C C Figur 2.4 Utforming av uteluftinntak, rektangulære og runde kanaler Kanalsystem for våtluftsutløp Rørsystemet for våtluft må være utformet i rustfritt materiale som tåler temperaturer opptil 100. Kanalsystemet for våtluften må alltid isoleres hvis det er fare for frost. Våtluften som kommer ut av avfukteren, vil forårsake kondens på innsiden av kanalen på grunn av den høye fuktigheten. Horisontale kanaler må installeres med en helling nedover (bort fra avfukteren) slik at mulig kondens kan renne ut. Hellingen må være på minst 2cm per kanalmeter. Dessuten bør det bores 5 mm avløpshull ved de laveste punktene i kanalsystemet for å forhindre oppsamling av vann. Fest trådnetting med en maskevidde på cirka 10 mm i kanalens ytre ende. Se Figur 2.5. A D C B C A. Horisontalt våtluftsutløp B. Vertikalt våtluftsutløp C. Trådnetting D. Helling nedover E. Kondensatavløp D E Figur 2.5 Kanalsystem for våtluft med drenering 8 Installering 190TNO-1034-F1102

13 B 5 A. Prosessluftinntak 1 C B. Tørrluftsutløp C. Reg.luftinntak 4 D. Våtluftutløp 1. Tørrluftspjeld Ekstern filterboks (ekstrautstyr) 3. Kanalovergang 4. Spjeld for reg.luft A ML Munter s D 5. Utløpskanal (trådnetting) Figur 2.6 Kanalsystem er nødvendig for installering 2.10 Forholdsregler for avfuktere med LI-tørkerotor Avfukteren leveres med Munters HPS-høyytelsesrotor (High Performance Silicia Gel). Hvis avfukteren leveres med en LI-rotor (litiumklorid), er det viktig å unngå at tørkerotoren ikke fylles med for mye fuktighet når avfukteren er slått av. OBS Sørg for at luften som går gjennom rotoren ikke har en relativ fuktighet over 80 %. Munters anbefaler at et justeringsspjeld installeres i avfukterens prosess- og regenereringsluftinntak. Dette forhindrer at luft med svært høy relativ fuktighet ved et uhell blir trukket gjennom rotoren og inn i rommet. Dette er spesielt viktig når prosessluften hentes utenfra, eller hvis det er montert en kjøler på systemet Elektriske tilkoplinger Strømtilførsel ADVARSEL! Alle tilkoblinger av elektrisk utstyr må utføres i henhold til lokale lover og av kvalifisert personell. ADVARSEL! Enheten må aldri koples til andre spenninger eller frekvenser enn den ble produsert for. Informasjon om dette finnes på avfukterens identifikasjonsmerke. ML180- og MLT350-avfuktere leveres komplett med en ferdigtilkoplet hovedledning. Ledningen monteres med et støpsel med flere plugger som kan koples til en enfaset jordet kontakt. ML270-avfukteren er konstruert for 3-faset vekselstrøm. Hver avfukter leveres med alle interne koplinger ferdiginstallert og konfigurert i henhold til spenningen og frekvensen som er angitt på identifikasjonsmerket. ML270: En sikkerhetsbryter må monteres nær ML270-avfukteren. Sikkerhetsbryteren kan brukes til å slå av strømmen til avfukteren i en nødsituasjon. 190TNO-1034-F1102 Installering 9

14 OBS Nettspenningen kan ikke avvike mer enn 10 % fra angitt driftsspenning. Avfukteren må være forskriftsmessig jordet. ML270: Kablene må ha riktig dimensjon for den avfukteren som skal installeres. Du finner flere tilkoplingsopplysinger på identifikasjonsmerket og koplingsskjemaet eller i avsnitt 6.5, Tekniske spesifikasjoner Ekstern fuktighetssensor Avfuktere i ML-serien er tilkoplet slik at enheten kan styres fra en ekstern fuktighetssensor når avfukteren er satt i AUTOmatisk. ML180-MLT350-avfuktere er konstruert med et ettrinnsvarmeelement, og derfor er kontrollen begrenset til at avfukteren kan slås av og på med en ettrinns fuktighetssensor. Det finnes en lavspenningskontakt (montert på siden av avfukteren) for elektrisk tilkopling av en ettrinns fuktighetssensor. Du finner mer informasjon i koplingsskjemaet Installasjonskrav Fuktighetssensoren monteres 1-1.5m over bakkenivå og plasseres slik at den ikke blir direkte utsatt for tørrluften fra avfukteren eller fuktig luft fra dører som åpnes og lukkes. Den må ikke plasseres i nærheten av varmekilder eller slik at den blir utsatt for direkte sollys Elektriske spesifikasjoner Tilkoplingsledningen for fuktighetssensoren må ha et tverrsnitt på minimum 0,75 mm 2, og må ha en isolasjonsmotstand på over 500 VAC. Fuktighetssensoren må være elektrisk kompatibel med avfukterens lavspenningskontrollkrets. Fuktighetssensoren må være slik at kontaktene lukkes ved stigende relativ fuktighet for å fullføre kontrollkretsen og starte avfuktingsapparatet. Det kan hende at strømtilførselen synker når du bruker svært lange kabler. Ved drift må spenningen være 24 VAC målt ved tilkoplingspunktene som brukes til å kople fuktighetssensoren til avfukteren. Hvis den målte spenningen er lavere enn 20VAC, må du bruke et separat relé kontrollert av fuktighetssensoren. 10 Installering 190TNO-1034-F1102

15 2.13 Innstillinger før avfukteren startes Før du starter avfukteren første gang, må du angi flere driftsparametere ved hjelp av enhetens styringssystemet, se kapittel 3.6, Kontrollpanel. Noen funksjoner krever at du kopler til eksternt utstyr. Du finner opplysninger om koplinger i koplingsskjemaet som følger med avfukteren Ettrinns fuktighetssensor OBS Hvis ingen fuktighetssensor er koplet til avfukteren, vil den kjøre med maksimal effekt så lenge den er på. Hvis det er montert en ettrinns fuktighetssensor, vil avfukteren slå seg av og på under fuktighetssensors kontroll. Ettrinns fuktighetssensoren tilkoples i henhold til koplingsskjemaet Kontroll før avfukteren startes Før du starter avfukteren første gang, må du angi flere driftsparametere ved hjelp av enhetens styringssystemet, se kapittel 3.6, Kontrollpanel: 1. Kontroller at driftsbryteren på avfukteren er slått av, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel. 2. Kontroller at luftfiltrene er uskadet og festet ordentlig, og at det ikke er fremmedlegemer inne i avfukteren. 3. Inspiser alle kanaler og kanaltilkoplinger. Se etter at alle koplinger er korrekt installert, og at det ikke er noen tegn til skader. Se også etter at kanalene ikke er blokkerte. 4. Fjern toppanelet og kontroller at ingen av hovedkontaktbryterne i det elektriske kontrollpanelet er utløst. Du finner flere opplysninger i koplingsskjemaene som leveres sammen med avfukteren. 5. Se etter at nettspenningen er korrekt, og at kablene er riktig tilkoplet. 6. Hvis det er installert en fuktighetssensor, må du kontrollere at den er plassert riktig i rommet og er riktig koplet til avfukteren (se avsnitt 2.12, Ekstern fuktighetssensor). 7. ML270-serien har en 3-faset viftemotor og rotasjonsretningen for viftehjulet må kontrolleres etter tilkopling til strøm. Åpne frontpanelet på avfukteren og ta ut prosessfilteret. Start avfukteren og kontroller at viftehjulet roterer. Slå av avfukteren og observer viftehjulet rett før det stopper å rotere. Kontroller at det roterer med klokken. 8. Hvis det er installert en RH98, må du kontrollere at sensoren er plassert riktig i rommet og at den er riktig koplet til avfukteren, se vedlegg 8.4, RH Still inn spjeldene for prosess- og regenereringsluft slik at de er helt åpne. 190TNO-1034-F1102 Installering 11

16 2.15 Kontroll og justering av luftstrøm Generelt For å oppnå maksimal ytelse må spjeldene for tørrluft og regenereringsluft justeres i henhold til oppgitt luftmengde, se avsnitt 6.5, Tekniske spesifikasjoner. Kontakt om nødvendig produktservice hos Munters for å bestille installering av avfukteren. Kontaktadressene til Munters finnes på baksiden av brukerhåndboken. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmene riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 1. Hvis du bruker spjeld som er installert i tørrluftutløpet og i kanalsystemet for regenereringsluftinntak, må du justere prosess- og regenereringsluftmengden til riktig oppgitt luftmengde. 2. Start avfukteren og la den gå på full effekt i cirka 5 minutter, slik at varmeelementet for regenerering når normal driftstemperatur, se avsnitt 3, Drift. 3. Kontroller at temperaturforskjellen mellom regenereringsluften ved inntaket og regenereringsluften (som vises i temperaturvisningen) er 95 C (toleranse ±5 C). 4. Hvis temperaturforskjellen er utenfor toleransen på 5%, kan spjeldet for regenereringsluften justeres litt om gangen. Vent til temperaturvisningen får stabilisert seg etter hver justering. Fortsett helt til regenereringstemperaturen er innenfor toleransegrensene. Eksempel: Lufttemperatur ved inntak =15 C Regenereringslufttemperatur = 110 Temperaturøkning =95 C 12 Installering 190TNO-1034-F1102

17 3 Drift 3.1 Generelt Avfukterne ML180-MLT350 har et kontrollpanel med driftsbrytere, av/på-bryter og LED-lamper. Driftsbryteren på panelet har to driftsvalg: MAN (manuell modus) Avfukterens vifte, rotor og varmeelementer for regenerering kjører kontinuerlig på full effekt. AUTO (automatisk modus) Avfukterens vifte, rotor og varmeelementer for regenerering starter når den relative fuktigheten går over ønsket verdi. 3.2 Sikkerhet FORSIKTIG! For å hindre skade på viftene må ikke avfukteren kjøres i mer enn noen få minutter før du konfigurerer prosessog regenereringsluftmengden. FORSIKTIG! Hvis du ikke justerer prosess- og regenereringsluftstrømmene riktig, kan det føre til at avfukteren ikke fungerer slik den skal. 3.3 Hurtigstopp ML180 og MLT350 Avfukteren startes og stoppes normalt ved hjelp av av/på-bryteren. I en nødsituasjon drar du støpselet ut av veggkontakten. ML270 Avfukteren startes og stoppes normalt ved hjelp av av/på-bryteren. I en nødsituasjon slår du av avfukteren med den eksterne sikringsbryteren (hvis montert). 3.4 Kontroll før avfukteren startes Kontroller følgende før avfukteren startes for første gang i henhold til 2.14, Kontroll før avfukteren startes og avsnitt2.15, Kontroll og justering av luftstrøm. 190TNO-1034-F1102 Drift 13

18 3.5 Drift av avfukteren Manuell modus 1. Kontroller at av/på-bryteren står i posisjon ( Stopp). 2. Sett driftsbryteren i posisjon MAN. 3. Kople avfukteren til strøm, og kontroller at strømtilkoplingsindikatoren lyser. 4. Sett av/på-bryteren i posisjon (Drift). Kontroller at driftsindikatoren lyser, og at avfukteren kjører. 5. Sett av/på-bryteren i posisjon, og kontroller at avfukteren stopper og driftsindikatoren slukkes. For flere opplysninger om kontrollpanelet, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel Automatisk modus fuktighetssensor En ettrinns fuktighetssensor må være montert for å kunne kjøre avfukteren i AUTO-modus. Du finner nærmere informasjon iavsnitt2.12, Ekstern fuktighetssensor. 1. Sett driftsbryteren i posisjon AUTO. 2. Juster de innstilte verdiene for fuktighetssensoren til det laveste nivået for relativ fuktighet. Sett av/på-bryteren i posisjon.kontrolleratdriftsindikatorenlyser,ogatavfukterenkjører. 3. Øk den innstilte verdien for fuktighetssensoren sakte, og kontroller at avfukteren slår seg av når den innstilte verdien stemmer overens med den relative fuktigheten i rommet der fuktighetssensoren er installert. Kontroller at driftsindikatoren fortsetter å lyse. 4. Senk den innstilte verdien for fuktighetssensoren sakte, og kontroller at avfukteren slår seg på når den innstilte verdien synker under den relative fuktigheten i rommet der fuktighetssensoren er installert. 5. Sett av/på-bryteren i posisjon, og kontroller at avfukteren stopper og driftsindikatoren slukkes. 6. Still fuktighetssensoren til ønsket innstilt verdi. For flere opplysninger om kontrollpanelet, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel Automatisk modus RH98 Hvis avfukteren leveres med et fabrikkinstallert styringssystem, RH98 (ekstrautstyr), må den eksterne sensoren installeres og koples riktig til avfukteren. De samme kravene til plassering gjelder for fuktighetssensoren og for RH98, se avsnitt 2.12, Ekstern fuktighetssensor.dufinner mer informasjon om drift i avsnitt 8.4, RH Sett driftsbryteren i posisjon AUTO. 2. Juster de innstilte verdiene for RH98 til det laveste nivået for relativ fuktighet. Sett av/på-bryteren i posisjon. Kontroller at driftsindikatoren lyser, og at avfukteren kjører. 3. Øk den innstilte verdien for RH98 sakte, og kontroller at avfukteren slår seg av når den innstilte verdien stemmer overens med den relative fuktigheten i rommet der fuktighetssensoren er installert. Kontroller at driftsindikatoren fortsetter å lyse. 4. Senk den angitte verdien for RH98 sakte, og kontroller at avfukteren slår seg på når den angitte verdien synker under den relative fuktigheten i rommet der fuktighetssensoren er installert. 5. Sett av/på-bryteren i posisjon, og kontroller at avfukteren stopper og driftsindikatoren slukkes. 6. Still RH98 til ønsket innstilt verdi. For flere opplysninger om kontrollpanelet, se avsnitt 3.6, Kontrollpanel. 14 Drift 190TNO-1034-F1102

19 3.6 Kontrollpanel Figur 3.1 Kontrollpanel Artikkel Bryter/lampe Funksjon 1 Av/på-bryter Når av/på-bryteren står i posisjon Stopp, slår avfukteren seg av. Når driftsbryteren står i posisjon MAN og av/på-bryteren står i posisjon Drift, starter avfukteren. Når driftsbryteren står i posisjon AUTO og av/på-bryteren står i posisjon Drift, kan avfukteren styres av en ekstern fuktighetssensor eller RH98. 2 Driftsbryter Når driftsbryteren står i posisjon MAN, kjører avfukteren i manuell modus. I denne modusen kjører avfukteren kontinuerlig når av/på-bryteren står i posisjon Drift. Når driftsbryteren står i posisjon AUTO, kjører avfukteren i automatisk modus. I denne modusen må det være koplet en fuktighetssensor eller RH98 til avfukteren. Når av/på-bryteren er i posisjon Drift, bestemmer fuktighetssensoren eller RH98 når avfukteren starter og stopper. 3 Strømtilkoplingsindikator Viser at strømmen er koplet til avfukteren. 4 Driftsindikator Angir at avfukteren kjører, eller er klar til å starte på signal fra fuktighetssensoren eller RH98 (automatisk modus). 5 Lampe for feilvarsel Viser at avfukteren er slått av fordi kontrollkretsen har registrert at enten sikkerhetsfunksjonen mot overoppheting eller viftemotoroverbelastning er utløst. For avfuktere med en luftavkjølt kondensator vil feilvarselindikatoren aktiveres når det er feil på kondensatorviften eller varmeelementet. 6 Temperaturmåler Viser temperaturen på regenereringsluften. 7 Kjøretidsmåler (ekstrautstyr) Viser antall timer som avfukteren har vært i drift. Tabell 3.1 Kontrollpanelfunksjoner 190TNO-1034-F1102 Drift 15

20 4 Service og vedlikehold 4.1 Sikkerhet ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL! ML270: Hovedbryteren må stå i posisjon 0 og låst med en hengelås før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. ADVARSEL! ML180 og MLT 350: Trekk alltid ut stikkontakten fra strømkilden før vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner utføres. 4.2 Regelmessig service og vedlikehold Avfuktere fra Munters er konstruert for langvarig og kontinuerlig bruk med høy grad av driftssikkerhet. I likhet med alle andre maskiner kreves det regelmessig service og vedlikehold for å holde avfukteren i best mulig stand, slik at den fungerer effektivt. Lengden på service- og vedlikeholdsintervallene bestemmes først og fremst av driftsforholdene og omgivelsene som avfukteren er installert i. For eksempel, hvis prosessluften inneholder mye støv, må det utføres forebyggende vedlikhold med kortere intervaller. Det gjelder også hvis avfukteren arbeider intensivt. I tillegg til drift av avfukteren, er det mulig å velge mellom fire forskjellige serviceprogrammer (A-D). 4.3 Filterbytte Bytt filtrene om nødvendig hver 6. måned, se beskrivelsen nedenfor. 1. Løsne de to skruene på toppen av frontpanelet. Bruk unbrakonøkkel nr Løft panelet og fjern det fra enheten. 16 Service og vedlikehold 190TNO-1034-F1102

21 3. Trekk ut filterkassetten. 4. Rengjør filterhuset. 5. Sett inn et nytt filter. Følg pilene for å få riktig retning på luftstrømmen. 6. Løft panelet på plass. Kontroller at de to nederste krokene passer inn i panelet. 7. Skru de to øverste skruene tilbake. 4.4 Serviceprogrammer Serviceprogrammene omfatter serviceprestasjoner som er oppført i avsnitt 4.5, Service- og vedlikeholdsplan. S. Installering/oppstart Det er fire serviceprogrammer som standard: A. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter - generell sjekk av drift. B. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter - generell sjekk av drift og kapasitet, sikkerhets- og temperaturkontroll. C. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter - generell sjekk av drift og kapasitet, sikkerhets- og temperaturkontroll. Samt utskifting av deler. D. Kontroller og (om nødvendig) bytt filter - generell sjekk av drift og kapasitet, sikkerhets- og temperaturkontroll. Samt utskifting av deler etter 3 og 6 års drift. Serviceavdelingen hos Munters kan foreslå en serviceplan som er tilpasset de spesielle forholdene til en spesifikk installering, basert på hvordan avfukteren fungerer og type miljø den skal brukes i. 190TNO-1034-F1102 Service og vedlikehold 17

22 4.5 Service- og vedlikeholdsplan Servicearbeid Service -alternativ. S A B A B A C A B A B A D Driftstid itimer Kalendertid i måneder Sjekk og bytt filter om nødvendig, sjekk funksjonene X X X X X X X X X X X X X Effektmåling, rotorinspeksjon X X X X X X X Forebyggende kontroll inkludert sikkerhetskontroll X X X X X X X Stopp ved overoppheting X X Kontroller drivbelte og støttevalser, og bytt om nødvendig X X Bytt drivmotor X Kontrollav vifter, viftehjul, motor, kulelagre X Kontroll av elektrisk system og styringssystem, sjekk X X X X X X X funksjonen Kalibrere utstyr og sensorer for fuktighetskontroll Kalibrere utstyr og sensorer for temperaturkontroll Kontroll av rotorhus, bytt rotortetninger om nødvendig X X X X X X X X X X X X X X X Serviceprogrammene A - D har faste priser. Rotoren byttes bare ut når en effektmåling viser at det er nødvendig. OBS Start denne inspeksjonsplanen på nytt etter 72 måneder eller timer. 18 Service og vedlikehold 190TNO-1034-F1102

23 5 Feilsøking 5.1 Generelt Dette kapittelet inneholder en veiledning i grunnleggende feilsøking og instrukser for korrigering og feilretting. Gå gjennom listen i avsnitt 5.4, Feilsøkingsliste før du kontakter Munters. Listen hjelper deg å identifisere feil som er enkle å korrigere uten hjelp fra spesialister. 5.2 Sikkerhet ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som er klar over faren ved vedlikehold av utstyr med høy spenning og høy temperatur. ADVARSEL! ML270: Hovedbryteren må stå i posisjon 0 og låst med en hengelås før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. ADVARSEL! ML180 og MLT 350: Trekk alltid ut stikkontakten fra strømkilden før vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner utføres. 5.3 Utskiftbare deler Alt elektrisk utstyr på bryterpanelet kan skiftes ut med nye deler i henhold til dellisten. Se vedlegg om koplingsskjemaene. Utskifting av varmeelementet for regenerering, rotorer og/eller rotordrivmekanismen skal kun utføres av personell som er anbefalt og opplært av Munters. Drivbelter og vifter kan skiftes ut med andre kompatible typer. Når en vifte er skiftet ut, må luftmengden justeres og det må foretas en funksjonstest. Brytere og sensorer kan skiftes ut med andre kompatible typer. Etter utskifting må det foretas en funksjonstest. 190TNO-1034-F1102 Feilsøking 19

24 5.4 Feilsøkingsliste LED-indikatorene på kontrollpanelet er hovedkilden til informasjon for feilsøking når en alarm er utløst og avfukteren har stoppet. Gå gjennom feilsøkingslisten nedenfor før du kontakter serviceavdelingen hos Munters. Listen inneholder informasjon som hjelper deg å identifisere feil som er enkle å reparere uten hjelp fra en tekniker. Hvis avfukteren leveres med fuktighetsstyringssystemet RH98, kan du også se avsnitt 8.4, RH98. Symptom Lamper Mulig årsak Handling Avfukteren har stoppet. Alle slukket. Feil ved strømtilførselen. Feil på sikring FU18 i transformatoren TC18. Kontroller strømtilførselen til avfukteren. Finn årsaken til feilen og rett den opp. Skift ut sikringen. Avfukteren har stoppet. Nr. 5, 3 og 4 lyser Vedenfeileravfukterensatt til AUTOmatisk stilling og fuktighetssensor er ikke koplet til. Still inn driftsbryteren på MANuell, og kontroller at avfukteren starter. Hygrostatfeil (AUTOmatisk drift). Still inn driftsbryteren på MANuell, og kontroller at avfukteren starter. Hvis avfukteren starter, er det antakelig feil ved fuktighetssensoren. Still inn driftsbryteren på AUTOmatisk drift kontroller fuktighetssensoren ved å se om avfukteren starter når den innstilte verdien for fuktighetssensoren senkes. Tilbakestill den innstilte verdien for fuktighetssensoren etter kontrollen. Kalibrer eventuelt fuktighetssensoren (i henhold til produsentens anbefalinger) eller skift den ut. Avfukteren har stoppet. Nr. 5, 3 og 3 lyser Branntermostaten (BT20) er utløst. Slåavstrømtilførselenoglaavfukterenavkjøles. Kontroller at luftinntaket, utløpskanalene og filtrene ikke er blokkerte eller tette av skitt. Tilbakestill sikkerhetsfunksjonen når avfukteren er avkjølt. Regenereringsluftmengden er satt for lavt. Tilbakestill sikkerhetsfunksjonen Start avfukteren på nytt og juster regenereringsluftstrømmen, se avsnitt 2.15, Kontroll og justering av luftstrøm. Avfukteren har stoppet. Nr. 5, 3 og 4 lyser. ML180 og MLT350: Skillebryteren QM12 er utløst på grunn av en feil ved drivmotoren, viften eller varmeelementet. Slåavstrømtilførselenoglaavfukterenkjølesned. Tilbakestill skillebryter QM12. Finn årsaken til feilen, og rett den eller kontakt Munters. ML270: Skillebryteren QM12 er utløst på grunn av en feil ved drivmotoren eller viftemotoren. Skillebryteren QM15 er løst ut på grunn av en feil på varmeelementet. Slåavstrømtilførselenoglaavfukterenavkjøles.Tilbakestill skillebryteren QM12 og QM15. Finn årsaken til feilen, og rett den eller kontakt Munters. Luftavkjølte kondensatorer, modeller: ML180 og MLT350: Skillebryteren QM12 er utløst på grunn av en feil ved drivmotoren, viften, kondensatorviften eller et varmeelement i kondensatoren. Finn årsaken til feilen, og rett den eller kontakt Munters. Tilbakestill QM12. Avfukteren har stoppet. Nr. 5, 3 og 4 lyser. ML270: Skillebryteren QM12 er utløst på grunn av en feil ved drivmotoren, viften, kondensatorviften eller et varmeelement i kondensatoren. Skillebryteren QM15 er løst ut på grunn av en feil på varmeelementet. Finn årsaken til feilen og rett den opp. Tilbakestill QM12 og QM15. Ytelsestap: Avfukteren fungerer tilsynelatende som den skal, men regulerer ikke fuktigheten Oppvarmingskapasiteten er for lav. Regenererings- og prosessluftstrømmer er ikke i samsvar med oppgitt luftmengde. Feil på rotordriften. Kontroller at varmeelementet fungerer. Kontroller og juster regenererings- og prosessluftstrømmer, se avsnitt 2.15, Kontroll og justering av luftstrøm. Kontroller drivakselen for rotoren og drivmotoren. Tabell 5.1 Feilsøkingsliste Fuktighetssensor eller RH98 virker ikke som de skal (AUTOmatsik modus). Kontroller driften og kalibreringen av fuktighetssensoren eller RH98 i henhold til anbefalingene fra produsenten. 20 Feilsøking 190TNO-1034-F1102

25 6 Avfukterens konstruksjon 6.1 Produktbeskrivelse Avfukterne i ML-serien er konstruert for effektiv luftavfukting i områder som krever lav fuktighet. De har en innkapslet rotorenhet. Rotorhuset er laget av robust og hard plastikk og inneholder isolerte områder som gir en nøyaktig balanse mellom luftstrømmene for avfukting, regenerering og varmegjenvinning. Både den robuste rammen og panelene er laget av korrosjonsbestandig ALUZINK. Det elektriske kontrollsystemet er i samsvar med standarden EN De elektriske komponentene er montert på en skinnesamling og er laget av halogenfri plastikk. Det elektriske systemet er konstruert for opptil 500V og 50. ML-serien er produsert i henhold til europeiske standarder og etablerte krav for CE-merking. 6.2 Driftsprinsipper Rotorstrukturen er satt sammen av en rekke smale og parallelle luftekanaler behandlet med et sammensatt materiale som tiltrekker og holder på vanndamp på en effektiv måte. Rotoren er delt i flere sektorer. Luftstrømmen som skal avfuktes, kalles prosessluft (1) og går gjennom den største sektoren i rotoren. Fuktigheten i prosessluften avgis i rotorstrukturen, og prosessluften vil deretter gå ut av rotoren som tørr luft (2). Ettersom rotoren roterer sakte, vil den innkommende prosessluften til enhver tid møte en tørr rotordel, og dermed opprettholdes en uavbrutt avfuktingsprosess. Luftstrømmen som brukes til å regenerere (tørke) rotoren, kalles regenereringsluft (reg.luft) (3) og blir først varmet opp. Regenereringsluften går gjennom den minste sektoren i rotoren i motsatt retning av prosessluften, fjerner avsatt fuktighet og kommer ut av rotoren som våt luft (4) Prosessluft 2. Tørrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft 3 1 Figur 6.1 Driftsprinsipper 190TNO-1034-F1102 Avfukterens konstruksjon 21

26 6.3 Mål og plasskrav 1. Prosessluftsinntak 2. Tørrluftsutløp 3. Regenereringsluftinntak 4. Våtluftavløp Figur 6.2 Hullmønster for kanaltilkoplinger Modell Dimensjoner Vekt A B C ØD ØE F G H J L M N P X (1) Y (1) (kg) ML MLT ML (1) Nødvendig plass for å foreta vedlikehold Tabell 6.1 Mål og plasskrav 22 Avfukterens konstruksjon 190TNO-1034-F1102

27 6.4 Kapasitetsdiagrammer Omtrentlig kapasitet i kg/h. Du kan få mer informasjon fra nærmeste Munters-forhandler. OBS Figurene nedenfor er basert på en nominell (1/1) luftstrøm. 1. Prosesslufttemperatur ( C) 2. Relativ fuktighet i prosessluft (% RF) 3. Avfuktingskapasitet (kg/t), (fjerning av fuktighet kg/time) Figur 6.3 Kapasitetsdiagrammer 190TNO-1034-F1102 Avfukterens konstruksjon 23

28 6.5 Tekniske spesifikasjoner Modell ML180 ML270 MLT350 Prosessluft (1) Nominell luftmengde (m 3 /s) 0,05 0,075 0,097 Nominell luftmengde (m 3 /t) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) (2) Viftemotor, effekt (kw) ved 50 Hz (3) 0,25 0,36 0,25 Viftemotor, effekt (kw) ved 60 Hz (3) 0,25 0,36 0,25 Regenereringsluft (1) Nominell luftmengde (m 3 /s) 0,019 0,027 0,019 Nominell luftmengde (m 3 /t) Minimum tilgjengelig statisk trykk (Pa) Viftemotor, effekt (kw) ved 50 Hz (3) Viftemotor, effekt (kw) ved 60 Hz (3) Nominell strøm Strøm (Amp/fase) 1~ 50 Hz 220V 9,9-9,9 Strøm (Amp/fase) 1~ 60 Hz 220V 9,9 - - Strøm (Amp/fase) 1~ 50 Hz 230 V 9,5-9,5 Strøm (Amp/fase) 1~ 50 Hz 240 V 9,2-9,2 Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 220V - 8,5 - Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 220V - 8,5 - Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 230 V - 8,2 - Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 230 V - 8,1 - Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 380 V Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 380 V Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 400 V - 4,7 - Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 415 V - 4,6 - Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 440 V - 4,3 - Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 460 V - 4,1 - Strøm (Amp/fase) 3~ 60 Hz 480 V Strøm (Amp/fase) 3~ 50 Hz 500 V - 3,8 - Varmeelement for regenerering Temperaturøkning i varmeelement ( C) Varmeelement for regenerering, effekt (kw) 1,8 2,7 1,8 Andre tekniske data Drivmotor, effekt (kw) 0,05 0,05 0,05 Filtere EU3 EU3 EU3 Elektrisk beskyttelsesstandard, støv- og vannbestandig (hovedhus) IP33 IP33 IP33 Elektrisk beskyttelsesstandard, støv- og vannbestandig (hovedhus) IP54 IP54 IP54 Isolasjonsklasse for viftemotor Klasse F Klasse F Klasse F Isolasjonsklasse for drivmotor Klasse F Klasse F Klasse F Branntermostat ( C) 160 ± ± ± 5 Kontaktorspenning 24 V AC Maks. støynivå uten kanaler (dba) 80 dba (1) Tallene som er angitt, er nominelle, basert på en viftelufttemperatur på 20 ved luftinntak, og lufttetthet på 1,2kg/m3. (2) Uten ekstrautstyr F5 eller F7 filterbokser. (3) Avfuktere i ML180-, ML270- og MLT350-serien har én motor som driver viftene for både prosess- og regenereringsluft. Tabell 6.2 Tekniske spesifikasjoner 24 Avfukterens konstruksjon 190TNO-1034-F1102

29 6.6 Lyddata Lyddataene nedenfor gjelder ML270. Andre størrelser overstiger ikke disse verdiene. Støy for Korrigering Kok db ved ISO-band midtfrekvens, Hz Lw db(a) Kanal Kanal Kanal Kanal STØYUTSLIPP TIL OMGIVELSENE: 1. Kanal for tørrluft 2. Kanal for prosessluft 3. Kanal for regenereringsluft 4. Kanal for våtluft STØYUTSLIPP TIL UTSTYRSROM: 68dB 76dB 81dB 82dB Lw =A-vektet lydnivvå db(a) 190TNO-1034-F1102 Avfukterens konstruksjon 25

30 6.7 Hovedkomponenter Figur 6.4 Generell montering Rotor, forseglingsring 10. Regenereringsluftfilter 2. Øvre rotordeksel 11. Viftehjul, regenereringsluft 3. Bryterpanel 12. Viftemotor 4. Varmeelement for regenerering 13. Viftehjul, prosessluft 5. Drivmotor 14. Prosessluftfilter 6. Bryter (vippebryter, 2-polet) 15. Nedre rotordeksel 7. Temperaturindikator 16. Drivbelte 8. Hjul, drivbelte 17. Rotor 9. Valse, belte 26 Avfukterens konstruksjon 190TNO-1034-F1102

31 7 Kassering Avfukteren må leveres inn til kassering i henhold til gjeldende regler. Ta kontakt med lokale myndigheter. 190TNO-1034-F1102 Kassering 27

32 8 Vedlegg 1- Ekstrautstyr 8.1 Generelt Avfukterne ML180-MLT350 er konstruert slik at ekstra produkter enkelt kan monteres til dem. Du finner mer informasjon om koplinger i koplingsskjemaenesom leveres sammen med avfukteren. OBS Det kan hende at strømtilførselen synker når du bruker svært lange kabler. Ved drift må det være 24V på tilkoplingspunktene (på avfukteren) for ALLE eksterne koplinger til fuktighetssensoren og brytere. Hvis spenningen er lavere enn 20V, må du bruke et separat relé kontrollert av fuktighetssensoren. 8.2 Konfigurasjonsalternativer Dette vedlegget inneholder informasjon om alle konfigurasjoner og komponenter for fuktighetsbestemmelser som kan legges til som valg når du bestiller en ML180-MLT350-avfukter. 8.3 Kjøretidsmåler Kjøretidsmåleren registrerer totalt antall timer avfukteren har vært i drift. De to siste tallene angir en prosentdel av én time. Kjøretidsmåleren kan ikke tilbakestilles. Eksempel: betyr fire timer og 45 minutter. 28 Vedlegg 1- Ekstrautstyr 190TNO-1034-F1102

33 8.4 RH Generelt Kontroll og endring av innstilte verdier og parametere kan gjøres under drift eller i ventemodus. OBS Du finner informasjon om sensorer i brukerhåndboken for RH98. Figur 8.1 Kontrollpanel Knapp Funksjon Vise/endre en viss verdi og nullstille alarmen Øke verdien Redusere verdien %RF: Vise status for varemeelement for regenerering (0 = av; 1 = på). Ved normal drift vises gjeldende relativ luftfuktighet Vise/endre innstillingsverdi for relativ fuktighet. 1. Trykk/slipp. Verdien nede i høyre hjørne begynner å blinke og viser gjeldende innstillingsverdi. Etter cirka 20 sekunder går skjermen tilbake til vanlig visning av gjeldende verdi for relativ fuktighet. 2. Trykk og hold inne, og faktisk innstillingsverdi lyser opp med et fast lys. Når knappen slippes, vil skjermen blinke igjen før den automatisk går tilbake til normal visning. 3. Trykk og hold inne og trykk samtidig eller for å sette ønsket innstillingsverdi. 4. Slipp, og skjermen blinker igjen for å angi den nye innstillingen før den automatisk går tilbake til vanlig visning av gjeldende luftfuktighet. 190TNO-1034-F1102 Vedlegg 1- Ekstrautstyr 29

34 8.4.3 Vise/endre andre parametere Innstillingsverdien på kontrollpanelet er forhåndsinnstilt til 50% RH på fabrikken. I tillegg til denne innstillingen kan mange andre interne parametetere angis, f.eks avvik fra innstilt verdi, sensoravvik og verdiintervall, se Tabell Trykk og hold inne i mer enn ti sekunder for å vise parametermenyen. Tegnene i øverste og nederste del av venstre skjerm begynner å blinke. Parameter 10 vises. Slipp. 2. Trykk på eller for å velge en parameter. 3. Trykk og hold inne for å vise gjeldende verdi for den valgte parameteren. 4. Trykk og hold inne og trykk på eller for å endre parameterverdien. 5. Slipp. De nye innstillingene lagres automatisk. Etter cirka 20 sekunder går skjermen tilbake til vanlig visning av gjeldende verdiforrelativ fuktighet. Parameter Beskrivelse Mulig parameterinnstillinger Standardinnstillinger 05 Korrigering av fuktighetssensorens avlesingsverdi 0 % RH Ingen innstillinger 10 AV/PÅ-intervall, 1-trinns 1-15 % RH 2 % RH (1) 11 Avvik, 1-trinns % RH -1 % RH 12 AV/PÅ-intervall, 2-trinns 1-15 % RH 6 % RH (2) 13 Avvik, 2-trinns % RH -1 % RH 14 AV/PÅ-intervall, alarmeffekt 1-15 % RH 1 % RH 15 Avvik fra innstilt verdi, alarmeffekt % RH 0 % RH 30 Alarmgrensetype: 0 = Ikke aktivert 2 Absolutt terskel eller relativ til innstilt verdi 1 = Absolutt; 2 = Relativ -50 % RH 31 Minimumsterskel for alarm % RH 10 % RH 32 Maksimumsterskel for alarm % RH 0 min. 33 Forsinkelse for minimumsalarm 0-99 minutter 0 min. 34 Forsinkelse for maksimumsalarm 0-99 minutter 1 35 Funksjon for alarmeffekt 0 = monitoralarm 1 = sjekk 1 36 Tilbakestill alarmen når årsaken til alarmen er rettet opp alarm 1 Alarmen tilbakestilles når SET-knappen trykkes på (bare 0 = Nei; 1 = Ja 37 skjermen) 0 = Nei; 1 = Ja 40 Strømforsinkelse etter strømbrudd 0-99 minutter 0 min. 41 Tvungen reléfunksjon ved feil på fuktighetssensor 0 = Av 2 Tvungen reléfunksjon ved feil på fuktighetssensor 1 = Befuktning; 2 = Avfukting (1) Aktiveres når RH overskrider 2% av innstillingsverdien, deaktiveres når RH synker under 1% av innstillingsverdien. (2) Aktiveres når RH overskrider 6 % av innstillingsverdien, deaktiveres når RH synker under 1% av innstillingsverdien. Tabell 8.1 Systemparametere for kontrollpanelet RH98 30 Vedlegg 1- Ekstrautstyr 190TNO-1034-F1102

35 8.4.4 Prosessalarmer Kontrollpanelet er utstyrt med en intern alarm som aktiveres når alarmtersklene overskrides. Alarmen vises i skjermen på kontrollpanelet. Lese alarmmeldinger Skjermen på kontrollpanelet viser følgende meldinger (lyser): rhi rlo E1 EEE Øvre alarmgrense overskredet Nedre alarmgrense overskredet Feil ved fuktighetssensoren eller feil ved tilkoblinger Alle parameterinnstillingene er tapt Bekrefte alarm Bekreft alarmen ved å trykke på kontrollpanelet. Skjermen blinker og viser vekselvis meldingen og den gjeldende relative luftfuktigheten. Virkningen av nullstillingsknappen avhenger av hvordan parametrene er innstilt, se Tabell 8.1. Kalibrering avsensor Fuktighetssensorens avlesingsverdi kan kalibreres med kontrollpanelets sensoravvik, se parameter 05 Tabell 8.1. Eksempel: Hvis 3% RH er for mye, må avviket reduseres med 3%. Ta kontakt med Munters for kalibrering av fuktighetssensoren. 190TNO-1034-F1102 Vedlegg 1- Ekstrautstyr 31

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gjelder for avfuktere produsert fra og med uke 50, 2009. Avfukter 190TNO-1035-E1103 Munters Europe AB 2011 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell

Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Konfigurasjon av MX-avfukter Generell Fabr.nr. for avfukteren:... Kunde:... Avfukter (størrelse): MX1500 MX2100 MX2700 MX3700 MX5000 MX6200 MX7600 MXT2100 MXT2800 MXT5000 MXT7500 MXT9000 Tørkerotor: Litium

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MH270. Avfukter. Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MH270 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfukter 190TNO-1012-A1006 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

Brukerhåndbok i original. Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E. Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCD30E, MCD40E, MCD55E MCD60E, MCD80E, MCD95E Avfuktingsapparat med tørkefunksjon med elektrisk varmeelement for regenerering Gyldig for alle enheter produsert f.o.m

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer