Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene."

Transkript

1 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3 prisskjema og tabell nedenfor, primært i og ut av tilbudsområdet. I tilbudet inngår også utnyttelse av ledig returkapasitet. Det vil også i noen grad inngå transportoppdrag i andre områder, etter avtale med transportkontoret. Tilsvarende vil oppdrag i det aktuelle området til en viss grad bli utført av leverandører fra annet område etter avtale med transportkontoret, herunder transporter i ventetid. Dette dreier seg om to typer transporter transporter som skal foregå i ventetid og henteturer. Ventetidsturer defineres som turer utført i et annet tilbudsområde i ventetid på avtalt returtransport. Dette er transporter som oppdragsgiver allerede betaler for, og vil benytte framfor å utløse en ekstrakostnad ved å bestille en ny transport. Når det gjelder henteturer vil transportkontoret kun bestille slike når logistikkmessige eller medisinske krav fordrer dette. Logistikkmessig kan være at kjøretøy ut fra behandler ikke kan benyttes fordi dette kjøretøyet ikke vil nå tilbake pga. at ferge vil stoppe og gå. Medisinske krav vil være kun unntaksvis i helt spesielle tilfeller. Leverandør i et anbudsområde skal under forutsetning om kapasitet påta seg oppdrag i naboområdet dersom kjøretøykapasiteten i dette området er oppbrukt. Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, gjelder ikke for noen del av denne konkurransen/avtalen. Antall kjøretøy i hvert tilbudsområde Ingen tilbudsområder skal ha mindre enn 2 kjøretøy, men samtidig settes et minimumstall på antall kjøretøy til 1 kjøretøy pr. påbegynt 4 millioner i omsetning i hele avtaleperioden. EKSEMPEL: Et tilbudsområde med 8,2 mill. i omsetning skal da ha minimum 3 kjøretøy. Anslått volum er basert på erfaringstall fra pasienttransport i 2006 og er i hele avtaleperioden inkl. opsjon fordelt anslagsvis på områder 1 : Tilbudsområde Merknader Omsetning inkl. frikort, ekskl. egenandel NOK ekskl. mva Hadsel (uten de deler av Hadsel Transporter (Noe usikre data pga ulik praksis ved telling av antall turer og km) Antall km 14,3 mill Områder hvor det kan forventes reduksjon i antall transporter pga krav om stor bil, og hvor det ikke har vært stor bil i Tallene baseres på tidligere anbudsområdeinndeling som var samsvarende med kommunegrensene. Dette er avvikende for noen områder i denne konkurransen. 1

2 som ligger på Austvågøy og ved Raftsundet) Sortland 7,1 mill Bø 10,7 mill Øksnes 7,2 mill Andøy 16,7 mill Vågan (inkl. de 10,7 mill deler av Hadsel som ligger på Austvågøy og ved Raftsundet) Vestvågøy 11 mill Flakstad 2,7 mill Moskenes 2,1 mill Hamarøy / 13,3 mill Tysfjord vestside Steigen 9,6 mill Sørfold 9,2 mill X Fauske 10,2 mill Saltdal 6,1 mill X Beiarn 2,5 mill Bodø (inkl. 18 mill tidligere Skjerstad kommune) Gildeskål 6,5 mill X Meløy 19,6 mill X Se kravspesifikasjon for tjenestekjøpet i vedlegg 1 og kontraktsvilkår i vedlegg 4. 2 Krav til materiell Leverandør skal tilby kjøretøy registrert for 5 personer eller flere. Kjøretøy skal være utstyrt med godkjent, skrivende taksameter. Det vises for øvrig til vedlegg 4 Kontraktsvilkår pkt. 13. Kjøretøy som tilbys skal ha alminnelig og tidsriktig god standard og komfort. Dette innebærer at de tilbudte kjøretøyene ikke skal være eldre enn 7 år gamle f.o.m. tidspunkt for kontraktsinngåelse og gjennom hele avtaleperioden. Dette gjelder ikke for kjøretøy beregnet for transport av liggende pasienter. Kjøretøykrav vil kunne bli undersøkt løpende under avtaleperioden. Kjøretøyet skal: 2

3 Til enhver tid være tilfredsstillende rengjort med rengjøringsmidler som ikke er allergifremkallende Være helt røykfritt både i og utenfor tjeneste. Minstekrav til kjøretøyets kvalitet: Ha klimaanlegg som sørger for normal og jevn temperatur. Ha tilgjengelig barnesikringsutstyr godkjent av biltilsynet. Ikke være mindre enn minimum mellomklassestørrelse. Ha normal beinplass for alle sitteplasser Sikkerhetsseler til alle seteplasser i henhold til gjeldende lov og forskrift Nakkestøtte til alle seteplasser (unntak: i biler registrert for 5 personer skal det minimum være nakkestøtte for 3 passasjerer) Leverandør skal ha rutiner for renhold av kjøretøyer. Kjøretøy registrert for flere enn 5 personer skal i tillegg: Ha fastmontert eller mobilt hjelpetrinn ved inn-/utstigning. Ha regulering av stolrygg og god beinplass tilsvarende som for kjøretøy med regulerbare seter (lengderetning), på minimum 3 av passasjersetene. Ha armlener mot midtgang Ha godkjent kjøretøy tilpasset for pasient sittende i rullestol under transporten i områder hvor oppdragsgiver krever slik transportløsning. Tabell i kolonne 2 fremkommer krav om stasjoneringssted for kjøretøyene. Med stasjoneringssted menes det sted nærmest pasientens hentested/avleveringssted som leverandør vil få betalt til/fra. Det stilles ikke krav om faktisk stasjonering av kjøretøy på dette stedet. Stasjoneringssted kan endres i løpet av avtaleperioden under forutsetning om enighet mellom partene. I kolonne 3 og 4 fremkommer informasjon om hvor mange større kjøretøy som oppdragsgiver krever i det enkelte tilbudsområde. Av kolonne 5 fremkommer krav om antall kjøretøy som skal være rullestoltilpasset Tilbudsområde Stasjoneringssted Min. 7 seter inkl. sjåfør Min. 10 seter inkl. sjåfør Hadsel (uten de deler av Hadsel som ligger på Austvågøy og ved Raftsundet) Stokmarknes Melbu Innlandet (Hennes) Rullestoltilpasset kjøretøy 2 1 X Sortland Sortland Bø Straume 2 0 X Øksnes Myre Alsvåg Andøy Andenes 2 1 X Åse Dverberg Risøyhamn Vågan (inkl. de deler av Svolvær 2 1 X 3

4 Hadsel som ligger på Austvågøy og ved Raftsundet) Vestvågøy Flakstad Moskenes Hamarøy / Tysfjord vestside) Steigen Sørfold Fauske Saltdal Beiarn Bodø Kabelvåg Gimsøy Gravermark Laupstad Henningsvær Laukvik Kongsmark Leknes Bøstad Ballstad Gravdal Stamsund Valberg Ramberg Napp Reine Å Oppeid Innhavet Ulvsvåg Skutvik Drag Storjord Leines Ålstad Bogøy Nordfold Våg Leinesfjord Alpøy Straumen Mørsvikbotn Bonåsjøen Engan Røsvik Fauske Sulitjelma Valnesfjord Rognan Junkerdal Røkland Tollå Moldjord Bodø Tverlandet Misvær Skjerstad Saltstraumen Kjerringøy 2 0 X 1 1 X 2 0 X 2 1 X 2 2 X Gildeskål Inndyr 4

5 Meløy Kjøpstad Mårnes Sørfinnset Ågskardet Reipå Ørnes Meløy Glomfjord Engavågen 2 1 X X En av disse i Engavågen 3 Krav til sjåfør Sjåføren skal ved behov hjelpe passasjer inn og ut av kjøretøyet, og om nødvendig også bistå passasjeren inn/ut av hentested/bestemmelsessted. Sjåføren skal av hensyn til pasientene ikke benytte sterke parfymer. Kjøretøyet skal være røykfritt og sjåføren skal ikke lukte røyk. Sjåfører skal under transport for oppdragsgiver være velflidd og overholde god personlig hygiene. Sjåføren skal være uniformert. Det skal tas hensyn til passasjerens behov for ro under transporten. Bruk av radio/cd-spiller skal kun skje i overensstemmelse med pasient eller ledsager. Sjåfør skal beherske norsk språk. 4 Krav til dokumentasjon for gjennomført oppdrag Det skal benyttes taksameter og regningsblankett IA /NAV (se vedlegg 8) for dokumentasjon av utført pasienttransportoppdrag. Turens dokumentasjon (taksameterkvittering og rekvisisjon/regning) skal samlet inneholde følgende: Dokumentasjon På regning På taksameterutskrift Bilens løyvenummer X X Dato/klokkeslett for turens oppstart og stopp X Turnummer gitt av kjørekontor X Sted der turen starter X Sted der turen avsluttes X Sted behandler/kjørt til X Frikort nummer oppgis der dette er benyttet X Navn på passasjer/-er X Antall kjørte kilometer, spesifiser X tilkjøring/hjemkjøring Avtalt kilometerpris X Transport som skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4, pkt. 12.6, skal det 5

6 oppgis antall kjørte kilometer og avtalt X kilometerpris før og etter takstendring. Sum avtalepris kjørte kilometer X X Ventetid i minutter. Når venting skjer i tidsrom der det er takstendring jfr. vedlegg 4 pkt. 12.6, skal det oppgis minutter og avtalt X minuttpris før og etter takstendring. Sum avtalt ventetidsgodtgjørelse X X Merverdiavgift X X Ferge/bomavgift X Andre avtalte tillegg X Sum X X Passasjerenes egenandeler X X Krav X Frikortbeløp X Forklaring dersom uregelmessigheter har oppstått X Pasienttransport X Passasjerens underskrift der dette er mulig X Sjåførens underskrift X Ved mangel på rubrikker på regningsblanketten benyttes Merknadsrubrikken evt. vedlegges eget ark med tilleggsopplysninger. Det kreves at taksameter programmeres slik at priselementene benyttes som avtalt, og at taksameterutskriften, eventuelt turens dokumentasjon, fremstår slik at den enkelt kan kontrolleres opp mot gjeldende avtale. Leverandør skal beskrive hvordan kravet til dokumentasjon vil bli håndtert. Legg ved eksempler på regning og taksameterutskrift. For øvrig henvises til endringer som vil oppstå, iflg. IKT-løsningen pkt. 14 i vedl.4 Kontraktsvilkårene. 5 Krav til tilgjengelighet og kapasitet Leverandøren skal oppgi antall og type kjøretøy som ved oppstart skal benyttes (jf. vedlegg 7 Kjøretøybeskrivelse) i de områder tilbudet omfatter, samt disse kjøretøyenes faktiske stasjoneringssted. Leverandøren plikter å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det til enhver tid gjeldende behov fra og med tidspunkt for kontraktsinngåelse, gjennom hele kontraktsperioden til og med dato og tidspunkt for avtaleutgåelse. Det er oppdragsgiver som avgjør om leverandørens transportkapasitet er tilfredsstillende. Leverandøren skal være tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet. Tid fra bestilling av ikke forhåndsbestilte turer til bilen er på vei til hentestedet skal som 6

7 hovedregel ikke overstige 15 minutter i tidsrommet på hverdagene. For øvrig 30 minutter. Det er et krav om at kjøretøy registrert for mer enn 5 personer skal benyttes dersom transportkontoret ut fra behov bestiller dette. 6 Ny IKT- løsning for administrasjon og drift av pasienttransport Nytt datasystem innføres på alle transportkontor i Norge primo Integrert i dette systemet ligger også mulighet for elektronisk rekvirering og bestilling av transport fra rekvirenter. Krav til leverandøren: Leverandøren plikter å etablere og bekoste nødvendig tilkobling til den nye IKT-løsningen. Tilknytning mellom leverandøren og den nye IKT-løsningen for pasienttransport foregår gjennom en standard datagrensesnitt kalt SUTI. Bestilling av transport, samt melding fra leverandøren om aksept, start og avslutning av oppdraget formidles elektronisk gjennom dette grensesnittet. Det vises for øvrig til teknisk dokument/suti-integrasjon som utleveres på forespørsel. Denne tilknytning skal være tilgjengelig hos leverandøren senest fra , såfremt ikke annet avtales. Full drift av den nye IKT-løsningen vil være arbeidsbesparende og gjøre kontroll og oppgjør enklere for alle parter; fra utskrift av rekvisisjon hos behandler, til den er i retur på oppgjørskontoret hos helseforetak. Når IKT-løsningen er i full drift, vil krav til dokumentasjon bli betydelig endret. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre dokumentasjonskravet når dette er etablert som løsning. 7

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for ikke-akutt pasienttransport i Rogaland.

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer