Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)"

Transkript

1 s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering (strømningsrør med skive) Trinn 4: Montering (sanitært strømningsrør) Trinn 5: Jording Trinn 6: Ledningstilkopling Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Trinn 8: Prosesslekkasjebeskyttelse (valgfritt) Trinn 9: Kople transmitteren til strøm Trinn 10: Kontrollere prosesskoplingene Trinn 11: Bekrefte konfigurasjonen Avslutt

2 2004 Inc. Forbeholder seg alle rettigheter. Alle varemerker tilhører eieren. Inc. Emerson Process Technology Drive Management Eden Prairie, MN USA Wiltonstraat 30 Tlf: (USA) (800) Tlf: (Int) (952) Faks: (952) KW Veenendaal Nederland Tif: +31(0) Faks: +31(0) VIKTIG MELDING Emerson Process Management AS P.O. Box 204 NO 3901 Porsgrunn Norge Tlf: (47) Faks: (47) E.mail: Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om 8712 C/U/H. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service og feilsøking. Du vil finne mer informasjon i referansehåndboken for 8712 C/U/H (dokumentnummer ). Håndboken og denne hurtigmonteringsveiledningen finner du også i elektronisk format på nettstedet ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse monteringsanvisningene kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Monterings- og serviceanvisningene skal kun brukes av kvalifiserte personer. Utfør ikke annen service enn det som står forklart i brukerhåndboken med mindre du er kvalifisert. Verifiser at driftsomgivelsene for strømningsrøret og transmitteren er i overensstemmelse med den aktuelle FM- eller CSA-godkjenningen C/U/H skal aldri koples til et strømningsrør som ikke er fra, i eksplosjonsfarlig atmosfære.

3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Montering av denne transmitteren i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom godkjenningsdelen i referansehåndboken for 8712 C/U/H for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker montering. Før en HART-basert kommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene i sløyfen er montert i samsvar med retningslinjene for egensikker (IS) eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Ved eksplosjonssikker/flammesikker montering, må strømningsrørdekslet ikke fjernes når enheten er tilkoplet strøm. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Ledninger som fører høyspenningsstrøm kan forårsake elektrisk støt. ADVARSEL Strømningsrørforingen kan lett skades ved håndtering. Plasser aldri noe gjennom strømningsrøret for å løfte eller oppnå hevarmvirkning. Hvis foringen skades, kan strømingsrøret bli ubrukelig. Unngå faren for at strømningsrørets foringsender skades, ved å ikke bruke metall- eller spiralviklede pakninger. Hvis det forventes at strømningsrøret skal fjernes ofte, bør det tas forholdsregler for å beskytte foringsendene. Korte rørstykker (spool) festet til strømningsrørets ender, brukes ofte som beskyttelse. Riktig stramming av flensboltene er avgjørende for at strømningsrøret skal fungere riktig og ha tilstrekkelig levetid. Alle bolter skal strammes i riktig rekkefølge til spesifisert moment. Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan føre til stor skade på strømningsrørets foring, og det kan bli nødvendig å skifte ut strømningsrøret.

4 TRINN 1: FØR MONTERING Før du monterer 8712C/U/H-transmitteren for magnetisk strømningsmåling, er det flere trinn som bør utføres for å gjøre monteringsprosessen enklere: Identifiser alternativene og konfigurasjonene som gjelder din applikasjon. Still inn brytere om nødvendig. Ta hensyn til mekaniske, elektriske og miljømessige krav. Mekaniske hensyn På monteringsstedet for 8712C/U/H-transmitteren skal det være tilstrekkelig plass til sikker montering, enkel tilgang til kabelporter, fullstendig åpning av transmitterdeksler og enkel avlesning av LOI-skjermen. (Se Figur 1.) Transmitteren skal monteres i stående stilling. Hvis 8712C/U/H-transmitteren monteres separat i forhold til strømningsrøret, vil begrensningene som gjelder for strømningsrøret, ikke gjelde for 8712C/U/H-transmitteren. Figur 1. Dimensjonstegning for 8712C/U/H LOI-deksel, standarddeksel 109 (4.31) 89 (3.51) 229 (9.01) 71 (2.81) Med LOI-deksel 79 (3.11) 11 (0.44) 283 (11.15) 305 (12.02) 75 (2.96)

5 Miljømessige hensyn Oppnå maksimal levetid for transmitteren ved å unngå høy varme og vibrasjon. Typiske problemområder: linjer med høy vibrasjon og integrerte transmittere montering i varmt klima i direkte sollys montering utendørs i kaldt klima Separat monterte transmittere kan monteres i kontrollrommet for å beskytte elektronikken fra det uheldige miljøet, og for å ha lett tilgang med tanke på konfigurasjon og service. Både separate og integrerte 8712C/U/H-transmittere krever ekstern strømtilførsel, og det må være tilgang til en egnet strømkilde. Monteringsprosedyrer Monteringen av 8712C/U/H omfatter detaljerte mekaniske og elektriske monteringsprosedyrer. Montere transmitteren På et fjerntliggende sted kan transmitteren monteres på et rør med en diameter på opp til 50 mm (2 in.), eller mot en flat overflate. Rørmontering Slik monterer du transmitteren på et rør: 1. Fest monteringsplaten til røret ved hjelp av festeanordningene. 2. Fest 8712C/U/H-transmitteren til monteringsplaten ved hjelp av monteringsskruene. Overflatemontering Slik monterer du transmitteren på en overflate: 1. Fest 8712C/U/H-transmitteren til monteringsstedet ved hjelp av monteringsskruene.

6 Identifisere alternativer og konfigurasjoner Standardapplikasjonen for 8712C/U/H omfatter en 4 20 ma-utgang og kontroll over strømningsrørspolene. Andre applikasjoner kan kreve en eller flere av følgende konfigurasjoner eller alternativer: Multidrop-kommunikasjon PZR (positiv nullpunktsretur) Ultralydkontroll Ekstra utgang Pulsutgang Det kan også være andre alternativer. Sørg for å identifisere de alternativene og konfigurasjonene som gjelder din situasjon, og ha en liste over disse i nærheten under montering og konfigurasjon. Hardvarejumpere/-brytere Det elektroniske kretskortet for 8712C/U/H er utstyrt med tre brytere som brukeren kan stille inn. Med disse bryterne stiller du inn feilalarmmodus, intern/ekstern analog strømtilførsel, og transmittersikkerhet. Standard konfigurasjon for disse bryterne ved levereing fra fabrikken, er som følger: Feilalarmmodus: Intern/ekstern analog strømtilførsel: Transmittersikkerhet: HØY INTERN AV Endre bryternes innstilling I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre bryternes innstilling. Hvis du ønsker å endre bryternes innstilling, skal du følge fremgangsmåten som forklares i håndboken. Elektriske hensyn Før du lager elektriske forbindelser til 8712C/U/H, må du ta hensyn til følgende standarder og sørge for å ha riktig spenningsforsyning, kabelrør og annet tilleggsutstyr.

7 TRINN 2: HÅNDTERING Håndter alle delene forsiktig for å unngå skade. Om mulig skal systemet transporteres til monteringsstedet i den originale transportbeholderen. Teflon -belagte strømningsrør leveres med endedeksler som beskytter mot mekanisk skade og normal uhemmet forvrengning. Fjern endedekslene rett før montering. Figur strømningsrørstøtte for håndtering Strømningsrør på mm (½ 4 in.) Strømningsrør på 150 mm (6 in.) eller mer B02A, C02A

8 TRINN 3: MONTERING Rør oppstrøms/nedstrøms For å sikre nøyaktighet i forhold til spesifikasjonene på tross av svært varierende prosessforhold, skal strømningsrøret monteres minst fem rette rørdiametre oppstrøms og to rørdiametre nedstrøms fra elektrodeflaten. (Se Figur 3.) Figur 3. Rette rørdiametre oppstrøms og nedstrøms 5 rørdiametre 2 rørdiametre Strømning G02A Strømningsretning Strømningsrøret skal monteres slik at strømningspilens FOR- OVER-ende, vist på strømningsrørets identifikasjonstagg, peker i samme retning som strømningen gjennom røret. Strømningsrørets plassering Strømningsrøret skal monteres i en stilling som sikrer at det hele tiden er fullt under drift. Ved vertikal montering vil prosessvæsketrømningen oppover sørge for at tverrsnittsflateområdet alltid er fullt uavhengig av strømningshastigheten. Horisontal montering bør begrenses til lavtliggende rørseksjoner som normalt er fulle. I slike tilfeller skal elektrodeflaten stå i 45 vinkel i forhold til horisontalstillingen.

9 Figur 4. Strømningsrørets plassering A STRØMNING A01A, A01C STRØMNING Elektrodene i 8705-strømningsrøret er riktig plassert når de to målingselektrodene er i klokken 3- og klokken 9-stillingen som vist til høyre i Figur 4. Elektrodene i 8711-strømningsrøret er riktig plassert når toppen av strømningsrøret er enten i vertikal eller horisontal stilling som vist i Figur 5. Unngå montering der toppen av strømningsrøret er plassert i 45 vinkel i forhold til vertikal eller horisontal stilling. Figur 5. Monteringsstilling for Elektrodeflate 45 Elektrodeflate E01A, F01A

10 TRINN 4: MONTERING (STRØMNINGSRØR MED FLENS) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metall- eller spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av jordingsringen. Ved alle andre applikasjoner (inkludert strømningsrør med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun en pakning ved hver endeforbindelse. Flensbolter Anbefalt tiltrekkingsmoment i forhold til strømningsrørets linjedimensjon og foringstype finner du i Tabell 1 for ASME B16.5 (ANSI) og Tabell 2 for DIN-flenser. Rådfør deg med fabrikken hvis flensklassifiseringen til strømningsrøret ikke er oppgitt. Stram til flensboltene på oppstrømssiden av strømningsrøret i trinnvise sekvenser som vist i Figur 6 til 20 % av anbefalt tiltrekkingsmoment. Gjenta prosessen på nedstrømssiden av strømningsrøret. Hvis strømningsrøret har flere eller færre flensbolter, skal du stramme til boltene i en lignende kryssende rekkefølge. Gjenta hele strammingsrekkefølgen ved 40 %, 60 %, 80 % og 100 % av anbefalt tiltrekkingsmoment eller til lekkasjen mellom prosess- og strømningsrørflensene stanser. Hvis lekkasjen ikke har stanset ved anbefalt tiltrekkingsmoment, kan boltene strammes ytterligere 10 % til det slutter å lekke, eller til det maksimale tiltrekkingsmomentet for boltene er nådd. Praktiske hensyn når det gjelder foringens integritet leder ofte brukeren til å bruke forskjellige tiltrekkingsmomenter til å stoppe lekkasjer på grunn av den unike kombinasjonen av flenser, bolter, pakninger og strømningsrørets foringsmateriale. Se etter lekkasjer ved flensene etter at boltene er strammet til. Hvis det ikke brukes riktige tiltrekkingsmetoder, kan det føre til alvorlig skade. Strømningsrør må strammes til på nytt 24 timer etter montering. Med tiden kan strømningsrørets foringsmateriale deformeres under trykk.

11 Figur 6. Tiltrekkingsrekkefølge for flensbolter 8 bolter 8742f_01a.eps Tabell 1. Anbefalte tiltrekkingsmomenter for flensbolter på og 8707-strømningsrør med høyt signal Dimensjonskode Teflon-/ Tefzel-/ PFA-foring Polyurethane-/ Neoprene-/ Linatex-foring Klasse 150 Klasse 300 Klasse 150 Klasse 300 Linjedimensjon (lb-ft) (lb-ft) (lb-ft) (lb-ft) mm ( 1 /2 in.) mm (1 in.) mm (1 1 /2 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) mm (30 in.) mm (36 in.)

12 Tabell 2. Flensboltmoment- og boltbelastningsspesifikasjoner for 8705 Teflon-/Tefzel-foring Dimen- PN10 PN 16 PN 25 PN 40 sjons- Linje- (Newton- (Newton- (Newton- (Newton kode dimensjon meter) (Newton) meter) (Newton) meter) (Newton) -meter) (Newton) mm (0.5 in.) mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.)

13 mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) Polyurethane-/Linatex-/Neoprene-foring PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 (Newton) (Newton) (Newton) Dimensjonskode Linjedimensjon (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newtonmeter) (Newton)

14 TRINN 4: MONTERING (STRØMNINGSRØR MED SKIVE) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Metall- eller spiralviklede pakninger kan skade foringen. Det skal være pakninger på hver side av jordingsringen. Ved alle andre applikasjoner (inkludert strømningsrør med foringsbeskyttere eller jordingselektrode) kreves det kun en pakning ved hver endeforbindelse. Tilpasning og bolting 1. Ved linjedimensjoner på mm (1 1 /2 8 in.), skal sentreringsringene plasseres over hver ende på strømningsrøret. Ved mindre linjedimensjoner, 4 25 mm ( in.), er det ikke nødvendig med sentreringsskiver. Ved dimensjon på 100 og 150 mm (4 og 6 in.), PN 10 16, skal strømningsrøret settes inn med ringene først, og deretter skal skrueboltene settes inn. Hullene skal her være plassert på innsiden av ringen. 2. Sett inn skrueboltene på undersiden av strømningsrøret, mellom rørflensene. Skrueboltspesifikasjonene finner du i Tabell 3. Hvis du på de mindre linjedimensjonene, 4 25 mm ( in.), bruker bolter av karbonstål istedenfor rustfritt stål, vil ytelsen reduseres. Tabell 3. Skrueboltspesifikasjoner Nominell strømningsrørdimensjon Skrueboltspesifikasjoner 4 25 mm ( in.) 316 SST ASTM A193, grad B8M klasse 1, gjengede monteringsbolter mm (1 1 /2 8 in.) CS, ASTM A193, grad B7, gjengede monteringsbolter

15 3. Plasser strømningsrøret mellom flensene. Pass på at sentreringsringene er riktig plassert i skrueboltene. Skrueboltene skal være på linje med merkene på ringene som stemmer overens med flensen du bruker. 4. Sett inn de andre skrueboltene, skivene og mutterne. 5. Strammes i henhold til tiltrekkingsmomentene i Tabell 1. Pass på at du ikke strammer boltene for mye. Foringen kan skades. Figur 7. Plassering av pakning med sentreringsringer Kundeanskaffet pakning Montering, skruebolter, muttere og skiver Sentreringsringer STRØMNING A1A

16 Flensbolter Stram til flensboltene i en kryssende rekkefølge. Se alltid etter lekkasjer ved flensene etter at flensboltene er strammet til. På alle strømningsrør må flensboltene strammes på nytt 24 timer etter første stramming. Tabell 4. Dimensjonskode Linjedimensjon lb-ft Newton-meter 15F 4 mm (0.15 in.) F 8 mm (0.30 in.) mm ( 1 /2-in.) mm (1 in.) mm (1 1 /2 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) 70 61

17 TRINN 4: MONTERING (SANITÆRT STRØMNINGSRØR) Pakninger Strømningsrøret skal ha en pakning ved hver forbindelse til tilstøtende utstyr eller rør. Pakningsmaterialet må være kompatibelt med prosessvæsken og driftsforholdene. Det følger pakninger med alle 8721-sanitære strømningsrør bortsett fra når prosessforbindelsen er av typen IDF-sanitærskrue. Tilpasning og bolting Standard praksis ved anlegget bør følges ved montering av magnetisk strømningsmåler med sanitærkoplinger. Det kreves ikke spesielle tiltrekkingsmomenter og boltingsteknikker. Figur 8. Montering av 8721-sanitært strømningsrør Brukeranskaffet klemme Brukeranskaffet pakning Klemme og pakning fra produsent hvis bestilt 8721_a_06.eps

18 TRINN 5: JORDING Bruk Tabell 5 til å bestemme hvilket jordingssystem som skal følges for at monteringen skal bli riktig. Strømningsrørhuset skal alltid jordes i samsvar med nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Unnlatelse fra å gjøre dette, kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Den interne jordingsforbindelsen (beskyttende jordingsforbindelse) inni koplingsboksen er den interne jordingsforbindelsesskruen. Denne skruen identifiseres med jordingssymbolet. Tabell 5. Jording Jordingsalternativer Ingen jordingsalternativer Rørtype Ledende rør uten Se Figur 9 foring Ledende rør med Utilstrekkelig foring jording Ikke-ledende rør Utilstrekkelig jording Jordingsringer Ikke nødvendig Jordingselektroder Ikke nødvendig Foringsbeskyttere Se Figur 10 Se Figur 10 Se Figur 9 Se Figur 10 Se Figur 11 Se Figur 12 Se Figur 11 Figur 9. Ingen jordingsalternativer eller jordingselektrode i foret rør Jording C

19 Figur 10. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jording Jordingsringer eller foringsbeskyttere C Figur 11. Jording med jordingsringer eller foringsbeskyttere Jording Jordingsringer a01b

20 Figur 12. Jording med jordingselektroder Jording a01a TRINN 6: LEDNINGSTILKOPLING Kabelinnganger og kabelinnføringer Både strømningsrørets og transmitterens koplingsboks har kabelinnganger for 20 mm (3/4 in.) NPT-kabelinnføringer. Disse kabelinnføringene skal være i samsvar med lokale retningslinjer og anleggets retningslinjer. Ubrukte kabelinnganger skal tettes med metallplugger. Det er viktig at den elektriske monteringen er riktig, for å unngå feil på grunn av elektrisk støy og interferens. I omgivelser med elektrisk støy oppnås best resultat ved bruk av skjermet kabel. Kabler til strømningsrør Før en kabel av riktig dimensjon gjennom kabelinngangene i det magnetiske strømningsmålersystemet. La strømkabelen gå fra spenningsforsyningen til transmitteren. La spoledrev- og elektrodekablene gå mellom strømningsmåleren og transmitteren. Klargjør endene på spoledrev- og elektrodekablene som vist i Figur 13. Den uskjermede delen av ledningen skal begrenses til 25 mm (1 in.) på både elektrodekabelen og spoledrevkabelen. Hvis ledningene er for lange eller kabelskjermene ikke koples til, kan elektrisk støy føre til ustabile målinger.

21 Figur 13. Klargjøring av kabel 26 (1.00) Kabelskjerm MERK Dimensjonene er oppgitt i millimeter (in.). 8705_0041a.eps Trinn 6.1 Transmitterens spoleinngang Denne delen omhandler spenningsforsyning til strømningsrørspolene gjennom transmitteren. Transmitterspolens inngangsspenning sender en impulsformet likestrømsfrekvens til strømningsrøret. Figur 14. Transmitterens tilkopling til spenningsforsyning 8712/8712e01c.eps

22 Kople til transmitterens ledninger i samsvar med lokale elektrisitetskrav. Transmitterhuset jordes via den gjengede kabelinngangen. (Se Figur 13.) Ved vekselstrømsapplikasjoner skal den nøytrale vekselstrømsledningen koples til klemmen N og vekselstrømsledningen koples til klemmen L1. Ved likestrømsapplikasjoner skal den positive og den negative klemmen koples til på riktig måte. Enheter med en spenningsforsyning på V likestrøm kan trekke strøm opp til 1 A. I tillegg skal kravene til forsyningsledning og skillebryter som er gitt nedenfor, følges: Figur 15. Strømforbruk 1,0 0,75 Strømforsyning (A) 0,5 0, Spenningsforsyning (V) I = 10/V I = krav til strømforsyning (A) V = spenningsforsyning (V) Krav til forsyningsledning Bruk ledning med dimensjon minst 0,8 mm 2 klassifisert for applikasjonens aktuelle temperatur. Koplinger ved omgivelsestemperaturer over 60 C (140 F) krever en ledning som er klassifisert for minst 80 C (176 F). Ved omgivelsestemperaturer over 80 C (176 F), kreves en ledning som er klassifisert for minst 110 C (230 F).

23 Skillebrytere Kople til utstyret gjennom en ekstern skillebryter eller overbelastningsbryter. Skillebryteren eller overbelastningsbryteren skal merkes godt, plasseres nær transmitteren og være i samsvar med lokal elektrisitetskontroll. Monteringskategori Monteringskategorien for 8712C/U/H er (overspenning) kategori II. Overstrømsvern 8712C/U/H-transmitteren krever overstrømsvern av forsyningslinjene. Maksimal klassifisering for overstrømsutstyr er som følger: Nettstrøm Sikringsstørrelse Produsent 110 V vekselstrøm 250 V; 1 A, kvikk Bussman AGCI eller tilsvarende 220 V vekselstrøm 250 V; 0,5 A, kvikk Bussman AGCI eller tilsvarende Krav til spenningsforsyning på 115 V vekselstrøm eller 230 V vekselstrøm Kople til transmitterens ledninger i samsvar med lokale elektrisitetskrav for 115 V vekselstrøm eller 230 V vekselstrøm. I tillegg skal kravene til forsyningsledning og skillebryter som er gitt nedenfor, følges: Krav til spenningsforsyning på V likestrøm Enheter med en spenningsforsyning på V likestrøm, kan trekke strøm opp til 2 A. På grunn av dette må inngangsstrømledningen tilfredsstille visse målingskrav. For kombinasjoner som ikke er vist, kan du kalkulere maksimalavstanden ved gitt støtstrøm, kildespenning og minste startspenning for transmitteren, 10 V likestrøm, ved hjelp av følgende ligning: Maksimal motstand = spenningsforsyning 10 V likestrøm støtstrøm

24 Tabell 6. Lengde glødet kobberledning (Cu) Type spenningsforsyningsledninger Ledningsdimensjon 0,5 mm 2 (20 AWG) 0,8 mm 2 (18 AWG) 1,25 mm 2 (16 AWG) 2,5 mm 2 (14 AWG) 3,3 mm 2 (12 AWG) 5,3 mm 2 (10 AWG) Glødet Cu milliohm/m (milliohm/ft) 33,29 (10.15) 20,94 (6.385) 13,17 (4.016) 8,28 (2.525) 5,21 (1.588) 3,28 (0.999) Ledningens maksimale lengde for hver tilhørende spenningsforsyningskilde 30 V -forsyning m (ft) 375 (1,230) 596 (1,955) 948 (3,110) (4,950) (7,870) (12,510) 24 V -forsyning m (ft) 191 (625) 302 (990) 482 (1,580) 767 (2,515) (3,995) (6,355) Tabell 7. Lengde håndtrukket kobberledning (Cu) Type spenningsforsyningsledninger Ledningsdimensjon 0,8 mm 2 (18 AWG) 1,25 mm 2 (16 AWG) 2,5 mm 2 (14 AWG) 3,3 mm 2 (12 AWG) 5,3 mm 2 (10 AWG) Håndtrukket Cu milliohm/m (milliohm/ft) 21,78 (6.640) 13,70 (4.176) 8,61 (2.626) 5,42 (1.652) 3,41 (1.039) 20 V -forsyning m (ft) 111 (365) 178 (585) 283 (930) 453 (1,485) 719 (2,360) (3,750) 14 V -forsyning m (ft) 35 (115) 56 (185) 90 (295) 145 (475) 230 (755) 366 (1,200) Ledningens maksimale lengde for hver tilhørende spenningsforsyningskilde 30 V -forsyning m (ft) 573 (1,880) 911 (2,990) (4,760) (7,565) (12,030) 24 V -forsyning m (ft) 291 (955) 463 (1,520) 736 (2,415) (3,840) (6,110) 20 V -forsyning m (ft) 172 (565) 273 (895) 434 (1,425) 692 (2,270) (3,605) 14 V -forsyning m (ft) 55 (180) 87 (285) 139 (455) 221 (725) 352 (1,155)

25 Alternativer, hensyn og prosedyrer Figur 16. Strømforsyning i forhold til inngangsspenning Støtstrøm Nominell Strømforsyning (A) A Inngangsspenning (V) Trinn 6.2 Transmitterens kommunikasjonsinngang Kople ekstern spenningsforsyning til sløyfe på 4 20 ma Utgangssløyfesignalet på 4 20 ma kan tilføres spenning internt eller eksternt. Standardposisjonen for den interne/eksterne analoge spenningsjumperen er intern posisjon. Spenningsforsyningsjumperen som brukeren selv kan stille inn, finner du på det elektroniske kretskortet. Internt Den analoge strømsløyfen på 4 20 ma kan tilføres spenning fra selve transmitteren. Motstanden i sløyfen skal være 1000 ohm eller mindre. Hvis det skal brukes HART-kommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. Eksternt HART Multidrop-monteringer krever ekstern analog spenningsforsyning på V likestrøm. Hvis det skal brukes HART-kommunikator eller kontrollsystem, må dette koples til med en motstand på minst 250 ohm i sløyfen. Ekstern spenning koples til 4 20 ma-sløyfen ved å kople -likestrøm til klemme 8 og +-likestrøm til klemme 7. (Se Figur 14.)

26 MERK Ved tilkopling av noen av de andre utgangsalternativene (pulsutgang for teller, ekstra utgang for bryterstengning, eller positiv nullpunktsretur), skal du se i produkthåndboken. Trinn 6.3 Ledningstilkopling mellom transmitter og strømningsrør Bruk ett sett kabler per kabelrør. Figur 17. Klargjøring av kabelrør Feil Riktig Strøm Utgang Strøm Utgang Spoledrev- og elektrodekabler Strøm Utgang Strøm Utgang Spoledrev- og elektrodekabler 8705/0000a01a, 0000a01b.eps Tabell 8. Krav til kabler Beskrivelse Lengde Delenummer Signalkabel 0,5 mm 2 (20 AWG) Belden 8762, Alpha 2411 eller tilsvarende Spoledrevkabel 2,5 mm 2 (14 AWG) Belden 8720, Alpha 2442 eller tilsvarende Kombinert signal- og spoledrevkabel 0,8 mm 2 (18 AWG) (1) m ft m ft (1) Kombinert signal- og spoledrevkabel anbefales ikke for magnetisk strømningsmålersystem med høyt signal. Ved separat montering, skal en kombinert signal- og spoledrevkabel begrenses til under 30 m (100 ft.). m ft

27 Koplinger mellom strømningsrør og transmitter Figur 18. Koplingsskjema 8712_04a Koplinger mellom strømningsrør med høyt signal og transmitter med høyt signal Figur 19. Koplingsskjema A

28 Figur 20. Koplinger mellom strømningsrør og separat montert transmitter 8712_05a Trinn 7: Grunnleggende konfigurasjon Når den magnetiske strømningsmåleren er montert og tilkoplet strøm, må transmitteren konfigureres etter grunnleggende oppsett. Disse parameterene kan konfigureres ved hjelp av et lokalt operatørgrensesnitt, en 375 eller 275 HART-kommunikator eller AMS. En tabell med oversikt over alle parametrene finner du på side 30. Beskrivelser av mer avanserte funksjoner finner du i produkthåndboken. Grunnleggende oppsett Tag (Tag) Tagg er den raskeste og enkleste måten å identifisere og skille mellom transmittere på. Transmittere kan tagges i henhold til applikasjonens krav. Taggen kan bestå av opp til åtte tegn. Flow Rate Units (Strømningshastighetsenheter) Variabelen strømningshastighetsenheter spesifiserer hvilket format strømningshastigheten skal vises i. Du bør velge enheter som passer til målingsbehovet ditt.

29 URV (Øvre områdeverdi) Øvre områdeverdi (URV), eller område for analog utgang, er forhåndsinnstilt til 10 m/s ved fabrikken. Enhetene som vises, vil være de samme som ble valgt under enhetsparameter. LRV (Nedre områdeverdi) Nullstill nedre områdeverdi (LRV), eller nullpunkt for analog utgang, for å endre størrelsen på området (span) mellom URV og LRV. Ved normale forhold skal LRV-verdien settes nær minste forventede strømningshastighet for å maksimere oppløsningen. LRV skal være mellom 10 m/s og 10 m/s. Line Size (Linjedimensjon) Linjedimensjonen (rørdimensjon) skal tilpasses det aktuelle strømningsrøret som er koplet til transmitteren. Dimensjonen skal spesifiseres i tommer i henhold til de tilgjengelige dimensjonene som er oppgitt nedenfor. Calibration Number (Kalibreringsnummer) Rørets kalibreringsnummer er et 16-sifret nummer som brukes til å identifisere strømningsrør som er kalibrert ved -fabrikken.

30 Funksjon HART-hurtigtaster LOI-tast PROCESS VARIABLES 1, 1 (PROSESSVARIABLER) DIAGNOSTIKK OG SERVICE Analog Output Test 1, 1, 3 Tilleggs- funksjon (Analog utgangstest) Pulse Output Test (Pulsutgangtest) 1, 2, 3 Tilleggs- funksjon Self Test (Egendiagnose) 1, 2, 1, 2 Tilleggs- funksjon D/A Trim (4-20 ma Output) 1, 2, 4, 1 Tilleggs- funksjon (Digital/analog trim (4 20 ma-utgang)) Scaled D/A Trim 1, 2, 4, 2 (Skalert digital/analog trim) Electronics Trim (Elektronikktrim) 1, 2, 4, 3 Tilleggs- funksjon Auto Zero Trim 1, 2, 4, 4 Tilleggs- funksjon (Automatisk nullpunktstrim) Universal Auto Trim 1, 2, 4, 5 Tilleggs- funksjon (Universal autotrim) (kun 8712U) GRUNNLEGGENDE OPPSETT Tag (Tagg) 1, 3, 1 XMTR-info Flow Rate Units 1, 3, 2, 1 Enheter (Strømningshastighetsenheter) URV (Øvre områdeverdi) 1, 3, 3 Område for analog utgang LRV (Nedre områdeverdi) 1, 3, 4 Tilleggs- funksjon Line Size (Linjedimensjon) 1, 3, 5 Rørdimensjon Calibration Number (Kalibreringsnummer) 1, 3, 6 Rørkalibreringsnummer Damping (Dempning) 1, 3, 7 Dempning DETALJERT OPPSETT Pulse Output Scaling 1, 4, 3, 2, 1 Tilleggs- funksjon (Pulsutgangsskala) Pulse Width (Pulsbredde) 1, 4, 3, 2, 2 Tilleggs- funksjon Special Units (Spesialenheter) 1, 3, 2, 2 Tilleggs- funksjon User-Defined Volume Unit 1, 3, 2, 2, 1 Tilleggs- funksjon (Brukerdefinert volumenhet) Base Volume Unit (Basisvolumenhet) 1, 3, 2, 2, 2 Tilleggs- funksjon Conversion Number 1, 3, 2, 2, 3 Tilleggs- funksjon (Konverteringstall) Base Time Unit (Basistidsenhet) 1, 3, 2, 2, 4 Tilleggs- funksjon User-Defined Flow Unit (Brukerdefinert strømningsenhet) 1, 3, 2, 2, 5 Tilleggs- funksjon

31 Funksjon HART-hurtigtaster LOI-tast Auxiliary Output (Ekstra utgang) 1, 4, 3, 3 Tilleggs- funksjon Totalizer (Teller) 1, 1, 4 Teller Measure Gross Total 1, 1, 4, 1 Teller (Måle bruttoverdi) Start Totalizer (Starte teller) 1, 1, 4, 4 Teller Stop Totalizer (Stoppe teller) 1, 1, 4, 5 Teller Reset Totalizer (Nullstille teller) 1, 1, 4, 6 Teller Low Flow Cutoff 1, 4, 4, 1 Tilleggs- funksjon (Lavstrømningssperre) Coil Drive Frequency 1, 4, 1, 3 Tilleggs- funksjon (Spoledrevfrekvens) Control Status (Kontrollstatus) 1, 4, 4, 4 Tilleggs- funksjon Signal Processing Control 1, 4, 4 Tilleggs- funksjon (Signalbehandlingskontroll) Number of Samples (Antall prøver) 1, 4, 4, 5 Tilleggs- funksjon Maximum Percent Limit 1, 4, 4, 6 Tilleggs- funksjon (Maksimal prosentgrense) Time Limit (Tidsgrense) 1, 4, 4, 7 Tilleggs- funksjon GJENNOMGANG AV VARIABLER Review (Gjennomgang) 1, 5 DIVERSE FUNKSJONER Coil Current (Spolestrøm) 1, 4, 1, 7 Tilleggs- funksjon (kun 8712U) Transmitter Gain (Transmitterens 1, 4, 1, 8 Tilleggs- funksjon forsterkning) (kun 8712U) Flowtube Gain (Strømningsrørets 1, 4, 1, 9 Tilleggs- funksjon forsterkning) (kun 8712U) Message (Melding) 1, 4, 5, 4 XMTR-info Date (Dato) 1, 4, 5, 5 XMTR-info Flowtube Tag (Strømningsrørets tagg) 1, 4, 5, 8 XMTR-info Flowtube Serial Number 1, 4, 5, 7 XMTR-info (Strømningsrørets serienummer) Liner Material (Foringsmateriale) XMTR-info Electrode Type (Elektrodetype) XMTR-info Electrode Material (Elektrodemateriale) XMTR-info

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Mars 2014. Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning 00825-0110-4750, Rev CA Rosemount magnetisk strømningsmålersystem 8750W for vann/avløpsvann og offentlig forsyning Hurtigstartveiledning MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Instruks. MI 019-179 Oktober 2005. Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon

Instruks. MI 019-179 Oktober 2005. Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon Instruks MI 019-179 Oktober 2005 Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon MI 019-179 Oktober 2005 Innhold 1. Generelle advarsler... 1 Advarsel vedrørende lokale forhold... 1 ATEX-advarsel... 1 Egensikker-advarsel...

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x)

IFC 300 Hurtigstart. Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere. Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) IFC 300 Hurtigstart Signalomformer for elektromagnetiske strømningsmålere Elektronisk revisjon: ER 3.3.xx (SW.REV. 3.3x) Dokumentasjonen er kun fullstendig når den brukes sammen med den relevante dokumentasjonen

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI D144X0NO Juli 14 Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI Fisher-hetdampkjølerne DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA og DVI kan benyttes i mange applikasajoner for effektivt å redusere temperaturen

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse

Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse 00825-0110-4026, Rev FB Rosemount 5400 Series Kontaktfri radartransmitter med to ledninger til nivåmåling, med enestående ytelse Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T

Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T D144X0NO Desember 11 Fisher hetdampkjølerne DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T Hetdampkjølerne Fisher DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI og TBX-T kan benyttes i mange anvendelser for å gi effektiv

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Navigation Monitor Sliding Mount

Navigation Monitor Sliding Mount Norsk Bruker manual innhold: Bruk av NMSM Dele liste Monterings anvisning Modifisering av monitor base Bruksanvisning Kontakt informasjon Takk for kjøp av våres produkt. Vi håper du blir en fornøyd bruker

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

OPTISONIC 3400 Hurtigstart

OPTISONIC 3400 Hurtigstart OPTISONIC 3400 Hurtigstart En allsidig ultrasonisk strømningsmåler med flere bruksområder for væsker i alle slags industrielle prosesser ER 2.2.1_ KROHNE INNHOLD OPTISONIC 3400 1 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Innledning 3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

350 Generell produktkatalog

350 Generell produktkatalog 350 Generell produktkatalog 02 Veggmonterte Veggmonterte EMC Forkortelsen EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet og brukes i sammenhenger der uønsket generering og mottak av elektromagnetiske forstyrrelser

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Parasittiske effekter Oppførselen til mange elektroniske kretser kan påvirkes av elektriske og elektromagnetiske effekter som kan

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Carvor bilforsterker Bruksanvisning

Carvor bilforsterker Bruksanvisning Carvor bilforsterker Bruksanvisning Kjære kunde Takk for at du har valgt denne forsterkeren! Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som vil gi deg mange år med gode musikkopplevelser. Funksjoner - Klasse A forsterkning

Detaljer

Instruksjon. MI 020-358 August 2006. I/A Series -trykktransmittere Sikkerhetsinformasjon

Instruksjon. MI 020-358 August 2006. I/A Series -trykktransmittere Sikkerhetsinformasjon Instruksjon MI 020-358 August 2006 I/A Series -trykktransmittere Sikkerhetsinformasjon Transmitter-ID Eksempel på en vanlig dataplate er vist i Figur 1. Invensys Systems, Inc. Foxboro, MA, U.S.A. OMRÅDE

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS atablad Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør Nøyaktighet ±0,25% Flow område 0,03 12 m/s N6 N2000 LC display Power supply 85 2 VC / 24 VC / 9 36 C IP67 hus USB interface Beskrivelse Forsterker

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

F-SERIEN. Indikatorer Totalisatorer Transmittere Flowcomputere Doseringsstyring PID kontrollere Overvåkning Display Flow Nivå Trykk Temperatur

F-SERIEN. Indikatorer Totalisatorer Transmittere Flowcomputere Doseringsstyring PID kontrollere Overvåkning Display Flow Nivå Trykk Temperatur F-SERIEN Indikatorer Totalisatorer Transmittere Flowcomputere Doseringsstyring PID kontrollere Overvåkning Display Flow Nivå Trykk Temperatur F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Mastertig AC/DC- serien har kompakte TIG-/MMA- invertere for likestrøm/vekselstrømsveising med begge polariteter.

Detaljer

AVID. AVID ZR & ZR Plus Stillingsmonitor Installasjons- og betjeningsanvisninger. Viktig: Ikke gå over 1.13 Nm moment for hver skrue.

AVID. AVID ZR & ZR Plus Stillingsmonitor Installasjons- og betjeningsanvisninger. Viktig: Ikke gå over 1.13 Nm moment for hver skrue. AVID for AVID ZR & ZR Plus, korrosjonsresistante ATEX godkjente stillingsmonitorer for generelt bruk, eksplosjonsfarlig område og egensikre anvendelser ZA Stillingsmonitor Note Alle AVID produkter er utstyrt

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen

Detaljer