Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Hjørdis Svendsen Medlem TV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leif Hermod Jenssen Ellen Mikalsen Hals SP Jan Åge Rydningen Kjell J. Lillegård TV SP TV Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. Fra administrasjonen møtte: Navn Ørjan Higraff Elin M. Blomseth Stilling Rådmann Enhetsleder personal Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referat sak RS 57/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/898 RS 58/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2010/291 RS 59/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2012/417 RS 60/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/214 RS 61/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/390 RS 62/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/547 RS 63/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/281 RS 64/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/434 RS 65/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider 2008/578 RS 66/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann 2007/292 RS 67/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann - brannkonstabel 2007/292 RS 68/14 Fast arbeidsavtale 2012/158 RS 69/14 Fast arbeidsavtale 2007/485 RS 70/14 Fast arbeidsavtale 2014/280 RS 71/14 Ansettelse av kjøkkenassistent 2014/161 RS 72/14 Ansettelse av helsesøster 2014/173 RS 73/14 Ansettelse av fagledere PLO 2014/331 RS 74/14 Ansettelse av lærer 2014/172 RS 75/14 Ansettelse av biblioteksjef 2014/156 RS 76/14 Ansettelse i spesialhjelpepleierstillinger i PLO 2014/157 RS 77/14 Søknad om permisjon uten lønn X 2007/327 RS 78/14 Søknad om forlenget permisjon 2007/444 RS 79/14 Søknad om permisjon 2009/536 RS 80/14 Søknad om permisjon fra stilling som styrer/enhetsleder i Dyrøy barnehage X 2007/500 RS 81/14 Oppsigelse - rådmann 2012/302 RS 82/14 Oppsigelse 2007/292 RS 83/14 Oppsigelse av ungdomsarbeider jobb 2013/506 RS 84/14 Tilsagnsbrev - Tilskudd fra kompetanseløftet 2015 over statsbudsjettet kapittel for /478 RS 85/14 Lederutviklingsprogrammet - Tilleggsavtale 2013/546 RS 86/14 Felles enhet skole og barnehage 2014/363

4 RS 87/14 Lederutviklingsprogram - Utsettelse 2013/546 RS 88/14 Tilsagn om OU-midler - Dyrøy kommune 2013/546 Saker til behandling PS 15/14 Søknad om støtte til videreutdanning 2009/232 PS 16/14 Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med videreutdanning "Helse og omsorg i plan" 2010/120 PS 17/14 Søknad om forlengelse av permisjon X 2007/931 PS 18/14 Omorganisering/samarbeid innenfor Dyrøy kommunes pleie, rehabilitering og omsorgstjenester 2013/132 PS 19/14 Ansettelse av rådmann X 2014/376 Randi Lillegård ordfører

5

6 Saker til behandling PS 14/14 Referat sak Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Følgende referatsaker utgår: 61, 77, 78. Referatsakene tas til orientering. Enst. Vedtak i Administrasjonsutvalget Referatsakene tas til orientering.

7 RS 57/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 58/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 59/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 60/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 61/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 62/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 63/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 64/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 65/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider RS 66/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann RS 67/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann - brannkonstabel RS 68/14 Fast arbeidsavtale RS 69/14 Fast arbeidsavtale RS 70/14 Fast arbeidsavtale RS 71/14 Ansettelse av kjøkkenassistent RS 72/14 Ansettelse av helsesøster RS 73/14 Ansettelse av fagledere PLO RS 74/14 Ansettelse av lærer RS 75/14 Ansettelse av biblioteksjef RS 76/14 Ansettelse i spesialhjelpepleierstillinger i PLO RS 77/14 Søknad om permisjon uten lønn RS 78/14 Søknad om forlenget permisjon RS 79/14 Søknad om permisjon RS 80/14 Søknad om permisjon fra stilling som styrer/enhetsleder i Dyrøy barnehage RS 81/14 Oppsigelse - rådmann RS 82/14 Oppsigelse RS 83/14 Oppsigelse av ungdomsarbeider jobb RS 84/14 Tilsagnsbrev - Tilskudd fra kompetanseløftet 2015 over statsbudsjettet kapittel for 2014

8 RS 85/14 Lederutviklingsprogrammet - Tilleggsavtale RS 86/14 Felles enhet skole og barnehage RS 87/14 Lederutviklingsprogram - Utsettelse RS 88/14 Tilsagn om OU-midler - Dyrøy kommune

9 Saker til behandling PS 15/14 Søknad om støtte til videreutdanning Rådmannens forslag til vedtak: Marit Kastnes søknad om støtte til «Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge» innvilges med permisjon med lønn på studiesamlinger 1. semester høsten Dekkes over barnehagens budsjett. Utgifter til litteratur, reise og opphold dekkes av Kastnes. Det settes 2 års bindingstid jf. HTA 14.3 ut fra dagens bemanningsbehov i barnehagen og forutsatt at fylkesmannen ikke dekker utgiftene 1. semester. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Rådmannen orienterte om mottatt epost fra fylkesmannen om at det gis støtte til utdanningen. Karl J. Olsen fremmet slikt endrings forlag til vedtak: Barnehagen kjøper inn litteratur som er tilgjengelig for barnehagen i ettertid. Dekkes over barnehagens budsjett. Enst. Det settes bindingstid. Enst. For øvrig som forslag til vedtak. Enst. Vedtak i Administrasjonsutvalget Marit Kastnes søknad om støtte til «Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge» innvilges med permisjon med lønn på studiesamlinger 1. semester høsten Dekkes over barnehagens budsjett. Utgifter til reise og opphold dekkes av Kastnes. Barnehagen kjøper inn litteratur som er tilgjengelig for barnehagen i ettertid. Dekkes over barnehagens budsjett. Det settes 2 års bindingstid jf. HTA 14.3 ut fra dagens bemanningsbehov i barnehagen. Det mottas støtte fra fylkesmannen. PS 16/14 Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med videreutdanning "Helse og omsorg i plan" Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak. Vedtak i Administrasjonsutvalget Ellen Hals søknad om støtte til videreutdanning i «Helse og omsorg i plan» innvilges. Det innvilges permisjon med lønn for deltagelse på studiesamlinger totalt 15 dager. Utgifter til litteratur og reise dekkes over helseenhetens budsjett. Det settes 2 års bindingstid jf. HTA PS 17/14 Søknad om forlengelse av permisjon PS 18/14 Omorganisering/samarbeid innenfor Dyrøy kommunes pleie, rehabilitering og omsorgstjenester Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det opprettes en koordinerende avdeling i PLO. 2. Det vurderes som nødvendig at koordinerende avdeling ledes av en fagleder. Rekruttering skjer innenfor koordinerende avdeling. Det lyses ut 100% stilling som

10 fagleder internt innenfor de rammer en har i koordinerende avdeling. Størrelsen på administrativ del må sees nærmere på etterhvert. Kvalifikasjonskrav relevant høgskoleutdanning som sykepleier eller vernepleier. Fagleder er underlagt enhetsleder PLO. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Enstemmig vedtatt som forslag til vedtak. Vedtak i Administrasjonsutvalget Det opprettes en koordinerende avdeling i PLO. 4. Det vurderes som nødvendig at koordinerende avdeling ledes av en fagleder. Rekruttering skjer innenfor koordinerende avdeling. Det lyses ut 100% stilling som fagleder internt innenfor de rammer en har i koordinerende avdeling. Størrelsen på administrativ del må sees nærmere på etterhvert. Kvalifikasjonskrav relevant høgskoleutdanning som sykepleier eller vernepleier. Fagleder er underlagt enhetsleder PLO. PS 19/14 Ansettelse av rådmann

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer