Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314"

Transkript

1 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2014/PSYPRO4314 Sosialpsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Ute Gabriel Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Målform/språk: Bokmål Antall sider: 3 Antall sider vedlegg: 1 Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Instruksjon: Besvar alle 4 kortsvarsoppgavene i Del A. I Del B velger du 1 av 2 essayspørsmål. Hver del (Del A, Del B) må bedømmes med karakter E eller bedre for at eksamen skal kunne godkjennes. Hver del vektes 50% ved den endelige karaktersettingen. DEL A: Gi et kort svar (1/2 1 side) på hver av de følgende 4 spørsmål. Oppgave 1 a) Hva betegnes som situasjon-person-debatt (situation-person debate)? Gi et eksempel på: b) bevis som støtter situasjon-posisjon. c) bevis som støtter person-posisjon. Oppgave 2 Hva er de viktigste forutsetningene for Gawronski og Bodenhausen s (2007) APE modell? Ref: Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2007). Unraveling the Processes Underlying Evaluation: Attitudes from the Perspective of the Ape Model. Social Cognition, 25(5), Oppgave 3. Beskriv to metodiske utfordringer i empiriske studier om å fortelle løgn eller avsløre løgn. Oppgave 4. a) Gjør kort rede for evolusjonspsykologiens bidrag til forståelsen av kognitive bias. b) Gi eksempler fra to forskningsfelt innen sosial og selvpersepsjon hvor kognitive biaser er studert

3 DEL B: Velg et av de to essayspørsmålene Besvarelsen forventes å ha en introduksjon, hoveddel og konklusjon. Oppgave 5: Slik bidrar språket til dehumanisering Les utdrag fra en kronikk i appendiks (Appendiks A). Diskuter og vurder konklusjonen om at Slik bidrar språket til dehumanisering av Norges største minoritet basert på sosialpsykologisk teori og funn. Oppgave 6: Sosial utestenging a) Gjør kort rede for hvilke metoder som er benyttet for å studere sosial utestenging i sosialpsykologien. b) Drøft om ulike reaksjoner på sosial utestenging reflekterer trusler mot ulike grunnleggende behov, og hva kan forklare at gutter og jenter noen ganger responderer ulikt på å bli utestengt.

4 Appendiks A Utdrag fra: Kronikk, Kjerring, soper, neger og krøpling. Ved hjelp av språk tildeles funksjonshemmede en rolle som lidende ofre, forfatter Ann Kristin Krokan Kilde:

5 SENSORVEILEDNING i PSY2014/Psypro4314 Sosialpsykologi II Eksamensdato 19. DESEMBER Instruksjon: Besvar alle 4 kortsvarsoppgavene i Del A. I Del B velger du 1 av 2 essayspørsmål. Hver del (Del A, Del B) må bedømmes med karakter E eller bedre for at eksamen skal kunne godkjennes. Hver del vektes 50% ved den endelige karaktersettingen. General remarks: Students are expected to explicitly address all sub-questions; student may - but do not have to - break their answers into sub-answers (i.e., a) b) c) ). Students may but do not have to use sub-headers when answering the PART B question. DEL A: Gi et kort svar (1/2 1 side) på hver av de følgende 4 spørsmål. Oppgave 1 a) Hva betegnes som situasjon-person-debatt (situation-person debate)? Gi et eksempel for: b) bevis som støtter situasjon-posisjon. c) bevis som støtter person-posisjon. a) The situation-person debate refers to the question of whether the person or the situation is more influential in determining a person s behavior. Fleeson (2004) describes the situation-person debate along the following questions: What is the central cause of behavior: Person or Situation? Are multiple behaviors of one individual similar or variable? Is describing an individual s way of acting useful or not useful? What is the appropriate focus of study, structure of differences between people or reactions to situations? b) Evidence that highlights cross-situational variability / within person variability: Fleeson (2004) presents a figure (Fig. 2, based on Fleeson, 2001) on within-and between-person variability in behavior and affect: The typical person s behavior differs as much from occasion to occasion as does his or her emotion, and more than the amount people differ from each other on average. c) Evidence that highlights temporal stability and cross-situational stability (between person variability): Fleeson (2004) presents a figure (Fig. 3) that illustrates participants average level of extraversion in two different weeks: How participants acted in one week was highly similar to how they acted in the other week. Pensum: Fleeson, W. (2004). Moving Personality Beyond the Person-Situation Debate The Challenge and the Opportunity of Within-Person Variability. Current Directions in Psychological Science, 13(2), Oppgave 2 Hva er de viktigste forutsetningene for Gawronski og Bodenhausen s (2007) APE modell? Ref:

6 Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2007). Unraveling the Processes Underlying Evaluation: Attitudes from the Perspective of the Ape Model. Social Cognition, 25(5), The associative-propositional evaluation (APE) model is a dual-process theory that specifies the relation between explicit and implicit evaluations. These are the product of two functionally distinct mental processes: Implicit (spontaneous) evaluations as the outcome of associative processes, explicit (deliberate) evaluations as the outcome of propositional processes. Associative processes = activation of associations on the basis of feature similarity and spatio-temporal contiguity during learning. Propositional processes = validation of activated information on the basis of principles of cognitive consistency. Oppgave 3. Beskriv to metodiske utfordringer i empiriske studier om å fortelle løgn eller avsløre løgn. Students may choose - Operationalization of lies (refers to issues of definition; too limited vs. too broad definitions; consciousness of intention/anticipated consequences); problem of a lie not necessarily being observable ( lie as inference); - When investigating lie-telling: paradox of asking people to tell the truth about your lie-telling behaviour ; more broadly How to examine an object that by definition is meant to be hidden? ; perspective (person accused of lying person that was possibly lied to observer) can influence whether a behaviour is perceived/ judged as lying behaviour; - When investigating lie-detection: How to produce/select the stimulus material? Lying as a social interaction how to model that experimentally? Stereotype of the liar influences both, the production of lies and the perception of lies. Pensum: Bond Jr., C. F. D., & DePaulo, B. M. (2006). Accuracy of Deception Judgments. Personality & Social Psychology Review, 10(3), doi: /s pspr1003_2 DePaulo, B. M., & Kashy, D. A. (1998). Everyday lies in close and casual relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), doi: / Oppgave 4. A) Gjør kort rede for evolusjonspsykologiens bidrag til forståelsen av kognitive bias. B) Gi eksempler fra to forskningfelt innen sosial og selvpersepsjon hvor kognitive biaser er studert A) Briefly explain the contribution of evolutionary psychology to the understanding of cognitive bias. B) Provide examples from two research areas within social perception and selfperception that have studied cognitive biases. Pensum: Haselton, M. & Nettle. D. (2006) The paranoid optimist: An integrative evolutionary model of cognitive biases. Personality and Social Psychoogical Review, 10, Fokus her vil være Error Management Theory (EMT) og kostnader ved å gjøre feil (falske positive og falske negative). EMT bygger på Green & Swets Signal Detection Theory. Innenfor dette paradigmet

7 forstås feilbedømmelser som adaptasjoner formet av naturlig seleksjon over dyp (evolusjonær) tid fordi selv om de førte til flere feil totalt sett, var feilene relativt lite kostbare (billige) og medførte økt overlevelse og reproduktiv fitness sammenlignet med andre løsninger på problemer. Sosial persepsjon omfatter disposisjonelle slutninger, human agency ved miljøbetingede endringer, feilpersepsjon av seksuell interesse hos det motsatte kjønn. Studier av disse fenomenene viser blant annet at vi opererer med et "better-safe-than-sorry" prinsipp (forsiktighetsprinisppet med paranoia som analogi). Selvpersepsjon omfatter overdreven tro på personlig kontroll og mestring (efficacy) med personlig optimisme som analogi. DEL B: Velg en av de to essayspørsmål. Besvarelsen forventes å ha en introduksjon, hoveddel og konklusjon. The Part B answer shall be evaluated on four dimensions, namely content, argument, organization and style/format. The questions below are given as a guideline. As a general rule, more emphasis shall be put on content (ca. 40%) and argument (ca. 30%) than on organization (ca. 25%) and style/format (ca. 5%) when assigning the grade. Students have been informed of the evaluation scheme by the course coordinator. Guideline questions for the four dimensions are: 1. CONTENT Does the student present relevant material selected from the course literature? Is the material presented correctly? Does the student integrate the material? Does the student critically evaluate the material? Does the student demonstrate an understanding of the topic area? 2. ARGUMENT Was an argument developed and critically analyzed? Is the argument logically consistent? Are major counter arguments taken into account? 3. ORGANIZATION Is there a systematic exposition of ideas, not straying from the topic and leading to a conclusion? Is the answer well structured and understandable? 4. STYLE/FORMAT Evaluation of style/format should mainly focus on intelligibility of expression; literacy and grammar. Oppgave 5: Slik bidrar språket til dehumanisering Les utdrag fra en kronikk i appendiks (Appendiks A). Diskuter og vurder konklusjonen om at Slik bidrar språket til dehumanisering av Norges største minoritet basert på sosialpsykologisk teori og funn.

8 Read the excerpt from a newspaper article in the appendix (Appendix A). Based on social psychological theory and findings, discuss and evaluate the conclusion that this is how language contributes to the dehumanization of Norway s largest minority. For CONTENT: Students are expected to define Outgroup Dehumanization (and to distinguish it from Ingroup Humanization) within the framework of intergroup relations; Students are expected to review the stereotype content model (Does Status & Competition predict typicality and humanness ratings of stereotypical traits for in- and outgroup? => Low status seems to be a sufficient condition for outgroup dehumanization to occur); Students are expected to re-formulate the argument covered by the appended excerpt within this framework. In addition, the term bruker can be discussed on the background of the Linguistic Category Model and the linguistic intergroup bias. Relevant from course material: Vaes, J., Leyens, J.-P., Paola Paladino, M., & Pires Miranda, M. (2012). We are human, they are not: Driving forces behind outgroup dehumanisation and the humanisation of the ingroup. European Review of Social Psychology, 23(1), doi: / Maass, A., Salvi, D., Arcuri, L., & Semin, G. R. (1989). Language use in intergroup contexts: The linguistic intergroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), doi: / ) Also: Holtgraves, T. M., & Kashima, Y. (2008). Language, Meaning, and Social Cognition. Personality and Social Psychology Review, 12(1), doi: / Oppgave 6: Sosial utestenging a) Gjør kort rede for hvilke metoder som er benyttet for å studere sosial utestenging i sosialpsykologien b) Drøft om ulike reaksjoner på sosial utestenging reflekterer trusler mot ulike grunnleggende behov, og hva kan forklare at gutter og jenter noen ganger responderer ulikt på å bli utestengt For CONTENT: Del A: Students are expected to present a definition of ostracism/social exclusion. Studentene bør i del A spesielt kunne gjengi de ulike eksperimentelle forskningsparadigmene som er benyttet i studier av reaksjoner på sosial utestenging. Disse er ballkasting og varianten Cyberball, Bli kjent/ upopulær kamerat, og Fremtiden alene. Del B: Students are expected to describe the immediate (reflexive), reflective and long-term (in case of chronic ostracism) consequences of social exclusion. Being ignored, excluded, and/or rejected signals a threat for which reflexive detection in the form of pain and distress is adaptive for survival. Brief ostracism episodes result in sadness and anger and threaten fundamental needs. Individuals then act to fortify or replenish their thwarted need or needs. Behavioral consequences appear to be split into two general categories: attempts to fortify relational needs (belonging, self-esteem, shared understanding, and trust), which lead generally to pro-social thoughts and behaviors, or attempts to fortify efficacy/ existence needs of control and recognition that may be dealt with most efficiently through antisocial thoughts and behaviors. Sex differences are found particularly

9 in the reflective stage of ball-tossing (girls are more willing to tend-and-befriend than boys according to Williams & Sommer, 1997). But in most experimental paradigms there are few, if any sex differences. Relevant from course material: Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachment as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58, (Also: Archer, J., & Coyne, S. M. (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. Personality and Social Psychology Review, 9, )

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 12 Redaksjon: Sven-Erik Holgersen Siw Graabræk Nielsen NMH-publikasjoner 2011:2 Nordisk musikkpedagogisk forskning.

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Menn som har begått voldtekt

Menn som har begått voldtekt Rapport 1 / 2013 Anja Emilie Kruse, John-Filip Strandmoen og Kristin Skjørten Menn som har begått voldtekt en kunnskapsstatus Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Menn

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer