MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis. Nå er vi omsider i mål, og dette ble behørig feiret for to uker siden, med både dekan og rektor til stede. Helge Tverberg veiledet oss gjennom et historisk tilbakeblikk på instituttet, og for dem som gikk glipp av innvielsesfesten: Tverbergs foredrag kan også leses i denne utgaven av MATnytt. Navnet på vinneren av Abelprisen 2015 er nettopp kunngjort. Faktisk er det to vinnere i år: John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg. Nash er jo til og med kjent for mange ikkematematikere, gjennom filmen A Beautiful Mind. Prisutdelingen finner sted 19. mai, og vi gleder oss til å få begge to på besøk i Bergen torsdag 21. mai! Forrige gang vi hadde en abelprisvinner på besøk var i 2011, da John Milnor fikk prisen. Akkurat som i 2011 vil det bli arrangert en matematikkfest for skoleelever på Festplassen (vi krysser fingrene for at været blir bra!), om ettermiddagen blir det foredrag om prisvinnernes arbeid. God påske! Med beste hilsen Sigmund Selberg

2 Har du bidrag til nyhetsbrevet? Har du deltatt på en interessant konferanse eller et seminar? Har du nyheter eller tips om ledige stillinger du gjerne vil spre til fagfeller og kollegaer? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk? MAT-nytt er interessert! Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og/eller bilder. Send på e-post til på twitter. Aktuelt Ph.d. kandidat Svenn Tveit disputerer 27.mars Svenn Tveit leverte i november avhandlingen Inversion of CSEM Data for Subsurface Structure Identification and Numerical Assessment of the Upstream Mobility Scheme. Disputasen vil finne sted kl i Aud. 5 i Realfagsbygget, og det blir mottakelse etterpå i Lunsjrommet med kake og kaffe. Bedømmelseskomiteen består av Gary M. Hoversten (Chevron), Ove Sævareid (IRIS) og komiteleder Inga Berre. Jarle Berntsen skal lede disputasen. Ph.d. kandidat Alexey Tochin holder seminar over selvvalgt emne 7.april Temaet for seminaret er "Rigged Hilbert spaces". Seminaret finner sted i det gamle lunsjrommet (4G18a) klokken Ph.d. kandidat Pål Næverlid Sævik holder seminar over selvvalgt emne 8.april Temaet for seminar er "Ensemble-based history matching methods". Seminaret finner sted i Auditorium 4 klokken

3 Nyheter Innflyttingsmarkering ved instituttet Etter ein lang flytteprosess, med mange krumspring og forseinkingar, kunne instituttleiaren endeleg invitere til innflyttingsmarkering fredag 13. mars. For fyrste gong på fleire tiår er endeleg instituttet samla i eitt bygg, og dette vart markert med kake og kanapéar på instituttet sitt nye lunsjrommet. Rektor klipte snora, og dekanen heldt tale, og Helge Tverberg gav dei frammøtte eit historisk tilbakeblikk i instituttet sine fyrste år. Rektor har klipt snora som markerer at alle dei tilsette ved Matematisk institutt no endeleg er flytta inn i Realfagsbygget 4.etasje. F.v. Fakultetsdirektør ved MN fakultetet Elisabeth Müller Lysebo, rektor Dag Rune Olsen og dekan Helge K. Dahle. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

4 Kåseri ved markering av Matematisk Institutts samling i Realfagsbygget 2015 Av Helge Tverberg DEL I Den 13. mars 2015 samlet de ansatte (+ noen gjester) seg for å markere at hele instituttet nå var blitt samlokalisert for første gang på mange år. Jeg holdt da et lite kåseri der jeg prøvde å gi et inntrykk av instituttets tidlige historie og her kommer det i skriftlig form for Mat-nytt, fordelt over to numre. Vi starter med noe som faller utenfor rammen, men er så interessant at det likevel bør med: Ljunggrens og Skolems Bergensopphold i Christian Michelsen, statsminister i 1905, døde i 1925 og donerte sin store formue (han var skipsreder) til et forskningsinstitutt som kom i gang i Skolem var forsker der, mens Ljunggren, som hadde hatt Skolem som veileder, var lektor på U.Pihls skole. Skolem skrev i denne perioden viktige artikler i tallteori, logikk og algebra, mens Ljunggren forsket i fritiden skolearbeidet levnet ham og tok i 1937 doktorgraden på Diofantiske ligninger. Det er rimelig å anta at de hadde kontakt seg imellom, men det vet jeg ikke noe om. I 1938 vendte så begge tilbake til Oslo, Skolem som professor, Ljunggren som lektor ved Hegdehaugen skole. Bilete av Helge Tverberg frå markeringa 13.mars. I 1948 ble Universitetet i Bergen opprettet (politikerne hadde det travelt, for den rike Lauritz Meltzer hadde satt en tidsfrist, og etter dennes utløp ville hans formue gå til hans slektninger i Fredrikstad i stedet for å bli til Meltzerfondet, som gjennom årene har betydd så mye for forskning og studenter ved UiB). Våren 1949 ble Matematisk Institutt etablert, med Ljunggren som første professor. De første 8 årene var det bare bifagsundervisning, der var ikke kapasitet til mer, selv om hjelpelærere ble brukt. Først sommeren 1953 kom det flere vitenskapelige stillinger idet Oddvar Bjørgum og John Olav Stubban ble dosenter i hhv. anvendt og ren matetikk. Bjørgum var utdannet meteorolog, men ble etterhvert mer og mer forsker, med bl.a. turbulens som viktig interesse. Stubban var ren matematiker med doktorgrad (i geometri) fra Bergen. Min egen kontakt med instituttet startet høsten 1954 da jeg rakk å ta eksamen i deskriptiv geometri (som var nødvendig for å kunne undervise i projeksjonstegning på realgymnaset) før jeg begynte 16 måneders

5 militærtjeneste. I desember 1958 ble jeg cand.real. med ren matematikk hovedfag og Selmer som veileder. Fremdeles var det ingen hovedfagsundervisning, så pensum måtte jeg for det meste lese på egen hånd. Fra 1.januar 1959 var jeg så ansatt som universitetslektor og litt senere ble Asbjørn Kildal, Kjell Overholt og Kjell Kolden ansatt som universitetslektorer i hhv. anvendt, anvendt og ren matematikk. Det ville føre for langt om jeg skulle si noe om alle ansatte, men Kolden og Stubban fortjener noen ord. Kolden har en uslåelig rekord ettersom han i sin tid (før 2. verdenskrig) brukte 2 1/2 år på å bli cand.real., med 4 bifag (som han leste to i slengen) og matematikk hovedfag. Han hadde en god hukommelse, så han lærte seg både gresk og latin og hadde ellers store generelle kunnskaper, hvilket gjorde at han på en av våre julefester vant en gjettekonkurranse der han var ett lag og resten av instituttet det andre. Han hadde opprinnelig vært i skolen, men vantrivdes der, så det var nok bra for ham å komme inn på UiB, der han var populær hos studentene. I 1984 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Stubban var ekspert i geometri og en glimrende foreleser. Her forteller jeg imidlertid om den gangen hans tidligere lærer fra Belgia, Lucien Godeaux, var gjesteforeleser i Bergen og det så ut til at det bare skulle bli tre tilhørere. Da ble en fjerde person, Helge Dalseide, som matematikerne spiste lunsj sammen med hver dag (han var slett ikke matematiker, men forskningsassistent for en geofysiker), bedt om å stille opp. Uhellet ville at Godeaux hadde den skikken å primært henvende seg til en bestemt person blandt tilhørerne, og dette ble da assistenten. Denne måtte da sitte gjennom flere forelesninger, nikke av og til og gi inntrykk av å forstå. Senere sa han at han følte at han kanskje ville ha blitt en god skuespiller. Godeaux var forøvrig en uhyre produktiv matematiker, som hadde produsert over 1000 bøker og artikler. Bjørgum (som nå var blitt professor) døde dessverre allerede i 1961, og ble da i 1963 etterfulgt av Sigve Tjøtta som hadde vært dosent i Bergen siden I det følgende skal vi gå nærmere inn på innsatsen til både Selmer og Tjøtta som to meget viktige personer for instituttets virksomhet. Ernst Sejersted Selmer ble ansatt som professor i Bergen i Da hadde han vært universitetslektor i Oslo siden Han hadde allerede gjort seg bemerket som dataekspert i England (dit han flyktet under krigen), og han fikk mye å si for datateknikkens utvikling i Norge. I 1950 hadde han hatt et lengre opphold i USA der han bl.a. var den første personen i Princeton som skrev et program som gikk gjennom datamaskinen der ved første forsøk. Han kom hjem fra USA med flere patenter på dette området i lommen. I Princeton fantes det mange stjerner; da Selmer kom dit ble han vist rundt av Einstein (som forøvrig nesten ble kjørt ned av fru Selmer noe senere). Han omgikkes også folk som von Neumann (matematikeren bak atombomben) og Atle Selberg (vår norske stjerne som da han ble forbigått ved en ansettelse i Oslo, i stedet fikk en ønskestilling ved Institute for Advanced Study i Princeton).

6 Da Selmer kom til Bergen gikk han til sentraladministrasjonen på universitetet og spurte om det var noe spesielt han kunne bidra med; det sier litt om hans holdning som ble uhyre verdifull for det ganske ferske UiB. Han bidro med mye: Innføring av ny studieordning ved UiB, oppbygging av dataavdelingen ved UiB, nasjonal innsats på samme område, oppbygging av distriktshøyskolesystemet. Han var også prodekan og dekan i en årrekke, og dessuten redaksjonssekretær for det populærvitenskapelige Nordisk Matematisk Tidskrift i mange år. Da han ga seg med det siste ble det 8 matematikere ved Kristiansand Distriktshøgskole som delte jobben mellom seg. Selmers dr.avhandling dreide seg om Diofantiske ligninger av en spesiell type, som også omfatter Fermats ligning. Da Andrew Wiles beviste at Fermats ligning ikke har heltallige røtter, og dermed løste et flere hundre år gammelt problem, var en gruppe som senere ble kalt Selmergruppen viktig, og det var selvsagt en stor tilfredsstillelse for Selmer og fruen da de fikk delta ved overrekkelsen av en stor pris, Rolf Schock-prisen, i Stockholm. (Der er en ennå mer ærefull pris for matematikere, Fieldsmedaljen, men den var Wiles ett år for gammel til å få). En viktig ting som Selmer gjorde var at han fikk opprettet en amanuensisstilling for Svein Mossige. Han skulle forske men også, i stedet for å undervise, hjelpe oss andre ansatte med beregninger på datamaskin. Jeg hadde selv meget stor nytte av dette ved flere anledninger. I store deler av den tiden alt det ovenstående ble utført holdt Selmer glimrende forelesninger og hadde mange hovedfagsstudenter. Han bega seg også inn på nye områder av tallteorien, inspirert av en tysk matematiker, Gerd Hofmeister, som mye tidligere hadde tatt en dr.grad i Bergen og senere opprettholdt kontakten ved gjensidige besøk. På disse områdene mente Selmer selv, med en berettiget stolthet, at han hadde skrevet to doktorgrader etter fylte seksti år. Tekst: Helge Tverberg Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

7 ENT3R-konferanse 2015 i Oslo Fredag 13. mars var det Ent3r-konferanse i NHO sine lokaler i Oslo. Mentorer, prosjektledere og kontaktpersoner fra nesten alle universitet og høgskoler i landet deltok. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arrangerte dette i samarbeid med NHO. Les mer om Ent3r her: Inga Sofie Sårheim, tidligere masterstudent på ABM og tidligere Ent3r-prosjektleder for UiB, var invitert foredragsholder. Hun jobber nå for Teach First. Kakepause. Fra venstre Agnes Flatmo (HiB), Aksel Hundstuen (UiB), Anders Westrheim (UiB) og Tommy Odland (HiB).

8 Henriette Johansen (HiBV) og Tina Trydal Rønsberg (UiB, vår prosjektleder på MI) ledet en erfaringsutvekslingssesjon. Kontaktpersonene for universitet og høgskoler hadde sitt eget møte i møtet, der Lovise Landsem fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering blant annet presenterte elevundersøkelsen (elever fra ungdomsskole og VGS som deltar på Ent3r). Konklusjonen fra elevundersøkelsen kan leses i bildet. Foto og tekst: Kristine Lysnes

9 Julelunsj og markering av Ivar Heuch sin 70.årsdag Den 19. desember møtte over femti tilsette ved instituttet og gjester opp for julelunsj og for å vere med på feiringa av Ivar Heuch sin 70. årsdag. Fleire av Ivar sine kollegaer gjennom mange år heldt tale for jubilanten, og det var overrekking av gåver frå instituttet og kollegaer. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

10 Trine Solberg Mykkeltvedt disputerte for ph.d. graden 19.desember Trine Solberg Mykkeltvedt forsvarte 19.desember avhandlingen sin Numerical solutions of two-phase flow with applications to CO 2 sequestration and polymer flooding. Bedømmelseskomiteen, bestående av Barbara Wohlmuth (Technische Universität München), Siddhartha Mishra (ETH Zürich) og komitéleder Florin Radu, godkjente avhandling og disputas. Disputasen ble ledet av Tor Sørevik. Trine ble ansatt som universitetsstipendiat ved instituttet i september 2010 etter å ha fullført mastergraden sin tidligere det samme året. Ivar Aavatsmark fra CIPR og Matematisk institutt har vært Trine sin hovedveileder i arbeidet med avhandlingen. Helge Dahle og Knut-Andreas Lie har vært biveiledere. Før disputas. F.v. Ivar Aavatsmark, Florin Radu, Trine Solberg Mykkeltvedt, Barbara Wohlmuth, Tor Sørevik og Siddhartha Mishra. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

11 Hentet fra Karbondioksid og olje i geologiske formasjonar Trine Solberg Mykkeltvedt disputerer fredag 19. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Numerical solutions of two-phase flow with applications to CO2 sequestration and polymer flooding». Vår og dei kommande generasjonane står framfor to store og motstridande utfordringar. På den eine sida aukar etterspurnaden av energi. Samstundes aukar den atmosfæriske konsentrasjonen av karbondioksid (CO2). Sjølv om fornybare energikjelder har fått auka merksemd dei siste åra, er ein framleis avhengig av "det svarte gullet", som mellom anna finst i Nordsjøen. Olja som vert henta opp frå geologiske formasjonar (reservoar) ligg i små lommer i bergarten. Ofte er det naturlege trykket i reservoaret så stort at olja strøymer opp etter at det har blitt installert ein brønn. For å oppretthalde trykket vert vatn eller gass injisert for å driva ut meir olje. Det kan også tilsetjast polymer i vatnet som blir injisert. Dette endrar eigenskapane til vatnet og gjer det meir tjuktflytande, slik at det får med seg meir olje ut av reservoaret. Samstundes er ein av dei mest lovande strategiane for å redusera utsleppa av CO2 å fanga gassen for så å lagra den i reservoar. Eit døme på dette er Utsira-formasjonen, der det sidan 1996 har blitt injisert CO2 i samband med gassproduksjon ved Sleipnerfeltet. Både i samband med CO2-lagring og oljeutvinning er det mange utfordringar. Det er viktig å vite kva som skjer i reservoaret for å kunne svara på spørsmål om brønnplassering; om det lønnar det seg å tilsetje polymer, og om CO2 fortsatt vil bli lagra. Det er vanskeleg å gjera målingar i reservoaret, geologien er ukjend, og det er snakk om prosessar som spenner over langt tid og store område. Eit nyttig hjelpemiddel er matematiske og numeriske modellar som skildrar dei ulike prosessane for å tilnærma korleis flyten vil vera i reservoaret. Temaet i avhandlinga er knytt til evaluering og bruk av slike numeriske modellar. Spesielt er erfaringar og data frå CO2-injeksjonen i Utsira-formasjonen brukt til å finna ukjende størrelsar i samband med lagring av CO2. Vidare er numeriske metodar analyserte i samband med injeksjon av vatn og polymer, og nye utfordringar ved bruk av desse blir kasta lys over.

12 Kristian Fossum disputerte for ph.d. graden 13.februar Kristian Fossum leverte i starten av november avhandlingen Assessment of Sequential and Simultaneous Ensemble-based History Matching Methods for Weakly Non-linear Problems, og etter positiv innstilling og godkjent prøveforelesning var det 13.februar endelig klart for disputas. Komiteen bestående Albert C. Reynolds (University of Tulsa), Geir Evensen (Statoil) og komitéleder Guttorm Alendal, godkjente avhandling og forsvar, og belønnet doktoranden med doktorgrad. Den erfarne Alf Øien var disputasleder. Kristian ble ansatt ved CIPR i Trond Mannseth har vært Kristian som hovedveileder, mens Oliver Dean og Hans J. Skaug har vært biveiledere. Fra før har Kristian en bachelor- og mastergrad i petroleumsteknologi fra UiB. Rett før disputasen starter. F.v. Hans J. Skaug, Alf Øien, Guttorm Alendal, Kristian Fossum, Trond Mannseth, Geir Evensen og Albert C. Reynolds. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

13 Hentet fra Reduksjon av usikkerhet i petroleumsmodeller Kristian Fossum disputerer fredag 13. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Assessment of Sequential and Simultaneous Ensemblebased History Matching Methods for Weakly Non-linear Problems». For å dekke det stadig økende energibehovet i verden er man avhengig av en effektiv oljeutvinning, i tillegg til fornybare energikilder. Etterspørselen etter olje kan bare dekkes dersom man utnytter de tilgjengelige ressursene på en effektiv måte. For å oppnå en slik effektivisering trenger man nøyaktige modeller for strømning av olje og gass i undergrunnen. Før den blir produsert befinner oljen seg inne i små porer i bergarten. Når en brønn borres sørger trykkforskjeller for at oljen beveger seg gradvis mot brønnen. Oljestrømmen gjennom bergarten avhenger derfor i stor grad av størrelsen og fasongen på porene, og spesielt på hvordan porene henger sammen. For å forutsi hvordan oljen beveger seg benyttes matematiske og numeriske modeller. Disse modellene er fundamentale hjelpemidler for en effektiv drift av oljereservoaret. Ved å benytte slike modeller kan man beregne fremtidig produksjon, og det er mulig å evaluere effekten av eventuelle endringer i driften. I modellene er bergartens egenskaper, som for eksempel porestørrelsen, representert som parametere. Uheldigvis er det kun mulig å gjøre direkte målinger av bergartens egenskaper ved brønnene, og det knytter seg derfor stor usikkerhet til den nøyaktige verdien av disse parameterne gjennom store deler av oljereservoaret. Siden strømmen avhenger av bergartens egenskaper, vil resultatene fra modellene være usikre. En populær metode for å redusere usikkerheten i modellene er å benytte seg av historiske data. Numeriske historie-tilpassings algoritmer vil da automatisk justere de ukjente parameterne slik av modellene tilpasses de observerte data. Etter en slik justering av parameterne kan modellene benyttes til å forutsi oljens bevegelser med større nøyaktighet. I avhandlingen undersøker Fossum de forskjellige karakteristikker som definerer de ulike historie-tilpassings algoritmene både analytisk og numerisk. Det er lagt spesielt vekt på forskjeller som oppstår dersom man benytter de historiske data sekvensielt, eller benytter alle data på en gang.

14 Christian Autenried disputerte for ph.d. graden 13.februar I oktober leverte Christian Autenried sin avhandling «Pseudo H-type algebras and sub- Riemannian cut locus», og 13. Februar var det duket for disputas. Opponentene Bruno Franchi (Universitaà di Bologna), Boris Kruglikov (Universitetet i Tromsø) og komitéleder Christian Schlichtkrull godkjente avhandling og disputas. Ivar Heuch ledet disputasen. Christian ble ansatt ved instituttet som universitetetsstipendiat i januar 2011, og har i arbeidet med avhandlingen hatt Irina Markina som hovedveileder, og Alexander Vasiliev og Andreas Leopold Knutsen som biveiledere. Frå før har Christian diplomgrad i matematikk med sidefag økonomi fra Ludwig-Maximilians Universität München. På grunn av flystreik i Tyskland ble den førsteopponenten forhindret fra å komme til Bergen, og deler av disputasen ble derfor gjennomført via Skype. F.v. Bruno Franci på Skype, Christian Auenried og Ivar Heuch. Etter fullført disputas. F.v. Irina Markina, Ivar Heuch, Christian Autenried, Alexander Vasiliev og Boris Kruglikov. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

15 Hentet fra: Hvordan finner man den korteste veien? Christian Autenried disputerer fredag 13. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Pseudo H-type algebras and sub- Riemannian cut locus. Sub-Riemannske områder er et matematisk begrep for områder der man bare kan bevege seg i bestemte retninger. Det vanligste eksempelet handler om å parkere en bil. Vi er interessert i hvor mange måter man kan parkere bilen på, når man vil kjøre kortest mulig. Siden man ikke nødvendigvis kan kjøre i en rett linje, men må kjøre i de tillatte retningene, kan det være flere forskjellige veier som er kortest. I en sub-riemannsk cut locus samler man alle «parkeringsplassene» det finnes mer enn en korteste vei til. Christian Autenried har jobbet med dette i høyere dimensjoner, der ting er mye mer komplisert, siden slike «parkeringsplasser» er veldig vanskelige å finne. Dette arbeidet kan brukes i alle situasjoner der man må kontrollere et system. Det er et veldig vanlig problem i ingeniør- og fysikk-fag. I tillegg klassifiserte Autenried de spesielle algebraene som vi kaller «pseudo Heisenberg type algebras» eller «pseudo H-type algebras». Klassifisering er når man sorterer objekter basert på noen bestemte egenskaper. Man kan forestille seg at det er som å sortere «Non Stop» etter farger. Selvfølgelig er det ikke så enkelt, men like morsomt. Dette er et problem som er mest av teoretisk interesse. Vi gratulerer Trine, Kristian og Christian!

16 Utlysninger, frister og kurs UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER I AKADEMIAAVTALEN 2015 Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB ble inngått i oktober 2013 med en avtaleperiode på 5 år ( ) og et budsjett på kr 55 millioner (kr 11 MNOK pr. år). Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil. Akademiaavtalen skal også brukes strategisk for å stimulere samarbeid innen de utvalgte områdene internt på UiB, og med korresponderende miljøer i Statoil. Følgende tre satsingsområder blir lagt til grunn når det inviteres til søknader fra fagmiljøene: 1. Integrasjon av måling og modellering av undergrunnen 2. Ukonvensjonelle ressurser 3. Energi omstilling Søknadsprosessen av forskningsmidler i Akademiavtalen i 2015 er delt inn i en 2-stegs prosess: Steg 1: Søker sender inn en 1-sides prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal sendes til styringsgruppens sekretær pr e-post innen frist 8. April, 2015; Styringsgruppen i Akademiaavtalen vurderer prosjektbeskrivelsene. De søkere som går videre til steg 2 får svar innen 20. April, 2015 om å sende inn full søknad til steg 2. Steg 2: Prosjektsøknader sendes inn elektronisk innen frist 12. Juni, Søknadene vil vurderes og rangeres av et rådgivende utvalg med en representant fra hvert fakultet som er relevant i vurdering av søknader innen satsingsområdene. Styringsgruppen i Akademiaavtalen vil vedta tildelingene 24. Juni, Det kan søkes om midler til: Forskningsprosjekter (PhD, Postdoc, Prof II, gaveprofessorat/ brofinansiering, muligheter for industrifinansiering i relevante Forskningsrådsprosjekt) Ekskursjoner for MSc og PhD-studenter. Følgende retningslinjer og krav legges til grunn for tildeling og bruk av midlene: De skal brukes innen satsningsområdene. Tildelinger til stipendiater og PostDoc følger rundsumsatsene til NFR. Det gis midler til stillinger, eventuelt til mindre utstyr og drift knyttet til disse stillingene, for eksempel innen rundsumsbevilgning til disse stipendiatstillinger.

17 Har du lyst å delta i Forsker grand prix? Forskningsdagene i Bergen og UiB inviterer til et informasjonsmøte om Forsker grand prix torsdag 9.april kl. 10. Sted: Kommunikasjonsavdelingen ved UiB, Johannes Bruns gate 12, 6.etasje. Vinneren av fjorårets Forsker grand prix i Bergen, Audun Havnen, kommer for å fortelle litt om sine erfaringer. I tillegg blir det en del praktisk informasjon om hva du du kan forvente som deltaker i Forsker grand prix. Lenke til informasjonsmøtet i kalenderen: Retningslinjer for å delta i Forsker grand prix (FGP): Hver konkurranse skal ha ti ph.d.-kandidater som deltakere. Deltakerne trenger ikke å ha kommet så langt i sin forskning at de har trukket konklusjonene av arbeidet sitt, men skal minimum være i stand til å presentere forskningsprosessen sin på en god måte. Deltakerne må regne med å bruke en god del tid på konkurransen. Derfor er det en fordel at de ikke skal disputere i nær framtid. Kandidatene skal ikke ha disputert før konkurransen finner sted. Frist for påmelding til Forsker grand prix er 15.mai. Les mer om Forsker grand prix på Forskningsdagene i Bergens hjemmeside: Do you want to participate in Researcher s Grand Prix/ Forsker grand prix? National Science Week/ Forskningsdagene and UiB invite PhD-candidates to an information meeting about Researcher's Grand Prix/ Forsker grand prix on the 9 of April at 10 am. The meeting will take place at the Communication Division/ Kommunikasjonsavdelingen UiB, Johannes Bruns gate 12, 5 floor/ 6.etasje. We will here share with you some practical information about how to apply and what you as a participant can expect from Forsker grand prix. Last year's winner of Forsker grand prix in Bergen, Audun Havnen, will also be there to share his experience and to answer any questions you may have. Link to the event in the UiB calendar: The Forsker grand prix application deadline is 15 of May! For further information about Forsker grand prix:

18 Det gis ikke støtte til egne prosjekter bestående kun av drift og/ eller utstyr hvis ikke helt spesielle grunner taler for det. Ubrukte midler på en aktivitet overføres automatisk til neste år dersom aktiviteten ikke er avsluttet. Aktiviteter med ansettelser termineres når den ansatte slutter i stillingen, enten det skjer etter planlagt periode eller før. Eventuelle restmidler som er igjen når en aktivitet er ferdig skal tilbakeføres. Vertsinstitutt/ avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektslutt. Styringsgruppen utarbeider årlig en statusrapport til Statoil, og instituttene skal gi innspill til denne rapporten innen 1. April hvert år etter malen som er angitt i bevilgningsbrevet. Seminar - sammensatte lærevansker 6. mai 2015 kl SiB Rådgivning arrangerer i samarbeid med Statped et halvdagsseminar i Studentsenteret, der vi setter fokus på sammensatte lærevansker. Hvordan møte studenter som sliter med å organisere sin egen studiehverdag? Det kan være utfordringer i forhold til det å samarbeide i grupper, i forhold til læringsstrategier og bare det å organisere sin egen praktiske hverdag. Vi presenterer tilretteleggingsmuligheter for studenter med Asperger, ADHD, ADD og for studenter med lignende utfordringer, men som befinner seg i gråsonen, uten diagnose. Program kommer. Nynorsk-kurs for framandspråkelege tilsette POA tilbyr eit innføringskurs i nynorsk for framandspråklege tilsette i april (12 timar fordelt over 3 dagar: 8.april, 15.april og 22.april). Dersom de har ein eller fleire personar med internasjonal bakgrunn tilsett i ein administrativ stilling, eller annan type stilling som vil ha nytte av eit slikt kurs, vær venleg å informer dei om tilbodet. Nærare informasjon og lenke til registreringsskjema er her: Medietrening for forskere 23. april Dette kurset passer for forskere som vil formidle mer, og bedre, gjennom media. Kurset består i hovedsak av intervjutrening, men det blir også noe teori. Vi tar blant annet for oss: Hvordan få media interessert i din forskningssak? Valg av riktig kanal for din nyhet. Hvordan gjennomføre et godt intervju? Dine rettigheter når du blir intervjuet.

19 Kursholdere er Petter Halvorsen og Tom Berntzen fra firmaet Corporate Communications, i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen. Både Halvorsen og Berntzen er tidligere journalister og har lang erfaring med medietrening av forskere, ledere og andre. Alle deltakere må på forhånd melde inn en sak de vil øve spesielt på. Kurset foregår på norsk. Påmelding innen onsdag 8. april Du melder deg på via søknadsskjema på nett. Begrenset antall plasser som blir fordelt på fakultet og fag. Påmelding er bindende. Hvis du melder deg av etter påmeldingsfristen, er det fare for at plasser blir stående tomme. Kurset er gratis for deltakerne og finansieres av sentrale opplæringsmidler ved UiB. PhD on Track - Library Course for PhD students at the Science Library The University Library offers PhD candidates at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences a series of courses addressing publishing issues, advanced literature searching techniques and information management. The main part of the program is held on April 14th, with additional workshops on April 15th. The course consists of independent modules that can be combined freely and includes free lunch for the participants. We will give lectures and workshops covering Open access - increase the impact of your thesis Publication impact - what does it mean Minimum effort - find scientific literature efficiently Making the most of scientific databases Manage & keep track of references (EndNote) Theory and general principles are presented in plenary sessions. Workshops offer hands-on experience, allowing you to search using your own research questions. Here you can find more information about each course. For questions: contact us.

20 Velferdstilbud Velferdsutvalgets e-postliste /The Welfare Committee's electronic mailing list: Skikort - Eikedalen skisenter Velferdsutvalget har kjøpt inn et visst antall skikort ved Eikedalen skisenter. Priser: Voksen 16 år+: Dagskort kr. 270,- (ord. 320,-) maks 2 kort Barn 7-15 år: Dagskort kr. 210,- (ord. 260,-) maks 2 kort Send forespørsel til og kvitterer ut kort i ekspedisjonen i Christiesgt 18, 4 etg. En må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av skikort. Ski cards - Eikedalen skisenter The Welfare Committee has bought ski cards at Eikedalen skisenter (NO). Prices: Adult 16 y +: Day card NOK 270,- (ord. 320,-) max 2 cards each Children 7-15 y: Day card NOK 210,- (ord. 260,-) max 2 cards each You send a request to You sign for the card and collect it at Christiesgt. 18, 4 etg. You have to approve the wage deductions in order to get the card. Bli kjent med Bergen Velferdsutvalget har igangsatt et prosjekt vi kaller "Bli kjent med Bergen". Vi ønsker gjennom dette prosjektet å gi ansatte ulike tilbud til som gir en mulighet til å bli kjent og utforske Bergen. Velferdsutvalget har gjennom lengre tid tilbudt byvandring i Bergen tilbud om å bli kjent med byfjellene. Om ikke lenge blir det også en mulighet til å bli kjent med sjøen som omgir Bergen. Get to know Bergen The Welfare Committee has introduced a new project called "Get to know Bergen". The aim of this project is to offer university employees a range of different opportunities to get to know and explore Bergen. The Welfare Committee already has well-established city walking tours in Bergen and is now also offering organised trips to the mountains surrounding the city.

UTKAST. Høyteknologisenteret, Linux-maskiner (24 plasser) Høyteknologisenteret, Windows-maskiner (20 plasser)

UTKAST. Høyteknologisenteret, Linux-maskiner (24 plasser) Høyteknologisenteret, Windows-maskiner (20 plasser) Undervisningskatalog Matematisk institutt Våren 2015 Sist oppdatert: 17.11.2014 KL Undervisningskatalogen Våren 2015 Kalender for semesteret - Generell informasjon Undervisninga starter i uke 3. Frist

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Undervisningskatalog. Matematisk institutt. Hausten 2015

Undervisningskatalog. Matematisk institutt. Hausten 2015 Undervisningskatalog Matematisk institutt Hausten 2015 sist endret: 22.05.2015 Undervisningskatalogen Hausten 2015 Kalender for semesteret - Generell informasjon Semesteret starter i veke 33. Undervisninga

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011

for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK Nr. 13 3. mai 2010 Innhold/Content Ny instituttleder: Petter Bjørstad Søkertall Reiseregning/Travel claim form Valg til fakultetsstyret, gruppe B og D Førstehjelpskurs/First-aid

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no VT 47/15 Integreringsprisen Side 110 Telefon: 555 45 011 Mandat for Velferdstingets integreringspris Integreringsprisen er en pris som skal deles ut til den studentorganisasjonen i Bergen som har gjort

Detaljer

NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS

NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS 15 April 2011 HAPPY EASTER! Content / innhold Publication points 2010 Changes in IT-support Vacant position Easter Broadband Election for the University Board 2012

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Velkommen til INF115

Velkommen til INF115 Velkommen til INF115 Et helt nytt kurs!!! Høsten 2001 hadde vi siste gang et database kurs på instituttet - I126. Nå er vi tilbake ;-) Men INF115 skal allerede undervises i 2. semesteret. Det bringer med

Detaljer

NYTT FRÅ INSTITUTT FOR INFORMATIKK

NYTT FRÅ INSTITUTT FOR INFORMATIKK NYTT FRÅ INSTITUTT FOR INFORMATIKK Nr. 8 12. mars 21 Gratulerer, Daniel! Innhald Meltzerpris til Daniel Lokshtanov Prøveførelesing Disputas Personalfronten Indikatorar i resultatbasert omfordeling, Meltzerpris

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 6 Mån 8.2 Tys 9.2 Ons 10.2 Tors 11.2 Prøve kap 3 KRLE Fre 12.2 Veke 7 Mån 15.2 Tys.2 Ons 17.2 Tors 18.2 Prøve i matematik k Se. planen Fre 19.2 Prøve Naturfag s 134-146 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF122, Høst-16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Periodeplan 10E uke 44 og 45

Periodeplan 10E uke 44 og 45 Periodeplan 10E uke 44 og 45 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 44: Kristian E, Lina Uke 45: Lisa, Juliana Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Samfunnsfag

Detaljer

Informasjon til koordinator

Informasjon til koordinator Informasjon til koordinator Denne informasjonen er ment som tillegg til, og presisering av de mer generelle beskrivelsene som ligger vedlagt og som fakultetet har utarbeidet. Det understrekes at dette

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Allmøte'Heliks' Molekylærbiologisk'Fagutvalg' Referat' Allmøte' Våren'2015' Tirsdag'6.'Mai' 16.15,'seminarrom'520B1' NG'terminalen'ved'HIB,'5'etg'

Allmøte'Heliks' Molekylærbiologisk'Fagutvalg' Referat' Allmøte' Våren'2015' Tirsdag'6.'Mai' 16.15,'seminarrom'520B1' NG'terminalen'ved'HIB,'5'etg' AllmøteHeliks MolekylærbiologiskFagutvalg Referat Allmøte Våren2015 Tirsdag6.Mai 16.15,seminarrom520B1 NGterminalenvedHIB,5etg Sak1.Valgavlederogordstyrer Sak2.Godkjenningavsaklistenogagenda Sak3.GodkjenningavreferatetfraforrigeAllmøte

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Hvordan informere om UIB-arrangementer

Hvordan informere om UIB-arrangementer Hvordan informere om UIB-arrangementer Får fagmiljøet ditt besøk av en viktig gjest, eller skal det skje noe utenom det vanlige lansering, oppstart av noe nytt eller andre lokale arrangementer? Her får

Detaljer

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV Vilhelm Bjerknes 1862-1951 Norsk geofysisk forening 100 år. Gratulerer! Her er stifterne. Avistegning, «Bjerknes spår men Gud rår», var teksten til tegningen. Bestefars far

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Robert Bjerknes 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Kandidater i PhD-programmet: Ca. 525 Antall disputaser: 87 Stor tematisk og metodologisk bredde Øket

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - e) Møtedato: 9. oktober 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten. Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap

Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten. Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap Slik økte vi den utreisende studentmobiliteten Professor Gunn Mangerud Instituttleder Geovitenskap Faculty of Mathematics and Natural Sciences Faculty of Mathematics and Natural Science Department of Biology

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Orienteringssak 1 b Møtedato: 12. mars 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 mai 2014 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Som påtroppende instituttleder vil jeg først takke avtroppende instituttleder

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 Strategi 2016-2020: Oppnevning og mandat for tre arbeidsgrupper

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Forskerutdanningen ved NMBU-MINA. Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling

Forskerutdanningen ved NMBU-MINA. Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling Forskerutdanningen ved NMBU-MINA Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Bruk av pliktår i ph.d.-utdanningen

Detaljer