MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis. Nå er vi omsider i mål, og dette ble behørig feiret for to uker siden, med både dekan og rektor til stede. Helge Tverberg veiledet oss gjennom et historisk tilbakeblikk på instituttet, og for dem som gikk glipp av innvielsesfesten: Tverbergs foredrag kan også leses i denne utgaven av MATnytt. Navnet på vinneren av Abelprisen 2015 er nettopp kunngjort. Faktisk er det to vinnere i år: John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg. Nash er jo til og med kjent for mange ikkematematikere, gjennom filmen A Beautiful Mind. Prisutdelingen finner sted 19. mai, og vi gleder oss til å få begge to på besøk i Bergen torsdag 21. mai! Forrige gang vi hadde en abelprisvinner på besøk var i 2011, da John Milnor fikk prisen. Akkurat som i 2011 vil det bli arrangert en matematikkfest for skoleelever på Festplassen (vi krysser fingrene for at været blir bra!), om ettermiddagen blir det foredrag om prisvinnernes arbeid. God påske! Med beste hilsen Sigmund Selberg

2 Har du bidrag til nyhetsbrevet? Har du deltatt på en interessant konferanse eller et seminar? Har du nyheter eller tips om ledige stillinger du gjerne vil spre til fagfeller og kollegaer? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk? MAT-nytt er interessert! Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og/eller bilder. Send på e-post til på twitter. Aktuelt Ph.d. kandidat Svenn Tveit disputerer 27.mars Svenn Tveit leverte i november avhandlingen Inversion of CSEM Data for Subsurface Structure Identification and Numerical Assessment of the Upstream Mobility Scheme. Disputasen vil finne sted kl i Aud. 5 i Realfagsbygget, og det blir mottakelse etterpå i Lunsjrommet med kake og kaffe. Bedømmelseskomiteen består av Gary M. Hoversten (Chevron), Ove Sævareid (IRIS) og komiteleder Inga Berre. Jarle Berntsen skal lede disputasen. Ph.d. kandidat Alexey Tochin holder seminar over selvvalgt emne 7.april Temaet for seminaret er "Rigged Hilbert spaces". Seminaret finner sted i det gamle lunsjrommet (4G18a) klokken Ph.d. kandidat Pål Næverlid Sævik holder seminar over selvvalgt emne 8.april Temaet for seminar er "Ensemble-based history matching methods". Seminaret finner sted i Auditorium 4 klokken

3 Nyheter Innflyttingsmarkering ved instituttet Etter ein lang flytteprosess, med mange krumspring og forseinkingar, kunne instituttleiaren endeleg invitere til innflyttingsmarkering fredag 13. mars. For fyrste gong på fleire tiår er endeleg instituttet samla i eitt bygg, og dette vart markert med kake og kanapéar på instituttet sitt nye lunsjrommet. Rektor klipte snora, og dekanen heldt tale, og Helge Tverberg gav dei frammøtte eit historisk tilbakeblikk i instituttet sine fyrste år. Rektor har klipt snora som markerer at alle dei tilsette ved Matematisk institutt no endeleg er flytta inn i Realfagsbygget 4.etasje. F.v. Fakultetsdirektør ved MN fakultetet Elisabeth Müller Lysebo, rektor Dag Rune Olsen og dekan Helge K. Dahle. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

4 Kåseri ved markering av Matematisk Institutts samling i Realfagsbygget 2015 Av Helge Tverberg DEL I Den 13. mars 2015 samlet de ansatte (+ noen gjester) seg for å markere at hele instituttet nå var blitt samlokalisert for første gang på mange år. Jeg holdt da et lite kåseri der jeg prøvde å gi et inntrykk av instituttets tidlige historie og her kommer det i skriftlig form for Mat-nytt, fordelt over to numre. Vi starter med noe som faller utenfor rammen, men er så interessant at det likevel bør med: Ljunggrens og Skolems Bergensopphold i Christian Michelsen, statsminister i 1905, døde i 1925 og donerte sin store formue (han var skipsreder) til et forskningsinstitutt som kom i gang i Skolem var forsker der, mens Ljunggren, som hadde hatt Skolem som veileder, var lektor på U.Pihls skole. Skolem skrev i denne perioden viktige artikler i tallteori, logikk og algebra, mens Ljunggren forsket i fritiden skolearbeidet levnet ham og tok i 1937 doktorgraden på Diofantiske ligninger. Det er rimelig å anta at de hadde kontakt seg imellom, men det vet jeg ikke noe om. I 1938 vendte så begge tilbake til Oslo, Skolem som professor, Ljunggren som lektor ved Hegdehaugen skole. Bilete av Helge Tverberg frå markeringa 13.mars. I 1948 ble Universitetet i Bergen opprettet (politikerne hadde det travelt, for den rike Lauritz Meltzer hadde satt en tidsfrist, og etter dennes utløp ville hans formue gå til hans slektninger i Fredrikstad i stedet for å bli til Meltzerfondet, som gjennom årene har betydd så mye for forskning og studenter ved UiB). Våren 1949 ble Matematisk Institutt etablert, med Ljunggren som første professor. De første 8 årene var det bare bifagsundervisning, der var ikke kapasitet til mer, selv om hjelpelærere ble brukt. Først sommeren 1953 kom det flere vitenskapelige stillinger idet Oddvar Bjørgum og John Olav Stubban ble dosenter i hhv. anvendt og ren matetikk. Bjørgum var utdannet meteorolog, men ble etterhvert mer og mer forsker, med bl.a. turbulens som viktig interesse. Stubban var ren matematiker med doktorgrad (i geometri) fra Bergen. Min egen kontakt med instituttet startet høsten 1954 da jeg rakk å ta eksamen i deskriptiv geometri (som var nødvendig for å kunne undervise i projeksjonstegning på realgymnaset) før jeg begynte 16 måneders

5 militærtjeneste. I desember 1958 ble jeg cand.real. med ren matematikk hovedfag og Selmer som veileder. Fremdeles var det ingen hovedfagsundervisning, så pensum måtte jeg for det meste lese på egen hånd. Fra 1.januar 1959 var jeg så ansatt som universitetslektor og litt senere ble Asbjørn Kildal, Kjell Overholt og Kjell Kolden ansatt som universitetslektorer i hhv. anvendt, anvendt og ren matematikk. Det ville føre for langt om jeg skulle si noe om alle ansatte, men Kolden og Stubban fortjener noen ord. Kolden har en uslåelig rekord ettersom han i sin tid (før 2. verdenskrig) brukte 2 1/2 år på å bli cand.real., med 4 bifag (som han leste to i slengen) og matematikk hovedfag. Han hadde en god hukommelse, så han lærte seg både gresk og latin og hadde ellers store generelle kunnskaper, hvilket gjorde at han på en av våre julefester vant en gjettekonkurranse der han var ett lag og resten av instituttet det andre. Han hadde opprinnelig vært i skolen, men vantrivdes der, så det var nok bra for ham å komme inn på UiB, der han var populær hos studentene. I 1984 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull. Stubban var ekspert i geometri og en glimrende foreleser. Her forteller jeg imidlertid om den gangen hans tidligere lærer fra Belgia, Lucien Godeaux, var gjesteforeleser i Bergen og det så ut til at det bare skulle bli tre tilhørere. Da ble en fjerde person, Helge Dalseide, som matematikerne spiste lunsj sammen med hver dag (han var slett ikke matematiker, men forskningsassistent for en geofysiker), bedt om å stille opp. Uhellet ville at Godeaux hadde den skikken å primært henvende seg til en bestemt person blandt tilhørerne, og dette ble da assistenten. Denne måtte da sitte gjennom flere forelesninger, nikke av og til og gi inntrykk av å forstå. Senere sa han at han følte at han kanskje ville ha blitt en god skuespiller. Godeaux var forøvrig en uhyre produktiv matematiker, som hadde produsert over 1000 bøker og artikler. Bjørgum (som nå var blitt professor) døde dessverre allerede i 1961, og ble da i 1963 etterfulgt av Sigve Tjøtta som hadde vært dosent i Bergen siden I det følgende skal vi gå nærmere inn på innsatsen til både Selmer og Tjøtta som to meget viktige personer for instituttets virksomhet. Ernst Sejersted Selmer ble ansatt som professor i Bergen i Da hadde han vært universitetslektor i Oslo siden Han hadde allerede gjort seg bemerket som dataekspert i England (dit han flyktet under krigen), og han fikk mye å si for datateknikkens utvikling i Norge. I 1950 hadde han hatt et lengre opphold i USA der han bl.a. var den første personen i Princeton som skrev et program som gikk gjennom datamaskinen der ved første forsøk. Han kom hjem fra USA med flere patenter på dette området i lommen. I Princeton fantes det mange stjerner; da Selmer kom dit ble han vist rundt av Einstein (som forøvrig nesten ble kjørt ned av fru Selmer noe senere). Han omgikkes også folk som von Neumann (matematikeren bak atombomben) og Atle Selberg (vår norske stjerne som da han ble forbigått ved en ansettelse i Oslo, i stedet fikk en ønskestilling ved Institute for Advanced Study i Princeton).

6 Da Selmer kom til Bergen gikk han til sentraladministrasjonen på universitetet og spurte om det var noe spesielt han kunne bidra med; det sier litt om hans holdning som ble uhyre verdifull for det ganske ferske UiB. Han bidro med mye: Innføring av ny studieordning ved UiB, oppbygging av dataavdelingen ved UiB, nasjonal innsats på samme område, oppbygging av distriktshøyskolesystemet. Han var også prodekan og dekan i en årrekke, og dessuten redaksjonssekretær for det populærvitenskapelige Nordisk Matematisk Tidskrift i mange år. Da han ga seg med det siste ble det 8 matematikere ved Kristiansand Distriktshøgskole som delte jobben mellom seg. Selmers dr.avhandling dreide seg om Diofantiske ligninger av en spesiell type, som også omfatter Fermats ligning. Da Andrew Wiles beviste at Fermats ligning ikke har heltallige røtter, og dermed løste et flere hundre år gammelt problem, var en gruppe som senere ble kalt Selmergruppen viktig, og det var selvsagt en stor tilfredsstillelse for Selmer og fruen da de fikk delta ved overrekkelsen av en stor pris, Rolf Schock-prisen, i Stockholm. (Der er en ennå mer ærefull pris for matematikere, Fieldsmedaljen, men den var Wiles ett år for gammel til å få). En viktig ting som Selmer gjorde var at han fikk opprettet en amanuensisstilling for Svein Mossige. Han skulle forske men også, i stedet for å undervise, hjelpe oss andre ansatte med beregninger på datamaskin. Jeg hadde selv meget stor nytte av dette ved flere anledninger. I store deler av den tiden alt det ovenstående ble utført holdt Selmer glimrende forelesninger og hadde mange hovedfagsstudenter. Han bega seg også inn på nye områder av tallteorien, inspirert av en tysk matematiker, Gerd Hofmeister, som mye tidligere hadde tatt en dr.grad i Bergen og senere opprettholdt kontakten ved gjensidige besøk. På disse områdene mente Selmer selv, med en berettiget stolthet, at han hadde skrevet to doktorgrader etter fylte seksti år. Tekst: Helge Tverberg Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

7 ENT3R-konferanse 2015 i Oslo Fredag 13. mars var det Ent3r-konferanse i NHO sine lokaler i Oslo. Mentorer, prosjektledere og kontaktpersoner fra nesten alle universitet og høgskoler i landet deltok. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arrangerte dette i samarbeid med NHO. Les mer om Ent3r her: Inga Sofie Sårheim, tidligere masterstudent på ABM og tidligere Ent3r-prosjektleder for UiB, var invitert foredragsholder. Hun jobber nå for Teach First. Kakepause. Fra venstre Agnes Flatmo (HiB), Aksel Hundstuen (UiB), Anders Westrheim (UiB) og Tommy Odland (HiB).

8 Henriette Johansen (HiBV) og Tina Trydal Rønsberg (UiB, vår prosjektleder på MI) ledet en erfaringsutvekslingssesjon. Kontaktpersonene for universitet og høgskoler hadde sitt eget møte i møtet, der Lovise Landsem fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering blant annet presenterte elevundersøkelsen (elever fra ungdomsskole og VGS som deltar på Ent3r). Konklusjonen fra elevundersøkelsen kan leses i bildet. Foto og tekst: Kristine Lysnes

9 Julelunsj og markering av Ivar Heuch sin 70.årsdag Den 19. desember møtte over femti tilsette ved instituttet og gjester opp for julelunsj og for å vere med på feiringa av Ivar Heuch sin 70. årsdag. Fleire av Ivar sine kollegaer gjennom mange år heldt tale for jubilanten, og det var overrekking av gåver frå instituttet og kollegaer. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

10 Trine Solberg Mykkeltvedt disputerte for ph.d. graden 19.desember Trine Solberg Mykkeltvedt forsvarte 19.desember avhandlingen sin Numerical solutions of two-phase flow with applications to CO 2 sequestration and polymer flooding. Bedømmelseskomiteen, bestående av Barbara Wohlmuth (Technische Universität München), Siddhartha Mishra (ETH Zürich) og komitéleder Florin Radu, godkjente avhandling og disputas. Disputasen ble ledet av Tor Sørevik. Trine ble ansatt som universitetsstipendiat ved instituttet i september 2010 etter å ha fullført mastergraden sin tidligere det samme året. Ivar Aavatsmark fra CIPR og Matematisk institutt har vært Trine sin hovedveileder i arbeidet med avhandlingen. Helge Dahle og Knut-Andreas Lie har vært biveiledere. Før disputas. F.v. Ivar Aavatsmark, Florin Radu, Trine Solberg Mykkeltvedt, Barbara Wohlmuth, Tor Sørevik og Siddhartha Mishra. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

11 Hentet fra Karbondioksid og olje i geologiske formasjonar Trine Solberg Mykkeltvedt disputerer fredag 19. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Numerical solutions of two-phase flow with applications to CO2 sequestration and polymer flooding». Vår og dei kommande generasjonane står framfor to store og motstridande utfordringar. På den eine sida aukar etterspurnaden av energi. Samstundes aukar den atmosfæriske konsentrasjonen av karbondioksid (CO2). Sjølv om fornybare energikjelder har fått auka merksemd dei siste åra, er ein framleis avhengig av "det svarte gullet", som mellom anna finst i Nordsjøen. Olja som vert henta opp frå geologiske formasjonar (reservoar) ligg i små lommer i bergarten. Ofte er det naturlege trykket i reservoaret så stort at olja strøymer opp etter at det har blitt installert ein brønn. For å oppretthalde trykket vert vatn eller gass injisert for å driva ut meir olje. Det kan også tilsetjast polymer i vatnet som blir injisert. Dette endrar eigenskapane til vatnet og gjer det meir tjuktflytande, slik at det får med seg meir olje ut av reservoaret. Samstundes er ein av dei mest lovande strategiane for å redusera utsleppa av CO2 å fanga gassen for så å lagra den i reservoar. Eit døme på dette er Utsira-formasjonen, der det sidan 1996 har blitt injisert CO2 i samband med gassproduksjon ved Sleipnerfeltet. Både i samband med CO2-lagring og oljeutvinning er det mange utfordringar. Det er viktig å vite kva som skjer i reservoaret for å kunne svara på spørsmål om brønnplassering; om det lønnar det seg å tilsetje polymer, og om CO2 fortsatt vil bli lagra. Det er vanskeleg å gjera målingar i reservoaret, geologien er ukjend, og det er snakk om prosessar som spenner over langt tid og store område. Eit nyttig hjelpemiddel er matematiske og numeriske modellar som skildrar dei ulike prosessane for å tilnærma korleis flyten vil vera i reservoaret. Temaet i avhandlinga er knytt til evaluering og bruk av slike numeriske modellar. Spesielt er erfaringar og data frå CO2-injeksjonen i Utsira-formasjonen brukt til å finna ukjende størrelsar i samband med lagring av CO2. Vidare er numeriske metodar analyserte i samband med injeksjon av vatn og polymer, og nye utfordringar ved bruk av desse blir kasta lys over.

12 Kristian Fossum disputerte for ph.d. graden 13.februar Kristian Fossum leverte i starten av november avhandlingen Assessment of Sequential and Simultaneous Ensemble-based History Matching Methods for Weakly Non-linear Problems, og etter positiv innstilling og godkjent prøveforelesning var det 13.februar endelig klart for disputas. Komiteen bestående Albert C. Reynolds (University of Tulsa), Geir Evensen (Statoil) og komitéleder Guttorm Alendal, godkjente avhandling og forsvar, og belønnet doktoranden med doktorgrad. Den erfarne Alf Øien var disputasleder. Kristian ble ansatt ved CIPR i Trond Mannseth har vært Kristian som hovedveileder, mens Oliver Dean og Hans J. Skaug har vært biveiledere. Fra før har Kristian en bachelor- og mastergrad i petroleumsteknologi fra UiB. Rett før disputasen starter. F.v. Hans J. Skaug, Alf Øien, Guttorm Alendal, Kristian Fossum, Trond Mannseth, Geir Evensen og Albert C. Reynolds. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

13 Hentet fra Reduksjon av usikkerhet i petroleumsmodeller Kristian Fossum disputerer fredag 13. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Assessment of Sequential and Simultaneous Ensemblebased History Matching Methods for Weakly Non-linear Problems». For å dekke det stadig økende energibehovet i verden er man avhengig av en effektiv oljeutvinning, i tillegg til fornybare energikilder. Etterspørselen etter olje kan bare dekkes dersom man utnytter de tilgjengelige ressursene på en effektiv måte. For å oppnå en slik effektivisering trenger man nøyaktige modeller for strømning av olje og gass i undergrunnen. Før den blir produsert befinner oljen seg inne i små porer i bergarten. Når en brønn borres sørger trykkforskjeller for at oljen beveger seg gradvis mot brønnen. Oljestrømmen gjennom bergarten avhenger derfor i stor grad av størrelsen og fasongen på porene, og spesielt på hvordan porene henger sammen. For å forutsi hvordan oljen beveger seg benyttes matematiske og numeriske modeller. Disse modellene er fundamentale hjelpemidler for en effektiv drift av oljereservoaret. Ved å benytte slike modeller kan man beregne fremtidig produksjon, og det er mulig å evaluere effekten av eventuelle endringer i driften. I modellene er bergartens egenskaper, som for eksempel porestørrelsen, representert som parametere. Uheldigvis er det kun mulig å gjøre direkte målinger av bergartens egenskaper ved brønnene, og det knytter seg derfor stor usikkerhet til den nøyaktige verdien av disse parameterne gjennom store deler av oljereservoaret. Siden strømmen avhenger av bergartens egenskaper, vil resultatene fra modellene være usikre. En populær metode for å redusere usikkerheten i modellene er å benytte seg av historiske data. Numeriske historie-tilpassings algoritmer vil da automatisk justere de ukjente parameterne slik av modellene tilpasses de observerte data. Etter en slik justering av parameterne kan modellene benyttes til å forutsi oljens bevegelser med større nøyaktighet. I avhandlingen undersøker Fossum de forskjellige karakteristikker som definerer de ulike historie-tilpassings algoritmene både analytisk og numerisk. Det er lagt spesielt vekt på forskjeller som oppstår dersom man benytter de historiske data sekvensielt, eller benytter alle data på en gang.

14 Christian Autenried disputerte for ph.d. graden 13.februar I oktober leverte Christian Autenried sin avhandling «Pseudo H-type algebras and sub- Riemannian cut locus», og 13. Februar var det duket for disputas. Opponentene Bruno Franchi (Universitaà di Bologna), Boris Kruglikov (Universitetet i Tromsø) og komitéleder Christian Schlichtkrull godkjente avhandling og disputas. Ivar Heuch ledet disputasen. Christian ble ansatt ved instituttet som universitetetsstipendiat i januar 2011, og har i arbeidet med avhandlingen hatt Irina Markina som hovedveileder, og Alexander Vasiliev og Andreas Leopold Knutsen som biveiledere. Frå før har Christian diplomgrad i matematikk med sidefag økonomi fra Ludwig-Maximilians Universität München. På grunn av flystreik i Tyskland ble den førsteopponenten forhindret fra å komme til Bergen, og deler av disputasen ble derfor gjennomført via Skype. F.v. Bruno Franci på Skype, Christian Auenried og Ivar Heuch. Etter fullført disputas. F.v. Irina Markina, Ivar Heuch, Christian Autenried, Alexander Vasiliev og Boris Kruglikov. Foto/opphavsrett: Elin Arntzen/Universitetet i Bergen

15 Hentet fra: Hvordan finner man den korteste veien? Christian Autenried disputerer fredag 13. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Pseudo H-type algebras and sub- Riemannian cut locus. Sub-Riemannske områder er et matematisk begrep for områder der man bare kan bevege seg i bestemte retninger. Det vanligste eksempelet handler om å parkere en bil. Vi er interessert i hvor mange måter man kan parkere bilen på, når man vil kjøre kortest mulig. Siden man ikke nødvendigvis kan kjøre i en rett linje, men må kjøre i de tillatte retningene, kan det være flere forskjellige veier som er kortest. I en sub-riemannsk cut locus samler man alle «parkeringsplassene» det finnes mer enn en korteste vei til. Christian Autenried har jobbet med dette i høyere dimensjoner, der ting er mye mer komplisert, siden slike «parkeringsplasser» er veldig vanskelige å finne. Dette arbeidet kan brukes i alle situasjoner der man må kontrollere et system. Det er et veldig vanlig problem i ingeniør- og fysikk-fag. I tillegg klassifiserte Autenried de spesielle algebraene som vi kaller «pseudo Heisenberg type algebras» eller «pseudo H-type algebras». Klassifisering er når man sorterer objekter basert på noen bestemte egenskaper. Man kan forestille seg at det er som å sortere «Non Stop» etter farger. Selvfølgelig er det ikke så enkelt, men like morsomt. Dette er et problem som er mest av teoretisk interesse. Vi gratulerer Trine, Kristian og Christian!

16 Utlysninger, frister og kurs UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER I AKADEMIAAVTALEN 2015 Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB ble inngått i oktober 2013 med en avtaleperiode på 5 år ( ) og et budsjett på kr 55 millioner (kr 11 MNOK pr. år). Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil. Akademiaavtalen skal også brukes strategisk for å stimulere samarbeid innen de utvalgte områdene internt på UiB, og med korresponderende miljøer i Statoil. Følgende tre satsingsområder blir lagt til grunn når det inviteres til søknader fra fagmiljøene: 1. Integrasjon av måling og modellering av undergrunnen 2. Ukonvensjonelle ressurser 3. Energi omstilling Søknadsprosessen av forskningsmidler i Akademiavtalen i 2015 er delt inn i en 2-stegs prosess: Steg 1: Søker sender inn en 1-sides prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal sendes til styringsgruppens sekretær pr e-post innen frist 8. April, 2015; Styringsgruppen i Akademiaavtalen vurderer prosjektbeskrivelsene. De søkere som går videre til steg 2 får svar innen 20. April, 2015 om å sende inn full søknad til steg 2. Steg 2: Prosjektsøknader sendes inn elektronisk innen frist 12. Juni, Søknadene vil vurderes og rangeres av et rådgivende utvalg med en representant fra hvert fakultet som er relevant i vurdering av søknader innen satsingsområdene. Styringsgruppen i Akademiaavtalen vil vedta tildelingene 24. Juni, Det kan søkes om midler til: Forskningsprosjekter (PhD, Postdoc, Prof II, gaveprofessorat/ brofinansiering, muligheter for industrifinansiering i relevante Forskningsrådsprosjekt) Ekskursjoner for MSc og PhD-studenter. Følgende retningslinjer og krav legges til grunn for tildeling og bruk av midlene: De skal brukes innen satsningsområdene. Tildelinger til stipendiater og PostDoc følger rundsumsatsene til NFR. Det gis midler til stillinger, eventuelt til mindre utstyr og drift knyttet til disse stillingene, for eksempel innen rundsumsbevilgning til disse stipendiatstillinger.

17 Har du lyst å delta i Forsker grand prix? Forskningsdagene i Bergen og UiB inviterer til et informasjonsmøte om Forsker grand prix torsdag 9.april kl. 10. Sted: Kommunikasjonsavdelingen ved UiB, Johannes Bruns gate 12, 6.etasje. Vinneren av fjorårets Forsker grand prix i Bergen, Audun Havnen, kommer for å fortelle litt om sine erfaringer. I tillegg blir det en del praktisk informasjon om hva du du kan forvente som deltaker i Forsker grand prix. Lenke til informasjonsmøtet i kalenderen: Retningslinjer for å delta i Forsker grand prix (FGP): Hver konkurranse skal ha ti ph.d.-kandidater som deltakere. Deltakerne trenger ikke å ha kommet så langt i sin forskning at de har trukket konklusjonene av arbeidet sitt, men skal minimum være i stand til å presentere forskningsprosessen sin på en god måte. Deltakerne må regne med å bruke en god del tid på konkurransen. Derfor er det en fordel at de ikke skal disputere i nær framtid. Kandidatene skal ikke ha disputert før konkurransen finner sted. Frist for påmelding til Forsker grand prix er 15.mai. Les mer om Forsker grand prix på Forskningsdagene i Bergens hjemmeside: Do you want to participate in Researcher s Grand Prix/ Forsker grand prix? National Science Week/ Forskningsdagene and UiB invite PhD-candidates to an information meeting about Researcher's Grand Prix/ Forsker grand prix on the 9 of April at 10 am. The meeting will take place at the Communication Division/ Kommunikasjonsavdelingen UiB, Johannes Bruns gate 12, 5 floor/ 6.etasje. We will here share with you some practical information about how to apply and what you as a participant can expect from Forsker grand prix. Last year's winner of Forsker grand prix in Bergen, Audun Havnen, will also be there to share his experience and to answer any questions you may have. Link to the event in the UiB calendar: The Forsker grand prix application deadline is 15 of May! For further information about Forsker grand prix:

18 Det gis ikke støtte til egne prosjekter bestående kun av drift og/ eller utstyr hvis ikke helt spesielle grunner taler for det. Ubrukte midler på en aktivitet overføres automatisk til neste år dersom aktiviteten ikke er avsluttet. Aktiviteter med ansettelser termineres når den ansatte slutter i stillingen, enten det skjer etter planlagt periode eller før. Eventuelle restmidler som er igjen når en aktivitet er ferdig skal tilbakeføres. Vertsinstitutt/ avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektslutt. Styringsgruppen utarbeider årlig en statusrapport til Statoil, og instituttene skal gi innspill til denne rapporten innen 1. April hvert år etter malen som er angitt i bevilgningsbrevet. Seminar - sammensatte lærevansker 6. mai 2015 kl SiB Rådgivning arrangerer i samarbeid med Statped et halvdagsseminar i Studentsenteret, der vi setter fokus på sammensatte lærevansker. Hvordan møte studenter som sliter med å organisere sin egen studiehverdag? Det kan være utfordringer i forhold til det å samarbeide i grupper, i forhold til læringsstrategier og bare det å organisere sin egen praktiske hverdag. Vi presenterer tilretteleggingsmuligheter for studenter med Asperger, ADHD, ADD og for studenter med lignende utfordringer, men som befinner seg i gråsonen, uten diagnose. Program kommer. Nynorsk-kurs for framandspråkelege tilsette POA tilbyr eit innføringskurs i nynorsk for framandspråklege tilsette i april (12 timar fordelt over 3 dagar: 8.april, 15.april og 22.april). Dersom de har ein eller fleire personar med internasjonal bakgrunn tilsett i ein administrativ stilling, eller annan type stilling som vil ha nytte av eit slikt kurs, vær venleg å informer dei om tilbodet. Nærare informasjon og lenke til registreringsskjema er her: Medietrening for forskere 23. april Dette kurset passer for forskere som vil formidle mer, og bedre, gjennom media. Kurset består i hovedsak av intervjutrening, men det blir også noe teori. Vi tar blant annet for oss: Hvordan få media interessert i din forskningssak? Valg av riktig kanal for din nyhet. Hvordan gjennomføre et godt intervju? Dine rettigheter når du blir intervjuet.

19 Kursholdere er Petter Halvorsen og Tom Berntzen fra firmaet Corporate Communications, i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen. Både Halvorsen og Berntzen er tidligere journalister og har lang erfaring med medietrening av forskere, ledere og andre. Alle deltakere må på forhånd melde inn en sak de vil øve spesielt på. Kurset foregår på norsk. Påmelding innen onsdag 8. april Du melder deg på via søknadsskjema på nett. Begrenset antall plasser som blir fordelt på fakultet og fag. Påmelding er bindende. Hvis du melder deg av etter påmeldingsfristen, er det fare for at plasser blir stående tomme. Kurset er gratis for deltakerne og finansieres av sentrale opplæringsmidler ved UiB. PhD on Track - Library Course for PhD students at the Science Library The University Library offers PhD candidates at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences a series of courses addressing publishing issues, advanced literature searching techniques and information management. The main part of the program is held on April 14th, with additional workshops on April 15th. The course consists of independent modules that can be combined freely and includes free lunch for the participants. We will give lectures and workshops covering Open access - increase the impact of your thesis Publication impact - what does it mean Minimum effort - find scientific literature efficiently Making the most of scientific databases Manage & keep track of references (EndNote) Theory and general principles are presented in plenary sessions. Workshops offer hands-on experience, allowing you to search using your own research questions. Here you can find more information about each course. For questions: contact us.

20 Velferdstilbud Velferdsutvalgets e-postliste /The Welfare Committee's electronic mailing list: Skikort - Eikedalen skisenter Velferdsutvalget har kjøpt inn et visst antall skikort ved Eikedalen skisenter. Priser: Voksen 16 år+: Dagskort kr. 270,- (ord. 320,-) maks 2 kort Barn 7-15 år: Dagskort kr. 210,- (ord. 260,-) maks 2 kort Send forespørsel til og kvitterer ut kort i ekspedisjonen i Christiesgt 18, 4 etg. En må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av skikort. Ski cards - Eikedalen skisenter The Welfare Committee has bought ski cards at Eikedalen skisenter (NO). Prices: Adult 16 y +: Day card NOK 270,- (ord. 320,-) max 2 cards each Children 7-15 y: Day card NOK 210,- (ord. 260,-) max 2 cards each You send a request to You sign for the card and collect it at Christiesgt. 18, 4 etg. You have to approve the wage deductions in order to get the card. Bli kjent med Bergen Velferdsutvalget har igangsatt et prosjekt vi kaller "Bli kjent med Bergen". Vi ønsker gjennom dette prosjektet å gi ansatte ulike tilbud til som gir en mulighet til å bli kjent og utforske Bergen. Velferdsutvalget har gjennom lengre tid tilbudt byvandring i Bergen tilbud om å bli kjent med byfjellene. Om ikke lenge blir det også en mulighet til å bli kjent med sjøen som omgir Bergen. Get to know Bergen The Welfare Committee has introduced a new project called "Get to know Bergen". The aim of this project is to offer university employees a range of different opportunities to get to know and explore Bergen. The Welfare Committee already has well-established city walking tours in Bergen and is now also offering organised trips to the mountains surrounding the city.

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK

NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK NYTT FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK Nr. 13 3. mai 2010 Innhold/Content Ny instituttleder: Petter Bjørstad Søkertall Reiseregning/Travel claim form Valg til fakultetsstyret, gruppe B og D Førstehjelpskurs/First-aid

Detaljer

NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS

NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS NEWS FROM THE DEPARTMENT OF INFORMATICS 15 April 2011 HAPPY EASTER! Content / innhold Publication points 2010 Changes in IT-support Vacant position Easter Broadband Election for the University Board 2012

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no

Velferdstinget i Bergen Studentsenteret, Parkveien 1 5007 Bergen. Side 110 Telefon: 555 45 011 post@vtbergen.no vtbergen.no VT 47/15 Integreringsprisen Side 110 Telefon: 555 45 011 Mandat for Velferdstingets integreringspris Integreringsprisen er en pris som skal deles ut til den studentorganisasjonen i Bergen som har gjort

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 6 Mån 8.2 Tys 9.2 Ons 10.2 Tors 11.2 Prøve kap 3 KRLE Fre 12.2 Veke 7 Mån 15.2 Tys.2 Ons 17.2 Tors 18.2 Prøve i matematik k Se. planen Fre 19.2 Prøve Naturfag s 134-146 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Informasjon til koordinator

Informasjon til koordinator Informasjon til koordinator Denne informasjonen er ment som tillegg til, og presisering av de mer generelle beskrivelsene som ligger vedlagt og som fakultetet har utarbeidet. Det understrekes at dette

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 mai 2014 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Som påtroppende instituttleder vil jeg først takke avtroppende instituttleder

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

http://www.forskningsradet.no/no/nyheter/matematikk_og_ikt_skal_evalueres/12539663 29718?WT.ac=forside_nyhet.

http://www.forskningsradet.no/no/nyheter/matematikk_og_ikt_skal_evalueres/12539663 29718?WT.ac=forside_nyhet. MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 Mai 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Vi er som kjent midt oppe i evalueringen av forskning innenfor matematikk i

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 37

9A Arbeidsplan for uke 37 Norsk Uke 39 Uke 38 Uke 37 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 37 Navn: Informasjon: Idrettsdag: Oppmøte på Hortemo seinest 09:15. Husk gymtøy. Det blir salg

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01.

PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01. PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier Roland Jonsson 01. juni, 2015 Det medisinsk-odontologiske fakultet Basalforskning, klinisk forskning,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus, og varte fra kl. 09:15-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Kurskatalog høsten 2010 Servicekontoret for næringslivet Kundetorg Brosjyrer Internett Servicetelefon Etablererpakke Nyhetsbrev Etablererkurs Temakveld Veiledning Forretningsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Hvordan informere om UIB-arrangementer

Hvordan informere om UIB-arrangementer Hvordan informere om UIB-arrangementer Får fagmiljøet ditt besøk av en viktig gjest, eller skal det skje noe utenom det vanlige lansering, oppstart av noe nytt eller andre lokale arrangementer? Her får

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

MØTEREFERAT/PROTOKOLL

MØTEREFERAT/PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref.: 2015/599 Dato: 20.04.2015 MØTEREFERAT/PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Forskningsutvalget Stig Solheim / Aasta Pettersen Møtetid: Tirsdag 16. april kl. 12.00

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

NAFALM NAFALM. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Elin O. Rosvold, leder. Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM NAFALM Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Elin O. Rosvold, leder Elin O. Rosvold, Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM Hva er en forskerskole? Forskningsrådet

Detaljer

NYHETSBREV- JANUAR NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER. Administrasjon: LEDERGRUPPEN

NYHETSBREV- JANUAR NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER. Administrasjon: LEDERGRUPPEN NYHETSBREV- JANUAR Administrasjon: NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER TENKs ledergruppe har vedtatt å begynne å sende ut et månedlig eksternt referat som dette. Vi håper dette kan gjøre TENK mer åpent og

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

News from THE DEPARTMENT OF INFORMATICS NO. 5 2013. 12 th April 2013. Content:

News from THE DEPARTMENT OF INFORMATICS NO. 5 2013. 12 th April 2013. Content: News from THE DEPARTMENT OF INFORMATICS NO. 5 2013 12 th April 2013 Content: New PhD student: Bo Sun Liljan Myhr 60 th Anniversary congratulations! Department gathering in Rosendal 15 th to 16 th April

Detaljer

NEF Annual Meeting. June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy. Scientific and Social Program

NEF Annual Meeting. June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy. Scientific and Social Program NEF Annual Meeting June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy Scientific and Social Program 1 SCIENTIFIC PROGRAM Friday, June 10th, 2011 Treatment of Endodontic Infections Prof. Josè Siqueira Jr, DDS, MSc. PhD Presentation

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Forskerlinjen i medisin

Forskerlinjen i medisin 1 Forskerlinjen i medisin 2 Bakgrunn og hensikt Opprettet i 2002 ved alle 4 medisinske fakulteter, modellen utarbeidet i samarbeid med KD og Forskningsrådet Antall leger med doktorgrad var synkende Alder

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Kryptografi ved NTNU. Kristian Gjøsteen. 1. mars 2005

Kryptografi ved NTNU. Kristian Gjøsteen. 1. mars 2005 Kryptografi ved NTNU Kristian Gjøsteen 1. mars 2005 Oversikt Forskningsprogrammer Personer og forskningsaktivitet Utdanningstilbud Forskningsprogrammer Informasjonssikkerhet ved NTNU NTNU har et interfakultært

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE. TDT4136 Logikk og resonnerande system. Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00 Side 1 av 6 KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4136 Logikk og resonnerande system Laurdag 8. august 2009, kl. 09.00 13.00 Oppgåva er laga av Tore Amble, og kvalitetssikret av Lester Solbakken. Kontaktperson

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Arbeidsplan Spjelkavik Ungdomsskole 10 F Uke 6 og 7 Elev:

Arbeidsplan Spjelkavik Ungdomsskole 10 F Uke 6 og 7 Elev: rbeidsplan pjelkavik Ungdomsskole 10 Uke 6 og 7 lev: Verd å merke seg: Ordenselever: Uke 6:ena og Tord Uke 7:enjamin,Marianne,rling Kroppsøving UK 6 : Vi øver til GP + balanse, koordinasjon og rytme UK

Detaljer