FAUSKE KOMMUNE UNGE LOVENDE - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE UNGE LOVENDE - KULTURMIDLER 2010 - SÆRSKILTE TILTAK KULTUR"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/2872 I I Arkiv Jo~alpostID: sakid.: 10/615 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 033/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: UNGE LOVENDE - KULTURMIDLER SÆRSKILTE TILTAK KULTUR Vedlegg: Søknad fra Unge Lovende Saksopplysninger: Unge Lovende (band med 5 voksne menn fra Valnesfjord) søker om tilskudd på kr ,- til montering av varmepumpe i øvingslokalene. Total kostnad er kr ,- Utdrag fra retningslinjene: 12 Tilskudd til særskilte tiltak Støtte gis tillag/foreningerlenkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema. Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. Søknader behandles av Drifsstyret. Søknaden må inneholde:./ Beskrivelse av tiltaket/prosjektet./ Budsjettforslag og jinansieringplan for prosjektet/aktiviteten. Søknaden må foreligge på forhånd. Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret. Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15. november i samme kalenderår som tildelingen er foretatt. SØKNADSFRIST: INGEN, men tiltaket kan ikke være på begynt før tilskudd er gitt. Saksbehandlers vurdering: Tilskuddet til varmepumpe skal brukes på "egen eiendom". Tilskuddet får derfor karakter av å være av privat karakter - som ikke tilkommer flere enn den aktuelle grppen. Tilskuddsordningen til særskilte tiltak bør tilkomme flere - og i dette aktuelle tiltaket, eksempelvis flere band. Det anbefales at søknaden avslås.

2 INNSTILLING: Søknaden avslås med begrnnelse i 5 i Fauske kommunes retningslinjer for kulturstøtte. Tiltaket bør være åpent for alle. Ragnar Pettersen Rådmann Stig Løvseth Kultursjef

3 Fauske kommune (J Driftstilskudd D Tilskudd til grendehus Kulturkontoret D Tilskudd til private anlegg ~.- PostbÒk's~93")18201 tr...,-=" - Fa U ske;- ~ D Underskuddsaaranti 'b I ~f Fauske komrnune Tilskudd til særskilte tiltak _ :k~.k.~j!r;i3tj2~..,~ I i. I L( 3 =- ö- _ Klaf$enng --_..,...- rs-iõ--- Opp IvsnîngêrJWm'~f~åiìi - Sctt kryss foran aktuell tilskuddsordning. Se retningslinjer for kommunale tilskudd:iordninger for veiledning og kriterier. NB! Bruk ett skjema tor bven tilskudd Søknad om kommunale kulturmidler '/U/;",;;;; ';:)",""';,tilw;ii);;:.u.,/;)u) c/; u;; J: Navn d:gaili I tyt;f339 -'TO/ (p 'tj E-postadresse: Ung Lo er~ e - I Trond.hagen~fauske.kommune.no Adresse: Kosmo Tilsluttet hovedorganisasjon/forbund: I ;~t~šmmer: Valnesfj ord I Poststed: Navn leder: Trond I Hagen Etternavn:. Trond.hagenúùfauske.kommune.no Adresse:.1 E-postadresse: Nordengveien I ;~tilšmmer: I Valnesfjord Poststed: Telefon privat: Telefon arbeid: Mobil: Navn kasserer: Fred Østli Adresse: Nordengveien I Etternavn: I ~~~oillloe2:4 537 I ;~t~~nmer: V alnesfj ord I Poststed: Telefon privat: Teletèm arbeid: Mobil: io Opply~" snin~..1.~~-/; ~... /;;; c...,',.c :: '+;)"F;;; l!iil :r/; ; ;i:!ijx."')fi!." c. JX: c./; i i",";, :ii ;i "C'C,c... il...' tif cc'.;/;':;,c"t1;i:f_jj!j;: Samlet medlemstall: Aktive: Aktive under L 8 år: 5 5 Passive: Medlemskontingent: Voksne Kr.: 2500,- I Barn Kr.: Eventuell særkontingenten (eks treningssavgift): I Familie Kr.: Aktive over 18 år: 5 Kontingent passive/støttemedlem Kr.: XF,..., /; Fci Andel av kontingenten som bifaller organisasjonen /Iaget lokalt: Kr.: 2 500,- A d','/;/;,;;;;/;. I Voksne kr.: I Barn Kr.:.c",,;;;;; 'n re,,0... /;/;,/;/;. 1- ';',;';;;;U,;; :FF,WW;);;,;'; Tril;iii!;!;'!;'; ;; Skriv her:,wffi/iwl ;;;c 2.C.01, ocr Ka; lj Dato/sted W ti~çl,if

4 Fauske kommune Kulturkontoret Postboks 93,8201 Fauske D Driftstilskudd D Tilskudd til grendehus D Tilskudd til private anlegg D UnderskuddsgarantI IL Tilskudd til særskilte tiltak Sett kryss foran aktuell tilskuddsordiiing_ Se retningslinjer Îor kommunale tilskuddsordninger for veiledning og kriterier. ~'B! Bruk ett skjema for hvert tilskudd. Søknad om kommunale kulturmidler DRIFTTILSKUDD: Dersom det i inneværende år ventes større endringer i lagets økonomi, i forhold til siste år, må dette spesifiseres, evt. budsjett vedlegges. Siste års regnskap og årsrapport skal følge med søknaden. TILSKUDD TIL GRENDEHUS- TILSKUDD TIL PRIVATE ANLEGG: Redegjør for hva midlene er tiltenkt brukt til Budsjett som viser utgifter og annen finansiering skal følge med søknaden TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK: Redegjør for aktiviteten/arrangementet det søkes om (bruk evt. eget ark). Vi øver i et nedlagt fjøs som er ombygd. På vinteren er det meget kaldt og det fører til høye fyringsutgifter. For å kunne redusere fyringsutgiftene, ønsker vi å installere varmepumpe. Vi søker om tilskudd til innjøp av varmepumpe. Se vedlegg om budsjett Budsjett som viser utgifter og annen finansiering skal følge med søknaden UNDERSKUDDSGARANTI: Beskriv aktiviteten det søkes garanti for. Budsjett som viser utgifter og annen finansiering skal følge med søknaden

5 Budsjett Varmepumpe for Unge Lovende Utgifter Pumpe Frakt 637 Montering 3000 Sum Inntekter Støtte Fauske kommune 3659 Dugnad montering 3000 Egenbetaling 7977 Sum 14636

6 Wilfa komplett varmepumpe Side 1 av L HPINV 44ACl2 Wilfa komplett varmepumpe - HPINV44AC12 Med varmepumpe fra Wilfa kan du redusere strømkostnadene dine enkelt og effektivt. Aldri har det vært lettere å montere en varmepumpe selv, noe som gjør at du sparer kroner i innstallasj on ,- Kun 700,- pr mnd (20 mnd) Kredittkjøpspris ,- Inverter system Høy varmeeffekt: 4400 W (nom. 3,9 kw etter iso 5151) Kjøleeffekt maks: 3850 W (nom. 3,5 KW etter iso 5151) Strømforbruk: 1130 watt (kjøling), 1230 Watt (oppvarming) Virkeområde: grader C Kjølernedie R410A (30% mer strømeffektivt enn R407C-systemer) Type Lydnivå: 28 db(a) min. ( 55 dba maks Varmeeffekt viftehastighet) maks LCD display fjernontroll Selvmonteringssystem: Montering på 1-2- Kjøleeffekt Systemet består av hurtigkoblinger og automatiske sikkerhetsventiler, som kun åpner for kjølemediet når det er utvendig tett forbindelse. Dette sikrer at det ikke kommer luft inn i systemet, og at det ikke lekker kjølemedium ut. Det gjør også at systemet mye enklere kan monteres i skiftende temperaturer, i motsetning til tradisjonelle systemer. Monteringssettet (rørene som forbinder ute- og innedel) er vakuumert. Når delene settes sammen får koplingene en utvendig tett forbindelse før sikkerhetsventilene åpner for kjølemediet. Dette gir en sikker montasje og kort monteringstid - 1 til 2 timer. Monteringsforklaring med bilde og tekst følger med. 3 maks Tilpasset norske forhold med varmekabel i Temperaturvirkeæfåd40 grader COC bunpanne og ~ndt k?~pressor Kjølemedium R410A 4 meters montenngskit inkudert A fi kt' fr 1 ll1t iter time k' l L. I' inne e ve. Avfukting av innedel ved kjøling: 1,1. v Ud inmgd a,. Automatisk avriming Jø mg Varmekabel i bunnpanne Be~o~styrt. Forvarming av kompressor avnmmg utedel Last ned monteringsanvisning her Last ned bruksanvisning her Varmekabel i Ja bunnpanne utedel Inverter 4400W 3850W Ja Forvarming av Ja kompressor utedel Styringssystem Inverter Støynivå innedel 28dB Selvmonteringsyshm Monteringskir Ja inkludert

7 Wilfa komplett varmepumpe HPINV44ACl2 - billig hos elprice.no Side L av L II TIL FORSIDEN II KUNDESENTER II JOBB I ELPRICE II KONTAKT OSS II OM ELPRICE i! MIN SIDE TV & DVD LYD & MP3 DATA Søk SPILL TELE KAMERA HUS & HAGE HVITEVARER SMÄELEKTRISK HPINV44AC12 WILFA KOMPLETT VARMEPUMPE - HPINV44AC ,- Lagervarei sendes innen 24t Finansiering: Kun 700,- pr mnd(20 mnd) Kredittkjøpspris ;-, eff.rente L----- Ditt postnummer:.8215" ~ ""kr 637,00 - Levert tu adr;;;e (DHLl~-1 Med varmepumpe fra Wilfa kan du redusere strømkostnadene dine enkelt og effektivt. Aldri har det vært lettere å montere en varmepumpe selv, noe som gjør at du sparer kroner i innstallasjon. Systemet består av hurtigkoblinger og automatiske sikkerhetsventileri som kun åpner for Produktinfo Spesifikasjoner Produktanmeldelser inve'it'er--sy'ste"n;". Høy varmeeffekt: 4400 W 3,9 kw etter iso kjølemediet nilr det er utvendig tett forbindelse. Dette sikrer at det ikke kommer luft inn i systemetiog at det ikke 1.. Vis full tekst Varmeeffekt maks 4400W Temperaturvirkecmråde grader (CC Kjølemedium R410A Varmekabel i bunnpanne utedel Ja Støynivå innedel 28dB Selvmonteringsystem Ja Monteringskir inkludert Ja Skriv ut Andre bestselgere: Beha Beha og Gorenje Husqvarna innbyggingspakke innebyggningspakke innbyggingspakke induksjon INNEBYGGPK3 keramisk INNEBYGGPK4 Beha A 602 PYR er en knmh ,- Norskprodusert stekeovn ,. INNEBYGGPK9 Kvalitetspakke fra Hiic:nv;: Gorenje Gorenje innbyggingspakke innbyggingspakke B07110AX+IT604AS.INNEBYGGPK6 INNEBYGGPKll Ny pattentert stekeovn Lekker høyskapsovn i fr... h~ , ,., 6.999,. N~ mfld BanklD,slllRlll'nQ' l:lt3'll!elprice CHAT! Noe vi kon hjelpe med? Vi et thgjengéjig og ktjò t...~~~~_~~~ qj~~_x.!~_~~~ ~~~~' E,:PD~t~~!_esse SIST BESØKTE PRODUKT Wílfa komplett varmepumpe (HPINV44AC12) Wilfa komplett varmepumpe (HP44AC12) SIST BESØKTE KATEGORI SISTE SØK Varmepumpe TrYQqnet'* Kundesenter'* Handiehjelp $ Hand!(;kor,to (I Om Eipdce (I Kontakt: o~.;s Verifiedby VISA Deve.ioped by NetPower L O

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 1012867 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 031/10 I DRIFTSUTV ALG Dato: 21.04.2010 I FAUSKE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Luft/luft-varmepumper Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Luft/luft-varmepumpen IVT Nordic Inverter er laget for deg som har elektrisk oppvarming

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer