Sportsplan for Mysen IF Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Mysen IF Fotball"

Transkript

1 Sportsplan for Mysen IF Fotball

2 VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Mysen IF Fotball: Samhold, stolthet og åpenhet Samhold betyr: Å vise lojalitet ovenfor alle menneskene i klubben Å vise lojalitet ovenfor de beslutninger som tas, selv om man kanskje ikke alltid er helt enig Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg Å stå samlet både i medgang og motgang Å diskutere, og å møte diskusjoner med åpenhet og en positiv innstilling til engasjementet som har ført til diskusjonen. Å lytte til hverandre Å ta vare på hverandre Stolthet betyr: Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben. Å gjøre så godt man kan o Selv i motgang! Å stå for sine meninger og handlinger, men også respektere andres Å vise respekt ovenfor våre medmennesker, medspillere så vel som motstandere og dommere. Åpenhet betyr: Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben Å ha aksept og respekt for at vi alle er forskjellige Å opptre ærlig og redelig både på og utenfor banen Å vise ydmykhet for hverandre og de regler som gjelder Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss Å være villig til å lære av andre, så vel som å lære bort til andre og husk: Trygghet + Mestring = Trivsel og Fair Play! 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Om dokumentet FORMÅL MIF FOTBALLS MÅLSETTINGER Generelle regler hos MIF Fotball HOSPITERING DIFFERENSIERING FRIVILLIGE TRENINGER SPILLERES ATFERD SANKSJONER MOT SPILLERE SOM BRYTER LAGETS/KLUBBENS REGLEMENT TRENERS ATFERD FORELDRES ATFERD Hvordan skal vi spille fotball? Hva skal vi lære? ALDERSGRUPPEN 5 7 ÅR ALDERSGRUPPEN 8 10 ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN Arrangementer TINE FOTBALLSKOLE SMAALENENE JENTECUP UMBRO 5 CUP Skjemaer INFORMASJON TIL NYE SPILLERE FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE FORVENTNINGER TIL SPILLERNE Avtale mellom Mysen IF Fotball og HK Eidsberg

4 1.0 Om dokumentet 1.1Formål Sportsplanen er, sammen med laglederhåndboken, ment som å være et styrende dokument for alle som er involvert i Mysen IF Fotball. Planen er utviklet med bakgrunn i NFFs lover, retningslinjer og mål; satt inn i vår kontekst. Planens hovedformål er å skape en hvit og grønn tråd i det daglige arbeidet som legges ned i MIF Fotball. Samtidig vil sportsplanen være en sentral brikke i arbeidet med begrepet klubben som sjef. For å få dette til må sportsplanen være dynamisk. Den må årlig revideres i slutten av hver sesong. Samtidig er formålet at sportsplanen skal være så lettfattelig og konkret; og tilpasset de ulike nivåene, slik at vi sammen kan få til et felles sportslig løft. En plan som dette har ikke vært operativ i MIF Fotball på lang tid, og derfor er vi nødt til å starte i en ende med punktene denne planen innebærer slik at vi senere kan gi den mer påfyll ved senere revideringer. 1.2 MIF Fotballs målsettinger MIF Fotballs målsettinger for de kommende årene innebærer: Rekruttering Minimum to lag på guttesiden i hvert årskull så lenge de spiller 5 er- og 7 erfotball (7 10 og år) Minimum et lag på guttesiden i hvert årskull så lenge de spiller 11 erfotball (13 år +) Laget skal være kvalitativt godt nok til å kunne hevde seg i KM serien Minimum et lag på jentesiden i hvert årskull. Via å rekruttere så mange barn som mulig til fotballspillet; og beholde så mange som mulig i Mysen IF, så lenge som mulig. Tre nye klubbdommere pr år. Representasjon Årlig være representert på kretslag for begge kjønn med Mysen IF spillere. Utdanning MIF Fotball søker at alle trenere i 5 er og 7 erfotballen minimum har gjennomført barnefotballkurset (del 1 i UEFA C lisensutdanning) 4

5 MIF Fotball ønsker at alle trenere i 11 erfotballen minimum har UEFA C lisensutdanning eller tilsvarende. MIF Fotball søker for å tilrettelegge for utdanning av fotballedere i alle aldre; både fremtidige og nåværende. Alle spillere i 13-årskullet skal gjennomføre et enkelt klubbdommerkurs. Hensikten er todelt; rekruttering av klubbdommere, og skape forståelse for dommernes rolle i kamp. MIF Fotball ønsker årlig å utdanne nye dommere, slik at klubben har minst en på kretsnivå. Tilby lederutdanning i kretsens regi. Generelt MIF Fotball søker å skape en sterk klubbfølelse hos alle som er en del av klubben. MIF Fotball ønsker å fremstå som en god ambassadør for fotballspillet og vi skal via vår atferd ha et godt rykte både internt og eksternt. Hos MIF Fotball er alle velkommen. MIF Fotball ønsker et godt samarbeid med eksterne aktører som motstanderklubber, dommere, presse, krets, forbund, idrettsråd, kommune med mer. MIF Fotball søker så godt det lar seg gjøre å implementere vårt eget, og idrettens, verdigrunnlag. MIF Fotball skal bli meget gode på å utvikle sunne og positive holdninger blant spillere, trenere, foreldre og ledere. Trenerne i MIF Fotball skal være ledende i Norge når det kommer til å skryte av spillerne sine. Finn ALLTID det positive, og trekk det frem. Vi vokser alle av skryt; og jo mer konkret den er jo bedre! Sportslig MIF Fotball står fullt bak NFFs målsetting flest mulig lengst mulig best mulig og ønsker å være en god ambassadør for at dette oppnås i størst mulig grad. MIF Fotball ønsker å ha utvikling av individet i fokus. De sportslige resultatene vil komme som en konsekvens av utviklingen. MIF Fotball ønsker å ta vare på ALLE, men samtidig har vi som mål å utvikle spillere til toppfotballen. Når spillere har utviklet seg til å bli så gode at vi ikke lenger har et godt nok sportslig tilbud å gi de, så plikter MIF Fotball å hjelpe spillerne med å finne større sportslige utfordringer. MIF Fotball har inngått en samarbeidsavtale med Ørje IL Fotball som omfatter 11'er fotball for sesongene fra 2013 til og med Formålet er å styrke forutsigbarheten for nevnte målsettinger. Det avtales årlig hvilke lag klubbene ønsker å samarbeide om. 5

6

7 ikke mister tilhørigheten til sitt eget lag. Om enkeltspillere skulle vise seg å få altfor liten motstand på eget aldersnivå, skal permanent oppflytning vurderes. Om det i 11 erfotballen finnes nivådifferensierte lag for alderskullet vil det være naturlig at kandidater på lag nr. 2 får hospitere med lag nr. 1 i eget kull. Spillere på lag nr.1 vil igjen hospitere med lag nr. 1 på nivået over. Hospitering er fortrinnsvis et treningstilbud, men kan også benyttes i kamp. Om hospiteringen kommer i tillegg til, eller i stedet for, aktiviteter på primærlaget, må vurderes individuelt ut fra hvert enkelt tilfelle. Treneren på primærlaget har ansvaret for at totalbelastningen ikke blir for høy. Det er viktig at trenerne kommuniserer vedrørende utbytte av hospitering, og at spillerne det gjelder gis jevnlige tilbakemeldinger. Det anbefales også å gi egnede spillere et ekstra ansvar for hospitantene, slik at de føler seg ekstra trygge når de kommer opp på et lag med eldre spillere. Vær ekstra varsom med spillere som har hospitert på nivået over. Ofte skjer det at disse spillerne kommer ned med en holdning om at de nå er for gode for sitt ordinære nivå. Formålet med hospitering er ikke bare at de selv skal utvikle seg, men at de som en følge av dette også skal ta ekstra ansvar på sitt eget lag og bidra til et enda større treningsutbytte for sine lagkamerater. Pass på å lære spillerne hva som forventes av de før hospitering finner sted, og gi skryt om de viser gode holdninger og bidrar som ønsket underveis i hospiteringsperioden. 7

8 2.2 Differensiering Differensiering i treningshverdagen kan gjerne forekomme på alle nivåer, med grunnregelen 1/3 av treningstiden med antatt svakere spillere, 1/3 av treningstiden med jevngode spillere og 1/3 av treningstiden med antatt sterkere spillere. Ferdighetsdifferensiering i kamphverdagen skal ikke finne sted før spillerne når 11 erfotballen. For at de antatt beste spillerne i en slik setting skal få større utfordringer i kamphverdagen, bør de hospitere et nivå opp. Fra og med G/J13 innføres differensiering gradvis etter ferdighet og treningsinnsats. Differensiering i kamp bør finne sted på følgende måter uavhengig av alderstrinn. Er laget ditt mye bedre enn motstanderlaget kan du eksempelvis; Flytte den venstrebeinte over på høyresida La spilleren som liker seg i den bakre rekka spille sentralt på banen Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre - snu litt på din opprinnelige plan. Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet? Kampledelse, også i yngres avdeling, er noe langt mer enn stoppeklokka! Om trenerne er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dog krever det forberedelser: i forkant av seriestart når en setter lagene sammen i inngangen til kampen under kampen Hvorfor og hvordan differensiere på trening? Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Om vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype avhengig av de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. 8

9 Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter, og lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle både de som har kommet langt og de som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: start i det små, og differensier i deler av økta. 2.3 Frivillige treninger MIF Fotball ønsker å legge til rette for frivillige treninger. I skoleferier: For alle aldersgrupper bør det være et tilbud om frivillige treninger også i ferien. For 5 er og 7 erlagene bør dette avgjøres i samråd med foreldregruppen. Om flesteparten av spillerne bedriver andre aktiviteter, og interessen for frivillige treninger er laber, trenger man ikke å tilrettelegge for det. 9

10 MEN: Selv om brorparten av spillerne på et lag ikke ønsker dette tilbudet, skal det tilrettelegges via kommunikasjon med trenere på et alderstrinn opp/ned for at de som ønsker ekstra trening, spesielt i ferier, kan trene med andre lag i klubben. På tvers av lag internt i kull: MEN; kanskje er det 2 3 lag på kullet, og 3-4 spillere i hvert lag som ønsker å delta på ekstra treninger. Dette være seg både i ferier, men også i sesong der man kanskje ikke har mer enn 1 2 fellesøkter i uka. Da bør trenerne på de ulike lagene tilrettelegge for frivillige treninger på tvers av lagene internt i kullene. Om man er 3 lag, og derav 6 trenere, så kan det være at det ikke trengs mer enn én trener til stede på økter som dette. Ergo vil vi ikke spise for mye av trenernes tid. På tvers av kull: Frivillige treninger på tvers av kullene kan også med fordel startes. Dette er en forutsetning for 11 erlagene, men kan også prøves ut av de yngste lagene. Husk at dette også er en type differensiering (1/3 mot antatt svakere -, 1/3 mot jevn -, og 1/3 mot antatt sterkere motstand). Om tilbudet ønskes opprettet hos de yngste, kreves et godt samarbeid mellom trenerne på tvers av kullene. I 11 erfotballen søkes det å opprette en egen talentgruppe, der trenerne nominerer spillerne og øktene holdes av trenerkoordinator. Det skal rulleres på hvilke spillere som deltar i gruppen ut fra holdninger og ferdigheter. Keepertreninger: MIF Fotball skal ha en keeperansvarlig for barne og ungdomsfotballen som fra 2 4 ganger i måneden arrangerer keepertreninger for de som ønsker å delta på dette utenfor de ordinære lagsøktene. 2.4 Spilleres atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlag, skal en spiller i MIF Fotball: ALDRI klage på dommeren. Dette vil være en ferdighet det tar tid å utvikle, men gevinsten vil være stor. En dommer omgjør aldri sin beslutning, og om man tar dette til etterretning, kan man ha 100 % fokus på fotballspillet, fremfor eksterne faktorer som man ikke får gjort noe med. Man skal ha en generell respekt og ydmykhet ovenfor andre mennesker. Mobbing og ufine kommentarer aksepteres på ingen måte så lenge man er en del av MIF Fotball. Samme om kommentaren rettes mot tilskuere, medspillere, motspillere, trenere, osv. Dette er det nulltoleranse for, og lagene må utvikle et internt regelsett med 10

11 eventuelle sanksjoner som skal gjelde. For de yngste må dette sees på som en læringsprosess, og de må få ekstra forklart hvorfor en slik atferd er uakseptabel. Man skal møte presis til trening og kamp. Man skal si fra de gangene man ikke får møtt opp; og dette i god tid. Man skal ta del i fellesoppgaver. Om det være seg dugnad, rydding i garderoben, på idrettsanlegget, eller lignende. Fotball er et lagspill, både på og utenfor banen Sanksjoner mot spillere som bryter lagets/klubbens reglement Om en spiller, uavhengig av alder, ødelegger treningen for seg selv og andre, kan han/hun etter advarsler tas ut av treningen. I tilfeller der kommunikasjonen med vedkommendes foreldre er utfordrende, kontakt styret/daglig leder. Spillere i 11 erfotballen som gjentatte ganger bryter med lagets/klubbens reglement kan gis følgende sanksjoner: o 1-2 treningers karantene o 1 kamps karantene o En ukes karantene o En måneds karantene 11

12 OM sanksjoner viser seg nødvendig å iverksette, skal styret/daglig leder orienteres. Spilleren skal settes grundig inn i årsaken til sanksjonen, og skal også følges opp via samtaler i sanksjonsperioden. Husk at dette ikke er et tiltak for å straffe vedkommende, men for å hjelpe. 2.5 Treners atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlaget, skal en trener i MIF Fotball: Vær forberedt til trening og kamp. Møt alltid opp i god tid. Kle deg i passende klær for trening og kamp. Sørg for stedfortreder om du er forhindret fra å møte. La alle få delta. Vi har alle forskjellige forutsetninger og evner pr. dags dato, men i menneskets natur ligger det at vi søker å utvikle oss. Sørg for at denne søken etter utvikling få utfolde seg. Gi oppmuntring også for innsats, ikke bare for resultater. Sørg for at det er en disiplin på gruppen din. Sørg for at de etterlever sportsplanens punkter og MIF Fotballs verdigrunnlag. Opprett en dialog med trenere på aldersgruppen under og over i forhold til eksempelvis hospitering. Sørg også for at det i samråd med din egen foreldregruppe blir avholdt minst et foreldremøte årlig (før sesongstart). Husk at det er du som trener som har ansvaret for spillerne under trening og kamper. Opprett dialog med foreldrene om det skulle oppstå utfordringer. Husk at du er et forbilde. Spillere og foreldre vil lære av din atferd. Om du ikke etterlever MIF Fotballs verdigrunnlag, og denne sportsplanens punkter, så kommer heller ikke foreldre eller spillere til å gjøre det. Gå også foran når det kommer til rydding etter trening på banen, og i garderobeanlegget. Her må vi ta et felles løft for at det skal se ut som vi ønsker i omgivelsene våre. Unngå røyking og alkoholinntak i forbindelse med trening, kamper, cuper, og ellers når du representerer MIF Fotball i det daglige. 12

13 2.6 Foreldres atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlag, skal en forelder i MIF Fotball: Orientere seg på et tidlig stadium om trenings og kamptider. Spør om det er noe du lurer på. Tenk på fotballkalenderen når det legges ferier, arrangeres bursdager, etc. Være et forbilde når det kommer til holdninger mot dommere. Unngå å klage høylytt på dommeravgjørelser Dette bidrar til å skape et klima der vi fokuserer på helt feil ting ved fotballspillet. Være et forbilde når det kommer til hvordan vi ønsker å omgås hverandre. Man skal ikke snakke negativt om lagets eller motstanderlagets spillere/trenere bak deres rygg; men man kan for alle del snakke positivt! Baksnakking av alle er strengt forbudt hos oss! Framsnakking er absolutt lov! Dette betyr ikke at man ikke skal ta opp ulike utfordringer og problemstillinger, men det betyr at man sammen skal arbeide for å løse de. Støtte trenernes og spillernes vurderinger og prestasjoner i kamp. Man kan ikke rope ut på banen om taktiske vurderinger, som for eksempel få ballen opp eller et spark i forsvar. Selv om meningen er god, vil det bidra til å hemme lagets og spillernes utvikling. I stedet kan man da fokusere på å heie laget frem så mye man bare orker! Om man er positiv som forelder og tilskuer, så vil dette smitte over på laget. 13

14 FORELDREVETTREGLENE Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Mysen IF, men er du med følger du våre kjøreregler. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Møt opp på dugnad når det er din tur, og betal aktivitetsavgiften det koster for at barnet ditt skal få spille fotball. Det er så viktig at ALLE stiller opp, for da blir det mindre arbeid for hver enkelt. Husk at fotballarenaen også er et sosialt møtepunkt. Det å møte opp på kamper og dugnader for å støtte spillerne og klubben, er både veldig gøy og en meget fin sosial arena. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett ikke du. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Da lærer man barna å takle både medgang og motgang på en konstruktiv måte. Motiver barna til å være positive både på trening og i kamp. Smil; fotball og sosialt fellesskap er gøy. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for andre. Dette innebærer blant annet at man ikke skal røyke på sidelinjen Ved uenighet snakker du med, og ikke om, den det gjelder. 14

15 3.0 Hvordan skal vi spille fotball? Å definere hvordan type fotball Mysen IF skal spille, er en stor og vanskelig oppgave. Kanskje også tilnærmet umulig? Ja, om man går bastant inn og legger for mange kriterier for spillestil. Men; nei, om man går inn og legger visse prinsipper til grunn. Det er dette vi ønsker å gjøre i kapittel 3. Her vil vi legge ulike prinsipper til grunn som skal gjelde typen fotball vi ønsker å spille nesten tilnærmet uavhengig av aldersnivå. Våre lag søker å holde ballen på bakken. Uttrykk som et spark i forsvar skal vi klare å legge bak oss. Kanskje vil kynisme og et spark i forsvar være gunstig for resultatet der og da, men det vil bidra til liten læring og lite utvikling i et lengre perspektiv. Derfor vil vi øve på å spille fotballen langs bakken til medspillerne våre over hele banen, uavhengig av aldersnivå. Pasningsspillet skal stå i sentrum. Vi søker å utforske pasningsspillet, og de muligheter det vil gi oss. Således søker vi ikke hele tiden å gå raskeste vei mot mål, selv om dette noen ganger også vil være fordelaktig. Det er nettopp denne forståelsen av tid og rom som skal være sentral i vårt spill er det ikke tid og rom for korteste vei mot mål; så må vi søke andre løsninger. Allerede fra tidlig alder, er dette et prinsipp som kan gjelde til en viss grad. Bevegelse er et prinsipp som innebærer alle spillerne, bortsett fra ballfører, på laget som har ballen. Vi ønsker å spille en fotball preget av mange, samtidige bevegelser. Jo eldre man blir, jo dypere innsikt i denne delen av spillet skal man få via trenerens kyndige ledelse. Vi ønsker å dyrke spillere som er gode 1 mot 1, både i forsvar og angrep. Jo eldre de blir, jo mer nødvendig blir det å trekke inn den taktiske og strukturelle delen av spillet, men hele tiden skal vårt spill preges av at det er lov å prøve og eventuelt feile, så lenge man lærer og ikke begår den samme feilen i en lignende situasjon, gang på gang. Uavhengig av alder ønsker man å vinne ballen så raskt som mulig tilbake etter at man har mistet den (for de yngste, så trekker man seg naturlig tilbake til midtstreken når motstanderens keeper får ballen). Når man kommer opp til 11 ernivå, skal vårt forsvarsspill fortsatt søke tidlig gjenvinning, men de ganger man må falle ned i etablert forsvar, skal dette være basert på prinsippene for soneforsvar. 15

16 4.0 Hva skal vi lære? Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. I dette kapitlet går vi inn i materien, og bryter ned kapittel 3 til å gjelde de ulike aldersnivåene. Figur 1: Den grønn/hvite sportslige tråden Det er viktig å påpeke at figuren ovenfor er en oppsummerende og forenklet versjon av hvordan vi ønsker at den grønn/hvite sportslige tråden i MIF Fotball skal se ut. Det er også viktig å påpeke at dette handler om utvikling, og at ALT HENGER SAMMEN. Således er det slik at budskapene under hvert enkelt alderstrinn skal videreføres til det neste trinnet all den tid dette henger sammen. Samtidig vil det være ting helt ned på det laveste aldersnivået, som vil være relevant for juniornivået. Derfor er det viktig at alle impliserte parter gjør seg kjent med hele denne planens innhold for å se helheten, og ikke kun se hva det fokuseres ekstra på akkurat under det aldertrinnet du i år tilhører. Modellen ovenfor legger føringer, og vi skal nå se nærmere på disse: 16

17 4.1 Aldersgruppen 5 7 år Utviklingstrekk Typisk for gruppa er at de er fulle av liv Vondt for å sitte stille Har problemer med å holde konsentrasjonen lenge om en oppgave Undrende, og stiller ofte spørsmål Har en begrenset horisont ( jeg og ballen ) Konsekvens Stor aktivitet ikke kø små grupper (tilpasset smålagspill) Vektlegging på Sjef over ballen /Leik Gjenkjenning er viktigere enn variasjon Ha faste organiseringsrutiner Ikke for lange aktivitetssekvenser Vis ikke snakk o Få spilleren som mestrer ferdigheten til å vise, så langt det lar seg gjøre. Læring gjennom aktiviteten Lær reglene gjennom spillet (spillets idè) Når man er i denne alderen, er det for de aller fleste det første møtet ballen, idretten, klubben og de nye vennene. At fotball skal være gøy er budskap nummer 1. Spillerne skal komme og gå til 17

18 og fra trening med et smil om munnen. Om trenerne klarer å nå dette målet, vil det både stimulere til at barna fortsetter i fotballen, samtidig som det vil stimulere til egentrening utenfor den organiserte aktiviteten. Man må i denne alderen lære seg å kunne behandle ballen, og de ulike delferdighetene læres inn for aller første gang. Vi ønsker at lagene skal starte opp med treninger senest en måned før fotballsesongen er i gang. Slik kan både spillere, trenere og foreldre få tid til å bli kjent med hverandre litt før man setter i gang med kamper. Spillerne tar fri i skoleferiene 1, og har en god og lang pause på vinteren selv om denne med fordel gjerne kan gjøres noe kortere eksempelvis med frivillige treninger. Hovedtanken bak å ta fri fra november til mars vil være at man stimulerer barna til å delta i andre aktiviteter vinterstid. Treninger pr. uke er satt til 1 2. I tillegg kommer kampen, ukas høydepunkt. Trenerne og foreldrene må bli enige om treningsmengde, og eventuelt kan man ha én obligatorisk økt i uken, samtidig som man legger inn 1 2 ekstra frivillige treninger i uken. De frivillige treningene kan gjerne kjøres på tvers av lagene man har i de ulike årskullene. I aldersgruppen er det viktig at man starter innlæring med å bli sjef over ballen. Vi starter med innføringen av ulike typer pasninger (variert avstand, tempo og tilslag), ulike typer føringer (innside og utside i ulikt tempo), ulike skuddteknikker og ulike typer vendinger. Det å skyndte seg langsomt er viktig for å få dette til å lykkes. Ikke lær alt på en gang! Som nevnt er dette for de aller fleste deres første møte med fotballen, og med klubben. Derfor er det avgjørende at vi setter tydelige regler allerede fra dag 1. Spillerne skal lære seg alltid å møte presis til trening og kamp, de skal alltid løpe til treneren når han/hun skal samle gruppen, de skal alltid være stille og fokusert når treneren snakker, og de skal lære seg å hjelpe treneren med å samle inn utstyr både underveis i øktene og når økten er ferdig. Et av triksene for at spillerne alltid skal være fokuserte under trening, er aldri å la de stå i kø. Dette sikrer samtidig mange ballberøringer pr. trening. Sørg som trener for å møte planlagt til enhver økt, da kommer gjennomføringen til å gå så mye smidigere. 1 Det kan med fordel arrangeres frivillige treninger i feriene. MIF Fotball har også noe halltid på vinteren. 18

19 Som belønning skal spillerne få mye aktivitet, mange ballberøringer, og smilet. Trenerne skal behandle spillerne individuelt. Vi er alle ulike individer, og måten jeg lærer på er annerledes enn måten du lærer på. Dette er vi nødt til å anerkjenne og ta hensyn til. Feil både på trening og i kamp skal omfavnes. Spillerne må allerede fra dag 1 få lov til å prøve og feile. Trenerens oppgave er å rettlede og veilede spillerne på veien mot at man stadig oftere skal lykkes. Klubbens lag i denne aldersklassen SKAL trene og spille kamper med 3 erballer. All trening skal foregå med ball; så lenge det ikke er spesifikk koordinasjons og/eller skadeforebyggende trening. Minimum 50 % av treningstiden skal i snitt foregå i ulike spillformer; og dette er en regel vi skal følge i klubben fra de aller yngste; til de aller eldste. Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. Skap en rød tråd i hver eneste økt, der temaet man har for dagen også er det man veileder på i spillesekvensene. I kamp: Det er ikke ønskelig at hvert lag skal ha med mer enn maksimalt 9 spillere til kamp i 5 erfotballen slik at alle er sikret mye spilletid. I lagsinndeling må dette derfor tilpasses, slik at melder på nok lag for årskullet. Spillerne skal rullere på posisjoner i kamp også på keeperrollen! Alle skal ha lik spilletid, men hvordan man løser denne utfordringen rent teknisk i form av tid på bytteintervaller er det opp til trenere å legge føringer på. 4.2 Aldersgruppen 8 10 år I tillegg til hva som allerede er omtalt, gjelder samtidig følgende for denne aldersgruppen: Utviklingstrekk: Stor aktivitetstrang Selvsentrert Tar verbal instruksjon dårlig Idealer og forbilder står sentralt Stort vitebegjær Følsom for kritikk 19

20 Konsekvens: Stor aktivitet ikke kø små grupper (tilpasset smålagspill) Læring gjennom aktiviteten Lær reglene gjennom spillet (spillets idé) Ikke for lange aktivitetssekvenser Vis ikke snakk, aktiv bruk av mesterlæring via å bruke spillere til å vise Omsorg til alle ros mye Det gode arbeidet som er lagt ned i aldersgruppen 5 7 år, skal videreføres på dette alderstrinnet. Derfor vil all teksten i det kapitlet også gjelde denne aldersgruppen. Progresjon og variasjon er to viktige treningsprinsipper, men kun inntil en viss grad. Det må gå fremover, og tilpasses det faktum at vi utvikler oss. MEN: Pass på at man ikke går for fort frem selv om spillerne nå har blitt litt eldre. Varier treningsopplegget, men ikke til det ugjenkjennelige. Noen spillere kommer nok også inn som ferske fotballspillere i denne aldersgruppen. La de få tid til å bli kjent med idretten, klubben og lagkameratene sine. Hver obs på at det vil utvikle seg store nivåforskjeller, og vær derfor beredt til å kunne differensiere i treningshverdagen. Samtidig er det viktig at det sosiale opprettholdes, så spillerne må også få godt med tid sammen. All trening skal foregå med ball; så lenge det ikke er spesifikk koordinasjons og/eller skadeforebyggende trening. Husk at spilleren skal ha mange ballberøringer hver økt, og la de øve 20

21 i ulike aktiviteter hvor det gis muligheten til å variere mellom forskjellige delferdigheter. Minimum 50 % av treningstiden skal i snitt foregå i ulike spillformer. Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. Skap en rød tråd i hver eneste økt, der temaet man har for dagen også er det man veileder på i spillesekvensene. Pass også på at det er en rød tråd i øktene over tid! Vi kan bli verdens beste MIF trenere om vi stiller godt forberedt til hver eneste økt! Om man for eksempel jobber ekstra med pasningsferdigheten over en periode, så vurder spillernes og lagets utvikling spesielt med tanke på dette. Kanskje taper man kampen, men man har tatt store skritt i forhold til det man jobber ekstra med på treningsfeltet. Da er dette veldig viktig å løfte frem! Belys ALLTID det positive, det er slik vi blir bedre både sammen, og hver for oss! Tren mye på den første berøringen; og at den skal gå dit vi vil ha den (ikke bare stoppe ballen, men ta den med oss). Det er viktig at vi utvikler spillere som klarer å ta med seg ballen dit han/hun ønsker det med den første berøringen. Dette være seg inn i ledig rom, forbi en motstander, eller lignende. Et godt første touch med begge bein er avgjørende for å bli en god fotballspiller. Denne setningen belyser også dette med å trene med begge bein. Om vi starter med dette i tidlig alder, har vi større sjanse for å lykkes med å utvikle spillere som er gode med begge bein. Dette vil føre til at repertoaret deres blir uendelig mye større. De kan da sentre med begge bein, skyte med begge bein, føre ballen med begge bein, og så videre. I kamp: Det er ikke ønskelig at hvert lag skal ha med mer enn maksimalt 9 spillere til kamp i 5 erfotballen slik at alle er sikret mye spilletid. I lagsinndeling må dette derfor tilpasses, slik at melder på nok lag for årskullet Spillerne skal rullere på posisjoner i kamp også på keeperrollen! Alle skal ha lik spilletid, men hvordan man løser denne utfordringen rent teknisk i form av tid på bytteintervaller er det opp til trenere å legge føringer på. Husk at det er du som trener som skal være den største bidragsyteren til et mestrings og trivselsklima. Vi avslutter kapitlet med et tenkt, lite scenario: Driblingen til tiåringen mislykkes. Han blir fratatt ballen. Han kikker bort på treneren. Blikkene møtes. Treneren nikker anerkjennende. Signaliserer «så flott at du prøver». Det gir trygghet for tiåringen! Tiåringen kan igjen rette oppmerksomheten mot spillet vel vitende om det er akseptert å prøve seg. 21

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

BERG AKS FOTBALLSKOLE

BERG AKS FOTBALLSKOLE BERG AKS FOTBALLSKOLE Informasjon om fotballskolen På fotballskolen håper vi å samle alle som har lyst til å spille fotball sammen og lære enda mer om det. Å gå på fotballskolen handler ikke bare om å

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Vårt fokus skal være:

Vårt fokus skal være: Vårt fokus skal være: Overordnet på enkeltspilleren. Alltid prioriteres et utviklingsfokus framfor et resultatfokus Læring av definerte ferdigheter skape de beste forutsetninger for langvarig motivasjon

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010 Stolthet Lagånd Redelig spill Tromsø IL Sportsplan av 2010 Innledning: Siste sportsplan av 2001 har overlevd store forandringer fram til i dag 2010. Vi nevner en grundig verdidebatt i 2003 med nedfeldte

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening.

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Klubben er sjef Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Norsk fotball og BMIL har større problemer med frafallet enn rekrutteringen. Det å rekruttere

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE LØRDAG

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE LØRDAG INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2016 - LØRDAG Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Hasle/Lørens Fotball 5-åringer Jeg og ballen! Tekniske: Bli venn med ballen. Kunne føre ballen med begge bein. Taktiske: Lære grunnleggende regler

Hasle/Lørens Fotball 5-åringer Jeg og ballen! Tekniske: Bli venn med ballen. Kunne føre ballen med begge bein. Taktiske: Lære grunnleggende regler Hasle/Lørens Fotball 5-åringer Jeg og ballen! Velkommen til Hasle/Lørens fotballskole! På dette nivået ønskes ledere som kan organisere barna på en vennlig og tydelig måte. Treningen skal først og fremst

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer