Sportsplan for Mysen IF Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Mysen IF Fotball"

Transkript

1 Sportsplan for Mysen IF Fotball

2 VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Mysen IF Fotball: Samhold, stolthet og åpenhet Samhold betyr: Å vise lojalitet ovenfor alle menneskene i klubben Å vise lojalitet ovenfor de beslutninger som tas, selv om man kanskje ikke alltid er helt enig Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg Å stå samlet både i medgang og motgang Å diskutere, og å møte diskusjoner med åpenhet og en positiv innstilling til engasjementet som har ført til diskusjonen. Å lytte til hverandre Å ta vare på hverandre Stolthet betyr: Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben. Å gjøre så godt man kan o Selv i motgang! Å stå for sine meninger og handlinger, men også respektere andres Å vise respekt ovenfor våre medmennesker, medspillere så vel som motstandere og dommere. Åpenhet betyr: Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben Å ha aksept og respekt for at vi alle er forskjellige Å opptre ærlig og redelig både på og utenfor banen Å vise ydmykhet for hverandre og de regler som gjelder Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss Å være villig til å lære av andre, så vel som å lære bort til andre og husk: Trygghet + Mestring = Trivsel og Fair Play! 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Om dokumentet FORMÅL MIF FOTBALLS MÅLSETTINGER Generelle regler hos MIF Fotball HOSPITERING DIFFERENSIERING FRIVILLIGE TRENINGER SPILLERES ATFERD SANKSJONER MOT SPILLERE SOM BRYTER LAGETS/KLUBBENS REGLEMENT TRENERS ATFERD FORELDRES ATFERD Hvordan skal vi spille fotball? Hva skal vi lære? ALDERSGRUPPEN 5 7 ÅR ALDERSGRUPPEN 8 10 ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN ÅR ALDERSGRUPPEN Arrangementer TINE FOTBALLSKOLE SMAALENENE JENTECUP UMBRO 5 CUP Skjemaer INFORMASJON TIL NYE SPILLERE FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE FORVENTNINGER TIL SPILLERNE Avtale mellom Mysen IF Fotball og HK Eidsberg

4 1.0 Om dokumentet 1.1Formål Sportsplanen er, sammen med laglederhåndboken, ment som å være et styrende dokument for alle som er involvert i Mysen IF Fotball. Planen er utviklet med bakgrunn i NFFs lover, retningslinjer og mål; satt inn i vår kontekst. Planens hovedformål er å skape en hvit og grønn tråd i det daglige arbeidet som legges ned i MIF Fotball. Samtidig vil sportsplanen være en sentral brikke i arbeidet med begrepet klubben som sjef. For å få dette til må sportsplanen være dynamisk. Den må årlig revideres i slutten av hver sesong. Samtidig er formålet at sportsplanen skal være så lettfattelig og konkret; og tilpasset de ulike nivåene, slik at vi sammen kan få til et felles sportslig løft. En plan som dette har ikke vært operativ i MIF Fotball på lang tid, og derfor er vi nødt til å starte i en ende med punktene denne planen innebærer slik at vi senere kan gi den mer påfyll ved senere revideringer. 1.2 MIF Fotballs målsettinger MIF Fotballs målsettinger for de kommende årene innebærer: Rekruttering Minimum to lag på guttesiden i hvert årskull så lenge de spiller 5 er- og 7 erfotball (7 10 og år) Minimum et lag på guttesiden i hvert årskull så lenge de spiller 11 erfotball (13 år +) Laget skal være kvalitativt godt nok til å kunne hevde seg i KM serien Minimum et lag på jentesiden i hvert årskull. Via å rekruttere så mange barn som mulig til fotballspillet; og beholde så mange som mulig i Mysen IF, så lenge som mulig. Tre nye klubbdommere pr år. Representasjon Årlig være representert på kretslag for begge kjønn med Mysen IF spillere. Utdanning MIF Fotball søker at alle trenere i 5 er og 7 erfotballen minimum har gjennomført barnefotballkurset (del 1 i UEFA C lisensutdanning) 4

5 MIF Fotball ønsker at alle trenere i 11 erfotballen minimum har UEFA C lisensutdanning eller tilsvarende. MIF Fotball søker for å tilrettelegge for utdanning av fotballedere i alle aldre; både fremtidige og nåværende. Alle spillere i 13-årskullet skal gjennomføre et enkelt klubbdommerkurs. Hensikten er todelt; rekruttering av klubbdommere, og skape forståelse for dommernes rolle i kamp. MIF Fotball ønsker årlig å utdanne nye dommere, slik at klubben har minst en på kretsnivå. Tilby lederutdanning i kretsens regi. Generelt MIF Fotball søker å skape en sterk klubbfølelse hos alle som er en del av klubben. MIF Fotball ønsker å fremstå som en god ambassadør for fotballspillet og vi skal via vår atferd ha et godt rykte både internt og eksternt. Hos MIF Fotball er alle velkommen. MIF Fotball ønsker et godt samarbeid med eksterne aktører som motstanderklubber, dommere, presse, krets, forbund, idrettsråd, kommune med mer. MIF Fotball søker så godt det lar seg gjøre å implementere vårt eget, og idrettens, verdigrunnlag. MIF Fotball skal bli meget gode på å utvikle sunne og positive holdninger blant spillere, trenere, foreldre og ledere. Trenerne i MIF Fotball skal være ledende i Norge når det kommer til å skryte av spillerne sine. Finn ALLTID det positive, og trekk det frem. Vi vokser alle av skryt; og jo mer konkret den er jo bedre! Sportslig MIF Fotball står fullt bak NFFs målsetting flest mulig lengst mulig best mulig og ønsker å være en god ambassadør for at dette oppnås i størst mulig grad. MIF Fotball ønsker å ha utvikling av individet i fokus. De sportslige resultatene vil komme som en konsekvens av utviklingen. MIF Fotball ønsker å ta vare på ALLE, men samtidig har vi som mål å utvikle spillere til toppfotballen. Når spillere har utviklet seg til å bli så gode at vi ikke lenger har et godt nok sportslig tilbud å gi de, så plikter MIF Fotball å hjelpe spillerne med å finne større sportslige utfordringer. MIF Fotball har inngått en samarbeidsavtale med Ørje IL Fotball som omfatter 11'er fotball for sesongene fra 2013 til og med Formålet er å styrke forutsigbarheten for nevnte målsettinger. Det avtales årlig hvilke lag klubbene ønsker å samarbeide om. 5

6

7 ikke mister tilhørigheten til sitt eget lag. Om enkeltspillere skulle vise seg å få altfor liten motstand på eget aldersnivå, skal permanent oppflytning vurderes. Om det i 11 erfotballen finnes nivådifferensierte lag for alderskullet vil det være naturlig at kandidater på lag nr. 2 får hospitere med lag nr. 1 i eget kull. Spillere på lag nr.1 vil igjen hospitere med lag nr. 1 på nivået over. Hospitering er fortrinnsvis et treningstilbud, men kan også benyttes i kamp. Om hospiteringen kommer i tillegg til, eller i stedet for, aktiviteter på primærlaget, må vurderes individuelt ut fra hvert enkelt tilfelle. Treneren på primærlaget har ansvaret for at totalbelastningen ikke blir for høy. Det er viktig at trenerne kommuniserer vedrørende utbytte av hospitering, og at spillerne det gjelder gis jevnlige tilbakemeldinger. Det anbefales også å gi egnede spillere et ekstra ansvar for hospitantene, slik at de føler seg ekstra trygge når de kommer opp på et lag med eldre spillere. Vær ekstra varsom med spillere som har hospitert på nivået over. Ofte skjer det at disse spillerne kommer ned med en holdning om at de nå er for gode for sitt ordinære nivå. Formålet med hospitering er ikke bare at de selv skal utvikle seg, men at de som en følge av dette også skal ta ekstra ansvar på sitt eget lag og bidra til et enda større treningsutbytte for sine lagkamerater. Pass på å lære spillerne hva som forventes av de før hospitering finner sted, og gi skryt om de viser gode holdninger og bidrar som ønsket underveis i hospiteringsperioden. 7

8 2.2 Differensiering Differensiering i treningshverdagen kan gjerne forekomme på alle nivåer, med grunnregelen 1/3 av treningstiden med antatt svakere spillere, 1/3 av treningstiden med jevngode spillere og 1/3 av treningstiden med antatt sterkere spillere. Ferdighetsdifferensiering i kamphverdagen skal ikke finne sted før spillerne når 11 erfotballen. For at de antatt beste spillerne i en slik setting skal få større utfordringer i kamphverdagen, bør de hospitere et nivå opp. Fra og med G/J13 innføres differensiering gradvis etter ferdighet og treningsinnsats. Differensiering i kamp bør finne sted på følgende måter uavhengig av alderstrinn. Er laget ditt mye bedre enn motstanderlaget kan du eksempelvis; Flytte den venstrebeinte over på høyresida La spilleren som liker seg i den bakre rekka spille sentralt på banen Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre - snu litt på din opprinnelige plan. Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet? Kampledelse, også i yngres avdeling, er noe langt mer enn stoppeklokka! Om trenerne er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dog krever det forberedelser: i forkant av seriestart når en setter lagene sammen i inngangen til kampen under kampen Hvorfor og hvordan differensiere på trening? Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Om vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype avhengig av de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. 8

9 Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter, og lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle både de som har kommet langt og de som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: start i det små, og differensier i deler av økta. 2.3 Frivillige treninger MIF Fotball ønsker å legge til rette for frivillige treninger. I skoleferier: For alle aldersgrupper bør det være et tilbud om frivillige treninger også i ferien. For 5 er og 7 erlagene bør dette avgjøres i samråd med foreldregruppen. Om flesteparten av spillerne bedriver andre aktiviteter, og interessen for frivillige treninger er laber, trenger man ikke å tilrettelegge for det. 9

10 MEN: Selv om brorparten av spillerne på et lag ikke ønsker dette tilbudet, skal det tilrettelegges via kommunikasjon med trenere på et alderstrinn opp/ned for at de som ønsker ekstra trening, spesielt i ferier, kan trene med andre lag i klubben. På tvers av lag internt i kull: MEN; kanskje er det 2 3 lag på kullet, og 3-4 spillere i hvert lag som ønsker å delta på ekstra treninger. Dette være seg både i ferier, men også i sesong der man kanskje ikke har mer enn 1 2 fellesøkter i uka. Da bør trenerne på de ulike lagene tilrettelegge for frivillige treninger på tvers av lagene internt i kullene. Om man er 3 lag, og derav 6 trenere, så kan det være at det ikke trengs mer enn én trener til stede på økter som dette. Ergo vil vi ikke spise for mye av trenernes tid. På tvers av kull: Frivillige treninger på tvers av kullene kan også med fordel startes. Dette er en forutsetning for 11 erlagene, men kan også prøves ut av de yngste lagene. Husk at dette også er en type differensiering (1/3 mot antatt svakere -, 1/3 mot jevn -, og 1/3 mot antatt sterkere motstand). Om tilbudet ønskes opprettet hos de yngste, kreves et godt samarbeid mellom trenerne på tvers av kullene. I 11 erfotballen søkes det å opprette en egen talentgruppe, der trenerne nominerer spillerne og øktene holdes av trenerkoordinator. Det skal rulleres på hvilke spillere som deltar i gruppen ut fra holdninger og ferdigheter. Keepertreninger: MIF Fotball skal ha en keeperansvarlig for barne og ungdomsfotballen som fra 2 4 ganger i måneden arrangerer keepertreninger for de som ønsker å delta på dette utenfor de ordinære lagsøktene. 2.4 Spilleres atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlag, skal en spiller i MIF Fotball: ALDRI klage på dommeren. Dette vil være en ferdighet det tar tid å utvikle, men gevinsten vil være stor. En dommer omgjør aldri sin beslutning, og om man tar dette til etterretning, kan man ha 100 % fokus på fotballspillet, fremfor eksterne faktorer som man ikke får gjort noe med. Man skal ha en generell respekt og ydmykhet ovenfor andre mennesker. Mobbing og ufine kommentarer aksepteres på ingen måte så lenge man er en del av MIF Fotball. Samme om kommentaren rettes mot tilskuere, medspillere, motspillere, trenere, osv. Dette er det nulltoleranse for, og lagene må utvikle et internt regelsett med 10

11 eventuelle sanksjoner som skal gjelde. For de yngste må dette sees på som en læringsprosess, og de må få ekstra forklart hvorfor en slik atferd er uakseptabel. Man skal møte presis til trening og kamp. Man skal si fra de gangene man ikke får møtt opp; og dette i god tid. Man skal ta del i fellesoppgaver. Om det være seg dugnad, rydding i garderoben, på idrettsanlegget, eller lignende. Fotball er et lagspill, både på og utenfor banen Sanksjoner mot spillere som bryter lagets/klubbens reglement Om en spiller, uavhengig av alder, ødelegger treningen for seg selv og andre, kan han/hun etter advarsler tas ut av treningen. I tilfeller der kommunikasjonen med vedkommendes foreldre er utfordrende, kontakt styret/daglig leder. Spillere i 11 erfotballen som gjentatte ganger bryter med lagets/klubbens reglement kan gis følgende sanksjoner: o 1-2 treningers karantene o 1 kamps karantene o En ukes karantene o En måneds karantene 11

12 OM sanksjoner viser seg nødvendig å iverksette, skal styret/daglig leder orienteres. Spilleren skal settes grundig inn i årsaken til sanksjonen, og skal også følges opp via samtaler i sanksjonsperioden. Husk at dette ikke er et tiltak for å straffe vedkommende, men for å hjelpe. 2.5 Treners atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlaget, skal en trener i MIF Fotball: Vær forberedt til trening og kamp. Møt alltid opp i god tid. Kle deg i passende klær for trening og kamp. Sørg for stedfortreder om du er forhindret fra å møte. La alle få delta. Vi har alle forskjellige forutsetninger og evner pr. dags dato, men i menneskets natur ligger det at vi søker å utvikle oss. Sørg for at denne søken etter utvikling få utfolde seg. Gi oppmuntring også for innsats, ikke bare for resultater. Sørg for at det er en disiplin på gruppen din. Sørg for at de etterlever sportsplanens punkter og MIF Fotballs verdigrunnlag. Opprett en dialog med trenere på aldersgruppen under og over i forhold til eksempelvis hospitering. Sørg også for at det i samråd med din egen foreldregruppe blir avholdt minst et foreldremøte årlig (før sesongstart). Husk at det er du som trener som har ansvaret for spillerne under trening og kamper. Opprett dialog med foreldrene om det skulle oppstå utfordringer. Husk at du er et forbilde. Spillere og foreldre vil lære av din atferd. Om du ikke etterlever MIF Fotballs verdigrunnlag, og denne sportsplanens punkter, så kommer heller ikke foreldre eller spillere til å gjøre det. Gå også foran når det kommer til rydding etter trening på banen, og i garderobeanlegget. Her må vi ta et felles løft for at det skal se ut som vi ønsker i omgivelsene våre. Unngå røyking og alkoholinntak i forbindelse med trening, kamper, cuper, og ellers når du representerer MIF Fotball i det daglige. 12

13 2.6 Foreldres atferd I tillegg til punkter nevnt i verdigrunnlag, skal en forelder i MIF Fotball: Orientere seg på et tidlig stadium om trenings og kamptider. Spør om det er noe du lurer på. Tenk på fotballkalenderen når det legges ferier, arrangeres bursdager, etc. Være et forbilde når det kommer til holdninger mot dommere. Unngå å klage høylytt på dommeravgjørelser Dette bidrar til å skape et klima der vi fokuserer på helt feil ting ved fotballspillet. Være et forbilde når det kommer til hvordan vi ønsker å omgås hverandre. Man skal ikke snakke negativt om lagets eller motstanderlagets spillere/trenere bak deres rygg; men man kan for alle del snakke positivt! Baksnakking av alle er strengt forbudt hos oss! Framsnakking er absolutt lov! Dette betyr ikke at man ikke skal ta opp ulike utfordringer og problemstillinger, men det betyr at man sammen skal arbeide for å løse de. Støtte trenernes og spillernes vurderinger og prestasjoner i kamp. Man kan ikke rope ut på banen om taktiske vurderinger, som for eksempel få ballen opp eller et spark i forsvar. Selv om meningen er god, vil det bidra til å hemme lagets og spillernes utvikling. I stedet kan man da fokusere på å heie laget frem så mye man bare orker! Om man er positiv som forelder og tilskuer, så vil dette smitte over på laget. 13

14 FORELDREVETTREGLENE Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Mysen IF, men er du med følger du våre kjøreregler. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Møt opp på dugnad når det er din tur, og betal aktivitetsavgiften det koster for at barnet ditt skal få spille fotball. Det er så viktig at ALLE stiller opp, for da blir det mindre arbeid for hver enkelt. Husk at fotballarenaen også er et sosialt møtepunkt. Det å møte opp på kamper og dugnader for å støtte spillerne og klubben, er både veldig gøy og en meget fin sosial arena. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett ikke du. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Da lærer man barna å takle både medgang og motgang på en konstruktiv måte. Motiver barna til å være positive både på trening og i kamp. Smil; fotball og sosialt fellesskap er gøy. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for andre. Dette innebærer blant annet at man ikke skal røyke på sidelinjen Ved uenighet snakker du med, og ikke om, den det gjelder. 14

15 3.0 Hvordan skal vi spille fotball? Å definere hvordan type fotball Mysen IF skal spille, er en stor og vanskelig oppgave. Kanskje også tilnærmet umulig? Ja, om man går bastant inn og legger for mange kriterier for spillestil. Men; nei, om man går inn og legger visse prinsipper til grunn. Det er dette vi ønsker å gjøre i kapittel 3. Her vil vi legge ulike prinsipper til grunn som skal gjelde typen fotball vi ønsker å spille nesten tilnærmet uavhengig av aldersnivå. Våre lag søker å holde ballen på bakken. Uttrykk som et spark i forsvar skal vi klare å legge bak oss. Kanskje vil kynisme og et spark i forsvar være gunstig for resultatet der og da, men det vil bidra til liten læring og lite utvikling i et lengre perspektiv. Derfor vil vi øve på å spille fotballen langs bakken til medspillerne våre over hele banen, uavhengig av aldersnivå. Pasningsspillet skal stå i sentrum. Vi søker å utforske pasningsspillet, og de muligheter det vil gi oss. Således søker vi ikke hele tiden å gå raskeste vei mot mål, selv om dette noen ganger også vil være fordelaktig. Det er nettopp denne forståelsen av tid og rom som skal være sentral i vårt spill er det ikke tid og rom for korteste vei mot mål; så må vi søke andre løsninger. Allerede fra tidlig alder, er dette et prinsipp som kan gjelde til en viss grad. Bevegelse er et prinsipp som innebærer alle spillerne, bortsett fra ballfører, på laget som har ballen. Vi ønsker å spille en fotball preget av mange, samtidige bevegelser. Jo eldre man blir, jo dypere innsikt i denne delen av spillet skal man få via trenerens kyndige ledelse. Vi ønsker å dyrke spillere som er gode 1 mot 1, både i forsvar og angrep. Jo eldre de blir, jo mer nødvendig blir det å trekke inn den taktiske og strukturelle delen av spillet, men hele tiden skal vårt spill preges av at det er lov å prøve og eventuelt feile, så lenge man lærer og ikke begår den samme feilen i en lignende situasjon, gang på gang. Uavhengig av alder ønsker man å vinne ballen så raskt som mulig tilbake etter at man har mistet den (for de yngste, så trekker man seg naturlig tilbake til midtstreken når motstanderens keeper får ballen). Når man kommer opp til 11 ernivå, skal vårt forsvarsspill fortsatt søke tidlig gjenvinning, men de ganger man må falle ned i etablert forsvar, skal dette være basert på prinsippene for soneforsvar. 15

16 4.0 Hva skal vi lære? Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. I dette kapitlet går vi inn i materien, og bryter ned kapittel 3 til å gjelde de ulike aldersnivåene. Figur 1: Den grønn/hvite sportslige tråden Det er viktig å påpeke at figuren ovenfor er en oppsummerende og forenklet versjon av hvordan vi ønsker at den grønn/hvite sportslige tråden i MIF Fotball skal se ut. Det er også viktig å påpeke at dette handler om utvikling, og at ALT HENGER SAMMEN. Således er det slik at budskapene under hvert enkelt alderstrinn skal videreføres til det neste trinnet all den tid dette henger sammen. Samtidig vil det være ting helt ned på det laveste aldersnivået, som vil være relevant for juniornivået. Derfor er det viktig at alle impliserte parter gjør seg kjent med hele denne planens innhold for å se helheten, og ikke kun se hva det fokuseres ekstra på akkurat under det aldertrinnet du i år tilhører. Modellen ovenfor legger føringer, og vi skal nå se nærmere på disse: 16

17 4.1 Aldersgruppen 5 7 år Utviklingstrekk Typisk for gruppa er at de er fulle av liv Vondt for å sitte stille Har problemer med å holde konsentrasjonen lenge om en oppgave Undrende, og stiller ofte spørsmål Har en begrenset horisont ( jeg og ballen ) Konsekvens Stor aktivitet ikke kø små grupper (tilpasset smålagspill) Vektlegging på Sjef over ballen /Leik Gjenkjenning er viktigere enn variasjon Ha faste organiseringsrutiner Ikke for lange aktivitetssekvenser Vis ikke snakk o Få spilleren som mestrer ferdigheten til å vise, så langt det lar seg gjøre. Læring gjennom aktiviteten Lær reglene gjennom spillet (spillets idè) Når man er i denne alderen, er det for de aller fleste det første møtet ballen, idretten, klubben og de nye vennene. At fotball skal være gøy er budskap nummer 1. Spillerne skal komme og gå til 17

18 og fra trening med et smil om munnen. Om trenerne klarer å nå dette målet, vil det både stimulere til at barna fortsetter i fotballen, samtidig som det vil stimulere til egentrening utenfor den organiserte aktiviteten. Man må i denne alderen lære seg å kunne behandle ballen, og de ulike delferdighetene læres inn for aller første gang. Vi ønsker at lagene skal starte opp med treninger senest en måned før fotballsesongen er i gang. Slik kan både spillere, trenere og foreldre få tid til å bli kjent med hverandre litt før man setter i gang med kamper. Spillerne tar fri i skoleferiene 1, og har en god og lang pause på vinteren selv om denne med fordel gjerne kan gjøres noe kortere eksempelvis med frivillige treninger. Hovedtanken bak å ta fri fra november til mars vil være at man stimulerer barna til å delta i andre aktiviteter vinterstid. Treninger pr. uke er satt til 1 2. I tillegg kommer kampen, ukas høydepunkt. Trenerne og foreldrene må bli enige om treningsmengde, og eventuelt kan man ha én obligatorisk økt i uken, samtidig som man legger inn 1 2 ekstra frivillige treninger i uken. De frivillige treningene kan gjerne kjøres på tvers av lagene man har i de ulike årskullene. I aldersgruppen er det viktig at man starter innlæring med å bli sjef over ballen. Vi starter med innføringen av ulike typer pasninger (variert avstand, tempo og tilslag), ulike typer føringer (innside og utside i ulikt tempo), ulike skuddteknikker og ulike typer vendinger. Det å skyndte seg langsomt er viktig for å få dette til å lykkes. Ikke lær alt på en gang! Som nevnt er dette for de aller fleste deres første møte med fotballen, og med klubben. Derfor er det avgjørende at vi setter tydelige regler allerede fra dag 1. Spillerne skal lære seg alltid å møte presis til trening og kamp, de skal alltid løpe til treneren når han/hun skal samle gruppen, de skal alltid være stille og fokusert når treneren snakker, og de skal lære seg å hjelpe treneren med å samle inn utstyr både underveis i øktene og når økten er ferdig. Et av triksene for at spillerne alltid skal være fokuserte under trening, er aldri å la de stå i kø. Dette sikrer samtidig mange ballberøringer pr. trening. Sørg som trener for å møte planlagt til enhver økt, da kommer gjennomføringen til å gå så mye smidigere. 1 Det kan med fordel arrangeres frivillige treninger i feriene. MIF Fotball har også noe halltid på vinteren. 18

19 Som belønning skal spillerne få mye aktivitet, mange ballberøringer, og smilet. Trenerne skal behandle spillerne individuelt. Vi er alle ulike individer, og måten jeg lærer på er annerledes enn måten du lærer på. Dette er vi nødt til å anerkjenne og ta hensyn til. Feil både på trening og i kamp skal omfavnes. Spillerne må allerede fra dag 1 få lov til å prøve og feile. Trenerens oppgave er å rettlede og veilede spillerne på veien mot at man stadig oftere skal lykkes. Klubbens lag i denne aldersklassen SKAL trene og spille kamper med 3 erballer. All trening skal foregå med ball; så lenge det ikke er spesifikk koordinasjons og/eller skadeforebyggende trening. Minimum 50 % av treningstiden skal i snitt foregå i ulike spillformer; og dette er en regel vi skal følge i klubben fra de aller yngste; til de aller eldste. Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. Skap en rød tråd i hver eneste økt, der temaet man har for dagen også er det man veileder på i spillesekvensene. I kamp: Det er ikke ønskelig at hvert lag skal ha med mer enn maksimalt 9 spillere til kamp i 5 erfotballen slik at alle er sikret mye spilletid. I lagsinndeling må dette derfor tilpasses, slik at melder på nok lag for årskullet. Spillerne skal rullere på posisjoner i kamp også på keeperrollen! Alle skal ha lik spilletid, men hvordan man løser denne utfordringen rent teknisk i form av tid på bytteintervaller er det opp til trenere å legge føringer på. 4.2 Aldersgruppen 8 10 år I tillegg til hva som allerede er omtalt, gjelder samtidig følgende for denne aldersgruppen: Utviklingstrekk: Stor aktivitetstrang Selvsentrert Tar verbal instruksjon dårlig Idealer og forbilder står sentralt Stort vitebegjær Følsom for kritikk 19

20 Konsekvens: Stor aktivitet ikke kø små grupper (tilpasset smålagspill) Læring gjennom aktiviteten Lær reglene gjennom spillet (spillets idé) Ikke for lange aktivitetssekvenser Vis ikke snakk, aktiv bruk av mesterlæring via å bruke spillere til å vise Omsorg til alle ros mye Det gode arbeidet som er lagt ned i aldersgruppen 5 7 år, skal videreføres på dette alderstrinnet. Derfor vil all teksten i det kapitlet også gjelde denne aldersgruppen. Progresjon og variasjon er to viktige treningsprinsipper, men kun inntil en viss grad. Det må gå fremover, og tilpasses det faktum at vi utvikler oss. MEN: Pass på at man ikke går for fort frem selv om spillerne nå har blitt litt eldre. Varier treningsopplegget, men ikke til det ugjenkjennelige. Noen spillere kommer nok også inn som ferske fotballspillere i denne aldersgruppen. La de få tid til å bli kjent med idretten, klubben og lagkameratene sine. Hver obs på at det vil utvikle seg store nivåforskjeller, og vær derfor beredt til å kunne differensiere i treningshverdagen. Samtidig er det viktig at det sosiale opprettholdes, så spillerne må også få godt med tid sammen. All trening skal foregå med ball; så lenge det ikke er spesifikk koordinasjons og/eller skadeforebyggende trening. Husk at spilleren skal ha mange ballberøringer hver økt, og la de øve 20

21 i ulike aktiviteter hvor det gis muligheten til å variere mellom forskjellige delferdigheter. Minimum 50 % av treningstiden skal i snitt foregå i ulike spillformer. Spillet stiller alle spørsmål, og gir alle svar. Skap en rød tråd i hver eneste økt, der temaet man har for dagen også er det man veileder på i spillesekvensene. Pass også på at det er en rød tråd i øktene over tid! Vi kan bli verdens beste MIF trenere om vi stiller godt forberedt til hver eneste økt! Om man for eksempel jobber ekstra med pasningsferdigheten over en periode, så vurder spillernes og lagets utvikling spesielt med tanke på dette. Kanskje taper man kampen, men man har tatt store skritt i forhold til det man jobber ekstra med på treningsfeltet. Da er dette veldig viktig å løfte frem! Belys ALLTID det positive, det er slik vi blir bedre både sammen, og hver for oss! Tren mye på den første berøringen; og at den skal gå dit vi vil ha den (ikke bare stoppe ballen, men ta den med oss). Det er viktig at vi utvikler spillere som klarer å ta med seg ballen dit han/hun ønsker det med den første berøringen. Dette være seg inn i ledig rom, forbi en motstander, eller lignende. Et godt første touch med begge bein er avgjørende for å bli en god fotballspiller. Denne setningen belyser også dette med å trene med begge bein. Om vi starter med dette i tidlig alder, har vi større sjanse for å lykkes med å utvikle spillere som er gode med begge bein. Dette vil føre til at repertoaret deres blir uendelig mye større. De kan da sentre med begge bein, skyte med begge bein, føre ballen med begge bein, og så videre. I kamp: Det er ikke ønskelig at hvert lag skal ha med mer enn maksimalt 9 spillere til kamp i 5 erfotballen slik at alle er sikret mye spilletid. I lagsinndeling må dette derfor tilpasses, slik at melder på nok lag for årskullet Spillerne skal rullere på posisjoner i kamp også på keeperrollen! Alle skal ha lik spilletid, men hvordan man løser denne utfordringen rent teknisk i form av tid på bytteintervaller er det opp til trenere å legge føringer på. Husk at det er du som trener som skal være den største bidragsyteren til et mestrings og trivselsklima. Vi avslutter kapitlet med et tenkt, lite scenario: Driblingen til tiåringen mislykkes. Han blir fratatt ballen. Han kikker bort på treneren. Blikkene møtes. Treneren nikker anerkjennende. Signaliserer «så flott at du prøver». Det gir trygghet for tiåringen! Tiåringen kan igjen rette oppmerksomheten mot spillet vel vitende om det er akseptert å prøve seg. 21

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb 28.05.2009 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH 01 15.05.2009 Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK 03-09 Sportsplan

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren.

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren. TRENERVETT! TRENERVETT! Fotballkampen er ukas høydepunkt for mange. Her skal det måles krefter mot andre lag. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre.

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer