Innholdsfortegnelse. På rett vei! Vi bidrar til å sette kreativitet og gründerskap på dagsorden. Fikk midler til nyskapende og inkluderende konsept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. På rett vei! Vi bidrar til å sette kreativitet og gründerskap på dagsorden. Fikk midler til nyskapende og inkluderende konsept"

Transkript

1 Årsberetning

2 Innholdsfortegnelse På rett vei! Vi bidrar til å sette kreativitet og gründerskap på dagsorden Fikk midler til nyskapende og inkluderende konsept Årsberetning 2014 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning Klimaregnskap og varedeklarasjon 2 Foto: Marius Fiskum

3 På rett vei! 2014 ble det varmeste året i Norge på over 100 år, og i juli var det rene middelhavstemperaturene mange steder i landet. Det var oss blåfrosne nordboere vel unt. At det er store variasjoner i været er vi vant med, men at været også ser ut til å bli villere og våtere gjør at vi nordmenn er mer bekymret over utviklingen. Det å bokstavelig talt kjenne på kroppen at miljø og klima faktisk henger nært sammen, gjør kanskje at flere nå tar innover seg at det må noen grep til. Trolig er dette årsaken til at klimaendringene er rykket opp som en av Norges aller største utfordringer, ifølge Klimabarometeret til TNS gallup. Undersøkelsen viser at over 60 prosent av de spurte tror det vil bli mer flom, ras og uvær i Norge som følge av klimaendringene frem mot Og 46 % av oss mener at Norge gjør for lite for å tilpasse seg klimaendringene. Denne «temperaturmålingen» i befolkningen gir politikerne godt grunnlag for å ta modige beslutninger om gode klimaløsninger, som innfrir det vedtatte klimaforliket. Elektrifiseringen skyter fart For klimaforliket forplikter. Skal vi klare klimamålet må fornybar energi erstatte fossil energi på flere områder. Her kan kraftbransjen bidra til betydelige kutt i klimagassutslipp. Elektrifisering av petroleumsvirksomheten og transportsektoren er de to viktigste områdene, og innenfor transportsektoren er vi godt i gang. I dag har vi over elbiler på norske veier og omkring 20 % av nyregistrerte personbiler er nå elbiler. Dette viser at incentivordningene virker og det er derfor gledelig at det er bred politisk enighet om å videreføre disse. Redusert biltrafikk og utfasing av fossilbilen er ikke bare et godt klimatiltak, men i høyeste grad også et godt helsetiltak, ettersom luftforurensingen i byene blir et stadig større problem. Kinderegg og smart teknologi I 2014 har stadig flere bedriftskunder tatt i bruk vårt lønnsomme konsept Forbruksreduksjon for å få kontroll på strømforbruket og redusere dette til et minimum. Reduksjon av strømforbruket er en trippel vinnsituasjon; det gir kunden lavere kostnader, miljøbelastningen reduseres og Ishavskraft får fornøyde kunder. Her snakker vi om et attraktivt Kinderegg! Vi ser også en klar trend i økt etterspørsel etter opprinnelsesmerket strøm. Dette er noe Ishavskraft har frontet i mange år og vi hadde en betydelig vekst i antall bedriftskunder i I privatmarkedet selger vi kun opprinnelsesmerket strøm. Prisen våre kunder betaler for fornybar energi går til norske produsenter av vann og vindkraft. I årene som kommer skal også privatmarkedet få fullstendig oversikt over sitt forbruk fra time til time. Ny teknologi gjør at det vokser frem stadig smartere løsninger som gir oss flere muligheter til å bli enda mer klimavennlige. Ishavskraft har trua på at alle kan dra det samme lasset mot felles klimamål, og da har det mye å si hva akkurat du og jeg gjør i hverdagen. Med økende engasjement på grasrota og blant vanlige forbrukere vil ringvirkningene bre om seg og vi har en god sjanse til å nå målet om å stoppe klodens oppvarming før den passerer 2 grader. Ishavskraft skal også i fortsettelsen sørge for at våre kunder får fremtidsrettede energiløsninger til konkurransedyktige priser. Det tjener både kundene våre og miljøet på. Nylig ble også den elektriske ferga MS Ampere satt i drift i Sognefjorden. Den drives av fornybar energi og hurtiglades mens lossing og lasting foretas. Ved å erstatte dieseldrevne ferger med elektriske ferger på 52 fergestrekninger, kan det kuttes CO2utslipp tilsvarende personbiler. Disse fergestrekningene utgjør om lag 40 % av utslippene fra ferger i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport Det Norske Veritas har utarbeidet for kraftbransjen. Dette viser at vi allerede har gode løsninger som kan redusere klimagassutslippene betydelig. Bjarne Sætrum Administrerende direktør Foto: Marius Fiskum 3

4 4 Foto: UE Finnmark

5 Vi bidrar til å sette kreativitet og gründerskap på dagsorden Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker Ishavskraft å vise viktigheten av å lære barn og unge å utvikle egne ideer. Ungt Entreprenørskap har som mål å fremme kreativitet og entreprenørskap. Nettverket skal være et supplement til skoleverket, og skal sørge for at entreprenørkompetanse blir ivaretatt på alle alderstrinn. Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap er et dynamisk samarbeid mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids og næringsliv. For UE er det avgjørende å ha med samarbeidspartnere som Ishavskraft for å kunne legge til rette for aktivitet gjennom våre tilbud, og for å kunne arrangere entreprenørskapsaktivitet i samspillet mellom utdanning og lokalt arbeids og næringsliv i Finnmark, forklarer daglig leder i UE, Randi Gjevestad Vorren. Gøy å se hvor flinke de er Ishavskraft er UEs lokale partner i prosjektet Grønt og genialt, som er en entreprenørcamp for ungdomsskoletrinnet, hvor fokuset er kreativ tenking og problemstillinger knyttet til miljøproblemer og matavfall. Markedssjef i Ishavskraft og styremedlem i UE Finnmark, Jørn Iversen, har selv stor tro på Ungt Entreprenørskap og mener at Ishavskrafts støtte til prosjektet Grønt og genialt, er en naturlig del av bedriftens samfunnsansvar. Ishavskraft er med fordi vi mener at UE som nettverk gjør en god innsats med å sette kreativitet og skaperkraft på dagsorden. Å være jurydeltaker og på fylkesmessa for ungdomsbedrifter eller på Gründercamp for ungdomsskoleelever, er en «vitaminpille» jeg unner flere fra næringslivet å smake på. Det er utrolig gøy å se engasjementet fra lærerne på skolene, og hvor mye ungdommene våre faktisk klarer å skape av innovative løsninger på kort tid, forteller Iversen. Støttes av offentlige og private Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeidsog næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har egne styrer og ansvar for egen finansiering. Ungt Entreprenørskap Finnmark (UE) støttes av både privat og offentlig arbeids og næringsliv, hvorav Ishavskraft er en av disse. Spennende jobbmuligheter Gjennom et samarbeid med Ungt Entreprenørskap får bedriftene vist seg frem, samt synliggjort hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring med «næringslivet som læringsarena». Vorren er glad for å ha en aktør som Ishavskraft med på laget Vi er veldig takknemlige og fornøyde med samarbeidet med Ishavskraft. Ishavskraft kan gjennom vårt samarbeid stolt vise til at de tar samfunnsoppdraget på alvor ved å satse på de unge verdiskaperne, og vi i UE kan stolt vise til at Ishavskraft er en av våre private samarbeidspartnere i Finnmark, forteller daglig leder Randi Gjevestad Vorren. Jørn og Sandra Seville (Dfive UB) som vant Ishavskraftprisen for beste Selger under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter

6 Fikk midler til nyskapende og inkluderende konsept Gjennom blant annet Ishavskraftfondet får IL Blåmann på Kvaløya realisert drømmen om en skatepark for alle. Ishavskraft har i samarbeid med Troms Idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne og ungdomsidrett, som skal medvirke til økt aktivitet og oppslutning. De årlige tildelingene fra fondet er på kroner og kan tildeles ett eller flere tiltak årlig. IL Blåmann fikk kroner til å bygge fylkets første betongstøpte skatepark. Vi setter veldig stor pris på støtten vi har fått og vi jobber med å få i havn fullfinansieringen av parken, som skal stå ferdig seneste sommeren 2016, forteller primus motor for prosjektet OddBørge Hansen. Fanger opp andre Noen av kriteriene for å få tildelt midler fra fondet er at søkeren skal presentere noe nytt, annerledes og kreativt, og at det skal fange opp barn og unge som ikke deltar i tradisjonelle idretter. Det at nettopp skatemiljøet inkluderer alle på en naturlig måte, har imponert Hansen. Jeg ble overrasket over hvor bra miljøet er. Inkluderingen skjer på en annen måte enn i andre idretter, noe som nok kommer av at aktiviteten er egenorganisert. Det er ingen som forteller hva barna skal øve på, men de øver på det de selv vil. De voksne gutta tar seg av og hjelper de som er nye. Mestrer de noe de har øvd på får barna skryt fra de voksne. Dette tror jeg er en sunn holdning til læring og noe som naturlig generer mestringsfølelse, sier Hansen. Inviterer hele Troms På Kvaløya har det vært god respons blant lokalbefolkning til en skatepark og det viser seg at behovet er stort. Flere fra området reiser nemlig til innendørsparken i Tromsø for å skate. Hansen håper at IL Blåmann sitt anlegg også blir et sted hvor utøvere fra hele regionen kan møtes. Parken skal være tilpasset alle ferdighetsnivå. Det skal være et tilbud for de som kanskje ikke finner seg til rette i tradisjonell lagidrett, og vi håper at det blir en sosial møteplass for barn, unge og voksne. Vi står med åpne armer til alle som vil komme å prøve seg. Vi håper det første profesjonelle utendørs skatetilbudet i fylket vil generere interesse og synliggjøre behovet ytterligere, meddeler Hansen. Seks formål fikk midler For 2014 kom det inn 19 søknader i Troms, hvorav seks søkere fikk tildelt midler. Troms Idrettskrets var fornøyd med oppslutningen og med formålene som fikk utdelt midler. Den geografiske spredningen og de varierte aktivitetene det ble søkt støtte til var helt i tråd med fondets intensjon. Troms Idrettskrets liker spesielt godt at Ishavskraftfondet kan være «fødselshjelper» for nye aktiviteter, som også fanger opp barn og unge som ikke deltar i de tradisjonelle idrettene, sier organisasjonssjef i Troms Idrettskrets Sylvi Ofstad. Ishavskraftfondet i 2014 ble fordelt slik: Bardu Alpinklubb: , til utvikling av aktivitetspark i tilknytting til alpinanlegget i Steilia IL Blåmann: , til utvikling av skatepark på Ersfjordeidet Harstad Sykkelklubb: , i bidrag til utvikling av «pumptrack» for sykkel Manndalen UIL: , til kjøp av utstyr til sin Taekwondo gruppe Øverbygd Kickboksing: , til kjøp av utstyr Kaldfornia Sportsklubb: , til kjøp av utstyr til sin brytegruppe Foto: Langpasning til Afrika 6

7 Foto: Stig A. Hanssen 7

8 Årsberetning 2014 Virksomheten Ishavskraft er en av landets ledende kraftleverandører med fokus på fremtidsrettede energiløsninger og fornybar energi. Selskapet er NordNorges største kraftleverandør og ledende innen forvaltning av konsesjonskraft. Med mål om lønnsom vekst innen kjernevirksomheten jobbes det kontinuerlig med å forsterke eksisterende og skape nye varige kunderelasjoner, forbedre og effektivisere prosesser og praktisere god kostnadskontroll. Ishavskraft har gjennom sin satsing på fornybar energi og Forbruksreduksjon forsterket sin markedsposisjon ytterligere i 2014, spesielt i bedriftsmarkedet. Selskapets fokus på kundetilfredshet og miljøriktige løsninger gjør Ishavskraft til en attraktiv og foretrukket kraftleverandør nasjonalt. Stadig flere virksomheter og privatpersoner setter miljø og samfunnsansvar på dagsorden og Ishavskraft merker økt interesse for sine produkter og tjenester. Ishavskraft utøver sitt samfunnsansvar gjennom å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energi, god miljøledelse og etisk handel. I tillegg bidrar selskapet aktivt med sponsorater og støtte til kultur og idrett, spesielt rettet mot barn og unge. Ishavskrafts handelsbord for fysisk og finansiell krafthandel er sentralt i selskapets virksomhet. Her forvaltes kraftporteføljene for Ishavskraft og selskapets kunder. Blant de største kundene finner vi kraftselskaper, næringsmiddelkonserner, hotellkjeder og om lag 100 kommuner. I et kraftmarked som blir stadig mer komplekst og utfordrende, vil et kompetent handelsmiljø være en viktig faktor for videre utvikling og vekst i Ishavskraft. Ishavskraft har kontor i Alta og Tromsø med til sammen 31 ansatte. Selskapet har dyktige og motiverte medarbeidere med omtanke for kundene og miljøet. Med engasjement og entusiasme jobber de ansatte i selskapet for å påvirke samfunnet til riktig bruk av energi til fordel for miljøet. Markedssituasjonen På mange måter kan man si at det var temperaturen som spilte hovedrollen i det fysiske kraftmarkedet i Meteorologisk institutt melder at snittemperaturen for hele landet var 2,2 grader over normalen, noe som gjør 2014 til det varmeste året i en serie som går tilbake til Fordi elektrisitet er den største kilde til oppvarming i Norden, førte de milde temperaturene til lavere strømforbruk i vintermånedene. NVE rapporterer at i første kvartal 2014, brukte vi i Norge 5,7 prosent mindre strøm enn i samme periode året før. Det er ikke annet å forvente med en snittemperatur i februar hele 6,0 grader over normalen. Faktisk opplevde vi ikke en eneste månedstemperatur under normalen i løpet av hele året. Lavere forbruk var hovedårsaken til at gjennomsnittlig systempris i 2014 falt 16,5 prosent fra I tillegg til temperaturen, fikk forskjellene mellom de norske prisområdene mye oppmerksomhet i God ressurstilgang og rask snøsmelting i andre kvartal, ga lave priser sør i Norge. I tillegg var eksporten mot Sverige begrenset grunnet vedlikeholdsarbeider på nettet. I Nord og MidtNorge opplevde man ikke det samme presset i forbindelse med snøsmeltningen, og her ble prisene liggende høyere. Lite nedbør og høye temperaturer ga lavere tilsig enn normalt i tredje kvartal Dette bidro til å holde prisene stabile gjennom sommeren. Etter en tørr sommer, steg prisene utover høsten inntil det kom nedbørsmengder av betydning i oktober. Nedbøren kom i all hovedsak sør i landet, og nok en gang fikk vi oppleve større prisforskjeller mellom områdene. Fallet i oljeprisen har bidratt til fortsatt svekkelse av den norske kronen gjennom Ved inngangen til året måtte vi betale 8,34 kroner for en euro. Ett år senere, kostet en euro over 9 norske kroner. Alt annet likt, betyr det høyere kraftpris. Svakere vekstutsikter i verden ga videre fall i råvareprisene gjennom Spesielt ble kullprisen senket av lavere forventninger til aktiviteten i Kina, som er verdens største forbruker, produsent og importør av kull. I Europa har stigende pris på CO2kvoter likevel ført til en forsiktig oppgang i marginalkostnaden på kullkraft. Ishavskraft har i 2014 arbeidet aktivt for å skape tillit og innhold i visjonen om å være; Den foretrukne kraftleverandøren i Norge ditt miljøvalg. Miljø Miljøengasjement og god miljøledelse er en sentral del av selskapets strategi. Ishavskraft ønsker å bidra til at kundene gjør bevisste miljøvalg både med hensyn til energieffektive løsninger 8

9 og bruk av fornybar energi, slik bidrar kjernevirksomheten positivt til de nasjonale klimamålene. Selskapet hjelper sine bedriftskunder med å kartlegge, dokumentere og bli bevisstgjort sin energibruk fra alle energibærere. Kunnskapen benyttes til å redusere energibruken i konseptet Forbruksreduksjon. Ishavskraft selger bare fornybar energi fra nordnorske produsenter til sine privatkunder. Med rådgivning, kompetanse og fremtidsrettede løsninger skal Ishavskraft fortsatt være med å påvirke kundenes adferd til det beste for både kundene selv og miljøet. Selskapet har i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet nøye måling og rapportering av avfallsmengder, CO2utslipp i forbindelse med reiser, strømforbruk i kontorlokalene og innkjøp av papir m.m. Alle deler av Ishavskrafts daglige drift skal være gjennomtenkt når det gjelder miljøhensyn, de ansatte bruker for eksempel videokonferanseutstyr i sin daglige møtevirksomhet. Selskapet er fremdeles den eneste kraftleverandøren i Norge med trippel sertifisering etter internasjonal standard innen miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) og HMS (OHSAS 18001). Ishavskraft har vært ISOsertifisert innenfor de tre standardene siden 2010, og ble resertifisert for første gang i Fortsatt drift og fremtidig utvikling Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jfr. Regnskapslovens 45, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Ishavskraft har en kompetent organisasjon og et godt og nært samarbeid med selskapets eiere. Styret ser positivt på selskapets utvikling og mener det er lagt et godt grunnlag for fortsatt finansiell og industriell vekst. i sluttbrukermarkedet, vil alle salgskontrakter som ikke er basert på spotpris eller variabel pris ha et prissikret innkjøpsvolum. Volumrisiko I sluttbrukermarkedet er mange kontrakter om kraftleveranser en opsjon for kunden til å ta ut et volum, som kan variere med temperatur og andre forhold. Dette introduserer volumrisiko i den grad kontrakten ikke er basert på leveranse av et bestemt volum til en bestemt pris. Valutarisiko Som følge av at handel på kraftbørsen Nasdaq foregår i euro er Ishavskraft eksponert for valutasvingninger. Rammer knyttet til valutarisiko er innarbeidet i selskapets risikopolicy og det benyttes blant annet valutaterminer for å redusere selskapets valutarisiko. Valutarisiko knyttet til krafthandel styres som en integrert del av strategien for håndtering av prisrisiko for øvrig. Det primære sikringsinstrumentet er terminforretninger i aktuell valuta. Kredittrisiko Det er etablert rutiner for kredittvurdering som tar sikte på å begrense motpartsrisiko. Risikoutsatt fordringsmasse er i hovedsak knyttet til omsetning av kraft til privatkunder og bedrifter. Operativ risiko I tillegg til de risikofaktorene som er nevnt ovenfor vil selskapet også være eksponert mot følgende operative/forretningsmessige risikofaktorer: Utvikling i bransjens rammebetingelser Konkurranse og mulighet for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på kompetent arbeidskraft Finansiell risiko Virksomheten til Ishavskraft er eksponert for ulik risiko. Følgende områder er etter styrets vurdering av betydning for å bedømme risiko knyttet til foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater: All risiko overvåkes og styres i selskapets risikostyringssystem. Ishavskraft har en risikopolicy som omhandler all risiko knyttet til krafthandel hvor styret har gitt klare rammer for eksponeringen i kraftmarkedet. Selskapet har ingen dominerende kunder som utgjør betydelig risiko for fremtidig drift. Kraftprisrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til kunder i Norge og denne virksomheten utsetter selskapet for risiko knyttet til fremtidig kraftpris. Endringer i innkjøpsprisene, variasjoner i kundenes forbruk samt en tøff konkurranse i sluttkundemarkedet, medfører en betydelig risiko. Når det gjelder omsetning av kraft Interne forhold Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i 2014 var på 7,47 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde langtidssykemeldinger 6,63%. Sykefraværet i 2013 var 3,79%. Det har i 2014 ikke forekommet eller blitt rapportert inn personskader eller skader på selskapets materiell. 9

10 Etikk For å forebygge interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon har Ishavskraft utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og disse er vedtatt av selskapets styre. Styret foreslår at årets resultat i sin helhet blir benyttet til utbytte. I tillegg foreslås det å overføre 7,5 millioner kroner fra annen egenkapital slik at utbytte for regnskapsåret 2014 utgjør 35 millioner kroner. Likestilling Ved årsskiftet var det 31 ansatte, hvorav 16 er kvinner og 15 er menn. Styret har seks medlemmer, hvorav alle er menn. I sammenlignbare grupper av ansatte har kvinner og menn tilnærmet lik lønn. Selskapet søker en best mulig representasjon av begge kjønn, noe som vil ha fokus ved nyrekruttering. Regnskapsinformasjon Ishavskrafts omsetning gikk opp fra millioner kroner i 2013 til millioner kroner i Selskapets resultat etter skatt ble på 27,5 millioner kroner, en økning på 8,4 millioner kroner sammenlignet med Selskapets egenkapital pr er etter denne disponeringen 223,2 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 51,5%. Styrets vurdering er at selskapet vil ha en tilfredsstillende egenkapital og likviditet etter den foreslåtte årsoppgjørsdisponeringen. Styret ønsker å takke alle medarbeiderne for en vel gjennomført jobb. Alta, 12. mars 2015 Erling Stene Martinsen Styreleder Erling Andreas Dalberg Nestleder Per Erik Ramstad Styremedlem Alf Kåre Gerhardsen Styremedlem Oddbjørn Samuelsen Styremedlem Jan Inge Johnsen Styremedlem Bjarne Sætrum Administrerende direktør 10

11 Resultatregnskap Alle tall i årsregnskapet og noter er oppgitt i 1000 kroner. Resultatregnskap Note Driftsinntekter Kraftsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 13 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer

12 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare, lisenser og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1 000) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap ved salg av anleggsmidler Tap på investering i aksjer og andeler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

15 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge per 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Kraftsalg Inntektsføring av strømleveranse til sluttbrukere skjer løpende i henhold til estimert levert volum til kundene. Måleravlesing foretas månedlig, annenhver måned eller kvartalsvis. Informasjon fra måleravlesing hensyntas i inntektsføringen når den foreligger. Regnskapet avlegges i kraftbalanse. Det vil si at eventuelle avvik mellom antatt leveranse og innkjøpt volum hensyntas ved avsetning. Forvaltningshonorar og øvrige inntekter resultatføres når de er opptjent. Elsertifikater Kostnad for levert elsertifikatpliktig volum inngår i kraftkjøp og periodiseres i samme periode som tilhørende kraftsalg. Elsertifikatforpliktelsen for regnskapsåret beregnes som volum multiplisert med elsertifikatpris i henhold til inngåtte forwardkontrakter. Elsertifikatbeholdning balanseføres i henhold til laveste verdis prinsipp. Beregnet elsertifikatforpliktelse og elsertifikatbeholdning presenteres netto i balansen. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Kraftkjøp Ishavskraft sin virksomhet er knyttet til å levere strøm til sluttbrukere. Selskapet dekker sine fysiske leveringsforpliktelser gjennom kjøp av kraft i spotmarkedet og kjøp fra lokale kraftprodusenter. Deler av volumet er prissikret gjennom finansielle kraftkontrakter med NASDAQ. Regnskapsføring av realisert gevinst eller tap knyttet til kraftkontrakter som sikrer kjøp til sluttbrukerne blir i resultatregnskapet klassifisert som kraftkjøp eller kraftkjøpsreduksjon. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Immaterielle eiendeler Ved overtakelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger verdien av de enkelte eiendelene anskaffet, blir differansen oppført som goodwill. Goodwill som knytter seg til ervervede kundeporteføljer avskrives lineært over 15 år. Avskrivningstiden er basert på forventet utvikling i kundemasse. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Dersom den gjenvinnbare verdien av driftsmiddelet er lavere enn bokført verdi, og dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, 15

16 skrives driftsmidlet ned til gjenvinnbart beløp. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige investeringer i datterselskaper og andre aksjeinvesteringer vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte inntektsføres som finansinntekt. Datterselskapet, Finnmarkskonferansen AS, er utelatt fra konsolidering da resultatet i dette selskapet ikke har betydning for å bedømme Ishavskraft sin stilling og resultat, jfr Regnskapsloven 38. Valutaterminkontrakter Ishavskraft benytter valutaterminkontrakter for å sikre fremtidige forventede transaksjoner knyttet til kraftkjøp og kjøp av elsertifikater i valuta. Alle valutaterminkontrakter er behandlet som kontantstrømsikring regnskapsmessig. Regnskapsføring av urealisert gevinst eller tap knyttet til valutaterminkontrakter som inngår i kontantstrømsikringsforhold utsettes inntil den sikrede transaksjonen resultatføres. Realiserte gevinster og tap knyttet til valutaterminforretninger resultatføres som kraftkjøp. Regnskapsmessig sikring og porteføljevurdering Formålet med finansiell handel av kraftkontrakter, elsertifikater og valutaterminer er å styre prisrisikoen som knytter seg til leveringsforpliktelsene til sluttkundene. Ishavskraft har ingen handler med kraftkontrakter, elsertifikater eller valutaterminer med trading som formål. Ved regnskapsmessig vurdering av uoppgjorte kraftkontrakter, elsertifikater og valutaterminer legges porteføljeprinsippet til grunn. Dette innebærer at urealiserte gevinster eller tap knyttet til de enkelte finansielle kontraktene, blir utsatt til leveransetidspunktet for underliggende kraftkjøp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, forventet lønnsvekst, G regulering og fremtidige avkastning, aktuamessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse. Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. AFPforpliktelser innenfor LO/NHOordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, Denne regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Estimater Regnskapet er basert på forutsetninger og estimater som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Beste estimat ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet legges til grunn. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrøm tilført fra henholdsvis drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. 16

Årsberetning & årsregnskap 2012

Årsberetning & årsregnskap 2012 Årsberetning & årsregnskap 2012 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet 2012... 10 BeSt PÅ kundeservice... 12 raus Og ettertraktet...

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Kan man forsyne verden med nok energi uten å skade miljøet? årsrapport 09. siemens as

Kan man forsyne verden med nok energi uten å skade miljøet? årsrapport 09. siemens as Kan man forsyne verden med nok energi uten å skade miljøet? årsrapport 09 siemens as www.siemens.no s virksomhet siemens as årsberetning resultatregnskap balanse Bærekraftig fremtid et spørsmål om teknologi.

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer