DCR-5047 High Definition PVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DCR-5047 High Definition PVR"

Transkript

1 DCR-5047 High Definition PVR

2 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL OPPKOBLINGSVEILEDNING INSTALLASJON Koble til kabelantennen Koble til TV Koble til stereoanlegg Koble til analog forsterker Koble til digital forsterker Optisk S/PDIF: Fjerne beskyttelsen fra S/PDIF-utgangen (se illustrasjon) Elektrisk S/PDIF (sort koaksial): Koble til VCR (videospiller/opptaker) Dekodingssystem Koble til strømnettet Grunnleggende betjening Knapper med PVR-funksjon FØRSTEGANGS INSTALLASJON Språkvalg TV-format Automatisk søk BETJENING Slå av/på dekoder Valg av kanal Bla gjennom kanaler én og én Bruke kanallisten Direkte valg Infoboks Volum / slå av lyd Bytte mellom funksjoner

3 2 Bytte mellom TV og radio Flerspråklige sendinger: bytte språk Undertekster Tekst-TV HOVEDMENY Menyen Åpne hovedmenyen Lagre/slette data Gå ut av en meny / kansellere data Innstillinger/oppsett Tidsinnstillinger Språkvalg Antenne TV-format Bildeformat TV/VCR Scart-modus TV-standard Programvareoppdatering Manuell programvareoppdatering Automatisk programvareoppdatering Søke etter kanaler Automatisk søk Transponder-søk Tjenestebehandling Tjenester Behandling av tjenester Favoritter Tilgangskontroll Sperrefunksjoner for enhet Tilgangskontroll (angi minstealder) Forandre Pin-kode (fire siffer) Timer Innsovnings-timer PVR-timer Tilleggsfunksjoner Fjernkontroll Kodeknapp

4 3 PVR Personlig videoopptaker PVR-oppsett Trick-moduser Pause Spoling fremover og bakover Avspillingsinformasjon Avspillingsmeny Timeshift Pause Spoling fremover og bakover Systeminformasjon Smartkortnummer Nettverksinformasjon Nettverksoppdatering Gjenopprett fabrikk-/forhåndsinnstillinger Gjenopprett fabrikkinnstillinger EPG (Elektronisk programguide) TEKNISKE DETALJER TILKOBLINGSOVERSIKT

5 4 Dette skal være med i pakken Før du tar i bruk denne digitale dekoderen, må du kontrollere at alt i pakken er med, og lese bruksanvisningen nøye. Digital dekoder Kabelsløyfe Scart-kabel HDMI-kabel Batterier og fjernkontroll 4

6 5 KASSERING Spør kommunen eller lokale myndigheter om hvordan e-avfall skal kasseres på riktig måte i henhold til gjeldende miljølover og -retningslinjer. Returner brukte batterier til et returpunkt for slikt avfall. Kast aldri batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Batterier kan inneholde giftige stoffer. Derfor skal batterier alltid kasseres i henhold til gjeldende lover for retur av e-avfall. Symbolet emballasjen gjelder kassering. på produktet, brukerveiledningen eller EU-direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kast aldri dekoderen sammen med vanlig husholdningsavfall. Spør kommunen eller lokale myndigheter om hvordan utstyr skal kasseres på riktig måte i henhold til god miljøpraksis. 5

7 6 INTRODUKSJON Formål Denne digitale dekoderen er beregnet for mottak av DVB-Csendinger via kabel for privat eller kommersiell bruk. Det kreves et profesjonelt montert kabelsignal med de nødvendige tekniske spesifikasjonene for å motta digitale kabelkanaler. Obs!! Sikkerhetsinstruksjoner Plastfilm Dekoderen er påført en plastfilm for beskyttelse mot skader. Denne plastfilmen MÅ FJERNES før dekoderen tas i bruk, slik at nødvendig varmeavgivelse sikres. 1. Du bør lese nøye gjennom denne instruksjonen før installering, oppkopling eller bruk av den digitale dekoderen. Hvis du ikke følger anvisningene, kan du utsette både apparatet og eget liv og helse i fare. Produsenten vil ikke kunne holdes ansvarlig for noen skade som er oppstått på grunn av feilaktig bruk! 2. Du trenger visse forkunnskaper i forbindelse med installeringen av et elektronisk mottakerapparat og kjennskap til visse tekniske begreper tilknyttet kapitlene Installasjon og Tjenestebehandling. Hvis du ikke har disse forkunnskapene, råder vi deg til la en ekspert installere dekoderen. 3. Sørg for at ingen snubler i eller kan komme til å skade ledninger 6

8 7 eller kabler. Bruk bare uttak som er i perfekt stand. Løse kontakter eller uttak kan forårsake brann. Ikke dra ut kontakten mens dekoderen står på, dette for å unngå elektrisk støt. Benytt kun egnede skjøteledninger. 4. Unngå overbelastning av strømkontakten, dette kan føre til elektrisk støt og/eller brann. 5. Ikke stikk noe inn i ventilasjonsåpningene på apparatet, dette kan kortslutte og ødelegge komponenter i apparatet samt føre til elektrisk støt. 6. Koble bare godkjent ekstrautstyr til apparatet. Tilkobling av feil utstyr kan ødelegge apparatet. 7. Koble til alle kabler (antenne, HDMI/scart) og eventuelt ekstrautstyr før du kobler til strømkabelen. 8. Skru av dekoder, tv eller annet ekstrautstyr før du kobler til eller fra noen kabler. 9. Åpne aldri apparatet! Det er fare for dødelig elektrisk støt når apparatet er blitt åpnet. Alle produsentens forpliktelser frafaller ved åpning av apparatet. Koble alltid fra dekoderen ved å trekke ut strømledningen før rengjøring og før tilkobling til andre apparater. Det er ikke tilstrekkelig å skru av apparatet, siden elektrisk spenning da fortsatt kan forekomme i deler av apparatet. 10. I tilfelle tordenvær: Dra ut kontakten og antenneledning for å unngå skader på apparatet i tilfelle lynnedslag. Rør ikke apparatet hvis det er tordenvær i nærheten av deg! Det er potensielt livsfarlig hvis lynet slår ned i det øyeblikket du er i kontakt med apparatet. La ikke barn leke i nærheten av apparatet uten oppsyn. De oppfatter ikke alltid farer som er tilknyttet slike apparater. 11. La aldri væske komme i kontakt med apparatet. Bruk aldri flytende rengjøringsmidler ved rengjøring, da dette kan føre til utvendig eller innvendig skade og sette liv i fare. Pass på at det ikke blir plassert noe som inneholder væske, oppå apparatet. 12. Ikke utsett apparatet for regn eller sprut. Ved rengjøring av apparatet: Dra ut kontakten og benytt kun en tørr klut. 13. Tildekk aldri ventilasjonsåpningene! Plasser aldri tepper, duker eller liknende oppå apparatet. Plasser ikke dekoderen oppå duker eller annet materiale av tøy eller ull. Dette kan føre til at apparatet blir overopphetet og skaper brannfare. Pass på at dekoderen ikke er plassert i nærheten av peis eller 7

9 8 annen åpen ild. La det være nok plass rundt apparatet (minst 15 cm i hver retning) for å unngå overoppheting. Plasser dekoderen borte fra varmekilder og direkte sollys. 14. Sett dekoderen på et stødig underlag hvis den faller ned kan det forårsake personskader eller den kan slutte å fungere. 15. Pass på at dekoderen har minst 15 cm klaring til andre apparater (TV, videospiller, etc.) da det kan oppstå elektromagnetisk stråling som kan forstyrre signalene. min. 15 cm M min. 15 cm M Advarsel! Merk deg følgende instruksjoner for å unngå skader på strømkabelen og støpselet: 1. La strømkabelen være i original stand, ikke bytt støpsel. 2. Ikke brekk eller kortslutt strømkabelen. 3. Når du kobler fra strømkabelen, må du dra i støpselet, ikke i ledningen. 4. Ikke legg strømkabelen i nærheten av panelovner eller liknende for å unngå at plastkappen smelter. Strømkabelen skal alltid være klar til bruk. 8

10 9 FJERNKONTROLL Av/på-knapp Velge TV/radio Kanalvelger, opp Bytte kanal / navigere på menyen. Trykk på OK for å bekrefte funksjonene Kanalvelger, ned Åpne hovedmenyen (oppsett) EPG elektronisk programguide Tilbakeknapp Aktivere infoboks/programinformasjon Fargeknapper alternativknapper (Se også ) Volum Kanalvelger, opp/ned Slå av lyden PVR Trick Mode / Time Shift Ta opp PVR-meny Velg TV/VCR Teletext Undertekst Innsovning Obs! Brukte batterier er spesialavfall og må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Oppsøk spesialmottak ved ditt hjemsted!! 9

11 10 FRONTPANEL Hvilemodus/påknapp Frontpanelknapper VFD Fjernkontrollsensor Smartkortleser bak dekselet 1. Hvilemodus/på-knapp: Bytter mellom påslått modus og hvilemodus 2. VFD (alfanumerisk display): Viser strøm- og låsestatus i tillegg til kanalnummer. I hvilemodus vises klokken. 3. Fjernkontrollsensor: Mottar infrarøde signaler. 4. VOL+/-: Endrer volumet i TV-modus og navigerer i menymodus. 5. MENU: åpner og lukker hovedmenyen. 6. OK: åpner undermenyer eller kanallisten. 7. CH+/-: endrer tjeneste eller navigerer i menyer. 8. Smartkortleser (bak dekselet) for å dekryptere betalings-tv i kombinasjon med det tilhørende smartkortet. 10

12 11 OPPKOBLINGSVEILEDNING

13 12 *** PS! Klargjør selve mottakeren før bruk ved å montere den medfølgende metallbøylen mellom LOOP OUT1 og CABLE IN2 1. Koble antennekabelen mellom vegguttaket og CABLE IN1. 2. Koble den medfølgende HDMI-kabelen mellom TV-HDMI skjermens HDMI-inngang og HDMI-utgangen på dekoderen. 3. Koble nettledningen til et strømuttak. 4. Slå på TV-en og velg riktig HDMI-inngang. 5. Slå på dekoderen med POWER ON/OFF, og følg anvisningene på skjermen. NB! Den medfølgende scart-kabelen skal i utgangspunktet IKKE kobles mellom dekoder og TV. Dette er særlig viktig hvis man ønsker fullt utbytte av HDTV (høydefinisjons-tv), som krever HDMI-signal, for å kunne levere de høyoppløste videosignalene. Scart-kabelen kan imidlertid brukes mellom dekoder og eldre TV-er uten HDMI-inngang. Merk: Hvis man benytter scart-tilkobling, vil man kun få en standardoppløsning (576i), det vil si at oppløsningen er lavere enn det som blir kringkastet på HD-kanalene. Noen TV-er er utstyrt med såkalt DVI-kontakt (i stedet for HDMI) i disse tilfellene kan man benytte en kabel eller adapter som konverterer fra HDMI til DVI (lyd må da kobles i parallell). Komponentutgangene (Y/Pb/Pr) kan benyttes på TV-er og projektorer som støtter denne standarden (oppløsningen på komponentsignalene er 576i). Lyd kan om ønskelig kobles separat til et eget hjemmekinoanlegg eller stereoanlegg via de digitale eller analoge utgangene. Det finnes både optisk S/PDIF og koaksial S/PDIF for digital lyd (man trenger bare å koble én av dem til forsterkeren). Vanlig analogt stereosignal finnes på Audio L&R i tilfelle forsterkeren ikke har digital-innganger. Loop Out2-kontakten kan benyttes hvis man ønsker kabelsignalet inn på andre enheter (f.eks. for analoge kabelkanaler til videoopptaker eller TV). Ethernet-porten er tiltenkt fremtidig bruk og behøver derfor ikke å kobles til. RS232-porten brukes bare til servicerelaterte oppgaver, og skal derfor ikke kobles til. 12

14 13 INSTALLASJON Koble til kabelantennen Påse at antenneledningen er tilpasset kabelmottakere. Koble til TV - Koble den medfølgende scart-kabelen mellom TV-kontakten på den digitale dekoderen og AV-inngangen på TV-en. - Koble den medfølgende HDMI-kabelen mellom TV-skjermens HDMI-inngang og HDMI-utgangen på dekoderen. Koble til stereoanlegg Du kan bruke et stereoanlegg til å spille lydsignalene fra de digitale TV- og radioprogrammene. Koble til analog forsterker Koble en stereokabel mellom RCA-kontakten (audio venstre/høyre hvit og rød ) på den digitale dekoderen og inngangen på stereoanlegget. Koble til digital forsterker Hvis stereoanlegget har en forsterker med inntak for digitale signaler, kan du spille av programmene fra den digitale dekoderen i digital kvalitet Optisk S/PDIF: Fjerne beskyttelsen fra S/PDIFutgangen (se illustrasjon). Koble en fiberoptisk kabel (Toslink) mellom S/PDIF-kontakten og den digitale inngangen på stereoanlegget. Elektrisk S/PDIF (sort koaksial): Koble en stereokabel mellom S/PDIF-kontakten og den digitale inngangen på stereoanlegget. Koble til VCR (videospiller/opptaker) Det er mulig å koble den digitale dekoderen til en videospiller Dette krever at videospilleren har de riktige kontaktene. Med en scart-kabel kan du koble VCR-kontakten på den digitale dekoderen til AV2-kontakten (dekoderkontakten) på videospilleren. Deretter tilkobler du videospilleren til TV-apparatet. Dekodingssystem Den digitale dekoderen er utstyrt med et betinget adgangssystem (CAS conditional access system). Krypteringssystemet er integrert i programvaren på den digitale dekoderen. Dette gjør det 13

15 14 mulig å motta kanaler som er kodet, dersom du har autorisering fra operatøren. Smartkort For å få tilgang til særskilte kanaler/tjenester (filmer, populære sportsbegivenheter, etc.) kan det være behov for et Smartkort for å dekode tjenesten. Ta kontakt med TV-operatøren. Smartkortet settes inn i kortleseren bak dekselet merket "Smartcard". Kontaktbrikken på kortet skal vende opp når kortet settes inn. Se nedenfor. Smartkort MERK: Brikken må vende opp, og kortet må settes i den øverste kortleseren Koble til strømnettet Sett strømkabelen i vegguttaket og slå på bryteren bak på dekoderen. Se oppkoblingsveiledningen. 14

16 15 Grunnleggende betjening Slå på den digitale dekoderen Først trykker du på enhetens hovedstrømbryter for å slå på den digitale dekoderen. Første gang enheten brukes, spiller den av den første kanalen i standardkanallisten. Hvis enheten har vært brukt før, spiller den av den samme kanalen som ble vist forrige gang enheten ble brukt. Slå av/på 1. Trykk på [Hvilemodus/på]-knappen for å gå inn i hvilemodus. 2. I hvilemodus kan du trykke på [Hvilemodus/på]-knappen igjen for å slå på den digitale dekoderen igjen og fortsette å spille av den siste kanalen som ble vist. 3. Du kan også koble fra strømledningen til enheten for å avslutte hvilemodusen. CH I fullskjermvisning trykker du på [CH ] for å bytte kanal. VOL I fullskjermvisning trykker du på [VOL ] for å endre volumet. Kanalnummer I fullskjermvisning bruker du tallknappene og trykker på [OK] på fjernkontrollen for å bytte kanal. Lyd av Trykk på knappen for lyd av [ ] for å slå av lyden. Displayet viser "Mute OSD". Trykk på knappen for lyd av [ ] en gang til for å slå på lyden igjen. SWAP Trykk på [swap]-knappen for å gå tilbake til kanalen du spilte av rett før den gjeldende kanalen. FAV +/- 1. I TV-modus trykker du på [FAV +/-]-knappene for å bytte 15

17 16 mellom favoritter i favorittgruppen. 2. Rekkefølgen på favorittene angis i vinduet Favorite Group List 3. Trykk på [Back] for å lukke vinduet "Favorite Group". Lyd I fullskjermvisning trykker du på [sound]-knappen for å åpne Sound -vinduet på skjermen og velge spor. INFO I fullskjermvisning trykker du på [info]-knappen for å åpne informasjonsvinduet. Vinduet viser parameterne for gjeldende kanal. EPG (Elektronisk programguide) Enheten har en elektronisk programguide (EPG) for å hjelpe deg med å navigere mellom kanaler og alle mulige visningsalternativer. EPG-en gir informasjon om programoppføringer og start- og sluttidspunkt for alle tilgjengelige programmer. Trykk på [EPG]-knappen for å vise EPG-vinduet. TV/Radio Hvis du trykker på [TV/RADIO]-knappen mens du er i TV-modus, bytter du til radiomodus. I radiomodus trykker du på [TV/RADIO]- knappen for å bytte til TV-modus. OK: I fullskjermvisning trykker du på [OK]-knappen for å åpne vinduet "Programmer". Innsovning Med denne funksjonen kan du stille inn en innsovningstimer. Når du har angitt en innsovningstid og tidspunktet er nådd, går systemet automatisk til hvilemodus. Du kan velge mellom AV og 5 til 120 minutter. Tekst-TV Trykk på [TXT]-knappen i fullskjermvisning for å åpne tekst-tvsider for kanaler som støtter tekst-tv. Hvis tjenesten ikke støtter tekst-tv, får du meldingen "Ingen tekst- TV-data" på skjermen. 16

18 17 Undertekst Trykk på [sub]-knappen i fullskjermvisning for å slå undertekster på eller av. Om undertekst er tilgjengelig eller ikke, avhenger av tjenesteleverandøren. TV/Radio Trykk på [TV/Radio] for å bytte mellom TV-modus og radiomodus. Meny Trykk på [MENU]-knappen for å åpne menyen, lukke gjeldende meny og gå tilbake til forrige meny, eller for å lukke vinduet. Avslutt Trykk på [Back] for å gå ut av gjeldende meny. 17

19 18 Knapper med PVR-funksjon TA OPP Trykk én gang: for å starte opptak av det gjeldende programmet umiddelbart. Trykk på nytt: for å angi et sluttidspunkt for opptaket. STOPP Trykk én gang for å avslutte opptaket. Pil høyre Avspillingsknapp. Trykk på denne knappen for å fortsette avspillingen. Pause og PVR-modus Setter avspillingen på pause I normalmodus: Aktiverer Timeshift hvis Timeshift-funksjonen er aktivert. Piler mot høyre/venstre Eksternt minne PVR-innstillinger. Hvis denne funksjonen er deaktivert, vil trykking på denne knappen bare "fryse" gjeldende program. PVR Gir direkte tilgang til opptakene. Dette er bare mulig hvis det er koblet til en ekstern lagringsenhet og opptakene er lagret. 18

20 19 FØRSTEGANGS INSTALLASJON Denne dekoderen har en førstegangs installasjonsmeny. Følg instruksjonene nøye. Søkerutiner og oppgraderingsprosedyrer må IKKE avbrytes. Språkvalg 19

21 20 Slik velger du menyspråk: 1. Åpne menyen ved å trykke på Oppsett. 2. Velg alternativet Innstillinger, og bekreft med OK. 3. Velg Språkvalg ved hjelp av -knappene, og bekreft valget med OK. 4. Velg ønsket språk med, og bekreft med å gå ut av menyen ved å velge Tilbake. Språket er nå endret. TV-format Trykk på Menu for å åpne hovedmenyen. Velg Innstillinger og TV-format, og bekreft med OK. Ved hjelp av knappene - - kan du velge mellom TV-formatene 4:3, 16:9 og Automatisk. Du går ut av menyen ved å velge Tilbake. HDMI-modusen angir nødvendig format for TV-skjermen. Hvis TVskjermen bare støtter 720p, og du angir 1080i i denne innstillingen, vil HDMI-modusen gå tilbake til 720p hvis du ikke bekrefter. 20

22 21 Vær oppmerksom på at hvis TV-en bare støtter 720p og du bekrefter med [JA], vil ikke TV-en vise denne HDMI-oppløsningen. Koble til scart-kabelen eller YpbPr-kabelen for å tilbakestille denne innstillingen. Før endring av HDMI-format må valget imidlertid bekreftes. Bekreft med [JA], eller trykk på [NEI] for å avslutte. 21

23 22 Automatisk søk Med denne funksjonen vil den digitale dekoderen søke etter alle tilgjengelige kanaler (TV og radio). Med -knappene velger du kabelnettverk for søket. Finn feltet Kanalliste med eller OK. Velg deretter Ny eller Legg til ved hjelp av. Gå til tjenestealternativ med -knappen, og velg mellom Alle eller Kun gratis program. Start søket med den grønne knappen. Når du har fullført kanalsøket, går enheten automatisk til A/Vmodus, slik at du kan se på TV. Hvis du ikke kan se på TV, kontrollerer du at du har koblet til alle antennekabler og at smartkortet er satt inn riktig. 22

24 23 BETJENING Slå av/på dekoder Med knappen på fjernkontrollen kan du veksle mellom hvile- og på-modus for dekoderen. For å skru dekoderen fullstendig av bruker du hovedstrømbryteren. Valg av kanal De mest populære kanalene fra de mest benyttede satellittene er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Men det er mulig å supplere denne TV-listen med egne kanalvalg etter eget ønske og behov. Bla gjennom kanaler én og én For å bla gjennom kanalene én og én på den digitale dekoderen trykker du på [CH - ] [CH + ] på fjernkontrollen. Bruke kanallisten Trykk på [OK] på fjernkontrollen. Det vises en komplett liste over kanaler. Du kan flytte deg oppover og nedover i listen med knappene. Du kan navigere gjennom listen side for side med knappene. Trykk på [OK] for å se den ønskede kanalen. For å forlate kanallisten trykker du på [Back]-knappen. Direkte valg Med tallknappene 1 9 på fjernkontrollen kan du velge ønsket kanal direkte... Eksempel: Programposisjon 3: knapp 3 Programposisjon 42: knapp Program posisjon 123: knapp Infoboks Fjernsynskanalene sender ofte ut kort informasjon om de aktuelle sendingene. 23

25 24 Ved å trykke på [Info]-knappen vises programtittel, starttidspunkt og sluttidspunkt for den aktuelle sendingen. Ved å trykke på [ ]får du se et kort resymé av det aktuelle programmet. Hvis du trykker på [Info] for andre gang, vises det et kort resymé av det neste programmet. Hvis du trykker på [Info] for tredje gang, forsvinner informasjonen. Trykk på [Back] for å avslutte funksjonen. Kryptert tjeneste EPG-data tilgjengelig Tekst-TV tilgjengelig Undertekst fra DVB eller tekst-tv tilgjengelig Kanalnavn Gjeldende klokkeslett og dato Pågående og neste program startram Forløpt and tid start av pågående time program 24

26 25 * Vær oppmerksom på at ikonene kun er aktive når de lyser i farger Handling Volum / slå av lyd Du kan slå av lyden eller justere volumet opp og ned på dekoderen. Trykk på [ ] knappen på fjernkontrollen for å slå av lyden. Voluminnstillingen vises på skjermen. Trykk på [ ]-knappen en gang til for å slå lyden på igjen. Du kan justere lyden med knappene [VOL<] / [VOL>] eller knappene [ ] på fjernkontrollen. 25

27 26 Lyd av Bytte mellom funksjoner Du kan veksle mellom ulike operasjonsmoduser for dekoderen. Bytte mellom TV og radio Med TV-knappen stiller du dekoderen inn på TV-modus. Med Radio knappen stiller du den inn på radiomodus og kan motta digitale radioprogrammer. Flerspråklige sendinger: bytte språk Noen program blir sendt i flere språk. Slik velger du språk: 1. Åpne menyen for Lydspor med [A/B]-knappen. 2. Velg ønsket språk med -knappene. 3. Du forlater funksjonen ved å trykke på [Back]-knappen. 26

28 27 Undertekster Noen programmer har undertekster på flere språk. Slik velger du riktig undertekst: 1. Åpne menyen med [Sub]-knappen. 2. Velg riktig språk med -knappene. 3. Lukk menyen ved å trykke på [Back]-knappen. Undertekster 27

29 28 Tekst-TV De fleste kanaler sender tekst-tv. Du åpner tekst-tv ved å trykke på [TXT]-knappen. Velg riktig side med talltastene (0 9). 28

30 29 HOVEDMENY Menyen Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan man åpner menyen, velger tilgjengelige funksjoner og lukker menyen. Åpne hovedmenyen Trykk på [Menu]-knappen på fjernkontrollen. Første meny vises. Nå kan du navigere i menyen med [ ]-knappene. For å velge et alternativ trykker du på [OK]-knappen. Da vises det en liste over undermenyer. Bruk [ ]-knappene til å velge en undermeny, og åpne en av dem ved å trykke på [OK]. Lagre/slette data Innført data lagres/fullføres når du lukker menyen. Hvis du vil kansellere nye data, velger du aktuell meny og alternativ på nytt og tilbakestiller til de tidligere innstillingene. Hvis du vil tilbakestille alle brukerendrede data, kan du benytte Factory Resetfunksjonen. Da gjenopprettes fabrikkinnstillingene. 29

31 30 Gå ut av en meny / kansellere data Bruk [Back]-knappen for gå ut av den gjeldende menyen og kansellere endringer som ennå ikke er lagret. I mange tilfeller må du trykke på [Back]-knappen flere ganger. Innstillinger/oppsett Tidsinnstillinger Klokken på den digitale dekoderen stilles automatisk etter GMT (England), ikke etter CET (sentraleuropeisk tid) etter at du har slått på apparatet. Derfor må du selv stille tiden etter sentraleuropeisk sommer- eller vintertid. 1. Åpne menyen ved å trykke på [Menu]-knappen. 2. Velg alternativet Innstillinger og bekreft valget med [OK]-knappen. 3. Velg klokkeslett og bekreft med [OK]. 4. For å stille klokken til sentraleuropeisk sommertid velger du GMT +2 med [ ]-knappene. 5. For å forandre tiden til vintertid velger du GMT +1 med [ ]-knappene. 30

32 31 Lagre innstillingene ved å trykke på [Back]. Språkvalg Slik velger du menyspråk: 1. Åpne menyen ved å trykke på Oppsett. 2. Velg alternativet Innstillinger, og bekreft med [OK]. 3. Velg Språkvalg ved hjelp av [ ]-knappene og bekreft valget med [OK]. 4. Velg ønsket språk med [ ] og bekreft med å gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. Språket er nå endret. 31

33 32 Antenne Du kan sjekke signalstyrken slik: Velg menyvalget Signalstyrke og bekreft med [OK]. TV-format Trykk på [Menu] for å åpne hovedmenyen. Velg Innstillinger og TV-format, og bekreft med [OK]. Ved hjelp av knappene [- -] kan du velge mellom TV-formatene 4:3, 16:9 og Automatisk. Du går ut av menyen ved å trykke på [Back]. 32

34 33 Bildeformat Med [ ]-knappene velger du ett av alternativene for pan & scan. Du går ut av menyen ved å trykke på [Back]. TV/VCR Scart-modus Med knappene [ ] velger du ett av følgende: FBAS (=CVBS), RGB (bare TV Scart) og S-Video. Gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. TV-standard Med [ ]-knappene velger du ett av alternativene, Auto er forhåndsinnstilt. Gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. 33

35 34 Programvareoppdatering 1. Åpne Oppsett-menyen 2. Velg Oppdater og bekreft valget med Pin-koden, hvis en ny programvareversjon er tilgjengelig. 3. Oppdateringen startes. 4. Deretter lagres den nye programvaren. Manuell programvareoppdatering VA10 ADVARSEL! Du må ikke slå av mottakeren mens programvaren oppdateres. Vær oppmerksom på at manuell programvareoppdatering ikke er nødvendig, fordi dekoderen har en automatisk oppdatering slik det forklares nedenfor. 34

36 35 Automatisk programvareoppdatering Dekoderen er konfigurert til å foreta en automatisk programvareoppdatering. NY FORBEDRET PROGRAMVARE TILGJENGELIG. OPPDATERE NÅ ELLER SENERE? DETTE KAN TA OPPTIL 10 MINUTTER. Du må velge Ja eller Nei med knappene. Din kabel-tv-operatør kan legge til kanaler og tjenester, og dekoderboksen identifiserer nye tjenester automatisk. 35

37 36 Hvis du ønsker å oppdatere kanallisten, bekrefter du med JA. IKKE SLÅ AV DEKODEREN MENS DEN OPPDATERES. VENT OGSÅ MENS SKJERMEN ER SVART, DA LAGRER ENHETEN DEN NYE PROGRAMVAREN OG DEKODEREN STARTES PÅ NYTT. 36

38 37 Søke etter kanaler Denne delen av brukerveiledningen beskriver tre alternativer for å søke etter kanaler. Automatisk søk Med denne funksjonen søker den digitale dekoderen etter alle tilgjengelige kanaler (TV og radio). 37

39 38 1. Med [ ]-knappene velger du kabelnettverk for søket. 2. Finn feltet Kanalliste med [ ] eller [OK]. 3. Velg deretter Ny eller Legg til ved hjelp av [ ]- knappene. 4. Gå til tjenestealternativet med [ ]-knappen, og velg mellom Alle eller Kun gratis program. 5. Start søket med den grønne knappen. Transponder-søk Med denne funksjonen søker den digitale dekoderen etter alle tilgjengelige kanaler (TV og radio) på en bestemt frekvens. 1. Med [ ]-knappene velger du hvilket kabelnettverk som skal gjennomsøkes. 2. Gå til Frequency, Symbol rate og Modulation med [ ]- knappen eller [OK]. 3. Oppgi deretter alle kjente data og riktig modulasjon. 4. Flytt til feltet Kanalliste med [ ]-knappen eller [OK]. 5. Deretter velger du Ny eller Legg til ved hjelp av [ ]- knappene. 38

40 39 6. Gå til tjenestealternativet med [ ]-knappen, og velg mellom alle eller Kun gratis programmer. 7. Start søket med den grønne knappen. Etter det vellykkede søket lagrer du programmene ved å trykke på [OK] og går ut av menyen med [Back]. Tjenestebehandling Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du administrerer tjenester og favorittlister. Tjenester Behandling av tjenester Med [ ] knappene velger du den aktuelle TV- eller radiolisten. Trykk på [OK] for å åpne listen over kanaler. 39

41 40 Nå kan du slette, markere, låse eller sortere ved hjelp av de fargede knappene. Når du har gjort valgene, lagrer du endringene ved å trykke på [Back]. Favoritter Slik lager du en egen favorittliste: 1. Velg foretrukne tjenester ved hjelp av den grønne 40

42 41 knappen. 2. For å forandre tjenesteliste, trykker du på [OK] to ganger og bytter med [ ]-knappene for å velge Radio. 3. Trykk på [OK] for å åpne favorittlisten. 4. Trykk på den røde knappen for å slette. 5. Ved å trykke på [OK] kan du velge mellom fire forskjellige kanallister. 6. Lagre endringene ved å trykke på [Back]. Tilgangskontroll Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du styrer tilgangen til dekoderen og tilhørende tjenester. 10 OBS! Husk Pin-koden. Så fort du har byttet Pinkode, vil den være nødvendig for alle funksjonene til mottakeren som krever Pin-kode. Hvis du skulle glemme Pinkoden, vil alle disse tjenestene være utilgjengelige for deg. Ta da vennligst kontakt med vår hotline-tjeneste. Sperrefunksjoner for enhet Du kan sperre eller heve en sperre på dekoderen med [ ]- knappene etterfulgt av Pin-kode. 41

43 42 Lagre innstillingene ved hjelp av den grønne knappen Tilgangskontroll (angi minstealder) Angi aldersgrense ved hjelp av [ ] -knappene og Pin-kode. Lagre innstillingene ved å trykke på den grønne knappen, og gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. Forandre Pin-kode (fire siffer) Når det er ønsket, kan du endre Pin-kode ved å oppgi den gamle Pin-koden etterfulgt av den nye Pin-koden og deretter repetere den nye Pin-koden. Lagre innstillingene ved å trykke på den grønne knappen, og gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. 42

44 43 Timer Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du innstiller PVR-timer og innsovnings-timer. Innsovnings-timer Ved hjelp av innsovnings-timeren kan du slå av dekoderen på et bestemt tidspunkt. PVR-timer Med timeren kan du innstille dekoderen slik at den slår seg på eller av på et bestemt klokkeslett for opptak med PVR. 43

45 44 1. Åpne menyen ved å trykke på [Menu]. 2. Velg alternativet Timer, og bekreft valget med [OK]. 3. Velg VCR timer, velg ønsket kanal med -knappene og bekreft med [OK]. 4. Velg dato med [ ]-knappene. 5. Gå til Start ved hjelp av [OK]-knappen, og angi starttidspunkt med tallknappene Flytt til Stopp med [OK]-knappen, og angi sluttidspunkt med tallknappene 0 9 etterfulgt av den grønne knappen for å legge til. 7. Med den røde knappen kan du slette, og med den gule knappen kan du endre dataene du har angitt. 8. Gå ut av menyen ved å trykke på [Back]. Du kan også stille inn gjentakelsestimeren. Tilleggsfunksjoner Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du administrerer og tildeler oppgaver til fargeknappene på fjernkontrollen, timer- og spillfunksjonen. Fjernkontroll Med denne opsjonen kan du legge til en funksjon til hver av fargeknappene. Du velger funksjon med [ ]-knappene. Gå ut av menyen med [Back] knappen. 44

46 45 Kodeknapp Fjernkontrollen inneholder flere koder (protokoller) for å unngå kryssbetjening av annet elektronisk utstyr. Kode 1 (Rød knapp på fjernkontrollen) er forhåndsvalgt. Hvis du oppdager at en annen fjernkontroll innvirker på din HD-boks eller at denne fjernkontroll innvirker på andre enheter, kan du endre koden som følger: Kode 1 Kode 2 Kode 3 Endre til Kode 2 Trykk på GRØNN knapp i 5 sekunder til [Av/på]- knappen blinker. Endre til Kode 3 Trykk på GUL knapp i 5 sekunder til [Av/på]- knappen blinker. Endre til Kode 1 Trykk på RØD knapp i 5 sekunder til [Av/på]- knappen blinker. 45

47 46 PVR Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan man bruker PVR (Personal Video Recorder). Hvis du vil ta opp et program mens du ser på det, ta opp ved å trykke på den røde knappen. Du får spørsmål om du vil stoppe opptaket manuelt, etter 30, 60, 90, 120 minutter, eller programslutt i henhold til EPG-informasjon. Velg om du vil ta opp programmet eller ikke. Når opptaket er ferdig, trykker du på den røde knappen igjen og bekrefter med OKknappen for å stoppe opptaket eller fortsette opptaket. 46

48 47 Rødt ikon Rødt blinkende ikon indikerer at et program blir tatt opp. Trykk på [www]-knappen for mer info. (Her ser du fullførte og planlagte opptak.) 47

49 48 Tjeneste merket med rødt i TV-kanallisten, viser at programmet blir tatt opp. Program under opptak 48

50 49 Personlig videoopptaker Programmer som er tatt opp, finner du i Personlig videoopptaker. Du sorterer med gul knapp og bruker TV-knappen for å gå over til vanlig TV-modus. Hvis du ønsker å spille av et opptak, trykker du på [OK] på det valgte opptaket. Hvis du ønsker å slette et opptak fra listen, trykker du på den røde knappen og bekrefter (Confirm).. 49

51 50 PVR-oppsett Hvis du ønsker å formatere harddisken, går du til PVR Oppsett og bekrefter med PIN000. Merk: Opptak på disken vil da bli slettet! Trick-moduser Dekoderen støtter ulike trick-moduser for spoling fremover og bakover for å hoppe til ulike stadier i opptakene. Pause Ved å trykke på pauseknappen på fjernkontrollen under avspilling, stanser du avspillingen midlertidig. 50

52 51 Spoling fremover og bakover Under avspilling kan du bruke fjernkontrollen til direkte frem- og tilbakespoling. Fremdriftslinjen i trick-modus indikerer varighet og rest-tid av programmet. Ved ordinær avspilling kan du også trykke på [info]-knappen for vise informasjon og varighet. Når programmet er slutt, vises en kort melding. 51

53 52 Avspillingsinformasjon Under avspilling kan du trykke på [info]-knappen for å vise informasjon om dette opptaket samt gjenstående tid og status for avspillingen. Fremdriftslinjen viser også denne informasjonen. Hvis du trykker på [info]-knappen en gang til, åpnes informasjonen for live-sendingen i bakgrunnen. 52

54 53 Avspillingsmeny Hvis du vil bytte kanal eller trykker på en knapp under avspillingen, uansett om det var tilsiktet eller ikke, får du følgende spørsmål: 53

55 54 Timeshift Ved vanlig TV-bruk kan "Live Pause"- eller "Timeshift"-funksjonen aktiveres. Programmet blir da tatt opp. Hvis du trykker på pauseknappen igjen, vil programmet fortsette fra pausetidspunktet. Pause Hvis du ønsker å stanse avspillingen midlertidig, trykker du på pauseknappen. I Timeshift-modus kan du når som helst trykke på pauseknappen. Programmet tas opp i bakgrunnen. Avslutt pausen for å fortsette avspillingen. 54

56 55 Spoling fremover og bakover Under avspilling kan du foreta hurtig frem- og tilbakespoling ved hjelp av fjernkontrollen. I Trick-modus viser fremdriftslinjen varighet og hvor mye tid som gjenstår. Med Fremover-funksjonen kan du innhente programmet i sanntid, og det vises en melding. Hvis du har spolt helt frem til livetidspunktet, vises meldingen Live-Sending på skjermen. 55

57 56 Hvis du først velger Timeshift og deretter trykker på stoppknappen, kan du velge mellom å lagre, slette eller fortsette avspillingen. 56

58 57 57

59 58 Systeminformasjon Denne delen av brukerveiledningen beskriver informasjonsdialogboksen som brukes til å vise maskinvare- og programvarestatus og annen teknisk informasjon. Dette omfatter også service og teknisk hjelp. Smartkortnummer Nettverksinformasjon Denne dekoderen har en Ethernet-kontakt for oppdatering av programvare via PC, eller til kjøring av IPTV eller VOD (Video On Demand). (Kontakt kabel-selskapet for informasjon om hvorvidt disse tjenestene er tilgjengelige i ditt nett.) 58

60 59 Nettverksoppdatering Slik finner du IP-adressen til din dekoder: Koble dekoderen til et nettverk som er DHCP-aktivert (slik som PC-en). Du trenger IPadressen for å oppdatere programvaren via PC eller kjøre IPTV og VOD tjenester. IP-adressen finner man med følgende fremgangsmåte: Slik oppdaterer du programvaren via ethernet: 1. Koble PC-en og dekoderen til samme DHCP-ethernetnettverk og slå på dekoderen og PC-en. 2. Kontroller at den nye programvareoppdateringen ligger i en kjent mappe på PC-en. 3. Åpne nettleseren (Internet Explorer) og skriv inn IPadressen som står under System Info / nettverkinformasjon på dekoderen, i addressefeltet i Explorer. 59

61 60 4. Klikk på System og deretter på Firmware Update. Et nytt vindu åpnes. Du må angi brukernavn og passord. 60

62 61 5. Skriv inn følgende: User name: admin Password: admin 6. Velg filen med den nye programvareoppdateringen og klikk på Update-knappen: 7. Oppdateringsfremdriften vises på siden: 61

63 62 8. Når oppdateringen er ferdig (etter ca. 3 min.), må du starte dekoderen på nytt. Klikk på "Restart": IKKE SLÅ AV DEKODEREN FØR DEN ER STARTET PÅ NYTT! Når dekoderen har startet på nytt, er programvareoppdateringen ferdig, og dekoderen er klar for bruk. 62

64 63 Gjenopprett fabrikk-/forhåndsinnstillinger Denne delen av brukerveiledningen beskriver informasjonsdialogboksen som brukes til å vise maskinvare- og programvarestatus og annen teknisk informasjon. Dette omfatter også service og teknisk hjelp. Gjenopprett fabrikkinnstillinger Med denne funksjonen kan du tilbakestille dekoderen til fabrikk-/forhåndsinnstillingene. Velg alternativet og bekreft med [OK]. Tast inn PIN-kode (forhåndsinnstilt kode er 0000), og trykk deretter på grønn knapp. 63

65 64 EPG (Elektronisk programguide) Mange kabelprogrammer er utstyrt med tilleggsinformasjon. Derfor er din dekoder i stand til å ta imot programinformasjon for de neste dagene, så lenge slik informasjon leveres av kringkasterne. I tillegg er det mulig å motta data fra programmet til timeren. - Trykk på [EPG]-knappen. - EPG (Elektronisk programguide) åpnes. - Du vil se den foregående og den etterfølgende kanallisten, og den aktuelle kanalen er markert. - Du kan navigere deg opp og ned på listen ved å benytte knappene [ ] og [ ]. Trykk på [OK] for å hente opp en ny kanal. - På høyre side vil du kunne se daglige programmer for den aktuelle kanalen. - Med den røde knappen kan du bestemme hvilken type - programmer som skal aktiveres automatisk for PVR-timeren. Noen programmer slutter ikke på det tidspunktet som er angitt i den elektroniske programguiden. Når du planlegger opptaket, kan du også angi en forskyvning. Standardforskyvningen er +5 minutter. 64

66 65 Planlagt opptak Forskyvning - Med den grønne knappen kan du endre skjermbilde for tjenesten. 65

67 66 - Med [info]-knappen kan du vise SI-data 66

68 67 TEKNISKE DETALJER Digital Dual HDTV-kabeltuner Frekvensområde Inngang impedans Inngang og utgang Signalnivå 52,5 858 MHz 75 Ohm IEC (f) med gjennomsløyfing 40 dbuv til 80 dbuv Demodulasjon QAM modus DVB konstellasjon, 64, 28, 256 System Prosessor Minne ARM 9 Conexant-prosessor 16 MB flash-minne, 128 MB SDRAM OSD Språk Norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk Video Datahastighet for video 1,5 15 Mb/s Videoomkoding MPEG-2 MPEG-4 AVC/H.264 Sideforhold 4:3/16:9 Letter Box Videoskjermoppløsning 720x576, 1920x1080i, 1280x720P Lyd Datahastighet for lyd Audio-omkoding Lydmodus Opptil 1,13 Mb/s MPEG-1 lag I og II, mono, dual, joint-stereo, dekodings- /samplinghastigheter: , og 48 khz Enkanals/tokanals/joint stereo/stereo Tilkoblinger 1 x TV-scart PAL-signal, veksle mellom CVBS, RGB og S-Video / formater 16:9 og 4:3, utvekslbar PIN 8 1 x VCR-scart PAL signal, veksle mellom CVBS og S-Video / formater 16:9 og 4:3, utvekslbar Pin 8 2 x RCA lydutgang V/H stereoutgang 67

69 68 1 x RCA digital lyd 1 x S/PDIF optisk digital audio 1 x YPbPr 1 x RS232 Serielt grensesnitt Digital utgang USB x HDMI 1 i front (kun for teknisk servicegrensesnitt) 1 x RJ45 10/100BaseT Ethernet SATA 2,5" internal HDD Fysiske spesifikasjoner: Mål: 310 x 260 x 65mm (B x H x D) Generelle data 1 x Smart-kortleser Strømkilde AC IN V, 50/60 Hz Strømbryter Av/På, manuell bak Fjernkontroll Infrarød, fargeknapper, manøvreringsknapper Skjermbilde VFD (alfanumerisk) Kvalitet EMV og materiale i henhold til EU-standarder Sikkerhet I henhold til CE-standarden Tilleggsutstyr IR-fjernkontroll med batterier, scart-kabel, antennekabel, brukerveiledning, HDMI-kabel 68

70 69 TILKOBLINGSOVERSIKT 1 - Inngang TV-signalkabel 2 - YpbPr (komponent videosignal til TV) 3 - TV-Scart/VCR-Scart 69

71 HDMI til TV 5 - Utgang kabel-tv-signal for analoge signaler til TV (loop out 2) 6 Kabelbro for linking av tunerne (Loop Out 1 til Cable IN 2) 7 - Stereo H/V / Digital Audio Ut (optisk og digital Dolby Sourround) 8 Ethernet-kontakt T til PC (kontakt med kabel-tv-operatør) 9 - Serielt grensesnitt til PC 10 Strøm på/av Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil. Tekniske beskrivelser kan endres. KONTAKT KABELNETTOPERATØREN: For bistand og ytterligere informasjon, kontakt den lokale kabelnettoperatøren eller se: NOTATER: 70

72 71 71

Dette skal være med i pakken... 4 INTRODUKSJON... 5

Dette skal være med i pakken... 4 INTRODUKSJON... 5 Dette skal være med i pakken... 4 INTRODUKSJON... 5 1 INNHOLD Formål...5 Sikkerhetsinstruksjoner...5 Plastfilm....5 Advarsel!...7 FJERNKONTROLL... 8 INSTALLASJON... 9 1. Tilkoble kabel-tv uttaket...9 2.

Detaljer

Dette skal være med i pakken... 4 INTRODUKSJON... 5 INNHOLD Formål... 5 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Plastfilm... 5 Advarsel!... 7 FJERNKONTROLL...

Dette skal være med i pakken... 4 INTRODUKSJON... 5 INNHOLD Formål... 5 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Plastfilm... 5 Advarsel!... 7 FJERNKONTROLL... 1 Dette skal være med i pakken.... 4 INTRODUKSJON... 5 INNHOLD Formål... 5 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Plastfilm.... 5 Advarsel!... 7 FJERNKONTROLL... 8 INSTALLASJON... 9 1. Tilkoble kabel-tv uttaket...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO FASETT JUNI 2009 Tv Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

IP-telefoni. Tv Brukerveiledning

IP-telefoni. Tv Brukerveiledning IP-telefoni Tv Brukerveiledning Brukerveiledning 1 Bli venn med tv-tjenesten 2 Navigasjon 3 4 5 6 ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE

BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE BRUKERMANUAL PVR (PERSONAL VIDEO RECORDER) MED TO TUNERE SLIK AT DU KAN TA OPP ET PROGRAM MENS DU SER PÅ ET ANNET! DUAL TUNER PVR/CABLE Brukermanual PVR IES.indd 1 22-06-07 10:37:02 INNHOLD 1. DIN DIGITALE

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr:

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr: DTR 8740 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne digitale dekoderen er produsert i henhold til internasjonale standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 Altibox TV 1 Koble til hjemmesentral 1 Koble til hjemmesentral S 3 Denne

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer