Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910"

Transkript

1 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon

2 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med en eller flere av følgende standarder: EMC-standarder: EN55022 EN55024 EN CISPR-22 CISPR-24 Sikkerhetsstandarder: EN60065 EN60825 EN60950 IEC A1: A2: A3: A4: 1996 etter bestemmelsene i Europarådets direktiv EMC-direktiv 89/226/EEC WEEE-direktiv 2002/96/EC 2

3 FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ DEKSEL (ELLER BAKSIDE) IKKE TAS AV. DET FINNES INGEN DELER INNI SOM BRUKER KAN UTFØRE SERVICE PÅ. KONTAKT KVALIFISERT SERVICEPERSONELL FOR SERVICE. Advarsel For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. Viktige sikkerhetsregler Les disse sikkerhetsinstruksene. Ta vare på disse sikkerhetsinstruksene. Følg alle advarsler. Følg alle instrukser. Bruk ikke apparatet i nærheten av vann. Rengjør apparatet kun med en tørr klut. Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Installeres i henhold til produsentens anvisning. Må ikke installeres i nærheten av varmekilder som radiator, varmluftventil, fyringsovn eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme. Ikke ødelegg sikkerheten som ligger innebygd i det polariserte eller jordete støpselet. Dersom medfølgende støpsel ikke passer i stikkontakten, kontakt elektriker for å skifte stikkontakt. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem, spesielt ved støpsel, padde og der hvor den kommer ut av apparatet. Bruk bare tilleggsutstyr og tilbehør som er spesifisert av produsenten. Trekk ut støpselet i tordenvær eller når apparatet ikke er i bruk over lang tid. La kvalifisert servicepersonell ta seg av all service. Service er påkrevd når apparatet er skadet på en eller annen måte, som når strømledningen eller støpselet er skadet, det er sølt væske eller gjenstander har falt ned i apparatet, apparatet har vært eksponert for regn eller fuktighet, ikke virker som det skal eller er mistet i gulvet. 3

4 Forsiktig For å unngå elektrisk støt, må støpselet ikke brukes med skjøteledning, padde eller annen kontakt hvis ikke stiftene kan stikkes helt inn. Dette for å unngå at stiftene blir eksponert. Lynsymbolet i en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på uisolert, farlig spenning inni produktet som kan være sterk nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt. Reparasjoner Utropstegnet i en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på viktige drifts- og vedlikeholdsinstrukser i litteraturen som følger med produktet. Dersom du mener apparatet trenger reparasjon, kontakt din bredbåndleverandør for reparasjon eller utskifting. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and certain limited pay-per-view uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. 4

5 TV-dekoder versjon 1910 Innhold i pakken Følgende materiell skal ligge i pakken: Tv-dekoder Fjernkontroll med 3 AAA-batterier Ethernetkabel SCART-kabel Batterieliminator Installasjonsveiledning Gjøre fjernkontrollen klar til bruk Sett inn batteriene for å gjøre fjernkontrollen klar til bruk. Vær nøye med å sette batteripolene (+ og -) slik det er vist på baksiden av batteridekselet. 5

6 Plassering Sett dekoderen nær kanten av hyllen for best mottak av IR-signaler fra fjernkontrollen til dekoderen. Ikke plasser noe oppå dekoderen. La det være et luftrom på 20 cm over dekoderen for skikkelig ventilasjon og kjøling. Pek fjernkontrollen mot IR-mottakeren midt i dekoderens frontpanel. Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og dekoderen, som for eksempel et bord. 6

7 +5.7V DC 0V TV-dekoder versjon 1910 oversikt Frontpanel IR-mottaker Mottar signaler fra fjernkontroll og tastatur. Smartcard-spalte På sidepanelet LED Grønt lys dekoderen er operativ. Blinkende rødt lys dekoderen mottar et signal fra fjernkontrollen eller tastaturet. Vedvarende rødt lys dekoderen er i standbymodus. Bakpanel ETHERNET for bredbåndtilkobling SCART (VCR) for tilkobling av tilleggsutstyr som videospiller eller DVD-spiller COMPONENT (YPbPr) for tilkobling til tv (analog høydefinisjonsvideo) S/PDIF for tilkobling til digitalt lydutstyr ETHERNET Y S/PDIF 1 POWER for tilkobling til strømuttak VCR Pb L POWER Pr R USB HDMI TV COMPONENT AUDIO S/PDIF 2 USB for tilkobling til eksternt utstyr som operatøren måtte foreslå HDMI for tilkobling til tv (digital høydefinisjonsvideo) SCART (TV) for tilkobling til tv (analog standarddefinisjonsvideo) TOSLINK for optisk tilkobling AUDIO L/R til digitalt audioutstyr for tilkobling til stereoanlegg eller tv (analog stereolyd) 7

8 Installasjon av tv-dekoder versjon Tilkobling til bredbånd Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i utgangen merket ETHERNET på dekoderens bakpanel og den andre enden i hjemmesentralen eller en nettverks-switch dersom du har flere tv-dekodere. 2 Tilkobling til fjernsynsapparat Sett den ene enden av den medfølgende SCART-kabelen inn i SCART-utgangen merket tv på dekoderen og den andre enden i fjernsynsapparatet. Både analoge audiosignaler og standarddefinisjon videosignaler blir sendt til fjernsynsapparatet gjennom denne koblingen. 3 Valgfritt: Tilkobling til videospiller eller digital videoopptaker Du kan ta opp programmet du ser på ved å kople ekstrautstyr som en videospiller eller digital videoopptaker til VIP1910/VIP1920 såfremt programmet har et innhold som er kopigodkjent. Koble dekoderen til spiller/opptaker ved bruk av SCART-utgangen merket VCR. For å ta opp, skifter du til riktig tv-kanal på dekoderen og starter opptak på videospiller/dvd-spiller/-opptaker. For å se på et opptak, setter du først dekoderen i standby og trykker deretter på Play på videospilleren/dvd-spilleren/-opptakeren. 8

9 Valgfritt: Videospiller eller DVD-opptaker Hjemmesentral eller nettverks-switch for bredbånd 9

10 Valgfritt: tilkobling av høydefinisjonsvideo Dersom fjernsynet ditt er HDTV-klart, kan du koble dekoderen til fjernsynsapparatet ved hjelp av HDMI- eller komponentutgangene i stedet for SCART-utgangen for å motta og vise HDTV, dvs. hoppe over trinn 2 i installasjonen og bytte det ut med trinn 4 eller 5. 4 Bruk av HDMI-utgangen Dersom fjernsynsapparatet ditt har HDMI-utgang, kan du koble det til HDMI-utgangen på dekoderen med en HDMI-kabel (følger ikke med) for å motta digital høydefinisjonsvideo og digital audio. 5 Bruk av komponentutgang (YPbPr) NB! Ikke i bruk inntil videre Dersom fjernsynsapparatet har komponentvideoutgang (YPbPr), kan du koble det til komponentutgangene på dekoderen med tre RCA-kabler (følger ikke med) for å motta analog høydefinisjonsvideo. Pass på at du kobler Y-utgangen på dekoderen til Y-utgangen på fjernsynsapparatet, Pb til Pb og Pr til Pr. NB! Komponentutgangene sender kun videosignaler. For å motta audiosignaler, må du også bruke en av de mulige audioutgangene, dvs. trinn 6, 7 eller 8. 10

11 Valgfritt: tilkobling til ekstern audio Dersom du ønsker å bruke en ekstern kilde til å spille lyd, som for eksempel et stereoanlegg eller hjemmekinoanlegg, eller dersom du bruker komponentutgang for å koble dekoderen til fjernsynsapparatet, er det tre mulige måter for audiotilkobling. 6 Analog stereo: Bruk av Audio L/R-utganger Koble en dobbel RCA-kabel (følger ikke med) til Audio L/R-utgangen på dekoderen og koble de andre endene til stereoanlegget eller fjernsynsapparatet. Pass på at L-utgangen på dekoderen (hvit) kobles til L-utgangen på fjernsynsapparatet eller stereoanlegget og at R-utgangen kobles til R-utgangen. 7 Digital audio: Bruk av SPDIF 1-utgang Koble en RCA-kabel (følger ikke med) til SPDIF 1-utgangen på dekoderen og koble den andre enden til stereoanlegget eller fjernsynsapparatet. 8 Digital audio: Bruk av optisk Toslink-utgang Koble en Toslink-kabel (følger ikke med) til Toslink-utgangen (merket SPDIF 2) på dekoderen og koble den andre enden til stereoanlegget eller fjernsynsapparatet. 11

12 9 Tilkobling til strøm Når alle andre kabler er koblet til, kobler du strømledningen til strømutgangen på dekoderen og til strømnettet. Vise bildet For å vise signalet fra dekoderen på fjernsynet, bytter du til ekstern input. (På enkelte fjernsynsapparater skjer dette automatisk.) Det finnes ofte en knapp på fjernkontrollen til fjernsynet for dette formålet. Hvis ikke, se brukerveiledningen for fjernsynsapparatet. Eksempel på hvordan inputsymbolet kan se ut. 12

13 Sette opp tv-format Mens dekoderen holder på med oppstart, trykker du inn MENU-knappen og holder den inne for å komme inn i fjernsynsoppsettmenyen. Et skjermbilde som vist under skal nå komme opp. Mens du ser på konfigurasjonsboksen for dekoderen vil lysdioden på frontpanelet veksle mellom rødt og grønt hvert sekund. Lysdioden vil også blinke rødt og grønt for hver knapp som trykkes inn på fjernkontrollen. Velge tv-format Begynn med å velge format for tv-fargesystem. Trykk inn OK-knappen, gå inn på tv-systeminnstillinger og velg mellom PAL og NTSC med opp- og nedknappene ( og ). PAL er standarden som hovedsakelig brukes i Europa, mens NTSC hovedsakelig brukes i Nord-Amerika. Trykk OK når du står på det formatet du vil velge og gå ett skritt tilbake i menyen. Velge videoformat Velg video-outputformat avhengig av hva fjernsynsapparatet ditt klarer og hvilke videoutganger du bruker. Utsnitt av fjernkontrollen 13

14 Standarddefinisjon for fjernsyn Dersom fjernsynet er et standard definisjonsfjernsyn (ikke HDTV-klart), trykk pil ned ( ) for å markere SD Output og trykk OK. Dersom du bruker SCART-kabelen, velger du hvilket videoformat du vil ha med knappene pil opp ( ) og pil ned ( ). NB! Dersom du bruker SCART-kabelen, vil du alltid kunne se tv og video i standardoppløsning uansett hvilket videoformat du har valgt. Dersom du bruker komponentutgangene på dekoderen med et standarddefinisjonsfjernsyn, velger du det tredje alternativet komponent innstilt på ON. Trykk OK når du står på det formatet du vil velge og gå ett skritt tilbake i menyen. Høydefinisjonsfjernsyn Dersom fjernsynsapparatet ditt er HDTV-klart og er koblet til dekoderen ved hjelp av HDMI- eller komponentvideoutgangene på dekoderen, må du lese i spesifikasjonene for fjernsynet for å finne ut hvilken oppløsning det støtter. Dersom du ikke finner oppløsningen, anbefaler vi at du bruker innstillingen 720p HD output. Trykk OK for det alternativet du velger. Lagre innstillinger/gå ut av oppsett Trykk BACK for å gå tilbake til venstre hovedmeny for å gå ut av oppsettvinduet og trykk pil ned ( ) og OK for å velge Exit. Du vil nå bli spurt om du ønsker å lagre innstillingene. Velg Save and reboot dersom du ønsker å lagre innstillingene eller Reboot without saving dersom du ikke vil lagre dem. Dekoderen vil nå starte på ny uansett om det er gjort endringer eller ikke. 14

15 Oppstart Når dekoderen kobles til fjernsynsapparat, nett og strøm, vil du se et bilde likt det til høyre på tv-skjermen. grønn grønn gul grå grå Dekoderen kobler seg nå til nettet og laster ned den nødvendige programvaren. Vent til nedlastingen er ferdig. Prikkene midt i skjermbildet vil forandre farge under oppstart av systemet. I starten er alle prikkene mørkegrå. Etter hvert som dekoderen søker etter programvare eller behandler nedlastet programvare, vil den ene prikken etter den andre begynne å blinke gult. Når programvaren blir lastet ned, vil en fremdriftslinje med ti mindre prikker komme til syne og hovedprikken blinker grønt. Når ett av de fem trinnene i oppstartprosessen er fullført, vil prikken for dette trinnet bli grønt. Når alle de fem hovedprikkene er grønne, er systemet klart til bruk. Dersom programvaren på et av trinnene ikke kan lastes ned, vil prikken bli rød og de gjenværende trinnene kansellert. Feilsøking Dersom du opplever problemer under oppstart, legg merke til hvilken av hovedprikkene (1-5) som ikke har blitt grønn før du kontakter din bredbåndleverandør. 15

16 Motorola, Inc. Teknikringen Linköping, Sweden

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

WD TV. LIVE Streaming mediespiller. Brukerhåndbok

WD TV. LIVE Streaming mediespiller. Brukerhåndbok WD TV LIVE Streaming mediespiller Innholdsfortegnelse 1 Viktig brukerinformasjon...................... 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner............................. 1 WD service og kundestøtte...............................

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer