Open ÅPNE ATELIER NOV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Open ÅPNE ATELIER 6.-7. NOV."

Transkript

1 Open ÅPNE ATELIER NOV.

2 INNHOLD 5 Introduksjon 6 Oslo Open 7 B-Open 8 Karen & Jens Erland 10 Margrethe Aanestad 11 Njål Lunde 13 Påmeldte kunstnere Kart 20 Støttespillere 21 Presentasjon av designerne

3 Atelier: Nils Eger, Paradisveien 21, Stavanger

4 OVER 100 KUNSTNERE ÅPNER SINE ATELIER FOR DEG Når man ser et kunstverk, for eksempel på en utstilling eller ute i byen, er det mye som ikke er synlig. Det ligger ofte en lang prosess bak, som man ikke umiddelbart kan se. Den kunstneriske prosessen er et forskningsarbeid i materialer og ideer. Mye må prøves ut før kunstneren kommer fram til et resultat som kan presenteres for andre. Det ligger fagkunnskap og erfaring bak dette arbeidet, som gjerne bygger på lang utdanning og/eller selvstudier. R Open er et nytt prosjekt, startet og drevet av kunstnere. Kunstnere og kunsthåndtverkere i hele Rogaland er invitert til å være med på en stor dugnad 6. og 7. november. Da åpner de sine atelier og verksteder for alle som har lyst å komme inn for å se og slå av en prat. Så vidt vi vet er ikke dette blitt gjort i en slik skala i Rogaland før. Vi er stolte av at 110 deltakere er påmeldt. R Open er inspirert av kunstarrangementene B Open i Bergen og Oslo Open, som også har åpne atelier i sitt program. Vi håper, som dem, å utvikle oss til å bli et spennende og positivt bidrag til egen region. Vårt formål er å skape en møteplass for kunstnere og publikum, styrke kunstfeltet i Rogaland og bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet. Hvert år vil vi trekke fram noen spennende kunstnere som vi ønsker å bli litt bedre kjent med. Som et forprosjekt til atelier-helga arrangerer vi derfor tre kunstnerforedrag der henholdsvis Margrethe Aanestad, Njål Lunde og Karen og Jens Erland presenterer eget kunstarbeid. De samme kunstnerne introduseres i dette heftet, der det også opplyses om tid og sted for foredragene. 5 Heftet inneholder ellers tekster fra Oslo Open og B Open, liste over deltakernes besøksadresser og et oversiktskart. Info om hver deltaker og detaljert kart over atelier finner du på R Opens nettside: Takk til alle som har vært med å gjøre R Open mulig. En spesiell takk til studentene ved Norges Kreative fagskole for det fantastiske arbeidet med grafisk design til R Open. Sist men ikke minst takk til alle kunstnerne som deltar. Uten dem ville det ikke blitt noe arrangement. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å oppleve et mangfold av kunst og kunstnere i R Open 2010! Hilsen styret i R Open 2010, Jørund Aase Falkenberg, Cathrine Gilje og David Calder

5 OSLO OPEN Annet hvert år inviteres publikum til å besøke atelierene til Oslos kunstnere, Oslo Open arrangerer guidede turer til atelierene til de profesjonelle kunstnerne som melder seg på. Oslo Open arrangeres neste gang i september Dette er det femte Oslo Open, og vi ser en økende interesse fra kunstnerne til å delta og besøkstallene øker for hvert arrangement. 6 Hovedformålet er å vise mangfoldet i Oslos kunstliv og skape dialog mellom kunstnere og publikum. Publikum gis en unik mulighet til å treffe kunstnerne og se kunsten der den skapes. Oslo Open har også fokus på prosjekter i offentlig rom og viser uteromsprosjekter under arrangementene sine. Oslo Open ønsker R Open lykke til og gratulerer samtidig Rogaland med et viktig arrangement! Med vennlig hilsen, Tone Fjereide, Prosjektleder Oslo Open, 2011

6 B-OPEN Gratulerer med R-open! Vi gleder oss til å se den positive smitteeeffekten som R-open vil gi og håper deres erfaringer i Rogaland vil vise seg å bli en stor suksess, for både kunstnere og publikum. Det er flott å se omfanget av arrangementet som dere legger opp til, med en imponerende geografisk spredning. Vi tror at det å åpne opp kunstneres arbeidsplasser på denne måten er med å bidra til et åpnere og mer spennende kunstfelt ved at publikum får mulighet til å se kunst på en annen måte enn i galleriene, og hvor og hvordan kunst skapes. Like viktig er utviklingen av det faglige fellesskapet som arrangementer som dette legger til rette for. B-open i Bergen har arrangert åpne atelier annethvert år siden 2004, og faglige seminar en gang i året siden B-opens arrangementer vender seg både mot publikum og fagfeltet selv: Vi ønsker å åpne opp for det generelle publikum og å arbeide for å faglig styrke det lokale og regionale kunstfeltet. Dette har skapt nye møteplasser for kunstnere og publikum og er et arrangement som vi ser fram til hver høst. 7 Vi ønsker dere lykke til med R-open! Med vennlig hilsen styret i B-open, Toril Johannessen, Anne Szefer Karlsen og Liv Midbøe

7 KAREN & JENS ERLAND Presentasjon: Kinokino, 27. okt. kl 19. Jens Erland: F. 1945, Bryne. Utdanning fra Bergen kunsthøyskole Karen Erland: F. 1946, Nærbø. Utdannet førskulelærar, autodidakt kunstner. Bor og arbeider på Bryne, der de har felles verksted. Hvordan vil dere definere dere selv? (Karen svarer) Me er begge kunsthåndverkarar, Jens er også organisert som biletkunstnar, men grensene er flytande, me arbeider begge med keramikk, iblant blir resultatet kunst. 8 Hva slags teknikk og tema jobber dere med? Det kunstneriske utrykket har dei siste åra tildels referert seg til eigen oppvekst, det gjeld for begge to. Jens nyttar seg av rekvisittar frå familiebakgrunn i industrimiljø. Eg let meg inspirera av barndommens landskap, minner og opplevingar vert omdanna til utrykk i kunsten. Nå i september arbeider me begge med å montera Jens si utstilling i Skur2 i Stavanger. Jens har i hovedsak arbeidd med denne det siste året. Eg er i eksperimentfasen med nye utrykk, i tillegg arbeider eg som konsulent for to utsmykkingsprosjekt, eit av dei skal monterast på ein skule på Bryne nå i oktober. Jens arbeider ofte med å setja saman ulike materialer, kombinerer keramiske former med industrirekvisittar. Siste utstillinga har tittelen Sirkel, den vil visa sirkelen i mange variantar og utrykk og inneheld blant anna ein sirkelmaskin. Eg arbeider i all hovedsak med leire. Siste utstillinga hadde arbeidstittelen Kjelde. Her tok eg utgangspunkt i strikkemønster frå mine formødre, forenkla og bearbeidde desse til dekor på keramiske former. Hva ønsker dere å formidle? I vårt arbeid som kunstnarar prøver me heile tida å strekkja oss, nå vidare i eiga utvikling. Håpet er at me iblant skal nå inn til betraktaren på eit eller anna plan.

8 Hvordan påvirker dere hverandres arbeid? Me er i vårt daglege arbeid avhengige av å støtta kvarandre både praktisk og tankemessig. Den faglege dialogen er av uvurderleg betydning anten det gjeld faglitteratur, utstillingar, eller for å låna kvarandres blikk i forhold til eige arbeid. Hvordan er hverdagen deres? Kvar mandag morgon går me gjennom kva som skal gjerast i løpet av veka, i tillegg lagar me langsiktige halvårsplaner. Økonomisk er livet som kunstnar ein berg og dalbane, men me har lært oss å leva slik. Me lagar ein del koppar og kar til dagleg brød, for så å kunna arbeida kompromisslaust når det gjeld utstillingar. Men me har vore heldige, begge har fått fleire stipend. Dei siste åra har Jens også fått garantiinntekt frå Statens kunstnerstipend. 9 Hva er motivasjonen for å være kunstner? Å arbeida som kunstnar er eit einsamt yrke, ein kan ikkje forventa at svært mange har forståing for dei prosessane ein går gjennom når det ser ut som ein mest ikkje gjer noko. Dei ulike fasane frå ein har fått ein ide, til den skal ut i livet, der ein vekslar mellom å vera sikker på at dette har noko for seg, til at ein aller helst vil forkasta det heile. Denne kontrasten mellom avmakt og mot, mellom einsemd og respons er noko av drivkrafta for det me held på med.

9 MARGRETHE AANESTAD Presentasjon: Rogaland Kunstsenter, 28. okt. kl 19. F i Stavanger. Bor og arbeider i Stavanger. Utdannet innen grafisk design og billedkunst. Freelance grafisk designer, kunstner og kurator. Hvorfor valgte du å bli kunstner? Å være kunstner er ikke noe jeg har valgt, det er noe jeg er. Men jeg har ikke alltid vært utøvende. Jeg blir ulykkelig av å ikke skape, så det er av ren nødvendighet. 10 Hva jobber du med? Abstrakt tegning, primært fargeblyant på papir, skravering i flater. Jeg er opptatt av rom. Nyanser, retning, speiling og transparens. Det taktile i blyant og papir. Jeg utforsker hvordan fargene varierer i karakter alt etter kombinasjoner, feltenes form og størrelse. Liker det maniske og meditative i skravering, som kan sammeliknes med for eksempel veving eller brodering. Jeg søker universelle sfærer og temaer i tegningene i seg selv. De har sin egen natur. Hva inspireres du av? Sol og lys er vesentlig. Bysantinsk maleri og mosaikk, malerier fra italiensk ungrenessanse, fargene og atmosfæren i japanske trykk. Er veldig inspirert av hvordan lys og skygge definerer arkitektur, og særlig lysets rolle i religiøs arkitektur som for eksempel i moskéer. Jeg bruker også musikk bevisst i arbeidsprossessen og får mye kreativ energi av det. Hva er god kunst? God kunst må for meg ha nerve, bære seg selv og jeg må stole på den. Jeg er opptatt av det som tar meg ut av det konkrete og tydelige, kunst som har en form for ikonisk og symbolsk karakter, som gir anslag av noe utenomjordisk, immaterielt og universelt. Bra kunst gir meg ofte en følelse av ensomhet.

10 NJÅL LUNDE Presentasjon: Rogaland Kunstsenter, 28. okt. kl 20. F. 1973, Karmøy. Bor og arbeider i Haugesund. Utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo. Hvorfor ble du billedkunstner? For ca. 30 år siden ble jeg påkjørt på vei til pianotime. Etter et opphold på sykehuset mestret jeg fargeblyanter langt bedre enn tangenter. Siden har jeg trodd på at gleden ved å skape kan overdøve hverdagslig ubehag. Hvordan jobber du? Jeg arbeider blant annet med digitalt bearbeidet fotografi og tegning med svipenn. Jeg er interessert i hvor villig en betrakter er til å skape egne sammenhenger i det som i utgangspunktet er fragmenterte billedelementer. For tiden arbeider jeg med utsmykkingsoppdrag ved Vardenes skole i Stavanger. 11 Hva ønsker du å formidle? Om jeg fullt ut kunne sette ord på hva jeg ønsker å formidle ville motivasjonen blitt borte. Jeg ønsker å berøre eksistensielle spørsmål uten å tvinge frem entydige svar. Hvordan er din hverdag? Jeg prøver å holde en vanlig døgnrytme i min arbeidsdag. Jeg er som regel på atelieret klokken ni og prøver å skru av før klokken blir fem. I perioder begynner arbeidsdagen først klokken tolv med en kanne sterk kaffe og avsluttes 30 timer senere med en kald pils. Hvordan klarer du deg økonomisk? Akkurat nå går det veldig bra, neste uke vet jeg ikke helt. Hvor ville du aller helst stilt ut i verden? New Museum, The Bowery, New York

11

12 PÅMELDTE KUNSTNERE 2010 ADOLFSEN, INGER LISE Sandvigå 24, Stavanger tlf: ASKELUND, NATASJA Støperigata 34, Stavanger tlf: BRYNE, ANNETTE Sandvigå 24, Stavanger tlf: ALBRIGTSEN, ROY Rite Kunst, Rettedal, Forsand tlf: / ALEXANDERSEN, ASTRID HELENE Luramyrveien 11, Sandnes tlf: ANDA, ÅSE Paradisveien 21, Stavanger tlf: / ANDREASSEN, MARIT VICTORIA WULFF Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: ANFINSEN, SYNNØVE GALLIS Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund BENDIKSEN, KRISTIAN BRINK Langgata 62, Stavanger tlf: / BERSÅS, RUTH Stasjon k, Langgaten 58A, Sandnes tlf: BERTELSEN, MARIANNE HANNIG Sandvigå 24, Stavanger tlf: / BJØRNEVIK, BJØRG MARIT Studio BM, Storgata 25, Bryne tlf: / BLAND, ANNE HAALAND Sandvigå 24, Stavanger (3. etasje) tlf: BRUUN, INGER Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: BTFFN, AGNÉS Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: BUER, BERIT Dreierveien 25, Sandnes tlf: CALDER, DAVID ALEXANDER Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: / CALDER, LINNÉA BLAKÉUS Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: / CURTO, SALVATORE Krokåsveien 2a, Stavanger tlf: /

13 14 EGER, NILS Paradisveien 21, Stavanger tlf: EIDE, SUNNIVA Vikedal tlf: EIENE, SNØFRID HUNSBEDT Sandvigå 24, Stavanger tlf: ERLAND, JENS Hetlandsgata 14, Bryne tlf: ERLAND, KAREN Hetlandsgata 14, Bryne tlf: FALKENBERG, JØRUND AASE Paradisveien 21, Stavanger tlf: FERKING, ANNA KRISTIN Selvåg 4, Skudeneshavn tlf: / FERREIRA, MARISA Paradisveien 21, Stavanger tlf: FLANNAGAN, CRAIG Paradisveien 21, Stavanger tlf: FOSSE, HILDEGUNN Sandvigå 24, Stavanger tlf: FRESVIG, NORUNN Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: FRIESTAD, ODDNY Oddnys Atelier, Storgaten. 53B, Salomonsmauet, Sandnes tlf: FUGLSANG-DAMGAARD, VIBEKE Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: FYLLINGEN, INGUNN Sandvigå 24, Stavanger tlf: / GAARDEN, GUNN LISBET Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: GILJE, CATHRINE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: GILSVIK, BIRGITTE RAEN Galleri Blaa, Nesahaugen 40, Vassøy tlf: HAGA, KJERSTI Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: HANSEN, MONA ORSTAD Paradisveien 21, Stavanger tlf: HAUGNELAND, MARIT IRENE Kirkegaten 8, Sandnes tlf: HAUKELIDSÆTER, INGRID Kannikgaten 27, Stavanger tlf:

14 HAUKELIDSÆTER, ÅSMUND Kannikgaten 27, Stavanger, tlf: HERMANRUD, ANNE-KJERSTI Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: HOVLAND, INGRID TOOGOOD Støperigaten 32, Stavanger tlf: HVIDING, BJØRN INGE Nedre Holmegate 29, Stavanger tlf: KAADA, LIV KREKKE Støperigata 34, Stavanger tlf: KALVIG, ELLEN Osen 10, Suldalsosen (lørdag 6. nov) Sandvigå 24, Stavanger (søndag 7. nov) tlf: KLOVNING, ANNE Åsenkroken 11, Sola tlf: KOMMEDAL, TOVE Paradisveien 21, Stavanger tlf: KROGH, FIE VON SMYK, Steinkargaten 18, Stavanger tlf: KUNSTSKOLEN I ROGALAND Birkelandsgate 2, Stavanger tlf: KVAME, INGEBORG Paradisveien 21, Stavanger tlf: LANDA, SOLVEIG Grafisk Verksted, Nytorget 17, Stavanger tlf: LARSEN, ERLEND BRIGGAR Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: LEA, MARTA DORTEA SAGLAND Figvedveien 94, Sandnes tlf: LING, KIT FONG Dreieriveien 25, Ganddal, Sandnes / tlf: LUNDE, NJÅL Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19 / Kunstneratelierene v/gamle Slaktehuset, Strandgaten 70, Haugesund tlf: LYWOOD, SALLY Dreierveien 25, Ganddal, Sandnes tlf: LØVVIK, MARIANNE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: /

15 MELBERG, ELIN Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger (inng. på ned/baksiden, 1. etg) tlf: MORTVEIT, TONE Sandvigå 24, Stavanger tlf: OLSEN, RUNAR Krambugata 19, Ålgård tlf: OMUNDSEN, BJØRG Nedre Dalgate 85, Stavanger tlf: / PARK, SOH YOUNG Galleri Ad Hoc, Søregata 26, Stavanger tlf: PEDERSEN, JUDY MELANY ALLAN Kirkegaten 8, Sandnes tlf: MÆLAND, JORUNN Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: NILSSEN-LOVE, TERRY Verksgata 31, Stavanger tlf: OLIVER, TURI GRAMSTAD Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: / OLSEN, CARL OLAF Smeaheiveien 38B, Sandnes tlf: OPEDAL, STEIN MAGNUS Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: OPSTAD, ANNE-MARIT Vindkeramikk, Gudmestadveien 189, Nærbø tlf: OTTEN, JOS Sørstrandveien. 154, Vassøy tlf: OTTESEN, TURID Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: RANDA, TONE Langøy 52, Stavanger tlf: RAMECKERS, KJELL Kunstneratelierene v/gamle Slaktehuset, Strandgata 70, Haugesund tlf: RINALDO, GRY HEGE Tou scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: ROBBERSTAD, ANNE HELEN Langøy 24, Stavanger tlf:

16 ROMMETVEIT, STINE Jupitervegen, Kornsiloen v/bryne Mølle tlf: / ROOS, ANNA c/o Tove Kommedals atelier, Paradisveien 21, Stavanger tlf: ROSTAD, NILS Strandgata 41, Sandnes tlf: SALTVIK, GUNVOR Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: SAMA, ODD Kvalbein, Brusand tlf: / SANDVE, LIV MARIE Postveien 51, Sandnes tlf: SJØHOLM, ÅSA VIBEKE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: SKARE, LINDA Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: SKJELLERUD, HELGA Galleri X-IA, Dreierveien 25, Sandnes tlf: / SMITH-GAHRSEN, KAREN Sandvigå 24, Stavanger tlf: SOLHEIM, ESPEN Vaux s Galleri, Langgaten 6, Stavanger tlf: SOMMERFELDT, ANDERS EMIL Stasjon K, Langgaten 58, Sandnes tlf: STANGELAND, STIG Langgaten 36, Sandnes tlf: STEINSLAND, TURID Hognestadveien 57, Bryne tlf: / SUNDE, WENCHE Rettedal, Forsand tlf: / SUNDT-HANSEN, TOVE Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: / SUNDT, TRINE Stavanger glassblåseri, Dykjelsletta 29, Stavanger tlf: SÆVERHAGEN, ASTRID Veslefrikkvegen 1, Haugesund tlf: /

17 18 SØRVAAG, LIV Kunstneratelierene ved Gamle Slaktehuset, Strandgaten 70, Haugesund tlf: THRALL, TORUNN Stokkaveien 67 A, Stavanger tlf: TJEMSLAND, ANITA Grafisk verksted, Nedre Dalgaten 4-6, Stavanger tlf: TOBIASSEN, HANNE Haukeligata 28, Stavanger tlf: VELLE, KRISTIN Sandvikveien 33, Hillevåg, Stavanger tlf: VELURE, INGRID Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: VIGRE, LIV-WENCHE Grotnesarmen 3, Røyneberg tlf: VIKSE, JOHAN ASK Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: WATHNE, HEBE CAMILLA Botaniker Resvollsgate 59, Stavanger tlf: WATHNE, HUGO Botaniker Resvollsgate 59, Stavanger tlf: / WIK, OLAUG BRAA Strandgaten 70, Haugesund tlf: ØKLAND, NILS-THOMAS Stasjon K, Langgaten 58, Sandnes tlf: ØSTREM, ATLE Støperigata 2, Stavanger tlf: AAMDAL, GT Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: AANESTAD, MARGRETHE Rogaland kunstsenter, Nytorget 17 (prosjektrommet, 4. etasje) tlf: AANESTAD, MARIT Sandvigå 24, Stavanger tlf: ÅSNES, FRANK Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: /

18 Kart 6. NOV KL NOV KL HAUGESUND Anfindsen, Synnøve Gallis Bruun, Inger Fresvig, Norunn Hermanrud, Anne-Kjersti Larsen, Erlend Briggar Lunde, Njål Opedal, Stein Magnus Rameckers, Kjell Saltvik, Gunvor Skare, Linda Sæverhagen, Astrid Sørvaag, Liv Velure, Ingrid Vikse, Johan Ask Wik, Olaug Braa Eide, Sunniva SANDNES Alexansersen, Astrid Helene Bersås, Ruth Friestad, Oddny Gilje, Cathrine Haugneland, Marit Irene Lea, Marta Dortea Sagland Ling, Kit Fong Lywod, Sally Løvvik, Marianne Oliver, Turi Gramstad Olsen, Carl Olaf Ottesen, Turid Rostad, Nils Sandve, Liv Marie Sjøholm, Åsa Vibeke Skjellerud, Helga Sommerfeldt, Anders Emil Stangeland, Stig Økland, Nils-Thomas Åsnes, Frank TIME Bjørnevik, Bjørg Marit Erland, Jens Erland, Karen Rommetveit, Stine Steinsland, Turid HÅ Opstad, Anne Brusand, Marit Sama, Odd SOLA Klovning, Anne Vigre, Liv-Wenche FORSAND Albrigtsen, Roy Sunde, Wenche GJESDAL Olsen, Runar KARMØY Ferking, Anna Kristin SULDAL Kalvig, Ellen STAVANGER Adolfsen, Inger Lise Anda, Åse Andreassen, Marit Victoria Wulff Askelund, Natasja Bendiksen, Kristian Brink Bertelsen, Marianne Hannig Bland, Anne Haaland Bryne, Annette Btffn, Agnés Buer, Berit Calder, David Alexander Calder, Linnéa Blakéus Curto Salvatore Eiene, Snøfrid Hunsbedt Falkenberg, Jørund Aase Ferreira, Marisa Flannagan, Craig Fosse, Hildegunn Fuglsang-Dammgard, Vibeke Fyllingen, Ingunn Gaarden, Gunn Lisbet Gilsvik, Birgitte Raen Haga, Kjersti Hansen, Mona Orstad Haukelidsæter, Ingrid Haukelidsæter, Åsmund Hovland, Ingrid Toogood Hviding, Bjørn Inge Kaada, Liv Krekke Kalvig, Ellen Kommedal, Tove Krogh, Fie Von Kvame, Ingeborg Landa, Solveig Melberg, Elin Mæland, Jorunn Nilssen-Love, Terry Omundsen, Bjørg Otten, Jos Park, Soh Young Pedersen, Judy Melany Allan Randa, Tone Rinaldo, Gry Hege Robberstad, Anne Helen Roos, Anna Smith-Gahrsen, Karen Solheim, Espen Sundt-Hansen, Tove Sundt, Trine Thrall, Torunn Tjemsland, Anita Tobiassen, Hanne Velle, Kristin Wathne, Hebe Camilla Wathne, Hugo Østrem, Atle Aamdal, GT Aanestad, Margrethe Aanestad, Marit Sauda Haugesund Vindafjord Tysvær Suldal Karmøy Bokn Finnøy Hjelmeland Rennesøy Strand Randaberg Forsand Stavanger Sola Sandnes Gjesdal Klepp Time Bjerkreim Hå Lund Eigersund Sokndal Detaljert kart kan printes ut fra

19 Støttespillere 20 EN STOR TAKK TIL:

20 PRESENTASJON AV DESIGNERNE Vi er andreårs studenter på grafisk design ved Norges Kreative Fagskole i Stavanger. Vi var så heldige å bli valgt ut til å designe trykksaker for R Open sitt arrangement denne høsten. Det har vært en lærerik prosess å forholde seg til en reell kunde. Vi fikk gjennomføre hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Vi takker for oppdraget og legger ved kontaktinformasjon for fremtidige oppdrag. BAARDSEN, HELENE tlf: JANSEN, KINE STRAND tlf: LJONES, HENRIETTE EIDE tlf: KNUTSEN, KENNETH tlf: BÅRDSEN, SISSEL T. tlf: VIGNES, KAROLINE tlf:

21

22

ROGALAND OPEN NOVEMBER / DESEMBER 2011 ÅPNE ATELIER KUNSTNERPRESENTASJONER UTSTILLINGER KUNSTPROSJEKTER

ROGALAND OPEN NOVEMBER / DESEMBER 2011 ÅPNE ATELIER KUNSTNERPRESENTASJONER UTSTILLINGER KUNSTPROSJEKTER ROGALAND OPEN NOVEMBER / DESEMBER 2011 ÅPNE ATELIER KUNSTNERPRESENTASJONER UTSTILLINGER KUNSTPROSJEKTER 2 3 5 6-7 8 9 10-13 14 15 VELKOMMEN TIL R OPEN 2011 ÅPNE ATELIER UTSTILLINGER KUNSTNERPRESENTASJONER

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020 Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 56/16 Behandling: Ordfører fremmet forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Rogaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011

BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 BSKs 50 beste JENTER / GUTTER gjennom tidene Utlistet av Magne Teigen, BSK Statistikk - pr. 1. mai 2011 JENTER 10 år 400 m - J10 Nr. Navn Klubb Født Res. Pl. Sted Dato-år 1 Gro Elisabeth Håkenrud IF Liv

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland Implementering av utbyggingsprogram Rogaland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sander Hustad Engevik Stord 50 50 50 150 98,- 2. Jardar Aarekol Klepp 49 49 48 146 75,- 3. Oda Innvær Bremnes 48 49 49 146 56,- 4. Sveinung Ådland Karmøy 48 49 46 143 42,-

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7.

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7. RISS - grafikkverksted med Solveig Landa og Anita Tjemsland Klassetrinn: 7. RISS grafikkverksted, om programmet Anita Tjemsland og Solveig Landa er begge grafikere og har gjennom samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Turnéplan: Dei reisande V16

Turnéplan: Dei reisande V16 Man 1. feb. 2016 kl. 09:00 Bø skule Bø skule: trinn: 5 7, antall: 119 4365 NÆRBØ 51791350 Sissel Iren Fatland sissel.iren.fatland@ha.kommune.no Man 1. feb. 2016 kl. 12:00 Motland skule Motland skule: trinn:

Detaljer

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Unge som faller utenfor skole og arbeid Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Gjennomføringsbarometeret, 2 9. desember 2011 Rogaland og Hordaland Det store flertallet fullfører Det nasjonale

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Turn plan: Veslefrikk med fela 15/16

Turn plan: Veslefrikk med fela 15/16 Man 16. nov. 2015 kl. 10:00 B skule B skule: trinn: 12, antall: 108 4365 N RB 51791350 Sissel Iren Fatland sissel.iren.fatland@ha.kommune.no Man 16. nov. 2015 kl. 12:00 B skule B skule: trinn: 34, antall:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Marit J. Gudbrandsen

Marit J. Gudbrandsen Marit J. Gudbrandsen Prosjekt UTSTILLING Kontaktperson: Linda W. Ringen Tlf: +47 413 89 749 E- post: ringen.tekstogbilder@gmail.com Marit J. Gudbrandsen er kunstner, og driver firmaet Tekst og Bilder AS.

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Turnéplan: Reflect, Create, Engage, VGS H15

Turnéplan: Reflect, Create, Engage, VGS H15 Man 7. sep. 2015 kl. 09:30 Tou Scene Sola videregående skole: antall: 22 Kontakt Sola videregående skole: 51718400 Jorunn Hagesæter jorunn.hagesaeter@skole.rogfk.no tlf 51718406 / 97759450 Lervigsv 22,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Saksutredning: HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV JÆREN- OG DALANE TINGRETT Trykte vedlegg: Høringsnotat Forslag til sammenslåing av er Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Torsdag Nattevakt 2300-0700

Torsdag Nattevakt 2300-0700 Klargjøring av rom Geir Valøen 1600-1800 Ola Indergård 1600-1800 Ingrid Erlandsen 1600-1800 Sjekk av toalett/dusj Kiosk 1800-2200 smat 1800-2000 Gunn Hege Aas Trond Erik Rø Kjersti Kaasbøll Ingrid Erlandsen

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8 18år(1984) 60 M(18) 8,62 Ingebjørg Eitrheim,Korlevoll-Odda 8,70 Nina J.Kristoffersen,Fana 8,29 Silje Pettersen,Fenring 8,53 Nina J.Kristoffersen,Fana 60 MHK 76,2(18) 9,81 Silje Pettersen,Fenring 100 M(18)

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune [Navn] [Adresse] [Postnummer] Lyse har søkt om konsesjon for bygging og drift av ny 420 kv kraftledning fra Lyse i angående denne problemstillingen rettes til grunneierkontakt. :, tlf. 976 33 909 Lyse

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn:

VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn: VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn: Sosialt mål: - Å ta ansvar. Å passe på seg sjølv. INFORMASJON TIL HEIMEN: Me skal gjennom den kulturelle skulesekken få vere med på maleprosjektet «Viper» med lærar

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd

Mesterskap kl. J. Hå skytterlag. Håstevne bane Leon - Resultatprogram. 35 skudd Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Hannah Johansen Time 9XXX* 49 * * *9 * 49 * * *X* 50 148 9XXX*X* * *X 99 247 * *X9XX9 *XX 98 345 (16*) 2. Mads Øverland Gann 7X9X9 45 98XXX 47 *X9 *X 49 141 X*9X9X9X8

Detaljer

Turnéplan: Hekser og troll V16

Turnéplan: Hekser og troll V16 Ons 27. apr. 2016 kl. 09:00 9.00: Muldvarpen barnehage, Ytre Eiganesvei 3, tlf 922259373, Wenche Thomassen. 40 barn Ons 27. apr. 2016 kl. 11:00 11.00 Rognebærhagen barnehage, 40 barn. Åsta Konsgsmors gt

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Karttreff 2014 i Rogaland

Karttreff 2014 i Rogaland Karttreff 2014 i Rogaland Sola Strand Hotell 25. september 2014 Tema: Matrikkel og landmåling Innhald Kordanopplever Matricula livet med matrikkellova og oppmålingsforretningar? Presentasjon av Matricula

Detaljer

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI VelkommeN TIL BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 Hovudtemaet for konferansen i år er: DEN FLEIRKULTURELLE

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Turnéplan: Hekser og troll H15

Turnéplan: Hekser og troll H15 Man 12. okt. 2015 kl. 09:00 Espira Karmsund barnehage Espira Karmsund barnehage: Spannavegen 320, 5542 KARMSUND 40645308/47336187 Guro Oma styrer@karmsund.espira.no Kontaktperson: Guro Oma, tlf 40645308.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Kunstturen til Berlin i september er fullbooket. Det er Trond Borgen som er faglig leder for turen. Referat fra den vil komme i neste LARS.

Kunstturen til Berlin i september er fullbooket. Det er Trond Borgen som er faglig leder for turen. Referat fra den vil komme i neste LARS. Høsten 2015 Kjære kunstvenner! Forhåpentligvis har vi alle hatt en god sommer selv om været ikke har vært på vår side iår. Men nå venter høsten med mange fine kunstopplevelser. Og vi har litt av hvert

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy Hashtag for dette arrangementet: #fmro TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland, 27. august 2016 Tilrådinga blir lagt ut på fylkesmannen.no/rogaland

Detaljer