Open ÅPNE ATELIER NOV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Open ÅPNE ATELIER 6.-7. NOV."

Transkript

1 Open ÅPNE ATELIER NOV.

2 INNHOLD 5 Introduksjon 6 Oslo Open 7 B-Open 8 Karen & Jens Erland 10 Margrethe Aanestad 11 Njål Lunde 13 Påmeldte kunstnere Kart 20 Støttespillere 21 Presentasjon av designerne

3 Atelier: Nils Eger, Paradisveien 21, Stavanger

4 OVER 100 KUNSTNERE ÅPNER SINE ATELIER FOR DEG Når man ser et kunstverk, for eksempel på en utstilling eller ute i byen, er det mye som ikke er synlig. Det ligger ofte en lang prosess bak, som man ikke umiddelbart kan se. Den kunstneriske prosessen er et forskningsarbeid i materialer og ideer. Mye må prøves ut før kunstneren kommer fram til et resultat som kan presenteres for andre. Det ligger fagkunnskap og erfaring bak dette arbeidet, som gjerne bygger på lang utdanning og/eller selvstudier. R Open er et nytt prosjekt, startet og drevet av kunstnere. Kunstnere og kunsthåndtverkere i hele Rogaland er invitert til å være med på en stor dugnad 6. og 7. november. Da åpner de sine atelier og verksteder for alle som har lyst å komme inn for å se og slå av en prat. Så vidt vi vet er ikke dette blitt gjort i en slik skala i Rogaland før. Vi er stolte av at 110 deltakere er påmeldt. R Open er inspirert av kunstarrangementene B Open i Bergen og Oslo Open, som også har åpne atelier i sitt program. Vi håper, som dem, å utvikle oss til å bli et spennende og positivt bidrag til egen region. Vårt formål er å skape en møteplass for kunstnere og publikum, styrke kunstfeltet i Rogaland og bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet. Hvert år vil vi trekke fram noen spennende kunstnere som vi ønsker å bli litt bedre kjent med. Som et forprosjekt til atelier-helga arrangerer vi derfor tre kunstnerforedrag der henholdsvis Margrethe Aanestad, Njål Lunde og Karen og Jens Erland presenterer eget kunstarbeid. De samme kunstnerne introduseres i dette heftet, der det også opplyses om tid og sted for foredragene. 5 Heftet inneholder ellers tekster fra Oslo Open og B Open, liste over deltakernes besøksadresser og et oversiktskart. Info om hver deltaker og detaljert kart over atelier finner du på R Opens nettside: Takk til alle som har vært med å gjøre R Open mulig. En spesiell takk til studentene ved Norges Kreative fagskole for det fantastiske arbeidet med grafisk design til R Open. Sist men ikke minst takk til alle kunstnerne som deltar. Uten dem ville det ikke blitt noe arrangement. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å oppleve et mangfold av kunst og kunstnere i R Open 2010! Hilsen styret i R Open 2010, Jørund Aase Falkenberg, Cathrine Gilje og David Calder

5 OSLO OPEN Annet hvert år inviteres publikum til å besøke atelierene til Oslos kunstnere, Oslo Open arrangerer guidede turer til atelierene til de profesjonelle kunstnerne som melder seg på. Oslo Open arrangeres neste gang i september Dette er det femte Oslo Open, og vi ser en økende interesse fra kunstnerne til å delta og besøkstallene øker for hvert arrangement. 6 Hovedformålet er å vise mangfoldet i Oslos kunstliv og skape dialog mellom kunstnere og publikum. Publikum gis en unik mulighet til å treffe kunstnerne og se kunsten der den skapes. Oslo Open har også fokus på prosjekter i offentlig rom og viser uteromsprosjekter under arrangementene sine. Oslo Open ønsker R Open lykke til og gratulerer samtidig Rogaland med et viktig arrangement! Med vennlig hilsen, Tone Fjereide, Prosjektleder Oslo Open, 2011

6 B-OPEN Gratulerer med R-open! Vi gleder oss til å se den positive smitteeeffekten som R-open vil gi og håper deres erfaringer i Rogaland vil vise seg å bli en stor suksess, for både kunstnere og publikum. Det er flott å se omfanget av arrangementet som dere legger opp til, med en imponerende geografisk spredning. Vi tror at det å åpne opp kunstneres arbeidsplasser på denne måten er med å bidra til et åpnere og mer spennende kunstfelt ved at publikum får mulighet til å se kunst på en annen måte enn i galleriene, og hvor og hvordan kunst skapes. Like viktig er utviklingen av det faglige fellesskapet som arrangementer som dette legger til rette for. B-open i Bergen har arrangert åpne atelier annethvert år siden 2004, og faglige seminar en gang i året siden B-opens arrangementer vender seg både mot publikum og fagfeltet selv: Vi ønsker å åpne opp for det generelle publikum og å arbeide for å faglig styrke det lokale og regionale kunstfeltet. Dette har skapt nye møteplasser for kunstnere og publikum og er et arrangement som vi ser fram til hver høst. 7 Vi ønsker dere lykke til med R-open! Med vennlig hilsen styret i B-open, Toril Johannessen, Anne Szefer Karlsen og Liv Midbøe

7 KAREN & JENS ERLAND Presentasjon: Kinokino, 27. okt. kl 19. Jens Erland: F. 1945, Bryne. Utdanning fra Bergen kunsthøyskole Karen Erland: F. 1946, Nærbø. Utdannet førskulelærar, autodidakt kunstner. Bor og arbeider på Bryne, der de har felles verksted. Hvordan vil dere definere dere selv? (Karen svarer) Me er begge kunsthåndverkarar, Jens er også organisert som biletkunstnar, men grensene er flytande, me arbeider begge med keramikk, iblant blir resultatet kunst. 8 Hva slags teknikk og tema jobber dere med? Det kunstneriske utrykket har dei siste åra tildels referert seg til eigen oppvekst, det gjeld for begge to. Jens nyttar seg av rekvisittar frå familiebakgrunn i industrimiljø. Eg let meg inspirera av barndommens landskap, minner og opplevingar vert omdanna til utrykk i kunsten. Nå i september arbeider me begge med å montera Jens si utstilling i Skur2 i Stavanger. Jens har i hovedsak arbeidd med denne det siste året. Eg er i eksperimentfasen med nye utrykk, i tillegg arbeider eg som konsulent for to utsmykkingsprosjekt, eit av dei skal monterast på ein skule på Bryne nå i oktober. Jens arbeider ofte med å setja saman ulike materialer, kombinerer keramiske former med industrirekvisittar. Siste utstillinga har tittelen Sirkel, den vil visa sirkelen i mange variantar og utrykk og inneheld blant anna ein sirkelmaskin. Eg arbeider i all hovedsak med leire. Siste utstillinga hadde arbeidstittelen Kjelde. Her tok eg utgangspunkt i strikkemønster frå mine formødre, forenkla og bearbeidde desse til dekor på keramiske former. Hva ønsker dere å formidle? I vårt arbeid som kunstnarar prøver me heile tida å strekkja oss, nå vidare i eiga utvikling. Håpet er at me iblant skal nå inn til betraktaren på eit eller anna plan.

8 Hvordan påvirker dere hverandres arbeid? Me er i vårt daglege arbeid avhengige av å støtta kvarandre både praktisk og tankemessig. Den faglege dialogen er av uvurderleg betydning anten det gjeld faglitteratur, utstillingar, eller for å låna kvarandres blikk i forhold til eige arbeid. Hvordan er hverdagen deres? Kvar mandag morgon går me gjennom kva som skal gjerast i løpet av veka, i tillegg lagar me langsiktige halvårsplaner. Økonomisk er livet som kunstnar ein berg og dalbane, men me har lært oss å leva slik. Me lagar ein del koppar og kar til dagleg brød, for så å kunna arbeida kompromisslaust når det gjeld utstillingar. Men me har vore heldige, begge har fått fleire stipend. Dei siste åra har Jens også fått garantiinntekt frå Statens kunstnerstipend. 9 Hva er motivasjonen for å være kunstner? Å arbeida som kunstnar er eit einsamt yrke, ein kan ikkje forventa at svært mange har forståing for dei prosessane ein går gjennom når det ser ut som ein mest ikkje gjer noko. Dei ulike fasane frå ein har fått ein ide, til den skal ut i livet, der ein vekslar mellom å vera sikker på at dette har noko for seg, til at ein aller helst vil forkasta det heile. Denne kontrasten mellom avmakt og mot, mellom einsemd og respons er noko av drivkrafta for det me held på med.

9 MARGRETHE AANESTAD Presentasjon: Rogaland Kunstsenter, 28. okt. kl 19. F i Stavanger. Bor og arbeider i Stavanger. Utdannet innen grafisk design og billedkunst. Freelance grafisk designer, kunstner og kurator. Hvorfor valgte du å bli kunstner? Å være kunstner er ikke noe jeg har valgt, det er noe jeg er. Men jeg har ikke alltid vært utøvende. Jeg blir ulykkelig av å ikke skape, så det er av ren nødvendighet. 10 Hva jobber du med? Abstrakt tegning, primært fargeblyant på papir, skravering i flater. Jeg er opptatt av rom. Nyanser, retning, speiling og transparens. Det taktile i blyant og papir. Jeg utforsker hvordan fargene varierer i karakter alt etter kombinasjoner, feltenes form og størrelse. Liker det maniske og meditative i skravering, som kan sammeliknes med for eksempel veving eller brodering. Jeg søker universelle sfærer og temaer i tegningene i seg selv. De har sin egen natur. Hva inspireres du av? Sol og lys er vesentlig. Bysantinsk maleri og mosaikk, malerier fra italiensk ungrenessanse, fargene og atmosfæren i japanske trykk. Er veldig inspirert av hvordan lys og skygge definerer arkitektur, og særlig lysets rolle i religiøs arkitektur som for eksempel i moskéer. Jeg bruker også musikk bevisst i arbeidsprossessen og får mye kreativ energi av det. Hva er god kunst? God kunst må for meg ha nerve, bære seg selv og jeg må stole på den. Jeg er opptatt av det som tar meg ut av det konkrete og tydelige, kunst som har en form for ikonisk og symbolsk karakter, som gir anslag av noe utenomjordisk, immaterielt og universelt. Bra kunst gir meg ofte en følelse av ensomhet.

10 NJÅL LUNDE Presentasjon: Rogaland Kunstsenter, 28. okt. kl 20. F. 1973, Karmøy. Bor og arbeider i Haugesund. Utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo. Hvorfor ble du billedkunstner? For ca. 30 år siden ble jeg påkjørt på vei til pianotime. Etter et opphold på sykehuset mestret jeg fargeblyanter langt bedre enn tangenter. Siden har jeg trodd på at gleden ved å skape kan overdøve hverdagslig ubehag. Hvordan jobber du? Jeg arbeider blant annet med digitalt bearbeidet fotografi og tegning med svipenn. Jeg er interessert i hvor villig en betrakter er til å skape egne sammenhenger i det som i utgangspunktet er fragmenterte billedelementer. For tiden arbeider jeg med utsmykkingsoppdrag ved Vardenes skole i Stavanger. 11 Hva ønsker du å formidle? Om jeg fullt ut kunne sette ord på hva jeg ønsker å formidle ville motivasjonen blitt borte. Jeg ønsker å berøre eksistensielle spørsmål uten å tvinge frem entydige svar. Hvordan er din hverdag? Jeg prøver å holde en vanlig døgnrytme i min arbeidsdag. Jeg er som regel på atelieret klokken ni og prøver å skru av før klokken blir fem. I perioder begynner arbeidsdagen først klokken tolv med en kanne sterk kaffe og avsluttes 30 timer senere med en kald pils. Hvordan klarer du deg økonomisk? Akkurat nå går det veldig bra, neste uke vet jeg ikke helt. Hvor ville du aller helst stilt ut i verden? New Museum, The Bowery, New York

11

12 PÅMELDTE KUNSTNERE 2010 ADOLFSEN, INGER LISE Sandvigå 24, Stavanger tlf: ASKELUND, NATASJA Støperigata 34, Stavanger tlf: BRYNE, ANNETTE Sandvigå 24, Stavanger tlf: ALBRIGTSEN, ROY Rite Kunst, Rettedal, Forsand tlf: / ALEXANDERSEN, ASTRID HELENE Luramyrveien 11, Sandnes tlf: ANDA, ÅSE Paradisveien 21, Stavanger tlf: / ANDREASSEN, MARIT VICTORIA WULFF Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: ANFINSEN, SYNNØVE GALLIS Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund BENDIKSEN, KRISTIAN BRINK Langgata 62, Stavanger tlf: / BERSÅS, RUTH Stasjon k, Langgaten 58A, Sandnes tlf: BERTELSEN, MARIANNE HANNIG Sandvigå 24, Stavanger tlf: / BJØRNEVIK, BJØRG MARIT Studio BM, Storgata 25, Bryne tlf: / BLAND, ANNE HAALAND Sandvigå 24, Stavanger (3. etasje) tlf: BRUUN, INGER Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: BTFFN, AGNÉS Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: BUER, BERIT Dreierveien 25, Sandnes tlf: CALDER, DAVID ALEXANDER Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: / CALDER, LINNÉA BLAKÉUS Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: / CURTO, SALVATORE Krokåsveien 2a, Stavanger tlf: /

13 14 EGER, NILS Paradisveien 21, Stavanger tlf: EIDE, SUNNIVA Vikedal tlf: EIENE, SNØFRID HUNSBEDT Sandvigå 24, Stavanger tlf: ERLAND, JENS Hetlandsgata 14, Bryne tlf: ERLAND, KAREN Hetlandsgata 14, Bryne tlf: FALKENBERG, JØRUND AASE Paradisveien 21, Stavanger tlf: FERKING, ANNA KRISTIN Selvåg 4, Skudeneshavn tlf: / FERREIRA, MARISA Paradisveien 21, Stavanger tlf: FLANNAGAN, CRAIG Paradisveien 21, Stavanger tlf: FOSSE, HILDEGUNN Sandvigå 24, Stavanger tlf: FRESVIG, NORUNN Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: FRIESTAD, ODDNY Oddnys Atelier, Storgaten. 53B, Salomonsmauet, Sandnes tlf: FUGLSANG-DAMGAARD, VIBEKE Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: FYLLINGEN, INGUNN Sandvigå 24, Stavanger tlf: / GAARDEN, GUNN LISBET Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: GILJE, CATHRINE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: GILSVIK, BIRGITTE RAEN Galleri Blaa, Nesahaugen 40, Vassøy tlf: HAGA, KJERSTI Ryfylkegaten 22, Stavanger tlf: HANSEN, MONA ORSTAD Paradisveien 21, Stavanger tlf: HAUGNELAND, MARIT IRENE Kirkegaten 8, Sandnes tlf: HAUKELIDSÆTER, INGRID Kannikgaten 27, Stavanger tlf:

14 HAUKELIDSÆTER, ÅSMUND Kannikgaten 27, Stavanger, tlf: HERMANRUD, ANNE-KJERSTI Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: HOVLAND, INGRID TOOGOOD Støperigaten 32, Stavanger tlf: HVIDING, BJØRN INGE Nedre Holmegate 29, Stavanger tlf: KAADA, LIV KREKKE Støperigata 34, Stavanger tlf: KALVIG, ELLEN Osen 10, Suldalsosen (lørdag 6. nov) Sandvigå 24, Stavanger (søndag 7. nov) tlf: KLOVNING, ANNE Åsenkroken 11, Sola tlf: KOMMEDAL, TOVE Paradisveien 21, Stavanger tlf: KROGH, FIE VON SMYK, Steinkargaten 18, Stavanger tlf: KUNSTSKOLEN I ROGALAND Birkelandsgate 2, Stavanger tlf: KVAME, INGEBORG Paradisveien 21, Stavanger tlf: LANDA, SOLVEIG Grafisk Verksted, Nytorget 17, Stavanger tlf: LARSEN, ERLEND BRIGGAR Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: LEA, MARTA DORTEA SAGLAND Figvedveien 94, Sandnes tlf: LING, KIT FONG Dreieriveien 25, Ganddal, Sandnes / tlf: LUNDE, NJÅL Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19 / Kunstneratelierene v/gamle Slaktehuset, Strandgaten 70, Haugesund tlf: LYWOOD, SALLY Dreierveien 25, Ganddal, Sandnes tlf: LØVVIK, MARIANNE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: /

15 MELBERG, ELIN Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger (inng. på ned/baksiden, 1. etg) tlf: MORTVEIT, TONE Sandvigå 24, Stavanger tlf: OLSEN, RUNAR Krambugata 19, Ålgård tlf: OMUNDSEN, BJØRG Nedre Dalgate 85, Stavanger tlf: / PARK, SOH YOUNG Galleri Ad Hoc, Søregata 26, Stavanger tlf: PEDERSEN, JUDY MELANY ALLAN Kirkegaten 8, Sandnes tlf: MÆLAND, JORUNN Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: NILSSEN-LOVE, TERRY Verksgata 31, Stavanger tlf: OLIVER, TURI GRAMSTAD Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: / OLSEN, CARL OLAF Smeaheiveien 38B, Sandnes tlf: OPEDAL, STEIN MAGNUS Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: OPSTAD, ANNE-MARIT Vindkeramikk, Gudmestadveien 189, Nærbø tlf: OTTEN, JOS Sørstrandveien. 154, Vassøy tlf: OTTESEN, TURID Stasjon K, Langgaten 58A, Sandnes tlf: RANDA, TONE Langøy 52, Stavanger tlf: RAMECKERS, KJELL Kunstneratelierene v/gamle Slaktehuset, Strandgata 70, Haugesund tlf: RINALDO, GRY HEGE Tou scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: ROBBERSTAD, ANNE HELEN Langøy 24, Stavanger tlf:

16 ROMMETVEIT, STINE Jupitervegen, Kornsiloen v/bryne Mølle tlf: / ROOS, ANNA c/o Tove Kommedals atelier, Paradisveien 21, Stavanger tlf: ROSTAD, NILS Strandgata 41, Sandnes tlf: SALTVIK, GUNVOR Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: SAMA, ODD Kvalbein, Brusand tlf: / SANDVE, LIV MARIE Postveien 51, Sandnes tlf: SJØHOLM, ÅSA VIBEKE Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: SKARE, LINDA Haugaland Kunstverk, Wergelandsgate 19, Haugesund tlf: SKJELLERUD, HELGA Galleri X-IA, Dreierveien 25, Sandnes tlf: / SMITH-GAHRSEN, KAREN Sandvigå 24, Stavanger tlf: SOLHEIM, ESPEN Vaux s Galleri, Langgaten 6, Stavanger tlf: SOMMERFELDT, ANDERS EMIL Stasjon K, Langgaten 58, Sandnes tlf: STANGELAND, STIG Langgaten 36, Sandnes tlf: STEINSLAND, TURID Hognestadveien 57, Bryne tlf: / SUNDE, WENCHE Rettedal, Forsand tlf: / SUNDT-HANSEN, TOVE Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: / SUNDT, TRINE Stavanger glassblåseri, Dykjelsletta 29, Stavanger tlf: SÆVERHAGEN, ASTRID Veslefrikkvegen 1, Haugesund tlf: /

17 18 SØRVAAG, LIV Kunstneratelierene ved Gamle Slaktehuset, Strandgaten 70, Haugesund tlf: THRALL, TORUNN Stokkaveien 67 A, Stavanger tlf: TJEMSLAND, ANITA Grafisk verksted, Nedre Dalgaten 4-6, Stavanger tlf: TOBIASSEN, HANNE Haukeligata 28, Stavanger tlf: VELLE, KRISTIN Sandvikveien 33, Hillevåg, Stavanger tlf: VELURE, INGRID Haugaland Kunstverk, Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: VIGRE, LIV-WENCHE Grotnesarmen 3, Røyneberg tlf: VIKSE, JOHAN ASK Wergelandsgaten 19, Haugesund tlf: WATHNE, HEBE CAMILLA Botaniker Resvollsgate 59, Stavanger tlf: WATHNE, HUGO Botaniker Resvollsgate 59, Stavanger tlf: / WIK, OLAUG BRAA Strandgaten 70, Haugesund tlf: ØKLAND, NILS-THOMAS Stasjon K, Langgaten 58, Sandnes tlf: ØSTREM, ATLE Støperigata 2, Stavanger tlf: AAMDAL, GT Tou Scene, Kvitsøygata 25, Stavanger Kvitsøygata 25, Stavanger tlf: AANESTAD, MARGRETHE Rogaland kunstsenter, Nytorget 17 (prosjektrommet, 4. etasje) tlf: AANESTAD, MARIT Sandvigå 24, Stavanger tlf: ÅSNES, FRANK Stasjon K, Langgaten 58 A, Sandnes tlf: /

18 Kart 6. NOV KL NOV KL HAUGESUND Anfindsen, Synnøve Gallis Bruun, Inger Fresvig, Norunn Hermanrud, Anne-Kjersti Larsen, Erlend Briggar Lunde, Njål Opedal, Stein Magnus Rameckers, Kjell Saltvik, Gunvor Skare, Linda Sæverhagen, Astrid Sørvaag, Liv Velure, Ingrid Vikse, Johan Ask Wik, Olaug Braa Eide, Sunniva SANDNES Alexansersen, Astrid Helene Bersås, Ruth Friestad, Oddny Gilje, Cathrine Haugneland, Marit Irene Lea, Marta Dortea Sagland Ling, Kit Fong Lywod, Sally Løvvik, Marianne Oliver, Turi Gramstad Olsen, Carl Olaf Ottesen, Turid Rostad, Nils Sandve, Liv Marie Sjøholm, Åsa Vibeke Skjellerud, Helga Sommerfeldt, Anders Emil Stangeland, Stig Økland, Nils-Thomas Åsnes, Frank TIME Bjørnevik, Bjørg Marit Erland, Jens Erland, Karen Rommetveit, Stine Steinsland, Turid HÅ Opstad, Anne Brusand, Marit Sama, Odd SOLA Klovning, Anne Vigre, Liv-Wenche FORSAND Albrigtsen, Roy Sunde, Wenche GJESDAL Olsen, Runar KARMØY Ferking, Anna Kristin SULDAL Kalvig, Ellen STAVANGER Adolfsen, Inger Lise Anda, Åse Andreassen, Marit Victoria Wulff Askelund, Natasja Bendiksen, Kristian Brink Bertelsen, Marianne Hannig Bland, Anne Haaland Bryne, Annette Btffn, Agnés Buer, Berit Calder, David Alexander Calder, Linnéa Blakéus Curto Salvatore Eiene, Snøfrid Hunsbedt Falkenberg, Jørund Aase Ferreira, Marisa Flannagan, Craig Fosse, Hildegunn Fuglsang-Dammgard, Vibeke Fyllingen, Ingunn Gaarden, Gunn Lisbet Gilsvik, Birgitte Raen Haga, Kjersti Hansen, Mona Orstad Haukelidsæter, Ingrid Haukelidsæter, Åsmund Hovland, Ingrid Toogood Hviding, Bjørn Inge Kaada, Liv Krekke Kalvig, Ellen Kommedal, Tove Krogh, Fie Von Kvame, Ingeborg Landa, Solveig Melberg, Elin Mæland, Jorunn Nilssen-Love, Terry Omundsen, Bjørg Otten, Jos Park, Soh Young Pedersen, Judy Melany Allan Randa, Tone Rinaldo, Gry Hege Robberstad, Anne Helen Roos, Anna Smith-Gahrsen, Karen Solheim, Espen Sundt-Hansen, Tove Sundt, Trine Thrall, Torunn Tjemsland, Anita Tobiassen, Hanne Velle, Kristin Wathne, Hebe Camilla Wathne, Hugo Østrem, Atle Aamdal, GT Aanestad, Margrethe Aanestad, Marit Sauda Haugesund Vindafjord Tysvær Suldal Karmøy Bokn Finnøy Hjelmeland Rennesøy Strand Randaberg Forsand Stavanger Sola Sandnes Gjesdal Klepp Time Bjerkreim Hå Lund Eigersund Sokndal Detaljert kart kan printes ut fra

19 Støttespillere 20 EN STOR TAKK TIL:

20 PRESENTASJON AV DESIGNERNE Vi er andreårs studenter på grafisk design ved Norges Kreative Fagskole i Stavanger. Vi var så heldige å bli valgt ut til å designe trykksaker for R Open sitt arrangement denne høsten. Det har vært en lærerik prosess å forholde seg til en reell kunde. Vi fikk gjennomføre hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Vi takker for oppdraget og legger ved kontaktinformasjon for fremtidige oppdrag. BAARDSEN, HELENE tlf: JANSEN, KINE STRAND tlf: LJONES, HENRIETTE EIDE tlf: KNUTSEN, KENNETH tlf: BÅRDSEN, SISSEL T. tlf: VIGNES, KAROLINE tlf:

21

22

Kunstturen til Berlin i september er fullbooket. Det er Trond Borgen som er faglig leder for turen. Referat fra den vil komme i neste LARS.

Kunstturen til Berlin i september er fullbooket. Det er Trond Borgen som er faglig leder for turen. Referat fra den vil komme i neste LARS. Høsten 2015 Kjære kunstvenner! Forhåpentligvis har vi alle hatt en god sommer selv om været ikke har vært på vår side iår. Men nå venter høsten med mange fine kunstopplevelser. Og vi har litt av hvert

Detaljer

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no RBR R A P P O R T NR. 1-2002 - ÅRGANG 19 www.bedriftskunstforeninger.no Redaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 STAVANGER GÅR INTERNASJONALT Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 INNHOLD 3. Rådmannen har ordet 4. Stavanger utlandet - stavanger 6. Læreplass i solen 8. EURO 2012 på Buøy 10. Ikke for Norge

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side.

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Mars 2012 Informasjonsavis www.folketsgave.no Lar seg ikke knekke Giverglede Haugesund og Karmøy, her representert ved styrerepresentantene Kjell Søreng (t.v.), Inger Mølstre, Bjørg Marit Knutsen, Levin

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 5-2005 - Årgang 49 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Om Guds tapskonto Bibelen taler ofte om tap: En sau gikk seg vill i fjellet! En kone mistet en sølvmynt! En far mistet én av sine to sønner!

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Røde Kors. Trår til for vitnene. Rullende kontor. Ferie for alle. Henry til alle barnehager. Stillheten etter 22. juli.

Røde Kors. Trår til for vitnene. Rullende kontor. Ferie for alle. Henry til alle barnehager. Stillheten etter 22. juli. Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA RØD KORS M/FLKKFJORD BY NR. 2 - NOVMBR 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Trår til for vitnene I denne utgave: Ferie for alle Hvert år får hundrevis av barn og foreldre et ferietilbud,

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Røksund Poståpneri. Vormedal svømmehall. Allsidige Marianne Pedersen. November 2014. Ognsurnå

Røksund Poståpneri. Vormedal svømmehall. Allsidige Marianne Pedersen. November 2014. Ognsurnå Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område Allsidige Marianne Pedersen Ognsurnå November 2014 Det går hett for seg i Ognsurnå når kommunesammenslåingen diskuteres. Men alt kan løses med

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år RBR r a p p o r t N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0 0-år 29 R edaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer