OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE"

Transkript

1 OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE

2 INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Kristiansand 3 Trøndelag 4 Nordland 5 Oslo-regionen 6 Rogaland 8 South Norway 9 Stavanger City 10 Stavanger Region 11 Vest-Norge 12 2

3 I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Kristiansand (Northern Connections) "Sørlandsregionen: knyttet til Europa" Kristiansand Regions open for business Workshop Organisers: Kristiansand by, Vest-Agder fylke Siri Mathiesen, NHO Agder Terje Damman, Vest-Agder fylke Mr Halvard Aglen, Kristiansand Harbour Ms Heidi Sørvig, Managing Director, Visit Sørlandet Ms Anne Grethe Ellingsen, Managing Director, NODE cluster Mr Frank Reichert, Principal (from ), University of Agder Agders lokale Open Days-event vil fokusere på hvordan økt og bedre kommunikasjon til andre europeiske regioner vil gi bedre muligheter for samhandling med disse. Hvordan kan vi i samarbeid med EU (og andre) - regioner ta ut potensialet for verdiskapning som oppstår innen felt som turisme, handel og industri, forskning og utdanning og nye muligheter innen områder som Blå vekst og helse og velferd? Arrangementet vil bringe tema og erfaringer fra Open Days i Brussel tilbake til Agder, særlig fra debatten Growing together along the Fehmarn Belt and the Jutland Axes som Kristiansand var medarrangør til. Vi vil se på forventet relatert utvikling i andre europeiske regioner, og diskutere mulighetene for Agder, Kristiansan og spesielt havnene i Kristiansand og Arendal. Disse vil knyttes til den bredere samfunnsmessigeutvikling og befolkningens levekår (sysselsetting, miljø, kommunikasjon /transport og livskvalitet, osv.). Arrangørene ønsker å spre kunnskap om relevante pågående og planlagte prosjekter i regionen, også for personer med liten forkunnskap om EU-initiativ og finansiering. Målgrupper er næringsliv, næringsforeninger, folkevalgte og administrativt ansatte i kommuner og fylker, samt representanter for R&U&I. Representanter fra regionens næringsliv, næringsforeninger, folkevalgte og administrativt ansatte i kommuner og fylker samt R&U&I. 3

4 Trøndelag (Smart Energy Partnerships) "Prosjektdeltakelse i Horisont 2020" Stjørdal Regions open for business Konferanse & workshop Organisers: Trøndelags Europakontor Jon Uthus, Seniorrådgiver, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Anita Krohn Traaseth, Administrerende direktør, Innovasjon Norge (tbc) Gunnar Bovim, Rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (tbc) Arvid Hallén, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd (tbc) Trøndelags lokale arrangementet vil fokusere på hvordan regionen kan øke sin prosjektdeltakelse i Horisont 2020 for å kunne skape et innovasjonssamfunn med et internasjonalt perspektiv. Arrangementet vil presentere et nyopprettet nasjonalt finansiert nettverk: «Horisont 2020-Trøndelag» og dets mål om å mobilisere til H2020 deltakelse blant regionale SMB og offentlige instanser. Trøndelag har et veldig sterkt FoU-miljø, og det er vårt mål å skape koblinger mellom modne innovasjonsaktører og ulike FoU-aktører innen tre utvalgte sektorer, hvor regionen er spesielt sterk: 1 Ocean Space Technology 2 Energieffektivitet og fornybar energi 3 IKT Eksempler på regionale prosjekter og tiltak som speiler utvalgte områder i arbeidsprogrammet for i H2020, vil presenteres. I tillegg planlegger vi å arrangere en dialogplattform der aktører fra de ulike sektorene kan møtes og diskutere konkrete prosjektideer. Arrangementet vil bringe Open Days tilbake til regionen, og bygger på temaet «Regions open for business: SME development, innovation and job creation». Vi ønsker å fremheve merverdien av tverrsektorielt samarbeid, på regionalt, europeisk og internasjonalt nivå. Deltakerne vil allerede ha kunnskap om nettverk og om tilgjengelig finansieringsmuligheter i EU. Arrangementet presenterer en mulighet til å danne nyttige nettverk, blant annet ved å kunne diskutere prosjektideer med andre deltakere og dyktige rådgivere. Arrangementet vil bli rettet mot innovative bedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter, samt aktører fra lokale myndigheter. 4

5 Nordland (Europe of Traditions) "Sted og rom: Utvikling for by og land; urban-rural integrasjon" Bodø 19. November 2015 Places and spaces Presentasjoner og workshop Organisers: Nordland fylkeskommune Næringsavdelingen, Nordland fylkeskommune Heidi Ramsvik Nordland fylkeskommune Tbs UiN Universitetet i Nordland Tbs Open Days regionalt partnerskap Heidi Bergsli (NIBR) Tone Magnussen Nordlandsforskning Nordlands lokale arrangement vil fokusere på hvordan man kan utvikle et solid grunnlag for organiseringen av en effektiv urban politikk i små og mellomstore byer innenfor den nordlige periferi. Dette skal kunne bidra til å fremme urban og regional utvikling, og hvordan vi kan ha nytte av å lære fra andre EU-regioner. Arrangementet vil presentere noen eksempler på regionale prosjekter og tiltak som tar for seg sentrale europeiske utfordringer. Arrangementet vil bringe Brussel Open Days tilbake til regionen, og bygge på temaene debattert i under Open Days. Vi skal se på vellykkede prosjekter og mulighetene til å lære av partnere fra andre europeiske land. Vi vil øke bevisstheten om utfordringer med hensyn til demografiske trender som synkende befolkningsnivå og sentralisering innenfor fylket, samt en lavere vekst enn i andre fylker. Byene må dermed ta på seg roller som motorer i den regionale utviklingen av fylket. Arrangementet vil bli rettet mot lokale og regionale politikere, ledere og eksperter fra lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og prosjektpartnere fra hele Europa. Representanter fra Universitetet i Nordland og andre forskningsrepresentanter samt regionale og lokal myndigheter. 5

6 Oslo-regionen (Capital Cities and Regions Network (CCRN)) "Fossilfritt Romerike. Hvordan når vi målene våre innen 2020?" Modernising Europe Lillestr Lillestrøm Seminar og workshops Organisers: Skedsmo kommune / Osloregionens Europakontor Åpning: Jan Carsten Gjerløw, OREEC/Green Drive Region workshops: Kristian E. Vik (Hydrogen), Ingrid Christie, Energirådet Innlandet (electric vehicles), Dag Hallen, Region Värmland (biofuels) Avlutning: Øyvind Wahl, Municipality of Skedsmo Ole Jacob Flæten, Mayor, Municipality of Skedsmo Helen Campbell, Delegation of the European Union to Norway Solveig Schytz, Akershus County Council Øystein Ihler, City of Oslo Odd-Olaf Schei, Miljøstiftelsen Bellona Leif Næss, Electric Mobility Norway Ulf Hafseld, HYOP AS Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen AS Morten Brusletto, Hyundai Motors Norway Representanter fra Aurskog Høland og/eller Hurdal Avhengighet av fossilt brensel i transportsektoren er den største utslippskilden av klimagasser i Norge. Tiltak må iverksettes for å redusere den negative effekten transport har på klimaet. Vi har satt oss ambisiøse mål både på nasjonalt og lokalt nivå. I Skedsmo kommune vil vi fase ut fossilbiler innen Vi deler vår ambisiøse tilnærming med våre naboregionene, og sammen har vi dannet et partnerskap, Green Drive Region (GDR), finansiert gjennom Interreg. GDR vil bidra til reduksjon av CO2 lokal luftforurensning ved å fremme en høyere andel av alternative drivstoff som el, hydrogen og biodrivstoff. Sammen vil partnerne utvikle og implementere strategier, overføre kunnskap og erfaringer, og teste nye teknologier. Dette arrangementet vil presentere prosjektet ved å skape en debatt om prosjektets mål. Hvor går vi herfra? Hvordan skal vi nå våre ambisiøse mål? Vi skal utfordre både beslutningstakere, utviklere og produsenter av ny teknologi og ansvarlige i kommuner og fylkesr samt vise frem kjøretøy som bruker alternative drivstoff. På arrangementet vil Skedsmo kommune, som første kommune i regionen, signere en budstikke om fossilfri transport. Lokale og regionale myndigheter, universiteter og forskningsinstitutter, produsenter og forhandlere av ny teknologi. 6

7 https://www.skedsmo.kommune.no/ 7

8 Rogaland (Advanced Co-operation in Regional SME Support) "Årskonferansen 2015/Impact Week" Places and spaces Stavanger Konferanse Organisers: Greater Stavanger Economic Development Greater Stavanger sin årskonferanse 2015 vil plassere seg som den sjette i rekken, og konferansen har i løpet av perioden utviklet seg til å bli en av de viktigste arenaene for debatt og kunnskapsdeling om nærings- og samfunnsutvikling i vår region. Bakteppe for årets konferanse er omstilling for regionens næringsliv. Regionen har en sterk og komplett verdikjede innen olje og gass. Lavere oljepris og høy kostnadsnivå i olje og gass næringen har medført sterkere oppmerksomhet på regionens utfordringer knyttet til å ha for mye av næringsaktiviteten knyttet opp til en sektor. Det er nødvendig med omstilling innen olje og gass sektoren for at denne skal være konkurransedyktig fremover, samtidig er det fokus på omstilling mot nye næringsområder for det regionale næringslivet. Årets konferanse vil ha hovedtema ; Innovasjon og omstilling i næringslivet. Konferansen vil sette fokus på nye muligheter som finnes for regionens næringsliv. Områder som vil bli vektlagt er innen den marine industrien, helseteknologi, samt cities, IKT m.m. Konferansen samler sammen beslutningstakere fra næringslivet, FoU-sektoren og offentlig sektor. 8

9 South Norway (Advanced Co-operation in Regional SME Support) " " Kristiansand Regions open for business Organisers: 9

10 Stavanger City (Northern Connections) Joint event with Rogaland (Advanced Co-operation in Regional SME Support) "Årskonferansen 2015/Impact Week" Places and spaces Stavanger Konferanse Organisers: Greater Stavanger Economic Development Greater Stavanger sin årskonferanse 2015 vil plassere seg som den sjette i rekken, og konferansen har i løpet av perioden utviklet seg til å bli en av de viktigste arenaene for debatt og kunnskapsdeling om nærings- og samfunnsutvikling i vår region. Bakteppe for årets konferanse er omstilling for regionens næringsliv. Regionen har en sterk og komplett verdikjede innen olje og gass. Lavere oljepris og høy kostnadsnivå i olje og gass næringen har medført sterkere oppmerksomhet på regionens utfordringer knyttet til å ha for mye av næringsaktiviteten knyttet opp til en sektor. Det er nødvendig med omstilling innen olje og gass sektoren for at denne skal være konkurransedyktig fremover, samtidig er det fokus på omstilling mot nye næringsområder for det regionale næringslivet. Årets konferanse vil ha hovedtema ; Innovasjon og omstilling i næringslivet. Konferansen vil sette fokus på nye muligheter som finnes for regionens næringsliv. Områder som vil bli vektlagt er innen den marine industrien, helseteknologi, samt cities, IKT m.m. Konferansen samler sammen beslutningstakere fra næringslivet, FoU-sektoren og offentlig sektor. 10

11 Stavanger Region (Advanced Co-operation in Regional SME Support) Joint event with Rogaland (Advanced Co-operation in Regional SME Support) " " Places and spaces Organisers: 11

12 Vest-Norge (Smart Energy Partnerships) " " Bergen Modernising Europe Organisers: Hordaland fylkeskommune og Vest-Norges Brusselkontor 12

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE Hedmark Fylkeskommune Trøndelag North Norway Oslo Region Sørland Stavanger Region Vest-Norge INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR

Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR Forslag til anbefalinger i Oslo og Akershus, på grunnlag av eksempler, utredninger og drøftelser i Interreg IVc prosjektet CATCH-MR De funksjonelle områdene til storbyregionene må anerkjennes Teknologiske

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter 5 3.1 - Forprosjekt Solenergiklyngen. 5 3.2 - VRI i OREEC 5-6 3.3 - OREECs deltagelse

Detaljer

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse VINN Agder 25. september 2014 Rica Dyreparken Hotel Innhold Del

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer