OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE"

Transkript

1 OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE

2 INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2011 Trøndelag... 3 Oslo Regionen... 5 Sørlandet... 7 Stavanger... 8 Vest-Norges

3 I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2011 Trøndelag (2020 Regions - Acting for a Healthy Future) "Helse, med fokus på helse og innovasjon sett i en større europeisk sammenheng" 21/09/2011 Trondheim Europe 2020 Seminar Seminaret er en del av den større næringslivskonferansen «Manifestasjon 2011». Organisator: Næringsforeningen i Trondheim Trøndelags Europakontor Formann: Anne Kathrine Willumsen, daglig leder, Midt-Norsk Handelskammer Høyttalere: Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd, Trondheim Kommune Rolf Windspoll, samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital. I samarbeid med næringsforeningen i Trondheim vil Trøndelags Europakontor delta under bransjeseminaret «Samhandlingsreformen Konsekvenser for kommunene og helseforetakene. Nye muligheter for innovatører og leverandører til helsesektoren?», som er en del av den større næringslivskonferansen «Manifestasjon 2011». Seminaret vil fokusere på den kommende samhandlingsreformen, som vil gi kommunene større ansvar innenfor helsesektoren. Dette vil skape både utfordringer og muligheter for Midt- Norge. Hvordan vil kommunene håndtere det økte ansvaret? Hvordan kan man skape muligheter for lokale og regionale innovatorer, og hvordan kan innovasjon i helsesektoren bidra til å redusere problemene knyttet til Europas aldrende befolkning? Hvordan kan innovasjon i helsesektoren bidra til å skape økt vekst og sysselsetting i Europe? Disse er noen av spørsmålene konferansen vil forsøke å besvare. Trøndelags Europakontors deltakelse under seminaret sikrer at dette ikke kun vil fokusere på regionale spørsmål, men at disse også blir studert i en større europeisk kontekst. Europakontoret vil bidra med vår kompetanse og erfaring med europeisk helsepolitikk. Arrangementet vil presentere mulighetene som finnes i helse og innovasjons-relaterte EU-programmer, for å inspirere norske politikere og andre til å benytte seg fullt ut av mulighetene som ligger i økt europeisk interregionalt samarbeid innenfor innovasjon i helsesektoren. Målgruppe: Politikere, offentlig ansatte som arbeider med helse, regionale og nasjonale næringslivsrepresentanter, helseklynger, forskere, representanter for universiteter og høgskoler. 3

4 Mer informasjon: 4

5 Oslo Regionen (Alliance for Clean Mobility) "Europa i vår region Smart og inkluderende vekst" 20/10/2011 Porsgrunn Europe 2020 Seminar Organisator: Telemark Fylkeskommune, Oslo Regionens Europa kontor, Enterprise Europe Network, Made In Grenland, Vekst i Grenland og Innovasjon Norge. Formann : Made in Grenland Høyttalere: Telemark Fylkeskommune, fylkesordfører. Oslo Regionens Europa kontor. Fra EU FoU: Tel Tek, Oslofjordfondet, Forskningsrådet. Praktisk case: Maritim sektor. Høyskolen i Telemark Lokalt Open Days arrangeres i Grenlandsregionen for fjerde gang. Det legges opp til et halvdags seminar. Foreløpig dato, 20. oktober. Med fokus på Europa 2020 strategier vil prioriterte hovedtemaer være smartproduksjon, forskning og innovasjon. Første del av seminaret tar for seg EU s 2020 strategi. Fokus generelt på hvordan samlende politikk bidrar til smart, bærekraftig og inkluderende vekst, og spesielt mulighetene innenfor EU-programmer ift. Bl.a forskning, innovasjon og kreativ industri. Denne delen vil inneholde foredrag av norges representanter i EU, nasjonale eksperter og Osloregionens europakontor. Deretter belyses smartproduksjon som tar i bruk FoU som virkemiddel for smartere produkt- og prosessutvikling. Tel-Tek, et nasjonalt FoU institutt med fokus på energieffektive produksjonsprosesser og lavutslipp, leder et større FoU-prosjekt i regi av Oslofjordfondet på dette området, og flere store industriaktører er med. Tilslutt inviteres representanter fra industri eller maritim sektor og Høyskolen i Telemark for å presentere resultater fra praktiske cases og prosjekter som skal bidra til å dele erfaring og sette i gang diskusjoner om god lokal, regional og grenseoverskridende styring og håndtering av EU finansiering 5

6 Målgruppe: Representanter fra regionens næringsliv, industri, handel, klynger, SMB, forskning, utdanning, politikere og offentlig sektor. Mer informasjon: 6

7 Sørlandet (Advanced Co-Operation in the North Sea - English Channel) "Mulighetene i Nordsjøen for Agder-regionen" November 2011 Kristiansand Geography Matters Informasjonsseminar Organisator: Sørlandets Europakontor og fylkeskommunene på Agder Formann: Thore Westermoen, fylkesordfører, Vest-Agder fylkeskommune (VAF) Høyttalere: Thore Westermoen, fylkesordfører, VAF Tom Nysted, CEO, Agder Energy Tor Eigil Hodne, drektør Statnett Anne Gerd Imenes, seniorrådgiver UiA/Teknova Kjell O. Johannessen, administrende direktør, NODE Hensikten med seminaret er å se på mulighetene og utfordringene knyttet til at Agder blir en integrert del av det europeiske energimarkedet. Dette åpner muligheter knyttet til eksport av energi, og eksport av produkter og tjenester til energisektoren. Målgruppe: Representanter fra regionens universiteter, forskningssentre, frivillig sektor, offentlig (kommuner og fylkeskommuner) og privat sektor samt lokale og regionale politikere. Mer informasjon: 7

8 Stavanger (Advanced Co-Operation in the North Sea - English Channel) "Forvaltning av Nordsjøen- hvilke muligher gir dette Rogalands fornybaraktører?" 31/10/2011 Stavanger Geography Matters Workshop Organisator: Rogaland fylkeskommune i samarbeid med regionråd/kommuner og Vestlandsrådet Formann: Camilla Løvaas Stavnes, Rådgiver- energi Rogaland fylkeskommune Høyttalere: Fylkesordfører Representant fra Klif for å orienter om Forvaltningsplan for Nordsjøen Representanter fra fornybar energiselskap, prosjektet North Connect og testsenter Workshopen vil fokusere på mulighetene for offshore wind også i norsk del av Nordsjøen. Forvaltningsplan for Nordsjøen skal legges fram for Stortinget i Dette dokumentet sammen med EUs politikk for fornybar energi og nettverkssammenslutninger blir et viktig rammeverk for norske aktører. Denne lokale workshopen vil ta for seg problemstillingene rundt muligheter for næringsutvikling og hvordan vi kan jobbe sammen med andre land og regioner rundt Nordsjøen med fokus på å nå norske og europeiske fornybarmål. Målgruppe: Triple helix Representanter fra sentrale myndigher Mer informasjon: 8

9 Vest-Norges (2020 Regions - Acting for a Healthy Future) "Europa i min region Demografiske utfordringar: frå problem til ressurs" 26/10/2011 Bergen Europe 2020 Konferanse Organisator: Hordaland fylkeskommune Vest-Norges Brusselkontor Formann : Paul Manger, leiar for Internasjonal seksjon, Hordaland fylkeskommune Høyttalere: Demografiske endringar skapar utfordringar for mange lokalsamfunn både i Hordaland og i resten av Europa. Slike endringar kan vere eldrebølgja, fråflytting, ungdom som sluttar skolen og nye befolkningsgrupper som skal integrerast i samfunnet. Noen stader evnar ein derimot å utnytte disse endringane som ein ressurs i lokalsamfunnet. Auka kontakt og nyttiggjering på tvers av generasjonar er bare ein måte å snu demografiske endringar til noko positivt. På konferansen 26. oktober vil deltakarane få høyre gode eksemplar frå kommunar, organisasjonar og andre som m.a. gjennom Europeiske program og internasjonale prosjekt har funne kreative løysingar på potensielle problem. Eksempla kjem frå både Noreg og andre land. Vi ønskjer og å sette søkjelys på den rolla som frivillige organisasjonar kan spille i lys av 2011 som det europeiske frivilligskapsåret. Målet er at deltakarane skal få kunnskap om kva for moglegheiter som finst, og i tillegg få inspirasjon til å sette i gang prosjekter i eige lokalsamfunn. Målgruppe: Målgruppa er både politikarar og administrativt tilsette frå kommunar og fylkeskommunar, I tillegg til organisasjonar og andre. Alle medlemmane i Vest-Norges Brusselkontor (kommunar og fylkeskommunar) vil verte inviterte. Mer informasjon: 9

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Kristiansand 3 Trøndelag 4 Nordland 5 Oslo-regionen 6 Rogaland 8 South Norway 9

Detaljer

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE Hedmark Fylkeskommune Trøndelag North Norway Oslo Region Sørland Stavanger Region Vest-Norge INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Årsmelding 2014 OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. OREEC organisering og strategi 4 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

KURS- OG SEMINAROVERSIKT

KURS- OG SEMINAROVERSIKT KURS- OG SEMINAROVERSIKT 2009 1 INNHoLDsFortegneLse 2 2 2 ALarm 2009 Alarmsystemer og håndtering av alarmer har stor fokus både i industri, energiforsyning og olje- og gassektoren. Krav til sikkerhet for

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2014-2015 Vedtatt i fylkesutvalget 22. mai 2014 Sak nr. 60/14 ] innledninginnledning Innledning Strategi 3: Bidra til næringslivets

Detaljer