Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008"

Transkript

1 Kjære Rotaryvenner! Mediebildet i februar var preget av en intrikat sak involverende nettverk og bruken av disse. Ramin-Osmundsen-saken burde interessere Rotarianere spesielt med tanke på etikk og moral i arbeidslivet, og også med tanke på fire-spørsmålsprøven: 1. Er det SANNHETEN? 2. Er det RETTFERDIG overfor alle det angår? 3. Vil det skape FORSTÅELSE og bedre VENNSKAP? 4. Vil det være TIL BESTE for alle det angår? Hva gjelder spørsmål 1. og 2. strøk statsråden med glans. Også spørsmål 3. feilet hun på, godt hjulpet av en venninne (eller var det bekjent?). Og det kan vel neppe med tyngde hevdes at kandidaten kan få bestått på spørsmål 4. heller. Som Rotarianere tilhører vi et nettverk av (i all hovedsak) yrkesaktive mennesker med (i all hovedsak) ledende stillinger og posisjoner i en liten by. Som vi vet skal ingen Rotarianer gi en annen Rotarianer fordeler i kraft av at vedkommende nettopp er Rotarianer. Men hvor går grensen? I Ramin-Osmundsen saken ble det fort en filologisk diskusjon om nyanser; hva er hovedforskjellen på en bekjent og en venninne? I alle år har mange særlig menn - nytt godt av nettverk. Jobber, styreverv og tjenester blir skaffet til veie gjennom disse nettverkene, og 70 prosent av alle stillinger blir besatt gjennom de samme nettverkene og lyses altså aldri ut. Det kan kanskje tenkes at opptil flere Rotarianere har blitt medlem av en klubb av rent strategiske hensyn; altså at de har fordreid hovedbudskapet om å gagne andre til å gagne meg selv? Dette gjelder selvfølgelig ikke noen medlemmer i Sandefjord Rotaryklubb. Eller? Skal man forhandle frem en kontrakt, er det sjelden i ens direkte disfavør om man er en bekjent av lederen av det firmaet man forhandler med. Det er lenge siden en av klubbens Presidenter på et formannskapsmøte i harnisk utbrøt at dette hadde vi jo blitt enige om på Rotarymøtet!, men faren for å misbruke sine bekjentskaper eller venner er stadig tilstede - selv om man overhodet ikke tenker på det som misbruk. Simen Seeberg President 1

2 Møtereferater Sandefjord Rotaryklubb Referat fra møte i Servicekomiteen 12.februar 2008 Frammøtte: Møtested: Benny Virik Belal M. Abod (Irak / Breili) Stein Grytting Arne Hjalmar Knap Arne Simonsen Hjemme hos Benny i Hubroåsen. Takk Benny for at du åpnet hjemmet ditt og for deilig mat og kaffe. (Men du behøver ikke å jage ut ektemannen ved en senere anledning, han kan sikkert være sparring partner for mange av de tingene vi diskuterer). For øvrig var det svært interessante do-besøk hos deg, drepte virkelig Henrik 8. alle sine 7 koner???? Mariotten var festelig, er du sikker på at han ikke har en kniv under kappen? At du tør Saker: Blåtur onsdag 12.mars. Besøkstedet er bestilt og plassreservasjonen bekreftet skriftlig til 12.mars (Arne) Innbydelse til møtet: Det settes opp et forslag til innbydelse med mail-kopi til komitemedlemmene for en intern høringsrunde på om vi har fått med alle detaljer. (Arne) Bindende påmeldingsliste. Når vi er enige om utformingen, skrives den endelige innbydelsen med påmeldingsliste på mail til alle RC medlemmene pluss at den sirkuleres på gjenværende Rotarymøter fram til dagen. (Benny) Innlagt kveldskonkurranse: De 5 komite-formennene anmodes om å motivere sine medlemmer til deltakelse og til hjelp med noen mindre oppgaver på selve kvelden. Vi sender en innførende mail om dette til formennene når arrangementet begynner å nærme seg (Arne) En form for premiering settes opp for den komite med best frammøte / best resultat i kveldens oppgaver. (Alle i Servicekomiteen tenker ut noe smart her) Kulinarisk innhold: Vi snakker/avtaler med Inger Wold om kveldens mat. Vi må tenke litt enkelt men godt (Arne) Internmarkedsføring: < Vi lager en form for blå plakat med inspirasjon for å delta på blå-turen. Plakaten settes opp på gjenværende RC-møter. (Benny- kan du utforme og ta med en slik??) < Vi holder en kort innføring om blåturen og opplegget på første møte. (Arne) < Denne blåturen har vi valgt å gå til ukjent mål. For å skaffe mest mulig oppmerksomhet og interesse, vil vi på alle gjenstående RC-møter gi et stikkord som karakteriserer reisemålet. De som etter hvert kan gjette hva målet er, skal legge sitt forslag i en spesiallaget blå kasse (som Arne lager) < Stikkordene vil (Benny, Arne Hjalmar, Stein og Arne) dele på å gi ut muntlig. Dette improviserer vi på møtet avhengig av hvem som er til stede. Det vil bli en enkel premiering av den/de som har gjettet reisemålet riktig. 2

3 Kostnader: Vi setter opp et regnestykke med totalkostnader for blåturen. Kostnadene diskuteres med Presidenten. Vi innstiller på at kveldens egenandel må vi forsøke å sette så lavt at prisen ikke hindrer folk i å komme. Kr pr. person bør ligge godt under smertegrensen (kr pr. par) for en hyggelig kveld med mat og opplevelser. Vi kan også ta et vinlotteri til hjelp for ikke å belaste klubbregnskapet for mye (Arne / Simen) Peisaften 5.mars Det sendes ut mail med påmeldingsliste for deltakelse og anmodning / liste for medlemmer som kan tilby seg å være vertskap til peisaften. Likeledes sirkuleres påmeldingslistene på alle gjenværende RC-møter. (Stein ansvarlig) Det avtales mat / meny med Inger Wold. Likeledes informeres Inger om navn på vertene og hvor mange som skal møte hos hver vert. Da gjør Inger maten klar til avhenting i butikken før stengetid onsdag 5.mars. (Benny) Vin kjøpes inn på Polet, denne leveres til Inger senest samme dag som maten skal hentes (eller gjerne noen dager tidligere.) Vin til kr pr flaske er tilstrekkelig. Regningen sendes kasserer som vil sørge for rask tilbakebetaling til oppgitt konto. (Arne Hjalmar står for dette) (Stein informerer Arne Hjalmar om antall deltakere pr, vert slik at riktig mengde vin kan innkjøpes.) Presidenten sender kveldens oppgave på mail til hver vert.(simen) Bedriftsbesøk på Grans bryggeri 27.februar. Det avklares med Presidenten om det er behov for påmelding her (Arne) Hvis påmelding vurderes nødvendig, sender Presidenten ut en møteinnbydelse med informasjon om å tilbakemelde deltakelse. Videre info tilbake til Grans sendes av Presidenten (Simen) Vi tar med 2 vinflasker til Grans i tilfelle det blir 2 foredragsholdere der. (Arne ordner dette da Arne Hjalmar er forhindret ordensmann denne kvelden.) Ordensmann i vårhalvåret. Det er en del av komiteens medlemmer som har permisjon eller er ute på reise. Vi har derfor revidert tidligere oppsatt vaktliste. Nytt oppsett blir som følger: 26.mars: 2.april: 9.april: 16.april: 23.april: Hele mai: Hele juni: Arne Arne Arne Hjalmar Stein Benny Sverre Krømke ( hvis han er i Norge) Tom Sjuve (hvis han ikke har permisjon - uklart for oss dd) Epilog: Et kjempehyggelig møte for oss som var der!!!!!! Referent: Arne Simonsen 3

4 Sandefjord Rotaryklubb Referat fra møte i medlemskomiteen 13.februar 2008 Til stede: Fraværende: Kopi til: Thore L. Liverød, Kirsten Henriksen, Guy Poupart, Eva Preede Yngve Stentun, Sverre Johnsen, Njål Gjennestad, Torbjørn Hoffstad Bridgitte G. Hansen, Berit Stemshaug (permisjon) Nye medlemmer Det er sendt ut forslag til nye medlemmer på mail. Det er navn på denne lista som flere setter spørsmålstegn ved. Medlemskomiteen trenger en omtale/beskrivelse av de som er foreslått for å kunne vurdere kandidatene etter de kriteriene som er i Rotary. Omtalen må lages av de som har kommet med forslagene. Når disse foreligger, vil vi gjøre en vurdering av medlemmene. Vi vet ikke hvem som har foreslått de ulike personene. Eva spør Simen om han kan sende ut en forespørsel til disse. Det kan legges ut et skjema på nettsidene våre som skal fylles ut av de som foreslår nye medlemmer. Hvem skal lage dette? Medlemskomiteens veteraner mener riktig prosedyre for nye medlemmer er følgende: 1. Rotaryanerne oppfordres til å finne nye medlemmer 2. De som melder inn personer skal sammen med navnet levere med en kort beskrivelse av personen, alder, utdanning, yrkeserfaring osv 3. Medlemskomiteen vurderer navn og omtale og klassifikasjon og lager en innstilling 4. Innstillingen behandles av styret som så sender ut lista til alle i klubben 5. Reflektantene inviteres av styret eller er det medlemskomiteen som gjør det? 6. Medlemskomiteen har ansvar for å skaffe faddere. Fadderne vil trolig ofte være de som har foreslått de kandidatene. Derfor er det viktig å vite hvem som er forslagsstillere. Tidspunkt for å bli invitert som reflektant Vi diskuterte litt angående når det er best å starte som reflektant. Erfaringer tilsier at det kan være en fordel for reflektantene at de ikke begynner rett før sommerferien. Årsaken til det er at det er samarbeid om programmet med Sandefjord øst rk og at oppmøtet er mer variabelt, derfor gir sommeren ikke noe godt bilde av hvordan klubben vanligvis fungerer. Infomateriell til nye medlemmer Vi har en brosjyre som deles ut. Klassifikasjon 4

5 Her har Yngve lovet å gjøre en jobb. Dette ble avtalt i et tidligere møte. Vi fant ut at vi manglet en del yrker og at det kunne være nyttig å få en gjennomgang av status. Sandefjord Rotaryklubb Oversikt over klassifikasjoner (..08/YS) Pos Navn Født Medl. Yrkesgruppe Stilling Klassifikasjon Kode Perm SA Merknad Transport 29-1 Allum Leif Sjøfart Pensjonist (sjøkaptein) 04 X X Ureg. SA 2 Andersen Jan Eivind Forsikring Bedr.assurandør Forsikring 17-3 Berggren Bernt Lasse Fylkesadm. Avd.direktør Offentlig 15-4 Bjørvik Ben Malervirksomhet Malermester Håndtverkere Borud Ingrid Voksenopplæring Konsulent Utdanning 11 6 Bryn Torstein Public Relation Konsulent Reklame/PR - 04 X Ureg. SA 7 Carlsen Pål Roar Regnskap Daglig leder Regnskap og finans - 8 Christoffersen Petter Info/samf.kontakt Info.direktør Reklame/PR - 9 Dokken Hans Gunnar Entreprenør Daglig leder Håndtverkere 11- X 10 Ellefsen Geir Reklame Daglig leder Reklame/PR - X 11 Evensen Kjell Øivind Maskinutstyr Daglig leder Fabrikkvirksomhet Fevang Per Lege almenpraksis Lege Medisin og helse 14 X Pharmasøytisk Fevang Tor industri Økonomisjef Fabrikkvirksomhet Fjeld Alf Reidar Samferdsel luft Adm.direktør Transport 15 Gjennestad Njål Reliogion DNK Sokneprest Religion 07- X X 16 Gogstad Toril Kompetansesenter Adm.direktør Utdanning 17 Grytting Stein IT-bransjen Avd.leder Data og ITK Gärtner Roar Samferdsel vei Distriktsvegsjef Transport Hansen Arne Henrik Elektro kjemi Siv.ing. Arkitektur og ingeniør 05 X 20 Hansen Bridgitte Gathigia Opplæring Kursinstruktør Utdanning 12 X 21 Hoel Kåre Opplæring Utdanningsdir. Utdanning 22 Hoffstad Torbjørn Konsulentvirksomhet Konsulent Engineering Holth Erik Domstolene Lagdommer Lov og rett 18- X 24 Horntvedt Richard Mekanisk industri Adm.direktør Fabrikkvirksomhet Johnsen Sverre Albert Tannlege Kjeveortoped Medisin og helse 26 Knap Arne Hjalmar Miljøteknologi Daglig leder Forskning, teknologi X 27 Krømke Sverre Forretningsvirksomhet Disponent Engineering 09 X 28 Leinslie Evelyn Jordmor Jordmor Medisin og helse 14 X 29 Lervik Iren Therese Film/TV/produsent Daglig leder Underholdning X 30 Liverød Thore Ludvig Eiendom Disponent Fast eiendom 25-5

6 31 Mathisen Sire Fristad Kommuneadm. Kultur-og fritidssjef Offentlig 32 Mathisen Tom Ingar Miljøteknologi Disponent Engineering 33 Midtun Ernst Rudolf Kommuneadm. Næringslivskoord. Offentlig 34 Nordblom Egil Konsulentvirksomhet Daglig leder Ledelse og adm. 35 Olsen Tore R Elbransjen Senioring. Engineering 36 Poupart Guy Boris Databransjen,musiker Softwareing. Data og ITK Arkitektur og 37 Preede Eva Samferdsel vei Landskapsarkitekt ingeniør 38 Rasmussen Anders Samferdsel luft Stasjonssjef Transport 39 Revhaug Ole Advokat Advokat Lov og rett 40 Sandberg Atle Videregående skole Lektor Utdanning 41 Seeberg Simen Fjernundervisning Forlagssjef Utdanning 42 Simonsen Arne Båtbygging Daglig leder Fabrikkvirksomhet 43 Sjuve Tom Revisjon Revisor Regnskap og finans 44 Skeie Rune Tannlege Tannlege Medisin og helse 45 Skjelbred Lasse Boligbyggelag Adm.direktør Fast eiendom 46 Slaatta Helge Borgund Bank (Sikkerhet/krise) Spesialrådgiver Bankvirksomhet 47 Solberg Tore Eiendomsmegling Eiendomsmegler Fast eiendom 48 Spetalen Eivind Tannlege Kjeveortoped Medisin og helse 49 Stemshaug Berit Personaladm. rekr. Partner/rådgiver Personalutvikling 50 Stentun Einar Yngve Telegraf og telefon Pensjonist Data og ITK 51 Tørnvall Erik Personaladm. Personalsjef Personalledelse 52 Vennesland Guttorm Konsulentvirksomhet Bedr.rådgiver Personalutvikling 53 Virik Benny Folkehøyskole Adjunkt Utdanning 54 Virik Karin Personalutvikling Bedr.rådgiver Personalutvikling 55 Wang Henriksen Kirsten Fotografisk virke Fotograf Kommunikasjon 56 Wold Inger Delikatesse/catering Daglig leder Matindustri 57 Aamodt Randi Jørgensen Revisjon Statsaut.revisor Regnskap og finans 58 Aartun Ivar Lege almenpraksis Lege Medisin og helse X X X 16- X X X X Kunnskap om rotary En del av de nye medlemmene kunne med fordel supplert sin kunnskap om Rotary. Vi diskuterte om dette kunne vært tema på for eksempel et møte på høsten og et på våren. Eller at det kunne vært tatt som del av det ordinære møteprogrammet. Kunne vi laget 3-minutterne på dette et semester? Kan dette vurderes av programkomiteen? Oppgave til formannen 6

7 Dette referatet sendes formannen som bes om å sende en mail til de som har lansert nye medlemskandidater for å få mer opplysninger om hver deltaker. Når opplysningene foreligger sender Eva dem ut på mail og vi tar en runde på dem. Etter diskusjonene på møtet var det vel spesielt en kandidat det ble stilt spørsmål ved. Vi ønsker navn, fødselsår, yrkeserfaring, kanskje litt om interesser, - og argumenter for hvorfor kandidaten foreslås. Referat fra møte minutt v/jan Eivind Andersen Etter at presidenten hadde ønsket velkommen og minnet om at neste ordinære møte på Park blir etter påske, gikk ordet til Jan Eivind Andersen som hadde Rotary som emne i sitt 3- minutt. Han stilte spørsmålet om den menige Rotaryaner er à jour med Rotarys formål, Yrkeskodeks, norske og internasjonale aktiviteter? Rotarys formålsparagraf 4) lyder som følger: Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av forskjellige yrker, forenet i idealet om å gagne andre. Og fra Yrkeskodeksen punkt 6): Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. Foruten at medlemmene oftere bør oppdateres og/el. ta opp aktuelt Rotarystoff, ble spørsmålet stilt om vi mer jevnlig også burde diskutere i hvilken grad vi kan tilfredsstille de krav medlemskapet i Rotary setter til oss. Den som er med på møtene får se. Presidenten lyttet i hvert fall aktivt. Quiz v/torstein Bryn Uten at det var avtalt på forhånd, hadde Torstein laget en quizkonkurranse på nettopp Rotary-stoff. Og da besvarelsene var gjennomgått fra de 4 gruppene, var ikke undertegnede i tvil om at en oftere oppdatering av Rotarystoff i foreningen, er på sin plass. Dog var det en som fikk maksimalt ut av kvelden i det han (etter en noe lurvete loddtrekning) fikk tildelt to flasker vin som premie; nemlig Guttorm Vennesland. Jeg vil, om mulig, få Torstein til å henge på sine quizspørsmål med svar under dette referat eller som eget bilag. - Foreslår at du som ikke var til stede på quizmøte, tester dine RTkunskaper før du ser svarene. Gjettekonkurranse blant fremmøtte medlemmer. Tema: Hva vet du om ROTARY? Hensikt; kanskje du kan lære noe?? Spørsmål Hvem stiftet den første Rotaryklubb? I hvilken by ble denne klubben stiftet? Svar Paul Harris Chicago Score 0-5 7

8 Hvor ligger RI s hovedkvarter i dag? I hvor mange land finner vi i dag Rotaryklubber i verden? Hvor mange Rotaryanere finnes i verden i dag? Hvor mange Rotaryklubber per siste årsskifte i verden? Rotary i Norge (Norfo) ble etablert når? Handicamp kalles Norsk Rotary s flaggskip. Hvorfor? Hvor ofte, og for hvem arrangeres Handicamp? Hva betyr forkortelsen RYLA Hvilket ettårig ungdomsutvekslingsprogram har best status for kvalitet i FN? Hva betyr Polioplus? For hvem? Når ble Poliplusprosjektet startet formelt? Hvor mye penger er så langt brukt samlet inn av Rotaryianere? Over 1 milliard $ 0,8 milliarder $, ca 500 millioner $? Hvor mange barn er vaksinert siden 1980? Hvor mange barn er spart for polio takket være Polioplus? Hvor mange barn som ellers ville vært døde lever i dag takket være Rotary Antall tilfeller av polio er redusert med xx % takket være Rotary? GSE- Hva betyr det? Ungdomsutveksling: Camps, ROUNDTRIPS Hva betyr det? Varighet? Evanston, Illinois, USA 162 land Ca. 1,2 millioner Ca Leir for ca. 20 ungdommer, hvorav ½-parten er fysisk handicappede og ½-parten funksjonsfriske. Dette var et initiativ Ungdommene kommer fra ulike europeiske land. Leiren holdes på Haraldvangen og varer 14 dager. Rotary Youth Leadership Award (Rotarys ledelsesseminar for ungdom) Rotary Youth Exchange Ettårig ungdomsutveksling TRF s program for vaksinering av barn for å utrydde poliomyelitt som sykdom 1985 Over 1 milliard $ 2 milliarder barn 5 millioner barn 99 % Group Study Exchange, Utveksling av unge, yrkesaktive mennesker som ikke er Rotarymedlemmer, tid ca. 5 uker. personer + en leder. TRF dekker reisekostnadene, mens distriktene dekker oppholdskostnaden Ferieutveksling ca. 4 uker, Åpent også for barn av Rotaryanere. 10 til 20 medl. i hver gruppe fra forskj. Land i Europa. Ungdommene betaler selv reise til/fra 8

9 Hva betyr IW og hvor står denne org. formelt i forhold til Rotary? Hvor mange medlemmer har denne organisasjonen internasjonalt? Hva innebærer og hvem kan bli medlem av Rotary Vocational Fellowship? Hva innebærer og hvem kan bli medlem av Rotary Recreational Fellowship? Summér gruppens Score: vertsland. Bor privat hos Rotaryanerfamilier 3-4 dager hvert sted Inner Wheel, Medlemmer rekrutteres blant ektefeller, familiemedlemmer, har sammenfallende målsetting og er en t Vel i ca 90 land Se vedl. Se vedlegg Referent Jan Eivind Andersen 9

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB Vår utfordring DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV OKTOBER 2011 Kronikk Medlemsskapskomiteen hadde ansvaret for møtet den 11.10. 2011. Vi innledet og inviterte til diskusjoner og delte forsamlingen

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen Færder Rotary Mål og planer 2012 2013 President Arve Wilhelmsen Rotary International 2012-13 Theme Fred gjennom tjeneste En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og inkluderende

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Distrikstsamlingen Ungdomsprogrammer v/jutta Bachmann DYEO 2260

Distrikstsamlingen Ungdomsprogrammer v/jutta Bachmann DYEO 2260 Distrikstsamlingen 2017 Ungdomsprogrammer v/jutta Bachmann DYEO 2260 Teamet i distriktet i 2016/2017 DYEO Jutta Bachmann Nesodden Rotaryklubb Ass. DYEO Kristin Samuelsen Oppegård Rotaryklubb DGN Rune Magnussen

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb

Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb ARTIKKEL 1 Definisjoner Forslag til Vedtekter for Færder Rotary Klubb - Hører til Rotarydistrikt 2290. Klubbnummer 52022-1) Styret: Styret i Færder Rotary Klubb. 2) Styremedlem: Et medlem av klubbens styre.

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani Færder Rotary Mål og planer 2011 2012 President Mia Brambani Rotary International 2011-12 Theme Reach Within to Embrace Humanity President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by

Detaljer

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb Artikkel I Formål Vestnes Rotaryklubb (stiftet 6. mars 1978) er en yrkesbasert organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Klubben har i samsvar med Rotary Internationals lover og vedtekter til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb Sist revidert i årsmøtet 13. desember 2016 Artikkel I Formål Vestnes Rotaryklubb (stiftet 6. mars 1978) er en yrkesbasert organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Klubben søker i samsvar med

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

Styringsdokument President Marianne Skreden

Styringsdokument President Marianne Skreden Styringsdokument 2009-2010 President Marianne Skreden The future of Rotary is in your hands - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2009/-10 Rotarys fremtid ligger i dine hender Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2011 Kronikk I fortsettelsen av Drammen Syd RC kontakt med vennskapsklubben Kieler Førde RC blir det arrangert en fellestur etter mønster av tidligere

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Sandefjord Rotary Klubb

Sandefjord Rotary Klubb Sandefjord Rotary Klubb inviterer til Distriktskonferanse 14.-16. september 2012 Hvalbåten Southern Actor Sandefjord 1 2 Leverandør av det gode måltid Verdensledende på Omega-3 3 Et bedre samfunn Velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Bidra til stiftelsens arbeid!

Bidra til stiftelsens arbeid! The Rotary Foundation (TRF) er en selvstendig stiftelse som utelukkende finansieres gjennom rotarianernes frivillige bidrag. Mens Rotary International står for utviklingen av Rotary som organisasjon, blir

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår PE Tor Petter Gulbrandsen 27. mai 2009 1 RI-president John Kenny 2 RI-presidentens mål m (1): Utrydde polio vårt

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer