Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev februar 2008"

Transkript

1 Kjære Rotaryvenner! Mediebildet i februar var preget av en intrikat sak involverende nettverk og bruken av disse. Ramin-Osmundsen-saken burde interessere Rotarianere spesielt med tanke på etikk og moral i arbeidslivet, og også med tanke på fire-spørsmålsprøven: 1. Er det SANNHETEN? 2. Er det RETTFERDIG overfor alle det angår? 3. Vil det skape FORSTÅELSE og bedre VENNSKAP? 4. Vil det være TIL BESTE for alle det angår? Hva gjelder spørsmål 1. og 2. strøk statsråden med glans. Også spørsmål 3. feilet hun på, godt hjulpet av en venninne (eller var det bekjent?). Og det kan vel neppe med tyngde hevdes at kandidaten kan få bestått på spørsmål 4. heller. Som Rotarianere tilhører vi et nettverk av (i all hovedsak) yrkesaktive mennesker med (i all hovedsak) ledende stillinger og posisjoner i en liten by. Som vi vet skal ingen Rotarianer gi en annen Rotarianer fordeler i kraft av at vedkommende nettopp er Rotarianer. Men hvor går grensen? I Ramin-Osmundsen saken ble det fort en filologisk diskusjon om nyanser; hva er hovedforskjellen på en bekjent og en venninne? I alle år har mange særlig menn - nytt godt av nettverk. Jobber, styreverv og tjenester blir skaffet til veie gjennom disse nettverkene, og 70 prosent av alle stillinger blir besatt gjennom de samme nettverkene og lyses altså aldri ut. Det kan kanskje tenkes at opptil flere Rotarianere har blitt medlem av en klubb av rent strategiske hensyn; altså at de har fordreid hovedbudskapet om å gagne andre til å gagne meg selv? Dette gjelder selvfølgelig ikke noen medlemmer i Sandefjord Rotaryklubb. Eller? Skal man forhandle frem en kontrakt, er det sjelden i ens direkte disfavør om man er en bekjent av lederen av det firmaet man forhandler med. Det er lenge siden en av klubbens Presidenter på et formannskapsmøte i harnisk utbrøt at dette hadde vi jo blitt enige om på Rotarymøtet!, men faren for å misbruke sine bekjentskaper eller venner er stadig tilstede - selv om man overhodet ikke tenker på det som misbruk. Simen Seeberg President 1

2 Møtereferater Sandefjord Rotaryklubb Referat fra møte i Servicekomiteen 12.februar 2008 Frammøtte: Møtested: Benny Virik Belal M. Abod (Irak / Breili) Stein Grytting Arne Hjalmar Knap Arne Simonsen Hjemme hos Benny i Hubroåsen. Takk Benny for at du åpnet hjemmet ditt og for deilig mat og kaffe. (Men du behøver ikke å jage ut ektemannen ved en senere anledning, han kan sikkert være sparring partner for mange av de tingene vi diskuterer). For øvrig var det svært interessante do-besøk hos deg, drepte virkelig Henrik 8. alle sine 7 koner???? Mariotten var festelig, er du sikker på at han ikke har en kniv under kappen? At du tør Saker: Blåtur onsdag 12.mars. Besøkstedet er bestilt og plassreservasjonen bekreftet skriftlig til 12.mars (Arne) Innbydelse til møtet: Det settes opp et forslag til innbydelse med mail-kopi til komitemedlemmene for en intern høringsrunde på om vi har fått med alle detaljer. (Arne) Bindende påmeldingsliste. Når vi er enige om utformingen, skrives den endelige innbydelsen med påmeldingsliste på mail til alle RC medlemmene pluss at den sirkuleres på gjenværende Rotarymøter fram til dagen. (Benny) Innlagt kveldskonkurranse: De 5 komite-formennene anmodes om å motivere sine medlemmer til deltakelse og til hjelp med noen mindre oppgaver på selve kvelden. Vi sender en innførende mail om dette til formennene når arrangementet begynner å nærme seg (Arne) En form for premiering settes opp for den komite med best frammøte / best resultat i kveldens oppgaver. (Alle i Servicekomiteen tenker ut noe smart her) Kulinarisk innhold: Vi snakker/avtaler med Inger Wold om kveldens mat. Vi må tenke litt enkelt men godt (Arne) Internmarkedsføring: < Vi lager en form for blå plakat med inspirasjon for å delta på blå-turen. Plakaten settes opp på gjenværende RC-møter. (Benny- kan du utforme og ta med en slik??) < Vi holder en kort innføring om blåturen og opplegget på første møte. (Arne) < Denne blåturen har vi valgt å gå til ukjent mål. For å skaffe mest mulig oppmerksomhet og interesse, vil vi på alle gjenstående RC-møter gi et stikkord som karakteriserer reisemålet. De som etter hvert kan gjette hva målet er, skal legge sitt forslag i en spesiallaget blå kasse (som Arne lager) < Stikkordene vil (Benny, Arne Hjalmar, Stein og Arne) dele på å gi ut muntlig. Dette improviserer vi på møtet avhengig av hvem som er til stede. Det vil bli en enkel premiering av den/de som har gjettet reisemålet riktig. 2

3 Kostnader: Vi setter opp et regnestykke med totalkostnader for blåturen. Kostnadene diskuteres med Presidenten. Vi innstiller på at kveldens egenandel må vi forsøke å sette så lavt at prisen ikke hindrer folk i å komme. Kr pr. person bør ligge godt under smertegrensen (kr pr. par) for en hyggelig kveld med mat og opplevelser. Vi kan også ta et vinlotteri til hjelp for ikke å belaste klubbregnskapet for mye (Arne / Simen) Peisaften 5.mars Det sendes ut mail med påmeldingsliste for deltakelse og anmodning / liste for medlemmer som kan tilby seg å være vertskap til peisaften. Likeledes sirkuleres påmeldingslistene på alle gjenværende RC-møter. (Stein ansvarlig) Det avtales mat / meny med Inger Wold. Likeledes informeres Inger om navn på vertene og hvor mange som skal møte hos hver vert. Da gjør Inger maten klar til avhenting i butikken før stengetid onsdag 5.mars. (Benny) Vin kjøpes inn på Polet, denne leveres til Inger senest samme dag som maten skal hentes (eller gjerne noen dager tidligere.) Vin til kr pr flaske er tilstrekkelig. Regningen sendes kasserer som vil sørge for rask tilbakebetaling til oppgitt konto. (Arne Hjalmar står for dette) (Stein informerer Arne Hjalmar om antall deltakere pr, vert slik at riktig mengde vin kan innkjøpes.) Presidenten sender kveldens oppgave på mail til hver vert.(simen) Bedriftsbesøk på Grans bryggeri 27.februar. Det avklares med Presidenten om det er behov for påmelding her (Arne) Hvis påmelding vurderes nødvendig, sender Presidenten ut en møteinnbydelse med informasjon om å tilbakemelde deltakelse. Videre info tilbake til Grans sendes av Presidenten (Simen) Vi tar med 2 vinflasker til Grans i tilfelle det blir 2 foredragsholdere der. (Arne ordner dette da Arne Hjalmar er forhindret ordensmann denne kvelden.) Ordensmann i vårhalvåret. Det er en del av komiteens medlemmer som har permisjon eller er ute på reise. Vi har derfor revidert tidligere oppsatt vaktliste. Nytt oppsett blir som følger: 26.mars: 2.april: 9.april: 16.april: 23.april: Hele mai: Hele juni: Arne Arne Arne Hjalmar Stein Benny Sverre Krømke ( hvis han er i Norge) Tom Sjuve (hvis han ikke har permisjon - uklart for oss dd) Epilog: Et kjempehyggelig møte for oss som var der!!!!!! Referent: Arne Simonsen 3

4 Sandefjord Rotaryklubb Referat fra møte i medlemskomiteen 13.februar 2008 Til stede: Fraværende: Kopi til: Thore L. Liverød, Kirsten Henriksen, Guy Poupart, Eva Preede Yngve Stentun, Sverre Johnsen, Njål Gjennestad, Torbjørn Hoffstad Bridgitte G. Hansen, Berit Stemshaug (permisjon) Nye medlemmer Det er sendt ut forslag til nye medlemmer på mail. Det er navn på denne lista som flere setter spørsmålstegn ved. Medlemskomiteen trenger en omtale/beskrivelse av de som er foreslått for å kunne vurdere kandidatene etter de kriteriene som er i Rotary. Omtalen må lages av de som har kommet med forslagene. Når disse foreligger, vil vi gjøre en vurdering av medlemmene. Vi vet ikke hvem som har foreslått de ulike personene. Eva spør Simen om han kan sende ut en forespørsel til disse. Det kan legges ut et skjema på nettsidene våre som skal fylles ut av de som foreslår nye medlemmer. Hvem skal lage dette? Medlemskomiteens veteraner mener riktig prosedyre for nye medlemmer er følgende: 1. Rotaryanerne oppfordres til å finne nye medlemmer 2. De som melder inn personer skal sammen med navnet levere med en kort beskrivelse av personen, alder, utdanning, yrkeserfaring osv 3. Medlemskomiteen vurderer navn og omtale og klassifikasjon og lager en innstilling 4. Innstillingen behandles av styret som så sender ut lista til alle i klubben 5. Reflektantene inviteres av styret eller er det medlemskomiteen som gjør det? 6. Medlemskomiteen har ansvar for å skaffe faddere. Fadderne vil trolig ofte være de som har foreslått de kandidatene. Derfor er det viktig å vite hvem som er forslagsstillere. Tidspunkt for å bli invitert som reflektant Vi diskuterte litt angående når det er best å starte som reflektant. Erfaringer tilsier at det kan være en fordel for reflektantene at de ikke begynner rett før sommerferien. Årsaken til det er at det er samarbeid om programmet med Sandefjord øst rk og at oppmøtet er mer variabelt, derfor gir sommeren ikke noe godt bilde av hvordan klubben vanligvis fungerer. Infomateriell til nye medlemmer Vi har en brosjyre som deles ut. Klassifikasjon 4

5 Her har Yngve lovet å gjøre en jobb. Dette ble avtalt i et tidligere møte. Vi fant ut at vi manglet en del yrker og at det kunne være nyttig å få en gjennomgang av status. Sandefjord Rotaryklubb Oversikt over klassifikasjoner (..08/YS) Pos Navn Født Medl. Yrkesgruppe Stilling Klassifikasjon Kode Perm SA Merknad Transport 29-1 Allum Leif Sjøfart Pensjonist (sjøkaptein) 04 X X Ureg. SA 2 Andersen Jan Eivind Forsikring Bedr.assurandør Forsikring 17-3 Berggren Bernt Lasse Fylkesadm. Avd.direktør Offentlig 15-4 Bjørvik Ben Malervirksomhet Malermester Håndtverkere Borud Ingrid Voksenopplæring Konsulent Utdanning 11 6 Bryn Torstein Public Relation Konsulent Reklame/PR - 04 X Ureg. SA 7 Carlsen Pål Roar Regnskap Daglig leder Regnskap og finans - 8 Christoffersen Petter Info/samf.kontakt Info.direktør Reklame/PR - 9 Dokken Hans Gunnar Entreprenør Daglig leder Håndtverkere 11- X 10 Ellefsen Geir Reklame Daglig leder Reklame/PR - X 11 Evensen Kjell Øivind Maskinutstyr Daglig leder Fabrikkvirksomhet Fevang Per Lege almenpraksis Lege Medisin og helse 14 X Pharmasøytisk Fevang Tor industri Økonomisjef Fabrikkvirksomhet Fjeld Alf Reidar Samferdsel luft Adm.direktør Transport 15 Gjennestad Njål Reliogion DNK Sokneprest Religion 07- X X 16 Gogstad Toril Kompetansesenter Adm.direktør Utdanning 17 Grytting Stein IT-bransjen Avd.leder Data og ITK Gärtner Roar Samferdsel vei Distriktsvegsjef Transport Hansen Arne Henrik Elektro kjemi Siv.ing. Arkitektur og ingeniør 05 X 20 Hansen Bridgitte Gathigia Opplæring Kursinstruktør Utdanning 12 X 21 Hoel Kåre Opplæring Utdanningsdir. Utdanning 22 Hoffstad Torbjørn Konsulentvirksomhet Konsulent Engineering Holth Erik Domstolene Lagdommer Lov og rett 18- X 24 Horntvedt Richard Mekanisk industri Adm.direktør Fabrikkvirksomhet Johnsen Sverre Albert Tannlege Kjeveortoped Medisin og helse 26 Knap Arne Hjalmar Miljøteknologi Daglig leder Forskning, teknologi X 27 Krømke Sverre Forretningsvirksomhet Disponent Engineering 09 X 28 Leinslie Evelyn Jordmor Jordmor Medisin og helse 14 X 29 Lervik Iren Therese Film/TV/produsent Daglig leder Underholdning X 30 Liverød Thore Ludvig Eiendom Disponent Fast eiendom 25-5

6 31 Mathisen Sire Fristad Kommuneadm. Kultur-og fritidssjef Offentlig 32 Mathisen Tom Ingar Miljøteknologi Disponent Engineering 33 Midtun Ernst Rudolf Kommuneadm. Næringslivskoord. Offentlig 34 Nordblom Egil Konsulentvirksomhet Daglig leder Ledelse og adm. 35 Olsen Tore R Elbransjen Senioring. Engineering 36 Poupart Guy Boris Databransjen,musiker Softwareing. Data og ITK Arkitektur og 37 Preede Eva Samferdsel vei Landskapsarkitekt ingeniør 38 Rasmussen Anders Samferdsel luft Stasjonssjef Transport 39 Revhaug Ole Advokat Advokat Lov og rett 40 Sandberg Atle Videregående skole Lektor Utdanning 41 Seeberg Simen Fjernundervisning Forlagssjef Utdanning 42 Simonsen Arne Båtbygging Daglig leder Fabrikkvirksomhet 43 Sjuve Tom Revisjon Revisor Regnskap og finans 44 Skeie Rune Tannlege Tannlege Medisin og helse 45 Skjelbred Lasse Boligbyggelag Adm.direktør Fast eiendom 46 Slaatta Helge Borgund Bank (Sikkerhet/krise) Spesialrådgiver Bankvirksomhet 47 Solberg Tore Eiendomsmegling Eiendomsmegler Fast eiendom 48 Spetalen Eivind Tannlege Kjeveortoped Medisin og helse 49 Stemshaug Berit Personaladm. rekr. Partner/rådgiver Personalutvikling 50 Stentun Einar Yngve Telegraf og telefon Pensjonist Data og ITK 51 Tørnvall Erik Personaladm. Personalsjef Personalledelse 52 Vennesland Guttorm Konsulentvirksomhet Bedr.rådgiver Personalutvikling 53 Virik Benny Folkehøyskole Adjunkt Utdanning 54 Virik Karin Personalutvikling Bedr.rådgiver Personalutvikling 55 Wang Henriksen Kirsten Fotografisk virke Fotograf Kommunikasjon 56 Wold Inger Delikatesse/catering Daglig leder Matindustri 57 Aamodt Randi Jørgensen Revisjon Statsaut.revisor Regnskap og finans 58 Aartun Ivar Lege almenpraksis Lege Medisin og helse X X X 16- X X X X Kunnskap om rotary En del av de nye medlemmene kunne med fordel supplert sin kunnskap om Rotary. Vi diskuterte om dette kunne vært tema på for eksempel et møte på høsten og et på våren. Eller at det kunne vært tatt som del av det ordinære møteprogrammet. Kunne vi laget 3-minutterne på dette et semester? Kan dette vurderes av programkomiteen? Oppgave til formannen 6

7 Dette referatet sendes formannen som bes om å sende en mail til de som har lansert nye medlemskandidater for å få mer opplysninger om hver deltaker. Når opplysningene foreligger sender Eva dem ut på mail og vi tar en runde på dem. Etter diskusjonene på møtet var det vel spesielt en kandidat det ble stilt spørsmål ved. Vi ønsker navn, fødselsår, yrkeserfaring, kanskje litt om interesser, - og argumenter for hvorfor kandidaten foreslås. Referat fra møte minutt v/jan Eivind Andersen Etter at presidenten hadde ønsket velkommen og minnet om at neste ordinære møte på Park blir etter påske, gikk ordet til Jan Eivind Andersen som hadde Rotary som emne i sitt 3- minutt. Han stilte spørsmålet om den menige Rotaryaner er à jour med Rotarys formål, Yrkeskodeks, norske og internasjonale aktiviteter? Rotarys formålsparagraf 4) lyder som følger: Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av forskjellige yrker, forenet i idealet om å gagne andre. Og fra Yrkeskodeksen punkt 6): Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. Foruten at medlemmene oftere bør oppdateres og/el. ta opp aktuelt Rotarystoff, ble spørsmålet stilt om vi mer jevnlig også burde diskutere i hvilken grad vi kan tilfredsstille de krav medlemskapet i Rotary setter til oss. Den som er med på møtene får se. Presidenten lyttet i hvert fall aktivt. Quiz v/torstein Bryn Uten at det var avtalt på forhånd, hadde Torstein laget en quizkonkurranse på nettopp Rotary-stoff. Og da besvarelsene var gjennomgått fra de 4 gruppene, var ikke undertegnede i tvil om at en oftere oppdatering av Rotarystoff i foreningen, er på sin plass. Dog var det en som fikk maksimalt ut av kvelden i det han (etter en noe lurvete loddtrekning) fikk tildelt to flasker vin som premie; nemlig Guttorm Vennesland. Jeg vil, om mulig, få Torstein til å henge på sine quizspørsmål med svar under dette referat eller som eget bilag. - Foreslår at du som ikke var til stede på quizmøte, tester dine RTkunskaper før du ser svarene. Gjettekonkurranse blant fremmøtte medlemmer. Tema: Hva vet du om ROTARY? Hensikt; kanskje du kan lære noe?? Spørsmål Hvem stiftet den første Rotaryklubb? I hvilken by ble denne klubben stiftet? Svar Paul Harris Chicago Score 0-5 7

8 Hvor ligger RI s hovedkvarter i dag? I hvor mange land finner vi i dag Rotaryklubber i verden? Hvor mange Rotaryanere finnes i verden i dag? Hvor mange Rotaryklubber per siste årsskifte i verden? Rotary i Norge (Norfo) ble etablert når? Handicamp kalles Norsk Rotary s flaggskip. Hvorfor? Hvor ofte, og for hvem arrangeres Handicamp? Hva betyr forkortelsen RYLA Hvilket ettårig ungdomsutvekslingsprogram har best status for kvalitet i FN? Hva betyr Polioplus? For hvem? Når ble Poliplusprosjektet startet formelt? Hvor mye penger er så langt brukt samlet inn av Rotaryianere? Over 1 milliard $ 0,8 milliarder $, ca 500 millioner $? Hvor mange barn er vaksinert siden 1980? Hvor mange barn er spart for polio takket være Polioplus? Hvor mange barn som ellers ville vært døde lever i dag takket være Rotary Antall tilfeller av polio er redusert med xx % takket være Rotary? GSE- Hva betyr det? Ungdomsutveksling: Camps, ROUNDTRIPS Hva betyr det? Varighet? Evanston, Illinois, USA 162 land Ca. 1,2 millioner Ca Leir for ca. 20 ungdommer, hvorav ½-parten er fysisk handicappede og ½-parten funksjonsfriske. Dette var et initiativ Ungdommene kommer fra ulike europeiske land. Leiren holdes på Haraldvangen og varer 14 dager. Rotary Youth Leadership Award (Rotarys ledelsesseminar for ungdom) Rotary Youth Exchange Ettårig ungdomsutveksling TRF s program for vaksinering av barn for å utrydde poliomyelitt som sykdom 1985 Over 1 milliard $ 2 milliarder barn 5 millioner barn 99 % Group Study Exchange, Utveksling av unge, yrkesaktive mennesker som ikke er Rotarymedlemmer, tid ca. 5 uker. personer + en leder. TRF dekker reisekostnadene, mens distriktene dekker oppholdskostnaden Ferieutveksling ca. 4 uker, Åpent også for barn av Rotaryanere. 10 til 20 medl. i hver gruppe fra forskj. Land i Europa. Ungdommene betaler selv reise til/fra 8

9 Hva betyr IW og hvor står denne org. formelt i forhold til Rotary? Hvor mange medlemmer har denne organisasjonen internasjonalt? Hva innebærer og hvem kan bli medlem av Rotary Vocational Fellowship? Hva innebærer og hvem kan bli medlem av Rotary Recreational Fellowship? Summér gruppens Score: vertsland. Bor privat hos Rotaryanerfamilier 3-4 dager hvert sted Inner Wheel, Medlemmer rekrutteres blant ektefeller, familiemedlemmer, har sammenfallende målsetting og er en t Vel i ca 90 land Se vedl. Se vedlegg Referent Jan Eivind Andersen 9

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer