INTERNASJONALT TILBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONALT TILBUD"

Transkript

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune INTERNASJONALT TILBUD Vg2 i York, Storbritannia Informasjon til elever som går på Vg1 skoleåret 2014/15 1

2 Internasjonalt tilbud Fylkesopplæringssjefen i Nord-Trøndelag har inngått en avtale med Heltberg International School i Oslo. Elever fra de videregående skolene i Nord-Trøndelag kan ta Vg2 ved York College i England i studieforberedende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Studiespesialisering m/formgivingsfag - Musikk, dans og drama - Medier og kommunikasjon - Idrettsfag Etter fullført og godkjent skoleår fullfører elevene Vg3 ved sin hjemskole. Elever som tas inn på denne ordningen, kan altså gjennomføre den videregående utdanningen sin på de vanlige tre årene, samtidig som de skaffer seg verdifull internasjonal erfaring. Dette er et svært godt tilbud til de nord-trønderske elevene, men det er et krevende opplegg som stiller store krav til elevenes evne til omstilling og selvstendig, målrettet arbeid. York College rommer rundt elever i alderen 16 til 19 år. Selv om skolen er større enn de fleste norske skoler, er klassene mindre. Dermed blir det mulighet for mer personlig oppfølging av læreren overfor den enkelte elev. Som en av Englands største college har den et vidt spekter av utdanningsprogram. Undervisningen har en høy kvalitet hvor lærerne er spesialister på sine områder. De krever mye av elevene men er samtidig flinke til å hjelpe og følge opp den enkelte elev med fokus på gode resultater. Skolen tilbyr over 40 akademiske fag og ble vurdert som Outstanding etter Ofsted tilsynet våren Heltberg International School har samarbeidet med York College i over 14 år, noe som har ført til et solid utvekslingsprogram som tar hensyn til de norske utdanningskrav. De engelske kontaktlærerne er vant til å ha norske elever og vet hva det vil si å være utvekslingselev langt vekk hjemmefra. Det tette samarbeidet mellom York College og Heltberg gjør også at kommunikasjonen er effektiv og gjennomskuelig. Oppfølgingen av den enkelte elev er personlig og det er lett å handle raskt når det er behov Nord-Trøndelag fylkeskommune vil dekke skolepengene og oppfølging for sine elever. Utgifter til innkvartering og mat (se nedenfor) samt flyreisen til og fra England må dekkes av eleven. Eventuelle skoleturer og ekskursjoner dekkes også av eleven. De fleste lærebøkene får elevene låne gratis. Fagvalget til elevene York College tilbyr programfag (AS-levels) som elevene skal bygge videre på i Vg3 når de kommer tilbake til Norge. De norske elevene velger maksimum 4 programfag i York. I løpet av Vg2-året vil elevene ha skaffet seg et så godt grunnlag i programfagene at overgangen til Vg3 i Norge bør gå greit, men i enkelte fag må de være forberedt på å lese noen emner på egen hånd. Om programfag: I Kunnskapsløftet kreves det at alle elever skal lese minimum to fag innenfor samme programområde (realfag eller samfunnsfag/språk) over to år (på Vg2 og Vg3). Minimum to 2

3 av fagene elevene velger må altså være fag innenfor samme programområde og som de skal fortsette med som programfag på Vg3. Fagene de velger i England må kunne godkjennes som likeverdige med norske programfag på Vg2. Når elevene velger fag i England, er det derfor svært viktig at de undersøker med sin egen hjemskole hvilke fag de kan fortsette med på Vg3 når de kommer tilbake fra England. Om fellesfag: Norsk: York College har egen norsklærer. I de øvrige fellesfag har York College og Heltberg International School utviklet spesifikke tilbud for å kunne dekke kravene på Vg2 nivået i Norge. Undervisningen foregår på engelsk, men følger norske læreplaner. Matematikk: For elever som ikke velger matematikk som ett av sine programfag, men skal ha 3 mattetimer i uken, undervises det i Matematikk 2P og 2T. Samfunnsfag og Geografi: Undervisning tilbys i begge fag. Fremmedspråk: Sommeren 2013 sendte Utdanningsdirektoratet ut en ny tolkning av kravet til godkjenning av utdanning i utlandet. Denne innebærer at for å få godkjent vitnemål må man enten ha godkjent fremmedspråk fra opplæringen i utlandet eller ha bestått faget i Norge. På York College finnes det fremmedspråkundervisning i fransk, spansk og tysk tilsvarende både nivå 1 og nivå 2. Historie: Et kurstilbud basert på enkelte foredrag og selvstudium. For at skoleåret i England skal godkjennes som Vg2, må dessuten eleven vise formell dokumentasjon på å ha fulgt alle fag i ett fullt skoleår i utlandet og at vedkommende ville ha blitt tatt inn eller flyttet opp til neste trinn i vedkommende lands skolesystem. Kunnskapsdepartementet (rundskriv 6 /2012 B) sier bl a følgende om godkjenning av opplæring i utlandet: Ett eller to års opplæring i utlandet kan godkjennes som likeverdig med Vg1 eller Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram. Forutsetningen for dette er - at eleven kan vise formell dokumentasjon på å ha fulgt alle fag i ett fullt eller to fulle skoleår i utlandet og at vedkommende ville ha blitt tatt inn eller flyttet opp til neste trinn i vedkommende lands skolesystem - at eleven kan vise formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er gjennomført på et fagnivå tilsvarende Vg1 og/eller Vg2. Eleven må dessuten ved tilbakekomst til Norge ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge opplæringen på det årstrinnet vedkommende vender tilbake til - at innholdet i opplæringen har hovedvekt på allmenne fag (general studies) for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene - at innholdet i opplæringen har hovedvekt på allmenne fag for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg2 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering. I tillegg må opplæringen inneholde minst to fag som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille kravet til programfag i det valgte programområde. 3

4 ( ) En elev som får godkjent ett eller to års opplæring i utlandet, behøver ikke ta norske fag som vedkommende skulle hatt i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet som heltidselev, selv om innholdet i disse fagene ikke inngår i fagkretsen i utlandet. Eleven må imidlertid dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i de fagene som inngår i minimumskravene til generell studiekompetanse. Dersom ikke dette siste kravet oppfylles, må disse fagene tas som elev eller privatist i Norge for at vitnemål kan utstedes. ( ) Vertsfamilier Elevene bor hos vertsfamilier. York College har et eget Accommodation Office som har det formelle ansvar for dette. Når det gjelder valg av vertsfamilie, er elevene med i prosessen. Alle som skal til York, blir bedt om å skrive litt om hvem de er og hva slags familie de kunne tenke seg å komme til. Heltberg kan ikke oppfylle alle ønsker, men vi prøver så vidt mulig å matche elevene med en passende familie. Og det viktige er, at man kan bytte familie hvis det ikke klaffer på første forsøk. Et vellykket år i York beror mye på at man føler seg trygg og avslappet i den familie man bor. Søknadsprosessen Heltberg er en liten organisasjon som legger stor vekt på det personlige. Når en elev søker seg inn på York College, vil Heltberg i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune innkalle eleven til en individuell samtale på engelsk; opptak baserer seg på karakterer og motivasjon. Når du så er kommet på listen over elever som York College godkjenner, vil foreldrene bli innkalt til et møte med elevene, slik at Heltbergs medarbeidere har møtt alle foreldre innen avreise i september. Oppfølging Heltberg har sin egne representant, Tim Crawley, som er bofast i York og som alltid kan kontaktes. Han har sin faste dager på York College og kjenner alle de norske elevene, hilser på dem i gangene og får beskjed hvis problemer oppstår. Tim organiserer også weekend turer og felles middager for små og større grupper. Han arbeider tett sammen med Heltbergs medarbeidere i Oslo og det internasjonale teamet på York College. På denne måte er Heltberg gruppen en liten enhet som hele tiden blir fulgt opp. Økonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker skolepenger og oppfølgingskostnader i York. Den enkelte elev må selv dekke kost, losji og reise. I tillegg kommer utgifter til ekskursjoner, skolemateriell, mindre avgifter og lommepenger. De fleste lærebøkene lånes imidlertid ut gratis til elevene. Elevene som deltar på dette programmet og fullfører året i York, faller inn under Lånekassens bestemmelser om rett til borteboerstipend. Lånekassen kan også gi lån etter behovsprøving. Utgifter: (1)Opplæring/skolepenger på York College (2)Oppfølging i York (NTFK og HIS) (3)Kost og losji og reise (2 t/r billetter) Sum utgifter

5 Inntekter: NTFK dekker (1) og (2) Dekkes av Lånekassestipend og foresatte (3) (Utbetales fra LK til eleven 50% i aug, 50% jan Ca Betales av foresatte Ca ) Sum inntekter Foresatte betaler etter følgende plan: (1) Foresattes andel pr. 3/8: NOK 13,500,- (50%) (2) LK andel (mottatt i aug ) pr.24/8: NOK ,- (50%) (3) Foresattes andel pr. 28/12: NOK 13,500,- (50%) (4) LK andel (mottatt i jan ) pr.18/1: NOK ,- (50%) Reisen til York I løpet av Vg1 vil det bli arrangert en samling i Steinkjer for elevene og deres foresatte der praktiske detaljer i forbindelse med reisen og oppholdet blir gjennomgått. Heltberg sørger for å bestille billettene sentralt, dvs. 2 tur/retur billetter: til York på høsten, tilbake til jul; ut igjen i januar, og tilbake i juni. Elevene må selv betale billettene, men Lånekassen er med på å støtte dem med et reisestipend. Skoleåret i Storbritannia Skoleåret i England er delt i tre terminer: Autumn term ca 1. september ca 20. desember Spring term ca 3. januar ca 20. mars Summer term ca 11. april ca 20. juni Mellom terminene er det ferie, omtrent to uker ved jul/nyttår og påske. Det forventes at alle elevene reiser hjem til jul. Midt i hver termin ( half term ) har elevene én ukes skolefri, i oktober (engelsk høstferie), februar (engelsk vinterferie) og mai. I høstferien organiserer Heltberg ekskursjoner i Yorkshire og Scotland; i vinterferien til London, men det står elevene fritt å benytte feriene som de vil. Ansvar/forsikring Elevene på det internasjonale tilbudet i York er omfattet av fylkeskommunenes felles ulykkesforsikring. Denne gjelder bare i den tiden elevene er på skolen, på vei til eller fra skolen og når de deltar i aktiviteter i skolens regi. Alle må dessuten skaffe seg europeisk helsetrygdkort. Dette dokumenterer at man har rett til fri sykehusbehandling i EØS-området. Kortet får en kostnadsfritt hos sitt lokale trygdekontor. Elevene kan i tillegg også tegne ekstra forsikring for ulykke, reise, hjemtransport og innbo/ansvar. Helsetjenester Storbritannia og Norge har gjensidig avtale om helsetjenester for studenter og skoleungdom. 5

6 Slik søker du: Elever fra Nord-Trøndelag som er interessert i dette tilbudet skal søket til følgende skole og programområde: Skole i utlandet - skolenummer Internasjonalt tilbud STREA2UT - - realfag STSSA2UT - - språk, samfunnsfag og økonomi STFOR studiespesialisering m/formgivingsfag MDMUS Musikk MDDAN Dans MDDRA Drama MKMED2 UT - - Medier og kommunikasjon IDIDR Idrettsfag Elevene blir tatt inn på grunnlag av halvårsvurdering fra Vg1 med forutsetning om at karaktergrunnlaget ikke endrer seg vesentlig. Eleven må i tillegg skrive en begrunnelse for hvorfor han/hun ønsker et slikt utenlandsopphold og en kort presentasjon av seg selv. Dette skrives på engelsk. I tillegg må søkeren legge ved en uttalelse fra skolen (f eks kontaktlærer) som skal inneholde en kort beskrivelse av elevenes faglige nivå samt en vurdering av elevens egnethet for et utenlandsopphold av denne typen. Denne skrives på norsk. For informasjon om tilbudet se her: Søknad med begrunnelsen og uttalelsen fra skolen sendes: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for Videregående opplæring, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer. Søknadsskjema finner du her: Søknadsfrist: 1. mars Aktuelle søkere vil få forhåndsvarsel om inntak i løpet av mars Det er fylkets inntakskontor som er ansvarlig for inntak på tilbudet. En forutsetning for å ta Vg2-året i England er at man har fullført og bestått Vg1. Klare avvik fra skolens krav til orden/atferd og deltakelse i undervisningen i løpet av det første skoleåret vil kunne medføre at eleven ikke vurderes som skikket for et lengre utenlandsopphold av denne typen. Vitnemål Etter skoleåret i Storbritannia vil den enkelte elev få dokumentasjon fra York College. De vil også få norsk dokumentasjon som bekrefter at de har gjennomført et år på en britisk videregående skole som ledd i et fylkeskommunalt internasjonaliseringsprosjekt. Etter fullført Vg3 vil elevene få norsk primærvitnemål i samsvar med gjeldende forskrift. Administrasjon og faglige spørsmål Elever fra Nord-Trøndelag kan henvende seg angående administrative spørsmål til: - Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Angelika Grande, tlf , e-post: For faglige spørsmål, ta kontakt med: -HELTBERG INTERNATIONAL SCHOOL ved Peter Jobling, 6

7 Web: Tel: , Mobile: (Norway) Mobile: (UK) Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer til Infomøte for elever med foresatte og lærere Studietilbud i utlandet Skoleår november 2014 Steinkjer, Fylkets Hus, kl etasje, møterom Smia 7

8 Avdeling for videregående opplæring og Internasjonal koordinator i Nord- Trøndelag vil med dette invitere dere til infomøte om studietilbud i utlandet, skoleåret Elever med foreldre, lærere og rådgivere fra alle videregående skoler i Nord-Trøndelag er invitert til å delta. Formålet med dagen: Gi innblikk i formålet med studie i utlandet. Fortelle spesielt om eksisterende studietilbud. Presentere våre partnere fra Europa: Vg skoler i Norfolk og York(England) og Scandinavian School of Brussels (Waterloo, Belgia). Møte tidligere nord-trønderske elever som har vært elever ved de skolene. Gi svar på alle spørsmål i forbindelse med studie i utlandet. Motivere elever til å delta i programmene. PROGRAM Velkommen. Formålet med dagen med presentasjon av gjester ved Even Fossum Svendsen, Ass.Fylkesopplæringssjef, NTFK Studietilbud i England, Norfolk, Vg2. Presentasjon ved Flavio Vetese, School Development Officer Norfolk County og tidligere elever i Norfolk Studietilbud i Belgia, Vg2. Presentasjon ved Christina Newport, Deputy Headmaster, Scandinavian School of Brussels og tidligere elever fra SSB Studietilbud i England, York, Vg2. Presentasjon ved Peter Jobling og Allison Blakeley fra Heltberg International School og tidligere elever fra York Fra stand til stand. Besøk av stand for mer info om skolene. Still dine spørsmål og ta med informasjon Vel hjem! 8

9 For spørsmål kontakt: tel Velkommen! 9

INTERNASJONALT TILBUD

INTERNASJONALT TILBUD INTERNASJONALT TILBUD Skoleåret 2010-2011 Vg2 studiespesialisering i Belgia Informasjon til elever som går på Vg1 studiespesialisering Internasjonalt tilbud I tråd med fylkesrådets politiske plattform

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet Utvekslingsår i utlandet Organisasjoner som står for utveksling av elever i vgs.: American Field Service AFS Education First EF Explorius Youth for understanding YFU SPEAK Aspect flere. Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med erfaring fra utvekslingsår Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

High School ARGENTINA CANADA COSTA RICA ENGLAND FRANKRIKE ITALIA NEW ZEALAND SPANIA TYSKLAND USA MED MER ORIENTATION CAMPS

High School ARGENTINA CANADA COSTA RICA ENGLAND FRANKRIKE ITALIA NEW ZEALAND SPANIA TYSKLAND USA MED MER ORIENTATION CAMPS High School 2015 16 ORIENTATION CAMPS USA: 5 DAGER I NEW YORK CANADA: 4 DAGER I TORONTO NEW ZEALAND: 5 DAGER I AUCKLAND ENGLAND: 4 DAGER I LONDON SPANIA: 8 DAGER I MADRID IRLAND: 4 DAGER I DUBLIN ARGENTINA

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer