TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE"

Transkript

1 TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE [Skriv her]

2 INNHOLD: På de neste sidene finner du følgende informasjon: - Velkommen på tur som turleder/aktivitetsleder - Fotokonkurranse for deltakerne - Kick-off for sommerturene - Natursti komponèr din egen sti - Instruksjon for turledere i Barnas Turlag forberedelser til tur (før, under og etter turen) - Sikkerhet/førstehjelp, turlederforsikring. - Generelle vilkår for deltakelse på fellesturer (deltaker-informasjon) - Vilkår for aktive turledere i Barnas Turlag - Aktivitetstips - Forslag til program for fjellturer som ligger fast på en hytte. - Om DNT, DNT Oslo og Omegn og Barnas Turlag 2

3 VELKOMMEN SOM TURLEDER/AKTIVITETSLEDER FOR BARNAS TURLAG Barnas Turlag har som målsetning å få flest mulig barn ut på tur. Barna skal læres å ferdes i naturen og bli glad i den. Vi ønsker at alle deltagere, både små og store, skal gå hjem fra våre turer og arrangementer med et smil om munnen og med et ønske om å raskt ta en ny tur, enten på egenhånd eller sammen med oss. Som turleder på Barnas Turlags arrangementer har du et stort ansvar og mange viktige og fine arbeidsoppgaver. Turlederen/aktivitetslederen er DNTs og Barnas Turlags ansikt utad. Det er derfor viktig at våre ledere er barnevennlige, dyktige og ansvarsbevisste. I dette heftet har vi samlet nyttig informasjon om dine plikter som turleder, praktisk informasjon og noen tips om leker og aktiviteter. Du må lese igjennom heftet før du legger i vei. Mer utfyllende informasjon om turlederrollen finner du i bøkene Med barn på tur og Turlederhåndboka. Mer informasjon om DNT og DNT Oslo og Omegn finner du på våre nettsider. Det er viktig at våre turledere har god kjennskap til foreningen da det stadig dukker opp deltagere på våre arrangementer med liten kjennskap til foreningen. Ta ambassadørkurset! Like nyttig gang på gang. Friluftsliv er glede! Som turleder er det viktig å formidle turglede til deltagerne. Turlederens turglede og entusiasme smitter lett over på deltagerne. Nøkkelen til en vellykket tur er nesten alltid gode forberedelser og god planlegging. Ikke nøl med å kontakte oss på kontoret hvis det er ting du lurer på. Aktivitetstilbudet i Barnas Turlag DNT Oslo og Omegn er stadig under utvikling. Som turledere må dere gjerne komme med synspunkter og ideer selv. Det setter vi stor pris på. God tur og lykke til som turleder! 3

4 Bli med på våre turlederkurs! Vi anbefaler alle som ikke har fått på kurs tidligere å gjøre det i år. Opplegget på kursene er en fin blanding av praktiske øvelser og teori. Alle godkjente turledere kan bli medlemmer i Turledergruppa. Det arrangeres lærerike temakvelder, førstehjelpskurs og ulike turer og kurs for medlemmene. Turledergruppa har også sitt eget blad «Turleder n». Følgende kurs blir arrangert: DNT Ambassadørkurs Dette er et grunnleggende kurs som gir deg en god innføring i foreningens mål, strategier og aktiviteter. Varighet: 3 timer Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3, Oslo. Påmelding: Fortløpende. Søknad ikke nødvendig. DNT Grunnleggende turlederkurs Dette er et nyttig og nødvendig kurs for alle som vil lede DNT turer i nærmiljø og for de som vil gå videre på DNT sommerturlederkurs for å kunne lede turer i fjellet. Sentrale tema blir turledelse, orientering og turkunnskap. Ambassadørkurset er innbakt i dette kurset. Varighet: 2 dager Sted: Hytte i marka. Sjekk nettsidene. Pris: Sjekk nettsidene. Påmelding: Fortløpende. Søknad ikke nødvendig. DNT Sommerturlederkurs Dette er et kurs for deg som har gått på grunnleggende turlederkurs og som ønsker å bli turleder på våre turer i fjellet. Tar du turlederoppdrag for DNT Oslo og Omegn etter bestått kurs, vil kursavgiften (ex. reise) bli refundert i løpet av de tre første turene du leder. Tema: Turledelse, veivalg/orientering i fjellet og turkunnskap på et videregående nivå. 7 dager Kurssted: Sjekk nettsidene. Søknadsfrist: Sjekk nettsidene. Turledersamling til høsten og vinteren: Vi samler alle turledere og instruktører på tvers av grupper og lokallag i DNT Oslo og Omegn. Mer informasjon kommer! 4

5 Politiattest Som de fleste andre frivillige organisasjoner har DNT innført krav om politiattest for alle som er ledere for barn og unge. Det innebærer at dere som er Barnas Turlag turledere må ha polititattest for å kunne virke som turledere på arrangementer hvor barna deltar uten sine foresatte helt eller deler av turen. Søknadsskjemaet finner dere på våre nettsider: Barnas Turlag Om oss - Turlederinformasjon Frist for innsending: I god tid før du skal være turleder. Digitalt nyhetsbrev Vi oppfordrer alle til å abonnere på Barnas Turlags nyhetsbrev. Gå inn på våre nettsider og tegn deg som abonnent. Røde turleder-jakker Alle som har fått den røde turlederjakka bruker denne på arrangementene. Den skal kun brukes på DNT-arrangementer. Nye turledere vil få turlederjakke før turavgang. Kick-off sommeren Vi inviterer til kick-off-møte for årets turledere. Kort gjennomgang av generell info om DNT og Barnas Turlag. Turleder-caser, gruppearbeid og en matbit. Mer informasjon kommer til årets sommerturledere. Dato: Nærmere informasjon. Fotokonkurranse Deltakerne inviteres til å delta på Barnas Turlag Oslo sin fotokonkurranse. Oppfordre deltakerne til å ta bilder fra årets turer i regi av Barnas Turlag eller private og send inn til innen 1.november. Les konkurransereglene på Barnas Turlag. Natursti På Barnas Turlag Turtips ligger det en natursti. Naturstien kan settes sammen i 7, 10 eller 20 poster. Det følger med facit og forklaring. Bruk den på på turene deres, om dere ønsker. Questback Vi sender ut evalueringsskjemaer til deltakerne på årets sommerfjellturer via Questback. Fjorårets quest viser at deltakerne er svært fornøyde med både turledere og hytter og at de vil anbefale arrangementene til andre og dra ut igjen selv. Er det noe som er enten veldig negativt eller veldig positivt tar vi det opp med dem det gjelder. Nytt bookingssystem i DNT Oslo og Omegn Vi har begynt å bruke et nytt bookingssystem som er integrert med vårt medlemssystem og regnskapssystem. Dette vil dere også se av nytt utseende på lister dere får i forbindelse med deres tur bla. Alle tilbakemeldinger på bookingsystemet ønsker vi at dere tar med dere til administrasjonen, for det kan nok dukke opp noen «barnesykdommer». Vi oppfordrer dere også til oppdatere «min side» på 5

6 INSTRUKS FOR TURLEDERE I BARNAS TURLAG BARNAS TURLAG TURLEDERHEFTET Dette er en instruks for turledere på Barnas Turlags turer og aktiviteter. Det er viktig at du leser den nøye og følger den. Eventuelle problemer eller uklarheter kan oppklares ved henvendelse til de ansatte i Barnas Turlag. Du må også kontakte oss hvis det er punkter i instruksen du synes det er vanskelig/umulig å følge. Det finnes jo som kjent ingen regel uten unntak, men vi regner med at alle som ikke kontakter oss følger instruksen. FØR TUREN Turprogram Les nøye gjennom programmet for din tur, både i papirprogrammet og på våre nettsider. Det er viktig at turen i størst mulig grad stemmer overens med det som står i programmet. Skikkelig fornøyde deltagere får vi hvis turens innhold er lik eller bedre enn forventet. Frammøte Turledere må møte senest 20 minutter før turen/aktiviteten starter. Turleder er ansvarlig for å merke fram til bestemmelsesstedet slik at deltakerne lett finner fram (turer i Oslo og Omegn). På turer med felles transport møter turleder på avreisestedet senest 20 min. før avreise. Etter hvert som deltakerne kommer, krysses de av på turlederens liste og henvises inn på bussen eller til de reserverte plasser i toget. På turer som benytter tog møter turleder inne i avgangshallen på Oslo S ved nedgangen til plattformen. På turer som benytter buss møter turleder ved utgangen til plattformen for avgående buss på Bussterminalen Galleri Oslo. Avgangene kunngjøres på monitorer i avgangshallen. Turleder må gjøre seg lett synlig. Ta på turlederjakke eller annet DNT-antrekk, og still deg på et sted det er lett for deltagerne å se deg. Turlederen skal håndhilse på både små og store og ønske dem velkommen. Billetter På de fleste togstrekninger kan man nå reise billettløst. Det innebærer at dere ikke lenger får utdelt togbilletter fra oss, kun vogn-, sete- og LISAnummer. På turer som benytter rutebusser, betaler turleder med rekvisisjon fra DNT Oslo. Rekvisisjonsboken (fjellturer) På andre omslagside i rekvisisjonsboken står en veiledning i bruk og utfylling av rekvisisjonene. (Dere skal verken motta eller undertegne regninger.) Det anbefales å gjøre opp på hytta kvelden før avreise. OBS: Proviantuttak på selvbetjeningshytter skal ikke føres på konvolutten. Det benyttes faste gruppepriser. Så notèr kun turnr, dato etc. Reiseplan (fjellturer) Alle turlederne får en reiseplan hvor de nøyaktige avreise- og ankomsttider både for kommunikasjonsmidlene og på hyttene står anført (i turledermappa). Hvis tidene i dokumentet ikke stemmer må dere gi beskjed til DNT Oslo og Omegn. Feil av stor betydning for etterfølgende turer bør meldes hurtigst mulig pr. telefon til DNT Oslo og Omegn. Hyttene har laget mat ferdig og reservert senger, derfor må ikke turplanen endres uten tvingende grunn. Hvis turen likevel må legges om, skal hyttene og Barnas Turlag administrasjonen gis beskjed hvis mulig. 6

7 Risikovurdering Det skal gjøres en risikovurdering på alle turer i regi av DNT. Alle tur- og aktivitetsledere forplikter seg til å lese gjennom dette skjemaet som ligger på Barnas Turlag Om oss Turlederinformasjon. Hovedleder må gå gjennom skjemaet og tenke gjennom hvilke farer som kan oppstå på turen/aktiviteten og hvordan ulykker kan forebygges. Skjemaet er for turledernes egen nytte og skal ikke innleveres. UNDER TUREN Informasjon Turlederen skal til en hver tid sørge for at deltagerne er godt nok informert om programmet for turen/dagen og praktiske forhold. Det er viktig at informasjonen gis på en lettfattelig måte slik at også barna lett får tak i innholdet. Bor man fast på en hytte er det en fordel å også informere skriftlig om programmet ved å lage et oppslag. Ferdaråd Start turen med et ferdaråd (unntak: store åpne arrangementer med kort varighet). I ferdarådet står barn og voksne i ring. Ikke start før du har en skikkelig ring og alle er med (ta evt. noen gåter/historier/leker mens du venter på de siste se tips bak i heftet). Ved å samle deltakerne på denne måten, får alle en felles følelse av å være i gang og at de er en del av en gruppe. Turlederen har nå en utmerket anledning til å gi informasjon og svar på spørsmål. Punkter du bør ha med på ferdarådet: Bli kjent runde. Ta initiativ til en runde hvor alle presenterer seg selv. Tips til navneleker finner du bak i heftet. Som turleder bør du prøve å lære deg navnene på alle deltagerne. Bruk navnelapper hvis du synes dette er vanskelig (sportstape og sprittusj kan brukes). Gi en kort informasjon om Barnas Turlag og DNT. Informer om hvordan turen er planlagt. Informer om at dette er en type tur hvor det er viktig at foreldre og barn trives, og at alle må være hyggelige mot hverandre. Gjør deltagerne oppmerksomme på hva som forventes av dem i forhold til deltagelse i praktiske aktiviteter som matlaging, vannbæring, oppvask osv. Fordel gjerne slike oppgaver. Informer om at de foresatte har ansvaret for sine barn på turen/arrangementet. Avtale eventuelle veivalg og møtesteder/tidspunkt. Legg fram kartet og vis deltakerne ruten på dette. Dersom dere skal gå på tur, gi beskjed om hvem som går foran og bestemmer stopp og hvilken turleder/voksen som går bakerst for å holde alle samlet. Underveis kan ferdaråd brukes til: Markering av turen/aktivitetens avslutning med oppsummering av dagen. Utgangspunkt for å synge, fortelle vitser, sangleker, kaste baller og lignende. Dagsrytmen Turleder er ansvarlig for å legge opp en dagsrytme som i størst mulig grad harmonerer med gruppas ønsker. Frokost på de betjente hyttene serveres vanligvis fra kl Det er naturlig å angi avmarsj/aktivitetsstart en til to timer etter frokost avhengig av dagsetappens lengde/aktivitet. Ankomst til neste hytte skal være i god tid før middag, som vanligvis starter kl Hovedrast der alle deltakere skal samles bør tas omtrent midtveis. 7

8 Se forslag til dagsprogram bakerst i heftet. BARNAS TURLAG TURLEDERHEFTET Kart og kompass Bruk kartet aktivt under hele turen. Orienter deltakerne om hvor de befinner seg på kartet, slik at de selv lærer seg å lese kart og bruke det aktivt selv på egne turer. Oppfordre deltakerne til bruke egne kart aktivt. Deltakerens ansvar Les Generelle vilkår i Turtid sommer. Utdrag: Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNT Oslo og Omegn. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Vi gjør oppmerksom på at dette er siste utvei. Prøv å finne andre løsninger først. Innkvartering på betjente hytter (fjellet) Turlederen må presentere seg og markere seg overfor vertskap/betjening på hyttene. Få rede på om det er spesielle spisetider, forholdsregler, rutiner og bestemmelser og fortell dette videre til deltakerne. Husk at du som turleder er representant for DNT Oslo og Omegn og skal være bindeleddet mellom hytta og deltakerne. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose på fire- til sekssengsrom, hvis ikke annet er spesifisert i programmet. Dette gjelder også turleder. Enkelte dager blir hyttene overfylte og da er det viktig at også du bidrar til å finne gode løsninger. Løsningen da kan for eksempel bli sovesal. På betjente hytter hvor gruppen ligger to døgn eller mer, beholdes reserverte senger også øvrige netter. Innkvartering på selvbetjeningshyttene i fjellet og hyttene i marka På selv- og ubetjente hytter uten vakt opptrer turlederen som hyttevakt. Prøv å finne smidige løsninger i forhold til romfordeling slik at alle blir fornøyde. Sørg for at hyttereglene blir overholdt, og at eventuelle andre gjester på hytta også har det bra. Medlemmer over 60 år har fortrinnsrett til sengeplass, enten de er vanlige gjester eller en del av turfølget. Avbrytelse av turen Hvis noen avbryter turen p.g.a. sykdom, må de selv betale hjemreisen. Eventuelle refusjoner gjøres av hver enkelt deltakers forsikringsselskap. Husk og notèr disse forhold i rapporten. Hvis barn som er på tur uten foreldre/foresatte må avbryte turen, er turleder ansvarlig for å varsle foreldre/foresatte og avtale hvordan barna kan hentes. Barn skal aldri sendes hjem alene uten at det er avklart med foreldre/foresatte og administrasjon i Barnas Turlag. Lojalitet Vi forventer at alle våre ledere er 100% lojale utad. Snakk varmt om Barnas Turlag og Turistforeningen til deltagerne. Sørg for at alle deltagerne vet at de er på en Barnas Turlag tur. Er det ting du er misfornøyd med i forhold til din tur eller Barnas Turlag/Turistforeningen generelt, må det tas opp med oss på Barnas Turlag- kontoret eller daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Trivsel Som turleder spiller du en viktig rolle når det gjelder deltagernes trivsel. Det er viktig å påse at ingen av turdeltagerne faller utenfor fellesskapet. Forsøk å inkludere alle i lek og aktiviteter. Det er spesielt viktig å inkludere beskjedne/stille barn og voksne. Det er viktig at 8

9 alle turdeltagerne får positive tilbakemeldinger fra turleder. Husk at barn (og voksne) lærer mye mer av å få ros enn ris, og de liker det også langt bedre! Egne barn Hvis du har med deg egne barn på turen bør du forberede disse på at du skal være turleder og hva det innebærer. Fortell barna at du vil ha ansvar for alle deltagerne på turen, ikke bare dem. Ikke favoriser egne barn. Medopplever Voksne turdeltagere er ofte opptatt av turens mål - en topp, et vakkert utsiktspunkt eller det å nå hytta raskest mulig. Barna er derimot ofte mer interessert i naturens mange detaljer, de vil gjerne stoppe og undersøke ting underveis og kan i sin iver lett glemme turens mål. For barna blir gjerne veien målet. Som turleder og aktivitetsleder på Barnas Turlag tur skal du ha barna i fokus. La barna få tid til å leke og være i naturen på egne premisser. Som turleder bør du gå inn i de problemstillingene barna finner interessante. Et godt miljø skapes når barna føler at deres spørsmål er like viktige som de voksnes. Husk at engasjement og iver er smittsomt turleder er ansvarlig for å spre smitten! Forsøk å være en medopplever. Ta del i barnas fantasi, undring og virkelighetsforståelse. Få også de andre voksne til å delta i aktiviteter sammen med barna. Det er en stor fordel om du som turleder har relevant kunnskap om naturen både for at turen skal bli mer interessant og for sikkerhetens skyld. Selv om skal være en medopplever, er det nødvendig at du også tar styringen når situasjonen krever det. Turlederen skal være en trygghetsfaktor på turen. Alkohol På turer/arrangementer for barn og familier skal turleder/aktivitetsleder ikke nyte alkohol eller andre rusmidler. Bilder på turen Vi oppfordrer dere til å ta bilder fra turene deres i fjellet. Bildene bruker vi til å legge ut på internettsidene våre, til turprogrammene og til nyheter ol. Deltakerne har fått følgende informasjon gjennom programmene våre: Som deltaker på turer i regi av DNT Oslo og Omegn, vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke vil at barnet ditt eller du selv skal bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder. Gjør deltakerne oppmerksomme på dette før turen starter. Deltagergave (fjellturer) Årets gave (buff/lue o.l.) deles ut til alle barna på fjellturene i sommer. Avslutning av turen Turleder/veileder skal sørge for at turen avsluttes på en slik måte at alle deltagerne får sagt takk for turen og tatt avskjed med hverandre. ETTER TUREN Rapport Turlederen skal gi Barnas Turlag administrasjonen en rapport umiddelbart etter endt tur. Her er det viktig å notere hvorvidt deltakere ikke møter fram, eventuelt om de kommer på eller går av underveis. Alt uforutsett som angår turen må tas med i rapporten. Registrer også avvik fra de oppgitte rutetider og eventuelle feil i programmet der dette kan få betydning for 9

10 etterfølgende turer. Vi vil sende ut turrapportskjemaer til dere via Questback. BRANNKORPS Normalt når sommerferien starter og turene er i gang, er vi godt bemannet med turledere. Men det skjer at turlederne blir skadet/syke etc. i siste liten, og det er da vi gjerne skulle hatt noen å ringe til. Så hvis du vet at du har en uke som kan brukes til evt. å steppe inn som turleder på kort varsel, vil vi gjerne få vite det. Send oss en e-post med hvilken uke du har kapasitet. FØRSTEHJELP I arbeidet med barn skal det legges stor vekt på sikkerhet. Du må sørge for at du har nødvendig kompetanse innen førstehjelp og livredning. Førstehjelpsutstyr blir pakket ned fra DNT. Alle turledere får sine egne 1.hjelpsposer til bruk på DNT-turer. Dette skal ikke leveres inn, men benyttes på alle turene du leder for DNT Oslo. Husk å skrive navnet på pakke om det ikke allerede er gjort. Nytt fra 2015: Vi oppfordrer våre Aktivitets- og Turledere til å ta 1. hjelpskurs. DNT Oslo og Omegn setter opp egne kurs for Turledere. Om du ikke har mulighet til å delta her, tilbyr også andre medlemsforeninger og f.eks. Røde Kors og Norges Luftambulanse kurs. Vi anbefaler et av 16 timers varighet, noe som er obligatorisk for våre Turledere som tar turlederkurs hos oss. Vi dekker utgiftene for kurset når du har vært leder på 3 oppdrag for Barnas Turlag. SIKKERHET Turleder er til en hver tid ansvarlig for å ivareta sikkerheten for hele gruppen. Turleder må til en hver tid ha god oversikt. Dette gjelder både i forhold til hvor deltagerne befinner seg, og deres fysiske og psykiske tilstand. Turleder må vurdere hvor det er forsvarlig å bevege seg; hvilke trær og fjell kan barna klatre sikkert i osv. Ved kanopadling og turer i båt er turleder ansvarlig for at alle har på seg godkjent redningsvest. På familieturer må alle voksne ved turstart gjøres oppmerksomme på at de også har et ansvar for egne barn. Skulle ulykken være ute Hvis det skjer ulykker som du ikke selv kan takle, er det viktig at medisinsk nødtelefon/ politi/lensmann blir kontaktet så snart som mulig. Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varslingen skje gjennom nærmeste politimyndighet. POLITI 112/ (hvis det ikke står om livet) MEDISINSK NØDTELEFON 113 Varslingen må inneholde: HVA er skjedd, NÅR er dette skjedd, og HVOR er dette skjedd. Ved ulykker hvor det offentlige hjelpeapparatet kobles inn skal turlederen varsle DNT Oslo og Omegn v/ daglig leder snarest. Henvendelser fra presse, pårørende og andre skal henvises til daglig leder eller politiet. Dette er det svært viktig å merke seg da det kan bli stor pågang fra presse i forbindelse med en ulykke. Turleder skal ikke uttale seg til pressen uten at det er avklart med DNT Oslo og Omegn. Det er politiets oppgave å gi opplysninger om årsak, skyld, hendelsesforløpet, navn på omkomne eller skadde og andre foreliggende fakta. 10

11 Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn: Avdelingsleder Aktivitetsavd. Margrethe Assev Barnas Turlag Maren Ekeland Markedssjef Kari Merete Horne

12 TURLEDERFORSIKRING DNT har forsikret ledere som er medlem av Norsk Folketrygd mot ulykke med følgende satser: Reisegods: kr ,- Reiseulykke v/død og invaliditet kr ,- Forsikringen dekker også reisesyke med hjemreise. Vi gjør spesielt oppmerksom på at reiseulykkesforsikringen ikke gjelder for personer over 75 år, og ved fylte 67 år forsikringssummen begrenset til kr ,- ved død/invaliditet. Turledere som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, dvs. bosatt i utlandet, har bare dekning for reisegods og må selv sørge for ulykkesforsikring i sitt hjemland. Mot framvisning av kvittering vil DNT Oslo og Omegn dekke utgiftene til en slik forsikring. I tillegg har foreningen en ansvarsforsikring som vil dekke DNT/turleder for eventuelle krav deltakere måtte kunne gjøre gjeldende etter ulykker. Reiseansvar kr ,-. 12

13 Denne informasjon skal deltakerne ha lest gjennom på nett eller i Turtid. Det er viktig at du som turleder kjenner til disse vilkårene og ber om de leses gjennom. GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE PÅ FELLESTURER1. 6. Forsikringer DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 8. Avbrudd Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager. 10. Endringer av arrangementet Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til DNT Oslo og Omegns internettsider: 11. Deltakernes ansvar Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. 12. Klager Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet. 13. Forbehold og fotografering Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter. 13

14 VILKÅR FOR AKTIVE TURLEDERE I BARNAS TURLAG Gratis tur. Turlederne får gratis tur. Reise blir dekket på billigste måte, mot framlegging av billetter vedlagt reiseregning, maksimalt kr 2.300,-. For de som benytter egen bil er km-godtgjørelsen i 2015 kr 4,10 pr km, et maks.beløp på kr 2.300,-. 2. En (1) sterkt rabattert overnatting pr. turleder-døgn på DNT Oslo og Omegns hytter (dvs. 90% på betjente hytter og 100% på selvbetjente og ubetjente hytter. Turleder gis anledning til å gi bonger videre til familiemedlemmer/nærstående venner dersom turleder ikke har anledning til å benytte disse selv. Rabatten gjelder for turlederåret, samt det påfølgende år. 3. Turleders barn gratis på turen Om turleder velger å ta med eget barn på turen, blir dette istedenfor verdibonger eller lønn. På lokale turer kan turleder ta med eget barn (maks 2) gratis hvor han/hun selv er leder. På fjellturer gjelder ett eget barn gratis. 4. Honorar I enkelte tilfeller utbetales lønn til lederne. Dette avtales spesielt og i disse tilfellene vil det lages en ansettelsesavtale. Utbetales det lønn, gis det normalt ingen andre goder. 5. Turlederrabatt i Turinformasjonen. Frivillige turledere får turlederrabatt på kjøp av varer i DNT Oslo og Omegns butikk i Storgata 3. Rabatten gjelder det året du leder en tur. Du må kunne henvise til turen du er satt opp på for å få ansattepris. Info om varene; se 6. Turlederpris på fellesturer i regi av DNT Oslo og Omegn: a) -10% som deltaker på fellesturer i fjellet for Barnas Turlag b) -10% for inntil 2 familiemedlemmer som deltakere på turlederens egen fellestur i fjellet for Barnas Turlag c) Rabatt på andre turer i DNT Oslo og Omegn 14

15 AKTIVITETSTIPS BARNAS TURLAG TURLEDERHEFTET Barn elsker lekne voksne! Lær deg noen av disse lekene før du drar på tur. Kanskje du husker noen leker fra du var barn selv også. Husk at du som leder kan bestemme regler osv. Barna liker tydelige voksne. Navnestabling En fin bli-kjent-lek for at deltakerne i gruppa skal lære seg hverandres navn. Kan gjøres overalt, når som helst. Man står i en ring. Person A starter med å si navnet sitt. Etterpå skal personen til venstre for A, person B, A sitt navn og deretter sitt eget. Så er det person C sin tur til å si A sitt navn, B sitt navn og sitt eget. Slik fortsetter det til man har fullendt sirkelen. En grei avslutning er at den personen som startet med å si navnet sitt skal si hele remsa til slutt. Dermed slipper den ikke noe billigere unna. Husk at det er lov å hjelpe til litt! si Hermegåsa En kjent og kjær lek som kan bli ganske morsom hvis man går skikkelig inn for det. Kan gjøres hvor som helst og når som helst. En går foran og de andre må gjøre som den. Klatrer personen over en stein, gjerne på en litt upraktisk måte, må de andre etter beste evne gjøre det på samme måte. Hemmeligheten er å utnytte området og være kreativ. 20 spørsmål Morsom form for spørrekonkurranse som kan gjøres når som helst og hvor som helst. Passer veldig godt mens man sitter rundt bålet eller i stua på kvelden. Kan også tas mens man går. Oppgaven er at en i gruppa skal tenke på noe spesielt, gjerne naturrelatert. De andre skal prøve å gjette seg fram til hva det er ved å stille spørsmål. Lederen har bare lov å svare ja eller nei. For eksempel: Lederen tenker på et ekorn. Deltageren 1 spør: Er det et dyr? JA. Deltager 2 spør: Er det stort? NEI. Deltager 3 spør: Har det fire ben? JA. Slik fortsetter man til deltagerne har klart å finne løsningen. Målet er å gjette hva det er uten å bruke mer enn 20 spørsmål. Forsteina Passer for fire eller flere deltagere, i åpent område uavhengig av årstid. Det trengs ikke noe utstyr. Tegn en stor ring på bakken. Alle stiller seg i ringen bortsett fra den som står, Kai. Når Kai roper spring! skal alle springe ut av ringen. Når Kai roper forsteina, må deltakerne stoppe og stå forsteina i den stillingen de står i. Kai snur seg mot deltakerne, og holder øye med hvem som først rører på seg. Thomas sto på ett 15

16 bein da Kai ropte forsteina!, så han mister balansen og rører på seg. Da må han ut av leken. En etter en går de ut av leken. Elin greier å holde stillingen lengst, derfor får hun stå neste gang. Steinbowling Grei lek som kan utføres når som helst på året, så sant man har tilgang på stein eller snø. Man stabler enkelt og greit steiner/snøballer oppå hverandre som vist på tegningen. Deltakerne skal så prøve å rase ned mest mulig ved å kaste en stein/snøball på pyramiden. Leken er en grei vente lek på fjellturer. Sardinmor Morsom lek som passer best i litt ulendt terreng. En person starter som sardinmor og gjemmer seg. De andre deltagerne sitter tett sammen i en gruppe og teller høy til 50. Så skal de andre deltakerne prøve å finne sardinmor. Når man finner sardinmor skal man ikke rope det ut, men legge seg helt stille ned, tett inntil sardinmor. Det er om å gjøre å ikke være den siste personen som finner sardinmor. Leker man denne leken med små barn på familietur kan det være lurt at en voksen og et barn går sammen å leter altså par. Miniatyrbilde Lag er ramme av pinner. Inn i ramma lager gruppa et naturbilde av ting de finner i naturen. Lederen kan la gruppa selv velge motiv eller gi en oppgave, for eksempel Elg i solnedgang. Snikeleken Trenger ikke noe utstyr, bare en kolle. Passer for få og mange og kan lekes hele året. Velg en kolle. En deltaker står på toppen av kollen ved et bestemt tre eller en stein. De andre deltakerne sprer seg rundt bunn av kollen, ca. 40 meter unna. Oppgaven for de som er ved bunn er å komme seg til toppen uten at personen som står der ser at de beveger beina. Hvis personen på toppen ser at en beveger beina, må personen tilbake til bunn av kollen igjen. Den som først klarer å nå toppen av kollen, tar over for den som står der neste runde. Følg tauet Lek som bør gjøres i skogen, uavhengig av årstid. Avhengig av et tau (minst 20 meter) og en del små løkker. Tauet surres mellom trærne og løkkene tres inn på tauet i den ene enden før tauet festes. Hvert barn har sin løkke og følger tauet mens de holder i løkkene det er ikke lov å slippe løkka! Utfordringene kan økes fra flatt landskap til kupert landskap, fra områder med bare store trær til områder med busker og småtrær. Hvis man i tillegg tar bind for øynene, så blir oppgavene morsommere og kanskje litt vanskeligere. 16

17 Alle mine duer Morsom lek med mye fysisk aktivitet. Bør lekes i åpent lende, vår, sommer og høst. På ski om vinteren. En er duemor, en er hauk og resten er duebarn. Duemor stiller seg på den ene siden av den åpne plassen, hauken et eller annet sted på midten og duebarna på andre siden. Duemor roper Alle mine duer kom hjem til middag!. Barna svarer: Nei, vi tør ikke, for hauken tar oss! Duemor sier så: Kom allikevel, det er pannekaker! Duebarna løper så over til duemor. Hauken prøver å fange så mange av barna som mulig. De som blir tatt blir automatisk hauker i neste runde, og slik fortsetter det til det bare er ett duebarn igjen. Denne kan være duemor neste runde, men pas på at alle som vil får være duemor av og til! Rebusleken Del gruppa inn i lag med ca 3-4 personer på hvert lag. Lederen sier et stikkord, eks ekorn. Gruppa skal da finne en ting for hver bokstav i ekorn. Eks. E elgebærsj, K- kongle, O- ormegress, R røsslyng, N- nesle. Lengre stikkord gjør oppgaven vanskelig, evt kan man gi en hel setning som stikkord. Krype-lek (limbo) Hensikten er å finne ut hvor smidig kroppen er. Man trenger en noenlunde rett stokk. Passer for mange deltakere. Leken er morsom for barn og voksne. Ofte vinner barna, og det liker de godt! Man skal krype under en stokk som holdes vannrett med bare føttene i bakken. Hvor lavt kan man senke stokken før deltakerne faller. Kims lek En lek for å teste hukommelsen. Nødvendig utstyr er diverse naturmateriale. Ti gjenstander fra naturen legges på et oversiktelig underlag. Deltakerne får tid til å se på gjenstandene i for eksempel 1 minutt. Så skal de snu seg bort mens en av gjenstandene fjernes. Oppgaven er å gjette hvilken gjenstand som er tatt bort. Er barna små bør det velges færre gjenstander. Som variasjon kan man legge et klede over alle gjenstandene og barn skal prøve å husk flest mulig. Troll og stein Avhengig av gruppens størrelse velges et passe antall troll, ca 3 på 20 deltagere. Alle løper rundt på et avgrenset område. Når trollene tar på de som ikke er troll blir disse til stein og må sette seg ned på huk. De som ikke er tatt kan befri steinene ved å hoppe bukk over disse. Målet for trollene er å gjøre alle til stein, mens de andre forsøker å befri steinene hele tiden. 17

18 FORSLAG TIL DAGSPROGRAM FJELLTUR. Gruppa ligger fast på samme hytte. Dag Frokost i spisesalen Stående buffè, alle må gjøres oppmerksomme på at de må smøre matpakke og ta med drikke. Spør om alle har sovet godt. Gi beskjed om at vi går ut på dagstur ca 10 eller Dette er også varslet kvelden i forveien og ved oppslag i resepsjonen. Her står det også hva deltagerne må ta med seg på dagsturen Frilek på tunet med barna Aktiv Turstart Turen startes med et rask ferdaråd. Forteller om dagens plan og viser på kartet hvor vi skal gå Ute på tur: Eksempler på aktiviteter underveis: - Barkebåtrace i elva mens vi går nedover. Alle følger med sin egen båt og hjelper den fram. Båten er små pinner. - Steinbowling mens vi venter på de siste etter ca 1 km. - Sniken - Studere blomster, dyr, steiner underveis - Evt. bading - Har med primus lager eks. lapper. Disse spises etter matpakkene. - Frilek - På veien hjem samler vi pene og morsomme ting til naturbilde Lager naturbilde på tunet. Avslutning av dagsturen. Avslutter dagsturen med å se på naturbildene. Gir beskjed når middagen er klar Frilek/avslapning Middag Passe på at alle får gode plasser Aktivitet ute/inne med barna mens de voksne spiser ferdig/kaffe/te. Spill, gjemsel, spørrelek, miming, flasketuten peker på Eventyrstund og god natt. Forteller koselige eventyr. 18

19 OM DNT, DNT OSLO OG OMEGN OG BARNAS TURLAG BARNAS TURLAG TURLEDERHEFTET Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over medlemmer tilknyttet over 120 lokale medlemsforeninger og grupper over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for å bevare natur og kulturverdier. Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs mer enn 500 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper. Det er viktig å merke seg at DNT sentralt er en paraplyorganisasjon for alle landets turistforeninger. DNT Oslo og Omegn er den desidert største medlemsforeningen i DNT med over medlemmer i Oslo og Akershus. Foreningen har ca. 100 turisthytter på fjellet og i Marka. 20 av hyttene er betjente turisthytter og 80 er enkle selvbetjente eller ubetjente hytter. DNT Oslo og Omegn merker ca km sommerruter i fjellet med røde T og ca km stier med blått i Oslomarka. Alt dette gjøres på dugnad. Om vinteren kvistes ca 1800 km vinterruter i fjellet. Foreningen merker ruter og har hytter i følgende områder: Femundsmarka, Alvdal Vestfjell, Rondane, Huldreheimen, Jotunheimen, Skarvheimen, Hardangervidda og i Oslomarka. Barnas Turlag har som målsetning å få flest mulig barn ut på tur. Barna skal læres å ferdes i naturen og bli glad i den. Forskning viser at gode naturopplevelser i barneårene har stor betydning for livsstil senere i livet. Aktivitetene i Barnas Turlag er, som de andre aktivitetene i DNT, lokalt forankret. For medlemmene i Oslo og Akershus er det DNT Oslo og Omegn som tilrettelegger og arrangerer turer/aktiviteter. Dette gjelder både for aktiviteter i nærområdet og på fjellet. Det arrangeres mange ulike turer; ettermiddagsturer, dagsturer, helgeturer med overnatting, ukesturer, og leirer i skoleferiene. På turene/ arrangementene skal natur og kulturopplevelser formidles gjennom lek og aktivitet, med den hensikt å gi barn og voksne varige positive holdninger til naturen. Barnas Turlag i Oslo og Omegn sender årlig ut informasjon om de lokale tilbudene, tilbudene i fjellet, generelle turtips og annen nyttig informasjon til medlemmene. Årets Barnas Turkalender gir kort informasjon om turene i lokalområdet, mens detaljinformasjonen ligger på Barna kan være medlem uavhengig av om foreldrene er medlemmer. 19

20 Fra turledersamlinga på Sæteren Gård november

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no www.dntoslo.no INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass..

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook)

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) 1 Innhold «Hjelp, jeg er blitt prosjektleder for DNB Idrettsleker!»... 3 Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?...

Detaljer

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Ungdomsarbeid omfatter arbeid både med barn og ungdom 17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Med ungdomsarbeid mener vi arbeid med både barn og ungdom. Ungdomsarbeid har vært et av NJFFs viktigste satsingsområder

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Fjellposten OSI Fjell høst 2013

Fjellposten OSI Fjell høst 2013 Fjellposten OSI Fjell høst 2013 Leder Tradisjoner Jeg har ikke vært med i OSI Fjell veldig lenge. Heller ikke er jeg den ivrigste turgåeren her. Men selv uten lang turportefølje, har jeg allerede lagt

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)

Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) Informasjonsperm for ABI Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) ABI -har som oppgave å være en god rekrutteringsarena! Hovedoppgaven for Sjetne IL ABI er å gi barna i alderen 4-10 år en positiv

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. HVORDAN HVOR NÅR PRIS

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. HVORDAN HVOR NÅR PRIS juli/august KILIMANJARO2014 NÅR 29. juli - 10. august PRIS 44.000,- [ 1] HVOR Oppmøte på Gardermoen den 29. juli. Vi flyr via Amsterdam til Tanzania. Når turen er ferdig returnerer vi til Gardermoen på

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014

AFS Vertsfamilie. Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 AFS Vertsfamilie Håndbok for dere som får verden inn i stua 2014 Innhold Om AFS... 4 Forberedelser... 6 Forventninger... 8 Kultur... 11 Interkulturell bevissthet... 17 Tilpasningskurven... 20 Den første

Detaljer

LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX. www.dntoslo.no. Naturopplevelser for livet

LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX. www.dntoslo.no. Naturopplevelser for livet LÆRERVEILEDNING LEK OG LÆR MED LODIN LYNX www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet 2 Lek og lær med Lodin Lynx LEK OG LÆR MED LODIN LYNX Lek og lær med Lodin Lynx er et morsomt og lærerikt uteskole- og

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer