TURLEDERHEFTET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no"

Transkript

1

2 INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass.. 5 Deltakerens ansvar 5 Innkvartering på betjente hytter 5 Innkvartering på selvbetjente hytter. 6 Avbrytelse av turen.. 6 Utlegg legebesøk.. 6 Lojalitet 6 Trivsel. 6 Alkohol 7 Bilder fra turen. 7 Avslutning av turen.. 7 Etter turen.. 7 Turleder-rapport. 7 Vilkår for turledere 7 Sikkerhet/Førstehjelp 8 Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn. 8 Turlederforsikring 9 Instruks for turledere.. 9 Viktig informasjon fellesturer for deltakerne. 10 Generelle vilkår for deltakelse på fellestur 13 DNT, DNT Oslo og Omegn.. 16 Oppdatert februar

3 VELKOMMEN SOM TURLEDER Turlederen er DNT Oslo og Omegn s ansikt utad og har en viktig rolle som DNT-ambassadør og for at turen blir vellykket. For DNT Oslo og Omegn som arrangør er det viktig at våre ledere er dyktige og ansvarsbevisste. Som turleder på DNT Oslo og Omegn sine fellesturer har du et stort ansvar og mange viktige arbeidsoppgaver. I dette heftet har vi samlet nyttig informasjon om dine plikter som turleder og praktisk informasjon. Du bør lese igjennom heftet før hver tur. Mer utfyllende informasjon om turlederrollen finner du i Håndbok for turledere. Mer informasjon om DNT og DNT Oslo og Omegn finner du på våre nettsider og i brosjyrene Dette er DNT. Det er viktig at våre turledere har god kjennskap til foreningen da det stadig dukker opp deltagere på våre arrangementer med liten kjennskap til foreningen. Friluftsliv er glede! Som turleder er det viktig å formidle turglede til deltagerne. Det er også viktig å kose seg på tur som turleder. Turlederens turglede og entusiasme smitter lett over på deltagerne. Det samme gjør dessverre turlederens usikkerhet og stress, men dette kan man heldigvis lett unngå ved å forberede seg godt. Nøkkelen til en vellykket tur for både deltagere og turleder er nesten alltid gode forberedelser og god planlegging. Ikke nøl med å kontakte oss på kontoret hvis det er noe du lurer på. God tur og lykke til som leder! 3

4 TURLEDERORIENTERING Dette er en orientering for turledere på DNT Oslo og Omegns turer. Det er viktig at du leser den nøye og følger den. Eventuelle problemer eller uklarheter kan oppklares ved henvendelse til Aktivitetsavdelingen. Som turleder er du ansvarlig for at du får med det utstyret som er nevnt i instruksen. FØR TUREN Turprogram Les nøye gjennom programmet for din tur, både i papirprogrammet «Turtid Vinter» og «Turtid Sommer» og på våre nettsider Det er viktig at turen i størst mulig grad stemmer overens med det som står i programmet. Les også den engelske versjonen hvis det er en «engelskspråklige» tur. Risikovurdering av fellesturer og kurs Sammen med turlederbekreftelsen får du tilsendt et skjema for Risikovurdering av fellesturer og kurs. Turleder plikter å sette seg inn i turens risikomomenter før turstart. Frammøte Turleder må møte senest 20 minutter før avgang. Etter hvert som deltakerne kommer, krysses de av på turlederens liste og henvises inn på bussen eller til de reserverte plasser i toget. På turer som benytter tog møter turleder inne i avgangshallen på Oslo S ved nedgangen til plattformen. På turer som benytter buss møter turleder ved utgangen til plattformen for avgående buss på Bussterminalen Galleri Oslo. Avgangene kunngjøres på monitorer i avgangshallen. Turleder må gjøre seg lett synlig. Ta på turlederjakke, og still deg på et sted det er lett for deltagerne å se deg. Turlederen skal håndhilse på alle og ønske dem velkommen. Billetter På de fleste togstrekninger kan man nå reise billettløst. Det innebærer at dere ikke lenger får utdelt togbilletter fra oss, kun en bekreftelse på vogn-, sete- og ref.nr./lisanummer. (Unntak på Flåmsbanen og Skien-Lillehammer-toget.) Konduktøren har registrert billettbestillingen under DNT Oslo og Omegn. Det nye systemet gjør det mulig å gjøre endringer på billettbestillingen tett opp til avgang. Hvis antall deltagere avviker fra passasjerlisten, skal turleder ringe DNT Oslo og Omegn eller NSB på telefon (tastevalg 2) (tastevalg 3 er i arbeidstid) og avbestille det antallet som er til overs. Oppgi ref.nr/lisa nr og gjør endringene. På turer som benytter DNT-buss har gruppen ikke billett og det skal ikke skrives ut rekvisisjon; bussjåføren har passasjerliste. Ved reise med Valdresekspressen til Tyin/Øvre Årdal og Fagernes/Gjendesheim og andre busser benyttes. Rekvisisjonsboken På andre omslagside i rekvisisjonsboken står en veiledning i bruk og utfylling av rekvisisjonene. Dere skal verken motta eller undertegne regninger eller selv legge ut beløp av betydning. Det anbefales å gjøre opp på hytta kvelden før avreise. OBS: Proviantuttak på selvbetjeningshytter skal ikke føres ved opphold på hytter som eies av DNT Oslo og Omegn. Her er det tilstrekkelig å fylle ut rekvisisjonen med antall i rubrikkene losji, frokost, niste og middag. 4

5 Reiseplan Alle turledere får en reiseplan hvor eksakte avreise- og ankomsttider for kommunikasjonsmidler og på hyttene står oppført (vedlagt i turledermappa). Hvis tidene i reiseplanen ikke stemmer må dere gi beskjed til DNT Oslo og Omegn i turlederrapporten. Feil som kan ha stor betydning for etterfølgende turer bør meldes hurtigst mulig pr. telefon til DNT Oslo og Omegn. Hyttene har laget mat og reservert senger, derfor må ikke turplanen endres uten tvingende grunn. (Se pkt 6 i Instruks for ledere. ) Hvis turen likevel må legges om, skal hyttene og DNT Oslo og Omegn v/aktivitetsavdelingen gis beskjed. UNDERVEIS PÅ TUREN Informasjon Turleder skal til en hver tid sørge for at deltagerne er godt nok informert om programmet for turen/dagen og praktiske forhold. Dagsrytmen Turleder bestemmer dagen før, tid for neste dags avmarsj fra hytta. Frokost på de betjente hyttene serveres vanligvis fra kl Ankomst til neste hytte skal være i god tid før middag, som vanligvis starter mellom kl. 18 og 19. Hovedrast der alle deltakere bør samles, blir tatt omtrent midtveis. Kart og kompass Bruk kartet aktivt under hele turen. Orienter deltakerne om hvor de befinner seg på kartet, slik at de selv lærer seg å lese kart og bruke det aktivt selv på egne turer. Deltakerens ansvar Se Generelle vilkår bakerst i heftet. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNT Oslo og Omegn. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Vi gjør oppmerksom på at dette er siste utvei. Prøv å finne andre løsninger først. Kunden finner våre «Generelle vilkår» på nettsidene Innkvartering på betjente hytter Turlederen må presentere seg og markere seg overfor vertskap/betjening på hyttene. Få rede på om det er spesielle spisetider, forholdsregler, rutiner og bestemmelser og fortell dette videre til deltakerne. Husk at du som turleder er representant for DNT Oslo og Omegn og skal være bindeleddet mellom hytta og deltakerne. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose på fortrinnsvis fire- til sekssengsrom, hvis ikke annet er spesifisert i programmet. Dette gjelder også turleder. Enkelte dager blir hyttene overfylte og da er det viktig at også du bidrar til å finne gode løsninger. Løsningen kan da bli sovesal eventuelt madrass på rommene dere blir tildelt. På betjente hytter hvor gruppen ligger to døgn eller mer, beholdes reserverte senger også øvrige netter. Dusj er ikke inkl. i prisen, og betales av den enkelte. Hvis noen i gruppa har behov for spesiell diett, (vegetar, glutenfritt o.lign), så minn betjeningen på dette ved ankomst. 5

6 Innkvartering på selvbetjeningshyttene Skriv alltid gruppen inn i besøksprotokollen. Ved ankomst på selv- og ubetjente hytter er det turlederen sitt ansvar at gruppa med alle navn skrives inn i hytteprotokollen med henvisning til nummer på rekvisisjon, som alltid skal legges i safen på hytta. Fordeling av senger På hytter uten hyttevakt er det turleder som er ansvarlig for fordeling av senger til gruppa. Prøv å finne smidige løsninger i forhold til romfordeling som også ivaretar de andre gjestene. Sørg for at hyttereglene overholdes og at eventuelle andre gjester også har det bra. Medlemmer over 60 år som ankommer hytta før kl og familier med barn under 12 år har fortrinnsrett på sengeplass. Dette gjelder både vanlige gjester og de som er en del av turfølget. Husk at grupper ikke har forhåndsreservert sengeplass. På hytte med hyttevakter vil disse fordele sengeplasser. Mat på selvbetjeningshyttene På under Fjellhyttene, vil du finne oversikt over det matutvalget som finnes på selvbetjeningshyttene. Husk at plassering av matlager/proviantrom vil variere på de ulike hyttene, slik at det på enkelte hytter er kun ett matlager, mens på andre hytter kan det være fordelt i begge hyttene. Avbrytelse av turen Hvis en deltaker avbryter turen, må de selv betale hjemreisen. DNT Oslo og Omegn refunderer ikke deler av turen som deltaker pga avbrudd ikke deltok på. I slike tilfeller henvises til deltakerens private reiseforsikring, DNT Oslo og Omegn er heller ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. Utlegg legebesøk Utlegg for reise til lege underveis på turen må den enkelte deltaker selv bekoste. (Husk kvittering for eventuelt oppgjør m/forsikringsselskap). I nød, når sykebil/helikopter rekvireres, dekkes dette av staten uansett deltakers nasjonalitet. Lojalitet Vi forventer at alle våre ledere er 100% lojale utad. Snakk varmt om DNTs fellesturer til deltagerne. Sørg for at alle deltagerne vet at de er på en tur i regi av DNT Oslo og Omegn. Er det ting du er misfornøyd med i forhold til din tur eller Turistforeningen generelt, må det tas opp med oss i Aktivitetsavdelingen eller daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Trivsel Som turleder spiller du en viktig rolle når det gjelder deltakernes trivsel. Det er viktig å påse at ingen av turdeltakerne faller utenfor fellesskapet. Favoriser ikke de kjekkeste eller sprekeste deltakerne. Forsøk å tine opp de beskjedne. Turfølget må ikke dominere på hyttene. Husk at fellesturen ikke har krav på særbehandling framfor andre gjester. Turleder avgjør om noen har for tung sekk, og unødvendig utstyr sendes i så fall hjem på den enkelte deltakers regning. 6

7 Alkohol Foreningen forutsetter at turleder viser måtehold. Turleder skal til enhver tid være i stand til å opptre resolutt og handlekraftig; kritiske akuttsituasjoner kan oppstå når som helst på døgnet. For ledere av fellesturer i regi av Barnas Turlag og DNT Ung Oslo gjelder egne regler. Bilder fra turen Vi oppfordrer turlederne til å ta bilder fra turene i fjellet. Vi bygger opp et bildearkiv i DNT Oslo og Omegn. Bildene bruker vi til å legge ut på internettsidene våre, til turprogrammene og til nyheter ol. Deltakerne har fått følgende informasjon på våre nettsider: Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter Avslutning av turen Turleder skal sørge for at turen avsluttes på en slik måte at alle deltagerne får sagt takk for turen og tatt avskjed med hverandre. ETTER TUREN Turlederrapport Turleder skal gi Aktivitetsavdelingen en rapport umiddelbart etter endt tur. En rapport til besvarelse sendes pr e-post til hovedturleder på hver tur.. Denne vil turleder motta etter endt tur. Er det flere turledere på samme tur, vil hovedturledere motta hovedrapport pr e-post og medturleder vil motta en kortere versjon. Det er viktig at du har oppgitt din epostadresse. Det er viktig at du i løpet av turen noterer deg saker som bør komme med i rapporten. Noter: deltakere møter ikke fram/møter annet sted enn oppgitt og eventuelt avbryter turen. eventuelle nødvendige omlegginger av turen hvordan turen stemte med programmet: - tider billetter bestillinger. Viktig å rapportere, da dette kan få betydning for etterfølgende turer. mangler på hyttene, kvisting eller merking av stier. skader/ulykker/sykdom blant deltakere/turleder underveis på turen VILKÅR FOR TURLEDERE Turleder har fri reise og fri tur. Turleder får dekket reise på billigste måte fra/til hjemsted til startsted/sluttsted for turen mot framlegging av billetter vedlagt reiseregning, maks kr Reiseregningsskjema ligger i turledermappen som alle får før turstart. Aktive turledere vil oppnå følgende fordeler: 1. En (1) sterkt rabattert overnatting på DNT Oslo og Omegns hytter (ikke Kobberhaughytta) pr. turleder-dag (dvs 90% på betjente hytter og 100% på selvbetjente og ubetjente hytter). Rabatten kan også gjelde andre i turleders reisefølge. Turleder gis anledning til å gi bonger videre til familiemedlemmer/nære venner dersom turleder ikke har anledning til å benytte disse selv. Rabatten gjelder for turlederåret, samt de to påfølgende år. 7

8 Rabatten håndteres ved at turleder får utlevert en overnattingsbong pr. turleder-dag, som benyttes som betalingsmiddel på hyttene. Bongene utleveres kun samtidig som materiell for turen gis turleder, dvs et par dager før turen går. Merk: Bonger benyttes kun på DNT Oslo og Omegns hytter og ikke på andre medlemsforeningers hytter. Viktig at du leverer turlederbong ved ankomst på betjente hytter. 2. Turlederrabatt i Turinformasjonen. Rabatten gjelder det året du leder en tur. Du må kunne henvise til tur du er satt opp på for å få rabatten. Info. om varene, se Kjøp varer ved oppmøte i Storgaten 3, eller bestill på tlf eller e-post til: 3. Turlederpris (nettopris) på fellesturer. Rabatten gjelder det året du leder en tur. Du får rabatt som deltaker på foreningens fellesturer både i Norge og i utland. En person (familie eller nær venn av turleder) kan også få rabatt som deltaker på turlederens egen tur. Turleder må henvende seg til aktivitetsavdelingen for å få denne rabatten. SIKKERHET/FØRSTEHJELP Du må sørge for at du har nødvendig kompetanse innenfor førstehjelp. Å ha gjennomført et 16 timers førstehjelpskurs er obligatorisk for alle turledere, og kunnskapene bør jevnlig oppdateres. Ta alltid med førstehjelpsutstyr. Turleder er til en hver tid ansvarlig for å ivareta sikkerheten for hele gruppen. Turleder må til en hver tid ha god oversikt. Dette gjelder både i forhold til hvor deltagerne befinner seg, og deres fysiske og psykiske tilstand. Skulle ulykken være ute Hvis det skjer ulykker som du ikke selv kan takle, er det viktig at medisinsk nødtelefon/ politi/lensmann blir kontaktet så snart som mulig. Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varslingen skje gjennom nærmeste politimyndighet. POLITI 112/ (hvis det ikke står om livet) MEDISINSK NØDTELEFON 113 Varslingen må inneholde: HVA er skjedd, NÅR er dette skjedd, og HVOR er dette skjedd. Ved ulykker hvor det offentlige hjelpeapparatet kobles inn skal turlederen varsle DNT Oslo og Omegn v/daglig leder snarest. Henvendelser fra presse, pårørende og andre skal henvises til daglig leder eller politiet. Dette er det svært viktig å merke seg da det kan bli stor pågang fra presse i forbindelse med en ulykke. Turleder skal ikke uttale seg til pressen uten at det er avklart med DNT Oslo og Omegn. Det er politiets oppgave å gi opplysninger om årsak, skyld, hendelsesforløpet, navn på omkomne eller skadede og andre foreliggende fakta. Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn: det skal alltid varsles minst en person fra DNT Oslo og Omegn. Daglig leder Henning Hoff Wikborg Avdelingsleder Aktivitetsavdelingen Margrethe Assev Informasjonsansvarlig Kari Merete Horne

9 TURLEDERFORSIKRING DNT har forsikret ledere som er medlem av Norsk Folketrygd mot ulykke med følgende satser: Reisegods: kr ,- Reiseulykke v/død og invaliditet kr ,- Forsikringen dekker også reisesyke med hjemreise: ubegrenset sum Vi gjør spesielt oppmerksom på at reiseulykkesforsikringen ikke gjelder for personer over 75 år, og ved fylte 67 år blir forsikringssummen begrenset til kr ,- ved død/invaliditet. Turledere som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, dvs. bosatt i utlandet, har bare dekning for reisegods og må selv sørge for ulykkesforsikring i sitt hjemland. Mot framvisning av kvittering vil DNT Oslo og Omegn dekke utgiftene til en slik forsikring. I tillegg har foreningen en ansvarsforsikring som vil dekke DNT/turleder for eventuelle krav deltakere måtte kunne gjøre gjeldende etter ulykker. Reiseansvar kr ,- INSTRUKS FOR TURLEDERE PÅ DNT Oslo og Omegns FELLESTURER OG KURS 1. Turleder fungerer som DNT Oslo og Omegns representant på turen. Dersom turen er satt opp med flere ledere, bestemmer DNT Oslo og Omegn hvem av dem som skal være ansvarlig leder. 2. DNT Oslo og Omegn skal gi turleder detaljert informasjon om turopplegget. Dette er særlig viktig på mer krevende turer. 3. Turleder skal ved turens begynnelse gi en alminnelig orientering om turopplegget. Han/hun samler gruppen hver KVELD og gjennomgår neste dags rute samt evaluerer dagens tur. Turlederen bør opplyse om: a) Planlagt rute, turens lengde, om lende, hva slags vær og føreforhold gruppen kan vente seg og om tidspunkt for avgang. b) Nødvendig og hensiktsmessig utstyr/bekledning. På sommertur er det minst: sovepose, liggeunderlag og vindsekk. På vintertur er det i tillegg spade. Husk å supplere etter «pakkelisten for turledere» som er beskrevet i Turlederboka på side 110. c) Dersom turopplegget må endres, bør deltakerne rådspørres. Turlederen må legge fram konkrete alternativ. Det er lederen som fatter den endelige avgjørelse. 4. Turleder skal så godt han/hun kan vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener bør stilles for vedkommende tur, kan nektes videre deltakelse. 5. Turlederens vesentligste oppgave under turen er til enhver tid å ha gruppens sikkerhet og trivsel for øyet. 6. Turleder er pålagt å sørge for en forsvarlig gjennomføring av turen. Han skal følge det program som DNT Oslo og Omegn har satt opp, såfremt dette ikke medfører særlig fare for deltakere pga. skader blant gruppens deltakere eller leder(e), uvær, rasfare eller uventede hendinger. 9

10 7. Turleder skal til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, vanskelig terreng eller når lederen ellers finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Under slike forhold kan det være praktisk at lederen utpeker en eller flere av deltakerne til å ta teten og noen til å passe på køen. Dette gir lederen mulighet til å bevege seg fritt i gruppen og hjelpe til der det er nødvendig. Men husk at dette ikke er noen ansvarsdeling, bare en praktisk ordning. 8. Deltakere som ikke vil gjennomføre en tur, men f.eks. returnere til en hytte innen rimelig avstand fra denne, kan gis tillatelse til dette på eget ansvar, når dette etter lederens mening er forsvarlig. 9. Turfølget må ikke dominere på hyttene. Husk at gruppen ikke har krav på særbehandling framfor andre gjester. 10. Turlederen skal sende en turlederrapport til DNT Oslo og Omegn umiddelbart etter turens slutt. Rapportskjema blir sendt turlederne elektronisk til de som har e-postadresse, og skal besvares snarest mulig. Hvis det er mer enn en turleder med på turen, sendes rapportskjema kun til hovedleder. Spesielt er DNT Oslo og Omegn interessert i forhold som kan få betydning for andre og senere turer. Dersom det er skjedd uhell under turen, skal det skrives detaljert redegjørelse (se siste punkt i rapporten) 11. På breer og i eksponert terreng gjelder samme sikkerhetsrutiner som på bre- og fjellsportkurs. Lederen skal kontrollere at innbinding i tau er gjort forsvarlig. Lederen må selv ha, eller sørge for at andre i taulaget har og kan bruke det nødvendige sikringsutstyr som turens vanskelighetsgrad tilsier. 12. Turleder på vinterturer må ha med seg liggeunderlag og sovepose, og i tillegg få med følgende sikringsutstyr fra DNT Oslo og Omegn: En spade, en sondestang, en bivuakk- /vindsekk og en førstehjelpspose. Hvis ønskelig kan turleder få med seg flere spader og vindsekker. 13. Av hensyn til eventuelle redningsaksjoner må endringer av oppsatt rute meldes til hytteverter på den hytte man går ut fra eller skriftlig beskjed legges igjen på selv- og ubetjente hytter. Vesentlige endringer av ruten og meldinger om alvorlige uhell skal gis til DNT Oslo og Omegns administrasjon snarest mulig. VIKTIG INFORMASJON FELLESTURER - FOR DELTAGERNE Alle deltakere skal ha kjennskap til Generelle vilkår for fellesturer og Viktig informasjon for sommer/vinterturer. Dette er viktig informasjon som gjelder alle fellesturer. Turleder må derfor også ha lest denne informasjonen og være innforstått med innholdet. Egne vilkår gjelder for utenlandsturer. En tur som passer for deg Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, er det viktig at du finner en tur som passer for deg og den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler vi gjerne en kortere tur, merket med en eller to støvler. Snakk gjerne med Turinformasjonen i DNT Oslo og Omegn hvis du er i tvil. Hva med turer for barna? 10

11 Vi kan tilby mange morsomme og spennende turer for barn og familier. Vil du ha med dine og/eller «lånte» barn på de øvrige turene, gir vi 50 % rabatt for barn under 13 år på turer i Sør- Norge. Forberedelser Hvem har ikke lagt ut på lengre turer for derved å finne ut at formen er for dårlig? Det er lurt å investere i oppbygging av formkurven i god tid før fjellturen. Det er god mosjon å gå på tur, bedre enn mange tror. Det er ikke så mye som skal til, men husk at en fjelltur med sekk blir mye hyggeligere når du føler at formen «sitter». Klær og utstyr Det er viktig å ha med gode klær for alle værtyper når du skal til fjells om sommeren/vinteren. De bør være funksjonelle og kjennes behagelige for deg å gå med. Med så mange forskjellige stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen. Husk kart og kompass Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis fra DNT Oslo og Omegns kontor. Under hver enkelt turbeskrivelse på internett finner du hvilke detaljerte kart du har bruk for. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom og nyttig på senere turer. Kartene kan du kjøpe i Turinformasjonen. Turleder Turene ledes av fjellfolk som har solid erfaring og har gjennomført DNTs turlederkurs eller tilsvarende. Staben av turledere er ikke profesjonelle i den forstand at de har føring av grupper i fjellet som yrke. De går som turleder på dugnadsbasis fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre på sine opplevelser. Sikkerhet Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i Norge som er uten mobiltelefondekning, og det betyr at det kan ta tid før hjelp kan komme fram. Hva dekker prisen? Der hvor ikke annet er oppgitt dekker turprisen alle utgifter til mat, overnatting, turleder og evt. reise i henhold til programmet. Overnatting/måltider 11

12 På overnattingsstedene er det reservert seng på fortrinnsvis 4 6 sengsrom. Hyttene er imidlertid åpne for alle, og i perioder med stor trafikk kan også grupper unntaksvis bli henvist til større rom/sovesal. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose hvis ikke annet er oppgitt. Dusj må betales ekstra. På selvbetjeningshyttene er det ikke reservert seng. Her fordeler turleder senger i samråd med andre gjester/hyttevakt. Deltakerne hjelper til med vannhenting, fyring, matlaging, rydding og rengjøring. Selvbetjeningshyttene er i programmet markert med. Overnattingsstedene er røykfrie. Første måltid er middag eller en tallerkenrett på første overnattingssted. Måltidene består av solid frokost, nistepakke, termos med kaffe/te/saft og middag, vanligvis tre retter. Hvis du reiser tidlig om morgenen, kan det være lurt å ta med nistepakke eller kjøpe noe underveis. Frammøtested og tid De som har bestilt turen med reise finner opplysninger om avreisested og -tid under informasjon om turen på og på reisebeviset. Vi gjør spesielt oppmerksom på at oppgitte tider kan ha blitt endret. De riktige tidene skal stå på reisebeviset. Skjer det endringer etter at du har mottatt reisebevis, skal du bli informert om dette på nytt tilsendt reisebevis eller pr telefon. Registrer deg hos turleder senest 20 minutter før tog-/bussavgang før du går om bord i toget eller bussen. Turlederen har med deltakerlister og alle billetter og møter på frammøtestedet med DNT-logo og turlederjakke. Avreiser med: Tog: Avgangshallen på Oslo S ved nedgangen til plattformen til toget. Buss: Avgangshallen Oslo Bussterminal, Oslo, Schweigaardsgt ved utgangen til plattformen til bussen. Se monitor for henvisning til plattform Medlemskap Turene er åpen for alle. Hvis du ikke er medlem av DNT eller en samarbeidende turistforening, betaler du et pristillegg ved påmelding. Hvis du ønsker å tegne medlemskap kan dette gjøres på Påmelding og betaling Påmelding gjøres til DNT Oslo og Omegns Turinformasjon, telefon , telefaks , eller et turistkontor/reisebyrå som DNT Oslo og Omegn har samarbeide med. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Husk alltid å oppgi turnummer, avreisedato, navn, adresse og telefonnummer (dag/kveld) på de personer som blir påmeldt. Fødselsår må oppgis. Etter påmelding vil du få tilsendt to giroer, en for depositum og en for restbeløpet. Vennligst kontroller opplysningene på giroen. Beløpet kan betales med kredittkort eller direkte til konto Du vil ikke få tilsendt noen kvittering. Vær tidlig ute med påmeldingen. Da er du sikrest på å komme med på den turen du helst ønsker. Hunder Hyttene til DNT Oslo og Omegn er delvis tilrettelagt for hunder. Det er allikevel ikke tillatt å ta med hunder på fellesturer. Turinformasjonen De ansatte i DNT Oslo og Omegn har lang erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg gjerne med å finne en tur som passer for deg. I Turinformasjonen kan du kjøpe fjellutstyr, få råd om utstyr og få mer informasjon om fjellturen. 12

13 Bruk av bilder Som deltaker på turer i regi av DNT Oslo og Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder. Engelsk program Også utlendinger setter pris på å vandre i norsk natur. Derfor har vi utarbeidet en kortversjon av programmet på engelsk. Hvis du har bekjente i utlandet som du tror kunne være interessert i å være med på noen av arrangementene, så ta kontakt med oss, og vi sender det engelske programmet via e-post. GENERELLE VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ DNT OSLO OG OMEGNS FELLESTURER Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer. Egne vilkår gjelder for utenlandsturer. DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft , og forskrifter av Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 1. Påmelding/medlemskap Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når depositum er betalt innen fristen. DNT Oslo og Omegn blir bundet når innbetalingen av depositum er mottatt. Ved påmelding senere enn 30 dager før turen starter er påmeldingen umiddelbart bindende. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. 2. Avtale/dokumenter Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av: - Turbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens generelle vilkår. - Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på dntoslo.no. - Ordrebekreftelse/Reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon. 3. Pris Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på dntoslo.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 13

14 14 TURLEDERHEFTET 4. Betaling Ved påmelding får deltakeren tilsendt en ordrebekreftelse/reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. Hvis du er bosatt i utlandet og ikke har tilgang på norsk bankkonto, se pkt. 3 her for dine betalingsmuligheter (informasjon kun på engelsk). 5. Endring av bestilling Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av. Overdragelsen gjelder ikke på turer der flyreise inngår som en del av arrangementet. 6. Forsikringer DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse DNT Oslo og Omegn kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 200,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke. 7.a. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse DNT Oslo og Omegn må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling gjelder: Mer enn 30 dager før avreise: det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per bestilling dager før avreise: arrangøren beholder det innbetalte depositum dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris. 3-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris. 7.b. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. DNT Oslo og Omegn skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren, etter fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,-. 1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og

15 besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn). 2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet. Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves. 8. Avbrudd Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager. 9. Avlysning av arrangement Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne - senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og - senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 10. Endringer av arrangementet Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til foreningens nettsider dntoslo.no 11. Deltakernes ansvar Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. 12. Klager Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet. 13. Forbehold og fotografering Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, 15

16 åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter. DNT, DNT OSLO OG OMEGN Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over medlemmer tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for å bevare natur og kulturverdier. Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs bortimot 500 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag km merkede stier og rundt 7000 km kvisteløyper. Det er viktig å merke seg at DNT sentralt er en paraplyorganisasjon for alle landets turistforeninger. DNT Oslo og Omegn er den desidert største medlemsforeningen i DNT med over medlemmer i Oslo og Akershus. Foreningen har 106 turisthytter på fjellet og i Marka. 22 av hyttene er betjente turisthytter og 84 er selvbetjente eller ubetjente hytter. DNT Oslo og Omegn merker ca km sommerruter i fjellet med røde T og ca km stier med blått i Oslomarka. Alt dette gjøres på dugnad. Om vinteren kvistes ca 2000 km vinterruter i fjellet. Foreningen merker ruter og har hytter i følgende områder: Femundsmarka, Alvdal Vestfjell, Rondane, Huldreheimen, Jotunheimen, Breheimen, Skarvheimen, Hardangervidda, Dovrefjell, Reinheimen og i Oslomarka. 16

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE

TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE TURLEDER- OG AKTIVITETSLEDERHEFTE www.dntoslo.no [Skriv her] INNHOLD: På de neste sidene finner du følgende informasjon: - Velkommen på tur som turleder/aktivitetsleder - Fotokonkurranse for deltakerne

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Viser til hyggelig henvendelse, og har gleden av å bekrefte deres arrangement! Jeg vil minne om

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Mandager kl 09.00 fra Rondvassbu. 4 topper over 2000 meter på en dag!! Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Denne langturen begynner med båt fra Rondvassbu. Vandringen starter ved Rondvatnets

Detaljer

Vi takker for hyggelig henvendelse og bekrefter herved følgende for deres booking på Radisson Blu Resort Trysil.

Vi takker for hyggelig henvendelse og bekrefter herved følgende for deres booking på Radisson Blu Resort Trysil. Til: Aerobatics Club of Norway Att: Morten Belstad Tlf: +47 92024149 E-mail: hmo-bels@online.no Fra: Radisson Blu Resort Trysil Att: Janne Marie Reiersen Trysil, 11. juni 2013 NM I AKRO Ref.: 990971 Vi

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

17 dager med Porto Santo Behandlingsreiser på øya Porto Santo og Madeira

17 dager med Porto Santo Behandlingsreiser på øya Porto Santo og Madeira 17 dager med Porto Santo sreiser på øya Porto Santo og Madeira Smertebehandling på øya Porto Santo i Portugal inkludert tre netter på Madeira MÅLGRUPPEN Målgruppen for smertebehandling på Porto Santo er

Detaljer

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter INNHOLD Om skjemaet Skjemaet sendes til Publisèr turene på nett så raskt som mulig Filnavn / dokumentnavn Si din mening om skjemaet DEL 1 OBLIGATORISK DEL Kontaktinformasjon Beskrivelse Tittel Kort beskrivelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Microkurs i pakkereiseloven! for Innovative Opplevelser!

Microkurs i pakkereiseloven! for Innovative Opplevelser! . Microkurs i pakkereiseloven for Innovative Opplevelser Marie Bergsli Prosjektmedarbeider Innovative Opplevelser Kilde: BIT-Reiseliv nettkurs basert på boken Reisejuss av Rolf Forsdahl, HSH Pakkereiseloven

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

OPPLEVELSER UNDERVEIS

OPPLEVELSER UNDERVEIS ISLAND PROGRAM DAG 1 10.00 Avreise fra Gardermoen med SAS med ankomst Keflavik Lufthavn 11.55. Ved ankomst tar bussen dere direkte til den Blå Lagune for et velkomstbad i surrealistiske og spektakulære

Detaljer

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni JOSTEDALSBREEN April Mai - Juni Bli med på en kryssing av den største isbreen på det europeiske fastlandet! Går du med en drøm om en lengre skitur som Grønland på tvers er dette en ypperlig start. Du trenger

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094 Opptur i Alpene Dette er den ultimate fjellturen for de som liker fordige daler med blomster i alle slags farger, morenerygger, brefall, spisse tinder godt over 4000m, fantastisk utsikt og lange dager.

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS TANNLEGEreiser TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.890,- per person Pris per voksen når to deler rom. Alle bestillinger

Detaljer

Bestilling av overnatting Sætrahytta.

Bestilling av overnatting Sætrahytta. Lund Turist og Sport. jan. 0 rev. Side av Kontaktperson: Klubb, Firma, Privatperson Adresse, postnummer og sted: Bestilling av overnatting Sætrahytta. Mobilnummer: E- post: Antall overnattende: Signer

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Deltakerkontrakt for MH 68 nord, Italia & Lofoten, 2016

Deltakerkontrakt for MH 68 nord, Italia & Lofoten, 2016 Deltakerkontrakt for, Italia & Lofoten, 2016 Velkommen som deltaker i, 2016 - årets råeste event! Les kontrakten på syv sider nøye før dere signerer. Ved spørsmål om kontraktens innhold eller påmeldingen,

Detaljer

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen EIKESDALEN RUNDT Bli med på en norsk 4-dagers randonè tur i traktene rundt Eikesdalsvatnet. En alpin nyhet for deg som er klar for å utvide topptur begrepet til mer enn dagsturer. Eikesdalen Ruta er lagt

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

KLØVERTUNET. aktivitetssenter

KLØVERTUNET. aktivitetssenter KLØVERTUNET aktivitetssenter SOMMEROPPHOLD for barn i alderen 8-12 år KLØVERTUNET på Øydegard tilbyr ferie/aktivitetsopphold med overnatting for barn i alderen 8-12 år. (Uke 27 8-10 år) ( Uke 28 10-12

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter.

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter. BERLIN MARATHON 2013. Velkommen til å bli med på en av høstens store løpsopplevelser BMW Berlin-Marathon. Arrangementet og løpet har en fin atmosfære og løps-traseen er utvilsomt en av de raskeste i verden.

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Bransjenorm ved salg og formidling av pakkereiser og flybilletter over internett.

Bransjenorm ved salg og formidling av pakkereiser og flybilletter over internett. Bransjenorm ved salg og formidling av pakkereiser og flybilletter over internett. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Definisjoner 2.1 Reisearrangør og formidler 2.2 Reisebyrå 2.3 Pakkereise 3. Opplysningsplikt

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Kretsen bestiller felles smøreplass etter. Egen smørebod bestilles til de klubbene som ønsker det. Booking nr: AC9342

Kretsen bestiller felles smøreplass etter. Egen smørebod bestilles til de klubbene som ønsker det. Booking nr: AC9342 RENNINFORMASJON/OVERNATTING MESTERSKAP OG NC-RENN 2013-2014 Ajour pr. 22.09.2013 Dato/arrangør/type renn Overnattingssted/priser Bestilling/ Beitostølen, 22.-24. nov Kretsen har ikke gjort noen felles

Detaljer

VIRGIN LONDON MARATHON 21. APRIL 2013

VIRGIN LONDON MARATHON 21. APRIL 2013 VIRGIN LONDON MARATHON 21. APRIL 2013 Kjære maratonløpere! Rogaland Marathon Tour A/S i samarbeid med Travel @ Event, ønsker dere velkommen til å delta i Virgin London Marathon søndag 21. april 2013. Dette

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett

Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett Februar 2013 Bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23 400 600

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

17 dager med Porto Santo Behandlingsreiser på øya Porto Santo og Madeira

17 dager med Porto Santo Behandlingsreiser på øya Porto Santo og Madeira 17 dager med Porto Santo sreiser på øya Porto Santo og Madeira Smertebehandling på øya Porto Santo i Portugal inkludert tre netter på Madeira MÅLGRUPPEN Målgruppen for smertebehandling på Porto Santo er

Detaljer

Bli med på golftur til Costa Daurada nær Barcelona 12. til 17. mars

Bli med på golftur til Costa Daurada nær Barcelona 12. til 17. mars Bli med på golftur til Costa Daurada nær Barcelona 12. til 17. mars 2015 Sammen med Kristiansand Golfklubb har Din Reisepartner gleden av å arrangere golftur til Costa Daurada området, nær Barcelona i

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 32. HAVNA-KURSET FREDAG 06. FEBRUAR

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Opplevelsestur til Kilimanjaro september 2008

Opplevelsestur til Kilimanjaro september 2008 Opplevelsestur til Kilimanjaro september 2008 Drømmer du om å bestige et virkelig høyt fjell? Kunne du tenke deg å oppleve Afrikas mektige natur og fantastiske dyreliv på nært hold? Har du lyst til å bli

Detaljer

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn

Hyttevakter Rettigheter og refusjon av utgifter Tilsyn Hyttevakter Den Norske Turistforening har over 500 hytter i norske fjell. Det systemet DNT har med selvbetjente hytter er unikt i hele verden og noe DNT er veldig stolte av. Uten den enorme dugnadsinnsatsen

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4406* - 5.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4406* - 5.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4406* - 5.11.2002 REISESYKE Om forsikringen var i kraft, kredittkortbruk. Avt.l. 36 og 37. I mars 99 reiste forsikrede sammen med to kolleger for å delta som mannskap

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER Retningslinjer For tjenestereiser Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra 01.01.2013. RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER OG REGULATIV FOR REISER INNENLANDS RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER 1. Formål

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Gratis basseng fredag fra kl 20.00

Gratis basseng fredag fra kl 20.00 Nord Norsk Turnstevne i Mosjøen 3.-5.juni 2016 Mosjøen IL Turn har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norskturnstevne for ungdom og voksne i Mosjøen 3. til 5. juni 2016. Vi planlegger ei trivelig

Detaljer

TANNLEGETUR TIL VILNIUS

TANNLEGETUR TIL VILNIUS TANNLEGETUR TIL VILNIUS Tannlegetur til Vilnius Økonomipakken Pakkepris: Kr. 990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. *Flybilletter er ikke inkludert! *Disse pakkene kan brukes på valgfri dato. *Merk

Detaljer

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy

Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy Valdres folkehøgskoles sikkerhetspolicy FORBEREDELSER TIL UTENLANDSTURER 1. Formål Å sikre at elever og personalet ikke kommer til skade på turer. 2. Omfang 3. Ansvar og myndighet Skolen har ansvar for

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Bli med på tur til Landssommerstevnet i Finnmark 20. juni 4. juli 2013

Bli med på tur til Landssommerstevnet i Finnmark 20. juni 4. juli 2013 Bli med på tur til Landssommerstevnet i Finnmark 20. juni 4. juli 2013 Reiseledere: Alfhild og Steinar Harila Helga og Kjell Ivar Andersen Hammerfest Kvenmonumentet i Vadsø Bli med på tur til Landssommerstevnet

Detaljer