TURLEDERHEFTET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no"

Transkript

1

2 INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass.. 5 Deltakerens ansvar 5 Innkvartering på betjente hytter 5 Innkvartering på selvbetjente hytter. 6 Avbrytelse av turen.. 6 Utlegg legebesøk.. 6 Lojalitet 6 Trivsel. 6 Alkohol 7 Bilder fra turen. 7 Avslutning av turen.. 7 Etter turen.. 7 Turleder-rapport. 7 Vilkår for turledere 7 Sikkerhet/Førstehjelp 8 Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn. 8 Turlederforsikring 9 Instruks for turledere.. 9 Viktig informasjon fellesturer for deltakerne. 10 Generelle vilkår for deltakelse på fellestur 13 DNT, DNT Oslo og Omegn.. 16 Oppdatert februar

3 VELKOMMEN SOM TURLEDER Turlederen er DNT Oslo og Omegn s ansikt utad og har en viktig rolle som DNT-ambassadør og for at turen blir vellykket. For DNT Oslo og Omegn som arrangør er det viktig at våre ledere er dyktige og ansvarsbevisste. Som turleder på DNT Oslo og Omegn sine fellesturer har du et stort ansvar og mange viktige arbeidsoppgaver. I dette heftet har vi samlet nyttig informasjon om dine plikter som turleder og praktisk informasjon. Du bør lese igjennom heftet før hver tur. Mer utfyllende informasjon om turlederrollen finner du i Håndbok for turledere. Mer informasjon om DNT og DNT Oslo og Omegn finner du på våre nettsider og i brosjyrene Dette er DNT. Det er viktig at våre turledere har god kjennskap til foreningen da det stadig dukker opp deltagere på våre arrangementer med liten kjennskap til foreningen. Friluftsliv er glede! Som turleder er det viktig å formidle turglede til deltagerne. Det er også viktig å kose seg på tur som turleder. Turlederens turglede og entusiasme smitter lett over på deltagerne. Det samme gjør dessverre turlederens usikkerhet og stress, men dette kan man heldigvis lett unngå ved å forberede seg godt. Nøkkelen til en vellykket tur for både deltagere og turleder er nesten alltid gode forberedelser og god planlegging. Ikke nøl med å kontakte oss på kontoret hvis det er noe du lurer på. God tur og lykke til som leder! 3

4 TURLEDERORIENTERING Dette er en orientering for turledere på DNT Oslo og Omegns turer. Det er viktig at du leser den nøye og følger den. Eventuelle problemer eller uklarheter kan oppklares ved henvendelse til Aktivitetsavdelingen. Som turleder er du ansvarlig for at du får med det utstyret som er nevnt i instruksen. FØR TUREN Turprogram Les nøye gjennom programmet for din tur, både i papirprogrammet «Turtid Vinter» og «Turtid Sommer» og på våre nettsider Det er viktig at turen i størst mulig grad stemmer overens med det som står i programmet. Les også den engelske versjonen hvis det er en «engelskspråklige» tur. Risikovurdering av fellesturer og kurs Sammen med turlederbekreftelsen får du tilsendt et skjema for Risikovurdering av fellesturer og kurs. Turleder plikter å sette seg inn i turens risikomomenter før turstart. Frammøte Turleder må møte senest 20 minutter før avgang. Etter hvert som deltakerne kommer, krysses de av på turlederens liste og henvises inn på bussen eller til de reserverte plasser i toget. På turer som benytter tog møter turleder inne i avgangshallen på Oslo S ved nedgangen til plattformen. På turer som benytter buss møter turleder ved utgangen til plattformen for avgående buss på Bussterminalen Galleri Oslo. Avgangene kunngjøres på monitorer i avgangshallen. Turleder må gjøre seg lett synlig. Ta på turlederjakke, og still deg på et sted det er lett for deltagerne å se deg. Turlederen skal håndhilse på alle og ønske dem velkommen. Billetter På de fleste togstrekninger kan man nå reise billettløst. Det innebærer at dere ikke lenger får utdelt togbilletter fra oss, kun en bekreftelse på vogn-, sete- og ref.nr./lisanummer. (Unntak på Flåmsbanen og Skien-Lillehammer-toget.) Konduktøren har registrert billettbestillingen under DNT Oslo og Omegn. Det nye systemet gjør det mulig å gjøre endringer på billettbestillingen tett opp til avgang. Hvis antall deltagere avviker fra passasjerlisten, skal turleder ringe DNT Oslo og Omegn eller NSB på telefon (tastevalg 2) (tastevalg 3 er i arbeidstid) og avbestille det antallet som er til overs. Oppgi ref.nr/lisa nr og gjør endringene. På turer som benytter DNT-buss har gruppen ikke billett og det skal ikke skrives ut rekvisisjon; bussjåføren har passasjerliste. Ved reise med Valdresekspressen til Tyin/Øvre Årdal og Fagernes/Gjendesheim og andre busser benyttes. Rekvisisjonsboken På andre omslagside i rekvisisjonsboken står en veiledning i bruk og utfylling av rekvisisjonene. Dere skal verken motta eller undertegne regninger eller selv legge ut beløp av betydning. Det anbefales å gjøre opp på hytta kvelden før avreise. OBS: Proviantuttak på selvbetjeningshytter skal ikke føres ved opphold på hytter som eies av DNT Oslo og Omegn. Her er det tilstrekkelig å fylle ut rekvisisjonen med antall i rubrikkene losji, frokost, niste og middag. 4

5 Reiseplan Alle turledere får en reiseplan hvor eksakte avreise- og ankomsttider for kommunikasjonsmidler og på hyttene står oppført (vedlagt i turledermappa). Hvis tidene i reiseplanen ikke stemmer må dere gi beskjed til DNT Oslo og Omegn i turlederrapporten. Feil som kan ha stor betydning for etterfølgende turer bør meldes hurtigst mulig pr. telefon til DNT Oslo og Omegn. Hyttene har laget mat og reservert senger, derfor må ikke turplanen endres uten tvingende grunn. (Se pkt 6 i Instruks for ledere. ) Hvis turen likevel må legges om, skal hyttene og DNT Oslo og Omegn v/aktivitetsavdelingen gis beskjed. UNDERVEIS PÅ TUREN Informasjon Turleder skal til en hver tid sørge for at deltagerne er godt nok informert om programmet for turen/dagen og praktiske forhold. Dagsrytmen Turleder bestemmer dagen før, tid for neste dags avmarsj fra hytta. Frokost på de betjente hyttene serveres vanligvis fra kl Ankomst til neste hytte skal være i god tid før middag, som vanligvis starter mellom kl. 18 og 19. Hovedrast der alle deltakere bør samles, blir tatt omtrent midtveis. Kart og kompass Bruk kartet aktivt under hele turen. Orienter deltakerne om hvor de befinner seg på kartet, slik at de selv lærer seg å lese kart og bruke det aktivt selv på egne turer. Deltakerens ansvar Se Generelle vilkår bakerst i heftet. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNT Oslo og Omegn. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Vi gjør oppmerksom på at dette er siste utvei. Prøv å finne andre løsninger først. Kunden finner våre «Generelle vilkår» på nettsidene Innkvartering på betjente hytter Turlederen må presentere seg og markere seg overfor vertskap/betjening på hyttene. Få rede på om det er spesielle spisetider, forholdsregler, rutiner og bestemmelser og fortell dette videre til deltakerne. Husk at du som turleder er representant for DNT Oslo og Omegn og skal være bindeleddet mellom hytta og deltakerne. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose på fortrinnsvis fire- til sekssengsrom, hvis ikke annet er spesifisert i programmet. Dette gjelder også turleder. Enkelte dager blir hyttene overfylte og da er det viktig at også du bidrar til å finne gode løsninger. Løsningen kan da bli sovesal eventuelt madrass på rommene dere blir tildelt. På betjente hytter hvor gruppen ligger to døgn eller mer, beholdes reserverte senger også øvrige netter. Dusj er ikke inkl. i prisen, og betales av den enkelte. Hvis noen i gruppa har behov for spesiell diett, (vegetar, glutenfritt o.lign), så minn betjeningen på dette ved ankomst. 5

6 Innkvartering på selvbetjeningshyttene Skriv alltid gruppen inn i besøksprotokollen. Ved ankomst på selv- og ubetjente hytter er det turlederen sitt ansvar at gruppa med alle navn skrives inn i hytteprotokollen med henvisning til nummer på rekvisisjon, som alltid skal legges i safen på hytta. Fordeling av senger På hytter uten hyttevakt er det turleder som er ansvarlig for fordeling av senger til gruppa. Prøv å finne smidige løsninger i forhold til romfordeling som også ivaretar de andre gjestene. Sørg for at hyttereglene overholdes og at eventuelle andre gjester også har det bra. Medlemmer over 60 år som ankommer hytta før kl og familier med barn under 12 år har fortrinnsrett på sengeplass. Dette gjelder både vanlige gjester og de som er en del av turfølget. Husk at grupper ikke har forhåndsreservert sengeplass. På hytte med hyttevakter vil disse fordele sengeplasser. Mat på selvbetjeningshyttene På under Fjellhyttene, vil du finne oversikt over det matutvalget som finnes på selvbetjeningshyttene. Husk at plassering av matlager/proviantrom vil variere på de ulike hyttene, slik at det på enkelte hytter er kun ett matlager, mens på andre hytter kan det være fordelt i begge hyttene. Avbrytelse av turen Hvis en deltaker avbryter turen, må de selv betale hjemreisen. DNT Oslo og Omegn refunderer ikke deler av turen som deltaker pga avbrudd ikke deltok på. I slike tilfeller henvises til deltakerens private reiseforsikring, DNT Oslo og Omegn er heller ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. Utlegg legebesøk Utlegg for reise til lege underveis på turen må den enkelte deltaker selv bekoste. (Husk kvittering for eventuelt oppgjør m/forsikringsselskap). I nød, når sykebil/helikopter rekvireres, dekkes dette av staten uansett deltakers nasjonalitet. Lojalitet Vi forventer at alle våre ledere er 100% lojale utad. Snakk varmt om DNTs fellesturer til deltagerne. Sørg for at alle deltagerne vet at de er på en tur i regi av DNT Oslo og Omegn. Er det ting du er misfornøyd med i forhold til din tur eller Turistforeningen generelt, må det tas opp med oss i Aktivitetsavdelingen eller daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Trivsel Som turleder spiller du en viktig rolle når det gjelder deltakernes trivsel. Det er viktig å påse at ingen av turdeltakerne faller utenfor fellesskapet. Favoriser ikke de kjekkeste eller sprekeste deltakerne. Forsøk å tine opp de beskjedne. Turfølget må ikke dominere på hyttene. Husk at fellesturen ikke har krav på særbehandling framfor andre gjester. Turleder avgjør om noen har for tung sekk, og unødvendig utstyr sendes i så fall hjem på den enkelte deltakers regning. 6

7 Alkohol Foreningen forutsetter at turleder viser måtehold. Turleder skal til enhver tid være i stand til å opptre resolutt og handlekraftig; kritiske akuttsituasjoner kan oppstå når som helst på døgnet. For ledere av fellesturer i regi av Barnas Turlag og DNT Ung Oslo gjelder egne regler. Bilder fra turen Vi oppfordrer turlederne til å ta bilder fra turene i fjellet. Vi bygger opp et bildearkiv i DNT Oslo og Omegn. Bildene bruker vi til å legge ut på internettsidene våre, til turprogrammene og til nyheter ol. Deltakerne har fått følgende informasjon på våre nettsider: Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter Avslutning av turen Turleder skal sørge for at turen avsluttes på en slik måte at alle deltagerne får sagt takk for turen og tatt avskjed med hverandre. ETTER TUREN Turlederrapport Turleder skal gi Aktivitetsavdelingen en rapport umiddelbart etter endt tur. En rapport til besvarelse sendes pr e-post til hovedturleder på hver tur.. Denne vil turleder motta etter endt tur. Er det flere turledere på samme tur, vil hovedturledere motta hovedrapport pr e-post og medturleder vil motta en kortere versjon. Det er viktig at du har oppgitt din epostadresse. Det er viktig at du i løpet av turen noterer deg saker som bør komme med i rapporten. Noter: deltakere møter ikke fram/møter annet sted enn oppgitt og eventuelt avbryter turen. eventuelle nødvendige omlegginger av turen hvordan turen stemte med programmet: - tider billetter bestillinger. Viktig å rapportere, da dette kan få betydning for etterfølgende turer. mangler på hyttene, kvisting eller merking av stier. skader/ulykker/sykdom blant deltakere/turleder underveis på turen VILKÅR FOR TURLEDERE Turleder har fri reise og fri tur. Turleder får dekket reise på billigste måte fra/til hjemsted til startsted/sluttsted for turen mot framlegging av billetter vedlagt reiseregning, maks kr Reiseregningsskjema ligger i turledermappen som alle får før turstart. Aktive turledere vil oppnå følgende fordeler: 1. En (1) sterkt rabattert overnatting på DNT Oslo og Omegns hytter (ikke Kobberhaughytta) pr. turleder-dag (dvs 90% på betjente hytter og 100% på selvbetjente og ubetjente hytter). Rabatten kan også gjelde andre i turleders reisefølge. Turleder gis anledning til å gi bonger videre til familiemedlemmer/nære venner dersom turleder ikke har anledning til å benytte disse selv. Rabatten gjelder for turlederåret, samt de to påfølgende år. 7

8 Rabatten håndteres ved at turleder får utlevert en overnattingsbong pr. turleder-dag, som benyttes som betalingsmiddel på hyttene. Bongene utleveres kun samtidig som materiell for turen gis turleder, dvs et par dager før turen går. Merk: Bonger benyttes kun på DNT Oslo og Omegns hytter og ikke på andre medlemsforeningers hytter. Viktig at du leverer turlederbong ved ankomst på betjente hytter. 2. Turlederrabatt i Turinformasjonen. Rabatten gjelder det året du leder en tur. Du må kunne henvise til tur du er satt opp på for å få rabatten. Info. om varene, se Kjøp varer ved oppmøte i Storgaten 3, eller bestill på tlf eller e-post til: 3. Turlederpris (nettopris) på fellesturer. Rabatten gjelder det året du leder en tur. Du får rabatt som deltaker på foreningens fellesturer både i Norge og i utland. En person (familie eller nær venn av turleder) kan også få rabatt som deltaker på turlederens egen tur. Turleder må henvende seg til aktivitetsavdelingen for å få denne rabatten. SIKKERHET/FØRSTEHJELP Du må sørge for at du har nødvendig kompetanse innenfor førstehjelp. Å ha gjennomført et 16 timers førstehjelpskurs er obligatorisk for alle turledere, og kunnskapene bør jevnlig oppdateres. Ta alltid med førstehjelpsutstyr. Turleder er til en hver tid ansvarlig for å ivareta sikkerheten for hele gruppen. Turleder må til en hver tid ha god oversikt. Dette gjelder både i forhold til hvor deltagerne befinner seg, og deres fysiske og psykiske tilstand. Skulle ulykken være ute Hvis det skjer ulykker som du ikke selv kan takle, er det viktig at medisinsk nødtelefon/ politi/lensmann blir kontaktet så snart som mulig. Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varslingen skje gjennom nærmeste politimyndighet. POLITI 112/ (hvis det ikke står om livet) MEDISINSK NØDTELEFON 113 Varslingen må inneholde: HVA er skjedd, NÅR er dette skjedd, og HVOR er dette skjedd. Ved ulykker hvor det offentlige hjelpeapparatet kobles inn skal turlederen varsle DNT Oslo og Omegn v/daglig leder snarest. Henvendelser fra presse, pårørende og andre skal henvises til daglig leder eller politiet. Dette er det svært viktig å merke seg da det kan bli stor pågang fra presse i forbindelse med en ulykke. Turleder skal ikke uttale seg til pressen uten at det er avklart med DNT Oslo og Omegn. Det er politiets oppgave å gi opplysninger om årsak, skyld, hendelsesforløpet, navn på omkomne eller skadede og andre foreliggende fakta. Nøkkelpersoner i DNT Oslo og Omegn: det skal alltid varsles minst en person fra DNT Oslo og Omegn. Daglig leder Henning Hoff Wikborg Avdelingsleder Aktivitetsavdelingen Margrethe Assev Informasjonsansvarlig Kari Merete Horne

9 TURLEDERFORSIKRING DNT har forsikret ledere som er medlem av Norsk Folketrygd mot ulykke med følgende satser: Reisegods: kr ,- Reiseulykke v/død og invaliditet kr ,- Forsikringen dekker også reisesyke med hjemreise: ubegrenset sum Vi gjør spesielt oppmerksom på at reiseulykkesforsikringen ikke gjelder for personer over 75 år, og ved fylte 67 år blir forsikringssummen begrenset til kr ,- ved død/invaliditet. Turledere som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, dvs. bosatt i utlandet, har bare dekning for reisegods og må selv sørge for ulykkesforsikring i sitt hjemland. Mot framvisning av kvittering vil DNT Oslo og Omegn dekke utgiftene til en slik forsikring. I tillegg har foreningen en ansvarsforsikring som vil dekke DNT/turleder for eventuelle krav deltakere måtte kunne gjøre gjeldende etter ulykker. Reiseansvar kr ,- INSTRUKS FOR TURLEDERE PÅ DNT Oslo og Omegns FELLESTURER OG KURS 1. Turleder fungerer som DNT Oslo og Omegns representant på turen. Dersom turen er satt opp med flere ledere, bestemmer DNT Oslo og Omegn hvem av dem som skal være ansvarlig leder. 2. DNT Oslo og Omegn skal gi turleder detaljert informasjon om turopplegget. Dette er særlig viktig på mer krevende turer. 3. Turleder skal ved turens begynnelse gi en alminnelig orientering om turopplegget. Han/hun samler gruppen hver KVELD og gjennomgår neste dags rute samt evaluerer dagens tur. Turlederen bør opplyse om: a) Planlagt rute, turens lengde, om lende, hva slags vær og føreforhold gruppen kan vente seg og om tidspunkt for avgang. b) Nødvendig og hensiktsmessig utstyr/bekledning. På sommertur er det minst: sovepose, liggeunderlag og vindsekk. På vintertur er det i tillegg spade. Husk å supplere etter «pakkelisten for turledere» som er beskrevet i Turlederboka på side 110. c) Dersom turopplegget må endres, bør deltakerne rådspørres. Turlederen må legge fram konkrete alternativ. Det er lederen som fatter den endelige avgjørelse. 4. Turleder skal så godt han/hun kan vurdere hver enkelt deltakers forutsetninger med hensyn til den enkeltes og gruppens sikkerhet. Deltakere som klart ikke fyller de krav som lederen mener bør stilles for vedkommende tur, kan nektes videre deltakelse. 5. Turlederens vesentligste oppgave under turen er til enhver tid å ha gruppens sikkerhet og trivsel for øyet. 6. Turleder er pålagt å sørge for en forsvarlig gjennomføring av turen. Han skal følge det program som DNT Oslo og Omegn har satt opp, såfremt dette ikke medfører særlig fare for deltakere pga. skader blant gruppens deltakere eller leder(e), uvær, rasfare eller uventede hendinger. 9

10 7. Turleder skal til enhver tid vite hvor deltakerne befinner seg. I dårlig vær, vanskelig terreng eller når lederen ellers finner det ønskelig, skal gruppen holdes samlet. Under slike forhold kan det være praktisk at lederen utpeker en eller flere av deltakerne til å ta teten og noen til å passe på køen. Dette gir lederen mulighet til å bevege seg fritt i gruppen og hjelpe til der det er nødvendig. Men husk at dette ikke er noen ansvarsdeling, bare en praktisk ordning. 8. Deltakere som ikke vil gjennomføre en tur, men f.eks. returnere til en hytte innen rimelig avstand fra denne, kan gis tillatelse til dette på eget ansvar, når dette etter lederens mening er forsvarlig. 9. Turfølget må ikke dominere på hyttene. Husk at gruppen ikke har krav på særbehandling framfor andre gjester. 10. Turlederen skal sende en turlederrapport til DNT Oslo og Omegn umiddelbart etter turens slutt. Rapportskjema blir sendt turlederne elektronisk til de som har e-postadresse, og skal besvares snarest mulig. Hvis det er mer enn en turleder med på turen, sendes rapportskjema kun til hovedleder. Spesielt er DNT Oslo og Omegn interessert i forhold som kan få betydning for andre og senere turer. Dersom det er skjedd uhell under turen, skal det skrives detaljert redegjørelse (se siste punkt i rapporten) 11. På breer og i eksponert terreng gjelder samme sikkerhetsrutiner som på bre- og fjellsportkurs. Lederen skal kontrollere at innbinding i tau er gjort forsvarlig. Lederen må selv ha, eller sørge for at andre i taulaget har og kan bruke det nødvendige sikringsutstyr som turens vanskelighetsgrad tilsier. 12. Turleder på vinterturer må ha med seg liggeunderlag og sovepose, og i tillegg få med følgende sikringsutstyr fra DNT Oslo og Omegn: En spade, en sondestang, en bivuakk- /vindsekk og en førstehjelpspose. Hvis ønskelig kan turleder få med seg flere spader og vindsekker. 13. Av hensyn til eventuelle redningsaksjoner må endringer av oppsatt rute meldes til hytteverter på den hytte man går ut fra eller skriftlig beskjed legges igjen på selv- og ubetjente hytter. Vesentlige endringer av ruten og meldinger om alvorlige uhell skal gis til DNT Oslo og Omegns administrasjon snarest mulig. VIKTIG INFORMASJON FELLESTURER - FOR DELTAGERNE Alle deltakere skal ha kjennskap til Generelle vilkår for fellesturer og Viktig informasjon for sommer/vinterturer. Dette er viktig informasjon som gjelder alle fellesturer. Turleder må derfor også ha lest denne informasjonen og være innforstått med innholdet. Egne vilkår gjelder for utenlandsturer. En tur som passer for deg Det skal være gøy å være med på fellestur! Skal du og dine turkamerater få maksimalt utbytte av turen, er det viktig at du finner en tur som passer for deg og den formen du er i. Hvis du er nybegynner, anbefaler vi gjerne en kortere tur, merket med en eller to støvler. Snakk gjerne med Turinformasjonen i DNT Oslo og Omegn hvis du er i tvil. Hva med turer for barna? 10

11 Vi kan tilby mange morsomme og spennende turer for barn og familier. Vil du ha med dine og/eller «lånte» barn på de øvrige turene, gir vi 50 % rabatt for barn under 13 år på turer i Sør- Norge. Forberedelser Hvem har ikke lagt ut på lengre turer for derved å finne ut at formen er for dårlig? Det er lurt å investere i oppbygging av formkurven i god tid før fjellturen. Det er god mosjon å gå på tur, bedre enn mange tror. Det er ikke så mye som skal til, men husk at en fjelltur med sekk blir mye hyggeligere når du føler at formen «sitter». Klær og utstyr Det er viktig å ha med gode klær for alle værtyper når du skal til fjells om sommeren/vinteren. De bør være funksjonelle og kjennes behagelige for deg å gå med. Med så mange forskjellige stofftyper som finnes på markedet i dag, er det å investere i fjellklær like mye et spørsmål om personlig smak som om hva som er «riktig». Det er viktig å legge mye omtanke i pakkingen. Se forslag til pakkeliste. Fjellstøvler er viktig, og husk at de bør være vel inngått før du legger i vei gjennom fjellheimen. Husk kart og kompass Planleggingskart som viser hyttene, merkede ruter, avstander i timer mellom hyttene etc. fås gratis fra DNT Oslo og Omegns kontor. Under hver enkelt turbeskrivelse på internett finner du hvilke detaljerte kart du har bruk for. Kjøp kartene på forhånd, studer dem nøye og bruk dem på turen. Derved lærer du deg stedsnavnene og å lese kart, en kunnskap som kan være både morsom og nyttig på senere turer. Kartene kan du kjøpe i Turinformasjonen. Turleder Turene ledes av fjellfolk som har solid erfaring og har gjennomført DNTs turlederkurs eller tilsvarende. Staben av turledere er ikke profesjonelle i den forstand at de har føring av grupper i fjellet som yrke. De går som turleder på dugnadsbasis fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre på sine opplevelser. Sikkerhet Skulle det skje uhell/ulykker underveis, har turlederne god kjennskap til førstehjelp. Det hjelper hvis den enkelte deltaker også er bevisst sitt ansvar som deltaker (se generelle vilkår). Selv om de fleste turene går langs merkede stier, kan det skje ulykker, og da må gjerne hjelp tilkalles fra nærmeste sted med telefonforbindelse. Det er fremdeles mange steder i Norge som er uten mobiltelefondekning, og det betyr at det kan ta tid før hjelp kan komme fram. Hva dekker prisen? Der hvor ikke annet er oppgitt dekker turprisen alle utgifter til mat, overnatting, turleder og evt. reise i henhold til programmet. Overnatting/måltider 11

12 På overnattingsstedene er det reservert seng på fortrinnsvis 4 6 sengsrom. Hyttene er imidlertid åpne for alle, og i perioder med stor trafikk kan også grupper unntaksvis bli henvist til større rom/sovesal. Overnattingen er i egen lakenpose/sovepose hvis ikke annet er oppgitt. Dusj må betales ekstra. På selvbetjeningshyttene er det ikke reservert seng. Her fordeler turleder senger i samråd med andre gjester/hyttevakt. Deltakerne hjelper til med vannhenting, fyring, matlaging, rydding og rengjøring. Selvbetjeningshyttene er i programmet markert med. Overnattingsstedene er røykfrie. Første måltid er middag eller en tallerkenrett på første overnattingssted. Måltidene består av solid frokost, nistepakke, termos med kaffe/te/saft og middag, vanligvis tre retter. Hvis du reiser tidlig om morgenen, kan det være lurt å ta med nistepakke eller kjøpe noe underveis. Frammøtested og tid De som har bestilt turen med reise finner opplysninger om avreisested og -tid under informasjon om turen på og på reisebeviset. Vi gjør spesielt oppmerksom på at oppgitte tider kan ha blitt endret. De riktige tidene skal stå på reisebeviset. Skjer det endringer etter at du har mottatt reisebevis, skal du bli informert om dette på nytt tilsendt reisebevis eller pr telefon. Registrer deg hos turleder senest 20 minutter før tog-/bussavgang før du går om bord i toget eller bussen. Turlederen har med deltakerlister og alle billetter og møter på frammøtestedet med DNT-logo og turlederjakke. Avreiser med: Tog: Avgangshallen på Oslo S ved nedgangen til plattformen til toget. Buss: Avgangshallen Oslo Bussterminal, Oslo, Schweigaardsgt ved utgangen til plattformen til bussen. Se monitor for henvisning til plattform Medlemskap Turene er åpen for alle. Hvis du ikke er medlem av DNT eller en samarbeidende turistforening, betaler du et pristillegg ved påmelding. Hvis du ønsker å tegne medlemskap kan dette gjøres på Påmelding og betaling Påmelding gjøres til DNT Oslo og Omegns Turinformasjon, telefon , telefaks , eller et turistkontor/reisebyrå som DNT Oslo og Omegn har samarbeide med. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Husk alltid å oppgi turnummer, avreisedato, navn, adresse og telefonnummer (dag/kveld) på de personer som blir påmeldt. Fødselsår må oppgis. Etter påmelding vil du få tilsendt to giroer, en for depositum og en for restbeløpet. Vennligst kontroller opplysningene på giroen. Beløpet kan betales med kredittkort eller direkte til konto Du vil ikke få tilsendt noen kvittering. Vær tidlig ute med påmeldingen. Da er du sikrest på å komme med på den turen du helst ønsker. Hunder Hyttene til DNT Oslo og Omegn er delvis tilrettelagt for hunder. Det er allikevel ikke tillatt å ta med hunder på fellesturer. Turinformasjonen De ansatte i DNT Oslo og Omegn har lang erfaring fra turer i skog og fjell og hjelper deg gjerne med å finne en tur som passer for deg. I Turinformasjonen kan du kjøpe fjellutstyr, få råd om utstyr og få mer informasjon om fjellturen. 12

13 Bruk av bilder Som deltaker på turer i regi av DNT Oslo og Omegn vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder. Engelsk program Også utlendinger setter pris på å vandre i norsk natur. Derfor har vi utarbeidet en kortversjon av programmet på engelsk. Hvis du har bekjente i utlandet som du tror kunne være interessert i å være med på noen av arrangementene, så ta kontakt med oss, og vi sender det engelske programmet via e-post. GENERELLE VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ DNT OSLO OG OMEGNS FELLESTURER Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer. Egne vilkår gjelder for utenlandsturer. DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft , og forskrifter av Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 1. Påmelding/medlemskap Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når depositum er betalt innen fristen. DNT Oslo og Omegn blir bundet når innbetalingen av depositum er mottatt. Ved påmelding senere enn 30 dager før turen starter er påmeldingen umiddelbart bindende. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. 2. Avtale/dokumenter Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av: - Turbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens generelle vilkår. - Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på dntoslo.no. - Ordrebekreftelse/Reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon. 3. Pris Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på dntoslo.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 13

14 14 TURLEDERHEFTET 4. Betaling Ved påmelding får deltakeren tilsendt en ordrebekreftelse/reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. Hvis du er bosatt i utlandet og ikke har tilgang på norsk bankkonto, se pkt. 3 her for dine betalingsmuligheter (informasjon kun på engelsk). 5. Endring av bestilling Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av. Overdragelsen gjelder ikke på turer der flyreise inngår som en del av arrangementet. 6. Forsikringer DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse DNT Oslo og Omegn kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 200,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke. 7.a. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse DNT Oslo og Omegn må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling gjelder: Mer enn 30 dager før avreise: det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per bestilling dager før avreise: arrangøren beholder det innbetalte depositum dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris. 3-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris. 7.b. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. DNT Oslo og Omegn skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren, etter fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,-. 1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og

15 besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn). 2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet. Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves. 8. Avbrudd Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager. 9. Avlysning av arrangement Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne - senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og - senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 10. Endringer av arrangementet Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til foreningens nettsider dntoslo.no 11. Deltakernes ansvar Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. 12. Klager Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet. 13. Forbehold og fotografering Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, 15

16 åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter. DNT, DNT OSLO OG OMEGN Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over medlemmer tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for å bevare natur og kulturverdier. Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs bortimot 500 hytter, merker stiene, kvister løypene om vinteren og arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et nett på om lag km merkede stier og rundt 7000 km kvisteløyper. Det er viktig å merke seg at DNT sentralt er en paraplyorganisasjon for alle landets turistforeninger. DNT Oslo og Omegn er den desidert største medlemsforeningen i DNT med over medlemmer i Oslo og Akershus. Foreningen har 106 turisthytter på fjellet og i Marka. 22 av hyttene er betjente turisthytter og 84 er selvbetjente eller ubetjente hytter. DNT Oslo og Omegn merker ca km sommerruter i fjellet med røde T og ca km stier med blått i Oslomarka. Alt dette gjøres på dugnad. Om vinteren kvistes ca 2000 km vinterruter i fjellet. Foreningen merker ruter og har hytter i følgende områder: Femundsmarka, Alvdal Vestfjell, Rondane, Huldreheimen, Jotunheimen, Breheimen, Skarvheimen, Hardangervidda, Dovrefjell, Reinheimen og i Oslomarka. 16

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Ved disse vilkår vil Solsikke Reiser AS gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisende og Solsikke Reiser AS. Solsikke

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser Alminnelige vilkår for pakkereiser Det er den reisendes plikt å ta del i våre katalogopplysninger og reisevilkår. Det er Nila Reiser sin plikt å be våre kunder lese all viktig informasjon på nilareiser.no

Detaljer

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO).

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Alminnelige vilkår for pakkereiser Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Vitaltours reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår 1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Bekreftelse gjøres skriftlig på firmaets brevark, påført forpliktende signatur

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006 Beijing Baoding Den kinesiske eske Kirkeveien 79B P.O.Box 5925 Majorstuen 0308 OSLO, Norway Phone: +47 23 33 28 80 Fax: +47 23 33 28 81 E-mail:kina@mittkina.no www.mittkina.no Til Kina med Grenda Beijing

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. HVORDAN HVOR NÅR PRIS

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. HVORDAN HVOR NÅR PRIS juli/august KILIMANJARO2014 NÅR 29. juli - 10. august PRIS 44.000,- [ 1] HVOR Oppmøte på Gardermoen den 29. juli. Vi flyr via Amsterdam til Tanzania. Når turen er ferdig returnerer vi til Gardermoen på

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. NÅR HVOR HVORDAN PRIS [1]

KILIMANJARO2014. juli/august. Har du drømt om å stå på Afrikas tak? Nå kan du melde deg på tur. NÅR HVOR HVORDAN PRIS [1] juli/august KILIMANJARO2014 NÅR 29. juli - 9. august PRIS 44.000,- [1] HVOR Oppmøte på Gardermoen den 29. juli. Vi flyr via Amsterdam til Tanzania. Når turen er ferdig returnerer vi til Gardermoen på formiddagen

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Cape Town og safari med Neptun Bjørgvin

Cape Town og safari med Neptun Bjørgvin Cape Town og safari med Neptun Bjørgvin Sør-Afrika, safari og sprakende storbystemning til en fantastisk pris! med Albatros-reiseleder, 10 dager Avreise den 27/10/2012 Albatros Travel Tøndergade 16 DK-1752

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer