I JANUAR LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS. Husk årsmøtet 4. april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I JANUAR LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS. Husk årsmøtet 4. april 2009"

Transkript

1 LOR Mars 2009 LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS I JANUAR i',r:1t1.-l Et A-lag av dyktige foredragsholdere sørget for at et 30-talls medlemmer, samt 3 museumsansatte fikk et godt kurs. Thomas Hylland Eriksen, Rolf Theil, Arnvid Lillehammer, Anne Minken og Bjørn Hvinden ble samlet av LORs sekretær Bjørn Jansen. Se mer omtale inne i bladet. Husk årsmøtet 4. april 2009 Husk å betale kontingenten for Dersom dere ikke har mottatt kontingenten, kan dere kontakte kasserer Inger V. Kvennodd. Telefonnummeret finner dere på side 2. Husk å angi ved innbetalingen hva slags kontingent dere ønsker, og hvem som er stemmeberettiget (ved familiemedlemskap).

2 Lorspeilet side 2 Styret i LOR: Styreleder: Ranveig Pedersen, Randaberg TIf.4t Nestleder: Tove Harring Andreassen, Kristiansand TLf Kasserer: Inger V. Kvennodd, Brevik Tlf.9ts9702r Sekretær: BjørnJansen, Oslo Tlf Styremedlem: Liv K. Seierdalen, Bamble TLf r Sty remedlem/m ateria lfo rvalte r : Thor Einar Pedersen, Randaberg Tlf Styremedlem: Alex A. Lunel, Stavanger TLf varamedlem: Opprykk til styremedlem 2. varamedlem: Terj e Rehn Holm-Johnsen, Porsgrunn 3. varamedlem: Svein Høylo, Bergen E-post adresse til vårt kontor i Oslo: Postadresse til vårt kontor i Oslo: Motzfeldts gt. I 0187 Oslo Kjære Medlemmer Ja nå er vi gått inn i et nytt år (2009) og arbeidsgruppa til LOR har allerede vært i Haugesund med Vandrerutstillingen som formidler romanifolkets kultur og historie. Den ble meget godt mottatt. Helga Januar hadde vi historiekurs på Sørmarka, en uforglemmelig helg. Mange foredragsholdere: Kultur og identitet, v/ Thomas Hylland Eriksen, Språk, v/rolf Theil, Kilde til historien, v/arnvid Lillehammer. Hvordan myndighetene så på romanifolket på 1600 og 1700-tallet v/anna Minken. Overgrepene mot romanifolket på 1800 og 1900 tallet og hvorfor skjedde de? Hva var myndighetenes politikk? Y lbjørn Hvinden. Etterpå diskuterte vi veien videre. Jeg vil takke Bjørn Jansen som har stått slik på for å tilrettelegge et slikt kurs/seminar for oss som er medlemmer i LOR. For meg personlig vil jeg bare rette en takk til dere alle medlemmer som deltok sammen med oss denne helgen. Jeg vet at mange av dere hadde en lang reise. Vi hadde medlemmer fra Danmark, Sverige og fra store deler av Norge. Et av høydepunktene for meg viljeg gjerne dele med dere. Det var når Sigurd (Siggen) og hans kone Linda fra Bergen ankom Sørmarka fieg hadde gledet meg slik til å treffe dem), og jeg visste at Wilhelm og Sigurd hadde hatt mye med hverandre å gøre i ungdomstiden. De visste ikke at de skulle møtes igjen her på Sørmarka. De hadde ikke sett hverandre på 35 år. Siste gang de så hverandre var i Men åra som hadde gått var det ingen som kunne merke. De "rakla" som om de hadde vært i sammen i går. Når Wilhelm skulle kjøre dem til flyplassen var jeg så heldig at jeg fikk bivåne de to gamle kompisene, mens Wilhelm måka snø av bilen var Siggen på jakt inni bilen til Wilhelm, han ville " kjinna" alt som Wilhelm hadde der. Det var et vindunderlig øyeblikk og tiden sto med ett stille, "raklingen" deres var som musikk i mine ører, og det gikk der og da opp for meg hvor viktig det er for oss som folk og ha slike samlinger. En stor takk til dere begge for at dere ga meg den opplevelsen. Jeg er stolt over å ha dere som medlemmer hos oss. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å gratulere Wilhelm med vel overstått bursdag. (37ÅR oc EN DEL MÅNEDER) Tirsdag 17. februar 09 satte vi opp bannerne vår i Stavanger Bibliotek hvor de skal stå til 31. mars. Det er Alex i LOR Vest som har vært pådriveren for å få dette til. En stor takk til deg Alex for ditt engasjement og pågangsmot, som helt klart er med på å inspirere de andre medlemmene våre. 18. februar hadde LOR Vest Årsmøte. Mer om dette inne ibladet. Vi ønsker det nye styret lykke til. I tillegg til treffet som blir nå i pinsa på Garvikstrondi i Telemark (Seljord)i pinsa, blir det også treff i Agder fylket helgen august. Dere vil Iå nærmere invitasjon i posten om dett,mene treffet det er greit for dere som jobber og har skolebarn å vite det i litt god tid slik at dere kan planlegge. Minner dere samtidig om årsmøtet lørdag 4. april 09. Hilsen Ranveig Pedersen

3 Lorspeilet side 3 Nytt fra Romanifolk etltaternes kulturfond Av Terje Rehn Holm-Johnsen NYE SØKNADER MOTTAS NÅ! I2009 blir detto utlysningsrunder. Første runde utlyses nå, med en samlet pott på kroner, og søknadsfristen er 23. mars Neste utlysning blir i september, med søknadsfrist i oktober. For tildelingene i denne runden har sfyret vedtatt følgende prioriteringer og presiseringer: Ved tildeling av midler i 1. runde 2009 vil det bli gitt særlig prioritet til søknader og prosjekter som dreier seg om kaftlegging/bevaringimerking/tilgiengelig-gjøring av ffsiske kulturminner med tilknytning til romanifolketsitaternes liv og reisevirksomhet. Ved behandling av søknader om støtte til CD-produksjoner vil det fortrinnsvis bli gitt støtte til samarbeidsprosjekter mellom flere artister. Stiftelsen kan fomidle kontakt mellom artister og til plateselskaper/studios m.m. Søknader om støtte til rom-(sigøyner-)relaterte prosjekter eller fra personer/ institusjoner i utlandet, kan bare gis støtte dersom prosjektet har primær relevans for romanifolket/taterne i Norge. For øvrig gjelder styrets Retningslinjer for tildeling av midler. Søknadsskiema og annen informasjon får man på t{emmesiden rtfondet.no, på e-post eller mobilnummer Den første tildelingen ble foretatt i desember Her er fordelingen av de kronene som ble vedtatt fordelt. Elias Akselsen Veronica Akselsen Jonny Borge Etnisk Musikklubb Glomdalsmuseet Glomdalsmuseet Bjørn Grannum Grappa Musikkforlag Halden historiske Samlinger Bjørn Erik Hanssen Tone Silvia Holen Hilmar << Bussi >> Karlsen Inger Kvennodd Rita Lysgård Selbu kommune Red ningsa ksjon for tatermusi kk (d oku m e ntasj o nsp rosj e kt) CD-utgivelse Maleriutstilling CD-utgivelse med Henning Gustavsen Julekonsert med Elias Akselsen, Henning Gustavsen m.fl. Mart'nsarrangement under Grundsetmart'n 2OO9 CD-utgivelse CD-utgivelse med Laila Yrvum Taterne i grensela nd (doku mentasjonsprosjekt) << Big John >> (teaterproduksjon) CD-utgivelse CD-utgivelse Slektsgransking i svenske arkiv CD-utgivelse Flytting/bevari ng av taterhus so ooo s ooo

4 Lorspeilet side 4 Julebordene i lokallagene Som dere så i forrige LOR-speil, så ble det arrangert julebord i alle de tre lokallagene i LOR. Pga plassmangel kunne vi ikke ta med bilder og tekst da. Derfor vil bruke litt plass til det nå. Litt tekst, mye bilder. Kos dere. Julebordet i Agder Dette ble anangert sammen med et lokalt språkkurs på Bornes camping. Det var gjestr fra Telemark, og Doris hadde også tatt seg en tur nordover fra Spania. Kaffe nytes etter en god julemiddag. Det ble gaver både til små og store. Bilder tatt av Svein Eriksen Julebordet i Telemark og Vestfold Om lag 40 mennesker var samlet til årets julebord som vi arrangerte på Bamble Omsorgssenter. Iris og huskomiteen stilte opp med nydelig juletallerken, god dessert og kaker. Etterpå var det utlodning og kaffe. Også her kom julenissen. Kos rundt middagbordet. Bilder tatt av Terje Rehn Holm-Johnsen

5 Lorspeilet side 5 Julebordet i Vest Over: Små og store ventet i forventning på maten. Til høyre: Ranveig var julenissen for små og store. Rilder tatt av medlemmer fra LOR Vest.,.&X Jeg ønsker å introdusere min egen illustrerte fotobok i "Lorspeilet" vedrørende historiekurset om Romanifolket/Taterne som foregikk på Sørmarka konferansesenter Januar Boken er illustrert med bilder og tekst på 26 sider. Som vedlagte bilder av fotoboken viser kan man se viktigheten av en dokumentert begivenhet i romanifolkets historie. Har planlagt å lage en lignende fotobok med mange sider i forbindelse med LORs jubileumsar. Bilder og tekst som viser LORs mange sider gjennom utrolige flotte år med glede og sorg.. Men selvfølgelig vil alt være avhengig hvor mye penger vi har lov til å bruke til dette prosjektet. Jeg gleder meg til å starte med prosjektet, men jeg trenger naturligvis mange forslag om hvilke begivenheter som er viktig å ta med i boken. Alex.A.Verduyn Lunel Stvremedlem i LOR Landsorgani sasj onen for Romanifolket

6 Lospeilet side 6 Informasjon fra LOR Vest Årsmøtet Av Fredrik Pettersen Det er blitt avholdt2 årsmøter i lokallagene så langt. LOR Vest var først ute med et årsmøte sent 18. februar. Følgende personer utgør LOR Vest sitt styre for 2009: Leder: Jane Berit Al Harabi, Sekretær Ranveig Pedersen, Styremedlemmer Fredrik Pettersen, John Aalen og Thor Einar Pedersen. Varamenn er Alex Lunel, Reidun Moldskred og Irene Kydland. Det nye styret ble enstemmig valgt. Enkelte av de nye medlemmene i LOR Vest samlet på Stavanger Kulturhus. e. Apningen av ny vandreutstilling i Stavanger Av Fredrik Pettersen I samarbeid med Glomdalsmuseet og Lado Drom, ble det laget et sett med 9 bannere som vi kan benytte rundt om i landet. Under ser dere Jane Berit foran åpningen i Stavanger. På det andre bildet ser dere Sigurd "Siggen" Pettersen, som hadde avlagt foreningen i Vest et besøk. Alex sørget for at utstillingen raskt kom til sitt rette på kulturhuset i Stavanger, hvor utstillingen skal stå frem til 31. mars.

7 Lorspeilet side 7 Informasj on fra LOR Telemark/Vestfotd Årsmøtet Av Tbrje Rehn Holm-Johnsen 1. mars 2009 avholdt lokallaget i Telemark og Vestfold sitt årsmøte i Bamble.30 mennesker var kommet. Årsmøtet ble avholdt i en konstruktiv tone, og mange gode diskusjoner kom under selve årrsmøtet. Deretter var det nydelige snitter, kaker og utlodning. Det nye styret i Telemark/Vestfold ser slik ut: Leder Terje Rehn Holm-Johnsen (ikke på valg), Nestleder Iris Haug (valgt for 2 år), Kasserer Inger V. Kvennodd (ikke på valg), Sekretær Anette Magnussen Andersen (valgt for 2 åtr), styremedlemmer Sylvia Margenfeldt, Liv Seierdalen og Trond Rehn (alle valgt for 1 ar). Som varamenn ble det comeback fra 2 "kjemper" i LOR TelemarWestfold, 1. varamann ble Kittil Gunheim,2. varamann ble Ame Paulsrud. Alle ble enstemmig valgt. Oyer: Arne Paulsrud ble valgt inn igjen som varamann. Trond Rehn ble gjenvalg som styremedlem. Ingunn Paulsrudfølger spent med på valget. Til høyre: Iris Haug leser årsmeldingen i regi som seltre tær. Hun ble senere valgt somny nestleder. Siste: LOR Aust/Vest Agder har rukket å avholde årsmøte. Det var den 9. mars. Det nye styret består av følgende personer: Leder: Svein Eriksen Nestleder: Karl Ivar Grundeland Kasserer: Wenke Edvardsen Sekretær: Tove Harding Andreassen Styremedlem: Geir Friberg Varamedlem: Kåre Edvardsen Varamedlem: Evelyn Ljosdal Varamedlem: Merethe Edvardsen. n Vi gratulerer Svei med vervet og ønsker ham lykke til.

8 Lorspeilet side 8 Informasjon fra LOR Agder Kick-off Av krje Rehn Holm-Johnsen, bilder av Thor Einar Pedersen. Det ble avholdt et kick-off møte på Nodeland 22. februar. Det var besøkende både fra Telemark og Vest for å gi dem en god start nå i forkant av årsmøtet i begynnelsen av mars. Nye og gamle medlemmer kom, og en periode var det over 30 mennesker innenfor lokalet. Svein serverte deilig lapskaus, og siden det var Fastelaven søndag, ble det også boller på oss. Mest interessant var innlegget fra Willy Pedersen angående båten Splint som kystlaget hadde. Tilbakemeldingen til oss var at LOR kan få denne båten. En rask sjekk med "Siggen" Pettersen, som muligens er den reisende i landet som kjenner mest til de reisende båtene på Vestlandet, viser at dette antagelig er en ekte reisende skute. Dette var en robåt, men også med seil og plass til påhengsmotor. Bildetekster: Over til venstre: Karl lvars puslespill engasjerer mange. Over: Terje har vunnet treningsdress (gul og sort) samt fotballsko på lotteriet til LOR Agder. Venstre: Denne personen har en bero å gi bort. Etter all sannsynlig blir båten lmyttet til et samarbeidende museum, men alt dette er enda veldig tidlig. Mer informasjon kommer. Landsorganisas.j onen for Romanifolket

9 Lorspeilet side 9 Historiekurs i LOR regi En stor gruppe med LOR medlemmer, samt noen inviterte personer fra museum i Norge, deltok i januar på et veldig godt kurs om Romanifolkets historie. Bjørn Jansen, som arrangerte kurset på Sørmarka, hadde samlet en god gruppe med innleggere til kurset, noe som skapte konstruktive debatter i etterkant av innleggene, eller rundt matbordet. Sørmarka er ideelt for våre kurs, selv om det kan være langt å reise for de av våre medlemmer som ikke bor i Østlandsområdet. Rom, foredragssal, og restaurant byr på fint bakteppe for et helgekurs. Det er blitt signalisert at det vil komme et historiekurs til dette året, sannsynligvis til høsten. Følg med i postkassen. Tilbake til varens kurs. Thomas Hylland Eriksen sa noe om en folkegruppes identitet i et samfunn. Hva er våre likheter. Hva får oss til å identifisere oss med andre i samme gruppe? Deretter kom Rolf Theil på banen. Han er en kjent mann for romanifolket. Blant annet har han jobbet sammen med TL (Taternes Landsforening), LOR og Elverum museum med å bygge opp Latjo Drom. Han er vel den i Norge utenfor Romanifolket som kan språket best. Han viste til hvordan språket kurme fortelle noe om folkets reise i Europa. Han satte også vårt språk opp mot Romanispråkene i resten av Europa og viste til likheter mellom dialektene. Etter inneleggene ble det tid til spørsmål og diskusjoner mellom innleggerne og deltagerne på kurset..-**-.--{ ernrsirr - t)rnrrtt+l- Over til venstre: Thomas Hylland Erilrsen er professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant. Over til høyre: Rolf Theil, professor i lingvistikk (språk).

10 Lorspeilet side 10 Lokalet beg,'nner åfylles opp på LOR's språkkurs. Nest ut var adjunkten og slektsforskeren Arvid Lillehammer. Han er en kjent mann blant slektsforskere, og har flere artikler om kjente reisende-slekter I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, blant annet om Grisillafølget. Hans innlegg handlet om kilder: Hvor finner man informasjon om de reisende i Norske kilder? Etter han kom Anne Minken med noen eksempler på hvordan ble behandlet i rettsvesenet på 1600 og tallet. Selv om dødsstraff ofte ble gitt, ble det sjeldent eller aldri iverksatt. At de reisende, når de ble tatt, stod fast på sitt opphav, selv om truslen om dødsstraff hang over dem, ble diskutert. Var det stoltheten av å tilhøre et folk? Til venstre: Anne Minken Til høyre: Arnvid Lillehammer

11 Lorspeilet side 11 Etter en lang dag med mye n1-ttig informasjon om vår slekt, ble kvelden avrundet med hygge på Sørmarka. Mange var slitne i og med at de var kommet silmme formiddag, så kvelden ble ikke lang. Dagen etter var det innlegg med forskningssjefen i NOVA. Han er professor i sosiologi ved NTNU og faglig koordinator for Norges forskningsråds delprogram om romanifolket. Han pekte på de klare overgrepene som var gjort mot folket, hvor stat og kirke brukte lowerket effektir,'t for å stoppe de reisende. Til venstre: Bjørn Hvinden. Til høyre: Bjørn Jansen For vi som fikk lov å være med på kurset. Vi retter en stor takk til Bjøm, som la opp til et slikt kvalitetskurs, og til LOR for å tilby oss som medlemmer slike kurs. Vil samtidig rette en oppfordring til dere alle om å delta på fremtidige kurs. Kjenner noen til opphavet til denne type ring? Ranveig Pedersen har fått tak på en ring laget av metalltråd. Det er r 2 farger, "sølv" og "kobber". Er det moen som vet noe om denne? Dersom det er det, ta kontakt med Ranveig (kontaktinformasjon på side 2).

12 Lorspeilet side 12 Ny logo for LOR? Liv Seierstad medlem i LOR og styremedlem både i Telemark/Vestfolds styre, og i LOR sentralt, har laget et forslag til ny logo for LOR. Meningen med logoen er å vise noe av det som Romanifolket normalt jobber med. Styret vil gjerne ha deres kommentarer. Hva synes dere? Har dere noen kommentarer? Send dem inn til LOR på e-post. 6f rl l" rt{. m d) (r) l-i c) U^ '\ v a- arl!j C),.::.v J.i 0D o90 U OE Cco LOR på Grundsetmartnan (utklipp fra Østlendingen, fredag 6. mars 2009) I i I Thterne tithake på Grundsetmarfn Med klskker, kni. ver, hester, med sang ogmusikk rundl bålet er tåt trn e/r(-rmå ni I'rllk*i iiltrfilse på (irund$etmårf 'n. 8t prøveprosjekt er i gang for å bry6e ned fordommer og tilbakevise myter om det tradisjonsrike folket. Få torget har de en egen etand. StbE 6 0G I?ÅISÅE ff,ed åce? TÅ1,? 'tul{r.' fl dtcs dilrlj bdl{t,, ktall*r sf g tande l&fi )rhit, riel$r/ og prsle/- rli,t joal i gdr4tf, d4ttsr lx! rnarl )i. lki bd{l!.i?i siltrt Å1^irr{r firrldr- :*'n *t Be?U(rmi4 Oif f{lt J{}Isffi(fl. lleiridfj {;rjlor. rcli pd gilot l/r/ed:r tiråtlat, s{i.r. lrrrjir i ltrlr,nrr Ld!rJ.r-&:r,.eritr!.f Iil f/ilxirp,f{rr åaxi ii r I

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT

Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT 2011/2012 1 FORORD... 4 MÅL OG INNHOLD... 5 METODEBESKRIVELSE... 6 PLANLEGGINGSDAG PÅ GLOMDALSMUSEET... 6 PERSONALMØTE... 6 OPPLEGG I BARNEHAGEN...

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV

ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV ARBEID MED IMMATERIELL KULTURARV 2. Formål TL har som formål å styrke taternes stilling i samfunnet. Foreningen skal arbeide for å utvikle samarbeidet med offentlige myndigheter, samt å være bindeledd

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet.

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Presentasjon av Mari Østhaug Møystad Gjennomgang Hva er immateriell

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

LOR. Under: Treffet på Bringsvær i Agder samlet nesten hundre medlemmer, hvorav mange gamle medlemmer som kom tilbake. Septembe

LOR. Under: Treffet på Bringsvær i Agder samlet nesten hundre medlemmer, hvorav mange gamle medlemmer som kom tilbake. Septembe LOR Septembe r Over: Haugalandmuseet inviterte LORs medlemmer til en dokumenteringstur i Ryfflket. Om bord i seilskuta Kaia kunne bl.a. Siggen Pettersen, Marvin Ringdal, Fredrik og Reidun Pettersen fortelle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Årsberetning for driftsåret 2015

Årsberetning for driftsåret 2015 Vedlegg: Årsberetning 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsberetning for driftsåret 2015 Styret har fra årsmøtet 2015 bestått av: Leder Sigve Reime Engøy båtforening Nestleder Arnt Heggøy Førre båtforening

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2013 Hei alle sammen! Da var september måned over og vi på Skjoldet har hatt en fin og innholdsrik måned sammen. Vi har (til tross for bildet!) vært utrolig heldige

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014

Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014 Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014 tirsdag 10. mars 2015 20:23 Styrets sammensetning i 2014: Verv Navn Repr. Leder Kari-Anne Bjørnø Karlsen FAU/Skoler Nestleder Kristin Pedersen Trafikk og

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2015: 7 Assimilering og motstand - Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Høringsuttalelse - NOU 2015: 7 Assimilering og motstand - Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag ANNO MUSEUM opplevelser@annomuseum. no Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: :16/00371-1 Vår dato: 26.05..2016 Høringsuttalelse - NOU 2015:

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på:

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på: Forord Jeg har mottatt en kort oppsummering av seniorklubbens historie og gjengitt den på de følgende sider. Denne historie ønsker jeg å gjøre litt fyldigere med noe mer informasjon. Jeg har derfor en

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

MÅNEN JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Forming og samling. 7 Turdag. Ta med sekk. med mat og varm drikke.

MÅNEN JANUAR Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Forming og samling. 7 Turdag. Ta med sekk. med mat og varm drikke. MÅNEN JANUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 5 6 7 8 9 med mat og varm drikke. 3 12 13 Åpning av eventyrperioden kl 10. 14 15 Varmmat: fiskegrateng 16 Baking 4 19 20 21 22 23 5 26 27 28

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer