I JANUAR LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS. Husk årsmøtet 4. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I JANUAR LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS. Husk årsmøtet 4. april 2009"

Transkript

1 LOR Mars 2009 LOR ARRANGERTE HISTORIEKURS I JANUAR i',r:1t1.-l Et A-lag av dyktige foredragsholdere sørget for at et 30-talls medlemmer, samt 3 museumsansatte fikk et godt kurs. Thomas Hylland Eriksen, Rolf Theil, Arnvid Lillehammer, Anne Minken og Bjørn Hvinden ble samlet av LORs sekretær Bjørn Jansen. Se mer omtale inne i bladet. Husk årsmøtet 4. april 2009 Husk å betale kontingenten for Dersom dere ikke har mottatt kontingenten, kan dere kontakte kasserer Inger V. Kvennodd. Telefonnummeret finner dere på side 2. Husk å angi ved innbetalingen hva slags kontingent dere ønsker, og hvem som er stemmeberettiget (ved familiemedlemskap).

2 Lorspeilet side 2 Styret i LOR: Styreleder: Ranveig Pedersen, Randaberg TIf.4t Nestleder: Tove Harring Andreassen, Kristiansand TLf Kasserer: Inger V. Kvennodd, Brevik Tlf.9ts9702r Sekretær: BjørnJansen, Oslo Tlf Styremedlem: Liv K. Seierdalen, Bamble TLf r Sty remedlem/m ateria lfo rvalte r : Thor Einar Pedersen, Randaberg Tlf Styremedlem: Alex A. Lunel, Stavanger TLf varamedlem: Opprykk til styremedlem 2. varamedlem: Terj e Rehn Holm-Johnsen, Porsgrunn 3. varamedlem: Svein Høylo, Bergen E-post adresse til vårt kontor i Oslo: Postadresse til vårt kontor i Oslo: Motzfeldts gt. I 0187 Oslo Kjære Medlemmer Ja nå er vi gått inn i et nytt år (2009) og arbeidsgruppa til LOR har allerede vært i Haugesund med Vandrerutstillingen som formidler romanifolkets kultur og historie. Den ble meget godt mottatt. Helga Januar hadde vi historiekurs på Sørmarka, en uforglemmelig helg. Mange foredragsholdere: Kultur og identitet, v/ Thomas Hylland Eriksen, Språk, v/rolf Theil, Kilde til historien, v/arnvid Lillehammer. Hvordan myndighetene så på romanifolket på 1600 og 1700-tallet v/anna Minken. Overgrepene mot romanifolket på 1800 og 1900 tallet og hvorfor skjedde de? Hva var myndighetenes politikk? Y lbjørn Hvinden. Etterpå diskuterte vi veien videre. Jeg vil takke Bjørn Jansen som har stått slik på for å tilrettelegge et slikt kurs/seminar for oss som er medlemmer i LOR. For meg personlig vil jeg bare rette en takk til dere alle medlemmer som deltok sammen med oss denne helgen. Jeg vet at mange av dere hadde en lang reise. Vi hadde medlemmer fra Danmark, Sverige og fra store deler av Norge. Et av høydepunktene for meg viljeg gjerne dele med dere. Det var når Sigurd (Siggen) og hans kone Linda fra Bergen ankom Sørmarka fieg hadde gledet meg slik til å treffe dem), og jeg visste at Wilhelm og Sigurd hadde hatt mye med hverandre å gøre i ungdomstiden. De visste ikke at de skulle møtes igjen her på Sørmarka. De hadde ikke sett hverandre på 35 år. Siste gang de så hverandre var i Men åra som hadde gått var det ingen som kunne merke. De "rakla" som om de hadde vært i sammen i går. Når Wilhelm skulle kjøre dem til flyplassen var jeg så heldig at jeg fikk bivåne de to gamle kompisene, mens Wilhelm måka snø av bilen var Siggen på jakt inni bilen til Wilhelm, han ville " kjinna" alt som Wilhelm hadde der. Det var et vindunderlig øyeblikk og tiden sto med ett stille, "raklingen" deres var som musikk i mine ører, og det gikk der og da opp for meg hvor viktig det er for oss som folk og ha slike samlinger. En stor takk til dere begge for at dere ga meg den opplevelsen. Jeg er stolt over å ha dere som medlemmer hos oss. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å gratulere Wilhelm med vel overstått bursdag. (37ÅR oc EN DEL MÅNEDER) Tirsdag 17. februar 09 satte vi opp bannerne vår i Stavanger Bibliotek hvor de skal stå til 31. mars. Det er Alex i LOR Vest som har vært pådriveren for å få dette til. En stor takk til deg Alex for ditt engasjement og pågangsmot, som helt klart er med på å inspirere de andre medlemmene våre. 18. februar hadde LOR Vest Årsmøte. Mer om dette inne ibladet. Vi ønsker det nye styret lykke til. I tillegg til treffet som blir nå i pinsa på Garvikstrondi i Telemark (Seljord)i pinsa, blir det også treff i Agder fylket helgen august. Dere vil Iå nærmere invitasjon i posten om dett,mene treffet det er greit for dere som jobber og har skolebarn å vite det i litt god tid slik at dere kan planlegge. Minner dere samtidig om årsmøtet lørdag 4. april 09. Hilsen Ranveig Pedersen

3 Lorspeilet side 3 Nytt fra Romanifolk etltaternes kulturfond Av Terje Rehn Holm-Johnsen NYE SØKNADER MOTTAS NÅ! I2009 blir detto utlysningsrunder. Første runde utlyses nå, med en samlet pott på kroner, og søknadsfristen er 23. mars Neste utlysning blir i september, med søknadsfrist i oktober. For tildelingene i denne runden har sfyret vedtatt følgende prioriteringer og presiseringer: Ved tildeling av midler i 1. runde 2009 vil det bli gitt særlig prioritet til søknader og prosjekter som dreier seg om kaftlegging/bevaringimerking/tilgiengelig-gjøring av ffsiske kulturminner med tilknytning til romanifolketsitaternes liv og reisevirksomhet. Ved behandling av søknader om støtte til CD-produksjoner vil det fortrinnsvis bli gitt støtte til samarbeidsprosjekter mellom flere artister. Stiftelsen kan fomidle kontakt mellom artister og til plateselskaper/studios m.m. Søknader om støtte til rom-(sigøyner-)relaterte prosjekter eller fra personer/ institusjoner i utlandet, kan bare gis støtte dersom prosjektet har primær relevans for romanifolket/taterne i Norge. For øvrig gjelder styrets Retningslinjer for tildeling av midler. Søknadsskiema og annen informasjon får man på t{emmesiden rtfondet.no, på e-post eller mobilnummer Den første tildelingen ble foretatt i desember Her er fordelingen av de kronene som ble vedtatt fordelt. Elias Akselsen Veronica Akselsen Jonny Borge Etnisk Musikklubb Glomdalsmuseet Glomdalsmuseet Bjørn Grannum Grappa Musikkforlag Halden historiske Samlinger Bjørn Erik Hanssen Tone Silvia Holen Hilmar << Bussi >> Karlsen Inger Kvennodd Rita Lysgård Selbu kommune Red ningsa ksjon for tatermusi kk (d oku m e ntasj o nsp rosj e kt) CD-utgivelse Maleriutstilling CD-utgivelse med Henning Gustavsen Julekonsert med Elias Akselsen, Henning Gustavsen m.fl. Mart'nsarrangement under Grundsetmart'n 2OO9 CD-utgivelse CD-utgivelse med Laila Yrvum Taterne i grensela nd (doku mentasjonsprosjekt) << Big John >> (teaterproduksjon) CD-utgivelse CD-utgivelse Slektsgransking i svenske arkiv CD-utgivelse Flytting/bevari ng av taterhus so ooo s ooo

4 Lorspeilet side 4 Julebordene i lokallagene Som dere så i forrige LOR-speil, så ble det arrangert julebord i alle de tre lokallagene i LOR. Pga plassmangel kunne vi ikke ta med bilder og tekst da. Derfor vil bruke litt plass til det nå. Litt tekst, mye bilder. Kos dere. Julebordet i Agder Dette ble anangert sammen med et lokalt språkkurs på Bornes camping. Det var gjestr fra Telemark, og Doris hadde også tatt seg en tur nordover fra Spania. Kaffe nytes etter en god julemiddag. Det ble gaver både til små og store. Bilder tatt av Svein Eriksen Julebordet i Telemark og Vestfold Om lag 40 mennesker var samlet til årets julebord som vi arrangerte på Bamble Omsorgssenter. Iris og huskomiteen stilte opp med nydelig juletallerken, god dessert og kaker. Etterpå var det utlodning og kaffe. Også her kom julenissen. Kos rundt middagbordet. Bilder tatt av Terje Rehn Holm-Johnsen

5 Lorspeilet side 5 Julebordet i Vest Over: Små og store ventet i forventning på maten. Til høyre: Ranveig var julenissen for små og store. Rilder tatt av medlemmer fra LOR Vest.,.&X Jeg ønsker å introdusere min egen illustrerte fotobok i "Lorspeilet" vedrørende historiekurset om Romanifolket/Taterne som foregikk på Sørmarka konferansesenter Januar Boken er illustrert med bilder og tekst på 26 sider. Som vedlagte bilder av fotoboken viser kan man se viktigheten av en dokumentert begivenhet i romanifolkets historie. Har planlagt å lage en lignende fotobok med mange sider i forbindelse med LORs jubileumsar. Bilder og tekst som viser LORs mange sider gjennom utrolige flotte år med glede og sorg.. Men selvfølgelig vil alt være avhengig hvor mye penger vi har lov til å bruke til dette prosjektet. Jeg gleder meg til å starte med prosjektet, men jeg trenger naturligvis mange forslag om hvilke begivenheter som er viktig å ta med i boken. Alex.A.Verduyn Lunel Stvremedlem i LOR Landsorgani sasj onen for Romanifolket

6 Lospeilet side 6 Informasjon fra LOR Vest Årsmøtet Av Fredrik Pettersen Det er blitt avholdt2 årsmøter i lokallagene så langt. LOR Vest var først ute med et årsmøte sent 18. februar. Følgende personer utgør LOR Vest sitt styre for 2009: Leder: Jane Berit Al Harabi, Sekretær Ranveig Pedersen, Styremedlemmer Fredrik Pettersen, John Aalen og Thor Einar Pedersen. Varamenn er Alex Lunel, Reidun Moldskred og Irene Kydland. Det nye styret ble enstemmig valgt. Enkelte av de nye medlemmene i LOR Vest samlet på Stavanger Kulturhus. e. Apningen av ny vandreutstilling i Stavanger Av Fredrik Pettersen I samarbeid med Glomdalsmuseet og Lado Drom, ble det laget et sett med 9 bannere som vi kan benytte rundt om i landet. Under ser dere Jane Berit foran åpningen i Stavanger. På det andre bildet ser dere Sigurd "Siggen" Pettersen, som hadde avlagt foreningen i Vest et besøk. Alex sørget for at utstillingen raskt kom til sitt rette på kulturhuset i Stavanger, hvor utstillingen skal stå frem til 31. mars.

7 Lorspeilet side 7 Informasj on fra LOR Telemark/Vestfotd Årsmøtet Av Tbrje Rehn Holm-Johnsen 1. mars 2009 avholdt lokallaget i Telemark og Vestfold sitt årsmøte i Bamble.30 mennesker var kommet. Årsmøtet ble avholdt i en konstruktiv tone, og mange gode diskusjoner kom under selve årrsmøtet. Deretter var det nydelige snitter, kaker og utlodning. Det nye styret i Telemark/Vestfold ser slik ut: Leder Terje Rehn Holm-Johnsen (ikke på valg), Nestleder Iris Haug (valgt for 2 år), Kasserer Inger V. Kvennodd (ikke på valg), Sekretær Anette Magnussen Andersen (valgt for 2 åtr), styremedlemmer Sylvia Margenfeldt, Liv Seierdalen og Trond Rehn (alle valgt for 1 ar). Som varamenn ble det comeback fra 2 "kjemper" i LOR TelemarWestfold, 1. varamann ble Kittil Gunheim,2. varamann ble Ame Paulsrud. Alle ble enstemmig valgt. Oyer: Arne Paulsrud ble valgt inn igjen som varamann. Trond Rehn ble gjenvalg som styremedlem. Ingunn Paulsrudfølger spent med på valget. Til høyre: Iris Haug leser årsmeldingen i regi som seltre tær. Hun ble senere valgt somny nestleder. Siste: LOR Aust/Vest Agder har rukket å avholde årsmøte. Det var den 9. mars. Det nye styret består av følgende personer: Leder: Svein Eriksen Nestleder: Karl Ivar Grundeland Kasserer: Wenke Edvardsen Sekretær: Tove Harding Andreassen Styremedlem: Geir Friberg Varamedlem: Kåre Edvardsen Varamedlem: Evelyn Ljosdal Varamedlem: Merethe Edvardsen. n Vi gratulerer Svei med vervet og ønsker ham lykke til.

8 Lorspeilet side 8 Informasjon fra LOR Agder Kick-off Av krje Rehn Holm-Johnsen, bilder av Thor Einar Pedersen. Det ble avholdt et kick-off møte på Nodeland 22. februar. Det var besøkende både fra Telemark og Vest for å gi dem en god start nå i forkant av årsmøtet i begynnelsen av mars. Nye og gamle medlemmer kom, og en periode var det over 30 mennesker innenfor lokalet. Svein serverte deilig lapskaus, og siden det var Fastelaven søndag, ble det også boller på oss. Mest interessant var innlegget fra Willy Pedersen angående båten Splint som kystlaget hadde. Tilbakemeldingen til oss var at LOR kan få denne båten. En rask sjekk med "Siggen" Pettersen, som muligens er den reisende i landet som kjenner mest til de reisende båtene på Vestlandet, viser at dette antagelig er en ekte reisende skute. Dette var en robåt, men også med seil og plass til påhengsmotor. Bildetekster: Over til venstre: Karl lvars puslespill engasjerer mange. Over: Terje har vunnet treningsdress (gul og sort) samt fotballsko på lotteriet til LOR Agder. Venstre: Denne personen har en bero å gi bort. Etter all sannsynlig blir båten lmyttet til et samarbeidende museum, men alt dette er enda veldig tidlig. Mer informasjon kommer. Landsorganisas.j onen for Romanifolket

9 Lorspeilet side 9 Historiekurs i LOR regi En stor gruppe med LOR medlemmer, samt noen inviterte personer fra museum i Norge, deltok i januar på et veldig godt kurs om Romanifolkets historie. Bjørn Jansen, som arrangerte kurset på Sørmarka, hadde samlet en god gruppe med innleggere til kurset, noe som skapte konstruktive debatter i etterkant av innleggene, eller rundt matbordet. Sørmarka er ideelt for våre kurs, selv om det kan være langt å reise for de av våre medlemmer som ikke bor i Østlandsområdet. Rom, foredragssal, og restaurant byr på fint bakteppe for et helgekurs. Det er blitt signalisert at det vil komme et historiekurs til dette året, sannsynligvis til høsten. Følg med i postkassen. Tilbake til varens kurs. Thomas Hylland Eriksen sa noe om en folkegruppes identitet i et samfunn. Hva er våre likheter. Hva får oss til å identifisere oss med andre i samme gruppe? Deretter kom Rolf Theil på banen. Han er en kjent mann for romanifolket. Blant annet har han jobbet sammen med TL (Taternes Landsforening), LOR og Elverum museum med å bygge opp Latjo Drom. Han er vel den i Norge utenfor Romanifolket som kan språket best. Han viste til hvordan språket kurme fortelle noe om folkets reise i Europa. Han satte også vårt språk opp mot Romanispråkene i resten av Europa og viste til likheter mellom dialektene. Etter inneleggene ble det tid til spørsmål og diskusjoner mellom innleggerne og deltagerne på kurset..-**-.--{ ernrsirr - t)rnrrtt+l- Over til venstre: Thomas Hylland Erilrsen er professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant. Over til høyre: Rolf Theil, professor i lingvistikk (språk).

10 Lorspeilet side 10 Lokalet beg,'nner åfylles opp på LOR's språkkurs. Nest ut var adjunkten og slektsforskeren Arvid Lillehammer. Han er en kjent mann blant slektsforskere, og har flere artikler om kjente reisende-slekter I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, blant annet om Grisillafølget. Hans innlegg handlet om kilder: Hvor finner man informasjon om de reisende i Norske kilder? Etter han kom Anne Minken med noen eksempler på hvordan ble behandlet i rettsvesenet på 1600 og tallet. Selv om dødsstraff ofte ble gitt, ble det sjeldent eller aldri iverksatt. At de reisende, når de ble tatt, stod fast på sitt opphav, selv om truslen om dødsstraff hang over dem, ble diskutert. Var det stoltheten av å tilhøre et folk? Til venstre: Anne Minken Til høyre: Arnvid Lillehammer

11 Lorspeilet side 11 Etter en lang dag med mye n1-ttig informasjon om vår slekt, ble kvelden avrundet med hygge på Sørmarka. Mange var slitne i og med at de var kommet silmme formiddag, så kvelden ble ikke lang. Dagen etter var det innlegg med forskningssjefen i NOVA. Han er professor i sosiologi ved NTNU og faglig koordinator for Norges forskningsråds delprogram om romanifolket. Han pekte på de klare overgrepene som var gjort mot folket, hvor stat og kirke brukte lowerket effektir,'t for å stoppe de reisende. Til venstre: Bjørn Hvinden. Til høyre: Bjørn Jansen For vi som fikk lov å være med på kurset. Vi retter en stor takk til Bjøm, som la opp til et slikt kvalitetskurs, og til LOR for å tilby oss som medlemmer slike kurs. Vil samtidig rette en oppfordring til dere alle om å delta på fremtidige kurs. Kjenner noen til opphavet til denne type ring? Ranveig Pedersen har fått tak på en ring laget av metalltråd. Det er r 2 farger, "sølv" og "kobber". Er det moen som vet noe om denne? Dersom det er det, ta kontakt med Ranveig (kontaktinformasjon på side 2).

12 Lorspeilet side 12 Ny logo for LOR? Liv Seierstad medlem i LOR og styremedlem både i Telemark/Vestfolds styre, og i LOR sentralt, har laget et forslag til ny logo for LOR. Meningen med logoen er å vise noe av det som Romanifolket normalt jobber med. Styret vil gjerne ha deres kommentarer. Hva synes dere? Har dere noen kommentarer? Send dem inn til LOR på e-post. 6f rl l" rt{. m d) (r) l-i c) U^ '\ v a- arl!j C),.::.v J.i 0D o90 U OE Cco LOR på Grundsetmartnan (utklipp fra Østlendingen, fredag 6. mars 2009) I i I Thterne tithake på Grundsetmarfn Med klskker, kni. ver, hester, med sang ogmusikk rundl bålet er tåt trn e/r(-rmå ni I'rllk*i iiltrfilse på (irund$etmårf 'n. 8t prøveprosjekt er i gang for å bry6e ned fordommer og tilbakevise myter om det tradisjonsrike folket. Få torget har de en egen etand. StbE 6 0G I?ÅISÅE ff,ed åce? TÅ1,? 'tul{r.' fl dtcs dilrlj bdl{t,, ktall*r sf g tande l&fi )rhit, riel$r/ og prsle/- rli,t joal i gdr4tf, d4ttsr lx! rnarl )i. lki bd{l!.i?i siltrt Å1^irr{r firrldr- :*'n *t Be?U(rmi4 Oif f{lt J{}Isffi(fl. lleiridfj {;rjlor. rcli pd gilot l/r/ed:r tiråtlat, s{i.r. lrrrjir i ltrlr,nrr Ld!rJ.r-&:r,.eritr!.f Iil f/ilxirp,f{rr åaxi ii r I

LOR. Under: Treffet på Bringsvær i Agder samlet nesten hundre medlemmer, hvorav mange gamle medlemmer som kom tilbake. Septembe

LOR. Under: Treffet på Bringsvær i Agder samlet nesten hundre medlemmer, hvorav mange gamle medlemmer som kom tilbake. Septembe LOR Septembe r Over: Haugalandmuseet inviterte LORs medlemmer til en dokumenteringstur i Ryfflket. Om bord i seilskuta Kaia kunne bl.a. Siggen Pettersen, Marvin Ringdal, Fredrik og Reidun Pettersen fortelle

Detaljer

nr.3/2al2 LORSPEILET LEDER desember 2012

nr.3/2al2 LORSPEILET LEDER desember 2012 LORSPEILET nr.3/2al2 LEDER desember 2012 - Det er ikke høstfarger og regn utenfor lenger her på Sørlandet. Det er kommet mye snø og julestemningen er allerede i hus. Godt å kunne være inne (foran tv'n).

Detaljer

LOR februar 2008. Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket

LOR februar 2008. Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket LOR februar 2008 Høsttreff på Hove ved Arendal Hove treffets eldste deltager 82 åtr gamle Torvald. Torvald har mange gode historier fra et langt liv som reisende på Sørlandet, ja for den saks skyld som

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund Medlemsblad nr 46 / des. 2014 Des 2014 I denne utgaven: Leder, side 2 TEMAFOREDRAG FREMOVER : 29. januar: Jan Johansen: Sildefisket i 1950 åra. (s. 9) 26. mars: Tove Steinbo:

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer