UTDANNINGSVALG. Etterutdanning kursdag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNINGSVALG. Etterutdanning 2009-2010 1. kursdag."

Transkript

1 UTDANNINGSVALG Etterutdanning kursdag.

2 Program Åpning. Innspill, forventninger, behov hos deltagerne Lovverk og styringsdokumenter. Åse Fretheim leder Senter for yrkesrettleiing Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Struktur, innhold og fleksibilitet. Audhild Tveiterås og Sigrid Hiller ved Opplæringsavd. Hordaland fylkeskommune Pause. Kaffe/te og frukt Kunnskapsløftet forts Lunsj Utdanningsvalg, læreplan, innhold og valgprosessen Pause. Kaffe/te og lefse Arbeidsmarkedet som premiss i valgprosessen Harald Simonsen, NAV Hordaland avd. for marked og samfunn Oppsummering etter første dag. Neste samling torsdag kl 09.00

3

4 God karriereveiledning bidrar til bevisste utdannings- og yrkesvalg, motvirker feilvalg og hindrer frafall fra opplæring

5 OECD (2002) Review of Career Guidance Policies. Fragmentert Mangler helhetlig perspektiv på tvers av sektorene Internasjonal satsning

6 St.meld. nr. 30, Kultur for læring ( ) Regionale partnerskap for ) karriereveiledning Samordning av karriereveiledningstjenesten i ulike sektorer Partnerskap i alle fylker

7 St. meld 16 ( )..og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Helhetlig styrking av karriereveiledningstjenesten: - rådgivertjenesten i skolen - nettbasert tjeneste Samarbeidsavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og AID 2007 Samarbeid mellom NAV og utd.myndighetene fylkeskommunene

8 Kunnskapsløftet: - Utdanningsvalg - Prosjekt til fordypning St.meld nr. 44( )Utdanningslinja: Arbeidslivsfag

9 Yrkesveiledning i NAV. Individrettet Systemrettet Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland Kurs og konferanser Individuelle samtaler Spørsmål/ svartjeneste Møter mellom bedrifter og ungdomsskoleelever. Fag/arbeidsmarkedsinfo. Undervisningsressurs

10 Kunnskapsløftet i videregående opplæring Struktur, innhold og fleksibilitet v/audhild Tveiterås og Sigrid Hiller Opplæringsavdelinga - HFK

11 Kunnskapsløftet Rundskriv F-12/2008 Fag- og timefordeling for grunnopplæringen Vedlegg 2:Hele tilbudsstrukturen for VGO Kryssløp er vist i fotnoter

12 Nye begreper Vg1 = GK Vg2 = VkI Vg3 = VkII Utdanningsprogram = Studieretning Programområde (Vg2) = kurs (VkI) Fellesfag (FF) = Felles allmenne fag Programfag = Studieretningsfag Felles programfag Obligatoriske programfag Prosjekt til fordypning (PF) - i yrkesforb. utd.pr.

13 12 utdanningsprogram 3 STUDIEFORBEREDENDE Studiespesialisering Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag Musikk, dans og drama Musikk Dans Drama

14 12 utdanningsprogram 9 YRKESFAGLIGE Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

15 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldende per Side 5

16 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift Fylkeskommunen kan godkjenne at inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt rett etter grunnskolen avbryter opplæringen i videregående skole og inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt tidligere enn læreplanen fastsetter opplæringen i skole og bedrift tas i en annen rekkefølge enn det læreplanen fastsetter

17 Fleksibel opplæring i Hordaland For skoletrøtte elever som skal i lære Kombinerer arbeid i ei lærebedrift og teori på skolen i 4 år Fitjar, Sandsli, Åsane, Askøy og Rogne Bygg og anleggsteknikk Helse- og sosialfag Restaurant og matfag Kan ikke søkes spesielt på avgjøres etter skolestart

18 Lærekandidatordningen Alternativ til å være lærling for elever som ikke mestrer ordinært opplæringsløp Fleksibel modell år Alle år i bedrift Opplæringsplan kontrakt (Fagopplæringskontoret godkjenner) Kompetanseprøve kompetansebevis Tilskudd som for lærling

19 Generell studiekompetanse oppnås ved: å fullføre og bestå tre år videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon med Vg3 medier og kommunikasjon Naturbruk med Vg3 naturforvaltning

20 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

21 Studiespesialisering vg 2 og vg 3 Programområde for: realfag språk, samfunnsfag og økonomi formgivingsfag

22 Fag- og timefordeling vg1 stusp. Norsk (avsluttes på vg3) Engelsk Matematikk (kan avsluttes på vg 2) Naturfag Fremmedspråk (kan avsluttes på vg 2) Samfunnsfag Geografi Kroppsøving (avsluttes på vg 3)

23 Programfag i programområde for realfag vg2 og vg3 Matematikk X, R1, R2, S1 og S2 Kjemi 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Biologi 1 og 2 Informasjonsteknologi 1 og 2 Geofag X, 1 og 2 Teknologi og forskningslære X, 1 og 2

24 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi vg2 og vg3 Engelsk (internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, engelsk litteratur og kultur) Fremmedspråk I, II og III Antikkens språk og kultur (antikkens kultur, latin 1 og 2, gresk 1 og 2) Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3

25 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi vg2 og vg3 Historie og filosofi 1 og 2 Næringslivsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 og 2 Markedsføring og ledelse 1 og 2 Politikk, individ og samfunn (sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter)

26 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi vg2 og vg3 Rettslære 1 og 2 Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 Reiseliv og språk Samisk historie og samfunn Psykologi 1 og 2

27 Eksamen Eksamensordning omtalt i læreplanene for fagene Trekkordning for eksamen

28 Matematikk - studieforberedende Skjerpet krav til matematikk i videregående Minimum timer Valg mellom P (praktisk) og T (teoretisk) matte Nødvendig å tenke gjennom valget på ungdomsskolen

29 Andre fremmedspråk Eleven skal gå videre med språket fra ungdomskolen - skal ha faget i to år Kan ta det også i 3. klasse får tilleggspoeng fra studieåret 2011/2012 Kan bytte språk og ha det i to år Kan ikke begynne på nytt med samme språk Elever uten språk i ungdomsskolen skal ha språket i tre år i vgs

30 Skoleår i utlandet Vg1 og vg2 studieforberedende kan taes i utlandet se regler for godkjenning F12-08 ( ) Vg3 kan ikke taes i utlandet da må godkjenningen komme fra den utenlandske skolen Rektor godkjenner

31 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

32 Færre yrkesfaglige kurs 9 yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 Ca 50 programområder på Vg2 Ca 150 lærefag Elevene skal bli kjent med flere yrker på færre skoletimer 20% av opplæringen i skole skal være kompetansemål fra Vg3 bedrift. (Prosjekt til fordypning)

33 Struktur eks. Helse- og sosialfag

34 Utdanningsprogram for elektrofag Utdanningsprogram for elektrofag Foreløpig struktur fra Vg3 og videre. Strukturen vil bli fastsatt høsten Programområder Programområder Programområder Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Elektrofag Automatisering 1 Automatiseringsfaget Automatiseringsfaget Fagbrev Automatiker og automatikkmekaniker Fjernstyrte undervannsoperasjoner Fagbrev FU-operatør Tavlemontørfaget Fagbrev Tavlemontør Vikler- og transformatormontørfaget Fagbrev Vikler og transformatormontør Data og elektronikk Dataelektronikerfaget Dataelektronikerfaget Fagbrev Dataelektroniker Produksjonselektronikerfaget Fagbrev Produksjonselektroniker Romteknologi Yrkeskompetanse Romteknolog Telekommunikasjonsmontørfaget Fagbrev Telekommunikasjonsmontør Elenergi Elektrikerfaget Fagbrev Elektriker Elektromotor- og transformatorreparatørfaget Fagbrev Elektromotor- og transformatorreparatør Elektroreparatørfaget Fagbrev Elektroreparatør Energimontørfaget Fagbrev Energimontør Energioperatørfaget Fagbrev Energioperatør Heismontørfaget Fagbrev Heismontør Signalmontørfaget Fagbrev Signalmontør Togelektrikerfaget Fagbrev Togelektriker Flyfag Avionikerfaget Avionikerfaget Fagbrev Avioniker Flyfag Flymotormekanikerfaget Fagbrev Flymotormekaniker Flystrukturmekanikerfaget Fagbrev Flystrukturmekaniker Flysystemmekanikerfaget Fagbrev Flysystemmekaniker Kulde- og varmepumpeteknikk 1 Kulde- og varmepumpemontørfaget Fagbrev Kulde- og varmepumpemontør Alle programområder Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon

35 Kompetanseplattform Kompetanseplattforma (1 side) beskriver lærefaget: Daglig arbeid Fagets utvikling og plass i samfunnet Likheter og ulikheter i forhold til andre fag

36 Kompetanseplattformer Læretid i bedrift vg3 Læretid i bedrift vg2 FF 9 timer FPF 17 timer 9 timer vg1 FF 12 timer FPF 17 timer 6 timer

37 Prosjekt til fordypning Viktigste nyvinning i Kunnskapsløftet Skole og bedrift knyttes sammen Lokale, individuelle læreplaner Skolen sitt ansvar virksomheter/bransjer kan påvirke Elever skal arbeide med lærefagfagplaner 1. og 2. år i skole

38 Prosjekt til fordypning (PF) Overordnet formål Tilpasset opplæring ut fra elevenes forutsetninger, evner og interesser Hindre feilvalg bedre gjennomstrømningen Det lokale næringslivets behov for kompetanse Virksomheter kan i samarbeid med skolen lage opplæringsplaner Gi mulighet for små og verneverdige fag Mulighet for praksis i arbeidslivet

39 Prosjekt til fordypning (PF) Vg1: Få oversikt over mulighetene og prøve ut enkelte lærefag innen utdanningsprogrammet Vg2: Fordype seg/prøve ut lærefag innen programområdet. Elevene kan evt. velge programfag fra studieforberedende program eller fellesfag i språk

40 Lokale læreplanar (PF) HFK har utarbeidet en mal for lokal læreplan Kompetansemål fra Vg3 (bedrift) Lokale konkretiseringer Elevene har betydelig egeninnsats i utvelgelse av kompetansemål, rapport- og loggskriving og egenvurdering Dokumentasjon av praksis

41 Konsekvensar av valg (PF) Alle elever har adgang til å tegne lærekontrakt innen programområdet, etter avsluttet Vg2 (uavhengig av valg av lærefag i Prosjekt til fordypning) Bedriften bestemmer selv hvem de tegner lærekontrakt med

42 Fleksibilitet Kryssløp mellom utdanningsprogram Valgfrie programfag stusp. Prosjekt til fordypning (PTF) yrkesfag Påbyggingskurs til generell studiekompetanse for yrkesfagelever Skoleår i utlandet

43 Utdanningsvalg Valgprosessen Læreplaner og innhold

44 Utdanningsvalg En politisk bestilling Et tiltak Et fag? Et redskap En ferdighet? En prosess? Målsetting

45 Læreplanens hovedområder Om videregående opplæring og arbeidsliv 20% (ca 22t) Utprøving av utdanningsprogram 60% (ca 68t) Om egne valg 20% (ca 22t)

46 Årsplan i faget Informasjon om Kjennskap til Utprøving av Egne evner Interesser Muligheter der jeg bor? Hvem er jeg? Mitt valg? Men hvordan gjør vi det i praksis? Gode eksempler?

47 Valget må få være en prosess! Hvem sitter i førersete? Viktige støttepersoner Unge ulike, modenhet Åpne eller stenge for fremtidige valg Ting tar tid en modningsprosess Uendelig mange muligheter Uoversiktlig arbeidsmarked?

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer