HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Gyldig forfall Robert Wilhelmsen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Gyldig forfall Harald Bredesen SV Fra adm. (evt. andre): Jon Einar Strige, fung. teknisk leder Pål-Reidar Fredriksen, næringsleder Svein-Tore Kristoffersen, saksbehandler Silje Eklid, prosjektleder Ragnar Olsen, ordfører Grete Olsen, sekretær MERKNADER: SAKSLISTA: Det framkom ingen merknader til innkalling, Ingar Eira orienterte om at han anser seg som inhabil i sak 50/12 part i saken. Sakslista godkjent. PERMISJON: TILLEGGSSAKER: Ingar Eira og Harald Bredsen ba om permisjon fra kl Permisjon innvilget. Følgende tilleggssaker ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 52/12 Søknad om kjøp av tomt 53/12 Sponsoravtale Skaidi Xtreme /12 Høringsuttalelse Regional vindkraftplan for Finnmark BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 29/12 til og med sak 54/12.

2 UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, personal- og økonomiutvalget, omsorg- og oppvekstutvalget og kommunestyret til orientering, ordfører, rådmann, teknisk avdeling, næringsavdelingen, servicekontoret, biblioteket, VEFIK IKS, KUSEK IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/12 12/554 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30/12 12/551 MØTEPLAN 2. HALVÅR /12 12/555 REFERAT LANDBRUK / NÆRING 32/12 12/78 SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST - KVALSUND KOMMUNE /12 12/91 VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM /12 12/248 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 35/12 12/249 SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT 36/12 12/260 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR 37/12 11/1141 KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING 38/12 11/1161 KLAGE PÅ VEDTAK OM INVESTERINGSTILSKUDD - SVENSAN AS 39/12 11/564 TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT SELFA 35S SØKNAD OM UTSETTELSE 40/12 12/179 SØKNAD OM TILSKUDD -SLÅMASKIN OG SAMLERIVE 41/12 12/347 SØKNAD OM NÆRINGSLÅN 42/12 12/582 REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING

4 43/12 12/379 ADRESSERING AV 44/12 09/984 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLBL PÅ GNR 2 BNR 1 - TOMT/PUNKTFESTE FOR OPPSYNSHYTTE 45/12 12/566 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HOFSETHØGDA ØST 46/12 04/554 UTBYGGINGSAVTALE TILKNYTTET SØRNES-BOTNELV 47/12 09/27 KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN NEVERFJORDSLETTEN VEST GNR. 8 OG BNR /12 05/604 KLAGE - REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT - ØVRE SKAIDILIA 49/12 10/415 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR/BNR 8/55, 8/1, NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN OG KVALSUNDLIA SYD 50/12 09/111 GNR.21, BNR.33 - REGULERINGSPLAN TIL FRITIDSFORMÅL 2. GANGS BEHANDLING 51/12 11/1050 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI /12 11/1014 KJØP AV TOMT 53/12 12/182 SPONSORAVTALE SKAIDI XTREME /12 12/611 HØRINGSUTTALELSE - REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK

5 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/554 29/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Møteprotokollene fra s møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes Møteprotokollene fra s møter nr. 3/2012 og 4/2012 godkjennes

6 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/551 30/ MØTEPLAN 2. HALVÅR 2012 Møteplanen godkjennes med følgende endringer: Endring: 16. august og 27. september utgår. Ny dato: 23. august og 18. oktober Møteplanen godkjennes med følgende endringer: Endring: 16. august og 27. september utgår. Ny dato: 23. august og 18. oktober

7 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/555 31/ REFERAT LANDBRUK / NÆRING Referatsakene tas til orientering. Leder for næring Pål-Reidar Fredriksen orienterte om møte med Fylkesmannen vedr. rullering av snescooterløyper i Kvalsund kommune. VOTERING Referatsakene tas til orientering.

8 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/78 32/ SAMARBEIDS AVTALE HAMMERFEST TURIST Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto Repr. Ingar Eira fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt pkt. 4: I forhold til at Kvalsund kommune yter et så vidt stort beløp, og at Hammerfest Turist er Kvalsund kommunens prioriterte samarbeidspartner, forventer Kvalsund kommune at Hammerfest Turist synliggjør mer av sin aktivitet i kommunen, dette også i profileringen.

9 VOTERING Først ble leders innstilling tatt. Deretter ble forslag fra AP tatt opp. Forslaget, enstemmig vedtatt. 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3 årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale datert 11. mai 2012, mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene på kr ,- pr. år dekkes på konto I forhold til at Kvalsund kommune yter et så vidt stort beløp, og at Hammerfest Turist er Kvalsund kommunens prioriterte samarbeidspartner, forventer Kvalsund kommune at Hammerfest Turist synliggjør mer av sin aktivitet i kommunen, dette også i profileringen.

10 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 12/91 33/ VEST FINNMARK REGIONRÅD - STRATEGISK PLATTFORM Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomiplanen for dersom prosjektet fortsetter utover Kvalsund kommunes andel i Vest-Finnmark Regionråds strategisk plattform 2012 på kr ,- utbetales Vest-Finnmark Regionråd. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Rådmannen bes å innarbeide Kvalsund kommunes bidrag til dette formål i økonomi-planen for dersom prosjektet fortsetter utover 2012.

11 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/248 34/ SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV 2 BÅTPLASSER PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen. Søknad om investeringstilskudd for restaurering av to båtstøer fra Roger Pettersen innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune, eller har registrert firma i kommunen.

12 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/249 35/ SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV VEI FRA HUS TIL FJÆRE PÅ EIENDOMMEN GNR. 17, BNR. 4 I KLUBBUKT Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune. Søknad om investeringstilskudd for utbedring av vei til Roger Pettersen, innvilges ikke, da søkeren ikke er bosatt i Kvalsund kommune.

13 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/260 36/ SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR Søknad fra KM Maskin (Kurt Malin) om kr ,- i investeringstilskudd fra næringsfondet til kjøp av ny traktor innvilges ikke, da næringsinntekten på traktoren er begrenset. Repr. Harald Bredesen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Saka utsettes til Kvalsund kommune kan få på plass en minimum 3 årig avtale om brøyting i Kokelv. VOTERING Utsettelse forslaget fra SV ble tatt opp. Enstemmig vedtatt. Saka utsettes til Kvalsund kommune kan få på plass en minimum 3 årig avtale om brøyting i Kokelv.

14 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/ / KLAGE PÅ AVSLAG OM TILSKUDD TIL BRØNNBORING Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune. Klage på til avslag om investeringstilskudd på 50 % av kostnader til brønnboring fra Gunnar Brun tas ikke til følge, da investeringene var foretatt før søknad ble sendt Kvalsund kommune.

15 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/ / KLAGE PÅ VEDTAK OM INVESTERINGSTILSKUDD - SVENSAN AS Klage på vedtak om investeringstilskudd på kr ,- fra Svensan AS til kjøp av båt og utstyr, tas ikke til følge, da Kvalsund kommune har gitt tilskudd på 20 % av prosjektkostnaden. Repr. Ingar Eira fremmet på vegne av AP følgende forslag: viser til at søker tidligere er innvilget 20% tilskudd til prosjektet med kr ,-. tar dog søkers klage delvis til følge, og øker tilskuddet med 15%, slik at samlet tilskuddstørrelse fra næringsfondet blir på 35% av prosjektkostnaden. Samlet tilskuddstørrelse blir da kr ,- eks. mva, en økning med kr ,-. Grunnlaget for dette er sysselsettingseffekten som er satt til 0,35 årsverk. VOTERING Framsatt forslag ble satt opp mot innstillingen. Forslaget, enstemmig vedtatt.

16 viser til at søker tidligere er innvilget 20% tilskudd til prosjektet med kr ,-. tar dog søkers klage delvis til følge, og øker tilskuddet med 15%, slik at samlet tilskuddstørrelse fra næringsfondet blir på 35% av prosjektkostnaden. Samlet tilskuddstørrelse blir da kr ,- eks. mva, en økning med kr ,-. Grunnlaget for dette er sysselsettingseffekten som er satt til 0,35 årsverk.

17 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/564 39/ TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT SELFA 35S SØKNAD OM UTSETTELSE Søknad om å forlenge tilsagnsperioden for tilsagn: 2011/001 med 6 måneder fra Glenn Johansen innvilges. Søknad om å forlenge tilsagnsperioden for tilsagn: 2011/001 med 6 måneder fra Glenn Johansen innvilges.

18 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/179 40/ SØKNAD OM TILSKUDD -SLÅMASKIN OG SAMLERIVE 1. Jan Arvid Johansen innvilges 30 % i tilskudd til kjøp av ny slåmaskin og samlerive, med øvre grense på kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. 1. Jan Arvid Johansen innvilges 30 % i tilskudd til kjøp av ny slåmaskin og samlerive, med øvre grense på kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

19 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 12/347 41/ SØKNAD OM NÆRINGSLÅN Søknad om lån på kr ,- til kjøp av fiskebåt fra Glenn Johansen innvilges ikke, da Kvalsund kommune ikke yter lån til næringsdrivende. Repr. Robert Wilhelmsen fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag: Hensikten til søker er å få låneandelen i privatbank ned, og dermed være i posisjon for å få bedre betingelser. Utiklingsutvalget mener at offentlige lån til næringsutøvere i Finnmark i stor grad løses gjennom Innovasjon Norge. mener derfor at et eventuelt lånebehov fra det offentlige bør løses gjennom dette systemet. VOTERING Innstilling med framsatt tilleggsforslag ble tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. Hensikten til søker er å få låneandelen i privatbank ned, og dermed være i posisjon for å få bedre betingelser. Utiklingsutvalget mener at offentlige lån til næringsutøvere i Finnmark i stor grad løses gjennom Innovasjon Norge. mener derfor at et eventuelt lånebehov fra det offentlige bør løses gjennom dette systemet. Søknad om lån på kr ,- til kjøp av fiskebåt fra Glenn Johansen innvilges ikke, da Kvalsund kommune ikke yter lån til næringsdrivende.

20 Saksbehandler: Silje Eklid Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/582 42/ REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

21 Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/379 43/ ADRESSERING AV Kommunestyret godkjenner i henhold til matrikkellova kapittel 4 21 fastsetjing av offisiell adresse og tillhørende forskrifts kapittel med følgende navn: 1011 Morenestien 1100 Russelva 1110 Kokelveien 1101 Masterelvveien 1102 Kokelvdalveien 1200 Kirkeveien 1300 Molloveien 1400 Selkopveien 1500 Russelvdalen 1600 Russelvfossen 1700 Håkonberget 1900 Revsnesveien 1950 Bekkarbuktveien 2100 Storbuktveien 2200 Hammarnesveien 2300 Skjåholmveien 2400 Torskefjorden 2401 Kråkenes 7000 Neverfjordveien 7100 Fiskelvveien 7200 Solhaugen 7300 Finnvatnet 7301 Vesterdalveien 7400 Bjørkhaugen 7500 Sørneset 7600 Sarabyveien 7610 Porsaveien

22 Repr. Ingar Eira fremmet på vegne av AP og SV følgende fellesforslag: Forslag til endring av leders innstilling: For Kokelv området: 1011 Morenestien endres og blir en del av Moreneveien, husnummereringen justeres etter dette. Tillegg til leders innstilling: For å ivareta og bevare den samiske kulturarven og det samiske språket i Kokelv/Revsbotn, godkjenner Kvalsund kommunestyret også bruken av veinavnene skrevet på samisk, parallelt med de norske. For strekningen Kvalsund-Saraby. Endring av leders innstilling: 7000 Neverfjordveien - fra krysset til RV 94 i Kvalsund og frem til Sørneset 7100 Fiskelvveien - fra Jæveluftvannet til øvre Fiskelvvannet 7200 Solhaugen - for hyttefeltet Brekkemo 7300 Finnvatnet - for veien for hyttefeltet 7301 Vesterdalveien - sideveien opp Vesterdalen 7400 Bjørkhaugen - for boligfeltet 7500 Sørneset 7600 Vargsundveien - fra Sørneset og frem til Saraby 7610 Porsaveien - for sideveien opp til Porsa VOTERING Leders innstilling med foreslåtte endringer/tillegg tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt.

23 Kommunestyret godkjenner i henhold til matrikkellova kapittel 4 21 fastsetjing av offisiell adresse og tillhørende forskrifts kapittel med følgende navn: For Kokelv området: 1011 Morenestien endres og blir en del av Moreneveien, husnummereringen justeres etter dette. For å ivareta og bevare den samiske kulturarven og det samiske språket i Kokelv/Revsbotn, godkjenner Kvalsund kommunestyret også bruken av veinavnene skrevet på samisk, parallelt med de norske Russelva 1110 Kokelveien 1101 Masterelvveien 1102 Kokelvdalveien 1200 Kirkeveien 1300 Molloveien 1400 Selkopveien 1500 Russelvdalen 1600 Russelvfossen 1700 Håkonberget 1900 Revsnesveien 1950 Bekkarbuktveien 2100 Storbuktveien 2200 Hammarnesveien 2300 Skjåholmveien 2400 Torskefjorden 2401 Kråkenes 7000 Neverfjordveien - fra krysset til RV 94 i Kvalsund og frem til Sørneset 7100 Fiskelvveien - fra Jæveluftvannet til øvre Fiskelvvannet 7200 Solhaugen - for hyttefeltet Brekkemo 7300 Finnvatnet - for veien for hyttefeltet 7301 Vesterdalveien - sideveien opp Vesterdalen 7400 Bjørkhaugen - for boligfeltet 7500 Sørneset 7600 Vargsundveien - fra Sørneset og frem til Saraby 7610 Porsaveien - for sideveien opp til Porsa

24 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 2/1 Arkivsaksnr.: 09/984 44/ SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLBL PÅ GNR 2 BNR 1 - TOMT/PUNKTFESTE FOR OPPSYNSHYTTE gir jfr plbl 19-2 og arealplanbestemmelsens 9, dispensasjon til etablering av punktfeste på gnr 2 bnr 1 med formål, oppsynshytte. Tillatelsen gis med vilkår om at: Tillatt bebygd areal for oppsynshytta skal være maksimum 20 m 2. I tillegg kan det oppføres en utedo på maksimalt 2 m 2. Hytta og utedo skal ha matt tak og males/beises i nøytral jordfarge. Hytta og utedo skal være i en etasje. Høgde på grunnmur eller pilarer må ikke være mer enn 30 cm. Inngrep på tomta skal gjøres så skånsomt som mulig. Transport av byggematerialer må skje på vinterføre eller med helikopter. Tiltaket kan ikke iverksettes før endelig befaringsrapport fra Sametinget foreligger. gir jfr plbl 19-2 og arealplanbestemmelsens 9, dispensasjon til etablering av punktfeste på gnr 2 bnr 1 med formål, oppsynshytte.

25 Tillatelsen gis med vilkår om at: Tillatt bebygd areal for oppsynshytta skal være maksimum 20 m 2. I tillegg kan det oppføres en utedo på maksimalt 2 m 2. Hytta og utedo skal ha matt tak og males/beises i nøytral jordfarge. Hytta og utedo skal være i en etasje. Høgde på grunnmur eller pilarer må ikke være mer enn 30 cm. Inngrep på tomta skal gjøres så skånsomt som mulig. Transport av byggematerialer må skje på vinterføre eller med helikopter. Tiltaket kan ikke iverksettes før endelig befaringsrapport fra Sametinget foreligger.

26 Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: G/B 24/37 Arkivsaksnr.: 12/566 45/ SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK/DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HOFSETHØGDA ØST gir i henhold til plan- og bygningslovens 19-2 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for Reguleringsplan for Hofsethhøgda øst-hyttefelt, tillatelse til tilltak- bygging av tilbygg på 32 m2 på gnr 24 bnr 37. Eventuell søknad om utslippstillatelse skal behandles særskilt gjennom egen søknad. gir i henhold til plan- og bygningslovens 19-2 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for Reguleringsplan for Hofsethhøgda øst-hyttefelt, tillatelse til tilltak- bygging av tilbygg på 32 m2 på gnr 24 bnr 37. Eventuell søknad om utslippstillatelse skal behandles særskilt gjennom egen søknad.

27 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/554 46/ UTBYGGINGSAVTALE TILKNYTTET SØRNES-BOTNELV Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 17-2 vedtar framlagt forslag til utbyggingsavtale for gnr 10 bnr 29, Neverfjord Sørnes-Botnelv. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 17-2 vedtar framlagt forslag til utbyggingsavtale for gnr 10 bnr 29, Neverfjord Sørnes-Botnelv.

28 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 8/42 Arkivsaksnr.: 09/27 47/ KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN NEVERFJORDSLETTEN VEST GNR. 8 OG BNR. 42 tar ikke klagene til følge og opprettholder kommunestyre vedtaket i sak 53/11 den Saken sendes i sin helhet jfr plbl 1-9 over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. tar ikke klagene til følge og opprettholder kommunestyre vedtaket i sak 53/11 den Saken sendes i sin helhet jfr plbl 1-9 over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

29 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/604 48/ KLAGE - REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT - ØVRE SKAIDILIA Reguleringsplanen for Øvre Skaidilia kan derfor etter vår mening stadfestes og oversendes Fylkesmannen for endelig behandling jfr. PBL1-9 Reguleringsplanen for Øvre Skaidilia kan derfor etter vår mening stadfestes og oversendes Fylkesmannen for endelig behandling jfr. PBL1-9

30 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/415 49/ FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR/BNR 8/55, 8/1, NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN OG KVALSUNDLIA SYD legger fram forslag til reguleringsplan for Kvalsundlia syd med tilhørende reguleringsbestemmelser, ut til offentlig ettersyn, jfr PBL legger fram forslag til reguleringsplan for Kvalsundlia syd med tilhørende reguleringsbestemmelser, ut til offentlig ettersyn, jfr PBL

31 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: G/B 21/33 Arkivsaksnr.: 09/111 50/ GNR.21, BNR.33 - REGULERINGSPLAN TIL FRITIDSFORMÅL 2. GANGS BEHANDLING anbefaler kommunestyret å vedta forslag til reguleringsplan, jfr PBL 12-12, for hyttefelt Kokelv Gnr 21 Bnr 33. Vedtaket gjøres med forbehold om at adkomstrettigheter til planområdet avklares før tiltak iverksettes Repr. Ingar Eira stilte spørsmål om egen habilitet part i saken, og fratrådte møtet. Eira ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl repr. til stede. VOTERING anbefaler kommunestyret å vedta forslag til reguleringsplan, jfr PBL 12-12, for hyttefelt Kokelv Gnr 21 Bnr 33. Vedtaket gjøres med forbehold om at adkomstrettigheter til planområdet avklares før tiltak iverksettes

32 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 11/ / FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI tar forslaget til kommunal planstrategi for Kvalsund kommune til etterretning, og legger den ut på høring, jfr. Plb Repr. Ingar Eira tiltrådte møtet. 5 repr. til stede. VOTERING tar forslaget til kommunak planstrategi for Kvalsund kommune til etterretning, og legger den ut på høring, jfr. Plb 10-1.

33 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 11/ / KJØP AV TOMT sender saken tilbake til rådmannen. Rådmannen bes gå i dialog med søker for om mulig og finne alternativer til lokalisering. Repr. Harald Bredesen og Ingar Eira fråtråde møtet innvilget permisjon. 3 repr. til stede. VOTERING sender saken tilbake til rådmannen. Rådmannen bes gå i dialog med søker for om mulig og finne alternativer til lokalisering.

34 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/182 53/ SPONSORAVTALE SKAIDI XTREME Hammerfest Sykkelklubb innvilges kr ,- i forbindelse med sponsoravtale for arrangementet Skaidi Xtreme 1. september d.å. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. 1. Hammerfest Sykkelklubb innvilges kr ,- i forbindelse med sponsoravtale for arrangementet Skaidi Xtreme 1. september d.å. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

35 Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/611 54/ HØRINGSUTTALELSE REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK vedtar høringsuttalelsen som sin og oversender den til Finnmark fylkeskommune vedtar høringsuttalelsen som sin og oversender den til Finnmark fylkeskommune: Kvalsund kommune ser positivt på den framlagte vindkraftplan for Finnmark, og slutter seg til de nasjonale mål for økt satsing på fornybar energi og kutt i klimagasser, og ser at produksjon av vindkraft er en del av løsningen. I likhet med Finnmark fylkeskommune ønsker også Kvalsund kommune å ta sin del av ansvaret for å oppnå de nasjonale og internasjonale målsetningene. Kommunen understreker samtidig at dette må skje med henblikk på samtidig å bevare viktige miljø- og samfunnsverdier, både regionalt og lokalt. Kvalsund kommune vedtok i sitt møte den 8. mai 2012 å la to vindmølleprosjekt, Falerassa og Kvalsund Vindkraft dispensere fra kommunens arealdel. Disse ligger innenfor område 3A i forslaget til den regionale vindkraftplan.

36 Begge disse prosjektene har en samlet kraftbransje i Finnmark i ryggen. I tillegg er også Finnmarkseiendommen med. De to prosjektene har en samlet produksjonskapasitet på 710 MW. Foruten å anlegge et stort antall vindmøller, vil en slik etablering medføre at veier, kraftlinjer og annen infrastruktur anlegges. Kvalsund kommune slutter seg til anbefalingen i den regionale planen om at landskapet bør være premissgiver både for størrelse og utforming av vindkraftanlegg, og også for innbyrdes avstand mellom tilgrensende vindkraftanlegg. Det bør derfor tilstrebes å samle anleggene fremfor å spre dem. Fra før finnes det i Kvalsund kommune etablert små vannkraftverk og et forsøksanlegg for utvikling av et tidevannskraftverk. Kommunen ligger således nasjonalt i front, og har med dette sagt ja til å ta sin del av et nasjonalt, alternativt og bærekraftig energiansvar. For å realisere målene må prosjektene være økonomisk konkurransedyktige. Dette betinger høy produksjon som følge av god vind og gode driftsbetingelser. Samtidig vil det være utfordrende å finne arealer som kan utnyttes på en måte som er bærekraftig i lys av ønsket om bevaring av eksisterende næringer og miljø. Det er etter Kvalsund kommunens mening nødvendig at alle slike prosjekt må ta lokale hensyn, og at alle planprosesser bør være mest mulig åpne for at konfliktene skal bli færrest mulig. Kvalsund kommune er kjent med at det fra statlig hold vurderes å fjerne eiendomskatt på vindmøller og tiltak knyttet til slike. Vi forutsetter at dagens ordning med eiendomskatt for slike tiltak forsetter, fordi en slik ordning er viktig både i forhold til lokalsamfunnets belastning ved slike etableringer, og i forhold til de beredskapsordninger slike tiltak fører med seg. Eiendomskatt fra slike tiltak er meget viktige inntektskilder for kommuner som forvalter store og mangfoldige arealer, og får mye av dette båndlagt. Skal småkommunenes velvilje til å ta miljømessig overordnet ansvar, må disse belønnes, ikke bare belastes. I det ligger det at skal kommuner ta ansvar, må det ligge en langsiktig og gjensidig forutsigbarhet på alle nivå, både i økonomi, anlegg og felles forståelse av de overordnede mål.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 20.04.2017 Tid: Fra kl. 15:00 til kl. 15:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer