IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 IDRETTSLAGET GNEIST Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering Alpin Volleyball Klatre

2

3 IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2008 Årsmøte 2008 avholdes på Klubbhuset Onsdag 17. mars 2009 kl Sakliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskriver og tellekorps. 3. Årets utmerkelser. 4. Hovedstyrets årsmelding for Lagets regnskap for Hovedstyrets budsjett for Vedtektsendringer 8. Valg 9. Avslutning

4 ÅRSMELDING 2008 IDRETTSLAGET GNEIST 1. Oppsummering Idrettslaget Gneist viste ytterligere vekst i Våre tilbud utvides stadig. Mange av våre aktive har vist gode resultater. Regnskapet er gjort opp med overskudd. Egenkapitalen er god. Bortfall av automatinntekter har og vil fortsatt medføre nye og store utfordringer i inntekstarbeidet. 2. Verv. Representasjon 2.1. Hovedstyret Styret har i 2008 bestått av følgende: Leder Anne K Botnevik (AU) Nestleder Ola Skar (AU) Styremedlem Stig Hammersland (AU) Styremedlem Siri Aadland (AU) Styremedlem Marianne S. Steinbakk (AU) Varamedlem Terje Kartveit (AU) Varamedlem 1) Nina Røed Esquivel (AU) Gruppeleder fotball Jørn Ove Vatne-Olsen Gruppeleder turn Stina Hansen Gruppeleder håndball Frank H. Bjørndal Gruppeleder volleyball Trond Pedersen Gruppeleder friidrett Anne Grete Grindedal Gruppeleder klatring Endre Lie Gruppeleder orientering Arne Wilhelm Knudsen 1) Dessverre måtte Nina Røed Esquivel trekke seg ut av AU.

5 2.2 Årsmøteorganer Revisor: Kontrollkomite: Revisjonsfirmaet Olstad, Berentsen & Co AS v/registrert revisor Jan Olstad Arvid Ask Stig Skage Valgkomite: Per Gustav Blom, Per Inge Larsen, Mette Botnevik Mariann Ingebrigtsen Anne Margit Hasås leder medlem medlem vara vara 2.3. Administrasjon Kontorleder Regnskapsfører Aktivitetskoordinator Fotballkoordinator Kontingenter/medlemsarkiv Webmaster Marit Helle Østervold Anne-Torild Ulleberg 1) Lars Helge Eide Ørjan Sandal Linda Margit Hansen Rita Rosenlund Knut Berge 1) Lars Helge Eide sykmeldt fra 29/1-08 Kontorleder er heltidsansatt. De øvrige ansatt på deltid Tillitsvalgte i forbund/krets/særkretser Hordaland volleyballkrets: Ingrid Tombre, nestleder Hordaland Gymnastikk og turnkrets: Jon Ivar Scheie, kretsutvalget Annbjørg Søreide, revisjonskomiteen Mariann Ingebrigtsen, styremedlem Slettebakkshallen (turnkassen) BFG Birthe K Nielsen, styremedlem Mats Holm, styremedlem

6 2.5. Representasjoner Årsmøtet Idrettsrådet i Bergen: Moby-seminaret ungdom i endring : NFF-Fotballtinget: NHF-Region Vest, regionsting Anne K Botnevik Ola Skaar Marianne S. Stetinbakk Marit Helle Østervold Linda Margit Hansen Ørjan Sandal Jørn Ove Vatne-Olsen Linda Margit Hansen Harry Håvarstun Johnny Larsen Frank Bjørndal Hordaland volleyballkrets, kretsting: Hordaland orienteringskrets, Ingrid Tombre Trond Pedersen Per Erik Harding Jan Steineger 3. Medlemmer. Sportslige resultater 3.1 Medlemsoversikt pr : Totalt: 3095 (2.936 pr pr ) Aldersfordeling: 0-5år over 26 år (pr. 2006)

7 Fordeling gruppene: Fotball Turn Håndball Friidrett Volleyball Orientering Klatring Vi går Adm Noen medlemmer er deltakere i flere grupper. Aldersfordeling og gruppetall samlet, er derfor høyere enn totaltallet. 3.2 Sportslige resultater Gruppenes rapporter forteller om mange gode sportslige resultater, og her kan nevnes: 3.3 Sportslige arrangementer Flere håndball-, fotball-, og volleyballag fikk gode plasseringer i sine serier og i ulike cup er. Gneist 1 SMJ95 ble historiske som de første kretsmestre i J13 klassen i Hordaland. Friidrettsgruppen markerer seg fortsatt med gode plasseringer og mange førsteplasser under regionsmesterskapet. Breddemessig er de fleste gruppene blant de fremste både i kretsog landssammenheng. Hver år arrangerer Gneist en rekke idrettsarrangementer. Det er god kvalitet over det arrangementstekniske som skjer i regi av våre gruppestyrer. De aller fleste grupper har hatt arrangementer med flere hundre deltakere. Gneist NextGentel Cup er fortsatt det største enkeltarrangement. Turngruppen arrangerte Gymfest i Vest med mange deltagere og gode resultater. Både fotball og håndball har arrangert vellykkede sommerskoler Ulrikken opp ble også i år arrangert av friidrettsgruppen i samarbeid med IL Baune.

8 4. Idrettsanlegg 4.1 Ny idrettshall I august 2008 ble det endelige vedtaket om tilleggshall på Sandsli vedtatt av Bystyret i Bergen. En komitè bestående av representanter fra Bergen Kommune, Gneist og Arkitekt Røstøen har gjennomført jevnlige møter. Parallelt med dette har arbeidet de gruppene som benytter hallen i dag, fått kommet med sine ønsker/krav. Dette er nå lagt ut på Dofin. Lørdag 10/1-09 ble den første dugnadsjobben utført. 4.2 Liland Idrettspark Med ferdigstillelse av det nye garderobeanlegget på Liland, har vi nå fått et meget tjenelig anlegg som er i flittig bruk hver dag. 4.3 Hjellestad Idrettspark Dalen Garderobebygget på Hjellestad som ble oppført i 2007 har vært til stor glede, anlegget er derfor blitt brukt til mange seriekamper i Samarbeidet med Grendalaget fortsetter, og en vil jobbe videre med å oppgradere Idrettsparken Petedalsmyra Kommunens anleggsarbeider startet opp sommeren Det har lykkes å få tillatelse til en noe utvidet bane. Den nye banen ble ikke ferdig til sesongstart 2008, men vil bli tatt i bruk i Følgende anlegg brukes jevnlig: I vårt område: Sandslihallen, Hjellestad skole, Liland skole, Søreide skole, Ytrebygda skole, Aurdalslia skole, Hjellestad Idrettspark (Dalen), Liland Idrettspark, Sandslibanen, Sandvolleyballbanen, Søvikbanen, Sandsli Sportsenter. I andre områder: Slettebakkhallen, Fana Stadion, Høiehallen, Bjarghallen,, Sjøkrigsskolen, Vestlandshallen, Vår orienteringsgruppe bruker dessuten skog og mark i hele kommunen.

9 4.6. Samarbeid med kommunen Det er Bergen kommune, Idrettsetaten, som driver idrettsanleggene i vår bydel. Vi har et godt og nært samarbeid med så vel ledelse som de ansatte i driftsavdelingene. Idrettsetaten har respondert konstruktivt på alle de forslag til prosjekter som Gneist har fremmet. 4.7 Idrettsmeldingen Det ble i begynnelsen av mai holdt fire bydelsvise møter, med muligheter for idrettslag til å presentere planer og prosjekter i de enkelte bydeler i forbindelse med Idrettsplanen Hensikten med de bydelsvise møtene var å gi idrettslag muligheten til å presentere innspill, ideer og prosjekter for de konkrete bydelene. Videre ble idrettslagene utfordret på en del spørsmål som knyttet seg til aktivitetsutviklingen fremover, og hvilke utfordringer den enkelte bydel står overfor i fremtiden. Felles innlegg på tvers av idrettslag av Fana, Gneist, Smørås og Bjarg: Utfordringer for bydelene. 5. Markedsføring/profilering 5.1 Unikt merkenavn Våre stiftere 60 år tilbake ga idrettslaget et unikt navn Gneist. Fengende og gjenkjennelig. For å ta vare på vår logo og identitet, vil man søke å få Gneist-logoen som registrert varemerke. 5.2 Gneist-kolleksjonen Gneist-kolleksjonen har vist et godt salg også i Det vil kommer en ny kolleksjon i IL Gneist har inngått en samarbeidsavtale med G- Sport og Adidas. Samarbeidsavtalen gjelder fra til Gneist`en Informasjonsbladet Gneist`en kom ut i 2008 i 2 utgaver.

10 5.1. Pressedekning Også i 2008 var det god respons i pressen omkring Gneist sine aktiviteter. Fanaposten er flink til å berette om våre ulike aktiviteter. Både i NRK Vestlandsrevyen og Kveldsnytt har vi også vært representert med sak om vandelsattest. 5.2 Ordføreren på besøk Ordfører Gunnar Bakke gjennomfører en besøksrunde til alle bydelene denne høsten. Fredag 7. november var turen kommet til Ytrebygda bydel, her besøkte han, sammen med bydelsstyreleder Stig Hammersland, Framo Engineering AS, Idrettslaget Gneist og Ungdomshuset på Søreide. 5.3 Asylmottak Vi har i 2008 startet prosessen med å sette i gang mange tiltak for Asylmottaket. Vi har gjennom det arbeidet vi har gjort fått opprettet et meget godt samarbeid med både Asylmottaket og Idrettsrådet. Tiltak vi har satt i gang for beboerne er ukentlige fotballtreninger på Liland, og vi har satt de i kontakt med gå-gruppen. I tillegg vil vi starte opp med flere tiltak i Dette er volleyball, orientering/sykkelorientering, innsamling av sykler/klær, tur til Kvamskogen akebuss. 5.4 Web-sidene hadde et stadig økende besøkstall. De respektive gruppene benytter vår hjemmeside flittig. Det har blitt en fin informasjonskanal både til utøvere og foreldre. 6. Interne aktiviteter 6.1. Møter Hovedstyret har hatt 8 møter Arbeidsutvalget har hatt 8 møter. Administrasjonen har hatt ukentligemøter. Klubbhuset er meget populært som møtested for mange ulike aktiviteter.

11 6.2 Administrasjonen I engasjementsstilling som aktivitetskoordinator er ansatt Ørjan Sandal. Denne engasjementsstilling har fått støtte av Idrettsrådet/Bergen kommune også for AU og gruppestyrene har fått god service av våre ansatte. 6.3 Høstkonferansen og kurs Årets høstkonferanse ble holdt på Ytrebygda Kultursenter. Hovedinnslaget ble holdt av Kjell Tore Solvang som hadde temaet Vi sprenger grenser og når våre mål. Mari Manger fra Idrettsrådet snakket om ernæring/kosthold. Det var i år over 200 deltakere Særskilte prosjekter Vi arrangerte noen kveldsbusser til Eikedalen med økonomisk støtte fra storby midlene Arbeidsmiljø. HMS Arbeidsmiljøet i administrasjonen er godt. Det har i 2008 kommet til tre nye i administrasjonen, de fungere veldig bra. 6.6 Likestilling 7. Økonomi Idrettslaget har oppslutning omtrent likt for jenter og gutter, men det er store variasjoner i de ulike grupper blant utøverne. Styrene har jobbet aktivt med en jevnere fordeling mellom kjønnene, og jevnere fordeling er nå reelt. Ingen særskilte likestillingstiltak har vært til drøftelse Totaltall Omsetningen har en liten økning i De sammenlignbare tall er følgende: Driftsinntekter Driftskostnader Finans Resultat ( )

12 Kostnadsøkningen har en sammenheng med aktivitetsøkningen, og til drift/vedlikehold av anlegg Inntektsarbeid Det har vært nedlagt betydelig arbeid for å øke inntektssiden i laget. Dette arbeidet må fortsette med ytterligere kraft i årene fremover. Igjennom vår administrasjon, særlig vår kontorleder som har nedlagt betydelige arbeider i å skaffe langsiktige sponsoravtaler. 7.3 Bokføring av anlegg Ovenstående regnskapsoppgaver er basert på løpende drift. De anlegg som etableres blir først balanseført og deretter gjenstand for avskrivning. Det foretas bevisst store avskrivninger av anleggskostnadene for å gjøre idrettslaget økonomisk godt rustet for fremtiden. Klubbhuset er nedskrevet. Det er i 2008 gjort store kapitalbindinger i garderobeanlegget på Hjellestad, og mindre og også viktige kapitalbindinger i driftsbygning og i garderobe på Liland. Viktige deler av reklameinntektene på de to anlegg må benyttes til avskrivning/drift av de nye bygg og dermed frigjøre kapitalbinding. Det er tatt opp lån hos Grendalaget for garderobeanlegget på Hjellestad. Der forventes innvilget betydelig beløp i spillemidler i løpet av Regnskapsforutsetning Ved avleggelse av årets regnskap legges til grunn fortsatt drift av Idrettslaget Gneist. Hovedstyret mener denne beretning med gruppenes beretninger og regnskapet m/noter gir et rettvisende bilde av Idrettslagets aktiviteter Avdelingsresultatene Det vises til noter til regnskapet Likviditet Likviditeten har vært akseptabel i 2008.

13 7.7. Offentlige tilskudd Utviklingen i de offentlige tilskudd har vært følgende: Barne- og ungdomsmidler: Aktivitetsmidler: Sum: Andel av våre inntekter: 15,41% 6.39% 6.22% 7.8. Større sponsoravtaler Fana Sparebank og Frende vil bli Gneist sine hovedsponsorer for fotball og håndball fra Det er også kommet inn flere små sponsorer i Kalender 8. Avslutning Gneist-kalenderen kom høsten 2008 i 5. utg. (for 2009). Den gir profilering og er en nødvendig del av inntektsarbeidet. Rapporter fra gruppestyrene supplerer denne rapport fra Hovedstyret. Rapportene viser mange aktiviteter og stort engasjement for Idrettslaget Gneist. Fortsatt viser statistikken at ca. 70% av barna i vår del av Ytrebygda er eller har hatt medlemsskap i Gneist. Dette gir en unik posisjon for bydelens befolkning og godt grunnlag for aktivitetene fremover.

14

15

16 IDRETTSLAGET GNEIST Organisasjonsnummer:

17 Idrettslaget Gneist Dnftsintekter og dnftskostnader Note Medlemskontingent Tilkudd Egenandeler dehakelse Stevneintekter Salgsintekter Lotteri- og automatintekter Reklame og sponsonitekter Dugdsintekter og andre intekter Sum dnftsintekter Kontingenter, kostnder seriesystemer mm Stevnekostnder Utdannkostnder Kjøp av materiell og utsty Andre aktivetskostnder Lønnkostnder mm Bilodtgjørelse og reisekostnder A vskriver Anen driskostnd Sum dntskostnader Dnftsresultat Finansintekter og fmanskostnader Renteintekter Rentekostnder Resultat av fmansposter Árres ultat Oveiføriger A vsatt til annen egenkapitl Overfrt fra annen egenkapitl Sum oveiføriger

18 Balanse Idrettslaget Gneist Eiendeler Note Ane ggs midle r Varige dntsmidler Kontormskiner mm Redskapshus Liland Lettus/vogn O-Gruppe Pro sjekter Materiell Sum varige dnftsmidler 1,2 1,2 1,2 1,2 1, o Finansielle dnftsmidler Andekr Skttebakkllen Sum fmansielle anleggsmidler 1, Sum anleggsmidler Oinøpsmidler Kundefordriger Lån til G-Sport Lån til Bergen Korrune Andre fordriger 1, Sum fordriger Bankkudd, kontanter Sum oinøpsmidler Sum eiendeler

19

20 1 NOTE 1 REGNSKASPRISIPPER I.L. GNEIST NOTER TIL REGNSKAPET 2008 Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Varige driftsmidler er i 2008 avskrevet med lineære avskrivninger. I 2007 ble varige driftsmidler hovedsakelig avskrevet med 20% av saldo. Unntak var redskapshus som ble avskrivet over antatt økonomisk levetid. Lagets klubbhus står på leiet grunn. Det er ikke i idrettslagets strategi å omsette sine eiendeler Fordringer er vurdert til pålydende. Andeler ervurdert til pålydende. NOTE 2 V ARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost Mottatt tilskudd Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Árets avskrivninger A vskrivningssats Kontormaskiner Klubbhus o 0 o % Redskapshus o o % Letthus o o % Prosjekter Sum Det ble i 2006 aktivert anskaffelser materiell for kr ,-. Kostnaden er fordelt over 3 år, og kr ,- er kostnadsført i 2008, restbeløp er kr. 0,-. Anskaffelseskost på kontormaskiner er del vis "rekonstruert" på bakgrun av skjønn. Laget har i 2008 fått tilagn på spilemidler knytet til "Prosjekt Dalen 2" på til sammen kr ,-. Tilsagnene er bokført som kortsiktig fordring og ført som reduksjon av anskaffelseskost på prosjektet. Idrettslaget har gjennom alle år utgiftsført de fleste innjøp/investeringer og disse er ikke aktivert i laget sitt regnskap. I tilegg er det også utført en betydelig dugnadsinnsats. Disse verdiene er forsikret i Vesta med følgende forsikringsverdier: Klubbhus Inventar klubbhus/diverse utstyr Garderobebygg Hjellestad Driftsbygning Liland Sportsutstyr i Sandslihallen Sum forsikringsverdi

21 2 NOTE 3 TILSKUDD Posten tilskudd består av: Bergen Kommune, Bame- og ungdomsmidler NIF og Olympiske Komite - Aktivitetsmidler Tilskudd fra diverse forbund Andre kommunale tilskudd Sum tilskudd NOTE 4 LØNN, HONORA M.M. Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Lønnsrefusj oner Andre personalkostnader Sum o Laget har i 2008 hatt 1 heltidsansatt og 3 deltidsansatte, samt personer på kortidsengasjement. Det er ikke utbetalt styrehonorar. Det er utbetalt honorar til revisor for 2007 med kr ,-, av dette er kr ,- konsulenthonorar. 25% merverdiavgift kommer i tilegg. Laget er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Laget har pensjonsordning som oppfyller kravene i loven. NOTE 5 GRUPPEVIST RESULTAT Alle lagets inntekter og kostnader fordeles på de ulike gruppene. Gruppenes resultater i år 2008 er: Friidrett Fotball Tum Håndball Orientering Alpin Administrasj on Volleyball Klatre Sykkelorientering Vi går Fond Trenerutdanning Fond Deltakerstøtte Fond Leiestøtte Fond Ungdomslederskolen Flermedlemskapsfond Automatfond Sum o o o o

22 3 NOTE 6 ANELER Laget eier 51 andeler i AIL Slettebakkallen à kr. 500,-. Andelene er oppført til kostpris kr ,-, og inngår i Tumgruppens egenkapital. NOTE 7 EGENKAPITAL GRUPPEVIS Etter at årets resultat og egenkapital transaksjoner er fordelt på gruppene er egenkapitalen slik: Friidrett Fotball Tum Håndball Orientering Alpin Administrasjon Volleyball Klatre Sykkelorientering Vi går Fond Trenerutdanning Fond Deltakerstøtte Fond Leiestøtte Fond "Ungdomslederskolen" U disponerte automatinntekter Sum o o o o NOTE 8 BANKNSKUDD Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,-, og kr ,- er bundne innskudd i forbindelse med lån fra Trond Mohn øremerket til forskuttering idrettshall. NOTE 9 TILSKUDD SPESIELLE FORMÁL Laget har i 2007 og 2008 mottatt tilskudd til utarbeidelse av kart til O-gruppen. Deler av tilskuddene er ikke benyttet pr. 31/ og kr ,- er oppført i balansen som gjeld under "Tilskudd spesielle formål". Laget har mottatt kr ,- i tilskudd fra Bergen Kommune til "Skibuss" i Tilskuddet gjelder 2009 og er pro 31/ oppført som gjeld i balansen under "Tilskudd spesielle formål". Videre er deler av tilskudd fra Visjon Vest til kjøp av lydanlegg fotballgruppen kr ,- ikke benytet pr. 31/ og er også oppført som gjeld i balansen under "Tilskudd spesielle formål". Av mottatt tilskudd til spilerutvikling fra Sparebanken Vest er kr ,- ikke benyttet pro 31/ og er oppført som gjeld under "Tilskudd spesielle formål". NOTE 10 LOTTERIINNTEKTER Laget har avholdt 2 lotterier i løpet av Samlet inntekt knytet til disse lotteriene er kr ,-.

23 ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPEN 2008 Gruppens medlemstall: STYRET Leder Jørn Ove Vatne-Olsen Nestleder Harry Håvardstun (representerer Seniorutvalget) Styremedlem Bente Voraa(leder barneutvalget) Styremedlem Mons Melingen(leder breddeutvalget) Styremedlem Elisabeth Flesland (leder dameutvalget) Styremedlem Linda Hansen(gikk ut av styret da hun ble en del av administrasjonen). Styremedlem Kjersti Hammersland gikk inn for Linda i styret. Styremedlem Johnny Larsen(materialforvalter) Styremedlem Randi Helland(kursansvarlig) Styremedlem Ståle Omholt(leder seniorutvalget) Dommerkontakt Kai Erik Steen (Odd Monsen kursansvarlig) GENERELT Gneist Fotball hadde i 2008 påmeldt 121 lag i serien og var den største fotballgruppen i kretsen. For å gjennomføre sesongen 2008 med så stor aktivitet var det påkrevd med et stort apparat av frivillige trenere/lagledere og andre frivillige og engasjerte. Det er vår oppfatning at vi har kommet igjennom 2008 på en tilfredsstillende måte, til tross for at året har vært spesielt krevende, ikke minst for de tillitsvalgte i Fotballstyret. Det er all grunn til å fremheve og takke for den innsatsen som trenere/lagledere har utført i Oversikt over disse følger helt til slutt. MØTEVIRKSOMHET Fotballstyret har hatt styremøter 2 ganger i måneden i gjennomsnitt gjennom året. I tillegg har det vært en del møteaktivitet mot flere av lagene. Flere saker har vært diskutert og avgjort i møtene. Noe har vært diskutert via elektronisk post. Dette er noe som er svært effektivt. Styreleder har møtt regelmessig i Hovedstyremøtene. Styremedlem Linda Hansen har deltatt på fotballeder III kurset. Dette er et kurs for tillitsvalgte som kommer klubben til gode.

24 ØKONOMI Fotballgruppens budsjett for 2008 var satt opp med balanse. Totale inntekter var budsjettert med kr mens utgiftene var budsjettert med kr før refusjoner på kurs på kr Det regnskapsmessige resultatet for 2008 er ikke helt klart i skrivende stund på grunn av blant annet skifte av regnskapsfører i sesongen. I 2008 ble det solgt Gneist kalendere. Dette salget ga, for fotballgruppens vedkommende, et netto overskudd på kr Fotballgruppen sliter fortsatt med kontingentrestanser i år som i fjor. En av målsettingene for 2009 er å bedre rutinene for innkreving av kontingent. Her er det viktig at lagledere melder inn tilgang/avgang på spillere, slik at medlemsregisteret til enhver tid viser et korrekt bilde Likeledes må der skapes bedre rutiner for innkjøp og oppbevaring av materiell og utstyr. Vi ser at det her også er rom for forbedringer. BARNEUTVALGET Barneutvalgets organisering. Barneutvalget har i 2008 bestått av Bente Voraa (leder), Kjell Erik Bjorheim og Nils Stautland. Barneutvalgets hovedoppgave er å ha det overordnete ansvaret for all fotballaktivitet i Gneist fotball for aldersgruppen 6 12 år. Utvalget skal tilrettelegge forholdene slik at barn i denne aldersgruppen får et allsidig og godt tilbud om å trene og spille fotball i Gneist. I 2008 var det 821 barn som var tilsluttet Barneutvalget, hvorav 265 jenter og 556 gutter. Det var påmeldt 79 lag i serien, 25 jentelag og 54 guttelag. En av Barneutvalgets medlemmer, Nils Staurland har vært medlem i flere år og ønsker nå avløsning. Dette medfører at vi da bare er 2 medlemmer igjen i Barneutvalget. Det er planlagt mange kjekke aktiviteter for 2009 og vi trenger flere medlemmer. Det ideelle hadde vært om vi hadde fått 3-4 nye. Vi utfordrer spesielt foreldre til de yngste om å melde seg til tjeneste, men alle som ønsker å gjøre en innsats for barnefotballen i Gneist er hjertelig velkommen. Aktivitet i løpet av I tillegg til administrative oppgaver har Barneutvalgets virksomhet vært konsentrert om arrangering av 2 større arrangement og gjennomføring av serieturneringer for de yngste lagene som spiller 5 er fotball. Barneutvalget har også til oppgave å starte opp nye lag i Gneist Fotball.

25 Gneist InternCup for de yngste lagene: De lagene som ble etablert i løpet av høsten 2007 fikk sin debut i det tradisjonelle arrangementet, Gneist Intern Cup, som arrangeres på Liland kunstgressbaner tidlig på våren hvert år. Arrangementet går over en dag og i år gikk arrangementet av stabelen 9. mars Denne turneringen er svært populær både hos spillere, trenere og foreldre. Det er en stor begivenhet å kunne spille fotball i Gneist drakten for første gang, og det vises stor idrettsglede under arrangementet. For 2009 vil Barneutvalget arrangere Gneist InternCup den 15. mars Gneist NextGenTel Cup: Det er blitt en flott tradisjon at Barneutvalget hvert år i starten av september arrangerer en intern cup for alle lag som er organisert under barnefotball. Hovedsponsor til denne cupen var også i år NextGenTel. I år ble Gneist NextGenTel Cup arrangert i helgen september Hele arrangementet foregår på Liland kunstgressbaner. Arrangementet er blitt svært populært og godt kjent også utenfor Gneist. Vi har derfor hatt anledning til også i år å kunne ønsker velkommen noen gjestelag for å fylle opp kampprogrammet. Det ble også i år arrangert sluttspill for eldste aldersklasse, noe som alltid blir meget positivt mottatt av spillerne og trenerne. Foruten Kjell Erik Bjorheim fra Barneutvalget, gjorde Odd Monsen, fotballstyrets medlemmer, Linda Hansen og ikke minst jentene i boden en kjempeflott innsats. Arrangementet ble svært vellykket og alle de ovennevnte bidro til at gjennomføringen av arrangementet ble en så stor suksess. Det økonomiske overskuddet arrangementet ga skyldes i hovedsak omsetningen i boden av is og brus etc. på grunn av det nydelige været. Gneist NextGenTel Cup vil for 2009 bli arrangert september èr fotball: Seriespill for de aller yngste fotballspillerne våre ble også for 2008 arrangert som serieturneringer. Bakgrunnen for dette er bl.a. kapasitetsproblemer på banene guttelagene spilte serieturneringer i Disse kampene ble spilt 26. april, 31. mai, 20. august og 20. september. 31. mai og 20. august ble serieturneringen avholdt på Liland kunstgressbanene med Barneutvalget som arrangør, godt hjulpet av frivillige foreldre jentelagene spilte sine hjemmekamper i serien som hjemmeserieturnering. De ble arrangert på Liland kunstgressbaner i regi av Barneutvalget 24. mai, 23. august og 13. september lagene spilte 5 er fotball i 2008 som vanlig seriespill. På grunn av banekapasitetsproblemene, fordi banen på Petedalsmyra ikke ble ferdigstilt, spilte 98-lagene sine hjemmekampene på Hjellestad.

26 I 2009 vil guttelagene spille serieturnering 25. april 2009, 23. mai 2009, 29. august 2009 og 19. september mai og 29. august vil serieturneringene bli arrangert på Liland kunstgressbanene. For jentelagene i disse årsklassene prøver vi å få avviklet serien som vanlig seriespill dvs. hjemme/borte kamper. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut senere. For 1999-lagene vil det for 2009 bli arrangert vanlig seriespill dvs. hjemme/bortekamper. 7èr fotball: For 2008 spilte lagene vanlig seriespill med hjemme/bortekamper. For 2009 vil lagene spille 7 er fotball med seriespill. Andre eksterne cuper: Gneist har over flere år etablert en ordning hvor det arrangerer en felles påmelding til Varegg Cup for gutter og Sting Cup for jenter. Gneist betaler påmeldingsavgift for disse to Cupene. Øvrige cuper organiserer hvert enkelt lag både påmelding og det økonomiske. Barneutvalget har takket ja til en utfordring fra kretsen om å arrangere Bendit Cup på Liland kunstgressbaner den juni Mer informasjon om denne Cupen vil bli sendt ut senere. Merketakerdag Den 21. september 2008 ble det i regi av Fotballstyret i Gneist arrangert merketaker dag. Dette var et vellykket arrangement og en ordning som vil bli fulgt opp på tilsvarende måte i fremtiden. Bente Voraa Leder, Barneutvalget i Gneist fotball BREDDEUTVALGET Breddeutvalget har som oppgave å legge forholdene tilrette for breddelag (gutter) fra 13 år til og med junior nivå. Dette er en viktig oppgave for en breddeklubb som Gneist, slik at flest mulige spillere forsetter å spille fotball så lenge som mulig. Et godt fotballmiljø på Liland og andre baner i Ytrebygda er en viktig for breddeutvalget. I 2008 var det i breddeutvalget påmeldt 13 lag i serien der flere lag hevdet seg godt sportslig. Etter å ha vært alene i breddeutvalget en stund fikk jeg med meg Anders Heggland, Kristian Nygaard, Nils Stautland og Terje Viken.

27 En stor utfordring for breddelagene er banekapasiteten på Liland og det faktum at breddelagene ikke blir prioritet. Dette gjør at man ikke får trene optimalt og ofte til ugunstige tider. Banekapasiteten i Ytrebygda eller mangelen på banekapasiteten blir en stor utfordring for breddeutvalget i årene fremover. Trenerkabalen for breddelagene er og en utfordring da flere foreldre som har trent sine håpefulle i flere år føler at de ikke strekker til når man kommer opp på guttenivå. Skal vi fortsatt ha et tilbud til de nest beste i Ytrebygda så er bane- og trenersituasjonene noe Gneist må jobbe med i årene fremover. Sportlig sett har flere breddelag markert seg i 2008: Gneist 2 gutter deltok i Regy Cup i Haugesund i oktober, og etter en forsiktig åpning av turneringen viste Gneist sine gutter en imponerende moral. I finalen ble Kjøkkevik slått ved straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid. Trener for Gutter2 var Jens Bjørklund og lagleder var Odd Kvamme. Gneist smågutter 4 vant sin pulje i 2 divisjon og i kretsfinalen vant de over Lindås i finalen. En imponerende innsats for laget til Stig Arntzen og Paul Field. Gneist Smågutter 1 vant sin pulje i 1.st. Divisjon og det er en god prestasjon av et breddelag. Trenere var Len Heggstad og Kristian Nygaard. Mons Melingen Leder, Breddeutvalget i Gneist fotball SENIORUTVALGET Organisering: Ståle Omholt - leder, Harry Håvardstun - dugnad/skiltreklame, Harald Haugland - trenerkoordinator og Stig Vågenes - utstyr. For fotballåret 2009 har vi fått inn Einar Hordnes som vil ha oversikt på budsjett. Harald Haugland gir seg (trenerkoordinator), denne arbeidsoppgaven vil leder for seniorutvalget (Ståle Omholt) overta. Lag: A-lag, junior elite og gutter elite. A-laget kjempet lenge om opprykk til 3 divisjon, men måtte til slutt nøye seg med 5 plass. Laget har svært mange unge spillere og nesten alle er lokale Gneist talenter. Vi håper å klatre på tabellen i Junior laget: På grunn av et ungt a-lag var vi svært usikker på juniorlaget sine kvaliteter. Laget spilte i 1. divisjon og endte på en svært imponerende 3 plass. Vi håper å kjempe om opprykk til eliteserien i Gutt elite: Nok et år der mange Gneist talenter forsvinner til Løv-ham, derfor var målsetningen å holde seg i eliten. Det klarte laget og dermed var målsetningen oppnådd.

28 2009 Vi har klart å etablere et seniorutvalg med mange ressurspersoner og klare arbeidsoppgaver. Vi har valgt å utvide antall lag fra 3 til 5. Nå har vi en guttegruppe (storgruppe) på ca 26 spillere som skal serve 2 lag (gutt elite og gutter 2). I tillegg vil smågutter 1 gå inn under seniorutvalget. Vi har satt oss høye målsetninger for 2009, a-laget opprykk til 3.divisjon og junior laget opprykk til eliteserien. I tillegg håper vi å ligge i toppen med gutter elite, gutter 2 og smågutter 1. Selv om det viktigste for disse lag er å utvikle talenter, utvikle ekstreme ferdigheter og gode holdninger. Ståle Omholt leder seniorutvalget DAMEUTVALGET SESONGEN 2008 Dameutvalget representerte i 2008: Damer Senior - 3 divisjon Jenter 92/93 - Jenter Elite(J17 ) Jenter 92/93 - Jenter 2 Divisjon(J17) Småjenter 94 - Småjenter 1 Divisjon Småjenter 94 - Småjenter 7èr Småjenter 95-1 Småjenter 95-2 Småjenter 95-3 Trenere og lagledere: Damer Senior - Trenere: Stein Korten, Frank Dankertsen, Knut Bjørnsen, Lagleder: Linda Hansen Jenter Elite - Trener: Espen Moberg Småjenter 94 1 Div & 7èr: Arild Pettersen, Jan Erik Fossen, Jens Opheim, Lagleder: Kari Horn Småjenter 95-1 Trenere: Einar Emil Myklestad, Jan Ove Liland, Lagledere: Kari Vevle, Trude Nord Arnesen Småjenter 95-2 & 3 - Trenere: Bård Alsaker, Tor Arne Hofstad, Lagledere: Rita Kvamme, Åsme Namtvedt Leiknes Talentutvikling: Elisabeth Flesland, Ida Knoph Solholm(Keeper) Damer Senior: Deltok i Sting cup som Junior lag i april og tok gull her. Rykket i sin 2 sesong ned til 4 div etter kvalikkamper mot Odda og Voss 2. Fikk en god start i de første kampene for sesongen, men måtte etter dette tåle mye motgang.

29 Jenter Elite: Jenter Elite hadde en knall sesong som startet med Gull i Sting Cup i april. Etter dette gjorde de god figur i Dana cup, men røk dessverre på straffer i 1/8 dels finalen i A-sluttspillet. Etter å ha hatt en god sesong avsluttet jentene enda sterke og vant serien for Jenter Elite. De ble med denne innsatsen kretsmester for Elite i Hordaland. Sølv Åsane fotballfestival og sølv Julecupen i desember fullførte en imponerende sesong. Jenter 2 Divisjon: Deltok i Sting Cup men røk ut her etter puljespillet. Reiste til Rjukan og var med i elite turneringen her, røk ut etter puljespillet. Spilte i 2 Divisjon for Jenter og endte på 6 plass. Deltok også i Åsane fotballfestival. Småjenter 94-1 Divisjon: Deltok i Nordhordland 5èr lag med tre lag, her ble det en positiv opplevelse med Gull, Bronse og 4 plass. Kom til 1/8 dels finale i Sting cup, ble utslått etter gruppespill i Adidas cup. Ellers tok de en sterk 3 plass i plussbank cup. Og ikke minst 2 plass i Åsane fotballfestival. I serien ble det en positiv 5 plass i 1 divisjon for Småjenter 94. Småjenter 94-7èr Fullførte en strålende sesong uten et tap, endte da med gull i serien og et strålende kretsmesterskap. Deltok i fotball Cup 24. Småjenter 95-1 I serien var laget fantastisk, det ble spilt 12 kamper uten tap og en målforskjell på utrolige Etter dette klarte de og å ta med seg en flott kretsmesterskap. I Ål cup ble det 3 plass. I Åsane fotballfestival gjorde de også det godt, men måtte gi tapt i semifinalen. Småjenter 95 2 & 3 I Sting Cup deltok de med et lag og gikk til 1/8delsfinalen. I Åsane Cup i april røk man ut etter grunnspillet. De dro til Norway Cup med to lag, det ene laget røk ut etter gruppespillet, mens lag nr to gikk til 16dels finalen. I Haugesund i slutten av september spilte laget Regy cup og stilte lag i 94 klassen der jentene gikk til topps i B sluttspillet. I Fotball Cup 24 ble man slått ut etter grunnspillet. I serien tok det ene laget 3 plassen og det andre laget ble nr fire.

30 Oppsummering: Dameutvalget har vært med på å drive boden denne sesongen, i tillegg til en fotballskole. Det har og blitt gjort flere dugnader blant lagene. Har prøvd å ha jevnlige trenermøter for alle lagene innad i utvalget. Sportslig sett hadde alle lagene sett vekk ifra Senior laget gode prestasjoner, flere kretsmesterskap og gode resultater i cuper taler for seg selv. Det er ingen tvil om at jentefotballen gror godt i Gneist. For de eldste ble det en tung sesong, med varierende resultater. Men fra sommeren av spilte man jevnt med alle og det var derfor ekstra synd damene måtte ta den tunge veien ned i 4 divisjon. Damene vil jobbe knallhardt for å komme rett opp igjen neste sesong. Talentgruppen gjennomførte en trening pr mnd og hadde med Ida som keepertrener, noe som ga gode resultater, og de fikk god respons på dette. I de yngste gruppene innenfor dameutvalget har vi hatt positive opplevelse med henhold til hospitering. Elisabeth Flesland Leder Dameutvalget MATERIELL OG UTSTYR 2008 I FOTBALLGRUPPEN. Har for 2008 hatt et budsjett på kr ,-. Også dette året er det overskredet, med kr ,-, - altså forbrukt kr ,-. Dette skyldes flere faktorer, og da jeg fikk regnskap på bordet ble det innført innkjøpsstopp. Vi har for sesongen 2008 hatt en forhåndsordre på kr ,-, og i tillegg hatt ca. 450 kjøpsbevis a` kr. 329,-. A- lag herrer og damer har kommet i tillegg. I tillegg har det vært mye suppleringer på medisinsk utstyr, baller og kjøpsbevis dette for nye medlemmer som kommer til i løpet av sesongen. Den travleste perioden er fra midten av januar, med gjennomgang av utstyrs skjema internt, og møter og gjennomgang med G Sport, før levering i slutten av mars. Det skjer også litt i forbindelse med seriestart like over påske, og tiden før sommerferien i forbindelse med cuper i inn og utland. Høsten f. o. m. september, har gått med å innhente og gjennomgå tilbud fra nye utstyrsleverandører. Målet har vært å få en leverandør som hadde et helhetlig tilbud til laget innen alle våre grener, som igjen vil øke gjenkjennelses effekt, enten vi er på friidrettsbanen, håndballbanen, fotballbanen o. s. v. Dette førte til slutt til at vi valgte Adidas på dette grunnlag. Dette vil også generere mer penger i returprovisjon. Vi føler at vi jobbet godt med dette prosjektet, og har fått en løsning som gagner hele laget.

31 Hadde også en runde med nye distributører, men falt på at G Sport har den beste totalløsningen for oss. Johnny Larsen materialforvalter fotball OPPSUMMERING FOTBALLGRUPPEN Alt i alt har det vært et travelt og hektisk år med mye arbeid for fotballgruppen i Styret har sett igjennom Strategisk plan for Fotballgruppen. Vi har oppnådd mange gode sportslige resultater på både gutt- og jentesiden som setter spor i kretsen og i landet for øvrig. Sportslig utvalg har satt mål for sesongen 2009 for Fotballgruppen. Baneutvalget har hatt et vanskelig puslespill med fordeling av treningstid på de forskjellige banene, spesielt på kunstgressbanen på Liland. Her har man stått overfor mange utfordringer, men er kommet frem til en brukbar fordeling. Fotballstyret vil takke den enkelte spiller, trener og lagleder for meget stor og positiv innsats i året Vi vil spesielt fremheve alt frivillighetsarbeidet som foregår i klubben på alle plan. Samarbeidet med Hovedlaget, dets styre og administrasjon har vært tilfredsstillende gjennom året. Styret vil takke for det gode samarbeidet med Hordaland Fotballkrets, Norges Fotballforbund, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og sponsorer. Endelig ønsker vi alle lykke til i sesongen Liland, 31. januar 2009 For Styret i Fotballgruppen Jørn Ove Vatne-Olsen (sign). Leder Oversikt over trenere (T), lagledere (L), foreldrekontakter (F) i MVE 7'er fotball L Støldal Asbjørn 2 MVE 7'er fotball L Nordeide Magne 3 OB T Birkeland Knut 4 MSR Gneist I T Wilhelmsen Frank T Eide Frode L Vågenes Stig

32 5 MSR Gneist II T Engen Marius L Christiansen Morten 6 MSR Gneist III T Askeland Jahn Erik L Håvardstun Marius 7 KSR Gneist I T Korten Stein T Dankertsen Frank T Bjørnsen Knut L Hansen Linda 8 MJR Gneist 1 T Steen Kai Erik L Aarland Eivind 9 MJR Gneist 2 T Hauge Geir Inge L Sylta Oddmund 10 MJR Gneist 3 T Kandal Stian F Kandal Trond Erik 11 JE Gneist 1 T Moberg Espen F Hamersland Kjersti 12 JE Gneist 2 T Hansen Linda T Blom Ida 13 GU Gneist 1 T Skage Torbjørn L Hordnes Einar F Johansen Torill 14 GU Gneist 2 T Bjørklund Jens L Kvamme Odd F Kristiansen Karsten 15 GU Gneist 3 T Melingen Mons L Helland Randi F Hellevik Arild 16 GU Gneist 4 T Dahle Harald F Andersen Kjerst 17 SMJ Gneist 1 T Pettersen Arild T Fossen Jan Erik T Opheim Jens Våge L Horn Kari F Berge Ingunn 18 SMJ Gneist 2 T Pettersen Arild L Horn Kari F Berge Ingunn

33 19 SMG Gneist 1 T Harris Stig L Knutsen Trond F Skau Jan Ove 20 SMG Gneist 2 T Fjellanger Eivind L Flesland Frode F Stavang Helge 21 SMG Gneist 3 T Heggland Anders L Trefall Geir F Skipenes Sigmund 22 SMG Gneist 4 T/L Lillefosse Arne 23 SMJ Gneist 1 T Myklestad Einar Emil L Liland Jan Ove F Voraa Bente 24 SMJ Gneist 2 T Alsaker Bård L Teige Roar F Johansen Bård 25 SMJ Gneist 3 T Hofstad Tor Arne L Riisnes Geir F Leiknes Åsne 26 SMG Gneist 1 T Nygaard Kristian L Heggestad Len 27 SMG Gneist 2 L Torgersen Torgeir 28 SMG Gneist 3 T Henriksen Morten T Stautland Nils L Sivertsen Arne L Misje Roar 29 SMG Gneist 4 T Antzen Stig L Field Paul 30 LPJ Kanin T Helland Reidar T Åsvang Vidar L Flatholm Merete L. 31 LPJ Delfin T Stenevik Ingolf L Larsen Jan Erik F Flesland Jan Atle

34 32 LPJ Marihøne T Rønnestad Ole Chr. L Ellingsen Rune 33 LPG Puma T Sjursen Geir L Amundsen Stein F Vallestad Harald 34 LPG Gaupe T Nilsen Kjetil L Kristiansen Oddmund F Esquivel Nina Røed 35 LPG Apekattene T Husebø Rolf L Holst Fredrik F Norheim Terje 36 LPG Leopard T Slettan Jørn L Mæland Nils L Senum Gunnar 37 LPG Tiger T Mortensen Ole Petter L Sørensen Jan Erik 38 LPG Panter United T Øvreås Bjørn Helge L Lerøen Erik 39 LPG Grizzly T Viken Terje L Lien Gunnar Lorens F Flesland Bernt Arne 40 LPG Løve T Svabø Trond L Lindgren Stig 41 LPG Hjellestad T Kartveit Tor L Tveit Ådne 42 LPJ Stjerner T Larsen Per Inge L Johnsen Jon Erling F Larsen Agnethe Erstad 43 LPJ Løve T Nyhus Håkon L Oppedal Birte 44 LPJ Enhjørning T Haugstvedt Geir L Jensen Frank F Humlebrekke Inger 45 LPJ Leopard T Bjorheim Kjell Erik L Berntsen Jacob 46 LPG Gepard T Haga Frode T Melhus Ståle L Holmås Tor Helge 47 LPJ Svane Rød T Kamp Bahram T. T Nordvik Nils Petter F Glosvik Laila 48 LPG Ørn T Kvam Nils Olav L Haugland Raymond F Haugen Eide Trude

35 49 LPG Jaguar T Frotvedt Gisle L Hauso Halvard 50 LPG Skorpion T Skaar Helge Rune L Søraa Dan F Trefall Grethe Jørgensen 51 LPG Tiger T Holm Kristian L Steinsbakk Marianne S. F Holm Cecilie 52 LPG Panter T Berg Erik Eugen L Johnsen Kenneth F Gangedal Silje Greve 53 LPG Skilpadde T Andersen Robert 54 LPG Puma T Gjerstad Steinar L Stjernberg Vidar F Ringheim Hjørdis F Pedersen Trond 55 LPG Hjellestad Blå T Liseth Endre T Jensen Bjarne L Instefjord Rune 56 LPG Hjellestad Hvit T Andersen Helge M. L Instefjord Rune F Berntsen Therese 57 MPJ Spirit-torden T Skaar Ola L Lunde Ørjan 58 MPJ Spirit-lyn T/L Skaar Ola F Edvardsen Alice 59 MPJ Stjerner 1 T Larsen Per Inge L Johnsen Jon Erling L Baade Torbjørn F Larsen Agnethe Erstad 60 MPJ Stjerner 2 T Larsen Per Inge L Uppal Kam L Monsen Asle F Larsen Agnethe Erstad

36 61 MPJ Løvinne T Lillefosse Bente Haugen L Berg Esben 62 MPJ Svane Blå T Kamp Bahram T. T Nordvik Nils Petter F Glosvik Laila 63 MPJ Delfin T Toft Jostein L Gran Gerd F Johnsen Unni 64 MPJ Pingvin T Brendeland Knut Inge L Gran Gerd 65 MPJ Amigas Rød T Hansen Atle L Thorsnes Alf F Grønnesby Siv-Helen 66 MPJ Amigas Blå T Hansen Atle L Thorsnes Alf F Grønnesby Siv-Helen 67 MPG Gaupe T Hovin Birger L Århus Kjetil 68 MPG Ørn T Århus Kjetil L Haugen Frode 69 MPG Cobra T Knutsen John Olav T Grotle Magne F Stadheim Leif Ingar 70 MPG Spekkhogger T Rinde Arve T. L Hope Petter F Strand Per Andre 71 MPG Blåhval T Leikvoll Trond L Fjellheim Ove F Anfinsen Bjørn Tore 72 MPG Løve T/L Brekke Andreas F Straume Vibeke 73 MPG Leopard F Solem Eiril

37 74 MPG Puma T Andresen Thomas L Gudvangen Frode 75 MPG Panter T Andresen Thomas L Gudvangen Frode 76 MPG Ulv T Hansen Henning L Støldal Marianne F Hansen Hilde 77 MPG Falk T Uv Egil Henrik L Arnesen Tor Christian F Haukeland Jan Kristian 78 MPJ Rask T Ellingsen Rune F Skjæveland Eivind 79 MPJ Skranevatnet T Nilsen Linda L Havsgård Halldor 80 MPJ Puma Hvit T Rusher Darrell F Løvaas Trond 81 MPJ Puma Blå T Ingebrigtsen Bjørn-Eirik F Holst Bente 82 MPJ Musene T Hansen Robert L/F Kolstad Anne Lise 83 MPG Ørn T Sørvik Inge L Sangolt Are F Austgulen Tone 84 MPG Falk T Sørvik Inge L Sangolt Are F Austgulen Tone 85 MPG Tiger Blå T Müller Ric L Bontveit Anne-Siren F Næsse Ove-Regin 86 MPG Tiger Hvit T Ebbesvik Jan-Inge L Smørås Marielle F Flood Kjetil 87 MPG Løve T Brogstad Tore L Fantoft Erik F Ask Johanne 88 MPG Hauker Hvit T Haukenes Stian T Sørbø Morten F Årnoli Dag Einar 89 MPG Hauker Blå T Haukenes Stian T Sørbø Morten F Årnoli Dag Einar

38 90 MPG Gepard Blå T Jansen Thor L Blucher Peter F Sakariassen Svein-Egil 91 MPG Gepard Rød T Jansen Thor L Nilsen Even Andreas F Sakariassen Svein-Egil 92 MPG Panter T Knudsen Tommy L Nesse Erling T Knudsen Tommy 93 MPG United T Hegreberg Jofrid L Vorland Sveinung F Vorland Sveinung 94 MPG Brasil T Alsaker Bård L Svendsen Geir F Borge Jan-Arve 95 MPJ Glitter T Støldal Haarvei Marianne L Tränk Britta 96 MPJ Skranevatnet/aurdalslia T Nenseter Baard L Steen Roar F Eikestad Endre 97 MPJ Zebra T Kallestad Cato L Monsen Asle F Mjelva Merete 98 MPG United T Nyegaard Richard L Røssevold Øystein F Gjelsvik Silja 99 MPG Storm T Raudeberg Tore L Sylte Andre 100 MPG Orkan T Sæveraas Ole Johan L Raudeberg Tore 101 MPG Tornado T Tviberg Terje L Århus Kjetil 102 MPG Krikodille T Tveit Øystein L Larsen Stein F Theis Jørn-Henning 103 MPG Barca T Pedersen Trond L Olsen Preben F Heimark Bjørn Arne 104 MPG Rakett 1 T Gule Oddbjørn T Ness Geir Jarle L Aadland Stein L Bjørnsen Frode F Uppal Kam

39 105 MPG Rakett 2 T Gule Oddbjørn T Ness Geir Jarle L Aadland Stein L Bjørnsen Frode F Uppal Kam 106 MPG Leopard T Dahling Kenneth L Pettersen Eirik F Helle Øystein 107 MPG Tiger T Alayee Bashir L Helle Øystein 108 MPJ T Gullachsen Tom T Muller Ric L Aarbakke Øyvind 109 MPG "T-Rex" T L Shilds Graeme F Sæle Frode 110 MPG Dino T L Shilds Graeme F Sæle Frode 111 MPG/MPJ SuperGneist T Orrego Patrick T Landsvik Rene L Thorsen Synnøve 112 MPG Eagles Hvit T Drage-Johansen Helge L Dahle Yngve 113 MPG Eagles Blå T Ellingsen Ørjan L Engedal Bjørn F Kvige Terese 114 MPG Koala T Knoph Stein Erik L 115 MPG Panda T L 116 MPG Gepard T Sangolt Are T Hauge Roald F Kjeilen Knut 117 MPG Liland G-02 T Kronheim Paul F Sæle Øystein 118 MPG Dinosaur 119 MPG Hjellestad G-02 T Olsvoll Geir

40 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2008 Styret Leder: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Frank H. Bjørndal Geir Soma Elin Visthoff Thor Småbrekke Camilla Sivertsen Ingunn Berge Reidar Midtsæther Gro Sunde Harald Grimelund Generelt Gruppens medlemstall: 448 Håndballgruppen har 42 lag påmeldt i serien i sesongen 2008/2009. Dette er en økning i antall lag i forhold til forrige sesong. Mange trenere/ ledere og foreldrekontakter legger ned et flott arbeid med stort engasjement for klubben. Styret vil takke for den innsatsen som trenere, lagledere og foreldrekontakter har utført i Møtevirksomhet Styret har avholdt møter 1 gang pr. måned. Vi har plass til flere nye styremedlemmer så interesserte medlemmer kan melde seg til styret eller valgkomiteen i Gneist. Leder for Håndballgruppen har deltatt på Hovedlagets styremøter. I tillegg har styremedlemmer deltatt i ulike arbeidsgrupper i hovedlaget. Sportslig utvalg har hatt møter 1.gang pr måned. Utvalget har bestått av følgende personer: Øyvind Aarø (leder), Trine Reinkind, Elin Visthoff, Christina Flesland og Morten Haugstvedt. Økonomi Håndballgruppen har hatt en god og sunn drift i Utgiftene til leie av treningstider i Sportssenteret påvirker fremdeles utgiftssiden vesentlig. Vi har også i år fokusert på innkreving av medlemskontingent. I tillegg har vi gjennomført eget lotteri blant de yngre lagene.

41 Bortfall av automatinntekter vil gjøre det særlig utfordrene fremover å skaffe alternative inntektskilder. Styret arbeider kontinuerlig med å knytte til oss samarbeidspartnere fra næringslivet i Ytrebygda bydel. Håndballgruppen har ett regnskapsmessig overskudd i 2008 på kr.??????-. Sportslig resultat Totalt var det 448 aktive medlemmer i Håndballgruppen ved utgangen av Antall påmeldte lag i sesongen 2008/2009, totalt: 42 ( 11 gutte-/herrelag og 31 jente-/damelag ) Antall lag som gjennomførte sesongen 2007/2008, totalt: 40 ( 11 gutte-/herrelag og 29 jente-/damelag ) Sesongen 2007/08 ga ikke fullt så gode sportslige resultater for håndballgruppen som foregående sesong, men likevel med noen høydepunkter. Lagene har deltatt i seriespill og lokale og nasjonale cuper samt turneringer i Vårt "flaggskip", Damer 2. divisjon, rykket ned til 3. divisjon. Laget har mistet svært mange etablerte spillerne og laget måtte dermed starte sesongen 2008/09 med et veldig ungt og uerfarent lag. Høsten 2008 plukket laget jevnt med poeng i 3. divisjon, og slo blant annet tabelleder Fana i årets siste kamp. Herrer 3. divisjon fikk en skuffende 7. plass i sin serie. Følgende lag markerte seg i serie- og cupspill: J11-4 (f. 1996) vinner B-sluttspillet i Vårspretten (som J12-3). J12-1 (f. 1995) tok en fin tredjeplass i J12-A1, og var dermed kvalifisert for prestisjeturneringen Hurre Cup i regi av Askøy HK, som samler de 8 beste lagene i hvert alderstrinn. I denne turneringen tok Gneist en delt tredjeplass. G12 (f. 1995) tok seg frem til finalen i MIL-Cup, men tapte denne for Kjøkkelvik. Dette var imidlertid guttenes første finale noensinne, så sølv var alle fornøyde med. J13-1 (f. 1994) endte på like mange poeng som Voss i J13-B2 etter 12 spilte kamper, men ble seriemester da de hadde Voss på innbyrdes oppgjør. Laget var dermed kvalifisert til å spille om sonemesterskapet for J13 B. Laget ble også nr 2 i Vårspretten J13-3 (f. 1994) var tidlig klar som puljevinner i J13-B3, og avga kun to poeng på 18 kamper. Laget var dermed kvalifisert til å spille om sonemesterskapet for J13 B. Verken J13-1 eller J13-3 klarte imidlertid å dra i land seieren i sonesluttspillet da Åsane 2 ble for sterke for begge lag. Den innbyrdes kampen mellom lagene vant J13-3, som dermed tok en fin andreplass i sonesluttspillet J13 B. J14-1 (f. 1993) ble nr 2 i Herulf Cup.

42 Representasjon Regionalt landslagsmiljø (Jenter ): Ragnhild Grimstad Regionalt landslagsmiljø (Gutter ): Preben Madsen. I tillegg har en rekke av klubbens spillere deltatt på såkalte Soneutviklingsmiljø (SUM) i alderen år. Dommere: Rune Kristiansen, oppnevnt som EHF-dommer. Stig Tore Anthun, dømmer i Postenserien (menn/kvinner) Stian Bye-Pedersen Henrik Bye-Pedersen Julie Bauge Hanne Ask Kronstad Malin Bjørndal Ingrid Småbrekke Kristin Gade Utne Charlotte Stene Erica Kronheim Lene Aadland Vilde Birkeland Kristin Flesland Adia Risnes Sofie Hellesnes Linnea Flesland June E. Gulli Silje Viken Jennifer Lilletvedt Celine Meyer Iselinn Koch Jacobsen Juliane Løvik Malene Gilje Fonnes Selma Irgens Mette Remme NHF Region Vest-Norge: Helge Lien Leder for UDU Utdanningsutvalg. Regionsting NHF Region Vest-Norge: Frank H. Bjørndal delegat Rekruttering Vi sliter generelt med rekruttering av nye gutte- og herrespillere. Vi sliter med å få til ett samarbeid med fotballgruppen slik at vi kan rekruttere nye guttespillere i de yngre årsklassene. Vi har fortsatt utfordringer med å rekruttere nye dommere og trenere til Håndballgruppen.

43 Sportslige arrangementer Stort antall påmeldte lag i regional serie fører til at Håndballgruppen blir pålagt arrangement i Sandslihallen. I tillegg har vi hatt arrangement i 3 andre haller høsten Totalt 30 arrangement er gjennomført i Arrangementene fordeles mellom de ulike foreldregruppene tilknyttet lagene slik at belastningen for det enkelte lag blir relativ liten. I tillegg ble det gjennomført håndballskole for fjerde året på rad før skolestart for 9-12 åringer. Dette tiltaket var kjempepopulært også i år og vil bli videreført i Nattcup Nattcupen ble arrangert i mai. Det ble også i denne gang spilt håndball frem til kl på natten. Høy musikk og masse moro gjøt at dette etter hvert er blitt ett populært arrangement. Deltakerne er i alderen 14 til 18. Informasjon Gneisten : Gruppen har hatt for få innlegg i medlemsbladet - vi vil prøve å utnytte denne muligheten noe bedre i Websidene: Håndballgruppen har blitt flink med å vedlikeholde og oppdatere informasjonen på gruppens hjemmesider. Styret sender regelmessig inn stoff til Web-master, mens Sportslig Utvalg selv publiserer sine saker på nettet. Idrettsanlegg Følgende anlegg benyttes: Sandslihallen, Aurdalslia Skole, Hjellestad Skole, Liland Skole, Søreide Skole og Sandsli Sportssenter. Vi må dessverre fortsatt si nei til mange henvendelser fra unge utøvere som ønsker å spille håndball. Kapasiteten når det gjelder treningstid er sprengt, og Håndballgruppen trenger sårt mer treningstid i Sandslihallen eller tilsvarende. Vi har også i 2008 kjøpt betydelig treningstid i Sportssenteret på Sandsli. Håndballgruppen ser frem til byggestart på ny hall sommeren Oppsummering Håndballgruppen har et høyt aktivitetsnivå og er en av de største klubbene i Hordaland Den store utfordringen er å tilrettelegge for bedre og flere treningsfasiliteter i Vi klarer ikke å innfri etterspørselen etter flere lag spesielt på jentesiden. Dette har sammenheng med manglende treningstider samt for få trenere. Vi sliter fortsatt med rekruttering til guttelagene i klubben.

44 Styret i Håndballgruppen takker alle trenere, lagledere, foreldrekontakter, dommere og andre tillitsvalgte for innsatsen i året som har gått. Uten den enkeltes frivillige innsats, vil ikke gruppen kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået. Takk også til Hovedlaget og Administrasjonen i Klubbhuset på Liland for godt og konstruktivt samarbeid i Styret vil til slutt takke for godt samarbeid med NHF Region Vest Norge, Norges Håndballforbund, Bergen Kommune, samarbeidspartnere og sponsorer. Sandsli, 28. januar 2009 For Styret i Håndballgruppen Frank H. Bjørndal ( sign. ) Leder Oversikt lag Håndballgruppen 2008/2009: Lag Årstall Trener Foreldrekontakt J Cathrine Johannessen Tove Spjeld Høyvik Trine Kindt Santorv Anne Hilse Stensønes Bård Haaland J Jan Henry Larsen Janne Kristine Ingebrigtsen Stine Larsen J May Britt Kronheim Ina Haugland Erica Kronheim J May Britt Kronheim Ina Haugland Erica Kronheim J Morten Haugstvedt Anne Lene Fantoft J Morten Haugstvedt Anne Lene Fantoft J Lisbeth Sandtorv Else Jorunn Melstokka Pål Christian Nienhuis J Lisbeth Sandtorv Elin Lønningen Pål Christian Nienhuis J Frank H. Bjørndal Torgeir Masdal J Morten Haugstvedt Siri Grimelund Terje Haugstvedt J Morten Haugstvedt Siri Grimelund Terje Haugstvedt J Ida Ingebrigtsen Ingrid Småbrekke Mona Vågenes Irene Flesland J Siren Hårvik Olav Skjervheim

45 Gabrielle Brattåker J Siren Hårvik Olav Skjervheim Gabrielle Brattåker J Kenneth Holm Stian Andersen Anette Krogstad Heidi Mikkelsen J Tove Spjeld Høvik Sofie Bruvik Marit Helle Østervold Tonje Karin Knutsen J Tove Spjeld Høvik Sofie Bruvik Marit Helle Østervold Tonje Karin Knutsen J Camilla Sivertsen Marta Kyte J Dag Breistein Mariann Jørgensen Heidi Eriksen Britt Gundersen J Terje Haugstvedt Siri Grimelund J Wenche Rosnes Monica Nilsen Kari Clementsen J Torry Flesland Gitte Flesland J Hege Gulli Jan Atle Flesland Øyvind Aarø J Torry Flesland Sigrun Lygre J Wenche Rosnes Monica Nilsen Kari Clementsen J Vilde Ingebrigtsen Rolf Ingebrigtsen Marit Aadland Vibeke Carlsen J Hege Gulli Jan Atle Flesland Øyvind Aarø J Vilde Ingebrigtsen Rolf Ingebrigtsen Marit Aadland Vibeke Carlsen J Trond Nilsen Marianne Myhre Søreide J Vilde Ingebrigtsen Rolf Ingebrigtsen Marit Aadland Vibeke Carlsen D3 Jørn Henrik Helleseth Trine Bjørndal Trond Nilsen D4 Torry Flesland May Britt Kronheim G Stian Andersen Kam Uppal Helene Martinsen G Hilde Visthoff Trine Paasche Nina Bratland G Morten Haugstvedt Kjersti Ødven G Hilde Visthoff Trine Paasche Nina Bratland G Morten Haugstvedt Kjersti Ødven Terje Haugstvedt G Morten Haugstvedt Kjersti Ødven Terje Haugstvedt G Christina Flesland Therese Johnsen G Helge Lien Trine Reinkind Sebastian Michelsen G Øyvind Aarø Raymond Madsen H3 Kenneth Gildernes Kenneth Gildernes

46

47 ÅRSMELDING FOR TURNGRUPPEN 2008 Styret Leder : Stina Hansen Nestleder : Cecilie S. Andersen Økonomi : Ellen Knagenhjelm Medlemmer : Gro Fauske Gro Brodahl Frederich Marthe Solheim Birthe K. Nielsen Mona Økland Rognø Christine Borge Enga Oppsummering: Medlemstallet vårt har vært ganske stabilt. Turngruppen har i løpet av året arrangert våroppvisning, Gymfest i Vest og juleoppvisning. Våre troppsgymnaster har deltatt på kretskonkurranser, kretsmesterskap og Gymfest i Vest. Vi hadde deltakere på Aktivitetsdag for 6-9 åringer som ble arrangert av IL Kjøkkelvik i Olsvikhallen. Danserne våre har deltatt i en konkurranse i tillegg til Gymfest i Vest. Damene som trener stevneprogram, deltok på Vestlandsturnstevne i Stavanger. Flere av trenerne våre har deltatt på ulike kurs og trenersamlinger. Turngruppen har avholdt 10 styremøter, samt noen arbeidsmøter og instruktørmøter i forbindelse med arrangementer. Økonomien er god. Verv/Representasjon: Valgkomite : Marian Ingebrigtsen (vara) Hallkomite : Gro Brodahl Frederich. Turnkassen(Slettebakkhallen) : Styremedlem Birthe K. Nielsen Tillitsverv i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets : Kretsstyret: Marian Ingebrigtsen - medlem Ærestegnskomite : Gro Fauske

48 Revisjonskomite : Annbjørg Søreide(vara) Leder Turn Menn : Jon Ivar Scheie Kretsdommere : Anita Nymark Scheie Sportslige resultater 2008 Vi har i 2008 deltatt på flg krets-konkurranser: Osterøyhallen 2.mars arrangert av Osterøy IL Plassering Trampett Tumbling Junior 2 2 Rekrutt 2 tropper 4 og 8 4 og 8 Åsanehallen 27.april arrangert av Salhus T&IL Plassering Junior 1 4 Stilte ikke med rekrutt tropp Laksevåghallen arrangert av Laksevåg T & IL Plassering Junior 3 3 Rekrutt 11 7 Itillegg har vi deltatt på KM arrangert av Åsane IL I Åsanehallen med flg plassering Junior 5 6 Rekrutt 2 tropper 5 & 8 7 Gymfest i Vest som vi arrangerte selv. Junior 3 & 7 3 Rekrutt 5 & 10 & 14 6 & 12 & 15 I tillegg har vi stilt med aspiranttropper på en del konkurranser men de blir ikke bedømt og får da heller ingen plassering. Våre dansere har også deltatt på konkurranse i Ågotneshallen arrangert av Nest-Sotra. Medlemstall : 0-5 år 6-12 år år år 26 + år Kvinner Menn

49 Arrangementer / Stevner Mars : April: Mai/Juni : Juni : Oktober : November : Desember : Kretskonkurranse - Osterøyhallen Aktivitetsdag 6-9 år -Olsvikhallen Våroppvisning - Sandslihallen Kretskonkurranse Åsanehallen Gymfest i Vest - Sandslihallen/Lilandsbanen Vestlandsturnstevne - Stavanger Kretskonkurranse - Lakevågshallen Kretsmesterskap - Åsanehallen Juleoppvisning -Sandslihallen Gymfest i Vest 2008 Turngruppen arrangerte helgen Gymfest i Vest i Sandslihallen og på Lilandsbanen. Det deltok til sammen ca. 700 gymnaster og ca 130 ledere og instruktører. Innkvarteringen var lagt til Skranevatnet og Aurdalslia skoler på Sandsli. Fredag ble det arrangert konkurranser i: Åpen klasse, 10-12år ( 8 lag), 13-15år(7 lag) og 15-18år ( 4 lag), med til sammen 307 gymnaster. For første gang ble troppskonkurranse, klasse aspiranter år, arrangert på fredag kveld. Her deltok 9 lag med til sammen 85 gymnaster. Lørdag ble det arrangert troppskonkurranser i klassene rekrutt med 15 lag, 40 tropper og 156 gymnaster og Junior med 8 lag, 21 tropper og 156 gymnaster. Alle oppvisningsklassene hadde trening på Sandslibanen og i Sandslihallen i tillegg til treningen søndags formiddag på Lilandsbanen. Lørdag kveld ble det arrangert diskotek i hallen. Søndag ble samtlige gymnaster skysset til Lilandsbanen for oppvisning. Stevneoppvisningstropper: Forhåndstrent program år: 15 lag, 199 gymnaster Forhåndstrent program år: 7 lag, 127 gymnaster LPS nye trender: 4 lag, 50 gymnaster LPS trampett, år: 18 lag, 289 gymnaster LPS trampett, år: 16 lag, 117 gymnaster Treningstider/Partier Turngruppen har trening følgende steder : Liland skole, Hjellestad skole, Aurdalslia skole, Ytrebygda skole, Søreide skole, Sandslihallen (hall + vektrommet), Turnkassen, Slåtthaug isbane, Fana stadion, Liladsbanen.

50 Partier : * Foreldre / Barn * Jenter / Gutter 4-6 år * Jenter / gutter 1-3 klasse * Idrettskole * Jazzdans 7-9 år * Jazzdans år * Jazzdans 13 + * Trampett aspirant 9-11 år * Trampett rekrutt år * Trampett 13 år og eldre * Aerobic * Step * Yoga / Pilates inspirert trening * Herreparti * Stevneprogram Damer Instruktører/hjelpeinstruktører : Christine Borge Enga, Lene Nielsen, Kine Nielsen, Ina K. Wilhelmsen, Pia Helèn Våge, Gabriela Sanders, Karoline Frederich, Randi Fjeldstad, Katharina Søreide, Britt-Helen Simmenes, Mari K. Wilhelmsen, Elin Solheim Taraldsen, Elisabeth Skjefrås Kvile, Ingebjørg Lilleeide, Marian Ingebrigtsen, Markus Gilmore, Anette Hopsdal, Preben Frederich, Birthe K. Nielsen, Marit Borge Enga, Maren Hansen, Christine S. Andersen, Birgitte Gran Kløvstedt, Tora Sanden Døskeland, Linn Harkestad, Birgit Gran, Stina Hansen, Anne Berit Brekke, Anne Botnevik, Anne Jonassen, Michael Conje, Gry Lunde, Mette Abrahamsen, Linn Jeanette Falch, Thomas Berge, Morten Christensen, Dagny Elise Ulvøy, Vibeke Raa, Berit Joli Haaland, Trine Sandtorv Kindt, Ann Kristin Møllerup, Kjersti Hjelmeland Brakstad, kjersti Rønvik, Janne Aarestrup, Monica Mjøs Lassen, Irene Flø Haukeland. Avslutning: Turngruppen har hatt et veldig begivenhetsrikt år. Gymfest i Vest var et stort arrangement og krevde stor innsats fra veldig mange mennesker. Vi vil rette en stor takk til alle dem som har stilt opp for turngruppen i året som gikk og spesielt i forbindelse med Gymfest i Vest. For turngruppen IL Gneist Stina Hansen Liland

51 ÅRSMELDING FOR FRIIDRETTSGRUPPEN 2008 STYRET Leder: Anne Grete Grindedal Økonomi og medlemsregister:ellen Anne Brunstad/Trond Leikvoll Sekretær: Ikke besatt Styremedlemmer: Mads Holm (Gneistspelen) Jon Iden (Arrangementer) Jostein Lie (Internett og Nestleder) Vibeke Lund Bjørnsen(Påmeldinger) Lars Arve Røssland (Statistikk og materialforvaltning) Anette Harris har påtatt seg ansvar for drikkestasjon i sommerkarusellen 2009 Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden, 2 møter i forbindelse Gneistspelen og ett samarbeidsmøte med BFG Styret startet med mangelfullt antall medlemmer, i løpet av siste halvdel er Jon Iden og Lars Arve Røssland kommet til. Leder/Nestleder i gruppen har deltatt på hovedlaget sine styremøter/andre møter. Trening og aktiviteter Ny gruppeinndeling ble vedtatt i trenermøte Flere trenere ble da også engasjert. Rekrutter (7-10år): Hovedtrener: Kjell Nordeide. Hjelpetrenere: Geir Sjursen, Sandra Helldal, Vilde Hirth år: Hovedtrener: Torstein Erichsen. Hjelpetrenere Geir Harris, Elisabeth Sælensminde (disse skal overta som hovedtrenere fra ) år: Hovedtrener: Torstein Erichsen. Hjelpetrenere: Geir Sjursen, Heidi Benserud år: Hovedtrenere: BFG Fana. Som sportslig oppfølger er valgt Mads Holm Treningen har foregått på Ytrebygda skole, i Høiehallen og på Fana Stadion. Vi har opprettholdt samarbeidet med IL Fri når det gjelder tilbud om stavtrening og vil forsøke å få et samarbeid med BFG/Endre Raa når det gjelder høyde. Målet er å formalisere disse avtalene i 2009.

52 Rekruttgruppen har også i år vært et populært tilbud, og det er i innendørssesongen kjørt med to grupper på Ytrebygda skole. Årsfesten for gruppen ble arrangert på Ytrebygda skole 06.12, rekordstor oppslutning med deltagere. Det ble servert grøt og kaker, samt delt ut diplomer til barna. Trenere og styremedlemmer fikk også hver sin oppmerksomhet. Gruppen har avholdt to trenermøter, ett i vår og ett i høst. En kort periode var Tor Haugland inne som sprint/teknikk trener 1-2 dager pr uke. To deltagere fra Ungdomslederskolen i 2007, Sandra Heldal og Vilde Hirth, er engasjert som hjelpetrenere for rekruttgruppen. Sportslige resultater Våre utøvere har oppnådd følgende resultater: Kretsserien: Vi deltok med 1 jentelag og 1 guttelag, og tok en solid 3. plass i eliteklassen for jenter og kom på 5. plass for gutter. Årets poengsum ble også høyere enn i 2007, så vi er i fremgang! Medaljeoversikt fra Kretsmesterskapene i 2008: KM HOPP uten tilløp Gull: 4 stk Sølv: 1 stk Bronse: 3 stk KM år bane Gull: 13 stk Sølv: 13 stk Bronse 8 stk KM år bane Gull: 4 stk Sølv 1 stk Bronse: 1 stk I år hadde Gneist hele 5 deltakere med på NCC-lekene i Haugesund. Dette er en stor forbedring fra fjorårets ene deltaker. Gneist sine utøvere har oppnådd en mengde seiere i lokale stevner i Hordaland, og vi er en av de dominerende klubbene på resultatlistene. Vi har også markert oss på det nasjonale plan med bl.a. 4 seiere i Tyrvinglekene i Oslo. Arrangementer Gruppen har arrangert to egne stevner: Seriestevne - hopp u/tilløp på Ytrebygda skole. Gneistspelen - storstevne for aldersgruppen 9-19 år. I samarbeid med de andre moderklubbene i BFG har vi vært medarrangør for: Fanamesterskapet - rekrutteringsstevne for skolebarn, sammen med Fana og Bjarg. Ulriken Opp Bergens første motbakkeløp, arrangert av BFG i samarbeid med SK Baune. Nordic Match- Nordisk juniorlandskamp og Nordisk mesterskap for junior U20 Stor KM

53 Representasjon Våre eldste utøvere har representert paraplyklubben BFG Fana i disse nasjonale mesterskapene: Vârldsungdomsspelen, Gøteborg Ole Kristian Førsund, Espen Liland, Kristoffer Grindedal Janson, Håvard Hasås, Erik Hovlansdal UM innendørs UM utendørs NM innendørs Hoved NM Junior NM Våre utøvere har også representert BFG Fana i Holmekollstafetten, samt flere lokale stafetter. Økonomi Gruppens regnskap viser et overskudd på nok 17023,- ved årets slutt. Gruppen har jobbet med alternativer for å skaffe inntekter, og har blant annet deltatt som arrangør av det nye motbakkeløpet i Bergen, Ulriken Opp. Dette ga oss en fin inntekt for 2007/2008, og gruppen har sagt ja til videre deltagelse i dette arrangementet som det forventes vil gi en god inntekt også for neste år. Oppsummering Sesongen 2008 har vært et aktivt år for gruppen med resultater i serien som viser at klubben har stor bredde, samtidig som vi har mange utøvere med gode sportslige resultater. Trenerstaben har gjort en uvurderlig innsats for gruppen og vi har lagt stor vekt på å få tilført flere trenerressurser. Styret i friidrettsgruppen vil takke alle trenere, foreldrekontakter og tillitsvalgte for innsatsen i Vi vil også rette en stor takk til dere som stiller opp som funksjonærer ved stevner og arrangementer! For friidrettsgruppen i Gneist Anne Grete Grindedal leder

54 RAPPORT FRA IDRETTSMERKEUTVALGET 2008 Idrettsmerkeutvalget 2008 har bestått av: Tove Svendsen Ellinor Vik Inger Midttun Anne Berit Søvik BFG 6 merkeprøver på Fana Stadion : 3 vår og 3 høst Utholdenhet: Gang og sykkel v/ Fana Kirke 1 vår Gang og sykkel v/ Fana Stadion 1 høst Kun 5 personer fra IL Gneist tok merket Blomsterdalen, februar 2009 For Idrettsmerkeutvalget Tove Svendsen (sign). Fom 2009 overtar Anne B. Søvik dette vervet

55 ÅRSBERETNING FOR ORINETERINGSGRUPPEN 2008 Styret. Leder Arne Wilhelm Knudsen Oppmann/påmelder Ove Dyrstad Kasserer Siren Hopland Styremedlem Jan Steineger Styrmedlem Marit Nipen Orienteringsgruppen består av 50 aktive og konkurrerende medlemmer i aldersgruppen 8 til 78 år. Vi deler våre aktiviteter og treninger inn mot følgende målgrupper. N- løpere er nybegynnere som har mindre enn et års erfaring med orientering. C-løpere er løpere med mer enn et års erfaring. B-løpere er løpere som konkurrerer i ordinære rankingklasser. A-løpere er erfarne løpere som konkurrerer på høyere nivå. Aktiviteten i 2008 har vært svært god. Medlemstallet i o-gruppen er økende. Flere av rekruttene fra nybegynnerkursene har fortsatt med orientering. De har vært ivrige på trening og i deltakelse på løp. De blir lagt merke til i kretsen med gode resultater i N-løpene. Det er ikke bare barna som løper, men foreldrene blir mer og mer aktive. Flere er med på trening og på løp. Trening I den viktigste treningsperioden som strekker seg fra november til april har det vært arrangert ukentlige treninger etter følgende mønster. Tirsdager, N- trening på Liland skole tilpasset nybegynnere, men også mange erfarne løpere har deltatt på disse terningene. Skolegårdsorientering og gymsalorientering av vært gjennomgangstema. I gjennomsnitt har det vært ca deltakere. Torsdager, C-B trening med fokus på ulike orienteringstekniske ferdigheter. Kurveorientering, veivalgsorientering, etc. Det har også vært variert med sykkelorientering. Fredager, A-trening intervall. Bakkeintervaller tidlig vinter og flate intervaller sen vinter og vår. Lørdager, B-A trening i samarbeid med andre klubber i orienteringskretsen. Fokus på ulik orienteringstekniske ferdigheter. Deltakelse på treningsleirer i Odda, på Voss og i Lønningen

56 Konkurranser Medlemmene har deltatt på en lang rekke lokale, nasjonale og internasjonale løp. Den lokale Nattcupen, Sprintcupen, Pokalkampen og diverse Kretsløp. Distriksmesterskap i Haugesund hvor damelaget tok gull i stafetten., det ble også sølv i klasse D156, H156 og H120. Nordjysk 2-dagers. 25 løpere dro til Danmark i mars. Russland, 15 deltakere dro til Karelia cup i juli. Her fikk vi en rekke pallplasseringer og Gneist ble 3 beste klubb sammenlagt. Sturle Nordeide, Sondre Bø Kongsgård, Jan Petter Iversen, Eirik Rognø og Snorre Lunde representerte i år IL Gneist i Hovedløpet (uoffisielt norgesmesterskap for ungdommer) og O- landsleiren i Sandefjord. Magne Lokøen Knudsen deltok i NM-uka i Tromsø. Guldborg Søvik nr. 4 på sprinten i veteran VM Arrangementer Bergensnatten på Liland i mars. Nattstafett med GPS- tracking (Vi kunne følge løperne i skogen på storskjem i klubbhuset.) (Ikke arrangert av oss!) Ytrebygda rundt, fellesstartløp på Liland i februar. Sykkelorienteringsløp ble arrangert på Sandsli i juni. på Liland i august og på Milde i november. Over 50 deltakere på det meste. Dette er en variant som vi tror har en fremtid. Pokalkampløp med 200 deltakere på Milde i august Bedriftsløp på Liland i april, samt på Fanafjell i september. Ca 400 deltakere på hvert løp. Treningssamling for år på Liland i forbindelse med o-gallaen på høsten. Her deltok ungdommer fra hele landet og seniorlandslaget var med som instruktører. Sosiale arrangementer for medlemmene Hageorientering på Milde på vårparten. Klubbløp med grilling i Kvalesund i sommer Klubbmesterskap på Liland i høst. Rekruttering Gildesprinten. Marit Nipen og Bjørn Bjørgaas har arrangert en lang rekke Gildesprint rekrutteringsløp på mange ulike skoler i vårt nærområde. Mange hundre barn har deltatt på arrangementene. Nybegynnerkurs. Det ble avholdt nybegynnerkurs på Liland i høst med 15 deltakere. Kartarbeid Synfart og tegnet 3 nye nærkart. Håvardstunvatnet, Søviken og Søreide. Kart over Fanaseter ferdiggjort. Sykkelorienteringskart over Sandsli. Tippemidler mottatt for alle kart. Kartplanen fortsetter med Grimstad og Siljustøl.

57 Utstyr Dagens orienteringsløp avvikles ved hjelp av mye elektronisk utstyr. Vi eier i dag nok utstyr til avvikling av små og mellomstore arrangement. Gruppen har ingen fast materialforvalter og utstyret er pr 31/12-08 fordelt slik: Magne Knudsen: HP 959 skriver med driver / nettverkskort Arne Wilhelm Knudsen: MTR2 (Mini Time Recorder) / poster / elektroniske postbukker (2 start, 2 mål, 50 forskjellige postenheter (elektroniske montert på aluminiumsbukker)/ nytt lagstelt /skilt / staur Øystein Nipen Egeland: Bærbar PC Marit Nipen: Løpsdrakter, sveisemaskin for plastmapper, nøkkel til klubbhuset Bjørn-Inge Skage: Nøkkel til klubbhuset / løypepåtrykker Jørn Woldsdal: / O-CAD program / programvare e-timing/ nøkkel til klubbhuset Klubbhuset på Liland: Stort Partytelt/ løypepåtrykker / kart / startseil Turorientering Vi har i år laget turorienteringspakker bestående av kart fra Hjellestad/Arboretet, Lønningen og Fanafjellet (Fanaseter). Totalt har det vært satt ut 45 poster. Utsalgssteder har vært Bergen Turlag, G-sport i Lagunen, Fossen Sport i Blomsterdalen, Haavardstun Elektriske, Blondehuset i Arboretet og Klubbhuset. Totalt ble det solgt 32 pakker med turorientering. Økonomi Også i 2008 har det vært stor aktivitet i O-Gruppen. Regnskapet viser et overskudd på kr: ,- Vi hadde budsjettert med at regnskapet skulle gå i balanse. Årsaken til at det går med overskudd er at vi har arrangert treningssamling i fbm. O-gallaen som var arrangert i Bergen i Og mottatt gaver på kr ,- som ikke var budsjettert. Medlemmene har betalt halvparten av startkontingenten for første halvår, hvor det er høyest aktivitet. O-gruppen har betalt startkontingenten i sin helhet i 2. halvår. Bergen Arne Wilhelm Knudsen Styreleder

58 ÅRSMELDING FOR VOLLEYBALLGRUPPEN 2008 Styret Leder Trond Pedsen Ingrid Tombre Anne-Irene Sveen Bjørn Dundas Trenere Trygve Borge Jenter 19 og Damelag Ingrid Tombre Jenter 19 Dag Vollen Jenter 17 Tore Vågenes Jenter 17 Per Erik Härdig Jenter 16 Henrik Nergaard Gutter 16 Andreas Dalen Gutter 16 Elin Karlsen Jenter 17 Medlemmer Volleyballgruppen har bestått av ca 120 spillere fordelt som følger: år: ca 112 spillere Over 20år: ca 8 spillere Sesongen Det har vært avholdt 10 styremøter, en avslutning for spillere og familie i Sandslihallen og vi har arrangert serierunde for Volley 2000 og U17 med rundt 40 lag som spilte i Haukelandshallen. Ingrid Tombre og Per Erik Härdig var representanter på Hordaland Volleyballkrets sitt kretsting Volleyballgruppen har fortsatt tilvekst/utskifting av spillere i alle aldersgrupper. Vi stiller med lag i følgende serier: Damer 3.divisjon, Mix 1.divisjon (2.lag) Ungdomsserien: Jenter 19 (ett lag) Jenter 17 (to lag) Jenter 16 (to lag) Gutter 16 (ett lag)

59 Resultater 2007/2008 Mix: Gneist 1 ble nummer 1 i 1.divisjon og Gneist kom på 5.plass i 1.divisjon Damer: Gneist ble nummer 10 i 3.divisjon Ungdomsserien: Jenter 19 1.divisjon Gneist 4 plass Jenter 17 1.divisjon Gneist 1 nr.7 og Gneist 2 nr. 4 Jenter 16 1.divisjon Gneist 2 nr.1 og nr 3 Gutter divisjon Gneist 12 plass Vi vil gratulere alle spillere med plasseringene forrige sesong. I Ekeberg-Cup (En av norges største turneringen i Norge) stilte Gneist med 3.lag. Jenter U16 og Damer. Her fikk også Gneist fine plasseringer. Jenter U16 Gneist kom på 4. plass Jenter U16 Gneist 2 kom på 3.plass Damelaget kom på 5. plass. Etter sommerferien reiste det ett V17 juniorlag til Vest Cup i Stavanger, hvor de kom på første plass. Økonomi Gruppen har fremdeles ett godt samarbeid med Rimi i Steinsviken, der volleyballgruppen stiller med folk til varetellinger. For øvrig henviser vi til regnskapet Avslutning Volleyballgruppen ser tilbake på en sesong med mange gode sportslige resultater. Steinsvik 31.januar 2009 For styret i volleyballgruppen Trond Pedersen Leder

60 IL Gneist Klatregruppen ÅRSMELDING FOR KLATREGRUPPEN2008 Styret: Endre Lie (leder) Karsten Lie Skadal (styremedl.) Runar Lein (styremedl.) Medlemmer: Antall 30 Målsetting: Klatregruppens mål er å etablere et aktivt klatremiljø i Ytrebygda bydel der Gneist blir det samlende element i aktiviteten. Vi ønsker å utvikle klatretilbudet med vekt på sikkerhet og positive opplevelser både på trening innendørs og fjell/klippeklatring ute. Ut fra dette prøver vi å arrangere årlig klatrekurs som rekrutterings- og opplæringsmiddel. Vi ønsker å utdanne egne instruktører ved å la medlemmer delta på instruktørkurs i regi av Norges klatreforbund. Aktiviteter: Det har vært et stabilt i antall medlemmer i gruppen i år, og medlemmene har vært aktive og utviklet egne ferdigheter. Det ble arrangert klatrekurs i januar/februar med 14 deltagere. Kurset gikk over 5 kvelder, en teorikveld og 4 kvelder med praktiske klatre- og sikkerhetsøvelser, og ble avsluttet med individuelle besøk i klatreveggen på Fantoft idrettshall der deltagerne tok Brattkort. Kurset må betegnes som vellykket. Etter endt kurs har flere av deltagerne fortsatt aktivt med innendørs klatring. Gruppen med funksjonshemmede barn og deres foreldre/foresatte (prosjekt 901) møtes jevnlig i Sandslihallen onsdager og har godt utbytte av treningen. Klatreveggen/buldreveggen i Sandslihallen: Det er jevnlig treningsaktivitet i klatreveggen og buldreveggen. Flere av medlemmene trener også i Fantoft idrettshall og i Bergenshallen. Vi ønsker oss fremdeles et nytt vekttreningsapparat i tilfluktsrommet for å komplettere det som alt finnes og for å dekke styrketrening for alle muskelgrupper. Flere av gruppene i Gneist bruker buldreveggen til sine treninger og Skranevatnet skole bruker buldreveggen i undervisning i kroppsøving. Flere skoler ønsker å bruke veggen som en del av kroppsøvingsundervisningen. Vi ser fram til utvidelse av Sandslihallen. Med klatretårn på tegningen blir det en klar kvalitetsforbedring for treningsmulighetene og vi kan da forvente betydelig vekst i medlemstallet og øket aktivitet.

61 IL Gneist Klatregruppen Utstyr: To av tauene i Sandslihallen ble skiftet januar 2008.I tillegg til tau er der nå 8 klatreseler, 2 stk taubrems m/skrukarabin og 10 doble slynger (båndslynger m/ to karabiner) i Sandslihallen. Planer for 2009: Det vil bli satt i gang nytt klatrekurs i januar. Vi prøver også i år å gjennomføre utendørs klatresamling for klatregruppen til våren. Appendix: Klatregruppen vil takke vaktene i Sandslihallen for godt samarbeid og hyggelig service i året som gikk. Blomsterdalen Endre Lie (s.)

62 ÅRSMELDING VI GÅR GRUPPEN 2008 Ledet av: Ingunn Berge Siren Hopland Gro Fauske Siri Aadland. Vi går gruppen har holdt på i ca 2 år nå. Vi har hatt fast møte tid tirsdager fra kl Litt varierende oppmøte, men vi har stort sett vært en gjeng på ca 15 stk. Hvor vi har gått har vært avhengi av årstiden. Den mørkeste tiden holdt vi oss stort sett på gang stier med lys. I overgangsperioden benyttet vi oss av grusveier som Hordnesskogen, Arboretet, Stendafjellet Så fort lysforholdene tillot det gikk vi ut i skog og mark. Det vi har slitt litt med, er tempoet. Deltakerne har gått i ulikt tempo. Vi har vært våken for dette, men har nok mistet de som gikk senest. Ved slutt sommer og jul har vi markert det med litt ekstra. Før sommer ferien hadde vi avslutning på Fana Fjellet, med frukt. Til jul hadde vi en koselig stund på Gneist huset, med gløgg etc. Vi ser på gå gruppen som et vellykket tiltak. Det er en positiv og glad gjeng, som møtes på tirsdager, uansett vær og vind. For Vi går gruppen Siri Aadland

ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2005

ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2005 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2005 STYRET Leder : Nestleder: Sekretær: Frank H. Bjørndal Rune Haugseng Borghild Kvisterø Elin Visthoff Jorunn Hammersland Thor Småbrekke Steinar Hårvik Reidar Midtsæther GENERELT

Detaljer

ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2004

ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2004 ÅRSMELDING HÅNDBALLGRUPPEN 2004 STYRET Leder Nestleder Sekretær Frank H. Bjørndal Rune Haugseng Tor Fredrik Johannessen Borghild Kvisterø Jorunn Hammersland Thor Småbrekke Steinar Hårvik Øyvind Aarø Helge

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HÅNDBALLGRUPPEN 2003

ÅRSMELDING FOR HÅNDBALLGRUPPEN 2003 ÅRSMELDING FOR HÅNDBALLGRUPPEN 2003 STYRET Leder Nestleder/ sekretær Frank H. Bjørndal Tor Fredrik Johannessen Geir Mellingen Steinar Hårvik Helge Lien GENERELT Gruppens medlemstall : 320 Håndballgruppen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 IDRETTSLAGET GNEIST

ÅRSMELDING 2004 IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMELDING 2004 IDRETTSLAGET GNEIST 1. Oppsummering År 2004 har vært et godt arbeidsår for Idrettslaget Gneist. Samtlige grupper har fått vedtatt prinsipprogrammer. Viktige beslutninger for fremtidens

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 IDRETTSLAGET GNEIST

ÅRSMELDING 2005 IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMELDING 2005 IDRETTSLAGET GNEIST 1. Oppsummering I jubileumsåret 2005 har Idrettslaget Gneist gitt et større tilbud for Ytrebygda enn noensinne. Tilbudet er mangesidig og laget er blitt godt profilert.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2007

IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2007 IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2007 Årsmøte 2007 avholdes på Klubbhuset Onsdag 5. mars 2008 kl. 19.00 Sakliste: 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskriver og tellekorps. 3. Årets utmerkelser.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Å R S M E LDI N G 2009

Å R S M E LDI N G 2009 Å R S M E LDI N G 2009 IDRETTSLAGET GNEIST Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering Volleyball Klatre IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2009 Årsmøte 2009 avholdes på Klubbhuset Tirsdag 16. mars 2010 kl.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPEN 2005

ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPEN 2005 ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPEN 2005 Gruppens medlemstall: 1.435 STYRET Leder Jørn Ove Vatne-Olsen Nestleder Harry Håvardstun (representerer Seniorutvalget) Leder barneutvalg Einar Hordnes Styremedlem Bjørn

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

ÅRSMELDING 2003 IDRETTSLAGET GNEIST

ÅRSMELDING 2003 IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMELDING 2003 IDRETTSLAGET GNEIST 1. Oppsummering År 2003 har vært ytterligere et vekstår for Idrettslaget Gneist. Laget har for første gang fått vedtatt et prinsipprogram. Nye aktiviteter er igangsatt.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST REFERAT ÅRSMØTET 8. MARS 2006. 1. ÅPNING Leder av idrettslaget, Knut R. Nergaard, ønsket velkommen til årsmøtet.

IDRETTSLAGET GNEIST REFERAT ÅRSMØTET 8. MARS 2006. 1. ÅPNING Leder av idrettslaget, Knut R. Nergaard, ønsket velkommen til årsmøtet. 1 IDRETTSLAGET GNEIST REFERAT ÅRSMØTET 8. MARS 2006 1. ÅPNING Leder av idrettslaget, Knut R. Nergaard, ønsket velkommen til årsmøtet. Før ordinært årsmøte begynner ga Knut Nergaard ordet til Siv Hjønnevåg,

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Årsberetning 2014 MIL Fotball

Årsberetning 2014 MIL Fotball Årsberetning 2014 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2014 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært høy. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 MATHOPEN IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING 2016 MATHOPEN IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2016 MATHOPEN IDRETTSLAG 1. Oppsummering 2. Verv og representasjoner 3. Medlemmer 4. Sportslige forhold 5. Arrangement 6. Anlegg 7. Interne prosesser 8. MIL-huset 9. Økonomi 10. Avslutning

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene»

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene» ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015 «Vi skaper øyeblikkene» Styret : Styret har vært som følger : Leder : Jan Erik Mikkelsen Nestleder og sportslig leder : Eirik Kristoffersen Sekretær : Tove Berntzen Økonomi

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2013 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Reidun Almås

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer