INFORMASJON FRA SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016"

Transkript

1 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/starteeller-bytte-skole/starte-pa-skolen/ NB! Den siste siden i dette heftet og skjema for oppdatering av elevopplysninger skal fylles ut, signeres og leveres kontaktlærer senest fredag 21. august. Side 1

2 STIG SKOLE Besøksadresse: Garver Ytteborgs vei 145, 0977 Oslo Postadresse: Postboks 89, 0915 Oslo Skolens kontor:... Tlf , telefaks Skolens epost-adresse: Skolens hjemmeside:... https://stig.osloskolen.no Rektor:... Svein Pillgram Hansen. Treffes i skoletiden, helst etter avtale. Assisterende rektor:... Terje Skare Undervisningsinspektør:.Hege Ekanger Bjerke Sosiallærer: Annelinn Skjong-Børsting (permisjon) Sosiallærer:... Hanne Weisæth Kontorleder:... Laila Solheim Førstesekretær:... Helene W. Løken Vaktmester:... Tron Gundersen Renholder:... Sulekha Mohamood, Javed Akhtar Skolelege/helsesøster:... Tlf eller mobil Eventuelt tlf , Stovner Helsestasjon Skolelege:...Ole Ystgaard, tilstede annenhver onsdag Helsesøster:... Hanne Høiberg, er på skolen mandag, tirsdager og onsdager Aktivitetsskolen... Tlf Birgit Nedreberg, (Maria Mathiesen permisjon) Tannklinikk Haugenstua: Tlf , Garver Ytteborgs vei 98, 0977 Oslo... Tannklinikken ligger i 2. etg. over Rema 1000 Legesenter Haugenstua: Tlf , Garver Ytteborgs vei 98D, 0977 Oslo... Legekontoret ligger i 2. etg. over Rema 1000 Pedagogisk psykologisk tjeneste team C:.Skedsmogata 25, 0655 Oslo,..Telefon: PP-rådgiver:... Jorunn Nomeland Logoped:... Christine Nilsen (på Stig skole én dag pr. uke) Side 2

3 INFORMASJON OM STIG SKOLE. Vi ønsker velkommen til nytt skoleår. Skolen sender hvert år ut et hefte med informasjon om skolens virksomhet. Heftet inneholder nyttige opplysninger om skolen. Jeg ber alle foresatte lese gjennom og oppbevare heftet. Det kan komme til nytte senere i skoleåret. Mye av informasjonen vil også bli lagt ut på skolens hjemmesider som oppdateres med jevne mellomrom. Jeg ber alle foresatte om å bekrefte at informasjonsheftet er mottatt ved å fylle ut og returnere siste side til elevens kontaktlærer snarest. Innhold Skolens administrasjon/personale med spesialtjeneste. Skolens rådsorganer. Foreldrekontakter. Lærerpersonale. Skolens ordensregler. Tiltak for å øke elevenes sosiale kompetanse og hindre vold og mobbing Regler for skolefri permisjoner Skoletidsplan. Fritaksregler for KRLE-faget Oslo off. tannhelsetjeneste. Diverse opplysninger. Skjema for elevopplysninger (fylles ut av foresatte og returneres til skolen) Personalet skoleåret 2015/2016 består av: Rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør, sosiallærer, 38 lærere, 9 skoleassistenter, kontorleder og førstesekretær, vaktmester og renholdere. Aktivitetsskolen: leder og 6 assistenter Stig skole har et stabilt personale. Vi har gode, erfarne lærere med solid utdanning og praksis. På den måten bevarer vi kontinuitet. Jeg vet at vi står sterkt rustet til å gjøre en solid innsats til beste for hovedpersonene i skolen elevene. STIG SKOLES VISJON Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle. PEDAGOGISK PLATTFORM Vi arbeider for at Stig skole blir en skole med et trygt og godt læringsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet på trinnene og mellom alle skolens elever. Ved Stig skole skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for elever og personalet. Alle elever skal få et undervisningstilbud som gir utfordringer og utbytte i forhold til den enkeltes forutsetninger og skolens ressurser. Ved Stig skole samarbeider alle om å hjelpe hverandre. Vi gjør alle vårt for å ta vare på menneskelige og materielle verdier. Side 3

4 Stig skoles visjon og pedagogiske plattform er utformet med utgangspunkt i lov og læreplaner, Utdanningsetatens strategiske plan for Osloskolen og det som gjennom mange år har vært ledende arbeidsmål for Stig skole: Holdningsskapende arbeid - med vekt på: Arbeidsvaner, kunnskaper, omgangsformer og trygghet i skolemiljøet. Utdanningsetatens satsingsområder Opplæringen i Osloskolen har i de siste årene i sterk grad vært konsentrert om å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Utdanningsetaten har vedtatt en strategi for perioden Strategiens fokus er en målrettet og systematisk innsats for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Innsatsen er særlig rettet mot: Grunnleggende ferdigheter - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne bruke digitale verktøy Norsk, matematikk, naturfag, engelsk og 2. fremmedspråk IKT i opplæringen Et arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme Tilpasset og inkluderende opplæring Kunst- og kulturaktiviteter i opplæringen Funksjonelle og godt vedlikeholdt skoleanlegg Disiplin og ro i arbeidssituasjonen Stig skole arbeider med en rekke konkrete tiltak for å nå målene, blant annet: LUS (leseutviklingsskjema, verktøy for vurdering av elevenes lesekompetanse). Tidlig innsats Early Years (TIEY) på 1., 2., 3. og 4. trinn. Et prosjekt med sterk innsats på den første leseopplæringen. TI kjennetegnes ved stasjonsundervisning med en fast organisering av klasserommet, foreldrene som aktive deltakere i elevenes leseopplæring, intensiv hjelp til elever som ikke oppnår tilfredsstillende leseferdighet og utvikling av lærerkompetanse. FaIF (fagtekst i fokus). Et prosjekt for å øke lesekompetansen til alle elever i alle teoretiske fag. FaIF er på mange måter en videreføring av TIEY og er innført på 4. og 5. trinn og fortsetter på 6.trinn dette skoleåret. Elevvurdering, utviklingssamtaler Arbeid med varierte læringsarenaer med vekt på drift av skolehage, videre utvikling av skolebiblioteket og deltakelse i aktiviteter i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Videre satses det på systematisk bruk av Steg for Steg og Olweus program mot mobbing for å øke barns sosiale kompetanse og forebygge vold. Systematisk bruk av IKT som hjelpemiddel i undervisningen. Arbeidet vi gjør i skolen er avhengig av et nært og godt samarbeid med de foresatte. Det er dere som har hovedansvaret for barna. Ledelsen og personalet er på skolen for å skape et godt læringsmiljø for elevene. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere foresatte! Med ønske om et innholdsrikt og spennende skoleår! Vennlig hilsen Svein Pillgram Hansen, rektor Side 4

5 Arbeidsøkter og pauser 1. TIME (kl. ringer) 2. TIME FRIMINUTT MINUTTER 3. TIME (kl. ringer) 4. TIME SPISING MINUTTER Lesekvart FRIMINUTT MINUTTER (kl. ringer) 5. TIME (kl. ringer) 6. TIME FRIMINUTT MINUTTER 7. TIME (kl. ringer) 8. TIME Side 5

6 ELEVENES SPISEPAUSE En elev fra basisgruppene henter melk/frukt før spising kl Elevene spiser i klasserommet med inspiserende lærer. Lærer som har hatt elevene i timen før spising, er sammen med elevene og sørger for høytlesning og en trygg og rolig spisesituasjon. Alle elevene oppholder seg i klasserommet fram til spisetiden er over, kl Elevene går ut, klasserommene låses og det er «vanlig» friminutt til det ringer inn kl Målsettingen med Stig skoles ordning for spisepause er: Elevene skal ha mulighet til å spise maten i ro og fred. Alle elevene skal oppleve at det blir lest høyt for dem hver dag. Side 6

7 SKOLENS PERSONALE Administrasjon - ledelse - sosiallærere Svein Pillgram Hansen, rektor Terje Skare, assisterende rektor Hege Ekanger Bjerke, undervisningsinspektør Annelinn Skjong-Børsting, sosiallærer trinn (permisjon) Hanne Weisæth, sosiallærer trinn Trinn/klasse Lærere og assistenter trinn Kontaktlærere 1a Marit Hauge 1b Linn Steinsland Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk- og spesiallærere 1. Ingrid Urseth 1. Cristiana Morar Assistenter 1. Saynab Malin 1. Nusrat Aziz 2. trinn Kontaktlærere 2a Berit Solberg 2b Abdirahman Ahmed Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 2. Heidi Grønvold 2. Sissel Flobak 2 Misbah Safdar Assistenter: 2. Anne Barø 2. Nusrat Aziz 3. trinn Kontaktlærere 3a Ingunn Smørgrav 3b Pia Eva Jensen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 3. Annemarie Follestad Johansen 3. Birgit Nedreberg 3. Sefik Maksumic 3 Kamran Bhatti 3 Parichehr Taheri 3 Mustapha Chakouri Assistenter 3 Jabeen Zerha Side 7

8 4. trinn Kontaktlærere 4a Emilie Karlstad 4b Myklebust, Solveig Aa Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 4. Kamran M. Bhatti 4. Viktor Strand 4. Kim Søraa Westrum 4. Astrid Teisen Austad Assistenter Maylen Nielsen 5. trinn Kontaktlærere 5a Aleksander Hiller 5b Brit Olaussen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 5. Kamran M. Bhatti 5. Viktor Strand 5. Reidunn Byre Paaventhan Palasingam 5. Assistenter 5. Humberto Delgado 5. Trude Steffens Kanwal Sajjad 6. trinn Kontaktlærere 6a Kauser Hussain 6b Katja Hecht-Johansen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 6. Aygun Seferli Acar 6. Paaventhan Palasingam 6. Reidunn Byre 6. Sverre Martin Tunheim Kamran Bhatti 6. Assistenter 6. Humberto Delgado 6. Kanwal Sajjad 6. Trude Steffens Side 8

9 7. trinn Kontaktlærere 7a Anne J. Wilvang 7b Camilla Dahl-Johansen 7c Janecke Berg-Persen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 7. Mustapha Chakouri 7 Viktor Strand 7 Sefik Maksumic 7 Paaventhan Palasingam Sverre Martin Tunheim Kim Søraa Westrum 7. Assistenter Kanwal Sajjad Humberto Delgado Andre lærere Kari Ruud - bibliotek og forsterket norskopplæring Permisjoner skoleåret Medina Frogner Marianne Winther (aug - jan ) Annelinn Skjong-Børsting Gry Brekke Andre tilsatte Laila Solheim - kontorleder Helene Westerheim Løken - 1.sekretær Tron Gundersen - vaktmester Javed Akhtar - renholder Sulekha Mohamood Personalet ved Aktivitetsskolen Stig Maria Mathiesen, AKS-leder (permisjon aug - des) Birgit Nedreberg - AKS-leder Menia Abraha - assistent Omar Ifzal - baseleder Side 9

10 LEDELSE, UNDERVISNING OG RÅDGIVING Rektor: Svein Pillgram Hansen. Skolens pedagogiske og administrative leder Assisterende rektor: Terje Skare. Leder av skolens daglige virksomhet i samarbeid med rektor. Daglig ansvar for vikarordning, elevsaker, vikarregninger, budsjettoppfølging. Hovedansvar trinn. Stedfortreder ved rektors fravær. Undervisningsinspektør: Hege Ekanger Bjerke. Leder av skolens daglige virksomhet i samarbeid med rektor. Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, ressursteam, utviklingsprosjekter, lærebøker, elevsaker. Hovedansvar trinn. Sosiallærere: Annelinn Skjong-Børsting (1.-3. trinn) og Hanne Weisæth ( trinn). Kontaktledd mellom lærere, foresatte, helsetjeneste, PP-tjenesten, sykehusundervisningen og institusjoner. Spørsmål om tiltak for elever som trenger særskilt omsorg rettes til sosiallærer. Kontaktlærer: Den nærmeste ansvarlige for elevene i en basisgruppe. Kontaktlæreren skal sørge for å ha god kontakt med andre lærere, foresatte og elevene. Kontaktlærerne på teamet tar initiativ til foreldremøter sammen med foreldrekontaktene. Plangruppe: Plangruppen består av lærere som har til oppgave å samarbeide med skolens ledelse om pedagogisk utviklingsarbeid. Plangruppen består av skolens ledelse og tre storteamledere. Plangruppens medlemmer har en time nedslag i ukentlig leseplikt. Tillitsvalgt Utdanningsforbundet: Kim Søraa Westrum Hovedverneombud, verneombud pedagogisk personale: Kamran Mohammed Bhatti Verneombud øvrig personale: Laila Solheim (fung.) Side 10

11 DRIFTSSTYRET Fra er det opprettet driftsstyre ved alle skoler i Oslo. I grunnskolen oppnevnes fem styremedlemmer og seks varamedlemmer. To styremedlemmer og tre varamedlemmer innstilles av foreldrerådets arbeidsutvalg, to styremedlemmer og to varamedlemmer innstilles av de ansatte ved skolen. Tre styremedlem og tre varamedlemmer innstilles av bydelsutvalget. To medlemmer av elevrådet gis møte- og tale- og forslagsrett i driftsstyrets møte. Alle medlemmene skal formelt oppnevnes av byrådet. Styret skal støtte og samarbeide nært med rektor om driften av skolen. Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor forbereder saker styret skal behandle og følger opp vedtakene. Informasjon om driftsstyrene finnes på skolens og etatens hjemmesider. Fra Stig skole er følgende oppnevnt til driftsstyret for 2015: Foreldrerepresentanter: Kashif Irfan FAU leder) Nadeem Abbas Varamedlemmer: Jacob Isaka, Rajmonda Bardhi Representanter for ansatte: Lærer Aleksander Søvik Hiller Lærer Katja Hecht-Johansen Varamedlemmer: 1. Brit Olaussen, lærer 2. Reidunn Byre, lærer Representanter for kommunen: Bjørn Halme, A Else Marie Mjærum, SV Per Opsahl, H Varamedlemmer: Jens Helgebostad, SV Fathi Memeth Devici, A Hussein Tariq, H Møteplan høsten 2015: Mandag 21. september, mandag 23. november, Første møte i 2016 er mandag 11. januar 2016 Hvis ikke annet er angitt starter møtene kl og holdes på skolens personalrom. Driftsstyremøtene er offentlige og åpne for alle interesserte. Side 11

12 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG FAU Alle foresatte er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet har vedtatt at foreldrekontaktene danner arbeidsutvalg, FAU. Foreldrerådets oppgave er å arbeide for god kontakt med skolen. Foreldrerådet bidrar til at elevene finner seg til rette og utvikler seg. Konkrete samarbeidsprosjekter mellom Foreldreråd og skole er arrangementer i forbindelse med Dignity day og FN dagen i oktober og 17. mai samt arrangementer på trinn og i klasser til jul og før sommerferien. FAU for skoleåret Leder: Kashif Irfan Nestleder: Syed Nadeem Abbas Sekretær: Kristine Torgersen Kasserer: Alan Rudi Møteplan for FAU skoleåret Mandager klokka Møtedag er mandag klokka Møtene holdes på personalrommet. Til vanlig sendes innkalling til møtene ut som e-post og ranselpost med elevene i tillegg til at de legges på skolens hjemmeside. MERK! MØTENE HOLDES TIL AVTALT TID SELV OM INNKALLING AV ULIKE ÅRSAKER SKULLE BLI FORSINKET. RETNINGSLINJER FOR FORELDREKONTAKTER Alle basisgrupper velger en foreldrekontakt, til vanlig for ett år. Foreldrekontaktene samarbeider med kontaktlærerne om planlegging av foreldremøter. Foreldremøter holdes to ganger i året, (høst- og vårhalvåret). Innkallingen til møtet sendes ut i god tid, minst en uke før møtet. Kontaktlærer, foreldrekontakt eller andre foresatte på trinnet kan ta initiativ til møte. Foreldremøter bør forberedes i god tid Foreldrekontakter og kontaktlærer blir enige om hvem som skal lede møtet og hvem som skal skrive referat. Referatet bør sendes alle foresatte og settes inn i en perm som følger basisgruppene gjennom foreldrekontaktene. Andre lærere som har elevene møter etter behov. Foreldrekontaktene velges om våren, slik at liste over foreldrekontakter er klar når skolen starter etter sommerferien. Side 12

13 ELEVRÅD Alle trinn velger representant til skolens elevråd. Elevrådet konstitueres med leder, nestleder og sekretær. Elevrådet tar opp saker knyttet til skolemiljø og trivsel. Representanter for elevrådet kan møte i skolens driftsstyre i saker der det er ønskelig at de uttaler seg. En lærer har til oppgave å være kontakt for elevrådet og bistå rådet i arbeidet. Elevrådet konstitueres i august, så snart som mulig etter skolestart. Formål: SKOLEMILJØUTVALG Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a. Organisering av skolemiljøutvalg: Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av: Elevene (2 elevrepresentanter) Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter) De tilsatte (1 ansattrepresentant) Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant) Skoleeier kommunen (1 kommunalrepresentant) Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til: å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet å si ifra å foreslå eller be om tiltak å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse Foreldrerepresentanter 2015/2016: Bente Johnsen Ali Kader Ansattes representant: Sverre Martin Tunheim Skoleledelsens representant: Assisterende rektor Terje Skare Kommunal representant: Bjørn Hallme Side 13

14 STIG SKOLE - FORELDREKONTAKTER SKOLEÅRET Tilste de Kl. Foreldrekontakten + (elev) Tlf Mobil 1A 1B 2A Medine Arslan (Nida) Bente Johnsen (Marthe) B Jan Lundborg (Jacob) Bojan Savicic (David) A Dukuray, Bahary (Haija Ma) Choudhary, Yasmin (Mohammed Ali) B Noreen Abdid (Nimrah) Ekrem Ugur (Isa Ferdi) A Rajmonda Bardhi (Avdyl) Lida Sajjad (Tuba) B Kashif Irfan (Abdullah) Mariam Sadio Sidibe (Sidy) A Salifu Imoro (Hanifah) Cecilie Olsen (Nicolay) B Kristine Torgersen (Malin) Zojnije Shaqiri (Ibrahim) A Abbas, Syed Nadeem (Samir) Emine Bagci (Gökce) B Nabia Derras (Mohamed Ismail) Naeema Ahmad (Zainab) A Samatar, Samira Abdile (Liban) Noreen Abid (Firal) B Fozum Woldu (Soliana) Khilji, Matin (Salhia) C Abdi, Arjeta (Altina) Laiqa, Latif (Sharjeel) NB! Gi skolen eller FAU leder beskjed ved endringer Stig skole, eller Foreldrekontaktene velges om våren, slik at liste over foreldrekontakter er klar når skolen starter etter sommerferien. Der det ikke er valgt representanter før sommerferien blir dette foretatt på foreldremøtene i august måned. Listen oppdateres løpende ved endringer. Side 14

15 VIKTIGE OPPLYSNINGER FORELDREANSVAR - FORELDREMYNDIGHET Ved delt foreldreansvar vil informasjon fra skolen gå til den av de foresatte som eleven bor sammen med. Dersom den andre foresatte ønsker informasjon, må skolen få beskjed om det. Imidlertid vil vi oppfordre foresatte med delt foreldreansvar til å orientere hverandre om barnets skolesituasjon og dele viktig informasjon. (Se vedlegg bak i dette heftet). KLÆR OG ANNET SOM MISTES ELLER BLIR GLEMT PÅ SKOLEN Hver eneste dag - hele året, glemmer og mister elever ting: klær, sko, briller, nøkler, klokker, smykker m.m. på eller i nærheten av skolen. Når vi finner klær blir det lagt i en kasse som er plassert på formingsavdelingen. Vi oppfordrer elever og foresatte til å komme å lete om de savner noe. I den forbindelse minner vi om at det er til stor hjelp at tøy er merket med navn og telefonnummer. Nøkler og verdisaker som vi finner, lagres på kontoret. Hvis dere savner noe - spør oss! FORELDRESAMTALER God kontakt mellom skole og hjem er viktig. Kontaktlærer innkaller til samtale med foresatte to ganger i året. Det er vanlig at elevene er med på noen samtaler eller deler av samtalen. Det er et stort arbeid å forberede og gjennomføre samtaler med alle foresatte i en gruppe. Vi ber om at foresatte passer på å møte til rett tid og gir beskjed hvis noe uforutsett inntreffer slik at de blir forhindret. Foresatte som ønsker samtale med kontaktlærer eller faglærer utenom oppsatt tid, kan selv ta kontakt med den aktuelle lærer og gjøre avtale. MELDINGSBOK Alle elevene bør ha en meldingsbok. Meldingsboka skal brukes ved meldinger om fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker. Søknad om fri inntil en dag kan skrives i meldingsboka. Andre meldinger skrives i eget brev. PENGER OG VERDISAKER PÅ SKOLEN Skolen har ikke ansvar for penger og verdisaker som elevene tar med seg på skolen. Nøkler, penger og verdisaker må ikke legges igjen i jakker som henges på gangen. SYKLING TIL SKOLEN Ved Stig skole følger vi reglene for sykling som tidligere er vedtatt av Oslo skolestyre: eleven må bo mer enn 1 km. fra skolen eleven må ha tillatelse av foresatte og skolen elevene må bruke hjelm eleven må ha bestått sykkelprøven i 5. klasse TVERRFAGLIGE MØTER En gang per måned holdes tverrfaglig møte på skolen. Faste medlemmer av tverrfaglig råd er skolelege, helsesøster, pedagogisk- psykologisk rådgiver, sosiallærer og skolens rektor. På tverrfaglig møte drøftes saker som gjelder enkeltelevers skoleforhold. Tverrfaglig råd gir skolen og foresatte råd og veiledning i saker som: Lærevansker, atferdsproblemer, sosiale og medisinske spørsmål. Foresatte innkalles til møtet. Avhengig av sak, og hvem som har tatt den opp til drøfting, møter kontaktlærer og/eller spesialpedagog. Forespørsler om tverrfaglig møte rettes til sosiallærer. Side 15

16 ELEVSKADER I SKOLETIDA Hvis en elev blir skadet på skolen og trenger øyeblikkelig behandling, vil eleven straks bli brakt til lege av en fra skolens personale. Skolen kontakter samtidig foresatte. Det er ofte ønskelig at foresatte selv følger barnet til lege, og det er viktig at skolen til enhver tid har riktig telefonnummer til foresattes hjem og arbeid. Foresatte som til vanlig ikke kan treffes på telefon i løpet av skoledagen, bes å gjøre avtale med familie eller venner som kan kontaktes hvis det skjer et uhell eller at eleven blir syk i løpet av skoledagen. Hvis en elev blir skadet på skolen, sender skolen skademelding til det lokale trygdekontor. Behandlingsutgifter og transport betales av foresatte, som selv må kreve refusjon fra trygdekontoret. Ved godkjente skoleskader refunderes utgiftene til første gangs behandling 100%. De foresatte må henvise til skolens skademelding og vedlegge originalkvitteringer ved krav om refusjon. Se neste avsnitt for informasjon om skader som dekkes av forsikring. ULYKKES- OG ANSVARSFORSIKRING Oslo kommune har tegnet en liten ulykkes- og ansvarsforsikring for elevene. Forsikringen gjelder på skolen. Hvis elevene undervises utenfor skolens område (utflukter, aktivitetsdager o.l.), gjelder forsikringen forutsatt at skolen er ansvarlig for undervisningen. Forsikring gjelder i skoletiden, men også under forhold der skolen kan trekkes til ansvar. Uhell på skolen eller på steder der skolen har ansvar for elevene, må gjøres kjent for kontoret/ sosiallærer slik at skolen får sendt skademelding til trygdekontor. Ulykkesforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Den dekker behandlingsutgifter som følge av ulykkesskader. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummer: Dødsfall: kr Medisinsk invaliditet: kr ved varig 100% med. invaliditet Dersom den varige medisinske invaliditeten fastsettes til under 100% utbetales en forholdsmessig andel av forsikringssummen. Det ytes erstatning fra og med 1% varig medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter: kr Egenandel kr Forsikringen dekker nødvendige utgifter til medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen, dersom utgiftene ikke dekkes fra annet hold. Behandlingsutgifter er bl.a. utgifter til: Lege/tannlege (Tannskade som følge av spising er unntatt). Forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege. Proteser. Behandling og opphold på sykehus, samt fysikalsk behandling og behandling hos kiropraktor når behandlingen er foreskrevet av lege. Reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand Utgifter ved private sykehus eller hos privatpraktiserende lege uten offentlig tilskudd erstattes ikke, heller ikke opphold i hotell, rekonvalesenthjem o.l. Denne orienteringen er ikke fullstendig. Ved skadeoppgjør legges forsikringsavtale til grunn. KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk: Fortsatt gjelder faget for alle elever. Spørsmål om fritak henvises til skolens ledelse. Det kan kun søkes om fritak fra deler av faget og det gis ikke generelt fritak. Side 16

17 SKOLEHELSETJENESTEN Arbeidsplan Klassetrinn: Tema: Innhold: 1. klasse Skolestartundersøkelse Samtale om trivsel, helse, aktivitet, kost, med mer Samtale om kvinnelig omskjæring til de det gjelder Hørselstest Måling av høyde og vekt Legeundersøkelse 2. klasse Vaksinasjon Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 3. klasse Ernæring Høyde og vekt 5. klasse Kvinnelig omskjæring Grupper med tema frokost, matpakke, sunn og usunn mat Måling av høyde og vekt Tilbud om samtale om kvinnelig omskjæring til de det gjelder 6. klasse Vaksinasjon Pubertetsundervisning Samtale-gruppe Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder Grupper med tema pubertetsutvikling Emner som elevene er opptatt av (venner, familie, grenser, å leve sunt, fritidsinteresser mm.) 7. klasse 8. Vaksinasjon Vaksine mot humant papillomvirus x 3 - kun jentene Foresatte er velkomne til å ta kontakt med helsetjenesten når de har behov for det. Helsesøster er til stede mandag, tirsdager og onsdager i skoletida Helsesøster Hanne Høiberg treffes på telefon eller mobil andre dager på , Stovner Helsestasjon. Skolelege Ole Ystgaard er til stede på skolen annenhver onsdag. Side 17

18 INFORMASJON TIL FORESATTE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tannog munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss. Innkalling Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov. Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time. Forebyggelse Det er viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt. Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg. Drikk vann som tørstedrikk! Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene kan gi store skader på tennene. Behov for øyeblikkelig hjelp Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen. Våre tannklinikker har åpningstid kl Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager. Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg. En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten. Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon på: Vennlig hilsen Tannhelsetjenesten Oslo KF Side 18

19 SKOLENS ORDENSREGLER HVORFOR HAR VI ORDENSREGLER? Disse ordensreglene er hjemlet i opplæringsloven med tilhørende forskrifter, og er en lokal tilpasning av Forskrift om ordensreglement for skoler og voksenopplæringssentrene i Oslo Kommune. Fullstendig ordensreglement for Oslo-skolene og Opplæringsloven finnes på følgende hjemmesider: Utdanningsetaten Oslo Kommune Utdannings- og forskningsdepartementet Lover og regler som er vedtatt på Stortinget og i Bystyret og som gjelder i samfunnet gjelder også på skolen. For at alle skal ha det trygt og trives på skolen må vi likevel ha noen enkle regler som sier oss hva vi kan gjøre, hva vi ikke har lov til å gjøre og hva som skjer hvis vi bryter reglene. ORDENSREGLER VED STIG SKOLE Vi skal: Ha noen få regler. Det skal være mulig å følge reglene i det daglige. Ha regler som gir mening for elevene og fremmer skolens miljø, trygghet og samarbeid. Innarbeide reglene gjennom felles holdninger, ved å rose god atferd og orden og ved å ha felles konsekvenser for brudd på reglene. Vi vil: At alle skal trives og føle seg trygge At alle skal bry seg om hverandre. At alle skal få være i trygge på skolen og på skoleveien. At problemer skal løses og at alle skal gjøre opp for seg. At alle skal si fra hvis de ser at noen blir plaget Sette pris på samarbeid og hjelpsomhet. Ikke at det skal ikke gå utover andre hvis noen blir sinte At du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Alle ansatte er ansvarlige for å følge opp skolereglementet. Innlæring og oppfølging av rutiner er teamenes ansvar. Ordensreglene er til for å brukes, ikke brytes. Inspiserende lærer/assistent skal stoppe aktivitet som kan være farlig eller kan føre til skader og ødeleggelser. Side 19

20 Dette skal du gjøre: Dette skal du ikke gjøre: 1. Komme til timen i rett tid. Gå, ikke løpe innendørs. Være ute i friminuttene. Vise respekt ved å oppføre deg høflig og hyggelig mot elever og voksne 2. Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien 3. Sende søknad til rektor hvis du ønsker å bruke sykkel til skolen. Du må bo utenfor skolens inntaksområde og ha bestått sykkelprøven på 5. trinn for å få tillatelse. Sykkelhjelm er påbudt! 4. Oppholde deg innenfor skolens områder i skoletiden, med mindre annen tillatelse er gitt. Spør lærer hvis du er i tvil om grensene 5. Ta vare på skolen vår; inventar, skolemateriell og bygninger. Rydde i grupperom, korridorer og spesialrom slik at vi kan ha det pent omkring oss 6. Bruke søppelkassene - husk vi har kildesortering. 1. Forstyrre undervisningen eller arbeidet. Forstyrre leken og arbeidet ved aktivitetsskolen 2. Mobbe, plage, banne, bruke rasistiske uttalelser eller andre stygge og nedsettende ord, slåss, kaste stein eller snøball, forstyrre leken for andre. 3. Bruke sykkel, sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter eller annet fottøy med hjul på skolens område i skoletiden (08.00 til 16.15). Innendørs er det alltid forbudt. 4. Bruke mobiltelefon på skolen. Hvis du må ha med mobiltelefon skal den ligge i skolesekken og være slått av så lenge du er på skolen. 5. Ha med våpen eller farlige gjenstander på skolen. Alle former for våpen er forbudt på skolen. 7. Ake ved AKS ned mot skogen eller i amfiet i småskolegården. 8. Gjøre lekser til avtalt tid. 6. Kaste snøball, bortsett fra på oppsatt blink på avtalte steder. 9. Bruke asfalt eller grusbanen til fotballsparking på den tiden ditt klassetrinn har fått tildelt 11. Bruke småballer og myke baller til ball-lek 12. Passe godt på penger og verdisaker hvis du må ha det med på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar 10. Ødelegge skolens bygninger, eiendommer eller eiendeler. Bryte kvister av busker og trær og leke med pinner. Klatre og henge i trær slik at greiner knekker. 7. Bruke tobakk, alkohol eller narkotika. 13. Oppholde deg i nødtrappa på baksiden av gym-bygget. 14. Kaste ball på taket mot dører eller mot vegger med vinduer. Hvis baller eller andre ting havner på taket, er det forbudt å klatre opp for å hente dem. Snakk med vaktmesteren eller en annen voksen 8. Ha med brus, godterier og tyggegummi på skolen. Lærere kan gi tillatelse ved spesielle anledninger Side 20

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer