INFORMASJON FRA SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016"

Transkript

1 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/starteeller-bytte-skole/starte-pa-skolen/ NB! Den siste siden i dette heftet og skjema for oppdatering av elevopplysninger skal fylles ut, signeres og leveres kontaktlærer senest fredag 21. august. Side 1

2 STIG SKOLE Besøksadresse: Garver Ytteborgs vei 145, 0977 Oslo Postadresse: Postboks 89, 0915 Oslo Skolens kontor:... Tlf , telefaks Skolens epost-adresse: Skolens hjemmeside:... https://stig.osloskolen.no Rektor:... Svein Pillgram Hansen. Treffes i skoletiden, helst etter avtale. Assisterende rektor:... Terje Skare Undervisningsinspektør:.Hege Ekanger Bjerke Sosiallærer: Annelinn Skjong-Børsting (permisjon) Sosiallærer:... Hanne Weisæth Kontorleder:... Laila Solheim Førstesekretær:... Helene W. Løken Vaktmester:... Tron Gundersen Renholder:... Sulekha Mohamood, Javed Akhtar Skolelege/helsesøster:... Tlf eller mobil Eventuelt tlf , Stovner Helsestasjon Skolelege:...Ole Ystgaard, tilstede annenhver onsdag Helsesøster:... Hanne Høiberg, er på skolen mandag, tirsdager og onsdager Aktivitetsskolen... Tlf Birgit Nedreberg, (Maria Mathiesen permisjon) Tannklinikk Haugenstua: Tlf , Garver Ytteborgs vei 98, 0977 Oslo... Tannklinikken ligger i 2. etg. over Rema 1000 Legesenter Haugenstua: Tlf , Garver Ytteborgs vei 98D, 0977 Oslo... Legekontoret ligger i 2. etg. over Rema 1000 Pedagogisk psykologisk tjeneste team C:.Skedsmogata 25, 0655 Oslo,..Telefon: PP-rådgiver:... Jorunn Nomeland Logoped:... Christine Nilsen (på Stig skole én dag pr. uke) Side 2

3 INFORMASJON OM STIG SKOLE. Vi ønsker velkommen til nytt skoleår. Skolen sender hvert år ut et hefte med informasjon om skolens virksomhet. Heftet inneholder nyttige opplysninger om skolen. Jeg ber alle foresatte lese gjennom og oppbevare heftet. Det kan komme til nytte senere i skoleåret. Mye av informasjonen vil også bli lagt ut på skolens hjemmesider som oppdateres med jevne mellomrom. Jeg ber alle foresatte om å bekrefte at informasjonsheftet er mottatt ved å fylle ut og returnere siste side til elevens kontaktlærer snarest. Innhold Skolens administrasjon/personale med spesialtjeneste. Skolens rådsorganer. Foreldrekontakter. Lærerpersonale. Skolens ordensregler. Tiltak for å øke elevenes sosiale kompetanse og hindre vold og mobbing Regler for skolefri permisjoner Skoletidsplan. Fritaksregler for KRLE-faget Oslo off. tannhelsetjeneste. Diverse opplysninger. Skjema for elevopplysninger (fylles ut av foresatte og returneres til skolen) Personalet skoleåret 2015/2016 består av: Rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør, sosiallærer, 38 lærere, 9 skoleassistenter, kontorleder og førstesekretær, vaktmester og renholdere. Aktivitetsskolen: leder og 6 assistenter Stig skole har et stabilt personale. Vi har gode, erfarne lærere med solid utdanning og praksis. På den måten bevarer vi kontinuitet. Jeg vet at vi står sterkt rustet til å gjøre en solid innsats til beste for hovedpersonene i skolen elevene. STIG SKOLES VISJON Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle. PEDAGOGISK PLATTFORM Vi arbeider for at Stig skole blir en skole med et trygt og godt læringsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet på trinnene og mellom alle skolens elever. Ved Stig skole skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for elever og personalet. Alle elever skal få et undervisningstilbud som gir utfordringer og utbytte i forhold til den enkeltes forutsetninger og skolens ressurser. Ved Stig skole samarbeider alle om å hjelpe hverandre. Vi gjør alle vårt for å ta vare på menneskelige og materielle verdier. Side 3

4 Stig skoles visjon og pedagogiske plattform er utformet med utgangspunkt i lov og læreplaner, Utdanningsetatens strategiske plan for Osloskolen og det som gjennom mange år har vært ledende arbeidsmål for Stig skole: Holdningsskapende arbeid - med vekt på: Arbeidsvaner, kunnskaper, omgangsformer og trygghet i skolemiljøet. Utdanningsetatens satsingsområder Opplæringen i Osloskolen har i de siste årene i sterk grad vært konsentrert om å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Utdanningsetaten har vedtatt en strategi for perioden Strategiens fokus er en målrettet og systematisk innsats for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Innsatsen er særlig rettet mot: Grunnleggende ferdigheter - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne bruke digitale verktøy Norsk, matematikk, naturfag, engelsk og 2. fremmedspråk IKT i opplæringen Et arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme Tilpasset og inkluderende opplæring Kunst- og kulturaktiviteter i opplæringen Funksjonelle og godt vedlikeholdt skoleanlegg Disiplin og ro i arbeidssituasjonen Stig skole arbeider med en rekke konkrete tiltak for å nå målene, blant annet: LUS (leseutviklingsskjema, verktøy for vurdering av elevenes lesekompetanse). Tidlig innsats Early Years (TIEY) på 1., 2., 3. og 4. trinn. Et prosjekt med sterk innsats på den første leseopplæringen. TI kjennetegnes ved stasjonsundervisning med en fast organisering av klasserommet, foreldrene som aktive deltakere i elevenes leseopplæring, intensiv hjelp til elever som ikke oppnår tilfredsstillende leseferdighet og utvikling av lærerkompetanse. FaIF (fagtekst i fokus). Et prosjekt for å øke lesekompetansen til alle elever i alle teoretiske fag. FaIF er på mange måter en videreføring av TIEY og er innført på 4. og 5. trinn og fortsetter på 6.trinn dette skoleåret. Elevvurdering, utviklingssamtaler Arbeid med varierte læringsarenaer med vekt på drift av skolehage, videre utvikling av skolebiblioteket og deltakelse i aktiviteter i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Videre satses det på systematisk bruk av Steg for Steg og Olweus program mot mobbing for å øke barns sosiale kompetanse og forebygge vold. Systematisk bruk av IKT som hjelpemiddel i undervisningen. Arbeidet vi gjør i skolen er avhengig av et nært og godt samarbeid med de foresatte. Det er dere som har hovedansvaret for barna. Ledelsen og personalet er på skolen for å skape et godt læringsmiljø for elevene. Vi er avhengig av et godt samarbeid med dere foresatte! Med ønske om et innholdsrikt og spennende skoleår! Vennlig hilsen Svein Pillgram Hansen, rektor Side 4

5 Arbeidsøkter og pauser 1. TIME (kl. ringer) 2. TIME FRIMINUTT MINUTTER 3. TIME (kl. ringer) 4. TIME SPISING MINUTTER Lesekvart FRIMINUTT MINUTTER (kl. ringer) 5. TIME (kl. ringer) 6. TIME FRIMINUTT MINUTTER 7. TIME (kl. ringer) 8. TIME Side 5

6 ELEVENES SPISEPAUSE En elev fra basisgruppene henter melk/frukt før spising kl Elevene spiser i klasserommet med inspiserende lærer. Lærer som har hatt elevene i timen før spising, er sammen med elevene og sørger for høytlesning og en trygg og rolig spisesituasjon. Alle elevene oppholder seg i klasserommet fram til spisetiden er over, kl Elevene går ut, klasserommene låses og det er «vanlig» friminutt til det ringer inn kl Målsettingen med Stig skoles ordning for spisepause er: Elevene skal ha mulighet til å spise maten i ro og fred. Alle elevene skal oppleve at det blir lest høyt for dem hver dag. Side 6

7 SKOLENS PERSONALE Administrasjon - ledelse - sosiallærere Svein Pillgram Hansen, rektor Terje Skare, assisterende rektor Hege Ekanger Bjerke, undervisningsinspektør Annelinn Skjong-Børsting, sosiallærer trinn (permisjon) Hanne Weisæth, sosiallærer trinn Trinn/klasse Lærere og assistenter trinn Kontaktlærere 1a Marit Hauge 1b Linn Steinsland Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk- og spesiallærere 1. Ingrid Urseth 1. Cristiana Morar Assistenter 1. Saynab Malin 1. Nusrat Aziz 2. trinn Kontaktlærere 2a Berit Solberg 2b Abdirahman Ahmed Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 2. Heidi Grønvold 2. Sissel Flobak 2 Misbah Safdar Assistenter: 2. Anne Barø 2. Nusrat Aziz 3. trinn Kontaktlærere 3a Ingunn Smørgrav 3b Pia Eva Jensen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 3. Annemarie Follestad Johansen 3. Birgit Nedreberg 3. Sefik Maksumic 3 Kamran Bhatti 3 Parichehr Taheri 3 Mustapha Chakouri Assistenter 3 Jabeen Zerha Side 7

8 4. trinn Kontaktlærere 4a Emilie Karlstad 4b Myklebust, Solveig Aa Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 4. Kamran M. Bhatti 4. Viktor Strand 4. Kim Søraa Westrum 4. Astrid Teisen Austad Assistenter Maylen Nielsen 5. trinn Kontaktlærere 5a Aleksander Hiller 5b Brit Olaussen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 5. Kamran M. Bhatti 5. Viktor Strand 5. Reidunn Byre Paaventhan Palasingam 5. Assistenter 5. Humberto Delgado 5. Trude Steffens Kanwal Sajjad 6. trinn Kontaktlærere 6a Kauser Hussain 6b Katja Hecht-Johansen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 6. Aygun Seferli Acar 6. Paaventhan Palasingam 6. Reidunn Byre 6. Sverre Martin Tunheim Kamran Bhatti 6. Assistenter 6. Humberto Delgado 6. Kanwal Sajjad 6. Trude Steffens Side 8

9 7. trinn Kontaktlærere 7a Anne J. Wilvang 7b Camilla Dahl-Johansen 7c Janecke Berg-Persen Ressurs-/fag-/tospråklig-/særskilt norsk og spesiallærere 7. Mustapha Chakouri 7 Viktor Strand 7 Sefik Maksumic 7 Paaventhan Palasingam Sverre Martin Tunheim Kim Søraa Westrum 7. Assistenter Kanwal Sajjad Humberto Delgado Andre lærere Kari Ruud - bibliotek og forsterket norskopplæring Permisjoner skoleåret Medina Frogner Marianne Winther (aug - jan ) Annelinn Skjong-Børsting Gry Brekke Andre tilsatte Laila Solheim - kontorleder Helene Westerheim Løken - 1.sekretær Tron Gundersen - vaktmester Javed Akhtar - renholder Sulekha Mohamood Personalet ved Aktivitetsskolen Stig Maria Mathiesen, AKS-leder (permisjon aug - des) Birgit Nedreberg - AKS-leder Menia Abraha - assistent Omar Ifzal - baseleder Side 9

10 LEDELSE, UNDERVISNING OG RÅDGIVING Rektor: Svein Pillgram Hansen. Skolens pedagogiske og administrative leder Assisterende rektor: Terje Skare. Leder av skolens daglige virksomhet i samarbeid med rektor. Daglig ansvar for vikarordning, elevsaker, vikarregninger, budsjettoppfølging. Hovedansvar trinn. Stedfortreder ved rektors fravær. Undervisningsinspektør: Hege Ekanger Bjerke. Leder av skolens daglige virksomhet i samarbeid med rektor. Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, ressursteam, utviklingsprosjekter, lærebøker, elevsaker. Hovedansvar trinn. Sosiallærere: Annelinn Skjong-Børsting (1.-3. trinn) og Hanne Weisæth ( trinn). Kontaktledd mellom lærere, foresatte, helsetjeneste, PP-tjenesten, sykehusundervisningen og institusjoner. Spørsmål om tiltak for elever som trenger særskilt omsorg rettes til sosiallærer. Kontaktlærer: Den nærmeste ansvarlige for elevene i en basisgruppe. Kontaktlæreren skal sørge for å ha god kontakt med andre lærere, foresatte og elevene. Kontaktlærerne på teamet tar initiativ til foreldremøter sammen med foreldrekontaktene. Plangruppe: Plangruppen består av lærere som har til oppgave å samarbeide med skolens ledelse om pedagogisk utviklingsarbeid. Plangruppen består av skolens ledelse og tre storteamledere. Plangruppens medlemmer har en time nedslag i ukentlig leseplikt. Tillitsvalgt Utdanningsforbundet: Kim Søraa Westrum Hovedverneombud, verneombud pedagogisk personale: Kamran Mohammed Bhatti Verneombud øvrig personale: Laila Solheim (fung.) Side 10

11 DRIFTSSTYRET Fra er det opprettet driftsstyre ved alle skoler i Oslo. I grunnskolen oppnevnes fem styremedlemmer og seks varamedlemmer. To styremedlemmer og tre varamedlemmer innstilles av foreldrerådets arbeidsutvalg, to styremedlemmer og to varamedlemmer innstilles av de ansatte ved skolen. Tre styremedlem og tre varamedlemmer innstilles av bydelsutvalget. To medlemmer av elevrådet gis møte- og tale- og forslagsrett i driftsstyrets møte. Alle medlemmene skal formelt oppnevnes av byrådet. Styret skal støtte og samarbeide nært med rektor om driften av skolen. Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor forbereder saker styret skal behandle og følger opp vedtakene. Informasjon om driftsstyrene finnes på skolens og etatens hjemmesider. Fra Stig skole er følgende oppnevnt til driftsstyret for 2015: Foreldrerepresentanter: Kashif Irfan FAU leder) Nadeem Abbas Varamedlemmer: Jacob Isaka, Rajmonda Bardhi Representanter for ansatte: Lærer Aleksander Søvik Hiller Lærer Katja Hecht-Johansen Varamedlemmer: 1. Brit Olaussen, lærer 2. Reidunn Byre, lærer Representanter for kommunen: Bjørn Halme, A Else Marie Mjærum, SV Per Opsahl, H Varamedlemmer: Jens Helgebostad, SV Fathi Memeth Devici, A Hussein Tariq, H Møteplan høsten 2015: Mandag 21. september, mandag 23. november, Første møte i 2016 er mandag 11. januar 2016 Hvis ikke annet er angitt starter møtene kl og holdes på skolens personalrom. Driftsstyremøtene er offentlige og åpne for alle interesserte. Side 11

12 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG FAU Alle foresatte er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet har vedtatt at foreldrekontaktene danner arbeidsutvalg, FAU. Foreldrerådets oppgave er å arbeide for god kontakt med skolen. Foreldrerådet bidrar til at elevene finner seg til rette og utvikler seg. Konkrete samarbeidsprosjekter mellom Foreldreråd og skole er arrangementer i forbindelse med Dignity day og FN dagen i oktober og 17. mai samt arrangementer på trinn og i klasser til jul og før sommerferien. FAU for skoleåret Leder: Kashif Irfan Nestleder: Syed Nadeem Abbas Sekretær: Kristine Torgersen Kasserer: Alan Rudi Møteplan for FAU skoleåret Mandager klokka Møtedag er mandag klokka Møtene holdes på personalrommet. Til vanlig sendes innkalling til møtene ut som e-post og ranselpost med elevene i tillegg til at de legges på skolens hjemmeside. MERK! MØTENE HOLDES TIL AVTALT TID SELV OM INNKALLING AV ULIKE ÅRSAKER SKULLE BLI FORSINKET. RETNINGSLINJER FOR FORELDREKONTAKTER Alle basisgrupper velger en foreldrekontakt, til vanlig for ett år. Foreldrekontaktene samarbeider med kontaktlærerne om planlegging av foreldremøter. Foreldremøter holdes to ganger i året, (høst- og vårhalvåret). Innkallingen til møtet sendes ut i god tid, minst en uke før møtet. Kontaktlærer, foreldrekontakt eller andre foresatte på trinnet kan ta initiativ til møte. Foreldremøter bør forberedes i god tid Foreldrekontakter og kontaktlærer blir enige om hvem som skal lede møtet og hvem som skal skrive referat. Referatet bør sendes alle foresatte og settes inn i en perm som følger basisgruppene gjennom foreldrekontaktene. Andre lærere som har elevene møter etter behov. Foreldrekontaktene velges om våren, slik at liste over foreldrekontakter er klar når skolen starter etter sommerferien. Side 12

13 ELEVRÅD Alle trinn velger representant til skolens elevråd. Elevrådet konstitueres med leder, nestleder og sekretær. Elevrådet tar opp saker knyttet til skolemiljø og trivsel. Representanter for elevrådet kan møte i skolens driftsstyre i saker der det er ønskelig at de uttaler seg. En lærer har til oppgave å være kontakt for elevrådet og bistå rådet i arbeidet. Elevrådet konstitueres i august, så snart som mulig etter skolestart. Formål: SKOLEMILJØUTVALG Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a. Organisering av skolemiljøutvalg: Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av: Elevene (2 elevrepresentanter) Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter) De tilsatte (1 ansattrepresentant) Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant) Skoleeier kommunen (1 kommunalrepresentant) Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til: å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet å si ifra å foreslå eller be om tiltak å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse Foreldrerepresentanter 2015/2016: Bente Johnsen Ali Kader Ansattes representant: Sverre Martin Tunheim Skoleledelsens representant: Assisterende rektor Terje Skare Kommunal representant: Bjørn Hallme Side 13

14 STIG SKOLE - FORELDREKONTAKTER SKOLEÅRET Tilste de Kl. Foreldrekontakten + (elev) Tlf Mobil 1A 1B 2A Medine Arslan (Nida) Bente Johnsen (Marthe) B Jan Lundborg (Jacob) Bojan Savicic (David) A Dukuray, Bahary (Haija Ma) Choudhary, Yasmin (Mohammed Ali) B Noreen Abdid (Nimrah) Ekrem Ugur (Isa Ferdi) A Rajmonda Bardhi (Avdyl) Lida Sajjad (Tuba) B Kashif Irfan (Abdullah) Mariam Sadio Sidibe (Sidy) A Salifu Imoro (Hanifah) Cecilie Olsen (Nicolay) B Kristine Torgersen (Malin) Zojnije Shaqiri (Ibrahim) A Abbas, Syed Nadeem (Samir) Emine Bagci (Gökce) B Nabia Derras (Mohamed Ismail) Naeema Ahmad (Zainab) A Samatar, Samira Abdile (Liban) Noreen Abid (Firal) B Fozum Woldu (Soliana) Khilji, Matin (Salhia) C Abdi, Arjeta (Altina) Laiqa, Latif (Sharjeel) NB! Gi skolen eller FAU leder beskjed ved endringer Stig skole, eller Foreldrekontaktene velges om våren, slik at liste over foreldrekontakter er klar når skolen starter etter sommerferien. Der det ikke er valgt representanter før sommerferien blir dette foretatt på foreldremøtene i august måned. Listen oppdateres løpende ved endringer. Side 14

15 VIKTIGE OPPLYSNINGER FORELDREANSVAR - FORELDREMYNDIGHET Ved delt foreldreansvar vil informasjon fra skolen gå til den av de foresatte som eleven bor sammen med. Dersom den andre foresatte ønsker informasjon, må skolen få beskjed om det. Imidlertid vil vi oppfordre foresatte med delt foreldreansvar til å orientere hverandre om barnets skolesituasjon og dele viktig informasjon. (Se vedlegg bak i dette heftet). KLÆR OG ANNET SOM MISTES ELLER BLIR GLEMT PÅ SKOLEN Hver eneste dag - hele året, glemmer og mister elever ting: klær, sko, briller, nøkler, klokker, smykker m.m. på eller i nærheten av skolen. Når vi finner klær blir det lagt i en kasse som er plassert på formingsavdelingen. Vi oppfordrer elever og foresatte til å komme å lete om de savner noe. I den forbindelse minner vi om at det er til stor hjelp at tøy er merket med navn og telefonnummer. Nøkler og verdisaker som vi finner, lagres på kontoret. Hvis dere savner noe - spør oss! FORELDRESAMTALER God kontakt mellom skole og hjem er viktig. Kontaktlærer innkaller til samtale med foresatte to ganger i året. Det er vanlig at elevene er med på noen samtaler eller deler av samtalen. Det er et stort arbeid å forberede og gjennomføre samtaler med alle foresatte i en gruppe. Vi ber om at foresatte passer på å møte til rett tid og gir beskjed hvis noe uforutsett inntreffer slik at de blir forhindret. Foresatte som ønsker samtale med kontaktlærer eller faglærer utenom oppsatt tid, kan selv ta kontakt med den aktuelle lærer og gjøre avtale. MELDINGSBOK Alle elevene bør ha en meldingsbok. Meldingsboka skal brukes ved meldinger om fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker. Søknad om fri inntil en dag kan skrives i meldingsboka. Andre meldinger skrives i eget brev. PENGER OG VERDISAKER PÅ SKOLEN Skolen har ikke ansvar for penger og verdisaker som elevene tar med seg på skolen. Nøkler, penger og verdisaker må ikke legges igjen i jakker som henges på gangen. SYKLING TIL SKOLEN Ved Stig skole følger vi reglene for sykling som tidligere er vedtatt av Oslo skolestyre: eleven må bo mer enn 1 km. fra skolen eleven må ha tillatelse av foresatte og skolen elevene må bruke hjelm eleven må ha bestått sykkelprøven i 5. klasse TVERRFAGLIGE MØTER En gang per måned holdes tverrfaglig møte på skolen. Faste medlemmer av tverrfaglig råd er skolelege, helsesøster, pedagogisk- psykologisk rådgiver, sosiallærer og skolens rektor. På tverrfaglig møte drøftes saker som gjelder enkeltelevers skoleforhold. Tverrfaglig råd gir skolen og foresatte råd og veiledning i saker som: Lærevansker, atferdsproblemer, sosiale og medisinske spørsmål. Foresatte innkalles til møtet. Avhengig av sak, og hvem som har tatt den opp til drøfting, møter kontaktlærer og/eller spesialpedagog. Forespørsler om tverrfaglig møte rettes til sosiallærer. Side 15

16 ELEVSKADER I SKOLETIDA Hvis en elev blir skadet på skolen og trenger øyeblikkelig behandling, vil eleven straks bli brakt til lege av en fra skolens personale. Skolen kontakter samtidig foresatte. Det er ofte ønskelig at foresatte selv følger barnet til lege, og det er viktig at skolen til enhver tid har riktig telefonnummer til foresattes hjem og arbeid. Foresatte som til vanlig ikke kan treffes på telefon i løpet av skoledagen, bes å gjøre avtale med familie eller venner som kan kontaktes hvis det skjer et uhell eller at eleven blir syk i løpet av skoledagen. Hvis en elev blir skadet på skolen, sender skolen skademelding til det lokale trygdekontor. Behandlingsutgifter og transport betales av foresatte, som selv må kreve refusjon fra trygdekontoret. Ved godkjente skoleskader refunderes utgiftene til første gangs behandling 100%. De foresatte må henvise til skolens skademelding og vedlegge originalkvitteringer ved krav om refusjon. Se neste avsnitt for informasjon om skader som dekkes av forsikring. ULYKKES- OG ANSVARSFORSIKRING Oslo kommune har tegnet en liten ulykkes- og ansvarsforsikring for elevene. Forsikringen gjelder på skolen. Hvis elevene undervises utenfor skolens område (utflukter, aktivitetsdager o.l.), gjelder forsikringen forutsatt at skolen er ansvarlig for undervisningen. Forsikring gjelder i skoletiden, men også under forhold der skolen kan trekkes til ansvar. Uhell på skolen eller på steder der skolen har ansvar for elevene, må gjøres kjent for kontoret/ sosiallærer slik at skolen får sendt skademelding til trygdekontor. Ulykkesforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Den dekker behandlingsutgifter som følge av ulykkesskader. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringssummer: Dødsfall: kr Medisinsk invaliditet: kr ved varig 100% med. invaliditet Dersom den varige medisinske invaliditeten fastsettes til under 100% utbetales en forholdsmessig andel av forsikringssummen. Det ytes erstatning fra og med 1% varig medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter: kr Egenandel kr Forsikringen dekker nødvendige utgifter til medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen, dersom utgiftene ikke dekkes fra annet hold. Behandlingsutgifter er bl.a. utgifter til: Lege/tannlege (Tannskade som følge av spising er unntatt). Forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege. Proteser. Behandling og opphold på sykehus, samt fysikalsk behandling og behandling hos kiropraktor når behandlingen er foreskrevet av lege. Reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand Utgifter ved private sykehus eller hos privatpraktiserende lege uten offentlig tilskudd erstattes ikke, heller ikke opphold i hotell, rekonvalesenthjem o.l. Denne orienteringen er ikke fullstendig. Ved skadeoppgjør legges forsikringsavtale til grunn. KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk: Fortsatt gjelder faget for alle elever. Spørsmål om fritak henvises til skolens ledelse. Det kan kun søkes om fritak fra deler av faget og det gis ikke generelt fritak. Side 16

17 SKOLEHELSETJENESTEN Arbeidsplan Klassetrinn: Tema: Innhold: 1. klasse Skolestartundersøkelse Samtale om trivsel, helse, aktivitet, kost, med mer Samtale om kvinnelig omskjæring til de det gjelder Hørselstest Måling av høyde og vekt Legeundersøkelse 2. klasse Vaksinasjon Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 3. klasse Ernæring Høyde og vekt 5. klasse Kvinnelig omskjæring Grupper med tema frokost, matpakke, sunn og usunn mat Måling av høyde og vekt Tilbud om samtale om kvinnelig omskjæring til de det gjelder 6. klasse Vaksinasjon Pubertetsundervisning Samtale-gruppe Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder Grupper med tema pubertetsutvikling Emner som elevene er opptatt av (venner, familie, grenser, å leve sunt, fritidsinteresser mm.) 7. klasse 8. Vaksinasjon Vaksine mot humant papillomvirus x 3 - kun jentene Foresatte er velkomne til å ta kontakt med helsetjenesten når de har behov for det. Helsesøster er til stede mandag, tirsdager og onsdager i skoletida Helsesøster Hanne Høiberg treffes på telefon eller mobil andre dager på , Stovner Helsestasjon. Skolelege Ole Ystgaard er til stede på skolen annenhver onsdag. Side 17

18 INFORMASJON TIL FORESATTE TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tannog munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss. Innkalling Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov. Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time. Forebyggelse Det er viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt. Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg. Drikk vann som tørstedrikk! Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene kan gi store skader på tennene. Behov for øyeblikkelig hjelp Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen. Våre tannklinikker har åpningstid kl Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager. Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg. En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten. Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon på: Vennlig hilsen Tannhelsetjenesten Oslo KF Side 18

19 SKOLENS ORDENSREGLER HVORFOR HAR VI ORDENSREGLER? Disse ordensreglene er hjemlet i opplæringsloven med tilhørende forskrifter, og er en lokal tilpasning av Forskrift om ordensreglement for skoler og voksenopplæringssentrene i Oslo Kommune. Fullstendig ordensreglement for Oslo-skolene og Opplæringsloven finnes på følgende hjemmesider: Utdanningsetaten Oslo Kommune Utdannings- og forskningsdepartementet Lover og regler som er vedtatt på Stortinget og i Bystyret og som gjelder i samfunnet gjelder også på skolen. For at alle skal ha det trygt og trives på skolen må vi likevel ha noen enkle regler som sier oss hva vi kan gjøre, hva vi ikke har lov til å gjøre og hva som skjer hvis vi bryter reglene. ORDENSREGLER VED STIG SKOLE Vi skal: Ha noen få regler. Det skal være mulig å følge reglene i det daglige. Ha regler som gir mening for elevene og fremmer skolens miljø, trygghet og samarbeid. Innarbeide reglene gjennom felles holdninger, ved å rose god atferd og orden og ved å ha felles konsekvenser for brudd på reglene. Vi vil: At alle skal trives og føle seg trygge At alle skal bry seg om hverandre. At alle skal få være i trygge på skolen og på skoleveien. At problemer skal løses og at alle skal gjøre opp for seg. At alle skal si fra hvis de ser at noen blir plaget Sette pris på samarbeid og hjelpsomhet. Ikke at det skal ikke gå utover andre hvis noen blir sinte At du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Alle ansatte er ansvarlige for å følge opp skolereglementet. Innlæring og oppfølging av rutiner er teamenes ansvar. Ordensreglene er til for å brukes, ikke brytes. Inspiserende lærer/assistent skal stoppe aktivitet som kan være farlig eller kan føre til skader og ødeleggelser. Side 19

20 Dette skal du gjøre: Dette skal du ikke gjøre: 1. Komme til timen i rett tid. Gå, ikke løpe innendørs. Være ute i friminuttene. Vise respekt ved å oppføre deg høflig og hyggelig mot elever og voksne 2. Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien 3. Sende søknad til rektor hvis du ønsker å bruke sykkel til skolen. Du må bo utenfor skolens inntaksområde og ha bestått sykkelprøven på 5. trinn for å få tillatelse. Sykkelhjelm er påbudt! 4. Oppholde deg innenfor skolens områder i skoletiden, med mindre annen tillatelse er gitt. Spør lærer hvis du er i tvil om grensene 5. Ta vare på skolen vår; inventar, skolemateriell og bygninger. Rydde i grupperom, korridorer og spesialrom slik at vi kan ha det pent omkring oss 6. Bruke søppelkassene - husk vi har kildesortering. 1. Forstyrre undervisningen eller arbeidet. Forstyrre leken og arbeidet ved aktivitetsskolen 2. Mobbe, plage, banne, bruke rasistiske uttalelser eller andre stygge og nedsettende ord, slåss, kaste stein eller snøball, forstyrre leken for andre. 3. Bruke sykkel, sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter eller annet fottøy med hjul på skolens område i skoletiden (08.00 til 16.15). Innendørs er det alltid forbudt. 4. Bruke mobiltelefon på skolen. Hvis du må ha med mobiltelefon skal den ligge i skolesekken og være slått av så lenge du er på skolen. 5. Ha med våpen eller farlige gjenstander på skolen. Alle former for våpen er forbudt på skolen. 7. Ake ved AKS ned mot skogen eller i amfiet i småskolegården. 8. Gjøre lekser til avtalt tid. 6. Kaste snøball, bortsett fra på oppsatt blink på avtalte steder. 9. Bruke asfalt eller grusbanen til fotballsparking på den tiden ditt klassetrinn har fått tildelt 11. Bruke småballer og myke baller til ball-lek 12. Passe godt på penger og verdisaker hvis du må ha det med på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar 10. Ødelegge skolens bygninger, eiendommer eller eiendeler. Bryte kvister av busker og trær og leke med pinner. Klatre og henge i trær slik at greiner knekker. 7. Bruke tobakk, alkohol eller narkotika. 13. Oppholde deg i nødtrappa på baksiden av gym-bygget. 14. Kaste ball på taket mot dører eller mot vegger med vinduer. Hvis baller eller andre ting havner på taket, er det forbudt å klatre opp for å hente dem. Snakk med vaktmesteren eller en annen voksen 8. Ha med brus, godterier og tyggegummi på skolen. Lærere kan gi tillatelse ved spesielle anledninger Side 20

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole

Velkommen til Fernanda Nissen skole Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole Skolestart 2017/2018 Fernanda Nissen skole 1-7-skole med kapasitet til 840 elever (4 paralleller pr trinn) Høst 2017: 4 førsteklasser: 84 elever

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for 1.trinn

Velkommen til foreldremøte for 1.trinn Velkommen til foreldremøte for 1.trinn Høst 2015 Vi ønsker å utvikle et stadig bedre Møteagenda velkommen ved rektor skole-hjem samarbeid forventninger støtte for barnet i opplæringen kartlegging på 1.trinn

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Ellingsrudåsen skole Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Cecilie Raddum, ass.rektor Rikke Lifjeld, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler,

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv 11/2014 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/04809-49 Arkivkode: 400 Fra: Utdanningsadministrasjonen Utsendt dato: 26.05.2014 Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 18.08.2014

Detaljer

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO

BEHANDLING AV UGYLDIG FRAVÆR I GRUNNSKOLEN I OSLO Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2005 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 200501686-1 Arkivkode: Fra: Utdanningsetaten Utsendt dato: 05.04.2005 Saksbeh: Sigrid Nordvik Gjelder fra: Telefon: 23 46

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE 1. Del med andre. Bry deg om, og samarbeid med andre Derfor: Behandler vi hverandre med respekt. Respekterer vi at vi er ulike. Lar vi andre være med på leker

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer