Arbeidsdokument og milepeler Frogn på langs 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsdokument og milepeler Frogn på langs 2015"

Transkript

1 Arbeidsdokument og milepeler Frogn på langs 2015 Planleggingsmøter Frogn på langs 2015 Subjekt: Turmarsjmøte Referat Frogn på langs Sekretær: Trygve Gulliksen Dato og tid Godkjent: Sted Husvikveien 11 Møteplan fargekode Nye møter :00 Ringe stab :00 opptelling :00 Startnr. mm Sted Husvikveien 11 Nordre Horgen Husvikveien 11 Rød: Under arbeid Grønn: Deltakere Sak 1 Dato for turmarsj a. 13. sept. Kl. 10:00 1.a Samarbeidspartnere FV: Frognmarkas Venner : Trygve Gulliksen JW: Jon Weydahl MH: Morten Hansen GW: Grete Weydahl; GO: Gudny Okkenhaug ØG: Øystein Giertsen Alle ansvarlig a. Samarbeidspartnere AMTA b. Samarbeidspartnere Ramme. Torgeir Wiik 1.b Medieplan a. Amta Ingvil Hafver b. Frogn kommune Pål Mørk c. Hjemmesider støttegruppe Frogn hist./dfiski d. Østlandssendinga e. Andre 1 E-postliste kjernegruppe: OK, stengt styringsgruppa a. b. 28. apr. SEK Tar samtidig opp mulighetene for økonomisk støtte a. OK, stengt 85% annonse b. OK, stengt a. 3. juli. b. c. d. e. a. OK, stengt b. OK, stengt c. OK, stengt d. Åpen uke 36/37 e. OK, stengt 1.c Lag annonse til kulturkalenderen 1. mai. a. OK, stengt 1.d Bestilling av a. Deltakerpins b. Start nr. med strekkode c. Mål/Startseil (oppgradering) d. Merkebånd, e. Spray a. 1. juni b. 1. juni c. 1.juni d. 1. mai e. 15. aug. 30. april a. OK, stengt b. Åpen 500stk utgår c. OK, stengt d. OK, stengt e. OK, stengt

2 f. Infoskilt g. Drikkekanner 20 x 25 liter h. Toalett et stk. (leie) i. Teltplugger 18 stk j. Stendere til banner m/tau 2 Endelig rute a. Ramme - Røis b. Røis Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr - Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn f. 15. aug. g. 15. aug. h. 1. sept. i. 1. sept j. 1. sept Alle a. b. c. d. e. f. Åpen g. Åpen JW h. Åpen MH i. Åpen MH j. Åpen OK Stengt Alle 3 Kartutsnitt og høydeprofil OK Stengt Alle 3. b Tidtaking a. Løpstid en gruppe for menn og en for damer fellesstart. Ingen premiering utover marsjmerke og deltakerpins JW 1juni a. OK Stengt Christian Gran Jon ordner tidtakerutstyr sammen med Geir (strekkoder) Ring Christian før 10 sept. 4 Rydding, merking og skilting av endelig rute. a. Ramme - Røis b. Røis Follo museum c. Follo Museum - Rørmyr d. Rørmyr Linnebråte e. Linnebråte - Stupinn 5 Mellomstasjoner for drikke, førstehjelp, deltakerpins og båttur. a. Røis 5km (Telt/bord/stol) b. Follo m. 10km (Telt/bord/stol) c. Dammen 15 km d. Rørmyr 18,5 km(telt/bord/stol) e. Linnebråte 21 km(telt/bord/stol) f. Stupinn 27 km(telt/bord/stol/do) 6 Førstehjelp Ryddegrupper/Alle Klopp Odalsbekken. OK Klopp ved Berles renseri Demning Ullerud Alle a. 1. sept. b. 1. sept. a. 13. sep. b. 13. sep. c. 13. sep. d. 13. sep. e. 13. sep. b. Oppgraderingspakke alle stasjoner GW a. 15:aug. a. 1. april b. 1. mar. 7 Annonsering a. Avtale Amta b. Andre Åpen Ryddegrupper og dugnader a. Hele Ruta ryddes innen 15. aug. Hele ruta grovmerkes 12/13. sept. b. På forhånd identifisere problemområder 1. april oversikt over nye grunneiere Morten og Trygve tar med stoler 8 stk a. OK, stengt b. OK, stengt c. Åpen JW d. OK, stengt e. OK, stengt f. OK, stengt 14/20 isposer a. Åpen GW a. OK Stengt Side 2

3 a. Emmit b. Kondis c. Sportsmanden d. Politiske partier 8 Påmelding a. Elektronisk, b. Betaling kontant eller over nett. c. Betalingsterminal 1. juni 9 Startavgift a. 250 kr for enkeltperson b. 300 løp c. 500 kr for familie 10 Utlevering av infopakker og start nr. a. Seiersten tid og 11 Transport a. 3 x Buss Morten lager skisse b. 2 x minibuss (Julius og Henriksen) c. Fri bil (brukes sammen med pick up) Tidlig transport Follo museum. d. Pick up til kjøring av utstyr e. ATV 12 Jobbeskrivelser stab a. b. c. 10. aug a. b. MH/JW/ b. Åpen c. Åpen JW d. Åpen e. Åpen JW Startkontingent dekker alt. a. OK Stengt b. OK Stengt c. OK Stengt GW a. OK Stengt Alle b. OK Stengt Alle c. OK Stengt Alle 1. april a. Åpen JW 9/9 a. 1.sept. b. 1. mai. c. 1. mai. d. 1. mai. a. Åpen MH (tre små busser) b. Åpen JW/ c. Åpen MH d. Åpen MH e. Åpen i. b 23 personer + 3 reserver noen kan. brukes i dobbeltroller a. Speaker, en pers a. 1. mai. a. OK Stengt b. Sekretariat, fem pers b. 1. mai. b. OK Stengt c. Parkeringsvakter, fire pers c. 1. mai. c. OK Stengt d. Vakter mellomstasjoner, 15 stk. d. 1. mai. d. OK Stengt e. Løypevakter tre stk. e. 1. mai. e. OK Stengt f. Guider, 10 pers. f. 1. mai. f. OK Stengt g. Oppsamlingsgruppe 4 pers g. 1. mai. g. OK Stengt h. Sjåfør i fri bil to pers h. 1. mai. h. OK Stengt i. Sjåfør pick up minibuss to stk. i. 1. mai. i. OK Stengt j. Vervegruppe fem stk. j. 1. mai. 10. april. j. Åpen Øystein FV k. Personell registrator k. 1. mai. 10. april. k. Åpen Alle (en pers ekstra) 13 Budsjett 1.nov. Åpen Dynamisk dokument, eget skjema Side 3

4 14 Vakt og kontakt telefonliste 10. aug. Åpen Dynamisk dokument 15 Start, målgang og underveis Alle + ØG a. Opplegg ved Ramme b. Opplegg ved Stupinn a. 1. feb. b. 1. feb. 15. jan. a. OK Stengt Alle b. Åpen Tavle med resultater 17 WEB a. Egen webside Frogn på langs a. 11. nov a. OK Stengt Dynamisk side 18 Infopakke til deltakerne a. Kartutsnitt med kort historikk b. Liste med telefon c. Søplesekk for løpere d. Søplesekker for oppsamlingsgruppe a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai a. Åpen b. Åpen c. Åpen d. Åpen 19 Økonomisk støtte a. Fylkeskommunen (søknader b. Sponsorer private GS, DNB, VGV c. Amta 22 Lage arbeidsstasjon og legge ut på web: stillingsinstruks og annen info til staben samt informere staben om hvor info er å finne /GW a. 1. juni. b. 1. juni. a. OK, stengt GO b. OK, stengt MH c. OK, stengt OK Stengt Dynamisk side, 24 Risikoanalyse /alle OK Stengt Dynamisk dokument 25 Strøm og toalett Ramme gård 1. feb. 1. aug. OK Stengt 26 Innkjøp a. Start og målseil (detaljer) b. Tavle til resultater Stupinn c. Toaletter d. Skilt underveis, stedsnavn e. Pins emalje og evt sølv. f. Sølvpins g. Fem ruller sølvtape h. Saft i pappkrus j. Sportstape 10 ruller k. Søplesekker l. Skilleark arkiv 27 Lån a. 1. sept. b. 1. sept. c. 1. sept. d. 1. sept. e. 1. sept. f. 1. sept. g. 1. sept. h. 1. sept. i. 1. sept. j. 1. sept. k. 1. sept. a. OK, stengt b. Åpen c. Åpen MH d. OK, stengt e. OK, stengt f. Åpen g. Åpen GW h. Åpen GW i. Åpen GW j. Åpen GW k. Åpen GW l. Åpen Side 4

5 a. Speakeranlegg/megafon b. 15 vannkanner c. Fire klappstoler d. Telt (innkjøp eller lån) 28 Økonomi a. Send regninger til sponsorer b. Påmelding bank knt. 30 Personell lister navn, tel. og e-post (sendes til Trygve) a. Frognmarkas venner b. Drøbak Marathonklubb c. Ramme 31 Punkter for løypevakt 1. Røisepytten 2. Ved Trollberget Barnehage, kryss Fugleveien Ullerudbakken 3. Ullerudåsen 4. Ullerud sykehjem 5. Havsjødalen (mellomstasjon) 6. Lindebråte (mellomstasjon) 7. Ved hogstfelt Skuterud/Garder 32 Info skilt underveis a. Solbergelva sagbruk b. Solbergelva istransport c. Sandmoen ekserserplass d. Gravplasser a. Solbergsand b. Røis e. Isskuring f. Breiveibråten, Johan Breivei g. Røiseplassen Heller h. Odalen Helleristning i. Trolldalen j. Odalsbekken k. Ullerud, Isskuring l. Ullerud isdam m. Museet Seiersten skanse Låne sender SK/SEK/ Ringe medlemmer innen 1. september a. b. c. d. a. b. a. b. c. a. 1. mai b. 1. mai c. 1. mai d. 1. mai a. 1. sept. b. 1. sept. c. 1. sept. 15. april? OK 19. des. 26. jan 19. des. 10. april. a. Åpen JW b. Åpen JW c. Åpen JW d. OK Stengt a. OK, stengt b. Åpen a. Åpen /GW b. Åpen MH/GW c. Åpen /Ramme 1. Åpen Alle 2. Åpen Alle 3. Åpen Alle 4. Åpen Alle 5. Åpen Alle 6. Åpen Alle 7. Åpen Alle OK trykket /Alle Settes lørdag før marsjen Side 5

6 n. Kverndammen o. Øvredammen p. Havsjødalen, Steinalderbosetting q. Rørmyr r. Furukollen branntårn s. Dalsmåsan t. Saraåsen radarstasjon u. Glennemåsan Torvhytter Varselskilt/Fareskilt 1. Breihella 2. Vestbyveien 3. Skorkeberg/Lindebakken 4. Ullerudåsen 5. Ullerud 6. Follo museum 7. Skyssrud 8. Havsjødalen 9. Lindebråte 10. Garderveien 33 Stedsnavn Solbergelva Breihella Breiveiløkka Røis Røisplassen Røispytten Trolldalen Odalsbekken Ulleruddammen Follo museum Seiersten skanse Kverndammen Øvredammen Brakadalen Tomterhagan Dammen Sperrevik OK Alt ferdig trykket /Alle Settes siste uke før marsjen Side 6

7 Skyssrud Holtfurua Jomfrudalen Rørmyr Tassebråten Dalen Furukollen Linnebråte Dalsmåsan Glennemåsan Myrlvold Slottet Feierhytta Putten Stupinn 34 Permanent skilting Odalen- Follo museum OK a. OK Stengt Skiltene bestilles i høst. 35 To personbil for transport av div utstyr JW Tore Rygh Pick up OK, Jon bil 36 Utestående innkjøp og annet a. Avstandsbannere mellomstasjoner b. 500 Startnummer c. Sikkerhetsnåler d. 20 vannkanner (låne 15 kanner ST) e. Fire telt f. Toalett (leie) g. Bananer h. Saft i. XL 1 j. Isposer k. Opptelling av førstehjelpsutstyr l. Oppgradering av startbanner m. 4 fareskilt n. Søpleposer 1 juni 1 juni a. OK, stengt /JW b. Åpen Utgår c. Åpen Utgår d. Åpen JW e. OK Stengt f. Åpen MH g. Åpen GW h. Åpen GW i. Åpen MH j. Åpen GW k. Åpen GW l. OK, stengt m. Åpen n. Åpen GW Side 7

Sikkerhetsanalyse og sårbarhetsanalyse Frogn på langs 2014

Sikkerhetsanalyse og sårbarhetsanalyse Frogn på langs 2014 Sikkerhetsanalyse sårbarhetsanalyse Frn på langs 2014 Risiko angivelse Sannsynelighets angivelse grad beskrivelse skade Beregningsskala GW = Grete TG = Trygve e Veldig usannsynelig V Oversebar Ubetydelig

Detaljer

Vedlegg D- Sikkerhet Sikkerhetsorganisasjon og risikoanalyse (Beredskapsgruppen)

Vedlegg D- Sikkerhet Sikkerhetsorganisasjon og risikoanalyse (Beredskapsgruppen) Festningsmarsjen 1 Vedlegg D- Sikkerhet Sikkerhetsorganisasjon risikoanalyse (Beredskapsgruppen) Beredskapsgruppen under Festningsmarsjen bemannes med personell iht gjeldende Medieberedskapsplan for Oscarsborg

Detaljer

Årsmøte 26.01.2015 kl. 19:00-21:00 Kløvertun DAGSORDEN

Årsmøte 26.01.2015 kl. 19:00-21:00 Kløvertun DAGSORDEN ÅRSMELDING 2014 Årsmøte 26.01.2015 kl. 19:00-21:00 Kløvertun DAGSORDEN 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Godkjenning av saksliste 5. Godkjenning av årsrapport 6. Godkjenning av regnskap

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015

NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015 LØPSINFORMASJON (PM) NORDMARKA SKOGSMARATON LØRDAG 20. JUNI 2015 Jernbanens Idrettslag Oslo og Lyn Ski ønsker deg som deltager hjertelig velkommen til den 22. utgaven av Nordmarka Skogsmaraton lørdag 20.

Detaljer

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET

VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE. HÅNDBOK For ARRANGEMENTET VILT, VAKKERT OG UTFORDRENDE HÅNDBOK For ARRANGEMENTET Europas lengste og verdens nordligste sledehundløp 2011 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning... 4 2.0 Finnmarksløpets organisasjon... 5 3.0 Årsplan

Detaljer

Unionsmatchen Mal for arbeidsoppgaver og ansvarsliste

Unionsmatchen Mal for arbeidsoppgaver og ansvarsliste Unionsmatchen Mal for arbeidsoppgaver og ansvarsliste Arrangementsrammer Arrangør rullering 2009: Akershus og Oslo 2010: 2011: 2012: Område Arena sted Overnatting sted Besåisning sted Klasser lørdag D/H

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH)

Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrieverklubb Mesterskapshelg (MH) Norsk Retrievermesterskap i jakt 20XX «Sted» x. og y. september 20XX AVTALE med Teknisk Arrangør Norsk Retrieverklubb avd... Side 2/13 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL

Detaljer

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese)

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese) Side 1 av 8 ABSPEIDERNE.NO Norges speiderforbund Wøien Gård, Gamle Lommedalsvei 33 1339 VØYENENGA Org.nr: 971429593 Tlf: 917 32 729 Hjemmeside: ABspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no Kontortid: Mandag:

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Referat trener og lagledermøte 11.03.2015

Referat trener og lagledermøte 11.03.2015 Referat trener og lagledermøte 11.03.2015 1: Trener og lagledermøte. Trener og lagledermøte ble avholdt i festsalen på klubbhuset onsdag 11.03.2015 Tilstede var ca. 20 trenere og lagledere samt medlemmer

Detaljer

TIL DEG FRA NOL 200 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årgang 16. Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11.

TIL DEG FRA NOL 200 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årgang 16. Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN TIL DEG FRA NOL 200 2006 Årgang 16 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. Sprintcup Informasjon på

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015

RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015 Oppdatert: 05/03 RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015 Konkurransene avholdes på IF Kilkam sin skistadion i Kilbotn, 13

Detaljer

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Ansvarlige... 3 3. Tidsplan... 4 4. Lover, regler, håndbøker... 4 5. Oppgaver/funksjoner... 5 5.1 Formalia... 5 5.2 Stevneleder...

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005.

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. V / Klubbsekretær Øivind Tjøm Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen.

Detaljer

RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010. Arr.: Simostranda IL

RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010. Arr.: Simostranda IL RAPPORT NM I SKISKYTING 6. - 11. APRIL 2010 Arr.: Simostranda IL 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. HOVEDKOMITÉ... 4 3. AVTALER MED NSSF... 5 4. RAPPORT... 5 4.1 LEDERGRUPPEN... 5 4.1.2 Beredskapsplan...

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2007

T I L D E G F R A NO L 2007 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2007 Fra startfeltet på Blodslitet høsten 2006 Årgang 17 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN AGK 2010. -Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen

HANDLINGSPLAN AGK 2010. -Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen AGK 2010 -Adminkomiteen -Aktivitetskomiteen Anleggskomiteen ADMINKOMITEEN 2010 Kartlegge ansvarsområder Definere hver enkelts ansvar innad i adminkomiteen Adminkomiteen Påbegynt Oppslagsplakater teori

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer