TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02"

Transkript

1 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02

2 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler av dokumentet uten skriftlig samtykke fra TELTONIKA Ltd er forbudt. Andre produkter og selskapsnavn som er nevnt her, kan være varemerker av andre respektive eiere. NOTA BENE! Les brukermanualen før du tar i bruk dette apparatet. Ikke riv apparatet opp. Ikke ta på apparatet hvis det er ødelagt eller dets koplingsledninger er uisolerte. Alle trådløse produkter for dataoverføring er følsomme for støy som kan påvirke deres funksjon. Dette apparatet tåler ikke fuktighet. Hold det tørt. Apparatet trenger 230V AC høy spenning. VIKTIGE MERKNADER! Det er nødvendig å lese meldingene og manualen nøye før apparatet tas I bruk. 2

3 Innhold Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v SIKKERHETSINFORMASJON START OVERSIKT OVER TELEFONEN Telefonbeskrivelse LCD - skjermikoner DPH200 menystruktur RINGEFUNKSJONER Ringe Besvare anrop Avslutte samtale Meldinger (SMS) Lese SMS Sende SMS Slette SMS Meldingsinnstillinger ANDRE FUNKSJONER Dato- og tidsinnstillinger Telefonbok Hurtigtaster Lydinnstillinger Alarm Språkvalg Ringeforsinkelse Babyanrop Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger TILLEGGSTJENESTER (AVGJENGIG AV NETTVERK) Viderekople anrop Anropssperre Anrop venter Overføre anrop TEKNISKE SPESIFIKASJONER FEILSØKING

4 1 SIKKERHETSINFORMASJON Dette dokumentet presenterer informasjon om sikker bruk av GSM Bordtelefon. Det anbefales å følge anbefalinger for å unngå hvilken som helst person- eller eiendomsskade. Det er nødvendig å bli kjent med sikkerhetskrav før apparatet tas i bruk! Apparatet trenger strømkilde som svarer til alle sikkerhetskrav i LST EN standard. Hver strømkilde skal ikke overskride 15VA. Stikkontakt RJ45 blir brukt for oppgradering av apparatets mikroprogram. Det er bare kvalifisert personale med passende utstyr som kan oppgradere apparatet. Monter eller ekspeder ikke apparatet under tordenslag Hvis du ønsker å frakople apparatet, gjør følgende: Ta AC/DC strømadapter ut av vegguttak. Skru av strømbryter For å unngå mekanisk skade av apparatet, anbefales det å transportere apparatet i skadesikker pakke. Beskyttelse mot overstrøm, kortslutninger og jordingsfeil burde være tilstede som en del av bygningsinstallering. I tillegg, kreves det et beskytende topolet apparat for å beskytte mot kortslutninger og jordingsfeil. Apparatets strømkilde skal svare til krav i apparatets tekniske dokumentasjon. Avstanden mellom kontaktene skal være minimum 3 mm. Under anvendelse skal apparatet være plassert slik at det blir mulig å ta AC/DC strømadapter ut av vegguttaket. Apparatets signalnivå er avhengig av virkemiljøet. Hvis apparatet slutter å virke tilstrekkelig, er det bare kvalifisert personale som kan reparere produktet. Vi anbefaler å sende det til reparasjonssenter eller produsenter. Apparatets innvendige deler er ikke utskiftbare. 4

5 2 START Pakkens innhold A. Håndsett og ledning B. Telefonapparat C. Batteri D. Strømkildeadapter E. Utvendig GSM antenne F. Brukermanual Merknad: Hvis noen av disse komponentene mangler eller er skadet, vennligst ta kontakt med selgeren av produktet. Sette inn SIM -kortet Merknad: SIM kortet er nødvendig for tilkopling til GSM nettverk. Hvis du ikke har SIM kortet, vennligst ta kontakt med leverandør av nettverkstjenester. 1. Kople av strømkildeadapter 2. Åpne lokk 3. Slå opp SIM kortholder og sett SIM kortet forsiktig inn i åpningen 4. Lukk SIM - kortholder 5

6 Kople batteri Batteri plasseres under samme lokk som SIM kortet. For å installere batteriet, må batteriets skjøtemunnstykke koples til batteriets stikkontakt. Kople håndsett Kople den ene enden av telefonens koplingsboks. ledningen til håndsettet og den andre enden til Attach antenna Skru antennen med urviserne Plasser antennen slik at den peker oppover ved bindeleddet. Dette vil forsikre optimale mottakerforhold. 6

7 Veggmontering Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 GSM bordtelefon kan monteres på veggen. Apparatet har to hull for montering som vist nedenfor. For å montere apparatet på veggen, skal følgende anvisningen følges: 1. Merk av beliggenhet av to hull med 115 mm horisontal avstand og bor to hull på veggen. 2. Monter to skruer (ikke inkludert) i veggen med ca. 3 mm mellomrom mellom skruehode og vegg. 3. Monter GSM bordtelefon på skruer. Skru på GSM bordtelefon Før du skrur på telefonen, skal du forvisse deg om: - SIM kortet er satt inn - Batteriet er tilkoplet (ikke nødvendig) - Antennen er satt opp - Håndsettet er tilkoplet telefonen - Strømadapteren er tilkoplet Etter at alle operasjonene er gjort, kan du skru på telefonen ved å trykke på strømknapp på baksidepanel. Etter at apparatet er skrudd på, vil det starte. LCD - skjerm skal vise informasjon om at telefonen starter. For å slå telefonen av, trykk på samme knapp igjen. 7

8 3 OVERSIKT OVER TELEFONEN 3.1 Telefonbeskrivelse Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 LCD GSM antenne Piltaster Indikatorer Funksjonstast Talltastatur Handsfree knapp 3.2 LCD - skjermikoner Signalstyrke- indikerer styrke av GSM signal. Flere stanger indikerer sterkere signal. Melding - Indikerer mottatt SMS. Tallet viser antall mottatte SMS. Høytaler indikerer at ringevolum er avslått. Høytaler - indikerer at handsfree funksjon er på. Alarm indikerer at vekkerklokken (alarmen) er satt Dato og tid Batteri Indikerer batterinivå. Flere stanger indikerer mer styrke. Anrop - indikerer tapte anrop. Tallet viser antall av tapte anrop. 8

9 3.3 DPH200 menystruktur Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Med brukervennlig menynavigering er det let å nå alle funksjoner av GSM Bordtelefon. Menynavigering Trykk funksjonstast MENU for å åpne meny Menytast Menypunkter velges ved hjelp av piltaster som er plassert under LCDskjermen. Piltaster Trykk venstre piltast for å åpne ønsket menyfunksjon (LCD viser OK), og høyre piltast for å lukke (LCD viser Avslutt). Menystruktur vises nederst Meldinger: Anropsregister: Kontakter: Innstillinger: Lag melding Innboks Tøm innboks Meldingsinnstillinger Tapte anrop Mottatte anrop Utgående anrop Tøm lister Telefonbok Hurtigtaster Ny kontakt Språk Lyd Anropsinnstillinger Tid og dato Sikkerhet Div Fabrikkinstillinger 9

10 4 RINGEFUNKSJONER 4.1 Ringe Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Løft håndsettet eller trykk høytalerknapp Vent for ringetone Tast telefonnummer og trykk DIAL og vent i 5s eller bruk Telefonbok for å velge kontakt og trykk Ring. Merknad: For å slå "+" trykk og hold tast "0". Korrigere tall som er tastet For å slette et tegn trykk Slett tast en gang For å slette alle tegn, trykk Slett tast til alle tallene er slettet Ringe sist slåtte nummer Trykk DIAL tast Bruk piltaster for å velge nummeret Løft håndsettet 4.2 Besvare anrop Besvare anrop For å besvare anrop, løft rører eller trykk høytalertast. Avvise anrop For å avvise anrop, trykk Frakople. Merknad: Nummeret av inngående anrop vises på LCD. Identitet og telefonnummer av den som ringer vises også på LCD hvis nummeret er lagret i telefonboken. Merknad: Hvis det er noen tapte anrop, vises ikonen Anrop på LCD- skjermen. Tallet ved siden av ikonen viser hvor mange anrop er tapt. 4.3 Avslutte samtale For å avslutte samtale, legg på håndsettet eller trykk høytalertast hvis du bruker handsfree funksjon. 10

11 5 Meldinger (SMS) Når man bruker GSM Bordtelefon er det mulig å sende og motta tekstmeldinger (SMS). Hver SMS melding kan inneholde maksimum 160 tegn. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å aktivere SMS. 5.1 Lese SMS Lese mottatte meldinger Når en ny melding er mottatt, vises ikonen "Melding" på LCD skjermen. Trykk Les for å lese meldingen. Lese meldinger i innboks Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Bruk piltaster for å velge melding fra listen og trykk Les Svare på mottatte meldinger Velg ønsket melding Trykk Valg og trykk OK Valg Svar og trykk OK Bruk tastatur for å skrive teksten og trykk Send Trykk Send igjen Videresende tekstmelding Velg ønsket melding Trykk Valg og trykk OK Velg Videresend og trykk OK Tast telefonnummeret eller bruk Telefonbok for å velge kontakt Trykk Send 5.2 Sende SMS Trykk SMS tast Bruk tastatur for å skrive teksten og trykk Send Tast telefonnummeret eller bruk Telefonbok for å velge kontakt Trykk Send Merknad: For å sende og motta SMSer på norsk, må en ha valgt Norsk språk. 5.3 Slette SMS Valg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg melding fra listen og trykk Les Trykk Valg velg Slett og trykk OK 11

12 5.4 Meldingsinnstillinger Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Tjenestesenter Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Tjenestesenter og trykk OK Tast nummeret som du har fått av tjenesteleverandør og trykk OK Merknad: Hvis nummeret allerede er lagret, trykk OK. Meldingens gyldighetsperiode Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Gyldighetsperiode og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket gyldighetsperiode av meldinger og trykk OK Merknad: Meldingers gyldighetsperiode er den tiden ulest melding skal befinne seg i nettverkserver før den blir fjernet. 6 ANDRE FUNKSJONER 6.1 Dato- og tidsinnstillinger Stille tid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still tid og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å stille tid og trykk OK Endre tidsformat Velg Tid og dato og trykk OK Velg Tidsformat, velg ønsket tidsformat og trykk OK Stille dato Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still dato og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å stille dato og trykk OK 12

13 Endre datoformat Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Bruk piltaster for å velge Datoformat, og trykk OK Sette dato på/av LCD - skjermen Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Vis dato, velg PÅ eller AV og trykk OK 6.2 Telefonbok GSM bordtelefon lagrer alle kontakter i SIM kortet. Avhengig av SIM kortet (SIM kort kan ha ulike minnekapasiteter) kan telefonboken lagre inntil 240 telefonnumre og navn. Merknad: For å ringe nummeret fra telefonboken, løft håndsettet og trykk Telefonbok. Legge til ny kontakt Velg Kontakter og trykk OK Velg Ny kontakt og trykk OK Bruk talltastatur for å skrive navnet og trykk OK Bruk talltastatur for å skrivenummeret og trykk OK Merknad: Trykk og hold "0" for å taste "+" tegn. Redigere kontakt i telefonboken Trykk NAMES tast Bruk piltaster for å velge kontakt og trykk OK Trykk Valg, velg Rediger kontakt og trykk OK Rediger navnet og trykk OK, rediger nummeret og trykk OK Slette kontakt Trykk NAMES tast Bruk piltaster for å velge kontakt og trykk OK Trykk Valg, velg Slett og trykk OK 13

14 6.3 Hurtigtaster Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Hurtigtaster -funksjon gir mulighet til hurtigvalg av lagret nummer ved å bruke talltastaturtaster (1-9). For å programmere talltastatur: Velg Kontakter og trykk OK Velg Hurtigtaster og trykk OK Velg ønsket tastaturnummer og trykk Valg Velg Rediger nummer og trykk OK Tast nummeret og trykk OK 6.4 Lydinnstillinger Øke/redusere ringevolum Velg Lyd og trykk OK Velg Ringevolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre ringevolum og trykk OK Endre ringetone Velg Lyd og trykk OK Velg Ringetone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket ringetone og trykk OK Øke/redusere meldingsvolum Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingsvolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre meldingsvolum og trykk OK Velge meldingstone Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingstone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket melodi og trykk OK Øke/redusere talevolum 14

15 Velg Lyd og trykk OK Velg Talevolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre talevolum og trykk OK Sett på/ slå av tastetone Velg Lyd og trykk OK Velg Tastetone og trykk OK Bruk piltaster for å velge PÅ eller AV og trykk OK 6.5 Alarm Alarmfunksjon kan bli brukt som ei vekkerklokke. Alarmtid og tone kan settes samme for hver dag eller bare som engangsalarm. Sette alarmtid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmtid og press OK, velg På og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å sette tid og trykk OK Velg å repetere alarm eller ikke (På eller Av) og trykk OK Hvis du har valgt å repetere bruk piltaster for å velge dagene for gjentatt alarm og trykk Endre. Trykk OK når du er ferdig. Sette alarmvolum Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmvolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre alarmvolum trykk OK Sette alarmtone Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmtone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket alarmmelodi og trykk OK 15

16 6.6 Språkvalg Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Velg Språk og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket språk og trykk OK 6.7 Ringeforsinkelse Ringeforsinkelsen er tiden telefonen venter med å ringe automatisk etter at nummeret er tastet inn. For å sette tiden: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Ringeforsinkelse og trykk OK Bruk piltaster for å velge forsinkelsestid og trykk OK 6.8 Babyanrop Babyanrop funksjon gir deg mulighet til å foreta automatisk anrop etter at håndsettet er løftet. Tiden og nummeret programmeres. For å aktivere denne funksjonen: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Babyanrop og trykk OK Velg Forsinkelse for babyanrop og trykk OK Velg forsinkelsestid og trykk OK Velg Nummer for babyanrop and press OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Merknad: For å deaktivere Babyanrop funksjon, velg Deaktiver i Forsinkelse for babyanrop meny. 6.9 Sikkerhetsinnstillinger Endre PIN Velg Sikkerhet og trykk OK Velg Endre PIN og trykk OK Tast PIN og trykk OK Tast ny PIN og trykk OK Merknad: For å endre PIN, må PIN være PÅ. 16

17 Pin på/av Velg Sikkerhet og trykk OK Velg PIN av/på og trykk OK Tast PIN og trykk OK Bruk piltaster for å slå PIN På eller Av og trykk OK Vis lmel nummer Velg Div og trykk OK Velg Vis IMEI og trykk OK Vis programversjon Velg Div og trykk OK Velg Vis programversjon og trykk OK 6.10 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK Trykk OK for å bekrefte fabrikkinstillinger. 7 TILLEGGSTJENESTER (AVGJENGIG AV NETTVERK) 7.1 Viderekople anrop Viderekoplingsfunksjon gir deg mulighet til å omadressere innkommende anrop til en annen telefon også hvis apparatet er slått av. Viderekopling av anrop inkluderer følgende valg: Alle - alle anrop Ved opptatt - inngående anrop når linjen er opptatt Ved intet svar anrop som ikke besvares innen bestemt antall sekunder Ved utenfor rekkevidde inngående anrop når DPH200 er utenfor rekkevidde (ingen signal eller slått av). Sett Pa/av viderekoplingsfunksjon Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Viderekopling og trykk OK Velg ønsket viderekoplingstype og trykk OK 17

18 Bruk piltaster for å velge Aktiver eller Deaktiver og trykk OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Deaktivere all viderekopling av anrop Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Viderekopling og trykk OK Velg Alle, velg Deaktiver og trykk OK 7.2 Anropssperre Anropssperre funksjon gir deg mulighet til å sperre inngående eller utgående anrop. Anropssperre inkluderer følgende valg: Alle utgående - tillater ikke noen utgående anrop. Utgående internasjonale tillater ikke internasjonale anrop. Int. til hjemland tillater ikke internasjonale anrop, unntatt til hjemlandet. Alle inngående - Tillater ikke noen inngående anrop. Inngående ved roaming tillater ingen inngående anrop ved roaming. Slå alle av Tillater verken å ringe eller motta anrop. Sette anropssperre På/Av Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Anropssperre og trykk OK Velg ønsket sperretype Bruk piltaster for å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 7.3 Anrop venter Anrop venter funksjon informerer om inngående anrop når DPH200 er opptatt. Trykk Svar for å besvare Anrop venter, eller Avvis for å avvise. Trykk Valg og så Hold for å skifte mellom inngående anrop. Ta kontakt med tjenesteleverandør for å aktivere Anrop venter funksjon. Sette anrop venter funksjon På/av Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Anrop venter og trykk OK Bruk piltaster for å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 18

19 7.4 Overføre anrop Overføre anrop funksjon overfører eksisterende anrop til en annen telefon. Ta kontakt med tjenesteleverandør for å aktivere Overføre anrop funksjon. Overføre anrop Trykk Hold under anrop Trykk Valg Velg Nytt anrop og trykk OK Tast telefonnummer og trykk DIAL tast eller bruk Telefonbok for å velge kontakt og trykk Ring. Trykk Valg, velg Overfør og trykk OK Merknad: For å bruke hurtigtaster, trykk tasten og hold den i 2 s. Merknad: For å skifte mellom inngående numre trykk Valg og så trykk Hold. 19

20 8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER GSM Bånd Quad-bånd GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Transmisjonsstyrke: Klasse 4 (2 W) for EGSM 850/900. Klasse 1 (1 W) for GSM 1800/1900. Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Minne Telefonboken inntil 240 kontakter (avhengig av SIM) SMS minne inntil 30 (avhengig av SIM) Anropsminne: 10 siste slåtte, 10 siste mottatte, 10 siste tapte anrop Strømforsyning Adapter: V AC / 5.2V ~ 1A Integrert lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1600 mah Strømforbruk under samtale 2W (maksimalt) Strømforbruk under hviletid (loomw) Batteri ladingstid:120 timer Uttalertid: 90 minuter Temperatur & fuktighet Virkningstemperatur: 0 til 55 C Lagringstemperatur: -20 til 80 C Fuktighet 10 % til 90 % Lagringsfuktighet 5% til 95 % Dimensjoner / vekt Ca. 220 x 170 x 65 mm Vekt: Ca. 920 g Andre Utvendig omni retningsantenne (SMA) Antenne Gain 2dBi Port for FW oppdatering - RJ45 (UART) 20

21 9 FEILSØKING Meldinger Beskrivelse Løsning Intet nettverk 1. Antenne er ikke tilkoplet 2. Ingen nettverksignal eller signalnivå 1. Kople antenne og vent til nettverk er funnet 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør altfor lavt Feil Generell feilmelding Ta kontakt med din GSM nettverk operatør hvis meldingen forblir Nettverkstimeout Oppdraget er ikke utført Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør hvis meldingen forblir Feil i sending Feil ved sending SMS 1. Sjekk tjenestesenterets nummer under Meldingsinnstillinger 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Feil format Format av mottatt SMS er uakseptabel Ingen SIM Ingen SIM kort i telefon Slå apparatet av, sett inn SIM kort og skru apparatet på SIM feilet SIM kortet er ødelagt eller mangler Slå apparatet av, sett inn gyldig SIM kort og skru apparatet på SIM opptatt SIM kortet er opptatt 1. Vent til SIM kortet blir tilgjengelig 2. Sett inn gyldig SIM kort 3. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Feil SIM Feil SIM kort er satt inn Slå apparatet av, sett inn gyldig SIM kort og skru apparatet på Tast PIN PIN er påkrevd 1. Tast riktig PIN kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PIN2 PIN2 er påkrevd 1. Tast riktig PIN2 kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PUK PUK er påkrevd 1. Tast riktig PUK kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PUK2 PUK2 er påkrevd 1. Tast riktig PUK2 kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tjeneste ikke tilgjengelig Ønsket tjeneste er ikke tilgjengelig Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Tjeneste ikke abonnert på Ønsket tjenester er ikke abonnert på Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Tjenestekodefeil Feil ved utføring av ønsket tjeneste Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Feil i telefonbok Feil ved åpning av Telefonbok Bytt ut SIM kortet hvis feilen forblir Full innboks SMS innboks er full Slett noen/alle meldinger for å kunne motta nye Feil i innboks Feil ved åpning av SMS innboks Bytt ut SIM kortet hvis feilen forblir 21

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt.

Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt. JURIDISK INFORMASJON Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alle rettigheter reservert. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av hele eller

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD 3G-bordtelefon Kaerdesk 135 Brukermanual INNHOLD Takk for at du kjøpte ett av våre produkter. Les manualen nøye for å få mest mulig ut av din telefon, les manualen nøye. NB: Vennligst slå av apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO SECURE 350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO SECURE 350 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning

FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer