Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt."

Transkript

1

2 JURIDISK INFORMASJON Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alle rettigheter reservert. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av hele eller deler av innholdet i dette dokumentet i noen form uten skriftlig samtykke fra TELTONIKA Ltd er forbudt. Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. OBS Vi anbefaler sterkt at du leser denne veiledningen før du tar i bruk produktet. Ikke åpne telefonen med makt. Ikke rør apparatet hvis det er ødelagt eller hvis ledningene er uten isolasjon. Alle innretninger for trådløs dataoverføring er mottakelige for interferens. Dette kan påvirke ytelsen. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt. Apparatet krever 230V AC høy spenning VIKTIG NOTIS! Det er obligatorisk å lese notisene og brukerveiledningen nøye før man tar apparatet i bruk. 2

3 Innholdsfortegnelse Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 1 SIKKERHETSINFORMASJON KOM I GANG TELEFONOVERSIKT Beskrivelse av telefonen LCD-skjermsymboler DPH401 menystruktur SAMTALEFUNKSJONER Ringe Motta anrop Avslutte samtaler SMS Lese SMS Sende SMS Slette SMS Meldingsinnstillinger ANDRE FUNKSJONER Tids- og datoinnstillinger Adressebok Hurtigtaster Lydinnstillinger Alarm Språk Ringeforsinkelse Babyanrop Operatørvalg Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger TILLEGGSTJENESTER (NETTVERKSAVHENGIGE) Samtaleblokkering Samtale venter Samtaleoverføring Konferansesamtale Skjul nummer TEKNISKE SPESIFIKASJONER FEILSØKING

4 1 SIKKERHETSINFORMASJON I dette dokumentet vil du bli instruert i sikker bruk av GSM bordtelefonen. Vi foreslår at du følger disse anbefalingene for å unngå skade på personer eller eiendeler. Du må kjenne sikkerhetskravene før du tar enheten i bruk! Enheten krever en strømforsyningskilde som tilfredstiller alle sikkerhetskrav spesifisert i LST EN standard. Hver strømforsyningskilde bør ikke overskride 15VA. RJ-45kontakten brukes for oppgradering. Bare kvalifisert personell med korrekt utstyr kan oppgradere enheten. Ikke monter eller bruk enheten under tordenvær. Gjør følgende for å koble enheten fra strømmen: Trekk strømforsyningen ut av kontakten. Slå av telefonen med av/påknappen. For å unngå mekanisk skade på enheten er det anbefalt å transportere enheten pakket i en støtsikker pakke. Beskyttelse mot overspenning, kortslutning og jordfeil bør være installert I bygningen. For beskyttelse mot kortslutning og jordfeil må en bruke en separat topols beskyttelsesstikk. Bruk CE/NEMCO-godkjent plugg, støpsel og stikkontakt. Forsikre deg om at strømkilden leverer tilstrekkelig med strøm til å drive enheten. Når enheten er i bruk bør den være plassert slik at AC/DC-strømadapteren kan plugges ut av veggkontakten. Signalstyrken til enheten avhenger av omgivelsene den brukes i. Hvis enheten slutter å virke på en tilfredsstillende måte er det bare kvalifisert personell som kan reparere den. Vi anbefaler å sende den til et reparasjonssenter eller til produsenten. Det er ingen utskiftbare deler inne i denne enheten. 4

5 2 KOM I GANG Innhold i esken A. Håndsett med spiralkabel B. Telefonenhet C. Batteri D. Strømadapter E. Ekstern GSM-antenne F. USB Ledning Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Notis: Hvis noe av innholdet mangler eller er skadet, vennligst kontakt salgsstedet. Sett inn SIM-kort Notis: SIM-kort er obligatorisk for å koble til GSM-nettverket. Hvis du ikke har et SIM-kort, vennligst kontakt telefonoperatøren din. 1. Plugg ut strømadapteren 2. Åpne dekselet 3. Åpne SIM-kortholderen og sett forsiktig i SIM-kortet 4. Lukk SIM-kortholderen 5

6 Koble til batteri Batteriet er under det samme dekselet som SIM-kortet. For å installere batteriet plugg batterikonnektoren i batterikontakten. Koble til håndsettet Koble den ene enden av spiralkabelen til håndsettet og den andre til håndsettkontakten på telefonen. Sette på antennen Skru antennen med klokken. Posisjoner antennen så den peker opp fra tilkoblingspunktet. Dette vil sørge for optimal dekning. 6

7 Veggmontering GSM-bordtelefonen kan monteres på veggen. Enheten har to hull for montering som vist på bildet nedenfor: For å montere enheten på veggen vennligst gjør følgende: 1. Merk av plassering for to hull 115 mm fra hverandre horisontalt, og drill to hull i veggen. 2. Skru skruene (medfølger ikke) inn i veggen og la det være et mellomrom på ca 3 mm mellom veggen og skruehodet. 3. Monter GSM-bordtelefonen på skruene. Slå på GSM-bordtelefonen Før du slår på telefonen, forsikre deg om at: - SIM-kortet er satt i - Batteriet er koblet til (ikke nødvendig) - Antennen er satt på - Håndsettet er koblet til telefonen - Strømadapter er koblet til Etter at de ovenstående punktene er fulgt kan du slå på telefonen ved å trykke på av-/påknappen som er plassert bak på telefonen. Når telefonen er slått på vil den starte opp. LCD-skjermen vil vise informasjon om at telefonen er i ferd med å starte opp. For å slå av telefonen, trykk på den samme knappen igjen. 7

8 Koble håndfrienhet til Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 Plugg i 3.5 mm jack-plugg I enheten som vist på bildet under. Håndfri-enhet brukes istedetfor den innebygde høyttaleren og mikrofonen i bordapparatet. Koble Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 til en PC Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 kan kobles til en PC for å gi internettforbindelse. Skru på enheten og vent til den er ferdig slått på. Når operatørnavnet vises I displayet, indikerer dette at apparatet er ferdig med en vellykket oppstart. Koble den ene enden av USB-ledningen til Teltonika GSM Desktop Phone DPH401, og den andre tll PC'en. Installasjonen skal starte automatisk innen noen få sekunder. Dersom installasjonen ikke starter automatisk, gå til 'Min Datamaskin' og etter noen sekunder kan du åpne og kjøre innholdet av disken med navnet Teltonika Deskphone I mappelisten. Dersom disken ikke synes, ta ut USB-ledningen noen sekunder og putt den inn igjen, Dersom dette heller ikke hjelper start Pcen på nytt. Dobbelklikk på disken for å starte installasjonen manuelt. 8

9 3 TELEFONOVERSIKT 3.1 Beskrivelse av telefonen Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 LCD GSMantenne Piltaster Indikasjonslys Funksjonstaster Nummertaster Handsfreeknapp 3.2 LCD-skjermsymboler Hvitt 2G/3G-tegn - indikerer tilgang til 2G/3G-nettverk. Signalstyrke indikerer styrken på GSM-signalet. Flere stolper indikerer sterkere signal. Melding Indikerer at du har mottatt SMS. Tallet viser antallet mottatte SMS. Sort 2G/3G-tegn indikerer tilkobling til 2G/3G-nettverk. Høyttaler indikerer at telefonen er satt på lydløs Alarm alarmen er på. Batteri Viser batterinivået. Flere stolper indikerer mer strøm. Høyttaler Indikerer at handsfreefunksjon er slått på. Dato og tid. Anrop Viser at du har tapte anrop. Tallet angir antallet tapte anrop. 9

10 3.3 DPH401 menystruktur Brukervennlig menynavigasjon gjør det lett å bruke alle telefonens funksjoner. Menynavigasjon For å gå inn på menyen, trykk på den funksjonelle MENU -tasten. Menytast Menyvalg gjøres ved hjelp av piltastene (opp og ned) som er plassert under LCD-skjermen. Piltaster For å gå inn på den valgte menyfunksjonen trykk på venstre piltast (LCD viser OK),for å gå ut av menyen trykk på høyre piltast (LCD viser Avslutt). Menystrukturen er vist under Meldinger: Anropsregister: Kontakter: Innstillinger: Opprett melding Innboks Tøm innboks Meldingsinnstillinger Tapte anrop Mottatte anrop Oppringte numre Slett anropslogg Telefonbok Hurtigtaster Ny kontakt Språk Lyd Anropsinnstillinger Tid og dato Sikkerhet Nettverk Diverse Fabrikkinnstillinger 10

11 4 SAMTALEFUNKSJONER 4.1 Ringe Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Løft av håndsettet eller trykk på høyttalerknappen Vent på summetone Tast inn telefonnummeret og trykk deretter på DIAL-tasten eller vent i fem sekunder, eller bruk Telefonbok til å velge en kontakt og trykk på Ring. Notis: For å taste inn + hold inne 0. Rette på et inntastet nummer For å slette et tegn trykk Slett tast en gang For å slette alle tegn, trykk Slett tast til alle tallene er slettet Ringe sist slåtte nummer Trykk på DIAL-tasten Bruk piltastene til å velge et nummer Løft av røret 4.2 Motta anrop Svare på anrop For å ta imot en samtale, løft av røret eller trykk på høyttalerknappen Avvise anrop For å avvise et anrop trykk på Frakople. Notis: oppringers telefonnummer vises i displayet. Hvis mummeret er lagret i telefonboken vises oppringers navn og nummer. Notis: hvis du har tapte anrop vises symbolet Ring i displayet. Tallet ved siden av symbolet angir antallet tapte anrop. 4.3 Avslutte samtaler For å avslutte en samtale, legg røret tilbake på gaffelen eller trykk på høyttalertasten hvis du bruker handsfree. 11

12 5 SMS Du kan sende og motta tekstmeldinger med telefonen. Hver tekstmelding kan være opp til 160 tegn lang. Kontakt mobiloperatøren din for å aktivere SMS-tjenesten. 5.1 Lese SMS Lese ny melding Når du får en ny melding vises symbolet Melding i displayet. For å lese meldingen, trykk på Les. Lese melding i innboksen Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg en melding fra listen ved å bruke piltastene og trykk på Les Svare på meldinger Velg ønsket melding Trykk på Valg og så OK Trykk på Svar og så OK Skriv inn teksten ved bruk av nummertastene og trykk på Send Trykk på Send igjen Videresende tekstmelding Velg ønsket melding Trykk på Valg og så OK Velg Videresend og trykk OK Tast inn telefonnummeret eller bruk telefonboken til å velge en kontakt Trykk på Send 5.2 Sende SMS Trykk på SMS-tasten Skriv inn teksten ved bruk av nummertastene og trykk på Send Tast inn telefonnummeret eller bruk telefonboken til å velge en kontakt Trykk på Send 5.3 Slette SMS Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg melding fra listen og trykk på Les Trykk på Valg, velg Slett og trykk OK 5.4 Meldingsinnstillinger Meldingssenter Trykk på MENU -tasten Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Tjenestesenter og trykk OK Tast inn nummeret du har fått av tjenesteleverandøren din og trykk OK Notis: Hvis nummeret allerede står der, trykk OK. 12

13 Meldingens gyldighetsperiode Trykk på MENU -tasten Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Gyldighetsperiode og trykk OK Bruk piltastene til å velge ønsket gyldighetsperiode og trykk OK Notis: Meldingens gyldighetsperiode er den tiden en ulest melding blir liggende på nettverksserveren før den blir fjernet. 6 ANDRE FUNKSJONER 6.1 Tids- og datoinnstillinger Still klokken Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still klokken og trykk OK Still klokken ved å bruke nummertastene eller piltastene og trykk OK Endre tidsformatet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Tidsformat, velg ønsket tidsformat og trykk OK Juster datoen Velg Tid og dato og trykk OK Velg Juster dato og trykk OK Still datoen ved å bruke nummertastene eller piltastene og trykk OK Endre datoformatet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Datoformat, velg datoformat ved bruk av piltastene og trykk OK Slå av/på datovisning i displayet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Vis dato, velg Slå på eller Slå av og trykk OK 13

14 6.2 Adressebok Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 GSM-bordtelefonen lagrer alle kontaktene på SIM-kortet. Telefonboken kan lagre opptil 240 navn og telefonnummer, avhengig av typen SIM-kort (SIM-kort kan ha forskjellig minnekapasitet). Notis: For å ringe et nummer fra telefonboken, ta av røret og trykk på Telefonbok. Legge til ny kontakt Velg Kontakter og trykk OK Velg Ny kontakt og trykk OK Tast inn navnet ved bruk av nummertastene og trykk OK Tast inn nummeret ved bruk av nummertastene og trykk OK Notis: For å taste inn + hold inne 0. Redigere kontakt i telefonboken Trykk på NAMES-tasten Velg kontakt ved bruk av piltastene Trykk på Valg, velg deretter Rediger kontakt og trykk OK Rediger navnet og trykk OK, rediger deretter nummeret og trykk OK Slette kontakt Trykk på NAMES-tasten Velg kontakt ved bruk av piltastene Trykk på Valg, velg deretter Slett og trykk OK 6.3 Hurtigtaster Hurtigtastfunksjonen gjør at du kan ringe et lagret nummer ved bruk av nummertastene (1-9). Vennligst gjør som følger for å programmere nummertastene: Velg Kontakter og trykk OK Velg Hurtigtast og trykk OK Velg ønsket nummer og trykk på Valg Velg Rediger nummer og trykk OK Legg inn nummeret og trykk OK 6.4 Lydinnstillinger Øk/demp ringevolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Ringevolum og trykk OK Endre ringevolumet ved bruk av piltastene og trykk OK 14

15 Endre ringetone Velg Lyd og trykk OK Velg Ringetone og trykk OK Velg ønsket ringetone ved bruk av piltastene og trykk OK Øk/demp meldingsvolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingsvolum og trykk OK Endre meldingsvolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Velg meldingstone Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingstone og trykk OK Velg ønsket meldingstone ved bruk av piltastene og trykk OK Øk/demp talevolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Talevolum og trykk OK Endre talevolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Slå tastetone av/på Velg Lyd og trykk OK Velg Tastetone og trykk OK Bruk piltastene til å velge Slå på eller Slå av og trykk OK 6.5 Alarm Alarmfunksjonen kan brukes som vekkerklokke. Alarmtid og tone kan stilles til å ringe daglig eller bare en gang. Stille alarmtid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmtid og trykk OK, velg Slå på og trykk OK Still alarmtiden ved bruk av nummertastene eller piltastene og trykk OK Velg om alarmen skal repeteres eller ikke (Slå av eller Slå på) og trykk OK Hvis den skal repeteres velg hvilke dager den skal repeteres ved bruk av piltastene og trykk på Endre. Når du er ferdig, trykk OK. 15

16 Stille alarmvolum Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmvolum og trykk OK Endre alarmvolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Velg alarmtone Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmvalg og trykk OK Velg Alarmtone og trykk OK Velg ønsket alarmmelodi ved bruk av piltastene og trykk OK 6.6 Språk Følg disse instruksene for å velge språk: Velg Språk og trykk OK Velg ønsket språk ved bruk av piltastene og trykk OK 6.7 Ringeforsinkelse Ringeforsinkelse er tiden det tar fra du slår nummeret til telefonen ringer. Følg disse instruksene for å stille inn tiden: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Ringeforsinkelse og trykk OK Velg forsinkelsestiden ved bruk av piltastene og trykk OK 6.8 Babyanrop Babyanrop funksjon gir deg mulighet til å foreta automatisk anrop etter at håndsettet er løftet. Tiden og nummeret programmeres. For å aktivere denne funksjonen: Trykk MENU tast Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Babyanrop og trykk OK Velg Forsinkelse for babyanrop og trykk OK Velg forsinkelsestid og trykk OK Velg Nummer for babyanrop and press OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Merknad: For å deaktivere Babyanrop funksjon, velg Deaktiver i Forsinkelse for babyanrop meny. 16

17 6.9 Operatørvalg Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Bordtelefonen gjør det mulig å velge operatør automatisk eller manuelt. Hvis telefonen er stilt inn på automatisk vil den automatisk velge et av nettverkene som er tilgjengelige i området ditt. Hvis telefonen er stilt inn på manuelt vil den bare koble seg til det manuelt forhåndsinnstilte nettverket. Manuelt operatørvalg Velg Nettverk og trykk OK Velg Manuelt og trykk OK. Telefonen vil søke etter tilgjengelige nettverk. Velg ønsket nettverk fra listen og trykk OK Notis: med manuelt operatørvalg kan du i utfordrende mobilomgivelser velge en operator som samarbeider (har roaming-avtale) med din operatør Sikkerhetsinnstillinger Endre PIN-kode Velg Sikkerhet og trykk OK Velg Endre PIN og trykk OK Tast inn nåværende PIN-kode og trykk OK Tast inn ny PIN-kode og trykk OK Notis: for å endre PIN-koden må bruk av PIN-kode være aktivert. Bruk av PIN-kode Velg Sikkerhet og trykk OK Velg PIN av/på og trykk OK Tast inn PIN-kode og trykk OK Bruk piltastene til å slå PIN Av eller PIN På bruk av PIN-kode og trykk OK Vis IMEI-nummer Velg Diverse og trykk OK Velg Vis IMEI og trykk OK Vis softwareversjon Velg Diverse og trykk OK Velg Vis softwareversjon og trykk OK 17

18 6.11 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK Bekreft gjenoppretting av fabrikkinnstillinger ved å trykke OK 7 TILLEGGSTJENESTER (NETTVERKSAVHENGIGE) 7.1 Samtaleblokkering Samtaleblokkeringsfunksjonen gjør at du kan blokkere innkommende eller utgående samtaler. Følgende samtaleblokkeringsalternativer finnes: Alle utgående tillater ingen utgående samtaler. Utgående internasjonalt tillater ikke utgående internasjonale samtaler. Int. unnt. til hjemlandet tillater ikke utgående internasjonale samtaler unntatt til hjemlandet. Alle inngående tillater ingen innkommende samtaler. Inngående ved roaming tillater ingen innkommende samtaler under roaming Deaktiver alle tillater verken utgående eller innkommende samtaler. Slå Av/På samtaleblokkeringsfunksjon Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Samtaleblokkering og trykk OK Velg ønsket blokkeringstype Bruk piltastene til å velge Aktivere/Deaktivere og trykk OK 7.2 Samtale venter Samtale venter-funksjonen gir beskjed om innkommende samtaler når DPH401 allerede er opptatt i en samtale. For å svare på Samtale venter, trykk på Svar for å svare eller Avvis for å avvise samtalen. Trykk på Valg og deretter Hold for å bytte mellom innkommende samtaler. Kontakt mobiloperatøren din for å aktivere Samtale venterfunksjonen. Slå Av/På samtale venter-funksjonen Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Samtale venter og trykk OK Bruk piltastene til å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 7.3 Samtaleoverføring Samtaleoverføringsfunksjonen gjør det mulig å overføre en pågående samtale fra én telefon til en annen. Kontakt operatøren din for å aktivere denne funksjonen. Samtaleoverføring Under en samtale, trykk på Hold, Trykk på Valg, velg deretter Nytt anrop og trykk OK Tast inn telefonnummeret og trykk på DIAL-tasten eller bruk Telefonboken til å velge en kontakt og trykk på Ring. Trykk på Valg, velg Overfør og trykk OK 18

19 Notis: for å bruke en hurtigtast hold tasten inne i to sekunder. Notis: for å bytte mellom innkommende numre trykk på Valg og deretter Hold. 7.4 Konferansesamtale For å starte en konferansesamtale, ring til eller ta i mot en samtale fra en annen deltaker. Sett konferansesamtalen på vent (trykk på Valg og deretter Hold) og legg til nye deltakere. Legg til ny deltaker Trykk på Hold under en samtale, Trykk på Valg, trykk deretter Nytt anrop og trykk OK Tast inn telefonnummeret og trykk på DIAL-tasten eller bruk Telefonbok til å velge kontakt og trykk på Ring. Trykk på Valg, velg Koble anrop and press OK Frigi en deltaker Trykk på Valg under en samtale Velg Konferanseliste og trykk OK Velg deltakeren du vil frigi fra listen over deltakere og trykk på Frigi 7.5 Skjul nummer Bruk av denne funksjonen tillater deg å avgjøre hvorvidt ditt telefonnummer skal være synlig eller ikke for personer du ringer til. Slå Av/På skjul nummerfunksjonen Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Skjul nummer og trykk OK Bruk piltastene til å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 19

20 8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER GSM Grensesnitt Band GSM 850/900/1800/1900MHz 3G datagrensesnitt UMTS en, to eller tre band (2100/1900/900/850) HSUPA Nedlasting 7,2 Mbps Opplasting: 5,76 Mbps Minne Addressebok: opptil 240 kontakter (anhengig av SIM) SMS-minne: opptil 30 meldinger (avhengig av SIM) Samtaleminne: 10 siste oppringte, 10 sist mottatte og de siste 10 tapte Strømforsyning Adapter: V AC / 5.2V 1A Innebygget lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1200 mah Høyeste strømforbruk under samtale 3W Ladetid for batteri: 20 timer Taletid: 60 minutter Temperatur og fuktighet Bruk: 0 0 til 55 0 C Lagring: to 80 0 C Fuktighet: 10% til 90% Fuktighet ved lagring: 5% til 95% Dimensjoner og vekt Omtrent 220 x 170 x 65 mm og 920g Annet Ekstern rundstråleantenne (SMA) Anenneforsterkning 2dBi Port for opddateringer: RJ45 (UART) 3,5 mm jack for tilkobling av håndfrienhet PC-tilkobling: Mini B USB Zero CD (enkel installation) 20

21 9 FEILSØKING Melding Beskrivelse Løsning Intet nettverk 1. Antenne ikke tilkoplet 1. Koble til antennen og vent til nettverk 2. Intet nettverkssignal, eller for er funnet lavt signal 2. Kontakt mobiloperatøren din Feil Generell feilmelding Kontakt mobiloperatøren din hvis meldingen ikke forsvinner Nettverkstimeout Ordren ble ikke utført Kontakt mobiloperatøren din hvis meldingen ikke forsvinner Sendingsfeil Feil oppsto ved sending av SMS 1. Sjekk Servicesenternummeret under Meldingsinnstillinger. 2. Kontakt mobiloperatøren din Feil format Formatet til en mottatt SMS støttes ikke SIM-kort mangler SIM-kort er ikke satt i Slå av enheten, sett i SIM-kortet og slå på enheten SIM failure SIM-kortet er ødelagt eller Slå av enheten, sett i gyldig SIM-kort og mangler slå på enheten SIM opptatt SIM-kortet er opptatt 1. Vent til SIM-kortet er tilgjengelig 2. Sett i gyldig SIM-kort 3. Kontakt mobiloperatøren din SIM feil Feil SIM-kort er satt i Slå av enheten, sett i gyldig SIM-kort og slå på enheten Tast inn PIN PIN-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PIN-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PIN2 PIN2-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PIN2-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PUK PUK-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PUK-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PUK2 PUK2-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PUK2-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tjeneste ikke Den ønskede tjenesten er ikke Kontakt mobiloperatøren din for tilgjengelig tilgjengelig informasjon om tilgjengelige tjenester Tjenesten inngår ikke i Den ønskede tjenesten inngår Kontakt mobiloperatøren din for abonnementet ikke i abonnementet informasjon om tilgjengelige tjenester Tjenestekodefeil En feil oppsto under utførelsen av Kontakt mobiloperatøren din for tjenesteordren informasjon om tilgjengelige tjenester Telefonbokfeil En feil oppsto under Bytt ut SIM-kortet hvis problemet initialiseringen av Telefonboken vedvarer Innboksfeil En feil oppsto under Bytt ut SIM-kortet hvis problemet initialiseringen av SMS-innboksen vedvarer Innboks full SMS-innboksen er full Slett noen/alle meldinger for å kunne motta SMS 21

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler

Detaljer

Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger.

Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger. STK/8000 3G Bordtelefon Brukerveiledning Takk for at du kjøpte en STK 8000 3G bordtelefon. Denne brukerveiledningen forsyner deg med viktig informasjon om hvordan du bruker din nye bordtelefon. Vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355742 1. utgave

Brukerhåndbok. 9355742 1. utgave Brukerhåndbok 9355742 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NMM-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C5 00

Brukerhåndbok for Nokia C5 00 Brukerhåndbok for Nokia C5 00 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Om enheten 5 Office-programmer 6 Nettverkstjenester 6 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kort og batteri 7 Sette inn et

Detaljer