Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt."

Transkript

1

2 JURIDISK INFORMASJON Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alle rettigheter reservert. Gjengivelse, overføring, distribusjon eller lagring av hele eller deler av innholdet i dette dokumentet i noen form uten skriftlig samtykke fra TELTONIKA Ltd er forbudt. Andre produkter og firmanavn nevnt her kan være varemerker eller varenavn av deres respektive eiere. OBS Vi anbefaler sterkt at du leser denne veiledningen før du tar i bruk produktet. Ikke åpne telefonen med makt. Ikke rør apparatet hvis det er ødelagt eller hvis ledningene er uten isolasjon. Alle innretninger for trådløs dataoverføring er mottakelige for interferens. Dette kan påvirke ytelsen. Apparatet er ikke vanntett. Hold det tørt. Apparatet krever 230V AC høy spenning VIKTIG NOTIS! Det er obligatorisk å lese notisene og brukerveiledningen nøye før man tar apparatet i bruk. 2

3 Innholdsfortegnelse Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 1 SIKKERHETSINFORMASJON KOM I GANG TELEFONOVERSIKT Beskrivelse av telefonen LCD-skjermsymboler DPH401 menystruktur SAMTALEFUNKSJONER Ringe Motta anrop Avslutte samtaler SMS Lese SMS Sende SMS Slette SMS Meldingsinnstillinger ANDRE FUNKSJONER Tids- og datoinnstillinger Adressebok Hurtigtaster Lydinnstillinger Alarm Språk Ringeforsinkelse Babyanrop Operatørvalg Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger TILLEGGSTJENESTER (NETTVERKSAVHENGIGE) Samtaleblokkering Samtale venter Samtaleoverføring Konferansesamtale Skjul nummer TEKNISKE SPESIFIKASJONER FEILSØKING

4 1 SIKKERHETSINFORMASJON I dette dokumentet vil du bli instruert i sikker bruk av GSM bordtelefonen. Vi foreslår at du følger disse anbefalingene for å unngå skade på personer eller eiendeler. Du må kjenne sikkerhetskravene før du tar enheten i bruk! Enheten krever en strømforsyningskilde som tilfredstiller alle sikkerhetskrav spesifisert i LST EN standard. Hver strømforsyningskilde bør ikke overskride 15VA. RJ-45kontakten brukes for oppgradering. Bare kvalifisert personell med korrekt utstyr kan oppgradere enheten. Ikke monter eller bruk enheten under tordenvær. Gjør følgende for å koble enheten fra strømmen: Trekk strømforsyningen ut av kontakten. Slå av telefonen med av/påknappen. For å unngå mekanisk skade på enheten er det anbefalt å transportere enheten pakket i en støtsikker pakke. Beskyttelse mot overspenning, kortslutning og jordfeil bør være installert I bygningen. For beskyttelse mot kortslutning og jordfeil må en bruke en separat topols beskyttelsesstikk. Bruk CE/NEMCO-godkjent plugg, støpsel og stikkontakt. Forsikre deg om at strømkilden leverer tilstrekkelig med strøm til å drive enheten. Når enheten er i bruk bør den være plassert slik at AC/DC-strømadapteren kan plugges ut av veggkontakten. Signalstyrken til enheten avhenger av omgivelsene den brukes i. Hvis enheten slutter å virke på en tilfredsstillende måte er det bare kvalifisert personell som kan reparere den. Vi anbefaler å sende den til et reparasjonssenter eller til produsenten. Det er ingen utskiftbare deler inne i denne enheten. 4

5 2 KOM I GANG Innhold i esken A. Håndsett med spiralkabel B. Telefonenhet C. Batteri D. Strømadapter E. Ekstern GSM-antenne F. USB Ledning Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Notis: Hvis noe av innholdet mangler eller er skadet, vennligst kontakt salgsstedet. Sett inn SIM-kort Notis: SIM-kort er obligatorisk for å koble til GSM-nettverket. Hvis du ikke har et SIM-kort, vennligst kontakt telefonoperatøren din. 1. Plugg ut strømadapteren 2. Åpne dekselet 3. Åpne SIM-kortholderen og sett forsiktig i SIM-kortet 4. Lukk SIM-kortholderen 5

6 Koble til batteri Batteriet er under det samme dekselet som SIM-kortet. For å installere batteriet plugg batterikonnektoren i batterikontakten. Koble til håndsettet Koble den ene enden av spiralkabelen til håndsettet og den andre til håndsettkontakten på telefonen. Sette på antennen Skru antennen med klokken. Posisjoner antennen så den peker opp fra tilkoblingspunktet. Dette vil sørge for optimal dekning. 6

7 Veggmontering GSM-bordtelefonen kan monteres på veggen. Enheten har to hull for montering som vist på bildet nedenfor: For å montere enheten på veggen vennligst gjør følgende: 1. Merk av plassering for to hull 115 mm fra hverandre horisontalt, og drill to hull i veggen. 2. Skru skruene (medfølger ikke) inn i veggen og la det være et mellomrom på ca 3 mm mellom veggen og skruehodet. 3. Monter GSM-bordtelefonen på skruene. Slå på GSM-bordtelefonen Før du slår på telefonen, forsikre deg om at: - SIM-kortet er satt i - Batteriet er koblet til (ikke nødvendig) - Antennen er satt på - Håndsettet er koblet til telefonen - Strømadapter er koblet til Etter at de ovenstående punktene er fulgt kan du slå på telefonen ved å trykke på av-/påknappen som er plassert bak på telefonen. Når telefonen er slått på vil den starte opp. LCD-skjermen vil vise informasjon om at telefonen er i ferd med å starte opp. For å slå av telefonen, trykk på den samme knappen igjen. 7

8 Koble håndfrienhet til Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 Plugg i 3.5 mm jack-plugg I enheten som vist på bildet under. Håndfri-enhet brukes istedetfor den innebygde høyttaleren og mikrofonen i bordapparatet. Koble Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 til en PC Teltonika GSM Desktop Phone DPH401 kan kobles til en PC for å gi internettforbindelse. Skru på enheten og vent til den er ferdig slått på. Når operatørnavnet vises I displayet, indikerer dette at apparatet er ferdig med en vellykket oppstart. Koble den ene enden av USB-ledningen til Teltonika GSM Desktop Phone DPH401, og den andre tll PC'en. Installasjonen skal starte automatisk innen noen få sekunder. Dersom installasjonen ikke starter automatisk, gå til 'Min Datamaskin' og etter noen sekunder kan du åpne og kjøre innholdet av disken med navnet Teltonika Deskphone I mappelisten. Dersom disken ikke synes, ta ut USB-ledningen noen sekunder og putt den inn igjen, Dersom dette heller ikke hjelper start Pcen på nytt. Dobbelklikk på disken for å starte installasjonen manuelt. 8

9 3 TELEFONOVERSIKT 3.1 Beskrivelse av telefonen Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 LCD GSMantenne Piltaster Indikasjonslys Funksjonstaster Nummertaster Handsfreeknapp 3.2 LCD-skjermsymboler Hvitt 2G/3G-tegn - indikerer tilgang til 2G/3G-nettverk. Signalstyrke indikerer styrken på GSM-signalet. Flere stolper indikerer sterkere signal. Melding Indikerer at du har mottatt SMS. Tallet viser antallet mottatte SMS. Sort 2G/3G-tegn indikerer tilkobling til 2G/3G-nettverk. Høyttaler indikerer at telefonen er satt på lydløs Alarm alarmen er på. Batteri Viser batterinivået. Flere stolper indikerer mer strøm. Høyttaler Indikerer at handsfreefunksjon er slått på. Dato og tid. Anrop Viser at du har tapte anrop. Tallet angir antallet tapte anrop. 9

10 3.3 DPH401 menystruktur Brukervennlig menynavigasjon gjør det lett å bruke alle telefonens funksjoner. Menynavigasjon For å gå inn på menyen, trykk på den funksjonelle MENU -tasten. Menytast Menyvalg gjøres ved hjelp av piltastene (opp og ned) som er plassert under LCD-skjermen. Piltaster For å gå inn på den valgte menyfunksjonen trykk på venstre piltast (LCD viser OK),for å gå ut av menyen trykk på høyre piltast (LCD viser Avslutt). Menystrukturen er vist under Meldinger: Anropsregister: Kontakter: Innstillinger: Opprett melding Innboks Tøm innboks Meldingsinnstillinger Tapte anrop Mottatte anrop Oppringte numre Slett anropslogg Telefonbok Hurtigtaster Ny kontakt Språk Lyd Anropsinnstillinger Tid og dato Sikkerhet Nettverk Diverse Fabrikkinnstillinger 10

11 4 SAMTALEFUNKSJONER 4.1 Ringe Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Løft av håndsettet eller trykk på høyttalerknappen Vent på summetone Tast inn telefonnummeret og trykk deretter på DIAL-tasten eller vent i fem sekunder, eller bruk Telefonbok til å velge en kontakt og trykk på Ring. Notis: For å taste inn + hold inne 0. Rette på et inntastet nummer For å slette et tegn trykk Slett tast en gang For å slette alle tegn, trykk Slett tast til alle tallene er slettet Ringe sist slåtte nummer Trykk på DIAL-tasten Bruk piltastene til å velge et nummer Løft av røret 4.2 Motta anrop Svare på anrop For å ta imot en samtale, løft av røret eller trykk på høyttalerknappen Avvise anrop For å avvise et anrop trykk på Frakople. Notis: oppringers telefonnummer vises i displayet. Hvis mummeret er lagret i telefonboken vises oppringers navn og nummer. Notis: hvis du har tapte anrop vises symbolet Ring i displayet. Tallet ved siden av symbolet angir antallet tapte anrop. 4.3 Avslutte samtaler For å avslutte en samtale, legg røret tilbake på gaffelen eller trykk på høyttalertasten hvis du bruker handsfree. 11

12 5 SMS Du kan sende og motta tekstmeldinger med telefonen. Hver tekstmelding kan være opp til 160 tegn lang. Kontakt mobiloperatøren din for å aktivere SMS-tjenesten. 5.1 Lese SMS Lese ny melding Når du får en ny melding vises symbolet Melding i displayet. For å lese meldingen, trykk på Les. Lese melding i innboksen Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg en melding fra listen ved å bruke piltastene og trykk på Les Svare på meldinger Velg ønsket melding Trykk på Valg og så OK Trykk på Svar og så OK Skriv inn teksten ved bruk av nummertastene og trykk på Send Trykk på Send igjen Videresende tekstmelding Velg ønsket melding Trykk på Valg og så OK Velg Videresend og trykk OK Tast inn telefonnummeret eller bruk telefonboken til å velge en kontakt Trykk på Send 5.2 Sende SMS Trykk på SMS-tasten Skriv inn teksten ved bruk av nummertastene og trykk på Send Tast inn telefonnummeret eller bruk telefonboken til å velge en kontakt Trykk på Send 5.3 Slette SMS Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg melding fra listen og trykk på Les Trykk på Valg, velg Slett og trykk OK 5.4 Meldingsinnstillinger Meldingssenter Trykk på MENU -tasten Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Tjenestesenter og trykk OK Tast inn nummeret du har fått av tjenesteleverandøren din og trykk OK Notis: Hvis nummeret allerede står der, trykk OK. 12

13 Meldingens gyldighetsperiode Trykk på MENU -tasten Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Gyldighetsperiode og trykk OK Bruk piltastene til å velge ønsket gyldighetsperiode og trykk OK Notis: Meldingens gyldighetsperiode er den tiden en ulest melding blir liggende på nettverksserveren før den blir fjernet. 6 ANDRE FUNKSJONER 6.1 Tids- og datoinnstillinger Still klokken Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still klokken og trykk OK Still klokken ved å bruke nummertastene eller piltastene og trykk OK Endre tidsformatet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Tidsformat, velg ønsket tidsformat og trykk OK Juster datoen Velg Tid og dato og trykk OK Velg Juster dato og trykk OK Still datoen ved å bruke nummertastene eller piltastene og trykk OK Endre datoformatet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Datoformat, velg datoformat ved bruk av piltastene og trykk OK Slå av/på datovisning i displayet Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Vis dato, velg Slå på eller Slå av og trykk OK 13

14 6.2 Adressebok Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 GSM-bordtelefonen lagrer alle kontaktene på SIM-kortet. Telefonboken kan lagre opptil 240 navn og telefonnummer, avhengig av typen SIM-kort (SIM-kort kan ha forskjellig minnekapasitet). Notis: For å ringe et nummer fra telefonboken, ta av røret og trykk på Telefonbok. Legge til ny kontakt Velg Kontakter og trykk OK Velg Ny kontakt og trykk OK Tast inn navnet ved bruk av nummertastene og trykk OK Tast inn nummeret ved bruk av nummertastene og trykk OK Notis: For å taste inn + hold inne 0. Redigere kontakt i telefonboken Trykk på NAMES-tasten Velg kontakt ved bruk av piltastene Trykk på Valg, velg deretter Rediger kontakt og trykk OK Rediger navnet og trykk OK, rediger deretter nummeret og trykk OK Slette kontakt Trykk på NAMES-tasten Velg kontakt ved bruk av piltastene Trykk på Valg, velg deretter Slett og trykk OK 6.3 Hurtigtaster Hurtigtastfunksjonen gjør at du kan ringe et lagret nummer ved bruk av nummertastene (1-9). Vennligst gjør som følger for å programmere nummertastene: Velg Kontakter og trykk OK Velg Hurtigtast og trykk OK Velg ønsket nummer og trykk på Valg Velg Rediger nummer og trykk OK Legg inn nummeret og trykk OK 6.4 Lydinnstillinger Øk/demp ringevolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Ringevolum og trykk OK Endre ringevolumet ved bruk av piltastene og trykk OK 14

15 Endre ringetone Velg Lyd og trykk OK Velg Ringetone og trykk OK Velg ønsket ringetone ved bruk av piltastene og trykk OK Øk/demp meldingsvolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingsvolum og trykk OK Endre meldingsvolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Velg meldingstone Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingstone og trykk OK Velg ønsket meldingstone ved bruk av piltastene og trykk OK Øk/demp talevolumet Velg Lyd og trykk OK Velg Talevolum og trykk OK Endre talevolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Slå tastetone av/på Velg Lyd og trykk OK Velg Tastetone og trykk OK Bruk piltastene til å velge Slå på eller Slå av og trykk OK 6.5 Alarm Alarmfunksjonen kan brukes som vekkerklokke. Alarmtid og tone kan stilles til å ringe daglig eller bare en gang. Stille alarmtid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmtid og trykk OK, velg Slå på og trykk OK Still alarmtiden ved bruk av nummertastene eller piltastene og trykk OK Velg om alarmen skal repeteres eller ikke (Slå av eller Slå på) og trykk OK Hvis den skal repeteres velg hvilke dager den skal repeteres ved bruk av piltastene og trykk på Endre. Når du er ferdig, trykk OK. 15

16 Stille alarmvolum Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmvolum og trykk OK Endre alarmvolumet ved bruk av piltastene og trykk OK Velg alarmtone Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmvalg og trykk OK Velg Alarmtone og trykk OK Velg ønsket alarmmelodi ved bruk av piltastene og trykk OK 6.6 Språk Følg disse instruksene for å velge språk: Velg Språk og trykk OK Velg ønsket språk ved bruk av piltastene og trykk OK 6.7 Ringeforsinkelse Ringeforsinkelse er tiden det tar fra du slår nummeret til telefonen ringer. Følg disse instruksene for å stille inn tiden: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Ringeforsinkelse og trykk OK Velg forsinkelsestiden ved bruk av piltastene og trykk OK 6.8 Babyanrop Babyanrop funksjon gir deg mulighet til å foreta automatisk anrop etter at håndsettet er løftet. Tiden og nummeret programmeres. For å aktivere denne funksjonen: Trykk MENU tast Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Babyanrop og trykk OK Velg Forsinkelse for babyanrop og trykk OK Velg forsinkelsestid og trykk OK Velg Nummer for babyanrop and press OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Merknad: For å deaktivere Babyanrop funksjon, velg Deaktiver i Forsinkelse for babyanrop meny. 16

17 6.9 Operatørvalg Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Bordtelefonen gjør det mulig å velge operatør automatisk eller manuelt. Hvis telefonen er stilt inn på automatisk vil den automatisk velge et av nettverkene som er tilgjengelige i området ditt. Hvis telefonen er stilt inn på manuelt vil den bare koble seg til det manuelt forhåndsinnstilte nettverket. Manuelt operatørvalg Velg Nettverk og trykk OK Velg Manuelt og trykk OK. Telefonen vil søke etter tilgjengelige nettverk. Velg ønsket nettverk fra listen og trykk OK Notis: med manuelt operatørvalg kan du i utfordrende mobilomgivelser velge en operator som samarbeider (har roaming-avtale) med din operatør Sikkerhetsinnstillinger Endre PIN-kode Velg Sikkerhet og trykk OK Velg Endre PIN og trykk OK Tast inn nåværende PIN-kode og trykk OK Tast inn ny PIN-kode og trykk OK Notis: for å endre PIN-koden må bruk av PIN-kode være aktivert. Bruk av PIN-kode Velg Sikkerhet og trykk OK Velg PIN av/på og trykk OK Tast inn PIN-kode og trykk OK Bruk piltastene til å slå PIN Av eller PIN På bruk av PIN-kode og trykk OK Vis IMEI-nummer Velg Diverse og trykk OK Velg Vis IMEI og trykk OK Vis softwareversjon Velg Diverse og trykk OK Velg Vis softwareversjon og trykk OK 17

18 6.11 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK Bekreft gjenoppretting av fabrikkinnstillinger ved å trykke OK 7 TILLEGGSTJENESTER (NETTVERKSAVHENGIGE) 7.1 Samtaleblokkering Samtaleblokkeringsfunksjonen gjør at du kan blokkere innkommende eller utgående samtaler. Følgende samtaleblokkeringsalternativer finnes: Alle utgående tillater ingen utgående samtaler. Utgående internasjonalt tillater ikke utgående internasjonale samtaler. Int. unnt. til hjemlandet tillater ikke utgående internasjonale samtaler unntatt til hjemlandet. Alle inngående tillater ingen innkommende samtaler. Inngående ved roaming tillater ingen innkommende samtaler under roaming Deaktiver alle tillater verken utgående eller innkommende samtaler. Slå Av/På samtaleblokkeringsfunksjon Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Samtaleblokkering og trykk OK Velg ønsket blokkeringstype Bruk piltastene til å velge Aktivere/Deaktivere og trykk OK 7.2 Samtale venter Samtale venter-funksjonen gir beskjed om innkommende samtaler når DPH401 allerede er opptatt i en samtale. For å svare på Samtale venter, trykk på Svar for å svare eller Avvis for å avvise samtalen. Trykk på Valg og deretter Hold for å bytte mellom innkommende samtaler. Kontakt mobiloperatøren din for å aktivere Samtale venterfunksjonen. Slå Av/På samtale venter-funksjonen Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Samtale venter og trykk OK Bruk piltastene til å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 7.3 Samtaleoverføring Samtaleoverføringsfunksjonen gjør det mulig å overføre en pågående samtale fra én telefon til en annen. Kontakt operatøren din for å aktivere denne funksjonen. Samtaleoverføring Under en samtale, trykk på Hold, Trykk på Valg, velg deretter Nytt anrop og trykk OK Tast inn telefonnummeret og trykk på DIAL-tasten eller bruk Telefonboken til å velge en kontakt og trykk på Ring. Trykk på Valg, velg Overfør og trykk OK 18

19 Notis: for å bruke en hurtigtast hold tasten inne i to sekunder. Notis: for å bytte mellom innkommende numre trykk på Valg og deretter Hold. 7.4 Konferansesamtale For å starte en konferansesamtale, ring til eller ta i mot en samtale fra en annen deltaker. Sett konferansesamtalen på vent (trykk på Valg og deretter Hold) og legg til nye deltakere. Legg til ny deltaker Trykk på Hold under en samtale, Trykk på Valg, trykk deretter Nytt anrop og trykk OK Tast inn telefonnummeret og trykk på DIAL-tasten eller bruk Telefonbok til å velge kontakt og trykk på Ring. Trykk på Valg, velg Koble anrop and press OK Frigi en deltaker Trykk på Valg under en samtale Velg Konferanseliste og trykk OK Velg deltakeren du vil frigi fra listen over deltakere og trykk på Frigi 7.5 Skjul nummer Bruk av denne funksjonen tillater deg å avgjøre hvorvidt ditt telefonnummer skal være synlig eller ikke for personer du ringer til. Slå Av/På skjul nummerfunksjonen Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Skjul nummer og trykk OK Bruk piltastene til å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 19

20 8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER GSM Grensesnitt Band GSM 850/900/1800/1900MHz 3G datagrensesnitt UMTS en, to eller tre band (2100/1900/900/850) HSUPA Nedlasting 7,2 Mbps Opplasting: 5,76 Mbps Minne Addressebok: opptil 240 kontakter (anhengig av SIM) SMS-minne: opptil 30 meldinger (avhengig av SIM) Samtaleminne: 10 siste oppringte, 10 sist mottatte og de siste 10 tapte Strømforsyning Adapter: V AC / 5.2V 1A Innebygget lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1200 mah Høyeste strømforbruk under samtale 3W Ladetid for batteri: 20 timer Taletid: 60 minutter Temperatur og fuktighet Bruk: 0 0 til 55 0 C Lagring: to 80 0 C Fuktighet: 10% til 90% Fuktighet ved lagring: 5% til 95% Dimensjoner og vekt Omtrent 220 x 170 x 65 mm og 920g Annet Ekstern rundstråleantenne (SMA) Anenneforsterkning 2dBi Port for opddateringer: RJ45 (UART) 3,5 mm jack for tilkobling av håndfrienhet PC-tilkobling: Mini B USB Zero CD (enkel installation) 20

21 9 FEILSØKING Melding Beskrivelse Løsning Intet nettverk 1. Antenne ikke tilkoplet 1. Koble til antennen og vent til nettverk 2. Intet nettverkssignal, eller for er funnet lavt signal 2. Kontakt mobiloperatøren din Feil Generell feilmelding Kontakt mobiloperatøren din hvis meldingen ikke forsvinner Nettverkstimeout Ordren ble ikke utført Kontakt mobiloperatøren din hvis meldingen ikke forsvinner Sendingsfeil Feil oppsto ved sending av SMS 1. Sjekk Servicesenternummeret under Meldingsinnstillinger. 2. Kontakt mobiloperatøren din Feil format Formatet til en mottatt SMS støttes ikke SIM-kort mangler SIM-kort er ikke satt i Slå av enheten, sett i SIM-kortet og slå på enheten SIM failure SIM-kortet er ødelagt eller Slå av enheten, sett i gyldig SIM-kort og mangler slå på enheten SIM opptatt SIM-kortet er opptatt 1. Vent til SIM-kortet er tilgjengelig 2. Sett i gyldig SIM-kort 3. Kontakt mobiloperatøren din SIM feil Feil SIM-kort er satt i Slå av enheten, sett i gyldig SIM-kort og slå på enheten Tast inn PIN PIN-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PIN-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PIN2 PIN2-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PIN2-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PUK PUK-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PUK-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tast inn PUK2 PUK2-kode er påkrevet 1. Tast inn korrekt PUK2-kode 2. Kontakt mobiloperatøren din Tjeneste ikke Den ønskede tjenesten er ikke Kontakt mobiloperatøren din for tilgjengelig tilgjengelig informasjon om tilgjengelige tjenester Tjenesten inngår ikke i Den ønskede tjenesten inngår Kontakt mobiloperatøren din for abonnementet ikke i abonnementet informasjon om tilgjengelige tjenester Tjenestekodefeil En feil oppsto under utførelsen av Kontakt mobiloperatøren din for tjenesteordren informasjon om tilgjengelige tjenester Telefonbokfeil En feil oppsto under Bytt ut SIM-kortet hvis problemet initialiseringen av Telefonboken vedvarer Innboksfeil En feil oppsto under Bytt ut SIM-kortet hvis problemet initialiseringen av SMS-innboksen vedvarer Innboks full SMS-innboksen er full Slett noen/alle meldinger for å kunne motta SMS 21

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg Brukerveiledning Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon,

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD

3G-bordtelefon Kaerdesk 135. Brukermanual INNHOLD 3G-bordtelefon Kaerdesk 135 Brukermanual INNHOLD Takk for at du kjøpte ett av våre produkter. Les manualen nøye for å få mest mulig ut av din telefon, les manualen nøye. NB: Vennligst slå av apparatet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bruksanvisning! Space Tracker

Bruksanvisning! Space Tracker Bruksanvisning! Space Tracker I. Quick Start: 1. Klokken støtter Telenor, Telia og Chess sitt nettverk,. Klokken må ha et telefonnummer så det går ikke å sette et rent datakort i den. Simkort størrelsen

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO SECURE 350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO SECURE 350 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer