UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKENS HOLBERgRAF. 8. februar 2008"

Transkript

1 UKENS HOLBERgRAF? 8. februar 2008

2 Ny verdensorden? Jamen, verden endres hele tiden 2 Kilde: DN.no

3 Ny verdensorden? Globalisering og vekst i fremvoksende økonomier drevet av liberalisering og markedsorientering i kjølvannet av den kalde krigen og Berlin-murens fall Stigende råvarepriser Økt spareoverskudd i de fremvoksende økonomiene, lavere lønnskostnader og fallende inflasjon i den vestlige verden Enorme oljeinntekter for oljeproduserende land Ekspansiv pengepolitikk, fallende lange renter, økende risikovilje og euforiske boligmarkeder Statlige investeringsfond blir betydelig aktører i verdens aksjemarkeder Økende mislighold på boliglån i USA, subprime-krise og tap for bankene 3 Det statlige investeringsfondet i ABU-Dhabi kjøper 5% av Citigroup i USA

4 Sourc e: Reut er s EcoWin Nye aktører i aksjemarkedet Dette hadde kanskje ikke forventet å høre fra en SV-politiker for noen år siden: Det norske oljefondet er en stabiliserende faktor i den situasjonen vi er inne i nå med uro i markedene Statens pensjonsfond (utland) milliarder kroner Hva er sovereignwealth funds? -Nasjonale, statskontrollerte investeringsfond -De største fondene finner vi i oljeproduserende land -Det er store forskjeller mellom fondene i forhold til investeringsmål og investeringsmandater. Kilde: The Economist, Aftenposten 4

5 Tidlig på 90-tallet hadde vi ikke sovereign wealth funds men amerikanerne har fryktet å bli husmenn i eget land før. Kulturnytt: Rising Sun (1993) Det skjer et mord i hovedkontoret til en japansk bedrift i USA. Dette skaper en delikat situasjon i etterforskningen, ettersom det japanske selskapet er veldig viktig i en avtale med et amerikansk teknologiselskap. Sean Connery, som Japan-ekspert, hentes inn for å håndtere de rike og mektig japanerne så skånsomt som mulig. Always bow when bowed to! 5

6 Sour ce: Reut er s EcoWin Stort handelsbalanseunderskudd i USA mot midten av 1980-tallet Handelsbalansen i USA og Japan vs USD/JPY 300 Handelsbalanse i USD Handelsbalanse Japan USD/JPY (høyre skala) USD/JPY Handelsbalanse USA

7 Sour c e: Re ut er s EcoWin Boble i aksjemarkedet i Japan frem mot 1989 og litt blodig etterpå Det var ikke bare i aksjemarkedet det var en boble i Japan: I 1989 påstås det at grunnen under keiserpalasset i Tokyo var verdt like mye som staten California i USA. S&P 500 vs Nikkei på 80-tallet avkasting i USD Nikkei S&P

8 10 år på å snu verden på hodet Fra Japans boble i 1989 til tech-boble i 1999 Bobleøkonomien i Japan drevet av høy vekst, høye investeringer og høy fortjeneste i selskapene Med en dollar på 5-tallet og statsfinanser under kontroll er USA i fin form Valutaen styrker seg, Konkurranseevnen svekkes Boblen sprekker Til tross for svakere Japan er verdesøkonomien i bra fom Japan må stimulere Økonomien, men befolkningen lar seg knapt friste.. Asia-krisen i 1997 gir sterke pengepolitiske stimuli Uro internasjonalt gir mer innenlands fokus Lite næringsintern handel gjør dessuten at konsumentene får lite ut av en svakere valuta Likviditetens nye hjem er US Large cap tech! Bakrusen blir langvarig. Bedre å ta pengene med til USA der veksten er bedre 8 Nasdaq-indeksen kryper over 5000, S&P handles på en PE på 30+. Ingen snakker om Asia, eller emerging markets

9 Sour c e: Reut e r s EcoWin Sør Korea opplevde ekstreme svingninger på 90-tallet BNP (regnet i dollar) falt 50% 5000 Sør Korea 600 millioner koreanske won USD/KRW Driftsbalansen med utlandet USD/KRW

10 Sour c e: Reut er s EcoWin Aksjemarkedet i Sør Korea og USA på 90-tallet 800 Børsen i USA og Sør-Korea omregnet til USD S&P Asia-krisen skapte riktignok også litt bølger på en amerikanske børsen høsten Men massive likviditetsinnsprøytninger og aggressive rentekutt denne høsten var med på å blåse opp tech-boblen som kuliminerte i 2000/2001. Sør Korea fikk kun i begrenset grad være med på festen. Kospi

11 10 år på å snu verden på hodet Fra Asia-krisen i 1997 til subprime i 2007 Mange land i Asia lånte penger i Vesten (USA) for å finansiere investeringsboom. Det endte i tårer i 1997/98 Kortvarig global likviditetsskvis Dramatisk fall i valutakursen i mange asiatiske land Long Term Capital Management gikk over ende og verdensøkonomien knaket Massiv overflytning av velstand fra konsumenter til produsenter i Asia Flere rentekutt fra Fed, massiv likvidetstilflyt inn i økonomien Bedret konkurranseevne og anemisk konsum gav sterk bedring av handelsbalansen Tech-boble og bust, dollar appr./depr, og konsumentfest Opphopning av midler gav penger å låne ut (investere) 11 USA lånte mye penger hos fattigere land i Asia for å finansiere en konsumboom. Det endte i tårer i 2007/08

12 Asia skaffer oss lave renter og vi skaffer oss problemer Kilde: 12

13 Alt henger sammen med alt og likviditetstilførselen vil trenge et hjem X X Massive Liquidity Injections? 13 Kilde:

14 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hjemløs likviditet: Enda mer flight to quality? men det begynner å bli trangt der 10 års nominell og realrente i USA 15,0 15,0 12,5 12,5 10,0 10,0 % 7,5 10 års statsobligasjonsrente 7,5 % 5,0 5,0 2,5 2,5 0,0 10 års realrente ,0 14

15 Sour c e: Reut e r s EcoWin Det vi ser nå ligner litt på Japan vs USA på 80-tallet Handelsbalanse (milliarder USD) Handelsbalansen i USA og Kina (i USD) Handelsbalanse Kina (venstre skala) Handelsbalanse USA (venstre skala) Kinesiske yuan pr. USD ,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 USD/CNY 15

16 Sour c e: Reu t er s EcoWin Aksjemarkedsboble i Kina? 400 Aksjemarkedet i Kina og USA avkastning i USD Shanghai S&P

17 10 år til på å snu verden på hodet - igjen Fra subprime i 2007 til vekstmarkedskollaps i 201X? USA lånte mange penger hos fattigere land i Asia for å finansiere en konsumboom. Det endte i tårer i 2007/08 Massive rentekutt fra Fed. Kinesere reddet bankene Sterkere asiatiske valutaer, Svakere verdensøkonomi Dramatisk fall i dollaren fra 9,5 til godt nedpå 4-tallet? Fokus i Asia flyttes fra eksportledet til innenlandsk konsumog investeringsdrevet vekst Massiv overflytning av velstand fra konsumenter til bedrifter i USA Overoppheting og bobletendenser i eiendom og aksjer? Sterk bedret handelsbalanse? Forverret handelsbalanse i verste fall japansk syke? På an igjen? 17

18 Sour c e: Reut er s EcoWin Ingen kinaputt 1600 Brutto nasjonalprodukt (BNP) utvikling i faste priser (realvekst) Japan 800 USA 400 Kina Norge

19 Yeah, right USAs tid som økonomisk stormakt er forbi. Lånefinansiert vekst i for mange år har gjort at den amerikanske økonomien knaker i sammenføyningene. Kina er den nye vinen! Kartet viser stater i USA med navneskifte til land som har like stort BNP. 19 Denne analysen er skrevet på en Dell Computer med Intel prosessor, Logitech mus og Microsoft Software. Data er hentet fra Bloomberg og analysen er konvertert til et Adobe dokument.

20 Og hva mener vi så med alle disse grafene? Skal du selge alle aksjene dine og bygge bomberom i hagen? Massiv likviditetstilførsel fra både sovereign wealth funds og sentralbanker, i første rekke Fed, skaper i det korte bildet en boblerisiko: Utsatt er vekstmarkedsaksjer, fornybar energi, statsobligasjoner i USA og Europa, råvarer Endring av valutakurser og relative priser skaper noen veldig attraktive verdiinvesteringer: Statsobligasjoner og valuta i rike vekstmarkedsland (f.eks. Kina), multinasjonale selskaper i USA og Europa (foreløpig unntatt finansaksjer?) 20

21 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utviklet i Reuters EcoWin. Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne analysen er kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Holberg Fondene. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med kildehenvisning til Holberg Fondene. 21

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer Går solen ned i øst? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Norden. En verden i miniatyr

Norden. En verden i miniatyr Norden En verden i miniatyr Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg

Detaljer

Finanskrisen i 2008 og veien videre

Finanskrisen i 2008 og veien videre Finanskrisen i 2008 og veien videre Februar 2009 Bulkforum 10. februar Olav Chen 2 2/20/09 Mer enn 60 år med gjeldsoppbygging i USA kunne ikke fortsette 3 2/20/09 Kredittmarkedene ble spesielt hardt rammet

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer