september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN / DARKNESS BURNS BRIGHT Fotografi / Installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18.-28. september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN 2010 2013 / DARKNESS BURNS BRIGHT 2013 2014. Fotografi / Installasjon"

Transkript

1 september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN / DARKNESS BURNS BRIGHT Fotografi / Installasjon

2 CHRISTIAN HOUGE/ SHADOW WITHIN ( )He s run a long way Now to find nothing and be patient. Patience is suffocating in all those folds Of deep fur. The fairy tales Grow stale all around him And go back into pebbles. His eyes Keep telling him all this is real And that he s a wolf--of all things To be in the middle of London, of all Futile, hopeless things. Do Arctics Whisper on their wave-lengths--fantasy-draughts Of escape and freedom? His feet, The power-tools, lie in front of him-- He doesn t know how to use them. Sudden Dramatic lift and re-alignment Of his purposeful body-- the Keeper Has come to freshen the water. ( ) Fra Wolfwatching av Ted Hughes, 1989 I 1974 utførte den tyske kunstneren Joseph Beuys ( ) aksjonen I like America and America likes me. Beuys fløy til New York, innrullet i filt, og lot seg frakte på båre til et galleri i Soho. Her levde han sammen med en coyote en prærieulv de syv påfølgende dagene, før han igjen ble transportert tilbake til flyplassen og ut av landet. Samlivet var ikke ufarlig. De autentiske videoopptakene viser hvordan Beuys gjentatte ganger måtte beskytte seg mot prærieulvens angrep. Etter hvert oppstod det likevel en slags harmoni mellom de to. Tilsynelatende hadde Beuys oppnådd den spesielle mytiske tilstanden der mennesker og ville dyr kommuniserer med hverandre. Beuys beskrev aksjonen som et politisk verk, der han adresserte det moderne Amerika og amerikanernes behandling av indianerne. Prærieulven er viktig i det mytologiske universet til mange indianerstammer, der den ofte assosieres med mot, styrke og lojalitet. Den står sentralt i flere skapelsesberetninger; hos Quileute og Kwakiutl-indianerne er urmennesket en transformert ulv. I Shoshone-mytologi spiller ulven rollen som den skapende Gud, og i Anishinabe-legender er ulven heltens bror og beste venn. Historiene som skildrer ulven som menneskets opphav og følgesvenn, utgjør en sterk kontrast til en moderne, vestlig forståelse. Folkeeventyret om Rødhette og den store, stygge ulven står sentralt i vår bevissthet, og har bidratt til forestillingen om et motsetningsforhold mellom villdyr og menneske. Gjennom sin aksjon påpekte Beuys nettopp konflikten mellom disse to virkelighetsforståelsene; mellom natur på den ene siden, kultur på den andre.

3 Hans utveksling med prærieulven var primitiv i sin form, men samtidig var den fullstendig underlagt en moderne kunstsammenheng og utspilte seg dermed på den moderne verdens premisser. Joseph Beuys aksjon må vurderes i sammenheng med hans kunstnerskap for øvrig en gjennomgripende lesning av I like America and America likes me kan ikke utelukkende handle om innhold. Likevel er forståelsen av Beuys politiske budskap et nyttig bakteppe i møte med Christian Houges fotoserie Shadow Within en rekke bilder av ulv i sitt naturlige habitat. I likhet med Beuys har Houge valgt å møte ulven. Han har lagt seg på rygg for den, latt den smake han, levd med den. Alt dette for å forsøke å forstå noe av dens karakter og for å få lov til å fange den med det moderne menneskets øye; kameraet. Igjen ser vi kontrasten mellom en eldre, mytologisk verden og en moderne, teknologisk og vitenskapelige fundert virkelighet. Denne gangen utspiller det seg imidlertid i større grad på ulvens premisser; Houge har forflyttet seg fra gallerirommet til villmarken, ikke omvendt. Mens Beuys kritikk var rettet mot amerikanernes behandling av sine urfolk, er det naturlig å trekke en parallell mellom Houges arbeider og den pågående rovdyrdebatten som er en del av det norske mediebildet. Forholdet mellom ulv og menneske har en konfliktfylt fortid, i hvert fall etter at jordbruket gjorde sitt inntog. Før den tid må relasjonen mellom dem ha vært annerledes, mer i overensstemmelse med urfolkenes symbiotiske forhold til sine omgivelser. Etter at menneskene begynte å dyrke mark og holde husdyr, ble ulven en konkurrent til matfatet. Mange steder førte det til at ulvepopulasjonene ble sterkt redusert eller utryddet. Moderne forskning bekrefter imidlertid at ulven er en viktig del av økosystemet. I motsetning til eventyrenes rovdyr er den heller ingenting som tyder på at ulven er farlig for menneskene. Allikevel oppstår det stadig nye konflikter mellom ulv og folk. Som regel ender det med dødelig utgang for ulven. Houges serie Arctic Technology fra noen år tilbake, viser teknologiens inntog i de arktiske ørkenlandskapene på Spitsbergen. Her er dikotomien natur teknologi/kultur helt eksplisitt. Shadow Within er et mer konseptuelt prosjekt: Som hos Beuys handler det i stor grad om Houges kroppslige erfaringer i ulvenes umiddelbare nærhet. Fotografiene de munner ut i er imidlertid også en del av verket, og det er her Houge og Beuys skiller lag; Houges prosjekt må også ses i sammenheng med den naturromantiske tradisjon etter kunstnere som Caspar David Friedrich ( ). Vi forbinder C.D. Friedrich med sublime skildringer av det lille mennesket som står overfor guds voldsomme natur, gjerne symbolsk eller allegorisk uttrykt. I Houges fotografier er ikke mennesket fysisk til stede i billedrommet men situasjonen bildene er skapt i, det performative aspektet ved prosjektet (omtalt tidligere i teksten) gjør likevel at sammenlikningen med C.D. Friedrichs ensomme skikkelser i møte med mektige naturkrefter blir relevant. Bildene uttrykker en meditativ lengsel etter en samklang med naturen og en beundring for dens ufattelige og sublime storhet. Men naturen og det som foregår der, kan også oppfattes som et bilde på menneskesinnet: Det ytre landskapet gjenspeiler et indre, psykologisk landskap. I Houges bilder fanges uttrykk, bevegelser og gester som er gjenkjennelige ulvens nonverbale språk reflekterer impulser menneskene har i seg, men som aktivt undertrykkes i vårt siviliserte samfunn. Den ukultiverte, primitive råskapen man ser hos Houges ulver er den samme man kunne se hos Beuys coyote og i begge tilfeller representerer dyrenes oppførsel noe de respektive kunstnerne synes å lengte tilbake til. I den engelske poeten Ted Hughes ( ) dikt Wolfwatching beskrives de dyriske instinktene, og de båndene mennesker har påført både dyrene og seg selv. Ulven som lever et liv i fangenskap midt i det urbane London blir et bilde på kunstnerindividet og de lenkene han bruker all sin energi på å unnslippe. Nora Ceciliedatter Nerdrum Oslo, november 2012 Kilder: Joseph Beuys, 2001, Oslo: Gyldendal Wolfwatching, 1989, London: Faber and Faber Wolves and the Wolf Myth in American Literature, 2009, Reno: University of Nevada Press Hawk to Wolfwatching, I Scigaj, L (Ed.), Critical Essays on Ted Hughes, 1992, New York: G.K.Hall & Co

4 `SHADOW WITHIN` Shadow Within er en serie fotografier av ulv fra flere land. Det går en rød tråd gjennom alle mine prosjekter som handler om å utforske relasjonen mellom natur og kultur fra forskjellige vinkler. Denne gangen fysisk tett på, som om jeg skulle portrettert et menneske. I ulvens rå og rene natur har jeg fått speilet noen av samfunnets skyggesider reflektert i ulvens kroppsspråk og væren; frykt, begjær, aggresjon, sosialt hierarki og ensomhet. Serien handler like mye om meg, som ulven. Jeg har i over tre år jobbet med ulv i USA, Norge. Gjennom eksperter i reservater har jeg, (periodevis) fått ulvens tillit, som overlever på frykt for det ukjente. Gjennom språk- og sikkerhetskurs har jeg fått tilgang til nye verktøy for å møte ulvene på deres premisser. Fysiske ritualer med ulvene har gitt meg mulighet til å bevege meg i ulvens territorium og dermed funnet en visuelt språk å formidle med. Å jobbe med ulvene har for meg handlet om å utfordre egne grenser. Jeg som i utgangspunktet var betrakter ble også betraktet, testet fysisk og psykisk. Jeg måtte overgi kontrollen for å komme nært innpå individene, ikke bare flokken. Personlighetene til disse dyrene er like forskjellige som hos mennesker. Jeg opplevde deres tydelige flokkstruktur og vesen, og fikk lettere tilgang til mine egne naturlige instinkter. Dette var avgjørende for å kunne speile noen av de tabubelagte sosiale skyggesidene som jeg utforsker gjennom ulven. I Skandinavia betyr ordet ulv betyr å rive i stykker, mens varg er en betegnelse for en fredløs person. På 1600-tallet lærte kristendommen oss opp til å tro at ulven var en manifestasjon av djevelen, mens folketroen og eventyr har båret fram bildet av den store stygge ulven. Dette stigmatiserte dyret har ikke drept et menneske i naturen (i Norge ) siden Inntil mennesket fikk husdyr og gjerder, delte ulv og menneske skog. Hva er vi før kulturen setter preg på oss som individer? Det var dette Freuds ID handlet om. Han mente blant annet at frykt og begjær er noe av det som driver mennesket fram i overlevelse, før ego preger oss. Dette aspektetet ved menneskets personlighet er fullstendig ubevisst, og har med våre instinktive og primale adferdsmønstre å gjøre. I Munch sin serie Alfa Omega på tidlig 1900 tallet, utforsket han menneskets forhold til dyreverdenen og angsten i en ny skapelsesberetning. Theodor Kittelsen og Louis Moe skapte på 1800 tallet, sine mørke og mystiske skildringer hvor det karakterene ofte var en blanding av mennesker og dyr. Disse skildringene har også vært med å inspirere meg til å utforske nettopp ulvens og dens karakter, som ofte kan likne mer på mennesket enn vi først aner. Ulven påminner meg om det som ofte fortrenges av samfunnets regler, levesett og normer. Lengselen etter å høre til en flokk finnes hos mennesker i alle lag av samfunnet. Ulven kan ikke sosialiseres eller temmes og har dermed har den blitt et symbol på frihet og ren natur. Ulven er en påminnelse om at naturen ikke kan utnyttes i det uendelige. Den representerer den delen av naturen som vi ikke kan kontrollere og utnytte til vår egen vinning. Ulven har på tross av sitt fryktinngytende rykte hatt en sterk innvirkning på kulturers identitet rundt om i hele verden. Den har representert både den feminine sjelen (omsorgsfull og beskyttende) og den maskuline ånden, samtidig som den har hatt en erotisk undertone. Ulven minner om en tilstand av væren hos oss mennesker og det at vi i utgangspunktet er født som ren natur. Relasjonen mellom natur og kultur har spilt en viktig rolle i kunsten gjennom flere århundrer. Kanskje handler dette om å forstå vår egen plass i et større bilde? Og kanskje kan dette myteomspunnede dyret, som har måttet tilpasse seg vår kulturs utvikling, lære oss noe om oss selv? Er naturen i utgangspunktet med oss eller mot oss? Og er vi med eller imot naturen?

5 `Untitled 6` Norway x 60 cm (oppl ) / 57 x 120 cm (oppl )

6 `Untitled 22` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

7 `Untitled 15` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 16` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 25` USA x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

8 `Untitled 3` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 2` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

9 `Untitled 28` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 9` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

10 `Untitled 18` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

11 `Untitled 29` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2) `Untitled 4` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2) `Untitled 34` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2)

12 `Untitled 19` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 5` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 14` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

13 `Untitled 20` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 10` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 31` USA x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

14 `Untitled 23` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

15 `Untitled 1` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120cm (oppl ) `Untitled 17` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 13` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120cm (oppl )

16 `Untitled 33` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

17 `Untitled 21` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

18 `DARKNESS BURNS BRIGHT `2013/2014 Selv med all vår teknologi og utvikling er vi også en del av noe mye større enn oss selv. Noe naturlig som overgår kultur. Et utgangspunkt som var bærekraftig i millioner av år før menneske utviklet seg til en art på jorden. En tilhørighet til noe primalt. Etter å ha avsluttet `Shadow Within`prosjektet i 2013, ønsket jeg å utforske min affinitet til ulven og uttrykke meg mer organisk. Å selv stå som et slags naturlig bindeledd mellom teknologi og det naturlige, mellom kulturen og naturen med ulven som drivkraft og impuls. I fortellingene om Mowgli i Jungelboken og brødrene Remus og Romulus har dette rovdyret fostret opp sterke figurer med omsorg og kjærlighet, som også ulven representerer. Rødhette ble utgangspunktet ble skapt på 1600 tallet av franskmannen Charles Perrault, men måtte bli skrevet om før den til slutt nådde populærkulturen gjennom brødrene Grimm på 1900 tallet. Originalhistorien var for erotisk og blodig, full av symbolikk og metaforer. Jeg fant etterhvert organiske materialer og teknikker som hadde symbolsk sammenheng med tema. Skinnstykker av ku blir sydd sammen for så å gjennomgå en trykkeprosess. Siden blir de kuttet, brent og slipt delvis fra hverandre igjen for så å bli sydd sammen på ny. Symbolske organiske materialer som bivoks, blod, aske og gull jobbes inn i verkene. Ulven har en sentral rolle i kulturer rundt om i hele verden, enten som et hellig og respektert dyr; den ultimate leder full av innsikt, eller det fryktede beistet, gjerne en materialisering av djevelen selv. Vargr hadde en sentral rolle i Norønn mytologi som Fenrisulven og en viktig del av fortellinger og identitet på den tiden. Ulven dyr som overlever på frykt og reseptivitet, og som har tilpasset seg menneskets forandring og evolusjon gjennom tusenvis av år på en måte som få andre dyr har klart. Dyr har siden de eldste hulemaleriene i Lascaux, i Frankrike ble laget for år siden, spilt en viktig rolle i kunsten og kulturen. Ofte formidlet med respekt. I kunstnerens Yves Klein sine malerier fra 1955 var hensikten å bryte ned den todimensjonale flaten av materialet med flammekastere. En de-materialisasjon. Ved å lage nye åpninger, åpenbarte det `imaterielle seg. Klein skapte noen av sine viktigste arbeider i denne perioden. I Alberto Burri (1954) sine arbeider fra samme tid ble den samme teknikken utforsket ved å vise de åpne sårene som lå igjen etter det fascistiske regimet i Italia. Arbeidene til Joseph Beuys( ) står også sterkt hos meg. Han jobbet med å utfordre publikum så vi kunne forbinde oss med dyreriket og lære fra dem. Han jobbet fram en slags humanistisk kunst, ofte inspirert av sibirsk sjamanisme hvor urformene skaper en ny virkelighet.

19 `Wailing Lament` x 227 cm, UV blekk på kuskinn

20 `Fenrir` x 221 cm, UV blekk på kuskinn `Sutr Vargr` x 221 cm, UV blekk på kuskinn

21 `Unearthing` x 207 cm, UV blekk på kuskinn `Dwell` x 223 cm, UV blekk på kuskinn

22 `Through the Looking Glass` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

23 `The Sign of the Solitary One` x 225cm, UV blekk på kuskinn `Snarl` x 207 cm, UV blekk på kuskinn `Exiled` x 223 cm, UV blekk på kuskinn

24 `Outlawed` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

25 `Innocence and Infinity` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

26 `Lust of Sutr` x 227 cm, UV blekk på kuskinn `Vigilance` x 224 cm, UV blekk på kuskinn

27 Innkjøp/utsmykninger utvalg: Haugar Kunstmuseum / Miljøverndepartementet Herbert E. Johnson Museum / Forsvarsdepartementet Gardemoen Flyplass / Carnegie As. Eiendomsspar As. / Eckeberg Rest./ Marine Harvest As. Private samlinger CV Utvalg 2014 Shadow Within Darkness Burns Bright 2013/2014 Fineart Gallery, Oslo Beyond Earth Art (contemporary artists and the environment) Shadow Within, Johnson Museum of Art, New York. Kollektiv Shadow Within LIFF (Lofoten International Fotofestival).Kollektiv Arctic Technology, The El Paso Mueum of Art. Kollektiv 2013 Shadow Within, Hosfelt Gallery, San.Fran. USA. Vanishing Ice Tour USA/Canada, Whatcom Museum Boken `Vanishing Ice`, Alpine and Polar Landscapes in Art, av Barbara Matilsky. Altered Landscapes: Photographs of a changing environment` by Ann M. Wolfe. Rizzoli Publications Tedx Talk, Arctic Technology, Trondheim Hosfelt Gallery, San Fran. Kollektiv 2011 Okurimono, Kunstparken, Risør. Kollektiv 2010 Border District, Moksha film og installasjon, Haugar Kunstmuseum, Kollektiv. Elementene, Akershus Kunstsenter, Kollektiv. In full color, Hosfelt Gallery, New York, Kollektiv Arctic technology/barentsburg Hosfelt Gallery, San. Fran, Separat AntArctica, Haugar Kunstmuseum, Kollektiv. The coldest winter, Hosfelt Gallery, San. Fran, Kollektiv Arctic technology Hosfelt Gallery New York, USA, Separat Oslo Sentral Station/Rom for Kunst Oslo, Offentlig 2007 ArtBasel/Scout Gallery,London Miami, Kollektiv PhotoLondon Fair, Zebra Gallery London, Kollektiv Year Zero Tr.Torg, Trondheim, Separat Galleri Semmingsen, Oslo, Separat 2006 Year Zero, Installasjon om tortur. Festplassen, Bergen,Separat Sotheby s London, Auksjon, kollektiv Year Zero-on torture, Råddhusplassen, Oslo, Separat. Arctic Technology, Scout Gallery, London, Separat BMW Awards, Paris Photo, Kollektiv Paris Photo, Scout Gallery, London Louvre, Paris,Kollektiv PhotoLondon, Scout Gallery London, Kollektiv 1997 Deformatia, Volapuk, Oslo, Separat Film: `Darkness Burns Bright` 2013/2014 Produsert av: Christian Houge. Klippet av: Craig H. Jackson Fotografiene produseres også i formatet 120x150cm i et opplag på 3. Pris på forespørsel. Takk til: Christian Moen, Rune Stenseth, Craig H. Jackson

28

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Innholdsfortegnelse Forord 5 Teologi 7 Metodistisk miljøteologi en kortfattet presentasjon 9 Økoteologi 11 Et miljøvennlig verktøyskrin

Detaljer

Mappeeksamen i teatervitenskap

Mappeeksamen i teatervitenskap Mappeeksamen i teatervitenskap Kristine Hjulstad 2011 Oppgave 1: Masks-Transformation av Jeff McBride en analyse. Oppgave 2: Om begrepet performance. Teaterhendelser i teori og praksis het faget i teatervitenskap

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson

Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson Naturvitenskaplig forskning defineres ved bestemte kjennetegn, satt av vitenskapen selv. Vitner det om vitenskapens enestående karakter, eller er

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Johan Sebastian Welhaven.

Johan Sebastian Welhaven. Der fløi en Fugl over Granehei, som synger forglemte Sange; den lokked mig bort fra slagen Vei og ind paa skyggede Gange. Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern, hvor Elgene Tørsten slukke; men Fuglesangen

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Tatoveringspraksiser og meningsskaping.

Tatoveringspraksiser og meningsskaping. Tatoveringspraksiser og meningsskaping. Tatoveringsmotivenes rolle i identitetshåndtering. Mona Melvik Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 2010/2011 Masteroppgave i sosialantropologi

Detaljer

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet.

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Institutt for arkeologi og sosialantropologi «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Therese Grøttumsbråten Masteroppgave i sosialantropologi - Mai 2015 (Illustrasjon: Tara Moore/Getty

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Den fenomenale kroppen

Den fenomenale kroppen Fagartikkel Vitenskap og psykologi Finn Skårderud Professor dr. med. Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling Høgskolen i Lillehammer Kontakt finns@online.no Den fenomenale kroppen Anti-Descartes.

Detaljer

Nosotros somos muy rico en eso

Nosotros somos muy rico en eso Roar Belsås Masteroppgave Nosotros somos muy rico en eso En studie av medisinsk mangfold og mentale problemer på nordøstkysten av Nicaragua NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

«Lær all den hvite manns lærdom. Men følg ikke hans laster!»

«Lær all den hvite manns lærdom. Men følg ikke hans laster!» 98 Misjon og teologi ; årg.4 (1997) «Lær all den hvite manns lærdom. Men følg ikke hans laster!» NGUGI WA THIONG'Os roman The River Between 1 som uttrykk for konflikten mellom tradisjonell kultur og vestlig

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

As The Two Towers Fell

As The Two Towers Fell Lunds Universitet Avd. For litteraturvetenskap, SOL-centrum Handledare: Elisabeth Friis 2013-01-17 Johanne Svendsen Rognlien LIVK10 As The Two Towers Fell En analyse av Don DeLillos terrorverden i Mao

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Helheten omfatter: Tidenes morgen En finstofflig, «paranormal» verden Livets- og livsformenes utvikling Menneskets forståelse av seg selv

Detaljer

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011 M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 2 /2011 Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING fforleden

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland I arbeidets verden - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester av Øyvind Egeland Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 2006 høst UiO 1 2 Innhold Arbeidet en begynnelse Språk

Detaljer