september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN / DARKNESS BURNS BRIGHT Fotografi / Installasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18.-28. september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN 2010 2013 / DARKNESS BURNS BRIGHT 2013 2014. Fotografi / Installasjon"

Transkript

1 september CHRISTIAN HOUGE SHADOW WITHIN / DARKNESS BURNS BRIGHT Fotografi / Installasjon

2 CHRISTIAN HOUGE/ SHADOW WITHIN ( )He s run a long way Now to find nothing and be patient. Patience is suffocating in all those folds Of deep fur. The fairy tales Grow stale all around him And go back into pebbles. His eyes Keep telling him all this is real And that he s a wolf--of all things To be in the middle of London, of all Futile, hopeless things. Do Arctics Whisper on their wave-lengths--fantasy-draughts Of escape and freedom? His feet, The power-tools, lie in front of him-- He doesn t know how to use them. Sudden Dramatic lift and re-alignment Of his purposeful body-- the Keeper Has come to freshen the water. ( ) Fra Wolfwatching av Ted Hughes, 1989 I 1974 utførte den tyske kunstneren Joseph Beuys ( ) aksjonen I like America and America likes me. Beuys fløy til New York, innrullet i filt, og lot seg frakte på båre til et galleri i Soho. Her levde han sammen med en coyote en prærieulv de syv påfølgende dagene, før han igjen ble transportert tilbake til flyplassen og ut av landet. Samlivet var ikke ufarlig. De autentiske videoopptakene viser hvordan Beuys gjentatte ganger måtte beskytte seg mot prærieulvens angrep. Etter hvert oppstod det likevel en slags harmoni mellom de to. Tilsynelatende hadde Beuys oppnådd den spesielle mytiske tilstanden der mennesker og ville dyr kommuniserer med hverandre. Beuys beskrev aksjonen som et politisk verk, der han adresserte det moderne Amerika og amerikanernes behandling av indianerne. Prærieulven er viktig i det mytologiske universet til mange indianerstammer, der den ofte assosieres med mot, styrke og lojalitet. Den står sentralt i flere skapelsesberetninger; hos Quileute og Kwakiutl-indianerne er urmennesket en transformert ulv. I Shoshone-mytologi spiller ulven rollen som den skapende Gud, og i Anishinabe-legender er ulven heltens bror og beste venn. Historiene som skildrer ulven som menneskets opphav og følgesvenn, utgjør en sterk kontrast til en moderne, vestlig forståelse. Folkeeventyret om Rødhette og den store, stygge ulven står sentralt i vår bevissthet, og har bidratt til forestillingen om et motsetningsforhold mellom villdyr og menneske. Gjennom sin aksjon påpekte Beuys nettopp konflikten mellom disse to virkelighetsforståelsene; mellom natur på den ene siden, kultur på den andre.

3 Hans utveksling med prærieulven var primitiv i sin form, men samtidig var den fullstendig underlagt en moderne kunstsammenheng og utspilte seg dermed på den moderne verdens premisser. Joseph Beuys aksjon må vurderes i sammenheng med hans kunstnerskap for øvrig en gjennomgripende lesning av I like America and America likes me kan ikke utelukkende handle om innhold. Likevel er forståelsen av Beuys politiske budskap et nyttig bakteppe i møte med Christian Houges fotoserie Shadow Within en rekke bilder av ulv i sitt naturlige habitat. I likhet med Beuys har Houge valgt å møte ulven. Han har lagt seg på rygg for den, latt den smake han, levd med den. Alt dette for å forsøke å forstå noe av dens karakter og for å få lov til å fange den med det moderne menneskets øye; kameraet. Igjen ser vi kontrasten mellom en eldre, mytologisk verden og en moderne, teknologisk og vitenskapelige fundert virkelighet. Denne gangen utspiller det seg imidlertid i større grad på ulvens premisser; Houge har forflyttet seg fra gallerirommet til villmarken, ikke omvendt. Mens Beuys kritikk var rettet mot amerikanernes behandling av sine urfolk, er det naturlig å trekke en parallell mellom Houges arbeider og den pågående rovdyrdebatten som er en del av det norske mediebildet. Forholdet mellom ulv og menneske har en konfliktfylt fortid, i hvert fall etter at jordbruket gjorde sitt inntog. Før den tid må relasjonen mellom dem ha vært annerledes, mer i overensstemmelse med urfolkenes symbiotiske forhold til sine omgivelser. Etter at menneskene begynte å dyrke mark og holde husdyr, ble ulven en konkurrent til matfatet. Mange steder førte det til at ulvepopulasjonene ble sterkt redusert eller utryddet. Moderne forskning bekrefter imidlertid at ulven er en viktig del av økosystemet. I motsetning til eventyrenes rovdyr er den heller ingenting som tyder på at ulven er farlig for menneskene. Allikevel oppstår det stadig nye konflikter mellom ulv og folk. Som regel ender det med dødelig utgang for ulven. Houges serie Arctic Technology fra noen år tilbake, viser teknologiens inntog i de arktiske ørkenlandskapene på Spitsbergen. Her er dikotomien natur teknologi/kultur helt eksplisitt. Shadow Within er et mer konseptuelt prosjekt: Som hos Beuys handler det i stor grad om Houges kroppslige erfaringer i ulvenes umiddelbare nærhet. Fotografiene de munner ut i er imidlertid også en del av verket, og det er her Houge og Beuys skiller lag; Houges prosjekt må også ses i sammenheng med den naturromantiske tradisjon etter kunstnere som Caspar David Friedrich ( ). Vi forbinder C.D. Friedrich med sublime skildringer av det lille mennesket som står overfor guds voldsomme natur, gjerne symbolsk eller allegorisk uttrykt. I Houges fotografier er ikke mennesket fysisk til stede i billedrommet men situasjonen bildene er skapt i, det performative aspektet ved prosjektet (omtalt tidligere i teksten) gjør likevel at sammenlikningen med C.D. Friedrichs ensomme skikkelser i møte med mektige naturkrefter blir relevant. Bildene uttrykker en meditativ lengsel etter en samklang med naturen og en beundring for dens ufattelige og sublime storhet. Men naturen og det som foregår der, kan også oppfattes som et bilde på menneskesinnet: Det ytre landskapet gjenspeiler et indre, psykologisk landskap. I Houges bilder fanges uttrykk, bevegelser og gester som er gjenkjennelige ulvens nonverbale språk reflekterer impulser menneskene har i seg, men som aktivt undertrykkes i vårt siviliserte samfunn. Den ukultiverte, primitive råskapen man ser hos Houges ulver er den samme man kunne se hos Beuys coyote og i begge tilfeller representerer dyrenes oppførsel noe de respektive kunstnerne synes å lengte tilbake til. I den engelske poeten Ted Hughes ( ) dikt Wolfwatching beskrives de dyriske instinktene, og de båndene mennesker har påført både dyrene og seg selv. Ulven som lever et liv i fangenskap midt i det urbane London blir et bilde på kunstnerindividet og de lenkene han bruker all sin energi på å unnslippe. Nora Ceciliedatter Nerdrum Oslo, november 2012 Kilder: Joseph Beuys, 2001, Oslo: Gyldendal Wolfwatching, 1989, London: Faber and Faber Wolves and the Wolf Myth in American Literature, 2009, Reno: University of Nevada Press Hawk to Wolfwatching, I Scigaj, L (Ed.), Critical Essays on Ted Hughes, 1992, New York: G.K.Hall & Co

4 `SHADOW WITHIN` Shadow Within er en serie fotografier av ulv fra flere land. Det går en rød tråd gjennom alle mine prosjekter som handler om å utforske relasjonen mellom natur og kultur fra forskjellige vinkler. Denne gangen fysisk tett på, som om jeg skulle portrettert et menneske. I ulvens rå og rene natur har jeg fått speilet noen av samfunnets skyggesider reflektert i ulvens kroppsspråk og væren; frykt, begjær, aggresjon, sosialt hierarki og ensomhet. Serien handler like mye om meg, som ulven. Jeg har i over tre år jobbet med ulv i USA, Norge. Gjennom eksperter i reservater har jeg, (periodevis) fått ulvens tillit, som overlever på frykt for det ukjente. Gjennom språk- og sikkerhetskurs har jeg fått tilgang til nye verktøy for å møte ulvene på deres premisser. Fysiske ritualer med ulvene har gitt meg mulighet til å bevege meg i ulvens territorium og dermed funnet en visuelt språk å formidle med. Å jobbe med ulvene har for meg handlet om å utfordre egne grenser. Jeg som i utgangspunktet var betrakter ble også betraktet, testet fysisk og psykisk. Jeg måtte overgi kontrollen for å komme nært innpå individene, ikke bare flokken. Personlighetene til disse dyrene er like forskjellige som hos mennesker. Jeg opplevde deres tydelige flokkstruktur og vesen, og fikk lettere tilgang til mine egne naturlige instinkter. Dette var avgjørende for å kunne speile noen av de tabubelagte sosiale skyggesidene som jeg utforsker gjennom ulven. I Skandinavia betyr ordet ulv betyr å rive i stykker, mens varg er en betegnelse for en fredløs person. På 1600-tallet lærte kristendommen oss opp til å tro at ulven var en manifestasjon av djevelen, mens folketroen og eventyr har båret fram bildet av den store stygge ulven. Dette stigmatiserte dyret har ikke drept et menneske i naturen (i Norge ) siden Inntil mennesket fikk husdyr og gjerder, delte ulv og menneske skog. Hva er vi før kulturen setter preg på oss som individer? Det var dette Freuds ID handlet om. Han mente blant annet at frykt og begjær er noe av det som driver mennesket fram i overlevelse, før ego preger oss. Dette aspektetet ved menneskets personlighet er fullstendig ubevisst, og har med våre instinktive og primale adferdsmønstre å gjøre. I Munch sin serie Alfa Omega på tidlig 1900 tallet, utforsket han menneskets forhold til dyreverdenen og angsten i en ny skapelsesberetning. Theodor Kittelsen og Louis Moe skapte på 1800 tallet, sine mørke og mystiske skildringer hvor det karakterene ofte var en blanding av mennesker og dyr. Disse skildringene har også vært med å inspirere meg til å utforske nettopp ulvens og dens karakter, som ofte kan likne mer på mennesket enn vi først aner. Ulven påminner meg om det som ofte fortrenges av samfunnets regler, levesett og normer. Lengselen etter å høre til en flokk finnes hos mennesker i alle lag av samfunnet. Ulven kan ikke sosialiseres eller temmes og har dermed har den blitt et symbol på frihet og ren natur. Ulven er en påminnelse om at naturen ikke kan utnyttes i det uendelige. Den representerer den delen av naturen som vi ikke kan kontrollere og utnytte til vår egen vinning. Ulven har på tross av sitt fryktinngytende rykte hatt en sterk innvirkning på kulturers identitet rundt om i hele verden. Den har representert både den feminine sjelen (omsorgsfull og beskyttende) og den maskuline ånden, samtidig som den har hatt en erotisk undertone. Ulven minner om en tilstand av væren hos oss mennesker og det at vi i utgangspunktet er født som ren natur. Relasjonen mellom natur og kultur har spilt en viktig rolle i kunsten gjennom flere århundrer. Kanskje handler dette om å forstå vår egen plass i et større bilde? Og kanskje kan dette myteomspunnede dyret, som har måttet tilpasse seg vår kulturs utvikling, lære oss noe om oss selv? Er naturen i utgangspunktet med oss eller mot oss? Og er vi med eller imot naturen?

5 `Untitled 6` Norway x 60 cm (oppl ) / 57 x 120 cm (oppl )

6 `Untitled 22` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

7 `Untitled 15` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 16` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 25` USA x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

8 `Untitled 3` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 2` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

9 `Untitled 28` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 9` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

10 `Untitled 18` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

11 `Untitled 29` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2) `Untitled 4` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2) `Untitled 34` USA x60cm (oppl. 12+4) 80x120cm (oppl. 6+2)

12 `Untitled 19` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 5` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 14` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

13 `Untitled 20` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 10` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 31` USA x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl )

14 `Untitled 23` Norway x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

15 `Untitled 1` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120cm (oppl ) `Untitled 17` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120 cm (oppl ) `Untitled 13` Norway x 60 cm (oppl ) 80 x 120cm (oppl )

16 `Untitled 33` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

17 `Untitled 21` USA x 60 cm (oppl ) / 80 x 120 cm (oppl )

18 `DARKNESS BURNS BRIGHT `2013/2014 Selv med all vår teknologi og utvikling er vi også en del av noe mye større enn oss selv. Noe naturlig som overgår kultur. Et utgangspunkt som var bærekraftig i millioner av år før menneske utviklet seg til en art på jorden. En tilhørighet til noe primalt. Etter å ha avsluttet `Shadow Within`prosjektet i 2013, ønsket jeg å utforske min affinitet til ulven og uttrykke meg mer organisk. Å selv stå som et slags naturlig bindeledd mellom teknologi og det naturlige, mellom kulturen og naturen med ulven som drivkraft og impuls. I fortellingene om Mowgli i Jungelboken og brødrene Remus og Romulus har dette rovdyret fostret opp sterke figurer med omsorg og kjærlighet, som også ulven representerer. Rødhette ble utgangspunktet ble skapt på 1600 tallet av franskmannen Charles Perrault, men måtte bli skrevet om før den til slutt nådde populærkulturen gjennom brødrene Grimm på 1900 tallet. Originalhistorien var for erotisk og blodig, full av symbolikk og metaforer. Jeg fant etterhvert organiske materialer og teknikker som hadde symbolsk sammenheng med tema. Skinnstykker av ku blir sydd sammen for så å gjennomgå en trykkeprosess. Siden blir de kuttet, brent og slipt delvis fra hverandre igjen for så å bli sydd sammen på ny. Symbolske organiske materialer som bivoks, blod, aske og gull jobbes inn i verkene. Ulven har en sentral rolle i kulturer rundt om i hele verden, enten som et hellig og respektert dyr; den ultimate leder full av innsikt, eller det fryktede beistet, gjerne en materialisering av djevelen selv. Vargr hadde en sentral rolle i Norønn mytologi som Fenrisulven og en viktig del av fortellinger og identitet på den tiden. Ulven dyr som overlever på frykt og reseptivitet, og som har tilpasset seg menneskets forandring og evolusjon gjennom tusenvis av år på en måte som få andre dyr har klart. Dyr har siden de eldste hulemaleriene i Lascaux, i Frankrike ble laget for år siden, spilt en viktig rolle i kunsten og kulturen. Ofte formidlet med respekt. I kunstnerens Yves Klein sine malerier fra 1955 var hensikten å bryte ned den todimensjonale flaten av materialet med flammekastere. En de-materialisasjon. Ved å lage nye åpninger, åpenbarte det `imaterielle seg. Klein skapte noen av sine viktigste arbeider i denne perioden. I Alberto Burri (1954) sine arbeider fra samme tid ble den samme teknikken utforsket ved å vise de åpne sårene som lå igjen etter det fascistiske regimet i Italia. Arbeidene til Joseph Beuys( ) står også sterkt hos meg. Han jobbet med å utfordre publikum så vi kunne forbinde oss med dyreriket og lære fra dem. Han jobbet fram en slags humanistisk kunst, ofte inspirert av sibirsk sjamanisme hvor urformene skaper en ny virkelighet.

19 `Wailing Lament` x 227 cm, UV blekk på kuskinn

20 `Fenrir` x 221 cm, UV blekk på kuskinn `Sutr Vargr` x 221 cm, UV blekk på kuskinn

21 `Unearthing` x 207 cm, UV blekk på kuskinn `Dwell` x 223 cm, UV blekk på kuskinn

22 `Through the Looking Glass` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

23 `The Sign of the Solitary One` x 225cm, UV blekk på kuskinn `Snarl` x 207 cm, UV blekk på kuskinn `Exiled` x 223 cm, UV blekk på kuskinn

24 `Outlawed` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

25 `Innocence and Infinity` x 225 cm, UV blekk på kuskinn

26 `Lust of Sutr` x 227 cm, UV blekk på kuskinn `Vigilance` x 224 cm, UV blekk på kuskinn

27 Innkjøp/utsmykninger utvalg: Haugar Kunstmuseum / Miljøverndepartementet Herbert E. Johnson Museum / Forsvarsdepartementet Gardemoen Flyplass / Carnegie As. Eiendomsspar As. / Eckeberg Rest./ Marine Harvest As. Private samlinger CV Utvalg 2014 Shadow Within Darkness Burns Bright 2013/2014 Fineart Gallery, Oslo Beyond Earth Art (contemporary artists and the environment) Shadow Within, Johnson Museum of Art, New York. Kollektiv Shadow Within LIFF (Lofoten International Fotofestival).Kollektiv Arctic Technology, The El Paso Mueum of Art. Kollektiv 2013 Shadow Within, Hosfelt Gallery, San.Fran. USA. Vanishing Ice Tour USA/Canada, Whatcom Museum Boken `Vanishing Ice`, Alpine and Polar Landscapes in Art, av Barbara Matilsky. Altered Landscapes: Photographs of a changing environment` by Ann M. Wolfe. Rizzoli Publications Tedx Talk, Arctic Technology, Trondheim Hosfelt Gallery, San Fran. Kollektiv 2011 Okurimono, Kunstparken, Risør. Kollektiv 2010 Border District, Moksha film og installasjon, Haugar Kunstmuseum, Kollektiv. Elementene, Akershus Kunstsenter, Kollektiv. In full color, Hosfelt Gallery, New York, Kollektiv Arctic technology/barentsburg Hosfelt Gallery, San. Fran, Separat AntArctica, Haugar Kunstmuseum, Kollektiv. The coldest winter, Hosfelt Gallery, San. Fran, Kollektiv Arctic technology Hosfelt Gallery New York, USA, Separat Oslo Sentral Station/Rom for Kunst Oslo, Offentlig 2007 ArtBasel/Scout Gallery,London Miami, Kollektiv PhotoLondon Fair, Zebra Gallery London, Kollektiv Year Zero Tr.Torg, Trondheim, Separat Galleri Semmingsen, Oslo, Separat 2006 Year Zero, Installasjon om tortur. Festplassen, Bergen,Separat Sotheby s London, Auksjon, kollektiv Year Zero-on torture, Råddhusplassen, Oslo, Separat. Arctic Technology, Scout Gallery, London, Separat BMW Awards, Paris Photo, Kollektiv Paris Photo, Scout Gallery, London Louvre, Paris,Kollektiv PhotoLondon, Scout Gallery London, Kollektiv 1997 Deformatia, Volapuk, Oslo, Separat Film: `Darkness Burns Bright` 2013/2014 Produsert av: Christian Houge. Klippet av: Craig H. Jackson Fotografiene produseres også i formatet 120x150cm i et opplag på 3. Pris på forespørsel. Takk til: Christian Moen, Rune Stenseth, Craig H. Jackson

28

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen og John K. Rausteins prosjekt, I samspill, bærer tittelen sin med en naturlighet i nettopp det musiske. I samspill kan oppleves som en serie, samtidig

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Oppvekst- og kulturetaten Fokusområde: Møter med materialer og det fysiske miljø nysgjerrighet for omgivelsene Et fysisk miljø som fremmer kommunikasjon Fysisk

Detaljer

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter.

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter. Sivilisasjonens vugge Jeg har alltid vært interessert i mytologi og arkeologi. Gjennom hele min kunstner-karriere har jeg latt meg inspirere av arkeologiske funn,bøker og filmdokumentarer. Dette har vært

Detaljer

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie Anne ingeborg Biringvad Jeg er historie Gobelin nr. 4 - akrylmaleri 130 x 135 cm. Forside: Broderi etter maleriet De ensomme gamle av Adolph Tidemand, 1849 som billedkunstner er man aldri fristilt historien

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010

SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN. 30. januar - 20. februar 2010 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 30. januar - 20. februar 2010 RAPPORT FRA 2010 Velkommen til åpning av utstillingen Rapport fra 2010 Lørdag den 30.januar kl. 12 18 malerier for salg Kunstneren er tilstede.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

SØKNAD OM UTSTILLINGSPLASS VED AKERSHUS KUNSTSENTER

SØKNAD OM UTSTILLINGSPLASS VED AKERSHUS KUNSTSENTER SØKNAD OM UTSTILLINGSPLASS VED AKERSHUS KUNSTSENTER Jeg ønsker å søke om utstillingsplass ved Akershus Kunstsenter (gjerne i løpet av høsten 2016, eller vår/høst 2017) for å vise det tverrfaglige prosjektet

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

kr 50 Skandinavisk Rendezvous

kr 50 Skandinavisk Rendezvous kr 50 Skandinavisk Rendezvous Velkommen til åpning av utstillingen Skandinavisk Rendezvous Lørdag den 15. september kl. 12 1 svensk + 1 dansk + 2 norske kunstnere 4 meget forskjellige uttrykksformer 28

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

KOMPASSET DOKTRINELLE AKSIOMER FOR ORDRE REAUX CROIX. V. 1.1 14.03.2011 Rev: Desir. 2010 Ordre Reaux Croix

KOMPASSET DOKTRINELLE AKSIOMER FOR ORDRE REAUX CROIX. V. 1.1 14.03.2011 Rev: Desir. 2010 Ordre Reaux Croix KOMPASSET DOKTRINELLE AKSIOMER FOR ORDRE REAUX CROIX 2010 Ordre Reaux Croix V. 1.1 14.03.2011 Rev: Desir KOMPASSET DET DOKTRINELLE FUNDAMENT FOR ORDRE REAUX CROIX Kompasset er skrevet for å opplyse veien

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Ragnar Hartvig & Nina Ruud

Ragnar Hartvig & Nina Ruud Oslo N 4 2013 Mia GjerdruM HelGesen billedkunstner og designer Kunsten å berøre Det er den psykiske stemningen i øyeblikkene Helgesen ønsker å utforske med sine bilder. Øyeblikkene blir frosset i kunstverket,

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Levende praksis for levende mennesker?

Levende praksis for levende mennesker? Levende praksis for levende mennesker? dag.erik.hagerup@unn.no Fagutvikling, forskning og utdanning v/unn Kunnskapsformer i endring? Evidens og levd liv Kunnskap på brukerens premisser Kunnskapssyn i endring?

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER. EN ENG AV FØLELSER 150 x 100

CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER. EN ENG AV FØLELSER 150 x 100 CATHRINE KNUDSEN STILLE BEVEGELSER EN ENG AV FØLELSER 150 x 100 CATHRINE KNUDSEN Naturen har sine egne fortellinger. Den er ikke avhengig av menneskene for å uttrykke dem. Naturen har sitt eget perspektiv

Detaljer

Multifunksjonshemming

Multifunksjonshemming Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 17. Januar 2017 Mette Løvås, seniorrådgiver, gestaltterapeut, enhetsterapeut, videreutdanning Mindfulness. Hvordan lytte til barn, ungdom

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015

TOVE SUNDT-HANSEN. OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 TOVE SUNDT-HANSEN OTTO-HUSET Finnøy i Ryfylke 30.05 12.07 2015 HALSENØY KLOSTER Sundhordland Museum 14.06 15.08 2015 Til mor og far Omveier mot egenhet Av Trond Borgen Tove Sundt-Hansen er en reisende

Detaljer

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling JOHANNES` ÅPENBARING Fortelling Del 2 «Jesus og de syv menighetene» Johannes møter Jesus (filmklipp) Fortelling 1 The unveiling (Sang) Hear the roaring at the rim of the world See what every eye shall

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Mother Mother Mother Mother Mother Mother

Mother Mother Mother Mother Mother Mother A visual journey inside heritage, gender politics and war De seks videokunstnerne Nezaket Ekici, CANAN, Çağdaş Kahriman, Savaș Boyraz, Işıl Eğrikavuk og Selda Asal har alle vært viktige bidragsytere til

Detaljer

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen LENA RANEHAG Universets plan Sjelens kreative og åndelige utvikling Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen Originaltittel: Universums plan - Själens kreativa och andliga utveckling Copyright originalutgave

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Hvordan lytte til barn, ungdom og voksne med multifunksjonshemming og prøve å forstå hva eleven formidler? Lytting

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo Fra småprat til pedagogisk verktøy Det er ein som er så klok at i lag med han skjønar eg kor dum eg er. Så er det ein annan som er så klok at i lag med han er eg klok eg og. E. Indereide Dag Sørmo Alt

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Ask barnehage Turer og Utflukter

Ask barnehage Turer og Utflukter Ask barnehage Turer og Utflukter Informasjonsbrosjyre til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter Jeg våkner midt på natten og er lys våken. Jeg står opp av senga og kler på meg. Jeg får lyst til å tegne og finner fram en tynn, svart tusj og papir. Jeg tegner hvordan sykehuset forvitrer under sola

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus

Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus Selvbevisshet Reflektere over seg selv/tenke Velge verdier/etisk refleksjon Søke mening Etablere relasjoner Mennesker Guddom Humor 2 Mening Håp Tilknytning

Detaljer

Essay 1. Designhistorie & designteori

Essay 1. Designhistorie & designteori Essay 1. Designhistorie & designteori Malin Milder Mediedesign 06 Institutt for medieteknologi Høgskolen i Gjøvik 4. mars 2008 Essay 1: Din oppgave er å lese fra perm til perm boken The Evolution of Useful

Detaljer

vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev

vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Gud, en vrangforestilling Repetisjon fra sist gang: Verdensbilder - Kunsten å vurdere verdensbilder

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur"

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen Unforgettable Vision Of Darkness UKE 50/51 Anja Carr Fitforfur OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN 2013 UKE 46/47 Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur" Denne høsten hos Trøndelag Senter for Samtidskunst inneholder vårt utstillingsprogram

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Arbeidsplan 2015-2016. Nærmiljø & kultur. Sosial kompetanse. Kristen verdiformidling

Arbeidsplan 2015-2016. Nærmiljø & kultur. Sosial kompetanse. Kristen verdiformidling Arbeidsplan 2015-2016 Sosial kompetanse Kristen verdiformidling Nærmiljø & kultur AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Kristen verdiformidling Sosial kompetanse Nærmiljø & kultur Tradisjoner Mål: Barna skal få høre,

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole livssynshumanismen Filosofi og etikk Uke Filososfi og etikk: Jeg vet hva som kjennetegner et Menneskerettigheter, fredsarbeid demokrati og demokrati, hvordan løse Jeg kan begrunne hvorfor demokrati er

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Demensvennlige samfunn: læring fra Yorkshire og videre. Philly Hare Programansvarlig 23. mars 2015

Demensvennlige samfunn: læring fra Yorkshire og videre. Philly Hare Programansvarlig 23. mars 2015 Demensvennlige samfunn: læring fra Yorkshire og videre Philly Hare Programansvarlig 23. mars 2015 Joseph Rowntrees arv Inspirisjonen bak sosial endring Joseph Rowntree (1836 1925): Kveker, fremgangsrik

Detaljer

Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID

Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID Hva er kultur? Kultur Overflatekultur (synlig) Dypkultur (usynlig)

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Av Julie Lillelien Porter 21.august 2009 www.ytter.no En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF Jeg følger med på websidene til

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk

Filmordliste. Antagonist. Bakgrunn. Bildeutsnitt. Dialog. Diegetisk lyd. Effektlyd. Filmmusikk Filmordliste Fagstoff JON HOEM, MARION FEDERL Listen [1] Antagonist I en fortelling er det ofte motsetninger mellom "den gode" helten og "den onde" mostanderen. Motstanderen kalles antagonist, mens helten

Detaljer

DIGITAL TEKNOLOGI. Når jeg skaper skapes jeg! DAB - Barnehage Trondheim Lek, erfaring og læring med digitale teknologi

DIGITAL TEKNOLOGI. Når jeg skaper skapes jeg! DAB - Barnehage Trondheim Lek, erfaring og læring med digitale teknologi DIGITAL TEKNOLOGI Når jeg skaper skapes jeg! Lek, erfaring og læring med digitale teknologi DAB - Barnehage Trondheim 2017 M a r i - A n n L e t n e s Digital danning - I en digital tidsalder er kunnskaper,

Detaljer

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem 1 APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem Det geminittiske året har 247 dager og er oppdelt i 13 måneder a 19 dager. (13 x 19 = 247). Geminittene opererer med en nullte måned Kloden, til Oksygenklodens

Detaljer

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017

Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017 Halvårsplan for Veslefrikk og Tommeliten våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold» «Være sammen» Tommeliten Lene, pedagogisk leder Åsa, barnehagelærer Tone, barne- og ungdomsarbeider

Detaljer

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik (f. 1981, Bergen) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Arbeidene hans har ofte en indre logikk, hvor hendelser og gjenstander

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold Sissel Gran Kjærlighetens tre porter vendepunkter i nye og gamle forhold Om forfatteren: Sissel Gran (født 12. august 1951) er terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Magikompendium for Stormlaiv

Magikompendium for Stormlaiv Magikompendium for Stormlaiv Om magien i Krameika The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. W.B. Yeats 1 Definisjon av magi Magi, ord og handlinger av mer eller

Detaljer

TILFELDIGE TANKER. Detalj og helhet, 112x75cm, fra serien Horisont, monotrykk og lakk på papir, Rita Marhaug 2012

TILFELDIGE TANKER. Detalj og helhet, 112x75cm, fra serien Horisont, monotrykk og lakk på papir, Rita Marhaug 2012 TILFELDIGE TANKER Utstillingen Tilfeldige tanker av Rita Marhaug ble vist hos Galleri Allmenningen i Bergen 14. april til 15. mai 2012. Bildene var montert enkeltvis, eller koblet sammen i ulike grupper.

Detaljer

Hva skjer på Varden september-november 2015

Hva skjer på Varden september-november 2015 Hva skjer på Varden september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer