Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 ! HALSØY IL Fotball Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Saksliste for årsmøte 2014 Styrets beretning Årsrapport fra klubben Årsrapport fra lagene Regnskap 2014 og Budsjett 2015 Noter til regnskap og budsjett Revisors rapport Saker til vedtak

2 ! 2

3 SAKSLISTE: ÅRSMØTE HALSØY IL FOTBALL Sted: Klubbhuset til Halsøy IL Tid: Konstituering Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling Valg av to til å underskrive protokoll 2. Godkjenning av stemmeberettigete medlemmer 3. Årsmelding 2014 Styrets beretning Oppsummering av aktiviteter Regnskap 2014 m/ noter og revisors beretning 5. Budsjett Innkomne saker 7. Valg Se valgkomiteens forslag siste side årsmeldingen.! 3

4 STYRETS BERETNING Halsøy hadde i 2014 i alt 14 lag i aktiv seriespill. Vi har fortsatt vår gode utvikling på jentesiden med bredde i flere alderstrinn. For enkelte årsklasser har det vært store utfordringer i Det er ikke nok spillere i alle årsklassene til å stille med rene årsklasselag fra Smågutte-/ Småjenteklassene og oppover. Av dugnader hadde vi i 2015 Søppeldugnad hos Shmil, Søppeldugnad for Svevia langs E6, Møbelringen Cup, Lotteri i forbindelse med Møbelringen Cup. Halsøy Fotball har et overskudd på kr I forhold til budsjett 2014 en økning på kr Inntektssiden ble vi hjulpet av tilskudd fra Sparebank 1 fondet for i forbindelse med kjøp av drakter og baller. Lam midlene er blitt redusert. På utgiftssiden ble de største postene utstyr til lagene, reiseutgifter, klubbhuset, dommerutgifter samt godtgjørelser til trenere. I tillegg er klubben representert mer på kretssamlinger/sonesamlinger. Klubbens egenkapital er på kr Klubben har fortsatt en gjeldspost til Halsøy Allianselag på kr Gjeld til Vefsn kommune ble innfridd i har styret vært opptatt av at Halsøy IL skal ta i bruk Klubbadmin. Dette har medført en del administrativt arbeid. Idrettsregistreringen i Klubbadmin pågår fortsatt og vil når arbeidet er fullført forenkle håndteringen av medlemmene betydelig. Dette innebærer også en omlegging og forenkling av innkrevingen av medlemskontingenter og treningsavgifter. På markedssiden er det jobbet meget godt. Det er skapt meget gode relasjoner til våre samarbeidspartnere. Det kan bli noen endringer på sponsorsiden i forhold til de forrige år, men dette er noe usikkert enda. Det har vært stort fokus fra dommeransvarlig å få rekruttert inn flere dommere. Desember 2014 hadde vi 8 dommere i klubben. Høsten 2015 blir det lagt stor vekt på å få rekruttert inn flere dommere. Styret har gjennom 2014 avholdt 7 styremøter hvor ca. 45 saker er behandlet. Viktige fokusområder fremover vil være å fortsette klubbutviklingen gjennom gutteprosjekt og jenteprosjekt, ha trykk på utdanning av trenere og dommere og utvikling av Halsøy Idrettspark. I tillegg til styremøtene ble det gjennomført flere samarbeidsmøter med lagene på Helgeland Styret ønsker til slutt og takk alle trenere, lagledere, foreldre, spillere og utvalgsmedlemmer for flott innsats sesongen Vi håper 2015 blir et godt og utviklende år for Halsøy IL fotball. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid sesongen Mosjøen, Marius Fjellheim Styreleder Jostein Wie Sportslig leder! 4

5 Laila Aalbotsjord Leder Arrangement Stefan Johnsen Leder Driftssektor Jan Ole Rømma Kasserer Camilla Bjørnli Medlemssekretær OPPSUMMERING AKTIVITETER TURNERINGER: Halsøy arrangerte i 2014 en turnering, Møbelringen Cup for 5-er og 7-erlag. 2. ARRANGEMENT/DUGNADER: Arrangementsgruppa har gjennom året og med de ulike inntektsbringende tiltakene som er igangsatt forsøkt å fordele oppgaver mellom de forskjellige lagene. Det legges merke til at enkelte har mye letter for å si ja til dugnad enn andre. Men dette har etter vår oppfatning fungert rimelig godt og dugnadsbelastningen er dermed overkommelig for de aller fleste. Vi har til tross for dette likevel hatt problemer med å få enkelte lag på banen og dette kan nok også tilskrives at vi som lag har vært for dårlige til å lære opp nye foreldrekontakter og kontaktpersoner i hva som er deres ansvarsområder. Av de arrangement som har vært gjennomført vil vi fremheve Møbelringen Cup, vi hadde ca. 45 påmeldte lag og det var flott stemning både blant deltakere, foreldre og arrangører. Cupen har etter vår mening et godt utgangspunkt for et langt og godt liv. Mai var en travel måned hvor vi samtidig som vi forberedte Møbelringen Cup også arrangerte dugnad over to dager for SHMIL og i tillegg fikk unnagjort den årlige ryddedugnaden langs E6 og en del kommunale veier. Begge disse dugnadene er viktige inntektskilder for Halsøy IL Fotball og vi fikk også i 2014 gjennomført disse på en grei måte. Ettersom vi har mistet arrangement tilknyttet blant annet til Tiendebytte har arrangementsgruppa vært på jakt etter andre inntektskilder. Arrangementsgruppa ønsker styret lykke til med et interessant og viktig arbeid for Halsøy IL Fotball. Arrangementsgruppa har bestått av Tove Gjerde, Jonas Skjærvik, Tom Eilertsen og Laila Aalbotsjord (Leder) Laila Aalbotsjord Leder arrangement! 5

6 3. SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE. Vår generalsponsor er SpareBank 1 Nord-Norge og hovedsponsoren er Møbelringen. I tillegg hadde vi følgene samarbeidspartnere / sponsorer: Intersport, Helgenlandskraft, Sparebank 1 Regnskapshuset, Cramo, Mosjøen Servicesenter(Esso) Næstby trevare AS, Alcoa Mosjøen og Vefsn Kommune.! 6

7 SPORTSLIG SEKTOR Sportslig sektor har i 2014 bestått av: Jostein Wie Tor Anders Johansen Stefan Johnsen Bent Bjørnå Mats Josefsen Sportslig leder Dommerkoordinator Sektormedlem Sektormedlem trener damelag 2014 er et år som har hatt sine utfordringer i enkelte årsklasser. Det er ikke nok spillere i alle årsklassene til å stille med rene årsklasselag fra Smågutte-/ Småjenteklassene og oppover. Løsningen på dette må være å lage et godt sportslig og sosialt tilbud så vi beholder flest mulig spillere lengst mulig og at vi klarer å samarbeide mellom årsklassene i egen klubb. Det kan være hospitering eller å slå sammen årsklasser. I tillegg må vi søke fornuftige samarbeidsformer med andre klubber, noe som vi er i gang med allerede til neste sesong. Halsøy IL, Mosjøen IL Olderskog IL og Drevja IL har blitt enige om å inngå en samarbeidsavtale for junior damer sesongen 2015 (spillere f ). Alle spillere født i og noen 99- spillere melder overgang til Halsøy IL slik at de kan brukes på både Damelaget og Juniorlaget. Fra 2007 til 2003 har vi engasjerte trenere og foreldre som stiller opp og gjør en fantastisk jobb for klubben. Det er mange spillere i noen av årsklassene mens andre sliter med lite spillere, Vi bør søke å få kjørt trenersamlinger/ kurs slik at trenerne føler at de har kompetanse nok til å få kjørt gode treninger med tilpasset innhold til de forskjellige lagene. Vi gikk inn i sesongen 2014, med 8 dommere som skulle representere klubben: 2 Håno/3-div Dommere: Martin Skarstein og Tor Anders Johansen 1 HESA/4 div Dommer: Tor Morten Strøm 1 Kretsdommer: Sigrid Nesje 1 Reservedommer: Per Jakob Mørch Jacobsen! 7

8 Lagrapport 2014 Halsøy IL fotball har stilt med følgende lag sesongen 2014: Lag Lagledere Foreldrekontakter Trenere Senior Damer HIL J HIL J 01 Kjersti Krutnes Anne Skipnes Lisbeth Solvang Johansen Laila Lindseth Tove Finstad Eva Mortensen Charlotte Engelsli HIL G 99 Tonje Bjørnsen Bent Bjørnå HIL G 00 Anita K Forsmo Merete Martinsen HIL G 02 Rainer Dalheim Rune Christoffersen HIL G 03, lag 1 HIL G 03, lag 2 HIL J 03 Edel Tverberg Hanne Liland HIL G 04 Guro Volden Trond Faksmo Mats Josefsen Morten Klaussen Per-Helge Haugberg Christian Nilsen Steinar Mortensen Tom Roger Strøm Ove Huske Bård Bjerkeseth Bent Bjørnå Per Kristiansen Jostein Wie Tom Eilertsen Stefan Johnsen Ole R Kjønnås Torger Nilsen Vegard Vordal Lars Finseth Helge Mikalsen Stian Langjord Jan Ole Rømma Stian Langfjord Karl Børre Krogh Ole Kristian Volden Merethe S. Pedersen HIL J 04 Marianne Olsen Olav Bjørnli Tor Anders Johansen Sissel Rasmussen HIL MIX 05, lag 1 HIL MIX 05, lag 2 Ella Gjømle Guro Volden Ella Gjømle Guro Volden Marius Fjellheim Kjetil Andersen HIL MIX 06 Einar Vatnan Anette Søttar Rainer Andre Sundseth! 8

9 Sportslige aktiviteter 2014 på lagnivå Årsrapport Halsøy IL damelag I utgangspunktet prøvde vi å få til både junior- og damelag. Vi jobbet for et samarbeid på tvers av klubbene slik at alle skulle få gode treningsgrupper, samt en kamparena på rett nivå for alle. Mosjøen I.L. ble med på samarbeid, men Olderskog takket nei. Da kom vi i en situasjon med litt for få spillere som ønsket å være med for fullt, og da hadde vi ikke grunnlag til både junior- og seniorlag. Vi kom da, i likhet med de siste års sesonger, i en situasjon der vi hadde relativt lite spillere. Hovedmålet ble å holde laget i gang slik at vi i framtida kan bygge et mer slagkraftig damelag. Vi har brukt mange unge spillere som har fått verdifull matching på seniornivå. Gjennom hele året ble det kjørt tre treninger i uka (med unntak av juli, der hadde vi to uker ferie). Før seriestart var vi i Trondheim og spilte treningskamper. Dette har vi gjort flere år nå. Det er ei veldig verdifull helg, både sportslig og sosialt. Sammenlignet med opplegg andre lag i vår serie kjører, så er den billig også. Vi har lang sommerferie, derfor må vi ha noe som skjer i sommerferien. For å spare penger valgte vi bort treningsleirer og turneringer andre steder. I stedet hadde vi ei treningssamling her i byen med forskjellige aktiviteter. Vår 2.divisjonsavdeling er blant de hardeste avdelingene i Norge, både med tanke på nivå og reisebelastning. Det var ofte jevne kamper. Vi tapte mange av dem, og mye av grunnen ligger nok i størrelsen på spillertroppen. Men vi fikk se at det skal ikke så mye til for å hevde seg, så det tar vi med oss videre for å bygge motivasjon til videre satsing. Får vi ei større treningsgruppe med flere som virkelig ønsker å satse, så skal det være mulig å bygge opp et lag som i løpet av noen år er med i kampen om opprykk. Damelaget har denne sesongen deltatt på flere dugnader enn tidligere. Vi har alltid stilt opp og gjort en god jobb, både på klubbens og lagets dugnader. Det har lykkes å bygge et godt miljø i damelaget. Vi føler det prates godt om oss rundt omkring, både i lokalmiljøet og andre steder. Det viser at vi har opparbeidet oss et bra omdømme. Det blir viktig å ta med videre. Spillere på damelaget 2014: Charlotte Veding, Heidi Aalbotsjord, Camilla Sandmo, Ida Kristin Bolstad, Ann-Karin Brubakk, Monika Olsen Valla, Carina Olsen Vesterbekkmo, Tilde Tveraa Røilid, Ingrid Andersen, Matilde Øyen Garnes, Ingrid Tøndel, Margrete Strømsvåg, Rikke Bruvoll Nielsen, Ragne Bruvoll Nielsen, Tiril Dale, Caroline Wie, Ida Emilie Fick, Hilde Nilsskog, Frida Turmo, Dordi Floa Grindhaug. I tillegg hadde vi tre spillere på lån i deler av sesongen: Kristin Valla, Martine Sørvig, Elise Gullhav Kvandal. Apparatet rundt laget: Laila Aalbotsjord lagleder Svein Tøndel Fysioterapeut og altmuligmann Morten Klaussen Assistenttrener Mats Josefsen Hovedtrener! 9

10 Rapport fra Gutter 1999 Årsrapport Halsøy/Mosjøen gutter 1999 Vi har hatt 2-3 treninger i uka pluss kamp. Mange av guttene var med på akademiet frem til sommeren Vi har hatt lite frafall(1 stk) og vært en liten spillerstall med 15 spillere. Vi har også lånt/hospitert opp spillere fra 2000 lagene til Halsøy/Mosjøen. 4 av våre spillere kommer fra Hattfjelldal og de trener med oss 1 gang pr. uke. Vi har denne sesongen vært et samarbeidslag: Halsøy/Mosjøen(10 spillere fra HIL og 5 spillere fra MIL) Spillerstall sesongen 2014: Espen Bjørnå, Isak Sandmo, Vetle Bjerkeseth, Kevin Bjerkeseth, Daniel Kristiansen, Sindre Aanes, Fredrik Kvalfors, Aleksander Forsland, Erlend Nes, Even Johnsen, Emil Luktvassli, Oscar Kapskarmo, Ståle Jarmund, Sivert Jarmund, Eskil Heggli. Følgende 2000/2001 spillere har trent/hospitert/spilt kamper: Rikard Bekkvik(HIL), Theo Lawrence(MIL). Sesongen har gått meget bra og vi vant serien. Vi kom til finalen i Kippermocupen(tapte mot Namsos) og hadde en god opplevelse i Piteå(svensk/norsk/brasiliansk motstandere) med uavgjort/seier og knepent tap 1-0 mot et fantastisk brasiliansk lag. Vi ble fra 1/1-15 et MIL lag, alle spillerne står nå i Mosjøen I.L. Hovedgrunnen til dette er at mange av spillerne stod i MIL og ønsker også å kjempe om plass på juniorlaget. Som eldste lag i Halsøy hadde guttene ikke denne muligheten, flere av gutta trener mye og ønsker å satse på fotballen. 6 spillere har vært på kretslagssamling og 2(Sivert Jarmund/Theo Lawrence) klarte å gå videre og har nylig vært i Tromsø sammen med de beste fra Nordland. De er også tatt ut på Statoils regionsamling i Trondheim i slutten av april. Disse 2 gutta kan nå langt og de er bare 14 år. Vi takker for mange flotte år i Halsøy J Trenere: Bent Bjørnå, Bård Bjerkeseth, Per Kristiansen. Foreldrekontakter: Tonje Bjørnsen, Tove Gjerde. Rapport fra gutter 2000 I sesongen 2014 gjennomførte vi seriespill og 2 turneringer. Vi har vært en stabil tropp på omtrent 20 spillere som alle har fått omtrent like mye spilletid. Resultatene har ikke vært hovedmålet, men å prøve å beholde flest mulig spillere lengst! 10

11 mulig. Fokuset har vært spillerutvikling, slik at spillerne utvikler fotballferdigheter som gjør at de kan ta store steg i årene som kommer. I seriespillet kom vi midt på tabellen. Vi deltok på Ungdomscupen i Umeå Juni med 1 seier, 1 uavgjort og 2 tap. På Kippermocupen spilte vi 9 er fotball men det ble 2 tap og 1 uavgjort og ikke noe sluttspill. Disse spillerne var med i 2014: Martin Andreas Håpnes, Magnus Otervik, Oliver Andreassen, Vegar Gluggvasshaug, Sindre Øyen, Andreas Stensland, Andreas Rogne, Martin Kvalfors, Per Martin Hauan, Jonas Wie, Rikard Bekkvik, Mikael Slottvik, Didrik Stokland, Sondre Krutnes, Martin Forsmo, Morten Jensen, Eirik Hanssen, Jøran Finsås, Sander Heia Myrvang, Daniel Eilertsen og Jonas Plangde Trenere: Foreldrekontakter: Tom Eilertsen og Jostein Wie Kari Wie og Elisabeth Westvik Rapport fra gutter 2002 Vi har vært en bra og stabil treningsgruppe. Fokusert mye på samspill, og at alle fikk spille like mye. Serien gikk bra, men det ble veldig ujevne kamper inn i mellom. Pga at vi spilte i serie med lag som var et år yngre enn oss. Noen av våre spiller fikk også delta på en sonetrening. Vi deltok i turneringer: Møbelringencup, Kippermocupen, Bodø Cup, Hiascup, og-3vs3 Trenere: Stefan Johnsen, Rune Christoffersen, Ole R. Kjønnås og Herlof Nyland (inn i mellom) Spillere: Christoffer Kjønnås, Andreas Christoffersen, Simen Johnsen, Emil Thorsheim, Mats Nilsen, Mathias Larsen, Mathias Halkjelsvik, Christoffer Beck, Thomas Kleivhaug (2001), Daniel Kleivhaug, Sander Heia (2001), Kenneth Dalheim, Ådne Bjerkeseth og Benjamin Andersen. Rapport fra gutter 2003 Vi var med på de 4 vanlige turneringene. HSB - cup i april, Halsøy cup i mai, Kippermocup og Granmocup. Spillere: Even Liland Tønne, Sondre Pedersen, Aleksander H. Engås, Markus Mikalsen, Simen Vordal, Ole Martin Finseth, Ruben Pettersen, Odin Amadeus Eiterjord og Snorre Nordhøy Trenere: Lars Finseth, Helge Mikalsen og Vegard Vordal Foreldrekontakt: Hanne Liland! 11

12 Vi håper å få til 2 treninger i uka i Satser på de samme cupene i år også. Rapport fra Jenter 2003 Jenny Oline Rømma, Kristine Eidet Eggen, Maja Jensen Aanes, Ida Beate Langfjord, Mari Larem Næstby, Signe Drag, Mathea Fagerli, Vilde Sebine Nilssen og Madelen Bjerknesli. Vi har hatt trening en gang i uka fra våren 2014 og til oktober Det har vært 9 jenter som har trent i la Sondre Pedersen g. I tillegg har det vært med 3-4 stykker J 12 spillere. Jentene har deltatt på Møbelringen Cup, Kippermo Cup og Hias Cup. I tillegg deltok 1 lag på 3- turneringen i Kippermohallen. I år som i fjor er det få lag på dette aldertrinnet slik at jentene spilte mange kamper mot de samme lagene, noe som kan være en utfordring i forhold til motivasjon. Eneste unntaket var Kippermocupen. 2 stk har deltatt på sonesamling i Mosjøen høsten Det at vi har hatt jenter 12 med oss på kampet er vært positivt. Trenere og lagledere har vært Jan Ole Rømma og Stian Langfjord. Foreldrekontakt har vært Trude Larem Fick! 12

13 Rapport fra Gutter 2004 Trenere: Karl Børre Krogh Ole Kristian Volden Merete Sundseth Pedersen Foreldrekont: Trond Faksmo Guro Volden Treningstider: Mandag Antall spillere: 15 stk. I kretsen har vi vært påmeldt med to lag. Tobias Krogh, Tobias Nøtland, Sander Strandheim, Adrian Pedersen, Elias Faksmo, Kristian Volden, Andreas Erlandsen, Emil Isaksen, Fredrik Lundestad, Emil Conen, Heine Pedersen, Mikael Wie, Alexander Thorsheim, Felix Mentzoni, Terje Lund. Totalt 15 spillere. Utstyr mm. Vi fikk nye drakter til årets sesong til to lag 18 drakter Turneringer/kamper Turneringer : (cup i Mosjøhallen i april) (Olderskog il) Møbelring cupen (Halsøy) Kippermocupen (Mil) HIAS cup (Drevja) Kamper: Kiosksalg: Andre ting Miniturneringer/ seriekamper annenhver onsdag. Vår og høst. Vi kan nok være interessert i kiosksalg som i fjor Trenerkurs ønskes i en eller annen form. Vi ønsker å fortsette vår filosofi at alle spillere skal få være med og spille likt. Vi er et godt sammen spleiset lag. Vi har som mål å dra til Sverige på turnering i Treningstider: Vi ønsker snarest mulig og senest etter vinterferien treningstider, slik at vi kan starte sesongen tidligere i år enn tidligere. ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2004 ÅRSRAPPORT 2014 FOR HALSØY IL JENTER 2004 Lagets spillere har vært følgende: Marte Jenssen, Hanna Bjørnli, Julie Johansen, Sara Elise Rasmussen, Astrid Bekkevold, Mia Lundestad Haugen, Regine Pettersen, Johanne Heia, Frida Henriksen, Maren Andreassen, Sunniva Øksendal Bjørnå, Emma Jakobsen og Dina Røreng! 13

14 Trener har vært Olav Bjørnli og Tor Anders Johansen. Marianne Olsen har vært foreldrekontakt i Fra 2015 har Sissel Rasmussen overtatt. Laget har deltatt både på Helgeland Sparebank Cup, Møbelringen Cup, Kippermoen Cup og HIAS cup. Treningene har også dette året vært preget av godt oppmøte, godt humør og engasjement fra både trenere og spillere. Årsrapport for 2005-MIX Vi startet opp med trening i januar, med en trening i uken i gymsalen på Kulstadskola. I begynnelsen av mai begynte vi med utetrening1 gang pr uken. Det har vært godt oppmøte på treningene. De fleste spillerne bidrar både sportslig og sosialt og vi har fått gode holdninger blant spillerne både når det gjelder å ta ansvar for laget og for at vi skal oppføre oss skikkelig i alle sammenhenger. Vi har deltatt på 4 samlingsdager der vi fikk spille 3-4 kamper. Lagene som stilte på samlingene var Grane, Drevja, Olderskog og Mil. Det ble også arrangert en intern turnering for oss i Vefsn (i regi av MIL) inne i Kippermohallen. Vi har i tillegg deltatt på 3 cuper, henholdsvis HIAS-Cup, Kippermo-Cup og Møbelringen-Cup. Oppsummering fra alle kampene: Vi tapte noen, vant noen og spilte uavgjort noen. Alt i alt, så var det mye bra spill av alle spillerne. Navn på spillere: Madelen Johnsen Martine Strøm Hedda Haaland Margrethe Hånes Niklas Bjerknesli Forsback Kasper Bomnes Oliver Jensen Adrian Fjellheim Kristian Valrygg Sverka Øfelt Jonas Skjager Teodor Martinsen Marius Rømma Màrk Johansen! 14

15 Henrik Volden Mats Kleivhaug Trenere: Marius Fjellheim Kjetil Andersen Foreldrekontakt: Ella Gjømle Guro Volden 2005-laget vil gjerne få ta del i kiosksalget også i 2015 En sportslig hilsen fra hele laget til alle i Halsøy, og lykke til med kommende sesong :) 15/01.15 Marius Fjellheim Rapport fra Halsøy 2006 Vi har helt siden oppstarten hatt problemer med å stille med nok spillere til kamper/cuper, på treninger er vi ofte 4-7 stk, enkelte treninger har vi avlyst pga. at ingen har kommet! Vi ønsker at det blir sett på muligheten for å trene og spille med andre alderstrinn. Har deltatt på HA-Cupen, Møbelringen cup, granmoen cup og Kippermocupen i tillegg til seriekamper Håper vi kan være ca 10 stk på treninger denne sesongen, er lite kull, blir lagt litt mer vekt på spilleforståelse/teknikk denne sesongen... Spillere: Mathea Søttar Sundseth, Villiam Brocks Vatnan, Cerine Linga Øfeldt, Aleksander Dorp, Henrik Nikolaisen, Patrik Gløsen, Jørgen Andersen Skjager, Mats Fagerli, Marie Brækken og Tommy Tverberget Trenere: Rainer Sundseth og Einar Vatnan Rapport fra Halsøy lag deltok i serie og cupene! 15

16 Følgende spillere har vært med på laget: Erik Liland Tønne, Nora Westvik Hjortskarmo, Odin Vordal, Leon Aleksander Sommer, Sebastian T. Olaisen, Sverre Lund Digermul, Øyvind Kro Baisgård, Martin Kvitnes Brækken, Vetle Øyen, Ole Martin Mikalsen, Magnus L. Haugen, Oliver Bjørnli, Daniel Jarnæs Båtstrand, Vetle Aleksander Windstad Jensen, Kristoffer Vestre, Markus Hoholm og Marius Mosås Solheim Trenere: Kim Sommer, Marius Nilsen, Kim Haugen og Anne Marie Windstad Jensen Foreldrekontakter: Hanne Liland og Anne Kari Mikalsen! 16

17 REGNSKAP 2014 og BUDSJETT 2015 Kontonavn Regnsk ap 2011 Regnsk ap 2012 Regnsk ap 2013 Budsj ett 2014 Regnsk ap 2014 Avvik bud - virk 2014 Not er Budsj ett 2015 Not er SPONSORINNTEKTER TILSKUDD MEDLEMSBIDRAG INNTEKTSBR. TILTAK DUGNADER SALGSINNTEKTER LAGINNSATS SUM INNTEKTER SPONSORKOSTNADER UTGIFTER INNTEKTSBR UTGIFTER DUGNADER UTGIFTER SALGSINNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT ARBEIDSKRAFT TURNERINGSUTGIFTER REISEKOSTNADER DOMMER OG LISENSKOSTNADER KOSTNADSGODTGJØRELSE DAGLIG LEDER KOSTNADER DRIFTSMATERIELL ! 17

18 ADM KOSTNADER KONTINGENTER OG GAVER DIV ANDRE KOSTNADER FINANSKOSTNADER NETTO FINANS SUM KOSTNADER ÅRSRESULTAT (69 800) EIENDELER Endring Noter Kundefordringer Kortsiktige fordringer Kontanter/ bankinnskudd SUM EIENDELER GJELD og EK Endring Noter Egenkapital Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld SUM EIENDELER Noter til regnskap 2014 og budsjett 2015 Noter til regnskap 2014: 1 Sponsorinntekter som forventet. Kr fra 2013 innbetalt i Tilskudd ble litt mer enn forventet+ tilskudd til kjøp av drakter fra Sparebank 1 fondet kr Har avskrevet kr i gammel treningsavgift.. Forventer økt litt pga juniorlag Har inntektsført utestående fordringer med kr Inntektsbringende tiltak 2014 gav følgende nettoinntjening: Møbelringen Cup kr og tine fotball skole Ryddedugnad Shmil og Mesta. 6 Dugnad Møbelringen satt bort til gutter 2004 kr Utgifter til turnering er dekt med 3 lokale turnering + økte utgifter kretssamlinger + dekning av turneringer ekstern 8 Mindre utgifter til dommerregninger og utstyr til dommerer enn budsjettert.! 18

19 9 Utstyr til lagene gjelder innkjøp av draktsett til alder og damelaget + baller 1 0 Høyere utgifter klubbhus. 11 Utbetalt kjøregodtgjørelse damelaget. 1 2 All gjeld og gjeldsrenter til Vefsn kommune er nedbetalt. Noter til budsjett 2015: 1 3 Budsjetterer med kjente sponsoravtaler + håper klubben får noen nye + damelaget får noen nye 1 4 Ikke budsjettert med tilskudd fra fond 1 5 Budsjettert med samme dugnad. Turneringer: Tine Fotballskole og Møbelringen Cup. Netto tall 1 6 Vasking av klubbhus - settes bort til damelaget for Turneringsdeltakelse: Klubben dekker de tre lokale turneringene for alle aldersbestemte lag + påmelding kretssamling/sonesamling + dekning påmelding cuper utenfor distriktet 1 8 Økt reiseutgifter pga kvalik juniorlag jenter. 1 9 Opprettet sparekonto i Noter til balansen: 2 0 Kundefordringer består av en utestående faktura. Kortsiktige fordringer er fordringer treningsavgift kr Kortsiktige fordringer består av utestående årsoppgjør med Alliansen kr Positiv egenkapital. 2 2 (1)Langsiktig gjeld til Vefsn kommne nedbetalt. og (2) gjenopprettet gjeld på kr til Alliansen, som skal nedbetales over 10 år (første avdrag i 2008).! 19

20 Budsjett 2015 Nr Kontonavn Sum budsjett Hovedlage t Damer Aldersbestem t Hovedsponsor Samarbeidspartnere Støttespillere Andre sponsorsinnt SPONSORINNTEKTER Tilskudd Vefsn kommune Tilskudd fra staten Andre tilskudd Markedsstøtte TILSKUDD Treningsavgift Medlemskontingent Egenandel fra medlemmer MEDLEMSBIDRAG Egne Arrangementer Turneringer Andre tiltak INNTEKTSBR. TILTAK Klubbdugnader (innleid) Andel lagsdugnader (30%) Andre dugnader DUGNADER ! 20

21 SUM INNTEKTER Hovedsponsor Samarbeidspartnere Andre sponsorkostnader SPONSORKOSTNADER Kostnader kont/tr.avgift Kostnader kont/tr.avgift Arrangementer Turneringer Andre Arrangement UTGIFTER INNTEKTSBR Klubbdugnader Andel lagsdugnader (40%) Andre dugnader UTGIFTER DUGNADER Kjøp av klubbartikler Kostnader salg arr Salgsmatr på lager UTGIFTER SALGSINNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Trenergodtgj., oppg.pl ARBEIDSKRAFT Avskriving utstyr Av- og nedskrivninger Turneringsavgifter ! 21

22 610 2 Treningssamling TURNERINGSUTGIFTER Reiseutgifter Reiseutgifter, kvinner senior REISEKOSTNADER Dommerhonorar Utstyr dommere Overgangsgebyr Andre gebyr / bøter DOMMER OG LISENSKOSTNADER Trenerutgifter Kostnadsgodtgjørelse Kurs Trenere og spillere Spillerutvikling KOSTNADGODTGJØRELSE Daglig leder (Fotballs andel 60%) DAGLIG LEDER Utstyr til lagene Førstehjelpsutstyr Småanskaffelser Deltagerpremier Profileringskostnader KOSTNADER DRIFTSMATERIELL Regnskapshonorar Forsikringspremier ! 22

23 664 0 HIL fest Kunstgressbane Utgifter klubbhus Annen leiekostnad Porto Annonser ADM KOSTNADER Kretskontingent Andre kontingenter Gaver KONTINGENTER OG GAVER Telefonkostnader Bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl DIV ANDRE KOSTNADER Andre tjenester/skader Bank og kortgebyr Bank og kortgebyr Tap på fordringer DIV ANDRE KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Rentekostnad, andre NETTO FINANS SUM KOSTNADER ÅRSRESULTAT (69 800) !

24 REVISJONSRAPPORT 2014 Revisjonsberetning for 2014! 24

25 Innkomne saker 2015 Det er ikke kommet inn andre saker for behandling til årsmøtet! 25

26 VALG 2015 Verv Navn Periode På valg/år Styreleder Marius Fjellheim Ikke på valg 2015 Kasserer Jan O Rømma 2 år Medlemssekretær Camilla Bjørnli 2015 Sportslig sektor Leder Jostein Wie 2 år Dommeransvarlig Tor Anders Johansen Ikke på valg 2015 Sektor Mini Jostein Wie 1 år Sektor lille Stefan Johnsen 2 år Sektor 11-fotball Bent Bjørnå 1 år Sektor sr Mats Josefsen 1 år Driftsektor Leder Stefan Johnsen Ikke på valg 2015 Medlem Rune Christoffersen Ikke på valg 2015 Medlem Nils A Øyås 2 år Arrangementsektor Leder Laila Ålbotsjord Ikke på valg 2015 Medlem Tom Eilertsen 1 år Medlem Tove Gjerde Ikke på valg 2015 Medlem Jonas Skjærvik 1 år Revisor Marit Krutå Ikke på valg 2015 Webansvarlig Magne Krutnes 2 år Valgkomite: Leder Jostein Wie 1 år Medlem Geir Myrflott 1 år Medlem Bente Nyland 1 år! 26

27 ! 27

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse G8 320 meter 0 Marius Strømstad Grane IL 0 Aleksander Engås Halsøy IL 0 Johannes B Øvereng Mosjøen IL 0 Lars Eriksen Bossmo & Yt 0 Benjamin Aufles Drevja IL J8 230 meter 0 Emma Aarnes Leirfjord IL 0 Sandra

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2015

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2015 Halsøy IL Allianselag Årsberetning 2015 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2015 Revisjonsberetning Budsjett 2016 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2016: Dato: 16. mars

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Helgelandsmesterskapet 2016

Helgelandsmesterskapet 2016 G 0-7 år 0,6km fri Djupvik, Kasper Halsøy IL Ski 3 Dyrhaug, Hans Kristian Mosjøen IL - Ski 112 Torsetnes, Oskar Kismul Mosjøen IL - Ski 2 J 0-7 år 0,6km fri Båtstrand, Jannicke Jarnæs Mosjøen IL - Ski

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk Løype HSB Craftbuen HSB ca 640 : RESULTATLISTE 11 år NR Navn Klubb Klasse 1 Andrine Bjørkmo Åga J 11 år 480 2 Emma Knudtson Åga J 11 år 480 3 Hanne Mellemsether Nidelv J 11 år 480 4 Marte Skog Nidelv J

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2014

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2014 Halsøy IL Allianselag Årsberetning 2014 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2013 Revisjonsberetning Budsjett 2014 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2014: Dato: 24. april

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Anette Stien Schreiner Bossmo og Ytteren IL Anne-Sofie Mellingen Grane IL Ellen Kristine Hauan Halsøy IL Hanne Kråkstad Johansen Bossmo og Ytteren IL

Anette Stien Schreiner Bossmo og Ytteren IL Anne-Sofie Mellingen Grane IL Ellen Kristine Hauan Halsøy IL Hanne Kråkstad Johansen Bossmo og Ytteren IL Ungdomssprinten 2010 Mosjøen 17.04.2010 Sprint, fristil Arrangør: Helgeland Event, Drevja IL,, Herringen IL, Kjær TD: Dag J. Pedersen, Utskarpen IL Jenter 8 år, 360 m (ikke rangert) Anette Stien Schreiner

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Tovåsrennet Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog. Navn Klubb Slutt-tid

Tovåsrennet Kretsrenn SPRINT - FRISTIL Prolog. Navn Klubb Slutt-tid Tovåsrennet 20.01.2007 Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog Navn Klubb Slutt-tid Jenter 9 år Zahl Eriksen, Tone A. 12:07:18 Olaisen, Jenny 12:04:36 Johnsen, Sonja 12:06:32 Johnsen, Synne 12:05:32 Gjesbakk,

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

COOP-cup 3 - Klassisk

COOP-cup 3 - Klassisk 09.02.206 IU Menn - km fellesstart Tor Karl Skoglund Innstrandens Il 08:59 2 Steffan Bugge Andersen Innstrandens Il 2 7:56 08:57 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km fellesstart Magnus

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003

Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003 Årsmelding 2012, Sortland IL Gutter 2003 I sesongen 2012 har laget bestått av 12 spillere. Dette var det første året vi gjennomførte treninger 2 ganger i uken. Alle i Blåbyhallen. Vi har deltatt på til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Halsøy IL Allianselag

Halsøy IL Allianselag Halsøy IL Allianselag ÅRSMELDING 2012 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2012 Revisjonsberetning Budsjett 2013 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2012: Dato: 19. mars

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Sett a Elite v helgen! 1.-3. kvalik apri l HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige helg spilte vi borte mot Nor92 og Slevik. Det endte dessverre med tap

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Spillerstallen Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: Adm.

Spillerstallen Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: Adm. Spillerstallen 2017 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 27.06.2017 Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: 24.05.2017 Adm. leder: Per Sandengen tlf.

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Sportslig Utvalg Aksla Håndball

Sportslig Utvalg Aksla Håndball Sportslig Utvalg Aksla Håndball Møte 08.12.2010 kl. 2000 Tilstede: Forfall: Referent: Karianne,, Sindre, Wenche, Karl Otto, og Trine, Per Sverre, Tone Nr Agendapunkt Ansvarlig 1 Gjennomgang av referat

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer