Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 ! HALSØY IL Fotball Møbelringen-cup 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Saksliste for årsmøte 2014 Styrets beretning Årsrapport fra klubben Årsrapport fra lagene Regnskap 2014 og Budsjett 2015 Noter til regnskap og budsjett Revisors rapport Saker til vedtak

2 ! 2

3 SAKSLISTE: ÅRSMØTE HALSØY IL FOTBALL Sted: Klubbhuset til Halsøy IL Tid: Konstituering Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling Valg av to til å underskrive protokoll 2. Godkjenning av stemmeberettigete medlemmer 3. Årsmelding 2014 Styrets beretning Oppsummering av aktiviteter Regnskap 2014 m/ noter og revisors beretning 5. Budsjett Innkomne saker 7. Valg Se valgkomiteens forslag siste side årsmeldingen.! 3

4 STYRETS BERETNING Halsøy hadde i 2014 i alt 14 lag i aktiv seriespill. Vi har fortsatt vår gode utvikling på jentesiden med bredde i flere alderstrinn. For enkelte årsklasser har det vært store utfordringer i Det er ikke nok spillere i alle årsklassene til å stille med rene årsklasselag fra Smågutte-/ Småjenteklassene og oppover. Av dugnader hadde vi i 2015 Søppeldugnad hos Shmil, Søppeldugnad for Svevia langs E6, Møbelringen Cup, Lotteri i forbindelse med Møbelringen Cup. Halsøy Fotball har et overskudd på kr I forhold til budsjett 2014 en økning på kr Inntektssiden ble vi hjulpet av tilskudd fra Sparebank 1 fondet for i forbindelse med kjøp av drakter og baller. Lam midlene er blitt redusert. På utgiftssiden ble de største postene utstyr til lagene, reiseutgifter, klubbhuset, dommerutgifter samt godtgjørelser til trenere. I tillegg er klubben representert mer på kretssamlinger/sonesamlinger. Klubbens egenkapital er på kr Klubben har fortsatt en gjeldspost til Halsøy Allianselag på kr Gjeld til Vefsn kommune ble innfridd i har styret vært opptatt av at Halsøy IL skal ta i bruk Klubbadmin. Dette har medført en del administrativt arbeid. Idrettsregistreringen i Klubbadmin pågår fortsatt og vil når arbeidet er fullført forenkle håndteringen av medlemmene betydelig. Dette innebærer også en omlegging og forenkling av innkrevingen av medlemskontingenter og treningsavgifter. På markedssiden er det jobbet meget godt. Det er skapt meget gode relasjoner til våre samarbeidspartnere. Det kan bli noen endringer på sponsorsiden i forhold til de forrige år, men dette er noe usikkert enda. Det har vært stort fokus fra dommeransvarlig å få rekruttert inn flere dommere. Desember 2014 hadde vi 8 dommere i klubben. Høsten 2015 blir det lagt stor vekt på å få rekruttert inn flere dommere. Styret har gjennom 2014 avholdt 7 styremøter hvor ca. 45 saker er behandlet. Viktige fokusområder fremover vil være å fortsette klubbutviklingen gjennom gutteprosjekt og jenteprosjekt, ha trykk på utdanning av trenere og dommere og utvikling av Halsøy Idrettspark. I tillegg til styremøtene ble det gjennomført flere samarbeidsmøter med lagene på Helgeland Styret ønsker til slutt og takk alle trenere, lagledere, foreldre, spillere og utvalgsmedlemmer for flott innsats sesongen Vi håper 2015 blir et godt og utviklende år for Halsøy IL fotball. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid sesongen Mosjøen, Marius Fjellheim Styreleder Jostein Wie Sportslig leder! 4

5 Laila Aalbotsjord Leder Arrangement Stefan Johnsen Leder Driftssektor Jan Ole Rømma Kasserer Camilla Bjørnli Medlemssekretær OPPSUMMERING AKTIVITETER TURNERINGER: Halsøy arrangerte i 2014 en turnering, Møbelringen Cup for 5-er og 7-erlag. 2. ARRANGEMENT/DUGNADER: Arrangementsgruppa har gjennom året og med de ulike inntektsbringende tiltakene som er igangsatt forsøkt å fordele oppgaver mellom de forskjellige lagene. Det legges merke til at enkelte har mye letter for å si ja til dugnad enn andre. Men dette har etter vår oppfatning fungert rimelig godt og dugnadsbelastningen er dermed overkommelig for de aller fleste. Vi har til tross for dette likevel hatt problemer med å få enkelte lag på banen og dette kan nok også tilskrives at vi som lag har vært for dårlige til å lære opp nye foreldrekontakter og kontaktpersoner i hva som er deres ansvarsområder. Av de arrangement som har vært gjennomført vil vi fremheve Møbelringen Cup, vi hadde ca. 45 påmeldte lag og det var flott stemning både blant deltakere, foreldre og arrangører. Cupen har etter vår mening et godt utgangspunkt for et langt og godt liv. Mai var en travel måned hvor vi samtidig som vi forberedte Møbelringen Cup også arrangerte dugnad over to dager for SHMIL og i tillegg fikk unnagjort den årlige ryddedugnaden langs E6 og en del kommunale veier. Begge disse dugnadene er viktige inntektskilder for Halsøy IL Fotball og vi fikk også i 2014 gjennomført disse på en grei måte. Ettersom vi har mistet arrangement tilknyttet blant annet til Tiendebytte har arrangementsgruppa vært på jakt etter andre inntektskilder. Arrangementsgruppa ønsker styret lykke til med et interessant og viktig arbeid for Halsøy IL Fotball. Arrangementsgruppa har bestått av Tove Gjerde, Jonas Skjærvik, Tom Eilertsen og Laila Aalbotsjord (Leder) Laila Aalbotsjord Leder arrangement! 5

6 3. SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE. Vår generalsponsor er SpareBank 1 Nord-Norge og hovedsponsoren er Møbelringen. I tillegg hadde vi følgene samarbeidspartnere / sponsorer: Intersport, Helgenlandskraft, Sparebank 1 Regnskapshuset, Cramo, Mosjøen Servicesenter(Esso) Næstby trevare AS, Alcoa Mosjøen og Vefsn Kommune.! 6

7 SPORTSLIG SEKTOR Sportslig sektor har i 2014 bestått av: Jostein Wie Tor Anders Johansen Stefan Johnsen Bent Bjørnå Mats Josefsen Sportslig leder Dommerkoordinator Sektormedlem Sektormedlem trener damelag 2014 er et år som har hatt sine utfordringer i enkelte årsklasser. Det er ikke nok spillere i alle årsklassene til å stille med rene årsklasselag fra Smågutte-/ Småjenteklassene og oppover. Løsningen på dette må være å lage et godt sportslig og sosialt tilbud så vi beholder flest mulig spillere lengst mulig og at vi klarer å samarbeide mellom årsklassene i egen klubb. Det kan være hospitering eller å slå sammen årsklasser. I tillegg må vi søke fornuftige samarbeidsformer med andre klubber, noe som vi er i gang med allerede til neste sesong. Halsøy IL, Mosjøen IL Olderskog IL og Drevja IL har blitt enige om å inngå en samarbeidsavtale for junior damer sesongen 2015 (spillere f ). Alle spillere født i og noen 99- spillere melder overgang til Halsøy IL slik at de kan brukes på både Damelaget og Juniorlaget. Fra 2007 til 2003 har vi engasjerte trenere og foreldre som stiller opp og gjør en fantastisk jobb for klubben. Det er mange spillere i noen av årsklassene mens andre sliter med lite spillere, Vi bør søke å få kjørt trenersamlinger/ kurs slik at trenerne føler at de har kompetanse nok til å få kjørt gode treninger med tilpasset innhold til de forskjellige lagene. Vi gikk inn i sesongen 2014, med 8 dommere som skulle representere klubben: 2 Håno/3-div Dommere: Martin Skarstein og Tor Anders Johansen 1 HESA/4 div Dommer: Tor Morten Strøm 1 Kretsdommer: Sigrid Nesje 1 Reservedommer: Per Jakob Mørch Jacobsen! 7

8 Lagrapport 2014 Halsøy IL fotball har stilt med følgende lag sesongen 2014: Lag Lagledere Foreldrekontakter Trenere Senior Damer HIL J HIL J 01 Kjersti Krutnes Anne Skipnes Lisbeth Solvang Johansen Laila Lindseth Tove Finstad Eva Mortensen Charlotte Engelsli HIL G 99 Tonje Bjørnsen Bent Bjørnå HIL G 00 Anita K Forsmo Merete Martinsen HIL G 02 Rainer Dalheim Rune Christoffersen HIL G 03, lag 1 HIL G 03, lag 2 HIL J 03 Edel Tverberg Hanne Liland HIL G 04 Guro Volden Trond Faksmo Mats Josefsen Morten Klaussen Per-Helge Haugberg Christian Nilsen Steinar Mortensen Tom Roger Strøm Ove Huske Bård Bjerkeseth Bent Bjørnå Per Kristiansen Jostein Wie Tom Eilertsen Stefan Johnsen Ole R Kjønnås Torger Nilsen Vegard Vordal Lars Finseth Helge Mikalsen Stian Langjord Jan Ole Rømma Stian Langfjord Karl Børre Krogh Ole Kristian Volden Merethe S. Pedersen HIL J 04 Marianne Olsen Olav Bjørnli Tor Anders Johansen Sissel Rasmussen HIL MIX 05, lag 1 HIL MIX 05, lag 2 Ella Gjømle Guro Volden Ella Gjømle Guro Volden Marius Fjellheim Kjetil Andersen HIL MIX 06 Einar Vatnan Anette Søttar Rainer Andre Sundseth! 8

9 Sportslige aktiviteter 2014 på lagnivå Årsrapport Halsøy IL damelag I utgangspunktet prøvde vi å få til både junior- og damelag. Vi jobbet for et samarbeid på tvers av klubbene slik at alle skulle få gode treningsgrupper, samt en kamparena på rett nivå for alle. Mosjøen I.L. ble med på samarbeid, men Olderskog takket nei. Da kom vi i en situasjon med litt for få spillere som ønsket å være med for fullt, og da hadde vi ikke grunnlag til både junior- og seniorlag. Vi kom da, i likhet med de siste års sesonger, i en situasjon der vi hadde relativt lite spillere. Hovedmålet ble å holde laget i gang slik at vi i framtida kan bygge et mer slagkraftig damelag. Vi har brukt mange unge spillere som har fått verdifull matching på seniornivå. Gjennom hele året ble det kjørt tre treninger i uka (med unntak av juli, der hadde vi to uker ferie). Før seriestart var vi i Trondheim og spilte treningskamper. Dette har vi gjort flere år nå. Det er ei veldig verdifull helg, både sportslig og sosialt. Sammenlignet med opplegg andre lag i vår serie kjører, så er den billig også. Vi har lang sommerferie, derfor må vi ha noe som skjer i sommerferien. For å spare penger valgte vi bort treningsleirer og turneringer andre steder. I stedet hadde vi ei treningssamling her i byen med forskjellige aktiviteter. Vår 2.divisjonsavdeling er blant de hardeste avdelingene i Norge, både med tanke på nivå og reisebelastning. Det var ofte jevne kamper. Vi tapte mange av dem, og mye av grunnen ligger nok i størrelsen på spillertroppen. Men vi fikk se at det skal ikke så mye til for å hevde seg, så det tar vi med oss videre for å bygge motivasjon til videre satsing. Får vi ei større treningsgruppe med flere som virkelig ønsker å satse, så skal det være mulig å bygge opp et lag som i løpet av noen år er med i kampen om opprykk. Damelaget har denne sesongen deltatt på flere dugnader enn tidligere. Vi har alltid stilt opp og gjort en god jobb, både på klubbens og lagets dugnader. Det har lykkes å bygge et godt miljø i damelaget. Vi føler det prates godt om oss rundt omkring, både i lokalmiljøet og andre steder. Det viser at vi har opparbeidet oss et bra omdømme. Det blir viktig å ta med videre. Spillere på damelaget 2014: Charlotte Veding, Heidi Aalbotsjord, Camilla Sandmo, Ida Kristin Bolstad, Ann-Karin Brubakk, Monika Olsen Valla, Carina Olsen Vesterbekkmo, Tilde Tveraa Røilid, Ingrid Andersen, Matilde Øyen Garnes, Ingrid Tøndel, Margrete Strømsvåg, Rikke Bruvoll Nielsen, Ragne Bruvoll Nielsen, Tiril Dale, Caroline Wie, Ida Emilie Fick, Hilde Nilsskog, Frida Turmo, Dordi Floa Grindhaug. I tillegg hadde vi tre spillere på lån i deler av sesongen: Kristin Valla, Martine Sørvig, Elise Gullhav Kvandal. Apparatet rundt laget: Laila Aalbotsjord lagleder Svein Tøndel Fysioterapeut og altmuligmann Morten Klaussen Assistenttrener Mats Josefsen Hovedtrener! 9

10 Rapport fra Gutter 1999 Årsrapport Halsøy/Mosjøen gutter 1999 Vi har hatt 2-3 treninger i uka pluss kamp. Mange av guttene var med på akademiet frem til sommeren Vi har hatt lite frafall(1 stk) og vært en liten spillerstall med 15 spillere. Vi har også lånt/hospitert opp spillere fra 2000 lagene til Halsøy/Mosjøen. 4 av våre spillere kommer fra Hattfjelldal og de trener med oss 1 gang pr. uke. Vi har denne sesongen vært et samarbeidslag: Halsøy/Mosjøen(10 spillere fra HIL og 5 spillere fra MIL) Spillerstall sesongen 2014: Espen Bjørnå, Isak Sandmo, Vetle Bjerkeseth, Kevin Bjerkeseth, Daniel Kristiansen, Sindre Aanes, Fredrik Kvalfors, Aleksander Forsland, Erlend Nes, Even Johnsen, Emil Luktvassli, Oscar Kapskarmo, Ståle Jarmund, Sivert Jarmund, Eskil Heggli. Følgende 2000/2001 spillere har trent/hospitert/spilt kamper: Rikard Bekkvik(HIL), Theo Lawrence(MIL). Sesongen har gått meget bra og vi vant serien. Vi kom til finalen i Kippermocupen(tapte mot Namsos) og hadde en god opplevelse i Piteå(svensk/norsk/brasiliansk motstandere) med uavgjort/seier og knepent tap 1-0 mot et fantastisk brasiliansk lag. Vi ble fra 1/1-15 et MIL lag, alle spillerne står nå i Mosjøen I.L. Hovedgrunnen til dette er at mange av spillerne stod i MIL og ønsker også å kjempe om plass på juniorlaget. Som eldste lag i Halsøy hadde guttene ikke denne muligheten, flere av gutta trener mye og ønsker å satse på fotballen. 6 spillere har vært på kretslagssamling og 2(Sivert Jarmund/Theo Lawrence) klarte å gå videre og har nylig vært i Tromsø sammen med de beste fra Nordland. De er også tatt ut på Statoils regionsamling i Trondheim i slutten av april. Disse 2 gutta kan nå langt og de er bare 14 år. Vi takker for mange flotte år i Halsøy J Trenere: Bent Bjørnå, Bård Bjerkeseth, Per Kristiansen. Foreldrekontakter: Tonje Bjørnsen, Tove Gjerde. Rapport fra gutter 2000 I sesongen 2014 gjennomførte vi seriespill og 2 turneringer. Vi har vært en stabil tropp på omtrent 20 spillere som alle har fått omtrent like mye spilletid. Resultatene har ikke vært hovedmålet, men å prøve å beholde flest mulig spillere lengst! 10

11 mulig. Fokuset har vært spillerutvikling, slik at spillerne utvikler fotballferdigheter som gjør at de kan ta store steg i årene som kommer. I seriespillet kom vi midt på tabellen. Vi deltok på Ungdomscupen i Umeå Juni med 1 seier, 1 uavgjort og 2 tap. På Kippermocupen spilte vi 9 er fotball men det ble 2 tap og 1 uavgjort og ikke noe sluttspill. Disse spillerne var med i 2014: Martin Andreas Håpnes, Magnus Otervik, Oliver Andreassen, Vegar Gluggvasshaug, Sindre Øyen, Andreas Stensland, Andreas Rogne, Martin Kvalfors, Per Martin Hauan, Jonas Wie, Rikard Bekkvik, Mikael Slottvik, Didrik Stokland, Sondre Krutnes, Martin Forsmo, Morten Jensen, Eirik Hanssen, Jøran Finsås, Sander Heia Myrvang, Daniel Eilertsen og Jonas Plangde Trenere: Foreldrekontakter: Tom Eilertsen og Jostein Wie Kari Wie og Elisabeth Westvik Rapport fra gutter 2002 Vi har vært en bra og stabil treningsgruppe. Fokusert mye på samspill, og at alle fikk spille like mye. Serien gikk bra, men det ble veldig ujevne kamper inn i mellom. Pga at vi spilte i serie med lag som var et år yngre enn oss. Noen av våre spiller fikk også delta på en sonetrening. Vi deltok i turneringer: Møbelringencup, Kippermocupen, Bodø Cup, Hiascup, og-3vs3 Trenere: Stefan Johnsen, Rune Christoffersen, Ole R. Kjønnås og Herlof Nyland (inn i mellom) Spillere: Christoffer Kjønnås, Andreas Christoffersen, Simen Johnsen, Emil Thorsheim, Mats Nilsen, Mathias Larsen, Mathias Halkjelsvik, Christoffer Beck, Thomas Kleivhaug (2001), Daniel Kleivhaug, Sander Heia (2001), Kenneth Dalheim, Ådne Bjerkeseth og Benjamin Andersen. Rapport fra gutter 2003 Vi var med på de 4 vanlige turneringene. HSB - cup i april, Halsøy cup i mai, Kippermocup og Granmocup. Spillere: Even Liland Tønne, Sondre Pedersen, Aleksander H. Engås, Markus Mikalsen, Simen Vordal, Ole Martin Finseth, Ruben Pettersen, Odin Amadeus Eiterjord og Snorre Nordhøy Trenere: Lars Finseth, Helge Mikalsen og Vegard Vordal Foreldrekontakt: Hanne Liland! 11

12 Vi håper å få til 2 treninger i uka i Satser på de samme cupene i år også. Rapport fra Jenter 2003 Jenny Oline Rømma, Kristine Eidet Eggen, Maja Jensen Aanes, Ida Beate Langfjord, Mari Larem Næstby, Signe Drag, Mathea Fagerli, Vilde Sebine Nilssen og Madelen Bjerknesli. Vi har hatt trening en gang i uka fra våren 2014 og til oktober Det har vært 9 jenter som har trent i la Sondre Pedersen g. I tillegg har det vært med 3-4 stykker J 12 spillere. Jentene har deltatt på Møbelringen Cup, Kippermo Cup og Hias Cup. I tillegg deltok 1 lag på 3- turneringen i Kippermohallen. I år som i fjor er det få lag på dette aldertrinnet slik at jentene spilte mange kamper mot de samme lagene, noe som kan være en utfordring i forhold til motivasjon. Eneste unntaket var Kippermocupen. 2 stk har deltatt på sonesamling i Mosjøen høsten Det at vi har hatt jenter 12 med oss på kampet er vært positivt. Trenere og lagledere har vært Jan Ole Rømma og Stian Langfjord. Foreldrekontakt har vært Trude Larem Fick! 12

13 Rapport fra Gutter 2004 Trenere: Karl Børre Krogh Ole Kristian Volden Merete Sundseth Pedersen Foreldrekont: Trond Faksmo Guro Volden Treningstider: Mandag Antall spillere: 15 stk. I kretsen har vi vært påmeldt med to lag. Tobias Krogh, Tobias Nøtland, Sander Strandheim, Adrian Pedersen, Elias Faksmo, Kristian Volden, Andreas Erlandsen, Emil Isaksen, Fredrik Lundestad, Emil Conen, Heine Pedersen, Mikael Wie, Alexander Thorsheim, Felix Mentzoni, Terje Lund. Totalt 15 spillere. Utstyr mm. Vi fikk nye drakter til årets sesong til to lag 18 drakter Turneringer/kamper Turneringer : (cup i Mosjøhallen i april) (Olderskog il) Møbelring cupen (Halsøy) Kippermocupen (Mil) HIAS cup (Drevja) Kamper: Kiosksalg: Andre ting Miniturneringer/ seriekamper annenhver onsdag. Vår og høst. Vi kan nok være interessert i kiosksalg som i fjor Trenerkurs ønskes i en eller annen form. Vi ønsker å fortsette vår filosofi at alle spillere skal få være med og spille likt. Vi er et godt sammen spleiset lag. Vi har som mål å dra til Sverige på turnering i Treningstider: Vi ønsker snarest mulig og senest etter vinterferien treningstider, slik at vi kan starte sesongen tidligere i år enn tidligere. ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2004 ÅRSRAPPORT 2014 FOR HALSØY IL JENTER 2004 Lagets spillere har vært følgende: Marte Jenssen, Hanna Bjørnli, Julie Johansen, Sara Elise Rasmussen, Astrid Bekkevold, Mia Lundestad Haugen, Regine Pettersen, Johanne Heia, Frida Henriksen, Maren Andreassen, Sunniva Øksendal Bjørnå, Emma Jakobsen og Dina Røreng! 13

14 Trener har vært Olav Bjørnli og Tor Anders Johansen. Marianne Olsen har vært foreldrekontakt i Fra 2015 har Sissel Rasmussen overtatt. Laget har deltatt både på Helgeland Sparebank Cup, Møbelringen Cup, Kippermoen Cup og HIAS cup. Treningene har også dette året vært preget av godt oppmøte, godt humør og engasjement fra både trenere og spillere. Årsrapport for 2005-MIX Vi startet opp med trening i januar, med en trening i uken i gymsalen på Kulstadskola. I begynnelsen av mai begynte vi med utetrening1 gang pr uken. Det har vært godt oppmøte på treningene. De fleste spillerne bidrar både sportslig og sosialt og vi har fått gode holdninger blant spillerne både når det gjelder å ta ansvar for laget og for at vi skal oppføre oss skikkelig i alle sammenhenger. Vi har deltatt på 4 samlingsdager der vi fikk spille 3-4 kamper. Lagene som stilte på samlingene var Grane, Drevja, Olderskog og Mil. Det ble også arrangert en intern turnering for oss i Vefsn (i regi av MIL) inne i Kippermohallen. Vi har i tillegg deltatt på 3 cuper, henholdsvis HIAS-Cup, Kippermo-Cup og Møbelringen-Cup. Oppsummering fra alle kampene: Vi tapte noen, vant noen og spilte uavgjort noen. Alt i alt, så var det mye bra spill av alle spillerne. Navn på spillere: Madelen Johnsen Martine Strøm Hedda Haaland Margrethe Hånes Niklas Bjerknesli Forsback Kasper Bomnes Oliver Jensen Adrian Fjellheim Kristian Valrygg Sverka Øfelt Jonas Skjager Teodor Martinsen Marius Rømma Màrk Johansen! 14

15 Henrik Volden Mats Kleivhaug Trenere: Marius Fjellheim Kjetil Andersen Foreldrekontakt: Ella Gjømle Guro Volden 2005-laget vil gjerne få ta del i kiosksalget også i 2015 En sportslig hilsen fra hele laget til alle i Halsøy, og lykke til med kommende sesong :) 15/01.15 Marius Fjellheim Rapport fra Halsøy 2006 Vi har helt siden oppstarten hatt problemer med å stille med nok spillere til kamper/cuper, på treninger er vi ofte 4-7 stk, enkelte treninger har vi avlyst pga. at ingen har kommet! Vi ønsker at det blir sett på muligheten for å trene og spille med andre alderstrinn. Har deltatt på HA-Cupen, Møbelringen cup, granmoen cup og Kippermocupen i tillegg til seriekamper Håper vi kan være ca 10 stk på treninger denne sesongen, er lite kull, blir lagt litt mer vekt på spilleforståelse/teknikk denne sesongen... Spillere: Mathea Søttar Sundseth, Villiam Brocks Vatnan, Cerine Linga Øfeldt, Aleksander Dorp, Henrik Nikolaisen, Patrik Gløsen, Jørgen Andersen Skjager, Mats Fagerli, Marie Brækken og Tommy Tverberget Trenere: Rainer Sundseth og Einar Vatnan Rapport fra Halsøy lag deltok i serie og cupene! 15

16 Følgende spillere har vært med på laget: Erik Liland Tønne, Nora Westvik Hjortskarmo, Odin Vordal, Leon Aleksander Sommer, Sebastian T. Olaisen, Sverre Lund Digermul, Øyvind Kro Baisgård, Martin Kvitnes Brækken, Vetle Øyen, Ole Martin Mikalsen, Magnus L. Haugen, Oliver Bjørnli, Daniel Jarnæs Båtstrand, Vetle Aleksander Windstad Jensen, Kristoffer Vestre, Markus Hoholm og Marius Mosås Solheim Trenere: Kim Sommer, Marius Nilsen, Kim Haugen og Anne Marie Windstad Jensen Foreldrekontakter: Hanne Liland og Anne Kari Mikalsen! 16

17 REGNSKAP 2014 og BUDSJETT 2015 Kontonavn Regnsk ap 2011 Regnsk ap 2012 Regnsk ap 2013 Budsj ett 2014 Regnsk ap 2014 Avvik bud - virk 2014 Not er Budsj ett 2015 Not er SPONSORINNTEKTER TILSKUDD MEDLEMSBIDRAG INNTEKTSBR. TILTAK DUGNADER SALGSINNTEKTER LAGINNSATS SUM INNTEKTER SPONSORKOSTNADER UTGIFTER INNTEKTSBR UTGIFTER DUGNADER UTGIFTER SALGSINNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT ARBEIDSKRAFT TURNERINGSUTGIFTER REISEKOSTNADER DOMMER OG LISENSKOSTNADER KOSTNADSGODTGJØRELSE DAGLIG LEDER KOSTNADER DRIFTSMATERIELL ! 17

18 ADM KOSTNADER KONTINGENTER OG GAVER DIV ANDRE KOSTNADER FINANSKOSTNADER NETTO FINANS SUM KOSTNADER ÅRSRESULTAT (69 800) EIENDELER Endring Noter Kundefordringer Kortsiktige fordringer Kontanter/ bankinnskudd SUM EIENDELER GJELD og EK Endring Noter Egenkapital Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld SUM EIENDELER Noter til regnskap 2014 og budsjett 2015 Noter til regnskap 2014: 1 Sponsorinntekter som forventet. Kr fra 2013 innbetalt i Tilskudd ble litt mer enn forventet+ tilskudd til kjøp av drakter fra Sparebank 1 fondet kr Har avskrevet kr i gammel treningsavgift.. Forventer økt litt pga juniorlag Har inntektsført utestående fordringer med kr Inntektsbringende tiltak 2014 gav følgende nettoinntjening: Møbelringen Cup kr og tine fotball skole Ryddedugnad Shmil og Mesta. 6 Dugnad Møbelringen satt bort til gutter 2004 kr Utgifter til turnering er dekt med 3 lokale turnering + økte utgifter kretssamlinger + dekning av turneringer ekstern 8 Mindre utgifter til dommerregninger og utstyr til dommerer enn budsjettert.! 18

19 9 Utstyr til lagene gjelder innkjøp av draktsett til alder og damelaget + baller 1 0 Høyere utgifter klubbhus. 11 Utbetalt kjøregodtgjørelse damelaget. 1 2 All gjeld og gjeldsrenter til Vefsn kommune er nedbetalt. Noter til budsjett 2015: 1 3 Budsjetterer med kjente sponsoravtaler + håper klubben får noen nye + damelaget får noen nye 1 4 Ikke budsjettert med tilskudd fra fond 1 5 Budsjettert med samme dugnad. Turneringer: Tine Fotballskole og Møbelringen Cup. Netto tall 1 6 Vasking av klubbhus - settes bort til damelaget for Turneringsdeltakelse: Klubben dekker de tre lokale turneringene for alle aldersbestemte lag + påmelding kretssamling/sonesamling + dekning påmelding cuper utenfor distriktet 1 8 Økt reiseutgifter pga kvalik juniorlag jenter. 1 9 Opprettet sparekonto i Noter til balansen: 2 0 Kundefordringer består av en utestående faktura. Kortsiktige fordringer er fordringer treningsavgift kr Kortsiktige fordringer består av utestående årsoppgjør med Alliansen kr Positiv egenkapital. 2 2 (1)Langsiktig gjeld til Vefsn kommne nedbetalt. og (2) gjenopprettet gjeld på kr til Alliansen, som skal nedbetales over 10 år (første avdrag i 2008).! 19

20 Budsjett 2015 Nr Kontonavn Sum budsjett Hovedlage t Damer Aldersbestem t Hovedsponsor Samarbeidspartnere Støttespillere Andre sponsorsinnt SPONSORINNTEKTER Tilskudd Vefsn kommune Tilskudd fra staten Andre tilskudd Markedsstøtte TILSKUDD Treningsavgift Medlemskontingent Egenandel fra medlemmer MEDLEMSBIDRAG Egne Arrangementer Turneringer Andre tiltak INNTEKTSBR. TILTAK Klubbdugnader (innleid) Andel lagsdugnader (30%) Andre dugnader DUGNADER ! 20

21 SUM INNTEKTER Hovedsponsor Samarbeidspartnere Andre sponsorkostnader SPONSORKOSTNADER Kostnader kont/tr.avgift Kostnader kont/tr.avgift Arrangementer Turneringer Andre Arrangement UTGIFTER INNTEKTSBR Klubbdugnader Andel lagsdugnader (40%) Andre dugnader UTGIFTER DUGNADER Kjøp av klubbartikler Kostnader salg arr Salgsmatr på lager UTGIFTER SALGSINNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT Trenergodtgj., oppg.pl ARBEIDSKRAFT Avskriving utstyr Av- og nedskrivninger Turneringsavgifter ! 21

22 610 2 Treningssamling TURNERINGSUTGIFTER Reiseutgifter Reiseutgifter, kvinner senior REISEKOSTNADER Dommerhonorar Utstyr dommere Overgangsgebyr Andre gebyr / bøter DOMMER OG LISENSKOSTNADER Trenerutgifter Kostnadsgodtgjørelse Kurs Trenere og spillere Spillerutvikling KOSTNADGODTGJØRELSE Daglig leder (Fotballs andel 60%) DAGLIG LEDER Utstyr til lagene Førstehjelpsutstyr Småanskaffelser Deltagerpremier Profileringskostnader KOSTNADER DRIFTSMATERIELL Regnskapshonorar Forsikringspremier ! 22

23 664 0 HIL fest Kunstgressbane Utgifter klubbhus Annen leiekostnad Porto Annonser ADM KOSTNADER Kretskontingent Andre kontingenter Gaver KONTINGENTER OG GAVER Telefonkostnader Bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl DIV ANDRE KOSTNADER Andre tjenester/skader Bank og kortgebyr Bank og kortgebyr Tap på fordringer DIV ANDRE KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Rentekostnad, andre NETTO FINANS SUM KOSTNADER ÅRSRESULTAT (69 800) !

24 REVISJONSRAPPORT 2014 Revisjonsberetning for 2014! 24

25 Innkomne saker 2015 Det er ikke kommet inn andre saker for behandling til årsmøtet! 25

26 VALG 2015 Verv Navn Periode På valg/år Styreleder Marius Fjellheim Ikke på valg 2015 Kasserer Jan O Rømma 2 år Medlemssekretær Camilla Bjørnli 2015 Sportslig sektor Leder Jostein Wie 2 år Dommeransvarlig Tor Anders Johansen Ikke på valg 2015 Sektor Mini Jostein Wie 1 år Sektor lille Stefan Johnsen 2 år Sektor 11-fotball Bent Bjørnå 1 år Sektor sr Mats Josefsen 1 år Driftsektor Leder Stefan Johnsen Ikke på valg 2015 Medlem Rune Christoffersen Ikke på valg 2015 Medlem Nils A Øyås 2 år Arrangementsektor Leder Laila Ålbotsjord Ikke på valg 2015 Medlem Tom Eilertsen 1 år Medlem Tove Gjerde Ikke på valg 2015 Medlem Jonas Skjærvik 1 år Revisor Marit Krutå Ikke på valg 2015 Webansvarlig Magne Krutnes 2 år Valgkomite: Leder Jostein Wie 1 år Medlem Geir Myrflott 1 år Medlem Bente Nyland 1 år! 26

27 ! 27

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2014

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2014 Halsøy IL Allianselag Årsberetning 2014 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2013 Revisjonsberetning Budsjett 2014 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2014: Dato: 24. april

Detaljer

Halsøy IL Allianselag

Halsøy IL Allianselag Halsøy IL Allianselag ÅRSMELDING 2012 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2012 Revisjonsberetning Budsjett 2013 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2012: Dato: 19. mars

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer