Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: godt tak i selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten. Når du flytter kjøleskapet ut fra veggen må du være forsiktig slik at du unngår å klemme eller ødelegge strømkabelen. Etter at kjøleskapet er satt i drift må du unngå å berøre kalde overflater inne i kjølerommet, spesielt med våte eller fuktige hender. Huden kan sitte fast på de svært kalde overflatene. Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unngå å berøre den med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade. kan også oppstå tvil om kjøleskapet er jordet. må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ingen må klatre på, sitte på eller henge på døren til forfriskningssenteret. Dette kan skade kjøleskapet eller få det til å velte, med alvorlig personskade som resultat. Ikke bruk skjøteledning Tilgjengelighet til nettpluggen Utskifting av nettkabel Advarsel 3 Dersom det er mulig bør kjøleskapet kobles til en separat kontakt for å hindre overbelastning som gjør at strømmen går. Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik at til tilkoplingspluggen til strømnettet er tilgjengelig, for at den raskt skal kunne trekkes ut dersom en ulykke skulle inntreffe. Hvis nettkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten eller dennes serviceleverandør, eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå at farlige situasjoner oppstår. Ikke forkorte eller forlenge nettkabelen Det kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Innledning Innledning Advarsel om at barn kan bli innelåst NORGE Innledning FARE: Det er fare for at barn kan bli innelåst. Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser: Ta av dørene, men la hyllene være på plass slik at det ikke blir så lett for barn å klyve inn. Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke lagre Advarsel Jording Advarsel Ikke lagre eller bruke bensin eller andre antennelige damper eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater. I tilfelle av kortslutning vil jording av apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir redusert ved at strømmen får en alternativ vei. For å forhindre elektriske støt, må dette apparatet jordes. elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene ordentlig, eller dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordet. Advarsel Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes. Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen. Avkjølingskrestsløpet må ikke skades. Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten. Kjølemidlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet. Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet be nner seg i, bør luftes. For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig 2 for hver 8 g R600aav mengden kjølemiddel som anvendes. Rommet skal være 1m kjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identi kasjonsplaten på inne i apparatet. Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil. 4 5 Esittely *Modell uten dispenser -Type 1 Frysedel Kjøleskapdel Esittely NORGE Melkeprodukthjørne Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Dørhylle Hylle Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Hylle Dørhylle Hylle Hylle Hylle Dørhylle * Hylle Ice Maker SUOMI Dørhylle Dørhylle Dørhylle Hylle Nedre deksel *Modell uten dispenser -Type 2 Frysedel Kjøleskapdel Melkeprodukthjørne Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Dørhylle Hylle Vinholder (plast eller metall) (tilleggsutstyr) Dørhylle (1 eller 2 deler) Hylle ) Hylle (sammenleggbar eller normal) Forfriskningssenter (tilleggsutstyr) Hylle med ramme (opsjonelt) Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) * Dørhylle Eggboks (tilleggsutstyr) Dørhylle Grønnsakssk (1 eller 2) Dørhylle Fuktighetsbryter (tilleggsutstyr) Mirakelsone (tilleggsutstyr) Fersk `0' sone (tilleggsutstyr) ) Dørhylle Nedre deksel ADVARSEL! Elementer, egenskaper og opsjoner varierer fra modell til modell. Denne modellen er ikke utstyrt med alle opsjonelle elementer. * Fryseprosessen foregår raskest i den markerte hyllen. Esittely *Modell med dispenser - Type 1 Frysedel Space plus Esittely Kjøleskapdel Melkeprodukthjørne Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Filter (bare modeller med innvendig NORGE Dørhylle Automatisk isbitmaskin Lampe (pære)/ LEDpanel (valgfri) Hylle Dørhylle Hylle Snacks boks (opsjonelt) Hylle Hylle med ramme (opsjonelt) * Hylle Hylle Dørhylle Dørhylle Is og vann uten rørtilknytning (opsjonelt) SUOMI Dørhylle Dørhylle Hylle Nedre deksel *Modell med dispenser - Type 2 Ekstra dørstativ (valgfritt) Frysedel Kjøleskapdel Plass for melkeprodukter Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Automatisk isbitmaskin Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Hylle Vinholder i plast eller tråd (opsjonelt) Dørhylle Hylle Boksholder (opsjonelt) Snackshylle (opsjonelt) Lampe (pære)/ LED-panel (valgfri) Snacks boks (opsjonelt) * Hylle med ramme (opsjonelt) Hylle (vanlig eller foldet) Is og vann uten rørtilknytning (opsjonelt) Eggholder (opsjonelt) Dørhylle Vakuum ferskhet (opsjonelt) Fuktighetsregulering Opti Temp-sonen (opsjonelt) Dørhylle Nedre panel Dørhylle Fersk `0' sone (tilleggsutstyr) ADVARSEL! Elementer, egenskaper og opsjoner varierer fra modell til modell.

3 Denne modellen er ikke utstyrt med alle opsjonelle elementer. 5 * Fryseprosessen foregår raskest i den markerte hyllen. Innledning /Installasjon Plassering av kjøleskapet Velg en god plassering 1. Plasser kjøleskapet slik at det blir enkelt å bruke. 2. Unngå å plassere det nær varmekilder, direkte sollys eller fuktighet. 3. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet, må det være tilstrekkelig klaring på begge sider sant på oversiden, og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm. 4. Kjøleskapet må rettes så det står i vater. 5. Ikke installer kjøleskapet i en lufttemperatur på under 5 C, da dette kan påvirke driften. H o ld s k ik k e lig a v s ta nd NORGE Mer enn 5 cm fra veggen bak Bortska e din gamle innretning Innretningen innholder væske (kjøle- og smøremiddel) og er fremstilt av deler og sto som kan resirkuleres og gjenvinnes. Alle viktige sto må sendes til avfallstjeneste der de kan bearbeides og gjenbrukes (gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for å bestille en lastebil for avfallet. 6 Installasjon Installasjon Demontering av dør Advarsel NORGE Fare for elektrisk støt Ta ut strømkabelen til kjøleskapet før installering. Unnlatelse av å gjøre dette kan medføre risiko for dødsfall eller alvorlig skade. Gjelder kun for modellen med Hvis døren inn i rommet er for smal for at is og vann uten rørtilknytning kjøleskapet kan passere, må du ta av døren til kjøleskapet og bære det inn sidelengs. Nedre panel Fjern nedre dekselet ved å skru av alle skruene. Etterpå trekk vanntilførselsrøret opp, mens området merket med trykkes ned til høyre. NORGE Fjern nedre deksel og slangen for vanntilførsel Vannrør NB Dersom slangen er deformert eller slitt, må denne delen skjæres vekk. Deksel over hengsel Kabelforbindelser Fjern døren til fryseren 1) Fjern dekslet til hengslet ved å løsne på skruene. Løsne alle kablene unntatt jordingskabelen. Øvre hengsel 2) Fjern beslaget ved å rotere det mot urviserens retning, og så løfte opp øvre hengsel. Jordingskabel Beslag Øvre hengsel NB Vær forsiktig når øvre hengsel fjernt slås av, vent i 5 minutter før det startes igjen. NORGE NORGE Regulering av temperatur og funksjoner *Modell uten dispenser - Type 1 Snack boksknappen Snack boks Funksjonsdisplay Berøringsdisplay. For mye fukt på displayet kan føre til at det ikke fungerer riktig. Gjerne hold displayet rent og tørt. 10 Drift *Modell uten dispenser - Type 2 Drift Betjening NORGE NORGE Snack boks-knappen Snack boks Funksjonsdisplay Berøringsdisplay. For mye fukt på displayet kan føre til at det ikke fungerer riktig. Gjerne hold displayet rent og tørt. 10 Drift Drift * Modell med dispenser -Type 1 NORGE NORGE Snack boks-knappen Vann og isdispenser Vanndispenser-knappen Snack boks Tilleggsutstyr Funksjonsdisplay Type-1 Type-2 Berøringsdisplay. For mye fukt på displayet kan føre til at det ikke fungerer riktig. Gjerne hold displayet rent og tørt. 13 Betjening Drift *Modell med dispenser - Type 2 NORGE Drift NORGE Snack boks-knappen Vann og isdispenser Vanndispenser-knappen Dispenserlampe (skjult) Snack boks Opsjon Funksjonsdisplay Type-1 Type-2 Berøringsdisplay. For mye fukt på displayet kan føre til at det ikke fungerer riktig. Gjerne hold displayet rent og tørt. 11 Betjening Drift *Modell med dispenser - Type 3 NORGE Snack boks-knappen Vann og isdispenser Vanndispenser-knappen Dispenserlampe (skjult) Snack boks Opsjon Funksjonsdisplay Type-1 Type-2 Berøringsdisplay. For mye fukt på displayet kan føre til at det ikke fungerer riktig. Gjerne hold displayet rent og tørt. 11 Drift NORGE 15 Drift Bruke dispenseren (på enkelte modeller) Velg mellom knust is, vann og isbiter, og trykk lett på bryteren med glasset eller en annen beholder. Vann Trykk på bryteren for å velge vann slik at lampen lyser opp. Isbiter Trykk på bryteren for å velge isbiter slik at lampen lyser opp. Knust is Trykk på bryteren for å ve automatiske ismaskinen, og kan så tas ut som knust is eller isbiter. NB Det er helt normalt at vannet ikke er så kaldt til å begynne med. Dersom du ønsker kaldere vann kan du putte isbiter i glasset. Advarsler Kast isen (om lag 20 biter) og vannet ( om lag syv glass) som lages først etter at kjøleskapet er installert. Den første isen eller det første vannet som produseres kan inneholde partikler eller lukt fra vanntilførselen eller vannbeholderen. Dette er også nødvendig dersom kjøleskapet ikke er brukt på noe tid. Hold barn unna ismaskinen. Barn kan trykke på bryterne på feilaktig måte eller ødelegge lampene. Sørg for at is ikke kan blokkere iskanalen. Derfor det plasseres mat i inngangen til iskanalen, kan det være at is ikke vil komme ut. Iskanalen kan også bli dekket av små isbiter dersom bare knust is brukes. I så fall må denne isen fjernes. Verken drikke eller mat må lagres i isboksen for at det skal bli kaldt fort. Dette kan skade den automatiske ismakeren. Bruk aldri tynt krystall eller steingods for å hente is. Slike glass eller beholdere kan knuses. Fyll is i glasset før vann eller annen drikke tappes i. Det kan sprute dersom is slippes i et glass der det allerede er væske. Istuten må aldri berøres med hånd eller redskap. Berøring kan forårsake at noe brekker, eller hånden kan skades. Dekslet på ismaskinen må aldri fjernes. Fordel av og til isen jevnt slik at isboksen er helt full av is. Isen vil stable seg der isen lages. Derfor kan ismakeren feilaktig tro at isboksen er full, slik at den stopper å lage is. Dersom det kommer farget is ut av ismaskinen, må den ikke brukes, og servicesenteret må straks kontaktes. Bruk ikke for smale eller dype glass. Is kan komme til å sette seg fast i iskanalen, og dermed ødelegge kjøleskapet. Hold glasset i passende avstand fra istuten. Dersom glasset er for nær tuten kan det hindre isen å i komme ut Drift Drift To stjerner-seksjon ** (gjelder kun for utvalgte modeller) NORGE Frysekurv (to stjerner-seksjon) To stjerner-seksjonen omfatter temperaturer -12 C ~ -18 C Korttidslagring av frossenvarer.

4 NORGE Forfriskningssenter (Gjelder bare noen modeller) Hvordan bruke forfriskningssenteret Åpne døren til forfriskningssenteret. Du kan bruke forfriskningssenteret uten å åpne døren til kjøleskapet. Dermed sparer du strøm. Lampen i kjøleskapet tennes når døren til forfriskningssenteret åpnes. Dermed innholdet. Døren til forfriskningssenteret må aldri brukes som underlag for arbeid Døren til forfriskningssenteret må aldri brukes til å arbeide på, og det må utvises forsiktighet med skarpe gjenstander. La aldri armene hvile på døren til forfriskningssenteret eller trykk hardt på den. Det indre dekslet til forfriskningssenteret må aldri tas ut Forfriskningssenteret virker ikke normalt uten dekslet. Kun modeller med internt deksel på tanken. Tunge gjenstander må aldri plasseres på døren til forfriskningssenteret, og barn må aldri få henge seg på den Ikke bare kan døren til forfriskningssenteret bli ødelagt, men barn kan også bli skadet. 19 Drift Betjening Drift NORGE Is og vann uten rørtilknytning (Gjelder kun for utvalgte modeller) NORGE Den automatiske isbitmaskinen og vanndispenseren kan brukes med en vanntank eller Veiledning Demonter vanntanken Sett sikkerhetsbryteren i stillingen "OPEN" som vist i. Hold og trekk så i vanntankens deksel for å løsne vanntanken. Fyll tanken med vann Løft klemmene opp på begge sider for å ta av dekselet og fylle tanken med vann. Lukk tanken med dekselet og sett klemmene på plass. Fyll tanken med vann opp til linjen (3 l/2. 1l). Monter tanken Juster toppen av vanntankens deksel, still inn pumperøret like over det og trykk tanken på plass som vist i. Sett sikkerhetsbryteren i stillingen "CLOSE". for en vanntank. Drei dekselet mot venstre for å skru det løs. (35cm) ADVARSEL! Ved montering eller demontering av vanntanken bruk ikke ekstra kraft for å unngå skade på vanntanken. Er vanntanken tom, kan automatisk isbitmaskin og vanndispenser ikke brukes. Bruk av andre væsker enn vann kan føre til problemer med pumpen. Isbiter kan være av mindre størrelse hvis det er lite vann i tanken. Vanndispenseren og isbitmaskinen brukes på samme måte som i liknende kjøleskaper. det. Vanntanken kan være tung og må ikke løftes av barn, spesielt med én hånd ganger om dagen kan du høre en lyd når vannpumpen er i drift. 19 Drift Drift Hyller (Gjelder bare noen modeller) Skyvbar hylle NORGE skyve frem hyllens halvdel på bunnen slik at den glir under den andre. Rykk imot deg for å komme tilbake til full tilstand. å Vinholder (Gjelder bare noen modeller) Justering av vinholder (Type-1) kan oppbevares liggende med denne vinholderen, som kan festes på hvilken som helst hylle. I fall du innsetter vinholderen : Rykk vinholderen ovenfra og ned etter etter at du har satt den inne i beskrivning hyllens fastholdende sidedel etter beskrivning ved å fange den oppover etter. I fall du tar av vinholderen : Rykk vinholderen innover etter beskrivning etter at du har fanget den etter beskrivning. (Type-2) Flasker kan oppbevares vannrett i vinstativet. Eggbeholder (Gjelder bare noen modeller) NB Eggbeholderen må aldri brukes i isboksen. Den kan gå i stykker. Eggbeholderen må aldri oppbevares i fryseren eller. 20 Drift Drift (Gjelder bare noen modeller) NORGE Luftfuktigheten kan kontrolleres ved å justere bryteren for luftfuktighet til venstre eller høyre ved lagring av grønnsaker eller frukt. Høy luftfuktighet HIGH HUMIDITY CONTROL LOW NORGE Lav luftfuktighet HIGH HUMIDITY CONTROL LOW Lukt erningssystem (Gjelder bare noen modeller) Dette systemet absorberer på en e ektiv måte sterke lukter ved hjelp av en optisk katalysator. og tømme automatisk isbitermaskin. Skru av isbitermaskin (1). du bruker Opti Temp Sonen for kjøttlagring, må du lagre grønnsakene eller fruktene i frosset tilstand. Bruk av Opti Temp Sonen for kjøttlagring kan ødelegge kjøttet eller sken. Derfor må du bevare kjøttet eller sken i F-rommet. lagring av mat slik som brød og godbiter. lagring av kjøtt, fisk, kylling osv. etter at de er pakket i aluminiumsfolie. lagring av ulike matretter i passende avstand. varm mat avkjøle seg før den lagres. blokker luftventilene med matvarer. åpne døren ofte. som har vært tint må aldri fryses igjen. Dette forårsaker tap av smak og næringsinnhold. Derfor er det mulig at frostblemmer formes som kan forårsake personlige skader om deres indre sto fryser og følgelig brytes. Unngå å plassere fuktige matvarer på de øverste hyllene i kjøleskapet, da de kan fryse ved direkte kontakt med nedkjølt luft. Mat må alltid rengjøres før lagring. Grønnsaker og frukt bør vaskes og tørkes, og innpakket mat må tørkes av, slik at nærliggende matvarer ikke blir bedervet. Kontroller at egg er ferske når de lagres i hyllen eller boksen, og sørg for at de alltid lagres i stående stilling. Dette gjør at de holder seg ferske lenger. NB Kjøleskapet Dersom det er et varmt og fuktig klima der du har kjøleskapet, vil det danne seg dugg i skapet dersom døren åpnes mye eller dersom det lagres mange grønnsaker i det. Dette påvirker ikke kjøleskapets virkning. Dugg ernes ved hjelp av en klut som ikke loer. Forslag til energi sparing Vennligst ikke hold døren åpen for lenge; lukkdøren etter kortest mulig tid. Det anbefales å ikke legge inn for mye mat. Det bør være tilstrekkelig rom så kald luft kansirkulere fritt. Ikke innstill temperaturen på kjøleskap-fryserlavere enn nødvendig. Ikke sett mat nær tiltemperature sensor. Hold avstand på minst 5mm fra følerne. Tillat varm mat å bli avkjølt før lagring. Plasseringav varm mat i kjøleskap-fryser kan ødeleggeannen mat, og føre til høyere elektriskeregninger. Ikke blokker luft ventiler med mat. Jevnsirkulasjon av kald luft holder kjøleskap-frysertemperatur jevn. Ikke åpne døren ofte.

5 Ved å åpne døren, lar manvarm luft komme inn i kjøleskap-fryser, og føre tilat temperaturen stiger 24 Stell og vedlikehol d Hvordan demontere deler NB NORGE Demontering gjøres i omvendt orden av montering, Husk å ta ut strømkabelen før du setter i gang med demontering eller montering. Bruk aldri kraft for å demontere deler, da delene kan ødelegges. NORGE La mpe i frys erom Demonter lampen ved å trekke den ut samtidig som du trykker lett og roterer lampedekselet. Skru pæren mot urviser Alternativ 1. Bruk en 40 watt pære (maks.) som kan kjøpes på et servicesenter. Alternativ 2 - LED. Bruk kun LED 12VDS pære som kan kjøpes på et servicesenter. Lampe i kjøleskapet Alternativ 1. For å ta av lampedeksel, trykk på fremskytningen under lampedekselen slik at den stikker ut og ta av dekselen. Skru pæren ut mot urviseren. Bruk en 40 watt pære (maks. ) som kan kjøpes på et servicesenter. Alternativ 2 - LED. For å bytte ut LED-panelet, ta kontakt med ditt servicesenter. MERK Ikke alle lamper passer i ditt kjøleskap. Påse at du skifter ut lampen med en av samme størrelse, form og strømstyrke. Dispenserlampene er LED-indikatorer som ikke kan skiftes. Hylle i frys er For å ta ut en hylle, presser du hyllen til venstre, løfter hyllens venstre side litt opp, løfter deretter opp den høyre siden, og tar hyllen ut. Hold i dørhyllen på begge sider opp og trekk hyllen ut. demonter isbitbingen dersom det ikke er påkrevd. fatet fram og ta det ut. bør ikke demonteres hvis ikke nødvendig. Hold isbeholderen med begge hender for å ikke slippe taket. bør likevel passe på at døren til kjøleskapet åpnes så få ganger som mulig mens strømmen er borte. Dersom du skal ytte, må du enten ta ut eller gjøre fast alle løse deler inne i kjøleskapet. For å unngå at skruene til høydejustering skal ødelegges, bør de skrues helt inn i sokkelen. Veggen utenfor kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering. Dette er ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper varm luft inn i kjøleskapet for å unngå "svetting" på den ytre kjøleskapsveggen. Ditt nye kjøleskap kan lage lyder som du ikke hørte fra ditt gamle kjøleskap. Ettersom disse lydene er nye for deg, kan du oppleve dem som bekymringsverdige. De este nye lydene er normale. Harde ater som gulv, vegger og skap kan gjøre at lydene oppleves som høyere enn det de beskrives som. Her følger en liste over lyder og hva de innebærer: Defrost-timeren lager en klikkelyd når den automatiske defrost-syklusen begynner og slutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen, avhengig av modell) lager også en klikkelyd når syklusen begynner og slutter. Skranglelyder kan forårsakes av kjølevæsken, vannrøret eller gjenstander plassert oppå kjøleskapet. Kjøleskapet er designet for å være mer effektivt og holde matvarene på ønsket temperatur. Høyeffektskompressoren kan gjøre at ditt nye kjøleskap går lengre enn det gamle, og du vil kanskje høre en pulserende eller høy lyd. Du vil kanskje høre at fordampningsviftens motor sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen. Etter endt syklus vil du kanskje høre en surklelyd som skyldes at kjølevæsken beveger seg rundt i kjøleskapet. Sammentrekninger og utvidelser av innerveggene kan forårsake et lite smell. Vann som drypper på defrost-varmeapparatet kan forårsake en freselyd. Du vil kanskje høre at kondensatorviften presser luft over kondensatoren. Du vil kanskje høre at vann renner ned i sluket under defrost-prosessen. Strømbrudd Dersom du skal ytte Antikondenseringsrør Forstå eventuelle lyder Rengjøring Det er viktig å holde kjøleskapet rent for å unngår uønsket lukt. Matvaresøl må tørkes opp straks, fordi syreinnholdet kan misfarge plastover ater om det får anledning til å tørke. Bruk lunkent såpevann eller vaskemiddel for å rengjøre den slitesterke over aten på kjøleskapet. Tørk av med en ren fuktig klut og la tørke. Jevnlig rengjøring anbefales. Vask alle skuffer med en oppløsning av natron eller mildt såpevann eller vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk. Kontroller at strømkabelen ikke er skadet, at selve pluggen ikke er blitt overopphetet, og at pluggen er satt trygt på plass i vegguttaket. Trekk alltid strømkabelen ut av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er elektrisk utstyr i nærheten (lamper, brytere og lignende). Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for å hindre vann eller væske å trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forårsake elektrisk støt. Det må aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke alkaliske oppløsninger, brennbare eller giftige rengjøringsmidler på noen over ate. Frosne over ater må aldri berøres av våte eller fuktige hender, fordi fuktige gjenstander kan feste seg til svært kalde over ater. Utvendig Innvendig Etter rengjøring Advarsel 27 Stell og vedlikehol d Stell og vedlikehold Feilretting Før du ringer servicetekniker for å få hjelp, bør du gjennomgå denne listen. Det kan spare deg for både tid og penger. Listen inneholder vanlige hendinger som ikke skyldes verken dårlig arbeid eller defekte materialer i dette kjøleskapet. NORGE Hending Mulig årsak Løsning Drift av kjøleskapet Kompressoren til kjøleskapet går ikke Kjøleskapet er skrudd av Still kjøleskapet på passende temperatur. Se innstilling av kjøleskapet. Dette er normalt for et kjøleskap med automatisk avfrysing, og inntre er regelmessig. Kontroller at strømkabelen er satt forsvarlig på plass i vegguttaket. Ring din kraftleverandør. Dette er normalt. Større, mer e ektive kjøleskap går lenger under slike forhold. Det er normalt at kjøleskapet går mer under slike forhold. Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt.

6 Varm mat gjør at kjøleskapet går helt til den ønskede temperaturen er nådd. Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte. Kontroller at kjøleskapet står i vater. Sørg for at matvarer eller beholdere ikke hindrer dørene i å gå igjen. Se under ÅPNING/LUKKING av dører. Det er normalt at kjøleskapet lener litt bakover. Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende. Rengjør eller skift pakning. Lekkasje i tetningslisten i døren gjør at kjøleskapet går mer for å holde den ønskede temperaturen. Dette er normalt. Kjøleskapet går av og på for å holde temperaturen konstant. Kjøleskapet er under avfrysing. Strømkabelen er ikke koblet til vegguttaket. Strømbrudd. Kontroller lamper i huset. Kjøleskapet går for lenge eller for ofte Kjøleskapet er større enn ditt forrige kjøleskap Det er varmt i rommet eller været. Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid. Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet. Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen. Døren til kjøleskapet eller fryseren kan stå på gløtt. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Pakningen til kjøleskapet eller fryseren er skitten, slitt, sprukket eller passer dårlig. Termostaten holder kjøleskapet på konstant temperatur. 28 Stell og vedlikehold Hending Mulig årsak Løsning NORGE Kompressoren til kjøleskapet går ikke Temperaturen er for lav Temperaturen i fryseren er for lav men temperaturen i kjøleskapet er passe Temperaturen i kjøleskapet er for lav men temperaturen i fryseren er passe Matvarer som er lagret i skuffer fryser Kjøtt som er lagret i kjøttskuffen fryser Fryseren er innstilt for kaldt. Innstill fryseren på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende. Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Kjøtt bør lagres ved en temperatur straks over vannets frysepunktet (0 C) for at det skal holde seg friskt så lenge som mulig. Se over. Det er normalt at det danner seg iskrystaller på grunn av kjøttets innhold av fuktighet. Temperaturen er for høy Temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er for høy Fryseren er innstilt på for høy temperatur. Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende. Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende. Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte. Lukk døren ordentlig. Vent til kjøleskapet eller fryseren har mulighet til å nå den ønskede temperaturen. Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt. Innstill kjøleskapet på en kaldere temperatur. Kjøleskapet er innstilt på for lav temperatur. Innstilling av temperaturen i kjøleskapet påvirker temperaturen i fryseren. Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen. Døren står på gløtt. Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet. Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid. Temperaturen i kjøleskapet er for høy men temperaturen i fryseren er passe 29 Kjøleskapet er innstilt på for høy temperatur. Hending Mulig årsak Dagens kjøleskap har økt lagringskapasiteten og holder jevnere temperatur. Kjøleskapet arbeider under høyere trykk i begynnelsen av gangsyklusen. Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges. Gjenstander som plasseres på toppen av kjøleskapet vibrerer. Kjøleskapet berører vegger eller skap. Løsning Lyd og støy NORGE Høyere lydnivå når kjøleskapet går Høyere lydnivå når kompressoren starter Vibrasjon eller klaprelyd Det er helt normalt at lydnivået skal være høyere. Dette er helt normalt. vekk gjenstandene. står på gløtt. under problemet ved å åpne/lukke dørene. Sørg for at døren ikke åpnes så ofte. Vann/fuktighet/is utenfor kjøleskapet Det danner seg dråper på utsiden av kjøleskapet eller mellom dørene Fuktig vær. Dette er normalt i fuktig vær. Når fuktigheten går ned vil dråpene forsvinne. Lukk døren ordentlig. Døren står på gløtt, og det gjør at kald luft fra innsiden av kjøleskapet tre er varm luft utenfor. 30 Stell og vedlikehold Hending Mulig årsak Kjøleskapet må rengjøres innvendig Det er mat med sterk lukt i kjøleskapet. Noen beholdere eller innpakningsmaterialer lager sterk lukt. Løsning Rengjør kjøleskapet inni med svamp, varmt vann og natron. Sørg for at maten er under tett lokk. Bruk en annen type beholder eller innpakningsmateriale. Lukt i kjøleskapet NORGE Åpning/Lukking av dører/sku er Døren(e) vil ikke la seg lukke Døren(e) vil ikke la seg lukke Matvarer står i veien for døren. Døren ble lukket for hardt, slik at den andre døren gikk opp litt. Kjøleskapet står ikke i vater. Det gynger på gulvet når det beveges litt. Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges. Flytt på matvarene. Lukke begge dørene forsiktig. Juster skruen for høydejustering. en snekker rette opp gulvet dersom det skråner. Det er normalt at kjøleskapet lener litt bakover. Flytt på kjøleskapet. Oppbevare færre matvarer i kjøleskapet. i fryseren er for høy. temperaturen i fryseren slik at det er mulig å lage isbiter. opp kranen og la det gå nok tid til at det kan lages isbiter. Når isen er ferdig skal ismaskinen være i drift. Kontroller at begge dører er lukket. Vanntilførselen fra vannkranen er ikke åpnet.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen. 31 Stell og vedlikehol d Stell og vedlikehold Hending Det kommer ikke is ut av ismaskinen Stans i ismaskinen Mulig årsak Is har smeltet og frosset igjen rundt mateskruen på grunn av lite forbruk, temperatursvingninger og/eller strømbrudd. Isbitene er klemt fast mellom armen på ismakeren og bakre del av isboksen. Isbiter som er kjøpt eller laget et annet sted er blitt brukt i ismaskinen. Løsning Ta ut isboksen og tine innholdet. Rengjør isboksen, tørr og sett tilbake. Etter at ny is er laget, bør ismaskinen virke. Fjern isbitene som forårsaker stansen. Bare isbiter som er laget i ismakeren må brukes i ismaskinen. Åpne vanntilførselen. Kontroller at begge dører er lukket. Tapp og hell ut 7 glass vann for å få friskt vann i tanken. Tapp og hell ut 7 glass vann til for å skylle tanken grundig. Koble skapet til kaldvannsledningen som fører vann til springen på kjøkkenet. NORGE Det kommer ikke vann Vanntilførselen er ikke åpnet. Se under "Ismakeren lager ikke is". Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen. Vannet har en rar lukt eller smak Vannet har vært for lenge i tanken. Skapet er ikke korrekt tilknyttet vanntilførselen. Lyden av is som faller Lyden av vanntilførsel Annet Displayet viser ordet OFF. (Etter 20 sekunder forsvinner ordet OFF, men kjøleskapet forblir i demomodus). Dette er den normale lyden som oppstår når is faller ned i isboksen. Styrken på lyden kan variere etter plassering av kjøleskapet. Detter er den normale lyden som oppstår når det tappes vann i ismakeren etter at isen er ferdig og har falt ned i isboksen. Les avsnittet "Automatisk ismaker og ismaskin" i denne bruksanvisningen. Kjøleskapet er i demomodus. Demomoduset slår kjølingssystemet av, bare belysning og displayet fungerer normalt. For å slå av demomoduset, åpn døren mens du trykker på Fridge-knappen, og så trykk på EXPRESS F-knappen tre ganger. KASTE DET GAMLE APPARATET 1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter. 3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen. 4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. (option). 32.

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer