Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: godt tak i selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten. Når du flytter kjøleskapet ut fra veggen må du være forsiktig slik at du unngår å klemme eller ødelegge strømkabelen. Etter at kjøleskapet er satt i drift må du unngå å berøre kalde overflater inne i kjølerommet, spesielt med våte eller fuktige hender. Huden kan sitte fast på de svært kalde overflatene. Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unngå å berøre den med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade. kan også oppstå tvil om kjøleskapet er jordet. må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ingen må klatre på, sitte på eller henge på døren til forfriskningssenteret. Dette kan skade kjøleskapet eller få det til å velte, med alvorlig personskade som resultat. Ikke bruk skjøteledning Tilgjengelighet til nettpluggen Utskifting av nettkabel Advarsel 33 Dersom det er mulig bør kjøleskapet kobles til en separat kontakt for å hindre overbelastning som gjør at strømmen går. Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik at til tilkoplingspluggen til strømnettet er tilgjengelig, for at den raskt skal kunne trekkes ut dersom en ulykke skulle inntreffe. Hvis nettkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten eller dennes serviceleverandør, eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå at farlige situasjoner oppstår. Ikke forkorte eller forlenge nettkabelen Det kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Innledning Advarsel Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes. Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen. Avkjølingskrestsløpet må ikke skades. Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten. Kjølemidlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet. Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet befinner seg i, bør luftes. For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig av mengden kjølemiddel som anvendes. Rommet skal være 1m2 for hver 8 g R600akjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identifikasjonsplaten på inne i apparatet. Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil. 34 Innledning Advarsel om at barn kan bli innelåst FARE: Det er fare for at barn kan bli innelåst. Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser: Ta av dørene, men la hyllene være på plass slik at det ikke blir så lett for barn å klyve inn. må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke lagre eller bruke bensin eller andre antennelige damper eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater. I tilfelle av kortslutning vil jording av apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir redusert ved at strømmen får en alternativ vei. For å forhindre elektriske støt, må dette apparatet jordes. Ukorrekt bruk av jordingspluggen kan resultere i elektrisk støt. Søk råd hos en sertifisert elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene ordentlig, eller dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordet. Ikke lagre Advarsel Jording Advarsel Identifikasjon av deler *Modell uten dispenser Frysedel Kjøleskapdel Melkeprodukthjørne Lampe Hylle Vinholder (plast eller metall) Dørhylle (1 eller 2 deler) Hylle Snacksskuff (tilleggsutstyr) Hylle (sammenleggbar eller normal) Forfriskningssenter (tilleggsutstyr) Eggboks Dørhylle (1 eller 2 deler) Dørhylle Grønnsaksskuff (1 eller 2) Dørhylle Fuktighetsbryter Mirakelsone (tilleggsutstyr) Ferskvarerom (tilleggsutstyr) Dørhylle Dørhylle Hylle eller skuff Lampe Hylle eller skuff Skuff (2 eller 3) Nedre deksel Konverteringsbryter (kjøtt/grønnsaker) (tilleggsutstyr) NB Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskningssenteret" inkludert i alle modellene). 35 Innledning *Dispensermodell Frysedel Kjøleskapdel Melkeproduktjhørne Automatisk isbitmaskin Hylle eller skuff Lampe Hylle eller skuff Lampe Hylle Vinholder (plast eller metall) Dørhylle Hylle Boksdispenser (tilleggsutstyr) Snacksskuff (tilleggsutstyr) Hylle (sammenleggbar eller normal) Forfriskningssenter (tilleggsutstyr) Eggboks Skuff Dørhylle Skuff (2 eller 3) Grønnsaksskuff (1 eller 2) Fuktighetsbryter Mirakelsone (tilleggsutstyr) Ferskvarerom (tilleggsutstyr) Dørhylle Dørhylle Konverteringsbryter (kjøtt/grønnsaker) (tilleggsutstyr) Nedre deksel NB Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller (for eksempel er ikke "forfriskningssenteret" inkludert i alle modellene). 36 Installasjon Plassering av kjøleskapet Velg en god plassering 1. Plasser kjøleskapet slik at det blir enkelt å bruke. 2. Unngå å plassere det nær varmekilder, direkte sollys eller fuktighet. 3. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet, må det være tilstrekkelig klaring på begge sider sant på oversiden, og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm. 4. Kjøleskapet må rettes så det står i vater.

3 5. Ikke installer kjøleskapet i en lufttemperatur på under 5 C, da dette kan påvirke driften. Hold skikkelig avstand Mer enn 5 cm fra veggen bak Bortskaffe din gamle innretning Innretningen innholder væske (kjøle- og smøremiddel) og er fremstilt av deler og stoff som kan resirkuleres og gjenvinnes. Alle viktige stoff må sendes til avfallstjeneste der de kan bearbeides og gjenbrukes (gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for å bestille en lastebil for avfallet. 37 Installasjon Demontering av dør Advarsel Fare for elektrisk støt Ta ut strømkabelen til kjøleskapet før installering. Unnlatelse av å gjøre dette kan medføre risiko for dødsfall eller alvorlig skade. Hvis døren inn i rommet er for smal for at kjøleskapet kan passere, må du ta av døren til kjøleskapet og bære det inn sidelengs. Fjern det nedre dekselet ved å løfte det oppover, fjern klipset og trekk deretter opp tilførselsrøret for vann samtidig som du trykker på området som vises i figuren til høyre. NB Nedre deksel Fjern nedre deksel og slangen for vanntilførsel Vanntilkobling Dersom slangen er deformert eller slitt, må denne delen skjæres vekk. Deksel over hengsel Kabelforbindelser Fjern døren til fryseren 1) Fjern dekslet til hengslet ved å løsne på skruene. Løsne alle kablene unntatt jordingskabelen. Øvre hengsel 2) Fjern beslaget ved å rotere det mot urviserens retning, og så løfte opp øvre hengsel. Jordingskabel Beslag Øvre hengsel NB Vær forsiktig når øvre hengsel fjernes så ikke døren faller forover. Nok til at vanntilkoblingen kan trekkes helt ut. 3) Ta vekk døren til fryserommet ved å løfte den oppover. Nå må døren løftes så høyt at vanntilkoblingen kan trekkes helt ut. Nedre hengsel NB Bær inn døren til kjølerommet og legg den ned, men vær forsiktig slik at vanntilkoblingen ikke blir skadet. Fjern døren til kjøleskapet 1) Løsne skruene til dekslet over hengslet og fjern dekslet. Fjern kablene dersom de er der, bortsett fra jordledningen. Ledningsforbindelse 2) Fjern beslaget ved å dreie med urviserens retning og fjern så øvre hengsel ved å løfte det opp. Øvre hengsel Beslag 3) Fjern døren til kjølerommet ved å løfte den opp. 38 Nedre hengsel Installasjon Bær inn kjøleskapet Bær inn kjøleskapet gjennom inngangsdøren slik som vist på tegningen til høyre. Max Min 1 FRZ TEMP REF TEMP 5 Max Montering av dør Monter dørene i omvendt rekkefølge av demontering etter at de er båret inn. Feed water pipe installation (* Kun dispensermodell) Før installering Drift av den automatiske ismaskinen krever vanntrykk på 147 ~ 834 kpa (1,5~8,6 kgf/cm2). (Dette betyr at et pappbeger blir fylt på mindre enn 3 sekunder). Dersom vanntrykket ikke når det n&oslasren i frysedelen og kjøleskapdelen. Tilleggsutstyr Type-1 Type-2 Frysekontroller FREEZER FRZ. TEMP. Middels(-190C) Middels sterk(-220c) Sterk(-230C) Svak(-150C) Middels svak(-170c) Tilleggsutstyr Type-1 Type-2 Kjøleskapkontroller REFRIGERATOR REF.TEMP. Middels(30C) Middels sterk(20c) Sterk(00C) Svak(60C) Middels svak(40c) Den faktiske innvendige temperaturen vil variere avhengig av matvarenes tilstand. Temperaturinnstillingen setter ønsket temperatur, og angir ikke kjøleskapets faktiske temperatur. Kjøleeffekten er begrenset i oppstartsfasen. Juster temperaturen som angitt ovenfor etter at kjøleskapet har vært i drift i minimum 2 3 dager. 43 Drift Bruke dispenseren (på enkelte modeller) Velg mellom knust is, vann og isbiter, og trykk lett på bryteren med glasset eller en annen beholder. Vann Trykk på bryteren for å velge vann slik at lampen lyser opp. Isbiter Trykk på bryteren for å velge isbiter slik at lampen lyser opp. Knust is Trykk på bryteren for å velge knust is slik at lampen lyser opp. Referanse : Hold glasset på plass i noen sekunder etter at du har forsynt deg med isbiter eller vann slik at de siste dråpene renner ned i glasset istedenfor på gulvet. Automatisk isbitmaskin (på enkelte modeller) Automatisk isbitmaskin Følerarm Den automatiske isbitmaskinen kan automatisk produsere 6 isbiter om gangen, isbiter per døgn. Denne mengden kan variere avhengig av omstendighetene, inkludert romtemperatur, åpning av dører, varemengde i frysedel osv. Isbitproduksjonen stopper når isbitbingen er full. Hvis du ikke ønsker å benytte den automatiske isbitmaskinen, setter du bryteren for iash;leskapet er installert. Den første isen eller det første vannet som produseres kan inneholde partikler eller lukt fra vanntilførselen eller vannbeholderen. Dette er også nødvendig dersom kjøleskapet ikke er brukt på noe tid. Hold barn unna ismaskinen. Barn kan trykke på bryterne på feilaktig måte eller ødelegge lampene. Sørg for at is ikke kan blokkere iskanalen. Derfor det plasseres mat i inngangen til iskanalen, kan det være at is ikke vil komme ut. Iskanalen kan også bli dekket av små isbiter dersom bare knust is brukes. I så fall må denne isen fjernes. Verken drikke eller mat må lagres i isboksen for at det skal bli kaldt fort. Dette kan skade den automatiske ismakeren. Bruk aldri tynt krystall eller steingods for å hente is. Slike glass eller beholdere kan knuses. Fyll is i glasset før vann eller annen drikke tappes i. Det kan sprute dersom is slippes i et glass der det allerede er væske. Istuten må aldri berøres med hånd eller redskap. Berøring kan forårsake at noe brekker, eller hånden kan skades. Dekslet på ismaskinen må aldri fjernes. Fordel av og til isen jevnt slik at isboksen er helt full av is. Isen vil stable seg der isen lages. ikke for smale eller dype glass. glasset i passende avstand fra istuten. sparer du strøm. kan gå i stykker. Eggbeholderen må aldri oppbevares i fryseren eller ferskvareskuffen. 48 Drift Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen Luftfuktigheten kan kontrolleres ved å justere bryteren for luftfuktighet til venstre eller høyre ved lagring av grønnsaker eller frukt.

4 Høy luftfuktighet HIGH HUMIDITY CONTROL LOW LOW HIGH LO W Lav luftfuktighet HUMIDITY CONTROL HIGH LOW HIG H Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff (Gjelder bare noen modeller) Den nederste skuffen i kjøleskapet kan stilles om til oppbevaring av grønnsaker eller kjøtt. Temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i kjøleskapet for øvrig, slik at kjøttet eller fisken vil holde seg ferskt lenger. må du bevare kjøttet eller fisken i F-rommet. lagring av mat slik som brød og godbiter. lagring av kjøtt, fisk, kylling osv. etter at de er pakket i aluminiumsfolie. lagring av ulike matretter i passende avstand. varm mat avkjøle seg før den lagres. Varm mat som plasseres i kjøleskapet kan ødelegge andre matvarer, og fører dessuten til høyere energiforbruk. Sørg for at matvarer som lagres pakkes inn i plast eller oppbevares i en beholder med lokk. Dette hindrer at fuktighet fordamper, og hjelper matvarene til å beholde smak og næringsstoffer. Ikke blokker luftventilene med matvarer. Jevn sirkulasjon av nedkjølt luft sikrer jevn kjøleskapstemperatur. Ikke åpne døren ofte. Når dørene åpnes slipper varm luft inn, og dette gjør at temperaturen stiger. Oppbevar aldri for mye matvarer i hyllene i døren, da de kan klemme på matvarer i hyllene i kjøleskapet slik at dørene ikke kan lukkes ordentlig. Fryseren Ikke lagre flasker i fryseren, da de lett kan knuses når de er frosne. Mat som har vært tint må aldri fryses igjen. Dette forårsaker tap av smak og næringsinnhold. Når matvarer slik som iskrem lagres over tid, bør de plasseres i hylle i fryseren, ikke i dørhyllen. Du får ikke røre kald mat eller beholdere, særlig hvis de er laget av metall, med våte hender og du får heller ikke plassere glass produkter inne i fryseren. - Derfor er det mulig at frostblemmer formes som kan forårsake personlige skader om deres indre stoff fryser og følgelig brytes. Unngå å plassere fuktige matvarer på de øverste hyllene i kjøleskapet, da de kan fryse ved direkte kontakt med nedkjølt luft. Mat må alltid rengjøres før lagring. Grønnsaker og frukt bør vaskes og tørkes, og innpakket mat må tørkes av, slik at nærliggende matvarer ikke blir bedervet. Kontroller at egg er ferske når de lagres i hyllen eller boksen, og sørg for at de alltid lagres i stående stilling. Dette gjør at de holder seg ferske lenger. NB Kjøleskapet Dersom det er et varmt og fuktig klima der du har kjøleskapet, vil det danne seg dugg i skapet dersom døren åpnes mye eller dersom det lagres mange grønnsaker i det. Dette påvirker ikke kjøleskapets virkning. Dugg fjernes ved hjelp av en klut som ikke loer. 52 Stell og vedlikehold Hvordan demontere deler NB Demontering gjøres i omvendt orden av montering, Husk å ta ut strømkabelen før du setter i gang med demontering eller montering. Bruk aldri kraft for å demontere deler, da delene kan ødelegges. Lampe i fryserom Demonter lampen ved å trekke den ut samtidig som du trykker lett og roterer lampedekselet. Skru pæren mot urviserne. Bruk en 40 watt pære (maks.) som kan kjøpes på et servicesenter. MERK! Ikke alle lamper passer i ditt kjøleskap. Påse at du skifter ut lampen med en av samme størrelse, form og strømstyrke. Dispenserlampene er LED-indikatorer som ikke kan skiftes. Hylle i fryser For å ta ut en hylle, presser du hyllen til venstre, løfter hyllens venstre side litt opp, løfter deretter opp den høyre siden, og tar hyllen ut. Hold i dørhyllen på begge sider opp og trekk hyllen ut., løft den! Dørhylle og støtte Space plus Grip tak i isbitbingen som vist i figuren til høyre og trekk den ut samtidig som du løfter den litt opp. Ikke demonter isbitbingen dersom det ikke er påkrevd. Bruk begge hender for å fjerne isbitbingen slik at du ikke risikerer å miste den på gulvet. 2 1 Etter bruk av dispenseren Vannoppsamleren har ingen selvdreneringsfunksjon. Den bør rengjøres regelmessig. Fjern dekselet ved å trekke i fremsiden av dekselet på vannoppsamleren og rengjør den med en klut. utenfor kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering. Dette er ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper varm luft inn i kjøleskapet for å unngå "svetting" på den ytre kjøleskapsveggen. Strømbrudd Dersom du skal flytte Antikondenseringsrør Rengjøring Det er viktig å holde kjøleskapet rent for å unngår uønsket lukt. Matvaresøl må tørkes opp straks, fordi syreinnholdet kan misfarge plastoverflater om det får anledning til å tørke. Utvendig Bruk lunkent såpevann eller vaskemiddel for å rengjøre den slitesterke overflaten på kjøleskapet. Tørk av med en ren fuktig klut og la tørke. Jevnlig rengjøring anbefales. Vask alle skuffer med en oppløsning av natron eller mildt såpevann eller vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk. Kontroller at strømkabelen ikke er skadet, at selve pluggen ikke er blitt overopphetet, og at pluggen er satt trygt på plass i vegguttaket. Trekk alltid strømkabelen ut av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er elektrisk utstyr i nærheten (lamper, brytere og lignende). Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for å hindre vann eller væske å trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forårsake elektrisk støt. Det må aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke alkaliske oppløsninger, brennbare eller giftige rengjøringsmidler på noen overflate. Frosne overflater må aldri berøres av våte eller fuktige hender, fordi fuktige gjenstander kan feste seg til svært kalde overflater. Innvendig Etter rengjøring Advarsel 55 Stell og vedlikehold Feilretting Før du ringer servicetekniker for å få hjelp, bør du gjennomgå denne listen. Det kan spare deg for både tid og penger.

5 Listen inneholder vanlige hendinger som ikke skyldes verken dårlig arbeid eller defekte materialer i dette kjøleskapet. Hending Mulig årsak Løsning Drift av kjøleskapet Kompressoren til kjøleskapet går ikke Kjøleskapet er skrudd av Still kjøleskapet på passende temperatur. Se innstilling av kjøleskapet. Dette er normalt for et kjøleskap med automatisk avfrysing, og inntreffer regelmessig. Kontroller at strømkabelen er satt forsvarlig på plass i vegguttaket. Ring din kraftleverandør. Dette er normalt. Større, mer effektive kjøleskap går lenger under slike forhold. Det er normalt at kjøleskapet går mer under slike forhold. Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt. Varm mat gjør at kjøleskapet går helt til den ønskede temperaturen er nådd. Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte. Kontroller at kjøleskapet står i vater. Sørg for at matvarer eller beholdere ikke hindrer dørene i å gå igjen. Se under ÅPNING/LUKKING av dører. Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende. Rengjør eller skift pakning. Lekkasje i tetningslisten i døren gjør at kjøleskapet går mer for å holde den ønskede temperaturen. Dette er normalt. Kjøleskapet går av og på for å holde temperaturen konstant. Kjøleskapet er under avfrysing. Strømkabelen er ikke koblet til vegguttaket. Strømbrudd. Kontroller lamper i huset. Kjøleskapet går for lenge eller for ofte Kjøleskapet er større enn ditt forrige kjøleskap Det er varmt i rommet eller været. Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid. åpnes for ofte eller for lenge av gangen. Døren til kjøleskapet eller fryseren kan stå på gløtt. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Pakningen til kjøleskapet eller fryseren er skitten, slitt, sprukket eller passer dårlig. Termostaten holder kjøleskapet på konstant temperatur. 56 Stell og vedlikehold Hending Kompressoren til kjøleskapet går ikke Mulig årsak Løsning Temperaturen er for lav Temperaturen i fryseren er for lav men temperaturen i kjøleskapet er passe Temperaturen i kjøleskapet er for lav men temperaturen i fryseren er passe Matvarer som er lagret i skuffer fryser Kjøtt som er lagret i kjøttskuffen fryser Fryseren er innstilt for kaldt. Innstill fryseren på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende. Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Kjøleskapet er innstilt for kaldt. Kjøtt bør lagres ved en temperatur straks over vannets frysepunktet (0 C) for at det skal holde seg friskt så lenge som mulig. Se over. Det er normalt at det danner seg iskrystaller på grunn av kjøttets innhold av fuktighet. Temperaturen er for høy Temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er for høy Fryseren er innstilt på for høy temperatur. Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende. Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende. Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte. Lukk døren ordentlig. Vent til kjøleskapet eller fryseren har mulighet til å nå den ønskede temperaturen. Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt. Innstill kjøleskapet på en kaldere temperatur. Kjøleskapet er innstilt på for lav temperatur. Innstilling av temperaturen i kjøleskapet påvirker temperaturen i fryseren. Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen. Døren står på gløtt. er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges. berører vegger eller skap. Det er helt normalt at lydnivået skal være høyere. Dette er helt normalt. Lyden jevner seg ut mens kjøleskapet fortsetter å gå. Ta vekk gjenstandene. Flytt på kjøleskapet slik at det ikke berører veggen eller skapet. Vann/fuktighet/is inne i kjøleskapet Det danner seg dråper på veggen inne i kjøleskapet I varmt og fuktig vær øker isdannelse og "svetting". Døren står på gløtt. Døren er åpen for lenge eller for ofte. Dette er normalt. Se under problemet ved å åpne/lukke dørene. Sørg for at døren ikke åpnes så ofte. Vann/fuktighet/is utenfor kjøleskapet Det danner seg dråper på utsiden av kjøleskapet eller mellom dørene Fuktig vær. Dette er normalt i fuktig vær. Når fuktigheten går ned vil dråpene forsvinne. Lukk døren ordentlig. Døren står på gløtt, og det gjør at kald luft fra innsiden av kjøleskapet treffer varm luft utenfor. 58 Stell og vedlikehold Hending Mulig årsak Løsning Lukt i kjøleskapet Kjøleskapet må rengjøres innvendig Det er mat med sterk lukt i kjøleskapet. Noen beholdere eller innpakningsmaterialer lager sterk lukt. for at maten er under tett lokk. står ikke i vater. Det gynger på gulvet når det beveges litt. Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges. Flytt på matvarene. Lukke begge dørene forsiktig. Juster skruen for høydejustering. en snekker rette opp gulvet dersom det skråner. Flytt på kjøleskapet. Oppbevare færre matvarer i kjøleskapet. Rengjør skuff og skinne. Kjøleskapet berører vegger eller skap. Det er vanskelig å trekke ut skuffer Matvarer kommer i klemme mot hyllen over. Skinnen for skuffen er skitten. Ismaskin Det kommer ikke is ut av ismaskinen Isboksen er tom. Temperaturen i fryseren er for høy. Når is faller ned i isboksen første gang skal ismaskinen være i gang. Justere temperaturen i fryseren slik at det er mulig å lage isbiter.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Når is faller ned i isboksen første gang skal ismaskinen være i gang. Skru opp kranen og la det gå nok tid til at det kan lages isbiter. Når isen er ferdig skal ismaskinen være i drift. Kontroller at begge dører er lukket. Vanntilførselen fra vannkranen er ikke åpnet. Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen. 59 Stell og vedlikehold Hending Det kommer ikke is ut av ismaskinen Stans i ismaskinen Mulig årsak Is har smeltet og frosset igjen rundt mateskruen på grunn av lite forbruk, temperatursvingninger og/eller strømbrudd. Isbitene er klemt fast mellom armen på ismakeren og bakre del av isboksen. Isbiter som er kjøpt eller laget et annet sted er blitt brukt i ismaskinen. Løsning Ta ut isboksen og tine innholdet. Rengjør isboksen, tørr og sett tilbake. Etter at ny is er laget, bør ismaskinen virke. Fjern isbitene som forårsaker stansen. Bare isbiter som er laget i ismakeren må brukes i ismaskinen. Åpne vanntilførselen. Kontroller at begge dører er lukket. Tapp og hell ut 7 glass vann for å få friskt vann i tanken. Tapp og hell ut 7 glass vann til for å skylle tanken grundig. Koble skapet til kaldvannsledningen som fører vann til springen på kjøkkenet. Det kommer ikke vann Vanntilførselen er ikke åpnet. Se under "Ismakeren lager ikke is". Døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen. Vannet har en rar lukt eller smak Vannet har vært for lenge i tanken. Skapet er ikke korrekt tilknyttet vanntilførselen. Lyden av is som faller Lyden av vanntilførsel Annet Dette er den normale lyden som oppstår når is faller ned i isboksen. Styrken på lyden kan variere etter plassering av kjøleskapet. Detter er den normale lyden som oppstår når det tappes vann i ismakeren etter at isen er ferdig og har falt ned i isboksen. Les avsnittet "Automatisk ismaker og ismaskin" i denne bruksanvisningen. KASTE DET GAMLE APPARATET 1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter. 3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen. 4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. 60 P/NO : MFL Printed in Poland.

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer