BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING 35258800 09.2003"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2

3 BRUKSANVISNING...29

4 28

5 Innhold INNHOLD Innledning Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Maskinens deler Maskinens deler sett forfra Servicepanelets deler Betjeningsfrontens deler Maskinens deler sett bakfra Betjening Oppstart Utkobling av maskinen Servering av drikker Serveringsmetoder Eksempler på servering... 4 Innstilling av stoppstykke for kopp og mugge Telleverk Tilbakestilling av telleverket Programmering av serveringsmetode 'free' eller 'pay' Avlesning av telleverk Innstilling av priser Sperring av servering Endring av konsentrasjonen i drikken (kaffe, koffeinfri kaffe, te og kakao) Programmering av klokkeslett Programmering av dato Programmering av Happy Hours Programmering av energisparing... 5 Avslutning av programmeringen Opsjoner Opsjoner for utførelse med tank Utførelse for servering av "café cool" Rengjøring og vedlikehold Generelle anvisninger Vedlikeholdsskjema Daglig rengjøring Sluttstykke (utførelse uten piskemotor) Sluttstykke (utførelse med piskemotor) Kombienhet Montering av sluttstykke og kombienhet Koppholder... 6 Sølerist... 6 Dryppskål... 6 Skylling Rengjøring av utstyr for High Volume (tilbehør) Rengjøring av vanntanken (tilbehør) Ukentlig rengjøring Kjølerom Filterbeholder Utbedring av feil

6 Innledning/Sikkerhetsanvisninger INNLEDNING SIKKERHETSANVISNINGER Maskinen er beregnet på servering av varme drikker som f.eks. kaffe, koffeinfri kaffe, te, eller en drikk basert på melk (f.eks. cappuccino, café au lait, melk eller kakaoholdige drikker). Som opsjon kan det leveres et røreverk for servering av espresso, cappuccino eller en melkeholdig drikk. Det kan skjenkes drikker på to sider. I midten kan det tappes varmt vann. Maskinen egner seg for fylling av kopper, kolber, mugger eller termokanner. Det dreier seg om utstyr som kan anvendes med væskekonsentrater i engangspakninger (som kaffe, koffeinfri kaffe, te, melk eller en kakaoholdig drikk). Alt etter kundens ønske kan servicepersonalet programmere ulike funksjoner. Det kan tilsluttes ulike betalingssystemer til maskinen. Maskinen skal settes på et bord eller en disk. Hvis maskinen brukes på andre måter enn foreskrevet bortfaller ethvert ansvar for skader fra leverandørens side. Det kan leveres forskjellige opsjoner til maskinen. (Se kapittel Tilbehør). Servicepersonalet kan omstille apparatet til også å kunne skjenke café cool, "iced cappuccino", "iced choco" (Option). Før maskinen tas i bruk må kapittel Sikkerhetsanvisninger leses. Før maskinen tas i bruk må bruksanvisningen leses og forstås. Maskinen egner seg ikke til plassering utendørs. Maskinen må plasseres slik at det kan overvåkes av kvalifisert personale. Maskinen egner seg ikke til plassering i et område hvor det kan komme i nærheten av en vannstråle (f.eks. ved rengjøring). Etter at maskinen er satt på plass må nettstøpselet være tilgjengelig. Før maskinen tas i bruk første gang må den rengjøres (se kapittel Vedlikehold). Fra maskinen tappes det varme væsker! For å unngå forbrenninger må hender og andre deler av kroppen ikke komme i nærheten av tappeområdet når serveringstastene betjenes. Før det tappes kalde drikker må drikkevannskvaliteten kontrolleres. Sørg for at offentlige forskrifter for vannkvalitet er overholdt! Et fuktig nettstøpsel må aldri stikkes inn i kontakten. Du må heller aldri røre ved støpselet med våte hender. 30

7 Sikkerhetsanvisninger Hvis maskinens nettkabel er skadet må det bare skiftes av et serviceverksted som er godkjent av fabrikanten. Dette fordi det kreves spesialverktøy. Av funksjonelle og hygieniske årsaker må maskinen rengjøres regelmessig. Pass på skarpe kanter under rengjøringen. Det kan være fare for å skade seg! Før rengjøring av maskinen må nettbryteren PÅ/AV slås av. Maskinen skal bare vaskes innvendig og utvendig med en fuktig klut. Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. Ved rengjøring av kombienhet og sluttstykke må det kun brukes et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien. Sørg for at sluttstykket ikke kommer i nærheten av magnetkort eller kredittkort under rengjøringen da dette kan ødelegge slike kort. Hvis frontplaten ikke rengjøres forskriftsmessig kan det være fare for brudd og personskade. Tilslutning til drikkevannsforsyning og det elektriske nettet må skje i samsvar med offentlige forskrifter. Maskinen skal bare tilkobles en strømforsyning med sikringer. Vi anbefaler tilkobling til et nett med overbelastnings- og jordfeilbryter. Tilkoblingen må være til et forskriftsmessig jordet uttak med sikkerhetsbryter. Sørg for at offentlige forskrifter overholdes! Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid (f.eks. om natten eller i weekenden) stenges vanntilførselen. PÅ/AV bryter settes på AV. Forbindelsen til nettet må ikke brytes da kjølingen i så fall ikke virker. Maskinen må ikke brukes når vanntilførselen er avstengt fordi tanken da ikke fylles opp. Maskinen må være slått på mellom serveringene for at vannet i tanken hele tiden skal holde optimal temperatur. Bruk bare originale reservedeler. Installering/programmering og reparasjonsarbeid på maskinen må kun utføres av kvalifisert servicepersonale som har fått opplæring når det gjelder sikkerhetstekniske og hygieniske aspekter ved maskinen. Maskinen må beskyttes mot frost under lagring og transport. - For å unngå frostskader ved lagring og transport må servicepersonalet tømme ut alt vann fra beholderen på forhånd samt sørge for at restvann fjernes fra slanger og ventiler. - Vi anbefaler å lagre og transportere maskinen i originalpakningen. - Dersom det likevel er fare for frostskader, må servicepersonalet kontrollere beholderen, slanger og ventiler før maskinen settes i drift igjen. Delene skiftes ut om nødvendig, og maskinen funksjonstestes. 3

8 Tekniske data TEKNISKE DATA Dimensjoner: Høyde: 770 mm (30,3 in) Bredde: 320 mm (2,6 in) Dybde: 55 mm (20,28 in) Vekt: 29 kg (63,9 Ibs) (tom), 44 kg (97 Ibs) (fylt) Vanntilslutning: Drikkevannsforsyning med stoppekran. Ved varmtvannsforsyning må det bare brukes kobberrør for tilslutning. Krav til vannledningsnettet: Temperatur: maks. 75 C Trykk ved strømning: min. 0,8 bar ved 0l/min. Statisk trykk: maks. 0 bar Kaldtvannstilslutning: Trykk ved strømning: min. 0,8 bar ved,2 l/min. Statisk trykk: maks. 7 bar Vannfyllingskapasitet: 0 l (kjele uten trykk) Serveringskapasitet: 00 kopper à 00ml/time og ved oppvarming av kaldtvann Konsentratkapasitet: Kaffe-, te eller melkekartonger, kakaoholdige drikker til hver 2 liter innhold Tilslutningsverdier: Elektrisk tilslutning ifølge merkeskiltet. Andre innstillinger kan utføres av servicepersonell. Maks. tilslutningsverdier: -fasdrift Europa og Japan og Australia maks. 3,5KW ved 230V~/2,7KW ved 200V~ 3-fasedrift Europa og Australia maks. 8,KW ved 3N~ 400V -fasdrift USA maks.,8kw ved 20V~ 2-fasdrift USA maks. 2,4/3,kW ved 208/240V~ / 2,9/3,8kW ved 208/240V~ maks. 4,4/5,8kW ved 208/240V~ / 6,8/8,9kW ved 208/240V~ El-tilslutning: Kun via støpsel på nettledningen, ellers over en bryter, installert i nettet som bryter alle fasene. (minst 3 mm) Apparatet er sikret mot utstrålt radiostøy ifølge EN 5504/VDE 0875,T4 Forbindelsen må være jordet! Jordfeilbryter anbefales. Nettkabellengde: ca.,80 m Støyemisjon: Maskinens A-veide lydtrykknivå er lavere enn 70 db. Andre montasjekrav: Høyde: opp til 2000 m Omgivelsestemperatur: 5 - maks. 32 C Minsteavstand fra vegg: 50mm (fra maskinens bakside) Maskinen er dryppvannstett. Laitteessa on CE-merkintä. (Pienjännitemääräyksen, sähkömagneettisen mukautuvuuden) Det tas forbehold om endringer! 32

9 empty low temperatur empty Maskinens deler MASKINENS DELER SETT FORFRA (FIG. ) 4 - Filterbeholder 2 - Tappekraner, venstre og høyre Stoppstykke for kopp, stoppstykke for mugge 4 - Lokk for kjølerom Servicepanel 6 - Glassplate 7 - Betjeningsfront 8 - Varmtvannskran kaffe kaffe stop te te Koppholderens sølerist 0 - Koppholder kaffe varmt vann te - Sølerist Dryppskål

10 Maskinens deler SERVICEPANELETS DELER (FIG. 2) 3 - Display 4 - LED: lyser = maskinen er klar til bruk blinker = - Kjøleromstemperatur ikke oppnådd eller - Maskinen må rengjøres eller - alvorlig feil (se kapittel Utbedring av feil ) 5 - Modustast 7 - Tast (-) for å bla bakover i menyen (fallende verdi) 8 - Tast PÅ/AV for på- og avkobling av maskinen 9 - Nøkkelbryter med 3 bryterstillinger: posisjon, posisjon 2 og nøytral. Nøytral = maskinen er klar til bruk Vær oppmerksom på at kontaktens kappe ikke kan snus om nøkkelen ikke er satt korrekt i Stikkontakt for serviceutstyr 2 - Spyletast for venstre tappeside 22 - Spyletast for høyre tappeside 23 - Tast for spyling før det skjenkes café cool 24 - Rom for nøkkel (Lokk) (Fig. 3) Sørg for at lokket ikke dreies når det åpnes. (Fig. 3) 6 - Tast (+) for å bla framover i menyen (stigende verdi) 34

11 Maskinens deler 2 3 empty low temperatur empty kaffe stop te 4 7 kaffe te kaffe varmt vann te BETJENINGSFRONTENS DELER (FIG. 4) * - Indikator for konsentratbeholderen på venstre tappeside ( - lyser rødt når Flexi-Pack er tom, - blinker ved en alvorlig feil eller når maskinen må rengjøres) 2 - Indikator for lav vanntemperatur, gul Det er mulighet for å la servicepersonell sperre for servering når vanntemperaturen er for lav 3* - Indikator for konsentratbeholderen på høyre tappeside ( - lyser rødt når Flexi-Pack er tom, - blinker ved en alvorlig feil eller når maskinen må rengjøres) 4 - Serveringstaster for venstre tappeside 5 - Stopptast (avbryter servering av drikke og varmtvann) 6 - Serveringstast for varmtvann 7 - Serveringstaster for høyre tappeside Det kan leveres taster i diverse utførelser fra et stort utvalg. * Den aktuelle LED signallampen slokner når det settes inn en ny konsentratbeholder, eller når maskinen slås av og deretter slås på igjen. (Dette avhenger av hvordan servicepersonalet har programmert maskinen). 35

12 Maskinens deler MASKINENS DELER SETT BAKFRA (FIG. 5),6 - LED lamper lyser rødt = tom konsentratbeholder blinker = - alvorlig feil eller - maskinen må rengjøres 2 - Reklameskilt på baksiden (tilbehør) 3 - Tilslutning for nettkabel 4 - Tilkobling av vann for servering av café cool, iced cappuccino og iced choco 5 - Vanntilslutning LED (grønn) = Taster PÅ/AV - LED blinker = kjøletemperatur ikke oppnådd 8 - Luftfilter

13 kaffee kaffee tee tee Betjening kaffee heißes wasser tee A. B. C. t hé OPPSTART café thé thé Åpne for vannkranen. Sett i nettstøpselet. Åpne lokket til kjølerommet (fig. 6). café café Slå maskinen på med tasten PÅ/AV (). (Fig. 7B) Avhengig av serviceteknikerens innstilling vil displayet vise A on eller B vekselvis kjøletemperaturen og on eller C bloc når serveringen er sperret Hvis det er tilkoblet et betalingssystem vises FREE eller PAY. Når vanntanken er kald lyser det gult for å vise lav temperatur. Når Flexi- Pack er tom lyser det rødt for å vise at det er tomt og at konsentratbeholderen må byttes. Etter bytte av konsentratbeholderen må maskinen eventuelt slås av og deretter slås på igjen. Når kjølerommet er for varmt ved første oppstart vises varselsmelding Code 8 på displayet. Varselsmeldingen forsvinner når det er tilstrekkelig kaldt i kjølerommet. Dette kan ta noen timer. Hvis maskinen ikke har vært i drift i lengre tid må det settes en beholder under varmtvannskranen. Trykk på tasten for tapping av varmt vann () og la minst 0 liter varmt vann renne ut. (Fig. 8) 37

14 Betjening. 9 UTKOBLING AV MASKINEN Trykk på tasten PÅ/AV () på servicepanelet. (Fig. 9) Kjølingen forblir innkoblet. Hvis maskinen ikke skal brukes i lengre tid (f.eks. om natten eller i weekenden) stenges stoppkranen. Nettstøpselet må ikke dras ut da kjølingen i så fall kobles ut. 38

15 Betjening A 2 empty low temperatur empty Posisjon 2 kaffe stop te B kaffe te kaffe varmt vann te 0 FRONT SERVERING AV DRIKKER Alt etter kundens valg kan de drikker som er nevnt i innledningen serveres. Serveringen kan sperres fra servicepanelet på følgende måte: Nøkkelbryteren stilles i posisjon 2: Nå kan det velges mellom bloc = og No bl = servering sperret (bereder og kjøling holdes innkoblet). (Fig. 0 A) Servering mulig. (Fig. 0 B). Når nøkkelbryteren stilles i nøytral posisjon og maskinen er programmert til bloc, vil denne meldingen vises på displayet når maskinen slås på. Servicepersonalet kan stille koppholderen i ønsket høyde. Blir det behov for større høyde for servering kan koppholderen klappes opp. Søleristen og dryppskålen kan også fjernes. (Se kapittel Innstilling av stoppstykke for kopp/mugge) Hvis LED signallampene (, 2) på fronten og på baksiden av maskinen lyser rødt er den tilsvarende konsentratbeholderen tom eller ikke satt inn og må erstattes. (Se fig. ) Når det byttes konsentratbeholder må de anvisningene som står på pakken for kaffe, te, melk og kakaoholdige drikker ubetinget følges. Konsentratbeholder settes inn slik at venstre beholder føres inn langs med venstre sidevegg, og høyre beholder føres inn langs med høre sidevegg. 39

16 Betjening empty low temperatur empty kaffe stop te kaffe te kaffe varmt vann te FRONT 2 SERVERINGSMETODER Avhengig av hvordan maskinen ble innstillet under montasjen kan servering av drikker og varmtvann foregå på følgende måter: ) Porsjonert servering: Størrelsen på porsjonene kan innstilles av servicepersonell. En ny drikk blir ikke servert før - tidligere servering er avsluttet og - tasten for den tidligere drikk er sluppet, - den forhåndsinnstilte pausen er avsluttet og - en annen tast for en ny drikk er trykket inn. 2) Kontinuerlig servering: Det serveres ut så lenge tilsvarende tast for servering er trykket inn. 3) Porsjonert, gjentatt servering: En porsjonert mengde av drikken blir servert gjentatte ganger så lenge tilsvarende tast for servering er trykket inn. Denne beskrivelsen gjelder for en av serveringssidene. Serveringen på den andre siden kan skje uavhengig av dette - alt ettersom hvilken drikk det skal skjenkes. Servicepersonalet kan programmere de enkelte tastene for servering i samsvar med maskintypen. Når stopptasten () trykkes inn blir servering av drikke og varmtvann straks avbrutt. (Fig. 2) 40

17 Betjening Maskinversjon Standardmaskin (maskin for 2 produkter) Standardmaskin med: slangeadapter for servering med dobbelt hastighet på venstre side* Serveringsmuligheter venstre side - høyre side kaffe - kaffe koffeinfrir kaffe - kaffe kaffe - koffeinfrir kaffe te - kaffe kaffe - te te - te café au lait - kaffe kaffe - kaffe Maskinversjon Standardmaskin med: piskemotor til venstre Piskemotor til venstre og høyre Serveringsmuligheter venstre side - høyre side espresso - kaffe kakaoholdig drikk - kaffe cappuccino - kaffe espresso - espresso kakaoholdig drikk - kaffe / espresso café au lait */ melk - kaffe cappuccino * - kaffe cappuccino * - espresso espresschoc * - kaffe * I dette tilfellet er det ikke mulig å servere ut på venstre og høyre side samtidig. EKSEMPLER PÅS ERVERING Ønsket drikk serveres ved bare ett tastetrykk. Når det serveres varme drikker og varmt vann er det fare for forbrenninger. Hold hendene unna tappeområdet. Mulige porsjonsstørrelser (kan innstilles av servicepersonell): liten kopp normal kopp beger glass glass café cool mugge kolbe termokanne Servicepersonell kan programmere til automatisk omkobling for større konsentratmengder (2 x 2 liter). I dette tilfellet - må begge konsentratene være like. - serveres det bare ut i venstre side. Spør servicepersonalet om andre serveringsmuligheter, spesielt for melk og melkeholdige drikker samt porsjonsstørrelser. 4

18 Betjening A B 3 INNSTILLING AV STOPPSTYKKE FOR KOPP OG MUGGE Stoppstykket () settes inn i de utsparingene i koppholderen eller på søleristen. (Fig. 2). Innstill stoppstykket () slik at kopp eller mugge står midt under tuten. (Fig. 2). Koppholderen kan innstilles i høyden. Nedover: Hold tommelfingeren i utsparingen (2) og trykk mot stoppklinken slik at holderen kan skyves nedover. (Fig. 4A) Oppover: Hold i begge sider og skyv holderen oppover. (Fig. 4B) Etter innstilling av rett høyde, må koppholderen festes. (Fig. 5). 42

19 Betjening empty low temperatur empty kaffe stop te kaffe te 3 Posisjon 2 Posisjon Posisjon nøytral kaffe varmt vann te 6 7 TELLEVERK (hvis denne funksjonen er programmert av servicepersonell) er et tilsluttet avregningssystem som vises på displayet med PAY eller FREE. Telleverket viser antall utskjenkete porsjoner, som er servert, separat for hver av serveringstastene og for varmtvannstasten. Menyene Free eller Pay, CntF og CntP kan hentes fram i rekkefølge ved å trykke på tast (3) for Mode. (Fig. 6) Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. NULLSTILLING AV TELLEVERKET (hvis denne funksjonen er programmert av servicepersonell) Når telleverket viser Cnt F eller Cnt P kan telleverket nullstilles. Ved å trykke på stopptasten () og den aktuelle serveringstasten kan telleverket for hver enkelt serveringstast nullstilles separat. (Fig. 7) Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. 43

20 Betjening 2 3 Posisjon Posisjon Posisjon PROGRAMMERING AV SERVERINGS- METODE FREE ELLER PAY Sett nøkkelbryteren i posisjon. (Fig. 8) På displayet vises = aktuell serveringsmetode FREE eller PAY. (Fig. 8) Endring av innstillingen: Trykk på tast (2) = + eller tast (3) = - Når nøkkelbryteren blir stående i posisjon vil det bli servert gratis for alle taster helt til nøkkelbryteren vris tilbake og nøkkelen dras ut. Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral stilling og dra ut nøkkelen. AVLESNING AV TELLEVERK (hvis denne funksjonen er programmert av servicepersonell) La nøkkelbryteren bli stående i posisjon. Trykk på tast () for Mode. På displayet vises Cnt F. (Fig. 9) Etter trykk på aktuell tast for servering viser displayet antall gratis serveringer for denne tasten. La nøkkelbryteren bli stående i posisjon. (Fig. 20) Trykk på tast () for Mode (Fig. 20). Displayet viser: Cnt P. Etter trykk på aktuell tast for servering viser displayet antall betalte serveringer for denne tasten. Programmet avsluttes når nøkkelbryteren vris tilbake til nøytral posisjon og nøkkelen dras ut. 44

21 empty low temperatur empty Betjening A Display Display L50 r Posisjon 2L50 3L50 kaffe kaffe kaffe stop varmt vann t 050 te te te 2r50 3r50 B Posisjon INNSTILLING AV PRISER SPERRING AV SERVERING (bare mulig ved visse betalingssystemer) La nøkkelbryteren bli stående i posisjon. Trykk tast () for Mode. (Fig. 2) På displayet vises Price. Nå kan prisen for hver enkelt tast legges inn. Trykk på aktuell serveringstast. (Fig. 22): Når det for eksempel trykkes på øverste tast til venstre, viser displayet: L = pris Endring av pris: Trykk på tast (2) = + eller (3) = (Fig. 2) Innstillingsområde: Fra 000 = gratis servering til maks Betydningen av de øvrige tastene framgår av figur 22. Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral Still nøkkelbryteren i posisjon 2. På displayet vises den aktuelle innstillingen bloc eller No bl. (Fig. 23) bloc = servering sperret. Maskinen er fortsatt slått på No bl = servering mulig. Endring av innstilling: Trykk på tast (2) = + eller (3) = (Fig. 2) Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. 45

22 Betjening L L2 empty low temperatur empty kaffe kaffe stop te te R R2 2 3 Posisjon 2 L3 kaffe varmt vann te R ENDRING AV KONSENTRASJONEN I DRIKKEN (KAFFE, KOFFEINFRI KAFFE, TE OG KAKAO) (ikke melk) (hvis denne funksjonen er programmert av servicepersonell) (Ratio = Forholdet mellom konsentrat og vann) Vri nøkkelbryteren til posisjon 2 = programmeringsposisjon. (Fig. 24) Trykk så ofte på tast () for Mode at RATIO til slutt vises på displayet. Etter avsluttet servering viser displayet verdien som gjelder for denne tasten. Eksempel: V 20 = øvre tast på venstre side = innstillet ratio (forhold) = :20 Nummerering av tastene vises på fig. 25. Endring av innstillingen: Trykk på tasten (2) = + eller (3) = Innstilling av styrken for drikken endres med ±5%. Styrkeforholdet for drikken kan endres separat for hver av serveringstastene. Skal styrkeforholdet for drikken endres med mer enn ±5% må servicepersonell tilkalles. Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. 46

23 Betjening Posisjon Posisjon PROGRAMMERING AV KLOKKESLETT Vri nøkkelbryteren i posisjon 2. (Fig. 26) Trykk så ofte på tast () for Mode at CLOC til slutt vises på displayet. I denne menyen kan følgende programmeres med ytterligere trykk på tasten () for Mode :. Klokkeslett (timer og minutter) 2. Dato 3. Happy hours 4. Program for energisparing Etter sekund vises klokkeslettet på displayet. Eksempel: Kl (Fig. 27) Klokken stilles fram eller tilbake i skritt på ett minutt: Trykk på tast (2) = + eller (3) = Når tast (2) eller (3) holdes inne kan klokken stilles hurtigere. (Fig. 27) Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. 47

24 Betjening Tag Monat 2 3 Posisjon Posisjon PROGRAMMERING AV DATO Vri nøkkelbryteren til posisjon 2. (Fig. 28) Trykk så ofte på tast () for Mode at DATE til slutt vises på displayet. Etter sekund vises datoen på displayet. Datoen stilles fram eller tilbake i skritt på en dag: Trykk på tast (2) = + eller (3) = - Når tast (2) eller (3) holdes inne kan datoen stilles hurtigere. (Fig. 29) Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. 48

25 Betjening Posisjon Posisjon Posisjon PROGRAMMERING AV HAPPY HOURS Hvis et avregningssystem er tilsluttet kan det programmeres 3 ulike tidsperioder for gratis servering av drikker. Vri nøkkelbryteren til posisjon 2. (Fig. 30) Trykk så ofte på tasten () for Mode at displayet viser: HAPS. Etter sekund vises begynnelsestidspunktet for første happy hour på displayet. Eksempel: 9.00 (Fig. 3) Klokkeslettet endres i skritt på minutt: Trykk tasten (2) = + eller (3) = - Hvis tasten (2) eller (3) holdes inne kan tiden endres hurtigere. (Fig. 3) Når tasten () for Mode trykkes vil displayet HAPE vise slutt-tidspunktet for den første happy hour. (Fig. 32) Endring av innstillingen: Trykk tasten (2) = + eller (3) = - 49

26 Betjening Posisjon Posisjon Posisjon nøytral Trykk på tast () for Mode. Displayet viser: HAP2S. Etter sekund viser displayet begynnelsestidspunktet for den andre happy hour. (Fig. 33) Endring av innstillingen: Trykk på tast (2) = + eller (3) = - Når tasten () trykkes inn vil displayet HAP2E vise slutt-tidspunktet for den andre happy hour. (Fig. 34) Endring av innstillingen: Trykk på tast (2) = + eller (3) = - Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. Hvis det skal programmeres en tredje happy hour vil displayet vise HAP3S. Hvis serveringen finner sted i løpet av den programmerte happy hours viser displayet HAPPY. (Fig. 35) Hvis det ikke er tilsluttet noe avregningssystem vil displayet vise ON. 50

27 Betjening 2 3 Posisjon Posisjon PROGRAMMERING AV ENERGISPARING I løpet av programmet for energisparing vil oppvarmingen av vannet avbrytes for å spare energi (f.eks. under lengre tids driftspause). Kjølingen forblir innkoblet. Sørg for en oppvarmingsfase i vannet etter avsluttet program for energisparing. Vannkranen må bli stående åpen. Nøkkelbryteren må settes i posisjon 2. Tast () for Mode må trykkes så ofte at displayet viser EN S. Etter sekund viser displayet begynnelsestidspunktet for programmet for energisparing. (Fig. 36) Endring av innstillingen: Trykk på tast (2) = + eller (3) = - Etter et trykk på tasten () for Mode viser displayet EN E. Etter sekund viser displayet slutttidspunktet for avslutning av programmet for energisparing. (Fig. 37) Endring av innstillingen: Trykk på tast (2) = + eller (3) = - Programmeringen avsluttes ved å vri nøkkelbryteren tilbake til nøytral posisjon og dra ut nøkkelen. Programmet for energisparing kan avbrytes i en periode ved et trykk på tasten PÅ/AV (4). Serveringen av drikker kan da fortsette. (Fig. 37) 5

28 Betjening Posisjon nøytral Posisjon Så lenge program for energisparing er i funksjon viser displayet E-OFF. Etter at perioden for program for energisparing er utløpt kobles maskinen automatisk på igjen. Displayet viser: ON, hhv. PAY eller FREE. Maskinen kan ikke koble seg på igjen automatisk hvis tasten PÅ/AV ble satt i stilling AV før eller under programmet for energisparing. Displayet viser: OFF. AVSLUTNING AV PROGRAMMERINGEN Nøkkelbryteren står i posisjon 2. (Fig. 39) Nøkkelbryteren kan settes tilbake til nøytral posisjon. (Fig. 38) Nøkkelen må dras ut fra posisjon nøytral. (Fig. 38) Sørg for at programmert verdi for klokkeslett blir endret når det veksles mellom sommertid og vintertid, og at verdi for dato korrigeres ved skuddår. Programmerte data blir liggende i maskinens minne når strømforsyningen blir avbrutt! 52

29 Tilbehør Piskemotor Vanntank Utstyr café cool"' Utstyr High Volume Utstyr for drenering Reklameskilt på baksiden Funksjon Skummer opp drikker (espresso, cappuccino og café creme) Servering av drikker uavhengig av tilslutning til vannledning Servering av café cool, iced cappuccino, iced choco Servering med dobbelt hastighet på venstre side Automatisk utløp fra dryppskål og overløp fra vanntank Transparente folier for montasje av kundespesifiserte reklamebilder Tilbehør Div. utløp Funksjon Tilpassing av høyde for utløp for kundespesifiserte kolber og mugger Servering mot betaling Tildekking av nett- og vannledning med ledningsføring i bordet Mynt-/kortmodul Filtergitter med tildekking Lås i kjølerommets lokk Tilskruing i bord Fotforlenger Stoppeventil for vann Oversvømmelsesvern Carbersvamp Binder kalk i kjelevannet Låsbart kjølerom Fastgjøring av maskinen til bordet Større avstand mellom maskin og bord Tilbehør OPSJONER FOR UTFØRELSE MED TANK Når det ikke er noen tilslutning for vann, eller når drikkevannskvaliteten er for dårlig, kan servicepersonalet utstyre maskinen med en ekstra tank for manuell fylling med vann. Fylling av maskinen: Sett nettstøpselet i kontakten. Tasten PÅ/AV slås på for å fylle tanken. Sørg for at det alltid er tilstrekkelig med vann i tanken når tanken fylles. Hvis det ikke er tilstrekkelig med vann i tanken vil feilmeldingen ERR5 vises på displayet. Feilmeldingen stoppes når nettstøpselet dras ut og settes inn igjen etter 2 3 sekunder. Bruk bare drikkevann til å fylle opp tanken. Vannet må utskiftes daglig. Når dette tilbehøret er installert kan det ikke serveres fra begge sider samtidig. 53

30 kaffee tee Tilbehør kaffee kaffee tee tee UTFØRELSE FOR SERVERING AV CAFÉ COOL Sjekk kvaliteten av drikkevannet før det serveres café cool. Sørg for å overholde offentlige forskrifter! Ved servering av café cool må maskinen skylles en gang for å spyle ut eventuelt restvann fra vannledningen. Dette gjelder i særlig grad når maskinen ikke har vært brukt i lengre tid (f.eks. om natten eller i løpet av weekenden). Sett en beholder, som rommer 200 ml, under høyre tappekran. (Fig. 40) Trykk samtidig på tastene () og (2) på servicepanelet for å spyle. (Fig. 4) For hvert trykk på tasten følger en porsjonert servering (50 ml). Anvisninger for servering av café cool : Servicepersonalet må omstille maskinen til servering av café cool. Konsentratbeholder for café cool må settes inn i høyre side. Det er likeledes mulig å servere iced cappuccino eller iced choco. Serviceteknikeren kan gi opplysninger om de nødvendige innstillingene for dette. 54

31 Rengjøring og vedlikehold RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER Tasten PÅ/AV må slås av før rengjøringen begynner. Anvisningene for rengjøring som er festet til maskinen må overholdes. Alle punkter på dette skjemaet må utføres med de angitte intervaller. I motsatt fall bortfaller garantiansvaret. Les det aktuelle avsnittet i bruksanvisningen før den nøyaktige gjennomgang av arbeidet for de enkelte operasjonene utføres. Det er fare for skader ved berøring av skarpe kanter under rengjøringsarbeidet. Maskinen må aldri dyppes ned i vann eller rengjøres under strømmende vann. Det må bare benyttes en fuktig klut til rengjøringen. Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. Det må ikke benyttes skuremidler til rengjøringen. Ved rengjøring av kombienhet og sluttstykke må det kun brukes et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien. Det anbefales å ha en bøtte/beholder klar når koppholder, filterbeholder og dryppskål skal rengjøres. Sørg for at alle deler monteres korrekt igjen etter rengjøringen. Sørg for nøye å overholde anvisningene på Flexi-Pack pakningen for kaffe, te, melk og kakaoholdige drikker når disse utskiftes. VEDLIKEHOLDSSKJEMA Intervall Type arbeid Daglig rengjøring Bytte av kombienhet og sluttstykke * etter avsluttet servering Rengjøring av utstyret High Volume (tilbehør) Rengjøring av koppholder Rengjøring av søleristen og dryppskålen Gjennomføring av vaskeprosedyren Minst en gang i uka Rengjøring av kjølerommet etter avsluttet servering Rengjøring av filterbeholderen (evt. oftere avhengig av tilsmussing) Rengjøring av kabinettet * Kombienheten og sluttstykket kan leveres som ekstrasett og rengjøres i oppvaskmaskin. Alle andre deler tåler ikke rengjøring i oppvaskmaskin. 55

32 empty low temperature empty Rengjøring og vedlikehold 2. kaffee stop tee kaffee tee kaffee heißes wasser tee 42 t hé DAGLIG RENGJØRING SLUTTSTYKKE (UTFØRELSE UTEN PISKEENHET) café café thé thé En gang om dagen vises meldingen clean på displayet. LED signallampen ON/OFF () blinker. Etter ytterligere 4 timer sperres det for servering. LED signallampene ON/OFF og empty blinker. (Fig. 42) Meldingen clean vises 4 timer før det tidspunktet som er forprogrammert for rengjøring. Åpne kjølerommet. (Fig. 43) Maskinen kobles av med tasten PÅ/AV (2). (Fig. 42) Deretter følges det forløpet for rengjøring som er angitt her. café Ta ut filterbeholderen. Trykknappene til venstre og høyre for filterbeholderen trykkes sammen. Deretter kan filterbeholderen dras nedover og fjernes. (Fig. 44) Det anbefales å ha et sluttstykke, som allerede har vært rengjort i oppvaskmaskin, klar slik at sluttstykket bare kan å skiftes ut. 56

33 Rengjøring og vedlikehold Sluttstykket () holdes på plass ved hjelp av en magnet. (Fig. 45) Under rengjøringen må ikke sluttstykket komme i nærheten av magnetkort og kredittkort da disse kan bli ødelagte. TA forsiktig sluttstykket () av. (Fig. 45) Når sluttstykket er tatt ut, rengjort og satt tilbake, vises meldingen Flush på displayet. LED signallampene for ON/OFF () og empty blinker. (Fig. 46) Av hygieniske grunner anbefales det å rengjøre sluttstykket i en oppvaskmaskin ved 60 C. Pass på at membranen (2) ikke skades under rengjøringen. (Fig. 47) Dersom du ikke har en oppvaskmaskin til rådighet: * Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Legg sluttstykket i bløt i varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*) i 5 minutter. Spyl av med varmt vann og tørk med litt tørkepapir. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 57

34 Rengjøring og vedlikehold A med piskeenhet 4 2 B 3 med 2 piskeenhet SLUTTSTYKKE (UTFØRELSE MED PISKEENHET) Sluttstykket () holdes på plass ved hjelp av en magnet. (Fig. 48A) Under rengjøringen må ikke sluttstykket () komme i nærheten av magnetkort og kredittkort da disse kan bli ødelagte. (Fig. 48A) Når sluttstykket er tatt ut, rengjort og satt tilbake, vises meldingen Flush på displayet. LED signallampene for ON/OFF (2) og empty blinker. (Fig. 48 B) Av hygieniske grunner anbefales det å rengjøre sluttstykket i en oppvaskmaskin ved 60 C. Sørg for at membranen (4) ikke skades under rengjøringen. (Fig. 50) Det anbefales å ha en sluttstykke, som allerede har vært rengjort i oppvaskmaskin, klar slik at sluttstykket bare kan å skiftes ut. Armen (3) klappes forsiktig ned. (Fig. 49) Dra sluttstykket () forsiktig av. (Fig. 48A) 58

35 Rengjøring og vedlikehold KOMBIENHET Det anbefales å ha en kombienhet, som allerede har vært rengjort i oppvaskmaskin, klar slik at kombienheten bare kan å skiftes ut. Vrideren () dreies til siden. (Fig. 5) Kombienheten (2) dras forsiktig nedover og ut av motorhuset. (Fig. 5) Pass på ikke å vri på kombienheten for at ikke tappene (3) brekkes av. (Fig. 5) Av hygieniske grunner anbefales det å rengjøre kombienheten i en oppvaskmaskin ved 60 C. Vær spesielt nøye med grundig rengjøring av rennene når det serveres melk og kakaoholdige drikker. Dersom du ikke har en oppvaskmaskin til rådighet: Legg kombienheten i bløt i varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*) i 5 minutter. Spyl av med varmt vann og tørk med litt tørkepapir. Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 59

36 Rengjøring og vedlikehold MONTERING AV SLUTTSTYKKE OG KOMBIENHET Delene settes på plass igjen i følgende rekkefølge:. Sett inn kombienhet (4). (Fig. 53) 2. Lås vrideren (5) korrekt. (Fig. 54) 3. Sluttstykket (2) med membranen og utløpsrørene monteres nedenfra i kombienheten (hvis det er installert piskeenhet må armen (3) klappes opp). (Fig. 52 og 53) Ved monteringen må det passes på at - kombienheten er smettet korrekt inn i motorhuset - sluttstykket er festet riktig til magneten - armen er i korrekt inngrep - filterbeholderen er korrekt satt inn. Hvis sluttstykket ikke er satt riktig på plass, vises en feilmelding (ERR 23). Maskinen kobler seg da ut. 60

37 Rengjøring og vedlikehold thé thé thé café café stop heißes wasser thé thé café café stop heißes wasser thé thé café café stop heißes wasser thé thé café café café KOPPHOLDER Ta ut koppholderens sølerist (). (Fig. 55) Kappholderen (2) dras oppover. (Fig. 55) Søleristen og koppholderen legges i bløt i ±5 minutter i en beholder fylt med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*). SØLERIST Ta ut søleristen (). (Fig. 56) Ta ut holderen (2) for søleristen. (Fig. 56) Søleristen og holderen legges i bløt i ±5 minutter i en beholder fylt med varmt vann og tilsatt rengjøringsmiddel*). DRYPPSKÅL Dryppskålen (3) skyves fremover. (Fig. 57) Dryppskålen legges i bløt i ±5 minutter i en beholder fylt med varmt vann og tilsatt rengjøringsmiddel*). Deretter skylles koppholderen, de 2 søleristene, holderen og dryppskålen i rent vann og tørkes av med en papirserviett. * Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 6

38 Rengjøring og vedlikehold kaffee kaffee tee tee kaffee heißes wasser tee SKYLLING Slå på maskinen. Vent til maskinen er varmet opp. Sett en beholder (som rommer ca 2 l ) under hver av utløpsrørene. (Fig. 58) Når maskinen må rengjøres vises meldingen Flush og LED på displayet og signallampene for ON/OFF (4) og empty blinker. Serviceteknikeren kan programmere tidsintervallene mellom spylingene. (Fig. 59) Hvis ikke spylingen gjennomføres innen det er gått 4 timer, blir serveringen sperret. Hvis maskinen spyles og rengjøres 4 timer før det programmerte tidspunktet, vil det ikke vises noen melding på displayet. Hold hender og andre deler av kroppen borte fra tappeområdet. Det er mulighet for forbrenninger på grunn av det varme vannet. Trykk samtidig på tastene () for Mode med tast (2) = tast (3) = skylling av den venstre serveringssiden. (Fig. 59) og deretter med skylling av den høyre serveringssiden. (Fig. 59) Skyllingen kommer som en porsjonert tapping (,5 l). Hvis stopptasten trykkes inn under skyllingen må skyllingen gjentas. 62

39 Rengjøring og vedlikehold RENGJØRING AV UTSTYR FOR HIGH VOLUME (TILBEHØR) Maskinen slås av med tasten PÅ/AV. Filterbeholderen fjernes (se fig. 44) og slangen dras ut av det venstre utløpsrøret. Låseblikket () skyves bakover. (Fig. 60) Koblingen (2) med slangen (3) fjernes. (Fig. 60) Kobling og slange legges i bløt i minst 5 minutter i en beholder fylt med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*). Deretter spyles med rent vann og tørkes med en papirserviett. Deretter rengjøres sluttstykket og kombienheten. Monteringen skjer i motsatt rekkefølge. Til slutt skylles venstre side. (se avsnittet Skylling) Ved monteringen må det sørges for at koblingen (2) med slangen (3) sitter korrekt i låseblikket (). (Fig. 60) Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 63

40 Rengjøring og vedlikehold RENGJØRING AV VANNTANKEN (TILBEHØR) Vanntanken må aldri utsettes for direkte sollys. Vanntanksettet må bare brukes midlertidig; ikke som permanent installasjon. Drikkevannet i vanntanken må utskiftes daglig. Pumpene i tanken må alltid stå under vann. Maskinen slås av med hovedbryteren. Tankens deksel skrus av. (Fig. 6) Pumpeenheten () tas ut. (Fig. 62) Pumpeenheten rengjøres med en myk børste og skylles flere ganger med varmt drikkevann. Vanntanken tømmes. Deretter skylles den to ganger med varmt drikkevann og fylles til slutt opp med drikkevann. (9 l) Det må bare benyttes kaldt drikkevann til påfylling av tanken. (maks. 30 C). Sørg for å overholde lokale krav til drikkevannskvaliteten. Pumpeenheten settes inn i vanntanken og dekselet skrus på. Sørg for at det ikke er noen knekk på slangen. Maskinen slås på og det kontrolleres at den arbeider korrekt. 64

41 kaffee kaffee tee tee Rengjøring og vedlikehold kaffee heißes wasser tee café thé thé thé ,5 l varmt vann + rengjøringsmiddel 66 UKENTLIG RENGJØRING KJØLEROM Sluttstykket, kombienheten og filterbeholderen må være montert. Åpne lokket () til kjølerommet. (Fig. 64) Slå maskinen av med tast PÅ/AV (2). (Fig. 64) Ta ut konsentratbeholderne. café café Sett en beholder (som rommer ca 2 l ) under hver av utløpsrørene. (Fig. 65) Fyll målebegeret med 0,5 l varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*) og hell det langsomt inn i kjølerommet. (Fig. 66) * Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 65

42 empty low temperature empty Rengjøring og vedlikehold A. kaffee stop tee 0,5 l varmt vann 67 2 B. 68 kaffee kaffee heißes wasser tee tee 69 Fyll målebegeret med varmt vann. Hell vannet langsomt inn i kjølerommet. (Fig. 67) Tøm 2 liter - beholderne. Tørk kjølerommet med en papirserviett. Sett konsentratbeholderne tilbake på plass. Når det helles varmt vann og rengjøringsmiddel i kjølerommet, vises meldingen Code 8 på displayet. (Fig. 68 A) Hvis kjølerommet ikke har vært vasket i en periode på over 80 timer, vises signalet sanit på displayet. LED signallampen ON/OFF (2) blinker. Etter ytterligere 4 timer blir serveringen sperret. LED signallampene ON/OFF (2) og empty blinker. (Fig. 68 B) FILTERBEHOLDER Fjern filterbeholderen. Trykknappene til venstre og til høyre for filterbeholderen trykkes sammen. Da kan filterbeholderen dras nedover og tas ut. (Fig. 69) Filterbeholderen legges i bløt i minst 5 minutter i en beholder fylt med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel*). Deretter skylles filterbeholderen i rent vann og tørkes med en papirserviett. Til slutt gjennomføres den daglige rengjøringen. Det må gjennomføres en fullstendig rengjøring. * Bruk et rengjøringsmiddel som er godkjent for næringsmiddelindustrien og anbefalt av din Cafitesse-forhandler. Følg sikkerhetsinstruksene på rengjøringsmiddelets pakning. 66

43 Utbedring av feil UTBEDRING AV FEIL Utbedring av mindre forstyrrelser De her nevnte driftsforstyrrelser kan vanligvis utbedres av brukeren. Dermed slipper man for å tilkalle servicepersonell. Servicepersonell må tilkalles hvis en av følgende feilmeldinger vises på displayet på servicepanelet: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 0,, 2,3, 4, 6, 7, 8, 20, 22, 30, 3, 32, 33, 34 eller 35. Når feilmelding 6 eller 7 vises er kjølerommet ikke i drift. Konsentratbeholderne må da tas ut av maskinen og lagres i kjøleskap. Feilmelding 22 kan skyldes lekkasjeproblemer. Pass på ikke å skli i vann som strømmer ut! Steng vannkranen og tilkall servicepersonell. 67

44 Utbedring av feil FEIL / DISPLAY VISNING Maskinen virker ikket a) ingen drikke serveres ingen visning b) ingen drikke serveres lamper lyser c) ingen drikke serveres ved tilsluttet betalingssystem Bare vann tappes ut Ingen visning. Display TOM lyser. Displayet på servicepanelet viser ERR5 Displayet på servicepanelet viser Code 8 ÅRSAK - Brudd i strømforsyningen (nettstøpsel, sikringer, bryter?). - Maskinen ikke slått på (tast PÅ/AV). - Nøkkelbryter står ikke i posisjon nøytral. - For liten saldo på kortet eller for lite penger lagt i. - Defekt betalingssystem. - Konsentratbeholder ikke satt riktig på plass. - Doseringsrøret ikke satt riktig inn i pakningens åpning. - Konsentratbeholderen tom - Ikke tilstrekkelig med vann i tanken hhv. vannstand oppnås ikke hurtig nok. - Rengjøring av kjølerom pågår - Kjøletemperaturen ble ikke oppnådd fordi konsentratbeholderen ikke ble oppbevart i kjøleskap. - Lokk over kjølerommet ikke lukket. - Maskinen står for nær veggen. - Luftekanal, ventilator eller luftfilter tilsmusset eller defekt. UTBEDRING - Undersøk nettstøpsel, sikringer hhv. bryter. - Trykk på tast PÅ/AV. - Sett nøkkelbryter i posisjon nøytral. - Bruk gyldig kort eller kast inn tilstrekkelig beløp i myntapparatet. - Kontakt servicepersonell. - Sett konsentratbeholderen riktig på plass eller bytt. - Sett doseringsrøret riktig inn. - Bytt konsentratbeholder.slå eventuelt maskinen av og deretter på igjen. - Sjekk om vannkranen er åpnet helt. Dra ut nettstøpselet og stikk det inn igjen etter 2-3 sekunder. Er feilen ikke utbedret må servicepersonell tilkalles. - Maskinen er klar til drift når rengjøringen er avsluttet og kjøleromstemperaturen er oppnådd - Vent til temperaturen er oppnådd. Da vil feilen automatisk bli avsluttet. - Lukk for kjølerommet. - Sjekk avstand til vegg (min. 50 mm). Sjekk om det er tilstrekkelig lufttilførsel. - Kontakt servicepersonell.

45 Utbedring av feil FEIL / DISPLAY VISNING Displayet viser clean (LED for ON/OFF og empty blinker) Displayet viser sanit (LED for ON/OFF og empty blinker) Servering er sperret Displayet viser Flush (LED for ON/OFF og empty blinker) Displayet viser bloc Displayet på servicepanelet viser ERR5 Displayet på servicepanelet viser ERR9 Displayet på servicepanelet viser ERR2 Displayet på servicepanelet viser ERR23 ÅRSAK - Sluttstykket ble ikke rengjort - Kjølerommet er ikke rengjort de siste 84 timer - Displayet viste clean og sluttstykket ble tatt ut - Servering ble sperret - Membran går tregt - Venstre piskemotor går tregt. - Høyre piskemotor går tregt. - Sluttstykket fjernet eller ikke satt riktig på plass. UTBEDRING - Ta ut sluttstykket, gjennomfør rengjøring og spyl maskinen - Rengjør kjølerommet - Rengjør sluttstykke og kombienhet, spyl maskinen. (Hvis ikke maskinen er spylt de siste 4 timene er serveringen sperret) - Programmeringen endres på servicepanelet - Rengjør sluttstykket (se kapittel Vedlikehold ). Hvis feilen ikke er utbedret må service-personell tilkalles. - Skyll på venstre side (se kapittel Vedlikehold ). Hvis feilen ikke er utbedret må servicepersonell tilkalles. - Skyll på høyre side (se kapittel Vedlikehold ). Hvis feilen ikke er utbedret må servicepersonell tilkalles. - Sett sluttstykket riktig på plass. Hvis feilen ikke er utbedret må servicepersonell tilkalles.

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 400. heißes wasser

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 400. heißes wasser Kortfatt bruksanvisning Cafisse 400 stop heißes wasser B-1934 01.2003 empty low mperatur empty Beskrivelse av maskinens deler Lokk til kjølerom Servicefront Pla LED stop Betjeningsfront varmt vann Filrbeholder

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Elektronisk to-greps og berøringsfritt kjøkkenbatteri 8020, 8025. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura.

Elektronisk to-greps og berøringsfritt kjøkkenbatteri 8020, 8025. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Modeller... 76 Funksjon... 76 Montering... 77 Blanderenhet... 77 Justeringer... 77 Rensing/bytting av filter.... 78 Bytting av pakninger til tut/ny tut... 78 Bytting av omkaster kassett... 79 Bytting

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Programmering av dosator for ph-verdi

Programmering av dosator for ph-verdi Programmering av dosator for ph-verdi Menyfunksjon: Det er mulig å kontrollere og endre funksjonene på apparatet, ved å trykke og holde på knappen P i 5 sekunder. Et grønt lys vil da tenne seg på valgte

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Avtrekkshette 480 12

Avtrekkshette 480 12 Avtrekkshette 480 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.697/125356/2014-05-02 (9098) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23.

Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. Generell brukerveiledning for startpakkene HC 2, HC 21, HC 22 og HC 23. (Ver. 2) Takk for du valgte å bruke HomeControl strømstyresystem for å spare strøm og øke din elsikkerhet. Vi hører gjerne ris og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer:

AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: 8627 8001 REV. 05.04.2011 NO Viktig VIKTIG -informasjon i Installasjons-

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring BRUKSANVISNING Sentralenhet NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast. 1 NB! Sirkelens blanke felt indikerer ECO - temperatur. Innstilling gjøres

Detaljer

Tips og triks ved oppstart av

Tips og triks ved oppstart av Tips og triks ved oppstart av VSM generasjon II 85452334 07.02.13 For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 1 Dette heftet omhandler tips og triks ved oppstart av grovfôrmikser, etter at

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Lisa barnevaktsender. Brukerveiledning. Lisa barnevaktsender INNHOLD. Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr.

Lisa barnevaktsender. Brukerveiledning. Lisa barnevaktsender INNHOLD. Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr. Lisa barnevaktsender Brukerveiledning Lisa barnevaktsender Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr.: 1104795 INNHOLD Lisa barnevaktsender... 1 Skisse av Lisa barnevaktsender... 2 Funksjonsprinsipp...

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset

Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset 5. versjon / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning Cafitesse 700

Bruksanvisning Cafitesse 700 Bruksanvisning Cafitesse 700 36172700 1 2 INNHOLD Innhold INNLEDNING... 4 SIKKERHETSANVISNINGER... 5 HACCP-retningslinjer... 7 TEKNISKE DATA... 8 MASKINENS DELER... 9 BETJENING... 10 Oppstart... 10 Utkobling

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling.

EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling. EasyStart T Bruksanvisning. Komfort-tidsur med mulighet for 7 dagers forhåndsinnstilling. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 Generelt... 3 Bruk... 3 Oversikt Tidsur... 4 Displayvisninger...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-8 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger. Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger. Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Flexi redskapsbod 420 cm x 200 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 28 mm planker utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

TEAM EK 10. Eggekoker. 220-240V~ 50Hz 360W. I/B Version 100923. Front cover page (first page) Assembly page 1/5. Fax +32 2 359 95 50

TEAM EK 10. Eggekoker. 220-240V~ 50Hz 360W. I/B Version 100923. Front cover page (first page) Assembly page 1/5. Fax +32 2 359 95 50 . Eggekoker I/B Version 100923 TEAM EK 10 220-240V~ 50Hz 360W Front cover page (first page) Assembly page 1/5 . 1. Håndtak lokk 2. Åpning for damp 3. Lokk 4. Målebeger 5. Hull for plassering av egg 6.

Detaljer

Blandebatterier til kjøkken

Blandebatterier til kjøkken Blandebatterier til kjøkken Hverdagen i hjemmet stiller store krav til blandebatterier til kjøkken. Alle våre blandebatterier til kjøkken er grundig testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, slik at vi er

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

12-15. Dør, port mv.

12-15. Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.08.2016 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fjerne dekselet for tilgang til hovedkortet

Fjerne dekselet for tilgang til hovedkortet Du kan enkelt fjerne tidligere installerte minne- og grensesnitt-tillegg ved å bruke fremgangsmåtene på de kommende sidene. 1 Slå skriveren av. 2 Koble fra strømkabelen. 1 3 Koble parallell- eller Ethernet-kabelen

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

STELIO. Eierkocher. Bruksanvisning 56

STELIO. Eierkocher. Bruksanvisning 56 STELIO Eierkocher no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse apparatene kan brukes av barn fra og med 8 år gamle, samt personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Wasserkocher

Bruksanvisning Vannkoker. Wasserkocher Bruksanvisning Vannkoker Wasserkocher Innholdsfortegnelse Sikkerhetshenvisninger...3 Før første gangs bruk...5 Pakke ut apparatet...5 Krav til monteringsstedet...5 Koke vann...6 Kalkfilter...6 Tørrkjøring-

Detaljer