INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club Onsdag 25. februar 2009 kl Shippingklubben Haakon VII's gt. 1 Årsmøte i Oustøen Country Club Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen, valg av møteleder og valg av 2 medlemmer til å tegne protokollen sammen med møteleder. 2. Styrets beretning for Revidert regnskap for 2008 med revisors beretning og Kontrollkomiteens rapport. 4. Styrets forslag til kontingenter og avgifter. Maksimalt antall medlemmer. 5. Styrets forslag til budsjett for Valg av styre. 7. Valg av revisor. 8. Valg av valgkomité. 9. Valg av kontrollkomité. 10. Styrets forslag A Vann og avløpstilknytning til Vestfjorden Vann og Avløp (VVA) 11. Styrets forslag B Hunder på banen 12. Informasjon oppfølging av investeringsbehov for OCC Vi minner om at kun aktive seniormedlemmer registrert per har stemmerett på årsmøtet. Medlemsrettigheter, herunder stemmerett, opphører hvis medlemmet skylder kontingent for mer enn 1 år. Ingen har mer enn en stemme og det kan ikke stemmes ved fullmakt. Det inviteres til middag etter møtet. Treretters meny tilbys for kr og styret håper at mange vil delta. Påmelding til middagen kan gjøres på E-post til innen mandag 23. februar 2009 (evt på mobilnummer ) Oslo, 27. januar Oustøen Country Club Trond Haug Formann Hans Jacob Fredriksen, Barry Kirk (s), Anka Andresen, Anette Mellbye (s), Emil Steen

2 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 2 STYRETS BERETNING 2008 Oustøen Country Club er en selveiende klubb/forening med utelukkende personlige medlemmer, der golfbanen og klubbhuset med restaurant og hotelldrift er kjernen i klubbens virksomhet. Styret i OCC har i perioden bestått av: Formann: Trond Haug Viseformann: Hans Jacob Fredriksen Styremedlem: Anka Andresen Styremedlem: Barry Kirk Styremedlem: Anette Mellbye Styremedlem: Emil Steen Styret har i perioden hatt 9 styremøter, 1 møte med grunneiere, 2 møter med Kontrollkomiteen og innkalt til og avholdt 1 ekstraordinært årsmøte. De enkelte styremedlemmene har dessuten vært engasjert i ulike komiteer. Medlemsstatistikk Livsvarige Aktive Eldre junior 4 2 Juniorer Sum aktive Passive Sum medlemmer Det er registrert 15 nye aktive. Med fradrag av antall utmeldinger gir dette til sammen 745 aktive medlemmer, som er en netto økning på 2 aktive i løpet av Følgende medlemmer i Oustøen Country Club har gått bort siden forrige årsmøte: Elisabeth Bugge Erik Nestegård Sesongen 2008 fikk en pangstart etter åpningen 26. april med overraskende tørre og fine baneforhold tatt i betraktning tykk is som dekket store deler av spillefeltene gjennom vinteren og våren. Vi unngikk isbrann etter resolutt og rettidig innsats fra vår administrasjon og våre banefolk. Tørt og godt spillevær i mai og meste av juni skapte stor spilleaktivitet og høy omsetning i restaurant og hotell. Kunstig vanning måtte til av greener og tees i denne perioden som resulterte i fine greener fra tidlig i mai. Fairways fikk mindre borevann og ble tette og grønne først i juli. Før St. Hans fikk vi væromslag i slutten av juli kom det kaskader. Mangelfull eller manglende drenering skapte vanskelige spilleforhold, selv etter dager med god tørke. Vanndammer på noen av de gamle spillefeltene var et gjengs syn ut sesongen. Om det var mye eller lite vann vår greenkeeperstab presenterte for oss en golfbane av gjennomgående jevn, god standard sesongen. Under vårt valgte motto medlemmene i fokus la også hotell- og restaurantbetjeningen seg ekstra i selen for å gi ordene mening. Velsmakende og gode opplevelser er blant de få virkemidler vi har til å påvirke medlemmenes bruk av klubben, invitere gjester og overnattende. Med en viss uro registrerer vi at selv i weekends har vi ofte ledig rom, for ikke å snakke om hverdager og i perioder med vekslende vær. Administrasjonen mangler derfor ikke utfordringer når ett av målene våre er å oppnå en forutsigbar og god hotell- og restaurantdrift i nær økonomisk balanse. Årets driftsunderskudd i denne avdelingen er halvert i forhold til fjoråret og er med hjelp av ubenyttet restaurantforskudd, bedre enn årets budsjett. 2

3 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 3 Tim Johansen overtok etter Einar Tveit som klubbens daglig leder 1. mars 2008 og ble fast ansatt etter prøvetidens utløp. Hans offisersutdannelse og -karriere koplet med mangeårig erfaring fra golfklubb- og sportsadministrasjon gjorde at han på kort tid lærte seg OCC. Vi har med glede erfart Tim s gå-på humør og hans gode egenskaper til å få medarbeidere med seg og trekke i lag. Arbeidsoppgavene hans i OCC er av svært varierende karakter, ofte stressende i sesongen mens vinteren gir rom for avsluttende og forberedende arbeid. Tim har vist at han kombinerer dette på en naturlig, effektiv og fin måte og styret takker ham for hans store innsats, hans levende engasjement og godt samarbeid! Klubbens inntekter er i hovedsak gitt, men tallet på regnskapets bunnlinje påvirkes selvfølgelig av de variable inntektene (baneutleie, g/fees, sponsorinntekter m.m). Tim var ikke varm i stolen da et par store, årvise sponsorer dessverre valgte å hoppe av tross underliggende avtaler. Sesongåpning sto for døren og uten Tim s erfaring og nettverk innen denne form for næring, ville bunnlinjen i år sett mindre attraktiv ut. I en fei fant han nye sponsorer som delvis kompenserte for frafallet av de gamle. Samtidig har administrasjonen jaget kostnader et arbeid viss fulle effekt vises først i Klubben har motiverte og dyktige ansatte med liten utskifting i arbeidsstokken. Bygninger og brygger. Skadene på låvetaket var mer omfattende enn vi hadde regnet med, og reparasjonen kostet hele kr Feil på det elektriske anlegget i klubbhuset skapte branntilløp 17. mai. Mindre utbedringer må til før dagens strenge krav tilfredsstilles. Styret anser bygningsmassen nå som brukbart vedlikeholdt, bortsett fra sidebygningen som hittil ikke har nådd opp i kampen om vedlikeholdskronene. Styret ønsker å gi denne bygningen nødvendig prioritet i 2009 og at vedlikeholdet utføres når vi har håndverkere på tunet likevel i.f.m. arbeidene knyttet til flytting av verkstedet. Verkstedprosjektet og innvendig ombygning av låven ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 18. juni Et for oss til da ukjent, men gammelt kommunalt bevaringsvedtak av bondegården med omkringliggende bebyggelse - om at ingen forandring av bestående bebyggelse eller nybygg tillates oppført innenfor vernet sone - satte en effektiv stopper for vedtaket om nytt verkstedbygg. I samarbeid med grunneier, nye arkitekter og kommunen har vi funnet frem til løsning om å beholde verkstedet i låven, men i ny lokalisering. Styret kan forsikre medlemmene om at løsningen er eneste og beste mulighet for å sikre banestab og ansatte gode, lovlige og fremtidsrettede arbeids- og boforhold. Vårt ønske om å verne gårdstunet for maskintrafikk er også ivaretatt ved at all forflytning foregår til og fra bak låven. To nye låvedører i sydveggen av låven vil åpne for grei inn- og utkjøring. Slike fasadeendringer krever imidlertid godkjenning fra kommunens kulturminneavdeling, noe arkitekten mener vil foreligge om ikke lenge. Arbeidene forventes å starte tidlig i februar og stå ferdige i mai. Arkitektens skisser over fasader og innvendig arealdisponering vedlegges. Forøvrig viser vi til formannens tidligere web- og e-postinformasjoner til medlemmene om saken. Styret mener verkstedprosjektet i beskrevet form kan realiseres innenfor de tidligere vedtatte, økonomiske rammer. Det har vært holdt 2 brannøvelser i løpet av sesongen. Bryggene ble gjenstand for vanlig vedlikehold før og under sesongen. Banen. Vi har vært spart for større arbeider på banen i år. Utbedring av tett drenering på hull 2 ble dessverre synlig lengre enn håpet. Under arbeidets gang ble det avdekket store skader på hoveddreneringen som er gammel og moden for utskifting. (Se 2009 budsjettet for styrets planer.) Området til venstre mellom utslag og green på hull 15 ble det ryddet for busker og trær. Fjærning av vegetasjon som skapte skygger på tee- og greenerområder er også utført i den utstrekning grunneier har tillatt det. Vann, for mye eller for lite, eller dens kvalitet skaper som nevnt problemer for oss. Løsninger vurderes forløpende. Et revitaliseringsanlegg for vann som bl.a. minsker kalkavsetninger i rør, kjøkkenmaskiner, varmtvannsberedere, etc. ble utprøvd gjennom sommeren med positivt resultat, men kort av forventningene (etter 2-3 måneders bruk). Anlegget er derfor demontert og levert tilbake uten kostnader for oss. 3

4 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 4 Dammene ble renset av egne ansatte i år for plante- og algevekster og vi håper etter hvert at bioorganismer skal gjøre jobben for oss. Klubben har en tilpasset og bra vedlikeholdt maskinpark for å løse de oppgaver baneavdelingen er satt til å gjøre. Morten Greenkeeper og hans stab fortjener ros for jobben utført! Klubbhuset Omsetningen i restaurant og hotell var noe høyere iår enn i de siste par sesongene. Belegget på hotellet har vært brukbart, både på ukedager og i helgene, men vi har fremdeles mye ledig kapasitet. Prispolitikken har vært å holde dem på et moderat nivå. En merkbar kostnadsøkning på råvarene ble registrert særlig i 3 kvartal. Dette presset nødvendigvis marginene og driften viser også i år et underskudd. Det positive er at kvaliteten er hevet og at underskuddet er halvert fra året før. Vi takker Patrik og hans stab for stor innsats, god mat og servering, vennlig og imøtekommende betjening gjennom hele sesongen. Klubbhuset er utsmykket med kunst fra Tore A. Holms samlinger. Tore arrangerte også en temporær utstilling i klubbens selskapslokaler i låven i år, hvor medlemmene ble presentert for malerier av bl.a. Olav Christoffer Jensen og franske Philippe Cognee, alle fra Tores samling. På medlemmenes vegne takker styret Tore for hans generøse tilbud og entusiasme utvist i utsmykkingen av klubben. Vi vil også få Takke Gunnar Støltun for lån av malerier for utsmykning av hotell-delen i klubbhuset. Ferge Takket være Jacob Bastesen og hans BORKA av Oslo, gikk tilbringertjenesten trygt og sikkert. Avtalen er fornyet også for Sekretariatet. Daglig leder har vært tilgjengelig så langt det har vært mulig igjennom sesongen. All informasjon er gitt på hjemmesidene og via e-post. De som hadde gitt beskjed om at de ønsket informasjon pr. post (snail mail) har selvsagt fått det. Firmaturneringer, sponsor- og reklameinntekter Firmaturneringer på mandager, 2 sponsoravtaler og hullreklame bidro med ialt kr ,- til driften. Dette er kr mer enn i 2007 og representerer 13 % av klubbens ordinære driftsinntekter, eksklusive restaurant. Styret tror ikke denne virksomheten har vært til nevneverdig sjenanse for medlemmene. Klubbturneringer og sosiale aktiviteter Nye medlemmer opptatt i klubben de siste to årene ble i år invitert i slutten av mai til et bli-kjentmed møte hvor de lærte et samlet styre, administrasjon og betjening å kjenne. Sommerfesten ble i år arrangert i forbindelse med den siste turneringen før ferien. Nok en stor aften i strålende sol med dans både ute og inne. Snarøen Dixi Band spilte glade toner og er bestilt til neste fest den 13. juni Hold av dagen! Hele 14 klubbturneringer ble arrangert gjennom sesongen Spesielt bør nevnes turneringen for juniormedlemmer, som også var åpen for barn og barnebarn av medlemmer. Shot-gun tuneringene er viktige bidrag til å skape godt sosialt miljø i klubben. Selv om de er populære har vi plass til mange flere deltagere. Å vinne banketten er nesten like viktig som å gå seirende ut av konkurransen! OCC Matchplay ble innført i 2008 med god deltakelse. Vinnerne ble Anka Andresen og Einar Broch Nielsen. Denne turneringen settes også opp i 2009, i tillegg til at det settes opp en Ektepar-match, med sosial samling etterpå. 4

5 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 5 Tirsdagsklubbens medlemmer feiret sitt 40. års jubileum ved å invitere sine damer/ledsagere til jubileumskonkurranse og -middag 1. juli I strålende sol selvfølgelig - og full terrasse. Under Christian Langaards omsorgsfulle, men myndige ledelse møtes spillerne i nær sagt all slags vær, til ukentlige Stableford-konkurranser etterfulgt av premieutdeling under bespisninger iført proper attire. Knut Backhe overtok i høst presidentvervet i Tirsdagsklubben når Christian Langaard nå valgte å tre tilbake etter 14 års virke. Styret takker Tirsdagsklubben for dets virke og sterke bidrag til OCC s drift og miljø. Torsdagsklubben - er åpen for alle medlemmer av det svake kjønn. Damene er godt organisert, i år under Elisabeth Wiser s ledelse og er et meget populært innslag i klubbens sportslige og sosiale hverdag. Styret takker Torsdagsklubben for dets engasjement og miljøskapende bidrag. Klubbmestre i 2008: Vi gratulerer: Damer: Anka Andresen Over 55 år: Bodil Ullring Herrer: Jeppe Broch Nielsen Over 55 år: Trond Haug Norgesmester senior 2008 Trond Haug Økonomi Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr ,06 Klubben har hatt god likviditet gjennom sesongen. Forutsetning for fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt opp på basis av dette. Klubben har hatt 7 fast ansatte, 4 på banen, 2 knyttet til restaurant/klubbhus og 1 i administrasjon. Det har gjennom sesongen vært 21 andre ansettelsesforhold av varierende lengde. Til sammen representerer dette ca 12 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet har vært under 2 %. Virksomheten forurenser i den grad det er nødvendig for driften av golfbane og klubbhus. OCC har et offentlig godkjent renseanlegg for kloakk, og vi benytter så lite sprøytemidler som mulig. OCC holder seg oppdatert på hva som er lov å bruke og forholder oss til det. Denne bevisstheten medvirker til å begrense forurensingen til et minimum. Oslo, 27. januar 2009 Oustøen Country Club Trond Haug Formann Hans Jacob Fredriksen, Barry Kirk (s), Anka Andresen, Anette Mellbye (s), Emil Steen 5

6 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 6 SAK 3 REGNSKAP Budsjett 08 Note Driftsinnteker Salgsinntekt Restaurant/Hotell Inntekter bane Driftsinntekter Varekostnad Driftsresultat Kostnader Lønnskostnad Kostnader bane Avgifter, strøm Anskaffelser, vedlikehold Administrasjonskostnader Andre kostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat Note 1 - Salgsinntekter Salgsinntekter Restaurant/Hotell er kr ,- over budsjett. Budsjettet var satt konservativt lavt, kr ,- under resultatet for Det er en økning i omsetning fra året før på kr ,-. Det er hovedsak omsetning på mat og øl/mineralvann, samt kr ,- mer i ubrukt restaurantforskudd som drar omsetningen opp. Totalt var kr av restaurantforskuddet ikke benyttet ved stengning. Utleie av rom var identisk med Note 2 Inntekter Bane Kontingenter ble som budsjettert. Sponsorinntekter og baneleie var over budsjett, innmeldingsavgifter kr over budsjett, mens greenfee ca kr ,- under budsjett. Note 3 - Varekostnader Varekostnader var kr ,- høyere enn i 2007 og i forhold til budsjett speiler den økt omsetning i restaurant. Note 4 - Lønnskostnader Lønnskostnader er totalt kr ,- over budsjett. Økningen skyldes underbudsjettering av en kokk, avviklingen av en fast ansatt alt mulig mann og noe mer bruk av timeansatte i restaurant, som skyldes noe lav budsjettering i forhold til faktiske åpningstider. 6

7 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 7 Note 5 Kostnader bane Enkeltposter varierer i forhold til budsjett, men totalt sett lå kostnadene ca kr ,- under. Dette vil variere fra år til år, avhengig av hva som går i stykker og må repareres/anskaffes. Lavere kostnader på vanningsanlegget og frø/gjødsel utgjør halvparten av beløpet. Note 6 Anskaffelser/vedlikehold Vi reparerte taket på låven, som var en uforutsett/ikke budsjettert kostnad på kr ,- I tillegg hadde vi mange dyre reparasjoner på det elektriske anlegget i klubbhuset grunnet jordfeil og branntilløp. Note 7 - Administrasjonskostnader Overskridelsene skyldes telefoni ca kr ,- og regnskapshonorarer ca kr ,- over budsjett. Telefoni er omtrent som i 2007, og økte regnskapshonorarer kommer i hovedsak av mye arbeid i januar for å finne differanse i kassesystem, samt overlapping med ny daglig leder. Note 8 Andre kostnader Enkeltposter varierer. Overskridelsen skyldes i hovedsak at vi har kostnadsført og strøket båter fra balansen. Samtidig var drift av båter høyer enn budsjettert Til årsmøtet i Oustøen Country Club BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I OCC FOR 2008 Kontrollkomiteen har i regnskapsåret 2008 avholdt tre møter og i tillegg deltatt i to ordinære styremøter i OCC. Kontrollkomiteen har i regnskapsåret ført løpende tilsyn med klubbens økonomi og mener at: - disse midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer fattet av årsmøtet. - styret og administrasjonen har oppfylt sin plikt og sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet i samsvar med lov og god bokføringsskikk. - klubbens regnskapsførsel er pålitelig og at årsregnskap og -rapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift, forvaltning og finansielle stilling. Bærum, 4. februar 2009 Stein Fivel (sign.) Sigurd-Armand Hauge (sign.) 7

8 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 8 Periode Balanse Konto Navn Inng. saldo Saldo 2008 Saldo 2007 Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1120 Klubbhus , , ,74 Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , , ,74 Skip, rigger, fly og lignende 1223 GH 14 med 30HK Mercury ,00 0, ,00 Sum Skip, rigger, fly og lignende ,00 0, ,00 Sum Anleggsmidler , , ,74 Omløpsmidler Varer 1460 Varebeholdning , , ,00 Sum Varer , , ,00 Kundefordringer 1510 Fakturaer restaurant 0, ,00 0,00 Sum Kundefordringer 0, ,00 0,00 Andre fordringer 1500 Medlemmer , , , Påløpt inntekt 0, ,00 0, Lån ansatte 6 750,00 0, , Forskuddsbetalte utgifter , , , Forskuddsbetalt verksted 0, ,80 0,00 Sum Andre fordringer , , ,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 Bank , , , Bank , , , Bank , , , Bank rest , ,04 330, Bank skatt , , ,32 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende , , ,58 Sum Omløpsmidler , , ,58 Sum Eiendeler , , ,32 8

9 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 9 Balanse Konto Navn Inng. saldo Saldo 2008 Saldo 2007 Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital 2010 Andelskapital , , ,00 Sum Selskapskapital , , ,00 Annen egenkapital 2052 Byggefond , , , Udekket tap , , ,41 Resultat 0, ,06 0,00 Sum Annen egenkapital , , ,41 Sum Egenkapital , , ,59 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig gjeld 2220 Gjeldsbrevlån , , ,00 Sum Lansiktig gjeld , , ,00 Leverandørgjeld 2400 Leverandører , , ,14 Sum Leverandørgjeld , , ,14 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , , Utg. m.v.a. 0, ,80 0, Inng. m.v.a. 0, ,97 0, Inng. mva mellomsats 0,00 599,76 0, Oppgjør m.v.a ,00-1, , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Avsatt arb.g.avg. av feriepenger , , ,00 Sum Skyldig offentlige avgifter , , ,81 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn , , , Skyldig reiseoppgjør 0, ,00 0, Avsatt feriepenger , , , Påløpte kostnader , , , Påløpne honorarer , , ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , , ,78 Sum Gjeld , , ,73 Sum Egenkapital og gjeld , , ,32 9

10 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 10 SAK 4 - AVGIFTER OG KONTINGENTER I Kontingenter. Styret foreslår å ikke endre kontingentene. Innmeldingsavgifter. Styret anbefaler å ikke endre denne avgiften, sett i lys av byggeavgift som også faktureres nye medlemmer på andeler som ikke har betalt denne avgiften. Forslag innmeldingsavgifter og kontingenter. Innmeldingsavgift hovedmedlem kr Innmeldingsavgift ektefelle/samboer kr Innmeldingsavgift junior kr Kontingent aktiv senior kr Kontingent passiv senior kr Kontingent junior kr Greenfee senior kr Greenfee junior kr Avgifter til skap, tralle og bilplasser foreslås uendret, men må tillegges mva. SAK 4B - ANTALL MEDLEMMER. Registrering av antall spilte runder med dato og tidsangivelse i løpet av fortsette i sesongen Dette vil gi verdifull informasjon m.h.t. å vurdere tak på antall aktive medlemmer i klubben. Ordningen blir elektronisk i 2009, da den manuelle registreringen ikke var nøyaktig og tydelig nok. Det ble spilt i underkant av 6000 runder totalt i Styret ber om årsmøtets fullmakt til å ta inn nye medlemmer innenfor en ramme på 750 aktive medlemmer i SAK 5 BUDSJETT Budsjett 2008 Budsjett 2009 Note Driftsinntekter Salgsinntekt Restaurant/Hotell Inntekter bane Driftsinntekter Varekostnad Driftsresultat Kostnader Lønnskostnad Kostnader bane Avgifter, strøm Anskaffelser, vedlikehold Administrasjonskostnader Andre kostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat

11 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 11 NOTER BUDSJETT Inntekter Budsjettet forutsetter at Styrets forslag til kontingenter og avgifter vedtas, og at aktivitetsnivået blir som de to siste år. Forslag til innmeldingsavgifter forutsetter at ca 7 par melder seg inn i klubben, og Styret mener fortsatt at det er fornuftig å budsjettere konservativt. Øvrige inntekter forventes å bli på linje med inntekter i Bane Det budsjetteres med kjøp av sand og grus for kr ,-. Dette må kjøpes med jevne mellomrom, og det er tre år siden sist. Det er budsjettert med dreneringsarbeider for kr ,-. 11 Anskaffelser, vedlikehold Kjøkkenet må ha ny multi-funksjonsovn. Klubbhuset er 10 år gammelt og trenger sliping av gulv og oppgraderinger i elektrisk anlegg. 12 Administrasjonskostnader Klubben har inngått avtale med Lindorf om faktureringstjenester, for bedre kontroll og oppfølging med kontingenter og fakturaer. SAK 6 - VALG AV STYRE Trond Haug har sittet som formann i 1 år. Valgkomiteen har innstilt følgende som tillitsvalgte i Oustøen Country Club og Interessentskapet Oustøen: Formann Trond Haug 1 år Viseformann Hans Jacob Fredriksen 1 år Barry Kirk 1 år Anette Mellbye ikke på valg Emil Steen ikke på valg Brit Aukner 2 år SAK 7 - STYRETS FORSLAG TIL VALG AV REVISOR Statsautorisert revisor Herman Skibrek - PriceWaterhouseCoopers SAK 8 - STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ Styret foreslår følgende: Formann John Schia 1 år Stein Aukner 1 år Arne H. Nielsen ikke på valg SAK 9 - STYRETS FORSLAG TIL KONTROLLKOMITÉ Styret foreslår følgende: Stein Fivel Sigurd-Armand Hauge 11

12 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 12 SAK 10 - STYRETS FORSLAG A VANN OG AVLØPSTILKNYTNING TIL VESTFJORDEN VANN OG AVLØP (VVA) Det refereres til innkalling til og referat fra OCC og OI s ekstreaordinære Årsmøter 18. juni VVA er et mva-pliktig aksjeselskap med formål transport av kommunalt ferskvann og avløp fra bebodde øyer i Vestfjorden fra og til Asker kommunes fastlandsnett. VVA teller idag 311 medlemskap hvorav 40 tilhører Oustøen. Scheens vei VVA s nærmeste pumpestasjon og tilkoplingspunkt nord på Lille Oust (Klavenessodden). Hvorfor må OCC knytte seg til VVA vi har jo idag et godkjent anlegg? OCC får idag sitt ferkvann fra grunnvannet som pumpes opp gjennom 5 borehull hvorav ett forsyner klubbhus og øvrig bygningsmasse. Avløpet er to-delt. Kloakken samles i tett tank og tømmes/fraktes til fastlandet pr bil. Gråvannet filtereres gjennom spredningsnett i hagen anlagt i 1993/4 med kommunal godkjenning i 10 år. Det er nå 15 år gammelt og det er kun spørsmål om tid før det blir gjenstand for kommunal kontroll. Mettet jordsmonn er faren og vil kunne føre til påbud om stengning. Med VVA-anlegget i drift i Vestfjorden siden 2004 forligger det nå et altrenativ. Kommunen er derfor restriktive med hensyn til forlengelser og fremhever VVA-tilknytning som den eneste fremtidige løsningen. Grunnvannsforholdene i indre Oslofjord er ikke gode og blir ikke bedre med årene, iflg Bærum Kommune. Fagetaten der er engstlig for økt saltvannsinntregning i grunnvannslommene under Oustøen/Brønnøya og økt bakterieflora etter forskjelligartet forurensing. Særlig har dette aktualitet i tørkeperioder når grunnvannet pumpes opp i store mengder for golfbanevanning og trykket i grunnvannslommene minker. Høyt kalkinnholdet i grunnvannet skaper også problemer for restaurant- og kjøkkendriften vår. Kalkavleiringer innvendig i alle rør, kjøkkenmaskiner, vannkolber, dusjhoder og beredere, service og bestikk m.m. reduserer over tid vanntrykket, utstyrets levetid og nødvendiggjør manuell rensing, tørking av glass, service og bestikk m.m. OCC har i tillegg kostnader på UV- og saltrenseanlegg, godkjenning av vannprøver i laboratorier og tømming av kloakk på ca kr ,- pr år. VVA-ferskvannet fra Asker kommune (Holsfjorden) er et rent og godt vann uten slike lyter og begrensninger. Hva skal det koste? 1. OCC må kjøpe seg inn på det eksisterende VVA-anlegget for kr som dekker OCC`s andel av byggekostnaden for dette anlegget til ca. kr OCC må selv bekoste sjøledning fra eksisterende VVA-anlegg frem en pumpestasjon vis a vis "Smia". 3. OCC må selv bekoste en stikkledning fra pumpestasjonen og frem til Klubbhuset 4. OCC må selv bekoste kommunal tilknytningsavgift til Asker Kommune. Tilsammen beløper 1-4 seg til kr Hvorfor skal OCC bekoste hele infrastrukturen? I leieavtalen mellom grunneier og OCC av C heter det: Utleier er berettiget til vederlagsfritt å utta vann fra borebrønnene til eiendommens øvrige hus (ikl. Bnr. 629, 190, 674, og 632). Likeledes vederlagsfri tilkobling til eventuelt vann- og kloakkanlegg O.C.C. har anlagt/eventuelt kommer til å anlegge. I verst tenkelige scenario kunne dette omfattet betydelig større kostnader for OCC ifm tilkobling: 1. Oust Heibergs andel av byggekostnadene for det eksisterende VVA anlegget for hans 5 eiendommer, som beløper seg til kr Oust Heibergs stikkledninger til hans 5 eiendommer, som beløper seg til ca. kr Representanter for OCC styre og administrasjon har hatt flere møter med grunneier for å søke å komme til enighet. Vi har kommet frem til et kompromiss der OCC bekoster sjøledningen til Scheens vei, samt 3 andeler og kostnader ved egne stikkledninger, som ligger til grunn for kostnadsoverslaget over, mot at Grunneier bekoster selv punktene 1. og 2. over. 12

13 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 13 Hvordan skal det finansieres? Forskjellige måter å gjøre det på er: a) alle OCC s aktive og passive, voksne medlemmene betaler en VVA-avgift à kr i ett eller flere avdrag i b) at klubben tar opp gjeldsbrevlån, (med sikkerhet i årsmøtevedtak) og justerer årskontingentene deretter. c) en kombinasjon av disse. Styrets syn og forslag Styret mener at det uansett vil være riktig og viktig for OCC å vedta en VVA-tilknytning nå. Kommunen kan når som helst pålegge OCC en slik tilkobling, om de finner bestående anlegg utilstrekkelig. Vi tror heller ikke det blir billige senere. (OCC takket nei til VVA-tilknytning for noen år siden, den gang prisen var under det halve!) Hele klubbhusdriften blir sikret et kommunalt ferskvann av beste kvalitet og kvantitet samt et moderne avløps- og kloakkanlegg uten årlig tømming og odørproblemer. Videre vil det øke kapasiteten for banevanning da også det 5. borehullet kan tilknyttes banen. Styret søker derfor årsmøtet s vedtak om: (1) å kjøpe seg inn i det bestående anlegget for kr og (2) inngå bindende avtale om VVA-tilknytning til Scheens vei i.h.t. kostnadsoverslaget. Til orientering: Årlig vann og avløpsavgifter til Akser kommune betales iht vannforbruk. Vannmåler. Ved 500m3 ca. Kr Årlige VVA-driftskostnader beregnes også etter vannforbruk. Ved 500m3 ca Denne avgiften til drift av det private anlegget regner vi med vil forsvinne innen få år da det jobbes mot at Asker og Bærum Kommune overtar driften av anlegget. Disse interne driftskostnadene vil da fordeles på alle innbyggere i Asker og Bærum og bli gjenspeilet i de kommunale vann og avløpsavgiftene på forbrukt vann. Oslo, 27. januar 2009/th OCC TILKNYTNING TIL VVA TOTALT ANLEGG INKLUSIV KOMMUNAL TILKNYTNINGAVGIFT AV OCC BYGNINGER, PUMPESTASJON, LAND-OG SJØLEDNINGER OG TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE ANLEGG I F (0,45 MILL.NOK) = 3 MILL. NOK. OUST HEIBERG BEKOSTER OG TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE ANLEGG I F FOR 5 EIENDOMMER (0,75 MILL.NOK) SAMT KOMMUNAL TILKNYTNINGAVGIFT FOR SINE BYGNINGER (FOR DETALJER SE EGET KOSTARK) TIL NESØYA 13

14 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 14 Kostnadsoverslag for tilknytning av OCC til VVA ved Scheens vei. Post Beskrivelse Antall Meter Enhetspris Beløp 1 Grøft i løsmasse fra Scheens vei til vannkant Grøft i fjell ved herretee nr Arbeid med rør i sjø inkl. skjøting Grøft i fjell fra sjøkant til pumpestasjon Grøft fra pumpestasjon til Klubbhus i løsmasse Leveranse og montasje av lodd Rigg for sjøledning RS Leveranse av rør RS Leveranse av rørdeler og armatur RS Vannkum Avløpskummer Pumpestasjon inkl. montasje Utjevningstank Trykkøkningstasjon Utjevningstank vann inkl. armatur El. Tilknytning til hovedpumpestasjon RS Oppretting og grusing av veier RS Riggkostnader avrundet RS Planlegging,admin,oppfølging i byggeperioden RS Totalt eks. mva Prisstigning siden skisseplan. ( 10%) mva Totalt inkl. mva Uforutsett / uspesifisert RS Tilknytningsavgift til Asker Kommune. (1000 kvm.) Rørleggerarbeid internt OCC bygninger RS Aksjer i VVA TOTALT FERDIG ANLEGG TOTALT FERDIG ANLEGG AVRUNDET SAK 11 STYRETS FORSLAG B HUNDER PÅ BANEN Årsmøtet i januar 2008 vedtok som en prøveordning for 1 år at hunder kan bringes med på golfbanen under spill forutsatt de føres i bånd og at hundene forlater klubben umiddelbart etter spill. Styret har ikke mottatt klager under prøveperioden og foreslår gyldigheten av vedtaket forlenges inntil årsmøtet bestemmer annet. 14

15 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 15 SAK 12 INFORMASJON; INVESTERINGSBEHOV FOR OCC. Oppgraderingen av hullene 2-12 på golfbanen som ble foretatt i 2007 var i manges øyne både påkrevet og vellykket utført. På årsmøtet i fjor forespeilet styret medlemmene om muligheten for å gå videre med alternative baneforbedringer på hullene Disse forslagene var omfattende og relativt kostbare. Årsmøtet samlet seg om å gi nytt verksted høyeste prioritet. Baneoppgraderingen ble derfor lagt på is, bortsett fra noen mindre utbedringer som egen banestab selv utførte i Der ligger de fortsatt kaldt fordi tilbakemeldinger vi fikk fra mange medlemmer gikk ut på at banen er god nok som den er og at de synes grensenytten av de foreslåtte investeringene synes å være er for liten. Sommerens drift har imidlertid avdekket akutte behov for a) større grunnvannskapasitet i tørkeperioder og b) bedre drenering i fuktige. Styrets samtaler med bl.a. kommunen om grunnvannsituasjonen i Oslofjorden med tanke på vårt eget vann og avløpsanlegg fikk oss rakt til å sette fokus på dette. Se styrets forslag B i innkallingen til årsmøtet. Gress er som kjent avhengig av vann til røttene for å vokse, men for gress som står i eller under vann, er vannet som gift for gresset. Gamle og delvis ødelagte/ tette drensrør eller mangel på sådanne skaper slike områder, særlig på den gamle delen. Dette ønsker vi å utbedre i tiden fremover. Jo før vi oppnår en god vannavrenning etter regnvær og et relativt tørt gress og gro-sjikt, jo før kan det være regningssvarende å dresse/sande fairways for å gi luft til røttene og derigjennom oppnå bedre vekstvilkår. Dette har ikke vært gjort på mange år. Drenering og sanning er derfor høyt prioriterte oppgaver se noter under budsjettet for Taket på sidebygningen forfaller mens vedlikeholdet har vært skjøvet de siste 5-6 årene. Vi ønsker å gjøre noe med det i år. OCC Turneringsprogram apr Lørdag Dugnad 02.mai Lørdag Åpningsturnering 16.mai Lørdag OCC Scramble 23.mai Lørdag Karna og Egil Poulsen pokal 01.jun Mandag Pinseturnering 06.jun Lørdag Stiftelsescup 10.jun Onsdag OCC Samarbeidspartnere 13.jun Lørdag GOD SOMMER - OCC Scramble Sommerfest 19.jun Fredag Ekteparmatch Rekeaften 15.aug Lørdag FAT TROUT 22.aug Lørdag Klubbmesterskap R1 23.jan Søndag Klubbmesterskap R2 29.aug Lørdag OCC Scramble 05.sep Lørdag Aase Hvindens og Ola Wattnes Pokal 06.sep Søndag Juniorturnering 12.sep Lørdag 2 køller og putter 10.sep Torsdag OCC Samarbeidspartnere 19.sep Lørdag Flaggkonkurranse 23.sep Onsdag Finale i Onsdagsmatchen 10.okt Lørdag Avslutningsturnering 15

16 Årsmøte Oustøen Country Club 2009 side 16 Uttalelse fra ledelsen PricewaterhouseCoopers Pb. 748 Sentrum N-0106 Oslo 9. februar 2009 I forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Oustøen Country Club pr , bekrefter vi at regnskapet blir avlagt i overensstemmelse med det gjeldende rammeverket for økonomisk rapportering. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning følgende uttalelser: Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av intern kontroll-systemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet som revisor har avdekket under revisjonen, er uvesentlig, både enkeltvis og samlet, for regnskapet sett som helhet. En oppsummering av slike poster følger som vedlegg. Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle i intern kontroll er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for regnskapet. Vi har gitt revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket. Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende dokumentasjon samt alle referater fra generalforsamlinger og styremøter har vært holdt tilgjengelig for Dem. Vi bekrefter fullstendigheten av opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og tilstrekkeligheten av opplysninger i regnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse. Regnskapet inneholder ikke vesentlige feil eller mangler. Selskapet har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig betydning for regnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle manglende overholdelse. Følgende er blitt behørig registrert og, når det er aktuelt, tilfredsstillende redegjort for i regnskapet: 1. (a) Eventuelle saldoer og transaksjoner med nærstående parter. 2. (b) Tap oppstått fra salgs- og kjøpsforpliktelser. 3. (c) Avtaler og opsjoner vedrørende tilbakekjøp av tidligere solgte eiendeler. 4. (d) Eiendeler stilt som sikkerhet. Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i, regnskapet eller i noter til regnskapet. Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger. Tim Johansen Daglig leder 16

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OUSTØEN COUNTRY CLUB Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Oustøen Country Club Onsdag 16. februar 2011 kl 18.30 Shippingklubben Haakon VII's gt. 1 Årsmøte i Oustøen Country

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2013 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Driftsinntekter 2 5 757 941 6 703 516 Sum driftsinntekter 5 757 941 6 703 516 Varekostnad 285

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i

INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i INNKALLING TIL EKSTERAORDINÆ RT ÅRSMØTE I INTERESSENTSKAPET OUSTØEN Det innkalles herved til ekstr aor dinært årsmøte i Inter essentskapet Oustøen Ekstraor dinær t årsmøte i IO Til behandling foreligger:

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Budsjett for bygging av korthullsbane

Budsjett for bygging av korthullsbane Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Årsmøte 2015 Tid: 27.06.2015 ca kl 14:30 (Umiddelbart etter årsmøtet i Solbergstrand vel) Sted: Båthuset, Børrebråten Innhold: 1. Innkalling til årsmøte... 2 2. Styrets

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010

Rauma Golfklubb Postboks 306 6301 Åndalsnes SAKLISTE ÅRSMØTE FOR ÅR 2010 ^kpalsne^ SAKLISTE ÅRSMØTE FR ÅR 2010 Vertshuset Kilden, mandag 13. desember 2010 kl. 18.00 For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite); se nedenfor selve

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer