H A N D L I N G S P L A N F O R / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011"

Transkript

1 Forslag til Formannskapet sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R / 2011 Sist revidert: 5. februar

2 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri forsøker å realisere. Grunnen kan være at man ikke vet hvem man bør snakke med, eller tror det er uoverkommelig å skape sin egen arbeidsplass. Mange sitter i trygge jobber og må være sikre på at den nye satsingen kan være god nok til å leve av. For å nå frem til disse er det viktig å ha et tilbud som det Skape.no representerer. I regionale og kommunale planer fokuseres det på økt satsing på nyskaping. Dette innebærer bl.a. å sikre at etablerere i fylket får god og relevant veiledning og oppfølging. Visjon & mål for Skape.no Skape.no skal være et partnerskap som sikrer etablererveiledning og -opplæring i Rogaland. Gjennom en effektiv kombinasjon av felles løsninger, sentrale og lokale tiltak, skal etablereren sikres et lett tilgjengelig og kvalitativt godt tilbud både i by og distrikt. Målet er å styrke etablererveiledningen i Rogaland ved å: sette etablereren i sentrum skape flere lønnsomme etableringer bidra direkte og i samarbeid med relevante aktører i regionene til at det blir et likeverdig tilbud i alle kommuner/hele fylket skape økt motivasjon og trygghet for etablereren i etablererfasen senke terskelen for etablering av ny virksomhet bidra til at etablereren ser sine vekstmuligheter gi bedre oversikt over aktuelle tilbud hvor offentlig virkemidler benyttes Målgrupper Den viktigste målgruppen er enkelpersoner som ønsker å etablere egen virksomhet. Nystartede bedrifter kan også ha nytte av enkelte aktiviteter i Skape.no for å få økt kompetanse i oppstartsfasen. Disse defineres som en sekundær målgruppe. Fylkesdekkende partnerskap om Skape.no Fra og med sommeren 2009 har alle kommuner i Rogaland deltatt i arbeidet med utvikling av Skape.no. Det legges til grunn en videreføring av Skape.no i 2010/2011 basert på følgende partnerskap: Fylkesmannen i Rogaland Innovasjon Norge i Rogaland NAV Rogaland Rogaland Fylkeskommune Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Hjelmeland, Suldal, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal og Hå (repr. v/brukerforum gr. 1 kommunene og Stavanger-regionen Næringsutvikling) Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira (repr. v/haugaland Vekst) Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund (repr. v/næringssjefen i Dalane) Vindafjord Karmøy Sauda Rogaland fylkeskommune er administrativt og juridisk ansvarlig for Skape.no. Daglig leder av Skape.no er lokalisert i ipark, Stavanger. De kommunale representantene skal være Skape.no sin eksklusive samarbeidspartner og arrangør i den geografiske region de representerer. Partnerskapet bidrar med finansiering av Skape.no. Fylkeskommunen og de statlige partnerne innvilger årlig tilskudd til Skape.no i samsvar med vedtatt budsjett, mens kommunenes bidrag til Skape.no er basert på avtalte satser pr. innbygger. Det legges fra og med 2010 opp til at kommunene deles inn i 3 grupper i forhold til hvilke tilbud de benytter fra Skape.no (jf. avsnitt Budsjett og finansiering side 7/8/9). 2

3 Det legges opp til å videreføre ordningen med en administrativ styringsgruppe for Skape.no med følgende representanter: Rogaland Fylkeskommune (leder) Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen Innovasjon Norge i Rogaland NAV Rogaland Stavanger-regionen Næringsutvikling Representant fra Brukerforum for gruppe 1 kommunene Haugaland Vekst Næringssjefen i Dalane Karmøy kommune Daglig leder i Skape.no er sekretær for styringsgruppen. Partnerskapet vedr. etablererveiledning i Rogaland knyttet til Skape.no er definert i denne handlingsplanen og gjøres gjeldende fra 1. januar For å oppnå nødvendig forutsigbarhet, gjelder partnerskapet i første omgang fram til utgangen av 2011 og følger deretter kommunevalgperiodene. Skape.no gjennomgår en ny evaluering i første halvår 2011 som grunnlag for videreføring i neste periode. Aktiviteter Gjennomføring av etablerertjenester skjer ved kjøp av tjenester gjennom Skape.no eller egne ordninger i kommunene. Skape.no sine kjøp av tjenester er basert på leverandøravtaler som er inngått i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er mulig å videreføre disse for 2010, men dette vurderes sammen med partnerne og ny leverandørkonkurranse for 2011, tilpasset det regionale samarbeidet, må evt. iverksettes høsten Skape.no har kontor i ipark Innovasjonspark Stavanger og benytter disse lokalene til sine aktiviteter. Videokonferanse og internettbasert læreteknikk skal tilbys for bedre dekning i hele fylket. Kurs holdes i ipark sine lokaler eller andre steder i fylket i samarbeid med aktuell(e) kommune(r). Daglig leder deltar så ofte som mulig ved åpning av egne introduksjonskurs, samt gjør nødvendig vurdering og kanalisering av veiledning/rådgivning. Daglig leder kan også gi veiledning i forhold til den enkelte etablerers prosjekt. Drift og vedlikehold av Skape.no sin nettside med bistand fra innleid konsulent på timebasis videreføres i planperioden. Skape.no formidler utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV Rogaland. Skape.no dekket kostnaden ved dette i 2009 for sine medlemskommuner og vil videreføre dette i 2010 for gruppe 1 kommunene. Dette forutsetter at avtale med NAV Rogaland om dette også videreføres. Ny vurdering må finne sted for Haugaland Vekst, Karmøy kommune, Jæren Produktutvikling og Næringssjefen i Dalane utarbeider næringsfaglige vurderinger etter avtale med NAV. Næringsfaglig vurdering regnes som individuell rådgivning og de aktuelle kommunene dekker kostnadene til dette selv. Hovedaktivitetene for Skape.no i 2010/2011 er: Opplegg for nettbasert introduksjonskurs operativ fra årsskiftet 2009/2010. Nettstedet videreutvikles som et aktivt og informativt nettsted for etablerere i Rogaland. Trappe ned tilbudet av ordinære introduksjonskurs etter hvert som det tilsvarende nettbaserte kurset blir kjent og innarbeidet. Utvikle og gjennomføre etablererkurs og temakurs for etablerere og nystartede bedrifter i egen regi og i samarbeid med kommunene. Individuell veiledning og oppfølging for gruppe 1 kommunene. Arrangere Skape Forum for etablerere. Arrangere Faglig forum for samarbeidspartnere. Markedsføring mot etablerere, samarbeidspartnere, kommuner og media Statistikk og evaluering. 3

4 Opplegg for nettbasert læring Et nettbasert introduksjonskurs innen etablering skal være klart fra årsskiftet 2009/2010. Kurset må implementeres i kurstilbudet og markedsføres i fylket og via egen nettside. Kurset vil gradvis supplere de tradisjonelle introduksjonskursene, men Skape.no vil likevel opprettholde tradisjonelle kurs som alternativt tilbud en tid fremover, men i gradvis mer begrenset omfang i forhold til Arbeidsgruppen fra 2009 følger opp det videre arbeidet med dette. Ordningen med egen prosjektleder for dette delprosjektet videreføres i 2010 frem til kurset er operativt. I løpet av 2010 integreres den nettbaserte opplæring i Skape.no sin ordinære organisasjon. Skape.no vil arrangere oppfølgingssamlinger for å opprettholde muligheten for nettverksbygging og personlig kontakt mellom kursdeltakerne som hovedsakelig benytter nettbaserte kurstilbud. Aktivt nettsted I planperioden skal vi fortsatt arbeide for å videreutvikle og kontinuerlig oppdatere nettsidene våre. De skal også tilpasses det nettbaserte introduksjonskurset og etter hvert andre tilsvarende tilbud. Nettsidene skal videre gi praktisk og konkret informasjon om hvor og hvordan gründere kan forholde seg for å få relevant bistand alt etter hvor i fylket de er bosatt. På vil oppdatert informasjon som er nyttig for etablerere og nystartede bedrifter i hele Rogaland være tilgjengelig. Relevante kurs som arrangeres i kommunenes/regionenes egen regi skal kunne kunngjøres på nettsidene. Følgende finnes på nettsidene: Generell etablererinformasjon Kurskalender med oversikt og påmelding til kurs som arrangeres av Skape.no. Kurs som arrangeres i kommunenes egen regi kunngjøres også her. Abonnement på Skape.no nyhetsbrev Skape s utvalgte etablerer Informasjon om etablerertilbud i hele fylket sortert etter bosted i fylket Organisering og administrering av Skape.no Regional og kommunal oversikt Samarbeidspartnere og leverandører Informasjon om fond, stipender og økonomi/kapital Informasjon på engelsk Nye nettbaserte tjenester (etter hvert som de foreligger) I 1. halvår 2009 hadde Skape.no i snitt mer enn treff pr mnd. på nettstedet. Det er en økning på 40% fra snittet i Videre er det registrert nesten treff pr mnd. på de enkelte sidene. Målet for planperioden er å øke dette til treff årlig på nettstedet og treff årlig på sidene. Introduksjonskurs Introduksjonskursene skal, nettbasert eller ikke, gi generell informasjon om oppstart av egen bedrift. Dette er et lavterskeltilbud og inngangsporten til andre aktiviteter i regi av Skape.no. Kurset er et kvalitativt godt tilbud til en bred målgruppe om oppstart av egen virksomhet. Det legger til rette senere for individuell oppfølging iht. den forretningsidé som den enkelte etablereren har. Samtidig vil kursene legge vekt på å skape entusiasme og motivasjon for å drive for seg selv. Introduksjonskursene har en varighet på 3 timer. Individuell rådgivning Individuell rådgivning er et viktig bidrag for at en etablerer skal kunne utvikle sin kommersielle idé. Skape.no skal opprettholde relevante tilbud for å følge opp etablerere individuelt. Dette kan skje i form av generell veiledning og spesifikk rådgiving. Individuell rådgivning tilbys innbyggere i Gruppe 1-kommuner. I 2010 kan etablerere gjennom Skape.no få inntil 3 timer individuell rådgivning fra leverandører av slike tjenester som vi har avtale med. Dessuten skal Skape.no selv bistå den enkelte etablerer med individuell veiledning. I tillegg vurderes om Skape.no kan styrke sitt individuelle til bud gjennom å benytte tjenester fra relevante enkeltbedrifter eller næringslivsorganisasjoner ( Esbjergmodellen ). 4

5 Gruppe 2 og 3 kommuner har egne tilbud innen dette området som videreføres. Også FMLA sine distriktskonsulenter og næringshagene i fylket yter individuell rådgivning til gründere. Individuell rådgivning fra Skape.no kan i mindre omfang tilbys etablerere bosatt i gruppe 2 og 3 kommuner. Tjenesten faktureres bostedskommune/region etter medgått tid basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. Etablerer-/temakurs Skape.no sine etablererkurs gir etablerere mer spesifikk kompetanse. Det bidrar også til erfaringsutveksling og nettverksbygging blant deltakerne. Etablererkursene er på 42 timer og vil fra 2010 bli lagt om til å kunne gjennomføres på kveldstid. Tilpasning til nettbaserte kurstilbud vil i planperioden bli vurdert for deler av etablererkursene. Skape.no vil også i planperioden tilby kurs innen utvalgte tema (temakurs) som er relevante for etablerere. Etablerer-/temakursene blir kontinuerlig evaluert og justert i forhold til løpende tilbakemeldinger som gis. Temakurs skal kunne videooverføres til Gruppe 3-kommuner under forutsetning av at lokal arrangør holder egnede lokaler. Skape Forum for etablerere Skape Forum er navn på et uformelt møtested for grundere, investorer og andre som kan ha interesse av å møtes for å utveksle erfaringer og knytte kontakter. Skape Forum arrangeres av Skape.no, men Skape.no kan også samarbeide med andre aktører i forbindelse med tilsvarende arrangement. Skape Forum skal kunne videooverføres til gruppe 3-kommuner under forutsetning av at lokal arrangør holder egnede lokaler. Skape.no skal arbeide for å etablere koblinger mellom miljøer med felles interesse for å møtes. Muligheten til å delta i og/eller bygge videre på etablerte ordninger som kobler investorer og gründere med kapitalbehov vurderes kontinuerlig. Faglig forum for partnere Skape.no skal arrangere fagsamlinger for sine partnere. Formålet med fagsamlingene er erfaringsutveksling og å videreutvikle et godt samarbeid innen etablererveiledning i fylket. Det legges opp til inntil 2 fagsamlinger årlig i planperioden. Markedsføring Skape.no profileres regionalt i hele fylket gjennom det Skape.no bidrar med ovenfor etablerere og den kontakt/samarbeid Skape.no kan ivareta med sine partnere og leverandører. Markedsføring av Skape.no bygger generelt på at fylket har de beste forutsetninger og rammebetingelser for å skape ny virksomhet, samt at det finnes et godt veiledningstilbud for gründere i hele fylket. Partnerne markedsfører Skape.no som del av etablererveiledningen i regionen, evt. i samarbeid med eller med materiell fra Skape.no Kommunene, RFK, IN, FMLA, NAV, RKK, SrN, Ipark, UiS, VRI, NHO, LO, næringshager, regionale distriktskonsulenter og andre som har regelmessig kontakt med etablere er viktige samarbeidspartnere og kontakten med disse ivaretas kontinuerlig. Kommunikasjonsplan for Skape.no, som ble utarbeidet i 2008, legges til grunn for markedsføringsaktivitetene også i kommende planperiode. Gründere, som har lykkes bl.a. gjennom bistand fra Skape.no, hentes frem som referanser i forbindelse med mediaprofileringen av Skape.no. Skape.no sin grafiske profil opprettholdes i planperioden. Statistikk og evaluering Høsten 2009 gjennomføres en e-post basert spørreundersøkelse blant etablerere som i perioden har vært i kontakt med og benyttet tilbud fra Skape.no. Resultater fra undersøkelsen brukes som grunnlag for samtaler innen alle fora knyttet til Skapepartnerskapet og vil bidra som input til å videreutvikle organisasjon og tjenestespekter i Skape.no som et permanent tilbud til etablerere i fylket. All kursaktivitet i regi av Skape.no evalueres fortløpende. Ved planlegging av nye aktiviteter vil brukerevalueringer fra 2009 brukes til å avklare nytteverdi for brukerne. Informasjonen en som innhentes gir også grunnlag for å vurdere leverandørene våre fra etablerernes ståsted. Vi vil systematisere arbeidet for å komme frem til hensiktsmessig statistikk i forbindelse med nye etableringer i Rogaland herunder demografi, bransje, organisasjonsform o.l. 5

6 Aktivitetsplan 2010/2011 Aktivitet Mål for 2010 / 2011 Kommentar Gruppe 1 1. Nettbasert kurs Iverksette nettbasert introduksjonskurs og deretter vurdere andre nettbaserte tilbud. Suppleres med oppfølgingssamlinger/-seminar for deltakerne. 2. Nettsted treff på nettstedet og treff på de enkelte sidene årlig. Nettsidene oppdateres og videreutvikles. Tilpasses opplegg for nettbasert læring og regionalt samarbeid. 3. Introduksjonskurs 12 kurs årlig og 8-10 deltakere pr. kurs. Suppleres med nettbasert kurs og vurdere gradvis nedtrapping av tradisjonelle introduksjonskurs. 4. Etablerer-/temakurs Min. 3 etablererkurs årlig med gjennomsnittlig 15 deltakere pr. kurs. 18 temakurs årlig med gjennomsnittlig 12 deltakere pr. kurs. 5. Individuell oppfølging 150 etablerere årlig (ekstern/intern rådgivning) Utvikles/tilpasses gradvis opplegg for nettbasert læring. Gjennomføre etablererkurset som kveldstilbud. Sentrale leverandøravtaler supplert med regionale samarbeidsavtaler. Daglig leder gir også individuell rådgivning. Samarbeid med andre relevante aktører vurderes kontinuerlig og kan supplere egne arrangement. 6. Skape Forum for etablerere Inntil 2 arrangement årlig Hver med min. 50 deltakere 7. Faglig forum for partnere 2 samlinger årlig for partnere Hovedtema skal være operativ planlegging mellom regionene, erfaringsutveksling og operativ tilpassing og utvikling av samarbeidet 8. Markedsføring Min. 5 redaksjonelle innslag årlig i media herunder gode eksempler Følge opp kommunikasjonsplan fra 2008 også i 2010/ Statistikk og evaluering Gjennomføre spørreundersøkelse høsten Videreføre evaluering av alle kurs og andre aktiviteter. Utvikle bedre statistikk. Vurdere resultater fra evaluering og spørreundersøkelse om tjenestene til Skape.no og bruke dette som input for å videreutvikle tjenesteutvalget. Gruppe Nettbasert kurs Som for gruppe 1. Som for gruppe Nettsted Som for gruppe 1. Relevante kurs/arrangement i regional regi publiseres på nettsiden. 12. Introduksjonskurs Som for gruppe 1 - gründere bosatt i gruppe 2 kommuner deltar på kursene som arrangeres på Ullandhaug 13. Etablerer-/temakurs Som for gruppe 1 - gründere bosatt i gruppe 2 kommuner deltar på kursene som arrangeres på Ullandhaug 14. Skape Forum for etablerere Som for gruppe 1, men kan tilpasses med videooverføring Regionale kurs kan innen totalrammen gjennomføres etter avtale/behov. Behov/planer for dette drøftes i Faglig forum. Regionale kurs kan innen totalrammen gjennomføres etter avtale/behov. Behov/planer for dette drøftes i Faglig forum. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder lokaler. 15. Faglig forum for partnere Som for gruppe 1. Som for gruppe Markedsføring Som for gruppe 1. Kommune/region markedsfører Skape.no som del av Som for gruppe 1. Evt. i samarbeid med/med materiell fra Skape.no etablererveiledningen i regionen 17. Statistikk og evaluering Som for gruppe 1. Som for gruppe 1. Gruppe Nettbasert kurs Som for gruppe 1. Som for gruppe Nettsted Som for gruppe 1. Kurs/arrangement i kommunal/regional regi publiseres på nettsiden. 20. Introduksjonskurs Regionale samarbeidspartnere mottar opplæring og materiell fra Skape.no til å kjøre introduksjonskurs lokalt i egen regi. Nettbasert kurs tilgjengelig fra Introduksjonskurs på Ullandhaug tilbys med videooverføring for gruppe 3 kommuner. 21. Etablerer-/temakurs 2 etablererkurs og 7 temakurs årlig. Etablererkursene fordeles etter skjønn/behov mellom regionene. Temakursene fordeles med ca. 5 kurs i nordfylket og 2 i Dalane. 6-8 delt. pr. kurs Temakurs på Ullandhaug kan tilbys med videooverføring for gruppe 3 kommuner. 22. Skape Forum for etablerere Som for Gruppe 1, men kan også arrangeres med videooverføring Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder utgifter i forbindelse med lokal avisannonsering, samt lokaler. Utvikles/tilpasses gradvis opplegg for nettbasert læring. Kursene fordeles ca. 1/3 i Dalane og 2/3 i nordfylket. Endelig fordeling og øvrig detaljplanlegging forhandles i Faglig Forum innenfor rammene. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder administrasjon og lokaler. Videooverføring forutsetter at lokal arrangør holder administrasjon og lokaler. 23. Faglig forum for partnere Som for Gruppe 1 Som for Gruppe Markedsføring Som for gruppe 1. Kommune/region markedsfører Skape.no som del av Som for gruppe 1. Evt. i samarbeid med/med materiell fra Skape.no etablererveiledningen i regionen 25. Statistikk og evaluering Som for Gruppe 1 Som for Gruppe 1 6

7 Rapportering Skape.no vil ved inngangen til nytt år utarbeide årsrapport for alle aktiviteter i regi av Skape.no i det foregående året. Evt. behov for spesial rapportering spesifiseres med partnerne. Handlingsplanen for 2010/2011 revideres og oppdateres i 3. kvartal Budsjett og finansiering Kostnader og tilskudd er beregnet på grunnlag budsjett for 2009 og regnskap pr. juli Budsjett for 2010 er på denne bakgrunn ført opp med en total driftskostnad på 3 millioner kroner. Tilskudd fra statlige instanser og fylkeskommunen er beregnet med utgangspunkt i videreføring av dagens nivå og utgjør i dette oppsettet til sammen 2 millioner kroner. Videre er det en post på kroner for egenandeler i forbindelse med kurs. Dette gir en kommunal andel på 30 prosent av totalbudsjettet, eller i alt kroner. Budsjett for 2011 følger samme prinsipper som for Skape.no er et tilbud hvor det offentlige tar et ansvar for kompetanse og veiledning for enkelpersoner som vil etablere egen virksomhet. Det offentlige virkemiddelapparatet har dermed hovedansvaret for finansieringen. Private aktører kan være med i delfinansiering av tiltak, men Skape.no skal ikke inngå private sponsoravtaler med kommersielle vilkår som kan påvirke Skape.no sin profil som nøytral, ikke-kommersiell veileder. Skape.no skal ikke drive kommersielt annonsesalg på sine nettsider. Budsjett for Skape.no 2010/2011 Vedtatt budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 Regnskap Utgifter 2008 Administrasjon* Reisekostnader Utviklingskostnader Regnskap RKK 1. kvartal Markedsføring Leie av kontor-/kurslokaler, IT/konsulenttjenester Introduksjonskurs Etablererkurs** Næringsfaglig vurdering Individuell veiledning Temakurs** Skape Forum Total utgifter Inntekter NAV Rogaland Næringsfaglig vurdering Innovasjon Norge Fylkesmannen i Rogaland Kommuner Rogaland fylkeskommune Andre inntekter (23 140) Total inkl. kommunene (17 487) *Administrasjon i regnskapet for 2008 inkluderer reisekostnader, utviklingskostnader, markedsføring, leie av kurslokaler og IT/konsulenttjenester. Disse postene vil bli spesifisert i regnskapet for Administrasjon omfatter bl.a. lønn og sosiale kostnader til daglig leder. **Økning i budsjett for etablerer-/temakurs skyldes økte forventede kostnader ved å gjennomføre kurs på flere steder. 7

8 Kommunal finansiering System for å kostnadsberegne bruk av Skape.no sine etablererveiledningstjenester skal synliggjøre et prismessig skille mellom ulike behov og bruk av tjenestene innen kommunene i fylket. Kommunene er delt inn i følgende grupper i forhold til hvilke tilbud de benytter fra Skape.no: Gruppe 1: Kommuner som benytter hele tjenesteutvalget som Skape.no representerer. De samarbeider med Skape.no om alle former for etablererveiledning - både kurs og rådgivning for etablerere. Kurs gjennomføres hovedsaklig ved ipark sine lokaler på Ullandhaug, men kan også kjøres andre steder etter avtale og i samarbeid med den enkelte kommunen. Kommunen markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring. Kommunen holder lokaler og administrerer kurset på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Skape.no fakturerer egenandeler og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 1 & 2. Planer for slike kurs drøftes i Brukerforum for gruppe 1 kommunene/faglig forum for partnere. Gruppe 2: Kommuner som har egen rådgivningstjeneste for etablerere og ønsker dermed kun å benytte kurstilbudet fra Skape.no. Disse kommunene skal ikke betale for rådgivningstjenestene i Skape.no. Kurs gjennomføres hovedsaklig ved ipark sine lokaler på Ullandhaug, men kan også kjøres andre steder etter avtale og i samarbeid med den enkelte kommunen. Kommunen markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring. Kommunen holder videre lokaler og administrerer kurset på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Skape.no fakturerer egenandeler og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 1 & 2. Planer for slike kurs drøftes i Brukerforum for gruppe 1 kommunene/faglig forum for partnere. Individuell rådgivning kan i mindre omfang tilbys etablerere bosatt i gruppe 2 kommuner. Tjenesten faktureres bostedskommune etter medgått tid basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. Gruppe 3: Kommuner som pga stor geografisk avstand ikke i samme grad benytter seg av kurstilbud fra Skape.no. Skape.no arrangerer regionale etablerer- og temakurs i samarbeid med den enkelte gruppe 3-kommune/region. Ramme for antall og fordeling av kurs fremkommer i Aktivitetsplanen på side 6. Regional samarbeidspartner markedsfører selv slike kurs, og tar kostnaden ved lokal markedsføring, lokaler og administrasjon på stedet. Skape.no skaffer, med utgangspunkt i sitt kursprogram, kompetente kursholdere og dekker kostnaden for disse, inkl. reise/diett. Kursene publiseres og påmelding skjer via Skape.no sin nettside. Egenandeler faktureres i samråd med regional partner. Skape.no fakturerer og innkasserer inntektene fra dette. Regionale kurs må skje innen rammen for Skape-kurs for gruppe 3. Planer for slike kurs drøftes i Faglig forum for partnere. Kommuner i denne gruppen kan ha egen rådgivning eller de kan velge å samarbeide med Skape.no om dette og må da betale avtalt pris for det. Tjenesten faktureres i så fall kommunen etter medgått tid, basert på selvkost iht. Skape.no sin kontrakt for den rådgiver som benyttes pluss 10% administrativt påslag. Tjenesten og betaling av den avtales på forhånd. 8

9 Satsen for gruppe 3 er en basispris som dekker regionale etablerer- og temakurs, tilgang på videooverføring av Skape.no-aktiviteter på Ullandhaug, tilgang på Skape.no-materiell, nettbasert opplæring samt oppdatering av regionale aktiviteter på Videre dekker basisprisen en andel av utvikling/drift av nettsider og nettbasert opplæring samt generell administrasjon av Skape.no. De foreslåtte kommunale satsene er beregnet ut fra kostnadene for Skape.no. Sats pr innbygger Antall innbyggere* Total tilskudd Gruppe 1: kr 3,00 pr innbygger (kurs/veiledning) Gruppe 2: kr 2,00 pr innbygger (kurs) Gruppe 3: kr 1,00 pr innbygger (basis) Sum: * Antall innbyggere i Rogaland pr : (SSB) Summen av kommunale tilskudd i 2010 etter denne modellen blir kroner. Beregning av kommunale tilskudd etter samme prinsipper vil inngå i budsjettbehandlingen for Innbyggerantallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin befolkningsstatistikk pr For 2011 benyttes tilsvarende tall pr Kommunenes finansiering beregnet etter innbyggertall og de nye satsene blir slik: Tilskudd fra kommunene 2010/2011 beregnet etter innbyggertall og ovennevnte satser (foreløpig forslag): Kommune 2010/2011 Antall innbyggere (pr ) Sats pr. innbygger Stavanger kommune ,00 Randaberg kommune ,00 Sola kommune ,00 Rennesøy kommune ,00 Kvitsøy kommune ,00 Vindafjord kommune ,00 Strand kommune ,00 Hjelmeland kommune ,00 Finnøy kommune ,00 Forsand kommune ,00 Sandnes kommune ,00 Gjesdal kommune ,00 Time kommune ,00 Klepp kommune ,00 Hå kommune ,00 Suldal kommune ,00 Haugesund kommune ,00 Tysvær kommune ,00 Utsira kommune ,00 Bokn kommune ,00 Karmøy kommune ,00 Sauda kommune ,00 Eigersund kommune ,00 Bjerkreim kommune ,00 Lund kommune ,00 Sokndal kommune ,00 Total:

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR KOMPETANSE OG VEILEDNING FOR DEG SOM VIL STARTE EGEN BEDRIFT I ROGALAND SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KOMMUNENE I ROGALAND

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Å r s r a p p o r t 2 0 1 3-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppe... 2 Finansieringsmodell... 3 Kursaktiviteter... 3 Aktivt nettsted... 4 Rapporteringssystem/gründerdatabase...

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Etablerertjenesten i Asker og Bærum Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Etablerertjenesten i Asker og Bærum Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN... 4 INNLEDNING Kommunene Asker og Bærum har driftet Etablerertjenesten

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2014

KOSTRA-rapportering for 2014 KOSTRA-rapportering for 2014 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Kvalitetssikring Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien Data må kunna samanliknast Rettefrist 15.4 Endeleg publisering

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013)

Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012-2013) Fylkesmannen i Rogaland Regelverkssamling 12. juni 2013 Prosjektleder Marit R. Solheim Om stortingsmeldingen Prosess Kunnskapsgrunnlag Tiltak Videre arbeid

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Ryfast og så vidare. Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger

Ryfast og så vidare. Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger Ryfast og så vidare Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger Hvor er vi sånn globalt sett? Viktigste næringer i Storregionen (sysselsatte i parantes) Regionintegreringen i tall

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS UTFORDRINGEN IDAG 3 829 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland Anleggsdagene 2012 Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland BZJ - 25.1.2012 Normens oppbygging og innhold Norsk VA-norm Sentrale bestemmelser Bestemmelser Henvisning til VA/Miljø-blad Lokale bestemmelser

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Tiltak Rogaland Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag 1-7 til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Avklaring - Rogaland Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Rogaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

VRI Rogaland. Mai 2015

VRI Rogaland. Mai 2015 VRI Rogaland Mai 2015 Partnere i VRI Rogaland Rogaland fylkeskommune Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Norge Rogaland LO NHO Greater Stavanger Ryfylke IKS Haugaland Vekst Regionråd Dalane IRIS

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Verdiskapingen i landbruket i Rogaland Landbrukskonferansen 2013 Landbrukspolitisk konferanse, Sandnes, 5. mars Ivar Pettersen En god historie Stor verdiskaping, stor satsing Er det verdt det? Stort potensial

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer