: : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 KULINARISK INSTITUTT AS - RETTET EMISJON Bakgrunn for saken Etter at Gastronomisk Institutt AS gikk konkurs ble Kulinarisk Institutt AS etablert i juni Selskapet skal være et nasjonalt, kokkefaglig kompetansesenter til beste for aktørene innenfor verdikjeden for mat og drikke. De arbeider innen feltene: undervising, formidling og produkt- og måltidsutvikling for aktører som driver profesjonelt med mat og drikke. Kulinarisk Institutt AS har åtte ansatte fra det tidligere Gastronomisk Institutt AS sin avdeling i Stavanger. Erfaringen, spisskompetansen og nettverket disse har, gir Kulinarisk Institutt AS det fundamentet som er nødvendig for et robust faglig miljø, som kan tilby matbransjen de tjenester den etterspør. Selskapet er lokalisert på universitetsområdet i Stavanger og vil i januar 2009 flytte inn i Måltidets Hus, som er under bygging ved ipark på Ullandhaug. I ekstraordinær generalforsamling 9.september d.å ble det vedtatt å gjennomføre kapitalforhøyelse pålydende kr 8 millioner ved en rettet emisjon. Av tegningsinnbydelsen fremgår at tegningsfristen var 30. september Sandnes kommune mottok i skriv av invitasjon til deltakelse i aksjeutvidelsen i selskapet. Ordførere og rådmenn i Stavanger regionen næringsutvikling AS har kommet frem til enighet om at deltakelsen skjer ved at Stavangerregion næringsutvikling AS tegner seg med 5000 aksjer á kr I denne saken fremmer rådmannen forslag om økonomisk bidrag til Stavanger regionen næringsutvikling AS til inndekning av aksjekjøpet. Eierstruktur Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og Rogaland Fylkeskommune er initiativtakerne til selskapet og eiere av Kulinarisk Institutt AS. Stiftelsen Rogaland kunnskapspark er en frittstående og uavhengig stiftelse hvor Sandnes kommune er en av stifterne. Det var aldri initiativtakernes mål å opprettholde et slikt eierskap. Målet for eierskapet i Kulinarisk Institutt AS er at det skal være bredt, representativt og nasjonalt, og med en egenkapital som muliggjør prosjektdeltakelse og kompetanseutvikling i selskapet. Kulinarisk Institutt AS har derfor invitert sentrale mataktører til å bli med i den videre utvikling gjennom en rettet emisjon i selskapet. Strategi for selskapet Oppdragsgivere for selskapet er restaurantbransjen, matvareprodusenter og offentlig aktører innen markedsføring av norsk mat i utlandet. Side 1 av 3

2 Det er viktig for matmiljøet i regionen at vi opprettholder en slik organisasjon som Kulinarisk Institutt, spesielt ved opprettelsen av Måltidets Hus og ved gjennomføringen av NCE - Culinology. Gode matfaglige organisasjoner er sentrale bidragsytere til den videre utviklingen av matklyngen i regionen vår, og spesielt viktige for distriktskommunene som satser spesielt på landbruk. Selskapets visjon: Kulinarisk Intstiutt AS representerer den beste kokkefaglige kompetansen I Norden Selskapets forretningside: Vi skal utvikle og levere kompetanse for utvikling av produkter og systemer for bedre kvalitet og lønnsomhet i måltidsnæringen. Gjennom undervisning og salg av tjenester skal vi inspirere og utvikle aktørene i verdikjeden slik at forbrukerne får et bedre måltid og aktørene oppnår en bedret inntjening. Vårt konkurransefortrinn er å systematisere og dokumentere vår komeptanse, slik at den er attraktiv å bruke for aktørene i verdikjeden Økonomi og kjøp av aksjer Dagens eiere ser det som nødvendig å hente inn kr 8.millioner gjennom emisjonen. Inneværende år omfatter et halvt års drift og budsjettprognosen viser et negativt resultat på kr Det er således behov for å styrke egenkapitalen i forhold til nødvendig arbeidskapital, samt investeringer. For første hele driftsår 2009 er det budsjettert med kroner i inntekter og kr i overskudd. Med gjennomføring av emisjonen tar Kulinarisk Institutt AS sikte på å være i økonomisk balanse i løpet av første driftsår. Åtte kommuner i Stavanger-regionen har fått invitasjon om å kjøpe aksjer i Kulinarisk Institutt. Aksjene koster NOK 100, men minimumstegning er 1000 aksjer. Dette kan være et stort beløp for de små og mellomstore kommunene. Under et møte med ordførere og rådmenn, i regi av Stavanger-regionen Næringsutvikling AS var det enighet om at Stavanger-regionen Næringsutvikling AS skulle gå inn som aksjonær i Kulinarisk Institutt. Dette i stedet for at hver kommunene selv tegnet seg med aksjer i selskapet. Stavanger regionen Næringsutvikling AS har ikke budsjett for dette. Det er således behov for et engangstilskudd fra kommunene. Kjøpesummen på kr tilsvarer kr 1,67 pr. innbygger. For hver av partnerskapskommunene betyr dette et avrundet beløp som vist i tabellen under. Sandnes Stavanger Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Finnøy Rennesøy Kvitsøy Sirdal Side 2 av 3

3 Rådmannens vurdering Det er viktig for matmiljøet i regionen at vi opprettholder en organisasjon som Kulinarisk Institutt, spesielt ved opprettelsen av Måltidets Hus og ved gjennomføringen av NCE - Culinology. Gode matfaglige organisasjoner er sentrale bidragsytere til den videre utviklingen av matklyngen i regionen vår, og spesielt viktige for distriktskommunene som satser spesielt på landbruk. Sandnes kommune er en av Rogalands største jordbrukskommuner og ivaretakelse av det matfaglige gjennom Kulinarisk Institutt AS er av stor betydning for jordbruks- og matnæringen. Med den løsningen som foreligger vil ikke Sandnes kommune være aksjonær i Kulinarisk Institutt AS. Kommunens har således ingen eierinteresser i selskapet og har derav heller ingen posisjon i selskapets eierorgan. Stavanger regionen Næringsutvikling AS (100% eid av Forus Næringspark AS) sitt kjøp av aksjer gir dette selskapet eierinnflytelse i Kulinarisk Institutt AS. At Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark også er inne på eiersiden i selskapet gir ikke kommunen eierinnflytelse. En stiftelse er et eget selvstendig rettsubjekt. Rådmannens anbefaling Sandnes kommune er henstilt om å bidra med et engangstilskudd i 2008 pålydende kr til inndekning Stavanger regionen Næringsutvikling AS sine merugifter som følge av aksjekjøpet. Rådmannen tilrår at tilskuddet finansieres ved bruk av formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. På denne budsjettposten er det til disposisjon kr pr. 1. oktober. Midler til Barnas fond kommer til utbetaling i november, netto til disposisjon er etter dette ca. kr Saken skal behandles av formannskapet som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår at formannskapet fatter slikt VEDTAK : 1. Sandnes kommune bevilger kr i engangstilskudd til Stavanger-regionen Næringsutvikling AS for dekking av merutgifter ved aksjekjøp i Kulinarisk Institutt AS. 2. Formannskapet godkjenner at finansiering av tilskuddet skjer ved slik budsjettjustering: Art Ansv Tjeneste Beløp RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Vedlegg: Informasjon om Kulinarisk Institutt AS Side 3 av 3

4

5

6

7

8

9

10

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas

Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas US-SAK NR: 68/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/839 Strategi for utøvelse av eierskap

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009 REVISJONSRAPPORT Eierskapskontroll For perioden 1995-2009 Nesseby kommune Desember 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer