STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014."

Transkript

1 STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem Nina Bersaas Jacobsen, SK Vard Haugesund Styremedlem Helge Jørgensen, Vardeneset BK Styremedlem Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Styremedlem Hans Kind, Forus og Gausel IL Kontrollkomiteen Leder John Harald Lædre, Randaberg IL Medlem Karl-Olav Tufteskog, Orre IL Varamedlem Jorunn Risanger, Kolnes IL Varamedlem Bjørn Reidar Berentsen, Egersunds IK Valgkomiteen Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Hallgeir Pedersen, Ålgård FK Gunnar Nygård, Hinna IL Veronica Brekke Jakobsen, Åkra IL Karl F Svendsen, Orstad IL Inger Utvik, Avaldsnes IL Sesongen 2013 Oppsummering av 2013 sesongen viser nok et år med stor og god aktivitet i Rogalandsfotballen både i bredde og topp lag fra 132 klubber har deltatt i våre kretsserier. Dette viser en marginal økning fra året før, og tallene viser fotballens klare stilling som den desidert største fritidsaktiviteten i fylket. Det er lett å la seg imponere av engasjementet og frivillighet i vår fantastiske fotballfamilie. Vi regner med at om lag dommere, ledere og trenere er i aktivitet for å gjennomføre treninger og om lag kamper i Rogaland Fotballkrets. Imponerende og fantastisk er ord som er beskrivende for denne innsatsen. En innsats som i samfunnsregnskapet er beregnet til over 1300 årsverk i frivillighet rettet mot positive oppvekstmiljø generelt, og for fotball spesielt. Stor takk til alle som deltar. Ved litt nøyere lesing av tall og statistikker, ser vi at vi fremdeles har våre utfordringer. Vi ser en klar nedgang på seniorsiden både for menn og kvinner. Fotball som mosjonsidrett for voksne ser ut til å tape terreng. Vi har en gledelig økning av lag i aldersbestemte klasser. Med prosjektet Alle jenter på banen har fotballkretsen - i samarbeid med 6 klubber, gjennomført en rekrutteringsdag. De gjennomførte tiltakene har fått positive tilbakemeldinger og prosjektet blir videreført i samarbeid med flere klubber i Målet er å minske gapet mellom antall jenter og gutter som spiller fotball. Vi har absolutt plass for flere jenter i alle roller - på og utenfor banen. I vår hverdag med et stadig tøffere og omfangsrikt fritidsmarked, er det fortsatt avgjørende at vi makter å gjøre fotballen både gildere og bedre, for å rekruttere og beholde flest mulig lengst mulig. Frafallet er fremdeles vår største utfordring, og vi ser på mulige grep for å snu den trenden. Ulike spill- og turneringsformer blir stadig vurdert for noen klasser og i noen alderstrinn. Innføring av 9-er fotball fra 2014 er et tiltak, og gjennom et nytt breddereglement ønsker man å legge rammer for bedre fotballopplevelser i barne- og ungdomsfotballen. I diskusjonen rundt spillformer, regelverk og kamptilbud, er det likevel viktig å presisere at tyngden av aktivitet er i lek og trening i klubb. Det betyr at vi i krets og klubb fremdeles må holde fokus på å gi alle som ønsker å spille fotball en mulighet. En mulighet for å oppleve mestring og utfordring ut fra nivå, behov, forutsetninger og målsetning. Gjennom NFF Kvalitetsklubb som lanseres i 2014, er det også satt fokus på kvalitet i den aktiviteten vi har på feltet. Klubben som sjef har også i 2013 vært vårt prioriterte utviklingsområde. Klubbene er kjernen i vår aktivitet, og det er avgjørende at klubben har kontroll og styring over all aktivitet i klubben. Fotballen er avhengig av at klubbstyret styrer virksomheten og stiller krav til innhold og kvalitet i klubbens totale virksomhet både internt og utad. Det er derfor svært viktig at kretsen kan støtte klubbene og tilby kompetanse i dette viktige arbeidet. Gjennom kurs, impulssamlinger og felles møteplasser, kan vi dele erfaring og utvide kompetanse på alle nivå. Kretsstyret har også dette året opplevd at de gjennomførte møter med klubbledere har vært en god arena for å informere og for å diskutere. Vi tenker da på både kveldsmøter i område og lederturen til London. Kretsstyret og lederutvalget har intensjoner om å forsterke møteplasser og kontakt med klubblederne. Årets rapport viser at den gledelige og markante økningen i fjor for gjennomførte kurs har blitt opprettholdt i Vi ser likevel et klart potensiale for stor økning særlig innen kursrekkene for ledere og trenere. Med oppstart av NFF Kvalitetsklubb i 2014, tenker vi at store kursbehov vil melde seg hos mange klubber. Kretsen ser utfordringer i forhold å kunne dekke de potensielle behov for å gjennomføre kurs, og vi vil sannsynligvis være avhengige av rekruttering til våre instruktørkorps. Klubbstyrte klubber med 2

2 høy kompetanse i alle ledd, vil være avgjørende for å holde Rogalandsfotballen i spissen for bredden. En spiss som forhåpentligvis vil bli enda høyere og en bredde som vil bli enda breiere når vi kommer i gang med NFF Kvalitetsklubb. Et konsept der vår organisasjon har investert mye tid og store ressurser for å utvikle norsk fotball med større kvalitet i alle ledd både når det gjelder klubbdrift og aktivitet. Fotballorganisasjonen forventer at det vil skje et stort løft for norsk fotball et løft vi ikke har sett på mange år. Vi håper mange klubber i Rogaland ønsker å ta del, og kretsen ser med glede fram til å få store utfordringer for å kunne gå sammen med de klubbene som ønsker å bli med. Også i år har store riksdekkende oppslag i sesongen utfordret fotballens omdømme. Vårt bestemte inntrykk er likevel at det jobbes godt med Fair play på alle nivå i vår organisasjon. Kretsen har et aktivt Fair play utvalg som også i år har gjennomført flere positive tiltak. Tilbakemeldinger fra stadig flere aktører om klubber som virkelig tar fair play på alvor, tar vi som et godt tegn på at mange gjør mye. Med fokus på - og god jobbing rundt Fair play, er klubbene sentrale og viktige aktører for å skape gode holdninger og trygge rammer i sitt lokale oppvekstmiljø. Mange klubber tar sin rolle som lokomotiv i sine nærmiljø virkelig på alvor. Stor honnør for dette arbeidet. Det er av uvurderlig betydning. Internett med hjemmesider og sosiale medier gir mange muligheter for kontakt, informasjon, diskusjon og meningsytring. Det er derfor et viktig og nyttig redskap også for fotballen. Utfordringen ligger rundt kontroll, ansvar og roller. Særlig på klubbenes hjemmesider er det viktig at klubben har kontroll med hvem som har tilgang og hva som blir publisert. På de sosiale medier ser vi flere eksempel på at det er vanskelig å skille roller mellom privatperson og representant for klubb eller krets. Alle har et ansvar i forhold til lojalitet og kanaler. For dommerne konstaterer vi at den positive trenden vi registrerte i fjor opprettholdes. Stor kursvirksomhet, mange autoriserte dommere og et nivå som stiger. Rogaland har nå både en internasjonal toppdommer, dommere som er etablert på norsk toppnivå og unge dommere som klatrer i stigen. Det er vi stolte over, og det er viktig at klubbene er sitt ansvar bevisst for å legge forholdene til rette for at dommere blir rekruttert og tatt vare på. For å komme videre må vi stadig legger forholdene til rette for rekruttering og videreutvikling av de som ønsker å være med, og for de som ønsker å nå langt. Innsatsen gjennom flere år for å rekruttere kvinnelige dommere, ser nå ut til å gi resultater. Det er både gledelig og viktig. En stor utfordring for å rekruttere og beholde kvinnelige dommere, ligger i måten klubber og spillere tar imot og behandler dommerne i forbindelse med kamp. Her har vi fremdeles en vei å gå. At det også i år blir utnevnt en dommerklubb, viser at dommersaken har fokus også i mange av våre klubber. Klubbenes fokus er en helt avgjørende faktor for å få flere og bedre dommere spredt over hele kretsen. Innen spillerutvikling har vi også i år tall for Rogaland som viser at vi er helt i tet på landsbasis. Det gjøres en fantastisk jobb i klubbene, og det er et godt samarbeid mellom bredde, topp og krets. Med vår spillerutvikler i permisjon, har kretsen hatt nye utfordringer, og vi takker våre toppklubber for forståelse og løsningsfokus som er vist. Vi takker også ansatte og utnevnte har taklet utfordringen og løst oppgavene. Utviklingsarenaene som er skapt på flere av våre videregående skoler er fremdeles også svært viktige for utvikling av våre spillere. Statistikken for landslagsspillere på aldersbestemt nivå, viser at vi har 50 spillere fra Rogaland som har akslet en landslagstrøye i Også på seniornivå har vi hatt flere spillere. Vi har klubber på toppnivå som har innslag av unge lokale spillere, og i flere av våre toppklubber er lokale trenere svært sentrale. Et sterkt utviklingsfokus - også på seniornivå, er viktig for å bringe norsk klubb- og landslagsfotball videre. Kretsen jobber aktivt med å utvikle vårt spillerutviklings program Team Rogaland, og det rettes stort fokus på trenerutvikling. Vårt internasjonale samarbeid med FV Rheinland utvikles stadig, og det er god kontakt med toppklubben Ajax. Begge disse samarbeidspartnerne var også sentrale i vår svært vellykkede fotballhelg Denne samlet over 100 trenere. Vi ønsker å utvide vårt internasjonale samarbeidsnettverk, og fra 2014 har vi også et samarbeid med det spanske forbundet gjennom region Madrid. Rogaland Fotballkrets har fortsatt et sterkt fokus på å gjøre en ekstra innsats for våre jenter. Dette anser vi som særlig viktig for å utvikle gode spillere til damefotballen, da toppklubbene på herresiden har helt andre ressurser til spillerutvikling enn dameklubbene. Utbygging og rehabilitering av anlegg er stadig like viktig for å kunne gi plass for den utvikling og aktivitet som fotballen har potensiale for. Over 60 deltakere på kurs i vedlikehold av kunstgrasbaner, betyr vel også at brukerne er svært opptatt av å gi spillerne maksimale forhold å trene og spille på. Kunstgrasbaner av ulik størrelse har nå fokus for å gi gode muligheter for trening og kamp. Utvikling av nye spillformer gir mulighet og behov for flere typer baner. Dette gir utbyggere anledning til å bygge baner på områder som før ble betraktet som for små særlig aktuelt bør dette være i byområder. Rapporten viser at det har vært god anleggsaktivitet i Rogaland også i år. Vi har nå passert 100 kunstgrasbaner med full størrelse i Rogaland og mange flere er under planlegging. Flere haller er også under planlegging. Budsjettnedskjæringer og politiske prioriteringsdebatter i offentlig sektor, viser likevel at det stadig blir viktigere og viktigere for fotballen å være saklig aktiv både i idrettspolitiske - og partipolitiske fora. Sesongen 2013 gav Rogaland en lenge etterlengtet medalje i toppfotballen. Stor gratulasjon til FK Haugesund som sikret seg bronse etter en god sesong. Det ble også to NM finaler for Rogalandslag. Vi gratulerer Avaldsnes IL med sølv i kvinneklassen og Voll IL med sølv i J19. Vi registrerer fremdeles at ingen krets er sterkere representert i norsk toppfotball enn Rogaland. Med 3 klubber i Tippeligaen, 2 klubber i Toppserien og 2 i Adeccoligaen er vi i en særstilling. Resultatene i årets sesong gjør at vi i 2014 blir litt redusert. Med en god høstsesong så det ut til at Vard Haugesund ville berge plassen, men det holdt dessverre ikke. Sesongen 2014 blir FK Haugesund, Sandnes Ulf SK og Viking FK våre representanter i Tippeligaen. I Toppserien blir vi representert med Avaldsnes IL og Klepp IL. Bryne FK representer Rogaland i 1. div herrer. Vi krysser fingrene for alle i sesongen

3 Årets regnskap viser et solid overskudd noe som skyldes økning av inntekter knyttet til mva. kompensasjon, KUDmidler, overføringer fra fylkeskommune/rik, samarbeidsavtaler, samt redusert forbruk innen for mange sektorer i forhold til budsjett. I tillegg er en del driftskostnader redusert grunnet redusert bemanning. Neste års budsjett er justert i forhold til full bemanning, og det er tatt høyde for økte kostnader for drift og administrasjon. Endringer i lagsavgifter som ble vedtatt på kretstinget i 2012, er også regnet inn i budsjettjusteringen for Vårt budsjett for 2014 er stramt. Vi mener likevel det er rom for å opprettholde en aktivitet som kan bidra til å utvikle fotballen videre i Rogaland, og til å kunne øke innsatsen på våre satsningsområder. For 2014 vil det være NFF Kvalitetsklubb. Vi håper på stadig utvikling av systemer og rutiner i administrasjon og drift, slik at vi vil kunne gjøre det mulig å øke engasjementet for utviklingsarbeid og støtte til klubbene. Beslutninger i forhold til fordeling og bruk av midler innen norsk fotball og norsk idrett blir uansett viktigere og viktigere for forbund, kretser og klubber i tiden som kommer. Rogaland fotballkrets er i en situasjon der vi har en stab av ansatte, valgte, utnevnte og engasjerte som gjør et fantastisk arbeid for fotballen i kretsen. Arbeidet preges av engasjement, lojalitet og ønske om å finne løsninger og søke forbedringer på alle nivå. Å søke utvikling og yte service til klubbene er viktig, og vi er trygge på at dette har et stort fokus på kretskontoret. Ved få anledninger opplever man likevel fremdeles at klubber og enkelt personer viser lite forståelse for at kretsen er satt til å forvalte det regelverk og de vedtak som klubbene faktisk har gjort på tinget. Det er viktig for oss å presisere at det er dette regelverket styre og ansatte må forholde seg til i sine beslutninger. I det store og hele er vårt inntrykk at klubbene er fornøyd med arbeidet som utføres. Utfordringen ligger fremdeles i å styrke dialogen mellom klubber og krets. Det er en forutsetning for at vi kan få vedtatt rammer, retningslinjer og regelverk som kan bringe vår fantastiske organisasjon videre. Slik kan vi best legge forholdene til rette for at vi kan rekruttere og beholde enda flere enda lenger. Klubbene er og blir hovedaktørene i Rogalandsfotballen. I de ulike klubbmiljø finnes utrolig mange enkeltpersoner som med sitt engasjement og sin innsats har gitt fotballen den plass og posisjon den har i dag. Vi håper det er mulig å beholde entusiasme, energi og begeistring også framover. At vi sammen makter å gjøre Rogalandsfotballen endå gildare og endå betre, for å kunne gi et kvalitetstilbud for flest mulig, lengst mulig - og for å kunne bli best mulig. Takk til alle samarbeidspartnere både interne og eksterne. Til alle som er fotballen i Rogaland, lykke til med sesongen 2014! Hans Olav Braut - Kretsleder Organisasjon Antall klubber Lagspåmelding erlag 7/5-erlag 11-erlag 7/5-erlag Menn senior A Kvinner senior A Old boys 9 14 Menn veteran Gutter 50 HC Fotball Menn junior Kvinner junior Gutter Jenter Smågutter Småjenter Lillegutter Lillejenter Minigutter Minijenter Andre kretser (21) (31) SUM / / Totalt Differanse +15 4

4 Medlemmer av styrer, komiteer og utvalg NFF visepresident: NFF s breddekomité: NFF s trenerutvalg: NFF s klagenemd for klubblisens: NFF s disiplinærutvalg: NFF s breddedommerutvalg: Idrettens Hus A/S styremedlem: Bjarne Berntsen, Figgjo IL Hans Olav Braut, Orre IL Hans Olav Braut, Orre IL Erik Forgaard, Viking FK Hallgeir Pedersen, Ålgård FK Ingeborg Hovland, Klepp IL Frode E Hovdal, Sola FK Bergfinn Meling, Mastra IL Representasjon på ting møter osv. NFF s ledermøte, Kristiansund NM finale Kvinner, Avaldsnes IL-Stabæk Fotball NM finale J-16, Ski og fotballklubben Lyn Voll IL Hans Kind Marthon Høvring Eli Nygaard Trude Wiik Tasta IL, 50 år Trond Tengesdal Lura IL, 50 år John Harald Lædre Brodd IL, 100 år Hans Olav Braut Eli Nygaard KM finaler/avdelingsmesterskap/nff: Kretsstyret / ansatte Styremøter Det er avholdt 13 styremøter og behandlet 97 saker. Fotballsesongen 2013 Rogaland Fotballkrets registrerer med glede at bruken av elektroniske hjelpemidler, i medlems og lagsregistreringen stort sett fungerer tilfredsstillende. Elektroniske kamprapporter er blitt innført for en del divisjoner/ avdelinger dette året. Her har det vært utfordringer med å få alle klubber / lag til å følge opp dette ihht. intensjonene. Fra og med 2014 sesongen vil alle lag måtte benytte seg av elektroniske kamprapporter. Dette vil stille store krav til skolering samt oppfølging av lagledere. Klare retningslinjer samt oppfølging/ skolering av lagene i de enkelte divisjoner hvor systemet innfases blir en viktig oppgave i kommende sesong. Elektroniske spilleroverganger ble i løpet av 2013 innført for alle overgangstyper. Systemet er under konstant utvikling og vil i løpet av 2014 forhåpentligvis fungere til alles tilfredsstillelse. Klubbene er flinke til å benytte seg av RFK / NFF s utdanningstilbud. Nye kurs har nå kommet på plass, noe som bla viser igjen i flotte utdanningstall. De nye kursene har blitt meget bra mottatt og vi er overbevist om at organisasjonen nå er klar til å ta nye skritt inn i fremtiden i forhold til kompetanse. Klubbdrift basert på kunnskap blir i fremtiden viktigere og viktigere. Klubbstyrte klubber er sannsynligvis nøkkelen til fremtidig suksess. Klubben som sjef blir et sentralt begrep i årene som ligger foran oss. I den forbindelse utarbeider NFF sentralt et utviklingskonsept kalt kvalitetsklubb. Arbeidet med kvalitetsklubb starter opp i løpet av våren 2014,og vi har store forventninger til at dette prosjektet vil kunne løfte klubbene opp til et nytt og bedre nivå, der klubben som sjef blir et sentralt element. Dommersituasjonen i 2013 har stort sett vært tilfredsstillende. Meget stor aktivitet blant klubbene når det gjelder avvikling av klubbdommerkurs håper vi vitner om et sterkt fokus på dommerrekrutteringen i fremtiden. Vi har ikke mange «toppdommere» i kretsen, men de vi har gjør sin «jobb» utmerket. Svein Oddvar Moen SK Haugar, fortsetter sin fine utvikling og har hatt en mengde spennende oppgaver i Tippeligaen, Champions League samt landskamper. Harald Strand Midtbygdens IL, fortsetter som AD i Tippeligaen, Ole Jonny Gya Helleland IL, fortsetter sin fine utvikling i Adeccoligaen mens Atle Larsen Brodd IL, dømmer som AD på samme nivå. Rogaland FK har i tillegg flere unge lovende og ambisiøse dommere. Ting tyder på at vi igjen er i ferd med å komme tilbake med flere dommere i toppfotballen fra Rogaland. På kvinnesiden har vi fortsatt en vei å gå, men det er gledelig å registrere at Cecilie Ege Eiger FK, har debutert i 2. div. kvinner. Det bygges fortsatt mange ny kunstgressbaner rundt om i fylket. Kunstgressbane nr 100 ble SIF stadion som åpnet i høst. Flere og flere anlegg med 11er baner suppleres nå med 7er eller 5er baner. Dette er en meget positiv utvikling når vi ser hvor mange lag som har 5er og 7er som sin spillform. Utfordringen fremover blir å få kommuner til å avsette arealer til, mindre spilleflater. Tilfredsstillende fotballanlegg, først og fremst nye kunstgressbaner er helt avgjørende for fotballsportens framtid. Randaberg Arena har vist seg som en viktig arena både for bredde og topp. Spennende blir det nå om SK Vedavåg Karmøy lykkes med å realisere Storhall-prosjektet i Nordfylket. I tillegg er Viking godt i gang med byggingen av Vikinghallen, så fremtiden ser lovende ut på anleggsiden. Antall trukne lag i løpet av sesongen er fortsatt høyt i Rogaland Fotballkrets. Lag som trekkes i løpet av sesongen, forringer ofte kamptilbudet for de gjenværende klubbene og medfører til tider stor administrativ belastning. Også denne sesongen har det vært disiplinærsaker til behandling som organisasjonen gjerne skulle vært foruten. Men med over kamper i løpet av sesongen, mener vi at fotballaktiviteten har blitt avviklet til fotballfamiliens tilfredshet. Samarbeidspartnere Rogaland Fotballkrets har hatt disse samarbeidspartnere i 2013: Rica Hotellene Kretsting, kongresser, seminarer, kurs, samlinger, møter. Dues Sportsreiser A/S Treningsleirer, studieturer. Eiendomsmegler 1 Håndboka, konvolutter, brevark osv. Scan Trade LTD. Umbro, Mizuno idretts- og fritidsutstyr. Sparebank 1 SR BANK Ballbinger. Stabenfeldt A/S Fotballbladet BOING. Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalg Trafikksikringskampanje med 0 0 visjon i forhold til drepte og skadde i trafikken. Stavanger Aftenblad A/S Håndboka, barnefotballdiplomer, Gatecupen, skoleturneringene. Kai Hansen Trykkeri Håndboka, Årsberetning, HP, brevark og trykksaker. A. Utvik A/S Talentutvikling, Team Rogaland KX Produkts Fotballens operativsystem serien Rogaland Fotballkrets takker sine samarbeidspartnere og støttespillere for et utmerket samarbeid i

5 REPRESENTASJONSPILLERE 2013 J15 Hildegunn Sævik Avaldsnes IL Tonje Goa Kjøl Randaberg IL J16 Tuva Hansen Klepp IL Maria Hiim Voll IL G17 Per Kr. W. Bråtveit FK Haugesund Tor Andre S. Aasheim FK Haugesund Sverre Bjørkkjær FK Haugesund Bjørn Inge Utvik FK Haugesund Rasmus L. Martinsen Viking FK Zymer Bytygi Sandnes Ulf SK J17 Karina Jonassen Karina Sævik Tonje Danielsen Oda Bogstad Tuva Hansen J19 Therese Årsland Karina Sævik U23 Anette Tengesdal Hilde Gunn Olsen A-kvinner Gry Tofte Ims Cecilie Pedersen G15 Marius Halvorsen Birk Risa G16 Abdi Huka Krister Landa Mathias Bringaker Stig V. Nedrebø Julian Veen Uldal Våganes FK Avaldsnes IL Sola Fotball Klepp IL Klepp IL Avaldsnes IL Avaldsnes IL Klepp IL Klepp IL Klepp IL Avaldsnes IL Ålgård FK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Staal Jørpeland IL Viking FK Viking FK G18 Tor Andre S. Aasheim FK Haugesund Pål Vestly Heigre Viking FK Zymer Bytygi Sandnes Ulf SK G19 Kristoffer Haraldseid FK Haugesund Veton Berisha Viking FK Kristoffer Haugen Viking FK Viljar H. Vevatne Viking FK U21 Yann Erik De Lanley Viking FK Christian Landu Landu Viking FK Veton Berisha Viking FK Kristoffer Haraldseid FK Haugesund Martin Bjørnbak FK Haugesund Henrik K. Johansen FK Haugesund Henrik Breimyr Bryne FK Marius Lode Bryne FK Jon Helge Tveita Bryne FK U23 Vegard Skjerve FK Haugesund Håkon Skogseid Viking FK Fredrik Torstensbø Sandnes Ulf SK A-herrer Aleksander Søderlund FK Haugesund Rune A. Jarstein Viking FK Johan Lædre Bjørdal Viking FK Yann Erik De Lanley Viking FK Protester Appeller Straffereaksjoner Administrasjonen ved daglig leder foretar forføyninger i saker som omhandler: Spilleberettigelse Bruk av ikke spilleberettigede spillere Lag ikke møtt til kamp etc. Ovennevnte saker behandles administrativt under forutsetning av at det foreligger retningslinjer i Sanksjonsreglementet Kampreglementet og eller i RFKs administrative bestemmelser. Kretsstyret orienteres gjennom styremøter og eller gjennom kopi av vedtak. Ordinære protester behandles av kretsstyret samt klager på administrative vedtak. Sesongen 2013 har stort sett forløpt greit i lys av at det spilles over kamper i løpet av en sesong i Rogaland. Men fortsatt opplever vi at enkelte klubbledere / lagledere / trenere deltar utifra egne tolkninger av regelverket. Om dette er et resultat av manglende regelkunnskaper vites ikke. Trass i at det er mange svært dyktige personer som deltar som ledere / lagledere rundt våre lag ser vi helt klart at det er vanskelig å få ut nødvendig kunnskap til alle og at kommunikasjon er vanskelig. I løpet av sesongen er det blitt behandlet 9 protester. Alle protestene har dreid seg om bruk av ikke spilleberettigede spillere. Styret har opprettet to sanksjonssaker, behandlet en del disiplinærsaker samt behandlet noen klager på noen administrative vedtak. Selv om alle slike saker er negative elementer i vår idrett så er det viktig at de settes i perspektiv av at det spilles over kamper der over 2650 lag deltar. Men RFK kan ikke unnlate å minne klubbene om Deres ansvar i forhold til grunnleggende regelkunnskaper samt fair play. Vi står nå foran full innføring av elektroniske kampkort på alle nivåer. Klubbene vil her få et stort ansvar og en stor utfordring i å informere å skolere alle klubbenes tillitsvalgte slik at dette går mest mulig smertefritt i sesongen

6 Kretsmestere OpprykK Menn: 3. divisjon Opprykk: Ingen Nedrykk: Eiger FK, Brodd IL 4. divisjon Opprykk: Kretsmestere Kvinner 7 er Hinna FK Hinna 2 FK Helleland IL 4. divisjon Øvrige kretsmestere: Opprykk: Austrått IL Austrått IL, Sola FK, Vard Haugesund 2 FK Old Boys Veteran menn Gutter 50 SK Vard Haugesund Viking FK Ålgård FK 5. divisjon Opprykk: 6. divisjon Opprykk: 7. divisjon Opprykk: Menn 7er HC menn Havørn FK Varhaug IL, Vigrestad IK, Havørn FK, FK Vidar 2, Etne IL, Skudenes UIL Sola FK Bogafjell IL, Muskel FK, Sola 2 FK, Madla 2 IL, Rubbestadneset IL, Leirvik BK Hana IL Ganddal IL,Paradis FK, Hana 2 IL, Haugar 2 SK, Hundvåg 2 FK, FK Ild Vardeneset BK Hana IL Gutter: G-19 Viking FK G-16 Sandnes Ulf SK G-15 Nærbø IL G-14 SK Djerv 1919 G-14 7er Vigrestad IK G-13 Viking FK G-13 7er Kolnes IL Jenter: J-19 Ikke kåret KM i 2013 J-16 Egersunds IK J-16 7er Moi IL J-14 Bryne FK J-14 7er Egersunds IK J-13 Forus & Gausel IL J-13 7er Sandved IL ROGALANDSCUPEN: Herrer: Sola FK Finale: Sola FK - Brodd IL Kretsmestere OpprykK Kvinner: 3. divisjon Avaldsnes IL Opprykk: Avaldsnes IL 7

7 ROGALAND FOTBALLKRETS Aktivitetsregnskap

8 ROGALAND FOTBALLKRETS Balanse pr. 31. desember 9

9 ROGALAND FOTBALLKRETS Balanse pr. 31. desember Stavanger, 6. februar 2014 i styret for Rogaland Fotballkrets 10

10 ROGALAND FOTBALLKRETS Noter til årsregnskapet 2013 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivittsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter). Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Lønn- og administrasjonskostnader er ikke fordelt på formålsområdene i aktivitetsregnskapet. En estimert fordeling av disse kostnader er vist i note 3a og 3b. 11

11 12

12 13

13 14

14 ROGALAND FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som meget godt. Kontorlokalene fungerer meget bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Fotballkretsen driver sin virksomhet i Rogaland fylke og kretsens forretningslokaler ligger i Stavanger. Sykefravær i 2013 var på 4 dager, som tilsvarer ca. 0,01% av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2013 Aktivitetsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2012 var kr i overskudd. Samlede inntekter utgjorde 8,72 mill. kroner (8,61 mill. kroner i 2012). I forhold til budsjett for 2013 ble inntektene omtrent 0,51 mill. kroner høyere. Dette skyldes i alt vesentlige grad, større overføringer fra NFF, økte overføringer fra RIK/Rogaland fylkeskommune, økte kursinntekter samt økt momskompensasjon. Aktivitetskostnadene utgjorde 7,93 mill. kroner (8,08 mill. kroner i 2012). I forhold til budsjett for 2013 ble kostnadene omtrent 0,3 mill. kroner lavere. Dette skyldes reduserte reise og personalkostnader, reduserte kostnader i forbindelse med samarbeidsavtaler, mindre kostnader i forhold til intern utdanning, lavere kostnader vedrørende avvikling av kretsting, samt reduserte lønnskostnader pga permisjon. Egenkapitalen ved årsskifte var 5,18 mill. kroner (4,23 mill. kroner) og tilsvarer en egenekapital på 85,7% (81,6%). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 38 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balanse og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det forligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2014 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende. Styret er fornøyd med det økonomiske resultatet for 2013, som er betydelig bedre enn budsjett for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for

15 Disponering av årets overskudd; Årets aktivitetsoverskudd på kr ,- disponeres slik; Aktivitetsoverskudd 2013 kr ,- Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital SUM disponert Stavanger, 6. februar 2014 Styret for Rogaland Fotballkrets 16

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.10 Bla om Økonomisk årsberetning for 2008 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon

STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem: Tove Soltvedt, Hana IL Styremedlem:

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING ÅRBOKEN 2009 ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING Dagsorden For Rogaland Fotballkrets 95. Ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger Lørdag 6. februar 2010 kl. 11.0 1. Åpning 2. Godkjenning av

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING ROGALAND ÅRSRAPPORT 0 Min jobb er å gi deg den gode trykkeopplevelsen ROGALAND FOTBALLKRETS. ORDINÆRE TING Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vårt mål er å gjøre fotballen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00 INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere 2012 11 Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2012 14 Kretsmestere 2012 Opp og nedrykk 17 Årsrapport Utviklings-

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING ROGALAND 19 11 FOTBALLKRETS INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer