STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014."

Transkript

1 STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem Nina Bersaas Jacobsen, SK Vard Haugesund Styremedlem Helge Jørgensen, Vardeneset BK Styremedlem Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Styremedlem Hans Kind, Forus og Gausel IL Kontrollkomiteen Leder John Harald Lædre, Randaberg IL Medlem Karl-Olav Tufteskog, Orre IL Varamedlem Jorunn Risanger, Kolnes IL Varamedlem Bjørn Reidar Berentsen, Egersunds IK Valgkomiteen Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Hallgeir Pedersen, Ålgård FK Gunnar Nygård, Hinna IL Veronica Brekke Jakobsen, Åkra IL Karl F Svendsen, Orstad IL Inger Utvik, Avaldsnes IL Sesongen 2013 Oppsummering av 2013 sesongen viser nok et år med stor og god aktivitet i Rogalandsfotballen både i bredde og topp lag fra 132 klubber har deltatt i våre kretsserier. Dette viser en marginal økning fra året før, og tallene viser fotballens klare stilling som den desidert største fritidsaktiviteten i fylket. Det er lett å la seg imponere av engasjementet og frivillighet i vår fantastiske fotballfamilie. Vi regner med at om lag dommere, ledere og trenere er i aktivitet for å gjennomføre treninger og om lag kamper i Rogaland Fotballkrets. Imponerende og fantastisk er ord som er beskrivende for denne innsatsen. En innsats som i samfunnsregnskapet er beregnet til over 1300 årsverk i frivillighet rettet mot positive oppvekstmiljø generelt, og for fotball spesielt. Stor takk til alle som deltar. Ved litt nøyere lesing av tall og statistikker, ser vi at vi fremdeles har våre utfordringer. Vi ser en klar nedgang på seniorsiden både for menn og kvinner. Fotball som mosjonsidrett for voksne ser ut til å tape terreng. Vi har en gledelig økning av lag i aldersbestemte klasser. Med prosjektet Alle jenter på banen har fotballkretsen - i samarbeid med 6 klubber, gjennomført en rekrutteringsdag. De gjennomførte tiltakene har fått positive tilbakemeldinger og prosjektet blir videreført i samarbeid med flere klubber i Målet er å minske gapet mellom antall jenter og gutter som spiller fotball. Vi har absolutt plass for flere jenter i alle roller - på og utenfor banen. I vår hverdag med et stadig tøffere og omfangsrikt fritidsmarked, er det fortsatt avgjørende at vi makter å gjøre fotballen både gildere og bedre, for å rekruttere og beholde flest mulig lengst mulig. Frafallet er fremdeles vår største utfordring, og vi ser på mulige grep for å snu den trenden. Ulike spill- og turneringsformer blir stadig vurdert for noen klasser og i noen alderstrinn. Innføring av 9-er fotball fra 2014 er et tiltak, og gjennom et nytt breddereglement ønsker man å legge rammer for bedre fotballopplevelser i barne- og ungdomsfotballen. I diskusjonen rundt spillformer, regelverk og kamptilbud, er det likevel viktig å presisere at tyngden av aktivitet er i lek og trening i klubb. Det betyr at vi i krets og klubb fremdeles må holde fokus på å gi alle som ønsker å spille fotball en mulighet. En mulighet for å oppleve mestring og utfordring ut fra nivå, behov, forutsetninger og målsetning. Gjennom NFF Kvalitetsklubb som lanseres i 2014, er det også satt fokus på kvalitet i den aktiviteten vi har på feltet. Klubben som sjef har også i 2013 vært vårt prioriterte utviklingsområde. Klubbene er kjernen i vår aktivitet, og det er avgjørende at klubben har kontroll og styring over all aktivitet i klubben. Fotballen er avhengig av at klubbstyret styrer virksomheten og stiller krav til innhold og kvalitet i klubbens totale virksomhet både internt og utad. Det er derfor svært viktig at kretsen kan støtte klubbene og tilby kompetanse i dette viktige arbeidet. Gjennom kurs, impulssamlinger og felles møteplasser, kan vi dele erfaring og utvide kompetanse på alle nivå. Kretsstyret har også dette året opplevd at de gjennomførte møter med klubbledere har vært en god arena for å informere og for å diskutere. Vi tenker da på både kveldsmøter i område og lederturen til London. Kretsstyret og lederutvalget har intensjoner om å forsterke møteplasser og kontakt med klubblederne. Årets rapport viser at den gledelige og markante økningen i fjor for gjennomførte kurs har blitt opprettholdt i Vi ser likevel et klart potensiale for stor økning særlig innen kursrekkene for ledere og trenere. Med oppstart av NFF Kvalitetsklubb i 2014, tenker vi at store kursbehov vil melde seg hos mange klubber. Kretsen ser utfordringer i forhold å kunne dekke de potensielle behov for å gjennomføre kurs, og vi vil sannsynligvis være avhengige av rekruttering til våre instruktørkorps. Klubbstyrte klubber med 2

2 høy kompetanse i alle ledd, vil være avgjørende for å holde Rogalandsfotballen i spissen for bredden. En spiss som forhåpentligvis vil bli enda høyere og en bredde som vil bli enda breiere når vi kommer i gang med NFF Kvalitetsklubb. Et konsept der vår organisasjon har investert mye tid og store ressurser for å utvikle norsk fotball med større kvalitet i alle ledd både når det gjelder klubbdrift og aktivitet. Fotballorganisasjonen forventer at det vil skje et stort løft for norsk fotball et løft vi ikke har sett på mange år. Vi håper mange klubber i Rogaland ønsker å ta del, og kretsen ser med glede fram til å få store utfordringer for å kunne gå sammen med de klubbene som ønsker å bli med. Også i år har store riksdekkende oppslag i sesongen utfordret fotballens omdømme. Vårt bestemte inntrykk er likevel at det jobbes godt med Fair play på alle nivå i vår organisasjon. Kretsen har et aktivt Fair play utvalg som også i år har gjennomført flere positive tiltak. Tilbakemeldinger fra stadig flere aktører om klubber som virkelig tar fair play på alvor, tar vi som et godt tegn på at mange gjør mye. Med fokus på - og god jobbing rundt Fair play, er klubbene sentrale og viktige aktører for å skape gode holdninger og trygge rammer i sitt lokale oppvekstmiljø. Mange klubber tar sin rolle som lokomotiv i sine nærmiljø virkelig på alvor. Stor honnør for dette arbeidet. Det er av uvurderlig betydning. Internett med hjemmesider og sosiale medier gir mange muligheter for kontakt, informasjon, diskusjon og meningsytring. Det er derfor et viktig og nyttig redskap også for fotballen. Utfordringen ligger rundt kontroll, ansvar og roller. Særlig på klubbenes hjemmesider er det viktig at klubben har kontroll med hvem som har tilgang og hva som blir publisert. På de sosiale medier ser vi flere eksempel på at det er vanskelig å skille roller mellom privatperson og representant for klubb eller krets. Alle har et ansvar i forhold til lojalitet og kanaler. For dommerne konstaterer vi at den positive trenden vi registrerte i fjor opprettholdes. Stor kursvirksomhet, mange autoriserte dommere og et nivå som stiger. Rogaland har nå både en internasjonal toppdommer, dommere som er etablert på norsk toppnivå og unge dommere som klatrer i stigen. Det er vi stolte over, og det er viktig at klubbene er sitt ansvar bevisst for å legge forholdene til rette for at dommere blir rekruttert og tatt vare på. For å komme videre må vi stadig legger forholdene til rette for rekruttering og videreutvikling av de som ønsker å være med, og for de som ønsker å nå langt. Innsatsen gjennom flere år for å rekruttere kvinnelige dommere, ser nå ut til å gi resultater. Det er både gledelig og viktig. En stor utfordring for å rekruttere og beholde kvinnelige dommere, ligger i måten klubber og spillere tar imot og behandler dommerne i forbindelse med kamp. Her har vi fremdeles en vei å gå. At det også i år blir utnevnt en dommerklubb, viser at dommersaken har fokus også i mange av våre klubber. Klubbenes fokus er en helt avgjørende faktor for å få flere og bedre dommere spredt over hele kretsen. Innen spillerutvikling har vi også i år tall for Rogaland som viser at vi er helt i tet på landsbasis. Det gjøres en fantastisk jobb i klubbene, og det er et godt samarbeid mellom bredde, topp og krets. Med vår spillerutvikler i permisjon, har kretsen hatt nye utfordringer, og vi takker våre toppklubber for forståelse og løsningsfokus som er vist. Vi takker også ansatte og utnevnte har taklet utfordringen og løst oppgavene. Utviklingsarenaene som er skapt på flere av våre videregående skoler er fremdeles også svært viktige for utvikling av våre spillere. Statistikken for landslagsspillere på aldersbestemt nivå, viser at vi har 50 spillere fra Rogaland som har akslet en landslagstrøye i Også på seniornivå har vi hatt flere spillere. Vi har klubber på toppnivå som har innslag av unge lokale spillere, og i flere av våre toppklubber er lokale trenere svært sentrale. Et sterkt utviklingsfokus - også på seniornivå, er viktig for å bringe norsk klubb- og landslagsfotball videre. Kretsen jobber aktivt med å utvikle vårt spillerutviklings program Team Rogaland, og det rettes stort fokus på trenerutvikling. Vårt internasjonale samarbeid med FV Rheinland utvikles stadig, og det er god kontakt med toppklubben Ajax. Begge disse samarbeidspartnerne var også sentrale i vår svært vellykkede fotballhelg Denne samlet over 100 trenere. Vi ønsker å utvide vårt internasjonale samarbeidsnettverk, og fra 2014 har vi også et samarbeid med det spanske forbundet gjennom region Madrid. Rogaland Fotballkrets har fortsatt et sterkt fokus på å gjøre en ekstra innsats for våre jenter. Dette anser vi som særlig viktig for å utvikle gode spillere til damefotballen, da toppklubbene på herresiden har helt andre ressurser til spillerutvikling enn dameklubbene. Utbygging og rehabilitering av anlegg er stadig like viktig for å kunne gi plass for den utvikling og aktivitet som fotballen har potensiale for. Over 60 deltakere på kurs i vedlikehold av kunstgrasbaner, betyr vel også at brukerne er svært opptatt av å gi spillerne maksimale forhold å trene og spille på. Kunstgrasbaner av ulik størrelse har nå fokus for å gi gode muligheter for trening og kamp. Utvikling av nye spillformer gir mulighet og behov for flere typer baner. Dette gir utbyggere anledning til å bygge baner på områder som før ble betraktet som for små særlig aktuelt bør dette være i byområder. Rapporten viser at det har vært god anleggsaktivitet i Rogaland også i år. Vi har nå passert 100 kunstgrasbaner med full størrelse i Rogaland og mange flere er under planlegging. Flere haller er også under planlegging. Budsjettnedskjæringer og politiske prioriteringsdebatter i offentlig sektor, viser likevel at det stadig blir viktigere og viktigere for fotballen å være saklig aktiv både i idrettspolitiske - og partipolitiske fora. Sesongen 2013 gav Rogaland en lenge etterlengtet medalje i toppfotballen. Stor gratulasjon til FK Haugesund som sikret seg bronse etter en god sesong. Det ble også to NM finaler for Rogalandslag. Vi gratulerer Avaldsnes IL med sølv i kvinneklassen og Voll IL med sølv i J19. Vi registrerer fremdeles at ingen krets er sterkere representert i norsk toppfotball enn Rogaland. Med 3 klubber i Tippeligaen, 2 klubber i Toppserien og 2 i Adeccoligaen er vi i en særstilling. Resultatene i årets sesong gjør at vi i 2014 blir litt redusert. Med en god høstsesong så det ut til at Vard Haugesund ville berge plassen, men det holdt dessverre ikke. Sesongen 2014 blir FK Haugesund, Sandnes Ulf SK og Viking FK våre representanter i Tippeligaen. I Toppserien blir vi representert med Avaldsnes IL og Klepp IL. Bryne FK representer Rogaland i 1. div herrer. Vi krysser fingrene for alle i sesongen

3 Årets regnskap viser et solid overskudd noe som skyldes økning av inntekter knyttet til mva. kompensasjon, KUDmidler, overføringer fra fylkeskommune/rik, samarbeidsavtaler, samt redusert forbruk innen for mange sektorer i forhold til budsjett. I tillegg er en del driftskostnader redusert grunnet redusert bemanning. Neste års budsjett er justert i forhold til full bemanning, og det er tatt høyde for økte kostnader for drift og administrasjon. Endringer i lagsavgifter som ble vedtatt på kretstinget i 2012, er også regnet inn i budsjettjusteringen for Vårt budsjett for 2014 er stramt. Vi mener likevel det er rom for å opprettholde en aktivitet som kan bidra til å utvikle fotballen videre i Rogaland, og til å kunne øke innsatsen på våre satsningsområder. For 2014 vil det være NFF Kvalitetsklubb. Vi håper på stadig utvikling av systemer og rutiner i administrasjon og drift, slik at vi vil kunne gjøre det mulig å øke engasjementet for utviklingsarbeid og støtte til klubbene. Beslutninger i forhold til fordeling og bruk av midler innen norsk fotball og norsk idrett blir uansett viktigere og viktigere for forbund, kretser og klubber i tiden som kommer. Rogaland fotballkrets er i en situasjon der vi har en stab av ansatte, valgte, utnevnte og engasjerte som gjør et fantastisk arbeid for fotballen i kretsen. Arbeidet preges av engasjement, lojalitet og ønske om å finne løsninger og søke forbedringer på alle nivå. Å søke utvikling og yte service til klubbene er viktig, og vi er trygge på at dette har et stort fokus på kretskontoret. Ved få anledninger opplever man likevel fremdeles at klubber og enkelt personer viser lite forståelse for at kretsen er satt til å forvalte det regelverk og de vedtak som klubbene faktisk har gjort på tinget. Det er viktig for oss å presisere at det er dette regelverket styre og ansatte må forholde seg til i sine beslutninger. I det store og hele er vårt inntrykk at klubbene er fornøyd med arbeidet som utføres. Utfordringen ligger fremdeles i å styrke dialogen mellom klubber og krets. Det er en forutsetning for at vi kan få vedtatt rammer, retningslinjer og regelverk som kan bringe vår fantastiske organisasjon videre. Slik kan vi best legge forholdene til rette for at vi kan rekruttere og beholde enda flere enda lenger. Klubbene er og blir hovedaktørene i Rogalandsfotballen. I de ulike klubbmiljø finnes utrolig mange enkeltpersoner som med sitt engasjement og sin innsats har gitt fotballen den plass og posisjon den har i dag. Vi håper det er mulig å beholde entusiasme, energi og begeistring også framover. At vi sammen makter å gjøre Rogalandsfotballen endå gildare og endå betre, for å kunne gi et kvalitetstilbud for flest mulig, lengst mulig - og for å kunne bli best mulig. Takk til alle samarbeidspartnere både interne og eksterne. Til alle som er fotballen i Rogaland, lykke til med sesongen 2014! Hans Olav Braut - Kretsleder Organisasjon Antall klubber Lagspåmelding erlag 7/5-erlag 11-erlag 7/5-erlag Menn senior A Kvinner senior A Old boys 9 14 Menn veteran Gutter 50 HC Fotball Menn junior Kvinner junior Gutter Jenter Smågutter Småjenter Lillegutter Lillejenter Minigutter Minijenter Andre kretser (21) (31) SUM / / Totalt Differanse +15 4

4 Medlemmer av styrer, komiteer og utvalg NFF visepresident: NFF s breddekomité: NFF s trenerutvalg: NFF s klagenemd for klubblisens: NFF s disiplinærutvalg: NFF s breddedommerutvalg: Idrettens Hus A/S styremedlem: Bjarne Berntsen, Figgjo IL Hans Olav Braut, Orre IL Hans Olav Braut, Orre IL Erik Forgaard, Viking FK Hallgeir Pedersen, Ålgård FK Ingeborg Hovland, Klepp IL Frode E Hovdal, Sola FK Bergfinn Meling, Mastra IL Representasjon på ting møter osv. NFF s ledermøte, Kristiansund NM finale Kvinner, Avaldsnes IL-Stabæk Fotball NM finale J-16, Ski og fotballklubben Lyn Voll IL Hans Kind Marthon Høvring Eli Nygaard Trude Wiik Tasta IL, 50 år Trond Tengesdal Lura IL, 50 år John Harald Lædre Brodd IL, 100 år Hans Olav Braut Eli Nygaard KM finaler/avdelingsmesterskap/nff: Kretsstyret / ansatte Styremøter Det er avholdt 13 styremøter og behandlet 97 saker. Fotballsesongen 2013 Rogaland Fotballkrets registrerer med glede at bruken av elektroniske hjelpemidler, i medlems og lagsregistreringen stort sett fungerer tilfredsstillende. Elektroniske kamprapporter er blitt innført for en del divisjoner/ avdelinger dette året. Her har det vært utfordringer med å få alle klubber / lag til å følge opp dette ihht. intensjonene. Fra og med 2014 sesongen vil alle lag måtte benytte seg av elektroniske kamprapporter. Dette vil stille store krav til skolering samt oppfølging av lagledere. Klare retningslinjer samt oppfølging/ skolering av lagene i de enkelte divisjoner hvor systemet innfases blir en viktig oppgave i kommende sesong. Elektroniske spilleroverganger ble i løpet av 2013 innført for alle overgangstyper. Systemet er under konstant utvikling og vil i løpet av 2014 forhåpentligvis fungere til alles tilfredsstillelse. Klubbene er flinke til å benytte seg av RFK / NFF s utdanningstilbud. Nye kurs har nå kommet på plass, noe som bla viser igjen i flotte utdanningstall. De nye kursene har blitt meget bra mottatt og vi er overbevist om at organisasjonen nå er klar til å ta nye skritt inn i fremtiden i forhold til kompetanse. Klubbdrift basert på kunnskap blir i fremtiden viktigere og viktigere. Klubbstyrte klubber er sannsynligvis nøkkelen til fremtidig suksess. Klubben som sjef blir et sentralt begrep i årene som ligger foran oss. I den forbindelse utarbeider NFF sentralt et utviklingskonsept kalt kvalitetsklubb. Arbeidet med kvalitetsklubb starter opp i løpet av våren 2014,og vi har store forventninger til at dette prosjektet vil kunne løfte klubbene opp til et nytt og bedre nivå, der klubben som sjef blir et sentralt element. Dommersituasjonen i 2013 har stort sett vært tilfredsstillende. Meget stor aktivitet blant klubbene når det gjelder avvikling av klubbdommerkurs håper vi vitner om et sterkt fokus på dommerrekrutteringen i fremtiden. Vi har ikke mange «toppdommere» i kretsen, men de vi har gjør sin «jobb» utmerket. Svein Oddvar Moen SK Haugar, fortsetter sin fine utvikling og har hatt en mengde spennende oppgaver i Tippeligaen, Champions League samt landskamper. Harald Strand Midtbygdens IL, fortsetter som AD i Tippeligaen, Ole Jonny Gya Helleland IL, fortsetter sin fine utvikling i Adeccoligaen mens Atle Larsen Brodd IL, dømmer som AD på samme nivå. Rogaland FK har i tillegg flere unge lovende og ambisiøse dommere. Ting tyder på at vi igjen er i ferd med å komme tilbake med flere dommere i toppfotballen fra Rogaland. På kvinnesiden har vi fortsatt en vei å gå, men det er gledelig å registrere at Cecilie Ege Eiger FK, har debutert i 2. div. kvinner. Det bygges fortsatt mange ny kunstgressbaner rundt om i fylket. Kunstgressbane nr 100 ble SIF stadion som åpnet i høst. Flere og flere anlegg med 11er baner suppleres nå med 7er eller 5er baner. Dette er en meget positiv utvikling når vi ser hvor mange lag som har 5er og 7er som sin spillform. Utfordringen fremover blir å få kommuner til å avsette arealer til, mindre spilleflater. Tilfredsstillende fotballanlegg, først og fremst nye kunstgressbaner er helt avgjørende for fotballsportens framtid. Randaberg Arena har vist seg som en viktig arena både for bredde og topp. Spennende blir det nå om SK Vedavåg Karmøy lykkes med å realisere Storhall-prosjektet i Nordfylket. I tillegg er Viking godt i gang med byggingen av Vikinghallen, så fremtiden ser lovende ut på anleggsiden. Antall trukne lag i løpet av sesongen er fortsatt høyt i Rogaland Fotballkrets. Lag som trekkes i løpet av sesongen, forringer ofte kamptilbudet for de gjenværende klubbene og medfører til tider stor administrativ belastning. Også denne sesongen har det vært disiplinærsaker til behandling som organisasjonen gjerne skulle vært foruten. Men med over kamper i løpet av sesongen, mener vi at fotballaktiviteten har blitt avviklet til fotballfamiliens tilfredshet. Samarbeidspartnere Rogaland Fotballkrets har hatt disse samarbeidspartnere i 2013: Rica Hotellene Kretsting, kongresser, seminarer, kurs, samlinger, møter. Dues Sportsreiser A/S Treningsleirer, studieturer. Eiendomsmegler 1 Håndboka, konvolutter, brevark osv. Scan Trade LTD. Umbro, Mizuno idretts- og fritidsutstyr. Sparebank 1 SR BANK Ballbinger. Stabenfeldt A/S Fotballbladet BOING. Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalg Trafikksikringskampanje med 0 0 visjon i forhold til drepte og skadde i trafikken. Stavanger Aftenblad A/S Håndboka, barnefotballdiplomer, Gatecupen, skoleturneringene. Kai Hansen Trykkeri Håndboka, Årsberetning, HP, brevark og trykksaker. A. Utvik A/S Talentutvikling, Team Rogaland KX Produkts Fotballens operativsystem serien Rogaland Fotballkrets takker sine samarbeidspartnere og støttespillere for et utmerket samarbeid i

5 REPRESENTASJONSPILLERE 2013 J15 Hildegunn Sævik Avaldsnes IL Tonje Goa Kjøl Randaberg IL J16 Tuva Hansen Klepp IL Maria Hiim Voll IL G17 Per Kr. W. Bråtveit FK Haugesund Tor Andre S. Aasheim FK Haugesund Sverre Bjørkkjær FK Haugesund Bjørn Inge Utvik FK Haugesund Rasmus L. Martinsen Viking FK Zymer Bytygi Sandnes Ulf SK J17 Karina Jonassen Karina Sævik Tonje Danielsen Oda Bogstad Tuva Hansen J19 Therese Årsland Karina Sævik U23 Anette Tengesdal Hilde Gunn Olsen A-kvinner Gry Tofte Ims Cecilie Pedersen G15 Marius Halvorsen Birk Risa G16 Abdi Huka Krister Landa Mathias Bringaker Stig V. Nedrebø Julian Veen Uldal Våganes FK Avaldsnes IL Sola Fotball Klepp IL Klepp IL Avaldsnes IL Avaldsnes IL Klepp IL Klepp IL Klepp IL Avaldsnes IL Ålgård FK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Staal Jørpeland IL Viking FK Viking FK G18 Tor Andre S. Aasheim FK Haugesund Pål Vestly Heigre Viking FK Zymer Bytygi Sandnes Ulf SK G19 Kristoffer Haraldseid FK Haugesund Veton Berisha Viking FK Kristoffer Haugen Viking FK Viljar H. Vevatne Viking FK U21 Yann Erik De Lanley Viking FK Christian Landu Landu Viking FK Veton Berisha Viking FK Kristoffer Haraldseid FK Haugesund Martin Bjørnbak FK Haugesund Henrik K. Johansen FK Haugesund Henrik Breimyr Bryne FK Marius Lode Bryne FK Jon Helge Tveita Bryne FK U23 Vegard Skjerve FK Haugesund Håkon Skogseid Viking FK Fredrik Torstensbø Sandnes Ulf SK A-herrer Aleksander Søderlund FK Haugesund Rune A. Jarstein Viking FK Johan Lædre Bjørdal Viking FK Yann Erik De Lanley Viking FK Protester Appeller Straffereaksjoner Administrasjonen ved daglig leder foretar forføyninger i saker som omhandler: Spilleberettigelse Bruk av ikke spilleberettigede spillere Lag ikke møtt til kamp etc. Ovennevnte saker behandles administrativt under forutsetning av at det foreligger retningslinjer i Sanksjonsreglementet Kampreglementet og eller i RFKs administrative bestemmelser. Kretsstyret orienteres gjennom styremøter og eller gjennom kopi av vedtak. Ordinære protester behandles av kretsstyret samt klager på administrative vedtak. Sesongen 2013 har stort sett forløpt greit i lys av at det spilles over kamper i løpet av en sesong i Rogaland. Men fortsatt opplever vi at enkelte klubbledere / lagledere / trenere deltar utifra egne tolkninger av regelverket. Om dette er et resultat av manglende regelkunnskaper vites ikke. Trass i at det er mange svært dyktige personer som deltar som ledere / lagledere rundt våre lag ser vi helt klart at det er vanskelig å få ut nødvendig kunnskap til alle og at kommunikasjon er vanskelig. I løpet av sesongen er det blitt behandlet 9 protester. Alle protestene har dreid seg om bruk av ikke spilleberettigede spillere. Styret har opprettet to sanksjonssaker, behandlet en del disiplinærsaker samt behandlet noen klager på noen administrative vedtak. Selv om alle slike saker er negative elementer i vår idrett så er det viktig at de settes i perspektiv av at det spilles over kamper der over 2650 lag deltar. Men RFK kan ikke unnlate å minne klubbene om Deres ansvar i forhold til grunnleggende regelkunnskaper samt fair play. Vi står nå foran full innføring av elektroniske kampkort på alle nivåer. Klubbene vil her få et stort ansvar og en stor utfordring i å informere å skolere alle klubbenes tillitsvalgte slik at dette går mest mulig smertefritt i sesongen

6 Kretsmestere OpprykK Menn: 3. divisjon Opprykk: Ingen Nedrykk: Eiger FK, Brodd IL 4. divisjon Opprykk: Kretsmestere Kvinner 7 er Hinna FK Hinna 2 FK Helleland IL 4. divisjon Øvrige kretsmestere: Opprykk: Austrått IL Austrått IL, Sola FK, Vard Haugesund 2 FK Old Boys Veteran menn Gutter 50 SK Vard Haugesund Viking FK Ålgård FK 5. divisjon Opprykk: 6. divisjon Opprykk: 7. divisjon Opprykk: Menn 7er HC menn Havørn FK Varhaug IL, Vigrestad IK, Havørn FK, FK Vidar 2, Etne IL, Skudenes UIL Sola FK Bogafjell IL, Muskel FK, Sola 2 FK, Madla 2 IL, Rubbestadneset IL, Leirvik BK Hana IL Ganddal IL,Paradis FK, Hana 2 IL, Haugar 2 SK, Hundvåg 2 FK, FK Ild Vardeneset BK Hana IL Gutter: G-19 Viking FK G-16 Sandnes Ulf SK G-15 Nærbø IL G-14 SK Djerv 1919 G-14 7er Vigrestad IK G-13 Viking FK G-13 7er Kolnes IL Jenter: J-19 Ikke kåret KM i 2013 J-16 Egersunds IK J-16 7er Moi IL J-14 Bryne FK J-14 7er Egersunds IK J-13 Forus & Gausel IL J-13 7er Sandved IL ROGALANDSCUPEN: Herrer: Sola FK Finale: Sola FK - Brodd IL Kretsmestere OpprykK Kvinner: 3. divisjon Avaldsnes IL Opprykk: Avaldsnes IL 7

7 ROGALAND FOTBALLKRETS Aktivitetsregnskap

8 ROGALAND FOTBALLKRETS Balanse pr. 31. desember 9

9 ROGALAND FOTBALLKRETS Balanse pr. 31. desember Stavanger, 6. februar 2014 i styret for Rogaland Fotballkrets 10

10 ROGALAND FOTBALLKRETS Noter til årsregnskapet 2013 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivittsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter). Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Lønn- og administrasjonskostnader er ikke fordelt på formålsområdene i aktivitetsregnskapet. En estimert fordeling av disse kostnader er vist i note 3a og 3b. 11

11 12

12 13

13 14

14 ROGALAND FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som meget godt. Kontorlokalene fungerer meget bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Fotballkretsen driver sin virksomhet i Rogaland fylke og kretsens forretningslokaler ligger i Stavanger. Sykefravær i 2013 var på 4 dager, som tilsvarer ca. 0,01% av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2013 Aktivitetsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2012 var kr i overskudd. Samlede inntekter utgjorde 8,72 mill. kroner (8,61 mill. kroner i 2012). I forhold til budsjett for 2013 ble inntektene omtrent 0,51 mill. kroner høyere. Dette skyldes i alt vesentlige grad, større overføringer fra NFF, økte overføringer fra RIK/Rogaland fylkeskommune, økte kursinntekter samt økt momskompensasjon. Aktivitetskostnadene utgjorde 7,93 mill. kroner (8,08 mill. kroner i 2012). I forhold til budsjett for 2013 ble kostnadene omtrent 0,3 mill. kroner lavere. Dette skyldes reduserte reise og personalkostnader, reduserte kostnader i forbindelse med samarbeidsavtaler, mindre kostnader i forhold til intern utdanning, lavere kostnader vedrørende avvikling av kretsting, samt reduserte lønnskostnader pga permisjon. Egenkapitalen ved årsskifte var 5,18 mill. kroner (4,23 mill. kroner) og tilsvarer en egenekapital på 85,7% (81,6%). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 38 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balanse og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det forligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2014 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende. Styret er fornøyd med det økonomiske resultatet for 2013, som er betydelig bedre enn budsjett for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for

15 Disponering av årets overskudd; Årets aktivitetsoverskudd på kr ,- disponeres slik; Aktivitetsoverskudd 2013 kr ,- Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital SUM disponert Stavanger, 6. februar 2014 Styret for Rogaland Fotballkrets 16

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer