Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45"

Transkript

1 26: Kyrkjeliv :33 Page 1 Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 Årets Kirkevalg hadde historisk stor oppslutning takket være den nye valgordningen. Arvid Helgesen var en av mange som avga sin stemme i valglokalet på Leira skole. Signe Riste (f.v.), Lillian Helgesen og Silje Vadla Ulberg ser til at alt går riktig for seg. Mer om menighetsrådsvalget inne i bladet. (Foto Terje Eklund) Av innholdet: Sigmund Tveit vil kjempe for Diakonatet Kirkevalg med kvinnekupp og rokeringer Jublende og festlig avskjed for hjertens Georg Svein Ole Lappen i serien "Tru og tvil" Møte med nyprosten Anne Hilde Øigarden Innvielse av Aurdal menighetshus Ny bok om middelalderkirker Sisteside-intervju med Svein Olav Strand

2 26: Kyrkjeliv :33 Page 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kirkekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid tirsdag fredag Kirkeverge/daglig leder Bjørn Haugen tlf , mobil E-post: Ellers etter avtale. Fax Saksbehandler Dennis Økland, tlf , mobil E-post: Kontorfullmektig Line Frydenlund, tlf E-post: kommune.no Prester: Prost Anne Hilde Øigarden, kontor , mobil kommune.no Sokneprest Jostein Enger, kontor , mobil E-post: Prostiprest Eli Vatn, mobil E-post: Prestevikar Terje Eklund, mobil: E-post: Mandag er fridagen til prestene. Organister: Kantor Monica Korsli Solberg, kontor , mobil (Aurdal, Tingnes og Strand). Kåre Madslangrud (Skrautvål, Ulnes og Tisleidalen), tlf Kontortid: Prost og sokneprest onsdag og fredag Kantor onsdag OLAV ROBØLE Etikk til debatt I kristelige kretser uttrykkes det ofte bekymring over hvor bioteknologien kan føre oss. Skaperverket bør vi ikke tukle med, ingen veit hva det egentlig kan føre til. Og iveren etter å gjøre verden bedre kan lett bli så stor at det etiske perspektivet kommer i skyggen. Imidlertid er ikke kristenfolket alene om bekymringene. I et foredrag i Valdres katolske forum kunne aurdølen, professor Gunnar Heiene fra Menighetsfakultetet fortelle at de deles i vidt forskjellige kretser, i noen tilfeller jamvel blant dem som har ivret mest for å flytte milepæler. På det interessante møtet fortalte Heiene at forskningen sjøl av og til har funnet at komplikasjonene som oppsto, var større enn tilsikta. I norsk debatt i seinere tid sto nok Mehmet-saka i ei særstilling. Alle måtte føle med gutten som ville være avskåret fra et langt liv om han ikke fikk tilført vev som kunne kurere en blodsjukdom. Og så langt man visste, fantes det bare en eneste måte å skaffe de egnete cellene på. Vesle Mehmet måtte få en kunstig bror eller søster med eneste oppgave i livet å være donor. Det gikk så langt at Stortinget justerte bioteknologilova, slik at eksperimentet kunne startes. Det hele falt imidlertid i fisk, men debatten gikk videre var det etisk forsvarlig å dyrke fram et medmenneske med eneste funksjon å være delelager? Alle gode hensikter til tross, her sto man ved spørsmålet om menneskelivets ukrenkelighet, og det skulle etter hvert vise seg at skepsisen var stor i kretser der man kanskje ikke umiddelbart skulle vente det. Vi har i vår generasjon vært vitne til mange metoder som må aksepteres som etisk forsvarlige, likevel er det viktig hele tida å ha klart for seg hvor grensene bør settes. Her står vi ofte overfor svært ressurskrevende aktiviteter som det er en illusjon å tro at hele menneskeheten skal kunne nyte godt av. Vil så ei enorm satsing som til sjuende og sist bare kommer de rikeste til gode, være noe vi egentlig ønsker oss? Kirkegårdsarbeidere: Arve Bakke. Priv.tlf: , mobil Tor Hermann Lie. Priv. tlf mobil Menighetsrådsledere: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Silje Vadla Ulberg, 2920 Leira, mobil Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål, tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen, tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes, tlf Leder av Kirkelig fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf E-post: Professor Gunnar Heiene flankert av Laila K. Kollum og Per Kværne i Valdres katolske forum. (Foto Olav Robøle) KYR 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 26: Kyrkjeliv :33 Page 3 Vil kjempe for Nord- Aurdal diakonat TERJE EKLUND - Jeg er dypt skuffet over at Nord- Aurdal diakonat ser ut til å skulle være nedlagt ved et enkelt pennestrøk, og jeg vil kjempe for at vi fortsatt kan ha dette viktige organ innen kirken i kommunen vår. På det ekstraordinære årsmøte i sommer var dessuten ikke alle representanter fra menighetsrådene tilstede, og det merkelige er at det ikke gis noen begrunnelse for hvorfor diakonatet skal nedlegges. Etter min mening må vedtaket som er fattet være ugyldig. Jeg hadde heller ikke selv anledning til å være med på møtet, sier tidligere diakon og mangeårig leder og koordinator for Nord-Aurdal diakonat, Sigmund Tveit. Skriv til menighetsrådene Tveit sier til Kyrkjeliv at han i høst vil sende ut et brev til de nye menighetsrådene, hvor han ber om at saken tas opp til behandling i det enkelte råd. - Jeg mener det er viktig at vi har et organ for menighetene som kan koordinere felles diakonale tiltak i kommunen. Det vil være et tap for det diakonale arbeidet om diakonatet nå forsvinner. For noen år siden mistet vi diakonstillingen, og derfor trenger vi så sårt å ha et diakonat som kan gå i bresjen og ta ansvar for et allsidig og levende diakoniarbeid, sier Tveit som var med på å starte - Jeg vil kjempe for at Nord- Aurdal diakonat ikke blir lagt ned, sier Sigmund Tveit, mangeårig leder og koordinator av diakonatet. (Foto Terje Eklund) opp Nord-Aurdal diakonat for rundt 30 år siden. Tveit peker på at diakonatet er ment å være et bindeledd mellom de enkelte menighetsråds diakoniutvalg. - Mitt inntrykk er at dette har fungert bra, og det er derfor jeg ikke kan forstå at vi nå skal kutte ut dette felles kirkelige tiltaket, sier Tveit som håper på et annerledes utfall i saken. AURDAL FJELLKIRKE har fått nytt elektronisk orgel til rundt kr. Leder i styret for fjellkirken, Arne Anmarkrud, forteller at orglet for en stor del er finansiert gjennom en gave fra ekteparet Else og Leif Martinsen. Anmarkrud uttrykker stor takk for den flotte gaven. Det gamle trøorglet var nå ganske så nedslitt og trengte å bli skiftet ut. UNDERVISNINGEN av konfirmantene har startet opp i høst. Eli Vatn har ansvaret for undervisningen i Aurdal og Skrautvål. Jostein Enger i Tingnes og Terje Eklund i Ulnes og Svenes. Det blir konfirmasjon i Tingnes 9. mai, i Aurdal og Strand 13. mai og i Skrautvål, Ulnes og Tisleidalen 16. mai. SIGURD PETERSBORG er død, 97 år gammel. Han var trofast kirketjener i Aurdal i nærmere 35 år. I ULNES kan en nå også få kjøpt blomsterkort i Aud Ringsakers frisørsalong, foruten hos Joker Ranum. TINGNES BARNEKOR har startet opp igjen med øvinger hver mandag ettermiddag i kirken. Her det bare å melde seg på. OLA HILMEN, fra Ulnes, og kjent musiker fra Valkyrien Allstars, har kjøpt Vestre Ulnes bedehus. I AURDAL har Fredagsklubben fra og med i høst byttet både møtedag og navn. Den heter nå Tirsdagsklubben og holder til i menighetshuset fra kl Aldersgruppe fra 2. til 5. klasse. Ansvarlig redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemmer: Åge Fleskheller, Olav Robøle og Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserer: Torlaug Øen Wårum, 2918 Ulnes Utgiver: Menighetsrådene i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 26: Kyrkjeliv :33 Page 4 Kirkevalg med kvinnekupp og rokeringer TERJE EKLUND Det meldes om historisk stor oppslutning om høstens kirkevalg, noe som først og fremst skyldes at Kirkevalget etter den nye valgordningen ble lagt til samme sted og dager som Stortingsvalget. For første gang er medlemmene valgt inn for bare to år og ikke fire som tidligere. I Nord- Aurdal ble det også denne gang foretatt en rekke rettelser og rokeringer på menighetsrådslistene, og mange hadde dessuten forhåndsstemt. Forholdene var lagt godt til rette for det på kirkekontoret. I Skrautvål ble det ellers et skikkelig kvinnekupp. Det viser seg for øvrig at mange unnlot å stemme på valg av leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet. Hovedårsaken til det bunner nok i at velgerne kjenner så få av navnene på kandidatene. Kvinnevalg i Skrautvål Av de seks som var ført opp på førsteplass i Nord-Aurdal, var det bare Marit Kjellhaug Wårum Bjørgo i Aurdal og Terje Eklund i Ulnes som beholdt plassene sine. Den største overraskelsen ved menighetsrådsvalget fant sted i Skrautvål. Her ble det et realt kvinnekupp i og med at kvinner kapret fem av seks plasser i soknerådet. Kåre Brenden som sto på førsteplass kom inn som nummer seks. Ida Målfrid Skrindsrud sto helt nede på ellevteplass, men ble stemt frem til fjerde. Også Anny Myrland fikk mange stemmer. Hun var satt opp på åttendeplass, men kom inn som nummer tre. Sigrun Bråthen Døvre var oppført på tredjeplass, men ble valgets seierkvinne i Skrautvål. Tor Georg Bråten sto på andreplass, men falt helt ned til ellevte. Det ble avgitt alt 130 stemmer i Skrautvål. I Aurdal beholdt Marit Kjellhaug Wårum Bjørgo og Alf Egil Sørum de to første plassene på lista. Helena Lea Susanna Wright falt fra tredjeplass og helt ned på ellevte. Mens Sigrid Berglid Ødegård ble stemt opp fra syvende til fjerdeplass. Også Toril Westerheim fikk velgernes tillit. Hun sto på niendeplass, men kom inn som menighetsrådets sjette medlem. Knut Johan Holden var oppført på tolvte og sisteplass på lista, men endte opp som første varamedlem. I Aurdal ble det avgitt 271 stemmer. Desidert yngst i Svenes Forandringer ble det også i Tingnes. Per Kristen Skaran var ført opp på femteplass, men fikk så mange stemmer at han gikk helt til topps. Else Marie Endal sto øverst, men ble Det var stor spenning i forbindelse med opptellingen av stemmene i Ulnes. Bak fra venstre Ada Rabben, Gry Skogen Hippe, Trygve Granheim og Terje Eklund. Foran Synnøve Sæther og Grete Marie Gudheim Hansen. (Foto Bendik Birketvedt Eklund) KYR 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 26: Kyrkjeliv :33 Page 5 nummer tre. Anne Marit Eide som opprinnelig hadde andreplassen på lista i Tingnes, falt med til femte. Hans Enger, som for øvrig var den eneste som stilte til gjenvalg etter fire år i rådet, var oppført på tredjeplass, men kom inn som nummer to. I alt ble det avgitt 219 stemmer i Tingnes. I Svenes var det Berit Matre Ødegaard som fikk flest stemmer. Hun sto på sjetteplass, men ble en klar nummer én. Frode Akervold var ført opp som førstekandidat, men ble innvalgt på fjerde. Anne Reidun Brandstad sto på andreplassen, men antall opptalte stemmer holdt bare til åttendeplass. Signe Lome kom inn som sjette medlem av rådet og rykket dermed to plasser opp. Svenes får det desidert yngste menighetsrådet i Nord-Aurdal, med tre representanter på 33 år. Det ble avgitt 131 stemmer. Det var hele fire som stilte til gjenvalg i Ulnes; Terje Eklund, Grete Marie Gudheim Hansen, Trygve Granheim og Jon Egil Gram, og alle fikk fornyet tillit. Ketil Strømmen sto nede på syvendeplass, men ble valgt inn i rådet som nummer tre på lista. Det ble avgitt 98 stemmer. Noen forandringer ble det også i Tisleidalen. Tor Håvard Hovde rykket en plass ned, fra første til andre. Mens Randi Lill Pedersen som sto oppført som nummer to, kapret førsteplassen. Rolf Ulrich Løkken var ført opp på sjetteplass, men kom inn som fjerde medlem i rådet. Det ble avgitt tilsammen 41 stemmer. Aurdal menighetsråd: 1. Marit Kjellhaug Wårum Bjørgo, 308 st. 2. Alf Egil Sørum, 304 st. 3. Bente Oddrun Skaga, 287 st. 4. Sigrid Berglid Ødegård, 280 st. 5. Knut Bråten, 279 st. 6. Toril Westerheim, 276 st. Varamedlemmer: 7. Knut Johan Holden, 276 st. 8. Ole Magnus Lihagen, 271 st. 9. Audun Damstuen, 269 st. 10. Reidun Arnesen, 268 st. 11. Helena Lea Susanna Wright, 265 st. 12. Siv Tønsager, 244 st. Tisleidalen menighetsråd: 1. Randi Lill Pedersen, 60 st. 2. Tor Håvard Hovde, 55 st. 3. Aase Mette Tordhol Halden, 51 st. 4. Rolf Ulrich Løkken, 43 st. Varamedlemmer: 5. Ingun Langerud, 42 st. 6. Per Hallvard Bergene, 42 st. 7. Ingun Opsahl Finnevolden, 42 st. 8. Jan Holt, 37 st. Skrautvål sokneråd: 1. Sigrun Bråthen Døvre, 139 st. 2. Grete Jorun Engen, 138 st. 3. Anny Myrland, 128 st. 4. Ida Målfrid Skrindsrud, 125 st. 5. Elisabeth Bakke Meisdalshagen, 123 st. 6. Kåre Brenden, 122 st. Varamedlemmer: 7. Karsten Hagen, 121 st. 8. Olaug Karin Snortheim Kjærstad, 120 st. 9. Ole Martin Nythun, 120 st. 10. Erland Nerli, 114 st. 11. Tor Georg Bråten, 110 st. Tingnes menighetsråd: 1. Per Kristen Skaran, 244 st. 2. Hans Enger, 242 st. 3. Else Marie Endal Flaten, 241 st. Varamedlemmer: 4. Jonny Rye, 234 st. 5. Anne Marit Eide, 229 st. 6. Audun Hamre, 228 st. 7. Olaug Kristine Tronsplass, 188 st. 8. Liv Aslaug Myhre, 135 st. Fra forrige periode fortsetter Silje Vadla Ulberg, Svein Ole Lappen og Sissel Strand som ble innvalgt for to år under forrige valg. Ulnes sokneråd: 1. Terje Eklund, 122 st. 2. Grete Marie Gudheim Hansen, 115 st. 3. Ketil Strømmen, 105 st. 4. Trygve Granheim, 103 st. 5. Jon Egil Gram, 96 st. 6. Anne Kari Røn, 90 st. Varamedlemmer: 7. Kari Johansen Follinglo, 88 st. 8. Margit Hippe, 80 st. 9. Kjell Ove Pedersen, 80 st. 10. Jorun Kari Sæther, 79 st. 11. Magnhild Hilmen, 73 st. Strand menighetsåd: 1. Berit Matre Ødegaard, 151 st. 2. Irmelin Rose Grøndahl, 146 st. 3. Steinar Tvedt, 131 st. 4. Frode Akervold, 128 st. 5. Linda Kristin Knutsdatter Rye, 128 st. 6. Signe Lome, 124 st. Varamedlemmer: 7. Lars Kjørlien, 117 st. 8. Anne Reidun Brandstad, 113 st. 9. Torleiv Rye, 107 st. 10. Gudmund Hovrud, 105 st. 11. Svein Fodnes, 83 st. Livets gang Døpte Aurdal 31/5 Nikolaj Fugllien-Brateng 12/7 Lotte Mariell Lyngbø Årthun 26/7 William Bø Schumacher 26/7 Natalie Slettum 26/7 Oline Andrea Skiaker 26/7 Anne Cecilie Mathisen 26/7 Fredrik Kjøbli Kristiansen 9/8 Julian Rolfsen Weeg 30/8 August Brenn Nordhagen 30/8 Tiril Lunde Dale 30/8 Oscar Brenn Nordhagen 6/9 Maiken Sørum Bråten 6/9 Emil Sørum Bråten Strand 1/6 Anna Martinsen Ulnes 26/7 Juel Helge Ristebråten 9/8 Kevin Johan Vaaga 6/9 Nikoline Bergheim Tingnes 31/5 Nora Ødegaard Hippe 31/5 Selma Asheim Dobloug 21/6 Edel Rødningen 2/8 Sindre Lorents Bauge Vigde Aurdal 11/7 Linda Olsen og Yngve Lian 18/7 Gro Anita Huset og Vegard Fjellbu Stubberud 1/8 Lene Østerbø og Anders Hagaseth 1/8 Hege Lyshaugen og Ole Bjørn Nesse 15/8 Kristi Margrete Colling Westerbø og André Vindedal Nilsen Forts. side 15 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 26: Kyrkjeliv :33 Page 6 Jublende, festlig avskjed med hjertens Georg TERJE EKLUND ÅGE FLESKHELLER og Det vanket mange godord til hjertens Georg da menighetene i Valdres tok avskjed med sin avholdte prost søndag 14. juni. På denne 2. søndag etter pinse var Aurdal kirke fylt av mennesker som ville vise sin takknemlighet for prostens trofaste tjeneste gjennom nærmere 22 år. Biskop Solveig Fiske, Aurdal barnekor, Tingnes kammerkor og Vik kyrkjekor, sammen med trompetist Bjørn Nyhagen og Monica Korsli Solberg sto i spissen for en jublende og flott avskjedsgudstjeneste. Også på den etterfølgende festen med middag, kaker og kaffe på Folkehøgskolen var det stor stemning med festlige, oppriktige og tankevekkende taler som hyllet Georg Espolin Johnson - En vegg blir borte når du nå Georg slutter, sa biskop Solveig Fiske i sin takketale i Aurdal kirke til prost Johnson. (Foto Tor Harald Skogheim, Valdres) 6 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 26: Kyrkjeliv :33 Page 7 Et historisk bilde. Avtroppende prost Georg E. Johnson sammen med Ragnar Enger, Frede Fjågesund og Jostein Enger. De tre har vært hans nærmeste prestekolleger og medarbeidere i Nord- Aurdal gjennom de 22 årene han har virket her. (Foto Terje Eklund) som nå har gått over i penjonstenes rekker. Og midtpunktet og hedersgjesten selv så ut til å storkose seg der han satt omringet av hustru Solbjørg, barn, øvrig familie og biskop. skal jeg være den gode neste for i dag?" - En vegg blir borte Etter kunngjøringene tok biskop Solveig Fiske ordet og takket prosten for lang og trofast tjeneste. - En vegg blir borte når du nå Georg slutter. Dine spissformuleringer har vært med på å gjøre kirken tydelig, sa biskopen blant annet, samtidig som hun trakk frem andre kvaliteter som hans glede ved den gode samtale, de faglige diskusjoner og hans evne til å lede samtaler tilbake på riktig spor. Biskopen pekte på at prosten sto ved et skifte i livet, og ba ham legge seg på minnet om ordene hos profeten Jesaja: "Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne det?" Mange gikk til nattverd denne søndagen. Det ble en verdig og flott gudstjeneste, helt i prost Georgs ånd. Etter gudstjenesten var det samling på Valdres Folkehøgskule på Leira, og som nevnt innledningsvis ble det en alletiders avskjedsmarkering, ledet fyndig og poengtert av tidligere res.kap. og Georgs gode venn, Ragnar Enger. Det var for øvrig mange som med undring merket seg at ingen av Valdres-ordførerne var til stede på avskjeden til den folkekjære prosten. Dele med hverandre Det var trangt i kirkebenkene da prosesjonen steg innover kirkegulvet på slaget klokken 13, mens kor og menighet sang av lungers kraft den kjente og slitesterke Petter Dass-salmen "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". I sin avskjedspreken tok prosten utgangspunkt i Luaks 12,13-21, om Lasarus og den rike mannen. Johnson reflekterte over teksten og så i perspektiv på de 10 gangene han har prekt over denne tekst siden har ble ordinert 27. desember Prosten konkluderte med at "dommen hører Herren til", og fortalte at han ofte folder sine hender og ber om at helvete skal være tomt. Han la ellers i sin tale vekt på at vi mennesker må lære oss til å dele våre goder med hverandre, slik Gud delte Jesus med oss. Johnson avsluttet prekenen med det betimelige spørsmålet: "Hvem I begynnelsen av mai var det avskjed i Ulnes både for prost Georg E. Johnson og klokker Torlaug Øen Wårum. Her er de to flankert av soknerådsleder Terje Eklund. (Foto Synnøve Sæther) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 26: Kyrkjeliv :33 Page 8 Svein Ole Lappen ynskjer ei kyrkje som folk kjenner seg h - Gledesbodskapen er det sentrale i kristendomen OLAV ROBØLE - Då eg vart spurd om å stille som kandidat til menighetsrådet i Tingnes, svara eg spontant ja. Eg meinte ikkje å ha så mykje meir å tilføre enn dei fleste andre, grunnen var rett og slett at det var rett å ta ein tørn, slik det har vore i mange andre samanhengar som idrettslag, grendelag, Speider n og det som elles går for seg i eit nærmiljø. Og Kyrkja ser eg som ein så sentral del i tilværet at der gjeld det å stille opp, seier Svein Ole Lappen (62) på Leira. Han er no komen halvveges ut i fireårsperioden. Ein del av kulturarven Og det vart ein funksjon som burde høve bra for den som i eigenskap av rektor ved Nord-Aurdal ungdomsskule til dagleg. Han kom tett innpå dei som steller med konfirmantførebuinga, med spesielt ansvar for den årvisse fasteaksjonen. Ein svært tilfredsstillande jobb, fortel han. Dei unge boblar over av opplevingar å fortelja om etter fullførd runde. Kan hende hadde det kome endå meir i bøssene om vaksne hadde vore med heilt fram til dørene hjå folk, men poenget er at denne jobben skal dei greie sjølve. Og ein skal slett ikkje klaga over mottakinga, jamvel tusenlappar plar finnast i bøssene når tida er inne for oppteljing. Men parolen er at dei unge skal vise same takksemda for små som store bidrag. Jau då vaksne med trengst under aksjonen. Sume roder er i drygaste laget å ta til fots, men ved avstikkaren til den einskilde heimen held sjåføren seg der ein sjåfør skal vera. Fasteaksjonen er så nær det ein rektor i dagens skule kan koma i å demonstrere kristen nestekjærleik. Undervisninga skal i dag styre unna all forkynning, det skal gjevast objektiv informasjon om den kristne læra som om andre trussamfunn. Men tradisjonen med ei avsluttande gudstenest før jul blir oppretthalden, ut frå tankegangen at dette er ein svært viktig del av kulturarven vår. Det er høve til å reservere seg, men no sist var det ingen som gjorde det. Sett på harde prøver Svein Ole kjenner seg nærast som ein kvardagskristen, med ei barnetru som har halde seg stabil så langt gjennom livet. Han skulle likt å sjå den som ikkje til tider har kjempa med tvil, og for hans eigen del var det nok hardast den gongen familien mista eit barn i krybbedød. Kvifor i all verda skulle Gud ta til seg eit friskt barn? Men bøner hjelpte, om dei ikkje støtt ga svar. - Ja då, eg bed når eg kjenner trong til det. Rett nok er det ikkje nokon fast seremoni med kveldsbøn, men i tunge stunder er det godt å ha nokon å legge problema fram for. Det kan gjelde meg sjølv, men også dei som står meg nær. Og harde tak har det vore for ti år sidan vart eg operert for lungekreft, ein sjukdom som slett ikkje alle kjem levande frå. Det har også vanka ein såkalla bypass-operasjon, etter at fleire blodårer til hjarta melde pass. Om bønene medvirka til at eg kom til hektene att, skal vera usagt, men ein kan tenke sitt. Med på å forme livssyn Med ei mor som var speidarleiar gjennom eit halvt hundreår, sa det seg nesten sjølv at også unge Svein Ole vart speidar, og dette kom til å vera med og forme både livssyn og sans for det praktiske. For hans eigen del kulminerte dette med landsleir som 13-åring, og det er artig å sjå korleis ringar kan bli slutta. I sumar var den nett like gamle sonen på tilsvarande arrangement, og skaffa seg opplevingar for livet. Også faren ga sine impulsar. Som gardbrukar, snikkar og hageentusiast kunne han by på allsidige syslar, som nok ga ei god ballast for livsferda. Og i dag med ser ein at dei unge likar å sysle meir praktiske gjeremål så langt dei ikkje kjenner det som eit press. Men attende til funksjonen i soknerådet. Svein Ole Lappen ynskjer ei kyrkje som folk kjenner seg heime i, utan at ho dermed skal prate folk KYR 8 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 26: Kyrkjeliv :33 Page 9 eg heime i, utan at ho dermed skal prata folk etter munnen etter munnen. Og kan han bidra til at folk lettare finn vegen dit, vil han vera svært tilfreds. I så måte renn eit besøk hjå sonen i Amerika i minnet. For han og dei han hadde kring seg var sundagens gudstenest ein sjølvsagd del av tilværet. Dialog mellom trussamfunna Dessutan er det ei hjartesak at ulike trussamfunn må koma meir på talefot, for går ein dei nærare etter i saumane, finn ein ofte at det berre er detaljar som skil. Her har den fortrulege samtala meir for seg enn paneldebatten, der det helst går på å spisse synsmåtane. - Og Jesus, kva for plass har han i dette? - Han står sentralt i alle kristne samfunn, men blir nok tolka på ymse vis. Sjølv synest eg ei svigerinne sa det klårast då ho kort og greitt konstaterte at han sto for ein gledesbodskap, og at han tek imot oss alle nett som vi er, store eller små. - Som skulemann har du vel synsmåtar på den strukturen som stadig er under debatt her i Nord-Aurdal. - Det har eg, men dei er det rett å halde for seg sjølv. Eg måtte likevel levere ei fråsegn om saka, og konklusjonen der var at ein skule ville vera det beste. Rett nok har eg stor forståing for at det blir kjempa for krinsskulane, men når dette er sagt, må eg legge til at ei grend ikkje går under om skulen blir borte. Åbjør, Tisleidalen og Ranheimsbygda syner i dag like stor vitalitet som andre bygder i kommunen. Og for borna kan nok det å måtte over til ei større eining fortone seg skræmande, men vi har sett det i alle år her på ungdomsskulen: Her kjem dei frå alle deler av kommunen og er nok litt ottefulle i starten. Men dei glid fort inn i miljøet, og finn nye vener, seier Svein Ole Lappen. - Eg bed når eg kjenner trong til det. Bøner har hjelpt, om dei ikkje støtt ga svar, seier Svein Ole Lappen som kjenner seg nærast som ein kvardagskristen. (Foto Terje Eklund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 26: Kyrkjeliv :33 Page 10 Anne Hilde Øigarden har hatt en drøm om engang å bli prest i Valdres - Bønnen er som pusten, den følger meg fra time til time TERJE EKLUND Som de fleste sikkert allerede har lest i avisene, har vi fått ny prost. Med utnevnelsen av Anne Hilde Øigarden (47) har Valdres fått sin første kvinnelige prost. Søndag 11. oktober blir hun innsatt i tjenesten av biskop Solveig Fiske i Aurdal kirke. Anne Hilde Øigarden vokste opp i Hedalen, og kommer nå med andre ord hjem etter mange år i "utlendighet". Hun forteller at hun gleder seg til å starte opp i Valdres. Glad i hjembygda I månedsskiftet september/oktober ankom familien Øigarden prestegården i Aurdal med siste rest av flyttelasset fra Gjerdrum, hvor Anne Hilde har vært sokneprest de siste seks årene. Hun er mor til tre; Ingrid på 21 som har gjort sørlending av seg og studerer statsvitenskap i Kristiansand, Marte på snart 18 som er russ til våren og skal fullføre videregående skole på Romerike, og yngstemann Halvor på åtte som starter i tredje klasse på Aurdal skole etter høstferien. Anne Hilde har vært gift i 24 år med sin Trond, med røtter fra Risør-traktene. Han er biolog og styrer til daglig en DNA-lab på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Inntil det eventuelt kan ordne seg med arbeid for han i Valdres, kommer han til å få en redusert ukependling og satser på én arbeidsdag hjemme midt i uken. Nyprosten er født med etternavnet Flaten og vokste opp bak en disk nord i Hedalen. Foreldrene drev det vi forbinder med gammeldags landhandel, og Anne Hilde forteller at hun tidlig lærte å forholde seg til alle slags folk; bygdefolk, turister og hyttefolk. Hun legger ikke skjul på at hun er glad i hjembygda, og hun snakker fortsatt hedalsdialekt. - Jeg har ei søster som bor i bygda og er avhengig av miljøarbeidertjenesten. Min mor døde for seks år siden, men min gamle far har det bra på Sør-Aurdalsheimen. Kall til å bli prest - Hvorfor valgte du å studere teologi og bli prest? - Jeg er vokst opp under en Madonna! Hedalen kirke har vært særdeles viktig for meg i forminga av ei tru og i kallet til tjeneste i kirka. Som konfirmant fulgte jeg kateket Astrid Bergene i arbeidsuka og etter at butikken ble nedlagt, var jeg omviser i stavkirka om somrene. Det er litt pussig å tenke på nå, for kallet til å bli prest var en konkret opplevelse på hybelen min i Garlivegen ved starten av det tredje året på Valdres gymnas. - Fortell også litt om tiden som prest og det engasjementet du har hatt i Borg. - Etter årene på Menighetsfakultet ønsket jeg å bli prest på landsbygda. Storbyen er ikke noe for meg. Jeg ble ordinert til sokneprest i Os i Østerdalen i Hedalen kirke 4.juni Seks år og to barn senere kom jeg til Elverum i ei tid da mye godt arbeid var i gang for å gjøre liturgiene våre mer funksjonelle og livsnære. Hovedansvaret mitt var Heradsbygd. Etter hvert trengte Trond større nærhet til Oslo, og i 2003 flyttet familien på fem til Gjerdrum på Romerike. Her har jeg vært eneprest for vel fem tusen. Da gudstjenestereformen i Den norske kirke var et faktum, ble jeg spurt om å ta ansvaret for denne i Borg bispedømme. Det betydde permisjon fra soknepreststillinga i Gjerdrum og mange turer til Fredrikstad, men det har vært givende å få mulighet til å sette meg inn i dette store nye materialet. Møte med mennesker - Har du båret på en drøm om engang å bli prest i Valdres? - Ja!, svarer hun med et smil. - Jeg begynner jo å trekke på åra og da kjenner jeg at røttene sitter dypt. Naturen, tradisjonen, kulturen og dialekta betyr mye for meg, og jeg har lenge tenkt at den dagen Georg sa takk for seg, måtte jeg seriøst vurdere å søke. - Hvilke tanker gjør du deg om at ca. 95 prosent av menighetene ønsket sokneprest Weisser i Vang til prost? Jeg tror Weisser er en flink prest, han har vært i Valdres lenge og er godt likt og kjent av mange. Da er det naturlig og som forventa at de fleste menighetsrådene gikk inn for han. - Hva ser du på som den største utfordringen som prost? - Hvis ikke bevilgningene øker og bemanningen styrkes, er den største prosteutfordringen å skape gode og forutsigbare arbeidsforhold for prestene i Valdres. - Hva vil du legge størst vekt på i prestetjenesten? - Møte med mennesker. Jeg er vant med å bruke mye tid i samtaler og er takknemlig for den mulighet tjenesten gir til å møte alle slags mennesker i alle slags livssituasjoner. Som prost er det viktig å se mine medar- KYR 10 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 26: Kyrkjeliv :33 Page 11 - Jeg søker en enkel, livsnær og Kristussentrert formidling av det glade budskap, sier prost Anne Hilde Øigarden. (Foto Borg bispedømme) beidere godt. Som lokalprest vil kirkens arbeid rundt gravferdene få prioritet. Homofili og ekteskapslov - Hvor står du i det kirkelige landskap konservativ eller liberal? - Jeg er ikke så glad for båssetting, vi tjener lite på det. Jeg er verken spesielt liberal eller utprega konservativ. Jeg opplever meg selv ganske midt i kirkelandskapet og ser på meg selv først og fremst som en folkekirkeprest. - Hvordan stiller du deg til homofile prester som lever i partnerskap? - Ordinerte prester i registrert partnerskap er velkommen til tjeneste i kirken! - Er du positiv til den nye ekteskapsloven? - Da partnerskapsloven kom, var jeg glad for det, den ivaretok homofiles rettigheter. Jeg tror at den nye ekteskapsloven er å gå et steg for langt. De biologiske rammevilkår for ekteskap og partnerskap er ikke like. - Hvordan er ditt forhold til misjon og misjonsorganisasjonene? - Jeg debuterte som sangevangelist på et misjonsmøte fire år gammel. Seinere har kontakten med misjonsorganisasjonene vært en naturlig del av prestetjenesten. Privat er det tidligere Santalmisjonen jeg har hatt aller mest kontakt med. Konkret og praktisk gudstro - Hva betyr mest for deg i ditt daglige/personlige kristenliv? - Jeg har behov for en konkret og praktisk gudstro. Jeg er opptatt av ikonkunsten. Kristuskransen (luthersk bønnekrans) har vært til god hjelp. Mitt liv er inspirert av både den katolske og keltiske tradisjonen og jeg vender stadig tilbake til Hedalsmadonnaen. Ellers ser jeg fram til å arbeide mer med pilegrimetradisjonen, som jeg har stor sans for. - Blir det tid til stille stunder og bønn i en hektisk hverdag? - Stille stunder kunne det gjerne vært mer av, men jeg har vært heldig å ha nøkkel til kirken. Det er et privilegium. Bønnen er som pusten, den følger meg fra time til time spesielt i en hektisk hverdag. - Hender det at du iblant tviler? - Ja, det hender, men da må jeg minne meg selv på at det er ikke jeg som skal bære en gud, det er Gud som bærer meg. - Er du glad i å preke og hva legger du størst vekt på i forkynnelsen? - Jeg er mer glad i alter-tjenesten. Det er sagt; vi skal forkynne evangeliet, om nødvendig med ord. Ofte får jeg fort nok av ord og trenger mer handgripelige og estetiske uttrykk. Dette prøver jeg å kombinere i forkynnelsen. Jeg søker en enkel, livsnær og Kristussentrert formidling av det glade budskap. Begrensningens kunst - Hvordan vil du beskrive deg selv? - Med tre ord; Kreativ. Nærværende. Bestemt. - Dine sterkeste og svakeste sider? - Min største utfordring er å begrense meg. Det gjelder nesten uansett gjøremål og tema. Siden døgnet har et gitt antall timer og helse og krefter har yttergrenser, må jeg stadig lære meg å begrense. Min styrke er at jeg er grundig og at jeg alltid vil ha en estetisk dimensjon på livet. - Spesielle interesser eller hobbyer du setter av tid til? - Jeg er opptatt av kunst og kultur generelt og av kunsthandverk spesielt. Dette er så viktig for meg at jeg ikke kan unngå å bruke tid på det. Ellers er jeg hobby-blomsterdekoratør-gartner og det blir moro i et stort, gammelt hus og i en svær prestegardshage KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 26: Kyrkjeliv :33 Page 12 Biskop Solveig Fiske: - Måtte huset bli flittig brukt, til Guds ære og til Nye brukergrupper blir vel mottatt i Aurdal menighetshus OLAV ROBØLE - Her ligger det fantastisk til rette for et samspill mellom kirkens aktiviteter og andre kulturfenomen. Måtte bare huset bli flittig brukt, til Guds ære og til gagn for mennesker. Slik åpna biskop Solveig Fiske det gjenreiste Aurdal menighetshus søndag 30. august, og hun så for seg betydelige brukergrupper. Blant anna ligger det an til en sterkere satsing på dåpsopplæring, og til dette trengs det hensiktsmessige lokaler. Ellers innbyr huset til arrangement av mange slag, også utenom de menigheten står for. Populært blant sangere Et eksempel i så måte kan Aurdal sanglag være. Denne flokken hadde det gamle menighetshuset som sin øvingsbase helt fram til brannen i mai i fjor, og kunne nå innlede åpningsseremonien med lovsang av internasjonalt tilsnitt. En overraskelse for koret var da det nå fikk overrakt lyra som var topp-pynt på fana, den eneste eiendelen som kunne karres uskadd ut av askehaugen. Og når det først snakkes om sangere også vennskapskoret på Bruflat drar hyppig over Tonsåsen på øving dessuten har naturligvis det lokale barnekoret sin base her. Raskt gjenreisingsvedtak Mens de langt bortimot hundre frammøtte slappa av etter traktementet, ga menighetens to representanter i byggenemnda, klokker Åge Fleskheller og kirketjener Henning Andersen, en redegjørelse for det som var skjedd i løpet av to hektiske Noen av de mest tilfredse etter fullført jobb var menighetsrådsleder Arne Tønsager, klokker Åge Fleskheller, biskop Solveig Fiske, kirketjener Henning Andersen og fungerende prost Carl Philip Weisser. (Foto Olav Robøle) KYR 12 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

13 26: Kyrkjeliv :33 Page 13 g til gagn for mennesker sommere og en vinter. Tomta var ikke på langt nær kald før beslutningen om gjenreising ble tatt og de nødvendige kontakter oppretta. Valdres gjensidige brannkasse ved daværende forretningsfører Arne Kaarbø Erichsen tok raskt på seg byggeansvaret, og hadde sine klare anbefalinger på hvem som burde stå for jobben. Men i et prosjekt som dette måtte en anbudsprosedyre til, og det var allmenn tilfredshet da det viste seg at Aage Kleven og hans mannskap fra Etnedal lå best an. Når så ingeniør Jacob Rehmne fra Harestua først ble satt på jobben som takstmann og deretter som leder av byggekomiteen, var grunnen lagt for et fruktbart samarbeid. Romslig med plass Et stramt tidsskjema ble satt opp, og det ble fulgt, ofte med en nesten nervepirrende presisjon, som da møblene til salen måtte hentes, tre dager før innvielssseremonien. Noen få detaljer fra huset: Når foldedørene slås opp og hele salen tas i bruk, kan det dekkes bord til omtrent hundre personer. 18 til kan plasseres ute i den kombinerte hallen og peisestua, så strategisk at også de kan følge med i alt som blir sagt. Toalettavdelinga har fått egen inngang, slik at den er tilgjengelig ved gudstjenester og kirkelige handlinger, også om menighetshuset skulle være stengt. Og om det nye kjøkkenet med sitt gjennomført tidsmessige utstyr, er det bare å si at det usedvanlig raskt fikk sitt godkjenningsstempel etter at Klevens skisser var presentert. Og for hele huset er varme fra dypet den viktigste energikilda. Ny bok om kirker Jahn Børe Jahnsen har skrevet en interessant bok om middelalderkirkene i Valdres. (Foto Terje Eklund) "Middelalderkirker i Valdres" er tittelen på en flott, historisk interessant bok skrevet av Jahn Børe Jahnsen i Ulnes. Jahnsen sier til Kyrkjeliv at boken er en videreføring av "Bygget av levende stene" som utkom i 1983, men som har vært utsolgt i mange år. - Jeg har fått en del forespørsler om det kommer nytt opplag, men fant ut at det har rent mye vann i kirkeforskningens hav etter at "Bygget av levende stene" utkom. Jeg bestemte meg for å undersøke mulighetene for å skrive en ny bok om middelalderkirkene i Valdres, og tok kontakt med forlaget Andresen & Butenschøn som tente på ideen. Det er ikke noe dalføre eller prosti i landet som har så mange middelalderkirker som Valdres; hele seks stavkirker og to steinkirker, foruten Mo kirkeruin. Valdres har for øvrig Norges-rekord i kirketetthet, når vi ser bort fra byene. Her er ikke mindre enn 35 kirkebygg!, sier Jahn Børe Jahnsen som til daglig er konservator ved Valdresmusea. Boken gir en oversiktelig og lettfattelig innføring i dalens middelalderkirker. Jahnsen er dalførets fremste kirkehistoriker og sitter inne med store kunnskaper som han deler med leseren. Boken har et utsøkt billedmateriale, hvorav de aller fleste er knipset av den framifrå fotografen Ole Jørgen Liodden fra Hedalen. Bakerst i boken finnes også et resymé på engelsk. Dette er en bok for alle som har interesse for kirker og historie. I AURDAL KIRKE blir det søndag 15. november, kl. 18:30 konsert med Aurdal sanglag og musikere som fremfører visst skal våren komme av Eyvind Skeie og Norvald Tveit. HÅKON HAUS (92), vår avholdte prost gjennom mange år, ble i sommer tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i misjonens og kirkens tjeneste. Vi gratulerer! Misjonsutstilling gikk tapt Nå ja, ikke alt er nytt i kjøkkenet. En anselig mengde dekketøy og bestikk var av det som kunne graves fram intakt etter brannen og som bød på en omfattende renselsesprosess. Men det aller meste ellers gikk tapt, sårest var kanskje ei utstilling av ting fra Marie Frydenlunds virksomhet på misjonsmarken. Etter å ha vist ei lysbildekavalkade fra hele byggeperioden overlot de to ildsjelene huset til stiftelsen som fra nå av skal stå for drifta, ved menighetsrådleder Arne Tønsager, som på sin side takka for velgjort arbeid og grei presentasjon. Og blomster fikk de, for en innsats langt ut over det som med rimelighet kan ventes. Blomster vanka også på Elise Andersen for søm av gardiner og andre gjøremål. Ellers var det hilsener ved Georg E. Johnson, Arne Anmarkrud, Jan Solberg og Arne Kaarbø Erichsen. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 13

14 26: Kyrkjeliv :33 Page 14 Ring Valdres Apo tek Gjensidigeg rden Tlf Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap Fagernes Taxisentral Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom Fagerborg Gjeste Gullhagens Eftf. Tannlege Jarle Buczek, Jernbaneve FAGERNES Tel O. K. Hagen GULL SMED 2900 Fagernes AURDAL, LEIRA, FAGERNES Musikkhjłrnet R EDGARDEN FAGERNES Valdres Gravferdsby r 2900 Fager 2900 Fager Bilder&Rammer v/inger R.Dłvre, Valdres Eiendomskontor Tlf Mobil Fagernes Valdres Stor senter BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf INGER N rmere de gode opplevelsene 2920 Leira Tlf Fagernes Leira Tlf: KYR LEIRA TLF: KYRKJELIV I NORD-AURDAL

15 26: Kyrkjeliv :33 Page 15 VELKOMEN 11. oktober, 19. søndag etter pinse Mark 12,28-34 Tingnes kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Høsttakkefest, utdeling av bok til fireåringene. Takkoffer til barnearbeidet. Skrautvål kyrkje kl.17.00: Familiegudsteneste/hausttakkefest. Eli Vatn, utdeling av bok til fireåringane. Takkoffer til Kirkens SOS. Aurdal kirke kl.18.30: Innsettelsesgudstjeneste. Anne Hilde Øygarden blir innsatt som prost i Valdres av biskop Solveig Fiske. Nattverd. Kveldsmat i menighetshuset etter gudstjenesten. 18. oktober, 20. søndag etter pinse Mark 2,1-12 Ulneskyrkja kl.11.00: Familiegudsteneste./ Hausttakkefest. Terje Eklund. Utdeling av bok til fire- og femåringane. Takkoffer til Institutt for kristen oppseding. Aurdal kirke kl.18.30: Kveldsgudstjeneste. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. Takkoffer til CARE årets TV-aksjon. 25. oktober, Bots- og bededag Jes 59, Tisleidalen kirke kl.11.00: Høymesse. Helge Hartberg. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Tingnes kirke kl.19.30: Tomasmesse. Jostein Enger. Nattverd. Elever fra Valdres folkehøgskule medvirker. Koret Harmonica bidrar. Takkoffer til de fire diakoniinstitusjoner. 1. november, Allehelgensdag Matt 5,1-12 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Helgemesse. Terje Eklund. Nattverd. Ulneskyrkja kl.11.00: Helgemesse. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. Takkoffer til Institutt for sjelesorg. Strand kirke kl.17.00: Allehelgensmesse. Jostein Enger. Nattverd. Markering av 50-årskonfirmanter. Takkoffer til Kirkens SOS. Aurdal kirke kl.18.30: Allehelgensmesse. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. Tingnes kirke kl.19.30: Allehelgensmesse. Jostein Enger. Nattverd. Tingnes kammerkor medvirker. Takkoffer til diakoniarbeidet. KYRKJE 15. november, 24. søndag etter pinse 1 Tim 2,1-6a Aurdal kirke kl.11.00: Høymesse. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. 22.november, siste søndag i kirkeåret Matt 25,31-46 Tingnes kirke kl.11.00: Sprell levendegudstjeneste. Jostein Enger. Tingnes barnekor og søndagsskolen bidrar. Takkoffer til barnearbeidet. Strand kirke kl.19.30: Kveldsgudstjeneste. Terje Eklund. Takkoffer til menighetsarbeidet. 29. november, 1. søndag i advent Luk 4,16-22a Skrautvål kyrkje kl.17.00: Lysmesse. Anne Hilde Øigarden. Konfirmantane tek del. Takkoffer til diakoniarbeidet. Aurdal kirke kl.19.30: Lysmesse. Anne Hilde Øigarden. Konfirmantene deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet. 6. desember, 2. søndag i advent Luk 12,35-40 Tingnes kirke kl.17.00: Lysmesse. Anne Hilde Øigarden. Konfirmantene deltar. Tingnes kammerkor medvirker. Takkoffer til menighetsarbeidet. Ulneskyrkja kl.19.30: Lysmesse. Terje Eklund. Konfirmantane tek del. Ulnes musikklag bidreg. Takkoffer til Ulnes musikklag. 13. desember, 3.søndag i advent Matt 11,11-19 Strand kirke kl.11.00: Høymesse. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. Takkoffer til Frelsesarmeen. Aurdal kirke kl.18.30: Kveldsgudsmesse. Anne Hilde Øigarden. Nattverd. Takkoffer til Emmanuelkirkens barnehjem. 20. desember, 4. søndag i advent Joh 3,26-30 Tingnes kirke kl.19.30: Vi synger og spiller julen inn. Nord-Aurdal sanglag og Tingnes menighet arrangerer. Jostein Enger holder andakt. Ofring ved utgangen til deltakende aktører. Husk I skumringen i Aurdal kirke, hver onsdag kl Livets gang Forts. fra side 5 Tisleidalen 13/6 Ase Mette Tordhol og Jostein Egil Halden 15/8 Karin Fjeldsgaard og Thomas Reinfjord Ulnes 25/7 Anita Rosenlund og Vebjørn Johansen Skrautvål 20/6 Inger Marie Gigstad og Håkon Bergene 4/7 Ina Margrete Grenersen og Håkon Fladsrud 11/7 Hege Benedikte Kvandahl og Olav Tronrud 25/7 Hege Sandviken og Ketil Brydøy 8/8 Silje Nysveen og John Herman Embretsen 15/8 Silje Arø og Frode Kjørli Døde Aurdal 26/6 Arne Hagen f /7 Bjarne Ruud f /7 Signe Kullhuset f /7 Arnold Magnus Ranum f /8 Sigurd Petersborg f /8 Johan Alfred Fossen f /8 Astrid Margrethe Løkken f /9 Torkjell Asheim f Strand 22/7 Petra Marie Ødegaard f Tisleidalen 24/7 Gunhild Abjørsbråten f Ulnes 4/7 Gunvor Helena Marie Rognså f /7 Olaf Ringen f /7 Anne Mathea Hansen f Skrautvål 12/6 Erling Gigstad f /7 Marit Stokkebryn f Tingnes 29/5 Ola K Bøe f /5 Anna Kari Kvitrud f /6 Margit Gunnlaug Ås f /7 Svein Rosendal f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

16 26: Kyrkjeliv :33 Page 16 Svein Olav Strand er glad for arbeidet i Svenes menighetsråd - Nattverden er ei gåve eg får i trua EIGIL STEINSFJORD I 1958 hende det at underteikna tilfeldigvis ein oktobersøndag kom til å vera til stades under gudstenesta i Strand kyrkje då Astrid og Sigurd Strand bar son sin til dåpen. No sit dåpsbarnet, Svein Olav Strand (51) - ein middelaldrande herre framfor meg - lett gråna i hår, tida går. - Frimurarordenen har auka min etiske bevisstheit, fortel han. Der har me fleire dyder, blant anna forsiktigheit og barmhjertigheit - dette er levereglar me har som mål å leva etter. Må våge å tru - Du har no site ein periode i Svenes menighetsråd korleis har det vore? - Det har gjeve meg meir enn eg i utgangspunktet trudde eg ville få, fyrst og fremst ved det at eg har kome meg mykje meir i kyrkja, preikene har gjeve meg noko å tygge på, noko eg kunne ta med meg ut i kvardagen. Eg har sett pris på liturgien, det at det er noko fast. Det er noko me har i frimurarordenen også det at noko begynner og sluttar likt, med ei tale i midten, for meg er dei faste ledda med på at eg opnar meg opp for bodskapen. Det trygge opnar opp, eg kan ikkje seie det annleis. - Du fortel at frimureriet har vore med på å auke di etiske bevisstheit, men kristendommen er vel meir enn etikk? Det er lett nok å slutte seg til Jesus som etisk førebilete, men korleis stiller du deg til Jesus som frelsar? - Eg trur ikkje det vesentlege er å skjøne alt til punkt og prikke. Det - Dersom du vågar å tru, får du ta imot dei gåvene dette gjev, seier, Svein Olav Strand. (Foto Terje Eklund) er så mykje vitskapen har greidd å forklare som ein såg på som noko overnaturleg før. Faren er sjølvsagt at det me ikkje greier å forklare ved kristendomen, vil smuldre i rein fornuftstru. Du må våge å tru. Og dersom du vågar å tru, får du ta imot dei gåvene dette gjev. Utfyller kvarandre - Kva for gåver siktar du til? - Til dømes det å gå til nattverd. Dette er ei gåve eg får i og med at eg vågar å tru. Det var lenge eg følte eg hadde gått for lite i kyrkja, og det at eg melde meg inn i frimurarordenen ville føre til at eg fekk det åndelege behovet dekka her, men slik gjekk det ikkje. Det har ikkje vore nokon motsetning mellom det å gå i kyrkja og det å vera med i frimurarordenen. Dei har på ein måte utfylt kvarandre. - Men du gir deg etter ei periode i soknerådet? - Ja, eg gjer det. Det er ei prioriteringssak, eg har valt å prioritere jobb, familie og gardsbruket, mellom anna har eg hus å vedlikehalde, seier Svein Olav som til dagleg har jobb i Tun Telemarketing på Fagernes, er far til to døtre, Eva Iren (18) og Randi Anita (20) og ringforlova med sambuar Anne Lise Nikolaisen. Lærte mykje som klokkar - Kva er det viktigaste soknerådet har hatt å arbeide med i den perioden du har sete? - Vi stod lenge utan klokkar, årsaka var den dårlege økonomien i kommunen. Det å få klokkarstillinga til å fungere, var nok den viktigaste saka når eg no ser tilbake. Eg lærte mykje av å måtte gå inn som klokkar. Heldigvis kunne eg dele på oppgåva med Bergljot Strand. Ved å gå inn i denne funksjonen, fekk eg innblikk i det praktiske ved ei gudsteneste. Eg ville ikkje vore den erfaringa forutan, sjølv om det var godt å få den faste klokkaren på plass att. Ellers var det ei viktig sak for oss å fjerne bjørketrea på kyrkjegarden. - Kva for saker bør det nye soknerådet ta opp? - Mellom anna korleis ein skal få fleire til å koma til gudsteneste. Kan hende me hadde fått gjort noko med dette om me hadde sett det på dagsorden tidlegare, det nye soknerådet bør ikkje vente for lenge med å ta for seg dette. Ei slik sak kan lett koma i bakleksa for dei praktiske sakene pressar seg lett inn, dei er så synlege, for eksempel dette med vedlikehald, det ligg så i dagen. Dei som vert valt no, dei sit jo berre for to år, det gjer det vel lettare å ta på seg ansvaret ei periode. Men eg håpar jo at dei er viljuge til å ta ei periode til, det er bra å få litt kontinuitet i arbeidet. KYR 16 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

God høst i. Slettebakken

God høst i. Slettebakken NR. 4/14 ÅRGANG 55 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God høst i FOTO: TOM SULCER./WIKIMEDIA Årets høydepunkt Et sommerlig besøk i Østerrike ble en flott opplevelse for en stor gruppe ungdommer

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd Menighetsbladet Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D iskopens påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer