GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016"

Transkript

1 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet Strand kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Takkoffer til Strømmestiftelsen 8. mai, søndag før pinse Joh 16,12-15 Tingnes kirke kl og kl.12.30: Konfirmasjonsgudstjenester. Jostein Enger. Takkoffer til 15. mai, Pinsedag Joh 14,23-29 Aurdal kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til 17. mai Luk 17,11-19 Tingnes kirke kl.9.30: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Tingnes Barnekor deltar. Takkoffer til Søndagsskolen Norge Skrautvål kyrkje kl.11.00: Familiegudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til nytt tak på bårehuset Ulnes kyrkje kl.12.00: Familiegudsteneste. Jostein Enger. Ulnes musikklag tek del. Takkoffer til Ulnes musikklag Aurdal kirke kl.19.30: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Frelsesarmeen 22. mai, Treenighetssøndag Luk 24,45-48

2 Aurdal kirke kl.10.30, og kl.12.30: Konfirmasjonsgudstjenester. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til 29. mai, 2. søndag i treenighetstiden Joh 3,1-13 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Konfirmasjonsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ulnes kyrkje kl.11.00: Konfirmasjonsgudsteneste. Jostein Enger. Takkoffer til Pilegrimsfellesskapet St. Tomas Tisleidalen kyrkje kl.14.00: Konfirmasjonsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim 5. juni, 3. søndag i treenighetstiden Mark 10,13-16 Valdres Folkemuseum kl.11.00: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Tingnes barnekor deltar. Takkoffer til SOS barnebyer 12. juni, 4. søndag i treenighetstiden Matt 9,35-38 Ulnes kyrkje kl.11.00: Blomstergudsteneste og trusopplæringsfest. Jostein Enger og Ellen Rudi. Nattverd. Kirkekaffe/saft og frukt. Vi trekk vinnaren av «Jakten på kirkeskatten». Takkoffer til Søndagsskolen Oppland krets 19. juni, 5. søndag i treenighetstiden Matt 18,12-18 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. «Skaperverkets dag». Takkoffer til Naturvernforbundet. 26. juni, 6. søndag i treenighetstiden/aposteldagen Mark 3, juli, 7. søndag i treenighetstiden Mark 5,25-34

3 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet 10. juli, 8. søndag i treenighetstiden Mark 12,28-34 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Breiset (Svenes) kl.13.00: Stølsmesse. Jostein Enger. Kyrkjekaffe. Ta med stol! Takkoffer til Kirkens SOS Oppland 17. juli, 9. søndag i treenighetstiden Luk 6,36-42 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap Tisleidalen kirke kl.13.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til IKO (Institutt for Kristen Oppseding) 24. juli, 10. søndag i treenighetstiden Mark 11,25-26 Kyrkjesletta på Dalen kl.11.00: Stølsmesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Kyrkjekaffe 29. juli, Olsok Luk 22,24-27 Langestølen hjå Sigrun Irene Rognås (Ulnes) kl.18.30: Stølsmesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Diakoniutvalet i Ulnes 31. juli, 11. søndag i treenighetstiden Joh 8,31-36 Tisleidalen kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Normisjon 7. august, 12. søndag i treenighetstiden Joh 4,

4 14. august, 12. søndag i treenighetstiden Joh 16,13-17 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Maritastiftelsen 21. august, 14. søndag i treenighetstiden/vingårdssøndagen Matt 19,27-30 Skrautvål kyrkje kl.11.00: «Heilt 1.klasses gudsteneste», med utdeling av bok til 6-åringane i kommunen. Jostein Enger. Nattverd. Kyrkjekaffe/saft. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet i soknet 28. august, 15. søndag i treenighetstiden Joh 15,9-12 Ulnes kyrkje kl Gudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. Presentasjon av konfirmantane i Ulnes. Strand kirke kl.13.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Presentasjon av konfirmantene i Svenes. 50-årskonfirmantjubileum. Takkoffer til 4. september, 16. søndag i treenighetstiden Matt 11,16-19 Aurdal kirke kl.11.00: Innsettelsesgudstjeneste. Prost Carl Philip Weisser blir innsatt som prost i Valdres. Biskop Solveig Fiske og sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim medvirker. Nattverd. Presentasjon av konfirmantene i Aurdal og Tisleidalen. Takkoffer til. Kirkekaffe i menighetshuset 11. september, 17. søndag i treenighetstiden Mark 5,35-43 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Presentasjon av konfirmantene i Tingnes. Takkoffer til Kristen Idrettskontakt (KRIK) 18. september, 18. søndag i treenighetstiden Mark 1,40-45 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. 50-års konfirmantjubileum. Takkoffer til

5 25. september, 19. søndag i treenighetstiden Luk 9,57-62 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Presentasjon av konfirmantane i Skrautvål. 50-års konfirmantjubileum. Takkoffer til diakoniarbeidet i soknet Tingnes kyrkje kl.11.00: Familiegudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. Høsttakkefest og utdeling av fireårsbok. Tingnes barnekor deltar. Takkoffer til 2. oktober, 20. søndag i treenighetstiden Matt 18,1-11 Ulnes kyrkje kl.11.00: Familiegudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. Hausttakkefest og utdeling av fireårsbok. 50-års konfirmantjubileum. Menighetsfest på grendehuset etter gudstjenesten. Aurdal kirke kl.18.30: Kveldsgudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til 9. oktober, 21. søndag i treenighetstiden Luk 12,13-21 Tisleidalen kirke kl.11.00: Gudstjeneste Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Tingnes kirke kl.19.30: Kveldsgudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Røde Kors TV-aksjonen 16. oktober, 22. søndag i treenighetstiden Luk 10,25-37 Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Høsttakkefest og utdeling av fireårsbok. Takkoffer til menighetsens barne- og ungdomsarbeid Skrautvål kyrkje kl.11.00: Familiegudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Hausttakkefest og utdeling av fireårsbok. Takkoffer til barne- og ungdsomsarbeidet i soknet 23. oktober, 23. søndag i treenighetstiden Matt 24,35-44 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd «Kirka for alle» deltar. Takkoffer til Stabburshella 30. oktober, Bots- og bønnedag Luk 15,11-32

6 Aurdal kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Høsttakkefest og utdeling av fireårsbok. «Kode B» for trettenåringer. Takkoffer til 6. november, Allehelgensdag Luk 6,20-23 Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet i soknet Stabburshella Ulnes kyrkje kl.13.00: Gudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. Skrautvål kyrkje kl.13.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Strand kirke kl.19.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Nord-Aurdal sanglag deltar. Takkoffer til 13. november, 24. søndag i treenighetstiden Luk 13,10-17 Tingnes kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Ellen Rudi deltar. Deltakere fra «Lys Våken» bidrar. Kirkekaffe. Takkoffer til 20. november, Kristi kongedag Joh 9,39-41 Ulnes kyrkje kl.19.30: Tomasmesse. Jostein Enger. Nattverd. Deltakere fra Valdres folkehøgskole. 27. november, 1. søndag i adventstiden Matt 21,1-11 Skrautvål kyrkje kl.17.00: Lysmesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Konfirmantane tek del. Takkoffer til Stabburshella Tingnes kirke kl.19.30: Lysmesse. Jostein Enger. Nattverd. Konfirmantene deltar. Takkoffer til Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 4. desember, 2. søndag i adventstiden Luk 1,46-55

7 Aurdal kirke kl.18.30: Lysmesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Konfirmantene deltar. Takkoffer til 11. desember, 3. søndag i adventstiden Joh 5,31-36 Strand kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Redd Barna Tingnes kirke kl.17.00: «Vi synger og spiller julen inn». Lokale kor og korps deltar. Andakt v/jostein Enger. Gratis inngang. Kollekt til arrangøren. 18. desember, 4. søndag i adventstiden Matt 1,18-25 Ulnes kyrkje kl.11: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd Aurdal kirke kl.18.30: «Vi synger og spiller julen inn». Lokale krefter deltar. Andakt v/kristine Inderhaug Fossheim. Gratis inngang. Kollekt til 20. desember, skolegudstjenester Tingnes kirke kl.09.00: NABS, 6.-7.trinn. Jostein Enger Tingnes kirke kl.10.15: NABS, 4.-5.trinn. Jostein Enger Tingnes kirke kl.12.00: NABS, 1.-3.trinn. Jostein Enger 21. desember, skolegudstjenester Ulnes kyrkje kl.09.30: Ulnes skule og barnehage. Jostein Enger Skrautvål kyrkje kl.11.00: Skrautvål skule og barnehage, Ranheim barnehage. Kristine Inderhaug Fossheim Tingnes kirke kl.12.30: NAUS. Jostein Enger 22. desember, skolegudstjenester Aurdal kirke kl.10.30: Vestringsbygda barnehage. Kristine Inderhaug Fossheim Tingnes kirke kl.12.00: Fagernes og Leira barnehage. Jostein Enger 24. desember, julaften Luk 2,1-20 Aurdal omsorgssenter kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger

8 Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) kl.11.45: Gudstjeneste. Jostein Enger Tisleidalen kirke kl.12.30: Familiegudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Strand kirke kl.13.00: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp Aurdal fjellkirke kl.14.30: Familiegudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim Tingnes kirke kl.14.30: Familiegudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp Ulnes kyrkje kl.14.30: Familiegudsteneste. Aurdal kirke kl.16.00: Familiegudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp Skrautvål kyrkje kl.16.00: Familiegudsteneste. Jostein Enger. Takkoffer til oppussing av sakristiet 25. desember, juledag Joh 1,1-14 Aurdal kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til 26. desember, 2. juledag Joh 1,1-14 Tingnes kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt: Normisjon i Mali 31. desember, Nyttårsaften Luk 13,6-9 Tisleidalen kirke kl.15.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp Aurdal kirke kl.23.15: Gudstjeneste. Jostein Enger. Takkoffer til 1. januar, Nyttårsdag Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til Evangeliesenteret 8. januar, Kristi Åpenbaringsdag

9 15. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden Skrautvål kyrkje kl Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Misjonens dag for alle sokna i kommunen. Takkoffer til den misjonsorganisasjonen som medverkar 22. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Ulnes kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Jostein Enger. Nattverd. 29. januar, Kristi forklarelsesdag Tingnes kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim Dette er versjon 10: 2015-01-16 versjon : 2015-01-22 versjon 12: -04-02 Uke Buvik Børsa Skaun 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 3 4 5

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet 2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 yttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og Kirkerommet Kirkenes Søndag 05.01.2014 kl. 11:00 Kristi åpenbaringsdag Høymesse Ingen behov

Detaljer

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun Dette er versjon 10: 2015-01-16 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 2. søndag i 12. januar 3 3. søndag i 19. januar 4 4. søndag i 26. januar

Detaljer

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos Gaver til bladet tas imot med takk på bankkonto: 3095 57 04769 Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2012 Onsdag, Tilstede: Forfall: Tone Hærem, Evelyn Høy Krog, Nils Inge Haus, Anne Markegård Øya, Liv Ruud, Hege Norset Blichfeldt, Preben Colstrup, sokneprest Dag

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke).

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Gudstjenestereformen 2011 Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Forkortelser i registrene...

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Kyrkjekor 19.30 Bø kyrkje

Kyrkjekor 19.30 Bø kyrkje Dato Kva Tid Stad Januar Tysdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Laurdag 5 Søndag 6 Høgmesse Måndag 7 Tysdag 8 Korskulen 17.00 Bedehuset Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Give me five 13.15 Bedehuset Laurdag

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11 DEN NORSKE KIRKE KR 52/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-28. september 2011 Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11 Forenklet bruk av Tekstboken Sammendrag

Detaljer

Tjenesteoppgaver Våren 2016

Tjenesteoppgaver Våren 2016 Tjenesteoppgaver Våren 2016 10/1 Oppgave Gruppe Oppgave Ansvar Søndagsskole 3 år til 3.kl Aktivitet / reg Berit Følg meg/kallelsen av disiplene Jofrid Visjon, Lukas 4,16 Solfrid Simonette og Åshild Terje

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Innlevering av årsstatistikk

Innlevering av årsstatistikk Innlevering av årsstatistikk Opptelling av data for årsstatistikk: Trykk knappen Oppdater informasjon for å telle opplysninger som er registrert i Kardinal. Dette vil erstatte alle felt på side 1,2,3,4

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Mars 2010 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 46

Mars 2010 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 46 28:123552 Kyrkjeliv 5-05 01.03.2010 21:13 Page 1 Mars 2010 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 46 Fremføringen av Händels "Messias" i Tingnes kirke 1. søndag i advent ble en braksuksess. Nærmere 500 mennesker overvar

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

NORD-AURDAL 17. MAI 2014

NORD-AURDAL 17. MAI 2014 NORD-AURDAL 17. MAI 2014 Tegning: Oda Hjelle, 6. klasse NABS grunnloven 200 år Tegning: Anne Kathrin Kühn, 6. klasse NABS Program for dagen 07.30 Gruppe fra Valdres Brass Band spiller på Nesjordet 08.00

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Mars 2009 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 45

Mars 2009 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 45 48 last:123552 Kyrkjeliv 5-05 08.03.2009 22:10 Page 1 Mars 2009 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 45 Tema for årets første Kyrkjeliv er barne- og ungdomsarbeid, hvor vi presenterer noe av det arbeidet som drives i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005 ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005 Administrative forhold Menighetsrådet har i 2005 vært sammensatt av: Anne Karlsen Benum leder Rønnaug Evjen Solsvik nestleder Medlemmer:May Berg, Asbjørn Stock, Ingrid

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49

Nr. 1-2011 Årgang 65. Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Nr. 1-2011 Årgang 65 Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 1 30.03.2011 22:21:49 Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: : Eit bilde av kyrkja Kyrkjelydsbladet påske 2011.indd 2 30.03.2011 22:21:50

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nykirke menighet

DEN NORSKE KIRKE Nykirke menighet Møtebok for sråd Møtedato: 16.01.2013 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Agrodatas lokaler på Nykirke (pga. vedlikeholdsarbeid i kirken/manglende elektrisitet) Til stede: Nils Magnus Hovland, Anne Synnøve K.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44

Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44 126442 Kyrkjeliv 1-08 22-02-08 16:16 Side 1 Mars 2008 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 44 Vi står foran påske, kirkens viktigste høytid. Enda engang skal påskens dramatiske og skjellsettende budskap lyde i våre kirker.

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2002

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2002 ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2002 Administrative forhold Menighetsrådet har i 2002 vært sammensatt av: Anne Smeland leder 01.01.02 til 30.06.02, fra 01.07.02 til 31.12.02 Rønnaug Evjen Solsvik leder May

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Ivar Aars skreiv i saksutgreiinga den gongen: «Det har vori ein del ulike måtar å skrive institusjonsnamn på serleg når det gjeld:

Ivar Aars skreiv i saksutgreiinga den gongen: «Det har vori ein del ulike måtar å skrive institusjonsnamn på serleg når det gjeld: Sak 9/2016 Namn på kommunale tenestestader Stadnamnnemnda har fått i oppgåve å gå gjennom namna på alle kommunale tenestestader. Saka var oppe i slutten av førre periode, men det vart ikkje tid til å gå

Detaljer

August Søn. 03.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd 8. søn. i treenighetstiden Tir. 05.08 Søn. 10.08

August Søn. 03.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd 8. søn. i treenighetstiden Tir. 05.08 Søn. 10.08 SEMESTERPLAN FOR GRIMSTAD FRIKIRKE HØSTEN 2014 August Søn. 03.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd 8. søn. i treenighetstiden Tir. 05.08 Søn. 10.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 10.08 11.00 Gudstjeneste

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring 32:123552 Kyrkjeliv 5-05 26.05.2010 04:08 Page 1 Juni 2010 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 46 Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring Lønnlig håp om mer penger til kirkelig

Detaljer

Av innholdet: Tid for ettertanke ved Anne Hilde Øigarden Storslått kunstgave til Aurdal menighet Fullsatt kirke overvar klokkevigsling

Av innholdet: Tid for ettertanke ved Anne Hilde Øigarden Storslått kunstgave til Aurdal menighet Fullsatt kirke overvar klokkevigsling 12.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05 31.05.2017 22.12 Side 1 Juni 2017 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 53 Av innholdet: Tid for ettertanke ved Anne Hilde Øigarden Storslått kunstgave til Aurdal menighet Fullsatt kirke overvar

Detaljer

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43

Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 126210 Kyrkjeliv 5-07 22-11-07 13:27 Side 1 Desember 2007 Kyrkjeliv nr. 5 Årg. 43 ZÄxwxÄ z }âä4 I langt innpå 20 år har Harald Klevgård vært kirketjener i Tisleidalen. Enda en julaften skal han tenne lysene

Detaljer

Innlevering av årsstatistikk Kardinal5

Innlevering av årsstatistikk Kardinal5 Innlevering av årsstatistikk Kardinal5 Kirkelig årsstatistikk i Kardinal5 Rutine for statistikkarbeidet: 1: Se gjennom data, at alle registreringer i statistikkåret er ført i Kardinal 2: Opprette og generere

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Aktivitetsliste Heggedal menighet Høsten 2015

Aktivitetsliste Heggedal menighet Høsten 2015 Aktivitetsliste Heggedal menighet Høsten 2015 August: Uke 32 9. august Første gudstjeneste etter sommeren kl. 11.00 Uke 33 16. august Gudstjeneste kl. 11.00 Uke 34 18. august Oppstart Team Heggedal kl.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter

Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter Tid: Mandag 24. oktober kl. 19 til 21. Sted: Flateby menighetshus Behandlede saker: Protokoll for Enebakk menighetsråd fra felles menighetsrådsmøte for Enebakk og Mari menigheter Innkallingen og dagsorden

Detaljer

!./7 - /' 1/1. s,. LI s, !'s

!./7 - /' 1/1. s,. LI s, !'s ; /' 1/1 $!./7 - ; s,., LI s,!'s, 1 10 / Kvinnherad Sokneråd Rekneskap 2011 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Motteke offer 127 258,50 123 090,00 Vidaresent offer -149 261,50-93 589,50 Betalt offer fra 2009+2010

Detaljer

Sokndal Info. !Etablererveiledning! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2015. Brann- og vannverksvakt

Sokndal Info. !Etablererveiledning! Næringsarbeid. Sokndal Info. Kommunale møter høsten 2015. Brann- og vannverksvakt Sokndal Info Sokndal kommune Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Telefon 51 47 06 00 Epost: postmottak@sokndal.kommune.no www.sokndal.kommune.no - www.cittaslow.com Frist for innlevering: 20. i hver måned

Detaljer

Av innholdet: Foreløpig ingen løsning på manuell ringing med kirkeklokkene

Av innholdet: Foreløpig ingen løsning på manuell ringing med kirkeklokkene 21.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05 12.09.2017 18.55 Side 1 September 2017 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 53 Av innholdet: Tid for ettertanke ved Carl Philip Weisser Restaurering av bårehuset i Skrautvål gjort på dugnad

Detaljer

Møteprotokoll SAKSLISTE

Møteprotokoll SAKSLISTE Møteprotokoll Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:30 Deltakere på møtet: Georg Mathisen, Hilde Mathisen, Knut Arnstad, Linda-Kristin

Detaljer

Konfirmantinformasjon

Konfirmantinformasjon Konfirmantinformasjon 2017-2018 Rammer Konfirmanttida er lagt opp med rundt 60 timer. Timene er fordelt på samlinger med undervisning, gudstjenester og turer. Vi vil bruke ca. halvparten av timene til

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET ÅRSMELDING BARDU MENIGHET 2011 NHST/Bardu, den 20. mars 2012 1. Rådets sammensetning og virksomhet Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i menigheten. Alle stillinger er besatt. Ansatt av

Detaljer

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 26:123552 Kyrkjeliv 5-05 16.09.2009 00:33 Page 1 Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 Årets Kirkevalg hadde historisk stor oppslutning takket være den nye valgordningen. Arvid Helgesen var en av mange

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL «Nystova» Ragnhild GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE :

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL «Nystova» Ragnhild GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE : MØTEBOK MØTTED DATO FRA KL TIL KL «Nystova» 06.09.2016 19.30 21.30 MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE TIL STEDE PÅ MØTET: Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Foto: Bjørn Roald Lillevik

Foto: Bjørn Roald Lillevik Foto: Bjørn Roald Lillevik I dette nummeret: Innsettelse av ny sokneprest og ny kirkeverge Presentasjon av konfirmantene Juleandakt ved fung. biskop Kirkens SOS Bibler til elever på Gamvik og Mehamn skoler

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: Kyrkjeliv 1 2017.qxp_123552 Kyrkjeliv 5-05 20.03.2017 21.15 Side 1 Mars 2017 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 53 Av innholdet: Tid for ettertanke ved Gunnar Harald Heiene Vårens konfirmanter Ingen utmeldte i Nord-Aurdal

Detaljer

PLAN FOR TRUSOPPLÆRING i ÅSSKARD SOKN. Kyrkjelydens hovudmål for trusopplæring: Kyrkjelydens grunnlag og særpreg

PLAN FOR TRUSOPPLÆRING i ÅSSKARD SOKN. Kyrkjelydens hovudmål for trusopplæring: Kyrkjelydens grunnlag og særpreg Åsskard sokneråd Referat frå møte 30. mai 2013 Til stades: Leiar Turid S. Eggen, sokneprest Bernt Venås, Knut Sæterbø, Grete S. Settemsdal, Bernt G. Bøe Sak 09/13 TRUSOPPLÆRINGSPLAN Vedtak: «Lokal plan:

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1.5 Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Januar Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Januar Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Januar 2014 Møtedato: 14.01.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Inger Mat: Inger Frammøtte: Rose Ramsø, Finn Yngvar Benestad, Solveig Brørs, Narve Langmo, Ingunn

Detaljer

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 125784 Kyrkjeliv 3-07 11-03-08 18:03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal.

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014 Femte utgøve Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014 Gudstienester Prest Uke Tj.uke Informasion 3l.desember Nyttårsaften Leiranger kirke kl. 14.00 Gudstjeneste u. Romjulsmars kl. 13.00 1 Nordfold

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 7. juni 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Protokollen fra møtet 8. mars 2017 godkjennes

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2015 OG UT 29. september 2014 Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen. Tlf 95 00 89 61

Detaljer