EITERÅ PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 EITERÅ PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved E6

4

5 GARASJE MED 2 PORTER Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Innhold 1etg inneholder: Sandlager BRA 92 m2, Gang til 2 etasje BRA 32 m2, Garasje BRA 52 m2 BTA 187 m2 2etg inneholder: Gang, toalett, dusjrom, spiserom BRA: 30 m2 BTA 36 m2 Arealer oppmålt av takstmann, og ikke kontrollmålt av megler

6

7 SANDLAGER Beliggenhet Eiendommen ligger ved Eiterå i Rana kommune Til Mo i Rana sentrum er det ca 35 km Til Storforshei er det ca 10 km Gode eksponeringsmuligheter da eiendommen ligger rett ved E6

8

9 SANDLAGER Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Hekon v/johnny Pedersen, datert Bta 223 m² Bra 206 m² Bra 1etg 176 m² Bra 2etg 30 m² Byggeår: ca 1948

10

11 KJØKKENKROK I 2ETG Tomt Gnr 83, Bnr 17 i Rana kommune Tomten er stor og har gode parkeringsmuligheter Tomten er flat og grusbelagt Tomteareal: ca 5876 m² Tomtetype: Eiertomt Tomtearealet var tidligere 8076 kvm Dette vil reduseres med ca 2200 kvm Statens vegvesen har overtatt dette arealet iforbindelse med utvidelse av E6 Se vedlagt W-tegning Avtalen vil ikke komme kjøper tilgode Grunnervervet er ikke ført inn i matrikkelen enda Dette vil ifølge Rana kommune gjøres sommeren 2015 Nytt areal vil være ca 5876,7 kvm Evt arealavvik ved oppmåling aksepteres av kjøper

12

13 OPPHOLDSROM I 2ETG Standard Bygget holder normalt god standard Se forøvrig vedlagt takst Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker

14 Oppdrag /215016/SW Eier Mesta Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter Ingen pengeheftelser eller servitutter registrert på eiendommen pr Tilliggende rettigheter Ingen kjente Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra E6 Vann- og kloakkforhold Eiendommen er tilknyttet privat vannverk (Eiterå vannverk) Avløp til septikktank Leieavtale Leietaker: Veidekke Industri AS Leieinntekter pr år er kr ,- Akonto felleskostander på kr 5 000,- pr år Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale Leieavtalen følger med salget Kommunale avgifter Tømming av septikk for 2014: kr 1 890,- Vannavgift for 2014: kr 500,- Årlig renovasjon kommer i tillegg Eiendommens ligningsverdi For 2013 kr ,-

15 Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås Offentlige planer/ Reguleringsbest Eiendommen ligger i LNFR område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ) Eiendommen har bestemmelser for anlegg og riggområde Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Den ble avtale mellom Mesta AS og Statens Vegvesen registret ved Rana Kommune Avtalen går ut på at Statens Vegvesen skal erverve del av tomten Arealet er ikke oppgitt, men ved måling på kart skal arealet utgjøre ca 2200 m2 av tomten ved E6 Grunnervervet er ennå ikke ført i matrikkelen, noe kommunen opplyser vil bli gjort til sommeren Se vedlagt W-tegning Avtalen vil ikke komme kjøper tilgode Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess

16 Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum Registrering av eierskifte kr 525- Gebyr for grunnboksutskrift kr 172,- (gjelder for hvert gnr og bnr) Registrering av pantedokument kr 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 33) Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 35) Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning Vedlegg Takst datert , Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, garanti, IK-EL rapport, FDVU rapport, Utkast til kjøpekontrakt, miljø-rapport, Energimerking, Budskjema Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag

17 Tilbudet er uten forbindtlighet Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss Alle forhandlinger må føres med vårt kontor Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse Vi kan bistå med utfylling av budskjema Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr 73 Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr avhendingsloven 3-9 Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr reguleringen i avhendingsloven 3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen mv Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom) 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold 2 Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden 3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart Konferer gjerne med megler før bud avgis 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist 5 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4 6 Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt 7 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form 8 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på wwwaeiendomno Advokat Sigurd A Refvik Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling wwwaeiendomno Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Saltfjellveien 1014, 8630 STORFORSHEI Matrikkelnr Gnr 83 Bnr 17 Kommune RANA Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Dato for befaring og Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

25 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Saltfjellveien 1014 Gnr 83 Postnr Poststed Kommune 8630 STORFORSHEI RANA Rekvirent Aeiendom Hjemmelshaver(e) MESTA EIENDOM AS Tilstede / opplysninger gitt av Utførende takstmann Johnny Pedersen Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Sammendrag Bnr 17 Snr Område/bydel Fnr Besiktigelsesdato og Eiendommen utleies for tiden til Veidekke Industri A/S som bruker den til garasje og sandlager, diverse Etter FDVU rapport har det vært utført en god del vedlikehold på bygget de siste årene Den ble det elektriske anlegget kontrollert av Nord Norsk Elektrokontroll A/S Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik Det ble også skiftet garasjeporter til sandlager i desember 2013 (FDVU rapport er vedlagt taksten) Premisser - Generelle opplysninger Taksten er utført som visuel besiktelse Besiktelsen ble utført alene av undertegnede, og opplysninger om eiendommen er hentet fra og dokumenter tilsendt fra megler Taksten er utarbeidet av uavhengig takstmann uten bindinger til andre i eiendomsmarkedet Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger ved Eiterå i Rana kommune Til Mo i Rana sentrum er det ca 35 km Til Storforshei er det ca 10 km Eiendommen består av garasje og og rom med store porter som nå brukes til sandlager Det er sosiale rom i 2 etasje Tomtearealet har ifølge eiendomsbase har ett areal på 8076,7 m2 Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i LNFR område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ) Eiendommen har bestemmelser for anlegg og riggområde Den ble avtale mellom Mesta AS og Statens Vegvesen registret ved Rana Kommune Avtalen går ut på at Statens Vegvesen skal erverve del av tomten Arealet er ikke oppgitt, men ved måling på kart skal arealet utgjøre ca 2200 m2 av tomten ved E6 Grunnervervet er ennå ikke ført i matrikkelen, noe kommunen opplyser vil bli gjort til sommeren Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side1av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

26 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eiendommens tomt Tomteareal (m²) Type tomt Festet Eiet Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Tomten er slett, og er gruslagt på fremsiden av bygget mot vei Eiendommens bygninger Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Type bygg A Garasje, lager, sosiale rom Likningstakst Forsikringsselskap IF Byggeår 1948 Kjøpsår --- Polisenummer LP Rehab - ombygd år Kjøpesum / kostpris --- Type forsikring Næringslivsforsikring Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Garasje, lager, sosiale rom Beskrivelse Fundamenter, gulv og grunnmur er i plasstøpt betong Grunnmur er ca 26 m høy Bindingsverk og stående panel videre opp til raft ca 2 m Sosiale rom i 2 etasje består av bindingsverk og er kledd med stående panel Taket er saltak tekket med A-takplater i stål Takrenner og nedløp er i aluminium Nedløp nede ved skjøt på fremsiden er skadet Gang i 1 etasje til sosiale rom har toalett og bod Trapp til rom i 2 etasje er i med trinn i strekkmetall og rekkverk i stål Sosiale rom i 2 etasje består av gang, toalett, dusjrom og spiserom Dusjrom har dusjkabinett i eget rom, og 2 servanter med speil Spiserom har hybelkjøkken med oppvaskkum, 2 kokeplater, kjøleskap, overskap og langskap Sosiale rom har belegg på gulv, malte himlingsplater i tak, og malte plater/malerstrie på vegger Sandlager har betonggulv, gipsplater i tak, og vegger består av mur i betong og gipsplater Garasje har betonggulv, A-takplater i tak, og vegger består av mur i betong kledd med trebord på oversiden Veggene er ikke ferdig kledd Sikringsskap til elektrisk anlegg er plassert i avdelt hjørne i sandlager Anlegget har sveisestikk på 63A, 3 kurser på 25A til vifter, 7 kurser på 16A, og 1 kurs på 10A Anlegget har uttak for 3 faset strøm Det er automatsikringer til 4 kurser, og resten har skrusikringer Det er ett sikringsskap i garasje med hovedbryter på 63A og 7 kurser på16a, hvor 3 av kursene er til stråleelementer i tak, 1 til varmekabel i gulv, og ellers til lys og stikk Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side2av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

27 Generelle kommentarer Bygningens standard pr dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol Ifølge FDVU rapport er det mellom 2008 og 2013 utført omfattende vedlikeholdsarbeider på bygningen (Se eget vedlegg til taksten) Den 6 september 2013 ble det elektriske anlegget kontrollert av Nordnorsk Elkontroll AS Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik (Se eget vedlegg til taksten) Eiendommens potensial Eiendommen brukes i dag til garasje og sandlager for firma Veidekke A/S Bygget på eiendommen ser ikke ut til å ha noe annet potensial enn garasje/lager, og eventuelt til mindre verksted Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) Garasje, sandlager, sosiale rom Garasje, sandlager, sosiale rom VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM 1 etasje Sandlager 92 m2 bra, Gang til 2 etasje 32 m2 bra, Garasje 52 m2 bra 2 etasje Gang, toalett, dusjrom, spiserom Delsum bygg Garasje, sandlager, sosiale rom SUM Kommentarer til planløsningen Helt grei planløsning med store porter til garasje og sandlager Til sosiale rom er det tilgang med egen dør til gang i 1 etasje, og trapp opp til sosiale rom, hvor det er tilgang til alle rom fra trappegang i 2 etasje Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side3av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

28 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Areal og leier Bygg Et plan Utleid (m²) Leieinntekt / år Ledig (m²) BTA Eget bruk (m²) BTA BTA (m²) Markedsleie kr/m² Sum markedsleie Garasje, lager 1 etasje Sosiale rom 2 etasje Tomt SUM Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0 A Sum leieinntekter B Sum normal markedsleie Kommentarer til leiekontrakt(er) Se vedlagte leiekontrakt Spesielle forhold Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Kommentarer til Grunnboksbladet Ja Nei RETTIGHET PÅ EIENDOM Servitutter: Registrert: BESTEMMELSE OM GJERDE Rettighet hefter i: 1833/83/13 Heftelser: Ingen pengeheftelser er registrert Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side4av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

29 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter 0 0 Eiendomsskatt 0 0 Forsikringer 0 0 Vedlikehold / adm Inntektsfradrag Normal leieinntekt A Normal leieinntekt B Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav I kapitaliseringen av eiendommen er det lagt til grunn et avkastningskrav på 9 %, faktor 1111 bassert på risikofri rente på 2%,- inflasjon 2 % og en markedsrisiko på 9% Kapitalisert verdi A ut fra 9 % avkastn B ut fra 9 % avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet Eiendommen er i dag utleid til Mesta AS som betaler fast leie Leietager betaler et fast årlig beløp på kr 5000 som skal dekke diverse utgifter I markedsleie er det ført opp et stipulert beløp på kr 8000, som skal dekke årlige kostnader til vedlikehold utført av utleier Se forøvrig leiekontrakt over hvilke kostnader som er avtalt at utleier og leietager skal dekke Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Eiendommen ligger ca 35 km fra sentrum av Mo i Rana, og alternativ bruk av eiendommen er begrenset Det ventes store utbygginger av E 6 i nærmeste fremtid i området, dette er det tatt hensyn til ved beregning av markedsrisiko pga utleiemulighet Nedstående markedsverdi er en pekepinn hva undertegnede mener eiendommen kan omsettes for i dagens marked Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Mo i Rana Johnny Pedersen Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side5av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

30 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Dokumentkontroll Hjemmel og heftelser er kontrollert i eiendomsregisteret Utskrift fra eiendomsregisteret, leiekontrakt, leieoversikt indeksregulert, elkontroll, miljørapport, FDVU rapport - forvaltning drift vedlikehold utvikling, forsikringsopplysninger, ligningsverdi 2013, garanti for husleie og energiattest er vedlagt taksten Saltfjellveien STORFORSHEI Gnr:83Bnr:17 Side6av Hekon-HelgelandEiendomkontroll JohnnyTPedersen

31 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : J a n - E g i l H a r a l d s v i k Alta, 6 september 2013 Rapportnummer: 3892 Anlegg: E i t e r å G a r a s j e Anleggsadresse: E i t e r å Kontaktperson: J a - E g i l H a r a l d s v i k Telefon: Telefaks: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: Ken Ingebrigtsen (veidekke) Vår referanse: J a n A r n e J o h a n s e n Utført dato: Utført av: Jan Arne Johansen Underskrift: Merknader: Eiterå Garasje Kontrollen er utført i henhold til FEB 91 og FEL Vår kontroll er din sikkerhet mot

32 2 10 Oppmøte rigg 6 20 Sandlager 6 80 TOMT 6 Huskeliste for Mesta-bygg 1 Ta bilde av bygget, les inn tekst, sjekk med referanse på byggoversikt 2 Ta bilde av sikringsskap, måler og les inn Mnr og målerstand og avlest dato 3 Husk å notere, lese inn målertrafoer Inntakssikringer, kortslutningsvern og kabeldimensjon (der dette er tilgjengelig) 4 Sjekk sikringsskap om kursfortegnelsen stemmer, sikringsstørrelser, kabelkvadrat, merking av komponenter 5 Isolasjonstesting av anlegget (husk utstyr over kontaktor) få med verdier 6 Kontinuitetsmålinger: Bruk kabel med referanse fra hovedjording 7 Sjekk om det er hovedjording for bygget 8 Sjekk utjevning mot vannrør (om bereder går over plugg, ta ut pluggen og mål mot vannrør 9 Bruk Euro-tester til å sjekke utløsetid/strøm på jordfeilbrytere 10 Sjekk installasjonen i samtlige rom (feiler og mangler leses inn) 11 Sjekk røykmeldere 12 Kontroller pulverapparat visuelt og ved å snu dem opp/ned og lytt om pulveret er porøst 13 Se etter om det er andre feiler (vannskader, knuste vinduer) Vår kontroll er din sikkerhet mot

33 3 Informasjon Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl1 Lite avvik Kategori 2 = Kl2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl3 Alvorlig avvik Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9) Inspektør Navn: Tittel: Jan Arne Johansen El sikkerhetskonsulent Sertifikatnr: / /T Telefon: E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

34 4 Overbelastningsvern 3x125A Strømmåler Strømmålere: Sandlager Måler HK Målerstand Målertrafo 500/5A Dato Inntak/kabler: Kabel Overbvern Kurs Lekkstrøm Sandlager TFXP SLP-00 Q1 9 ma x150Al 3x125A Garasje PFSP SLP-00 Q3 5 ma 3x16 Cu 3x63A Målinger: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test Sandlager ,9kA >9M-ohm Garasje ,4kA >12M-ohm Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Garasje Hovedtavle Garasje Kjøkken Garasje Sandlager Garasje V/sikringsskap Garasje Stikk utvendig Sandlager Stikk v/sikringsskap Sandlager Varmekabler Kontinuitet Ω Kortsl Strøm Amp Jordfeilbryter Ms ma R Isolasjon MΩ Anmerkn <1 19 >9 sikringsskap <1 340 >340 Stikk på kjøkken <1 469 >500 Stikk v/dør <1 729 >200 Stikkontakt v/skap <1 640 >200 Stikkontakt <1 687 >200 Stikkontakt <1 >18 Varmekabel i gulv Vår kontroll er din sikkerhet mot

35 5 Andre opplysninger Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget (se rapporter) Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll rundt om på bygget Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var Det ble utført visuell inspeksjon av montasjen og dokumentasjonen for el-anlegget Det ble også utført en del måling- testing av anlegget med instrumenter (impedans, spenning, isolasjonstest, samt at det ble gjennomført kontroll av utstyr og komponenter Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser bla kjøkken, garasje, sandlager og oppholdsrom Samtlige målinger var < 1 ohm Det ble benyttet referanse mot hovedjording Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm Jordfeilbryter/varsler ble også testet Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget Målingene viste liten variasjon på spenningen Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på antatt utsatte kurser Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser som var hardt belastet NB Dørene til begge sandlagrer stod åpen Det anbefales å låse dem Vår kontroll er din sikkerhet mot

36 6 10 Oppmøte rigg Sted Avvik Hovedtavle Jordfeilvarsleren virket ikke Antar den har vært utsatt for overspenning, lyn Kategori Kl1 Utbedret Dato/Sign Kommentar 20 Sandlager Sted Avvik Kategori Sandlager Det ble utført isolasjonstest av varmekablene Alle var ok Ingen merknader til el-anlegget Utbedret Dato/Sign Kommentar 30 TOMT Sted Avvik TOMT Ingen merknader Kategori Utbedret Dato/Sign Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

37 Adresse SALTFJELLVEIEN 1014 Postnr 8630 Sted STORFORSHEI Leilighetsnr Gnr 83 Bnr 17 Seksjonsnr Festenr Bygn nr Bolignr Merkenr A Dato Eier Innmeldt av MESTA EIENDOM AS AUDUN FINSVEEN Energiattesten er bekreftet og offisiell Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir bygningens energistandard Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningtypen Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- snittlig klima Det er bygningens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er lite energieffektiv En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme Om bakgrunnen for beregningene, se wwwenergimerkingno Målt energibruk: kwh pr år Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi bygningen har brukt de siste tre årene Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: kwh elektrisitet 0 kwh fjernvarme 0 liter olje/parafin 0 kg gass 0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 liter ved

38 Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, og kan forklare avvik mellom forventet og målt energibruk Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av bygningen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker bygningen, eller den ikke brukes hele året Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energibehov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på bygningen Nærmere informasjon, se vedlegg 1 Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om bygningen Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf naringenovano

39 Bygningsdata som er grunnlag for energimerket Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier da attesten ble registrert Nedenfor er en oversikt over de viktigste opplysninger som er gitt som grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen For mer informasjon om beregninger, se wwwenergimerkingno/beregninger Bygningskategori: Lett industri, verksteder Bygningstype: Annen industri- og lagerbygning Byggeår: 1975 BRA: 219 For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på wwwenergimerkingno, logge seg inn og lese den registrerte energiattesten (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang) Oppgitte opplysninger om bygingen kan finnes ved å gå inn på wwwenergimerkingno, og logge inn via MinID/Altinn Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbilde "Adresse" Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen Eier kan når som helst lage en ny energiattest

40 Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen rettes til Enova svarer på tlf 08049, eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009 (wwwenergimerkingno/ns3031) og endret i juni 2010 NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på wwwenergimerkingno

41 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: SALTFJELLVEIEN 1014 Gnr: 83 Postnr/Sted: 8630 STORFORSHEI Bnr: 17 Seksjonsnr: Festenr: Bygnnr: Bygningsmessige tiltak Tiltak 1: Isolering av innervegg mot kalde rom Det anbefales å etterisolere vegg mot gammelt og uisolert sandlager Det bør også etableres en vegg mellom velferdsdel og sandlageret på østsiden Tiltak 2: Utskifting av vinduer/dører/porter Gamle og dårlige isolerte vinduer/dører skiftes ut med nye som er bedre isolerte For nye vinduer og dører anbefales U-verdi =< 1,2 W/m²K medregnet ramme og karm Tiltak på elektriske anlegg Tiltak 3: Termostat- og tidsstyring av elvarme Det kan vurderes en utskiftning til nye ovner med elektronisk termostat og med automatikk for tidsstyring av temperaturen

42 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 1 av Oppgave Fasilitet: 3019 Eiterå garasje Status: Avsluttet Region: Nord Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Utskifting av vannledning , Tomt Riving av pumpehus Tomt Utbedring etter eltilsyn Garasje, sosiale rom, sandlager Snømåking tak Garasje, sosiale rom, sandlager Nye kumringer til septikkum Beising/ maling av vegger/ vinduer Service garasjeporter,3 stk Utskifting garasjeporter, 2stk Service garasjeporter,3 stk Tomt Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Ny port til sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Port; oppretting styreskinne Kreditnota porter best og bet 2009, leveret Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Bygning Merknad Leverandør Utført Utskifting av eksisterende vannledning Påkobling til Eiterå Vannverk istedet Påkoblingsavgift 15000,- årlig vannavgift 500,- Bestilt etter eltilsyn utført av Helgelandskraft den Fakt art 6601 (sjekker om noe skal føres på leietaker) Bestilt utført av Kvikk, ved Viggo Viggo Solhaug Faktura Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr 2007 kr kr Senere kr 2010; fakturanr /crawford Bestilt /Crawford Tilbudsnr stk manuelle foldeporter BxH 4000x4000mm Faktura /Crawford 2010; fakturanr /crawford 2011; faktura Eksisterende eldre stålport byttes med ny dukport (Megadoor fra Crawford) Fremføring av 230V 3-fas ikke med i Crawfords tilbud Se eget tiltak Fakt art 6600 Port N Viderefaktureres leietaker, M Drift Tilbud 3658 fra Crawford pålydende kr 1534,- + kostnader for lift og frakt Faktura Faktura /Crawford, sammen med kreditnota YIT Building system AS Kvikk SkaTec Helgeland AS Crawford Door AS Cardo Entrance Solutions Norway AS ASSA Abloy Entrance Systems Norway AS

43 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 2 av Oppgave Prioritet Budsjett Bygning Merknad Leverandør Utført (pr år) Ny gulvstyring port Garasje, sosiale rom, sandlager Ihht mottatte tilbud/rapport 2011 Port Faktura Cardo Entrance Solutions Norway AS Service garasjeporter Garasje, sosiale rom, sandlager Service garasjeporter,3 stk Garasje, sosiale rom, sandlager Service garasjeporter Garasje, sosiale rom, sandlager Lås til ny port , Garasje, sosiale rom, sandlager Service garasjeporter,3 stj Service garasjeporter,3 stk Porter best og bet 2009, leveret 2010 Refusjon rep styreskinne port Service garasjeporter, 3 stk Utskifting av takrenner Nye termorør til vannledning Eiterå Tilknytning til vannverket, Eiterå Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Tomt Tomt Brannslukkeutstyr Garasje, sosiale rom, sandlager Kontroll brannslokkeapparat Garasje, 2010; fakturanr /crawford 2011; faktura ; faktura ; faktura art 4391 (kr 1277,-) Fakt art ; fakturanr /crawford 2011; faktura ; faktura Faktura /Crawford, sammen med kreditnota Port N Viderefaktureres leietaker, M Drift Tilbud 3658 fra Crawford pålydende kr 1534,- + kostnader for lift og frakt ; sendt til Inger for viderefakturering Ikke mottatt faktura fra Crawford på lift Kr 1534,- Gammel plast er falt ned og ødelagt Cardo Entrance Solutions Norway AS Nordland Lås & Sikkerhet Cardo Entrance Solutions Norway AS Nilsson AS faktura , NOK Denne deles i to og sendes (faktureres til eier av fritidsbolig med NOK 7500) Faktura 3420 Plomber og splinter SH Salg & Service as 2011; Faktura 3420 SH Salg & Service as

44 Facilit FDVU utskriftsvennlig Side 3 av 3 Oppgave Prioritet Budsjett (pr år) Kontroll brannslokkeapparat Utbedring av elfeil, jordfeil sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Garasje, sosiale rom, sandlager Utbedring IK El Garasje, sosiale rom, sandlager IK-Elektro Tomt IK-Elektro Garasje, sosiale rom, sandlager IK-Elektro Garasje, sosiale rom, sandlager Elektrikrer ifm ny dukport sandlager , Garasje, sosiale rom, sandlager IK-Elektro Tomt Tilkobling av termorør, elektriker Garasje, sosiale rom, sandlager IK-Elektro Garasje, sosiale rom, sandlager IK-Elektro Tomt Bygning Merknad Leverandør Utført 2011; Faktura ; fakt 3584 Kr 960,- på art 6601 (nytt utstyr) kr 2110,40 på art : fakt art 4391 Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr350 Senere kr Anticimex AS Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr1000 Senere kr Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr1000 Senere kr Flytting av utelys, montering av styreskap, fremføring av 3-faset 230V mm Fakt art ; faktura 3365 NordNorsk Elektrokontroll AS 2011; faktura 3365 NordNorsk Elektrokontroll AS Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr350 Senere kr Total Utskrift fra fdvunet hos Facility Management AS, mandag den kl 09:

45 Utskriftsdato: :26:38 Brukernavn: BYGG01 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS UBEKR UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Ubekreftet utskrift - skjerm utvidet Enhet: MESTA EIENDOM AS Type opplysninger: Registrerte opplysninger: Dato for registr: Organisasjonsnummer Navn MESTA EIENDOM AS Forretningsadresse Strandveien LYSAKER BÆRUM Postadresse Postboks LYSAKER BÆRUM Organisasjonsform Aksjeselskap (AS) Du har søkt på: Knr: 1833 Gnr: 83 Bnr: 17 Fnr: Snr: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet Navn: MESTA EIENDOM AS ORGNR: Eiers adresse: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER Ingen heftelser registrert SERVITUTTER Ingen servitutter registrert FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1833/83/13// RETTIGHET PÅ EIENDOM Servitutter: Utskrift fra infotorgno EVRY Side 1 av 2

46 BESTEMMELSE OM GJERDE Rettighet hefter i: 1833/83/13// EIENDOM Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Eiteråheia Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: 8 076,7 kvm Skyld: 0,03 Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten Næringsgruppe:Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Skylddeling Forretning: Matrikkelført: Avgiver Mottaker 1833/83/ /83/17 0,0 0,0 BYGNING Matrikkelens bolig og bygningsopplysninger Annen veg-og trafikktilsynsbygning Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Saltfjellveien 1014 Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Transport og lagring Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangsettill: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl brukstil: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen ADRESSE Adresseopplysninger Matrikkelenhet: Gårdsnr 83, Bruksnr 17 Kommune: 1833 Rana Gatenummer: 1191 Adresse: Veiadresse: Saltfjellveien 1014 Grunnkrets: 602 Nevernes 8630 Storforshei Valgkrets: 4 Storforshei Kirkesogn: Nevernes Utskrift fra infotorgno EVRY Side 2 av 2

47 01 KJØPEKONTRAKT Mellom: Mesta Eiendom AS onr Adresse: Postboks 256 Tlf: Lysaker heretter kalt Selger, og [ ] onr [ ] Adresse: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] heretter kalt Kjøper, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt («Kjøpekontrakten»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter seg herved til å overdra til Kjøper sin eiendom: gnr 83 bnr 17 med påstående bygninger og anlegg i Rana kommune ( Eiendommen ) for en kjøpesum stor: [ ] heretter kalt Kjøpesummen som gjøres opp på følgende måte: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant ved overtakelse kr [ ],- Til sammen kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle panterettsdokumenter Kostnadene utgjør: Dokumentavgift: kr [ ] Tinglysningsgebyr kr [ ] I tillegg kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kjøperen må la tinglyse på Eiendommen i forbindelse med etablering av lån Side 1 av 5 selger kjøper

48 Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer/avgifter Omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen 3 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler Alle innbetalinger forbundet med denne Kjøpekontrakten skal skje til meglers klientkonto [xxxxxxxxxxx] innen avtalt overtagelsestidspunkt, jf punkt 8 Beløpet settes på rentebærende konto Oppgjør til megler fratar Kjøper rådighet over Kjøpesummen med omkostninger Megler har ugjenkallelig fullmakt til å forestå oppgjøret Kjøper har ansvar for at Kjøpesummen og omkostninger er betalt på meglers konto eller er bokført på klientkonto innen avtalt overtakelsestidspunkt, også for finansinstitusjoners betalingsmåte/forsinkelse For den del av Kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer Kjøper den til enhver tid lovbestemte forsinkelsesrente til Selger Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i punkt 1 og 8 Selger har rett til å heve Kjøpekontrakten og dekke sitt tap av Kjøpesummen dersom Kjøper vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne Partene foretar selv avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret Megler foretar ingen pro & contra pr overtagelsesdato 4 HEFTELSER MV Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen, jfr vedlegg 1 Eiendommen overdras fri for pengeheftelser Eventuelle eksisterende pengeheftelser skal slettes for Selgers regning Selger garanterer at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som grunnboken viser Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette Kjøper dersom slike forretninger blir avholdt innen overtagelse/tinglysing av skjøtet Kjøper er gjort kjent med, og aksepterer, øvrige tinglyste heftelser på Eiendommen Kjøper er videre gjort kjent med, og aksepterer, eksisterende leieavtaler på Eiendommen Eventuelle feil og mangler påberopt av leietaker overfor Selger, kan ikke danne krav fra Kjøper mot Selger Dette gjelder også feil og mangler Selger har påtatt seg å utbedre overfor leietaker, men som ikke er utbedret ved overtagelsen Kjøper er således ansvarlig for dette Selger forplikter seg til å betale alle avgifter og lignende som vedrører Eiendommen og som er forfalt før overtagelse Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnbokkopi/ oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med denne Kjøpekontraktens underskrift Skjøtet skal oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt Kjøpesummen med omkostninger jf pkt 1 og 2 Side 2 av 5 selger kjøper

49 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøper har forut for kjøpet undersøkt og gjort seg kjent med Eiendommen, og er innforstått med Eiendommens generelle tilstand Eiendommen og dens tilbehør overtas as is Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at alene manglende opplysninger om Eiendommen etter avhendingsloven 3-7 og feil opplysninger om Eiendommen etter Avhendingsloven 3-8 kan utgjøre en kjøpsrettslig mangel Risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd For eventuelle rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc), og som er vedlagt denne Kjøpekontrakten og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, er Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil fravikes avhendingsloven 3-7 og 3-8 Opplysninger gitt i nevnte rapporter kan etter dette under ingen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Tilsvarende gjelder også for eventuelle opplysninger gitt muntlig av megler eller andre på vegne av Selger i forbindelse med transaksjonen Heller ikke slike opplysninger kan under noen omstendighet danne grunnlag for mangelsansvar Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for reguleringsmessige problemstillinger, offentligrettslige krav mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Risikoen for eventuell forurensning i grunnen tilligger Kjøper Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensning i grunnen Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som Kjøper er ansvarlig for, men som rettes mot Selger, kan Selger videreføre direkte og uavkortet til Kjøper Dette er hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen Selger tar med seg hva Selger selv ønsker av innbo/tilbehør fra Eiendommen forut for overtagelse Alt Selger ikke har fjernet fra Eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller Kjøper uten ytterligere rettigheter eller forpliktelser fra noen av partene Dette gjelder ikke utstyr/løsøre som eies av eventuelle leietakere på Eiendommen Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag overstiger 10 % av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve Kjøpekontrakten med Kjøper Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen Utover tilbakeføring av Kjøpesummen og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre Selger kan i stedet for å heve Kjøpekontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper Selgers eventuelle valg om ikke å heve Kjøpekontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag Tomtearealet var tidligere 8076 kvm Dette vil reduseres med ca 2200 kvm Statens vegvesen har overtatt dette arealet iforbindelse med utvidelse av E6 Avtalen vil ikke komme kjøper tilgode Grunnervervet er ikke ført inn i matrikkelen Dette vil ifølge Rana kommune gjøres sommeren 2015 Nytt areal vil ca være 5876,7 kvm Evt arealavvik ved oppmåling aksepteres av kjøper Side 3 av 5 selger kjøper

50 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne kontrakt med bilag, kommer lov om avhending av fast eigedom til anvendelse, dog slik at den absolutte reklamasjonsfristen etter lovens 4-19 begrenses til 6 måneder fra overtakelsesdato Ved forbrukerkjøp, jf avhendingsloven 1-2, skal lovens ufravikelige bestemmelser gå foran Kjøpekontraktens bestemmelser ved eventuell motstrid 8 OVERTAGELSE Eiendommen overtas av Kjøper den [ ], forutsatt at Kjøper har oppfylt sine forpliktelser, herunder betalt Kjøpesummen med omkostninger Kjøper har følgelig ikke rett til å ta Eiendommen i besittelse før fullt oppgjør er registrert på meglers klientkonto Når overtagelse er gjennomført skal overtagelsesprotokoll signeres av begge parter på overtagelsesdato og sendes megler Ved overtagelsen skal hele Eiendommen stilles til Kjøpers disposisjon Nødvendig rydding og rengjøring foretas av Kjøper for egen regning Kjøper svarer fra overtagelsen for alle Eiendommens utgifter og mottar eventuelle inntekter Risikoen går over på Kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger hos han, har han risikoen fra det tidspunktet da han tidligst kunne ha fått overta bruken av eiendommen Når risikoen for Eiendommen er gått over på Kjøper, faller ikke hans plikt til å betale Kjøpesummen med omkostninger bort ved at Eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke svarer for 9 FORSIKRING Eiendommen er fullverdiforsikret, og Selger er forpliktet til å opprettholde forsikringen frem til overtagelsen jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøper er selv ansvarlig/bærer risikoen for eventuell konsesjon, herunder utferdigelse av konsesjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhver meddelelse i forbindelse med denne kontrakt skal være skriftlig Slik meddelelse skal anses mottatt når den er overlevert direkte til den annen part, eller ved alminnelig post eller telefaks til den annen parts oppgitte adresse Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter: Vedlegg 1: Grunnboksutskrift Vedlegg 2: Målebrev Vedlegg 3: Firmaattest Selger [Vedlegg x: Takst] [Vedlegg x: Firmaattest Kjøper] 12 BILAG Side 4 av 5 selger kjøper

51 [Vedlegg x: Oppgjørsinstruks] Denne kontrakt er utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar [ ],, Som Selger: Som Kjøper: Mesta Eiendom AS [ ] Side 5 av 5 selger kjøper

52 MOTTATT 10 SEPT 2012 Dokumentsenteret LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS Veidekke Industri AS vedrørende Eiterå & - -~ L,

53 UTLEIER Mesta Eiendom AS Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Vedlikehold: Orgnr: Roar Bratland Erichsen Tlf E-post: Jan-Egil Haraldsvik Tlf E-post: 2 LEIETAKER Veidekke Industri AS Orgnr: Kontaktperson: Fakturaadresse: Fakturareferanse: Roar Langfjell Tlf E-post: roarlangfjellveidekkeno Veidekke Industri AS CIO Visma Services Norge AS Postboks Trondheim EIENDOMMEN Adresse: Eiterå Gnr: 83 / bnr: 17 i Rana kommune 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av hele eiendommen med påstående bygninger og anlegg, inklusive utomhusareal og parkeringsplasser, som vist i vedlagte tegning, vedlegg 3 42 Alle arealer oppgitt etter NS 3940 Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser 43 Leietaker disponerer følgende uteareal: Hele tomtearealet 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Leieobjektet må kun benyttes til lager/verksted og for alle tilfeller i hht gjeldende reguleringsbestemmelser Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke qx~ ~, -1, Side 2 av 14

54 Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn skal alltid regnes at den endrede bruk vil medføre endret avgiftsmessig belastning for utleier Skifte av bransje mv uten samtykke fra utleier skal anses som vesentlig mislighold av leieavtalen Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc i fellesarealer 52 Leietaker bærer selv risikoen for at lokalene kan brukes til det formål leietaker etter nærværende avtale skal bruke lokalene til 6 OVERTAKELSE I MELDING OM MANGLER 61 Leieobjektet overtas i den stand det var ved leietakers besiktigelse, dog slik at leieobjektet ved overtagelse skal være ryddig- og rengjort 62 I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge pârter 63 Eventuell klage over leieobjektets stand ved overtakelse må fremsettes skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse Det som kreves rettet må angis i klagen Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses leieobjektets stand akseptert Forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel Leietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem 7 LEIETID Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr husleielovens 9-2 tredje ledd LEIESUM Bygg (matnr/navn) Antall m 2 Leie per m 2 Leie per år eksmva Garasje/sandlager 219 m 2 BTA Tomt* 77I0m 2 BTA 3 '23130 Sum leie Ä-konto felleskostnader Sum leie og å-konto felleskostnader *Gjenspeiler ikke utnyttbart areal Alle priser i NOK eks mva Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift) Leien og eventuelle fellesutgifter forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleier Side 3 av 14

55 Leie og andre ytelser skal betales til utleiers konto etter nærmere angivelse 84 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto 85 Leietaker dekker alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf vedlegg 2 Utleier dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale 86 Direkte og for egen regning betaler leietaker: Energi til eget leieobjekt, etter egen måler, brøyting/strøing, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og vaktmestertjenester for egen bruk Det vises for øvrig til vedlegg 1 87 Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine ol, må utleiers samtykke innhentes Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket 88 I den grad eierskap til/utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 81 i forhold til total leie for eiendommen Forutgående setning gjelder også eiendomsskatt, slik at eiendomsskatt som er eller måtte bli innført for eiendommen, eller endringer i denne, dekkes forholdsmessig av leietaker 89 Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17 desember 1976 nr 100 eller lov som trer i stedet for denne Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring 810 Leietaker kan ikke foreta motregning i leien med krav leietaker mener å ha mot utleier, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av utleier eller avgjort ved rettskraftig dom Videre kan ikke leietaker i noe tilfelle holde tilbake eller deponere leie eller øvrige ytelser 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er avgiftspliktig/kompensasjonsberettiget slik avkrysningen viser: FXI A Helt (100 %) Fl B Delvis kvm av totalt kvm LI C Ikke (0 %) Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv, og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverd iavgiftsmanntallet 92 Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats Side 4 av 14

56 Utleier står fritt til på ethvert tidspunkt i leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier 94 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer i dette i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående rnerverdiavgift Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn 95 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert Tilsvarende er leietaker i tilfeller som nevnt i dette punkt 95 erstatningsansvarlig overfor utleier for eventuelt tap som følge av at utleier får redusert sin fradragsrett med fremtidig virkning 96 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for leieperioden Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi utleier en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31 desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsrett for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivningen, samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at utleier kan overholde egne frister mv i henhold til merverdiavgiftslovgivningen Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt Side 5 av 14

57 Ved opphør av leiekontrakten skal leietaker skriftlig gi utleier fullstendige opplysninger om leietakers justeringsplikter og justeringsretter, knyttet til leieobjektet Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal leietaker innen leiekontraktens opphør sørge for at alle justeringsforpliktelser som leietaker/fremleier har i tilknytning til leieobjektet er betalt / innfridd overfor avgiftsmyndighetene Dersom det er avtalt overføring av justeringsforpliktelser til utleier, plikter leietaker å gi utleier alle opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle merverdiavgiftslovgivningens dokumentasjonskrav, slik denne lovgivningen måtte være på tidspunkt for overføring av justeringsforpliktelser Det samme gjelder dersom leietaker har justeringsretter i tilknytning til leieobjektet 99 Leietakers erstatningsplikt etter avsnitt (5) ovenfor gjelder tilsvarende ved brudd på leietakers forpliktelser etter avsnitt (6) - (8) Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet 102 Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler ol som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden Dette medfører at det er leietakers ansvar å oppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard som relaterer seg til leietakers drift Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12 (3) Denne ansvarsfordelingen gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige kravet Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav 103 Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre, herunder leietakere eller naboer Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar 104 Avfall er leietakers ansvar og må deponeres i egne avfalls/søppelkasser for videre deponering/fjerning Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for 4c~~ Side 6 av 14 (-~, L

58 leietakers regning 105 For utleie av leieobjekter i 1 etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold, snemåking og strøing mv i henhold til gjeldende politivedtekter 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc Leietaker skal varsles med rimelig frist I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT 121 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc, når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte 122 Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen, eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold Kostnader etter dette avsnitt skal dekkes som felleskostnader i henhold til punkt 85, eventuelt av leietaker i henhold til punkt Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10, dette punkt 12 eller punkt Avbrudd som ikke er vesentlige, herunder men ikke begrenset til forsyninger av vann, strøm, luft etc, plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet i henhold til avtaler som inngås av utleier Leietaker er klar over at enkelte mindre vedlikeholdsposter, som enkel utskiftning av slitasjedeler (pakninger, filter mv) ikke nødvendigvis er omfattet av utleiers avtaler, og at slikt vedlikehold i så tilfelle skal besørges og bekostes direkte av leietaker Eksempler på hvilke kostnadsposter leietaker skal bekoste fremkommer av vedlegg 1 Vedlikehold som er utført i henhold til avtaler inngått av utleier plikter leietaker å betale etter regning med 14 dagers forfall Ved fakturering er utleier berettiget til inntil 5 % av opprinnelig fakturabeløp i administrasjonshonorar grunnet nødvendig oppfølgning av avtaler som utleier inngår tilknyttet leietakers vedlikeholdsplikt 132 Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og porter Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med Side 7 av 14

59 Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt Dersom deler av leietakers vedlikeholdsplikt ikke omfattes av de avtaler utleier inngår, og leietaker ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET I EIENDOMMEN 141 Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg mv) så vel i som utenfor leieobjektet Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc 142 Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker Leietaker skal varsles med rimelig frist 143 Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn 152 Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering Samtykke etter dette avsnitt (152) kan ikke nektes uten saklig grunn 153 Radio- og TV-anlegg mv, uthengsskap, automater ol må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan nektes på fritt grunnlag 154 Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand 155 Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav for eventuelle arbeider som utføres i henhold til dette punkt 15 Side 8 av 14

60 FORSIKRING 161 Hver av partene holder sine interesser forsikret 162 Utleier forsikrer eiendommen/bygningen 163 Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar på kombinert bedriftsforsikring I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet Forsikringen skal også dekke skader som følge av innbrudd/ hærverk på/i leieobjektet Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar Ved skade på leieobjektet skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes 164 Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke kostnaden Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv, ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold 165 Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke 17 BRANN/DESTRUKSJON 171 Blir hele eller vesentlige deler av leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden Leietaker har ikke rett til å holde tilbake eller deponere leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot utleier som følge av mangel eller forsinkelse 182 Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig Indirekte tap dekkes ikke Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kvartals leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr overtakelse og mangler i leietiden 183 Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, se for øvrig kravene i husleieloven 2-12, krever dette skriftlig forhåndsvarsling med minimum 30 dagers frist om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører Side 9 av 14

61 LEIETAKERS AVTALEBRUDD / UTKASTELSE 191 Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy 192 Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven 193 Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet Forsinket leiebetaling med mer enn 14 dager etter avtalt forfall skal alltid anses som vesentlig mislighold Det skal også anses som vesentlig mislighold dersom leietaker blir insolvent, innleder gjeldsforhandling eller antas å komme i en slik økonomisk situasjon innen kort tid Videre anses brudd på sikkerhetsforskrifter/bestemmelser som vesentlig mislighold 194 En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andre forpliktelser i henhold til leieavtalen for den tid som måtte være igjen av leietiden Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold, får punkt 20 tilsvarende anvendelse 20 FRAFLYTTING 201 Ved fraflytting, dvs på det avtalte opphørstidspunkt for leieforholdet, skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet Leietaker kan ikke gjøre gjeldende at det er inngått muntlige avtaler om endret fraflyttingstidspunkt 202 Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/nøkkelkort i slik orden at nøkler/kort er enkelt identifiserbare Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar, delevegger, ledninger ol ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse Utleier kan kreve at leietaker ved fraflytting fjerner helt eller delvis leietakers endringsarbeider, herunder innredning og innretninger, ledninger oa han har montert i leieobjektet, og at skader og merker som følge av dette utbedres Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for leietakers regning 203 Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning 204 I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering Side 10 av 14 ~~- L

62 I de siste 5 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden, med informasjon om at leieobjektet blir ledig I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til leieobjektet 2 dager pr uke i kontor/forretningstid 206 Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning 207 Leietaker er gjort kjent med at dersom leieobjektet ikke tilbakeleveres på avtalt opphørstidspunkt, vil utleier ha krav på leie og øvrige ytelser (herunder felleskostnader) inntil det er praktisk mulig for utleier å gjennomføre tilbakelevering, dog er leietaker i et slikt tilfelle forpliktet til å betale vederlag tilsvarende minimum 14 dagers leie inklusive felleskostnader og andre ytelser Videre er leietaker ved forsinket tilbakelevering forpliktet til å dekke utleiers merkostnader som følge av forsinkelsen, herunder utleiers reisekostnader 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 211 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Samtykker utleier, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med tinglysingen Videre skal leieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører Kostnader forbundet med slettingen dekkes av leietaker 212 Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører 22 LEIEREGULERING 221 Leien reguleres hver 1 januar, første gang 1 januar i kalenderåret umiddelbart etter kalenderåret for leieforholdets start Leien skal reguleres fullt ut i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks Første gangs regulering av leien skjer basert på eventuell økning i konsumprisindeksen fra den 15 i den måned leieforholdet har oppstart (basisindeks) til 15 oktober samme år Deretter skal leiereguleringen baseres på økningen i KIPI fra basisindeksen og frem til 15 oktober året før reguleringstidspunktet Leiebeløpet skal ikke kunne nedreguleres 223 Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted 224 Ved offentlig inngrep (prisstopp 01) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det (~4E- Side 11 av 14 ~2t_

63 BANKGARANTI 231 Leietaker stiller seivskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne leieavtalen, herunder rettidig betaling Garantien skal tilsvare 6 måneders leie inklusive andel felleskostnader og mva i den grad dette følger av punkt 9, dvs ,- kr I forbindelse med leieregulering kan utleier kreve garantien regulert forholdsmessig Garantien skal være gyldig, og uoppsigelig fra leietakers og garantists side, i leieperioden samt tre måneder etter fraflytting Når leieforholdet opphører, kan skyldig leie (inkludert tillegg som nevnt over) kreves dekket av garantien uavhengig av leietakers samtykke Mot utbetaling av andre krav under garantien kan garantisten gjøre gjeldende leietakers mulige innsigelser 232 Garanti må foreligge senest én måned etter signering av leieavtalen og for alle tilfeller innen overtakelse Garanti anses ikke etablert før utleier har godkjent garantiens ordlyd 233 Mislighold av bestemmelsen i dette punkt 23 anses som vesentlig mislighold som gir utleier hevingsrett 24 FREMLEIE 241 Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for utleier 242 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses ikke som samtykke 25 OVERDRAGELSE I SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 251 Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis må ikke finne sted uten utleiers skriftlige foråndssamtykke Utleier kan på fritt grunnlag nekte overdragelse 252 Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom han ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 253 Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper 254 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt anses Side 12 av 14

64 ikke som samtykke 26 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ingen 27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5 For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler 28 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 281 Leietaker er selv ansvarlig for oppfyllelse av internkontrollforskriften og dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak i egne lokaler Herunder kontroll av nødlys, rømningsveier, slukkeutstyr, elektroinstallasjoner med mer Leietaker er selv ansvarlig for organisering av brannvern i egne lokaler 282 Utleier er ansvarlig for dokumentasjon av helse, miljø og sikkerhetstiltak for drift og vedlikehold av eiendommens fellesinstallasioner og fellesarealer 283 Leietaker skal utpeke en brannvernansvarlig og en HMS-koordinator 284 Leietaker plikter å informere utleier om eventuelle endringer av kontaktpersoner umiddelbart Side 13 av 14

65 SIGNATUR 291 Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter leietakers signatur 292 Denne kontrakter utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplarer Hver av partene får hvert sitt eksemplar VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vediegg 1: Retningslinjer for ansvars- og kostnadsfordeling mellom utleier og leietaker Vedlegg 2: Eksempler på poster som inngår i felleskostnader og eventuell fordeling pr bygg Vedlegg 3: Arealoversikt Sted/ dato: Sted/dato: Utleier Leietaker CC4tr\ftL C1 Mesta Eie do IIS' Veidekke Industri AS Signatur iht ul qksta EieI,dom AS Signatur iht firmaattest Orgnr 993 b MVA Side 14 av 14

66 Vedlegg 1; Retningslinjer for Ansvars- og kostnadsdeling mellom eier og leietaker av byggl eiendom Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Eiers Utføres av eier, Leietakers Pkt Inndeling Aktiviteten kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og ansvar leietaker ansvar - 1 Administrasjon Intemkontroll av Mevtav bygningsmasse og bygningstekniske installasjoner, herunder Nygniogstekniske rispeksjoner og registrering av ataik at tiltak X lotemkontroli av leietakers areal Dette for å hindre forfall av Mevtav bygningsmasse 2 Administrasjon utover det som er beregnet som normal slitasje samt 9 sikre at bygningstekniske X rstallavioner samt øvrig bygningsmasse, ikke forringes 3 ladrrinistrasion løpende peiling av fbyngsoljenvrngda, bestilling av ettetlorsogirm X 4 Administrasjon Avlesning av energimålerehorormålere i forbindelse ned ktnsandbtg av statuskort samt i 5 Administrasjon Daglig' normal rengjøring av leieobjektet, herunder inn- og utvendig vask av vinduer, kurinql boning av gulv etter behov - Rengjøring' opprydding i bygg eg uteareal atter avsluttet leieforhold Evirt kostnader ved 6 Administrasjon gjennor -iføring etter utflytting faktureres leietaker Leie vil løpe til leieobjekt er overtatt og X 'unnet orden 7 Administrasjon Lisensavgifter ifm tv/slamær/pvrter(overerlagssigns som byttes til eiendommens drift X 8 Administrasjon lgangkjøring av fyranlegg som følge av behov ter tiileggsvarnru eller i tilknytning til 'ikobb,g av uprioritert elektrisk kraft (tak de eiendsnnrær avtaler er inngått) 9 Administrasjon Iverksette tiltak for å sikre bygninger/eiendom not frostskader på røranlegg, bygninger sov 10 Pnftsutgifte/aegtter/skatter Forbruk av venn, rensing av avløpsvann og faste off, avgifter for vsnrvlavlap X 11 Vedlikehold Innvendig vedlikehold (EkseneMs gule, vegger, vinduer, dører, brukerutstyr VVS, elektrisk utstyr tastmontert og løst( i Utskiftninger av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid eng 12 Vedlikehold selve byggverket (Eks: slutte eksisterende vinduer med vinduer av samme handlet og X standard, i dette ligger normal oppgradering av bygningsmaterialer kvuttetsbegrepet( 13 Vedlikehold 14 Vedlikehold 15 Vedlikehold 16 Vedlikehold 17 Vedlikehold Inn- og utvendig vedlikehold av dører, vinduer, og garasjeporter I dette ligger også krioder, bommer og slagporter inn slå på eiendom Planlagt vedlikehold og utskifting av overflater på veier, plasser, purkeringsareal og andre installasjoner ute Rengjøring av takrenner/ nedløp/ utvendige rister for vedløp Herunder også evrrt takuluker ved flate tak Iverksette tiltak for fjerning svvnø på tak fra store snømengder som kan medføre st?takkonstruksjon skades eller bryter sammen Sikre personer og materiellmot ras (for eksempel svøfs( fra tak og utstikkende detaljer på bygningen Dette gjelder avsperring av farlig område og fjerning av snø og la 18 Vedlikehold Iverksette tiltak for å sikre eiendom og bygg nett plutselige ytre påvirkninger, herunder vind-istermsokuder, f lam -I smellevann x 19 Vedlikehold Bygningsmessige skader som ikke skyldes leietakers/ brukers forhold/ansvar X 20 Vedlikehold 'kader etter innbrudd og hærverk, herunder bygniygsdeler/glaau etc X 21 Vedlikehold Vedlikehold av grøntanlegg, planer, hekker og buakerfjemeng av uønsket vegetasjen inntil 2 meter fra yttervogg og llangsmrierder X 22 BygglMlegg Innvendige og utvendige persienner, gardkrbrett/gardkroppheng/ ctpv, rulle- og t-lendintaqsrdiner 23 Bygg/Anlegg 24 Bygg/Anlegg Vedlikehold av låsesysterner, sylindene og låsplaner Gjelder slossjoskuder, nye behov for nekter etc, samt oppgradering av låssystem varm følge av leietakers behov Fordeling av nøkler Anskaffelse av nøkkelskup, hengelåser, også særlig sterke hengett aer Elektro - elektriske lntemkontrslå vedlikehold av tavla, fordelingsnatt, fast opplegg med fasforeotemte vante- 25 anlegglbygningsirsstallesjoner og og panelovner, varmekabler, armaturer, brytere og kontaktertitsk som krever godkjent X apparater autorisert personell Ved påførte skader på epplistet utstyr vært øres uousor til leietaker i i - Elektro - elektriske lntemkcntrolv vedlikehold av leietakers maskiner, utstyr, materiell og inventar, herunder 26 anlegglbygnlngsltrutallaoloner og egenkuntroiitiftak kan medtere bruk av autorisert personell - vnøarater x Elektro - elektriske Striftiog av sikringer, tennere, lyspærer og lysrør, herunder også fetesureailtekniske rom 27 anlegglbygningsinutullasjoner og bygning - asnarater x Elektro - elektriske 28 anlegglbygningsiratallavjoner og Flyttbare elektriske ventresurrer og efter, flyttbare gass-, petroleum- og katalyttovner X - evearater 29 Elektro - elektriske Utskifting av tavle, fordelingsnett, fast opplegg med fastmonterte varme- og panleovrer, anlegg/bygningsinstallasjoner O vorrmækabier, armaturer, brytere og kontakter når de tte ikke lenger lar seg vodlikeholde apparater x 30 Branntekniske og organisatoriske 2-1 Krav til at brannobjektet en bygget, utstyrt og vedlikeholdt i sarnavan med gjeldende fr-av (Jfr FOBTOT( lover og forskrifter am forebygging av brann (teknisk tilstand) Branntekniske og organisatoriske Anskaffelse av hensiktsmessig manuelt slokkeutstyr tilpasset brannobjektet og 31 - '1nov (Jfr FOBTO'fl rtterlygeode rnerldng av ut styret 32 kiig kontroll avmsnuelt sloldmeutstyn levert med bygget, samt sunt slokkeatstyr som er Brsnntekrriske og organisatonske tilpasset brannobjeldet etterkant (Ved rameavfa(er blir dette punktet endret til krav (Jfr FOBTOT) ' Utføres av eier, dekkes av braker'( X 2-2 Krav til årkson-bet/ bruker slik at brann ikke lett kan oppstå og slik st sikringstiltak 33 Branntekniske og organisatoriske og sikringsinnretninger virker som forutsatt Dette vil slet det ikke skal utføres spesielle krav (Jfr FOBTO1) arbeidsoperasjoner eller ut sikringstiltak settes ut av drift sten at komrpenserende titak x innføres 34 Branntelmiske og organisatoriske Påse ut bygningstekniske brannvenntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes og krav (Jr F013T0 rapportere alle forhold av betydning (akak( for brannsikkerheten, herunder ha naboer for Ifølge med på brannalamnruentre(en om den viser normal drift X Branntekniske og organisstonske - krav (Jfr FOBTOT) 2-4 Ettersyn og vedlikehold av instellsoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mmv X Ettersyn og prøving av tekniske sikrbrgotiltsk som døren luker/ vinduer med Branntekniske og organisatoriske brannteknisk krav (Jfr F0BT01) funksjon, røykvarsler- og brannalsrmnanlegg, ledesystemer for rømning, stusyenære lokkeinstallasjoner, røulaertilasivn X x x x x x X 0 x X x x Side i av 3 sider

67 leietaker av byggl Eiere Utføres av eier, =etakers Pkt Inndeling Aktiviteter/ kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og 37 Branntelmakevgorganisatoriske krav (Jfr F013TOT) Nødvendig skifte av batterier i røykvarsler, batterier 09 lysrør/ pærer i nødysarnraturer Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 ansvar leietaker ansvar i i i og Branntekniske v anisatonske 2-6 Krav om at fyringsanlegg, etter varsel om feiing, sin helhet er tilgjengelig for teiing, utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måle og med krav Jfr F013T0 lttredsstillende atkomst Leietaker er ansvarlc for adkomst tar feiepersonell X Branntekniske og organisatoriske 3-1 Krav om brannsikkerheta, det sæmkite brorerobjektet er til? redostillende 39 - krav (Jfr FOBTOT) dokumentert Bravntekariske og organisatoriske Utarbeide dokurrentpåav på teknisk brannvern og samordne denne med brarmobjektets 40 - krav (Jfr FOBTOT) lokunentasjrar p9 organisatorisk brannvern 41 Brannteloriake og organisatoriske Utarbeide dskerrrentpåon på organisatorisk brannvern (opplæring, øvelse, instrukser, krav (Jfr FOBTOT( planer, vakt, risiko( 42 Branntekniske og organisatoriske 3-2 Krav om brannvemleder utpekt av bruker som koordinerer det forebyggende krav (Jfr FOBTOT( brarmvemarbeidet 43 Branntekniske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT( 33 Krav til å gjermorrdøre brannvernopplæring og brannøveber av eget personell X Branntekniske egorganisatoriske Virksomhet/ bruker skal sørge for opplæring av brannvemledere 44 - krav (Jfr F013TOT) X 45 Branntelmiske og organisatoriske 3-4 Krav atarbeidetse og Iverksetting av ordensregler og instrukser som regulerer krav (Jfr FOBTOT) brarortorebomende og -bekierrpende tiltak for egen virkserrftot Branntekniske og organisatoriske Krav om vaktordning på overnattingssted som står i forhold til risikoen i - krav (Jfr FOBTOT) brannobjektet 3-6 Krav om gjennomføring av ekstraordinære tiltak ved drifts- og bruksforhold som 47 Branntekniske og organisatoriske kan tore til markert olering fare for antennelse eller brannspredning F eks krav (Jfr FOBTO1) slokkematedell ved varmt arbeid p9 steder der bppninger/plaothaller har særlig lett x 48 Brannteimiske og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT( 49 Branntekniske ogorganisatoriske - krav (Jfr FOSTOT) 50 Branntelmiuke og organisatoriske krav (Jfr FOBTOT( 51 Branntekniske organisatoriske krav (Jfr FOBTOT) Branntekniske og organisatoriske 52 - krev (Jfr F0BT0 53 antennbar raerfiatelbmeinnsd&er 4-1 Krav om tekniske tiltak i særskilte brannoekter otp personsikkerhet X 4-2 Krav om stasjonært slokkeaslegg i oærskfte brannobjekter rrdrp materlellskkerhet X 4-3 Krav om fordeling avslokkevann innenfor eget område samt etablering av tilstrekkelig antall brannkummer (eller tilsvarende) Representant fra bruker skal detta på tilsyn, dette gjelder både samordnet eller enkeltes offentlig tilsyn Herunder er eftilsyn, arbeidstilsyn og branntilsyn Eier essjør hsilke tilsyn X X om skal mere renresentert ved eier Forskrift om brannfarlig vare Ivareta forskrift nå veiledning Branntekniske og organisatoriske Forskrift mo håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Ivareta forskrift se veiledning, krav (Jfr FOBTOT) herunder også inrinentiirg av spesielle lagringstillateber tor tor akseiegel gasstlasker 01 x Vedlikehold av servanter, dusjer, klosetter, tappekraner og armaturer si (sluttutstyr) 54 Vann/Avløp/Sanitær Med vedlikehold gjelder pakkbokser og pakninger og bsikerrelatert vedlikehold basert på X slitesie Utskifting av hoved- og fordelingsnett med vann-, og kleokluner, mengdemålere, 55 VanråAdap/Sanitær ventiler, vamrtvannsberedere, servanter, dusjer, klosetter, tappekraner og armaturer si X (sluttutstyr) når dette ikke er lønnsomt å vedlikeholde Oljeutskllere og spilloljetenker Ansvar for konstruksjon av selve installasjonen med sluk 56 Varru'Avtøp/Sanftær og rarsystern, Slo "anru'avtesanftær Tanmdng' årlig kontroll og vedlikehold av olleutskåere X 57b Vann/Asføp/Sanåær Tønnoing' kontroll og vedlikehold avegitoljetenker X 58a VaroriAsfaplSanitær Torwinng og rengjøring av brenner/egne vannanlegg, rarsysterner, titre, samt ravetekrrg og vannbehandling 58b VannfAvløp/Særeær Tarrerring og rengjøring av septiktanker X X At vedrørende punktaraug for materiell, utstyr, maskiner (eksempelvis: eksoaavt rakk 59 VenttasjoiVklimtekjale- og trynereom avtrekk fra vaskemaskiner, slipemaskiner, lakkeringsbokser, miljøskap, varmeskap med X rrier(, og mobile punktavtrekk for leietakere prosesser som en del av maskiner og verktøy - 60 Breksrelaterte kostnader vedrørende drift evvarrrie-/ ventilasjonsanlegg, herunder etter Vert iasjeråklirrrulqole- o trysereom irg lignende 6t Vert iasjoruldurn&kje le- trysereom Kostnader vedrørende service av varme-/ ventta4onsanlegg, herunder reimer og lignende X Fjerrrssrme-, sentralvarme-, 62 - k'elankarm og andre ildsteder Vedlikehold/ utskifting av fast rlmnterta ildsteder/ ovner inklusive piper og luker X Fjernvarme-, sentralvam -e-, Nedgravde oljetanker med teharende rørsystem og sikringsanordninger imf overfylling 63 - k'elanleag og andre ildsteder ilstandskontroll og tetthetsprøving Fjemvarrrra-, smrtralsnrrm-, 64 - kielanlegg og andre ildsteder Feiing Feieavgift X Sarrrbaratlavakstrøoilteto og IT 65 - rrstallasionvr Anskaffelse, drift og vedlikehold av innbruddsalarmer Sarrbandlsvakstrøns'tefe og IT 66 - installasjoner Utvidelse av eksisterende ltrnbruddsalarorer 67 Sarrrhandlsvakstrorr/tele og IT nustatasloner Edb-anlegg, at opplegg og utstyr Vedlikehold og periodisk kontroll prøving av tanker, rør-og vent ilsystemer, herunder 68 Tankanlegg også kontroll av elektrisk anlegg, jordingssystemer og katodak beskyttelse, etter rekvirert X behov fra ansvarshavende, og i tråd med utførte utbedringer etter kontroll etc 69 Tankunleog rlig ettersyråservica/kalibrering Os perranleqg X Ansvarshavende for daglig bruk/ drift (80v om brannfarlig vare, herunder ansvar for 70 Tankanlegg ajourhold av dokumentasjon på gjennomføring av egenkontroll og periodisk kontroll X mdlikehold/ talremng Trylrlåvirket utstyr som tilhører bygget, herunder kompressorer med rørsystem og 71 Trykldaftanlegg ventiler Utaldfting av komponenter, herunder korrpresoorhas, rørledninger samt X tretikt anker 72 Trykkluftanlegit Sa~iq kontroll avtryklgråvrrket utstyr X X X X X X rai Side 2 av 3 sider

68 Vedlegg 1; tzt leietaker av byggl eiendom Eiere Utfares av eier, Dokumentddato: 3okt 2007 Rev Dato: 03nov 2011 Leietakers Pkt Inndeling Aktiviteten kostnadsarter kostnad og dekkes av kostnad og 73 Trldduflardegg Tekniske anlegg løfte- og 74 trunsportaerretologer, oppiseng og - krfleojldw Trtldqaldzket utstn, herunder kompressorer med rersntem og ventiler Dagtg edllkehold kontroll og ettersket bæisou av kraner og taljer seol utskfltbrg avuttasjeduler i forbindelse med den årige kontrollen ansvar leietaker ansvar Periodisk årlig sakkyndig kontroll og prøving av alle typer fadrmnterte lefteirmretnhrger Tekniske erdegg- lette- og ned kronbaner, bjelker og faste oppheng for letlahruretr*rg, Herunder kommer også 75 tronspnrtbmretrdnger, oppheng og kategorier gutamnterte kroner Inkluderer også l øfteramper / innretninger som integrert X ladeutstyr dal av bygg sand utskifting av styringer og ellers bevegelige deler I dette ligger også utskifting evslltaedeier i forbindelse ned den årlige kontrollen - 76 'telodska anlegg - lette- og ålle typer transportable lefteirnnetnirrger også lefteutstr (der utstje rreturrr krok og transportinnretninger, oppheng og het), herunder periodisk sakkyndig kontroll og prøving g - Htteutstw 'tekniske anlegg - lette- og Vedtkelrold, kontroll og utskifteger av ute typer løftebord, breoruepravera, bikrttere, 77 trarrspnokmrelrrhrger, oppheng og heytrldrosp'ylerej olut'tr i ensketodler, jekker, trsnsportbåndi deleneskere, dreiebenker X - Hfteutstw ogtoron teleduk utstyr 78 Tekniske anlegg- lette- og Utaldof periodisk kontroll (UPK) av kroner og taljer Utskifting av normale slitedeler som ~innretninger, oppheng og brenruetdooser/ukrsuger et csom tillegges nornrul bruksslitasje X - krftaststvr 'tekniske anlegg - lette-og Utskifting bærende konstruksjoner samt store og dyre hovedkomponenter men for 79 trunspontlenretninger, oppheng og eksempel heenrruskbren og lignende dm UK Dette gjelder utskifting p5 grunn av lang X løfteutstyr tids norrrrui bruk 80 'tekniske anlegg - lette- og Resorttisering etter at kronen har med p arkert og gjeldende sert fikat har utløpt Gjelder transperlinrretnleger, oppheng og ikhe dersom kranen har ned i bruk I kontraktsperiedem X - knttetjrstkr Spesielle tekniske anlegg - krvmrtar- SpeuiatnnrednHg irvenlar installert far eller av bruken herunder kantine-/ Iekhenutstr, speslalenrediuloger- ned mer avlreklerskap et Anskafteise/ montering/ flytth-g av ute typer ~tar, Spesielle tekniske enlogg - inventarherunder flyttbare (frittstående),,, skap, senger, reuter, banker, hitiler og reefor speslelnnredirirger- med selvom disse er testet If segg/gulv ned X skruer og bslen, og fastncnlerte erobfreder l x x Side 3 av 3 sider ~, ~L

69 Dersom det ikke er avtalt fast felleskostnadsbeløp betales felleskostnader a-konto Innbetalte a-kontobeløp avregnes mot påløpte felleskostnader ved årsoppgjør/felleskostfordeling På mindre eiendommer eller i mindre leieforhold hvor det ikke påløper større driftsutgifter faktureres driftskostnader fortløpende eller samlet ved årsoppgjør Eksempler på poster som inngår i felleskostnader: Elektrisitet Fyringsolje Kommunale avgifter Service/vedlikehold porter (skader/reparasjoner faktureres fortløpende) Service/vedlikehold brannslokkere Service og slitedeler fyringsanlegg Service og slitedeler ventilasjonsanlegg SD - anlegg EOS - system Tømming/ kontroll av oljeutskiller Kontroll av kraner og løfteutstyr (ikke billøftebukker) Administrasjonspåslag på inntil 5 % av felleskostnader Listen er ikke uttømmende Q2j9~- Z ~-

70 GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift Side i av i i 833&t Li

71 MOTTATT >atradius 21 NOV 2012 managing risk, enabling trade Dokumentsenteret HUSLEIEGARANTI NR B Garantisten, Atradius, stiller seg herved som seivskyldnerkausjonist for regning av leietakeren Veidekke Industri AS Foretaksnr like overfor utleier Mesta Eiendom As Postboks 256, 1326 Lysaker Foretaksnr for et beløp oppad begrenset til kr ,00 (kroner sytti-en-tusen-og-åtti-en 00/100) inklusive renter og inndrivelsekostnader som sikkerhet for riktig betaling av husleie og oppfyllelse av forpliktelser i henhold til leiekontrakt datert som gjelder leie av eiendommen Eitrå - Gnr 83 Bnr 17 i Rana Kommune Garantien utløper pr , som også er utløpsdato for leiekontrakten Krav under garantien må være fremmet overfor garantisten senest 3 måneder etter forfallsdato for den enkelte husleietermin Ved oversittelse av fristen bortfaller retten til å kreve garantisten for forfalt beløp Kravet må fremsettes skriftlig vedlagt nødvendig dokumentasjon Eventuelle endringer av leiekontraktens bestemmelser kan ikke foretas uten godkjennelse fra Atradius Denne garanti er gyldig fra til Lysaker, 20 november 2012 >, atradius i henhold til spesialfullmakt Skijg Sdse1 Gtinerud Atradius, Filial av Atradius Credit lnsurance NV Nederland Strandveien 15 POBox 84, 1325 Lysaker - tel fax Orgnr wwwatradiuscom

72 >tzatradus managing risk, enabling trade Mesta Eiendom AS Postboks Lysaker Dato: 20 November 2012 Vår ref SG Telefon: Fax: Vedr Garanti på vegne av Veidekke Industri AS Vedlagt originale husleiegarantie ôg B som gjelder hhv reffiå cg Rauvatn Vennligst returner garantien når vårt ansvar er utgått Med vennlig hilsen for Atradius Sidsel Gunn md Kopi: Veidekke Industri AS - att Odd Arne Mathisen - Atradius Filial av Atradius Credit Insurance NV Holland Strandvn 15 Postboks 84 N-1325 Lysaker Telefon Fax wwwatradiusno Org nr: Bank konto

73 Dato: 10 desember 2014 Veidekke Industri AS Kontraktsobjekt Årsbeløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Eiendomobjekt Leie kombinasjonsbygg mva pliktig Garasje, sosiale rom, sandlager Leie tomt mva pliktig Tomt Felleskost a konto mva pliktig , Tomt

74 2nd October SUMMARY REPORT Screening Environmental Due Diligence Review of Sites owned by Mesta Submitted to: Mesta Eiendom AS Postboks Lysaker Project Number

75 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Golder Associates AS ( Golder ) was commissioned by Mesta Eiendom AS (hereafter referred to as the Client or Mesta ), to perform a screening Environmental Due Diligence (EDD) review It is Golder s understanding that the Client is considering to sell its shares of the portfolio on Norwegian properties The total number of Sites is 163, hereafter jointly referred to as the Mesta portfolio or the Sites In summary, the screening EDD has consisted of a review of information and documents provided to Golder by the Client mainly regarding tanks, oil/water separators, potential or confirmed contamination, leaseholders, building use and hazardous building materials, as well as information obtained by Golder from public databases on surroundings and registered contamination In addition, 14 Sites have been subject to Site visits, where information has been provided to Golder from interviews with Site representatives and from observations Subsequently, a relative environmental risk classification followed by environmental liability cost estimation has been completed For further information regarding the methodology applied, please see chapter 2 on methodology The purpose of this Screening Environmental Due Diligence (EDD) review has been to assist the Client in assessing the environmental risk associated with the Sites Using the methodology described in brief above, the main objectives have been to: Identify environmental issues which may give rise to or relate to liability (structural, cultural history or heritage issues has not been considered), specifically, environmental issues associated with identified contamination, oil/water separators, tank parks, chemicals storage or other environmental issues; Identify areas relating to environmental compliance with applicable environmental regulations; Identify issues relating to potential or confirmed contamination issues; and, Based on statistics gained from the Client make a cost estimate on removal/replacement of old tanks and/or oil separators also including assumed contaminated soil where applicable Review data on mapped asbestos in buildings and measures done by the Client prior to this assignment This summary report has been prepared for the exclusive use of the Client and is intended to supplement the Portfolio Summary Table presented in Appendix 3 with general framework information and portfolio aggregate statistics of potential issues of concern identified during the course of this Screening EDD review 2 nd October 2014 Project No

76 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 General Methodology The general methodology used by Golder in carrying out the Screening EDD review has been as follows: Collection of basic information: eg information on location, age, types, numbers and volumes of storage tanks and oil separators Reported incidents and authority inspections etc has been reviewed where available See full list of references provided in Appendix 1 Through review of publicly available information (see Appendix 1) site sensitivity has also been assessed Review of selected documents: of environmental relevance, provided by the Client upon request of Golder Documents included are tank and oil separator information (age, material etc), inspection reports, environmental inspection/remediation reports and generally reports of environmental relevance which were reviewed in order to assess any confirmed or potential presence of subsurface contamination Information collected from national registers: on risk classification, any investigations and remediation conducted was obtained for the majority of the Sites Information relevant for assessment of environmental compliance issues eg inspections performed recently by the local environmental department has also been reviewed when available Relative environmental risk classification: based on the information collected, all Sites were classified according to a relative environmental risk classification system The risk classification is based on a classification system developed for the portfolio with criterias set up by Golder The relative risk classes applied are: high risk, medium risk and low risk For further information on risk rating, see Section 6 Relative Environmental Risk Classification Environmental costing: The environmental costs have been calculated manually by assigning each Site to a probable, best and worst cost, respectively The presented costing in this report solely represents costs associated with investigation and remediation activities regarding tanks, oil/water separators The costing methodology applied in this Screening EDD review is presented in further detail in Chapter 7 of this report Data documentation: Data for each site has been documented in a web based sharepoint database developed by Golder Each site is documented in terms of general information (eg site id, site name, location etc), description of the site and the surrounding area, current site activities (number and type of storage tanks and oil/water separators, permits, tank inspections and authority demands), contamination issues (eg known impacts, investigations and remediation), and the Golder relative environmental risk classification Reporting: This Summary Report was prepared together with Appendix 3 containing the portfolio summary table for the Sites The summary table presents the information collected and environmental issues of potential concern identified together with the relative environmental risk classification on a site specific basis The results of the cost calculations are presented in Table 2 in Chapter 73 of this report 2 nd October 2014 Project No

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Sandalsveien 71 A Postnr 4022 Sted STAVANGER Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 3319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-309860 Dato 06.04.2013 Eier Innmeldt av TVETERAAS OVE Tor Arve

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 12:53:28 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

fiw i.._ i å består av en energikarakter Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, solene,-g _ bjgbrensef og fiemvarme_

fiw i.._ i å består av en energikarakter Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, solene,-g _ bjgbrensef og fiemvarme_ it f. k ~. W -» % zzwtfat e v» t! H v f i ` fk m Adresse Hausmannsgate Postnr 0182 3 ' Oslo i å Sted 40,Ieíl. 'i Leilighetsnr '. Ucl Gm. 208 E3 2 Bnr. -E 303 fl.i Seksjonsnr. g C UJ F estenr _ E? ' t,

Detaljer

Kvarv. Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,-

Kvarv. Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,- Kvarv Skolebygning med stor tomt i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: Alle bud blir vurdert,- Verditakst: 2 500 000,- Desember 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvarv, 8226 Straumen Unik mulighet for

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,-

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- Storgata 23 Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Storgata - Her kan du gå til alt du trenger -

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,-

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,- Erikksbakkveien Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 780 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 780 000,- M a i 2015 STOR GATA 59, 8200 FAUS KE Erikksbakkveien

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Naustveien. Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,-

Naustveien. Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,- Naustveien Sentrumsnær og renovert enebolig i kort gåavstand fra sentrum. Prisantydning 2 090 000,- Verditakst 2 250 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Naustveien 19 Sjarmerende enebolig med

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE JUNKERDAL Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Junkerdal Hytte med fin standard i populært område. - 4 soverom - Dusj og opplegg

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

Trivselveien. Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,-

Trivselveien. Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,- Trivselveien Enebolig i et naturskjønt område «midt mellom» Fauske og Valnesfjord Prisantydning 1 790 000,- Verditakst 1 790 000,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Trivselveien 125 Enebolig i et landlig

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

Vinkelen. Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Vinkelen. Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vinkelen Her får du mye hus for pengene Prisantydning 1 840 000,- Verditakst 1 820 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Vinkelen 4 C Bolig over 3 plan med fin beliggenhet i Vinkelen. - God plass,

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Bjørkmoveien. Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,-

Bjørkmoveien. Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,- Bjørkmoveien Enebolig med fin beliggenhet ca. 1,5 km fra Fauske sentrum. Prisantydning 1 980 000,- Verditakst 1 980 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Bjørkmoveien 3-4 soverom med mulighet for

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen 9 Her kan du få deg en nett og sentrumsnær leilighet med

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer