bruksanvisning bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning bruksanvisning"

Transkript

1 bruksanvisning bruksanvisning Keramisk koketopp Glaskeramikhäll EHC60020K

2 We were thinking of you when we made this product

3 Velkommen til Electrolux sin verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til! electrolux 3

4 4 electrolux Innhold Sikkerhetsanvisninger 5 Beskrivelse av apparatet 7 Betjening av kokefeltet 8 Tips til koking og steking 8 Rengjøring og pleie 9 Hva må gjøres hvis 11 Avfallsbehandling 12 Montasjeveiledning 13 Garanti/Kundeservice 14 Service 16 Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen: 1 Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om hvordan du kan unngå skader på apparatet. 3 Generelle informasjoner og tips 2 Miljøinformasjon

5 sikkerhetsanvisninger electrolux 5 Sikkerhetsanvisninger Ta hensyn til disse anvisningene, ellers faller reklamasjonsrettighetene bort dersom det oppstår feil. 5 Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 73/23/EEC av Lavspenningsdirektiv 89/336/EEC av EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/ 31/EEC 93/68/EEC av CE-merkedirektiv Riktig bruk Dette apparatet må kun brukes til tilberedning av matvarer i vanlig husholdning. Apparatet må ikke brukes som arbeids- eller avlastningsplate. Det er ikke tillatt å foreta endringer eller ombygginger på apparatet. Brennbare væsker, lett antennelige materialer eller gjenstander som kan smelte (f.eks. folier, kunststoff, aluminium) må ikke legges eller oppbevares oppå eller i nærheten av apparatet. Sikkerhet for barn Hold alltid små barn borte fra apparatet. La større barn arbeide ved apparatet kun under veiledning og tilsyn. Generell sikkerhet Montering og tilkopling av apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson. Innbyggingsapparater må kun brukes etter innbygging i standardiserte, passende innbyggingsmøbler og benkeplater. Ved feil på apparatet eller ved skader i glasskeramikken (sprekker, brudd eller riss) må apparatet slås av og koples fra strømnettet for å forhindre fare for elektrisk støt. Reparasjoner på apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson. Sikkerhet under bruk Fjern etiketter og folie fra glasskeramikken. Det foreligger forbrenningsfare hvis du arbeider uaktsomt ved apparatet. Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med apparatets varme overflate eller varme kokekar. Overoppvarmede oljer og fett tar lett fyr. Ikke foreta kokeprosesser med fett eller olje (f.eks. pommes frites) uten tilsyn. Slå av kokesonene etter hver gangs bruk. Sikkerhet ved rengjøring Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det. Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet med dampstrålerenser eller høyttrykksspyler.

6 6 electrolux sikkerhetsanvisninger Hvordan unngå skader på apparatet Glasskeramikken kan skades av fallende gjenstander. Støt med kokekar kan skade kanten på glasskeramikken. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadd bunn kan stripe opp glasskeramikken når de trekkes over overflaten. Smeltende gjenstander og søl av overkokt mat kan brenne seg fast i glasskeramikken og bør derfor fjernes straks. La aldri kjeler og gryter koke tørre. Dette kan føre til skader på kokekarene eller glasskeramikken. Ikke bruk kokesonene med tomme kokekar eller uten kokekar.

7 beskrivelse av apparatet electrolux 7 Beskrivelse av apparatet Kokesonens oppbygging Enkrets kokesone 1200W Enkrets varmesone 1800W Enkrets varmesone 2300W Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren lyser så snart en varmesone er varm. Restvarmeindikator Enkrets kokesone 1200W Advarsel! Forbrenningsfare på grunn av restvarme. Etter at apparatet er slått av, trenger varmesonene litt tid for å kjøle seg ned. Ta hensyn til restvarmeindikatoren. Restvarmen kan brukes til smelting og til å holde maten varm.

8 8 electrolux betjening av kokefeltet Betjening av kokefeltet Apparatet betjenes med varmesonebryterne på Benkeskap ovnen. I Benkeskap ovnens bruksanvisning finner du beskrivelser til varmesonebryternes funksjoner og hvordan du betjener apparatet. Kokesonen kan summe litt når den blir slått på. Dette er vanlig for alle glasskeramiske kokesoner og har ingen innflytelse verken på funksjonen eller levetiden på apparatet. Tips til koking og steking Kokekar Gode kokekar identifiserer du på kokekarets bunn. Bunnen skal være så tykk og plan som mulig. Kokekar av stålemalje eller med aluminiums- eller kobberbunn kan forårsake misfarging på glasskeramikkens overflate, som vanskelig eller ikke lar seg fjerne. Energisparing Sett alltid kokekaret på kokesonen før du slår kokesonen på. Dekk godt til gryter med et lokk, hvis mulig. Slå av kokesonen før tilberedningstiden er ute, for å utnytte restvarmen. Kokekarets bunn og kokesonen bør være like store.

9 rengjøring og pleie electrolux 9 Rengjøring og pleie Forsiktig! Forbrenningsfare på grunn av restvarme. OBS! Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader apparatet. Rengjør med vann og oppvaskmiddel. OBS! Rester etter rengjøringsmidler skader apparatet. Fjern rester med vann og oppvaskmiddel. Rengjør apparatet etter hver gangs bruk. 1. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann. 2. Tørk apparatet tørt med en ren klut.

10 10 electrolux rengjøring og pleie Fjerne smuss 1. Hold en rengjøringsskrape på skrått mot glasskeramikkens overflate. 2. Fjern smusset ved å la klingen gli over overflaten. 3. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann. 4. Tørk apparatet tørt med en ren klut. fjern type smuss straks når apparatet er avkjølt sukker, sukkerholdige matvarer ja --- kunststoff, aluminiumsfolie ja --- kalk- og vannstriper --- ja fettsprut --- ja metallisk glinsende misfarging --- ja *rengjøringsskrape og rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål får du kjøpt hos fagforhandler med rengjøringsskrape* rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål* Hardnakkede smussflekker fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål. Striper eller mørke flekker i glasskeramikken kan ikke fjernes, men dette har ingen innflytelse på apparatets funksjon.

11 hva må gjøres hvis electrolux 11 Hva må gjøres hvis Problem Mulig årsak Løsning Kokesonene virker ikke. Restvarmeindikatoren gir ingen melding Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt med din forhandler eller med kundeservice. Ønsket koketrinn er ikke innstilt. Sikringene for husstanden (i sikringsskapet) er gått. Varmesonen har vært innkoplet i så kort tid at den ikke er blitt varm nok Still inn et koketrinn. Kontroller sikringene. Hvis sikringene går flere ganger, må du kontakte en autorisert elektriker. Hvis varmesonen er varm, må du ta kontakt med kundetjenesten. Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet. Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden.

12 12 electrolux avfallsbehandling Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere. Kassert apparat Symbolet W på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

13 montasjeveiledning electrolux 13 Montasjeveiledning Sikkerhetsanvisninger È necessario rispettare le leggi, le disposizioni, le direttive e le norme vigenti nel paese d'impiego (norme di sicurezza, reciclaggio regolare e conforme ecc.). Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da personale specializzato. È necessario rispettare le distanze minime dagli altri apparecchi e dai mobili. I cassetti devono essere montati solo con fondo di protezione direttamente sotto l apparecchio. Le superfici di taglio nel piano di lavoro devono essere protette dall umidità con materiale di tenuta adeguato. Tetningsmaterialet skal slutte tett mellom apparatet og benkeplaten. Tetningsmaterialet skal slutte tett mellom apparatet og benkeplaten. Ikke bruk tetningsmasse av silikon mellom apparatet og benkeplaten. Unngå å montere apparatet rett ved dører og vinduer. Dører og vinduer som slår opp, kan forårsake at kjeler og lignende faller ned fra kokeplatene. OBS! Fare for elektrisk støt. Løse stikkforbindelser som ikke er utført forskriftsmessig kan føre til at kontaktene blir overoppvarmet. Sett stikkforbindelsene forskriftsmessig sammen. Den elektriske installasjonen må gjøres av autorisert installatør. Dersom apparatet tilkobles fast (uten kabel og plugg) må det i den elektriske installasjonen tilkoples en innretning som gjør det mulig å skille apparatet fra strømnettet med en universalpolet kontaktåpningsvidde på minst 3 mm. Egnete skilleinnretninger er f.eks. LS-bryter, sikringer (skruesikringer må tas ut av holderen), FI-bryter og kontaktorer. ADVARSEL! Fare for personskade på grunn av elektrisk strøm. Benkeskap ovnen er under spenning. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for elektroteknikk. Sørg for at apparatet er innbygget på forsvarlig måte, slik at berøringsbeskyttelse kan garanteres. De kombinerte apparatenes nominelle spenning må stemme overens.

14 14 electrolux garanti/kundeservice Garanti/Kundeservice Levering skjer etter kjøpsloven av , supplert med "NEL's leveringsbetingelser" (kopi av disse fås hos din elektroforhandler). Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt. OBS! Ta vare på kvitteringen. Den gjelder som garantibevis. Service Trenger du service kontakt din lokale serviceforhandler. Forbered deg på samtalen og noter følgende: Modell: PNCnummer: Serienummer: Kjøpsdato En klar og kortfattet beskrivelse av feilen: Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis. Under følger oversikt over våre serviceforbindelser i de store byene: Oslo E-Service Oslo AS Risløkkveien Oslo Telefon: Faks: Service: Deler : Verksted: Kristiansand: Elektroverkstedet A/S Kirkevn. 4 Postboks 1027 Lund 4631 Kristiansand S Telefon: Faks: Stavanger: E-Service Stavanger AS Overlege Cappelens Gate 3, 4011 Stavanger Telefon : Faks: Trondheim: Strax Trondheim AS, Sorgenfriveien Trondheim Telefon: Faks: Bergen: E-Service Bergen AS Øvre Fyllingsvei Laksevåg Telefon: Faks:

15 garanti/kundeservice electrolux 15 Narvik: Johansens Hvitevareservice Tore Hundsgt Narvik Telefon: Mobil: Kunder som kontakter service under garantiperioden bør forsikre seg om at alle nødvendige kontroller er utført, siden kunden vil bli belastet for arbeid som ikke skyldes mekaniske eller elektriske produktfeil. Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven. Electrolux hovedkontor: ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY AS Postboks 77 Økern 0508 Oslo Telefon: Faks: Internett: På våre internettsider vil du finne oppdatert produktinformasjon, bruksanvisninger og oversikt over våre serviceforbindelser og forhandlere og mye mer. Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes: Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet. Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.

16 16 electrolux service Service Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet Hva må gjøres, hvis... ) Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere. For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger: Modellbetegnelse Produktnummer (PNC) Serienummer (S-nr.) (se typeskiltet for numrene) Type forstyrrelse Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet den keramiske platens treplassers bokstav/tall-kombinasjon For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her: Modellbetegnelse: PNC: S-nr

17 electrolux 17 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till!

18 18 electrolux Innehåll Säkerhetsanvisningar 19 Beskrivning av produkten 21 Användning av kokhällen 22 Tips för kokning och stekning 23 Rengöring och skötsel 24 Vad gör man när 26 Avfallshantering 27 Installationsanvisning 28 Garanti/Konsumentkontakt 29 Service och reservdelar 30 Följande symboler används i denna bruksanvisning: 1 Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador undviks på apparaten. 3 Allmän information och tips 2 Miljöinformation

19 säkerhetsanvisningar electrolux 19 Säkerhetsanvisningar Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. 5 Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv: 73/23/EWG från lågspännings-direktiv 89/336/EWG från EMVdirektiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG 93/68/EWG från CEmärknings-direktiv Bestämmelser för användning Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning, av maträtter. Hällen får inte användas som arbetseller avställningsyta. Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten. Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet. Säkerhet för barn Håll i regel småbarn borta från hällen. Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt. Allmän säkerhet Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt. Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Säkerhet under användning Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador. Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl. Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat. Stäng av kokzonerna efter varje användning. Säkerhet vid rengöring Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. Rengöring av hällen med ångstråleeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten.

20 20 electrolux säkerhetsanvisningar Undvikande av skador på hällen Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken. Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de dras över glaskeramiken skada denna. Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskeramiken och bör genast avlägsnas. Undvik torrkokning av kastruller och pannor. Torrkokning kan orsaka skador på kokkärl eller glaskeramiken. Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.

21 beskrivning av produkten electrolux 21 Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Enkelkokzon 1200W Enkelkokzon 1800W Enkelkokzon 2300W Restvärmevarnare Restvärmevarnaren tänds så snart en kokzon är varm. Restvärmevarnare Enkelkokzon 1200W Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning behöver kokzonerna någon tid för att kylas av. Beakta restvärmevarnare. Restvärme kan användas för smältning och för varmhållning av maträtter.

22 22 electrolux användning av kokhällen Användning av kokhällen Hällen betjänar Du via en panel. Användning och funktion av denna finner du i bruksanvisningen för underbyggnadsugnen. När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det är en egenhet hos alla glaskeramikhällar och inverkar inte negativt vare sig på spisens funktion eller livslängd.

23 tips för kokning och stekning electrolux 23 Tips för kokning och stekning Kokkärl Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så tjock och plan som möjligt. Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna eller de går inte alls att ta bort. Spara energi Placera helst kokkärlet på kokzonen innan zonen slås på. Sätt om möjligt lock på grytor. Stäng av kokzoner innan tillagningstidens slut, för att utnyttja eftervärmen. Kokkärlsbotten och kokzon bör vara lika stora.

24 24 electrolux rengöring och skötsel Rengöring och skötsel Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme. Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med vatten och diskmedel. Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel. Rengöring av hällen efter varje användning 1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 2. Torrtorka hällen med en ren duk.

25 rengöring och skötsel electrolux 25 Borttagning av föroreningar 1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan. 2. Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan. 3. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 4. Torrtorka hällen med en ren duk. ta bort Slag av förorening genast med kall häll med Socker, sockerhaltiga rätter ja --- Plast, aluminiumfolie ja --- Kalk-och vattenränder --- ja Fettstänk --- ja metallskimrande färgningar --- ja *Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln Rengöringsskrapa* Glaskeramik- eller stålrengörare* Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel. Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påverkar dock inte hällens funktion.

26 26 electrolux vad gör man när Vad gör man när Problem Möjlig orsak Åtgärd Kokzonerna fungerar inte. Restvärmevarnaren visar inget Det önskade värmeläget är inte inställt. Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har löst ut. Kokzonen har bara varit inkopplad en kort stund och är därför ännu inte tillräckligt varm Ställ in värmeläget Kontrollera säkringar. Om säkringarna utlöser flera gånger, kalla då på en auktoriserad elinstallatör. Kontakta kundtjänst om kokzonen är varm. Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder. Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren. Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.

27 avfallshantering electrolux 27 Avfallshantering Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen W på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

28 28 electrolux installationsanvisning Installationsanvisning Säkerhetsanvisningar Lover, forordninger, direktiver og standarder som gjelder i det landet der apparatet skal brukes, må overholdes (sikkerhetsbestemmelser, saks- og forskriftsmessig avfallsbehandling osv.). Montering skal kun utføres av fagperson. Minsteavstandene til andre apparater og møbler skal overholdes. Skuffene skal kun monteres med beskyttelsesbunn rett under apparatet. Snittflatene på arbeidsplaten skal beskyttes mot fuktighet med et egnet tetningsmaterial. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen och bänkskivan. Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster. Dörrar och fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen. OBSERVERA! Skador genom elektrisk ström. Lösa och icke fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kontakten. Sätt ihop kontakter på fackmässigt sätt. I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska vara minst 3 mm. Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer. VARNING! Risk för skador genom elektrisk ström. Kombinationspanelen är spänningssatt. Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik. Säkerställ isolering genom fackmässig installation. Märkspänning för kombinerade apparater skall vara samma.

29 garanti/konsumentkontakt electrolux 29 Garanti/Konsumentkontakt Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Sverige Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare. Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.

30 30 electrolux service och reservdelar Service och reservdelar Sverige Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet?

31 service och reservdelar electrolux 31 Finland Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret (0,1597H/min (0,95 mk/ min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar. * När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem. Modell:... Produktnummer:... Serienummer:... Inköpsdatum:...

32 32 electrolux montasje / montering Montasje / Montering

33 montasje / montering electrolux 33

34 34 electrolux montasje / montering Typeskilt / Typskylt EHC60020K 55AAD65ZO ELECTROLUX 230 V 50 Hz ,5 kw

35

36 A

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QHC619X 04O. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QHC619X 04O i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHS6636X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900463

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHS6636X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900463 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHS6636X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHS6636X i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

QHC 6504. Induktionsglaskeramiskkogezone. Brugsanvisning Bruksanvisning. Induktionshäll i glaskeramik

QHC 6504. Induktionsglaskeramiskkogezone. Brugsanvisning Bruksanvisning. Induktionshäll i glaskeramik QHC 6504 Brugsanvisning Bruksanvisning Induktionsglaskeramiskkogezone Induktionshäll i glaskeramik 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve

Detaljer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61000M-MNAB8. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX GK78CRO

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX GK78CRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX GK78CRO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX GK78CRO i bruksanvisningen

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG C61RAAST http://no.yourpdfguides.com/dref/785665

Din bruksanvisning SAMSUNG C61RAAST http://no.yourpdfguides.com/dref/785665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC646 08F http://no.yourpdfguides.com/dref/835115

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC646 08F http://no.yourpdfguides.com/dref/835115 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QHC646 08F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QHC646 08F i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT HÅNDBOK Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS Kjære kunde Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON2620W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON2620W i bruksanvisningen

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1)

T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1) T 632KE BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP UTEN TOUCH-PANEL IOAA-180 (10.2005/1) KJÆRE KUNDE, Ved å lese denne bruksanvisningen blir du en bevisst bruker på et teknologisk avansert produkt. BEHA koketoppen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ESI6221K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ESI6221K i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning/Montasjeveiledning

Bruksanvisning/Montasjeveiledning Bruksanvisning/Montasjeveiledning Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet Sikkerhet på de første sidene. Ta vare på denne bruksanvisningen

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Bruksanvisning Infrarøde varmelister

Bruksanvisning Infrarøde varmelister NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V2/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB 2600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB 2600 i bruksanvisningen

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS Uansett materiale er de viktig å rengjøre produktene daglig, fordi et rent produkt holder seg pent i år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer