Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS VIRKSOMHETEN I VIRKSOMHETENS ART OG STED Museum Stavanger AS (MUST) er et regionalt museum som skal dokumentere og fremme interessen og kunnskapen om naturhistorie, kulturhistorie, maritim historie, industrihistorie og kunsthistorie. MUST skal ivareta forvaltningsansvaret til stiftelsene Stavanger museum, Rogaland kunstmuseum, Samling Halvdan Hafsten og Utstein kloster. MUST eies av Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Rennesøy kommune og har hovedkontor i Muségata 16. MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 SAMFUNNSANSVAR Museets samfunnsoppdrag er å sikre dagens publikum og kommende generasjoner tilgang til kunnskap og forståelse for naturhistorie, kulturhistorie og kunsthistorie gjennom å: bevare samlingene på en museumsfaglig forsvarlig måte og legge til rette for forskningsbasert innsamling og formidling produsere ny kunnskap innenfor museets fagfelt og legge til rette for forsknings- og utstillingssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt produsere samfunnsaktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som gir publikum økt kunnskap og unike opplevelser fornye og utvikle eksisterende museer til pulserende, attraktive møteplasser Prosjektlederne Kristin V. Cranner og Anne Kari Skår var fornøyde etter Museumsnatt. Foto: Lene Berge Førland/MUST. Museumspedagog Camilla Bjerk Olsen dissekerer en svane i høstferien. Foto: Lene Berge Førland/MUST. ANLEGG MUST hadde ved utgangen av 2014 driftsansvaret for ni museumsanlegg med til sammen 18 bygninger.museets anlegg: Stavanger museum, med naturhistorisk avdeling, Norsk barnemuseum, det medisinske museet og kulturhistorisk avdeling med byhistoriske utstillinger. Stavanger kunstmuseum, med Halvdan Hafsten samling. Stavanger maritime museum, med ansvar for MUSEUM STAVANGER ÅRBOK, ÅRG.124 (2014), S

2 seilfartøyene «Wyvern» og «Anna af Sand». Norsk hermetikkmuseum, Norsk grafisk museum, Breidablikk, Ledaal, Stavanger skolemuseum, Utstein kloster og Revtangen ornitologiske stasjon. STYRET I MUST Styret i MUST besto i 2014 av følgende medlemmer: 194 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 Rundt 400 preparater er utstilt i fugleutstillingen Skeive dyr og smilende skjeletter. Foto: Elisabeth Tønnessen/MUST Valgt fra Rogaland fylkeskommune: Tone Brandtzæg, styrerepresentant Peter Schwarz, vararepresentant Rune K. Tvedt, nestleder Lin V. Jacobsen, vararepresentant Valgt fra Stavanger kommune: Sissel Knutsen Hegdal, styreleder Dag Terje Klarp Solvang, vararepresentant Terje Rønnevik, styrerepresentant Frede Cappelen, vararepresentant Valgt fra Rennesøy kommune, fra juni Ørjan Omdal, styrerepresentant Jostein Eiane, vararepresentant Valgt fra Stiftelsen Stavanger Museum: Bjarne Kvadsheim Valgt fra Stiftelsen Rogaland Kunstmuseum: Mette Paavola, styrerepresentant Ove Jølbo, vararepresentant Ansattes representanter: Ingrid Lise Tjemsland, styrerepresentant Eilef Herikstad, vararepresentant Inger M. L. Gudmundson, styrerepresentant May Johannessen, vararepresentant ORGANISASJON MUST er organisert med fire fagavdelinger og en avdeling for fellestjenester.

3 De fire fagavdelingene er avdeling for naturhistorie, avdeling for kulturhistorie, avdeling for kunst og avdeling for sjøfart og industri. Stabsfunksjonene utgjør tekniske og administrative fellestjenester, samt et eget fagbibliotek. MUST har også fire nettverk og en nettredaksjon med medlemmer fra alle fagavdelingene. Nettverkene inkluderer nettverk for samlingsforvaltning, forskning, formidling og publikum. Museet har flere venneforeninger inkludert Stavanger museums venner, Stavanger kunstmuseums venner og venneforeningen til Norsk grafisk museum. Stavanger sjøfartsmuseums råd ble lagt ned i ÅRSVERK Årsverk, inkludert verter og ekstrahjelp, fordelt på de ulike avdelingene per 31. desember: 195 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 Administrasjon* Biblioteket Teknisk avdeling Avdeling for naturhistorie Avdeling for kulturhistorie Avdeling for kunst Avdeling for sjøfart og industri Totalt ,9 2,0 6,0 6,1 14,3 11,4 9,4 57, ,9 2,0 6,0 6,1 14,4 11,8 10,0 58, ,9 2,0 6,0 6,7 14,8 11,9 10,0 60,6 Arne Nøst sitt verk Historiens kakofoni ble vist på Stavanger kunstmuseum. Foto: Elisabeth Tønnessen/MUST *inkl. personal, regnskap, kommunikasjon, IT, salg, digitalisering, forskning og publikumsleder. MUST hadde i ,6 årsverk inkludert museumsverter og ekstrahjelp. 108 ansatte var innmeldt i pensjonsordningen. Gjennomsnittsalderen var 39,07 år.

4 196 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 Vibece Salthe og forfatter Jung Chang intervjues av NRK Rogaland. Foto: May Johannessen/MUST. ARBEIDSMILJØ MUST har ansatte fra ulike kulturer og land. Det aksepteres ikke diskriminering i forhold til språk, hudfarge, kjønn eller alder. Sykefraværet har vært seks prosent. Det ble ikke meldt om arbeidsulykker eller nestenulykker. MUST er IA-bedrift. I 2014 hadde museet to personer i arbeidspraksis fra NAV. Det sosiale miljøet blir vurdert som godt, men med behov for enkelte utbedringer i det fysiske miljøet. Spesielt gjelder dette administrasjonsbygget i Muségata 16 og Stavanger maritime museum. I 2014 bestod arbeidsmiljøutvalget av tre representanter fra ledelsen og tre representanter fra de øvrige ansatte. LIKESTILLING MUST har som målsetting å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Museets rutiner skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering eller i andre personalpolitiske sammenhenger. MUST har en overvekt av kvinnelige ansatte. Ved årets utgang var 65,7 prosent av den faste stab kvinner.

5 PLANER VEDTATT AV STYRET I 2014 godkjente styret Sikringsplan for MUST , Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg og Kommunikasjonsstrategi ÅRSREGNSKAP MUSTs årsresultat er kr 9 948,-. Disponeringen av resultatet fremgår av årsregnskapet. Styret mener at det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Egenkapitalen er ved årets utgang kr ,-. Denne kapitalen bør styrkes i fremtiden sett i lys av den størrelse museet etter hvert har opparbeidet. I regnskapet fremkommer ikke tall for fremtidige pensjonsforpliktelser. I og med at MUST fremdeles betraktes som et lite selskap, er vi etter loven ikke pålagt å bokføre dette. Når grensen til å bli en mellomstor bedrift passeres, skal imidlertid dette frem i regnskapet. Egenkapitalen i MUST er ikke stor nok til å kunne dekke opp for en slik postering i regnskapet. Styret er orientert om dette. For øvrig fremgår andre detaljer av årets regnskap med tilhørende noter. 197 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 ÅPNINGSTIDER Flere av museene hadde i sommersesongen 2014 utvidede åpningstider. I tillegg var Arbeiderboligen i Gamle Stavanger åpen for publikum store deler av sommeren. MUST har hatt ulike åpningstider sommer og vinter for å tilpasse seg høysesong med turister. Norsk hermetikkmuseum hadde svært mange besøkende i 2014 inkludert Bob Geldof. Foto: Alf Tore Mjøs/MUST. BILLETTPRISER MUST fortsatte i 2014 med en felles billettstruktur og billettprisene var kr 70,- for voksne og kr 40,- for barn/student/honnør. MUST har flere ulike rabattordninger for ulike grupperinger og både Årskort og MUSTpass slo godt an.

6 BESØKSTALL 2014 Besøkstallet for MUST var færre i 2014 sammenlignet med året før. Dette er en reduksjon på to prosent. 198 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 Museum Stavanger kunstmuseum Norsk hermetikkmuseum Stavanger museum/norsk barnemuseum Stavanger maritime museum Ledaal Breidablikk Wyvern Norsk grafisk museum Anna af Sand Norsk skolemuseum Revtangen Utstein kloster Totalt Per Christian Browns spennende verk Historiske intervensjoner i villaen Breidablikk ble vist på Breidablikk. Foto: Per C. Brown. HOVEDRESULTATER Markeringen av Grunnlovsjubileet var med å sette søkelyset på MUST og museets rolle som aktiv samfunnsaktør gjennom to store utstillingsprosjekter og en rekke foredrag, debatter og arrangementer gjennom hele jubileumsåret. I det tverrfaglige prosjektet Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati tolket åtte kunstnere museets rolle i demokratiets historie gjennom ulike kunstneriske uttrykk og intervensjoner. Prosjektet var et samarbeid mellom alle fagavdelinger og ble vist på Stavanger museum, Stavanger kunstmuseum, Breidablikk og Stavanger maritime museum. Museet inviterte til åpning med Kunstsafari som ble en stor publikumssuksess. Utstillingen Nablus en okkupert by på Stavanger museum viste dagliglivet under okkupasjon i Stavangers palestinske vennskapsby. Disse to utstillingene inngikk i det offisielle nasjonale programmet for grunnlovsjubileet. Utstillingene skapte debatt og fikk stor medieoppmerksomhet fra både regional og nasjonal presse. Utstillingen Fugletrekkets gåter våren 2014 i regi av Avdeling for naturhistorie, markerte 100-års jubileet for merking av fugl i Norge.

7 Designkonkurranse IDDIS 2014 samlet flere hundre unge deltakere fra en rekke videregående skoler i Rogaland. Designkonkurransen sprer kunnskap og engasjement om denne viktige delen av byens industrihistorie. Vaar sjebne er endt I samarbeid med En kjede av fyr presenterte Stavanger maritime museum en ny utstilling om redningshistorie og forlis. Sommermarkedet på Utstein kloster i samarbeid med lokale produsenter tiltrakk seg et engasjert publikum. Under Åpen dag på Revtangen ornitologiske stasjon fikk publikum oppleve fangst og ringmerking av fugl. Utstillingene Brush and Shutter, fra Getty Research Institute og den egenproduserte Forestillinger Foto fra Kina på Stavanger kunstmuseum bidro høsten 2014 til stor og positiv oppmerksomhet fra publikum, kritikere og media. For første gang i Europa vistes foto av kinesiske kunstnere fra alle 1900-tallets tiår sammenstilt med foto fra de siste fem år av ti samtidskunstnere. MUST ved formidlingsnettverket vant pris for beste formidlingside nasjonalt for prosjektet Supersans under det nasjonale museumsmøtet. MUST deltok aktivt i Forskningsdagene i Stavangerregionen med blant annet Forsker ved gaten på Stavanger lufthavn, Sola, Forskertorget og Forsker Stand-Up. Arrangementene Sjørøverfest, Museumsnatt, Jul på Breidablikk og Appelsinbåten var alle publikumssuksesser og bidro til å gi folk gode museumsopplevelser. Bak disse arrangementene står et bredt samarbeid internt og eksternt. Besøkstallet har holdt seg stabilt på Museet fortsatte satsningen på digital kommunikasjon og nettsiden til museet hadde unike besøkende. MUST utarbeidet fire nye fellesbrosjyrer; Årsprogram 2014, Formidlingstilbud 2014/15, Hvem eier historien? og Museumsnatt. MUST utarbeidet ny Strategiplan for fornying av bygg og anlegg og igangsatte høsten 2014 arkitektkonkurranse for nytt grafisk museum og mulighetsstudier for Museumsparkvisjonen. Stortingspresident Olemic Thommessen åpnet utstillingen Nablus en okkupert by. Foto: Lene Berge Førland/MUST. 199 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014

8 FORTSATT DRIFT Styret mener at det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt med økonomiske tilskudd og gaver, og ansatte i MUST for innsatsen gjennom Stavanger 26. februar 2015 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 «Wyvern» ble i 2014 restaurert ved A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri. Foto: A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri

9 201 MUSEUM STAVANGER ÅRSBERETNING 2014 Verket Intervju, av Siri Anker Aurdal er et av verkene som ble kjøpt inn av Stavanger kunstmuseum i Foto: May Johannessen/MUST.

10 202 MUST REGNSKAP

11 203 MUST REGNSKAP

12 204 MUST REGNSKAP

13 205 MUST REGNSKAP

14 206 MUST REGNSKAP

15 207 MUST REGNSKAP

16 208 MUST REGNSKAP

17 209 MUST REGNSKAP

18

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986

Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 Institusjonens navn Det Norske Utvandrersenteret Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986 www.emigrationcenter.com Stiftelsen er en forskningsinstitusjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON

ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON ÅRSMELDING 2009 MUSEET SOM INSTITUSJON Haugalandmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland og skal skape en samlet museumsvirksomhet i regionen. Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM. Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg

ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM. Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg 1 STYRETS BERETNING Preus museum er det nasjonale museet for fotografi og skal dekke de kunstneriske, kulturhistoriske

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen ÅRSRAPPORT 2010 kunstmuseene i bergen 1 Det var folksomt i Stenersen da utstillingen Blodig alvor - norsk kunst på 80-tallet åpnet i januar. ÅRSMELDING 2010 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer