Årsrapport. Gresvig ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Gresvig ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2000 Gresvig ASA

2 «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende direktør... 3 Dette er Gresvig-konsernet... 4 Nøkkeltall... 5 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærinformasjon G-Sport INTERSPORT Gresvig Kjededrift og Varehåndtering Gresvig Detalj Adresser, styret, ledelse Finansiell kalender 1. kvartal 2001: mai kvartal 2001: august kvartal 2001: november kvartal 2001: februar 2002

3 Administrerende direktør Rolf E. Gullestad Skal snu minus til pluss Hva er dine fremste mål med Gresvig? Det overordnede målet er å snu Gresvigs underskudd til overskudd. Kanskje vil dette virke selvfølgelig for mange, men dette er den kritiske faktoren for at Gresvig-aksjonærene igjen skal kunne bli fornøyde. Jeg er opptatt av å skape en offensiv firmakultur. Målet om overskudd er tydelig kommunisert internt. Etter mine første uker i Gresvig ser jeg behov for å skape mer nærhet og entusiasme i selskapet.vi har mistet noe av den offensive holdningen som selskapet har hatt tidligere. Nå skal vi innta en positiv og offensiv posisjon i det norske sportsmarkedet. Gresvig skal være et selskap som skal skape en vinnerkultur i samarbeid med kjedemedlemmer, ansatte og leverandører. Hva er, etter din mening, det mest verdifulle i Gresvigs forretningsmodell? Gresvig har en unik posisjon i det norske sportsmarkedet.vi har ca 50 prosent av markedet, og vi har en unik kompetanse i å bringe varer frem til forhandler og sluttbruker. Gresvigs kjernekompetanse ligger i å kunne føre et bredt produktspekter for alle sesonger, og for nærmest alle sportsinteresserte til forhandlere og sluttbrukere. Ingen andre norske sportshandlere har et så godt støtteapparat til å kunne velge produkter, forhandle priser, og deretter bringe produktene gjennom et system frem til forhandlerne. Til en viss grad møter vi også sluttbrukeren selv, gjennom våre 20 egne forhandlere i Norge. Gjennom dette distribusjonsnettet møter vi selv de utfordringer det er på forhandlernivå. I tillegg får vi direkte kontakt med kundene. Her lærer vi om butikkdrift, og hvordan de ulike elementene i produkt-mixen fungerer direkte mot sluttbruker. Hva er Gresvigs strategi? Gresvig skal ha et bredt utvalg av produkter til de målgruppene vi betjener.vi må til enhver tid ha klart for oss hvem som er kunden, og dernest skal vi være effektive i å bringe produktene frem til forbruker. Disse tre faktorene, produkt, kunde og distribusjon, er avgjørende for å lykkes. De vil derfor få stor oppmerksomhet fra min side. Gresvig skal være en så god samarbeidspartner for sine kjedemedlemmer at andre alternativer ikke vil være naturlige. Hva er avgjørende suksessfaktorer for Gresvig? Kjedemedlemmene må oppleve at Gresvig har en rolle som er av betydning for den verdiskapningen som skjer ute i butikkene. For å oppnå denne ønskede posisjonen, er det avgjørende for Gresvig at vi for det første har tilstrekkelig kapital og finansiell handlefrihet, for det andre at vi har tilstrekkelig kompetanse og for det tredje at vi er kostnadseffektivt organisert. Hva er Gresvigs største utfordring? Som nevnt innledningsvis, er det overordnede målet å skape lønnsomhet og overskudd. Ingen virksomhet kan leve med vedvarende underskudd, ei heller Gresvig. Vi skal bedre effektiviteten, og vi skal bedre marginene. Vi skal igjen tjene penger, og heldigvis har vi et godt utgangspunkt for å komme i pluss: Vi har 345 forretninger i det norske sportsmarkedet, vi har den unike og nødvendige kompetansen, og vi besitter de to anerkjente merkevarenavnene G-Sport og INTERSPORT. Nå må vi først forbedre det eksisterende, deretter kan vi vurdere nye områder. Kort sagt skal den ledende posisjonen Gresvig allerede har opparbeidet seg videreutvikles. Hvordan vil Gresvig-konsernet være posisjonert ved inngangen til 2002? Når dette året er omme, skal vi ha kommet et godt stykke på vei med de tiltak som er nødvendige for å oppnå det overordnede målet om overskudd. Vi skal også ha snudd negative forventninger til selskapet, og aksjonærene skal ha grunnlag for å bli mer tilfreds enn det de er i dag. I tillegg skal Gresvig ha en minst like sterk markedsposisjon i sportsbransjen som nå. Dette skal danne grunnlaget for den fremtidige vekst i selskapets omsetning og inntjening. Gresvig

4 Dette er Gresvig-konsernet Gresvig er, med kjedekonseptene G-Sport og INTERSPORT, det ledende selskapet i det norske markedet for sportsog fritidsutstyr. Konsernets kjernevirksomhet er kjededrift, varehåndtering og detaljhandel. Gresvig har som mål å være den ledende aktøren innen sport og fritid med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten. Selskapet tilbyr mennesker opplevelser og sporty fritid på en miljøvennlig måte. Langsiktige relasjoner til forbrukere, kjedemedlemmer, leverandører, ansatte og samarbeidspartnere skal bidra til lønnsomhet for forhandlerne i G-Sport og INTERSPORT. Antall medarbeidere i konsernet, omregnet i antall årsverk, var 513 ved inngangen til Gresvig er notert på Oslo Børs og hadde ved årsskiftet 663 aksjonærer. Virksomhetsområder Gresvig har delt sin virksomhet i tre hovedområder; kjededrift, varehåndtering og detalj. Kjededrift Virksomhetsområdet er organisert i Gresvig Kjededrift AS, og fungerer som kjedesentral for G-Sport og INTERSPORT i Norge. En sentral produkt- og innkjøpsfunksjon skal sørge for at kjedemedlemmer i begge kjeder opplever og oppnår en effektiv vareflyt. I tillegg består kjedesentralen av separate markedsavdelinger for G-Sport og INTERSPORT som videreutvikler og forsterker de to kjedeprofilene, samt kjedeadministrasjon (kjedeledelse) for begge kjeder. Gresvig Kjededrift har 63 ansatte. G-Sport kjeden består av 220 forhandlere med en markedsandel på ca. 31 prosent. 19 av butikkene er heleid av Gresvig og ni butikker er deleid. De øvrige eies av det respektive kjedemedlem. INTERSPORT kjeden består av 125 forhandlere med en markedsandel på ca. 17 prosent. En butikk er heleid av Gresvig og en butikk er deleid. De øvrige eies av det respektive kjedemedlem. I Danmark eier Gresvig 58,3 prosent av aksjene i den danske kjedesentralen INTER- SPORT Danmark AS, men stemmer bare for 49 prosent av aksjene. I Danmark har INTERSPORT ca. 72 forhandlere og en markedsandel på ca. 22 prosent. Varehåndtering Virksomhetsområdet består av SportDistribution, som er konsernets norske distribusjonssentral og logistikkfunksjon. SportDistribution er en rendyrket logistikkenhet som tar hånd om den fysiske vareflyten hele veien fra produsent og frem til forhandlerne i G-Sport og INTERSPORT. Sport- Distribusjon har 96 ansatte. På denne måten bidrar enheten til at kjedemedlemmene får en leveringssikker, pålitelig og kostnadseffektiv varehåndtering i tillegg til selve innkjøpssamarbeidet. Detalj Virksomhetsområdet Detalj består av egeneide butikker i Norge og Danmark. Virksomheten i Norge består av G-Sport Norge Detalj (19 butikker) og INTERSPORT Detalj (én butikk) mens området i Danmark består av INTER- SPORT Danmark Detail (17 butikker). Detaljvirksomheten i Polen ble lagt ned i løpet av året og vesentlige kostnader i denne forbindelse inngår i virksomhetsområdets resultat for Dette er Gresvig-konsernet

5 Nøkkeltall Gresvig-konsernet Konsernet Omsetning og resultat Sum driftsinntekter NOK mill Driftsresultat NOK mill. (30) (6) (152) Ord.resultat før skatt NOK mill. (68) (42) (198) Årsresultat NOK mill. (58,7) (19,9) (179,3) 25,8 53,4 Omsetningsvekst % (13,7) (1,6) 18,1 66,6 9,5 Aksjer Resultat pr. aksje NOK (7,68) (2,61) (23,46) 3,60 8,61 Kontantstrøm pr aksje NOK (0,5) (1,5) (3,6) (0,7) 8,0 Utbytte pr. aksje NOK 1,50 2,00 Utdelningsforhold % 43,5 23,2 Aksjekurs pr NOK Aksjekapital pr NOK mill. 38,3 38,3 38,3 37,5 31,0 Gj.snitt antall aksjer mill. aksjer 7,7 7,7 7,6 7,5 6,2 Kapital Totalkapital NOK mill Egenkapital NOK mill. 158,3 220,5 214,7 405,7 253,5 Egenkapitalandel % 18,3 24,2 21,5 37,7 41,1 Investeringer NOK mill. 6,6 9,6 101,9 260,9 116,5 Egenkapitalrentabilitet % (26,9) (7,9) (42,6) 10,7 23,0 Totalkapitalrentabilitet % (1,3) 3,9 (11,5) 6,3 16,6 Likviditetsgrad I 1,29 1,54 1,66 2,11 2,19 Lønnsomhet Driftsmargin % (2,0) (0,3) (7,8) 3,3 8,0 Resultatgrad % (4,4) (2,4) (10,8) 2,7 8,3 Resultatvekst % (197) (79) (596) (46) (18) Forretninger Antall G-Sport forhandlere Antall INTERSPORT forhandlere Kjededrift Pro forma Gresvig Kjededrift AS Netto driftsinntekter 1 211, , ,3 Driftsresultat 41,3 82,9 63,0 INTERSPORT Danmark AS Inngår som resultatandel under inntekt fra investering i tilknyttet selskap Detalj Pro forma G-Sport Norge Detalj (Norge) Netto driftsinntekter 323,2 364,1 384,7 Driftsresultat 1,3 1,8 7,7 INTERSPORT Detalj (Norge) Netto driftsinntekter 25,8 94,3 62,6 Driftsresultat (4,9) (19,2) (18,3) INTERSPORT Detail ( Danmark) Netto driftsinntekter 162,2 180,0 176,5 Driftsresultat (13,1) (10,7) (6,9) Dette er Gresvig-konsernet 5

6 Styrets beretning Virksomheten De to kjedene G-Sport og INTER- SPORT danner grunnlaget for Gresvig-konsernets virksomhet innen sport- og fritidsmarkedet. Kjedene har en samlet markedsandel i Norge på ca 50 prosent og G-Sport og INTER- SPORT har henholdsvis 220 og 125 forhandlere i Norge. Konsernets virksomhet i Norge består av drift av kjedene, vareforsyning og detaljhandel. På det danske markedet driver konsernet detaljhandel gjennom to heleide datterselskaper og eier dessuten 58,3 prosent av aksjene i kjedesentralen INTERSPORT Danmark AS. Konsernets virksomhet i Polen er i sin helhet avviklet i løpet av Hovedtrekk Konsernets drift ble i fjor influert av en svak markedsutvikling med en nedgang i totalmarkedet både i Norge og i Danmark. Ugunstige værforhold i viktige salgssesonger har vært en medvirkende årsak til den svake markedsutviklingen, spesielt gjelder dette årets vinter- og høstsesong. De to kjedene har imidlertid opprettholdt sine markedsandeler i Norge. Markedssituasjonen og økt konkurranse medførte økt prispress i markedet og derav følgende reduserte bruttomarginer for konsernets produkter. I første halvår ble konsernet gjenstand for en omfattende granskning fra Konkurransetilsynet etter påståtte brudd på konsesjonsvilkårene som ble fastsatt i forbindelse med overtagelsen av INTERSPORT i Granskningsrapporten konkluderte med at konsernet ikke på noe punkt hadde brutt konsesjonsvilkårene eller den generelle konkurranselovgivningen. Prosessen fikk likevel en negativ påvirkning på konsernets forretningsmessige forhold til sine leverandører. Konsernet har fortsatt sin rasjonalisering og kostnadsreduserende tiltak også i Det viktigste enkelttiltak var å avvikle egen varetransport og inngå avtale med Posten Norge BA om varedistribusjon fra konsernets sentrallager i Askim. De strukturelle endringene som ble igangsatt i 1999 har stort sett gitt de forventede resultater i Avviklingen av virksomheten i Polen ble gjennomført i 2000 og er nå fullført. Avviklingen krevde betydelige finansielle og ledelsesmessige ressurser og ble mer kostnadskrevende enn først antatt. Konsernet har realisert betydelige tap i detaljvirksomheten. Dette gjelder spesielt i Danmark. Resultatutviklingen har vært utilfredsstillende. Vanskelige markedsforhold er noe av årsaken. Mot slutten av året ble det iverksatt endringer i konsernets ledelse og ny administrerende direktør tiltrådte stillingen i januar Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2000 er satt opp ut fra denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet Konsernets driftsinntekter ble i 2000 NOK millioner, en nedgang fra NOK millioner foregående år. NOK 125 millioner kan henføres til avviklede virksomheter i Norge og utlandet. Konsernets resultatregnskap viser et negativt driftsresultat på NOK 30 millioner mot et underskudd i 1999 på NOK 5,7 millioner. Regnskapet for 2000 er belastet med NOK 14,9 millioner i forbindelse med avviklingen i Polen og NOK 13,5 millioner i ekstraordinær nedskrivning av goodwill i tilknytning til den danske detaljvirksomheten. Resultat før skatt ble i 2000 negativt med NOK 67,5 millioner, sammenlignet med et underskudd på NOK 42,2 millioner i Konsernets underskudd etter skatt ble i regnskapsåret NOK 58,7 millioner mot NOK 19,9 millioner foregående år. Virksomheten hadde en kontantstrøm på NOK 3,4 millioner i 2000, sammenlignet med NOK 11,6 millioner i Balanse og likviditet Konsernets egenkapital var ved utgangen av 2000 på NOK 158,3 millioner mot NOK 220,5 millioner ved utgangen av Dette utgjør en egenkapitalandel på 18,3 prosent mot 24,2 prosent foregående år. Likvide midler var pr. 31. desember 2000 NOK 14,3 millioner mot NOK 17,7 millioner året før. Netto rentebærende gjeld var på NOK 490 millioner mot NOK 484 millioner ved utgangen av Totalt varelager som ved utgangen av 2000 var på NOK 318,1 millioner var på omtrent samme nivå som året før (NOK 319,5 millioner). Kundefordringer er redusert fra NOK 157,6 millioner i 1999 til NOK 132,1 millioner. Dette er en reduksjon på 16,2 prosent. Konsernets avtale med sin hovedbankforbindelse inneholder visse krav om bl. a. egenkapitalandeler og resultatoppnåelse. Konsernet har ikke kunnet innfri disse kravene. På denne bakgrunn besluttet styret å innkalle til 6 Styrets bertning

7 ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2001 for å vedta utstedelse av et konvertibelt obligasjonslån på NOK 120 millioner med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer. Lånebeløpet skal benyttes til styrking av konsernets likviditet og reduksjon i lånefinansiering. Gjennom avtalen med hovedbankforbindelsen er konsernet sikret en tilstrekkelig finansiell basis for sin løpende drift. Virksomhetsområder Kjededrift Norge Virksomheten i Gresvig Kjededrift AS består av drift av de to kjedene G-Sport og INTERSPORT, samt en felles innkjøpsorganisasjon. Kjedesentralens inntekter består i varesalg til kjedemedlemmer og egeneide butikker i Norge samt franchiseavgifter fra medlemmer. Netto driftsinntekter utgjorde NOK 1 211,2 millioner mot NOK 1 358,9 millioner foregående år. Franchiseavgiftene utgjorde henholdsvis NOK 68,9 millioner i 2000 og NOK 75,5 millioner i Driftsresultatet for enheten ble i året NOK 41,3 millioner sammenliknet med NOK 82,9 millioner i Kjedesentralen dekket ca 80 prosent av G-Sport kjedens varebehov og ca 60 prosent av INTERSPORTkjedens varebehov. Dette er på linje med året før. Kjedesentralens kostnadsstruktur er i stor grad fast og kan på kort sikt vanskelig justeres i takt med svingninger i forretningsvolum og omsetning. Slike endringer får dermed vesentlig innvirkning på driftsresultat og resultatgrad. Danmark Den danske kjedesentralen INTER- SPORT Danmark AS oppnådde i fjor en omsetning på NOK 87,7 millioner mot NOK 103,1millioner året før. Resultat etter skatt ble NOK 1,4 millioner mot NOK 3,8 millioner i Gresvig eier 58,3 prosent av selskapet, men har en stemmeandel på 49 prosent. Konsernets resultatandel er derfor tatt inn som et tilsluttet selskap med NOK 0,9 million mot NOK 2,2 millioner foregående år. Detalj Norge Konsernet driver 20 heleide butikker og er deleier i ytterligere 10 butikker i Norge. De egeneide butikkene er hovedsakelig konsentrert i Osloområdet og er med ett unntak alle G- Sport butikker. Konsernet har høstet positive erfaringer i å inngå deleierskap i butikker utenfor Oslo-området og det er i året også oppnådd resultatforbedringer i mange av de egeneide butikkene. Samlet omsetning i detaljvirksomheten utgjorde NOK 349,0 mill i 2000 mot NOK 458,4 mill i Også i 2000 ble driftsresultatet negativt Styrets bertning 7

8 med NOK 3,6 mill mot et underskudd på NOK 17,4 mill i foregående år. Selv om konsernet nå har en bedre tilpasset butikkstruktur er styret ikke fornøyd med resultatnivået i virksomheten som helhet og ytterligere tiltak iverksettes for å bedre resultatene. Gresvig har inngått avtale om salg av sine eierinteresser i totalt 7 butikker i Mjøsregionen, og salget vil bli sluttført med virkning fra Danmark INTERSPORT Danmark Detail driver 17 egeneide butikker i Danmark organisert i to heleide datterselskap. Selskapets driftsinntekter ble NOK 162,2 millioner, en nedgang fra NOK 180 millioner i foregående år. Resultatet utviklet seg negativt og selskapet fikk et negativt driftsresultat på NOK 13,1 millioner mot et underskudd på NOK 10,7 millioner i foregående år. Som følge av at forventede resultatforbedringer ikke er oppnådd vil det i 2001 bli iverksatt mer omfattende tiltak. Varehåndtering Virksomhetsområdet består av SportDistribution som er en enhet i Gresvig ASA. SportDistribution er konsernets logistikkfunksjon og står for lagerhold og varehåndtering med utgangspunkt i konsernets sentrallager i Askim. I august 2000 ble det inngått avtale med Posten Norge BA om distribusjon av varer til samtlige forhandlere i de to kjedene. Avtalen er et ledd i det pågående effektiviseringsarbeidet og forventes å gi positiv resultateffekt. Omsetningen over lager var i 2000 NOK millioner mot NOK millioner året før. Driftsrelaterte kostnader viste en forbedring til 4,8 prosent av omsetning over lager, mot 5,0 prosent året før. Miljø Gresvig-konsernets virksomhet påvirker i begrenset grad det ytre miljøet. Det legges stor vekt på at virksomheten i minst mulig grad fører til belastning på miljøet. Konsernet er opptatt av å bidra med tiltak som kan redusere den generelle miljøbelastningen som bl. a. varetransport medfører. Miljømessige hensyn prioriteres der det er mulig innen rammen for kostnadseffektiv drift. Aksjonærforhold Det er ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets aksjonærstruktur i Største enkeltaksjonær er Steen & Strøm ASA med en eierandel på 31,4 prosent. Det vises for øvrig til eget avsnitt i årsrapporten som viser oversikt over selskapets største aksjonærer. Organisasjon Ved utgangen av året var det 513 årsverk i konsernet mot 642 ved utgangen av foregående år. I forbindelse med omstrukturering av konsernet og flytting av deler av virksomheten på begynnelsen av året er det blitt stilt store krav til organisasjonen. En flytteprosess i seg selv skaper spesielle utfordringer, de ansatte har i sammenhengen bidratt til at resultatet har blitt bra. Sykefraværet var i 2000 på 13,9 prosent, noe som representerer en økning fra 1999 hvor det lå på 10,3 prosent. Det er registrert 12 arbeidsulykker i driftsåret. Styret oppfatter, tross flytteprosess og et ellers turbulent år, at det er et tilfredsstillende samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Rolf E. Gullestad tiltrådte som ny konsernsjef 29. januar Dekning av årets underskudd Morselskapet Gresvig ASAs årsresultat er et underskudd etter skatt på NOK Underskuddet foreslås dekket av overkursfond. Fremtidsutsikter For 2001 forventes en viss økning i salget av sportsartikler basert på at 2000 var et svakt år omsetningsmessig. Med sine to kjeder og en betydelig markedsandel bør selskapet være vel posisjonert til å utnytte de mulighetene som markedet vil by på i De viktigste oppgaver som ligger foran oss, er å skape et positivt resultat for selskapet gjennom tiltak som gir effekt på de områder som i dag er tapsbringende. Videre vil det være en viktig oppgave å utvikle en visjon og strategi for selskapet som beskriver satsningsområdene fremover. Styret vedtok på styremøte 26. februar å foreslå for ekstraordinær generalforsamling å oppta et konvertibelt lån på NOK 120 millioner, med konverteringskurs 10 kroner per aksje. Lånet har to års løpetid. Dette vil bety en noe endret finansiering av selskapet gjennom at selskapet tilføres NOK 60 millioner i ny kapital, og at NOK 60 millioner benyttes til refinansiering av selskapets gjeld til sin bankforbindelse Gjensidige NOR Sparebank. Oslo, 20. mars 2001 Styret i Gresvig ASA Svein Eskedal Are Skindlo Christian A. Beck Formann Bjørn-Sigurd Johansen Dag Fossheim Jan Tore Jakobsen 8 Styrets bertning

9 Styrets beretning 9

10 Resultatregnskap GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN Beløp i 1000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning aksjer/goodwill Omstruktureringskostnader Andre driftskostnader 5, Sum driftskostnader Driftsresultat (66 649) (56 708) ( ) (30 043) (5 711) ( ) FINANSINNTEKTER/ KOSTNADER Mottatt konsernbidrag Inntekt fra investering i tilknyttet selskap (3 092) Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Finanskostnader 16 (44 443) (3 355) (16 340) (47 863) (57 823) (57 591) Netto finanskostnader (11 687) (37 497) (36 483) (45 499) Ordinært resultat før skattekostnad (66 383) (36 540) ( ) (67 540) (42 195) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Resultat før minoritetsinteresser (63 927) (34 732) (85 877) (59 348) (19 995) ( ) Minoritetsinteresser (1 126) Årsresultat (63 927) (34 732) (85 877) (58 745) (19 873) ( ) 10 Resultatregnskap

11 Balanse per GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN (Beløp i kroner) Note Varemerker Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler, maskiner og inventar Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilkn. selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer 5, 7, Andre fordringer 6, Aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital (70 452) (60 751) (41 391) Opptjent egenkapital (70 452) (60 751) (41 391) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Avsetninger til garantiansvar Kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 7, Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte 434 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 20. mars Styret i Gresvig ASA Svein Eskedal Are Skindlo Christian A. Beck Formann Bjørn-Sigurd Johansen Dag Fossheim Jan Tore Jakobsen Balanse 11

12 Kontantstrømsanalyse per GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN (Beløp i kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (66 383) (36 540) (67 540) (42 195) Periodens betalbare skatte (70) 230 Tap/gevinst salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandøregjeld (31 045) Endring i andre tidsavgrensningsposter (29 952) (33 127) (11 423) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (54 599) (15 050) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av driftsmidler (4 730) (3 528) (25 044) (9 685) Innbetaling ved salg av aksjer 1226 Utbetaling ved kjøp av aksjer ( ) Endring i investering i tilknyttet selskap (15 000) (6 559) (28 593) Endring i minoritetsandel (567) (13 106) Likvidasjonsutbytte Sport Holding, fordr.konsern Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) (28 287) (36 665) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld, ekstern (28 697) (33 848) (41 348) Nedbetaling av langsiktig gjeld, konsern ( ) (26 914) Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved ytelse av nytt langsiktig lån, konsern (455) Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetaling fra kortsiktige fordringer, konsern Innbetaling av konsernbidrag Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) (63 416) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (137) 81 (3 411) (11 566) Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Kontantstrømsanalyse

13 Generelle regnskapsprinsipper Generelt Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven av 1998 og god norsk regnskapsskikk, basert på regnskapsprinsipper som er konsistente med tidligere års regnskapsprinsipper med unntak av det som fremkommer nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Gresvig ASA og alle datterselskaper med mer enn 50 prosent av de stemmeberettigede aksjene og/eller selskaper hvor man har dominerende innflytelse. Dette er følgende direkte eide datterselskaper: Gresvig Kjededrift AS INTERSPORT Detalj AS INTERSPORT Detail AS, Danmark Kurt Larsen Sport Holding ApS, Danmark INTERSPORT Polska SP.zo.o Gresvig Service AS Gresvig Invest AS Gresvig Distribusjon AS Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Likedan er interngevinst i varelageret eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden som innebærer at differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet er analysert og henført til eiendeler differansene knyttet seg til. Den delen av overskytende kostpris som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet levetid. Eierandeler i tilknyttede selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse (20 50 prosent eierandel) er behandlet/innarbeidet etter egenkapitalmetoden som innebærer at investeringen vurderes til egenkapitalandel og andel av resultat inntektsføres/ kostnadsføres. Eierandeler i selskap hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse (normalt ansett som en eierandel lavere enn 20%) er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi. Datterselskapet Gresvig Invest AS eier aksjer i G-Sport Rune AS på Strømmen. Aksjene er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet da målet er å selge ut aksjene til nye drivere i løpet av relativt kort tid. Aksjene er tatt inn til kostpris. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap og datterselskaper er klassifisert som anleggsmidler og vurdert til anskaffelseskost i selskapsregnskapet til Gresvig ASA. Nedskrivninger er foretatt dersom virkelig antatt verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art. Kriterier for inntektsføring Inntektene resultatføres når de er opptjent. Kontantrabatter Kontantrabatter ved salg er ført til fradrag i salgsinntekter og kontantrabatter ved varekjøp er ført til fradrag i varekostnad. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn et år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Under langsiktig gjeld er medtatt totalt gjenstående saldo på konsernets lån, dvs. ett års avdrag på langsiktig gjeld er ikke skilt ut som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Fordringer og gjeld i fremmed valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Det foretas nedvurderinger til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som andre driftsinntekter og tap som driftskostnader. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid etter følgende avskrivningssatser: Transportmidler 15 25% Maskiner/inventar 20 25% Bygningsinnredning 9 25% Pensjoner og pensjonsforpliktelser Gresvig har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i livsforsikringsselskap. Videre har selskapet pensjonsordninger som finansieres direkte over drift. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS standard for pensjonskostnader. I henhold til denne standard skal selskapets pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. De fremtidige pensjonsytelser er beregnet ut fra estimert lønn på pensjoneringstidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til antatt markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser korrigert for uamortisert estimatavvik, er medtatt som langsiktig gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i resultatregnskapet under lønn og andre personalkostnader. Effekt av endring i pensjonsplaner fordeles over gjenværende opptjeningstid. Ved beregning er det lagt til grunn følgende forutsetninger: Noter til regnskapet 13

14 Diskonteringsrente 7,0% Lønnsregulering 3,3% Pensjonsregulering 2,5% Frivillig avgang 1,5% Forventet avkastning 7,0% Utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Det benyttes en skattesats på 28 prosent i Norge og for øvrig nasjonale skattesatser for andre land. Immaterielle eiendeler Varemerker og goodwill er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger som reflekterer forventet økonomisk levetid. Det foretas nedskrivninger til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Ved måling av virkelig verdi på goodwill knyttet til detaljvirksomheten vurderes goodwill som kan henføres til naturlige geografiske markeder under ett. Følgende avskrivningssatser benyttes: Varemerker 5 10% Goodwill 7 20% Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter og bankinnskudd). Endringer av regnskapsprinsipper : Som en følge av ny regnskapslov gjeldende fra og med regnskapsåret for 1999 ble utsatt skattefordel balanseført som en immateriell eiendel. Endringen medførte en økning av konsernets egenkapital fra 31. desember 1998 til 1. januar 1999 på 38,4 millioner kroner. Selskapet INTERSPORT Danmark, som eies med 58,3 prosent, ble i 1998 behandlet som et datterselskap og inngikk således i konsolideringen. Etter en fornyet vurdering av innflytelsen, ble eierandelen behandlet som tilknyttet selskap fra og med Tallene for 1998 er ikke omarbeidet. Endringen påvirket ikke konsernets egenkapital. Noter til regnskapet Note 1 Store enkelttransaksjoner og viktige hendelser I begynnelsen av 2000 ble det tatt beslutning om avvikling av konsernets virksomhet i Polen. Avviklingen er gjennomført i løpet av driftsåret, ved utgangen av 2000 var det ingen gjenværende aktivitet i Polen. Driftsselskapet INTERSPORT Polska SP z.o. blir endelig likvidert i løpet av I årsregnskapet for 1999 ble det foretatt avsetning til drift/ avvikling i Polen i 2000 med 30 millioner kroner. Den endelige lukking av selskapet har medført en totalkostnad i størrelsesorden 45 millioner kroner, som medfører en belastning i regnskapet for 2000 på 15 millioner kroner. Avviklingen av Polen engasjementet er den største enkelttransaksjon i konsernet i driftsåret. Likviditetsmessig har avviklingen medført betydelig likviduttelling for den norske delen av konsernet. De oppnådde resultater i detaljvirksomheten i Danmark har medført en nedskrivning av gjenværende verdi av goodwill knyttet til oppkjøpet av Kurt Larsen Sport Holding ApS med 13,5 millioner kroner. I løpet av året ble det tatt beslutning om salg av virksomheten i G-Sport Strandtorget konsernet. Gresvig eier 75 prosent av aksjene i dette konsernet som omfatter 7 G-Sport butikker i regionen rundt Mjøsa. Virksomhetene i selskapene er overdratt til eksterne drivere, som har stiftet nye driftsselskaper, i løpet av siste kvartal Noter til regnskapet

15 Note 2 Driftsmidler og goodwill Transportmidler Bygnings- (Beløp i kroner) maskiner/inventar innredning Sum Goodwill MORSELSKAP Kostpris Tilgang Kostpris Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 15 25% 9 15% 7 20% Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært KONSERN Kostpris Tilgang Avgang kostpris Kostpris Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningssats 15 25% 9 25% 7 20% Åvskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært Av årets investeringer på 16 millioner kroner (ekskl. goodwill) er ca. 5 millioner kroner investeringer i IT innen Gresvig ASA og Gresvig Kjededrift AS. Det er investert ca. 2 millioner kroner i nye innredninger ved konsernets kontorer på Havnelageret i Oslo. Ca. 4 millioner kroner er investert i nye butikkinnredninger, i G-Sport Norge Detalj AS og G-Sport Strandtorget AS. Konsernets personbiler/varebiler er i hovedsak leaset på 3 års avtaler. I 2000 er det kostnadsført leier på til sammen 2,3 millioner kroner. Konsernets goodwill henføres til følgende virksomhetsområder: (Beløp i 1000 kr) Bokført verdi 2000 Kjedevirksomhet Detaljvirksomhet Sum Den goodwill som er ervervet ved oppkjøp har vært av strategisk betydning for å bevare og styrke konsernets dominerende markedsposisjon både for kjedesentralen og detaljutsalgene. Den økonomiske levetid for konsernets goodwill er således vurdert til å være minst 5 år. Note 3 Aksjer i datterselskaper (Beløp i kroner) Eier/ stemmeandel Antall Pålydende Bokført verdi MORSELSKAP Gresvig Kjededrift AS 100 % Kurt Larsen Sport Holding ApS 100 % INTERSPORT Detalj AS 100 % INTERSPORT Detail AS Danmark 100 % INTERSPORT Polska SP.zo.o 100 % Gresvig Service AS 100 % Gresvig Invest AS 100 % Gresvig Distribusjon AS 100 % Sum BOKFØRT I DATTERSELSKAPER: G-Sport Norge Detalj AS 100 % G-Sport Strandtorget AS 75 % INTERSPORT SpeiderSport AS 100 % Sætrang Sportshop AS 100 % G-Sport Forus AS 100 % Sum For garantier stillet til datterselskaper se garantinoten. Noter til regnskapet 15

16 Note 4 Aksjer og andeler i andre selskaper KONSERN Eier/ Antall Pålydende Bokført verdi Bokført verdi (Beløp i kroner) stemmeandel i kroner Selskapsregn. Konsern G-Sport Rune AS 40% Sum omløpsaksjer Tilknyttede selskaper: INTERSPORT Danmark AS 58,3% / 49% INTERSPORT Morenen AS 34% G-Sport Bergen AS 49% G-Sport Sørlandet Holding AS 19% IS Sentrum II ANS 34/ Sum tilknyttede selskaper INTERSPORT International Corp 7,1% 1 CHF Øvrige aksjer/ obligasjoner Sum anleggsaksjer Sum aksjer/ verdipapirer Note 5 Kundefordringer KONSERN (Beløp i kroner) Avsetning for tap pr Avsetning for tap pr Endring i tapsavsetning (775) (5 417) Årets konstaterte tap Kostnadsførte tap Note 6 Fordringer med forfall senere enn 1 år KONSERN (Beløp i kroner) Brutto Første års avdrag Brutto Første års avdrag Fordringer mot medlemmer Andre fordringer Sum Beløpet ovenfor, spesifisert som fordringer mot medlemmer, er langsiktig finansiering av kjedemedlemsbutikker. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Annen Øvrig Annen Øvrig Andre kortsiktig langsiktig Andre kortsiktig langsiktig (Beløp i kroner) fordringer gjeld gjeld fordringer gjeld gjeld Datterselskaper Ovenstående er brutto mellomværende. Det er avsatt til tap på fordringer mot datterselskap på 76,6 millioner kroner. KONSERN Annen Annen Kunde Andre kortsiktig Kunde Andre kortsiktig (Beløp i kroner) fordringer fordringer gjeld fordringer fordringer gjeld Tilknyttede selskaper Noter til regnskapet

17 Note 8 Garantiansvar (Beløp i kroner) Lån Husleie Annet Sum MORSELSKAP Datterselskaper Andre Sum KONSERN Tilknyttede selskaper Datterselskaper Andre Sum Note 9 Pantstillelser Som sikkerhet for konsernets kassekreditter og pantsikrede gjeld er det avgitt pantobligasjoner overfor selskapenes hovedbankforbindelser, totalt millioner kroner. KONSERN Inventar, (Beløp i mill. kroner) Varebeholdning Kundefordringer leierett etc Sum Pantobjekt: Pålydende pantstillelse 700,0 500,0 62, ,3 Bokført verdi pantobjekt 267,0 153,3 14,2 434,9 Bokført pantsikret gjeld 459,4 Bevilget trekkfasilitet 283,0 Engasjement med Gjensidige NOR Sparebank er mot morselskapet, mens det er konsernets datterselskaper som har stilt sikkerhet for engasjementet i form av panteobligasjoner i varebeholdninger og fordringer. Av den bokførte pantesikrede gjeld på 459,4 millioner kroner gjelder 420,4 millioner kroner morselskap. Konsernet har en trekkfasilitet på 283 millioner kroner, hvorav 250 millioner kroner gjelder morselskap. Note 10 Vesentlige leiekontrakter KONSERN (Beløp i kroner) Antall Løpetid Årlig leie Egne driftssteder: Norge: Sentralanlegg Askim 1 11 år Kontorer Oslo Havnelager 1 4 år Egne butikker G-Sport år Egne butikker INTERSPORT 1 4 år Fremleieforhold år Danmark: Egne butikker INTERSPORT år Note 11 Virksomhetsområder og geografisk fordeling KONSERN Driftsinntekter Driftsresultat (Beløp i millioner kroner) Pr. virksomhetsområde: Kjedesentral Butikker (16) (40) Eliminering/ konsern (79) (153) (55) (49) Sum driftsinntekter/driftsresultat (30) (6) Geografisk fordeling: Norge Danmark (13) (11) Polen (11) Eliminering / konsern (79) (153) (55) (49) Sum driftsinntekter/driftsresultat (30) (6) Noter til regnskapet 17

18 Note 12 Lønn og godtgjørelser KONSERNET (Beløp i kroner) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte Adm. dir. Styret Ytelser til ledende personer: Lønn Pensjoner 108 Andre ytelser 148 Totale ytelser Administrerende direktør i konsernet inngår i kollektiv pensjonsavtale. Tidligere administrerende direktør fratrådte sin stilling i slutten av januar 2001 og i henhold til sin ansettelsesavtale hadde han rett til en fratredelsesvederlag på 4,2 millioner kroner. Kostnaden er belastet regnskapet for Fra samme dato tiltrådte ny administrerende direktør, Rolf E. Gullestad. Han har en årslønn på 1,6 millioner kroner, et fratredelsesvederlag tilsvarende 12 måneders lønn og en resultatavhengig bonus. I tillegg foreligger en opsjonsavtale omfattende aksjer i selskapet til kurs 42 kroner. Konsernet har ytet lån til ansatte.ved utgangen av 2000 var saldo på utlån på slike lån kroner, hvorav kroner til ledende ansatt. Lånene er gitt i tråd med ansettelsesavtaler eller konsernets generelle retningslinjer. Det ble i september 1999 startet et opsjonsprogram for et antall ledende ansatte i konsernet. På ordinær generalforsamling i april 1999 ble det gitt fullmakt til kapitalutvidelse med utstedelse av inntil aksjer rettet mot konsernets ansatte. Programmet er tenkt å gå over 3 år, med inngåelse av nye avtaler hvert år. Ved oppstart høsten 1999 er det tegnet opsjonsavtaler med 31 personer omfattende totalt aksjer til tegningskurs 75 kroner. Børskurs på samme tidspunkt var 77 kroner. I juni 2000 ble det tegnet nye opsjonsavtaler med 33 ansatte omfattende totalt aksjer til tegningskurs 70 kroner. Børskurs på samme tidspunkt var 65 kroner. Utøvelse av opsjonene i de inngåtte avtaler skal etter planen skje over en treårs periode, første gang i oktober 2000 med maksimalt 1/3 av avtalens antall aksjer. Ingen av de ansatte benyttet på dette tidspunkt mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet. Selskapets tidligere administrerende direktør eier aksjer i selskapet og innehar i tillegg opsjoner til erverv av aksjer. Honorarer til konsernrevisor Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS: (Beløp i kroner) Gresvig ASA Konsern Revisjonshonorar Konsulenthonorar Note 13 Finansielle instrumenter utenfor balansen Utvikling i valutakurser innebærer en økonomisk risiko for selskapet. Risikoen er knyttet til innkjøp fra utenlandske leverandører og produsenter. Selskapets policy er til enhver tid å sikre ca. 80 % av inngåtte kontrakter. Sikring av valutautgifter gjøres ved bruk av terminkontrakter. Ved utgangen av regnskapsåret har selskapet inngått kjøpsavtaler/terminkontrakter for sikring av fremtidige varekjøp i tilsvarende valutaer og til fastsatte betalingstidspunkter. Inntekter/ kostnader blir periodisert og klassifisert på samme måte som de tilsvarende balanseposter. Inngåtte kontrakter forfaller alle i løpet av første halvår 2001 og utgjør totalt: (Beløp i hele 1 000) USD Tilsvarende NOK EUR Tilsvarende NOK SEK Tilsvarende NOK Note 14 Bankinnskudd /kassekreditt Konsernet har ikke bundne midler knyttet til de ansattes skattetrekk. Det er stilt bankgaranti på 6,0 millioner kroner ovenfor respektive kommuner for riktig betaling av skattetrekket. Konsernets trekkfasiliteter var ved utgangen av driftsåret: Gresvig ASA INTERSPORT Detail, Danmark NOK 250 millioner NOK 33 millioner (DKK 30 millioner) 18 Noter til regnskapet

19 Note 15 Langsiktig gjeld KONSERN Saldo Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt (Beløp i mill. kroner) 2000 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 etter år 5 Kredittinstitusjoner 299,2 33,3 31,1 30,5 30,5 30,5 143,3 Øvrig langsiktig gjeld 13,5 13,5 Total langsiktig gjeld 312,7 33,3 31,1 30,5 30,5 30,5 156,8 Saldo Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt (Beløp i mill. kroner) 1999 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 etter år 5 Kredittinstitusjoner 335,3 37,0 33,6 31,1 30,5 30,5 172,6 Øvrig langsiktig gjeld 11,8 11,8 Total langsiktig gjeld 347,0 37,0 33,6 31,1 30,5 30,5 184,4 Gresvig ASA har 239 millioner kroner i langsiktige lån i Gjensidige NOR Sparebank, med årlig avdrag på 30 millioner kroner. Gjennomsnittlig rente er for tiden på 9,4 prosent p.a. Selskapet har også et langsiktig lån i UNI bank i Danmark, tatt opp i 1998, pålydende 33 millioner danske kroner med 10 års løpetid uten avdrag og gjennomsnittlig rente for tiden på 4,7 prosent. Låneavtalen med Gjensidige NOR Sparebank setter visse krav til konsernets resultat og balanse. Årets resultat medfører brudd på enkelte av disse forutsetningene med hensyn til driftsmarginer og egenkapitalandeler. Ekstraordinær generalforsamling har gjort vedtak om å ta opp et konvertibelt obligasjonslån på 120 millioner kroner. Lånet skal delvis gå til nedbetaling overfor Gjensidige NOR Sparebank. Intersport Detail Danmark har langsiktige utenlandslån via UNI bank i Danmark tilsvarende 17 millioner danske kroner. Lånene avtales for 2 års perioder og blir i praksis fornyet for nye 2 års løpetid ved forfall. Note 16 Sammensatte poster (Beløp i kroner) MORSELSKAP Andre driftskostnader: Bokostnader Reklamekostnader Administrasjonskostnader Tap på krav Andel sentrale kostnader (14 686) (13 485) Sum Finanskostnader: Urealisert agiotap Realisert agiotap 8 Rentekostnader Andre finanskostnader Sum KONSERN Andre driftskostnader: Bokostnader Reklamekostnader Administrasjonskostnader Tap på krav Sum Finanskostnader: Urealisert agiotap Realisert agiotap Rentekostnader Andre finanskostnader Sum Noter til regnskapet 19

20 Note 17 Nærstående parter Konsernet leier lokaler i Norge av sin største aksjonær, Steen & Strøm ASA. Leieforholdene omfatter kontorlokaler i Oslo Havnelager og butikklokaler i 5 sentre. Leieforholdene er basert på normale forretningsmessige vilkår og omfatter årlig leiebeløp på ca. 9,4 millioner kroner. I Polen har konsernet hatt en leiekontrakt med Steen & Strøm ASA. I forbindelse med avviklingen av driften er denne kontrakt avsluttet ved å «kjøpe seg fri» for den gjenværende husleieforpliktelse med 2,0 millioner kroner. Resultatregnskapet er belastet med 0,8 millioner kroner i forbindelse med konsulenttjenester ut over ordinært styrearbeid utført av selskapets styreformann. Honoraret er basert på normale forretningsmessige vilkår. Selskapets styreformann innehar opsjoner til erverv av aksjer i selskapet. Note 18 Pensjoner og pensjonsforpliktelser Konsernets forsikringsordning finansiert over drift omfatter 7 personer. Pensjonsordning finansiert ved fondsopplegg omfatter 226 personer. I tillegg har konsernet pensjonsforpliktelser over drift omfattende 8 pensjonister. De økonomiske forutsetningene for beregningene er medtatt under regnskapsprinsipper. KONSERN (Beløp i kroner) Periodens netto pensjonskostnader: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelse Forventet avkastning pensjonsmidler (808) (637) Årets amortisering Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler mot balanseførte beløp: Nåverdi av påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (9 821) (10 669) Netto pensjonsforpliktelse før estimatavvik/planendring Ikke resultatført estimatavvik / planendring (3 923) (3 430) Balanseført pensjonsforpliktelse Note 19 Egenkapital Morselskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 5,, alle i samme aksjeklasse. Samtlige aksjer har samme stemmerett. Selskapets 20 største aksjonærer og selskapets riskbeløp er spesifisert under Aksjonærer og aksjonærforhold. Overkurs- Annen (Beløp i kroner) Aksjekapital fond egenkapital Sum MORSELSKAP Egenkapital Årets resultat (63 927) (63 927) Egenkapital KONSERN Egenkapital Konsern resultat (58 745) (58 745) Endret minoritet /valuta (3 373) (3 373) Egenkapital Noter til regnskapet

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. ÅRSRAPPORT 2002 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 innhold 3 6 8 12 20 21 22 23 37 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer