Årsrapport. Gresvig ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Gresvig ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2000 Gresvig ASA

2 «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende direktør... 3 Dette er Gresvig-konsernet... 4 Nøkkeltall... 5 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærinformasjon G-Sport INTERSPORT Gresvig Kjededrift og Varehåndtering Gresvig Detalj Adresser, styret, ledelse Finansiell kalender 1. kvartal 2001: mai kvartal 2001: august kvartal 2001: november kvartal 2001: februar 2002

3 Administrerende direktør Rolf E. Gullestad Skal snu minus til pluss Hva er dine fremste mål med Gresvig? Det overordnede målet er å snu Gresvigs underskudd til overskudd. Kanskje vil dette virke selvfølgelig for mange, men dette er den kritiske faktoren for at Gresvig-aksjonærene igjen skal kunne bli fornøyde. Jeg er opptatt av å skape en offensiv firmakultur. Målet om overskudd er tydelig kommunisert internt. Etter mine første uker i Gresvig ser jeg behov for å skape mer nærhet og entusiasme i selskapet.vi har mistet noe av den offensive holdningen som selskapet har hatt tidligere. Nå skal vi innta en positiv og offensiv posisjon i det norske sportsmarkedet. Gresvig skal være et selskap som skal skape en vinnerkultur i samarbeid med kjedemedlemmer, ansatte og leverandører. Hva er, etter din mening, det mest verdifulle i Gresvigs forretningsmodell? Gresvig har en unik posisjon i det norske sportsmarkedet.vi har ca 50 prosent av markedet, og vi har en unik kompetanse i å bringe varer frem til forhandler og sluttbruker. Gresvigs kjernekompetanse ligger i å kunne føre et bredt produktspekter for alle sesonger, og for nærmest alle sportsinteresserte til forhandlere og sluttbrukere. Ingen andre norske sportshandlere har et så godt støtteapparat til å kunne velge produkter, forhandle priser, og deretter bringe produktene gjennom et system frem til forhandlerne. Til en viss grad møter vi også sluttbrukeren selv, gjennom våre 20 egne forhandlere i Norge. Gjennom dette distribusjonsnettet møter vi selv de utfordringer det er på forhandlernivå. I tillegg får vi direkte kontakt med kundene. Her lærer vi om butikkdrift, og hvordan de ulike elementene i produkt-mixen fungerer direkte mot sluttbruker. Hva er Gresvigs strategi? Gresvig skal ha et bredt utvalg av produkter til de målgruppene vi betjener.vi må til enhver tid ha klart for oss hvem som er kunden, og dernest skal vi være effektive i å bringe produktene frem til forbruker. Disse tre faktorene, produkt, kunde og distribusjon, er avgjørende for å lykkes. De vil derfor få stor oppmerksomhet fra min side. Gresvig skal være en så god samarbeidspartner for sine kjedemedlemmer at andre alternativer ikke vil være naturlige. Hva er avgjørende suksessfaktorer for Gresvig? Kjedemedlemmene må oppleve at Gresvig har en rolle som er av betydning for den verdiskapningen som skjer ute i butikkene. For å oppnå denne ønskede posisjonen, er det avgjørende for Gresvig at vi for det første har tilstrekkelig kapital og finansiell handlefrihet, for det andre at vi har tilstrekkelig kompetanse og for det tredje at vi er kostnadseffektivt organisert. Hva er Gresvigs største utfordring? Som nevnt innledningsvis, er det overordnede målet å skape lønnsomhet og overskudd. Ingen virksomhet kan leve med vedvarende underskudd, ei heller Gresvig. Vi skal bedre effektiviteten, og vi skal bedre marginene. Vi skal igjen tjene penger, og heldigvis har vi et godt utgangspunkt for å komme i pluss: Vi har 345 forretninger i det norske sportsmarkedet, vi har den unike og nødvendige kompetansen, og vi besitter de to anerkjente merkevarenavnene G-Sport og INTERSPORT. Nå må vi først forbedre det eksisterende, deretter kan vi vurdere nye områder. Kort sagt skal den ledende posisjonen Gresvig allerede har opparbeidet seg videreutvikles. Hvordan vil Gresvig-konsernet være posisjonert ved inngangen til 2002? Når dette året er omme, skal vi ha kommet et godt stykke på vei med de tiltak som er nødvendige for å oppnå det overordnede målet om overskudd. Vi skal også ha snudd negative forventninger til selskapet, og aksjonærene skal ha grunnlag for å bli mer tilfreds enn det de er i dag. I tillegg skal Gresvig ha en minst like sterk markedsposisjon i sportsbransjen som nå. Dette skal danne grunnlaget for den fremtidige vekst i selskapets omsetning og inntjening. Gresvig

4 Dette er Gresvig-konsernet Gresvig er, med kjedekonseptene G-Sport og INTERSPORT, det ledende selskapet i det norske markedet for sportsog fritidsutstyr. Konsernets kjernevirksomhet er kjededrift, varehåndtering og detaljhandel. Gresvig har som mål å være den ledende aktøren innen sport og fritid med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten. Selskapet tilbyr mennesker opplevelser og sporty fritid på en miljøvennlig måte. Langsiktige relasjoner til forbrukere, kjedemedlemmer, leverandører, ansatte og samarbeidspartnere skal bidra til lønnsomhet for forhandlerne i G-Sport og INTERSPORT. Antall medarbeidere i konsernet, omregnet i antall årsverk, var 513 ved inngangen til Gresvig er notert på Oslo Børs og hadde ved årsskiftet 663 aksjonærer. Virksomhetsområder Gresvig har delt sin virksomhet i tre hovedområder; kjededrift, varehåndtering og detalj. Kjededrift Virksomhetsområdet er organisert i Gresvig Kjededrift AS, og fungerer som kjedesentral for G-Sport og INTERSPORT i Norge. En sentral produkt- og innkjøpsfunksjon skal sørge for at kjedemedlemmer i begge kjeder opplever og oppnår en effektiv vareflyt. I tillegg består kjedesentralen av separate markedsavdelinger for G-Sport og INTERSPORT som videreutvikler og forsterker de to kjedeprofilene, samt kjedeadministrasjon (kjedeledelse) for begge kjeder. Gresvig Kjededrift har 63 ansatte. G-Sport kjeden består av 220 forhandlere med en markedsandel på ca. 31 prosent. 19 av butikkene er heleid av Gresvig og ni butikker er deleid. De øvrige eies av det respektive kjedemedlem. INTERSPORT kjeden består av 125 forhandlere med en markedsandel på ca. 17 prosent. En butikk er heleid av Gresvig og en butikk er deleid. De øvrige eies av det respektive kjedemedlem. I Danmark eier Gresvig 58,3 prosent av aksjene i den danske kjedesentralen INTER- SPORT Danmark AS, men stemmer bare for 49 prosent av aksjene. I Danmark har INTERSPORT ca. 72 forhandlere og en markedsandel på ca. 22 prosent. Varehåndtering Virksomhetsområdet består av SportDistribution, som er konsernets norske distribusjonssentral og logistikkfunksjon. SportDistribution er en rendyrket logistikkenhet som tar hånd om den fysiske vareflyten hele veien fra produsent og frem til forhandlerne i G-Sport og INTERSPORT. Sport- Distribusjon har 96 ansatte. På denne måten bidrar enheten til at kjedemedlemmene får en leveringssikker, pålitelig og kostnadseffektiv varehåndtering i tillegg til selve innkjøpssamarbeidet. Detalj Virksomhetsområdet Detalj består av egeneide butikker i Norge og Danmark. Virksomheten i Norge består av G-Sport Norge Detalj (19 butikker) og INTERSPORT Detalj (én butikk) mens området i Danmark består av INTER- SPORT Danmark Detail (17 butikker). Detaljvirksomheten i Polen ble lagt ned i løpet av året og vesentlige kostnader i denne forbindelse inngår i virksomhetsområdets resultat for Dette er Gresvig-konsernet

5 Nøkkeltall Gresvig-konsernet Konsernet Omsetning og resultat Sum driftsinntekter NOK mill Driftsresultat NOK mill. (30) (6) (152) Ord.resultat før skatt NOK mill. (68) (42) (198) Årsresultat NOK mill. (58,7) (19,9) (179,3) 25,8 53,4 Omsetningsvekst % (13,7) (1,6) 18,1 66,6 9,5 Aksjer Resultat pr. aksje NOK (7,68) (2,61) (23,46) 3,60 8,61 Kontantstrøm pr aksje NOK (0,5) (1,5) (3,6) (0,7) 8,0 Utbytte pr. aksje NOK 1,50 2,00 Utdelningsforhold % 43,5 23,2 Aksjekurs pr NOK Aksjekapital pr NOK mill. 38,3 38,3 38,3 37,5 31,0 Gj.snitt antall aksjer mill. aksjer 7,7 7,7 7,6 7,5 6,2 Kapital Totalkapital NOK mill Egenkapital NOK mill. 158,3 220,5 214,7 405,7 253,5 Egenkapitalandel % 18,3 24,2 21,5 37,7 41,1 Investeringer NOK mill. 6,6 9,6 101,9 260,9 116,5 Egenkapitalrentabilitet % (26,9) (7,9) (42,6) 10,7 23,0 Totalkapitalrentabilitet % (1,3) 3,9 (11,5) 6,3 16,6 Likviditetsgrad I 1,29 1,54 1,66 2,11 2,19 Lønnsomhet Driftsmargin % (2,0) (0,3) (7,8) 3,3 8,0 Resultatgrad % (4,4) (2,4) (10,8) 2,7 8,3 Resultatvekst % (197) (79) (596) (46) (18) Forretninger Antall G-Sport forhandlere Antall INTERSPORT forhandlere Kjededrift Pro forma Gresvig Kjededrift AS Netto driftsinntekter 1 211, , ,3 Driftsresultat 41,3 82,9 63,0 INTERSPORT Danmark AS Inngår som resultatandel under inntekt fra investering i tilknyttet selskap Detalj Pro forma G-Sport Norge Detalj (Norge) Netto driftsinntekter 323,2 364,1 384,7 Driftsresultat 1,3 1,8 7,7 INTERSPORT Detalj (Norge) Netto driftsinntekter 25,8 94,3 62,6 Driftsresultat (4,9) (19,2) (18,3) INTERSPORT Detail ( Danmark) Netto driftsinntekter 162,2 180,0 176,5 Driftsresultat (13,1) (10,7) (6,9) Dette er Gresvig-konsernet 5

6 Styrets beretning Virksomheten De to kjedene G-Sport og INTER- SPORT danner grunnlaget for Gresvig-konsernets virksomhet innen sport- og fritidsmarkedet. Kjedene har en samlet markedsandel i Norge på ca 50 prosent og G-Sport og INTER- SPORT har henholdsvis 220 og 125 forhandlere i Norge. Konsernets virksomhet i Norge består av drift av kjedene, vareforsyning og detaljhandel. På det danske markedet driver konsernet detaljhandel gjennom to heleide datterselskaper og eier dessuten 58,3 prosent av aksjene i kjedesentralen INTERSPORT Danmark AS. Konsernets virksomhet i Polen er i sin helhet avviklet i løpet av Hovedtrekk Konsernets drift ble i fjor influert av en svak markedsutvikling med en nedgang i totalmarkedet både i Norge og i Danmark. Ugunstige værforhold i viktige salgssesonger har vært en medvirkende årsak til den svake markedsutviklingen, spesielt gjelder dette årets vinter- og høstsesong. De to kjedene har imidlertid opprettholdt sine markedsandeler i Norge. Markedssituasjonen og økt konkurranse medførte økt prispress i markedet og derav følgende reduserte bruttomarginer for konsernets produkter. I første halvår ble konsernet gjenstand for en omfattende granskning fra Konkurransetilsynet etter påståtte brudd på konsesjonsvilkårene som ble fastsatt i forbindelse med overtagelsen av INTERSPORT i Granskningsrapporten konkluderte med at konsernet ikke på noe punkt hadde brutt konsesjonsvilkårene eller den generelle konkurranselovgivningen. Prosessen fikk likevel en negativ påvirkning på konsernets forretningsmessige forhold til sine leverandører. Konsernet har fortsatt sin rasjonalisering og kostnadsreduserende tiltak også i Det viktigste enkelttiltak var å avvikle egen varetransport og inngå avtale med Posten Norge BA om varedistribusjon fra konsernets sentrallager i Askim. De strukturelle endringene som ble igangsatt i 1999 har stort sett gitt de forventede resultater i Avviklingen av virksomheten i Polen ble gjennomført i 2000 og er nå fullført. Avviklingen krevde betydelige finansielle og ledelsesmessige ressurser og ble mer kostnadskrevende enn først antatt. Konsernet har realisert betydelige tap i detaljvirksomheten. Dette gjelder spesielt i Danmark. Resultatutviklingen har vært utilfredsstillende. Vanskelige markedsforhold er noe av årsaken. Mot slutten av året ble det iverksatt endringer i konsernets ledelse og ny administrerende direktør tiltrådte stillingen i januar Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2000 er satt opp ut fra denne forutsetning. Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskapet Konsernets driftsinntekter ble i 2000 NOK millioner, en nedgang fra NOK millioner foregående år. NOK 125 millioner kan henføres til avviklede virksomheter i Norge og utlandet. Konsernets resultatregnskap viser et negativt driftsresultat på NOK 30 millioner mot et underskudd i 1999 på NOK 5,7 millioner. Regnskapet for 2000 er belastet med NOK 14,9 millioner i forbindelse med avviklingen i Polen og NOK 13,5 millioner i ekstraordinær nedskrivning av goodwill i tilknytning til den danske detaljvirksomheten. Resultat før skatt ble i 2000 negativt med NOK 67,5 millioner, sammenlignet med et underskudd på NOK 42,2 millioner i Konsernets underskudd etter skatt ble i regnskapsåret NOK 58,7 millioner mot NOK 19,9 millioner foregående år. Virksomheten hadde en kontantstrøm på NOK 3,4 millioner i 2000, sammenlignet med NOK 11,6 millioner i Balanse og likviditet Konsernets egenkapital var ved utgangen av 2000 på NOK 158,3 millioner mot NOK 220,5 millioner ved utgangen av Dette utgjør en egenkapitalandel på 18,3 prosent mot 24,2 prosent foregående år. Likvide midler var pr. 31. desember 2000 NOK 14,3 millioner mot NOK 17,7 millioner året før. Netto rentebærende gjeld var på NOK 490 millioner mot NOK 484 millioner ved utgangen av Totalt varelager som ved utgangen av 2000 var på NOK 318,1 millioner var på omtrent samme nivå som året før (NOK 319,5 millioner). Kundefordringer er redusert fra NOK 157,6 millioner i 1999 til NOK 132,1 millioner. Dette er en reduksjon på 16,2 prosent. Konsernets avtale med sin hovedbankforbindelse inneholder visse krav om bl. a. egenkapitalandeler og resultatoppnåelse. Konsernet har ikke kunnet innfri disse kravene. På denne bakgrunn besluttet styret å innkalle til 6 Styrets bertning

7 ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2001 for å vedta utstedelse av et konvertibelt obligasjonslån på NOK 120 millioner med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer. Lånebeløpet skal benyttes til styrking av konsernets likviditet og reduksjon i lånefinansiering. Gjennom avtalen med hovedbankforbindelsen er konsernet sikret en tilstrekkelig finansiell basis for sin løpende drift. Virksomhetsområder Kjededrift Norge Virksomheten i Gresvig Kjededrift AS består av drift av de to kjedene G-Sport og INTERSPORT, samt en felles innkjøpsorganisasjon. Kjedesentralens inntekter består i varesalg til kjedemedlemmer og egeneide butikker i Norge samt franchiseavgifter fra medlemmer. Netto driftsinntekter utgjorde NOK 1 211,2 millioner mot NOK 1 358,9 millioner foregående år. Franchiseavgiftene utgjorde henholdsvis NOK 68,9 millioner i 2000 og NOK 75,5 millioner i Driftsresultatet for enheten ble i året NOK 41,3 millioner sammenliknet med NOK 82,9 millioner i Kjedesentralen dekket ca 80 prosent av G-Sport kjedens varebehov og ca 60 prosent av INTERSPORTkjedens varebehov. Dette er på linje med året før. Kjedesentralens kostnadsstruktur er i stor grad fast og kan på kort sikt vanskelig justeres i takt med svingninger i forretningsvolum og omsetning. Slike endringer får dermed vesentlig innvirkning på driftsresultat og resultatgrad. Danmark Den danske kjedesentralen INTER- SPORT Danmark AS oppnådde i fjor en omsetning på NOK 87,7 millioner mot NOK 103,1millioner året før. Resultat etter skatt ble NOK 1,4 millioner mot NOK 3,8 millioner i Gresvig eier 58,3 prosent av selskapet, men har en stemmeandel på 49 prosent. Konsernets resultatandel er derfor tatt inn som et tilsluttet selskap med NOK 0,9 million mot NOK 2,2 millioner foregående år. Detalj Norge Konsernet driver 20 heleide butikker og er deleier i ytterligere 10 butikker i Norge. De egeneide butikkene er hovedsakelig konsentrert i Osloområdet og er med ett unntak alle G- Sport butikker. Konsernet har høstet positive erfaringer i å inngå deleierskap i butikker utenfor Oslo-området og det er i året også oppnådd resultatforbedringer i mange av de egeneide butikkene. Samlet omsetning i detaljvirksomheten utgjorde NOK 349,0 mill i 2000 mot NOK 458,4 mill i Også i 2000 ble driftsresultatet negativt Styrets bertning 7

8 med NOK 3,6 mill mot et underskudd på NOK 17,4 mill i foregående år. Selv om konsernet nå har en bedre tilpasset butikkstruktur er styret ikke fornøyd med resultatnivået i virksomheten som helhet og ytterligere tiltak iverksettes for å bedre resultatene. Gresvig har inngått avtale om salg av sine eierinteresser i totalt 7 butikker i Mjøsregionen, og salget vil bli sluttført med virkning fra Danmark INTERSPORT Danmark Detail driver 17 egeneide butikker i Danmark organisert i to heleide datterselskap. Selskapets driftsinntekter ble NOK 162,2 millioner, en nedgang fra NOK 180 millioner i foregående år. Resultatet utviklet seg negativt og selskapet fikk et negativt driftsresultat på NOK 13,1 millioner mot et underskudd på NOK 10,7 millioner i foregående år. Som følge av at forventede resultatforbedringer ikke er oppnådd vil det i 2001 bli iverksatt mer omfattende tiltak. Varehåndtering Virksomhetsområdet består av SportDistribution som er en enhet i Gresvig ASA. SportDistribution er konsernets logistikkfunksjon og står for lagerhold og varehåndtering med utgangspunkt i konsernets sentrallager i Askim. I august 2000 ble det inngått avtale med Posten Norge BA om distribusjon av varer til samtlige forhandlere i de to kjedene. Avtalen er et ledd i det pågående effektiviseringsarbeidet og forventes å gi positiv resultateffekt. Omsetningen over lager var i 2000 NOK millioner mot NOK millioner året før. Driftsrelaterte kostnader viste en forbedring til 4,8 prosent av omsetning over lager, mot 5,0 prosent året før. Miljø Gresvig-konsernets virksomhet påvirker i begrenset grad det ytre miljøet. Det legges stor vekt på at virksomheten i minst mulig grad fører til belastning på miljøet. Konsernet er opptatt av å bidra med tiltak som kan redusere den generelle miljøbelastningen som bl. a. varetransport medfører. Miljømessige hensyn prioriteres der det er mulig innen rammen for kostnadseffektiv drift. Aksjonærforhold Det er ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets aksjonærstruktur i Største enkeltaksjonær er Steen & Strøm ASA med en eierandel på 31,4 prosent. Det vises for øvrig til eget avsnitt i årsrapporten som viser oversikt over selskapets største aksjonærer. Organisasjon Ved utgangen av året var det 513 årsverk i konsernet mot 642 ved utgangen av foregående år. I forbindelse med omstrukturering av konsernet og flytting av deler av virksomheten på begynnelsen av året er det blitt stilt store krav til organisasjonen. En flytteprosess i seg selv skaper spesielle utfordringer, de ansatte har i sammenhengen bidratt til at resultatet har blitt bra. Sykefraværet var i 2000 på 13,9 prosent, noe som representerer en økning fra 1999 hvor det lå på 10,3 prosent. Det er registrert 12 arbeidsulykker i driftsåret. Styret oppfatter, tross flytteprosess og et ellers turbulent år, at det er et tilfredsstillende samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Rolf E. Gullestad tiltrådte som ny konsernsjef 29. januar Dekning av årets underskudd Morselskapet Gresvig ASAs årsresultat er et underskudd etter skatt på NOK Underskuddet foreslås dekket av overkursfond. Fremtidsutsikter For 2001 forventes en viss økning i salget av sportsartikler basert på at 2000 var et svakt år omsetningsmessig. Med sine to kjeder og en betydelig markedsandel bør selskapet være vel posisjonert til å utnytte de mulighetene som markedet vil by på i De viktigste oppgaver som ligger foran oss, er å skape et positivt resultat for selskapet gjennom tiltak som gir effekt på de områder som i dag er tapsbringende. Videre vil det være en viktig oppgave å utvikle en visjon og strategi for selskapet som beskriver satsningsområdene fremover. Styret vedtok på styremøte 26. februar å foreslå for ekstraordinær generalforsamling å oppta et konvertibelt lån på NOK 120 millioner, med konverteringskurs 10 kroner per aksje. Lånet har to års løpetid. Dette vil bety en noe endret finansiering av selskapet gjennom at selskapet tilføres NOK 60 millioner i ny kapital, og at NOK 60 millioner benyttes til refinansiering av selskapets gjeld til sin bankforbindelse Gjensidige NOR Sparebank. Oslo, 20. mars 2001 Styret i Gresvig ASA Svein Eskedal Are Skindlo Christian A. Beck Formann Bjørn-Sigurd Johansen Dag Fossheim Jan Tore Jakobsen 8 Styrets bertning

9 Styrets beretning 9

10 Resultatregnskap GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN Beløp i 1000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning aksjer/goodwill Omstruktureringskostnader Andre driftskostnader 5, Sum driftskostnader Driftsresultat (66 649) (56 708) ( ) (30 043) (5 711) ( ) FINANSINNTEKTER/ KOSTNADER Mottatt konsernbidrag Inntekt fra investering i tilknyttet selskap (3 092) Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Finanskostnader 16 (44 443) (3 355) (16 340) (47 863) (57 823) (57 591) Netto finanskostnader (11 687) (37 497) (36 483) (45 499) Ordinært resultat før skattekostnad (66 383) (36 540) ( ) (67 540) (42 195) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Resultat før minoritetsinteresser (63 927) (34 732) (85 877) (59 348) (19 995) ( ) Minoritetsinteresser (1 126) Årsresultat (63 927) (34 732) (85 877) (58 745) (19 873) ( ) 10 Resultatregnskap

11 Balanse per GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN (Beløp i kroner) Note Varemerker Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler, maskiner og inventar Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilkn. selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer 5, 7, Andre fordringer 6, Aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital (70 452) (60 751) (41 391) Opptjent egenkapital (70 452) (60 751) (41 391) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Avsetninger til garantiansvar Kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 7, Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte 434 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 20. mars Styret i Gresvig ASA Svein Eskedal Are Skindlo Christian A. Beck Formann Bjørn-Sigurd Johansen Dag Fossheim Jan Tore Jakobsen Balanse 11

12 Kontantstrømsanalyse per GRESVIG ASA (morselskap) GRESVIG KONSERN (Beløp i kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (66 383) (36 540) (67 540) (42 195) Periodens betalbare skatte (70) 230 Tap/gevinst salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandøregjeld (31 045) Endring i andre tidsavgrensningsposter (29 952) (33 127) (11 423) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (54 599) (15 050) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av driftsmidler (4 730) (3 528) (25 044) (9 685) Innbetaling ved salg av aksjer 1226 Utbetaling ved kjøp av aksjer ( ) Endring i investering i tilknyttet selskap (15 000) (6 559) (28 593) Endring i minoritetsandel (567) (13 106) Likvidasjonsutbytte Sport Holding, fordr.konsern Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) (28 287) (36 665) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld, ekstern (28 697) (33 848) (41 348) Nedbetaling av langsiktig gjeld, konsern ( ) (26 914) Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved ytelse av nytt langsiktig lån, konsern (455) Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetaling fra kortsiktige fordringer, konsern Innbetaling av konsernbidrag Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) (63 416) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (137) 81 (3 411) (11 566) Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Kontantstrømsanalyse

13 Generelle regnskapsprinsipper Generelt Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven av 1998 og god norsk regnskapsskikk, basert på regnskapsprinsipper som er konsistente med tidligere års regnskapsprinsipper med unntak av det som fremkommer nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Gresvig ASA og alle datterselskaper med mer enn 50 prosent av de stemmeberettigede aksjene og/eller selskaper hvor man har dominerende innflytelse. Dette er følgende direkte eide datterselskaper: Gresvig Kjededrift AS INTERSPORT Detalj AS INTERSPORT Detail AS, Danmark Kurt Larsen Sport Holding ApS, Danmark INTERSPORT Polska SP.zo.o Gresvig Service AS Gresvig Invest AS Gresvig Distribusjon AS Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Likedan er interngevinst i varelageret eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden som innebærer at differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet er analysert og henført til eiendeler differansene knyttet seg til. Den delen av overskytende kostpris som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet levetid. Eierandeler i tilknyttede selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse (20 50 prosent eierandel) er behandlet/innarbeidet etter egenkapitalmetoden som innebærer at investeringen vurderes til egenkapitalandel og andel av resultat inntektsføres/ kostnadsføres. Eierandeler i selskap hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse (normalt ansett som en eierandel lavere enn 20%) er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi. Datterselskapet Gresvig Invest AS eier aksjer i G-Sport Rune AS på Strømmen. Aksjene er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet da målet er å selge ut aksjene til nye drivere i løpet av relativt kort tid. Aksjene er tatt inn til kostpris. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap og datterselskaper er klassifisert som anleggsmidler og vurdert til anskaffelseskost i selskapsregnskapet til Gresvig ASA. Nedskrivninger er foretatt dersom virkelig antatt verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art. Kriterier for inntektsføring Inntektene resultatføres når de er opptjent. Kontantrabatter Kontantrabatter ved salg er ført til fradrag i salgsinntekter og kontantrabatter ved varekjøp er ført til fradrag i varekostnad. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn et år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Under langsiktig gjeld er medtatt totalt gjenstående saldo på konsernets lån, dvs. ett års avdrag på langsiktig gjeld er ikke skilt ut som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Fordringer og gjeld i fremmed valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og antatt salgspris etter fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Det foretas nedvurderinger til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som andre driftsinntekter og tap som driftskostnader. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid etter følgende avskrivningssatser: Transportmidler 15 25% Maskiner/inventar 20 25% Bygningsinnredning 9 25% Pensjoner og pensjonsforpliktelser Gresvig har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i livsforsikringsselskap. Videre har selskapet pensjonsordninger som finansieres direkte over drift. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS standard for pensjonskostnader. I henhold til denne standard skal selskapets pensjonsordninger behandles som ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. De fremtidige pensjonsytelser er beregnet ut fra estimert lønn på pensjoneringstidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til antatt markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser korrigert for uamortisert estimatavvik, er medtatt som langsiktig gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i resultatregnskapet under lønn og andre personalkostnader. Effekt av endring i pensjonsplaner fordeles over gjenværende opptjeningstid. Ved beregning er det lagt til grunn følgende forutsetninger: Noter til regnskapet 13

14 Diskonteringsrente 7,0% Lønnsregulering 3,3% Pensjonsregulering 2,5% Frivillig avgang 1,5% Forventet avkastning 7,0% Utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Det benyttes en skattesats på 28 prosent i Norge og for øvrig nasjonale skattesatser for andre land. Immaterielle eiendeler Varemerker og goodwill er ført opp i balansen til historisk anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger som reflekterer forventet økonomisk levetid. Det foretas nedskrivninger til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Ved måling av virkelig verdi på goodwill knyttet til detaljvirksomheten vurderes goodwill som kan henføres til naturlige geografiske markeder under ett. Følgende avskrivningssatser benyttes: Varemerker 5 10% Goodwill 7 20% Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter og bankinnskudd). Endringer av regnskapsprinsipper : Som en følge av ny regnskapslov gjeldende fra og med regnskapsåret for 1999 ble utsatt skattefordel balanseført som en immateriell eiendel. Endringen medførte en økning av konsernets egenkapital fra 31. desember 1998 til 1. januar 1999 på 38,4 millioner kroner. Selskapet INTERSPORT Danmark, som eies med 58,3 prosent, ble i 1998 behandlet som et datterselskap og inngikk således i konsolideringen. Etter en fornyet vurdering av innflytelsen, ble eierandelen behandlet som tilknyttet selskap fra og med Tallene for 1998 er ikke omarbeidet. Endringen påvirket ikke konsernets egenkapital. Noter til regnskapet Note 1 Store enkelttransaksjoner og viktige hendelser I begynnelsen av 2000 ble det tatt beslutning om avvikling av konsernets virksomhet i Polen. Avviklingen er gjennomført i løpet av driftsåret, ved utgangen av 2000 var det ingen gjenværende aktivitet i Polen. Driftsselskapet INTERSPORT Polska SP z.o. blir endelig likvidert i løpet av I årsregnskapet for 1999 ble det foretatt avsetning til drift/ avvikling i Polen i 2000 med 30 millioner kroner. Den endelige lukking av selskapet har medført en totalkostnad i størrelsesorden 45 millioner kroner, som medfører en belastning i regnskapet for 2000 på 15 millioner kroner. Avviklingen av Polen engasjementet er den største enkelttransaksjon i konsernet i driftsåret. Likviditetsmessig har avviklingen medført betydelig likviduttelling for den norske delen av konsernet. De oppnådde resultater i detaljvirksomheten i Danmark har medført en nedskrivning av gjenværende verdi av goodwill knyttet til oppkjøpet av Kurt Larsen Sport Holding ApS med 13,5 millioner kroner. I løpet av året ble det tatt beslutning om salg av virksomheten i G-Sport Strandtorget konsernet. Gresvig eier 75 prosent av aksjene i dette konsernet som omfatter 7 G-Sport butikker i regionen rundt Mjøsa. Virksomhetene i selskapene er overdratt til eksterne drivere, som har stiftet nye driftsselskaper, i løpet av siste kvartal Noter til regnskapet

15 Note 2 Driftsmidler og goodwill Transportmidler Bygnings- (Beløp i kroner) maskiner/inventar innredning Sum Goodwill MORSELSKAP Kostpris Tilgang Kostpris Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats 15 25% 9 15% 7 20% Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært KONSERN Kostpris Tilgang Avgang kostpris Kostpris Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningssats 15 25% 9 25% 7 20% Åvskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært Av årets investeringer på 16 millioner kroner (ekskl. goodwill) er ca. 5 millioner kroner investeringer i IT innen Gresvig ASA og Gresvig Kjededrift AS. Det er investert ca. 2 millioner kroner i nye innredninger ved konsernets kontorer på Havnelageret i Oslo. Ca. 4 millioner kroner er investert i nye butikkinnredninger, i G-Sport Norge Detalj AS og G-Sport Strandtorget AS. Konsernets personbiler/varebiler er i hovedsak leaset på 3 års avtaler. I 2000 er det kostnadsført leier på til sammen 2,3 millioner kroner. Konsernets goodwill henføres til følgende virksomhetsområder: (Beløp i 1000 kr) Bokført verdi 2000 Kjedevirksomhet Detaljvirksomhet Sum Den goodwill som er ervervet ved oppkjøp har vært av strategisk betydning for å bevare og styrke konsernets dominerende markedsposisjon både for kjedesentralen og detaljutsalgene. Den økonomiske levetid for konsernets goodwill er således vurdert til å være minst 5 år. Note 3 Aksjer i datterselskaper (Beløp i kroner) Eier/ stemmeandel Antall Pålydende Bokført verdi MORSELSKAP Gresvig Kjededrift AS 100 % Kurt Larsen Sport Holding ApS 100 % INTERSPORT Detalj AS 100 % INTERSPORT Detail AS Danmark 100 % INTERSPORT Polska SP.zo.o 100 % Gresvig Service AS 100 % Gresvig Invest AS 100 % Gresvig Distribusjon AS 100 % Sum BOKFØRT I DATTERSELSKAPER: G-Sport Norge Detalj AS 100 % G-Sport Strandtorget AS 75 % INTERSPORT SpeiderSport AS 100 % Sætrang Sportshop AS 100 % G-Sport Forus AS 100 % Sum For garantier stillet til datterselskaper se garantinoten. Noter til regnskapet 15

16 Note 4 Aksjer og andeler i andre selskaper KONSERN Eier/ Antall Pålydende Bokført verdi Bokført verdi (Beløp i kroner) stemmeandel i kroner Selskapsregn. Konsern G-Sport Rune AS 40% Sum omløpsaksjer Tilknyttede selskaper: INTERSPORT Danmark AS 58,3% / 49% INTERSPORT Morenen AS 34% G-Sport Bergen AS 49% G-Sport Sørlandet Holding AS 19% IS Sentrum II ANS 34/ Sum tilknyttede selskaper INTERSPORT International Corp 7,1% 1 CHF Øvrige aksjer/ obligasjoner Sum anleggsaksjer Sum aksjer/ verdipapirer Note 5 Kundefordringer KONSERN (Beløp i kroner) Avsetning for tap pr Avsetning for tap pr Endring i tapsavsetning (775) (5 417) Årets konstaterte tap Kostnadsførte tap Note 6 Fordringer med forfall senere enn 1 år KONSERN (Beløp i kroner) Brutto Første års avdrag Brutto Første års avdrag Fordringer mot medlemmer Andre fordringer Sum Beløpet ovenfor, spesifisert som fordringer mot medlemmer, er langsiktig finansiering av kjedemedlemsbutikker. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Annen Øvrig Annen Øvrig Andre kortsiktig langsiktig Andre kortsiktig langsiktig (Beløp i kroner) fordringer gjeld gjeld fordringer gjeld gjeld Datterselskaper Ovenstående er brutto mellomværende. Det er avsatt til tap på fordringer mot datterselskap på 76,6 millioner kroner. KONSERN Annen Annen Kunde Andre kortsiktig Kunde Andre kortsiktig (Beløp i kroner) fordringer fordringer gjeld fordringer fordringer gjeld Tilknyttede selskaper Noter til regnskapet

17 Note 8 Garantiansvar (Beløp i kroner) Lån Husleie Annet Sum MORSELSKAP Datterselskaper Andre Sum KONSERN Tilknyttede selskaper Datterselskaper Andre Sum Note 9 Pantstillelser Som sikkerhet for konsernets kassekreditter og pantsikrede gjeld er det avgitt pantobligasjoner overfor selskapenes hovedbankforbindelser, totalt millioner kroner. KONSERN Inventar, (Beløp i mill. kroner) Varebeholdning Kundefordringer leierett etc Sum Pantobjekt: Pålydende pantstillelse 700,0 500,0 62, ,3 Bokført verdi pantobjekt 267,0 153,3 14,2 434,9 Bokført pantsikret gjeld 459,4 Bevilget trekkfasilitet 283,0 Engasjement med Gjensidige NOR Sparebank er mot morselskapet, mens det er konsernets datterselskaper som har stilt sikkerhet for engasjementet i form av panteobligasjoner i varebeholdninger og fordringer. Av den bokførte pantesikrede gjeld på 459,4 millioner kroner gjelder 420,4 millioner kroner morselskap. Konsernet har en trekkfasilitet på 283 millioner kroner, hvorav 250 millioner kroner gjelder morselskap. Note 10 Vesentlige leiekontrakter KONSERN (Beløp i kroner) Antall Løpetid Årlig leie Egne driftssteder: Norge: Sentralanlegg Askim 1 11 år Kontorer Oslo Havnelager 1 4 år Egne butikker G-Sport år Egne butikker INTERSPORT 1 4 år Fremleieforhold år Danmark: Egne butikker INTERSPORT år Note 11 Virksomhetsområder og geografisk fordeling KONSERN Driftsinntekter Driftsresultat (Beløp i millioner kroner) Pr. virksomhetsområde: Kjedesentral Butikker (16) (40) Eliminering/ konsern (79) (153) (55) (49) Sum driftsinntekter/driftsresultat (30) (6) Geografisk fordeling: Norge Danmark (13) (11) Polen (11) Eliminering / konsern (79) (153) (55) (49) Sum driftsinntekter/driftsresultat (30) (6) Noter til regnskapet 17

18 Note 12 Lønn og godtgjørelser KONSERNET (Beløp i kroner) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte Adm. dir. Styret Ytelser til ledende personer: Lønn Pensjoner 108 Andre ytelser 148 Totale ytelser Administrerende direktør i konsernet inngår i kollektiv pensjonsavtale. Tidligere administrerende direktør fratrådte sin stilling i slutten av januar 2001 og i henhold til sin ansettelsesavtale hadde han rett til en fratredelsesvederlag på 4,2 millioner kroner. Kostnaden er belastet regnskapet for Fra samme dato tiltrådte ny administrerende direktør, Rolf E. Gullestad. Han har en årslønn på 1,6 millioner kroner, et fratredelsesvederlag tilsvarende 12 måneders lønn og en resultatavhengig bonus. I tillegg foreligger en opsjonsavtale omfattende aksjer i selskapet til kurs 42 kroner. Konsernet har ytet lån til ansatte.ved utgangen av 2000 var saldo på utlån på slike lån kroner, hvorav kroner til ledende ansatt. Lånene er gitt i tråd med ansettelsesavtaler eller konsernets generelle retningslinjer. Det ble i september 1999 startet et opsjonsprogram for et antall ledende ansatte i konsernet. På ordinær generalforsamling i april 1999 ble det gitt fullmakt til kapitalutvidelse med utstedelse av inntil aksjer rettet mot konsernets ansatte. Programmet er tenkt å gå over 3 år, med inngåelse av nye avtaler hvert år. Ved oppstart høsten 1999 er det tegnet opsjonsavtaler med 31 personer omfattende totalt aksjer til tegningskurs 75 kroner. Børskurs på samme tidspunkt var 77 kroner. I juni 2000 ble det tegnet nye opsjonsavtaler med 33 ansatte omfattende totalt aksjer til tegningskurs 70 kroner. Børskurs på samme tidspunkt var 65 kroner. Utøvelse av opsjonene i de inngåtte avtaler skal etter planen skje over en treårs periode, første gang i oktober 2000 med maksimalt 1/3 av avtalens antall aksjer. Ingen av de ansatte benyttet på dette tidspunkt mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet. Selskapets tidligere administrerende direktør eier aksjer i selskapet og innehar i tillegg opsjoner til erverv av aksjer. Honorarer til konsernrevisor Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS: (Beløp i kroner) Gresvig ASA Konsern Revisjonshonorar Konsulenthonorar Note 13 Finansielle instrumenter utenfor balansen Utvikling i valutakurser innebærer en økonomisk risiko for selskapet. Risikoen er knyttet til innkjøp fra utenlandske leverandører og produsenter. Selskapets policy er til enhver tid å sikre ca. 80 % av inngåtte kontrakter. Sikring av valutautgifter gjøres ved bruk av terminkontrakter. Ved utgangen av regnskapsåret har selskapet inngått kjøpsavtaler/terminkontrakter for sikring av fremtidige varekjøp i tilsvarende valutaer og til fastsatte betalingstidspunkter. Inntekter/ kostnader blir periodisert og klassifisert på samme måte som de tilsvarende balanseposter. Inngåtte kontrakter forfaller alle i løpet av første halvår 2001 og utgjør totalt: (Beløp i hele 1 000) USD Tilsvarende NOK EUR Tilsvarende NOK SEK Tilsvarende NOK Note 14 Bankinnskudd /kassekreditt Konsernet har ikke bundne midler knyttet til de ansattes skattetrekk. Det er stilt bankgaranti på 6,0 millioner kroner ovenfor respektive kommuner for riktig betaling av skattetrekket. Konsernets trekkfasiliteter var ved utgangen av driftsåret: Gresvig ASA INTERSPORT Detail, Danmark NOK 250 millioner NOK 33 millioner (DKK 30 millioner) 18 Noter til regnskapet

19 Note 15 Langsiktig gjeld KONSERN Saldo Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt (Beløp i mill. kroner) 2000 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 etter år 5 Kredittinstitusjoner 299,2 33,3 31,1 30,5 30,5 30,5 143,3 Øvrig langsiktig gjeld 13,5 13,5 Total langsiktig gjeld 312,7 33,3 31,1 30,5 30,5 30,5 156,8 Saldo Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt Nedbetalt (Beløp i mill. kroner) 1999 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 etter år 5 Kredittinstitusjoner 335,3 37,0 33,6 31,1 30,5 30,5 172,6 Øvrig langsiktig gjeld 11,8 11,8 Total langsiktig gjeld 347,0 37,0 33,6 31,1 30,5 30,5 184,4 Gresvig ASA har 239 millioner kroner i langsiktige lån i Gjensidige NOR Sparebank, med årlig avdrag på 30 millioner kroner. Gjennomsnittlig rente er for tiden på 9,4 prosent p.a. Selskapet har også et langsiktig lån i UNI bank i Danmark, tatt opp i 1998, pålydende 33 millioner danske kroner med 10 års løpetid uten avdrag og gjennomsnittlig rente for tiden på 4,7 prosent. Låneavtalen med Gjensidige NOR Sparebank setter visse krav til konsernets resultat og balanse. Årets resultat medfører brudd på enkelte av disse forutsetningene med hensyn til driftsmarginer og egenkapitalandeler. Ekstraordinær generalforsamling har gjort vedtak om å ta opp et konvertibelt obligasjonslån på 120 millioner kroner. Lånet skal delvis gå til nedbetaling overfor Gjensidige NOR Sparebank. Intersport Detail Danmark har langsiktige utenlandslån via UNI bank i Danmark tilsvarende 17 millioner danske kroner. Lånene avtales for 2 års perioder og blir i praksis fornyet for nye 2 års løpetid ved forfall. Note 16 Sammensatte poster (Beløp i kroner) MORSELSKAP Andre driftskostnader: Bokostnader Reklamekostnader Administrasjonskostnader Tap på krav Andel sentrale kostnader (14 686) (13 485) Sum Finanskostnader: Urealisert agiotap Realisert agiotap 8 Rentekostnader Andre finanskostnader Sum KONSERN Andre driftskostnader: Bokostnader Reklamekostnader Administrasjonskostnader Tap på krav Sum Finanskostnader: Urealisert agiotap Realisert agiotap Rentekostnader Andre finanskostnader Sum Noter til regnskapet 19

20 Note 17 Nærstående parter Konsernet leier lokaler i Norge av sin største aksjonær, Steen & Strøm ASA. Leieforholdene omfatter kontorlokaler i Oslo Havnelager og butikklokaler i 5 sentre. Leieforholdene er basert på normale forretningsmessige vilkår og omfatter årlig leiebeløp på ca. 9,4 millioner kroner. I Polen har konsernet hatt en leiekontrakt med Steen & Strøm ASA. I forbindelse med avviklingen av driften er denne kontrakt avsluttet ved å «kjøpe seg fri» for den gjenværende husleieforpliktelse med 2,0 millioner kroner. Resultatregnskapet er belastet med 0,8 millioner kroner i forbindelse med konsulenttjenester ut over ordinært styrearbeid utført av selskapets styreformann. Honoraret er basert på normale forretningsmessige vilkår. Selskapets styreformann innehar opsjoner til erverv av aksjer i selskapet. Note 18 Pensjoner og pensjonsforpliktelser Konsernets forsikringsordning finansiert over drift omfatter 7 personer. Pensjonsordning finansiert ved fondsopplegg omfatter 226 personer. I tillegg har konsernet pensjonsforpliktelser over drift omfattende 8 pensjonister. De økonomiske forutsetningene for beregningene er medtatt under regnskapsprinsipper. KONSERN (Beløp i kroner) Periodens netto pensjonskostnader: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelse Forventet avkastning pensjonsmidler (808) (637) Årets amortisering Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler mot balanseførte beløp: Nåverdi av påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (9 821) (10 669) Netto pensjonsforpliktelse før estimatavvik/planendring Ikke resultatført estimatavvik / planendring (3 923) (3 430) Balanseført pensjonsforpliktelse Note 19 Egenkapital Morselskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 5,, alle i samme aksjeklasse. Samtlige aksjer har samme stemmerett. Selskapets 20 største aksjonærer og selskapets riskbeløp er spesifisert under Aksjonærer og aksjonærforhold. Overkurs- Annen (Beløp i kroner) Aksjekapital fond egenkapital Sum MORSELSKAP Egenkapital Årets resultat (63 927) (63 927) Egenkapital KONSERN Egenkapital Konsern resultat (58 745) (58 745) Endret minoritet /valuta (3 373) (3 373) Egenkapital Noter til regnskapet

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Innhold: Nøkkeltall Dette er Gresvig-konsernet 4 Intervju med administrerende direktør Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm

Innhold: Nøkkeltall Dette er Gresvig-konsernet 4 Intervju med administrerende direktør Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Innhold: Nøkkeltall 3 Dette er Gresvig-konsernet 4 Intervju med administrerende direktør 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter til regnskapet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer