SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN"

Transkript

1 SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil, omgitt av hav, himmel og grøntarealer midt i hjertet av Farsund Kort om prosjektet Utbygging av sydlig parsell av eiendommen gnr. 3, bnr. 16 i Farsund utgjør første byggetrinn i prosjektet på Engøy hvor det er innregulert i alt 3 leilighetsbygg. Leilighetsbygget, som nå skal selges, ligger lengst syd på øya som ligger i skjærgården og samtidig rett utenfor sentrum av Farsund. I første byggetrinn er det tegnet i alt 18 leiligheter. Byggetrinn 2 er planlagt med et bygg i 5 etasjer og byggetrinn 3 er planlagt med ett bygg i 5 etasjer. De to siste byggene er ikke tegnet ut eller endelig plassert. Det er derfor ikke mulig å angi antall leiligheter totalt i fremtidige byggetrinn. Alle leilighetene vil få rett til å kjøpe båtplass i båthavna i planområdet. Utbygger/hjemmelshaver: Slippen Engøy AS, org.nr Hjemmelshaver til tomten: Olav Trygve Klungland Epost: Arkitektfirma: Rambøll Norge AS, org. nr Sivilarkitekt: Trond Talseth Prosjektets hjemmeside: Prosjektet selges ved: Totalentreprenør: Listabygg AS, org.nr Selgers kontaktperson ved endringer og tilvalg: Jan Richard Johannesen. Tlf Epost: Meglers oppdragsnummer: Sist revidert: Eiendomsformidlingen AS, org.nr Strandgaten 10, 4550 Farsund Postadresse: P.b. 24, 4551 Farsund Epost: Tlf. sentralbord Mobiltlf. Vigdis H. Voie Ansvarlig megler: Eiendomsmegler Vigdis H. Voie MNEF Medhjelper: Randi Ariansen

2 Adresse: Engøy, 4550 Farsund. Gatenavn og adresse vil bli tildelt underveis i prosessen. Betegnelse: Del av gnr. 3, bnr. 16 tomten i tilknytning til bygg i første byggetrinn - vil bli fradelt og tildelt ny betegnelse. Eiendommen vil bli seksjonert og leilighetene vil få tildelt eget seksjonsnummer. Beliggenhet og nærområdet: Solrikt og sentralt, helt syd på Engøy med sjøen og skjærgården som nærmeste nabo. Alle som kjenner området, vet om mulighetene som byr seg her. Leilighetsbygget, som ligger få meter fra båthavn og badeplass, vil være velegnet både som bolig og som fritidsbolig. Her får man hytte og hus i ett med ypperlige fiske- og bademuligheter rett utenfor døren. Det tar 5 minutter å gå til Torvet i Farsund som er byens hjerte. Naboøya, Gåseholmen, ble i ca utbygd som en ny moderne bydel med dagligvarebutikk, tinghus, lensmannskontor, lege- og tannlegekontor, apotek, vinmonopol m.m. På Engøy er nordvestsiden bebygd med leilighetskomplekser. På den østre delen øya er det noen få eneboliger. Området er privateid. NÅ skal endelig sydsiden bygges ut. Her kan du nyte utsikten og roen samtidig som du bor sentralt med alle nødvendige funksjoner innen rekkevidde. Bebyggelsen: Dette byggetrinnet, som har 18 leiligheter, er fordelt på 4 etasjer over garasjekjeller med garasjeplass og bod til hver leilighet. Leilighetene er syd- og vestvendt med gode sol- og utsiktsforhold selv om det vil variere noe fra enhet til enhet. Med moderne arkitektur og varierende størrelser satses det på en spennende miks av leilighetstyper. Alle leilighetene har private skjermede balkonger med glassrekkverk. Endeleilighetene mot syd har to private terrasser/balkonger og den øverste i 4. etasje har stor takterrasse. Med heis fra garasjekjelleren har man enkel adkomst til alle etasjene. Prosjektets styrke og kvalitet er den fine balansen mellom beliggenhet, uteområder, solforhold, utsikt og gode planløsninger i et bygg basert på høykvalitets byggemetode. Byggemåte: Se vedlagte byggebeskrivelse. Totalentreprenøren er ansvarlig for prosjektering. Bygget skal tilfredsstille alle krav som stilles i TEK10. Boenhetenes arealer arealberegning. Leilighetenes bruksareal varierer fra 73 m2 til 117 m2. Anslåtte arealer for leilighetene fremgår av vedlagte prisliste og plantegninger. Bruksarealet utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bod og garderobe, som er sekundærrom. Arealene i prislisten er rundet ned i forhold det areal som fremkommer av tegningene, til nærmeste hele tall. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom er rommets nettoareal, og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik i forhold til de oppgitte arealer fordi disse er målt på tegninger av arkitekt før gjennomføring av detaljprosjektering og derved ikke kan anses som nøyaktige. Innhold For å se innhold og planløsning for den enkelte leilighet vises det til prosjektets hjemmeside eller til vedlagte plantegninger. De fleste leilighetene har 2 soverom, men for enkelte leiligheter er det skissert mulighet for 3 soverom. Etablering av ett ekstra soverom, der hvor det er mulighet for det, må prises og tilleggsavtales med totalentreprenør.

3 Standard og utstyr Boligene er lyse og arealeffektive med høy standard. Leilighetskomplekset vil bli bygget etter krav til moderne, attraktivt og optimalt innemiljø. Det betyr blant annet boliger med lavt energiforbruk, balansert ventilasjon, vannbåren gulvvarme, sprinkleranlegg m.m. Alle leiligheter (unntatt 1. etasje som har direkte adkomst) leveres med dørtelefon for åpning av hovedinngangsdør og ringeknapp ved hver leilighets inngangsdør, sentralstøvsuger med ett uttak og kvalitetsinnredninger til kjøkken og bad fra Strai. Det presiseres at illustrasjoner og tegninger av såvel uteareal, som innvendig areal ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger, jfr. generelle forutsetninger og forbehold. For data som danner grunnlaget for avtalen, se byggebeskrivelse, romskjema og evt. andre spesifiserte beskrivelser. Oppvarming: Komplett vannbåret varmeanlegg for boligoppvarming og tappevannsoppvarming basert på borehull. Alle rom (unntatt rom som kun er bod) får gulvvarme og egen trådløs romtermostat slik at temperaturen kan styres individuelt. Det monteres energimålere i hver leilighet for måling av forbruk gulvvarme og forbruk varmt vann som faktureres av sameiet. Energimerking: Leilighetene vil bli energimerket av selger før overtakelse. Selger er ansvarlig for at hver leilighet etter overtakelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Digitale løsninger: Utbygger har inngått avtale om tilknytting til Agder Breiband sitt fibernett. Avtalen er vedlagt prospektet. Heis: Det monteres 1 stk. heis med direkte adkomst fra parkeringskjeller. Parkering/sportsbod - garasjekjeller: Alle leilighetene vil få bruksrett til en parkeringsplass og en bod i kjelleren. Plassene tildeles av utbygger når detaljprosjektering er foretatt. Det vil bli avsatt en handicapplass i parkeringskjelleren som tildeles av styret midlertidig til beboer som har dokumentert behov for det så lenge behovet er tilstede. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som selger finner mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser tilhører Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse. Parkeringsplassene kan bl.a. bli organisert som bruksretter, som eierandeler av en parkeringsseksjon (næringsseksjon) eller som tilleggsareal til den enkelte seksjon. Dersom parkeringskjelleren organiseres som bruksrett i fellesareal, gjøres det oppmerksom på at slik tilknytning (fast parkeringsplass) ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres med 2/3 flertall i sameiemøtet og det kan da vedtas annen tildeling av parkeringsplassene. Sportsbodene vil fortrinnsvis bli tilknyttet leilighetene på samme måte som parkeringsplassene. Garasjeplass og sportsbod er inklusive i total prisantydning, se prislisten. Tomten: Parsellen, som vil bli fradelt 3/16, vil bli eiertomt. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. Selger og kjøper må akseptere det arealet som fremkommer etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Tomten vil bli fellesareal for sameiet. Størstedelen av tomten vil bli bebygd. Se reguleringsplankart som viser byggeområdet for trinn 1.

4 Båtplass Med boligen følger rett til kjøp av båtplass i båthavna i planområdet. De som kjøper båtplass må delta i drift og vedlikehold av anlegget på like linje med øvrige brukere. Selger bestemmer til enhver tid hvorledes båthavna skal organiseres og selger kan bl.a. velge å omgjøre bruksrett fra tinglyst båtplass til eierandel i båthavna. Selger plikter å ferdigstille båthavna senest 8 måneder etter overtakelse av boligen. Når Kjøper mottar skriftlig tilbud om kjøp av båtplass fra selger, må kjøper innen 2 måneder ta stilling til om kjøperetten skal benyttes. Dersom kjøperetten ikke benyttes, bortfaller den i sin helhet og kan ikke påberopes senere. Pris pr. breddemeter båtplass er satt til kr Minimum bredde (senter/senter) er 3 m. Kjøpesummen skal betales etter påkrav til meglers klientkonto og kan frigis til selger når båtplassen er ferdigstilt og nødvendig rettsvern er sikret eller 47-garanti er stilt. Eierforhold/Organisering/Seksjonering: Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet (leilighet) blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer. Kjøper blir som eier av leiligheten medlem i eierseksjonssameiet som skal etableres. Kjøper får enerett til bruk av sin leilighet samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameiet og i tråd med vedtektene, vil Kjøper kunne få rettigheter og forpliktelser. Seksjonering kan først iverksettes når igangsettingstillatelse foreligger. Fradeling og seksjonering kan ta noe tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Derfor kan seksjonering muligens først foreligge en tid etter overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av leiligheten før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jfr. eierseksjonslovens kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Sameiet/vedtekter Sameiet tilknyttet byggetrinn 1 er planlagt å bestå av 18 boligseksjoner og evt. 1 næringsseksjon (garasjekjelleren), dersom det blir valgt som alternativ av Selger og kommunen samtykker. Byder må sette seg inn i vedlagte utkast til vedtekter for sameiet som forplikter kjøper. Vedtektene må tilpasses av sameiet etter overtakelse. Selger har rett til å foreta endringer av vedlagte utkast til vedtekter, men hovedregelen om fordeling av driftskostnader iht sameiebrøk kan ikke endres av selger. Evt. arealavvik som avdekkes før innsendelse av seksjonsbegjæring, vil kunne medføre endret sameiebrøk. Selger beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet før sameiet er etablert. Deretter besluttes dette av sameiermøtet som med alminnelig flertall kan fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. Reglene kan inneha bestemmelser som begrenser bruken av boligen, herunder bl.a. at dyrehold ikke er tillatt. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke kan legges til grunn av dyrehold blir tillatt. Selger, eller representant utpekt av Selger, vil innkalle sameierne til et konstituerende møte ved valg av styre og vedtakelse av budsjett etter at seksjonene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes sameiet. Hvert byggetrinn i reguleringsfeltet vil i utgangspunktet bli organisert som et eget sameie. Det tas forbehold om at antall boliger i Sameiet - byggetrinn 1 - og/eller i hver enkelt bygning i byggetrinn 2 og 3 enten kan økes eller reduseres. Det kan bli aktuelt å slå sammen flere sameier (byggetrinn 1, 2 og 3) hvis det viser seg å være mest hensiktsmessig, når byggetrinn 2 og 3 iverksettes. Ved evt. sammenslåing av sameiene, skal selger dekke kostnader knyttet til slik sammenslåing. Kjøper plikter i så fall å yte den formelle medvirkning som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre sammenslåing som her nevnt, dvs. å medvirke til nødvendig flertall på Sameiets sameiermøte for evt. sammenslåing.

5 Fellesutgifter og budsjett for sameiet: Fellesutgiftene er stipulert til kr 125 pr. m2 bruksareal pr. år. Da dette er et nytt prosjekt foreligger det ikke regnskap eller årsberetning for sameiet. Utkast til budsjett er utarbeidet av selger, men det bygger på usikker informasjon. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter og til å betale sin forholdsmessige andel av fellesutgiftene for boligen fra overtakelsestidspunktet. Fellesutgiftene betales månedlig, uoppfordret til sameiets konto. Kjøper må forskuttere 3 måneders fellesutgifter etter overtakelsen til sameiet, slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd. Fellesutgiftene skal bl.a. dekke administrasjon, regnskapsførsel, felles renovasjon, strøm og renhold i fellesarealer, vedlikehold og drift av heis, vedlikehold av ferdigstilte utenomhusanlegg og adkomstveier, generell drift og evt. avsetning til fremtidig vedlikehold, se vedlagte budsjett. Kommunale avgifter/eiendomsskatt: Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil påløpe. Kommunale avgifter vil bl.a. utgjøres av abonnement vann/avløp og forbruk vann/avløp etter vannmåler. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er foreløpig ikke fastsatt av kommunen. For nærmere informasjon om kommunale avgifter og eiendomsskatt, se Det vil bli installert vannmåler (kaldt vann i hver leilighet). Sum måler kaldt vann og sum måler varmtvann (se avsnitt om varmeanlegg), vil utgjøre samlet vannforbruk som skal innrapporteres til kommunen for beregning av forbruk. Løpende kostnader Fellesutgifter, boligens kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm/energiforbruk, innboforsikring, tv, fiber, telefoni m.m. Vei, vann og avløp Eiendommen vil bli tilkoplet offentlig vann og avløp via felles privat ledningsnett frem til offentlig tilkoplingspunkt. Ledningsnett og veier i reguleringsfeltet er private inntil de evt. overtas av kommunen. Så lenge ledningsnett og veier internt i feltet er privateid, må sameiet/seksjonene delta i vedlikehold. Selger beslutter selv om veier og ledningsnett, m.m. skal overdras til kommunen. Ligningsverdi Eiendommens ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien vil bli fastsatt av skatteetaten etter beregningsmodell som bl.a. skiller mellom primærbolig og sekundærbolig. For nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi, se Reguleringsforhold: Tomten er regulert til boligformål. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser må gjennomgås av interessent før inngivelse av bud, se vedlegg. Bebyggelsen i byggetrinn 1 vil bli oppført innenfor angitt byggeområde markert i plankartet, men Selger forbeholder seg retten til å foreta reguleringsendringer som vil medføre annen plassering av bygg i byggetrinn 2 og 3 og til å foreta omreguleringer, herunder å søke adkomstveiene i feltet omregulert, hvilket kan innebære at etablert midlertidig adkomstvei til byggetrinn 1 blir permanent adkomstvei, dersom Selger finner det hensiktsmessig. Utenomhusanlegg i planområdet Utenomhusanlegget i planområdet kan ikke ferdigstilles før alle byggetrinn er ferdig utbygd. Selger bestemmer endelig utforming og står fritt til å forføye over utenomhusanleggene inntil siste byggetrinn er fullført. Utenomhusplanen i prospektet er ment som en illustrasjonsskisse og er kun utarbeidet for å illustrere utenomhusanleggets mulige opparbeidelse. De deler av utenomhusanlegget som vil bli ferdigstilt ved byggetrinn 1 fremgår av selgers beskrivelse som er vedlagt salgsoppgaven.

6 Fellessameie Sameiet/sameierne i byggetrinn 1 plikter å delta i et fellessameie som skal stå for drift, vedlikehold og fornyelse av utenomhusanleggene i reguleringsfeltet. Fellessameiet vil bli etablert av selger når det ligger til rette for det, trinnvis eller når området er ferdigstilt. Kostnader knyttet til etablering av fellessameiet dekkes av selger. Kjøper plikter å yte den formelle medvirkning som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre etablering av fellessameiet og deltakelse, dvs. å medvirke til nødvendig flertall i sameiets organer for etablering og deltakelse i fellessameiet. Kostnadsfordeling for vedlikehold, fornyelse og drift av felles utenomhusanlegg/-arealer i området fordeles i utgangspunktet pr. utbygd/ferdigstilt boenhet i planområdet. Selger kan beslutte at hele eller deler av utenomhusanleggene (infrastruktur og/eller annet) skal overføres til kommunen eller at hele eller deler av anlegget skal overføres-/skjøtes til fellessameiet. Inntil endelig struktur på utenomhusanlegg er avklart, må hver ferdigstilt boenhet (via sameiet) dekke forholdsmessige kostnader knyttet til drift, fornyelse og vedlikehold av de ferdigstilte utenomhusanleggene, herunder brøyting av veier, plenklipping, renhold, strøm til lysstolper m.m. Servitutter/pengeheftelser: Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til Eierseksjonslovens 25. Det er ingen fellesgjeld. Grunnboksutskriften viser følgende tinglyste servitutter som kan ha betydning for utenomhusanlegget på 3/16 i planområdet: Dok. nr tinglyst rettighetshaver gnr. 3, bnr erklæring med bestemmelse om veirett og plikt til å delta i drift av fellesområdene med flere bestemmelser. Dok Slettelseserklæring Dok tinglyst Elektriske kraftlinjer med bestemmelser trafostasjon/kiosk, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse, elektriske ledninger/kabler med flere bestemmelser Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass, parkering med flere bestemmelser rettighetshaver gnr. 3, bnr. 119 og 120. Dok slettelseserklæring Dok tinglyst bestemmelse om rett til kjøp av båtplass i båthavna rettighetshaver: Gnr. 3, bnr. 115, snr Dok tinglyst rett til å ha plassert avfalls-container og postkasser rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 115 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 118 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 130 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 131 Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt, kan det være tinglyste servitutter som kan få betydning for denne eiendommen uten at de er særskilt opplyst. De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen 3/16 følger med eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser, dersom offentlig myndighet krever det, eller dersom selger måtte ønske det for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av reguleringsfeltet. Slike servitutter/heftelser kan for eksempel være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk eller lignende. Kjøper plikter å medsignere slike eventuelle tinglysingserklæringer, dersom hjemmel er overført til kjøper. I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen, men boligen skal overtas fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til sameiet på 1 G som tjener som sikkerhet for den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

7 Ferdigattest/brukstillatelse: Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtakelse av leiligheten og for at det blir utstedt ferdigattest når det ligger til rette for det. Lovanvendelse: Leilighetene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43). De ufravikelige bestemmelsene i loven kan ikke innskrenkes i kjøpekontrakt til ugunst for Kjøper, jfr. lovens 53. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Eiendommen selges da etter normalbestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992, nr. 93, dersom kjøper er forbruker. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i hht avhendingsloven 1-2 (3), selges boligen som den er, jfr. Avhendingslovens 3-9. Selger står imidlertid fritt til om han likevel vil selge etter Bustadoppføringslova. Garantier: For de leilighetene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig 12 garanti før oppgjør. Selger kan velge å stille 47 garanti. Dersom 47 garanti er stilt, vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den betalingsinstruks selger gir. Forsikring: Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelse, jfr. bustadoppføringslova 13, siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen. Kjøper forplikter seg til via sameiet å tegne ny forsikring fra og med overtakelsestidspunktet. Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. Betalingsbetingelser: Etter kontraktsignering (ca. 14 dager) skal det innbetales 10 % av kjøpesum så fremt garanti iht Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Kjøpers innbetaling av 10 % av kjøpesum må enten være fri egenkapital eller sikres ved pant i annet panteobjekt. Det innebærer at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Megler kan ikke på et så tidlig tidspunkt i salgsprosessen avgi vanlig inneståelse overfor Kjøpers bankforbindelse. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal være synlig innkommet og valutert meglers klientkonto før overtakelse. Det innebærer at innbetaling bør foretas 2 virkedager før overtakelse. For betaling av evt. tilvalg, se avsnitt om tilvalg. Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av leiligheten foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Selger står fritt til å velge om han vil stille slik garanti før overskjøting. Prisantydning se vedlagte «prisliste». Omkostninger I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale følgende omkostninger: Tinglysingsgebyr for skjøtet til Staten p.t. kr 525 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument med attestgebyr p.t. kr 697 Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdien Tomteverdi er stipulert til kr Tomteverdien pr. leilighet beregnes ut i fra den enkelte leilighets bruksareal, se prislisten. Det tas forbehold om endring av beløpene/satsene som følge av statlige vedtak og at Statens kartverk godkjenner stipulert tomteverdi. En endring kan medføre økte omkostninger for Kjøper.

8 Utleie: Utleie av seksjonene er tillatt, dog skal sameiets styre før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Tilvalg og endringer: Rett til tilvalg/tilleggsbestillinger/endringer begrenses av Selger til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen, jfr. Bustadoppføringslova 9. Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selgers entreprenør kan utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider med opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Hvis slik tilvalgs-/endringsmeny ikke foreligger, må Kjøper avklare mulighetene direkte med Selgers entreprenør. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Kjøper har bl.a. ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel m.v. Etter igangsetting er det begrenset mulighet for endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres derfor til å ta forbehold i budet, dersom prosjektet er igangsatt og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av Selger. Alle endringer/tilleggsarbeider eller tilvalgsavtaler skal avtales skriftlig direkte mellom Kjøper og Selger v/totalentreprenør. Kopi av slike avtaler som endrer vederlaget skal sendes til megler. Vederlag for endringer-/tilleggsarbeider eller tilvalgsavtale, betales uoppfordret av Kjøper før overtakelse sammen med hovedoppgjøret. Beløpet kan av megler utbetales til Selger etter at skjøtet er tinglyst eller før skjøtet er tinglyst, dersom Selger stiller 47 garanti. Dersom betalingstidspunktet er avtalt til etter overtakelse og etter at skjøtet er tinglyst eller dersom endringsavtalen ikke er kommet megler ihende, foretas fakturering direkte mellom Kjøper og totalentreprenør. Totalentreprenøren som skal håndtere alle endringer og tilvalg - har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. Bustadoppføringslova 44. Rammetillatelse/Igangsettingstillatelse: Rammetillatelse foreligger. Igangsettingstillatelse vil bli innsendt når det ligger til rette for det. Diverse: Mønehøyde på eneboligene langs bryggekanten er av selger målt til ca. kote 10,3 m. Av vedlagte snitt-tegning er omtrentlig kote for hver etasje i leilighetsbygget angitt. Det kan bli endringer i angitte høyder, da nøyaktige høydemål først blir avklart i detaljprosjekteringen. Selgers forbehold vedr. igangsetting: Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet og avtalen: - At alle offentlige godkjenninger blir gitt - At tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd - At prosjektet får tilfredsstillende byggelånsfinansiering - At selgers ledende organer beslutter igangsetting

9 Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Når utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt - estimert overtakelsesdato. Dersom forbeholdene ikke er avklart , eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter på meglers klientkonto refundert av Selger gjennom megler. Stilt 12 garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger/Megler ingen ansvar overfor kjøper. Ved enighet mellom partene kan fristene forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme. Byggestart/overtakelse: Forutsatt at oppstart av byggearbeidene skjer i løpet av første halvår 2015, planlegges leilighetene klar for overtakelse i løpet av andre halvår Uforpliktende planlagt overtakelse (estimert overtakelse) meddeles samtidig med varsel om byggestart/igangseting. Forpliktende overtakelsesuke vil bli varslet kjøper to måneder før overtakelse. Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med ca. 14 dagers skriftlig varsel fra selger. Interessenter/kjøpere må hensynta mulighetene for forsinket overtakelse i forbindelse med salg av egen bolig. Dersom oppstart av byggearbeidene byggestart - endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser krav på dagmulkt fra kjøper. Forsinket overtakelse etter at endelig overtakelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen, jfr. Bustadoppføringslova 18. Selger kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn forventet, dog begrenset til 3 måneder før den estimerte overtakelsesdatoen. Selger har rett til tilleggsfrist, dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige leilighetene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider m.m.. Kjøper kan ikke nekte å overta leiligheten selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdatoen Generelle forutsetninger og forbehold: Byggebeskrivelsen og romskjema angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten eller andre salgsdokumenter, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille Plan- og bygningsloven, herunder kravene i teknisk forskrift gjeldende på søknadstidpunket. Detaljprosjekteringen er ikke utført enda. Selger foreholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger med hensyn til tekniske løsninger, herunder også rett til å foreta endringer i materialvalg, fasader, tekniske installasjoner og konstruksjonsløsninger som er nødvendige etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer for noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer utover de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet kan vise forhold om ikke omfattes av selgers leveranse, så som for eksempel møblering, kjøkkenløsning, garderobeskap/innredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, markiser, beplantning etc. Sjakter og VVS-føringer er ikke endelig inntegnet.

10 Vindusplasseringen i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer som følge bl.a. av den arkitektoniske utformingen av bygget. Dersom det er avvik eller motsetning mellom illustrasjoner/tegninger i prospektet, på internett, hjemmeside eller annonsering, er det byggebeskrivelse, romskjema og endelig kontrakttegning for den aktuelle leiligheten som gjelder. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser og beslutte organiseringen av disse. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel. For alle seksjonene i sameiet vil det være pliktig medlemskap i velforening, dersom det opprettes. Det samme gjelder plikt til å være medlem av fellessameiet når Selger oppretter dette helt eller delvis. Vedtekter for fellessameiet vil bli utarbeidet av Selger når fellessameiet etableres helt eller delvis. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer. Eiendommen leveres i byggerengjort stand. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsoppgave, romskjema, prisliste m.m. Se også forbehold inntatt under de enkelte avsnitt. Kjøpetilbud Budgivning Kjøper må sørge for at siste oppdaterte informasjon salgsoppgave med samtlige vedlegg - er innhentet og gjennomgått før inngivelse av bud. Innlevert bud er bindende for byder. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuelt avslag/aksept skriftlig til byder. Kjøper må fremlegge ubetinget skriftlig finansieringsbevis fra bank enten ved innsendelse av kjøpetilbud eller senest ved kontraktens underskrift. Vedlagte finansieringsbekreftelse må benyttes. Boligkjøperforsikring: Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes på nybygg/prosjektsalg. Budregler: Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på Eiendomsformidlingen AS sitt budskjema påført budgivers underskrift/signatur. Byder må vedlegge gyldig legitimasjon. Budet kan sendes via epost til: pr. faks til eller leveres på vårt kontor. Evt. kan budknappen på Finn.no brukes. Budforhøyelser kan inngis pr. epost, faks eller pr. sms. Ved sms må budtelefonnummer (det kan variere) avklares med megler først. Bud som sendes pr. epost, faks eller sms, må også varsles telefonisk til telefon nr Telefonvarsling er viktig fordi megler kan være opptatt på annet hold og det kan være forsinkelser ved elektroniske forsendelser m.m. slik at megler derved ikke får budet i tide. Det kan ikke påregnes at bud utenom kontorets åpningstider vil bli behandlet. Kontortiden er fra og med mandag til og med fredag mellom kl og kl Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet kommer til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. I den grad det er nødvendig og mulig, skal megler informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Interesserte må likevel selv vise aktivitet for å være sikker på at informasjon om budrunden blir mottatt tidsnok til at nye bud kan bli hensyntatt, herunder å forholde seg til de tilbakemeldingsfrister som megler angir under budrunden.

11 Megler skal tilrettelegge for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før aksepten kan formidles av megler til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis forutsatt at det er bekreftet mottatt av megler/varslet telefonisk. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning». Særskilte bestemmelser: Kjøper kan avbestille leveransen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Avbestillingsgebyr etter Bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart/igangsetting og meddelt dette til Kjøper er satt til 10 % av kjøpesummen, slik denne er definert i pkt. 3.1 i vedlagte kjøpekontrakt og med tillegg av avtalt vederlag for evt. endringer/tilleggsarbeider og evt. båtplass som Kjøper har bestilt. Ved avbestilling etter Selgers beslutning om byggestart/igangsetting og meddelelse av dette til Kjøper, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling, herunder tap som følge av at eventuell avtale om båtplass og ekstra biloppstillingsplass/garasjeplass bortfaller. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra avtalens inngåelse. Kjøper kan ikke videreselge (transportere) kjøpekontrakten før overtakelse. Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper og hjemmelen skal således tinglyses på kjøper etter overtakelse så snart det er mulig. Kredittvurdering/Hvitvasking: Selger eller selgers bankforbindelse forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers vederlag: Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver og utgjør kr mva pr. solgt enhet. I tillegg dekker oppdragsgiver alle direkte utlegg og annet arbeid utført av megler.

12 Følgende dokumenter vil være en del av kontrakten og må gjennomgås før inngivelse av bindende kjøpetilbud: Nærværende salgsoppgave sist revidert Byggebeskrivelse sist revidert Romskjema sist revidert Beskrivelse av utenomhusanlegg som vil bli ferdigstilt ved byggetrinn 1 og utenomhusplan datert Fasade-, snitt-, etasje og plantegninger datert , og Finansieringsbekreftelse Leveringsbeskrivelse fra Listabygg AS Leveransebeskrivelse fra Oskar Nygaard AS datert Leveransebeskrivelse fra LRE Elektro AS mottatt Leveransebeskrivelse fra Strai mottatt Avtale med utbygger om tilknytning til Agder Breiband sitt fibernett Utkast til vedtekter for sameiet Forslag til driftsbudsjett for sameiet Reguleringsplan for Slippen Engøy sist revidert Reguleringsplan for båthavna Følgende kan fås ved særskilt henvendelse til megler: Grunnboksutskrift pr for hovedbruket 3/16 Dok. nr tinglyst rettighetshaver gnr. 3, bnr erklæring med bestemmelse om veirett og plikt til å delta i drift av fellesområdene med flere bestemmelser Dok Slettelseserklæring Dok tinglyst Elektriske kraftlinjer med bestemmelser trafostasjon/kiosk, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse, elektriske ledninger/kabler med flere bestemmelser Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass, parkering med flere bestemmelser rettighetshaver gnr. 3, bnr. 119 og 120 Dok slettelseserklæring Dok tinglyst bestemmelse om rett til kjøp av båtplass i båthavna rettighetshaver: Gnr. 3, bnr. 115, snr Dok tinglyst rett til å ha plassert avfalls-container og postkasser rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 115 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 118 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 130 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 131 Bustadoppføringslova Utkast til kjøpekontrakt

13 Leilighetsnr./oppdr. nr. Etasje Bra P- rom PRISANTYDNINGSLISTE Areal balkong Pris leilighet Pris garasje Prisantydning Omk. Status 1/ , / , / , / SOLGT 5/ ,2/15, SOLGT 6/ , / , / , SOLGT 9/ , SOLGT 10/ ,2/15, SOLGT 11/ , SOLGT 12/ , SOLGT 13/ , SOLGT 14/ , SOLGT 15/ ,2/15, SOLGT 16/ , SOLGT 17/ , SOLGT 18/ ,4 IKKE FOR SALG Bra og areal p-rom er rundet ned til nærmeste hele tall i forhold til angitt areal på tegninger. Som p-rom regnes alle rom unntatt garderobe/bod. Alle boligene skal ha en garasjeplass og en bod. Plasstildeling foretas av Selger når det ligger til rette for det etter at detaljprosjekteringen gjennomført. Pris pr. ekstra garasjeplass (kun to stk. kr pr. plass). Pris pr. båtplass kr pr. m lysåpning (bredde senter/senter) minimum 3 m bredde. Omkostninger: Det beregnes dokumentavgift 2,5 % av stipulert tomteverdi, kr fordelt pr. seksjon etter bruksareal, tinglysingsgebyr for skjøtet p.t. kr 525 og tinglysingsgebyr for ett pantedokument inkl. attestgebyr p.t. kr 697. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Betalingsbetingelser: Innen 14 dager etter kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen være innbetalt til meglers klientkonto. Utbygger stiller nødvendig garanti etter 12 i Bustadoppføringslova når igangsettelse er besluttet. Dersom utbygger stiller garanti etter Bustadoppføringslova 47, kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til Selger før overtakelse og tinglysing av skjøte. Felleskostnader: Fellesutgifter er stipulert til ca. kr 125 pr. m2 bruksareal pr. år basert på budsjett utarbeidet av Selger, se vedlegg. I tillegg kommer oppvarming og varm vann i leilighetene som fordeles etter målt forbruk og avregnes av styret i sameiet. Det kan bli foretatt endringer av anslåtte fellesutgifter fordi disse bygger på usikkert grunnlag. Endelige fellesutgifter vil bli satt opp av sameiets styre etter overtakelse. Forbehold: Detaljprosjekteringen kan medføre endringer i Boligenes arealer. Arealene er målt på plantegning av arkitekt før detaljprosjektering og er derfor ikke helt nøyaktige. Det kan som følge av dette føre til at areal angitt i prislisten kan ha mindre avvik. Selger fraskriver seg av den grunn ansvaret for evt. mindre arealavvik.

14 Eiendomsformidlingen AS, Strandgaten 10,4550 Farsund. Postadresse: Pb. 24, 4551 Farsund Budskjema kan sendes til AS Eiendomsformidlingen på epost: Eller på faxnr: Ring alltid tlf når bud er sendt. Ved bruk av sms må tlf.nr avklares med megler. Oppdragsnummer: Adresse: Engøy Syd leil. nr. Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: Epost: Fnr.: Fnr.: Postnr./Sted: Tlf: Långiver: Ref.person/tlf: Egenkapital Undertegnede bekrefter å ha gjennomgått all relevant informasjon som fremkommer i sist reviderte salgsoppgave samt alle vedlegg. Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Viktig at forbrukerinformasjon om budgivning samt øvrig informasjon om budgivning blir nøye gjennomgått før innleggelse av bud. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer av bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

15

16 Torvet i Farsund Her bygges leilighetene Badehuset Postadresse: Postboks 24, 4551 FARSUND Org.nr Kontoradresse: Strandgaten FARSUND Telefon: Telefaks: E-post: Eiendomsmegler MNEF Vigdis H. Voie Eiendomsmeglerfullm.: Anette Andersen Medhjelper: Randi Ariansen Torvet i Farsund

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

Salgsoppgave Utsikten

Salgsoppgave Utsikten Salgsoppgave Utsikten Prisliste Bolig Rom Bruksareal P-ROM Pris Omkostn. Totalpris Status A-1 5-6 105 m2 102 m2 3 790 000 12 660 3 802 660 Ledig A-2 5-6 105 m2 102 m2 3 690 000 12 660 3 702 660 Ledig A-3

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND Prisliste Bygg leilighet etasje rom BRA/P-ROM uteareal pris C C101 1 3 122/114 m2 6 6.890.000 C C102 1 2 65/60 m2 6 3.390.000 C C201 2 3 126/122 m2 6 7.390.000 C C202 2 3 102/99

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR Salgsoppgave utarbeidet 14.06.2013 Selger/oppdragsgiver: Kjeller Storgård AS, org.nr. 999 188 516. Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO Boligtype: Selveierleiligheter Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m.

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m. SALGSOPPGAVE HUS 9 HUS 1 HUS 7 HUS 8 HUS 6 HUS HUS 5 HUS 3 HUS 4 Bolig areal BRA plan 1 plan plan 3 hage pris status 1 19 m 119 m 73 m 7 m 80 m 11.100.000,- ledig 31 m 13 m 81 m 7 m 319 m 10.900.000,-

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK

SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK Selger/oppdragsgiver: Pre Ask AS c/o PRE Management kronprinsesse Marthas plass 1, 0160 OSLO, org.nr. 998 520 835. Hjemmelshaver er; Øie Bolig AS org. Nr. 967 003

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD www.hasletårn.no Selger/oppdragsgiver: Grenseveien 51 AS, org.nr. 989 193 937 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

Solgt B6-103 101,9 97,5 28,2 2 (3) Ja. Solgt B6-104 58,6 55,0 13,8 1 -* B6-105 69,2 65,5 21,0 2 -* Solgt. B6-106 39,6 39,6 38,7 1 -* Solgt

Solgt B6-103 101,9 97,5 28,2 2 (3) Ja. Solgt B6-104 58,6 55,0 13,8 1 -* B6-105 69,2 65,5 21,0 2 -* Solgt. B6-106 39,6 39,6 38,7 1 -* Solgt 06.09.2012 MØLDALHAGEN BRIS Prisliste Type BRA m 2 P-rom m 2 Terasse/ Balkon Soverom Parkering Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS Bris B6 B6-101 39,5 39,5 38,7 1 -* B6-102 40,0 40,0 21,3 1 -*

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Kleivane BK07 Prisliste Dato: 08.11.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 1 215 m² 422 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig Bolig 2 215 m² 289 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer