SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN"

Transkript

1 SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil, omgitt av hav, himmel og grøntarealer midt i hjertet av Farsund Kort om prosjektet Utbygging av sydlig parsell av eiendommen gnr. 3, bnr. 16 i Farsund utgjør første byggetrinn i prosjektet på Engøy hvor det er innregulert i alt 3 leilighetsbygg. Leilighetsbygget, som nå skal selges, ligger lengst syd på øya som ligger i skjærgården og samtidig rett utenfor sentrum av Farsund. I første byggetrinn er det tegnet i alt 18 leiligheter. Byggetrinn 2 er planlagt med et bygg i 5 etasjer og byggetrinn 3 er planlagt med ett bygg i 5 etasjer. De to siste byggene er ikke tegnet ut eller endelig plassert. Det er derfor ikke mulig å angi antall leiligheter totalt i fremtidige byggetrinn. Alle leilighetene vil få rett til å kjøpe båtplass i båthavna i planområdet. Utbygger/hjemmelshaver: Slippen Engøy AS, org.nr Hjemmelshaver til tomten: Olav Trygve Klungland Epost: Arkitektfirma: Rambøll Norge AS, org. nr Sivilarkitekt: Trond Talseth Prosjektets hjemmeside: Prosjektet selges ved: Totalentreprenør: Listabygg AS, org.nr Selgers kontaktperson ved endringer og tilvalg: Jan Richard Johannesen. Tlf Epost: Meglers oppdragsnummer: Sist revidert: Eiendomsformidlingen AS, org.nr Strandgaten 10, 4550 Farsund Postadresse: P.b. 24, 4551 Farsund Epost: Tlf. sentralbord Mobiltlf. Vigdis H. Voie Ansvarlig megler: Eiendomsmegler Vigdis H. Voie MNEF Medhjelper: Randi Ariansen

2 Adresse: Engøy, 4550 Farsund. Gatenavn og adresse vil bli tildelt underveis i prosessen. Betegnelse: Del av gnr. 3, bnr. 16 tomten i tilknytning til bygg i første byggetrinn - vil bli fradelt og tildelt ny betegnelse. Eiendommen vil bli seksjonert og leilighetene vil få tildelt eget seksjonsnummer. Beliggenhet og nærområdet: Solrikt og sentralt, helt syd på Engøy med sjøen og skjærgården som nærmeste nabo. Alle som kjenner området, vet om mulighetene som byr seg her. Leilighetsbygget, som ligger få meter fra båthavn og badeplass, vil være velegnet både som bolig og som fritidsbolig. Her får man hytte og hus i ett med ypperlige fiske- og bademuligheter rett utenfor døren. Det tar 5 minutter å gå til Torvet i Farsund som er byens hjerte. Naboøya, Gåseholmen, ble i ca utbygd som en ny moderne bydel med dagligvarebutikk, tinghus, lensmannskontor, lege- og tannlegekontor, apotek, vinmonopol m.m. På Engøy er nordvestsiden bebygd med leilighetskomplekser. På den østre delen øya er det noen få eneboliger. Området er privateid. NÅ skal endelig sydsiden bygges ut. Her kan du nyte utsikten og roen samtidig som du bor sentralt med alle nødvendige funksjoner innen rekkevidde. Bebyggelsen: Dette byggetrinnet, som har 18 leiligheter, er fordelt på 4 etasjer over garasjekjeller med garasjeplass og bod til hver leilighet. Leilighetene er syd- og vestvendt med gode sol- og utsiktsforhold selv om det vil variere noe fra enhet til enhet. Med moderne arkitektur og varierende størrelser satses det på en spennende miks av leilighetstyper. Alle leilighetene har private skjermede balkonger med glassrekkverk. Endeleilighetene mot syd har to private terrasser/balkonger og den øverste i 4. etasje har stor takterrasse. Med heis fra garasjekjelleren har man enkel adkomst til alle etasjene. Prosjektets styrke og kvalitet er den fine balansen mellom beliggenhet, uteområder, solforhold, utsikt og gode planløsninger i et bygg basert på høykvalitets byggemetode. Byggemåte: Se vedlagte byggebeskrivelse. Totalentreprenøren er ansvarlig for prosjektering. Bygget skal tilfredsstille alle krav som stilles i TEK10. Boenhetenes arealer arealberegning. Leilighetenes bruksareal varierer fra 73 m2 til 117 m2. Anslåtte arealer for leilighetene fremgår av vedlagte prisliste og plantegninger. Bruksarealet utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bod og garderobe, som er sekundærrom. Arealene i prislisten er rundet ned i forhold det areal som fremkommer av tegningene, til nærmeste hele tall. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom er rommets nettoareal, og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik i forhold til de oppgitte arealer fordi disse er målt på tegninger av arkitekt før gjennomføring av detaljprosjektering og derved ikke kan anses som nøyaktige. Innhold For å se innhold og planløsning for den enkelte leilighet vises det til prosjektets hjemmeside eller til vedlagte plantegninger. De fleste leilighetene har 2 soverom, men for enkelte leiligheter er det skissert mulighet for 3 soverom. Etablering av ett ekstra soverom, der hvor det er mulighet for det, må prises og tilleggsavtales med totalentreprenør.

3 Standard og utstyr Boligene er lyse og arealeffektive med høy standard. Leilighetskomplekset vil bli bygget etter krav til moderne, attraktivt og optimalt innemiljø. Det betyr blant annet boliger med lavt energiforbruk, balansert ventilasjon, vannbåren gulvvarme, sprinkleranlegg m.m. Alle leiligheter (unntatt 1. etasje som har direkte adkomst) leveres med dørtelefon for åpning av hovedinngangsdør og ringeknapp ved hver leilighets inngangsdør, sentralstøvsuger med ett uttak og kvalitetsinnredninger til kjøkken og bad fra Strai. Det presiseres at illustrasjoner og tegninger av såvel uteareal, som innvendig areal ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger, jfr. generelle forutsetninger og forbehold. For data som danner grunnlaget for avtalen, se byggebeskrivelse, romskjema og evt. andre spesifiserte beskrivelser. Oppvarming: Komplett vannbåret varmeanlegg for boligoppvarming og tappevannsoppvarming basert på borehull. Alle rom (unntatt rom som kun er bod) får gulvvarme og egen trådløs romtermostat slik at temperaturen kan styres individuelt. Det monteres energimålere i hver leilighet for måling av forbruk gulvvarme og forbruk varmt vann som faktureres av sameiet. Energimerking: Leilighetene vil bli energimerket av selger før overtakelse. Selger er ansvarlig for at hver leilighet etter overtakelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Digitale løsninger: Utbygger har inngått avtale om tilknytting til Agder Breiband sitt fibernett. Avtalen er vedlagt prospektet. Heis: Det monteres 1 stk. heis med direkte adkomst fra parkeringskjeller. Parkering/sportsbod - garasjekjeller: Alle leilighetene vil få bruksrett til en parkeringsplass og en bod i kjelleren. Plassene tildeles av utbygger når detaljprosjektering er foretatt. Det vil bli avsatt en handicapplass i parkeringskjelleren som tildeles av styret midlertidig til beboer som har dokumentert behov for det så lenge behovet er tilstede. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som selger finner mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser tilhører Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse. Parkeringsplassene kan bl.a. bli organisert som bruksretter, som eierandeler av en parkeringsseksjon (næringsseksjon) eller som tilleggsareal til den enkelte seksjon. Dersom parkeringskjelleren organiseres som bruksrett i fellesareal, gjøres det oppmerksom på at slik tilknytning (fast parkeringsplass) ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres med 2/3 flertall i sameiemøtet og det kan da vedtas annen tildeling av parkeringsplassene. Sportsbodene vil fortrinnsvis bli tilknyttet leilighetene på samme måte som parkeringsplassene. Garasjeplass og sportsbod er inklusive i total prisantydning, se prislisten. Tomten: Parsellen, som vil bli fradelt 3/16, vil bli eiertomt. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling. Selger og kjøper må akseptere det arealet som fremkommer etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Tomten vil bli fellesareal for sameiet. Størstedelen av tomten vil bli bebygd. Se reguleringsplankart som viser byggeområdet for trinn 1.

4 Båtplass Med boligen følger rett til kjøp av båtplass i båthavna i planområdet. De som kjøper båtplass må delta i drift og vedlikehold av anlegget på like linje med øvrige brukere. Selger bestemmer til enhver tid hvorledes båthavna skal organiseres og selger kan bl.a. velge å omgjøre bruksrett fra tinglyst båtplass til eierandel i båthavna. Selger plikter å ferdigstille båthavna senest 8 måneder etter overtakelse av boligen. Når Kjøper mottar skriftlig tilbud om kjøp av båtplass fra selger, må kjøper innen 2 måneder ta stilling til om kjøperetten skal benyttes. Dersom kjøperetten ikke benyttes, bortfaller den i sin helhet og kan ikke påberopes senere. Pris pr. breddemeter båtplass er satt til kr Minimum bredde (senter/senter) er 3 m. Kjøpesummen skal betales etter påkrav til meglers klientkonto og kan frigis til selger når båtplassen er ferdigstilt og nødvendig rettsvern er sikret eller 47-garanti er stilt. Eierforhold/Organisering/Seksjonering: Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet (leilighet) blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer. Kjøper blir som eier av leiligheten medlem i eierseksjonssameiet som skal etableres. Kjøper får enerett til bruk av sin leilighet samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameiet og i tråd med vedtektene, vil Kjøper kunne få rettigheter og forpliktelser. Seksjonering kan først iverksettes når igangsettingstillatelse foreligger. Fradeling og seksjonering kan ta noe tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Derfor kan seksjonering muligens først foreligge en tid etter overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av leiligheten før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jfr. eierseksjonslovens kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Sameiet/vedtekter Sameiet tilknyttet byggetrinn 1 er planlagt å bestå av 18 boligseksjoner og evt. 1 næringsseksjon (garasjekjelleren), dersom det blir valgt som alternativ av Selger og kommunen samtykker. Byder må sette seg inn i vedlagte utkast til vedtekter for sameiet som forplikter kjøper. Vedtektene må tilpasses av sameiet etter overtakelse. Selger har rett til å foreta endringer av vedlagte utkast til vedtekter, men hovedregelen om fordeling av driftskostnader iht sameiebrøk kan ikke endres av selger. Evt. arealavvik som avdekkes før innsendelse av seksjonsbegjæring, vil kunne medføre endret sameiebrøk. Selger beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet før sameiet er etablert. Deretter besluttes dette av sameiermøtet som med alminnelig flertall kan fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. Reglene kan inneha bestemmelser som begrenser bruken av boligen, herunder bl.a. at dyrehold ikke er tillatt. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke kan legges til grunn av dyrehold blir tillatt. Selger, eller representant utpekt av Selger, vil innkalle sameierne til et konstituerende møte ved valg av styre og vedtakelse av budsjett etter at seksjonene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes sameiet. Hvert byggetrinn i reguleringsfeltet vil i utgangspunktet bli organisert som et eget sameie. Det tas forbehold om at antall boliger i Sameiet - byggetrinn 1 - og/eller i hver enkelt bygning i byggetrinn 2 og 3 enten kan økes eller reduseres. Det kan bli aktuelt å slå sammen flere sameier (byggetrinn 1, 2 og 3) hvis det viser seg å være mest hensiktsmessig, når byggetrinn 2 og 3 iverksettes. Ved evt. sammenslåing av sameiene, skal selger dekke kostnader knyttet til slik sammenslåing. Kjøper plikter i så fall å yte den formelle medvirkning som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre sammenslåing som her nevnt, dvs. å medvirke til nødvendig flertall på Sameiets sameiermøte for evt. sammenslåing.

5 Fellesutgifter og budsjett for sameiet: Fellesutgiftene er stipulert til kr 125 pr. m2 bruksareal pr. år. Da dette er et nytt prosjekt foreligger det ikke regnskap eller årsberetning for sameiet. Utkast til budsjett er utarbeidet av selger, men det bygger på usikker informasjon. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter og til å betale sin forholdsmessige andel av fellesutgiftene for boligen fra overtakelsestidspunktet. Fellesutgiftene betales månedlig, uoppfordret til sameiets konto. Kjøper må forskuttere 3 måneders fellesutgifter etter overtakelsen til sameiet, slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd. Fellesutgiftene skal bl.a. dekke administrasjon, regnskapsførsel, felles renovasjon, strøm og renhold i fellesarealer, vedlikehold og drift av heis, vedlikehold av ferdigstilte utenomhusanlegg og adkomstveier, generell drift og evt. avsetning til fremtidig vedlikehold, se vedlagte budsjett. Kommunale avgifter/eiendomsskatt: Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil påløpe. Kommunale avgifter vil bl.a. utgjøres av abonnement vann/avløp og forbruk vann/avløp etter vannmåler. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er foreløpig ikke fastsatt av kommunen. For nærmere informasjon om kommunale avgifter og eiendomsskatt, se Det vil bli installert vannmåler (kaldt vann i hver leilighet). Sum måler kaldt vann og sum måler varmtvann (se avsnitt om varmeanlegg), vil utgjøre samlet vannforbruk som skal innrapporteres til kommunen for beregning av forbruk. Løpende kostnader Fellesutgifter, boligens kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm/energiforbruk, innboforsikring, tv, fiber, telefoni m.m. Vei, vann og avløp Eiendommen vil bli tilkoplet offentlig vann og avløp via felles privat ledningsnett frem til offentlig tilkoplingspunkt. Ledningsnett og veier i reguleringsfeltet er private inntil de evt. overtas av kommunen. Så lenge ledningsnett og veier internt i feltet er privateid, må sameiet/seksjonene delta i vedlikehold. Selger beslutter selv om veier og ledningsnett, m.m. skal overdras til kommunen. Ligningsverdi Eiendommens ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien vil bli fastsatt av skatteetaten etter beregningsmodell som bl.a. skiller mellom primærbolig og sekundærbolig. For nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi, se Reguleringsforhold: Tomten er regulert til boligformål. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser må gjennomgås av interessent før inngivelse av bud, se vedlegg. Bebyggelsen i byggetrinn 1 vil bli oppført innenfor angitt byggeområde markert i plankartet, men Selger forbeholder seg retten til å foreta reguleringsendringer som vil medføre annen plassering av bygg i byggetrinn 2 og 3 og til å foreta omreguleringer, herunder å søke adkomstveiene i feltet omregulert, hvilket kan innebære at etablert midlertidig adkomstvei til byggetrinn 1 blir permanent adkomstvei, dersom Selger finner det hensiktsmessig. Utenomhusanlegg i planområdet Utenomhusanlegget i planområdet kan ikke ferdigstilles før alle byggetrinn er ferdig utbygd. Selger bestemmer endelig utforming og står fritt til å forføye over utenomhusanleggene inntil siste byggetrinn er fullført. Utenomhusplanen i prospektet er ment som en illustrasjonsskisse og er kun utarbeidet for å illustrere utenomhusanleggets mulige opparbeidelse. De deler av utenomhusanlegget som vil bli ferdigstilt ved byggetrinn 1 fremgår av selgers beskrivelse som er vedlagt salgsoppgaven.

6 Fellessameie Sameiet/sameierne i byggetrinn 1 plikter å delta i et fellessameie som skal stå for drift, vedlikehold og fornyelse av utenomhusanleggene i reguleringsfeltet. Fellessameiet vil bli etablert av selger når det ligger til rette for det, trinnvis eller når området er ferdigstilt. Kostnader knyttet til etablering av fellessameiet dekkes av selger. Kjøper plikter å yte den formelle medvirkning som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre etablering av fellessameiet og deltakelse, dvs. å medvirke til nødvendig flertall i sameiets organer for etablering og deltakelse i fellessameiet. Kostnadsfordeling for vedlikehold, fornyelse og drift av felles utenomhusanlegg/-arealer i området fordeles i utgangspunktet pr. utbygd/ferdigstilt boenhet i planområdet. Selger kan beslutte at hele eller deler av utenomhusanleggene (infrastruktur og/eller annet) skal overføres til kommunen eller at hele eller deler av anlegget skal overføres-/skjøtes til fellessameiet. Inntil endelig struktur på utenomhusanlegg er avklart, må hver ferdigstilt boenhet (via sameiet) dekke forholdsmessige kostnader knyttet til drift, fornyelse og vedlikehold av de ferdigstilte utenomhusanleggene, herunder brøyting av veier, plenklipping, renhold, strøm til lysstolper m.m. Servitutter/pengeheftelser: Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til Eierseksjonslovens 25. Det er ingen fellesgjeld. Grunnboksutskriften viser følgende tinglyste servitutter som kan ha betydning for utenomhusanlegget på 3/16 i planområdet: Dok. nr tinglyst rettighetshaver gnr. 3, bnr erklæring med bestemmelse om veirett og plikt til å delta i drift av fellesområdene med flere bestemmelser. Dok Slettelseserklæring Dok tinglyst Elektriske kraftlinjer med bestemmelser trafostasjon/kiosk, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse, elektriske ledninger/kabler med flere bestemmelser Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass, parkering med flere bestemmelser rettighetshaver gnr. 3, bnr. 119 og 120. Dok slettelseserklæring Dok tinglyst bestemmelse om rett til kjøp av båtplass i båthavna rettighetshaver: Gnr. 3, bnr. 115, snr Dok tinglyst rett til å ha plassert avfalls-container og postkasser rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 115 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 118 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 130 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 131 Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt, kan det være tinglyste servitutter som kan få betydning for denne eiendommen uten at de er særskilt opplyst. De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen 3/16 følger med eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser, dersom offentlig myndighet krever det, eller dersom selger måtte ønske det for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av reguleringsfeltet. Slike servitutter/heftelser kan for eksempel være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk eller lignende. Kjøper plikter å medsignere slike eventuelle tinglysingserklæringer, dersom hjemmel er overført til kjøper. I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen, men boligen skal overtas fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til sameiet på 1 G som tjener som sikkerhet for den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

7 Ferdigattest/brukstillatelse: Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtakelse av leiligheten og for at det blir utstedt ferdigattest når det ligger til rette for det. Lovanvendelse: Leilighetene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43). De ufravikelige bestemmelsene i loven kan ikke innskrenkes i kjøpekontrakt til ugunst for Kjøper, jfr. lovens 53. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Eiendommen selges da etter normalbestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992, nr. 93, dersom kjøper er forbruker. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i hht avhendingsloven 1-2 (3), selges boligen som den er, jfr. Avhendingslovens 3-9. Selger står imidlertid fritt til om han likevel vil selge etter Bustadoppføringslova. Garantier: For de leilighetene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig 12 garanti før oppgjør. Selger kan velge å stille 47 garanti. Dersom 47 garanti er stilt, vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den betalingsinstruks selger gir. Forsikring: Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelse, jfr. bustadoppføringslova 13, siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen. Kjøper forplikter seg til via sameiet å tegne ny forsikring fra og med overtakelsestidspunktet. Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre. Betalingsbetingelser: Etter kontraktsignering (ca. 14 dager) skal det innbetales 10 % av kjøpesum så fremt garanti iht Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Kjøpers innbetaling av 10 % av kjøpesum må enten være fri egenkapital eller sikres ved pant i annet panteobjekt. Det innebærer at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Megler kan ikke på et så tidlig tidspunkt i salgsprosessen avgi vanlig inneståelse overfor Kjøpers bankforbindelse. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal være synlig innkommet og valutert meglers klientkonto før overtakelse. Det innebærer at innbetaling bør foretas 2 virkedager før overtakelse. For betaling av evt. tilvalg, se avsnitt om tilvalg. Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av leiligheten foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Selger står fritt til å velge om han vil stille slik garanti før overskjøting. Prisantydning se vedlagte «prisliste». Omkostninger I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale følgende omkostninger: Tinglysingsgebyr for skjøtet til Staten p.t. kr 525 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument med attestgebyr p.t. kr 697 Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdien Tomteverdi er stipulert til kr Tomteverdien pr. leilighet beregnes ut i fra den enkelte leilighets bruksareal, se prislisten. Det tas forbehold om endring av beløpene/satsene som følge av statlige vedtak og at Statens kartverk godkjenner stipulert tomteverdi. En endring kan medføre økte omkostninger for Kjøper.

8 Utleie: Utleie av seksjonene er tillatt, dog skal sameiets styre før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Tilvalg og endringer: Rett til tilvalg/tilleggsbestillinger/endringer begrenses av Selger til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen, jfr. Bustadoppføringslova 9. Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selgers entreprenør kan utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider med opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Hvis slik tilvalgs-/endringsmeny ikke foreligger, må Kjøper avklare mulighetene direkte med Selgers entreprenør. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Kjøper har bl.a. ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel m.v. Etter igangsetting er det begrenset mulighet for endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres derfor til å ta forbehold i budet, dersom prosjektet er igangsatt og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av Selger. Alle endringer/tilleggsarbeider eller tilvalgsavtaler skal avtales skriftlig direkte mellom Kjøper og Selger v/totalentreprenør. Kopi av slike avtaler som endrer vederlaget skal sendes til megler. Vederlag for endringer-/tilleggsarbeider eller tilvalgsavtale, betales uoppfordret av Kjøper før overtakelse sammen med hovedoppgjøret. Beløpet kan av megler utbetales til Selger etter at skjøtet er tinglyst eller før skjøtet er tinglyst, dersom Selger stiller 47 garanti. Dersom betalingstidspunktet er avtalt til etter overtakelse og etter at skjøtet er tinglyst eller dersom endringsavtalen ikke er kommet megler ihende, foretas fakturering direkte mellom Kjøper og totalentreprenør. Totalentreprenøren som skal håndtere alle endringer og tilvalg - har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. Bustadoppføringslova 44. Rammetillatelse/Igangsettingstillatelse: Rammetillatelse foreligger. Igangsettingstillatelse vil bli innsendt når det ligger til rette for det. Diverse: Mønehøyde på eneboligene langs bryggekanten er av selger målt til ca. kote 10,3 m. Av vedlagte snitt-tegning er omtrentlig kote for hver etasje i leilighetsbygget angitt. Det kan bli endringer i angitte høyder, da nøyaktige høydemål først blir avklart i detaljprosjekteringen. Selgers forbehold vedr. igangsetting: Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet og avtalen: - At alle offentlige godkjenninger blir gitt - At tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd - At prosjektet får tilfredsstillende byggelånsfinansiering - At selgers ledende organer beslutter igangsetting

9 Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Når utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt - estimert overtakelsesdato. Dersom forbeholdene ikke er avklart , eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter på meglers klientkonto refundert av Selger gjennom megler. Stilt 12 garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har Selger/Megler ingen ansvar overfor kjøper. Ved enighet mellom partene kan fristene forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme. Byggestart/overtakelse: Forutsatt at oppstart av byggearbeidene skjer i løpet av første halvår 2015, planlegges leilighetene klar for overtakelse i løpet av andre halvår Uforpliktende planlagt overtakelse (estimert overtakelse) meddeles samtidig med varsel om byggestart/igangseting. Forpliktende overtakelsesuke vil bli varslet kjøper to måneder før overtakelse. Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med ca. 14 dagers skriftlig varsel fra selger. Interessenter/kjøpere må hensynta mulighetene for forsinket overtakelse i forbindelse med salg av egen bolig. Dersom oppstart av byggearbeidene byggestart - endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser krav på dagmulkt fra kjøper. Forsinket overtakelse etter at endelig overtakelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen, jfr. Bustadoppføringslova 18. Selger kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn forventet, dog begrenset til 3 måneder før den estimerte overtakelsesdatoen. Selger har rett til tilleggsfrist, dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige leilighetene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider m.m.. Kjøper kan ikke nekte å overta leiligheten selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdatoen Generelle forutsetninger og forbehold: Byggebeskrivelsen og romskjema angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten eller andre salgsdokumenter, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille Plan- og bygningsloven, herunder kravene i teknisk forskrift gjeldende på søknadstidpunket. Detaljprosjekteringen er ikke utført enda. Selger foreholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger med hensyn til tekniske løsninger, herunder også rett til å foreta endringer i materialvalg, fasader, tekniske installasjoner og konstruksjonsløsninger som er nødvendige etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer for noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer utover de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet kan vise forhold om ikke omfattes av selgers leveranse, så som for eksempel møblering, kjøkkenløsning, garderobeskap/innredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, markiser, beplantning etc. Sjakter og VVS-føringer er ikke endelig inntegnet.

10 Vindusplasseringen i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer som følge bl.a. av den arkitektoniske utformingen av bygget. Dersom det er avvik eller motsetning mellom illustrasjoner/tegninger i prospektet, på internett, hjemmeside eller annonsering, er det byggebeskrivelse, romskjema og endelig kontrakttegning for den aktuelle leiligheten som gjelder. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser og beslutte organiseringen av disse. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel. For alle seksjonene i sameiet vil det være pliktig medlemskap i velforening, dersom det opprettes. Det samme gjelder plikt til å være medlem av fellessameiet når Selger oppretter dette helt eller delvis. Vedtekter for fellessameiet vil bli utarbeidet av Selger når fellessameiet etableres helt eller delvis. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer. Eiendommen leveres i byggerengjort stand. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsoppgave, romskjema, prisliste m.m. Se også forbehold inntatt under de enkelte avsnitt. Kjøpetilbud Budgivning Kjøper må sørge for at siste oppdaterte informasjon salgsoppgave med samtlige vedlegg - er innhentet og gjennomgått før inngivelse av bud. Innlevert bud er bindende for byder. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuelt avslag/aksept skriftlig til byder. Kjøper må fremlegge ubetinget skriftlig finansieringsbevis fra bank enten ved innsendelse av kjøpetilbud eller senest ved kontraktens underskrift. Vedlagte finansieringsbekreftelse må benyttes. Boligkjøperforsikring: Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes på nybygg/prosjektsalg. Budregler: Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på Eiendomsformidlingen AS sitt budskjema påført budgivers underskrift/signatur. Byder må vedlegge gyldig legitimasjon. Budet kan sendes via epost til: pr. faks til eller leveres på vårt kontor. Evt. kan budknappen på Finn.no brukes. Budforhøyelser kan inngis pr. epost, faks eller pr. sms. Ved sms må budtelefonnummer (det kan variere) avklares med megler først. Bud som sendes pr. epost, faks eller sms, må også varsles telefonisk til telefon nr Telefonvarsling er viktig fordi megler kan være opptatt på annet hold og det kan være forsinkelser ved elektroniske forsendelser m.m. slik at megler derved ikke får budet i tide. Det kan ikke påregnes at bud utenom kontorets åpningstider vil bli behandlet. Kontortiden er fra og med mandag til og med fredag mellom kl og kl Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet kommer til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. I den grad det er nødvendig og mulig, skal megler informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Interesserte må likevel selv vise aktivitet for å være sikker på at informasjon om budrunden blir mottatt tidsnok til at nye bud kan bli hensyntatt, herunder å forholde seg til de tilbakemeldingsfrister som megler angir under budrunden.

11 Megler skal tilrettelegge for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før aksepten kan formidles av megler til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis forutsatt at det er bekreftet mottatt av megler/varslet telefonisk. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning». Særskilte bestemmelser: Kjøper kan avbestille leveransen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Avbestillingsgebyr etter Bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart/igangsetting og meddelt dette til Kjøper er satt til 10 % av kjøpesummen, slik denne er definert i pkt. 3.1 i vedlagte kjøpekontrakt og med tillegg av avtalt vederlag for evt. endringer/tilleggsarbeider og evt. båtplass som Kjøper har bestilt. Ved avbestilling etter Selgers beslutning om byggestart/igangsetting og meddelelse av dette til Kjøper, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling, herunder tap som følge av at eventuell avtale om båtplass og ekstra biloppstillingsplass/garasjeplass bortfaller. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra avtalens inngåelse. Kjøper kan ikke videreselge (transportere) kjøpekontrakten før overtakelse. Kontrakten gjelder individuelt for hver kjøper og hjemmelen skal således tinglyses på kjøper etter overtakelse så snart det er mulig. Kredittvurdering/Hvitvasking: Selger eller selgers bankforbindelse forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglers vederlag: Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver og utgjør kr mva pr. solgt enhet. I tillegg dekker oppdragsgiver alle direkte utlegg og annet arbeid utført av megler.

12 Følgende dokumenter vil være en del av kontrakten og må gjennomgås før inngivelse av bindende kjøpetilbud: Nærværende salgsoppgave sist revidert Byggebeskrivelse sist revidert Romskjema sist revidert Beskrivelse av utenomhusanlegg som vil bli ferdigstilt ved byggetrinn 1 og utenomhusplan datert Fasade-, snitt-, etasje og plantegninger datert , og Finansieringsbekreftelse Leveringsbeskrivelse fra Listabygg AS Leveransebeskrivelse fra Oskar Nygaard AS datert Leveransebeskrivelse fra LRE Elektro AS mottatt Leveransebeskrivelse fra Strai mottatt Avtale med utbygger om tilknytning til Agder Breiband sitt fibernett Utkast til vedtekter for sameiet Forslag til driftsbudsjett for sameiet Reguleringsplan for Slippen Engøy sist revidert Reguleringsplan for båthavna Følgende kan fås ved særskilt henvendelse til megler: Grunnboksutskrift pr for hovedbruket 3/16 Dok. nr tinglyst rettighetshaver gnr. 3, bnr erklæring med bestemmelse om veirett og plikt til å delta i drift av fellesområdene med flere bestemmelser Dok Slettelseserklæring Dok tinglyst Elektriske kraftlinjer med bestemmelser trafostasjon/kiosk, bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse, elektriske ledninger/kabler med flere bestemmelser Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass, parkering med flere bestemmelser rettighetshaver gnr. 3, bnr. 119 og 120 Dok slettelseserklæring Dok tinglyst bestemmelse om rett til kjøp av båtplass i båthavna rettighetshaver: Gnr. 3, bnr. 115, snr Dok tinglyst rett til å ha plassert avfalls-container og postkasser rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 115 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 118 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 130 Dok tinglyst Bestemmelse om veg, båtplass og fellesanlegg m.m. rettighetshaver: gnr. 3, bnr. 131 Bustadoppføringslova Utkast til kjøpekontrakt

13 Leilighetsnr./oppdr. nr. Etasje Bra P- rom PRISANTYDNINGSLISTE Areal balkong Pris leilighet Pris garasje Prisantydning Omk. Status 1/ , / , / , SOLGT 4/ SOLGT 5/ ,2/15, SOLGT 6/ , / , / , SOLGT 9/ , SOLGT 10/ ,2/15, SOLGT 11/ , SOLGT 12/ , SOLGT 13/ , SOLGT 14/ , SOLGT 15/ ,2/15, SOLGT 16/ , SOLGT 17/ , SOLGT 18/ ,4 IKKE FOR SALG Bra og areal p-rom er rundet ned til nærmeste hele tall i forhold til angitt areal på tegninger. Som p-rom regnes alle rom unntatt garderobe/bod. Alle boligene skal ha en garasjeplass og en bod. Plasstildeling foretas av Selger når det ligger til rette for det etter at detaljprosjekteringen gjennomført. Pris pr. ekstra garasjeplass (kun to stk. kr pr. plass). Pris pr. båtplass kr pr. m lysåpning (bredde senter/senter) minimum 3 m bredde. Omkostninger: Det beregnes dokumentavgift 2,5 % av stipulert tomteverdi, kr fordelt pr. seksjon etter bruksareal, tinglysingsgebyr for skjøtet p.t. kr 525 og tinglysingsgebyr for ett pantedokument inkl. attestgebyr p.t. kr 697. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Betalingsbetingelser: Innen 14 dager etter kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen være innbetalt til meglers klientkonto. Utbygger stiller nødvendig garanti etter 12 i Bustadoppføringslova når igangsettelse er besluttet. Dersom utbygger stiller garanti etter Bustadoppføringslova 47, kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til Selger før overtakelse og tinglysing av skjøte. Felleskostnader: Fellesutgifter er stipulert til ca. kr 125 pr. m2 bruksareal pr. år basert på budsjett utarbeidet av Selger, se vedlegg. I tillegg kommer oppvarming og varm vann i leilighetene som fordeles etter målt forbruk og avregnes av styret i sameiet. Det kan bli foretatt endringer av anslåtte fellesutgifter fordi disse bygger på usikkert grunnlag. Endelige fellesutgifter vil bli satt opp av sameiets styre etter overtakelse. Forbehold: Detaljprosjekteringen kan medføre endringer i Boligenes arealer. Arealene er målt på plantegning av arkitekt før detaljprosjektering og er derfor ikke helt nøyaktige. Det kan som følge av dette føre til at areal angitt i prislisten kan ha mindre avvik. Selger fraskriver seg av den grunn ansvaret for evt. mindre arealavvik.

14 Eiendomsformidlingen AS, Strandgaten 10,4550 Farsund. Postadresse: Pb. 24, 4551 Farsund Budskjema kan sendes til AS Eiendomsformidlingen på epost: Eller på faxnr: Ring alltid tlf når bud er sendt. Ved bruk av sms må tlf.nr avklares med megler. Oppdragsnummer: Adresse: Engøy Syd leil. nr. Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: Epost: Fnr.: Fnr.: Postnr./Sted: Tlf: Långiver: Ref.person/tlf: Egenkapital Undertegnede bekrefter å ha gjennomgått all relevant informasjon som fremkommer i sist reviderte salgsoppgave samt alle vedlegg. Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Viktig at forbrukerinformasjon om budgivning samt øvrig informasjon om budgivning blir nøye gjennomgått før innleggelse av bud. Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer av bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

15

16 Torvet i Farsund Her bygges leilighetene Badehuset Postadresse: Postboks 24, 4551 FARSUND Org.nr Kontoradresse: Strandgaten FARSUND Telefon: Telefaks: E-post: Eiendomsmegler MNEF Vigdis H. Voie Eiendomsmeglerfullm.: Anette Andersen Medhjelper: Randi Ariansen Torvet i Farsund

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer